SOTKAnetin muuttujalista 04/08 - Sosiaali-, terveys- ja väestötiedot sekä kyselyaineistojen indikaattorit.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOTKAnetin muuttujalista 04/08 - Sosiaali-, terveys- ja väestötiedot sekä kyselyaineistojen indikaattorit. www.sotkanet.fi"

Transkriptio

1 SOTKAnetin muuttujalista 04/08 - Sosiaali-, terveys- ja väestötiedot sekä kyselyaineistojen indikaattorit

2 SOSIAALI-, TERVEYS- JA VÄESTÖTIEDOT 9 1. VÄESTÖ Väkiluku Eri ikäryhmien prosenttiosuus väestöstä Väestö 1-vuotisikäryhmittäin Keskiväkiluku 1-vuotisikäryhmittäin Väestö 5-vuotisikäryhmittäin Keskiväkiluku 5-vuotisikäryhmittäin Väestö 10-vuotisikäryhmittäin Keskiväkiluku 10-vuotisikäryhmittäin Ruotsinkielinen väestö Väestönmuutokset Lisääntymisterveys Kuntien vastaanottamat pakolaiset, vieraskielisyys Väestöennusteet Väestöennusteet Väestöennusteet Väestöennusteet Väestöennusteet VÄESTÖN SOSIAALINEN YMPÄRISTÖ Pinta-ala, tilastollinen kuntaryhmitys Asuminen Eri ikäryhmien asuntokunnat Ahtaasti asuminen ja asunnottomuus Asumistukea saaneet Perheet Koulutusrakenne Työllisyys ja elinkeinorakenne Työttömyys Eläkkeet Pienituloisuusaste 22 3

3 2.9. Toimeentulotuki Rikollisuus KUNTIEN TALOUS Kuntien yleinen talous Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon talous Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon talouden indikaattorit Kuntien sosiaali- ja terveystoimen käyttökustannukset Kuntien sosiaali- ja terveystoimen käyttötuotot Eräitä sosiaalimenoja ja tuloja HENKILÖSTÖ Sosiaalitoimen henkilöstö Terveystoimen henkilöstö LAPSET JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUT Lasten kunnallinen päivähoito ja esiopetus Lasten päivähoidon indikaattorit Lapsia kunnallisessa päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa yhteensä Päiväkotien ja perhepäivähoidon kokopäivähoito Päiväkotien ja perhepäivähoidon osapäivähoito Lapsia kunnallisessa päiväkotihoidossa Päiväkotihoidon kokopäivähoito Päiväkotihoidon osapäivähoito Lapsia kunnallisessa perhepäivähoidossa Perhepäivähoidon kokopäivähoito Perhepäivähoidon osapäivähoito Hoitopäivien lukumäärä Kokopäivähoidon hoitopäivät Osapäivähoidon hoitopäivät Leikkitoiminta Esiopetus Pienten lasten hoidon tuki Lastensuojelu Lastensuojelun indikaattorit Lastensuojelun laitos- ja perhehoito Asiakkaat lasten ja nuorten laitoshuollossa Asiakkaat ammatillisissa perhekodeissa Asiakkaat lastensuojelulaitoksissa Kasvatus ja perheneuvolat Ensikodit Turvakodit Lapsen elatus ja huolto Kodinhoitoapu VÄESTÖN TERVEYDENTILA 40 4

4 6.1. Väestön terveydentilan indikaattorit Erityiskorvattavien lääkkeiden saajat Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutetut Astman vuoksi erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutetut Diabeteksen vuoksi erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutetut Epilepsian vuoksi erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutetut Nivelreuman vuoksi erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutetut Sepelvaltimotaudin vuoksi erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutetut Verenpainetaudin vuoksi erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutetut Psykoosin vuoksi erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutetut Depressiolääkkeistä korvausta saaneet Työikäiset sairauspäivärahan saajat Voimassaolevien työkyvyttömyyseläkkeiden saajat Kelan vammaisetuuksien saajat Kuolleisuus TERVEYDENHUOLLON LAITOSHOITO Terveydenhuollon laitoshoidon indikaattorit Sairaalahoito yhteensä Sairaalahoidon hoitojaksot Sairaalahoidon hoitopäivät Sairaalahoidon keskimääräinen hoitoaika, indeksit Somaattinen erikoissairaanhoito Somaattisen erikoissairaanhoidon hoitojaksot Somaattisen erikoissairaanhoidon hoitopäivät Somaattisen erikoissairaanhoidon potilaat Somaattisen erikoissairaanhoidon keskimääräinen hoitoaika, indeksit Psykiatrian erikoisalan laitoshoito Psykiatrian laitoshoidon hoitojaksot Psykiatrian laitoshoidon hoitopäivät Psykiatrian laitoshoidon potilaat Psykiatrian laitoshoidon keskimääräinen hoitoaika, indeksit Psykiatrisen hoidon pakkotoimet Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito Perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon hoitojaksot Perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon hoitopäivät Perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon potilaat Perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon keskimääräinen hoitoaika, indeksit Toimenpiteelliset hoitojaksot Toimenpiteelliset hoitojaksot Toimenpiteellisten hoitojaksojen hoitopäivät Toimenpiteellisten hoitojaksojen potilaat Toimenpiteellisten hoitojaksojen keskimääräinen pituus Päiväkirurgia Päiväkirurgian hoitojaksot Päiväkirurgian potilaat 52 5

5 7.8. Vammat ja myrkytykset Lähetteet ja saapumistapa TERVEYDENHUOLLON AVOHOITO Terveydenhuollon avohoidon indikaattorit Perusterveydenhuollon avohoito Perusterveydenhuollon avohoitokäynnit Lääkärin avohoitokäynnit ja potilaat ikäryhmittäin Perusterveydenhuollon hammashuolto Erikoissairaanhoidon avohoito Käynnit erikoisaloittain Kelan sairaanhoitokorvaukset Kelan korvaama yksityinen tutkimus ja hoito Kelan korvaamat yksityiset lääkärinpalvelut Kelan korvaamat yksityiset hammaslääkärinpalvelut Kelan korvaamat lääkekustannukset Kelan sairaanhoitona korvaamat matkat IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT Ikääntyneiden palveluiden indikaattorit Palvelurakenne ja peittävyys, 65 vuotta täyttäneet Palvelurakenne ja peittävyys, 75 vuotta täyttäneet Palvelurakenne ja peittävyys, 85 vuotta täyttäneet Kotona asuvien osuus Ympärivuorokautisen hoivan sisältävät palvelut Kotihoito ja kotipalvelut Säännöllinen kotihoito Kodinhoitoapua saaneet kotitaloudet Kodinhoitoavun käynnit Tukipalvelut ja muut kotipalveluja koskevat tiedot Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat ikäryhmittäin Palveluasuminen järjestämistavan mukaan Tehostettu palveluasuminen Tehostetun palveluasumisen asiakkaat Tehostetun palveluasumisen pitkäaikaisasiakkaat Tehostetun palveluasumisen hoitopäivät Ikääntyneiden laitoshoito Vanhainkotien asiakkaat Vanhainkotien pitkäaikaisasiakkaat Vanhainkotien hoitopäivät Terveyskeskusten pitkäaikaisasiakkaat Omaishoidon tuki yhteensä Omaishoidon tuen asiakkaat Omaishoitajat Omaishoidon tuen hoitopalkkiot 64 6

