SOTKAnetin muuttujalista 04/08 - Sosiaali-, terveys- ja väestötiedot sekä kyselyaineistojen indikaattorit.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOTKAnetin muuttujalista 04/08 - Sosiaali-, terveys- ja väestötiedot sekä kyselyaineistojen indikaattorit. www.sotkanet.fi"

Transkriptio

1 SOTKAnetin muuttujalista 04/08 - Sosiaali-, terveys- ja väestötiedot sekä kyselyaineistojen indikaattorit

2 SOSIAALI-, TERVEYS- JA VÄESTÖTIEDOT 9 1. VÄESTÖ Väkiluku Eri ikäryhmien prosenttiosuus väestöstä Väestö 1-vuotisikäryhmittäin Keskiväkiluku 1-vuotisikäryhmittäin Väestö 5-vuotisikäryhmittäin Keskiväkiluku 5-vuotisikäryhmittäin Väestö 10-vuotisikäryhmittäin Keskiväkiluku 10-vuotisikäryhmittäin Ruotsinkielinen väestö Väestönmuutokset Lisääntymisterveys Kuntien vastaanottamat pakolaiset, vieraskielisyys Väestöennusteet Väestöennusteet Väestöennusteet Väestöennusteet Väestöennusteet VÄESTÖN SOSIAALINEN YMPÄRISTÖ Pinta-ala, tilastollinen kuntaryhmitys Asuminen Eri ikäryhmien asuntokunnat Ahtaasti asuminen ja asunnottomuus Asumistukea saaneet Perheet Koulutusrakenne Työllisyys ja elinkeinorakenne Työttömyys Eläkkeet Pienituloisuusaste 22 3

3 2.9. Toimeentulotuki Rikollisuus KUNTIEN TALOUS Kuntien yleinen talous Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon talous Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon talouden indikaattorit Kuntien sosiaali- ja terveystoimen käyttökustannukset Kuntien sosiaali- ja terveystoimen käyttötuotot Eräitä sosiaalimenoja ja tuloja HENKILÖSTÖ Sosiaalitoimen henkilöstö Terveystoimen henkilöstö LAPSET JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUT Lasten kunnallinen päivähoito ja esiopetus Lasten päivähoidon indikaattorit Lapsia kunnallisessa päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa yhteensä Päiväkotien ja perhepäivähoidon kokopäivähoito Päiväkotien ja perhepäivähoidon osapäivähoito Lapsia kunnallisessa päiväkotihoidossa Päiväkotihoidon kokopäivähoito Päiväkotihoidon osapäivähoito Lapsia kunnallisessa perhepäivähoidossa Perhepäivähoidon kokopäivähoito Perhepäivähoidon osapäivähoito Hoitopäivien lukumäärä Kokopäivähoidon hoitopäivät Osapäivähoidon hoitopäivät Leikkitoiminta Esiopetus Pienten lasten hoidon tuki Lastensuojelu Lastensuojelun indikaattorit Lastensuojelun laitos- ja perhehoito Asiakkaat lasten ja nuorten laitoshuollossa Asiakkaat ammatillisissa perhekodeissa Asiakkaat lastensuojelulaitoksissa Kasvatus ja perheneuvolat Ensikodit Turvakodit Lapsen elatus ja huolto Kodinhoitoapu VÄESTÖN TERVEYDENTILA 40 4

4 6.1. Väestön terveydentilan indikaattorit Erityiskorvattavien lääkkeiden saajat Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutetut Astman vuoksi erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutetut Diabeteksen vuoksi erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutetut Epilepsian vuoksi erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutetut Nivelreuman vuoksi erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutetut Sepelvaltimotaudin vuoksi erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutetut Verenpainetaudin vuoksi erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutetut Psykoosin vuoksi erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutetut Depressiolääkkeistä korvausta saaneet Työikäiset sairauspäivärahan saajat Voimassaolevien työkyvyttömyyseläkkeiden saajat Kelan vammaisetuuksien saajat Kuolleisuus TERVEYDENHUOLLON LAITOSHOITO Terveydenhuollon laitoshoidon indikaattorit Sairaalahoito yhteensä Sairaalahoidon hoitojaksot Sairaalahoidon hoitopäivät Sairaalahoidon keskimääräinen hoitoaika, indeksit Somaattinen erikoissairaanhoito Somaattisen erikoissairaanhoidon hoitojaksot Somaattisen erikoissairaanhoidon hoitopäivät Somaattisen erikoissairaanhoidon potilaat Somaattisen erikoissairaanhoidon keskimääräinen hoitoaika, indeksit Psykiatrian erikoisalan laitoshoito Psykiatrian laitoshoidon hoitojaksot Psykiatrian laitoshoidon hoitopäivät Psykiatrian laitoshoidon potilaat Psykiatrian laitoshoidon keskimääräinen hoitoaika, indeksit Psykiatrisen hoidon pakkotoimet Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito Perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon hoitojaksot Perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon hoitopäivät Perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon potilaat Perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon keskimääräinen hoitoaika, indeksit Toimenpiteelliset hoitojaksot Toimenpiteelliset hoitojaksot Toimenpiteellisten hoitojaksojen hoitopäivät Toimenpiteellisten hoitojaksojen potilaat Toimenpiteellisten hoitojaksojen keskimääräinen pituus Päiväkirurgia Päiväkirurgian hoitojaksot Päiväkirurgian potilaat 52 5

5 7.8. Vammat ja myrkytykset Lähetteet ja saapumistapa TERVEYDENHUOLLON AVOHOITO Terveydenhuollon avohoidon indikaattorit Perusterveydenhuollon avohoito Perusterveydenhuollon avohoitokäynnit Lääkärin avohoitokäynnit ja potilaat ikäryhmittäin Perusterveydenhuollon hammashuolto Erikoissairaanhoidon avohoito Käynnit erikoisaloittain Kelan sairaanhoitokorvaukset Kelan korvaama yksityinen tutkimus ja hoito Kelan korvaamat yksityiset lääkärinpalvelut Kelan korvaamat yksityiset hammaslääkärinpalvelut Kelan korvaamat lääkekustannukset Kelan sairaanhoitona korvaamat matkat IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT Ikääntyneiden palveluiden indikaattorit Palvelurakenne ja peittävyys, 65 vuotta täyttäneet Palvelurakenne ja peittävyys, 75 vuotta täyttäneet Palvelurakenne ja peittävyys, 85 vuotta täyttäneet Kotona asuvien osuus Ympärivuorokautisen hoivan sisältävät palvelut Kotihoito ja kotipalvelut Säännöllinen kotihoito Kodinhoitoapua saaneet kotitaloudet Kodinhoitoavun käynnit Tukipalvelut ja muut kotipalveluja koskevat tiedot Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat ikäryhmittäin Palveluasuminen järjestämistavan mukaan Tehostettu palveluasuminen Tehostetun palveluasumisen asiakkaat Tehostetun palveluasumisen pitkäaikaisasiakkaat Tehostetun palveluasumisen hoitopäivät Ikääntyneiden laitoshoito Vanhainkotien asiakkaat Vanhainkotien pitkäaikaisasiakkaat Vanhainkotien hoitopäivät Terveyskeskusten pitkäaikaisasiakkaat Omaishoidon tuki yhteensä Omaishoidon tuen asiakkaat Omaishoitajat Omaishoidon tuen hoitopalkkiot 64 6

