Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali"

Transkriptio

1 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2010 KOKOUSAIKA Torstaina kello Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer Pirkko OLLEET JÄSENET Hietala Eija Honkanen Heikki (ja merkintä siitä, kuka Humalalampi Veli toimii puheenjohtajana) Isojärvi Ahti Karila Pentti Leinonen Panu Nyman Pekka Oikarinen Hannu Pasma Jutta Poikela Marko Pyhäjärvi Milja Sirviö Satu Suokanerva Hanne Tervo Heikki Jääskeläinen Raija Åkerlund Margit vara vara MUUT SAAPUVILLA Parkkinen Erkki kunnanjohtaja OLLEET Niemi Anja kunnansihteeri Kankaanranta Markku pöytäkirjanpitäjä ASIAT 1-7 ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pekka Nyman Markku Kankaanranta PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU ALLEKIRJOITUKSET Aika ja paikka Pelkosenniemi Pentti Karila Hanne Suokanerva PÖYTÄKIRJA ON Aika ja paikka OLLUT YLEISESTI Pelkosenniemi NÄHTÄVÄNÄ Virka-asema Allekirjoitus Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen

2 Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto 1, 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 1 Kutsu valtuuston kokoukseen on työjärjestyksessä mainitussa ajassa ennen kokousta julkaistu kunnantoimiston ilmoitustaululla sekä lähetetty kullekin valtuutetulle ja kunnanhallituksen elle. Valtuuston päätöksen mukaan ( 27/2009) täydellinen kokouskutsu on toimitettava paikallisiin kauppaliikkeisiin ja pankkeihin. Ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta on ennen kokousta julkaistu sanomalehti Koillis-Lapissa. Kokous on päätösvaltainen Kuntalaki 58 :n mukaan, kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on saapuvilla. Pelkosenniemellä tämä tarkoittaa vähintään kymmentä (10) valtuutettua. Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA Kvalt 2 Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkistaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla ole toisin päättänyt. Mikäli pöytäkirjan tarkastaja ei hyväksy jonkin päätöksen sisältöä on asia saatettava valtuuston ratkaistavaksi. Työjärjestyksen 25 :n mukaan pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Heikki Honkanen esitti toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi Pentti Karilaa. Panu Leinonen esitti toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi Hanne Suokanervaa.

3 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 3 PSKTTKY:N TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN UUDELLEEN VALINTA Khall 30 Valtuusto valitsi pitämässään kokouksessa Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan et vuosille Tarkastuslautakunnan varaeksi on ko. valinnassa nimetty Nils-Erik Nordling, joka on ennen tätä samassa kokouksessa valittu myös kyseisen kuntayhtymän hallituksen varaeksi. Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan vaalikelpoisuudesta säädetään mm., että enä ei voi toimia hallituksen. Toimielimen varaistä on kuntalain 18.4 :n mukaan voimassa, mitä varsinaisista istä säädetään. Kuntalain 86 :ssä puolestaan säädetään, että kuntayhtymässä sovelletaan tietyin rajauksin kuntaa koskevia kuntalain säädöksiä. Muun muassa talouden tarkastamista koskevaa kuntalain sääntelyä sovelletaan pääosin sellaisenaan myös kuntayhtymän toimintaan. Kjoht: Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston tekemä valintapäätös on sisällöltään lainvastainen, eikä sitä voida panna täytäntöön. Asia tuodaan valtuustolle välittömästi uudelleen käsiteltäväksi. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se: 1. kumoaa tekemänsä päätöksen PSKTTKY:n tarkastuslautakunnan ten valinnasta 2. valitsee uudelleen PSKTTKY:n tarkastuslautakuntaan kaksi tä ja heille henkilökohtaiset varaet vuosille Khall: Kvalt 28 Kohta 1. Kohta 2. Hanne Suokanerva esitti, että tarkastuslautakuntaan valitaan iksi Pekka Nyman ja Jutta Pasma sekä heille henkilökohtaisiksi varaiksi samassa järjestyksessä Heikki Tervo ja Pirkko Auer.