6 9.7. Perhehoito Vanhustenhuollon osavuorokautinen hoito VAMMAISPALVELUT Vammaispalveluiden indikaattorit Vammaisten laitospalvelut Vammaisten laitospalvelut yhteensä (2006 alkaen) Kehitysvammaisten laitoshoito järjestämistavan mukaan (-2005) Kehitysvammalaitosten asiakkaat Kehitysvammalaitosten pitkäaikaisasiakkaat Kehitysvammalaitosten hoitopäivät Vammaisten asumispalvelut Vammaisten ryhmämuotoiset asumispalvelut yhteensä (2006 alkaen) Kehitysvammaisten asumispalvelut järjestämistavan mukaan (-2005) Kehitysvammaisten autetun asumisen asiakkaat Kehitysvammaisten autetun asumisen pitkäaikaisasiakkaat Kehitysvammaisten autetun asumisen hoitopäivät Kehitysvammaisten ohjatun asumisen asiakkaat Kehitysvammaisten tuetun asumisen asiakkaat Vammaisten palvelu- ja tukiasunnot Vammaisten työllistämistoiminta Vammaisten työllistymistä tukeva toiminta (2006 alkaen) Vammaisten työ- ja päivätoiminta (2006 alkaen) Kehitysvammaisten työ- ja toimintakeskukset (-2005) Vajaakuntoisten työkeskukset (-2005) Vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut Tulkkipalvelut Vaikeavammaisten palveluasuminen Henkilökohtainen avustajatoiminta Asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat laitteet ja välineet Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja taloudellisten tukitoimien kustannukset Muut vammaispalvelut ja -etuudet Omaishoidon tuki Perhehoito Kodinhoitoapu Kelan vammaisetuudet MUITA SOSIAALIPALVELUITA Psykiatrian kuntoutuskodit PALVELUKOKONAISUUKSIA Omaishoidon tuki yhteensä Omaishoidon tuen asiakkaat Omaishoitajat Omaishoidon tuen hoitopalkkiot Perhehoito yhteensä Perhehoidon asiakkaat 76 7

7 Perhehoidon hoitopäivät Perhehoitokotien lukumäärä Kodinhoitoapu yhteensä Palvelu- ja tukiasunnot yhteensä ALKOHOLI JA HUUMEET Alkoholi- ja huumetietojen indikaattorit Alkoholin myynti A-klinikat Nuorisoasemat Päihdehuollon asumispalveluyksiköt Ensisuojat Katkaisuhoitoasemat Päihdehuollon kuntoutuslaitokset Päihdehuollon laitoshoito Sairaalat ja terveyskeskukset Päihdehuollon laitokset Päihdehuollon laitosten asiakkaat Päihdehuollon laitosten hoitojaksot Päihdehuollon laitosten hoitopäivät 82 KYSELYT 82 Stakes: Kouluterveyskysely 82 KTL: Aikuisväestön terveyskäyttäytyminen 83 TTL: Työ ja terveys -haastattelututkimus 83 8

8 SOSIAALI-, TERVEYS- JA VÄESTÖTIEDOT 1. VÄESTÖ 1.2. Väkiluku Väestö (127) Väestö, keskiväkiluku (2616) 1.3. Eri ikäryhmien prosenttiosuus väestöstä vuotiaat, % väestöstä (7) vuotiaat, % väestöstä (1064) vuotiaat, % väestöstä (1065) vuotiaat % väestöstä (673) vuotiaat, % väestöstä (167) vuotiaat, % väestöstä (1066) vuotiaat, % väestöstä (1067) vuotiaat, % väestöstä (168) vuotiaat, % väestöstä (1280) vuotiaat, % väestöstä (169) vuotiaat, % väestöstä (170) vuotiaat, % väestöstä (1069) 65 vuotta täyttäneet, % väestöstä (1068) 75 vuotta täyttäneet, % väestöstä (171) 85 vuotta täyttäneet, % väestöstä (675) 1.4. Väestö 1-vuotisikäryhmittäin vuotiaat, lkm (552) 1-vuotiaat, lkm (553) 2-vuotiaat, lkm (554) 3-vuotiaat, lkm (555) 4-vuotiaat, lkm (556) 5-vuotiaat, lkm (557) 6-vuotiaat, lkm (558) 7-vuotiaat, lkm (559) 8-vuotiaat, lkm (560) 9-vuotiaat, lkm (561) 10-vuotiaat, lkm (562) 11-vuotiaat, lkm (563) 12-vuotiaat, lkm (564) 13-vuotiaat, lkm (565) 14-vuotiaat, lkm (566) 15-vuotiaat, lkm (567) 16-vuotiaat, lkm (568) 9

9 17-vuotiaat, lkm (569) 18-vuotiaat, lkm (570) 19-vuotiaat, lkm (571) 20-vuotiaat, lkm (572) 21-vuotiaat, lkm (573) 22-vuotiaat, lkm (574) 23-vuotiaat, lkm (575) 24-vuotiaat, lkm (576) 25-vuotiaat, lkm (577) 26-vuotiaat, lkm (578) 27-vuotiaat, lkm (579) 28-vuotiaat, lkm (580) 29-vuotiaat, lkm (581) 30-vuotiaat, lkm (582) 31-vuotiaat, lkm (583) 32-vuotiaat, lkm (584) 33-vuotiaat, lkm (585) 34-vuotiaat, lkm (586) 35-vuotiaat, lkm (587) 36-vuotiaat, lkm (588) 37-vuotiaat, lkm (589) 38-vuotiaat, lkm (590) 39-vuotiaat, lkm (591) 40-vuotiaat, lkm (592) 41-vuotiaat, lkm (593) 42-vuotiaat, lkm (594) 43-vuotiaat, lkm (595) 44-vuotiaat, lkm (596) 45-vuotiaat, lkm (597) 46-vuotiaat, lkm (598) 47-vuotiaat, lkm (599) 48-vuotiaat, lkm (600) 49-vuotiaat, lkm (601) 50-vuotiaat, lkm (602) 51-vuotiaat, lkm (603) 52-vuotiaat, lkm (604) 53-vuotiaat, lkm (605) 54-vuotiaat, lkm (606) 55-vuotiaat, lkm (607) 56-vuotiaat, lkm (608) 57-vuotiaat, lkm (609) 58-vuotiaat, lkm (610) 59-vuotiaat, lkm (611) 60-vuotiaat, lkm (612) 61-vuotiaat, lkm (613) 62-vuotiaat, lkm (614) 63-vuotiaat, lkm (615) 64-vuotiaat, lkm (616) 65-vuotiaat, lkm (617) 66-vuotiaat, lkm (618) 10

10 67-vuotiaat, lkm (619) 68-vuotiaat, lkm (620) 69-vuotiaat, lkm (621) 70-vuotiaat, lkm (622) 71-vuotiaat, lkm (623) 72-vuotiaat, lkm (624) 73-vuotiaat, lkm (625) 74-vuotiaat, lkm (626) 75-vuotiaat, lkm (627) 76-vuotiaat, lkm (628) 77-vuotiaat, lkm (629) 78-vuotiaat, lkm (630) 79-vuotiaat, lkm (631) 80-vuotiaat, lkm (632) 81-vuotiaat, lkm (633) 82-vuotiaat, lkm (634) 83-vuotiaat, lkm (635) 84-vuotiaat, lkm (636) 85-vuotiaat, lkm (637) 86-vuotiaat, lkm (638) 87-vuotiaat, lkm (639) 88-vuotiaat, lkm (640) 89-vuotiaat, lkm (641) 90-vuotiaat, lkm (642) 91-vuotiaat, lkm (643) 92-vuotiaat, lkm (644) 93-vuotiaat, lkm (645) 94-vuotiaat, lkm (646) 95-vuotiaat, lkm (647) 96-vuotiaat, lkm (648) 97-vuotiaat, lkm (649) 98-vuotiaat, lkm (650) 99-vuotiaat, lkm (651) 100-vuotiaat, lkm (765) 101-vuotiaat, lkm (770) 102-vuotiaat, lkm (771) 103-vuotiaat, lkm (772) 104-vuotiaat, lkm (773) 105-vuotiaat, lkm (774) 106-vuotiaat, lkm (775) 107-vuotiaat, lkm (776) 108-vuotiaat, lkm (777) 109-vuotiaat, lkm (778) 110-vuotiaat, lkm (779) 111-vuotiaat, lkm (780) 11

11 1.5. Keskiväkiluku 1-vuotisikäryhmittäin 0-vuotiaat, keskiväkiluku (672) 1-vuotiaat, keskiväkiluku (853) 2-vuotiaat, keskiväkiluku (854) 3-vuotiaat, keskiväkiluku (855) 4-vuotiaat, keskiväkiluku (856) 5-vuotiaat, keskiväkiluku (857) 6-vuotiaat, keskiväkiluku (858) 7-vuotiaat, keskiväkiluku (859) 8-vuotiaat, keskiväkiluku (860) 9-vuotiaat, keskiväkiluku (861) 10-vuotiaat, keskiväkiluku (862) 11-vuotiaat, keskiväkiluku (863) 12-vuotiaat, keskiväkiluku (864) 13-vuotiaat, keskiväkiluku (865) 14-vuotiaat, keskiväkiluku (866) 15-vuotiaat, keskiväkiluku (867) 16-vuotiaat, keskiväkiluku (868) 17-vuotiaat, keskiväkiluku (869) 18-vuotiaat, keskiväkiluku (870) 19-vuotiaat, keskiväkiluku (871) 20-vuotiaat, keskiväkiluku (872) 21-vuotiaat, keskiväkiluku (873) 22-vuotiaat, keskiväkiluku (874) 23-vuotiaat, keskiväkiluku (875) 24-vuotiaat, keskiväkiluku (876) 25-vuotiaat, keskiväkiluku (877) 26-vuotiaat, keskiväkiluku (878) 27-vuotiaat, keskiväkiluku (879) 28-vuotiaat, keskiväkiluku (880) 29-vuotiaat, keskiväkiluku (881) 30-vuotiaat, keskiväkiluku (882) 31-vuotiaat, keskiväkiluku (883) 32-vuotiaat, keskiväkiluku (884) 33-vuotiaat, keskiväkiluku (885) 34-vuotiaat, keskiväkiluku (886) 35-vuotiaat, keskiväkiluku (887) 36-vuotiaat, keskiväkiluku (888) 37-vuotiaat, keskiväkiluku (889) 38-vuotiaat, keskiväkiluku (890) 39-vuotiaat, keskiväkiluku (891) 40-vuotiaat, keskiväkiluku (892) 41-vuotiaat, keskiväkiluku (893) 42-vuotiaat, keskiväkiluku (894) 43-vuotiaat, keskiväkiluku (895) 44-vuotiaat, keskiväkiluku (896) 45-vuotiaat, keskiväkiluku (897) 46-vuotiaat, keskiväkiluku (898) 12

12 47-vuotiaat, keskiväkiluku (899) 48-vuotiaat, keskiväkiluku (900) 49-vuotiaat, keskiväkiluku (901) 50-vuotiaat, keskiväkiluku (902) 51-vuotiaat, keskiväkiluku (903) 52-vuotiaat, keskiväkiluku (904) 53-vuotiaat, keskiväkiluku (905) 54-vuotiaat, keskiväkiluku (906) 55-vuotiaat, keskiväkiluku (907) 56-vuotiaat, keskiväkiluku (908) 57-vuotiaat, keskiväkiluku (909) 58-vuotiaat, keskiväkiluku (910) 59-vuotiaat, keskiväkiluku (911) 60-vuotiaat, keskiväkiluku (912) 61-vuotiaat, keskiväkiluku (913) 62-vuotiaat, keskiväkiluku (914) 63-vuotiaat, keskiväkiluku (915) 64-vuotiaat, keskiväkiluku (916) 65-vuotiaat, keskiväkiluku (917) 66-vuotiaat, keskiväkiluku (918) 67-vuotiaat, keskiväkiluku (919) 68-vuotiaat, keskiväkiluku (920) 69-vuotiaat, keskiväkiluku (921) 70-vuotiaat, keskiväkiluku (922) 71-vuotiaat, keskiväkiluku (923) 72-vuotiaat, keskiväkiluku (924) 73-vuotiaat, keskiväkiluku (925) 74-vuotiaat, keskiväkiluku (926) 75-vuotiaat, keskiväkiluku (927) 76-vuotiaat, keskiväkiluku (928) 77-vuotiaat, keskiväkiluku (929) 78-vuotiaat, keskiväkiluku (930) 79-vuotiaat, keskiväkiluku (931) 80-vuotiaat, keskiväkiluku (932) 81-vuotiaat, keskiväkiluku (933) 82-vuotiaat, keskiväkiluku (934) 83-vuotiaat, keskiväkiluku (935) 84-vuotiaat, keskiväkiluku (936) 85-vuotiaat, keskiväkiluku (937) 86-vuotiaat, keskiväkiluku (938) 87-vuotiaat, keskiväkiluku (939) 88-vuotiaat, keskiväkiluku (940) 89-vuotiaat, keskiväkiluku (941) 90-vuotiaat, keskiväkiluku (942) 91-vuotiaat, keskiväkiluku (943) 92-vuotiaat, keskiväkiluku (944) 93-vuotiaat, keskiväkiluku (945) 94-vuotiaat, keskiväkiluku (946) 95-vuotiaat, keskiväkiluku (947) 96-vuotiaat, keskiväkiluku (948) 13

13 97-vuotiaat, keskiväkiluku (949) 98-vuotiaat, keskiväkiluku (950) 99-vuotiaat, keskiväkiluku (951) 100-vuotiaat, keskiväkiluku (952) 101-vuotiaat, keskiväkiluku (953) 102-vuotiaat, keskiväkiluku (954) 103-vuotiaat, keskiväkiluku (955) 104-vuotiaat, keskiväkiluku (956) 105-vuotiaat, keskiväkiluku (957) 106-vuotiaat, keskiväkiluku (958) 107-vuotiaat, keskiväkiluku (959) 108-vuotiaat, keskiväkiluku (960) 109-vuotiaat, keskiväkiluku (961) 110-vuotiaat, keskiväkiluku (962) 111-vuotiaat, keskiväkiluku (963) 1.6. Väestö 5-vuotisikäryhmittäin vuotiaat, lkm (985) 5-9-vuotiaat, lkm (986) vuotiaat, lkm (987) vuotiaat, lkm (988) vuotiaat, lkm (989) vuotiaat, lkm (990) vuotiaat, lkm (991) vuotiaat, lkm (992) vuotiaat, lkm (993) vuotiaat, lkm (994) vuotiaat, lkm (995) vuotiaat, lkm (996) vuotiaat, lkm (997) vuotiaat, lkm (998) vuotiaat, lkm (999) vuotiaat, lkm (1000) vuotiaat, lkm (1001) vuotiaat, lkm (1002) vuotiaat, lkm (1003) vuotiaat, lkm (1004) vuotiaat, lkm (1005) vuotiaat, lkm (1006) vuotiaat, lkm (1007) 1.7. Keskiväkiluku 5-vuotisikäryhmittäin 0-4-vuotiaat, keskiväkiluku (1011) 5-9-vuotiaat, keskiväkiluku (1012) vuotiaat, keskiväkiluku (1013) 14

14 15-19-vuotiaat, keskiväkiluku (1014) vuotiaat, keskiväkiluku (1015) vuotiaat, keskiväkiluku (1016) vuotiaat, keskiväkiluku (1017) vuotiaat, keskiväkiluku (1018) vuotiaat, keskiväkiluku (1019) vuotiaat, keskiväkiluku (1020) vuotiaat, keskiväkiluku (1021) vuotiaat, keskiväkiluku (1022) vuotiaat, keskiväkiluku (1023) vuotiaat, keskiväkiluku (1024) vuotiaat, keskiväkiluku (1025) vuotiaat, keskiväkiluku (1026) vuotiaat, keskiväkiluku (1027) vuotiaat, keskiväkiluku (1028) vuotiaat, keskiväkiluku (1029) vuotiaat, keskiväkiluku (1030) vuotiaat, keskiväkiluku (1031) vuotiaat, keskiväkiluku (1032) vuotiaat, keskiväkiluku (1033) 1.8. Väestö 10-vuotisikäryhmittäin vuotiaat, lkm (1037) vuotiaat, lkm (1038) vuotiaat, lkm (1039) vuotiaat, lkm (1040) vuotiaat, lkm (1041) vuotiaat, lkm (1042) vuotiaat, lkm (1043) vuotiaat, lkm (1044) vuotiaat, lkm (1045) vuotiaat, lkm (1046) vuotiaat, lkm (1047) 1.9. Keskiväkiluku 10-vuotisikäryhmittäin 0-9-vuotiaat, keskiväkiluku (1050) vuotiaat, keskiväkiluku (1051) vuotiaat, keskiväkiluku (1052) vuotiaat, keskiväkiluku (1053) vuotiaat, keskiväkiluku (1054) vuotiaat, keskiväkiluku (1055) vuotiaat, keskiväkiluku (1056) vuotiaat, keskiväkiluku (1057) vuotiaat, keskiväkiluku (1058) vuotiaat, keskiväkiluku (1059) 15

15 vuotiaat, keskiväkiluku (1060) Ruotsinkielinen väestö Ruotsinkielinen väestö yhteensä, (2433) Ruotsinkielinen väestö, % väestöstä (2343) Ruotsinkielinen väestö yhteensä, keskiväkiluku (2344) 0-6 -vuotiaat ruotsinkieliset, % vastaavanikäisestä väestöstä (2333) vuotiaat ruotsinkieliset, % vastaavanikäisestä väestöstä (2334) vuotiaat ruotsinkieliset, % vastaavanikäisestä väestöstä (2336) vuotiaat ruotsinkieliset, % vastaavan ikäisestä väestöstä (2335) vuotiaat ruotsinkieliset, % vastaavan ikäisestä väestöstä (2337) vuotiaat ruotsinkieliset, % vastaavanikäisestä väestöstä (2338) vuotiaat ruotsinkieliset, % vastaavanikäisestä väestöstä (2340) vuotiaat ruotsinkieliset, % vastaavanikäisestä väestöstä (2341) 65 vuotta täyttäneet ruotsinkieliset, % vastaavanikäisestä väestöstä (2339) 75 vuotta täyttäneet ruotsinkieliset, % vastaavanikäisestä väestöstä (3240) 85 vuotta täyttäneet ruotsinkieliset, % vastaavan ikäisestä väestöstä (2342) Väestönmuutokset Synnyttäneisyys 677 Elävänä syntyneet (1315) Syntyneet, ennuste 2010 (2435) Syntyneet, ennuste 2020 (3182) Syntyneet, ennuste 2030 (3183) Syntyneet, ennuste 2040 (3184) Kuolleet, lkm (2436) Kuolleet, ennuste 2010 (2437) Kuolleet, ennuste 2020 (3185) Kuolleet, ennuste 2030 (3186) Kuolleet, ennuste 2040 (3187) Syntyneiden enemmyys (2438) Syntyneiden enemmyys, ennuste 2010 (2439) Syntyneiden enemmyys, ennuste 2020 (3188) Syntyneiden enemmyys, ennuste 2030 (3189) Syntyneiden enemmyys, ennuste 2040 (3190) Kunnan nettomuutto / 1000 asukasta (178) 16

16 1.12. Lisääntymisterveys Raskaudenkeskeytykset alle 25 -vuotiailla / vuotiasta naista (232) Raskaudenkeskeytykset vuotiailla / 1000 vastaavanikäistä naista (695) Steriloimiset vuotiailla naisilla / 1000 vastaavanikäistä naista (1269) Synnyttäneisyys (677) Kuntien vastaanottamat pakolaiset, vieraskielisyys Vastaanotetut pakolaiset / asukasta (2441) Muu kuin suomi tai ruotsi äidinkielenä / 1000 asukasta (187) Väestöennusteet Väestöennusteet 2010 Väestöennuste 2010 (172) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2010 (724) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2010 (725) 65 vuotta täyttäneet, % väestöstä, väestöennuste 2010 (726) 0-6 -vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2010 (46) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2010 (173) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2010 (174) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2010 (175) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2010 (176) 75 vuotta täyttäneet, % väestöstä, väestöennuste 2010 (177) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1089) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1090) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1091) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1092) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1093) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1094) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1095) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1096) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1097) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1098) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1099) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1100) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1101) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1102) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1103) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1104) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1105) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1106) 17

17 Väestöennuste 2010, vuotiaat (1107) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1108) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1109) Väestöennusteet 2020 Väestöennuste 2020 (733) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2020 (734) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2020 (735) 65 vuotta täyttäneet, % väestöstä, väestöennuste 2020 (736) 0-6 -vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2020 (727) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2020 (728) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2020 (729) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2020 (730) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2020 (731) 75 vuotta täyttäneet, % väestöstä, väestöennuste 2020 (732) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1123) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1124) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1125) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1126) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1127) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1128) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1129) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1130) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1131) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1132) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1133) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1134) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1135) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1136) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1137) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1138) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1139) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1140) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1141) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1142) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1143) Väestöennusteet 2030 Väestöennuste 2030 (746) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2030 (747) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2030 (748) 65 vuotta täyttäneet, % väestöstä, väestöennuste 2030 (749) 18

18 0-6 -vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2030 (740) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2030 (741) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2030 (742) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2030 (743) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2030 (744) 75 vuotta täyttäneet, % väestöstä, väestöennuste 2030 (745) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1157) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1158) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1159) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1160) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1161) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1162) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1163) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1164) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1165) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1166) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1167) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1168) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1169) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1170) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1171) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1172) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1173) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1174) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1175) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1176) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1177) Väestöennusteet 2040 Väestöennuste 2040 (751) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2040 (758) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2040 (759) 65 vuotta täyttäneet, % väestöstä, väestöennuste 2040 (760) 0-6 -vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2040 (752) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2040 (753) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2040 (754) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2040 (755) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2040 (756) 75 vuotta täyttäneet, % väestöstä, väestöennuste 2040 (757) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1191) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1192) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1193) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1194) 19

19 Väestöennuste 2040, vuotiaat (1195) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1196) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1197) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1198) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1199) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1200) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1201) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1202) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1203) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1204) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1205) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1206) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1207) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1208) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1209) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1210) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1211) 2. VÄESTÖN SOSIAALINEN YMPÄRISTÖ 2.1. Pinta-ala, tilastollinen kuntaryhmitys Maapinta-ala, km² (2330) Väestöntiheys, asukkaita/km² (2331) Tilastokeskuksen kuntaryhmitys (2332) 2.2. Asuminen Eri ikäryhmien asuntokunnat Asuntokunnat yhteensä, lkm (2443) Asuntokunnat, joissa on vähintään yksi alle 18-vuotias henkilö, % kaikista asuntokunnista (2445) Yhden hengen asuntokunnat, % asuntokunnista (324) 65 vuotta täyttäneiden asuntokunnat, % kaikista asuntokunnista (2447) 65 vuotta täyttäneiden yhden hengen asuntokunnat, % vastaavanikäisten asuntokunnista (391) 75 vuotta täyttäneiden asuntokunnat, % kaikista asuntokunnista (2449) 75 vuotta täyttäneiden yhden hengen asuntokunnat, % vastaavanikäisten asuntokunnista (2451) Yksinasuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä asuntoväestöstä (237) 20