6 9.7. Perhehoito Vanhustenhuollon osavuorokautinen hoito VAMMAISPALVELUT Vammaispalveluiden indikaattorit Vammaisten laitospalvelut Vammaisten laitospalvelut yhteensä (2006 alkaen) Kehitysvammaisten laitoshoito järjestämistavan mukaan (-2005) Kehitysvammalaitosten asiakkaat Kehitysvammalaitosten pitkäaikaisasiakkaat Kehitysvammalaitosten hoitopäivät Vammaisten asumispalvelut Vammaisten ryhmämuotoiset asumispalvelut yhteensä (2006 alkaen) Kehitysvammaisten asumispalvelut järjestämistavan mukaan (-2005) Kehitysvammaisten autetun asumisen asiakkaat Kehitysvammaisten autetun asumisen pitkäaikaisasiakkaat Kehitysvammaisten autetun asumisen hoitopäivät Kehitysvammaisten ohjatun asumisen asiakkaat Kehitysvammaisten tuetun asumisen asiakkaat Vammaisten palvelu- ja tukiasunnot Vammaisten työllistämistoiminta Vammaisten työllistymistä tukeva toiminta (2006 alkaen) Vammaisten työ- ja päivätoiminta (2006 alkaen) Kehitysvammaisten työ- ja toimintakeskukset (-2005) Vajaakuntoisten työkeskukset (-2005) Vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut Tulkkipalvelut Vaikeavammaisten palveluasuminen Henkilökohtainen avustajatoiminta Asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat laitteet ja välineet Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja taloudellisten tukitoimien kustannukset Muut vammaispalvelut ja -etuudet Omaishoidon tuki Perhehoito Kodinhoitoapu Kelan vammaisetuudet MUITA SOSIAALIPALVELUITA Psykiatrian kuntoutuskodit PALVELUKOKONAISUUKSIA Omaishoidon tuki yhteensä Omaishoidon tuen asiakkaat Omaishoitajat Omaishoidon tuen hoitopalkkiot Perhehoito yhteensä Perhehoidon asiakkaat 76 7

7 Perhehoidon hoitopäivät Perhehoitokotien lukumäärä Kodinhoitoapu yhteensä Palvelu- ja tukiasunnot yhteensä ALKOHOLI JA HUUMEET Alkoholi- ja huumetietojen indikaattorit Alkoholin myynti A-klinikat Nuorisoasemat Päihdehuollon asumispalveluyksiköt Ensisuojat Katkaisuhoitoasemat Päihdehuollon kuntoutuslaitokset Päihdehuollon laitoshoito Sairaalat ja terveyskeskukset Päihdehuollon laitokset Päihdehuollon laitosten asiakkaat Päihdehuollon laitosten hoitojaksot Päihdehuollon laitosten hoitopäivät 82 KYSELYT 82 Stakes: Kouluterveyskysely 82 KTL: Aikuisväestön terveyskäyttäytyminen 83 TTL: Työ ja terveys -haastattelututkimus 83 8

8 SOSIAALI-, TERVEYS- JA VÄESTÖTIEDOT 1. VÄESTÖ 1.2. Väkiluku Väestö (127) Väestö, keskiväkiluku (2616) 1.3. Eri ikäryhmien prosenttiosuus väestöstä vuotiaat, % väestöstä (7) vuotiaat, % väestöstä (1064) vuotiaat, % väestöstä (1065) vuotiaat % väestöstä (673) vuotiaat, % väestöstä (167) vuotiaat, % väestöstä (1066) vuotiaat, % väestöstä (1067) vuotiaat, % väestöstä (168) vuotiaat, % väestöstä (1280) vuotiaat, % väestöstä (169) vuotiaat, % väestöstä (170) vuotiaat, % väestöstä (1069) 65 vuotta täyttäneet, % väestöstä (1068) 75 vuotta täyttäneet, % väestöstä (171) 85 vuotta täyttäneet, % väestöstä (675) 1.4. Väestö 1-vuotisikäryhmittäin vuotiaat, lkm (552) 1-vuotiaat, lkm (553) 2-vuotiaat, lkm (554) 3-vuotiaat, lkm (555) 4-vuotiaat, lkm (556) 5-vuotiaat, lkm (557) 6-vuotiaat, lkm (558) 7-vuotiaat, lkm (559) 8-vuotiaat, lkm (560) 9-vuotiaat, lkm (561) 10-vuotiaat, lkm (562) 11-vuotiaat, lkm (563) 12-vuotiaat, lkm (564) 13-vuotiaat, lkm (565) 14-vuotiaat, lkm (566) 15-vuotiaat, lkm (567) 16-vuotiaat, lkm (568) 9

9 17-vuotiaat, lkm (569) 18-vuotiaat, lkm (570) 19-vuotiaat, lkm (571) 20-vuotiaat, lkm (572) 21-vuotiaat, lkm (573) 22-vuotiaat, lkm (574) 23-vuotiaat, lkm (575) 24-vuotiaat, lkm (576) 25-vuotiaat, lkm (577) 26-vuotiaat, lkm (578) 27-vuotiaat, lkm (579) 28-vuotiaat, lkm (580) 29-vuotiaat, lkm (581) 30-vuotiaat, lkm (582) 31-vuotiaat, lkm (583) 32-vuotiaat, lkm (584) 33-vuotiaat, lkm (585) 34-vuotiaat, lkm (586) 35-vuotiaat, lkm (587) 36-vuotiaat, lkm (588) 37-vuotiaat, lkm (589) 38-vuotiaat, lkm (590) 39-vuotiaat, lkm (591) 40-vuotiaat, lkm (592) 41-vuotiaat, lkm (593) 42-vuotiaat, lkm (594) 43-vuotiaat, lkm (595) 44-vuotiaat, lkm (596) 45-vuotiaat, lkm (597) 46-vuotiaat, lkm (598) 47-vuotiaat, lkm (599) 48-vuotiaat, lkm (600) 49-vuotiaat, lkm (601) 50-vuotiaat, lkm (602) 51-vuotiaat, lkm (603) 52-vuotiaat, lkm (604) 53-vuotiaat, lkm (605) 54-vuotiaat, lkm (606) 55-vuotiaat, lkm (607) 56-vuotiaat, lkm (608) 57-vuotiaat, lkm (609) 58-vuotiaat, lkm (610) 59-vuotiaat, lkm (611) 60-vuotiaat, lkm (612) 61-vuotiaat, lkm (613) 62-vuotiaat, lkm (614) 63-vuotiaat, lkm (615) 64-vuotiaat, lkm (616) 65-vuotiaat, lkm (617) 66-vuotiaat, lkm (618) 10

10 67-vuotiaat, lkm (619) 68-vuotiaat, lkm (620) 69-vuotiaat, lkm (621) 70-vuotiaat, lkm (622) 71-vuotiaat, lkm (623) 72-vuotiaat, lkm (624) 73-vuotiaat, lkm (625) 74-vuotiaat, lkm (626) 75-vuotiaat, lkm (627) 76-vuotiaat, lkm (628) 77-vuotiaat, lkm (629) 78-vuotiaat, lkm (630) 79-vuotiaat, lkm (631) 80-vuotiaat, lkm (632) 81-vuotiaat, lkm (633) 82-vuotiaat, lkm (634) 83-vuotiaat, lkm (635) 84-vuotiaat, lkm (636) 85-vuotiaat, lkm (637) 86-vuotiaat, lkm (638) 87-vuotiaat, lkm (639) 88-vuotiaat, lkm (640) 89-vuotiaat, lkm (641) 90-vuotiaat, lkm (642) 91-vuotiaat, lkm (643) 92-vuotiaat, lkm (644) 93-vuotiaat, lkm (645) 94-vuotiaat, lkm (646) 95-vuotiaat, lkm (647) 96-vuotiaat, lkm (648) 97-vuotiaat, lkm (649) 98-vuotiaat, lkm (650) 99-vuotiaat, lkm (651) 100-vuotiaat, lkm (765) 101-vuotiaat, lkm (770) 102-vuotiaat, lkm (771) 103-vuotiaat, lkm (772) 104-vuotiaat, lkm (773) 105-vuotiaat, lkm (774) 106-vuotiaat, lkm (775) 107-vuotiaat, lkm (776) 108-vuotiaat, lkm (777) 109-vuotiaat, lkm (778) 110-vuotiaat, lkm (779) 111-vuotiaat, lkm (780) 11

11 1.5. Keskiväkiluku 1-vuotisikäryhmittäin 0-vuotiaat, keskiväkiluku (672) 1-vuotiaat, keskiväkiluku (853) 2-vuotiaat, keskiväkiluku (854) 3-vuotiaat, keskiväkiluku (855) 4-vuotiaat, keskiväkiluku (856) 5-vuotiaat, keskiväkiluku (857) 6-vuotiaat, keskiväkiluku (858) 7-vuotiaat, keskiväkiluku (859) 8-vuotiaat, keskiväkiluku (860) 9-vuotiaat, keskiväkiluku (861) 10-vuotiaat, keskiväkiluku (862) 11-vuotiaat, keskiväkiluku (863) 12-vuotiaat, keskiväkiluku (864) 13-vuotiaat, keskiväkiluku (865) 14-vuotiaat, keskiväkiluku (866) 15-vuotiaat, keskiväkiluku (867) 16-vuotiaat, keskiväkiluku (868) 17-vuotiaat, keskiväkiluku (869) 18-vuotiaat, keskiväkiluku (870) 19-vuotiaat, keskiväkiluku (871) 20-vuotiaat, keskiväkiluku (872) 21-vuotiaat, keskiväkiluku (873) 22-vuotiaat, keskiväkiluku (874) 23-vuotiaat, keskiväkiluku (875) 24-vuotiaat, keskiväkiluku (876) 25-vuotiaat, keskiväkiluku (877) 26-vuotiaat, keskiväkiluku (878) 27-vuotiaat, keskiväkiluku (879) 28-vuotiaat, keskiväkiluku (880) 29-vuotiaat, keskiväkiluku (881) 30-vuotiaat, keskiväkiluku (882) 31-vuotiaat, keskiväkiluku (883) 32-vuotiaat, keskiväkiluku (884) 33-vuotiaat, keskiväkiluku (885) 34-vuotiaat, keskiväkiluku (886) 35-vuotiaat, keskiväkiluku (887) 36-vuotiaat, keskiväkiluku (888) 37-vuotiaat, keskiväkiluku (889) 38-vuotiaat, keskiväkiluku (890) 39-vuotiaat, keskiväkiluku (891) 40-vuotiaat, keskiväkiluku (892) 41-vuotiaat, keskiväkiluku (893) 42-vuotiaat, keskiväkiluku (894) 43-vuotiaat, keskiväkiluku (895) 44-vuotiaat, keskiväkiluku (896) 45-vuotiaat, keskiväkiluku (897) 46-vuotiaat, keskiväkiluku (898) 12

12 47-vuotiaat, keskiväkiluku (899) 48-vuotiaat, keskiväkiluku (900) 49-vuotiaat, keskiväkiluku (901) 50-vuotiaat, keskiväkiluku (902) 51-vuotiaat, keskiväkiluku (903) 52-vuotiaat, keskiväkiluku (904) 53-vuotiaat, keskiväkiluku (905) 54-vuotiaat, keskiväkiluku (906) 55-vuotiaat, keskiväkiluku (907) 56-vuotiaat, keskiväkiluku (908) 57-vuotiaat, keskiväkiluku (909) 58-vuotiaat, keskiväkiluku (910) 59-vuotiaat, keskiväkiluku (911) 60-vuotiaat, keskiväkiluku (912) 61-vuotiaat, keskiväkiluku (913) 62-vuotiaat, keskiväkiluku (914) 63-vuotiaat, keskiväkiluku (915) 64-vuotiaat, keskiväkiluku (916) 65-vuotiaat, keskiväkiluku (917) 66-vuotiaat, keskiväkiluku (918) 67-vuotiaat, keskiväkiluku (919) 68-vuotiaat, keskiväkiluku (920) 69-vuotiaat, keskiväkiluku (921) 70-vuotiaat, keskiväkiluku (922) 71-vuotiaat, keskiväkiluku (923) 72-vuotiaat, keskiväkiluku (924) 73-vuotiaat, keskiväkiluku (925) 74-vuotiaat, keskiväkiluku (926) 75-vuotiaat, keskiväkiluku (927) 76-vuotiaat, keskiväkiluku (928) 77-vuotiaat, keskiväkiluku (929) 78-vuotiaat, keskiväkiluku (930) 79-vuotiaat, keskiväkiluku (931) 80-vuotiaat, keskiväkiluku (932) 81-vuotiaat, keskiväkiluku (933) 82-vuotiaat, keskiväkiluku (934) 83-vuotiaat, keskiväkiluku (935) 84-vuotiaat, keskiväkiluku (936) 85-vuotiaat, keskiväkiluku (937) 86-vuotiaat, keskiväkiluku (938) 87-vuotiaat, keskiväkiluku (939) 88-vuotiaat, keskiväkiluku (940) 89-vuotiaat, keskiväkiluku (941) 90-vuotiaat, keskiväkiluku (942) 91-vuotiaat, keskiväkiluku (943) 92-vuotiaat, keskiväkiluku (944) 93-vuotiaat, keskiväkiluku (945) 94-vuotiaat, keskiväkiluku (946) 95-vuotiaat, keskiväkiluku (947) 96-vuotiaat, keskiväkiluku (948) 13

13 97-vuotiaat, keskiväkiluku (949) 98-vuotiaat, keskiväkiluku (950) 99-vuotiaat, keskiväkiluku (951) 100-vuotiaat, keskiväkiluku (952) 101-vuotiaat, keskiväkiluku (953) 102-vuotiaat, keskiväkiluku (954) 103-vuotiaat, keskiväkiluku (955) 104-vuotiaat, keskiväkiluku (956) 105-vuotiaat, keskiväkiluku (957) 106-vuotiaat, keskiväkiluku (958) 107-vuotiaat, keskiväkiluku (959) 108-vuotiaat, keskiväkiluku (960) 109-vuotiaat, keskiväkiluku (961) 110-vuotiaat, keskiväkiluku (962) 111-vuotiaat, keskiväkiluku (963) 1.6. Väestö 5-vuotisikäryhmittäin vuotiaat, lkm (985) 5-9-vuotiaat, lkm (986) vuotiaat, lkm (987) vuotiaat, lkm (988) vuotiaat, lkm (989) vuotiaat, lkm (990) vuotiaat, lkm (991) vuotiaat, lkm (992) vuotiaat, lkm (993) vuotiaat, lkm (994) vuotiaat, lkm (995) vuotiaat, lkm (996) vuotiaat, lkm (997) vuotiaat, lkm (998) vuotiaat, lkm (999) vuotiaat, lkm (1000) vuotiaat, lkm (1001) vuotiaat, lkm (1002) vuotiaat, lkm (1003) vuotiaat, lkm (1004) vuotiaat, lkm (1005) vuotiaat, lkm (1006) vuotiaat, lkm (1007) 1.7. Keskiväkiluku 5-vuotisikäryhmittäin 0-4-vuotiaat, keskiväkiluku (1011) 5-9-vuotiaat, keskiväkiluku (1012) vuotiaat, keskiväkiluku (1013) 14