4 Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 3 Khall 8 Valtuusto valitsi pitämässään kokouksessa Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan et vuosille Tarkastuslautakunnan varaeksi on ko. valinnassa nimetty Pirkko Auer, joka on palvelussuhteessa Pelkosenniemen- Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymään. Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan vaalikelpoisuudesta säädetään mm., että enä ei voi toimia kuntaan tai kunnan määräysvallassa olevaan yhteisöön tai säätiöön pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva. Toimielimen varaistä on kuntalain 18.4 :n mukaan voimassa, mitä varsinaisista istä säädetään. Kuntalain 86 :ssä puolestaan säädetään, että kuntayhtymässä sovelletaan tietyin rajauksin kuntaa koskevia kuntalain säädöksiä. Muun muassa talouden tarkastamista koskevaa kuntalain sääntelyä sovelletaan pääosin sellaisenaan myös kuntayhtymän toimintaan. Kjoht: Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston Pelkosenniemen- Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan Jutta Pasman varaeksi valitsema Pirkko Auer on esteellinen ja esittää valtuustolle, että se: 1. kumoaa tekemänsä päätöksen PSKTTKY:n tarkastuslautakunnan vara Pirkko Auerin valinnasta ja 2. valitsee uudelleen PSKTTKY:n tarkastuslautakuntaan Jutta Pasmalle varaen vuosille Khall: Hyväksyttiin yksimielisesti kohdat 1 2 Kvalt 3 Kohta 1: Kohta 2: Hannu Oikarinen esitti Jutta Pasmalle varaeksi Eija Hietalaa.

5 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 4 JANNI PERTTUSEN ERO VALTUUSTON VARAJÄSENYYSESTÄ, KUNNANHALLITUKSEN VARAJÄSENYYDESTÄ JA SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ EDUSTUKSISTA Khall 7 Janni Perttunen on menettänyt vaalikelpoisuutensa kunnallisiin luottamustoimiin paikkakunnalta poismuuton vuoksi Kuntalain 33.1 :n 1 kohdan mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. Kotikunnan vaihtuminen kesken luottamustoimikauden aiheuttaa yleisen vaalikelpoisuuden menettämisen entisen kotikunnan luottamustoimiin johtokuntien ja toimikuntien yyttä lukuun ottamatta. Kuntalain 37.1 :n mukaan luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa on sen toimielimen, jonka valittava luottamushenkilö on, todettava luottamustoimi päättyneeksi. Janni Perttunen on valittu toimikaudeksi valtuuston varaeksi ja toimikaudeksi Eija Hietalan varaeksi kunnanhallitukseen. Janni Perttunen on valittu myös toimikaudeksi sivistyslautakunnan eksi varaenään Eija Hietala. Kjoht: Khall: Kvalt 4 Kunnanhallitus esittää valtuustolle: 1) että se toteaa Janni Perttusen valtuuston varaen toimen päättyneen. 2) että se valitsee kunnanhallituksen Eija Hietalalle henkilökohtaisen varaen. 3) että se toteaa Janni Perttusen sivistyslautakunnan en toimen päättyneen. 4) sekä Eija Hietalan sivistyslautakunnan varaen toimen päättyneen. 5) ja että valtuusto valitsee Perttusen tilalle en sivistyslautakuntaan ja tälle henkilökohtaisen varaen. Hyväksyttiin kohdat 1 5 yksimielisesti. Kohta 1: Kohta 2: Eija Hietala esitti Eija Hietalalle henkilökohtaiseksi varaeksi Reeta Hyttistä.

6 Kunnanvaltuusto Kohta 3: Hyväksyttiin yksimielisesti Kohta 4: Kohta 5: Hannu Oikarinen esitti varsinaiseksi eksi Eija Hietaa ja varaeksi Teija Kortelaista.

7 Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 5 MÄÄRÄALAKAUPPA KIINTEISTÖSTÄ 84:1 PYHÄJÄRVEN KYLÄSTÄ Tekn.ltk 4 Liite 4. Kauppakirja Liite 5. Tonttikartta Liite 6. Rasitesopimus pujottelurinne Liite 7. Yhteistyösopimus pujottelurinne Kunnanvaltuusto on varannut vuoden 2010 talousarvioon (nettomääräraha :a) Pyhän FIS kilpailu- ja pujottelurinteen investointiin. Lapin lääninhallitus (nyk. Lapin Ely) on hyväksynyt projektin osarahoitettavaksi Euroopan aluekehitysrahastosta. Hankkeen hallinnoija on Pelkosenniemen kunta. Päätös on ehdollinen, siten että Fis-rinteen maanomistus on siirrettävä Pyhätunturi Oy:ltä Pelkosenniemen kunnalle. Otsikkokohteessa olevan määräalan kauppa mahdollistaa hankkeen toteutumisen. Rak.tarkastaja: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle määräalan ostoa liitteenä olevien sopimusasiakirjojen mukaisesti. Sopimusasiakirjoihin voidaan tehdä pieniä muutoksia. Tekn.ltk: Hannu Oikarinen oli poissa kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajan. Puheenjohtajana toimi Heikki Tervo. Rakennustarkastajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 13 Kjoht: Liitteenä nro 5 Kauppakirja, tonttikartta, rasitesopimus pujottelurinne ja yhteistyösopimus pujottelurinne. Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan päätösesityksen. Khall: Hannu Oikarinen poistui esteellisenä

8 Kunnanvaltuusto Kvalt 5 Liitteenä nro 1 Kauppakirja, tonttikartta, rasitesopimus pujottelurinne ja yhteistyösopimus pujottelurinne. Hannu Oikarinen poistui esteellisenä kokouksesta.

9 Kunnanvaltuusto Ky Hallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 6 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Hall 113 Toimistonhoitaja: Toiminta- ja taloussuunnitelma on numeroimattomana liitteenä. Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää kuntiensa asukkaille perusterveydenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palvelut sekä sovittaa perusterveydenhuolto yhteen erikoissairaanhoidon kanssa. Toiminta suunnitellaan ja toteutetaan kuntalaisten tarpeiden ja odotusten pohjalta, kuitenkin mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti. Vahvaa yhteistyötä kuntien sosiaalitoimen kanssa tiivistetään entisestään. Ennaltaehkäisevään terveydenhoitotyöhön kohdennetaan resursseja mahdollisuuksien mukaan. Talousarviovuoden toimintakulut nousevat vuoden 2009 tasosta noin 5 %. Henkilöstöä on vuonna 2009 palkattu lisää mm. vuodeosastolle ja Savukosken lääkärin vastaanotolle. Vuonna 2010 esitetään perustettavaksi perushoitajan toimi vuodeosastolle ja fysioterapeutin toimi erityispalveluihin. Palkkakustannuksiin on arvioitu 2,5 % korotus. Suurin menoerä talousarviossa ovatkin henkilöstökulut, 70 % toimintamenoista. Palvelujen ostoon tarvittavien määrärahojen nousu, 23 %, aiheutuu pääosin sairaankuljetuspalveluista, jotka siirretään kokonaisuudessaan SPR:n Lapin piirin hoidettaviksi. Tarvikemenoissa määrärahavaraus on 3 % pienempi kuin vuonna Toimintatuloihin sisältyvät terveydenhuollon maksut ovat pääsääntöisesti asiakasmaksulain sallimien enimmäismäärien mukaiset. Merkittäviä muutoksia maksutuottoihin ei ole tulossa. Jäsenkuntien osuudet ovat suurin kuntayhtymän tuloerä. Käyttöön perustuvien maksuosuuksien pohjaksi on palvelujen tarve arvioitu avohoidon osalta Pelkosenniemelle 48 %, Savukoskelle 52 % ja vuodeosastohoidon osalta kuntien kesken tasan. Kustannusten noususta aiheutuen molempien kuntien maksuosuudet kasvavat vuoden 2009 tasosta, Pelkosenniemen 5,5 % ja Savukosken 10 %.

