SOTKAnetin muuttujalista 04/08 - Sosiaali-, terveys- ja väestötiedot sekä kyselyaineistojen indikaattorit.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOTKAnetin muuttujalista 04/08 - Sosiaali-, terveys- ja väestötiedot sekä kyselyaineistojen indikaattorit. www.sotkanet.fi"

Transkriptio

1 SOTKAnetin muuttujalista 04/08 - Sosiaali-, terveys- ja väestötiedot sekä kyselyaineistojen indikaattorit

2 SOSIAALI-, TERVEYS- JA VÄESTÖTIEDOT 9 1. VÄESTÖ Väkiluku Eri ikäryhmien prosenttiosuus väestöstä Väestö 1-vuotisikäryhmittäin Keskiväkiluku 1-vuotisikäryhmittäin Väestö 5-vuotisikäryhmittäin Keskiväkiluku 5-vuotisikäryhmittäin Väestö 10-vuotisikäryhmittäin Keskiväkiluku 10-vuotisikäryhmittäin Ruotsinkielinen väestö Väestönmuutokset Lisääntymisterveys Kuntien vastaanottamat pakolaiset, vieraskielisyys Väestöennusteet Väestöennusteet Väestöennusteet Väestöennusteet Väestöennusteet VÄESTÖN SOSIAALINEN YMPÄRISTÖ Pinta-ala, tilastollinen kuntaryhmitys Asuminen Eri ikäryhmien asuntokunnat Ahtaasti asuminen ja asunnottomuus Asumistukea saaneet Perheet Koulutusrakenne Työllisyys ja elinkeinorakenne Työttömyys Eläkkeet Pienituloisuusaste 22 3

3 2.9. Toimeentulotuki Rikollisuus KUNTIEN TALOUS Kuntien yleinen talous Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon talous Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon talouden indikaattorit Kuntien sosiaali- ja terveystoimen käyttökustannukset Kuntien sosiaali- ja terveystoimen käyttötuotot Eräitä sosiaalimenoja ja tuloja HENKILÖSTÖ Sosiaalitoimen henkilöstö Terveystoimen henkilöstö LAPSET JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUT Lasten kunnallinen päivähoito ja esiopetus Lasten päivähoidon indikaattorit Lapsia kunnallisessa päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa yhteensä Päiväkotien ja perhepäivähoidon kokopäivähoito Päiväkotien ja perhepäivähoidon osapäivähoito Lapsia kunnallisessa päiväkotihoidossa Päiväkotihoidon kokopäivähoito Päiväkotihoidon osapäivähoito Lapsia kunnallisessa perhepäivähoidossa Perhepäivähoidon kokopäivähoito Perhepäivähoidon osapäivähoito Hoitopäivien lukumäärä Kokopäivähoidon hoitopäivät Osapäivähoidon hoitopäivät Leikkitoiminta Esiopetus Pienten lasten hoidon tuki Lastensuojelu Lastensuojelun indikaattorit Lastensuojelun laitos- ja perhehoito Asiakkaat lasten ja nuorten laitoshuollossa Asiakkaat ammatillisissa perhekodeissa Asiakkaat lastensuojelulaitoksissa Kasvatus ja perheneuvolat Ensikodit Turvakodit Lapsen elatus ja huolto Kodinhoitoapu VÄESTÖN TERVEYDENTILA 40 4

4 6.1. Väestön terveydentilan indikaattorit Erityiskorvattavien lääkkeiden saajat Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutetut Astman vuoksi erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutetut Diabeteksen vuoksi erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutetut Epilepsian vuoksi erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutetut Nivelreuman vuoksi erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutetut Sepelvaltimotaudin vuoksi erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutetut Verenpainetaudin vuoksi erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutetut Psykoosin vuoksi erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutetut Depressiolääkkeistä korvausta saaneet Työikäiset sairauspäivärahan saajat Voimassaolevien työkyvyttömyyseläkkeiden saajat Kelan vammaisetuuksien saajat Kuolleisuus TERVEYDENHUOLLON LAITOSHOITO Terveydenhuollon laitoshoidon indikaattorit Sairaalahoito yhteensä Sairaalahoidon hoitojaksot Sairaalahoidon hoitopäivät Sairaalahoidon keskimääräinen hoitoaika, indeksit Somaattinen erikoissairaanhoito Somaattisen erikoissairaanhoidon hoitojaksot Somaattisen erikoissairaanhoidon hoitopäivät Somaattisen erikoissairaanhoidon potilaat Somaattisen erikoissairaanhoidon keskimääräinen hoitoaika, indeksit Psykiatrian erikoisalan laitoshoito Psykiatrian laitoshoidon hoitojaksot Psykiatrian laitoshoidon hoitopäivät Psykiatrian laitoshoidon potilaat Psykiatrian laitoshoidon keskimääräinen hoitoaika, indeksit Psykiatrisen hoidon pakkotoimet Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito Perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon hoitojaksot Perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon hoitopäivät Perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon potilaat Perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon keskimääräinen hoitoaika, indeksit Toimenpiteelliset hoitojaksot Toimenpiteelliset hoitojaksot Toimenpiteellisten hoitojaksojen hoitopäivät Toimenpiteellisten hoitojaksojen potilaat Toimenpiteellisten hoitojaksojen keskimääräinen pituus Päiväkirurgia Päiväkirurgian hoitojaksot Päiväkirurgian potilaat 52 5

