Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari"

Transkriptio

1 Viranomainen No 4/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto Sivu 46 KOKOUSAIKA Maanantai kello KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Nimenhuudossa oli saapuvilla 19 valtuutettua sekä valtuutettu Veli-Pekka Sunin varajäsenenä Keskustapuolueen valtuustoryhmän 1. varavaltuutettu Ari Liukko- Sipi ja valtuutettu Timo Lehtosen tilalla Sosialidemokraattien valtuustoryhmän 2. varavaltuutettu Päivi Toikander. Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari MUUT SAAPUVILLA OLLEET Seppo Saarinen, kunnanjohtaja Tarja Syvänen, toimistosihteeri/pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Laillinen ja päätösvaltainen, 32 ASIAT :t (sivut 46 57) PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOI- TUS JA VARMENNUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Puheenjohtaja Marko Pelttari Tarkastusaika Köyliö Allekirjoitukset Pöytäkirjanpitäjä Tarja Syvänen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Heli Vanha-Rauvola Liisa Yski Aika ja paikka Köyliön kunnanviraston hallinto- ja talousosastolla maanantaina klo Virka-asema Allekirjoitus Todistaa pöytäkirjanpitäjä

2 Valtuusto SISÄLTÖ KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN KÖYLIÖN ELINKEINO-OHJELMAN HYVÄKSYMINEN TALOUSARVION MUUTOS/TEKNISEN TOIMEN INVESTOINNIT TALOUSARVION MUUTOS/KIINTEISTÖJEN OSTO KAUPPAKIRJA HILKKA JOKELA/ KUNNAN TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN VUODELLE MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT ILMOITUSASIAT... 56

3 Valtuusto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Valt 32 Valtuuston kokouskutsu asialuetteloineen on julkaistu kunnan ilmoitustaululla Kokouskutsu esityslistoineen on toimitettu samana päivänä kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle sekä jokaisen puolueen ensimmäiselle varavaltuutetulle. Kokouskutsu asialuetteloineen on julkaistu Alasatakunnassa Valtuuston kokouksesta on siten ilmoitettu kuntalain 54 :ssä ja valtuuston työjärjestyksen 8 :ssä säädetyllä sekä valtuuston päättämällä tavalla. Kuntalain 58 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN Valt 33 Valtuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla ole toisin päättänyt. Päätös: Valtuusto valitsi tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Heli Vanha-Rauvolan ja Liisa Yskin.

4 Kunnanhallitus Valtuusto KÖYLIÖN ELINKEINO-OHJELMAN HYVÄKSYMINEN Khall 138 Tämän vuoden alkupuoliskolla on valmisteltu Köyliön omaa elinkeinopoliittista ohjelmaa yhteistyössä paikallisen yrittäjäyhdistyksen kanssa. Ohjelmasta on pyritty tekemään mahdollisimman käytännönläheinen ja erityisesti siinä painottuu yritysvaikutusten arvioinnin huomioiminen kunnan päätöksenteossa sekä pienhankintaosaamisen kehittäminen. Lisäksi on kehitetty mallia, jonka kautta saadaan säännöllinen vuoropuhelu yrittäjien ja kunnan välillä entistä tiiviimmäksi. Laadittu ohjelma on tämän esityslistan liitteenä nro 2. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy ohjelman ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin. Valt 34 Elinkeino-ohjelma on esityslistan liitteenä nro 1. Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituksen tekemän ehdotuksen. Liite nro 1.

5 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto TALOUSARVION MUUTOS/TEKNISEN TOIMEN INVESTOINNIT Tekn.ltk 36 Vuoden 2014 aikana on toteutettu investointeja, joiden toteutuminen on siirtynyt aikaisemmilta vuosilta. Tämän tyyppisiä hankkeita ovat Ehtamon padon rakentaminen sekä siirrettävän agrekaatin hankinta Köyliön kunnalle. Ehtamon padon rakentaminen viivästyi vaikeiden olosuhteiden seurauksena sekä agrekaatin osalta hankinnasta tehtiin oikaisuvaatimus, joka viivästytti laitteen hankintaa. Ehtamon padolle on Ely-keskus myöntänyt avustusta euroa. Lisäksi tarvitaan lisämääräraha vuoden 2014 talousarvioon tievalaistuksen rakentamiseksi Järvenpääkulman 2-vaiheen toteuttamiseen. Hanke lisättiin hankeluetteloon talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Tarvittava lisämääräraha: -agrekaatti ,00 -tievalaistus ,00 -Ehtamon pato ,00 tulot: -Ehtamon pato 5 600,00 Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle ,00 euron lisämäärärahan myöntämistä em. investointeihin sekä ELY-keskuksen avustuksen kirjaamista investointeihin. Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Khall 157 Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää euron lisämäärärahan investointeihin. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin. Valt 35 Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituksen tekemän ehdotuksen.