14 15-19-vuotiaat, keskiväkiluku (1014) vuotiaat, keskiväkiluku (1015) vuotiaat, keskiväkiluku (1016) vuotiaat, keskiväkiluku (1017) vuotiaat, keskiväkiluku (1018) vuotiaat, keskiväkiluku (1019) vuotiaat, keskiväkiluku (1020) vuotiaat, keskiväkiluku (1021) vuotiaat, keskiväkiluku (1022) vuotiaat, keskiväkiluku (1023) vuotiaat, keskiväkiluku (1024) vuotiaat, keskiväkiluku (1025) vuotiaat, keskiväkiluku (1026) vuotiaat, keskiväkiluku (1027) vuotiaat, keskiväkiluku (1028) vuotiaat, keskiväkiluku (1029) vuotiaat, keskiväkiluku (1030) vuotiaat, keskiväkiluku (1031) vuotiaat, keskiväkiluku (1032) vuotiaat, keskiväkiluku (1033) 1.8. Väestö 10-vuotisikäryhmittäin vuotiaat, lkm (1037) vuotiaat, lkm (1038) vuotiaat, lkm (1039) vuotiaat, lkm (1040) vuotiaat, lkm (1041) vuotiaat, lkm (1042) vuotiaat, lkm (1043) vuotiaat, lkm (1044) vuotiaat, lkm (1045) vuotiaat, lkm (1046) vuotiaat, lkm (1047) 1.9. Keskiväkiluku 10-vuotisikäryhmittäin 0-9-vuotiaat, keskiväkiluku (1050) vuotiaat, keskiväkiluku (1051) vuotiaat, keskiväkiluku (1052) vuotiaat, keskiväkiluku (1053) vuotiaat, keskiväkiluku (1054) vuotiaat, keskiväkiluku (1055) vuotiaat, keskiväkiluku (1056) vuotiaat, keskiväkiluku (1057) vuotiaat, keskiväkiluku (1058) vuotiaat, keskiväkiluku (1059) 15

15 vuotiaat, keskiväkiluku (1060) Ruotsinkielinen väestö Ruotsinkielinen väestö yhteensä, (2433) Ruotsinkielinen väestö, % väestöstä (2343) Ruotsinkielinen väestö yhteensä, keskiväkiluku (2344) 0-6 -vuotiaat ruotsinkieliset, % vastaavanikäisestä väestöstä (2333) vuotiaat ruotsinkieliset, % vastaavanikäisestä väestöstä (2334) vuotiaat ruotsinkieliset, % vastaavanikäisestä väestöstä (2336) vuotiaat ruotsinkieliset, % vastaavan ikäisestä väestöstä (2335) vuotiaat ruotsinkieliset, % vastaavan ikäisestä väestöstä (2337) vuotiaat ruotsinkieliset, % vastaavanikäisestä väestöstä (2338) vuotiaat ruotsinkieliset, % vastaavanikäisestä väestöstä (2340) vuotiaat ruotsinkieliset, % vastaavanikäisestä väestöstä (2341) 65 vuotta täyttäneet ruotsinkieliset, % vastaavanikäisestä väestöstä (2339) 75 vuotta täyttäneet ruotsinkieliset, % vastaavanikäisestä väestöstä (3240) 85 vuotta täyttäneet ruotsinkieliset, % vastaavan ikäisestä väestöstä (2342) Väestönmuutokset Synnyttäneisyys 677 Elävänä syntyneet (1315) Syntyneet, ennuste 2010 (2435) Syntyneet, ennuste 2020 (3182) Syntyneet, ennuste 2030 (3183) Syntyneet, ennuste 2040 (3184) Kuolleet, lkm (2436) Kuolleet, ennuste 2010 (2437) Kuolleet, ennuste 2020 (3185) Kuolleet, ennuste 2030 (3186) Kuolleet, ennuste 2040 (3187) Syntyneiden enemmyys (2438) Syntyneiden enemmyys, ennuste 2010 (2439) Syntyneiden enemmyys, ennuste 2020 (3188) Syntyneiden enemmyys, ennuste 2030 (3189) Syntyneiden enemmyys, ennuste 2040 (3190) Kunnan nettomuutto / 1000 asukasta (178) 16

16 1.12. Lisääntymisterveys Raskaudenkeskeytykset alle 25 -vuotiailla / vuotiasta naista (232) Raskaudenkeskeytykset vuotiailla / 1000 vastaavanikäistä naista (695) Steriloimiset vuotiailla naisilla / 1000 vastaavanikäistä naista (1269) Synnyttäneisyys (677) Kuntien vastaanottamat pakolaiset, vieraskielisyys Vastaanotetut pakolaiset / asukasta (2441) Muu kuin suomi tai ruotsi äidinkielenä / 1000 asukasta (187) Väestöennusteet Väestöennusteet 2010 Väestöennuste 2010 (172) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2010 (724) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2010 (725) 65 vuotta täyttäneet, % väestöstä, väestöennuste 2010 (726) 0-6 -vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2010 (46) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2010 (173) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2010 (174) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2010 (175) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2010 (176) 75 vuotta täyttäneet, % väestöstä, väestöennuste 2010 (177) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1089) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1090) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1091) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1092) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1093) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1094) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1095) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1096) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1097) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1098) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1099) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1100) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1101) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1102) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1103) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1104) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1105) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1106) 17

17 Väestöennuste 2010, vuotiaat (1107) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1108) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1109) Väestöennusteet 2020 Väestöennuste 2020 (733) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2020 (734) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2020 (735) 65 vuotta täyttäneet, % väestöstä, väestöennuste 2020 (736) 0-6 -vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2020 (727) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2020 (728) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2020 (729) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2020 (730) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2020 (731) 75 vuotta täyttäneet, % väestöstä, väestöennuste 2020 (732) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1123) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1124) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1125) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1126) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1127) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1128) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1129) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1130) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1131) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1132) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1133) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1134) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1135) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1136) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1137) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1138) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1139) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1140) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1141) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1142) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1143) Väestöennusteet 2030 Väestöennuste 2030 (746) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2030 (747) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2030 (748) 65 vuotta täyttäneet, % väestöstä, väestöennuste 2030 (749) 18

18 0-6 -vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2030 (740) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2030 (741) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2030 (742) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2030 (743) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2030 (744) 75 vuotta täyttäneet, % väestöstä, väestöennuste 2030 (745) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1157) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1158) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1159) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1160) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1161) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1162) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1163) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1164) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1165) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1166) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1167) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1168) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1169) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1170) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1171) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1172) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1173) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1174) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1175) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1176) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1177) Väestöennusteet 2040 Väestöennuste 2040 (751) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2040 (758) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2040 (759) 65 vuotta täyttäneet, % väestöstä, väestöennuste 2040 (760) 0-6 -vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2040 (752) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2040 (753) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2040 (754) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2040 (755) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2040 (756) 75 vuotta täyttäneet, % väestöstä, väestöennuste 2040 (757) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1191) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1192) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1193) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1194) 19

19 Väestöennuste 2040, vuotiaat (1195) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1196) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1197) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1198) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1199) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1200) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1201) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1202) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1203) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1204) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1205) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1206) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1207) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1208) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1209) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1210) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1211) 2. VÄESTÖN SOSIAALINEN YMPÄRISTÖ 2.1. Pinta-ala, tilastollinen kuntaryhmitys Maapinta-ala, km² (2330) Väestöntiheys, asukkaita/km² (2331) Tilastokeskuksen kuntaryhmitys (2332) 2.2. Asuminen Eri ikäryhmien asuntokunnat Asuntokunnat yhteensä, lkm (2443) Asuntokunnat, joissa on vähintään yksi alle 18-vuotias henkilö, % kaikista asuntokunnista (2445) Yhden hengen asuntokunnat, % asuntokunnista (324) 65 vuotta täyttäneiden asuntokunnat, % kaikista asuntokunnista (2447) 65 vuotta täyttäneiden yhden hengen asuntokunnat, % vastaavanikäisten asuntokunnista (391) 75 vuotta täyttäneiden asuntokunnat, % kaikista asuntokunnista (2449) 75 vuotta täyttäneiden yhden hengen asuntokunnat, % vastaavanikäisten asuntokunnista (2451) Yksinasuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä asuntoväestöstä (237) 20

20 Ahtaasti asuminen ja asunnottomuus Ahtaasti asuvat asuntokunnat, % kaikista asuntokunnista (183) Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat, % kaikista lapsiasuntokunnista (190) Asunnottomat yksinäiset / 1000 asukasta (2618) Ulkona, yömajoissa, tilapäissuojissa ja laitoksissa asuvat yksinäiset / 1000 asukasta (2620) Asumistukea saaneet Yleistä asumistukea saaneet yhteensä, % asuntokunnista (2320) Eläkkeensaajien asumistukea saaneet, % asuntokunnista (2316) 2.3. Perheet Lapsiperheet, % perheistä (179) Perheet yhteensä (2442) Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä (74) Avioeroja vuotiailla / 1000 vastaavanikäistä naimisissa olevaa (304) 2.4. Koulutusrakenne Keskiasteen koulutuksen saaneet 15 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä (2324) Korkea-asteen koulutuksen saaneet 15-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (2326) Koulutustasomittain (180) Koulutuksen ulkopuolelle jääneet vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (3219) 2.5. Työllisyys ja elinkeinorakenne Huoltosuhde, demografinen (761) Elatussuhde (182) Työlliset, % väestöstä (2328) Työlliset vuotiaat, lkm (2329) Maa- ja metsätalous, % työllisistä (3157) Teollisuus, % työllisistä (3158) Rakentaminen, % työllisistä (3159) Kauppa, majoitus- ja ravitsemistoiminta, % työllisistä (3160) Liikenne, % työllisistä (3161) Rahoitus-, vakuutus- ja liike-elämää palveleva toiminta, % työllisistä (3162) Julkiset ja muut palvelut, % työllisistä (3163) 21

Lasten päiväkotihoito

Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lapsia kokopäivähoidossa päiväkodeissa yhteensä 31.12. alle 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 2-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa

Lisätiedot

Lasten päiväkotihoito

Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Kunnan itse tuottamat palvelut Lapsia kokopäivähoidossa päiväkodeissa yhteensä 31.12. alle 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa

Lisätiedot

INDIKAATTORIT RUOVEDEN HYVINVOINTIKERTOMUKSEEN 2012

INDIKAATTORIT RUOVEDEN HYVINVOINTIKERTOMUKSEEN 2012 INDIKAATTORIT RUOVEDEN HYVINVOINTIKERTOMUKSEEN 2012 1. Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation suosittelemat indikaattorit kunnille Väestön taustatietoja kuvaavat indikaattorit Kokonaisväestömäärä

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

SOTE-piirin tietojohtamisen indikaattorit hyödynnetään soveltuvin osin kuntakokeilu hankkeessa. Merja Tepponen

SOTE-piirin tietojohtamisen indikaattorit hyödynnetään soveltuvin osin kuntakokeilu hankkeessa. Merja Tepponen SOTE-piirin tietojohtamisen indikaattorit hyödynnetään soveltuvin osin kuntakokeilu hankkeessa Merja Tepponen Matriisi: on ryhmitelty palvelu- ja ikäryhmiin Alleviivatut tekstit ovat linkkejä indikaattoreiden

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

Ikä- ja sukupuolirakenne: eri ikäryhmät % väestöstä: 0-6, 7-14, 15-24, 25-64, 65-74 ja yli 75 miehet ja naiset

Ikä- ja sukupuolirakenne: eri ikäryhmät % väestöstä: 0-6, 7-14, 15-24, 25-64, 65-74 ja yli 75 miehet ja naiset 1 HYVINVOINTIA KUVAAVAT MITTARIT (26.3.2008/uo) Taustatekijät Väestörakenne ja ennuste Ikä- ja sukupuolirakenne: eri ikäryhmät % väestöstä: 0-6, 7-14, 15-24, 25-64, 65-74 ja yli 75 miehet ja naiset Perhetyyppi:

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston muutokset 2006

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston muutokset 2006 23.4.2007 Aluetaloustilastot Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston muutokset 2006 Kunnan/kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2006, Osa I Taulukko 22 Kunnan/kuntayhtymän rahoituslaskelma

Lisätiedot

1) Perusterveydenhuollon (mukaan lukien hammashuolto) nettokustannukset, euroa / asukas (id: 1072 info )

1) Perusterveydenhuollon (mukaan lukien hammashuolto) nettokustannukset, euroa / asukas (id: 1072 info ) Mielenterveys ja päihdeohjelman laadinnassa koottuja indikaattoritietoja nykytilanteesta Rovaniemellä elokuu 2011/TK Mielenterveys ja päihdeindikaattoreita v.2008 20010 vertailutietoa : koko maa, Lappi,

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen tilastot vuodelta 2013, SOTKANET

Vanhuspalvelujen tilastot vuodelta 2013, SOTKANET 1 Vanhuspalvelujen tilastot vuodelta 213, SOTKANET Koonnut hanketyöntekijä Tuija Koivisto Sisällys 1. Ikääntyneiden tavallinen palveluasuminen... 3 2. Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen... 5 3. Vanhainkotihoito...

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä 4 Keski-Uusimaa 5 Karviainen

1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä 4 Keski-Uusimaa 5 Karviainen Johdanto Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä Keski-Uusimaa Karviainen Luvussa tarkastellaan lähemmin Karviaisen kuntia Karkkila, Nummi-Pusula ja Vihti

Lisätiedot

Kunnan terveyspalvelujen suunnittelu - indikaattorit. Terveyskäyttäytyminen (12 kpl) Sairastavuus (17 kpl) Palvelujen käyttö (13 kpl) Väestö (14 kpl)

Kunnan terveyspalvelujen suunnittelu - indikaattorit. Terveyskäyttäytyminen (12 kpl) Sairastavuus (17 kpl) Palvelujen käyttö (13 kpl) Väestö (14 kpl) Kunnan terveyspalvelujen suunnittelu - indikaattorit Terveyskäyttäytyminen (12 kpl) Sairastavuus (17 kpl) Palvelujen käyttö (13 kpl) Väestö (14 kpl) Lähde: THL/Sotkanet v. 2013 Koonnut Hanketyöntekijä

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut - Terveyspalvelut - Sosiaalipalvelut ja etuudet - Varhaiskasvatus ja perusopetus - Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus - Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut

Lisätiedot

Tuokiokuvia Pohjois-Karjalan hyvinvointiprofiilista

Tuokiokuvia Pohjois-Karjalan hyvinvointiprofiilista Tuokiokuvia Pohjois-Karjalan hyvinvointiprofiilista Järjestöasiain neuvottelukunnan kokous 8.11.2013 klo 9.00 11.00 Timo Renfors va. maakuntasuunnittelija 050 544 3802 timo.renfors@kansanterveys.info Indikaattoritiedon

Lisätiedot

Länsi- ja Keski-Uusimaa tilastojen valossa

Länsi- ja Keski-Uusimaa tilastojen valossa Länsi- ja Keski-Uusimaa tilastojen valossa Sosiaalitaito Työpapereita Joulukuu 26 1 SISÄLLYS Johdanto... 7 1. Länsi-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan ja Hiiden seudun eroja ja yhtäläisyyksiä... 8 1.1 Väestö...

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd.

Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd. Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd. 50 45 40 35 Käyttökustannukset yht. Sosiaali- ja terveystoimi 2) Opetus- ja kulttuuritoimi 2) Muut tehtävät 30 25 20 15 10 5

Lisätiedot

Länsi- ja Keski-Uudenmaan hyvinvointiselvitys

Länsi- ja Keski-Uudenmaan hyvinvointiselvitys Länsi- ja Keski-Uudenmaan hyvinvointiselvitys Joulukuu 27 SISÄLLYS ESIPUHE... 1 OSA I ALUEEN SOSIOEKONOMINEN TILANNE TILASTOJEN JA HAASTATTELUJEN KAUTTA TARKASTELTUNA... 2 1 YHTEENVETO ALUEEN SOSIOEKONOMISESTA

Lisätiedot

B. Menot. Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus

B. Menot. Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017-2020 PERUSTANA KÄYTETTÄVÄT INDIKAATTORIT FINAL 14.3.2016 = liikunta-indikaattoreita MaMu = maahanmuutto - = mielenterveys = mukana nykyisessä Pirkanmaan

Lisätiedot

Kaupunkistrategia 2012-2020. Kaupunkistrategia 2012-2020 Toimintaympäristöanalyysi. Väestö ja elinolot

Kaupunkistrategia 2012-2020. Kaupunkistrategia 2012-2020 Toimintaympäristöanalyysi. Väestö ja elinolot Kaupunkistrategia 2012-2020 Toimintaympäristöanalyysi Väestö ja elinolot Sisältö 1. Väestötilastot... 2 2. Työnvälitystilastot... 10 3. SOTKAnet -hyvinvointi-indikaattorit... 11 22.3.2011 Talouden asiantuntijapalvelut

Lisätiedot

Lohja: Laaja hyvinvointikertomus 2013 2016

Lohja: Laaja hyvinvointikertomus 2013 2016 Liite 1/kh 30.9.2013 347 Lohja: Laaja hyvinvointikertomus 2013 2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009 2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013 2016 Kertomuksen vastuutaho ja laatijat:

Lisätiedot

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2015

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2015 1(7) Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2015 (Palvelua päivitetään jatkuvasti uusimmilla tilastovuoden tiedoilla) Aihealueet vuoden 2011 alueluokituksilla (sama kuin tilastovuoden alueluokitus)

Lisätiedot

Nettokustannukset asukasta kohti /asukas pienimpiin kustannuksiin vuonna 2011 (Oulu) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Huom! Kuntien tehtävät vaihtelevat, esim. ammatillinen koulutus on joskus

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2006 560 905 231 704 187 281 174 868 204 337 128 962 1 488 057 KOKO VÄESTÖ 560 905 231 704 187 281 174 868 204

Lisätiedot

Marko Rossinen Etelä-Pohjanmaan liitto, LUONNOS EP-SOTE TOIMINTAYMPÄRISTÖINDIKAATTORIPAKETISTA. Alueuudistuksen yleiskuva

Marko Rossinen Etelä-Pohjanmaan liitto, LUONNOS EP-SOTE TOIMINTAYMPÄRISTÖINDIKAATTORIPAKETISTA. Alueuudistuksen yleiskuva Marko Rossinen Etelä-Pohjanmaan liitto, 20.5.2016 LUONNOS EP-SOTE TOIMINTAYMPÄRISTÖINDIKAATTORIPAKETISTA Alueuudistuksen yleiskuva Lähde: Alueuudistus.fi-verkkosivut 1 Uudistuksessa on monenlaisia tietotarpeita

Lisätiedot

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051 ESPOO/HELSINKI/TAMPERE/TURKU/VANTAA Vanhuspalvelut 2001 LIITE 1 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2002 559 718 216 836 179 856 173 686 197 853 1 327 949 KOKO VÄESTÖ

Lisätiedot

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta ja tilastot Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta 1. Yhteistoiminta-alueet isäntäkunta mallilla» Isäntäkunnan tilasto» Sopimuskunnan tilasto 2. Kuntayhtymät» Kuntayhtymän tilasto»

Lisätiedot

Julkiset hyvinvointimenot

Julkiset hyvinvointimenot Julkiset hyvinvointimenot Talouden Rakenteet 211 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Kotitalouksien tulonsiirrot ja hyvinvointipalvelut 199 9, miljardia euroa vuoden 9 hinnoin Mrd. euroa 7 Tulonsiirrot

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2005

Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2005 Sivu 1/11 Olet täällä» Etusivu» Tilastot ja rekisterit» Tilastojulkaisut Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2005 Stakes julkaisee vuosittain Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollisen

Lisätiedot

Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille

Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille 1. Kallion kuntien ikääntyvän väestön määrä ja ennusteita Taulukko 1. Ikääntyvän väestön määrä Kallion kunnissa 31.12.2012 ja 31.12.2013 (ennakkoväkiluku) sekä ennuste vuosille 2014-2016, 2020, 2025, 2030

Lisätiedot

Hämeenkyrö: Vuosittainen raportti vuosilta 2014-2015 ja suunnitelma vuodelle 2016 OSA I PÄÄTTYNEEN JA KULUVAN VUODEN ARVIOINTI JA RAPORTOINTI

Hämeenkyrö: Vuosittainen raportti vuosilta 2014-2015 ja suunnitelma vuodelle 2016 OSA I PÄÄTTYNEEN JA KULUVAN VUODEN ARVIOINTI JA RAPORTOINTI Sivu 1/14 Hämeenkyrö: Vuosittainen raportti vuosilta 2014-2015 ja suunnitelma vuodelle 2016 Keskeneräinen OSA I PÄÄTTYNEEN JA KULUVAN VUODEN ARVIOINTI JA RAPORTOINTI 1. Hyvinvointitiedon ja tehtyjen toimenpiteiden

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen tilastot vuodelta 2014, SOTKANET Hankekuntien vertailu

Vanhuspalvelujen tilastot vuodelta 2014, SOTKANET Hankekuntien vertailu 1 Vanhuspalvelujen tilastot vuodelta 214, SOTKANET Hankekuntien vertailu Koonnut Keski-Suomen SOTE 22-hanke Hanketyöntekijä Tuija Koivisto Sisällys 1. Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus... 3 2.

Lisätiedot

THL:n avainindikaattorit Hyvinvointikompassi

THL:n avainindikaattorit Hyvinvointikompassi THL:n avainindikaattorit Hyvinvointikompassi Suuret kaupungit 2011-2013/2014 Perusterveydenhuolto Somaattinen erikoissairaanhoito Palveluiden kustannukset Lähde: www.sotkanet.fi Koonnut hanketyöntekijä

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus- ja rakennefoorumi Kuntamarkkinat 13.9.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Esityksen sisältö Palvelujen kysyntä

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla.

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla. 1(8) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujat tilastovuodesta/tilikaudesta 2015 alkaen (tiedonkeruu keväällä 2016). Käyttötaloustiedot Käyttötaloustiedot kerätään kolmessa kokonaisuudessa;

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

täyttäneitä... 47 Erityiskorvattaviin lääkkeisiin verenpainetaudin vuoksi oikeutettuja 65 vuotta täyttäneitä,... 48 Lonkkamurtumat 65 vuotta

täyttäneitä... 47 Erityiskorvattaviin lääkkeisiin verenpainetaudin vuoksi oikeutettuja 65 vuotta täyttäneitä,... 48 Lonkkamurtumat 65 vuotta Sisällys 1. Taustatietoja... 3 Kelan sairastavuusindeksi... 4 Tuloerot... 5 PYLL-indeksi 2012... 6 Ikärakenne... 10 Huoltosuhde, demografinen 2013... 13 Verotulot... 14 Valtionosuudet yhteensä euroa /

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

Laaja selvitys ympärivuorokautisesta hoidosta ja asumispalveluista Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella (OYS-erva)

Laaja selvitys ympärivuorokautisesta hoidosta ja asumispalveluista Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella (OYS-erva) Laaja selvitys ympärivuorokautisesta hoidosta ja asumispalveluista n yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella (OYS-erva) Päihdeasiakkaat, mielenterveysasiakkaat, kehitysvammaiset, vaikeavammaiset

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat

Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2008 568 531 238 047 192 522 175 286 207 866 131 585 1 513 837 KOKO VÄESTÖ 568 531 238 047 192 522 175 286 207 866 131 585

Lisätiedot

Lapset ja lapsiperheet

Lapset ja lapsiperheet 1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä 4 Keski-Uusimaa 5 Karviainen 6 Kirkkonummi 7 LOST 8 Hanko ja Raasepori 9 Tiivistelmät väestöryhmiä

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2004 559 330 224 231 184 039 175 059 200 966 1 343 625 KOKO VÄESTÖ 559 330 224 231 184 039 175 059 200 966 1 343 625 0-64-vuotiaat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset /asukas Etelä-Karjalassa vuosina 1994 2004.

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset /asukas Etelä-Karjalassa vuosina 1994 2004. Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset /asukas Etelä-Karjalassa vuosina 1994 2004. Kunta Nettokustannukset /asukas Muutos % 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1994-2004 Imatra

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen toimintatiedot tiedonkeruun ohjeet 2015

Sosiaalipalvelujen toimintatiedot tiedonkeruun ohjeet 2015 Sosiaalipalvelujen toimintatiedot tiedonkeruun ohjeet 2015 Sisällysluettelo SOSIAALIPALVELUJEN TOIMINTATILASTO... 4 KÄSITTEET JA MÄÄRITELMÄT, YLEISET OHJEET... 5 Asiakaspalvelujen ostot... 5 Yhteistoiminta-alueet...

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2007 564 521 235 019 189 711 175 354 206 368 130 178 1 501 151 KOKO VÄESTÖ 564 521 235 019 189 711 175 354 206

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää.

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää. SIPOO Väestökehitys on runsaan 17 100 asukkaan kunta (väkiluku 31.12.1999) itäisellä Uudellamaalla. Kunnan väestö on keskimääräistä nuorempaa, alle 15 vuotiaita on noin 12 % väestöstä eli selvästi enemmän

Lisätiedot

1. Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset / 1000 asukasta (2012) Info 2. Lasten pienituloisuusaste (2011) Info

1. Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset / 1000 asukasta (2012) Info 2. Lasten pienituloisuusaste (2011) Info arvo muutos Kontiolahti Juuka Joensuu Pohjois-Kar jala Koko maa 1 6,1 4,6 7,3 6,7 6,2 7,5 2 18,4 13,4 24,9 21,1 20,3 14,9 3 9,1 5,4 9,8 12,2 10,4 8,6 4 3,4 3,1 3,0 4,0 3,7 2,9 5 6,1 4,6 7,3 6,7 6,2 7,5

Lisätiedot

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2012

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2012 1(7) Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2012 Aihealueet vuoden 2009 alueluokituksilla Aluetalous Aihealueet vuoden 2008-2012 alueluokituksilla Asuminen Koulutus Kulttuuri ja vapaa-aika

Lisätiedot

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 216 Väestöennuste Huoltosuhde 21 ja ennusteet 21, 22 ja 24 9 8418 8 71,7 7,1 8 7 7 6 9,8 61, 62, 6 4 2 2947 214 21 22 22 2 2 24 4 2 1 1914 84 6721 641 2441-6 7-14 1-64

Lisätiedot

Päihdetilastollinen vuosikirja 2014

Päihdetilastollinen vuosikirja 2014 Päihdetilastollinen vuosikirja 2014 Tuomo Varis Sirpa Virtanen 22.12.2014 1 Alkoholin kokonaiskulutus 100 %:n alkoholina 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti 1965 2013, litraa Litraa 14 12 10 Anniskelukulutus

Lisätiedot

Ulvila MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Ulvila MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 6 Väestöennuste Huoltosuhde ja ennusteet 5, 5 ja 4 Väestöennuste Huoltosuhde ja ennusteet vuosille 5, 5 ja 4 6 4 9 8 7 65, 7,9 8,6 79,8 4 5 6 8 7 95 5 5 6 4 5 4 4 8 7

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 3000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30 000 Yhteiset talous- ja hallintopalvelut

Lisätiedot

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2016

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2016 1(7) Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2016 (Palvelua päivitetään jatkuvasti uusimmilla tilastovuoden tiedoilla) Aihealueet vuoden 2013 alueluokituksilla (sama kuin tilastovuoden alueluokitus)

Lisätiedot

Eteläkarjalaisten hyvinvointi ja pahoinvoinnin syitä Mihin menet hyvinvointiyhteiskunta?

Eteläkarjalaisten hyvinvointi ja pahoinvoinnin syitä Mihin menet hyvinvointiyhteiskunta? Eteläkarjalaisten hyvinvointi ja pahoinvoinnin syitä Mihin menet hyvinvointiyhteiskunta? Lappeenranta Linnoitus Rotaryklubi 3.2.2011 Tarja Myllärinen Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Väestörakenne

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Pohjatietoa kuntavaaleihin Kaikki yhteen ääneen. 28.10.2012 Använd din röst. Kuntien järjestämisvastuu Kunnilla on vastuu palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI HYVINVOINTIPALVELUT. Hyvinvointikatsaus 2011

ROVANIEMEN KAUPUNKI HYVINVOINTIPALVELUT. Hyvinvointikatsaus 2011 2011 ROVANIEMEN KAUPUNKI HYVINVOINTIPALVELUT Hyvinvointikatsaus 2011 Sisältö 1. Tausta, tarkoitus ja tavoitteet...1 2. Arvio vuoden 2010 hyvinvointikatsauksessa esitettyjen toimenpide ehdotusten toteutumisesta...2

Lisätiedot

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuoltoon kuuluvat kunnalliset hammashuoltopalvelut. Osana analyysiä tarkastellaan myös yksityisiä ostopalveluita sekä erikoishammashoitoa. SUUN TERVEYDENHUOLLON YHTEENVETO

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2005 559 046 227 472 185 429 174 824 202 932 1 349 703 127 226 1 476 929 KOKO VÄESTÖ 559 046 227 472 185 429 174

Lisätiedot

Väestön hoitotarpeiden ennustaminen Terveyderihuollon ikävakioitu kustannusvertailu

Väestön hoitotarpeiden ennustaminen Terveyderihuollon ikävakioitu kustannusvertailu TERVEYDENHUOLLON 25. ATK-PAIVAT Kuopio, Hotelli Scandic 31.5-1.6.1999 LT erikoistutkija Riitta Luoto Kansanterveyslaitos Väestön hoitotarpeiden ennustaminen Terveyderihuollon ikävakioitu kustannusvertailu

Lisätiedot

HILMO-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille

HILMO-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille HILMO-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille 31.10.2012 30.10.2012 Päivi Tossavainen/THL 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena HILMO-kokonaisuus Sosiaalihuollon hoidon päättymisilmoitukset

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Kaustinen Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4500 4300 2014; 4283 4100 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet maassamuutto

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

KESTÄVÄN KUNTATUOTTAVUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTARISTO. Tuloksellisuuden ulottuvuudet, tarkastelu valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti

KESTÄVÄN KUNTATUOTTAVUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTARISTO. Tuloksellisuuden ulottuvuudet, tarkastelu valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti 1(6) 29.9.2014 KESTÄVÄN KUNTATUOTTAVUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTARISTO Tuloksellisuuden ulottuvuudet, tarkastelu valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti Tuottavuus ja taloudellisuus Palvelujen laatu

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot Yhteistoimintamallit tilastoissa Mehtonen 2011 Tilastointi yhteistoiminnan osalta Yleistä Yhteistoiminta käytössä laajimmin sos.- ja terveystoimessa

Lisätiedot

Yksityinen palvelutuotanto sosiaali- ja terveydenhuollossa verkkokirja www.thl.fi/yksityinenpalvelutuotanto

Yksityinen palvelutuotanto sosiaali- ja terveydenhuollossa verkkokirja www.thl.fi/yksityinenpalvelutuotanto Yksityinen palvelutuotanto sosiaali- ja terveydenhuollossa verkkokirja Julkistamistilaisuus 3.4.2009 1 Kustannukset 2006, miljardia euroa Kustannukset ja henkilöstö eri sektoreilla 2006 julkiset palveluntuottajat

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUS PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE

HYVINVOINTIKERTOMUS PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE HYVINVOINTIKERTOMUS PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE Leena Ahola Terveempi Pohjois-Suomi projekti Oulun Eteläinen Peruspalvelukuntayhtymä Selänne 15.2.21 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO.. 3 2 HYVÄN ELÄMÄN INDIKAATTORIT...

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Henkilöstöresurssiyksikkö TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vakinaiset virat/toimet 631 638 573 615,2 568,4 Ulkopuolelta ostettu työvoima/päivät 833 2 330 1 360 470 400 HENKILÖSTÖRESURSSI-

Lisätiedot

Sähköinen hyvinvointikertomus ja. Hankasalmen hyvinvointitietoa

Sähköinen hyvinvointikertomus ja. Hankasalmen hyvinvointitietoa Sähköinen hyvinvointikertomus ja Hankasalmen hyvinvointitietoa Valtuustoseminaari 1.10.2012 Timo Renfors timo.renfors@kansanterveys.info 050 544 3802 Anttipekka Renfors anttipekka.renfors@kansanterveys.info

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Hilmo-tietoa tiedontuottajille

Hilmo-tietoa tiedontuottajille Hilmo-tietoa tiedontuottajille Riikka Väyrynen 25.11.2014 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena HILMO-kokonaisuus Tiedonkeruuprosessi Kehitysnäkymiä 25.11.2014 2 1 TIETO-osasto Vastaa Lakisääteisestä

Lisätiedot

Innehållsförteckning Mustasaaren kunnan laaja hyvinvointikertomus... 2

Innehållsförteckning Mustasaaren kunnan laaja hyvinvointikertomus... 2 Mustasaaren kunnan laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 0 Innehållsförteckning Mustasaaren kunnan laaja hyvinvointikertomus... 2 Johdanto... 2 Hyvinvointitiimi... 2 Hyvinvointikertomus... 2 Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen nykytila

Ikäihmisten palvelujen nykytila Ikäihmisten palvelujen nykytila Leena Forma Tutkijatohtori 28.9.2015 Vanhojen ihmisten palvelujen tutkimus Tampereen yliopistossa Terveystieteiden yksikkö: Yleistyvä pitkäikäisyys ja sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

2016 Avosairaanhoito Lääkäripalvelun käyntimaksu 16,40. Lääkärintodistukset 40,30

2016 Avosairaanhoito Lääkäripalvelun käyntimaksu 16,40. Lääkärintodistukset 40,30 Yksikkö Maksut 2016 Avosairaanhoito Lääkäripalvelun käyntimaksu 16,40 Suppea lääkärintodistus, esim. SV-etuutta varten 17,10 Lääkärintodistus ajo-oikeuden 48,50 saamiseksi/säilyttämiseksi Sairaanhoitajan

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole Ltk 15.2.2012 s. 1/6 IKÄIHMISTEN ELÄMÄNLAADUN TURVAAMINEN 264 761 181 (43,1 %) Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN

Lisätiedot

TILASTOSELVITYS PIETARSAAREN SEUDUN KUNTIEN HYVINVOINTIPOLITIIKAN POHJAKSI

TILASTOSELVITYS PIETARSAAREN SEUDUN KUNTIEN HYVINVOINTIPOLITIIKAN POHJAKSI TILASTOSELVITYS PIETARSAAREN SEUDUN KUNTIEN HYVINVOINTIPOLITIIKAN POHJAKSI Simo Kokko Stakes Kuopio 2006 1. Selvitystyön tehtävä 2 Pietarsaaren seudun kunnat tilasivat Stakesilta hyvinvointipolitiikan

Lisätiedot

Mielenterveystyö osana Vantaan kaupungin terveydenhuoltoa

Mielenterveystyö osana Vantaan kaupungin terveydenhuoltoa Mielenterveystyö osana Vantaan kaupungin terveydenhuoltoa Timo Aronkytö Terveyspalvelujen johtaja 1 Mielenterveystyö osana Vantaan kaupungin terveydenhuoltoa Mikä Vantaata vaivaa? Vantaalaisen hyvä mieli

Lisätiedot

Nettokustannusten vertailu 22.1.2009 PALVELUJEN NETTOKUSTANNUSTEN VERTAILU. Kouvola

Nettokustannusten vertailu 22.1.2009 PALVELUJEN NETTOKUSTANNUSTEN VERTAILU. Kouvola PALVELUJEN NETTOKUSTANNUSTEN VERTAILU PALVELUJEN NETTOKUSTANNUSTEN VERTAILU LÄHTÖTIEDOT Väestötiedot 31.12 27 (Tilastokeskus) Talous- ja toimintatilasto 27 (Tilastokeskus) (tehtäväluokitukset http://tilastokeskus.fi/keruu/kutall/lisaohjeita6.pdf

Lisätiedot

Integraatio työryhmän keskustelufoorumi Keski-Suomen SOTE 2020 - hanke

Integraatio työryhmän keskustelufoorumi Keski-Suomen SOTE 2020 - hanke Integraatio työryhmän keskustelufoorumi Keski-Suomen SOTE 2020 - hanke ke 25.2.2015 klo 12.30 15.30 Minnansali, Jyväskylän kaupunginkirjasto (1. krs), Vapaudenkatu 39 41 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut. alkaen

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut. alkaen Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut Terveydenhoidon asiakasmaksut Vastaanottojen asiakasmaksut Terveyskeskuksen sairaanhoitokäynti 18 vuotta täyttäneiltä 3 kertaa kalenterivuodessa, lukuunottamatta

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden laskenta

Rekrytointitarpeiden laskenta Rekrytointitarpeiden laskenta Henkilöstön tarve kehittyy kuten palvelutarve Vaihtoehtoisessa laskelmassa henkilötyön tuottavuus paranee valitulla tasolla (esim. 0,5 %/v) Palvelutarve-ennuste perustuu ennustettuun

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Menot jaettava tehtäville 253-256 menolajille asiakaspalveluiden ostot kuntayhtymiltä.

Menot jaettava tehtäville 253-256 menolajille asiakaspalveluiden ostot kuntayhtymiltä. 1. Perusteet 1.1 - Kunta ostaa perusterveydenhoidon palvelut kuntayhtymältä (avohoito, vuodeosasto ja hammashoito). Miten kustannukset ilmoitetaan käyttötaloudessa (taulukko 01)? Menot jaettava tehtäville

Lisätiedot

Sitra, Kela ja Oulun kaupunki Rahoituskanavat ylittävä palvelunkäyttö

Sitra, Kela ja Oulun kaupunki Rahoituskanavat ylittävä palvelunkäyttö Sitra, Kela ja Oulun kaupunki Rahoituskanavat ylittävä palvelunkäyttö Tiivistelmä 11.3.2015 Tiivistelmä Tässä selvityksessä tarkasteltiin Oulun kaupungin, Kelan ja työterveyshuollon rahoituskanavat ylittävää

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 Kuntaliitto on julkaissut suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailun 2014 kesäkuussa 2015. Julkaisun mukaan n terveydenhuollon ikävakioidut

Lisätiedot

Tupakoi päivittäin, % 8.- ja 9.-luokan oppilaista (id: 288)

Tupakoi päivittäin, % 8.- ja 9.-luokan oppilaista (id: 288) Liite 4a VERTAILU KOKO MAAN JA PÄIJÄT-HÄMEEN KESKIARVOIHIN Lasten ja nuorten hyvinvointi ja terveys 25 Tupakoi päivittäin, % 8.- ja 9.-luokan oppilaista (id: 288) 20 15 10 5 0 Heinola 2008 Heinola 2013

Lisätiedot