5 7.8. Vammat ja myrkytykset Lähetteet ja saapumistapa TERVEYDENHUOLLON AVOHOITO Terveydenhuollon avohoidon indikaattorit Perusterveydenhuollon avohoito Perusterveydenhuollon avohoitokäynnit Lääkärin avohoitokäynnit ja potilaat ikäryhmittäin Perusterveydenhuollon hammashuolto Erikoissairaanhoidon avohoito Käynnit erikoisaloittain Kelan sairaanhoitokorvaukset Kelan korvaama yksityinen tutkimus ja hoito Kelan korvaamat yksityiset lääkärinpalvelut Kelan korvaamat yksityiset hammaslääkärinpalvelut Kelan korvaamat lääkekustannukset Kelan sairaanhoitona korvaamat matkat IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT Ikääntyneiden palveluiden indikaattorit Palvelurakenne ja peittävyys, 65 vuotta täyttäneet Palvelurakenne ja peittävyys, 75 vuotta täyttäneet Palvelurakenne ja peittävyys, 85 vuotta täyttäneet Kotona asuvien osuus Ympärivuorokautisen hoivan sisältävät palvelut Kotihoito ja kotipalvelut Säännöllinen kotihoito Kodinhoitoapua saaneet kotitaloudet Kodinhoitoavun käynnit Tukipalvelut ja muut kotipalveluja koskevat tiedot Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat ikäryhmittäin Palveluasuminen järjestämistavan mukaan Tehostettu palveluasuminen Tehostetun palveluasumisen asiakkaat Tehostetun palveluasumisen pitkäaikaisasiakkaat Tehostetun palveluasumisen hoitopäivät Ikääntyneiden laitoshoito Vanhainkotien asiakkaat Vanhainkotien pitkäaikaisasiakkaat Vanhainkotien hoitopäivät Terveyskeskusten pitkäaikaisasiakkaat Omaishoidon tuki yhteensä Omaishoidon tuen asiakkaat Omaishoitajat Omaishoidon tuen hoitopalkkiot 64 6

6 9.7. Perhehoito Vanhustenhuollon osavuorokautinen hoito VAMMAISPALVELUT Vammaispalveluiden indikaattorit Vammaisten laitospalvelut Vammaisten laitospalvelut yhteensä (2006 alkaen) Kehitysvammaisten laitoshoito järjestämistavan mukaan (-2005) Kehitysvammalaitosten asiakkaat Kehitysvammalaitosten pitkäaikaisasiakkaat Kehitysvammalaitosten hoitopäivät Vammaisten asumispalvelut Vammaisten ryhmämuotoiset asumispalvelut yhteensä (2006 alkaen) Kehitysvammaisten asumispalvelut järjestämistavan mukaan (-2005) Kehitysvammaisten autetun asumisen asiakkaat Kehitysvammaisten autetun asumisen pitkäaikaisasiakkaat Kehitysvammaisten autetun asumisen hoitopäivät Kehitysvammaisten ohjatun asumisen asiakkaat Kehitysvammaisten tuetun asumisen asiakkaat Vammaisten palvelu- ja tukiasunnot Vammaisten työllistämistoiminta Vammaisten työllistymistä tukeva toiminta (2006 alkaen) Vammaisten työ- ja päivätoiminta (2006 alkaen) Kehitysvammaisten työ- ja toimintakeskukset (-2005) Vajaakuntoisten työkeskukset (-2005) Vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut Tulkkipalvelut Vaikeavammaisten palveluasuminen Henkilökohtainen avustajatoiminta Asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat laitteet ja välineet Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja taloudellisten tukitoimien kustannukset Muut vammaispalvelut ja -etuudet Omaishoidon tuki Perhehoito Kodinhoitoapu Kelan vammaisetuudet MUITA SOSIAALIPALVELUITA Psykiatrian kuntoutuskodit PALVELUKOKONAISUUKSIA Omaishoidon tuki yhteensä Omaishoidon tuen asiakkaat Omaishoitajat Omaishoidon tuen hoitopalkkiot Perhehoito yhteensä Perhehoidon asiakkaat 76 7

7 Perhehoidon hoitopäivät Perhehoitokotien lukumäärä Kodinhoitoapu yhteensä Palvelu- ja tukiasunnot yhteensä ALKOHOLI JA HUUMEET Alkoholi- ja huumetietojen indikaattorit Alkoholin myynti A-klinikat Nuorisoasemat Päihdehuollon asumispalveluyksiköt Ensisuojat Katkaisuhoitoasemat Päihdehuollon kuntoutuslaitokset Päihdehuollon laitoshoito Sairaalat ja terveyskeskukset Päihdehuollon laitokset Päihdehuollon laitosten asiakkaat Päihdehuollon laitosten hoitojaksot Päihdehuollon laitosten hoitopäivät 82 KYSELYT 82 Stakes: Kouluterveyskysely 82 KTL: Aikuisväestön terveyskäyttäytyminen 83 TTL: Työ ja terveys -haastattelututkimus 83 8