6 Kunnanhallitus Valtuusto TALOUSARVION MUUTOS/KIINTEISTÖJEN OSTO Khall 170 Talousarviossa on varattu euron määräraha kiinteistöjen ostoon. Ristolan yritystoiminta-alueen kehittämiseksi ja yritystoiminnan edellytysten parantamiseksi on alueelta hankittu n. 8 hehtaarin suuruinen tila. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että talousarvion kiinteistöjen ostokohtaan lisätään euroa. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin. Valt 36 Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituksen tekemän ehdotuksen.

7 Kunnanhallitus Valtuusto KAUPPAKIRJA HILKKA JOKELA/ Khall 171 Osapuolten kesken on neuvoteltu kiinteistökauppa, jossa Köyliön kunta ostaa Köyliön kunnan Ehtamon kylässä sijaitsevan Alanko -nimisen tilan (RN:o 1:621). Kauppakirja allekirjoitetaan ja se jaetaan kunnanhallituksen kokouksessa. Kiinteistön sijainti selviää karttaliitteestä. Liite nro 4. Tilan kiinteistörekisteriotteen mukaan pinta-ala on 7,96 ha, josta viljelyksessä olevaa peltoa 3,64 ha ja metsäpohjaa n. 4 ha. Kiinteistöllä sijaitsee n rakennettu asuinrakennus sekä vanhat heikkokuntoiset talousrakennukset. Kauppahinta on euroa. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää 1. esittää kauppakirjan kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi 2. esittää, että kunnanvaltuusto valtuuttaa kunnanhallituksen päättämään kiinteistön edelleen myymisestä yritystoiminnan kehittämistarpeisiin Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin. Valt 37 Kauppakirja karttaliitteineen on esityslistan liitteenä nro 2. Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituksen tekemän ehdotuksen. Liite nro 2.

8 Kunnanhallitus Valtuusto KUNNAN TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2015 Khall 174 Kuntalain 66 :n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a :n mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä. Jos ilmoitusta ei ole toimitettu säädettynä aikana, verotuksessa (ennakkoperinnässä) voidaan noudattaa edellisen vuoden tuloveroprosenttia (verotusmenettelylain 91 a 2 momentti). Kunta ilmoittaa tuloveroprosentin neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella (verotusmenettelylain 91 a 1 momentti). Vuoden 2013 verotus valmistuu lokakuun 2014 lopussa. Verohallinnon julkaiseman tiedon mukaan Köyliössä kertyi verovuodelta 2013 kunnallisveroa euroa. Verovuoteen 2012 verrattuna kasvua on 3,5 %. Kuntien tuloveroprosenttien vaihteluväli vuonna 2014 on 16,50 22,50. Vuoden 2014 tuloveroprosenttien painotettu keskiarvo koko maassa on 19,74 ja aritmeettinen keskiarvo 20,36. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto vahvistaa Köyliön kunnan vuoden 2015 tuloveroprosentiksi 20,50. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin. Valt 38 Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituksen tekemän ehdotuksen.

9 Kunnanhallitus Valtuusto KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2015 Khall 175 Kiinteistöverolain (654/1992) 11 :n (1266/2001) mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella. Vuoden 2015 verotuksessa kiinteistöveroprosenttien rajat ovat seuraavat: Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12 ja 12 b ): * yleinen kiinteistöveroprosentti 0,80 1,55 * vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,37 0,80 * KiintVL:n 12 b :ssä mainituissa kunnissa rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti on vähintään 1,5 prosenttiyksikköä valtuuston määräämää yleistä veroprosenttia korkeampi, kuitenkin enintään 3,00 prosenttia. Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13 a ja 14 ): * rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 1,00 3,00 * muiden asuinrakennusten veroprosentti voidaan määrätä vaihteluvälin 0,80 1,55 rajoissa enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti tai jos näin laskettu veroprosentti on kunnanvaltuuston määräämää yleistä kiinteistöveroprosenttia alempi, enintään kunnanvaltuuston määräämän yleisen kiinteistöveroprosentin suuruiseksi. * yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentin alaraja on 0,00 * voimalaitosten veroprosentin yläraja on 2,85 Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä. Jos ilmoitusta ei ole annettu määräajassa, verotuksessa voidaan noudattaa edellisen vuoden kiinteistöveroprosentteja, kuitenkin vähintään alinta lain mukaista prosenttia. Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit Köyliössä ovat: * yleinen kiinteistöveroprosentti 0,90 * vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,45 * muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,00 * yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00 Rakentamattomalle rakennuspaikalle ei ole määrätty erikseen veroprosenttia.

