SOTKAnetin muuttujalista 04/08 - Sosiaali-, terveys- ja väestötiedot sekä kyselyaineistojen indikaattorit.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOTKAnetin muuttujalista 04/08 - Sosiaali-, terveys- ja väestötiedot sekä kyselyaineistojen indikaattorit. www.sotkanet.fi"

Transkriptio

1 SOTKAnetin muuttujalista 04/08 - Sosiaali-, terveys- ja väestötiedot sekä kyselyaineistojen indikaattorit

2 SOSIAALI-, TERVEYS- JA VÄESTÖTIEDOT 9 1. VÄESTÖ Väkiluku Eri ikäryhmien prosenttiosuus väestöstä Väestö 1-vuotisikäryhmittäin Keskiväkiluku 1-vuotisikäryhmittäin Väestö 5-vuotisikäryhmittäin Keskiväkiluku 5-vuotisikäryhmittäin Väestö 10-vuotisikäryhmittäin Keskiväkiluku 10-vuotisikäryhmittäin Ruotsinkielinen väestö Väestönmuutokset Lisääntymisterveys Kuntien vastaanottamat pakolaiset, vieraskielisyys Väestöennusteet Väestöennusteet Väestöennusteet Väestöennusteet Väestöennusteet VÄESTÖN SOSIAALINEN YMPÄRISTÖ Pinta-ala, tilastollinen kuntaryhmitys Asuminen Eri ikäryhmien asuntokunnat Ahtaasti asuminen ja asunnottomuus Asumistukea saaneet Perheet Koulutusrakenne Työllisyys ja elinkeinorakenne Työttömyys Eläkkeet Pienituloisuusaste 22 3

3 2.9. Toimeentulotuki Rikollisuus KUNTIEN TALOUS Kuntien yleinen talous Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon talous Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon talouden indikaattorit Kuntien sosiaali- ja terveystoimen käyttökustannukset Kuntien sosiaali- ja terveystoimen käyttötuotot Eräitä sosiaalimenoja ja tuloja HENKILÖSTÖ Sosiaalitoimen henkilöstö Terveystoimen henkilöstö LAPSET JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUT Lasten kunnallinen päivähoito ja esiopetus Lasten päivähoidon indikaattorit Lapsia kunnallisessa päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa yhteensä Päiväkotien ja perhepäivähoidon kokopäivähoito Päiväkotien ja perhepäivähoidon osapäivähoito Lapsia kunnallisessa päiväkotihoidossa Päiväkotihoidon kokopäivähoito Päiväkotihoidon osapäivähoito Lapsia kunnallisessa perhepäivähoidossa Perhepäivähoidon kokopäivähoito Perhepäivähoidon osapäivähoito Hoitopäivien lukumäärä Kokopäivähoidon hoitopäivät Osapäivähoidon hoitopäivät Leikkitoiminta Esiopetus Pienten lasten hoidon tuki Lastensuojelu Lastensuojelun indikaattorit Lastensuojelun laitos- ja perhehoito Asiakkaat lasten ja nuorten laitoshuollossa Asiakkaat ammatillisissa perhekodeissa Asiakkaat lastensuojelulaitoksissa Kasvatus ja perheneuvolat Ensikodit Turvakodit Lapsen elatus ja huolto Kodinhoitoapu VÄESTÖN TERVEYDENTILA 40 4

4 6.1. Väestön terveydentilan indikaattorit Erityiskorvattavien lääkkeiden saajat Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutetut Astman vuoksi erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutetut Diabeteksen vuoksi erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutetut Epilepsian vuoksi erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutetut Nivelreuman vuoksi erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutetut Sepelvaltimotaudin vuoksi erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutetut Verenpainetaudin vuoksi erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutetut Psykoosin vuoksi erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutetut Depressiolääkkeistä korvausta saaneet Työikäiset sairauspäivärahan saajat Voimassaolevien työkyvyttömyyseläkkeiden saajat Kelan vammaisetuuksien saajat Kuolleisuus TERVEYDENHUOLLON LAITOSHOITO Terveydenhuollon laitoshoidon indikaattorit Sairaalahoito yhteensä Sairaalahoidon hoitojaksot Sairaalahoidon hoitopäivät Sairaalahoidon keskimääräinen hoitoaika, indeksit Somaattinen erikoissairaanhoito Somaattisen erikoissairaanhoidon hoitojaksot Somaattisen erikoissairaanhoidon hoitopäivät Somaattisen erikoissairaanhoidon potilaat Somaattisen erikoissairaanhoidon keskimääräinen hoitoaika, indeksit Psykiatrian erikoisalan laitoshoito Psykiatrian laitoshoidon hoitojaksot Psykiatrian laitoshoidon hoitopäivät Psykiatrian laitoshoidon potilaat Psykiatrian laitoshoidon keskimääräinen hoitoaika, indeksit Psykiatrisen hoidon pakkotoimet Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito Perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon hoitojaksot Perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon hoitopäivät Perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon potilaat Perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon keskimääräinen hoitoaika, indeksit Toimenpiteelliset hoitojaksot Toimenpiteelliset hoitojaksot Toimenpiteellisten hoitojaksojen hoitopäivät Toimenpiteellisten hoitojaksojen potilaat Toimenpiteellisten hoitojaksojen keskimääräinen pituus Päiväkirurgia Päiväkirurgian hoitojaksot Päiväkirurgian potilaat 52 5

5 7.8. Vammat ja myrkytykset Lähetteet ja saapumistapa TERVEYDENHUOLLON AVOHOITO Terveydenhuollon avohoidon indikaattorit Perusterveydenhuollon avohoito Perusterveydenhuollon avohoitokäynnit Lääkärin avohoitokäynnit ja potilaat ikäryhmittäin Perusterveydenhuollon hammashuolto Erikoissairaanhoidon avohoito Käynnit erikoisaloittain Kelan sairaanhoitokorvaukset Kelan korvaama yksityinen tutkimus ja hoito Kelan korvaamat yksityiset lääkärinpalvelut Kelan korvaamat yksityiset hammaslääkärinpalvelut Kelan korvaamat lääkekustannukset Kelan sairaanhoitona korvaamat matkat IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT Ikääntyneiden palveluiden indikaattorit Palvelurakenne ja peittävyys, 65 vuotta täyttäneet Palvelurakenne ja peittävyys, 75 vuotta täyttäneet Palvelurakenne ja peittävyys, 85 vuotta täyttäneet Kotona asuvien osuus Ympärivuorokautisen hoivan sisältävät palvelut Kotihoito ja kotipalvelut Säännöllinen kotihoito Kodinhoitoapua saaneet kotitaloudet Kodinhoitoavun käynnit Tukipalvelut ja muut kotipalveluja koskevat tiedot Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat ikäryhmittäin Palveluasuminen järjestämistavan mukaan Tehostettu palveluasuminen Tehostetun palveluasumisen asiakkaat Tehostetun palveluasumisen pitkäaikaisasiakkaat Tehostetun palveluasumisen hoitopäivät Ikääntyneiden laitoshoito Vanhainkotien asiakkaat Vanhainkotien pitkäaikaisasiakkaat Vanhainkotien hoitopäivät Terveyskeskusten pitkäaikaisasiakkaat Omaishoidon tuki yhteensä Omaishoidon tuen asiakkaat Omaishoitajat Omaishoidon tuen hoitopalkkiot 64 6

6 9.7. Perhehoito Vanhustenhuollon osavuorokautinen hoito VAMMAISPALVELUT Vammaispalveluiden indikaattorit Vammaisten laitospalvelut Vammaisten laitospalvelut yhteensä (2006 alkaen) Kehitysvammaisten laitoshoito järjestämistavan mukaan (-2005) Kehitysvammalaitosten asiakkaat Kehitysvammalaitosten pitkäaikaisasiakkaat Kehitysvammalaitosten hoitopäivät Vammaisten asumispalvelut Vammaisten ryhmämuotoiset asumispalvelut yhteensä (2006 alkaen) Kehitysvammaisten asumispalvelut järjestämistavan mukaan (-2005) Kehitysvammaisten autetun asumisen asiakkaat Kehitysvammaisten autetun asumisen pitkäaikaisasiakkaat Kehitysvammaisten autetun asumisen hoitopäivät Kehitysvammaisten ohjatun asumisen asiakkaat Kehitysvammaisten tuetun asumisen asiakkaat Vammaisten palvelu- ja tukiasunnot Vammaisten työllistämistoiminta Vammaisten työllistymistä tukeva toiminta (2006 alkaen) Vammaisten työ- ja päivätoiminta (2006 alkaen) Kehitysvammaisten työ- ja toimintakeskukset (-2005) Vajaakuntoisten työkeskukset (-2005) Vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut Tulkkipalvelut Vaikeavammaisten palveluasuminen Henkilökohtainen avustajatoiminta Asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat laitteet ja välineet Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja taloudellisten tukitoimien kustannukset Muut vammaispalvelut ja -etuudet Omaishoidon tuki Perhehoito Kodinhoitoapu Kelan vammaisetuudet MUITA SOSIAALIPALVELUITA Psykiatrian kuntoutuskodit PALVELUKOKONAISUUKSIA Omaishoidon tuki yhteensä Omaishoidon tuen asiakkaat Omaishoitajat Omaishoidon tuen hoitopalkkiot Perhehoito yhteensä Perhehoidon asiakkaat 76 7

7 Perhehoidon hoitopäivät Perhehoitokotien lukumäärä Kodinhoitoapu yhteensä Palvelu- ja tukiasunnot yhteensä ALKOHOLI JA HUUMEET Alkoholi- ja huumetietojen indikaattorit Alkoholin myynti A-klinikat Nuorisoasemat Päihdehuollon asumispalveluyksiköt Ensisuojat Katkaisuhoitoasemat Päihdehuollon kuntoutuslaitokset Päihdehuollon laitoshoito Sairaalat ja terveyskeskukset Päihdehuollon laitokset Päihdehuollon laitosten asiakkaat Päihdehuollon laitosten hoitojaksot Päihdehuollon laitosten hoitopäivät 82 KYSELYT 82 Stakes: Kouluterveyskysely 82 KTL: Aikuisväestön terveyskäyttäytyminen 83 TTL: Työ ja terveys -haastattelututkimus 83 8

8 SOSIAALI-, TERVEYS- JA VÄESTÖTIEDOT 1. VÄESTÖ 1.2. Väkiluku Väestö (127) Väestö, keskiväkiluku (2616) 1.3. Eri ikäryhmien prosenttiosuus väestöstä vuotiaat, % väestöstä (7) vuotiaat, % väestöstä (1064) vuotiaat, % väestöstä (1065) vuotiaat % väestöstä (673) vuotiaat, % väestöstä (167) vuotiaat, % väestöstä (1066) vuotiaat, % väestöstä (1067) vuotiaat, % väestöstä (168) vuotiaat, % väestöstä (1280) vuotiaat, % väestöstä (169) vuotiaat, % väestöstä (170) vuotiaat, % väestöstä (1069) 65 vuotta täyttäneet, % väestöstä (1068) 75 vuotta täyttäneet, % väestöstä (171) 85 vuotta täyttäneet, % väestöstä (675) 1.4. Väestö 1-vuotisikäryhmittäin vuotiaat, lkm (552) 1-vuotiaat, lkm (553) 2-vuotiaat, lkm (554) 3-vuotiaat, lkm (555) 4-vuotiaat, lkm (556) 5-vuotiaat, lkm (557) 6-vuotiaat, lkm (558) 7-vuotiaat, lkm (559) 8-vuotiaat, lkm (560) 9-vuotiaat, lkm (561) 10-vuotiaat, lkm (562) 11-vuotiaat, lkm (563) 12-vuotiaat, lkm (564) 13-vuotiaat, lkm (565) 14-vuotiaat, lkm (566) 15-vuotiaat, lkm (567) 16-vuotiaat, lkm (568) 9

9 17-vuotiaat, lkm (569) 18-vuotiaat, lkm (570) 19-vuotiaat, lkm (571) 20-vuotiaat, lkm (572) 21-vuotiaat, lkm (573) 22-vuotiaat, lkm (574) 23-vuotiaat, lkm (575) 24-vuotiaat, lkm (576) 25-vuotiaat, lkm (577) 26-vuotiaat, lkm (578) 27-vuotiaat, lkm (579) 28-vuotiaat, lkm (580) 29-vuotiaat, lkm (581) 30-vuotiaat, lkm (582) 31-vuotiaat, lkm (583) 32-vuotiaat, lkm (584) 33-vuotiaat, lkm (585) 34-vuotiaat, lkm (586) 35-vuotiaat, lkm (587) 36-vuotiaat, lkm (588) 37-vuotiaat, lkm (589) 38-vuotiaat, lkm (590) 39-vuotiaat, lkm (591) 40-vuotiaat, lkm (592) 41-vuotiaat, lkm (593) 42-vuotiaat, lkm (594) 43-vuotiaat, lkm (595) 44-vuotiaat, lkm (596) 45-vuotiaat, lkm (597) 46-vuotiaat, lkm (598) 47-vuotiaat, lkm (599) 48-vuotiaat, lkm (600) 49-vuotiaat, lkm (601) 50-vuotiaat, lkm (602) 51-vuotiaat, lkm (603) 52-vuotiaat, lkm (604) 53-vuotiaat, lkm (605) 54-vuotiaat, lkm (606) 55-vuotiaat, lkm (607) 56-vuotiaat, lkm (608) 57-vuotiaat, lkm (609) 58-vuotiaat, lkm (610) 59-vuotiaat, lkm (611) 60-vuotiaat, lkm (612) 61-vuotiaat, lkm (613) 62-vuotiaat, lkm (614) 63-vuotiaat, lkm (615) 64-vuotiaat, lkm (616) 65-vuotiaat, lkm (617) 66-vuotiaat, lkm (618) 10

10 67-vuotiaat, lkm (619) 68-vuotiaat, lkm (620) 69-vuotiaat, lkm (621) 70-vuotiaat, lkm (622) 71-vuotiaat, lkm (623) 72-vuotiaat, lkm (624) 73-vuotiaat, lkm (625) 74-vuotiaat, lkm (626) 75-vuotiaat, lkm (627) 76-vuotiaat, lkm (628) 77-vuotiaat, lkm (629) 78-vuotiaat, lkm (630) 79-vuotiaat, lkm (631) 80-vuotiaat, lkm (632) 81-vuotiaat, lkm (633) 82-vuotiaat, lkm (634) 83-vuotiaat, lkm (635) 84-vuotiaat, lkm (636) 85-vuotiaat, lkm (637) 86-vuotiaat, lkm (638) 87-vuotiaat, lkm (639) 88-vuotiaat, lkm (640) 89-vuotiaat, lkm (641) 90-vuotiaat, lkm (642) 91-vuotiaat, lkm (643) 92-vuotiaat, lkm (644) 93-vuotiaat, lkm (645) 94-vuotiaat, lkm (646) 95-vuotiaat, lkm (647) 96-vuotiaat, lkm (648) 97-vuotiaat, lkm (649) 98-vuotiaat, lkm (650) 99-vuotiaat, lkm (651) 100-vuotiaat, lkm (765) 101-vuotiaat, lkm (770) 102-vuotiaat, lkm (771) 103-vuotiaat, lkm (772) 104-vuotiaat, lkm (773) 105-vuotiaat, lkm (774) 106-vuotiaat, lkm (775) 107-vuotiaat, lkm (776) 108-vuotiaat, lkm (777) 109-vuotiaat, lkm (778) 110-vuotiaat, lkm (779) 111-vuotiaat, lkm (780) 11

11 1.5. Keskiväkiluku 1-vuotisikäryhmittäin 0-vuotiaat, keskiväkiluku (672) 1-vuotiaat, keskiväkiluku (853) 2-vuotiaat, keskiväkiluku (854) 3-vuotiaat, keskiväkiluku (855) 4-vuotiaat, keskiväkiluku (856) 5-vuotiaat, keskiväkiluku (857) 6-vuotiaat, keskiväkiluku (858) 7-vuotiaat, keskiväkiluku (859) 8-vuotiaat, keskiväkiluku (860) 9-vuotiaat, keskiväkiluku (861) 10-vuotiaat, keskiväkiluku (862) 11-vuotiaat, keskiväkiluku (863) 12-vuotiaat, keskiväkiluku (864) 13-vuotiaat, keskiväkiluku (865) 14-vuotiaat, keskiväkiluku (866) 15-vuotiaat, keskiväkiluku (867) 16-vuotiaat, keskiväkiluku (868) 17-vuotiaat, keskiväkiluku (869) 18-vuotiaat, keskiväkiluku (870) 19-vuotiaat, keskiväkiluku (871) 20-vuotiaat, keskiväkiluku (872) 21-vuotiaat, keskiväkiluku (873) 22-vuotiaat, keskiväkiluku (874) 23-vuotiaat, keskiväkiluku (875) 24-vuotiaat, keskiväkiluku (876) 25-vuotiaat, keskiväkiluku (877) 26-vuotiaat, keskiväkiluku (878) 27-vuotiaat, keskiväkiluku (879) 28-vuotiaat, keskiväkiluku (880) 29-vuotiaat, keskiväkiluku (881) 30-vuotiaat, keskiväkiluku (882) 31-vuotiaat, keskiväkiluku (883) 32-vuotiaat, keskiväkiluku (884) 33-vuotiaat, keskiväkiluku (885) 34-vuotiaat, keskiväkiluku (886) 35-vuotiaat, keskiväkiluku (887) 36-vuotiaat, keskiväkiluku (888) 37-vuotiaat, keskiväkiluku (889) 38-vuotiaat, keskiväkiluku (890) 39-vuotiaat, keskiväkiluku (891) 40-vuotiaat, keskiväkiluku (892) 41-vuotiaat, keskiväkiluku (893) 42-vuotiaat, keskiväkiluku (894) 43-vuotiaat, keskiväkiluku (895) 44-vuotiaat, keskiväkiluku (896) 45-vuotiaat, keskiväkiluku (897) 46-vuotiaat, keskiväkiluku (898) 12

12 47-vuotiaat, keskiväkiluku (899) 48-vuotiaat, keskiväkiluku (900) 49-vuotiaat, keskiväkiluku (901) 50-vuotiaat, keskiväkiluku (902) 51-vuotiaat, keskiväkiluku (903) 52-vuotiaat, keskiväkiluku (904) 53-vuotiaat, keskiväkiluku (905) 54-vuotiaat, keskiväkiluku (906) 55-vuotiaat, keskiväkiluku (907) 56-vuotiaat, keskiväkiluku (908) 57-vuotiaat, keskiväkiluku (909) 58-vuotiaat, keskiväkiluku (910) 59-vuotiaat, keskiväkiluku (911) 60-vuotiaat, keskiväkiluku (912) 61-vuotiaat, keskiväkiluku (913) 62-vuotiaat, keskiväkiluku (914) 63-vuotiaat, keskiväkiluku (915) 64-vuotiaat, keskiväkiluku (916) 65-vuotiaat, keskiväkiluku (917) 66-vuotiaat, keskiväkiluku (918) 67-vuotiaat, keskiväkiluku (919) 68-vuotiaat, keskiväkiluku (920) 69-vuotiaat, keskiväkiluku (921) 70-vuotiaat, keskiväkiluku (922) 71-vuotiaat, keskiväkiluku (923) 72-vuotiaat, keskiväkiluku (924) 73-vuotiaat, keskiväkiluku (925) 74-vuotiaat, keskiväkiluku (926) 75-vuotiaat, keskiväkiluku (927) 76-vuotiaat, keskiväkiluku (928) 77-vuotiaat, keskiväkiluku (929) 78-vuotiaat, keskiväkiluku (930) 79-vuotiaat, keskiväkiluku (931) 80-vuotiaat, keskiväkiluku (932) 81-vuotiaat, keskiväkiluku (933) 82-vuotiaat, keskiväkiluku (934) 83-vuotiaat, keskiväkiluku (935) 84-vuotiaat, keskiväkiluku (936) 85-vuotiaat, keskiväkiluku (937) 86-vuotiaat, keskiväkiluku (938) 87-vuotiaat, keskiväkiluku (939) 88-vuotiaat, keskiväkiluku (940) 89-vuotiaat, keskiväkiluku (941) 90-vuotiaat, keskiväkiluku (942) 91-vuotiaat, keskiväkiluku (943) 92-vuotiaat, keskiväkiluku (944) 93-vuotiaat, keskiväkiluku (945) 94-vuotiaat, keskiväkiluku (946) 95-vuotiaat, keskiväkiluku (947) 96-vuotiaat, keskiväkiluku (948) 13