8 SOSIAALI-, TERVEYS- JA VÄESTÖTIEDOT 1. VÄESTÖ 1.2. Väkiluku Väestö (127) Väestö, keskiväkiluku (2616) 1.3. Eri ikäryhmien prosenttiosuus väestöstä vuotiaat, % väestöstä (7) vuotiaat, % väestöstä (1064) vuotiaat, % väestöstä (1065) vuotiaat % väestöstä (673) vuotiaat, % väestöstä (167) vuotiaat, % väestöstä (1066) vuotiaat, % väestöstä (1067) vuotiaat, % väestöstä (168) vuotiaat, % väestöstä (1280) vuotiaat, % väestöstä (169) vuotiaat, % väestöstä (170) vuotiaat, % väestöstä (1069) 65 vuotta täyttäneet, % väestöstä (1068) 75 vuotta täyttäneet, % väestöstä (171) 85 vuotta täyttäneet, % väestöstä (675) 1.4. Väestö 1-vuotisikäryhmittäin vuotiaat, lkm (552) 1-vuotiaat, lkm (553) 2-vuotiaat, lkm (554) 3-vuotiaat, lkm (555) 4-vuotiaat, lkm (556) 5-vuotiaat, lkm (557) 6-vuotiaat, lkm (558) 7-vuotiaat, lkm (559) 8-vuotiaat, lkm (560) 9-vuotiaat, lkm (561) 10-vuotiaat, lkm (562) 11-vuotiaat, lkm (563) 12-vuotiaat, lkm (564) 13-vuotiaat, lkm (565) 14-vuotiaat, lkm (566) 15-vuotiaat, lkm (567) 16-vuotiaat, lkm (568) 9

9 17-vuotiaat, lkm (569) 18-vuotiaat, lkm (570) 19-vuotiaat, lkm (571) 20-vuotiaat, lkm (572) 21-vuotiaat, lkm (573) 22-vuotiaat, lkm (574) 23-vuotiaat, lkm (575) 24-vuotiaat, lkm (576) 25-vuotiaat, lkm (577) 26-vuotiaat, lkm (578) 27-vuotiaat, lkm (579) 28-vuotiaat, lkm (580) 29-vuotiaat, lkm (581) 30-vuotiaat, lkm (582) 31-vuotiaat, lkm (583) 32-vuotiaat, lkm (584) 33-vuotiaat, lkm (585) 34-vuotiaat, lkm (586) 35-vuotiaat, lkm (587) 36-vuotiaat, lkm (588) 37-vuotiaat, lkm (589) 38-vuotiaat, lkm (590) 39-vuotiaat, lkm (591) 40-vuotiaat, lkm (592) 41-vuotiaat, lkm (593) 42-vuotiaat, lkm (594) 43-vuotiaat, lkm (595) 44-vuotiaat, lkm (596) 45-vuotiaat, lkm (597) 46-vuotiaat, lkm (598) 47-vuotiaat, lkm (599) 48-vuotiaat, lkm (600) 49-vuotiaat, lkm (601) 50-vuotiaat, lkm (602) 51-vuotiaat, lkm (603) 52-vuotiaat, lkm (604) 53-vuotiaat, lkm (605) 54-vuotiaat, lkm (606) 55-vuotiaat, lkm (607) 56-vuotiaat, lkm (608) 57-vuotiaat, lkm (609) 58-vuotiaat, lkm (610) 59-vuotiaat, lkm (611) 60-vuotiaat, lkm (612) 61-vuotiaat, lkm (613) 62-vuotiaat, lkm (614) 63-vuotiaat, lkm (615) 64-vuotiaat, lkm (616) 65-vuotiaat, lkm (617) 66-vuotiaat, lkm (618) 10

10 67-vuotiaat, lkm (619) 68-vuotiaat, lkm (620) 69-vuotiaat, lkm (621) 70-vuotiaat, lkm (622) 71-vuotiaat, lkm (623) 72-vuotiaat, lkm (624) 73-vuotiaat, lkm (625) 74-vuotiaat, lkm (626) 75-vuotiaat, lkm (627) 76-vuotiaat, lkm (628) 77-vuotiaat, lkm (629) 78-vuotiaat, lkm (630) 79-vuotiaat, lkm (631) 80-vuotiaat, lkm (632) 81-vuotiaat, lkm (633) 82-vuotiaat, lkm (634) 83-vuotiaat, lkm (635) 84-vuotiaat, lkm (636) 85-vuotiaat, lkm (637) 86-vuotiaat, lkm (638) 87-vuotiaat, lkm (639) 88-vuotiaat, lkm (640) 89-vuotiaat, lkm (641) 90-vuotiaat, lkm (642) 91-vuotiaat, lkm (643) 92-vuotiaat, lkm (644) 93-vuotiaat, lkm (645) 94-vuotiaat, lkm (646) 95-vuotiaat, lkm (647) 96-vuotiaat, lkm (648) 97-vuotiaat, lkm (649) 98-vuotiaat, lkm (650) 99-vuotiaat, lkm (651) 100-vuotiaat, lkm (765) 101-vuotiaat, lkm (770) 102-vuotiaat, lkm (771) 103-vuotiaat, lkm (772) 104-vuotiaat, lkm (773) 105-vuotiaat, lkm (774) 106-vuotiaat, lkm (775) 107-vuotiaat, lkm (776) 108-vuotiaat, lkm (777) 109-vuotiaat, lkm (778) 110-vuotiaat, lkm (779) 111-vuotiaat, lkm (780) 11

11 1.5. Keskiväkiluku 1-vuotisikäryhmittäin 0-vuotiaat, keskiväkiluku (672) 1-vuotiaat, keskiväkiluku (853) 2-vuotiaat, keskiväkiluku (854) 3-vuotiaat, keskiväkiluku (855) 4-vuotiaat, keskiväkiluku (856) 5-vuotiaat, keskiväkiluku (857) 6-vuotiaat, keskiväkiluku (858) 7-vuotiaat, keskiväkiluku (859) 8-vuotiaat, keskiväkiluku (860) 9-vuotiaat, keskiväkiluku (861) 10-vuotiaat, keskiväkiluku (862) 11-vuotiaat, keskiväkiluku (863) 12-vuotiaat, keskiväkiluku (864) 13-vuotiaat, keskiväkiluku (865) 14-vuotiaat, keskiväkiluku (866) 15-vuotiaat, keskiväkiluku (867) 16-vuotiaat, keskiväkiluku (868) 17-vuotiaat, keskiväkiluku (869) 18-vuotiaat, keskiväkiluku (870) 19-vuotiaat, keskiväkiluku (871) 20-vuotiaat, keskiväkiluku (872) 21-vuotiaat, keskiväkiluku (873) 22-vuotiaat, keskiväkiluku (874) 23-vuotiaat, keskiväkiluku (875) 24-vuotiaat, keskiväkiluku (876) 25-vuotiaat, keskiväkiluku (877) 26-vuotiaat, keskiväkiluku (878) 27-vuotiaat, keskiväkiluku (879) 28-vuotiaat, keskiväkiluku (880) 29-vuotiaat, keskiväkiluku (881) 30-vuotiaat, keskiväkiluku (882) 31-vuotiaat, keskiväkiluku (883) 32-vuotiaat, keskiväkiluku (884) 33-vuotiaat, keskiväkiluku (885) 34-vuotiaat, keskiväkiluku (886) 35-vuotiaat, keskiväkiluku (887) 36-vuotiaat, keskiväkiluku (888) 37-vuotiaat, keskiväkiluku (889) 38-vuotiaat, keskiväkiluku (890) 39-vuotiaat, keskiväkiluku (891) 40-vuotiaat, keskiväkiluku (892) 41-vuotiaat, keskiväkiluku (893) 42-vuotiaat, keskiväkiluku (894) 43-vuotiaat, keskiväkiluku (895) 44-vuotiaat, keskiväkiluku (896) 45-vuotiaat, keskiväkiluku (897) 46-vuotiaat, keskiväkiluku (898) 12

12 47-vuotiaat, keskiväkiluku (899) 48-vuotiaat, keskiväkiluku (900) 49-vuotiaat, keskiväkiluku (901) 50-vuotiaat, keskiväkiluku (902) 51-vuotiaat, keskiväkiluku (903) 52-vuotiaat, keskiväkiluku (904) 53-vuotiaat, keskiväkiluku (905) 54-vuotiaat, keskiväkiluku (906) 55-vuotiaat, keskiväkiluku (907) 56-vuotiaat, keskiväkiluku (908) 57-vuotiaat, keskiväkiluku (909) 58-vuotiaat, keskiväkiluku (910) 59-vuotiaat, keskiväkiluku (911) 60-vuotiaat, keskiväkiluku (912) 61-vuotiaat, keskiväkiluku (913) 62-vuotiaat, keskiväkiluku (914) 63-vuotiaat, keskiväkiluku (915) 64-vuotiaat, keskiväkiluku (916) 65-vuotiaat, keskiväkiluku (917) 66-vuotiaat, keskiväkiluku (918) 67-vuotiaat, keskiväkiluku (919) 68-vuotiaat, keskiväkiluku (920) 69-vuotiaat, keskiväkiluku (921) 70-vuotiaat, keskiväkiluku (922) 71-vuotiaat, keskiväkiluku (923) 72-vuotiaat, keskiväkiluku (924) 73-vuotiaat, keskiväkiluku (925) 74-vuotiaat, keskiväkiluku (926) 75-vuotiaat, keskiväkiluku (927) 76-vuotiaat, keskiväkiluku (928) 77-vuotiaat, keskiväkiluku (929) 78-vuotiaat, keskiväkiluku (930) 79-vuotiaat, keskiväkiluku (931) 80-vuotiaat, keskiväkiluku (932) 81-vuotiaat, keskiväkiluku (933) 82-vuotiaat, keskiväkiluku (934) 83-vuotiaat, keskiväkiluku (935) 84-vuotiaat, keskiväkiluku (936) 85-vuotiaat, keskiväkiluku (937) 86-vuotiaat, keskiväkiluku (938) 87-vuotiaat, keskiväkiluku (939) 88-vuotiaat, keskiväkiluku (940) 89-vuotiaat, keskiväkiluku (941) 90-vuotiaat, keskiväkiluku (942) 91-vuotiaat, keskiväkiluku (943) 92-vuotiaat, keskiväkiluku (944) 93-vuotiaat, keskiväkiluku (945) 94-vuotiaat, keskiväkiluku (946) 95-vuotiaat, keskiväkiluku (947) 96-vuotiaat, keskiväkiluku (948) 13