10 Kunnanhallitus Valtuusto Koko maan kiinteistöveroprosenttien keskiarvot ovat vuonna 2014 seuraavat: * yleinen kiinteistövero 0,94 * vakituisten asuinrakennusten kiinteistövero 0,43 * muiden asuinrakennusten kiinteistövero 1,05 Vuonna 2013 Köyliön kunnalle kertyi kiinteistöveroa euroa. Vuonna 2014 kiinteistöveron maksuunpantu määrä on euroa. Kiinteistöjen verotusarvot käyttötarkoituksen mukaan luokiteltuna 2014: * vakituinen asuinrakennus euroa * muu kuin vakituinen asuinrakennus euroa * yleishyöd. käytössä oleva rakennus euroa * yleishyöd. käytössä oleva maapohja euroa * yleinen rakennus euroa * yleinen maapohja euroa * voimalaitosrakennus euroa Verotusarvot yhteensä euroa Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto vahvistaa Köyliön kunnan kiinteistöveroprosentit vuodelle 2015 seuraaviksi: - yleinen kiinteistöveroprosentti 0,90 - vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,45 - muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,00 - yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00 Rakentamattomalle rakennuspaikalle ei määrätä erikseen kiinteistöveroprosenttia. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin. Valt 39 Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituksen tekemän ehdotuksen.

11 Valtuusto MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Kunnanhallituksella ei tässä vaiheessa ole esitettävänä valtuustolle kokouskutsussa mainitsemattomia asioita. Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava. Kunnanhallituksella ja valtuutetuilla ei ollut esittää valtuustolle muita asioita.

12 Valtuusto ILMOITUSASIAT Valt 40 Valtuuston tietoon saatetaan seuraavat asiat: 1. Kunnanhallitus nimesi Köyliö-Säkylä kuntaliitoksen ohjausryhmään luottamushenkilöedustajiksi Timo Lehtosen ja Jari Laaksosen. 2. Kunnanhallitus myönsi Pyhäjärvi-instituutille euron suuruisen avustuksen vuodelle Kunnanhallitus päätti osallistua pk-yritysten kehittämishankkeeseen (T3K -hanke) euron vuosittaisella kuntarahaosuudella vuosina 2015, 2016 ja Kunnanhallitus päätti osallistua SataHima Kohti hiilineutraalia Satakuntaa -hankkeen kustannuksiin enintään 600 euron suuruisella osuudella vuosina Päätös: Valtuusto merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

Hannu Rantala Leena Palomäki Raila Palomäki Tommi Rautio Mirja Sorri Teuvo Sulin Mikko Vännilä. Kari Numminen Seija Matomäki

Hannu Rantala Leena Palomäki Raila Palomäki Tommi Rautio Mirja Sorri Teuvo Sulin Mikko Vännilä. Kari Numminen Seija Matomäki Viranomainen No 4/2012 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Sivu 39 KOKOUSAIKA 30.5.2012 klo 18.00-18.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Tuiskulan

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Yhtymähallitus 21.4.2010 68 Yhtymävaltuusto 5.5.2010 7 Yhtymävaltuustosta ja yhtymähallituksesta käytetään jäljempänä nimitystä valtuusto ja hallitus Hyväksytty 5.5.2010 Voimaan

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Savukosken Vanhustenkotiyhdistys ry:n lainan takaus

Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Savukosken Vanhustenkotiyhdistys ry:n lainan takaus SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 29.6.2015 klo 17.00-19.27 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 20 Järjestäytymisasiat 2 21 1-2 Kaukolämpöliiketoiminnan

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Käsiteltävät asiat...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 146. Asuntotontin kauppakirja peruutus/lasski, Vladimir...173 147.

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Keskiviikko 13.2.2013 klo 17.00 18.45. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 13.2.2013 klo 17.00 18.45. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 1 /2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 01 KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.2.2013 klo 17.00 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

ENNEN VARSINAISEN KOKOUKSEN ALKUA KESKIPISTE-LEADER RY:N TOIMINNANJOHTAJA ILKKA PELTOLA PITI LEADER-INFON

ENNEN VARSINAISEN KOKOUKSEN ALKUA KESKIPISTE-LEADER RY:N TOIMINNANJOHTAJA ILKKA PELTOLA PITI LEADER-INFON REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro VALTUUSTO 2/2010 Aika: tiistai 15.6.2010 klo 18.00 Paikka: kunnantalo, valtuustosali Pöytäkirja nähtävillä: perjantaina 18.6.2010 ENNEN VARSINAISEN KOKOUKSEN

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 1/ 2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2013

KUNNANVALTUUSTO 3/2013 KUNNANVALTUUSTO 3/2013 Aika Torstai 2.5.2013 klo 19.00 19.51 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168 Kunnanvaltuusto 29.09.2009 ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 171 76 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 172 77 Omavelkaisen takauksen

Lisätiedot

Tiistai 26.04.2011 klo. 17.00 18.35. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Jani Ovaskainen, Minna Tuunainen. Leena Savolainen

Tiistai 26.04.2011 klo. 17.00 18.35. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Jani Ovaskainen, Minna Tuunainen. Leena Savolainen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2011 TUUSNIEMEN KUNTA Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA Tiistai 26.04.2011 klo. 17.00 18.35 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179 Kunnanhallitus 09.06.2014 AIKA 09.06.2014 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 112 Kokouksen järjestäytyminen 181 113 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1/2008 Kokousaika Torstai 24.01.2008 klo 14.00 15.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsittellyt asiat sivu Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 177 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 178 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 179 Työjärjestyksen hyväksyminen 180 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Maanantai 22.4.2013 klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen Rauno pj. X Vasalampi Maija

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot