Lohja: Laaja hyvinvointikertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lohja: Laaja hyvinvointikertomus 2013 2016"

Transkriptio

1 Liite 1/kh Lohja: Laaja hyvinvointikertomus Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle Kertomuksen vastuutaho ja laatijat: Kaupungin hyvinvointityöryhmä Simo Juva, kaupunginjohtaja, pj Päivi Ahvenainen, hallintopäällikkö Tuula Kauriinoja, henkilöstöpäällikkö ( asti) Juha Lemberg, tukipalvelupäällikkö Noora Nordberg, henkilöstöjohtaja ( alkaen) Pekka Puistosalo, ympäristöjohtaja Jussi Savela, tekninen johtaja Eero Soinio, kehittämisjohtaja Eija Tommila, terveyden edistämisen päällikkö Mira Uunimäki, johtava ylilääkäri Kari-Pekka Vuori, työsuojelupäällikkö Arja Yliluoma, perusturvajohtaja Katja Erätuli-Keskinen, sihteeri JOHDANTO HYVINVOINTIKERTOMUKSEEN Lohjan kaupungissa on laadittu valtuuston hyväksymä Terve ja hyvinvoiva LOST -ohjelma vuonna Kaupungin virkamiehistä koostuva hyvinvointityöryhmä on kokoontunut kevään ja syksyn 2013 aikana päivittämään kunnan hyvinvointi-indikaattoreista saatavaa tietoa ja päättänyt, että kaupunki siirtyy jatkossa käyttämään Sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvointilaitoksen, Kuntaliiton ja Kaste -hankkeen yhteistyönä kehitettyä sähköistä hyvinvointikertomusta. Sähköinen hyvinvointikertomus on maksuton, internetissä toimiva työväline, jolla kunnat voivat valmistella sekä kerran valtuustokaudessa laadittavan laajan hyvinvointikertomuksen että vuosittaiset raportoinnit valtuustolle. Suomen kunnat ovat laajasti ottaneet kertomuksen käyttöön. Mikä hyvinvointikertomus on? Hyvinvointikertomus on kunnan hyvinvointijohtamisen työväline ja poliittisen päätöksenteon tuki, joka toimii kunnan strategiatyön sekä toiminnan ja talouden suunnittelun yhtenä perustana. Käytännössä hyvinvointikertomus on ymmärrettävään muotoon kirjoitettu tiivis asiakirja, joka valmistellaan kunnan eri hallinnonalojen asiantuntijoiden yhteistyönä. Hyvinvointikertomus sisältää: 1. katsauksen kuntalaisten hyvinvointiin ja siihen vaikuttaviin tekijöihin 2. suunnitelman kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisestä 3. arvioinnin toteutuneesta hyvinvoinnin edistämistoiminnasta ja hyvinvointipolitiikasta Miksi hyvinvointikertomus valmistellaan? Hyvinvointikertomuksen valmistelulle on kolme tärkeää perustelua: Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen tukee ihmisoikeuksien toteutumista. Kuntalaki edellyttää kunnilta asukkaiden hyvinvoinnin edistämistä. Hyvinvointikertomus tukee tätä tehtävää tarjoamalla työvälineen hyvinvointitarpeiden kartoittamiseen, hyvinvoinnin edistämisen suunnitelman tekemiseen sekä saavutusten ja toteutettujen toimenpiteiden arviointiin. 1

2 Terveydenhuoltolaki velvoittaa kuntia tekemään hyvinvointikertomuksen. Lain pykälässä 12 todetaan, että kunnanvaltuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laaja hyvinvointikertomus ja kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain. Myös tulevassa sosiaalihuoltolaissa tulee olemaan sama velvoite. Mitä hyvinvointi ja sen edistäminen on? Laajassa merkityksessä voidaan ajatella hyvinvoinnin viittaavan siihen, mitä meillä on, kun elämme elämää, joka on meille hyvää. Vuosituhansien pohtimisen jälkeen ollaan edelleen erimielisiä siitä, mistä hyvinvoinnissa tarkkaan ottaen on kysymys. Määritelmään vaikuttaa mm. tieteenala, jonka näkökulmasta asiaa tarkastellaan. Nykyään hyvinvointi nähdään moniulotteisena, eri tekijöistä koostuvana ilmiönä. (Hoffren ym. 2010, 16) Kuntien hyvinvointikertomus -hankkeen asiantuntijoiden työryhmä on päätynyt hyvinvoinnin määrittelemisessä seuraavaan: Hyvinvointi on ihmisen fyysistä, psyykkistä, sosiaalista, emotionaalista ja hengellistä hyvää oloa, joka on ihmisen itsensä, hänelle läheisten ihmisten, sekä yhteiskuntapolitiikan, palvelujärjestelmän toiminnan ja lähiympäristön tulosta. Hyvinvoinnin kokemus koostuu jokaisen itselleen tärkeiksi kokemista asioista. Hyvinvointi merkitsee erilaisia asioita ihmisille elämänkaaren eri vaiheissa.(perttilä ym. 2010) Hyvinvoinnin edistäminen on kunnan eri toimialojen yhteistyössä toteuttamaa: Yksilöön, perheeseen, yhteisöihin, väestöön ja näiden elinympäristöihin kohdistuvaa Sosiaalista hyvinvointia, terveyttä, turvallisuutta ja osallisuutta tukevaa ja lisäävää sekä Köyhyyttä, syrjäytymistä ja muita sosiaalisia haittoja ehkäisevää ja vähentävää toimintaa sekä Suunnitelmallista voimavarojen kohdentamista hyvinvointia edistävällä tavalla Hyvinvointikertomuksen luettavuus Hyvinvointikertomus on jaoteltu kolmeen osioon: Osa I Päättyvän valtuustokauden arviointi. Osiossa esitellään tämän hetkinen kuntalaisten hyvinvointitieto. Hyvinvointitiedot päivittyvät eri tilastorekistereistä sen mukaan miten rekistereitä valtakunnallisesti kerätään. Tällä hetkellä päivityksen alla on vuoden 2012 tilastot. Päättyvän valtuustokauden hyvinvointitoimenpiteiden arviointia ei varsinaisesti tässä ensimmäisessä sähköisessä versiossa ole, koska Terve ja hyvinvoiva LOST -ohjelman puitteissa ei arviointijärjestelmää luotu. Arvioinnin vaatimus tuli lakisääteiseksi myöhemmin. Osa II Tulevan valtuustokauden suunnittelu. Osiossa määritellään kaupunkistrategiasta nousevat painopistealueet ja kehittämiskohteet ja niiden pohjalta laaditaan suunnitelma tulevalle valtuustokaudelle. Osa III Valtuustokäsittely. Valtuustokäsittelyn jälkeen osioon kirjataan päivämäärä, jolloin valtuusto on virallisesti hyväksynyt hyvinvointikertomuksen. Vertailukunniksi hyvinvointikertomukseen on otettu Hyvinkää, Kirkkonummi, Porvoo, Raasepori ja Vihti. Kuntien hyvinvointitietoja on verrattu myös Uusimaan ja koko maan tietoihin. Kertomuksessa muutos- sarakkeen nuolen suunta kertoo Lohjan arvojen muutoksen suunnan viiden vuoden takaiseen. Mitä enemmän nuolia sarakkeessa on, sitä suurempi muutos verrattuna viiden vuoden takaiseen arvoon on (yksi nuoli=muutoksen suuruus on 5-9,9 %, kaksi nuolta=muutoksen suuruus on 10-14,9 % ja kolme nuolta=muutoksen suuruus on vähintään 15 %). Nuolen väri kertoo sen onko muutos myönteinen vai kielteinen (vihreä väri=muutos on arvioitu/arvotettu myönteiseksi, punainen väri=muutos on arvioitu/arvotettu kielteiseksi ja harmaa väri=muutosta ei ole arvotettu kielteiseksi eikä myönteiseksi). 2

3 OSA I PÄÄTTYVÄN VALTUUSTOKAUDEN ARVIOINTI 1. Hyvinvointitiedon ja tehtyjen toimenpiteiden arviointi Paketti 1: Kunnan rakenteet, talous ja elinvoima V1 = Hyvinkää V2 = Kirkkonummi V3 = Porvoo V4 = Raasepori V5 = Vihti V6 = Uusimaa V7 = Koko maa Teema Perusindikaattori Lohja V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Arvo Muutos Hyvi Kirk Porv Raas Viht Uusi Koko Kunnan rakenteet, Väestö (2012) Info talous ja elinvoima Kunnan rakenteet, vuotiaat, % väestöstä (2012) 5,7 talous ja elinvoima Info 5,7 3,2 5,1 7,3 3,9 4,5 6,1 Kunnan rakenteet, 85 vuotta täyttäneet, % väestöstä 1,9 talous ja elinvoima (2012) Info 2,1 0,9 1,9 2,9 1,3 1,6 2,3 Kunnan rakenteet, Huoltosuhde, demografinen (2012) Info 57,8 talous ja elinvoima 52,3 53,3 53,9 62,5 53,4 47,1 54,3 Kunnan rakenteet, Nettomuutto / 1000 asukasta (2011) -1,7 talous ja elinvoima Info -1,1-0,9-1,5-2,3 3,4 6,1 3,1 Kunnan rakenteet, Muu kuin suomi, ruotsi tai saame 31,7 talous ja elinvoima äidinkielenä / 1000 asukasta (2012) Info 42,5 53,4 46, ,5 93,1 49,2 Kunnan rakenteet, Vastaanotetut pakolaiset / ,6 talous ja elinvoima asukasta (2011) Info 50,5 51,1 36,9 24,2-54,5 53 Kunnan rakenteet, Lapsiperheet, % perheistä (2012) Info talous ja elinvoima 41,6 41,2 50,1 41,8 39,2 45,8 42,5 39,5 Kunnan rakenteet, Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä 20,7 talous ja elinvoima (2012) Info 21,6 15, ,5 17,4 22,6 20,4 Avioeroja vuotiailla / 1000 Kunnan rakenteet, vastaavanikäistä naimisissa olevaa16,4 talous ja elinvoima (2011) Info 21,1 13,1 17, ,2 19,4 16,7 Kunnan rakenteet, Työttömät, % työvoimasta (2011) Info talous ja elinvoima 7,6 7,7 5,8 7,7 7,1 6,5 7 9,4 Kunnan rakenteet, Koulutustasomittain (2011) Info talous ja elinvoima Kunnan rakenteet, Lainakanta, euroa / asukas (2011) Info 1451 talous ja elinvoima