13 97-vuotiaat, keskiväkiluku (949) 98-vuotiaat, keskiväkiluku (950) 99-vuotiaat, keskiväkiluku (951) 100-vuotiaat, keskiväkiluku (952) 101-vuotiaat, keskiväkiluku (953) 102-vuotiaat, keskiväkiluku (954) 103-vuotiaat, keskiväkiluku (955) 104-vuotiaat, keskiväkiluku (956) 105-vuotiaat, keskiväkiluku (957) 106-vuotiaat, keskiväkiluku (958) 107-vuotiaat, keskiväkiluku (959) 108-vuotiaat, keskiväkiluku (960) 109-vuotiaat, keskiväkiluku (961) 110-vuotiaat, keskiväkiluku (962) 111-vuotiaat, keskiväkiluku (963) 1.6. Väestö 5-vuotisikäryhmittäin vuotiaat, lkm (985) 5-9-vuotiaat, lkm (986) vuotiaat, lkm (987) vuotiaat, lkm (988) vuotiaat, lkm (989) vuotiaat, lkm (990) vuotiaat, lkm (991) vuotiaat, lkm (992) vuotiaat, lkm (993) vuotiaat, lkm (994) vuotiaat, lkm (995) vuotiaat, lkm (996) vuotiaat, lkm (997) vuotiaat, lkm (998) vuotiaat, lkm (999) vuotiaat, lkm (1000) vuotiaat, lkm (1001) vuotiaat, lkm (1002) vuotiaat, lkm (1003) vuotiaat, lkm (1004) vuotiaat, lkm (1005) vuotiaat, lkm (1006) vuotiaat, lkm (1007) 1.7. Keskiväkiluku 5-vuotisikäryhmittäin 0-4-vuotiaat, keskiväkiluku (1011) 5-9-vuotiaat, keskiväkiluku (1012) vuotiaat, keskiväkiluku (1013) 14

14 15-19-vuotiaat, keskiväkiluku (1014) vuotiaat, keskiväkiluku (1015) vuotiaat, keskiväkiluku (1016) vuotiaat, keskiväkiluku (1017) vuotiaat, keskiväkiluku (1018) vuotiaat, keskiväkiluku (1019) vuotiaat, keskiväkiluku (1020) vuotiaat, keskiväkiluku (1021) vuotiaat, keskiväkiluku (1022) vuotiaat, keskiväkiluku (1023) vuotiaat, keskiväkiluku (1024) vuotiaat, keskiväkiluku (1025) vuotiaat, keskiväkiluku (1026) vuotiaat, keskiväkiluku (1027) vuotiaat, keskiväkiluku (1028) vuotiaat, keskiväkiluku (1029) vuotiaat, keskiväkiluku (1030) vuotiaat, keskiväkiluku (1031) vuotiaat, keskiväkiluku (1032) vuotiaat, keskiväkiluku (1033) 1.8. Väestö 10-vuotisikäryhmittäin vuotiaat, lkm (1037) vuotiaat, lkm (1038) vuotiaat, lkm (1039) vuotiaat, lkm (1040) vuotiaat, lkm (1041) vuotiaat, lkm (1042) vuotiaat, lkm (1043) vuotiaat, lkm (1044) vuotiaat, lkm (1045) vuotiaat, lkm (1046) vuotiaat, lkm (1047) 1.9. Keskiväkiluku 10-vuotisikäryhmittäin 0-9-vuotiaat, keskiväkiluku (1050) vuotiaat, keskiväkiluku (1051) vuotiaat, keskiväkiluku (1052) vuotiaat, keskiväkiluku (1053) vuotiaat, keskiväkiluku (1054) vuotiaat, keskiväkiluku (1055) vuotiaat, keskiväkiluku (1056) vuotiaat, keskiväkiluku (1057) vuotiaat, keskiväkiluku (1058) vuotiaat, keskiväkiluku (1059) 15

15 vuotiaat, keskiväkiluku (1060) Ruotsinkielinen väestö Ruotsinkielinen väestö yhteensä, (2433) Ruotsinkielinen väestö, % väestöstä (2343) Ruotsinkielinen väestö yhteensä, keskiväkiluku (2344) 0-6 -vuotiaat ruotsinkieliset, % vastaavanikäisestä väestöstä (2333) vuotiaat ruotsinkieliset, % vastaavanikäisestä väestöstä (2334) vuotiaat ruotsinkieliset, % vastaavanikäisestä väestöstä (2336) vuotiaat ruotsinkieliset, % vastaavan ikäisestä väestöstä (2335) vuotiaat ruotsinkieliset, % vastaavan ikäisestä väestöstä (2337) vuotiaat ruotsinkieliset, % vastaavanikäisestä väestöstä (2338) vuotiaat ruotsinkieliset, % vastaavanikäisestä väestöstä (2340) vuotiaat ruotsinkieliset, % vastaavanikäisestä väestöstä (2341) 65 vuotta täyttäneet ruotsinkieliset, % vastaavanikäisestä väestöstä (2339) 75 vuotta täyttäneet ruotsinkieliset, % vastaavanikäisestä väestöstä (3240) 85 vuotta täyttäneet ruotsinkieliset, % vastaavan ikäisestä väestöstä (2342) Väestönmuutokset Synnyttäneisyys 677 Elävänä syntyneet (1315) Syntyneet, ennuste 2010 (2435) Syntyneet, ennuste 2020 (3182) Syntyneet, ennuste 2030 (3183) Syntyneet, ennuste 2040 (3184) Kuolleet, lkm (2436) Kuolleet, ennuste 2010 (2437) Kuolleet, ennuste 2020 (3185) Kuolleet, ennuste 2030 (3186) Kuolleet, ennuste 2040 (3187) Syntyneiden enemmyys (2438) Syntyneiden enemmyys, ennuste 2010 (2439) Syntyneiden enemmyys, ennuste 2020 (3188) Syntyneiden enemmyys, ennuste 2030 (3189) Syntyneiden enemmyys, ennuste 2040 (3190) Kunnan nettomuutto / 1000 asukasta (178) 16