20 Ahtaasti asuminen ja asunnottomuus Ahtaasti asuvat asuntokunnat, % kaikista asuntokunnista (183) Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat, % kaikista lapsiasuntokunnista (190) Asunnottomat yksinäiset / 1000 asukasta (2618) Ulkona, yömajoissa, tilapäissuojissa ja laitoksissa asuvat yksinäiset / 1000 asukasta (2620) Asumistukea saaneet Yleistä asumistukea saaneet yhteensä, % asuntokunnista (2320) Eläkkeensaajien asumistukea saaneet, % asuntokunnista (2316) 2.3. Perheet Lapsiperheet, % perheistä (179) Perheet yhteensä (2442) Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä (74) Avioeroja vuotiailla / 1000 vastaavanikäistä naimisissa olevaa (304) 2.4. Koulutusrakenne Keskiasteen koulutuksen saaneet 15 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä (2324) Korkea-asteen koulutuksen saaneet 15-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (2326) Koulutustasomittain (180) Koulutuksen ulkopuolelle jääneet vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (3219) 2.5. Työllisyys ja elinkeinorakenne Huoltosuhde, demografinen (761) Elatussuhde (182) Työlliset, % väestöstä (2328) Työlliset vuotiaat, lkm (2329) Maa- ja metsätalous, % työllisistä (3157) Teollisuus, % työllisistä (3158) Rakentaminen, % työllisistä (3159) Kauppa, majoitus- ja ravitsemistoiminta, % työllisistä (3160) Liikenne, % työllisistä (3161) Rahoitus-, vakuutus- ja liike-elämää palveleva toiminta, % työllisistä (3162) Julkiset ja muut palvelut, % työllisistä (3163) 21

Hyke valtuustokausi Sastamala ja Punkalaidun Indikaattorien osoittama hyvinvointi

Hyke valtuustokausi Sastamala ja Punkalaidun Indikaattorien osoittama hyvinvointi Hyke valtuustokausi 2013-2016 Sastamala ja Punkalaidun Indikaattorien osoittama hyvinvointi Suhteellinen velkaantuneisuus, % 52.0 Koko maa : 52.0 24.1 Verotulot, euroa / asukas Koko maa : 3967.0 3266.0

Lisätiedot

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Sastamala. Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä Koko maa Sastamala

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Sastamala. Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä Koko maa Sastamala Indikaattorien osoittama hyvinvointi Sastamala Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä Kunnan nettokustannukset yhteensä, euroa / asukas Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusterveydenhuollossa,

Lisätiedot

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun. Verotulot, euroa / asukas Koko maa Punkalaidun

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun. Verotulot, euroa / asukas Koko maa Punkalaidun Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun Verotulot, euroa / asukas Kunnan nettokustannukset yhteensä, euroa / asukas Erikoissairaanhoidon nettokustannukset, euroa / asukas Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Liite. Hyvinvointikertomuksen indikaattorit

Liite. Hyvinvointikertomuksen indikaattorit Liite Hyvinvointikertomuksen indikaattorit 1 TALOUS JA ELINVOIMA Talous: tulot Suhteellinen velkaantuneisuus, % Kokemäki : 52.9 52.0 Eura : 47.5 Huittinen : 41.9 Loimaa : 41.6 Satakunta : 39.4 Valtionosuudet

Lisätiedot

Lasten päiväkotihoito

Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lapsia kokopäivähoidossa päiväkodeissa yhteensä 31.12. alle 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 2-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa

Lisätiedot

Lasten päiväkotihoito

Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Kunnan itse tuottamat palvelut Lapsia kokopäivähoidossa päiväkodeissa yhteensä 31.12. alle 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa

Lisätiedot

A. YLEISINDIKAATTORIT

A. YLEISINDIKAATTORIT A. YLEISINDIKAATTORIT Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä 12,2 12,9 18,9 20,6 21,4 22,2 20,1 20,6 21,6 Väestö 31.12. 3496 3356 3170 183748 182514 180207 5351427 5451270 5503297 75 vuotta täyttäneet,

Lisätiedot

A. YLEISINDIKAATTORIT

A. YLEISINDIKAATTORIT A. YLEISINDIKAATTORIT Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä 16,7 16,3 17,6 20,6 21,4 22,2 20,1 20,6 21,6 Väestö 31.12. 4807 4482 4200 183748 182514 180207 5351427 5451270 5503297 75 vuotta täyttäneet,

Lisätiedot

Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari

Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari 1. Hyvinvointikertomus Kunta Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta

Lisätiedot

INDIKAATTORIT RUOVEDEN HYVINVOINTIKERTOMUKSEEN 2012

INDIKAATTORIT RUOVEDEN HYVINVOINTIKERTOMUKSEEN 2012 INDIKAATTORIT RUOVEDEN HYVINVOINTIKERTOMUKSEEN 2012 1. Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation suosittelemat indikaattorit kunnille Väestön taustatietoja kuvaavat indikaattorit Kokonaisväestömäärä

Lisätiedot

Kokoaikainen varhaiskasvatus päiväkodeissa yhteensä , lasten lukumäärä

Kokoaikainen varhaiskasvatus päiväkodeissa yhteensä , lasten lukumäärä Lasten päiväkodit Lasten ryhmäpäiväkodit Kokoaikainen varhaiskasvatus päiväkodeissa yhteensä 31.12., lasten lukumäärä Kokoaikainen varhaiskasvatus päiväkodeissa 31.12., lasten lukumäärä ikävuosittain Alle

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

SOTE-piirin tietojohtamisen indikaattorit hyödynnetään soveltuvin osin kuntakokeilu hankkeessa. Merja Tepponen

SOTE-piirin tietojohtamisen indikaattorit hyödynnetään soveltuvin osin kuntakokeilu hankkeessa. Merja Tepponen SOTE-piirin tietojohtamisen indikaattorit hyödynnetään soveltuvin osin kuntakokeilu hankkeessa Merja Tepponen Matriisi: on ryhmitelty palvelu- ja ikäryhmiin Alleviivatut tekstit ovat linkkejä indikaattoreiden

Lisätiedot

Ikä- ja sukupuolirakenne: eri ikäryhmät % väestöstä: 0-6, 7-14, 15-24, 25-64, 65-74 ja yli 75 miehet ja naiset

Ikä- ja sukupuolirakenne: eri ikäryhmät % väestöstä: 0-6, 7-14, 15-24, 25-64, 65-74 ja yli 75 miehet ja naiset 1 HYVINVOINTIA KUVAAVAT MITTARIT (26.3.2008/uo) Taustatekijät Väestörakenne ja ennuste Ikä- ja sukupuolirakenne: eri ikäryhmät % väestöstä: 0-6, 7-14, 15-24, 25-64, 65-74 ja yli 75 miehet ja naiset Perhetyyppi:

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

1) Perusterveydenhuollon (mukaan lukien hammashuolto) nettokustannukset, euroa / asukas (id: 1072 info )