4 Väestö Lohja Hyvinkää Kirkkonummi Porvoo Raasepori Vihti Uusimaa Koko maa vuotiaat, % väestöstä Lohja 5,2 5,2 5,2 5,3 5,3 5,5 5,7 Hyvinkää 5,4 5,5 5,5 5,5 5,6 5,7 5,7 Kirkkonummi 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 Porvoo 4,8 4,8 4,9 4,9 4,9 5 5,1 Raasepori 7,2 7,1 7, ,1 7,3 Vihti 3,6 3,6 3,6 3,7 3,8 3,8 3,9 Uusimaa 4,2 4,3 4,3 4,3 4,4 4,4 4,5 Koko maa 5,9 5,9 5,9 5, ,1 4

5 85 vuotta täyttäneet, % väestöstä Lohja 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 1,9 Hyvinkää 1,6 1,7 1,7 1,7 1,8 1,9 2,1 Kirkkonummi 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 Porvoo 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 1,9 1,9 Raasepori 2,7 2,8 2,8 2,9 2,8 2,9 2,9 Vihti 1,1 1,1 1,1 1,2 1,1 1,2 1,3 Uusimaa 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 Koko maa 1,8 1,9 1,9 2 2,1 2,2 2,3 Huoltosuhde, demografinen Lohja 52,3 51,9 51,9 52,7 54,3 56,3 57,8 Hyvinkää 50,2 49,7 49,4 49,5 50,1 51,3 52,3 Kirkkonummi 48,9 48,8 49,3 49, ,3 53,3 Porvoo 49,5 49,5 49,3 49,6 50,7 52,1 53,9 Raasepori 58,2 57,9 57, , ,5 Vihti 48,6 48,3 48,6 49,2 50,4 51,5 53,4 Uusimaa 43,8 43,4 43,6 43,9 44, ,1 Koko maa 50,5 50,1 50,3 50,6 51,6 52,9 54,3 5

6 Nettomuutto / 1000 asukasta Lohja 6,1 6,2 7,1 4,8 5-1,7 - Hyvinkää 6,7 4,8 5,3 3,9 2,4-1,1 - Kirkkonummi 13 11,6 13,7 5,6 1,9-0,9 - Porvoo 5,2 5,2 5,1 3,5 0,9-1,5 - Raasepori 6,7 8,4 5,6 5,4 5,6-2,3 - Vihti ,2 8,6 3,4 - Uusimaa 5,3 6 6,6 5,6 4,8 6,1 - Koko maa 2 2,6 2,9 2,7 2,6 3,1 - Muu kuin suomi, ruotsi tai saame äidinkielenä / 1000 asukasta Lohja ,5 26,3 28,4 31,7 Hyvinkää 28 30,7 33,7 35,3 37,2 38,9 42,5 Kirkkonummi 30,2 32,9 36,2 39,1 42,5 46,2 53,4 Porvoo 31,2 32,8 34,8 37,4 40,8 43,2 46,2 Raasepori 22,4 25,2 27,7 30,5 33,5 34,7 37 Vihti 16,8 18,7 21,5 22,6 26,8 29,5 32,5 Uusimaa 58,4 63,8 69,3 74,5 79,7 86,1 93,1 Koko maa 29,7 32,6 35,8 38,7 41,7 45,3 49,2 6

7 Vastaanotetut pakolaiset / asukasta Lohja - 2,2 2, ,6 - Hyvinkää 45,1 4,5 40 2,2 13,2 50,5 - Kirkkonummi 40,7-11,1-78,5 51,1 - Porvoo 48,5 35,5 70,5 53,5 90,2 36,9 - Raasepori ,7 24,2 - Vihti Uusimaa 21,1 34,4 44,6 32,8 67,6 54,5 - Koko maa 21,6 33,8 41,7 48,8 59, Lapsiperheet, % perheistä Lohja 43, ,8 42,4 42, ,6 Hyvinkää 44,2 44,1 43,5 43,2 42,7 41,9 41,2 Kirkkonummi 51 50,7 50,6 50,8 50,8 50,2 50,1 Porvoo 44,8 44, ,7 43,2 42,7 41,8 Raasepori 40, ,5 40, ,6 39,2 Vihti 47, ,2 47, ,4 45,8 Uusimaa 44,1 43,8 43,5 43,4 43,1 42,8 42,5 Koko maa 41,2 40,9 40,5 40, ,7 39,5 7

8 Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä Lohja 18,1 18,5 18,4 18,9 18,8 19,8 20,7 Hyvinkää 22, ,7 21,6 21,7 21,9 21,6 Kirkkonummi 14,8 15,1 15,1 15,9 15,3 15,5 15,8 Porvoo 19,4 19,4 19,9 19,6 20,1 19,6 19 Raasepori 20, ,5 20,6 20,2 20,6 20,5 Vihti 17,9 16,9 16,8 17, ,4 17,4 Uusimaa 22,7 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,6 Koko maa 19, ,1 20,2 20,3 20,4 Avioeroja vuotiailla / vastaavanikäistä naimisissa olevaa Lohja 16,7 15,8 15,3 14, ,4 - Hyvinkää 19,5 16,7 19, ,6 21,1 - Kirkkonummi 13, ,9 15,5 13,7 13,1 - Porvoo 15,4 12,7 16,2 16,2 16,9 17,8 - Raasepori 12,1 17,2 16,7 14,3 17, Vihti 15, ,8 19,1 14,2 15,2 - Uusimaa 18,6 18,3 18,9 19,2 19,2 19,4 - Koko maa 15, ,3 16,4 16,7 16,7-8

9 Työttömät, % työvoimasta Lohja 6,2 5,6 5,3 7,8 8,4 7,6 - Hyvinkää 8,2 6, ,2 7,7 - Kirkkonummi 6,2 5,1 4,7 6,4 6,4 5,8 - Porvoo 7,1 6,2 5,7 7,7 8 7,7 - Raasepori 7,3 6,6 5,9 8,3 8,3 7,1 - Vihti 6,1 4,7 4 6,8 7,1 6,5 - Uusimaa 7,1 6 5,3 7,2 7,5 7 - Koko maa 9,7 8,4 8 10,3 10,2 9,4 - Koulutustasomittain Lohja Hyvinkää Kirkkonummi Porvoo Raasepori Vihti Uusimaa Koko maa

10 Lainakanta, euroa / asukas Lohja Hyvinkää Kirkkonummi Porvoo Raasepori Vihti Uusimaa Koko maa

11 Paketti 2: Kaikki ikäryhmät V1 = Hyvinkää V2 = Kirkkonummi V3 = Porvoo V4 = Raasepori V5 = Vihti V6 = Uusimaa V7 = Koko maa Teema Perusindikaattori Lohja Arvo Muutos V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 HyviKirkPorv RaasVihtUusiKoko Osallisuus Äänestysaktiivisuus kuntavaaleissa, % (2012) Info 56,2 51,5 61,159,3 61,6 55,357,1 58,2 Terveys toimintakyky Turvallisuus Turvallisuus Turvallisuus Turvallisuus Turvallisuus Tasa-arvo oikeudenmukaisuus Asuminen ja ympäristö ja Kelan sairastavuusindeksi, ikavakioitu (2011) Info 95,5 95,8 80,5 88,4 91,8 91,5- - Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen 5,9 kohdistuneet rikokset / 1000 asukasta (2012) Info 7,7 5,1 7 7,8 5,1 8,7 7,5 Poliisin tietoon tulleet omaisuusrikokset / ,7 asukasta (2012) Info 52,1 35,9 34,2 33,2 31,1 56,8 43,8 Alkoholijuomien myynti asukasta kohti 100 %:n 7,4 alkoholina, litraa (2012) Info 6,8 6,3 7,9 8,3 7,8 7,7 7,7 Poliisin tietoon tulleet rattijuopumustapaukset / 3, asukasta (2012) Info 2,9 4,2 4,2 3,9 3,3 3,2 3,5 Poliisin tietoon tulleet kaikki huumausainerikokset / 3, asukasta (2012) Info 3,4 2,2 2,9 2,7 1,2 5,1 3,7 ja Gini-kerroin, käytettävissä olevat tulot (2011) Info 26 26,7 27,327,2 27,3 25,330,8 28,5 Asunnottomat yksinäiset / 1000 asukasta (2011) 0,3 0,8 0,3 0,7 0,6 0,3 3,2 1,4 Info Toimeentulo Kunnan yleinen pienituloisuusaste (2011) Info 11,5 11,8 7,3 10,9 13,9 9,3 11,6 15 Toimeentulo Toimeentulo Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet yksinasuvat naiset, % toimeentulotukea saaneista 4,6 8,1 8,5 6,5 7,3 6,6 8,5 7,1 kotitalouksista (2011) Info Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet yksinasuvat miehet, % toimeentulotukea saaneista 11,3 14,6 19,4 11,9 12,3 14,1 15,2 13,7 kotitalouksista (2011) Info 11

12 Äänestysaktiivisuus kuntavaaleissa, % Lohja , ,2 Hyvinkää , ,5 Kirkkonummi ,1 Porvoo , ,3 Raasepori , ,6 Vihti ,3 Uusimaa , ,1 Koko maa , ,2 Kelan sairastavuusindeksi, ikavakioitu Lohja 96, ,2 95,7 95,9 95,5 - Hyvinkää 95 95,2 96,9 98,1 96,3 95,8 - Kirkkonummi 79,6 79,4 81, ,4 80,5 - Porvoo 89 89,2 89,2 88,4 88,3 88,4 - Raasepori 92,6 92,8 92,5 91,5 92,2 91,8 - Vihti 90,6 90,4 88,2 88,6 90,7 91,5 - Uusimaa Koko maa

13 Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset / 1000 asukasta Lohja 5 5,3 5 4,3 4,7 6,7 5,9 Hyvinkää 5,6 7,3 6 5,4 5,2 6,9 7,7 Kirkkonummi 4,7 6,6 4,6 6,1 4,6 5,5 5,1 Porvoo 7,1 6,4 6,8 7 6,1 7,8 7 Raasepori 5,5 7,2 5,2 7,4 6,4 7,1 7,8 Vihti 4,3 5,4 4,5 6,4 4,7 5,7 5,1 Uusimaa 7,3 8,3 8,4 8,1 7,9 9,3 8,7 Koko maa 6,4 7,1 7,1 6,7 6,6 7,9 7,5 Poliisin tietoon tulleet omaisuusrikokset / asukasta Lohja 41,2 39,5 44,9 46,9 43,5 48,7 43,7 Hyvinkää 42 45,4 49,1 49,1 51,4 53,1 52,1 Kirkkonummi 34,6 36,5 41,7 41,6 42,4 44,7 35,9 Porvoo 39 40,6 44,3 37,7 38,2 39,5 34,2 Raasepori 28,7 32,7 35,8 33,7 33,1 36,7 33,2 Vihti 33 36,2 38,3 37,1 35,7 40,7 31,1 Uusimaa 59,5 62,3 64,2 65,2 64,8 67,8 56,8 Koko maa 46,2 47,4 48,2 47, ,1 43,8 13

14 Alkoholijuomien myynti asukasta kohti %:n alkoholina, litraa Lohja 7,8 8,3 8,2 8 7,7 7,9 7,4 Hyvinkää 7,9 8,2 7,8 7,6 7,2 7,1 6,8 Kirkkonummi 7 7,1 6,9 6,6 6,7 6,8 6,3 Porvoo 8,6 8,7 8,7 8,4 8,3 8,3 7,9 Raasepori 9,5 9,6 9,4 9,1 8,9 8,9 8,3 Vihti 8,7 8,9 8,5 8,5 8,2 8,2 7,8 Uusimaa 8,6 8,8 8,6 8,2 8,1 8,1 7,7 Koko maa 8,4 8,7 8,5 8,3 8,1 8,2 7,7 Poliisin tietoon tulleet rattijuopumustapaukset / 1000 asukasta Lohja 4,9 5,3 5,4 4,6 4,3 4,5 3,9 Hyvinkää 6,7 6,3 4,7 4,4 3,5 3,8 2,9 Kirkkonummi 7 6,7 5,4 4,7 4,4 4,6 4,2 Porvoo 4,3 5,3 4,9 4,8 4 4,5 4,2 Raasepori 4,9 5,1 4,2 4,4 4,4 5 3,9 Vihti 4,3 4,3 4,7 5,1 4,1 4,3 3,3 Uusimaa 4,5 4,9 4,5 4 3,5 3,6 3,2 Koko maa 4,9 5,2 4,8 4,4 3,9 4 3,5 14

15 Poliisin tietoon tulleet kaikki huumausainerikokset / 1000 asukasta Lohja 2,9 2,7 2,4 3,2 3,5 4,6 3,8 Hyvinkää 3 3,4 3,3 3,4 3,4 4,4 3,4 Kirkkonummi 1,9 4,5 3 3,4 3,2 4,8 2,2 Porvoo 2,1 3,1 1,7 1,5 3,3 3,4 2,9 Raasepori 2,6 3,1 1,1 1,5 1,9 2,5 2,7 Vihti 1 1,4 1,4 2,6 2,4 2,6 1,2 Uusimaa 3,3 4,1 3,8 4,8 4,8 5 5,1 Koko maa 2,5 2,9 2,9 3,5 3,7 3,8 3,7 Gini-kerroin, käytettävissä olevat tulot Lohja 25, ,4 25, Hyvinkää 26,6 26, ,1 25,9 26,7 - Kirkkonummi 28,5 29,9 26,7 26,3 28,6 27,3 - Porvoo 27,4 28,1 26,4 26,5 27,6 27,2 - Raasepori 26,9 27,3 26,9 25,5 26,8 27,3 - Vihti 25,9 25,9 25,7 24,8 25,1 25,3 - Uusimaa 31,6 32, ,6 30,5 30,8 - Koko maa 28,7 29,5 28,4 27,6 28,2 28,5-15

16 Asunnottomat yksinäiset / 1000 asukasta Lohja 0,4 0,7 0,4 0,7 0,4 0,3 - Hyvinkää 2,6 1,8 1,6 1,6 1,6 0,8 - Kirkkonummi 0,7 0,5 0,4 0,4 0,5 0,3 - Porvoo 1,8 1,8 1,1 1,5 1,8 0,7 - Raasepori 0,2 0,2 0,2 0,2 1 0,6 - Vihti 0,5 1 0,7 0,3 0,3 0,3 - Uusimaa 3 3,1 3,1 3,3 3,2 3,2 - Koko maa 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,4 - Kunnan yleinen pienituloisuusaste Lohja 10,4 10,8 11,2 11,5 11,3 11,5 - Hyvinkää 11, , ,2 11,8 - Kirkkonummi 6,5 7,2 6,7 7 7,6 7,3 - Porvoo 10,1 10,7 10,4 10,8 10,9 10,9 - Raasepori 13, ,7 13,4 13,7 13,9 - Vihti 9,1 9,1 9,3 8,6 8,7 9,3 - Uusimaa 10,9 11,3 11,3 11,4 11,5 11,6 - Koko maa 14, ,9 14,8 14,

17 Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet yksinasuvat naiset, % toimeentulotukea saaneista kotitalouksista Lohja 4,9 6 4,4 4,7 4,1 4,6 - Hyvinkää 6,4 7,2 7,4 7,5 8,1 8,1 - Kirkkonummi 9,7 2,7 8,5 9,8 8,7 8,5 - Porvoo 4,5 5,8 6 6,2 6,7 6,5 - Raasepori 6,1 6,2 6,4 7,7 8 7,3 - Vihti 8,3 9,4 2,8 8,2 7,7 6,6 - Uusimaa 8,3 8,7 8,9 8,1 8,6 8,5 - Koko maa 6,4 6,9 7 6,6 7,1 7,1 - Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet yksinasuvat miehet, % toimeentulotukea saaneista kotitalouksista Lohja 8,7 8,2 9,2 9,3 10,1 11,3 - Hyvinkää 12,2 12,1 12,5 14,3 13,5 14,6 - Kirkkonummi 16,6 4,9 18,8 18,7 18,6 19,4 - Porvoo 10,4 9,4 10,5 11,3 12,2 11,9 - Raasepori 11 12,6 12,2 11,1 12,9 12,3 - Vihti 12,8 14,3 6, ,8 14,1 - Uusimaa 15,2 15,6 16,4 14,6 15,1 15,2 - Koko maa 11,3 12,1 12,8 12,6 13,5 13,7-17

18 Paketti 3: Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet V1 = Hyvinkää V2 = Kirkkonummi V3 = Porvoo V4 = Raasepori V5 = Vihti V6 = Uusimaa V7 = Koko maa Teema Elämänlaatu Henkinen hyvinvointi Terveys toimintakyky Terveys toimintakyky Terveys toimintakyky Terveys toimintakyky Terveys toimintakyky Terveys toimintakyky Turvallisuus Turvallisuus Turvallisuus Turvallisuus Turvallisuus Turvallisuus Asuminen ympäristö Asuminen ympäristö Lohja V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Perusindikaattori Arvo Muutos Hyvi Kirk PorvRaas Viht Uusi Koko Ei yhtään läheistä ystävää, % 8.- ja 9.-luokan oppilaista ,8 8 9,3 8,4 9,1 9,1 (2010) Info Keskivaikea tai vaikea masentuneisuus, % luokan 15 17,3 11, ,7 14,5 12,6 12,8 oppilaista (2010) Info jakokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, 17,7 18,8 16,9 19,2 19,2 17, ,4 % 8.- ja 9. luokan oppilaista (2010) Info ja Ylipaino, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2010) Info 17 14,6 11,9 13,9 17,4 11, ,4 jaei syö koululounasta päivittäin, % 8. ja 9. luokan 54,1 oppilaista (2010) Info??? 40 43,5 35,3 28,8 44,7 46,9 33,7 jatosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % 8.- ja luokan oppilaista (2010) Info 16, ,7 18,6 18,3 16,2 15,5 jatupakoi päivittäin, % 8.- ja 9.-luokan oppilaista (2010) 14,1 Info 14,5 16,9 18,4 14,5 11, jaerityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja ,1 vuotiaita, % vastaavanikäisestä väestöstä (2011) Info 3,4 3 3,6 3,5 4,1 3 3,6 Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % 8. ja 9. 9,5 luokkalaisista (2010) Info 6,9 7 6,8 6,6 10,8 7,3 7,6 Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17-vuotiaat, % 0,9 vastaavanikäisestä väestöstä (2011) Info 1,5 0,9 1 0,7 0,9 1,4 1,4 Huostassa olleet 0-17-vuotiaat viimeisimmän sijoitustiedon mukaan, % vastaavanikäisestä väestöstä0,5 0,6 0,4 0,4 0,3 0,4 0,6 0,6 (2011) Info Vanhemmuuden puutetta, % 8.- ja 9.luokan oppilaista 25,1 (2010) Info 23,7 25, ,8 24,8 24,1 22,3 Kokenut fyysistä uhkaa vuoden aikana, % 8. ja 9. 18,3 luokan oppilaista (2010) Info 20,7 21,4 17,4 19,6 18,2 21,9 19,5 Kokenut seksuaalista väkivaltaa, % 8. ja 9. luokan 15,1 oppilaista (2010) Info??? 13,6 13,7 14,8 14, ,2 13,9 jaahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat, % kaikista 29,8 lapsiasuntokunnista (2011) Info 29 24,6 27,6 29, ,3 jakoulun fyysisissä työoloissa puutteita, % 8.- ja 9.luokan 61,8 oppilaista (2010) Info 57,6 60,1 60,1 56,6 63,9 59,6 56,9 18