16 1.12. Lisääntymisterveys Raskaudenkeskeytykset alle 25 -vuotiailla / vuotiasta naista (232) Raskaudenkeskeytykset vuotiailla / 1000 vastaavanikäistä naista (695) Steriloimiset vuotiailla naisilla / 1000 vastaavanikäistä naista (1269) Synnyttäneisyys (677) Kuntien vastaanottamat pakolaiset, vieraskielisyys Vastaanotetut pakolaiset / asukasta (2441) Muu kuin suomi tai ruotsi äidinkielenä / 1000 asukasta (187) Väestöennusteet Väestöennusteet 2010 Väestöennuste 2010 (172) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2010 (724) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2010 (725) 65 vuotta täyttäneet, % väestöstä, väestöennuste 2010 (726) 0-6 -vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2010 (46) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2010 (173) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2010 (174) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2010 (175) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2010 (176) 75 vuotta täyttäneet, % väestöstä, väestöennuste 2010 (177) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1089) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1090) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1091) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1092) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1093) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1094) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1095) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1096) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1097) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1098) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1099) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1100) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1101) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1102) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1103) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1104) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1105) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1106) 17

17 Väestöennuste 2010, vuotiaat (1107) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1108) Väestöennuste 2010, vuotiaat (1109) Väestöennusteet 2020 Väestöennuste 2020 (733) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2020 (734) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2020 (735) 65 vuotta täyttäneet, % väestöstä, väestöennuste 2020 (736) 0-6 -vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2020 (727) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2020 (728) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2020 (729) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2020 (730) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2020 (731) 75 vuotta täyttäneet, % väestöstä, väestöennuste 2020 (732) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1123) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1124) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1125) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1126) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1127) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1128) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1129) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1130) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1131) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1132) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1133) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1134) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1135) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1136) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1137) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1138) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1139) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1140) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1141) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1142) Väestöennuste 2020, vuotiaat (1143) Väestöennusteet 2030 Väestöennuste 2030 (746) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2030 (747) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2030 (748) 65 vuotta täyttäneet, % väestöstä, väestöennuste 2030 (749) 18

18 0-6 -vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2030 (740) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2030 (741) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2030 (742) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2030 (743) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2030 (744) 75 vuotta täyttäneet, % väestöstä, väestöennuste 2030 (745) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1157) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1158) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1159) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1160) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1161) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1162) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1163) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1164) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1165) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1166) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1167) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1168) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1169) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1170) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1171) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1172) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1173) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1174) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1175) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1176) Väestöennuste 2030, vuotiaat (1177) Väestöennusteet 2040 Väestöennuste 2040 (751) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2040 (758) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2040 (759) 65 vuotta täyttäneet, % väestöstä, väestöennuste 2040 (760) 0-6 -vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2040 (752) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2040 (753) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2040 (754) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2040 (755) vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2040 (756) 75 vuotta täyttäneet, % väestöstä, väestöennuste 2040 (757) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1191) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1192) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1193) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1194) 19

19 Väestöennuste 2040, vuotiaat (1195) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1196) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1197) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1198) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1199) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1200) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1201) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1202) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1203) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1204) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1205) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1206) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1207) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1208) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1209) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1210) Väestöennuste 2040, vuotiaat (1211) 2. VÄESTÖN SOSIAALINEN YMPÄRISTÖ 2.1. Pinta-ala, tilastollinen kuntaryhmitys Maapinta-ala, km² (2330) Väestöntiheys, asukkaita/km² (2331) Tilastokeskuksen kuntaryhmitys (2332) 2.2. Asuminen Eri ikäryhmien asuntokunnat Asuntokunnat yhteensä, lkm (2443) Asuntokunnat, joissa on vähintään yksi alle 18-vuotias henkilö, % kaikista asuntokunnista (2445) Yhden hengen asuntokunnat, % asuntokunnista (324) 65 vuotta täyttäneiden asuntokunnat, % kaikista asuntokunnista (2447) 65 vuotta täyttäneiden yhden hengen asuntokunnat, % vastaavanikäisten asuntokunnista (391) 75 vuotta täyttäneiden asuntokunnat, % kaikista asuntokunnista (2449) 75 vuotta täyttäneiden yhden hengen asuntokunnat, % vastaavanikäisten asuntokunnista (2451) Yksinasuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä asuntoväestöstä (237) 20