13 97-vuotiaat, keskiväkiluku (949) 98-vuotiaat, keskiväkiluku (950) 99-vuotiaat, keskiväkiluku (951) 100-vuotiaat, keskiväkiluku (952) 101-vuotiaat, keskiväkiluku (953) 102-vuotiaat, keskiväkiluku (954) 103-vuotiaat, keskiväkiluku (955) 104-vuotiaat, keskiväkiluku (956) 105-vuotiaat, keskiväkiluku (957) 106-vuotiaat, keskiväkiluku (958) 107-vuotiaat, keskiväkiluku (959) 108-vuotiaat, keskiväkiluku (960) 109-vuotiaat, keskiväkiluku (961) 110-vuotiaat, keskiväkiluku (962) 111-vuotiaat, keskiväkiluku (963) 1.6. Väestö 5-vuotisikäryhmittäin vuotiaat, lkm (985) 5-9-vuotiaat, lkm (986) vuotiaat, lkm (987) vuotiaat, lkm (988) vuotiaat, lkm (989) vuotiaat, lkm (990) vuotiaat, lkm (991) vuotiaat, lkm (992) vuotiaat, lkm (993) vuotiaat, lkm (994) vuotiaat, lkm (995) vuotiaat, lkm (996) vuotiaat, lkm (997) vuotiaat, lkm (998) vuotiaat, lkm (999) vuotiaat, lkm (1000) vuotiaat, lkm (1001) vuotiaat, lkm (1002) vuotiaat, lkm (1003) vuotiaat, lkm (1004) vuotiaat, lkm (1005) vuotiaat, lkm (1006) vuotiaat, lkm (1007) 1.7. Keskiväkiluku 5-vuotisikäryhmittäin 0-4-vuotiaat, keskiväkiluku (1011) 5-9-vuotiaat, keskiväkiluku (1012) vuotiaat, keskiväkiluku (1013) 14

14 15-19-vuotiaat, keskiväkiluku (1014) vuotiaat, keskiväkiluku (1015) vuotiaat, keskiväkiluku (1016) vuotiaat, keskiväkiluku (1017) vuotiaat, keskiväkiluku (1018) vuotiaat, keskiväkiluku (1019) vuotiaat, keskiväkiluku (1020) vuotiaat, keskiväkiluku (1021) vuotiaat, keskiväkiluku (1022) vuotiaat, keskiväkiluku (1023) vuotiaat, keskiväkiluku (1024) vuotiaat, keskiväkiluku (1025) vuotiaat, keskiväkiluku (1026) vuotiaat, keskiväkiluku (1027) vuotiaat, keskiväkiluku (1028) vuotiaat, keskiväkiluku (1029) vuotiaat, keskiväkiluku (1030) vuotiaat, keskiväkiluku (1031) vuotiaat, keskiväkiluku (1032) vuotiaat, keskiväkiluku (1033) 1.8. Väestö 10-vuotisikäryhmittäin vuotiaat, lkm (1037) vuotiaat, lkm (1038) vuotiaat, lkm (1039) vuotiaat, lkm (1040) vuotiaat, lkm (1041) vuotiaat, lkm (1042) vuotiaat, lkm (1043) vuotiaat, lkm (1044) vuotiaat, lkm (1045) vuotiaat, lkm (1046) vuotiaat, lkm (1047) 1.9. Keskiväkiluku 10-vuotisikäryhmittäin 0-9-vuotiaat, keskiväkiluku (1050) vuotiaat, keskiväkiluku (1051) vuotiaat, keskiväkiluku (1052) vuotiaat, keskiväkiluku (1053) vuotiaat, keskiväkiluku (1054) vuotiaat, keskiväkiluku (1055) vuotiaat, keskiväkiluku (1056) vuotiaat, keskiväkiluku (1057) vuotiaat, keskiväkiluku (1058) vuotiaat, keskiväkiluku (1059) 15

15 vuotiaat, keskiväkiluku (1060) Ruotsinkielinen väestö Ruotsinkielinen väestö yhteensä, (2433) Ruotsinkielinen väestö, % väestöstä (2343) Ruotsinkielinen väestö yhteensä, keskiväkiluku (2344) 0-6 -vuotiaat ruotsinkieliset, % vastaavanikäisestä väestöstä (2333) vuotiaat ruotsinkieliset, % vastaavanikäisestä väestöstä (2334) vuotiaat ruotsinkieliset, % vastaavanikäisestä väestöstä (2336) vuotiaat ruotsinkieliset, % vastaavan ikäisestä väestöstä (2335) vuotiaat ruotsinkieliset, % vastaavan ikäisestä väestöstä (2337) vuotiaat ruotsinkieliset, % vastaavanikäisestä väestöstä (2338) vuotiaat ruotsinkieliset, % vastaavanikäisestä väestöstä (2340) vuotiaat ruotsinkieliset, % vastaavanikäisestä väestöstä (2341) 65 vuotta täyttäneet ruotsinkieliset, % vastaavanikäisestä väestöstä (2339) 75 vuotta täyttäneet ruotsinkieliset, % vastaavanikäisestä väestöstä (3240) 85 vuotta täyttäneet ruotsinkieliset, % vastaavan ikäisestä väestöstä (2342) Väestönmuutokset Synnyttäneisyys 677 Elävänä syntyneet (1315) Syntyneet, ennuste 2010 (2435) Syntyneet, ennuste 2020 (3182) Syntyneet, ennuste 2030 (3183) Syntyneet, ennuste 2040 (3184) Kuolleet, lkm (2436) Kuolleet, ennuste 2010 (2437) Kuolleet, ennuste 2020 (3185) Kuolleet, ennuste 2030 (3186) Kuolleet, ennuste 2040 (3187) Syntyneiden enemmyys (2438) Syntyneiden enemmyys, ennuste 2010 (2439) Syntyneiden enemmyys, ennuste 2020 (3188) Syntyneiden enemmyys, ennuste 2030 (3189) Syntyneiden enemmyys, ennuste 2040 (3190) Kunnan nettomuutto / 1000 asukasta (178) 16

16 1.12. Lisääntymisterveys Raskaudenkeskeytykset alle 25 -vuotiailla / vuotiasta naista (232) Raskaudenkeskeytykset vuotiailla / 1000 vastaavanikäistä naista (695) Steriloimiset vuotiailla naisilla / 1000 vastaavanikäistä naista (1269) Synnyttäneisyys (677) Kuntien vastaanottamat pakolaiset, vieraskielisyys Vastaanotetut pakolaiset / asukasta (2441) Muu kuin suomi tai ruotsi äidinkielenä / 1000 asukasta (187) Väestöennusteet Väestöennusteet 2010 Väestöennuste 2010 (172) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2010 (724) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2010 (725) 65 vuotta täyttäneet, % väestöstä, väestöennuste 2010 (726) 0-6 -vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2010 (46) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2010 (173) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2010 (174) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2010 (175) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2010 (176) 75 vuotta täyttäneet, % väestöstä, väestöennuste 2010 (177) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1089) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1090) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1091) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1092) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1093) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1094) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1095) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1096) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1097) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1098) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1099) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1100) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1101) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1102) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1103) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1104) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1105) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1106) 17

17 Väestöennuste 2010, vuotiaat (1107) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1108) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1109) Väestöennusteet 2020 Väestöennuste 2020 (733) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2020 (734) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2020 (735) 65 vuotta täyttäneet, % väestöstä, väestöennuste 2020 (736) 0-6 -vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2020 (727) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2020 (728) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2020 (729) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2020 (730) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2020 (731) 75 vuotta täyttäneet, % väestöstä, väestöennuste 2020 (732) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1123) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1124) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1125) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1126) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1127) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1128) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1129) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1130) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1131) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1132) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1133) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1134) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1135) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1136) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1137) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1138) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1139) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1140) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1141) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1142) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1143) Väestöennusteet 2030 Väestöennuste 2030 (746) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2030 (747) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2030 (748) 65 vuotta täyttäneet, % väestöstä, väestöennuste 2030 (749) 18

18 0-6 -vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2030 (740) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2030 (741) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2030 (742) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2030 (743) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2030 (744) 75 vuotta täyttäneet, % väestöstä, väestöennuste 2030 (745) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1157) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1158) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1159) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1160) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1161) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1162) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1163) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1164) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1165) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1166) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1167) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1168) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1169) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1170) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1171) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1172) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1173) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1174) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1175) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1176) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1177) Väestöennusteet 2040 Väestöennuste 2040 (751) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2040 (758) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2040 (759) 65 vuotta täyttäneet, % väestöstä, väestöennuste 2040 (760) 0-6 -vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2040 (752) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2040 (753) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2040 (754) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2040 (755) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2040 (756) 75 vuotta täyttäneet, % väestöstä, väestöennuste 2040 (757) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1191) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1192) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1193) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1194) 19

19 Väestöennuste 2040, vuotiaat (1195) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1196) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1197) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1198) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1199) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1200) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1201) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1202) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1203) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1204) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1205) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1206) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1207) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1208) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1209) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1210) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1211) 2. VÄESTÖN SOSIAALINEN YMPÄRISTÖ 2.1. Pinta-ala, tilastollinen kuntaryhmitys Maapinta-ala, km² (2330) Väestöntiheys, asukkaita/km² (2331) Tilastokeskuksen kuntaryhmitys (2332) 2.2. Asuminen Eri ikäryhmien asuntokunnat Asuntokunnat yhteensä, lkm (2443) Asuntokunnat, joissa on vähintään yksi alle 18-vuotias henkilö, % kaikista asuntokunnista (2445) Yhden hengen asuntokunnat, % asuntokunnista (324) 65 vuotta täyttäneiden asuntokunnat, % kaikista asuntokunnista (2447) 65 vuotta täyttäneiden yhden hengen asuntokunnat, % vastaavanikäisten asuntokunnista (391) 75 vuotta täyttäneiden asuntokunnat, % kaikista asuntokunnista (2449) 75 vuotta täyttäneiden yhden hengen asuntokunnat, % vastaavanikäisten asuntokunnista (2451) Yksinasuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä asuntoväestöstä (237) 20

20 Ahtaasti asuminen ja asunnottomuus Ahtaasti asuvat asuntokunnat, % kaikista asuntokunnista (183) Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat, % kaikista lapsiasuntokunnista (190) Asunnottomat yksinäiset / 1000 asukasta (2618) Ulkona, yömajoissa, tilapäissuojissa ja laitoksissa asuvat yksinäiset / 1000 asukasta (2620) Asumistukea saaneet Yleistä asumistukea saaneet yhteensä, % asuntokunnista (2320) Eläkkeensaajien asumistukea saaneet, % asuntokunnista (2316) 2.3. Perheet Lapsiperheet, % perheistä (179) Perheet yhteensä (2442) Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä (74) Avioeroja vuotiailla / 1000 vastaavanikäistä naimisissa olevaa (304) 2.4. Koulutusrakenne Keskiasteen koulutuksen saaneet 15 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä (2324) Korkea-asteen koulutuksen saaneet 15-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (2326) Koulutustasomittain (180) Koulutuksen ulkopuolelle jääneet vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (3219) 2.5. Työllisyys ja elinkeinorakenne Huoltosuhde, demografinen (761) Elatussuhde (182) Työlliset, % väestöstä (2328) Työlliset vuotiaat, lkm (2329) Maa- ja metsätalous, % työllisistä (3157) Teollisuus, % työllisistä (3158) Rakentaminen, % työllisistä (3159) Kauppa, majoitus- ja ravitsemistoiminta, % työllisistä (3160) Liikenne, % työllisistä (3161) Rahoitus-, vakuutus- ja liike-elämää palveleva toiminta, % työllisistä (3162) Julkiset ja muut palvelut, % työllisistä (3163) 21

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Sastamala. Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä Koko maa Sastamala

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Sastamala. Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä Koko maa Sastamala Indikaattorien osoittama hyvinvointi Sastamala Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä Kunnan nettokustannukset yhteensä, euroa / asukas Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusterveydenhuollossa,

Lisätiedot

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun. Verotulot, euroa / asukas Koko maa Punkalaidun

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun. Verotulot, euroa / asukas Koko maa Punkalaidun Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun Verotulot, euroa / asukas Kunnan nettokustannukset yhteensä, euroa / asukas Erikoissairaanhoidon nettokustannukset, euroa / asukas Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari

Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari 1. Hyvinvointikertomus Kunta Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta

Lisätiedot

INDIKAATTORIT RUOVEDEN HYVINVOINTIKERTOMUKSEEN 2012

INDIKAATTORIT RUOVEDEN HYVINVOINTIKERTOMUKSEEN 2012 INDIKAATTORIT RUOVEDEN HYVINVOINTIKERTOMUKSEEN 2012 1. Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation suosittelemat indikaattorit kunnille Väestön taustatietoja kuvaavat indikaattorit Kokonaisväestömäärä

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot

1) Perusterveydenhuollon (mukaan lukien hammashuolto) nettokustannukset, euroa / asukas (id: 1072 info )

1) Perusterveydenhuollon (mukaan lukien hammashuolto) nettokustannukset, euroa / asukas (id: 1072 info ) Mielenterveys ja päihdeohjelman laadinnassa koottuja indikaattoritietoja nykytilanteesta Rovaniemellä elokuu 2011/TK Mielenterveys ja päihdeindikaattoreita v.2008 20010 vertailutietoa : koko maa, Lappi,

Lisätiedot

1. Hyvinvointitiedon ja tehtyjen toimenpiteiden arviointi

1. Hyvinvointitiedon ja tehtyjen toimenpiteiden arviointi 1. Hyvinvointitiedon ja tehtyjen toimenpiteiden arviointi Paketti 1: V1 = Satakunta V2 = Varsinais-Suomi V3 = Pohjanmaa V4 = Koko maa V5 = Kankaanpää V6 = Karvia V7 = Siikainen V8 = Jämijärvi V9 = Pomarkku

Lisätiedot

8.1 Lapset ja lapsiperheet Lapsiperheiden toimeentulo

8.1 Lapset ja lapsiperheet Lapsiperheiden toimeentulo Johdanto Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä Keski-Uusimaa Karviainen Kirkkonummi 7 LOST ja Luvussa tarkastellaan lähemmin Hangon ja n kuntia tilastojen

Lisätiedot

- OSA I VÄESTÖN HYVINVOINNIN KEHITYS VALTUUSTOKAUDELLA Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi

- OSA I VÄESTÖN HYVINVOINNIN KEHITYS VALTUUSTOKAUDELLA Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi - OSA I VÄESTÖN HYVINVOINNIN KEHITYS VALTUUSTOKAUDELLA 2009-2012 1 Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi Väestörakenteeltaan Vihti on lapsiperhevaltainen kunta. Ikääntyneen väestön osuus

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut - Terveyspalvelut - Sosiaalipalvelut ja etuudet - Varhaiskasvatus ja perusopetus - Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus - Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2013 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2013 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Kuntien tunnusluvut 2013 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue http://pxweb2.stat.fi/dialog/varval.asp?ma=080_ktt14_2013_fi&ti=kuntien+tunnusluvut+2013&path=../database/kuntien_talous_ja_toiminta/kunnat/ktt14/&lang=3&multilang=fi

Lisätiedot

Avainindikaattorit Mielenterveys Peruspalvelukeskus Aavan kunnat

Avainindikaattorit Mielenterveys Peruspalvelukeskus Aavan kunnat Avainindikaattorit Mielenterveys Peruspalvelukeskus Aavan kunnat Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneet 0-17-vuotiaat / 1000 vastaavanikäistä Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneet

Lisätiedot

B. Menot. Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus

B. Menot. Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017-2020 PERUSTANA KÄYTETTÄVÄT INDIKAATTORIT FINAL 14.3.2016 = liikunta-indikaattoreita MaMu = maahanmuutto - = mielenterveys = mukana nykyisessä Pirkanmaan

Lisätiedot

Vammaispalvelujen tilastot vuodelta 2013 lähde SOTKANET Koonnut hanketyöntekijä Tuija Koivisto

Vammaispalvelujen tilastot vuodelta 2013 lähde SOTKANET Koonnut hanketyöntekijä Tuija Koivisto Vammaispalvelujen tilastot vuodelta 2013 lähde SOTKANET Koonnut hanketyöntekijä Tuija Koivisto 1 2 Sisällys 1. Vammaispalveluiden indikaattorit... 3 2. Kelan etuisuudet / 1000 asukasta... 8 3. laitos 2013...

Lisätiedot

Kuvio 7.1. Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet LOSTin kunnissa Lähde: SOTKAnet.

Kuvio 7.1. Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet LOSTin kunnissa Lähde: SOTKAnet. Johdanto Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä Keski-Uusimaa Karviainen Kirkkonummi 7 LOST Luvussa tarkastellaan lähemmin LOSTin kuntia Inkoo, Karjalohja,

Lisätiedot

1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä 4 Keski-Uusimaa

1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä 4 Keski-Uusimaa Johdanto Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä Keski-Uusimaa Luvussa tarkastellaan lähemmin Keski-Uudenmaan kuntia Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä,

Lisätiedot

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta ja tilastot Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta 1. Yhteistoiminta-alueet isäntäkunta mallilla» Isäntäkunnan tilasto» Sopimuskunnan tilasto 2. Kuntayhtymät» Kuntayhtymän tilasto»

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille

Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille 1. Kallion kuntien ikääntyvän väestön määrä ja ennusteita Taulukko 1. Ikääntyvän väestön määrä Kallion kunnissa 31.12.2012 ja 31.12.2013 (ennakkoväkiluku) sekä ennuste vuosille 2014-2016, 2020, 2025, 2030

Lisätiedot

Marko Rossinen Etelä-Pohjanmaan liitto, LUONNOS EP-SOTE TOIMINTAYMPÄRISTÖINDIKAATTORIPAKETISTA. Alueuudistuksen yleiskuva

Marko Rossinen Etelä-Pohjanmaan liitto, LUONNOS EP-SOTE TOIMINTAYMPÄRISTÖINDIKAATTORIPAKETISTA. Alueuudistuksen yleiskuva Marko Rossinen Etelä-Pohjanmaan liitto, 20.5.2016 LUONNOS EP-SOTE TOIMINTAYMPÄRISTÖINDIKAATTORIPAKETISTA Alueuudistuksen yleiskuva Lähde: Alueuudistus.fi-verkkosivut 1 Uudistuksessa on monenlaisia tietotarpeita

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus- ja rakennefoorumi Kuntamarkkinat 13.9.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Esityksen sisältö Palvelujen kysyntä

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen tilastot vuodelta 2014, SOTKANET Hankekuntien vertailu

Vanhuspalvelujen tilastot vuodelta 2014, SOTKANET Hankekuntien vertailu 1 Vanhuspalvelujen tilastot vuodelta 214, SOTKANET Hankekuntien vertailu Koonnut Keski-Suomen SOTE 22-hanke Hanketyöntekijä Tuija Koivisto Sisällys 1. Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus... 3 2.

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

PERUSTANA KÄYTETTÄVÄT INDIKAATTORIT

PERUSTANA KÄYTETTÄVÄT INDIKAATTORIT Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017-2020 5.2.2016 Terveyden edistämisen neuvottelukunta PERUSTANA KÄYTETTÄVÄT INDIKAATTORIT = mukana nykyisessä Pirkanmaan alueellisessa hyvinvointikertomuksessa

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta Osavuosikatsaus 2: tammi-elokuu 2014 Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvät ja tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä. Katso myös kuvaajat aineiston

Lisätiedot

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää.

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää. SIPOO Väestökehitys on runsaan 17 100 asukkaan kunta (väkiluku 31.12.1999) itäisellä Uudellamaalla. Kunnan väestö on keskimääräistä nuorempaa, alle 15 vuotiaita on noin 12 % väestöstä eli selvästi enemmän

Lisätiedot

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2012

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2012 1(7) Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2012 Aihealueet vuoden 2009 alueluokituksilla Aluetalous Aihealueet vuoden 2008-2012 alueluokituksilla Asuminen Koulutus Kulttuuri ja vapaa-aika

Lisätiedot

HYVINVOINTIJOHTAMISEN SEMINAARI

HYVINVOINTIJOHTAMISEN SEMINAARI HYVINVOINTIJOHTAMISEN SEMINAARI 6.6.2014 LSHP VALMISTELUN VAIHEET Ohjausryhmän nimeäminen kunnan johtoryhmä Verrokkikuntien valinta kriteerit (mm. maaseutukunta, asukasluku, väestö- ja elinkeinorakenne,

Lisätiedot

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 216 Väestöennuste Huoltosuhde 21 ja ennusteet 21, 22 ja 24 9 8418 8 71,7 7,1 8 7 7 6 9,8 61, 62, 6 4 2 2947 214 21 22 22 2 2 24 4 2 1 1914 84 6721 641 2441-6 7-14 1-64

Lisätiedot

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2016

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2016 1(7) Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2016 (Palvelua päivitetään jatkuvasti uusimmilla tilastovuoden tiedoilla) Aihealueet vuoden 2013 alueluokituksilla (sama kuin tilastovuoden alueluokitus)

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

Ulvila MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Ulvila MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 6 Väestöennuste Huoltosuhde ja ennusteet 5, 5 ja 4 Väestöennuste Huoltosuhde ja ennusteet vuosille 5, 5 ja 4 6 4 9 8 7 65, 7,9 8,6 79,8 4 5 6 8 7 95 5 5 6 4 5 4 4 8 7

Lisätiedot

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Kaustinen Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4500 4300 2014; 4283 4100 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet maassamuutto

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella

Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella 1.4.2 Ympärivuorokautinen hoito OYSERVAalueella Sanna Salmela, projektipäällikkö Suvi Helanen, hankesuunnittelija Projekti: Järjestämissuunnitelman toteutusta tukeva työnjako ja laitospaikat Tausta ja

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

Hyvinvointi ja huonoosaisuus. Kainuu Sokra/ISEA, DIAK Reija Paananen

Hyvinvointi ja huonoosaisuus. Kainuu Sokra/ISEA, DIAK Reija Paananen Hyvinvointi ja huonoosaisuus Kainuu 3.1.2017 Reija Paananen Kolme näkökulmaa huono-osaisuuteen Kainulainen, Paananen & Surakka: Maakunnan ihmisten elämänlaatu sotepalveluiden tavoitteeksi. Jorma Niemelä

Lisätiedot

LAPIN KUNTIEN PALVELUTUOTANNON NETTOKUSTANNUKSIA VUODELTA 2006 euroa / asukas

LAPIN KUNTIEN PALVELUTUOTANNON NETTOKUSTANNUKSIA VUODELTA 2006 euroa / asukas LAPIN KUNTIEN PALVELUTUOTANNON NETTOKUSTANNUKSIA VUODELTA 2006 euroa / asukas Sisältö: Käyttötalous yhteensä Sosiaali- ja terveydenhuolto Opetus- ja kulttuuritoimi Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito

Lisätiedot

Väestön hoitotarpeiden ennustaminen Terveyderihuollon ikävakioitu kustannusvertailu

Väestön hoitotarpeiden ennustaminen Terveyderihuollon ikävakioitu kustannusvertailu TERVEYDENHUOLLON 25. ATK-PAIVAT Kuopio, Hotelli Scandic 31.5-1.6.1999 LT erikoistutkija Riitta Luoto Kansanterveyslaitos Väestön hoitotarpeiden ennustaminen Terveyderihuollon ikävakioitu kustannusvertailu

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 6 Väestöennuste Huoltosuhde 3 ja ennusteet, ja 4 3 346, 4,6 3 4 8 79,8 8,9 8, 77 6 3 3 4 4 6 8 483 36 64-6 7-4 -64 6-74 7-84 8- yhteensä 3 4 4 *Tilastokeskus *Tilastokeskus

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Kuntien henkilöstön rekrytointitarve seutukunnittain Kuopion seutukunta

Kuntien henkilöstön rekrytointitarve seutukunnittain Kuopion seutukunta Kuntien henkilöstön rekrytointitarve 2005-2020 seutukunnittain Kuopion seutukunta Heikki Miettinen/30.12.2005 Kuntien henkilöstön rekrytointitarve 2005-2020 seutukunnittain Henkilöstötarpeen ennakointi

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuoltoon kuuluvat kunnalliset hammashuoltopalvelut. Osana analyysiä tarkastellaan myös yksityisiä ostopalveluita sekä erikoishammashoitoa. SUUN TERVEYDENHUOLLON YHTEENVETO

Lisätiedot

Sähköinen hyvinvointikertomus ja. Hankasalmen hyvinvointitietoa

Sähköinen hyvinvointikertomus ja. Hankasalmen hyvinvointitietoa Sähköinen hyvinvointikertomus ja Hankasalmen hyvinvointitietoa Valtuustoseminaari 1.10.2012 Timo Renfors timo.renfors@kansanterveys.info 050 544 3802 Anttipekka Renfors anttipekka.renfors@kansanterveys.info

Lisätiedot

2016 Avosairaanhoito Lääkäripalvelun käyntimaksu 16,40. Lääkärintodistukset 40,30

2016 Avosairaanhoito Lääkäripalvelun käyntimaksu 16,40. Lääkärintodistukset 40,30 Yksikkö Maksut 2016 Avosairaanhoito Lääkäripalvelun käyntimaksu 16,40 Suppea lääkärintodistus, esim. SV-etuutta varten 17,10 Lääkärintodistus ajo-oikeuden 48,50 saamiseksi/säilyttämiseksi Sairaanhoitajan

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole Ltk 15.2.2012 s. 1/6 IKÄIHMISTEN ELÄMÄNLAADUN TURVAAMINEN 264 761 181 (43,1 %) Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

KESTÄVÄN KUNTATUOTTAVUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTARISTO. Tuloksellisuuden ulottuvuudet, tarkastelu valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti

KESTÄVÄN KUNTATUOTTAVUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTARISTO. Tuloksellisuuden ulottuvuudet, tarkastelu valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti 1(6) 29.9.2014 KESTÄVÄN KUNTATUOTTAVUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTARISTO Tuloksellisuuden ulottuvuudet, tarkastelu valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti Tuottavuus ja taloudellisuus Palvelujen laatu

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot Yhteistoimintamallit tilastoissa Mehtonen 2011 Tilastointi yhteistoiminnan osalta Yleistä Yhteistoiminta käytössä laajimmin sos.- ja terveystoimessa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus. Harjavalta, Kokemäki, Lavia, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Siikainen, Ulvila

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus. Harjavalta, Kokemäki, Lavia, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Siikainen, Ulvila Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Harjavalta, Kokemäki, Lavia, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Siikainen, Ulvila Korkeakouluharjoittelija Mia Lindfors ja kehittämispäällikkö

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti Osoite Postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kotikunta Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot Hakijan kotitaloudessa asuvien

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI HYVINVOINTIPALVELUT. Hyvinvointikatsaus 2011

ROVANIEMEN KAUPUNKI HYVINVOINTIPALVELUT. Hyvinvointikatsaus 2011 2011 ROVANIEMEN KAUPUNKI HYVINVOINTIPALVELUT Hyvinvointikatsaus 2011 Sisältö 1. Tausta, tarkoitus ja tavoitteet...1 2. Arvio vuoden 2010 hyvinvointikatsauksessa esitettyjen toimenpide ehdotusten toteutumisesta...2

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

Palvelutarpeiden ja kuntalouden ennakointi Sulkava

Palvelutarpeiden ja kuntalouden ennakointi Sulkava Palvelutarpeiden ja kuntalouden ennakointi 7.6.2007 Mallin pohjatiedot Kuntajako 2007 Väestöennusteet vuoteen 2025 (Tilastokeskus) Talous- ja toimintatilasto 2005 (Tilastokeskus) Verotustiedot 1998-2005

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 11.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.2.2014 Kehitysvammaisten erityishuollon palveluista perittävät maksut: 1. Pitkäaikainen hoito ja asuminen: Pitkäaikaisesta

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 Kuntaliitto on julkaissut suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailun 2014 kesäkuussa 2015. Julkaisun mukaan n terveydenhuollon ikävakioidut

Lisätiedot

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Veteli Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4200 4000 3800 3600 3400 3200 3000 2800 2014; 3342 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

Perho. Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Perho. Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Perho Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 3400 3200 3000 2014; 2893 2800 2600 2400 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet maassamuutto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 2009

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 2009 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 2009 Reijo Ailasmaa +358 29 524 7062 reijo.ailasmaa@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto Mikko Mehtonen Erityisasiantuntija Kuntaliitto - kuntatalous Muut toimintatiedot (taulukko 51) Tukiopetustuntien

Lisätiedot

Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as.

Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as. 7 Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as. 6 5 4 3 2 1 Hankasalmi 51-1 as. kunnat Keski-Suomi Manner-Suomi Nettokäyttökustannukset yhteensä pl. liiketoiminta, /as. Hankasalmi 3 727 3 948 4 157

Lisätiedot

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen.

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen. Sosiaali- ja terveystoimen strategisen palvelusopimuksen mittarit YDINPROSESSI: LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN SPS: Tuetaan lasten ja nuorten normaalia kasvua ja kehitystä Lastensuojelun asiakkaana

Lisätiedot

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 1200 Lestijärvi Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 1100 1000 900 2014; 817 800 700 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Hilmo-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 28.9.2011

Esityksen sisältö. Hilmo-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 28.9.2011 Hilmo-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 28.9.2011 28.9.2011 Riikka Väyrynen 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena Hilmo-kokonaisuus Kotihoidon laskenta 30.11. Tiedonkeruuprosessi

Lisätiedot

HYVINVOINTITILINPÄÄTÖS 2013 (2014 ja 2015 soveltuvin. Vakka-Suomen seutukunta. Vakka-Suomen sosiaalijohto

HYVINVOINTITILINPÄÄTÖS 2013 (2014 ja 2015 soveltuvin. Vakka-Suomen seutukunta. Vakka-Suomen sosiaalijohto HYVINVOINTITILINPÄÄTÖS 2013 (2014 ja 2015 soveltuvin osin) Vakka-Suomen seutukunta Vakka-Suomen sosiaalijohto SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. VUODEN 2013 HYVINVOINTITILINPÄÄTÖKSEN INDIKAATTORIT...

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Toholampi Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4100 3900 3700 3500 3300 2014; 3354 3100 2900 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet

Lisätiedot

Ulla Maija Laiho. HYVÄ ohjelman aluekierros, helmikuu 2015

Ulla Maija Laiho. HYVÄ ohjelman aluekierros, helmikuu 2015 MISSÄ SOTE ALALLA MENNÄÄN? Ulla Maija Laiho kehitysjohtaja, TEM HYVÄ ohjelman aluekierros, helmikuu 2015 Esityksen sisältö Toimintaympäristö SOTE alan yritystoiminnan kehitys (Lith 2015) Työvoimakysymys

Lisätiedot

Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as.

Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as. 6 Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as. 5 4 3 2 1 Nettokäyttökustannukset yhteensä pl. liiketoiminta, /as. Hankasalmi 3 266 3 474 3 727 3 948 4 157 4 38 4 558 4 818 4 973 5 495 5 675 Joutsa

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Talouden työryhmä. Nousiainen 4/2015, tunnuslukusarjat Nousiainen-Masku-Rusko 2013

Talouden työryhmä. Nousiainen 4/2015, tunnuslukusarjat Nousiainen-Masku-Rusko 2013 Talouden työryhmä Nousiainen 4/215, tunnuslukusarjat Nousiainen-Masku-Rusko 213 Toimintakate (itseisarvo), /as. 6 5 4 3 2 1 22 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Nousiainen Masku Rusko Koko maa Käyttötalouden palkat,

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen toiminnan tilastoja vuonna 2015

Sosiaaliasiamiehen toiminnan tilastoja vuonna 2015 Sosiaaliasiamiehen toiminnan tilastoja vuonna 215 Palvelun tuottaja 213 214 215 Kunnan palvelu 541 423 452 Kuntayhtymän sosiaalipalvelu 3 3 Yksityinen kunnan ostopalveluna 2 28 22 Yksityinen sosiaalipalvelu

Lisätiedot

Pirkanmaan kuntapäivä Tampere

Pirkanmaan kuntapäivä Tampere Pirkanmaan kuntapäivä Tampere 19.9.2012 Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

Terveydenhuollon menot ikä- ja sukupuoliryhmittäin vuonna 2002

Terveydenhuollon menot ikä- ja sukupuoliryhmittäin vuonna 2002 Timo Hujanen, Hennamari Mikkola, Markku Pekurinen, Unto Häkkinen, Eija Teitto Terveydenhuollon menot ikä- ja sukupuoliryhmittäin vuonna 2002 Aiheita 24/2004 ISBN 951-33-1600-9 ISSN 1236-9845 Stakesin monistamo,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUKSEN 30.6.2015 LIITETIEDOT

OSAVUOSIKATSAUKSEN 30.6.2015 LIITETIEDOT 2015 OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT Sisällysluettelo Erikoissairaanhoito... 1 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 1 Ympäristöterveydenhuolto... 2 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 2 Sosiaali- ja perusterveydenhuolto...

Lisätiedot

Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0

Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0 PERUSTURVALAUTAKUNTA Hallinto ja huolto Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0 Ympäristöterveys Suoritteet

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2012. Joensuun selvitysalue yhdessä 14.6.2013 Heikki Miettinen

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2012. Joensuun selvitysalue yhdessä 14.6.2013 Heikki Miettinen Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Joensuun selvitysalue yhdessä 14.6.213 Heikki Miettinen Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla?

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT, PALVELUSETELIN ARVO JA KULJETUSPALVELUN TULORAJAT 1.1.2016

KANGASALAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT, PALVELUSETELIN ARVO JA KULJETUSPALVELUN TULORAJAT 1.1.2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) ja asetuksen (912/1992) ja Kangasalan kunnan hallintosäännön 8 6-kohdan nojalla sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt: 1. SOVELTAMISALA

Lisätiedot

Pienaluelistaus. Läntinen kantakaupunki. Pohjoinen kantakaupunki. Eteläinen kantakaupunki. Keskusta. Kaakkoinen kantakaupunki. Itäinen kantakaupunki

Pienaluelistaus. Läntinen kantakaupunki. Pohjoinen kantakaupunki. Eteläinen kantakaupunki. Keskusta. Kaakkoinen kantakaupunki. Itäinen kantakaupunki Sisältö Pienaluelistaus... 3 Taulukko 1: Alueiden koot, 31.12.2011... 4 Taulukko 2: Alueiden asukasmäärät, 31.8.2012... 4 Kuvio 1: Alueiden asukasmäärät kaikista Hämeenlinnan asukkaista, 31.8.2012... 5

Lisätiedot

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Sosiaalihuollon yksikkökustannusten määrittämisen haasteet ja tietojen hyödynnettävyys. Kustannusvaikuttavuusseminaari

Sosiaalihuollon yksikkökustannusten määrittämisen haasteet ja tietojen hyödynnettävyys. Kustannusvaikuttavuusseminaari Sosiaalihuollon yksikkökustannusten määrittämisen haasteet ja tietojen hyödynnettävyys Kustannusvaikuttavuusseminaari Pieksämäki, 13.10.2010 Esityksen sisältö Mihin yksikkökustannuksia tarvitaan? Mikä

Lisätiedot

Sote + henk res yksikkö 1/10

Sote + henk res yksikkö 1/10 Sote + henk res yksikkö 1/10 Toteuma % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Asukasluku Jämsä 22 552 22 155 21 851 21 824 99,9 % Asukasluku Kuhmoinen 2 554 2 406 2 374 2 373 100,0 % Vakinaiset virat/toimet 615,2 608

Lisätiedot

Porin selvitysalue Heikki Miettinen

Porin selvitysalue Heikki Miettinen Merikarvia Siikainen Palvelujen nettokustannukset Pori Pomarkku Lavia Ulvila Luvia Nakkila Harjavalta Kokemäki Porin selvitysalue 8.4.214 Heikki Miettinen 27-212 nettokustannukset Nettokustannukset Kuntien

Lisätiedot