19 Toimeentulo Lasten pienituloisuusaste (2011) Info 12 11,5 7,1 11,4 13,9 9,6 12,7 14,9 Kuntalaisten palvelut Kuntalaisten palvelut Kuntalaisten palvelut Kuntalaisten palvelut Kuntalaisten palvelut Kuntalaisten palvelut Kuntalaisten palvelut Kodinhoitoapua vuoden aikana saaneita lapsiperheitä, 8 kunnan kustantamat palvelut (2011) Info Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakkaat vuoden aikana / alle 18-vuotiasta (2012) Info 73,1 32, , ,6 73,7 Perusterveydenhuollon kouluterveydenhuollon käynnit / vuotiasta (2011) Info Mielenterveyden häirioihin sairaalahoitoa saaneet ,3 vuotiaat / 1000 vastaavanikaista (2011) Info 6,4 2,7 3,7 6,1 4,3 4,9 4,8 Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit, lastenpsykiatria / vuotiasta (2011) Info Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit, nuorisopsykiatria 923 / vuotiasta (2011) Info Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0-17-vuotiaita vuoden aikana, % vastaavanikäisestä5,5 9,5 5 6,3 6,1 4,8 7,5 6,7 väestöstä (2011) Info 19

20 Ei yhtään läheistä ystävää, % 8.- ja luokan oppilaista Lohja 12,2-11, Hyvinkää 12, Kirkkonummi 13, ,8 - - Porvoo 9,7-9, Raasepori 8,3-9,1-9,3 - - Vihti 11,9-9,8-8,4 - - Uusimaa 10,8-10,2-9,1 - - Koko maa ,8 9,8 9,1 9,1 - Keskivaikea tai vaikea masentuneisuus, % luokan oppilaista Lohja 16,9-14, Hyvinkää ,3 - - Kirkkonummi 14,7-11,8-11,3 - - Porvoo 15-13, Raasepori 10,5-11,9-10,7 - - Vihti 14,6-12,4-14,5 - - Uusimaa 13,1-13,4-12,6 - - Koko maa ,1 13,1 12,8 12,8-20

21 Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % 8.- ja 9. luokan oppilaista Lohja ,7 - - Hyvinkää 16, ,8 - - Kirkkonummi 21,9-17,3-16,9 - - Porvoo 17,4-17,1-19,2 - - Raasepori 20,9-23,6-19,2 - - Vihti 18-17,1-17,3 - - Uusimaa 18, Koko maa 17,4 17,4 16,9 16,9 16,4 16,4 - Ylipaino, % 8. ja 9. luokan oppilaista Lohja 13,6-14, Hyvinkää ,6 - - Kirkkonummi 11,6-10,6-11,9 - - Porvoo 13, ,9 - - Raasepori 14-18,1-17,4 - - Vihti 13,7-19,2-11,6 - - Uusimaa 13-12, Koko maa 15,4 15,4 14,9 14,9 15,4 15,4-21

22 Ei syö koululounasta päivittäin, % 8. ja luokan oppilaista Lohja ,1 - - Hyvinkää Kirkkonummi ,5 - - Porvoo ,3 - - Raasepori ,8 - - Vihti ,7 - - Uusimaa ,9 - - Koko maa ,7 33,7 - Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % 8.- ja 9.-luokan oppilaista Lohja 19,2-18, Hyvinkää 13, ,3 - - Kirkkonummi 17-15, Porvoo 17,6-17,1-18,7 - - Raasepori 17,1-19,5-18,6 - - Vihti 17, ,3 - - Uusimaa 17,4-17,4-16,2 - - Koko maa 17,5 17,5 16,5 16,5 15,5 15,5-22

23 Tupakoi päivittäin, % 8.- ja 9.-luokan oppilaista Lohja 17,5-15,5-14,1 - - Hyvinkää 12, ,5 - - Kirkkonummi 11,4-12,9-16,9 - - Porvoo 12,7-17,7-18,4 - - Raasepori 16,4-15,6-14,5 - - Vihti 13,6-14,9-11,1 - - Uusimaa 14,3-14, Koko maa 14,9 14,9 15,1 15, Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 0-15-vuotiaita, % vastaavanikäisestä väestöstä Lohja 4,4 4,2 3,9 3,8 4,1 4,1 - Hyvinkää 3,3 3,3 3,2 3,1 3,3 3,4 - Kirkkonummi 3,2 3 3,1 2,8 2,9 3 - Porvoo 3,2 3,1 3,1 3,3 3,5 3,6 - Raasepori 3,8 3,5 3,6 3,4 3,4 3,5 - Vihti 3,6 3,5 3,6 3,7 4 4,1 - Uusimaa 3,3 3,2 3, Koko maa 4 3,8 3,7 3,6 3,6 3,6-23

24 Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % 8. ja 9. luokkalaisista Lohja 8,7-8,1-9,5 - - Hyvinkää 5, ,9 - - Kirkkonummi 8,6-8, Porvoo 9,3-9,5-6,8 - - Raasepori 6,1-6,9-6,6 - - Vihti 6,8-8,1-10,8 - - Uusimaa 6,9-8,5-7,3 - - Koko maa 7,6 7,6 8,3 8,3 7,6 7,6 - Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä Lohja 1 1,1 1,1 1,1 1,2 0,9 - Hyvinkää 1,4 1,5 1,6 1,5 1,6 1,5 - Kirkkonummi 0,8 0,9 1 0,9 0,8 0,9 - Porvoo 1,2 1,3 1, Raasepori 0,5 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 - Vihti 0,6 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 - Uusimaa 1,4 1,4 1,5 1,4 1,4 1,4 - Koko maa 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4-24

25 Huostassa olleet 0-17-vuotiaat viimeisimmän sijoitustiedon mukaan, % vastaavanikäisestä väestöstä Lohja 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - Hyvinkää 0,4 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 - Kirkkonummi 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 - Porvoo 0,5 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 - Raasepori 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 - Vihti 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 - Uusimaa 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 - Koko maa 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 - Vanhemmuuden puutetta, % 8.- ja 9.luokan oppilaista Lohja 24,4-24,3-25,1 - - Hyvinkää 22, ,7 - - Kirkkonummi 22,2-22,7-25,1 - - Porvoo 22,2-24, Raasepori 23,3-22,2-23,8 - - Vihti 21,2-25,3-24,8 - - Uusimaa 23-24,3-24,1 - - Koko maa 21,9 21,9 22,3 22,3 22,3 22,3-25

26 Kokenut fyysistä uhkaa vuoden aikana, % ja 9. luokan oppilaista Lohja 22,1-21,7-18,3 - - Hyvinkää 15, ,7 - - Kirkkonummi 20-22,2-21,4 - - Porvoo 20,1-21,5-17,4 - - Raasepori 18,7-18,6-19,6 - - Vihti 18,3-19,3-18,2 - - Uusimaa 19,7-22,4-21,9 - - Koko maa ,3 20,3 19,5 19,5 - Kokenut seksuaalista väkivaltaa, % 8. ja luokan oppilaista Lohja ,1 - - Hyvinkää ,6 - - Kirkkonummi ,7 - - Porvoo ,8 - - Raasepori ,6 - - Vihti Uusimaa ,2 - - Koko maa ,9 13,9-26

27 Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat, % kaikista lapsiasuntokunnista Lohja 30, ,5 29,5 29,7 29,8 - Hyvinkää 31,2 30,9 29, , Kirkkonummi 25,6 24, ,4 25,2 24,6 - Porvoo 30,4 29,3 28,6 28,7 28,6 27,6 - Raasepori 32,4 31,7 30,1 30,2 30,2 29,5 - Vihti 28,2 27,4 28,2 28, Uusimaa 29,4 29,3 29,2 29,5 29, Koko maa 30, ,3 29,5 29,5 29,3 - Koulun fyysisissä työoloissa puutteita, % ja 9.luokan oppilaista Lohja 61-54,3-61,8 - - Hyvinkää 59, ,6 - - Kirkkonummi 66,9-56,2-60,1 - - Porvoo 61,7-63,6-60,1 - - Raasepori 48-48,9-56,6 - - Vihti 57-54,6-63,9 - - Uusimaa 57, ,6 - - Koko maa 55,5 55,5 54,7 54,7 56,9 56,9-27

28 Lasten pienituloisuusaste Lohja 8,8 9,7 10,6 11,2 11, Hyvinkää 11,6 11,9 11,4 12,7 13,1 11,5 - Kirkkonummi 6,2 7,1 6,4 7,1 8 7,1 - Porvoo 9,9 10,3 10,7 11,6 11,7 11,4 - Raasepori 13 12,6 12,8 14,1 14,1 13,9 - Vihti 8,6 8,7 9,2 8,4 8,5 9,6 - Uusimaa 11,3 11, ,2 12,5 12,7 - Koko maa 13,5 13,9 14,1 14,6 14,8 14,9 - Kodinhoitoapua vuoden aikana saaneita lapsiperheitä, kunnan kustantamat palvelut Lohja Hyvinkää Kirkkonummi Porvoo Raasepori Vihti Uusimaa Koko maa

29 Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakkaat vuoden aikana / 1000 alle 18-vuotiasta Lohja 60,8 75,4 63,2 68,3 73,1 81,3 63 Hyvinkää 46,9 52,5 67,6 60,2 63, ,1 Kirkkonummi 27,4 22,1 24,1 23,1 21,2 23,9 32,2 Porvoo 37,8 31,4 40,6 35,8 37,5 53,3 52 Raasepori ,5 10,7 7,9 102,7 Vihti 37,5 42,7 40,7 33,4 32, Uusimaa 56 59,8 64, ,3 65,2 64,6 Koko maa 66, ,1 70,5 69, ,7 Perusterveydenhuollon kouluterveydenhuollon käynnit / vuotiasta Lohja Hyvinkää Kirkkonummi Porvoo Raasepori Vihti Uusimaa Koko maa

30 Mielenterveyden häirioihin sairaalahoitoa saaneet 0-17-vuotiaat / vastaavanikaista Lohja 5,5 6,7 6,7 4,8 4,8 3,3 - Hyvinkää 3,8 4,7 5,1 4,9 4,7 6,4 - Kirkkonummi 6 4,5 4,6 3,4 3,6 2,7 - Porvoo 4,6 3,5 4,2 3,2 3,3 3,7 - Raasepori 5,1 3,5 4,1 3,9 3,6 6,1 - Vihti 3 3,4 3,9 3,1 3,5 4,3 - Uusimaa 5,7 5,4 5,5 4,8 4,9 4,9 - Koko maa 5 5,1 5,3 4,8 4,9 4,8 - Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit, lastenpsykiatria / vuotiasta Lohja Hyvinkää Kirkkonummi Porvoo Raasepori Vihti Uusimaa Koko maa

31 Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit, nuorisopsykiatria / vuotiasta Lohja Hyvinkää Kirkkonummi Porvoo Raasepori Vihti Uusimaa Koko maa Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0-17-vuotiaita vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä Lohja 4,4 4,2 3,7 3,3 3,7 5,5 - Hyvinkää 7,3 6,5 7,3 10,4 9,5 9,5 - Kirkkonummi 3,1 4,4 3,1 2 4,2 5 - Porvoo 1,2 1,4 4,9 5,3 6,1 6,3 - Raasepori 4 4,9 4,8 4,9 5,8 6,1 - Vihti 4,1 3,2 3,6 1,4 5,1 4,8 - Uusimaa 5,3 5,2 5,6 6,3 7,2 7,5 - Koko maa 5 5,3 5,4 5,8 6,5 6,7-31

32 Paketti 4: Nuoret ja nuoret aikuiset V1 = Hyvinkää V2 = Kirkkonummi V3 = Porvoo V4 = Raasepori V5 = Vihti V6 = Uusimaa V7 = Koko maa Teema Elämänlaatu Elämänlaatu Henkinen hyvinvointi Henkinen hyvinvointi Henkinen hyvinvointi Terveys toimintakyky Terveys toimintakyky Terveys toimintakyky Terveys toimintakyky Terveys toimintakyky Terveys toimintakyky Terveys toimintakyky Terveys toimintakyky Terveys toimintakyky Terveys toimintakyky Perusindikaattori Lohja V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Arvo Muutos HyviKirkPorv RaasVihtUusiKoko Ei yhtään läheistä ystävää, % lukion 1. ja 2. vuoden 9,1 opiskelijoista (2010) Info 7,1-7,4 6,7 6,6 7,1 7,4 Ei yhtään läheistä ystävää, % ammatillisen oppilaitoksen 8,8 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2010) Info 10,8-10,6 8,2 12,6 8,6 7,8 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat vuotiaat, % 1,1 0,8 0,6 0,8 1,1 1 0,7 0,8 vastaavanikäisistä (2011) Info Keskivaikea tai vaikea masentuneisuus, % lukion 1. ja 2. 10,9 vuoden opiskelijoista (2010) Info 8,6-11,6 9,6 7,1 10,6 10,5 Keskivaikea tai vaikea masentuneisuus, % ammatillisen 11,5 oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2010) Info 11,3-11,5 11,4 9,7 11,4 11,1 jakokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % 15 lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2010) Info 15,3-19,2 23, ,9 17,1 Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % ja ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista19,2 17,5-22,8 31, ,7 (2010) Info jaylipaino, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2010) 13,4 Info 11,6-11,8 14,3 13,6 10,9 13,1 jaylipaino, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden 19,6 opiskelijoista (2010) Info 19,7-23,5 27,8 30,6 20,6 21,6 jaei syö koululounasta päivittäin, % lukion 1. ja 2. vuoden 52,7 opiskelijoista (2010) Info??? 25,1-28,3 31,4 36,9 36,6 28,5 jaei syö koululounasta päivittäin, % ammatillisen 32,5 oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2010) Info??? 27,2-26,4 49,2 37,8 36,7 28,9 jatosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % lukion 20,3 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2010) Info 18,6-27,8 25,7 25,2 27,9 24,3 Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % ja ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 41,2 42,4-42,3 40,6 45,6 40,3 39,4 (2010) Info jatupakoi päivittäin, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 10,4 (2010) Info 9,6-11,2 11,1 6,4 12,7 10,7 jatupakoi päivittäin, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja vuoden opiskelijoista (2010) Info 37,3-40,5 44,4 45, ,7 32

33 Terveys jakokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % lukion 1. ja 9,6 toimintakyky 2. vuoden opiskelijoista (2010) Info 9,2-14,9 9,8 12,4 20,9 13,6 Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % Terveys ja ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 27 toimintakyky (2010) Info 22,5-21,7 22,2 22,5 29,2 21 Terveys jaraskaudenkeskeytykset alle 25-vuotiailla / ,1 toimintakyky vuotiasta naista (2012) Info 17,1 13,7 16,5 13, ,6 14,2 Terveys jaerityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja vuotiaita, 6,5 toimintakyky % vastaavanikäisestä väestöstä (2011) Info 5,4 4,7 4,4 6 5,2 4,8 5,7 Turvallisuus Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % lukion 1. ja 0,4 2. vuoden opiskelijoista (2010) Info 0,7-1,2 1,6 0,3 1,3 1,4 Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % Turvallisuus ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista7 6,1-7,3 6,6 4 5,3 4,7 (2010) Info Turvallisuus Kokenut fyysistä uhkaa vuoden aikana, % ammatillisen 21,7 oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2010) Info 24,2-19, ,5 23,9 20,7 Koulutuksen ulkopuolelle jääneet vuotiaat, % Opiskelu ja työ 14,2 vastaavanikaisesta väestöstä (2011) Info 13,2 12,7 12,1 13,2 14, ,2 Nuorisotyöttömät, % vuotiaasta työvoimasta Opiskelu ja työ 9,8 (2011) Info 11,5 8,1 10,7 7,9 9,3 6,9 11,9 Asuminen jakoulun fyysisissä työoloissa puutteita, % lukion 1. ja 2. 37,9 ympäristö vuoden opiskelijoista (2010) Info 51,2-36,5 40,6 23,3 43,1 41,7 Toimeentulo Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet vuotiaat, 2,3 % vastaavanikäisestä väestöstä (2011) Info 3,8 4,9 2 1,6 2,5 2,8 2,9 Kuntalaisten Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneet palvelut vuotiaat / 1000 vastaavanikäistä (2011) Info 12,4 4,6 9,6 9,1 5,3 7,8 8,2 Kuntalaisten Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleet vuotiaat / 1,7 palvelut 1000 vastaavanikäistä (2011) Info 1,4 1,8-1,5 1,6 1,5 1,2 33

34 Ei yhtään läheistä ystävää, % lukion 1. ja vuoden opiskelijoista Lohja 9,6-9,6-9,1 - - Hyvinkää 9,4-9,3-7,1 - - Kirkkonummi 10-10, Porvoo 6,7-7,9-7,4 - - Raasepori 3,9-6,3-6,7 - - Vihti 5,4-10,6-6,6 - - Uusimaa 7,8-7,6-7,1 - - Koko maa 8,6 8,6 7,7 7,7 7,4 7,4 - Ei yhtään läheistä ystävää, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista Lohja - - 7,8-8,8 - - Hyvinkää - - 7,3-10,8 - - Kirkkonummi Porvoo - - 8,9-10,6 - - Raasepori - - 4,7-8,2 - - Vihti - - 9,7-12,6 - - Uusimaa - - 8,1-8,6 - - Koko maa - - 8,4 8,4 7,8 7,8-34

35 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat vuotiaat, % vastaavanikäisistä Lohja 0,8 0,7 0,8 1,1 1,3 1,1 - Hyvinkää 0,4 0,4 0,6 0,7 0,6 0,8 - Kirkkonummi 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,6 - Porvoo 0,8 0,9 0,8 0,7 0,7 0,8 - Raasepori 0,9 0,8 0,9 0,9 1,1 1,1 - Vihti 0,6 0,6 0,4 0,7 0,8 1 - Uusimaa 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 - Koko maa 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 - Keskivaikea tai vaikea masentuneisuus, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista Lohja ,9 - - Hyvinkää 12,2-10,5-8,6 - - Kirkkonummi 12,6-12, Porvoo 9,3-11,5-11,6 - - Raasepori 9, ,6 - - Vihti 5,5-15,4-7,1 - - Uusimaa 10,7-10,7-10,6 - - Koko maa 10,9 10,9 10,7 10,7 10,5 10,5-35

36 Keskivaikea tai vaikea masentuneisuus, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista Lohja ,3-11,5 - - Hyvinkää ,2-11,3 - - Kirkkonummi Porvoo ,1-11,5 - - Raasepori - - 9,6-11,4 - - Vihti ,7 - - Uusimaa ,4 - - Koko maa ,3 11,3 11,1 11,1 - Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista Lohja 20,1-15, Hyvinkää 19-14,5-15,3 - - Kirkkonummi 25-24, Porvoo 17,8-18,3-19,2 - - Raasepori 25,4-21,5-23,5 - - Vihti 16,2-15, Uusimaa 18, ,9 - - Koko maa 18,2 18,2 17,7 17,7 17,1 17,1-36

37 Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % ammatillisen oppilaitoksen ja 2. vuoden opiskelijoista Lohja ,3-19,2 - - Hyvinkää ,1-17,5 - - Kirkkonummi Porvoo ,8-22,8 - - Raasepori ,3-31,5 - - Vihti , Uusimaa , Koko maa ,1 21,1 20,7 20,7 - Ylipaino, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista Lohja 16,4-13,9-13,4 - - Hyvinkää 12,5-11,2-11,6 - - Kirkkonummi 13,4-14, Porvoo 11,4-13,4-11,8 - - Raasepori 12,4-12,5-14,3 - - Vihti 8,5-12,2-13,6 - - Uusimaa 11,5-10,7-10,9 - - Koko maa 13,4 13,4 12,6 12,6 13,1 13,1-37

38 Ylipaino, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja vuoden opiskelijoista Lohja ,9-19,6 - - Hyvinkää ,7 - - Kirkkonummi Porvoo ,1-23,5 - - Raasepori ,8 - - Vihti ,9-30,6 - - Uusimaa ,3-20,6 - - Koko maa ,8 21,8 21,6 21,6 - Ei syö koululounasta päivittäin, % lukion ja 2. vuoden opiskelijoista Lohja ,7 - - Hyvinkää ,1 - - Kirkkonummi Porvoo ,3 - - Raasepori ,4 - - Vihti ,9 - - Uusimaa ,6 - - Koko maa ,5 28,5-38

39 Ei syö koululounasta päivittäin, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista Lohja ,5 - - Hyvinkää ,2 - - Kirkkonummi Porvoo ,4 - - Raasepori ,2 - - Vihti ,8 - - Uusimaa ,7 - - Koko maa ,9 28,9 - Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista Lohja 24,4-20,1-20,3 - - Hyvinkää 21,3-19,7-18,6 - - Kirkkonummi 28,3-29, Porvoo 23,5-26,5-27,8 - - Raasepori 26,7-23,8-25,7 - - Vihti 30,3-30,6-25,2 - - Uusimaa 28,1-28,2-27,9 - - Koko maa 25,9 25, ,3 24,3-39

40 Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % ammatillisen oppilaitoksen ja 2. vuoden opiskelijoista Lohja ,9-41,2 - - Hyvinkää ,2-42,4 - - Kirkkonummi Porvoo ,5-42,3 - - Raasepori ,6-40,6 - - Vihti ,4-45,6 - - Uusimaa ,5-40,3 - - Koko maa ,7 40,7 39,4 39,4 - Tupakoi päivittäin, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista Lohja 11,2-8,3-10,4 - - Hyvinkää 11,5-4,8-9,6 - - Kirkkonummi 14,5-15, Porvoo 11,2-11,6-11,2 - - Raasepori 12,6-8,3-11,1 - - Vihti 10,5-7,8-6,4 - - Uusimaa 12,5-11,9-12,7 - - Koko maa 11,6 11,6 10,3 10,3 10,7 10,7-40

41 Tupakoi päivittäin, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista Lohja , Hyvinkää ,4-37,3 - - Kirkkonummi Porvoo ,2-40,5 - - Raasepori ,6-44,4 - - Vihti ,9-45,9 - - Uusimaa , Koko maa ,4 39,4 39,7 39,7 - Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista Lohja 11,6-7,7-9,6 - - Hyvinkää 10,2-9,4-9,2 - - Kirkkonummi 18,1-17, Porvoo 12,8-8,2-14,9 - - Raasepori 10,6-11,2-9,8 - - Vihti 10-10,5-12,4 - - Uusimaa 14,8-15,9-20,9 - - Koko maa 10,1 10,1 10,5 10,5 13,6 13,6-41

42 Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja vuoden opiskelijoista Lohja , Hyvinkää ,6-22,5 - - Kirkkonummi Porvoo ,3-21,7 - - Raasepori ,5-22,2 - - Vihti ,6-22,5 - - Uusimaa ,3-29,2 - - Koko maa ,4 17, Raskaudenkeskeytykset alle 25-vuotiailla / vuotiasta naista Lohja 26,5 19,4 25,8 23,6 15,8 14,8 17,1 Hyvinkää 17, ,1 12,9 17,2 17,3 17,1 Kirkkonummi 14,8 16,8 14,4 19,6 15,2 16,1 13,7 Porvoo 14,8 16,8 14,1 20,5 13,8 15,7 16,5 Raasepori 15,4 15,2 25,3 10,4 17,5 18,9 13,2 Vihti 21,5 21,6 17,9 22,4 14,3 16,2 17 Uusimaa 18,7 17,5 17,7 17, ,8 15,6 Koko maa 16,2 15,8 15,4 15,4 14,6 15,5 14,2 42

43 Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja vuotiaita, % vastaavanikäisestä väestöstä Lohja 5,1 4,7 5,3 6 6,4 6,5 - Hyvinkää 5,7 5,4 5,5 5,3 5,2 5,4 - Kirkkonummi 4,4 4,2 4,5 4,5 4,6 4,7 - Porvoo 4,2 3,8 4,2 3,9 4 4,4 - Raasepori 4,8 4,8 5 5,2 5,1 6 - Vihti 4,5 4,9 4,7 5 5,1 5,2 - Uusimaa 4,4 4,4 4,5 4,6 4,6 4,8 - Koko maa 5,3 5,4 5,4 5,5 5,6 5,7 - Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista Lohja 1,2-1,1-0,4 - - Hyvinkää 1-0,4-0,7 - - Kirkkonummi 3-2, Porvoo 0,7-1,1-1,2 - - Raasepori 0,7-1,6-1,6 - - Vihti 0,4-0,7-0,3 - - Uusimaa 1,4-1,4-1,3 - - Koko maa 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4-43

44 Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja vuoden opiskelijoista Lohja Hyvinkää - - 1,5-6,1 - - Kirkkonummi Porvoo ,3 - - Raasepori - - 9,5-6,6 - - Vihti - - 8, Uusimaa ,3 - - Koko maa ,7 4,7 - Kokenut fyysistä uhkaa vuoden aikana, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista Lohja ,6-21,7 - - Hyvinkää ,8-24,2 - - Kirkkonummi Porvoo ,8-19,9 - - Raasepori , Vihti ,8-22,5 - - Uusimaa ,1-23,9 - - Koko maa ,9 21,9 20,7 20,7-44

45 Koulutuksen ulkopuolelle jääneet vuotiaat, % vastaavanikaisesta väestöstä Lohja 16,6 17,3 16,7 16,1 15,7 14,2 - Hyvinkää 14,1 14,4 13,9 13, ,2 - Kirkkonummi 17,5 16,8 15,4 14,1 13,8 12,7 - Porvoo 12,7 12,6 13,3 12, ,1 - Raasepori 15,9 15,4 15,4 12,7 13,6 13,2 - Vihti 16 16,1 16,1 14, ,9 - Uusimaa 14,4 14,8 15,1 14,3 14, Koko maa 11,4 11,7 11,8 11,4 11,4 11,2 - Nuorisotyöttömät, % vuotiaasta työvoimasta Lohja 5,4 5, ,5 9,8 - Hyvinkää 7,9 6,2 5,7 11,2 11,7 11,5 - Kirkkonummi 5, ,2 9,5 8,1 - Porvoo 7, , ,7 - Raasepori 5,5 5,7 6,5 10,5 9,5 7,9 - Vihti 6,7 5,8 4,8 9,7 9,7 9,3 - Uusimaa 5,3 4,5 4,3 7,8 7,5 6,9 - Koko maa 10,2 9 8,8 13, ,9-45

46 Koulun fyysisissä työoloissa puutteita, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista Lohja 49, ,9 - - Hyvinkää 48,9-49,2-51,2 - - Kirkkonummi 58,6-64, Porvoo 43, ,5 - - Raasepori 45,3-46,5-40,6 - - Vihti 46,5-23,2-23,3 - - Uusimaa 45,2-44,6-43,1 - - Koko maa 44,8 44,8 41,5 41,5 41,7 41,7 - Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä Lohja 2,2 1,6 1,4 2,4 1,8 2,3 - Hyvinkää 3,1 2,9 2,5 3,1 3,4 3,8 - Kirkkonummi 4,5 1,1 3,3 4,4 3,9 4,9 - Porvoo 1,2 1,1 1,6 2, Raasepori 2,3 2,7 2,1 2,9 2,3 1,6 - Vihti 2,7 2,4 0,4 3 3,1 2,5 - Uusimaa 2,6 2,3 2,2 2,6 2,8 2,8 - Koko maa 2,5 2,4 2,4 2,9 3 2,9-46

47 Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneet vuotiaat / vastaavanikäistä Lohja 11,4 10,6 13,7 11,4 11, Hyvinkää 6,3 7,3 8,5 9,5 12,2 12,4 - Kirkkonummi 7,9 8,8 7,6 7,8 7,9 4,6 - Porvoo 10,2 9,8 7,9 7,4 8,3 9,6 - Raasepori 9,8 7,2 9 10,6 11,4 9,1 - Vihti 6,4 8,5 13,2 9,9 9,8 5,3 - Uusimaa 8,5 8,4 8,4 8,6 7,6 7,8 - Koko maa 8 8,4 8,7 8,7 7,8 8,2 - Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleet vuotiaat / 1000 vastaavanikäistä Lohja 1,4 1,8 1,8 2,9 1,1 1,7 - Hyvinkää 1,1-1,7 0,9 1,3 1,4 - Kirkkonummi 3 3,4 2,5 1,8 2,8 1,8 - Porvoo 2,4 1,6 1,6 0, Raasepori - - 1,5-2,4 1,5 - Vihti ,6 1,6 - Uusimaa 2, ,7 1,3 1,5 - Koko maa 1,5 1,5 1,6 1,4 1,1 1,2-47

48 Paketti 5: Työikäiset V1 = Hyvinkää V2 = Kirkkonummi V3 = Porvoo V4 = Raasepori V5 = Vihti V6 = Uusimaa V7 = Koko maa Lohja V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Teema Perusindikaattori Arvo Muutos HyviKirk Porv RaasViht UusiKoko Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi Henkinen työkyvyttömyyseläkettä saavat vuotiaat, % 3,3 3,4 2,3 2,9 3,3 2,7 2,9 3,8 hyvinvointi vastaavanikäisestä väestöstä (2011) Info Terveys jaerityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja ,3 17,1 18,5 19,1 18,8 17,1 21,3 toimintakyky vuotiaita, % vastaavanikäisestä väestöstä (2011) Info Terveys jatyökyvyttömyyseläkettä saavat vuotiaat, % 8,1 7,7 5 6,9 7,7 6,5 5,9 8,6 toimintakyky vastaavanikäisestä väestöstä (2011) Info Tuki- ja liikuntaelinten- sekä sidekudosten sairauksien Terveys ja vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat, % ,5 0,9 1,4 1,6 1,4 1 1,8 toimintakyky vuotiaista (2011) Info Opiskelu ja työ Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä (2011) Info 25,8 18,6 23,4 25,5 23, ,2 23,4 Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet vuotiaat, Toimeentulo 1,2 2,2 2,6 1,6 2 1,4 2,7 2,2 % vastaavanikäisestä väestöstä (2011) Info Kuntalaisten Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit palvelut vuotiailla / 1000 vastaavanikäistä (2011) Info Kuntalaisten Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleet vuotiaat / 2 1,9 3,8 2 6,4 2,2 4 3,2 palvelut 1000 vastaavanikäistä (2011) Info 48

49 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä Lohja 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,3 - Hyvinkää 3,4 3,4 3,4 3,4 3,3 3,4 - Kirkkonummi 2,1 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 - Porvoo 2,9 2,9 2,9 2,8 2,8 2,9 - Raasepori 3,5 3,5 3,6 3,5 3,4 3,3 - Vihti 2,9 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7 - Uusimaa ,9 2,9 - Koko maa 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 - Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja vuotiaita, % vastaavanikäisestä väestöstä Lohja 19,7 19,6 19,8 19,8 19, Hyvinkää 21 21,1 21,3 21,4 21,3 21,3 - Kirkkonummi 16,6 16, ,1 17,2 17,1 - Porvoo 17,7 17,9 18,3 18,7 18,6 18,5 - Raasepori 19, ,3 19,5 19,1 19,1 - Vihti 17,8 17, ,3 18,6 18,8 - Uusimaa 17,1 17,2 17,2 17,2 17,2 17,1 - Koko maa 21 21,2 21,3 21,4 21,4 21,3-49

50 Työkyvyttömyyseläkettä saavat vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä Lohja 8,3 8,4 8,5 8,3 8,2 8,1 - Hyvinkää 7,9 7,8 7,9 7,9 7,7 7,7 - Kirkkonummi 4,8 4, ,1 5 - Porvoo 7,3 7,3 7,2 7,1 7 6,9 - Raasepori 8,3 8,3 8,5 8,2 8 7,7 - Vihti 6,8 6,8 6,6 6,7 6,6 6,5 - Uusimaa 6,4 6,4 6,3 6,2 6,1 5,9 - Koko maa 8,8 8,9 8,9 8,9 8,7 8,6 - Tuki- ja liikuntaelinten- sekä sidekudosten sairauksien vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat, % vuotiaista Lohja 2 2,1 2, Hyvinkää 1,4 1,5 1,6 1,6 1,5 1,5 - Kirkkonummi 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 - Porvoo 1,4 1,4 1,5 1,5 1,4 1,4 - Raasepori 1,7 1,8 1,8 1,8 1,7 1,6 - Vihti 1,6 1,5 1,4 1,4 1,5 1,4 - Uusimaa 1,1 1,1 1, Koko maa 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8-50

51 Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä Lohja 26,7 25, ,1 19,7 25,8 - Hyvinkää 28,6 27,1 22, ,1 18,6 - Kirkkonummi 27,3 23,2 19,9 15, ,4 - Porvoo 33,8 31,5 27,5 15,5 20,6 25,5 - Raasepori 32,1 30,2 26,9 13,9 19,8 23,7 - Vihti 26,2 22,3 20,4 10,4 17, Uusimaa 29,5 27,2 22, ,2 - Koko maa ,4 15,7 20,4 23,4 - Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä Lohja 1,2 1 1,1 1,2 1,2 1,2 - Hyvinkää 1,8 1,8 1,9 2,1 2,2 2,2 - Kirkkonummi 2,1 0,9 2,4 2,6 2,6 2,6 - Porvoo 1,3 1,2 1,4 1,5 1,5 1,6 - Raasepori 1,7 1,9 1,8 2 2,1 2 - Vihti 1,6 1,7 0,5 1,8 1,7 1,4 - Uusimaa 2,2 2,2 2,2 2,5 2,7 2,7 - Koko maa 1,8 1,8 1,9 2,1 2,2 2,2-51

52 Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit vuotiailla / vastaavanikäistä Lohja Hyvinkää Kirkkonummi Porvoo Raasepori Vihti Uusimaa Koko maa Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleet vuotiaat / 1000 vastaavanikäistä Lohja 1,6 2,2 1, Hyvinkää 1,9 2,1 2,5 1,5 1,6 1,9 - Kirkkonummi 4,5 5,1 4,3 4,1 3,1 3,8 - Porvoo 0,7 1 3,3 2,7 1,6 2 - Raasepori 1,9 1,7 1,9 2,2 5,1 6,4 - Vihti 3,5 2,3 2,2 2,4 1,8 2,2 - Uusimaa 4,9 4,6 4,7 4,2 3,9 4 - Koko maa 3,4 3,5 3,5 3,4 3,1 3,2-52

Siikalatvan Kunta. Hyvinvoinnin tilan raportti vuosilta 2013-2014 ja suunnitelma vuodelle 2015

Siikalatvan Kunta. Hyvinvoinnin tilan raportti vuosilta 2013-2014 ja suunnitelma vuodelle 2015 Siikalatvan Kunta Hyvinvoinnin tilan raportti vuosilta 2013-2014 ja suunnitelma vuodelle 2015 1 OSA I PÄÄTTYNEEN JA KULUVAN VUODEN ARVIOINTI JA RAPORTOINTI 1. Hyvinvointitiedon ja tehtyjen toimenpiteiden

Lisätiedot

Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta ajanjaksosta

Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta ajanjaksosta Seinäjoki 1. Hyvinvointikertomus Kunta Seinäjoki Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta ajanjaksosta Tämä hyvinvointikertomus on terveydenhuoltolain 12 :n mukainen raportti asukkaiden terveyden

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 2 / 2012 Sivu 1 16.02.2012

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 2 / 2012 Sivu 1 16.02.2012 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 2 / 2012 Sivu 1 Kokoustiedot Aika Torstai klo 14.00 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli Saapuvilla olleet

Lisätiedot

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin PÄLKÄNEEN HYVINVOINTIKERTOMUS 2013-2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... ii 1. Taustaa... 1 2. Hyvinvointi ja sen kuvaaminen... 3 3. Hyvinvointitiedon tarkastelu ja kehityskohteiden määrittäminen...

Lisätiedot

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin PÄLKÄNEEN HYVINVOINTIKERTOMUS 2013-2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... ii 1. Taustaa... 1 2. Hyvinvointi ja sen kuvaaminen... 3 3. Hyvinvointitiedon tarkastelu ja kehityskohteiden määrittäminen...

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus vuodelta 2013 Välfärdsberättelse år 2013

Hyvinvointikertomus vuodelta 2013 Välfärdsberättelse år 2013 Kuva: Loviisan saaristo, Pepe Kallioinen Hyvinvointikertomus vuodelta 2013 Välfärdsberättelse år 2013 Loviisan kaupunki Lovisa stad Lapinjärven kunta Lappträsk kommun 2 Sisältö 1. JOHDANTO, KERTOMUKSEN

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA HYVINVOINTIKERTOMUS 2011

SIIKAJOEN KUNTA  HYVINVOINTIKERTOMUS 2011 SIIKAJOEN KUNTA HYVINVOINTIKERTOMUS 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta ajanjaksosta 2 2. Hallintokuntien toimenpiteet kunnan vahvistetussa talous- ja toiminta-

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus vuodelta 2013 Välfärdsberättelse år 2013

Hyvinvointikertomus vuodelta 2013 Välfärdsberättelse år 2013 Kuva: Loviisan saaristo, Pepe Kallioinen Hyvinvointikertomus vuodelta 203 Välfärdsberättelse år 203 Loviisan kaupunki Lovisa stad Lapinjä 2 rven kunta Lappträsk kommun Sisältö. JOHDANTO, KERTOMUKSEN TARKOITUS

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 8.11.2012 Väestö Hallinnointi osuus %, Kustannus Päivystysv. Vastuu viikkojen Kunnat 31.12.2011 Osuus % euro 2 ohj. etup. Yhteensä määrä hinta/kunta

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUS 2014

HYVINVOINTIKERTOMUS 2014 HYVINVOINTIKERTOMUS 2014 2 HYVINVOINTIKERTOMUS 1 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Valkeakoskella... 3 2 Valkeakosken kaupungin terveydenedistämisaktiivisuus... 3 3 Valkeakosken väestö ja elinolot...

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus. Kaupunginhallitus 17.3.2014 Kaupunginvaltuusto 24.3.2014 19

Hyvinvointikertomus. Kaupunginhallitus 17.3.2014 Kaupunginvaltuusto 24.3.2014 19 Hyvinvointikertomus Kaupunginhallitus 17.3.2014 Kaupunginvaltuusto 24.3.2014 19 Johdanto Kouvolan kaupungin ensimmäinen hyvinvointikertomus on luotu 2010 ja hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.3.2011.

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN HYVINVOINTIKERTOMUS

HOLLOLAN KUNNAN HYVINVOINTIKERTOMUS HOLLOLAN KUNNAN HYVINVOINTIKERTOMUS HOLLOLAN KUNNAN HYVINVOINTIKERTOMUS Sisällys 1. JOHDANTO HYVINVOINTIKERTOMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS 2 2. HYVINVOINNIN TAUSTATEKIJÄT LÄNTISEN PERUSTURVAPIIRIN KUNNISSA

Lisätiedot

Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta ajanjaksosta

Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta ajanjaksosta Seinäjoki 1. Hyvinvointikertomus Kunta Seinäjoki Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta ajanjaksosta Tämä hyvinvointikertomus on Terveydenhuoltolain 12 :n mukainen raportti Seinäjoen kaupungin

Lisätiedot

Nurmijärven laaja hyvinvointikertomus

Nurmijärven laaja hyvinvointikertomus Nurmijärven laaja hyvinvointikertomus 2009 2013 Hyvinvointikertomus vuosilta 2009-2013 ja hyvinvointisuunnitelma vuosille 2014-2016 kh 10.3.2014 70 valtuusto 26.3.2014 19 valtuusto 18.6.2014 49 www.nurmijarvi.fi

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012. Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012. Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012 Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä SUUPOHJAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA sivut Tiivistelmä

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KOUVOLAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2012

KOUVOLAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2012 KOUVOLAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2012 1 Ehdotus 10.2.2010 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 1. Suunnitelman tausta ja lähtökohdat... 6 2. Lasten ja nuorten hyvinvointi

Lisätiedot

Pudasjärven kaupungin hyvinvointikertomus

Pudasjärven kaupungin hyvinvointikertomus 1 Pudasjärven kaupungin hyvinvointikertomus Tarkoitus ja tavoitteet: Hyvinvointikertomus on katsaus kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen sekä niihin vaikuttaviin tekijöihin. Kertomuksen avulla saadaan

Lisätiedot

Haukiputaan kunnan hyvinvointikertomus

Haukiputaan kunnan hyvinvointikertomus Haukiputaan kunnan hyvinvointikertomus = eri hallinnonalojen yhdessä laatima katsaus kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen sekä niihin vaikuttaviin tekijöihin. Kertomuksen laadinnan tarkoitus: Kertomuksen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Rauhankatu 3 18100 Heinola (03) 84 930

Heinolan kaupunki Rauhankatu 3 18100 Heinola (03) 84 930 Hyvinvointikertomus ja-suunnitelma 2013-2016 Heinolan kaupunki Heinolan kaupunki Rauhankatu 3 18100 Heinola (03) 84 930 Heinolan Käsittely: kaupungin Sotela 23.4.2013 hyvinvointikertomus 66 Päivitys: Sotela

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus Hyvinvointiryhmä

Hyvinvointikertomus Hyvinvointiryhmä Hyvinvointikertomus 2013 2016 Ruoveden kunta Vaakunan on suunnitellut Eino Halén, ja se vahvistettiin käyttöön 23. marraskuuta 1959 Vaakunaselitys: Punaisessa kentässä kolme hopeista lahnaa asennossa 2

Lisätiedot

KUOPION HYVINVOINTIKERTOMUS 2009

KUOPION HYVINVOINTIKERTOMUS 2009 KUOPION HYVINVOINTIKERTOMUS 2009 Kuvaus kuopiolaisten hyvinvoinnista ja hyvinvointistrategian tavoitteiden toteutumisesta Tiivistelmä laajemmasta raportista Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu,

Lisätiedot

Pohjanmaan väestö, sen hyvinvointi ja terveys sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän

Pohjanmaan väestö, sen hyvinvointi ja terveys sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän MINNA TURUNEN n väestö, sen hyvinvointi ja terveys sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän toimivuus Kansalliseen vertailuun perustuvaa trenditietoa vuosilta 25 211 VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ

Lisätiedot

Nastolan hyvinvointikertomus

Nastolan hyvinvointikertomus Nastolan hyvinvointikertomus Käsittely: perusturvalautakunta 26.3.2014 24 ja 14.5.2014 40 sivistyslautakunta 27.3.2014 19 tekninen lautakunta 15.4.2014 31 Hyvän Olon Nastola neuvottelukunta 13.5.2014 kunnanhallitus

Lisätiedot

Ranuan kunnan lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointiohjelma 2011-2013

Ranuan kunnan lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointiohjelma 2011-2013 Ranuan kunnan lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointiohjelma 2011-2013 JOHDANTO... 3 VASTUU LAPSEN HYVINVOINNISTA... 4 HYVINVOINNIN SEURANTA JA ARVIOINTI... 6 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNISTA RANUALLA...

Lisätiedot

Ikä- ja sukupuolirakenne: eri ikäryhmät % väestöstä: 0-6, 7-14, 15-24, 25-64, 65-74 ja yli 75 miehet ja naiset

Ikä- ja sukupuolirakenne: eri ikäryhmät % väestöstä: 0-6, 7-14, 15-24, 25-64, 65-74 ja yli 75 miehet ja naiset 1 HYVINVOINTIA KUVAAVAT MITTARIT (26.3.2008/uo) Taustatekijät Väestörakenne ja ennuste Ikä- ja sukupuolirakenne: eri ikäryhmät % väestöstä: 0-6, 7-14, 15-24, 25-64, 65-74 ja yli 75 miehet ja naiset Perhetyyppi:

Lisätiedot

Hyvinvointijohtaminen - kuntajohtamista parhaimmillaan. TerPS2-hanke Suvi Helanen Hankekoordinaattori 2013

Hyvinvointijohtaminen - kuntajohtamista parhaimmillaan. TerPS2-hanke Suvi Helanen Hankekoordinaattori 2013 Hyvinvointijohtaminen - kuntajohtamista parhaimmillaan TerPS2-hanke Suvi Helanen Hankekoordinaattori 2013 1 Start up Mitä on hyvinvointi? Mistä se muodostuu, mikä sitä luo sinun kohdallasi, läheisesi kohdalla,

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 17.6.2014 1 Sisällysluettelo OSA 1. PERUSTELUOSA 1. JOHDANTO... 3 2. PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN KEHITTÄMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT... 4 3.

Lisätiedot

Kauniainen Kauniaisten hyvinvointikertomus 2009

Kauniainen Kauniaisten hyvinvointikertomus 2009 Kauniaisten hyvinvointikertomus 2009 Kauniainen Kauniaisten hyvinvointikertomus 2009 Kauniaisten hyvinvointikertomus 2009 Kauniaisten Hyvinvointikertomus 2009 Vastaava toimittaja: Ulla Tikkanen Toimittaja:

Lisätiedot

SAVONLINNAN HYVINVOINTIKERTOMUS SYKSY 2005

SAVONLINNAN HYVINVOINTIKERTOMUS SYKSY 2005 SAVONLINNAN HYVINVOINTIKERTOMUS SYKSY 2005 HYVOKE -projekti 2 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 3 2 HYVÄN ELÄMÄN ELINKAAREN INDIKAATTORIMALLI 4 3 HYVINVOINTIA KUVAAVA TILASTOTIETO 5 3.1 Taustatiedot kunnasta...5 Väestökehitys...5

Lisätiedot