20 Ahtaasti asuminen ja asunnottomuus Ahtaasti asuvat asuntokunnat, % kaikista asuntokunnista (183) Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat, % kaikista lapsiasuntokunnista (190) Asunnottomat yksinäiset / 1000 asukasta (2618) Ulkona, yömajoissa, tilapäissuojissa ja laitoksissa asuvat yksinäiset / 1000 asukasta (2620) Asumistukea saaneet Yleistä asumistukea saaneet yhteensä, % asuntokunnista (2320) Eläkkeensaajien asumistukea saaneet, % asuntokunnista (2316) 2.3. Perheet Lapsiperheet, % perheistä (179) Perheet yhteensä (2442) Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä (74) Avioeroja vuotiailla / 1000 vastaavanikäistä naimisissa olevaa (304) 2.4. Koulutusrakenne Keskiasteen koulutuksen saaneet 15 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä (2324) Korkea-asteen koulutuksen saaneet 15-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (2326) Koulutustasomittain (180) Koulutuksen ulkopuolelle jääneet vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (3219) 2.5. Työllisyys ja elinkeinorakenne Huoltosuhde, demografinen (761) Elatussuhde (182) Työlliset, % väestöstä (2328) Työlliset vuotiaat, lkm (2329) Maa- ja metsätalous, % työllisistä (3157) Teollisuus, % työllisistä (3158) Rakentaminen, % työllisistä (3159) Kauppa, majoitus- ja ravitsemistoiminta, % työllisistä (3160) Liikenne, % työllisistä (3161) Rahoitus-, vakuutus- ja liike-elämää palveleva toiminta, % työllisistä (3162) Julkiset ja muut palvelut, % työllisistä (3163) 21

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(72) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen Tämä dokumentti sisältää kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujien sisältökuvaukset.

Lisätiedot

Kunnan terveyspalvelujen suunnittelu - indikaattorit. Terveyskäyttäytyminen (12 kpl) Sairastavuus (17 kpl) Palvelujen käyttö (13 kpl) Väestö (14 kpl)

Kunnan terveyspalvelujen suunnittelu - indikaattorit. Terveyskäyttäytyminen (12 kpl) Sairastavuus (17 kpl) Palvelujen käyttö (13 kpl) Väestö (14 kpl) Kunnan terveyspalvelujen suunnittelu - indikaattorit Terveyskäyttäytyminen (12 kpl) Sairastavuus (17 kpl) Palvelujen käyttö (13 kpl) Väestö (14 kpl) Lähde: THL/Sotkanet v. 2013 Koonnut Hanketyöntekijä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11 Sosiaalihuolto Suomessa Helsinki, 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2094-2 (nid.) ISBN 952-00-2095-0 (PDF) Kannen kuva: Mari Soini Ulkoasu ja painatus: Yliopistopaino,

Lisätiedot

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 HEIKKI HELIN HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 6 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Heikki Helin, p. tel. 040 516 5976 sukunimi.etunimi@phnet.fi

Lisätiedot

Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta ajanjaksosta

Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta ajanjaksosta Seinäjoki 1. Hyvinvointikertomus Kunta Seinäjoki Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta ajanjaksosta Tämä hyvinvointikertomus on Terveydenhuoltolain 12 :n mukainen raportti Seinäjoen kaupungin

Lisätiedot

Pohjanmaan väestö, sen hyvinvointi ja terveys sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän

Pohjanmaan väestö, sen hyvinvointi ja terveys sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän MINNA TURUNEN n väestö, sen hyvinvointi ja terveys sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän toimivuus Kansalliseen vertailuun perustuvaa trenditietoa vuosilta 25 211 VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset 2012

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset 2012 Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset Suomen Kuntaliitto TOIMITTAJAT Mikko Mehtonen Anneli Heinonen 1. painos ISBN 951-755-xxx (pdf) ISBN 951-755-xxx (painettu) Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2006 560 905 231 704 187 281 174 868 204 337 128 962 1 488 057 KOKO VÄESTÖ 560 905 231 704 187 281 174 868 204

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2015

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2015 1(7) Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2015 (Palvelua päivitetään jatkuvasti uusimmilla tilastovuoden tiedoilla) Aihealueet vuoden 2011 alueluokituksilla (sama kuin tilastovuoden alueluokitus)

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot. Kokonaisuus

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot. Kokonaisuus Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot Kokonaisuus Sisällysluettelo! 3 Talous- ja toimintatilaston tiedonkeruut! 12 Tilastojen hyödyntäminen! 13 Tilastotietojen saatavuus! 15 Yleisiä ohjeita

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012. Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012. Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012 Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä SUUPOHJAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA sivut Tiivistelmä

Lisätiedot

Helsinkiläisen sosiaalipalvelut

Helsinkiläisen sosiaalipalvelut Helsinkiläisen sosiaalipalvelut 1 Helsingin sosiaalivirasto järjestää Helsingin kaupungin sosiaalipalvelut. Sosiaalivirastossa palveluja on tuottamassa lasten päivähoito lapsiperheiden palvelut aikuisten

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysosasto TOIMINTAKERTOMUS 2014

Sosiaali- ja terveysosasto TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TOIMINTAKERTOMUS 214 Kemijärven kaupunki SISÄLLYSLUETTELO LAUTAKUNTA... 2 SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO, HENKILÖSTÖKERTOMUS... 2 HALLINTO JA PROJEKTIT... 7 TYÖLLISYYDEN HOITO...