10 Kunnanvaltuusto Ky Hallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 6 Toiminta- ja taloussuunnitelma Investointiosassa vuodelle 2010 on varattu euroa Pelkosenniemen vuodeosaston peruskorjaukseen ja laajennukseen, jota varten otetaan kuntien takaama laina. Röntgenkoneen uusintaan varaudutaan eurolla. Vuonna 2011 varaudutaan hammashuollon ortopantomolaitteen hankintaan, euroa ja uuden potilasohjelman hankintaan laitteineen, euroa. Ehdotus: Jl. Hallitus esittää toiminta- ja taloussuunnitelman Pelkosenniemen ja Savukosken kunnanvaltuustoille hyväksyttäväksi. Yhteistyöryhmä on käsitellyt toiminta- ja taloussuunnitelman eikä sillä ollut asiaan huomautettavaa. Yhteistyöryhmän muistio lisättiin pöytäkirjaan liitteeksi 6. Aino Kulpakko saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn alussa, klo Ääniluettelo muutettiin pelkosenniemeläisten osalta määrää vastaavaksi. Käydyn keskustelun aikana Panu Leinonen esitti, että perushoitajan tointa ei perusteta vuodeosastolle. Tuovi Karvonen kannatti Leinosen esitystä. Koska oli tehty päätösesityksestä poikkeava kannatettu esitys, oli äänestettävä. Äänestystavaksi sovittiin nimenhuutoäänestys, jossa johtavan lääkärin esitystä kannattavat sanovat JAA ja Leinosen esitystä kannattavat sanovat EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 10 JAA-ääntä ja 14 EI-ääntä. Äänestyspöytäkirja liitteenä. Puheenjohtaja totesi päätökseksi tulleen, ettei perushoitajan tointa perusteta vuonna Panu Leinonen esitti Hannu Oikarisen kannattamana, että toiminta- ja taloussuunnitelmaa ei hyväksytä ja se palautetaan valmisteluun. Uudessa valmistelussa toiminta, henkilöstö ja kulut tulee Leinosen mukaan sopeuttaa niin, että maksuosuudet vastaavat kuntien esityksiä. Koska oli tehty päätösesityksestä poikkeava kannatettu esitys, oli äänestettävä. Äänestystavaksi sovittiin nimenhuutoäänestys, jossa johtavan lääkärin esitystä kannattavat sanovat JAA ja

11 Kunnanvaltuusto Ky Hallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 6 Toiminta- ja taloussuunnitelma Leinosen esitystä kannattavat sanovat EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 15 JAA-ääntä ja 9 EI-ääntä. Äänestyspöytäkirja liitteenä. Puheenjohtaja totesi päätökseksi tulleen, ettei toiminta- ja taloussuunnitelmaa palauteta uudelleen valmisteltavaksi. Päätös: Hallitus esittää toiminta- ja taloussuunnitelman Pelkosenniemen ja Savukosken kunnanvaltuustoille hyväksyttäväksi siten korjattuna, että talousarviovuonna 2010 ei perusteta vuodeosaston perushoitajan tointa ja varauksen poisto korjataan talousarvioon. Hallitus piti tauon tämän pykälän jälkeen klo Khall 14 Liitteenä nro 6 toiminta- ja taloussuunnitelma Kuntayhtymän talousarvio 2010 ja talous- ja toimintasuunnitelma on valmistunut ja esitetään kunnalle kunnan oman talousarvion vahvistamisen jälkeen. Normaali talousarviovalmistelun järjestyksessä Ky:n talousarvioon/-suunnitelmaan olisi pitänyt pystyä vaikuttamaan ennen kunnan oman talousarvion valmistumista ja päättämistä. Kuntayhtymän talousarviossa arvioidaan Pelkosenniemen kunnan osuudeksi käyttötalouden menoista Kunnan talousarviossa menot ovat (perusterveydenhuolto ja ympäristöterveydenhuolto ). Vertailuna vuoden 2008 tilinpäätöksen toteutuma oli yhteensä Vuoden 2009 lopullista kuntaosuutta ei ole selvillä, mutta ennakkolaskutus on tällä hetkellä yhteensä Kasvua vuoden 2008 tilinpäätöksestä vuoden 2010 talousarvioon on n. 23 %. Keittiöiden yhdistäminen ei ole kuntayhtymän talousarviossa eikä taloussuunnitelmassa. Kunnan talousarviossa sitä edellytetään. Investoinneissa on v.2010 vuodeosaston peruskorjaus (laina / kuntien takaus) ja röntgenkone Vuodelle 2011 ortopantomolaite ja potilasohjelma

12 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 6 Tässä vaiheessa ei talousarviota ole syytä avata vaan yhteneväisesti Savukosken kunnan kanssa Pelkosenniemen kunta pysyy käyttötalousosioon varaamassaan määrärahassa. Luonnollisesti kunta vastaa asukkaisiin nähden, että terveystoimeen on riittävästi määrärahaa, mutta asiaan voidaan palata tarvittaessa myöhemmin ensi vuoden aikana, jos kuntayhtymän toiminta pakosta vaatii lisämäärärahoja. Kuntayhtymän tulee pyrkiä järkeistämään toimintojaan mm. keittiöiden yhdistämisen (Pelkosenniemi-kuntayhtymä) kautta. Kjoht: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän Toimintaja taloussuunnitelman seuraavin varauksin: - Kuntayhtymän tulee pyrkiä toimimaan siten, että Pelkosenniemen kunnan maksuosuus ei ylitä kunnan varaamaa Toimintojen osalta ravintohuollon palvelut tulee ostaa keittiöiden yhdistämisen jälkeen Pelkosenniemen kunnalta. Kuntayhtymän tulee osaltaan toteuttaa ja saattaa loppuun kunnan ja kuntayhtymän keittiöiden yhdistäminen. Mikäli kunnan varaama määräraha ei tule riittämään, tullaan vuoden aikana tarkistamaan asiaa, - Investoinnit hyväksytään ja terveyskeskuksen vuodeosaston peruskorjaus tulee toteuttaa suunnittelun ja toteutuksen osalta siten, että ravintohuollon palvelut ostetaan Pelkosenniemen kunnalta ja täten saneeratussa terveyskeskuksessa ei ole ainakaan uusittua valmistuskeittiötä ja - Kuntayhtymän tulee esittää kunnille toiminta- ja taloussuunnitelma lokakuun 2010 loppuun mennessä. Khall: Kvalt 6 Liitteenä nro 2 toiminta- ja taloussuunnitelma

13 Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto 7 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN TALOUDEN JA HALLINNON TARKASTUSPALVELUT VALTUUSTOKAUDELLA Tarklatk 3 Jäsenkuntien valtuustojen tehtävän on kuntayhtymän tarkastuslautakunnan esityksestä valita toimikaudekseen hallinnon ja talouden tarkastamista varten JHTT-tilintarkastaja kuntalain säädösten ja hallintosäännön tarkentavien ohjeiden mukaisesti. Pelkosenniemen kunta, Savukosken kunta ja Pelkosenniemen- Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä järjestivät yhteistyössä tarjouspyyntökierroksen ko. organisaatioiden talouden ja hallinnon tarkastuspalveluiden järjestämistä varten. Tarjouskirjat tuli jättää klo mennessä. Tarjouksia tuli määräaikaan mennessä yhteensä kolme. Tarjousten avaus- ja pisteytystilaisuus järjestettiin Savukoskella klo Tarjousten avauspöytäkirja, johon on liitetty tarjousten pisteytysasiakirja, on liitteenä 1. Tarjousasiakirjat kokonaisuudessaan ovat kokouksessa tarkastuslautakunnan ten käytettävissä. Pj: Päätös: Kvalt 7 Tarkastuslautakunta esittää kuntien valtuustoille, että ne valitsevat Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän talouden ja hallinnon tarkastuspalvelujen toteuttajaksi valtuustokaudelle Oy Audiator Ab:n. Tarkastuslautakunta tutustui tarjousasiakirjoihin. Tarkastuslautakunta esittää kuntien valtuustoille, että ne valitsevat Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän talouden ja hallinnon tarkastuspalvelujen toteuttajaksi valtuustokaudelle Audiator Ab:n. Liitteenä nro 3 tarjousten avauspöytäkirja, johon on liitetty tarjousten pisteytysasiakirja.

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 69 6/2010 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 27.10.2010 kello 16.00-16.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 45 4/2010 KOKOUSAIKA Torstaina 17.06.2010 kello 14.00 14.58 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 137 No 6/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 16.11.2006 kello 12.00-16.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 31 3/2010 KOKOUSAIKA Perjantaina 21.05.2010 kello 13.00-14.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 129 8/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 04.11.2009 kello 16.00-17.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Oikarinen Hannu klo 15.16 lähtien jäsen Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu klo 15.16 lähtien jäsen Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 68 6/2008 KOKOUSAIKA Torstaina 12.06.2008 kello 15.00-17.06 KOKOUSPAIKKA Hotelli Pyhätunturin kokoustiloissa SAAPUVILLA Honkanen

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 135 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.05.2009 kello 16.00 17.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 8/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 15.05.2007 kello 16.00-19.01 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 Kunnanvaltuusto 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 15:00-21:22 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 79 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 5/2010 KOKOUSAIKA Tiistaina 11.05.2010 kello 16.00 17.18 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 228 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 10/2009 KOKOUSAIKA Maanantaina 07.09.2009 kello 15.00 16.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 303 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 12/2006 KOKOUSAIKA Tiistaina 31.10.2006 kello 15.00-23.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 12.6.2012 30

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 12.6.2012 30 Kunnanvaltuusto 12.6.2012 30 Kunnanvaltuusto 14, 15, 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 14 Kutsu valtuuston kokoukseen on työjärjestyksessä mainitussa ajassa ennen kokousta julkaistu kunnantoimiston

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Erkki Parkkinen 123-126, 128-130 kunnanjohtaja

Erkki Parkkinen 123-126, 128-130 kunnanjohtaja Pelkosenniemen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ Sivu 191 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 9/2013 KOKOUSAIKA Maanantaina 12.8.2013 kello 17.00-18:19 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanviraston valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 15/2011

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 15/2011 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 20.12.2011 kello 18.00 20.10 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101 4/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 13.04.2004 kello 17.35-21.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 346

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 346 No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 346 9/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 28.09.2004 kello 17.00-19.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sivistyslautakunta No 11.02.2010 1/2010. Pelkosenniemen koululla, ruokasali

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sivistyslautakunta No 11.02.2010 1/2010. Pelkosenniemen koululla, ruokasali PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 1 No 11.02.2010 1/2010 KOKOUSAIKA Torstaina 11.02.2010 kello 17.00-17.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset jäsenet

Lisätiedot

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnan tilin ja Business Cardin käyttöoikeus. Asunto-osakeyhtiöiden ja vuokratalojen fuusioselvityksen jatko

Kunnan tilin ja Business Cardin käyttöoikeus. Asunto-osakeyhtiöiden ja vuokratalojen fuusioselvityksen jatko Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 24.11.2014 klo 15.00-18.10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 160 161 162 163 164 165 166 167 169 170 171 172 Kunnanhallitukselle

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1/2008 Kokousaika Torstai 24.01.2008 klo 14.00 15.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsittellyt asiat sivu Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokouksen aluksi vietämme hiljaisen hetken edesmenneen kunnanvaltuutettu Tuomo Purasen muistoksi.

Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokouksen aluksi vietämme hiljaisen hetken edesmenneen kunnanvaltuutettu Tuomo Purasen muistoksi. Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2008 Aika Perjantaina 0 klo 10.00 Paikka Valtuustosali Kokouksen aluksi vietämme hiljaisen hetken edesmenneen kunnanvaltuutettu Tuomo Purasen muistoksi. Tumma puku KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 20.06.2011 klo 18.00 19.24 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 55 97 56 97 57 97

Lisätiedot