1) Perusterveydenhuollon (mukaan lukien hammashuolto) nettokustannukset, euroa / asukas (id: 1072 info ) Mielenterveys ja päihdeohjelman laadinnassa koottuja indikaattoritietoja nykytilanteesta Rovaniemellä elokuu 2011/TK Mielenterveys ja päihdeindikaattoreita v.2008 20010 vertailutietoa : koko maa, Lappi,

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston muutokset 2006

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston muutokset 2006 23.4.2007 Aluetaloustilastot Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston muutokset 2006 Kunnan/kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2006, Osa I Taulukko 22 Kunnan/kuntayhtymän rahoituslaskelma

Lisätiedot

1. Hyvinvointitiedon ja tehtyjen toimenpiteiden arviointi

1. Hyvinvointitiedon ja tehtyjen toimenpiteiden arviointi 1. Hyvinvointitiedon ja tehtyjen toimenpiteiden arviointi Paketti 1: V1 = Satakunta V2 = Varsinais-Suomi V3 = Pohjanmaa V4 = Koko maa V5 = Kankaanpää V6 = Karvia V7 = Siikainen V8 = Jämijärvi V9 = Pomarkku

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen tilastot vuodelta 2013, SOTKANET

Vanhuspalvelujen tilastot vuodelta 2013, SOTKANET 1 Vanhuspalvelujen tilastot vuodelta 213, SOTKANET Koonnut hanketyöntekijä Tuija Koivisto Sisällys 1. Ikääntyneiden tavallinen palveluasuminen... 3 2. Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen... 5 3. Vanhainkotihoito...

Lisätiedot

1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä 4 Keski-Uusimaa 5 Karviainen 6 Kirkkonummi

1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä 4 Keski-Uusimaa 5 Karviainen 6 Kirkkonummi Johdanto Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä Keski-Uusimaa Karviainen Kirkkonummi Luvussa tarkastellaan Kirkkonummea omana alueenaan tilastojen valossa

Lisätiedot

8.1 Lapset ja lapsiperheet Lapsiperheiden toimeentulo

8.1 Lapset ja lapsiperheet Lapsiperheiden toimeentulo Johdanto Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä Keski-Uusimaa Karviainen Kirkkonummi 7 LOST ja Luvussa tarkastellaan lähemmin Hangon ja n kuntia tilastojen

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

- OSA I VÄESTÖN HYVINVOINNIN KEHITYS VALTUUSTOKAUDELLA Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi

- OSA I VÄESTÖN HYVINVOINNIN KEHITYS VALTUUSTOKAUDELLA Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi - OSA I VÄESTÖN HYVINVOINNIN KEHITYS VALTUUSTOKAUDELLA 2009-2012 1 Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi Väestörakenteeltaan Vihti on lapsiperhevaltainen kunta. Ikääntyneen väestön osuus

Lisätiedot

1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä 4 Keski-Uusimaa 5 Karviainen

1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä 4 Keski-Uusimaa 5 Karviainen Johdanto Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä Keski-Uusimaa Karviainen Luvussa tarkastellaan lähemmin Karviaisen kuntia Karkkila, Nummi-Pusula ja Vihti

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2013 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2013 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Kuntien tunnusluvut 2013 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue http://pxweb2.stat.fi/dialog/varval.asp?ma=080_ktt14_2013_fi&ti=kuntien+tunnusluvut+2013&path=../database/kuntien_talous_ja_toiminta/kunnat/ktt14/&lang=3&multilang=fi

Lisätiedot

Kunnan terveyspalvelujen suunnittelu - indikaattorit. Terveyskäyttäytyminen (12 kpl) Sairastavuus (17 kpl) Palvelujen käyttö (13 kpl) Väestö (14 kpl)

Kunnan terveyspalvelujen suunnittelu - indikaattorit. Terveyskäyttäytyminen (12 kpl) Sairastavuus (17 kpl) Palvelujen käyttö (13 kpl) Väestö (14 kpl) Kunnan terveyspalvelujen suunnittelu - indikaattorit Terveyskäyttäytyminen (12 kpl) Sairastavuus (17 kpl) Palvelujen käyttö (13 kpl) Väestö (14 kpl) Lähde: THL/Sotkanet v. 2013 Koonnut Hanketyöntekijä

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut - Terveyspalvelut - Sosiaalipalvelut ja etuudet - Varhaiskasvatus ja perusopetus - Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus - Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut

Lisätiedot

Tuokiokuvia Pohjois-Karjalan hyvinvointiprofiilista

Tuokiokuvia Pohjois-Karjalan hyvinvointiprofiilista Tuokiokuvia Pohjois-Karjalan hyvinvointiprofiilista Järjestöasiain neuvottelukunnan kokous 8.11.2013 klo 9.00 11.00 Timo Renfors va. maakuntasuunnittelija 050 544 3802 timo.renfors@kansanterveys.info Indikaattoritiedon

Lisätiedot

Länsi- ja Keski-Uusimaa tilastojen valossa

Länsi- ja Keski-Uusimaa tilastojen valossa Länsi- ja Keski-Uusimaa tilastojen valossa Sosiaalitaito Työpapereita Joulukuu 26 1 SISÄLLYS Johdanto... 7 1. Länsi-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan ja Hiiden seudun eroja ja yhtäläisyyksiä... 8 1.1 Väestö...

Lisätiedot

Avainindikaattorit Mielenterveys Peruspalvelukeskus Aavan kunnat

Avainindikaattorit Mielenterveys Peruspalvelukeskus Aavan kunnat Avainindikaattorit Mielenterveys Peruspalvelukeskus Aavan kunnat Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneet 0-17-vuotiaat / 1000 vastaavanikäistä Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneet

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd.

Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd. Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd. 50 45 40 35 Käyttökustannukset yht. Sosiaali- ja terveystoimi 2) Opetus- ja kulttuuritoimi 2) Muut tehtävät 30 25 20 15 10 5

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaa: Nykytilan ja palvelutarpeiden kuvausta

Pohjois-Pohjanmaa: Nykytilan ja palvelutarpeiden kuvausta Liite 3. Pohjois-Pohjanmaa: Nykytilan ja palvelutarpeiden kuvausta PoPSTer-hankkeen loppuraportti, liite 27.6.2017 Väkiluvut 31.12.2016 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 994 1 131 1 579 2 105 2

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016 Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon

Lisätiedot

Kaupunkistrategia 2012-2020. Kaupunkistrategia 2012-2020 Toimintaympäristöanalyysi. Väestö ja elinolot

Kaupunkistrategia 2012-2020. Kaupunkistrategia 2012-2020 Toimintaympäristöanalyysi. Väestö ja elinolot Kaupunkistrategia 2012-2020 Toimintaympäristöanalyysi Väestö ja elinolot Sisältö 1. Väestötilastot... 2 2. Työnvälitystilastot... 10 3. SOTKAnet -hyvinvointi-indikaattorit... 11 22.3.2011 Talouden asiantuntijapalvelut

Lisätiedot

B. Menot. Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus

B. Menot. Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017-2020 PERUSTANA KÄYTETTÄVÄT INDIKAATTORIT FINAL 14.3.2016 = liikunta-indikaattoreita MaMu = maahanmuutto - = mielenterveys = mukana nykyisessä Pirkanmaan

Lisätiedot

LÄNSI- JA KESKI-UUDENMAAN HYVINVOINTISELVITYS

LÄNSI- JA KESKI-UUDENMAAN HYVINVOINTISELVITYS LÄNSI- JA KESKI-UUDENMAAN HYVINVOINTISELVITYS Sosiaalitaito Joulukuu 27 SISÄLLYS ESIPUHE... 1 OSA I ALUEEN SOSIOEKONOMINEN TILANNE TILASTOJEN JA HAASTATTELUJEN KAUTTA TARKASTELTUNA... 2 1 YHTEENVETO ALUEEN

Lisätiedot

Lohja: Laaja hyvinvointikertomus 2013 2016

Lohja: Laaja hyvinvointikertomus 2013 2016 Liite 1/kh 30.9.2013 347 Lohja: Laaja hyvinvointikertomus 2013 2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009 2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013 2016 Kertomuksen vastuutaho ja laatijat:

Lisätiedot

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut Horisontti: Osavuosikatsaus, Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset nuoret (perhehoito, lyhytaikaiset avohuollon sijoitukset, laitoshoito ja ammatilliset perhekodit) Määrä yhteensä (lapset

Lisätiedot

Länsi- ja Keski-Uudenmaan hyvinvointiselvitys

Länsi- ja Keski-Uudenmaan hyvinvointiselvitys Länsi- ja Keski-Uudenmaan hyvinvointiselvitys Joulukuu 27 SISÄLLYS ESIPUHE... 1 OSA I ALUEEN SOSIOEKONOMINEN TILANNE TILASTOJEN JA HAASTATTELUJEN KAUTTA TARKASTELTUNA... 2 1 YHTEENVETO ALUEEN SOSIOEKONOMISESTA

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015 Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594

Lisätiedot

Vammaispalvelujen tilastot vuodelta 2013 lähde SOTKANET Koonnut hanketyöntekijä Tuija Koivisto

Vammaispalvelujen tilastot vuodelta 2013 lähde SOTKANET Koonnut hanketyöntekijä Tuija Koivisto Vammaispalvelujen tilastot vuodelta 2013 lähde SOTKANET Koonnut hanketyöntekijä Tuija Koivisto 1 2 Sisällys 1. Vammaispalveluiden indikaattorit... 3 2. Kelan etuisuudet / 1000 asukasta... 8 3. laitos 2013...

Lisätiedot

Kuvio 7.1. Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet LOSTin kunnissa Lähde: SOTKAnet.

Kuvio 7.1. Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet LOSTin kunnissa Lähde: SOTKAnet. Johdanto Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä Keski-Uusimaa Karviainen Kirkkonummi 7 LOST Luvussa tarkastellaan lähemmin LOSTin kuntia Inkoo, Karjalohja,

Lisätiedot

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2015

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2015 1(7) Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2015 (Palvelua päivitetään jatkuvasti uusimmilla tilastovuoden tiedoilla) Aihealueet vuoden 2011 alueluokituksilla (sama kuin tilastovuoden alueluokitus)

Lisätiedot

1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä 4 Keski-Uusimaa

1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä 4 Keski-Uusimaa Johdanto Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä Keski-Uusimaa Luvussa tarkastellaan lähemmin Keski-Uudenmaan kuntia Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä,

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

Päihdeavainindikaattorit

Päihdeavainindikaattorit Päihdeavainindikaattorit Pakka-työpaja 2.9.216 21.1.216 1 Taustaindikaattorit 21.1.216 2 Tupakoi päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista (Sotkanet id 288) 14 12 13,1 1,9 12,5 1 9,6 8 6 5,6 4 2 213 Koko

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2005

Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2005 Sivu 1/11 Olet täällä» Etusivu» Tilastot ja rekisterit» Tilastojulkaisut Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2005 Stakes julkaisee vuosittain Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollisen

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14 Horisontti TP 7 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 2014 6 000 4 000 3 000 1 000 809 649 1 654 1 161 537 1 749 3 573 2 692 4 551 4 456 2 920 3 816 594 365 2 128 2 646 TP15 TP14

Lisätiedot

Nettokustannukset asukasta kohti /asukas pienimpiin kustannuksiin vuonna 2011 (Oulu) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Huom! Kuntien tehtävät vaihtelevat, esim. ammatillinen koulutus on joskus

Lisätiedot

Marko Rossinen Etelä-Pohjanmaan liitto, LUONNOS EP-SOTE TOIMINTAYMPÄRISTÖINDIKAATTORIPAKETISTA. Alueuudistuksen yleiskuva

Marko Rossinen Etelä-Pohjanmaan liitto, LUONNOS EP-SOTE TOIMINTAYMPÄRISTÖINDIKAATTORIPAKETISTA. Alueuudistuksen yleiskuva Marko Rossinen Etelä-Pohjanmaan liitto, 20.5.2016 LUONNOS EP-SOTE TOIMINTAYMPÄRISTÖINDIKAATTORIPAKETISTA Alueuudistuksen yleiskuva Lähde: Alueuudistus.fi-verkkosivut 1 Uudistuksessa on monenlaisia tietotarpeita

Lisätiedot

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051 ESPOO/HELSINKI/TAMPERE/TURKU/VANTAA Vanhuspalvelut 2001 LIITE 1 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2002 559 718 216 836 179 856 173 686 197 853 1 327 949 KOKO VÄESTÖ

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2006 560 905 231 704 187 281 174 868 204 337 128 962 1 488 057 KOKO VÄESTÖ 560 905 231 704 187 281 174 868 204

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille

Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille 1. Kallion kuntien ikääntyvän väestön määrä ja ennusteita Taulukko 1. Ikääntyvän väestön määrä Kallion kunnissa 31.12.2012 ja 31.12.2013 (ennakkoväkiluku) sekä ennuste vuosille 2014-2016, 2020, 2025, 2030

Lisätiedot

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta ja tilastot Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta 1. Yhteistoiminta-alueet isäntäkunta mallilla» Isäntäkunnan tilasto» Sopimuskunnan tilasto 2. Kuntayhtymät» Kuntayhtymän tilasto»

Lisätiedot

Julkiset hyvinvointimenot

Julkiset hyvinvointimenot Julkiset hyvinvointimenot Talouden Rakenteet 211 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Kotitalouksien tulonsiirrot ja hyvinvointipalvelut 199 9, miljardia euroa vuoden 9 hinnoin Mrd. euroa 7 Tulonsiirrot

Lisätiedot

Hämeenkyrö: Vuosittainen raportti vuosilta 2014-2015 ja suunnitelma vuodelle 2016 OSA I PÄÄTTYNEEN JA KULUVAN VUODEN ARVIOINTI JA RAPORTOINTI

Hämeenkyrö: Vuosittainen raportti vuosilta 2014-2015 ja suunnitelma vuodelle 2016 OSA I PÄÄTTYNEEN JA KULUVAN VUODEN ARVIOINTI JA RAPORTOINTI Sivu 1/14 Hämeenkyrö: Vuosittainen raportti vuosilta 2014-2015 ja suunnitelma vuodelle 2016 Keskeneräinen OSA I PÄÄTTYNEEN JA KULUVAN VUODEN ARVIOINTI JA RAPORTOINTI 1. Hyvinvointitiedon ja tehtyjen toimenpiteiden

Lisätiedot

PERUSTANA KÄYTETTÄVÄT INDIKAATTORIT

PERUSTANA KÄYTETTÄVÄT INDIKAATTORIT Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017-2020 5.2.2016 Terveyden edistämisen neuvottelukunta PERUSTANA KÄYTETTÄVÄT INDIKAATTORIT = mukana nykyisessä Pirkanmaan alueellisessa hyvinvointikertomuksessa

Lisätiedot

THL:n avainindikaattorit Hyvinvointikompassi

THL:n avainindikaattorit Hyvinvointikompassi THL:n avainindikaattorit Hyvinvointikompassi Suuret kaupungit 2011-2013/2014 Perusterveydenhuolto Somaattinen erikoissairaanhoito Palveluiden kustannukset Lähde: www.sotkanet.fi Koonnut hanketyöntekijä

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen tilastot vuodelta 2014, SOTKANET Hankekuntien vertailu

Vanhuspalvelujen tilastot vuodelta 2014, SOTKANET Hankekuntien vertailu 1 Vanhuspalvelujen tilastot vuodelta 214, SOTKANET Hankekuntien vertailu Koonnut Keski-Suomen SOTE 22-hanke Hanketyöntekijä Tuija Koivisto Sisällys 1. Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus... 3 2.

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 474 341 506 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus- ja rakennefoorumi Kuntamarkkinat 13.9.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Esityksen sisältö Palvelujen kysyntä

Lisätiedot

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta Osavuosikatsaus 2: tammi-elokuu 2014 Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvät ja tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä. Katso myös kuvaajat aineiston

Lisätiedot

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla.

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla. 1(8) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujat tilastovuodesta/tilikaudesta 2015 alkaen (tiedonkeruu keväällä 2016). Käyttötaloustiedot Käyttötaloustiedot kerätään kolmessa kokonaisuudessa;

Lisätiedot

Lapset ja lapsiperheet

Lapset ja lapsiperheet 1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä 4 Keski-Uusimaa 5 Karviainen 6 Kirkkonummi 7 LOST 8 Hanko ja Raasepori 9 Tiivistelmät väestöryhmiä

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 29 32% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen toimintatiedot tiedonkeruun ohjeet 2015

Sosiaalipalvelujen toimintatiedot tiedonkeruun ohjeet 2015 Sosiaalipalvelujen toimintatiedot tiedonkeruun ohjeet 2015 Sisällysluettelo SOSIAALIPALVELUJEN TOIMINTATILASTO... 4 KÄSITTEET JA MÄÄRITELMÄT, YLEISET OHJEET... 5 Asiakaspalvelujen ostot... 5 Yhteistoiminta-alueet...

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2004 559 330 224 231 184 039 175 059 200 966 1 343 625 KOKO VÄESTÖ 559 330 224 231 184 039 175 059 200 966 1 343 625 0-64-vuotiaat

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 421 291 453 108 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

Laaja selvitys ympärivuorokautisesta hoidosta ja asumispalveluista Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella (OYS-erva)

Laaja selvitys ympärivuorokautisesta hoidosta ja asumispalveluista Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella (OYS-erva) Laaja selvitys ympärivuorokautisesta hoidosta ja asumispalveluista n yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella (OYS-erva) Päihdeasiakkaat, mielenterveysasiakkaat, kehitysvammaiset, vaikeavammaiset

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

täyttäneitä... 47 Erityiskorvattaviin lääkkeisiin verenpainetaudin vuoksi oikeutettuja 65 vuotta täyttäneitä,... 48 Lonkkamurtumat 65 vuotta

täyttäneitä... 47 Erityiskorvattaviin lääkkeisiin verenpainetaudin vuoksi oikeutettuja 65 vuotta täyttäneitä,... 48 Lonkkamurtumat 65 vuotta Sisällys 1. Taustatietoja... 3 Kelan sairastavuusindeksi... 4 Tuloerot... 5 PYLL-indeksi 2012... 6 Ikärakenne... 10 Huoltosuhde, demografinen 2013... 13 Verotulot... 14 Valtionosuudet yhteensä euroa /

Lisätiedot

Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat

Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2008 568 531 238 047 192 522 175 286 207 866 131 585 1 513 837 KOKO VÄESTÖ 568 531 238 047 192 522 175 286 207 866 131 585

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 51 57% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 90 170 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Hallikainen -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 68 128 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset /asukas Etelä-Karjalassa vuosina 1994 2004.

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset /asukas Etelä-Karjalassa vuosina 1994 2004. Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset /asukas Etelä-Karjalassa vuosina 1994 2004. Kunta Nettokustannukset /asukas Muutos % 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1994-2004 Imatra

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2007 564 521 235 019 189 711 175 354 206 368 130 178 1 501 151 KOKO VÄESTÖ 564 521 235 019 189 711 175 354 206

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

1. Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset / 1000 asukasta (2012) Info 2. Lasten pienituloisuusaste (2011) Info

1. Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset / 1000 asukasta (2012) Info 2. Lasten pienituloisuusaste (2011) Info arvo muutos Kontiolahti Juuka Joensuu Pohjois-Kar jala Koko maa 1 6,1 4,6 7,3 6,7 6,2 7,5 2 18,4 13,4 24,9 21,1 20,3 14,9 3 9,1 5,4 9,8 12,2 10,4 8,6 4 3,4 3,1 3,0 4,0 3,7 2,9 5 6,1 4,6 7,3 6,7 6,2 7,5

Lisätiedot

TYÖIKÄISET ÅBOLAND TURUNMAAN SEUTUKUNTA

TYÖIKÄISET ÅBOLAND TURUNMAAN SEUTUKUNTA TYÖIKÄISET ÅBOLAND TURUNMAAN SEUTUKUNTA Tähän katsaukseen on kerätty 5.12.2012 mennessä päivittyneet tilastot koskien työikäisten tilastokokonaisuutta. Kuvioissa olevat arvot pylväissä ovat viimeiseltä

Lisätiedot

Suunnitelmien määrä vammaisasiakkaiden määrään suhteutettuna. Myönteisten päätösten määrät suhteessa tehtyjen hakemusten määrään.

Suunnitelmien määrä vammaisasiakkaiden määrään suhteutettuna. Myönteisten päätösten määrät suhteessa tehtyjen hakemusten määrään. Indikaattorin nimi Mitä mittaa Mitta-arvo Kommentit Palvelutarpeen arviointi palvelutarpeen arvioinnissa tehtyjen sunnitelmien suhteessa vammaisasiaakaiden än Suunnitelmien vammaisasiakkaiden än suhteutettuna

Lisätiedot

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2012

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2012 1(7) Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2012 Aihealueet vuoden 2009 alueluokituksilla Aluetalous Aihealueet vuoden 2008-2012 alueluokituksilla Asuminen Koulutus Kulttuuri ja vapaa-aika

Lisätiedot

TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5

TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5 Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTATUOTOT 2 400 TOIMINTAKULUT -363 239-391 770-401 630 2,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -360 839-391 770-401 630 2,5 LASKENNALLISET ERÄT 370 962 391 770

Lisätiedot

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää.

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää. SIPOO Väestökehitys on runsaan 17 100 asukkaan kunta (väkiluku 31.12.1999) itäisellä Uudellamaalla. Kunnan väestö on keskimääräistä nuorempaa, alle 15 vuotiaita on noin 12 % väestöstä eli selvästi enemmän

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

HYVINVOINTIJOHTAMISEN SEMINAARI

HYVINVOINTIJOHTAMISEN SEMINAARI HYVINVOINTIJOHTAMISEN SEMINAARI 6.6.2014 LSHP VALMISTELUN VAIHEET Ohjausryhmän nimeäminen kunnan johtoryhmä Verrokkikuntien valinta kriteerit (mm. maaseutukunta, asukasluku, väestö- ja elinkeinorakenne,

Lisätiedot

Huono-osaisuus Lapissa tilastojen valossa. Reija Paananen, FT, tutkija Sokra/Diakonia-amk

Huono-osaisuus Lapissa tilastojen valossa. Reija Paananen, FT, tutkija Sokra/Diakonia-amk Huono-osaisuus Lapissa tilastojen valossa Reija Paananen, FT, tutkija Sokra/Diakonia-amk 30.5.2017 Kolme näkökulmaa huono-osaisuuteen Kainulainen, Paananen & Surakka: Maakunnan ihmisten elämänlaatu sotepalveluiden

Lisätiedot