Lisätiedot

1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä

1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä 1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski- elinympäristönä Luvussa tarkastellaan Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntia elinympäristöinä viiteen alueeseen jaettuna: Keski-,

Lisätiedot

Palvelurakenteen muutos haaste palvelujen tuottajalle Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty 28.2.2013

Palvelurakenteen muutos haaste palvelujen tuottajalle Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty 28.2.2013 Palvelurakenteen muutos haaste palvelujen tuottajalle Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty 28.2.2013 4.3.2013 Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty 1 Palvelurakenteen muutos? Laitoksista koteihin Irti ammatillisista

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS TILASTO-OSA 2012. Kainuun maakunta -kuntayhtymä

TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS TILASTO-OSA 2012. Kainuun maakunta -kuntayhtymä TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS TILASTO-OSA 2012 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2 TILASTO-OSA 2012 Sisältö 1. Väestö 2. Luottamushenkilötoiminta 2.1. Maakuntavaltuusto 2.2. Maakuntahallitus 2.3. Koulutuslautakunta

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 2016

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 2016 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 2016 Hyvinvointilautakunta 29.10. 2013 Kunnanhallitus 03.12. 2013 Valtuusto 09.12.2013 1 Sisällys 1 LASTEN HYVINVOINNIN JA LASTENSUOJELUN ARVOT... 5 2 VUODEN

Lisätiedot

Yhteystiedot. www.hyvinkaa.fi Hyvinkään kaupunki Perusturvakeskus, vammaispalvelut PL 46 05801 Hyvinkää

Yhteystiedot. www.hyvinkaa.fi Hyvinkään kaupunki Perusturvakeskus, vammaispalvelut PL 46 05801 Hyvinkää Vammaispalveluopas Yhteystiedot www.hyvinkaa.fi Hyvinkään kaupunki Perusturvakeskus, vammaispalvelut PL 46 05801 Hyvinkää Käyntiosoite: Perusturvakeskus (Rentto) Suutarinkatu 2 C, 4 krs 05900 Hyvinkää

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 8.11.2012 Väestö Hallinnointi osuus %, Kustannus Päivystysv. Vastuu viikkojen Kunnat 31.12.2011 Osuus % euro 2 ohj. etup. Yhteensä määrä hinta/kunta

Lisätiedot

Kauhajoki: Vuosittainen raportti vuosilta 2013 2014 ja suunnitelma vuodelle 2015

Kauhajoki: Vuosittainen raportti vuosilta 2013 2014 ja suunnitelma vuodelle 2015 Kauhajoki: Vuosittainen raportti vuosilta 2013 2014 ja suunnitelma vuodelle 2015 PÄÄTTYNEEN JA KULUVAN VUODEN ARVIOINTI JA RAPORTOINTI 1. Hyvinvointitiedon ja tehtyjen toimenpiteiden arviointi, yhteenveto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset /asukas Etelä-Karjalassa vuosina 1994 2004.

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset /asukas Etelä-Karjalassa vuosina 1994 2004. Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset /asukas Etelä-Karjalassa vuosina 1994 2004. Kunta Nettokustannukset /asukas Muutos % 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1994-2004 Imatra

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

TIETOON JA OSAAMISEEN PERUSTUVAA, HYVINVOINNIN EDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVAA, ONGELMIA EHKÄISEVÄÄ JA LASTA JA PERHETTÄ AUTTAVAA LASTENSUOJELUA

TIETOON JA OSAAMISEEN PERUSTUVAA, HYVINVOINNIN EDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVAA, ONGELMIA EHKÄISEVÄÄ JA LASTA JA PERHETTÄ AUTTAVAA LASTENSUOJELUA Perusturvalautakunta 10.11.2009 / LIITE TIETOON JA OSAAMISEEN PERUSTUVAA, HYVINVOINNIN EDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVAA, ONGELMIA EHKÄISEVÄÄ JA LASTA JA PERHETTÄ AUTTAVAA LASTENSUOJELUA HAUKIPUTAAN KUNNAN LASTENSUOJELUN

Lisätiedot

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 1 Liite 4 TARKISTUSLISTA / palvelusuunnitelma YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 Kela 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Vammaistukea myönnetään

Lisätiedot

Vaalan ikäihmisten PALVELUOPAS 2014

Vaalan ikäihmisten PALVELUOPAS 2014 Vaalan ikäihmisten PALVELUOPAS 2014 HYVÄ LUKIJA! Tämä palveluopas on tarkoitettu vaalalaisille ikääntyneille ja heidän omaisilleen palveluiden ja muiden toimintojen hakulähteeksi. Palveluoppaasta löydät

Lisätiedot

Yhtymähallitus 09.12.2014 Yhtymävaltuusto 16.12.2014. Asiakaslähtöistä hoivaa ja hyvinvointia

Yhtymähallitus 09.12.2014 Yhtymävaltuusto 16.12.2014. Asiakaslähtöistä hoivaa ja hyvinvointia Yhtymähallitus 09.12.2014 Yhtymävaltuusto 16.12.2014 Talousarvio lukuina Alueen väestöpohja (suluissa edellinen talousarvio) 39365 (39440) Talousarvion ulkoiset toimintakulut 157,7 milj. (156,0 milj. )

Lisätiedot

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot