Lypsyn ergonomia Veli-Matti Tuure

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lypsyn ergonomia Veli-Matti Tuure veli-matti.tuure@tts.fi"

Transkriptio

1 Lypsykone ja lypsyjärjestelmät Lypsyn ergonomia Veli-Matti Tuure Kuvat: Markku Lätti & Mika Peltola

2 Esityksen sisältö Lypsytyön haasteita Ergonomia sisältö ja tavoite Tehtäväkokonaisuuden suunnittelu Hyvä tuote työvälineiden valinta Töiden organisointi Työskentely- ja liikkumistilat

3 Lypsytyön haasteita Fyysinen kuormitus Tö Työasennot t( (erityisesti iti tiparsilypsyssä) Staattinen lihastyö Toistotyö (työliikkeiden toistot) Nostot Työolot Riittävä valaistus Sopivat lämpöolot Kemialliset ja biologiset tekijät Työturvallisuus Eläimen liikkeet Potkut ja polkemat Psyykkinen kuormitus Työn sitovuus Huoli eläinten hyvinvoinnista Yleisimmät työperäiset sairaudet Maanviljelyn l ja eläintenhoidon id harjoittajat ja työntekijät 1. Rasitussairaudet 2. Hengitystieallergiat 3. Ihotaudit Maatalouslomittajat 1. Hengityselinallergiat 2. Ihotaudit 3. Rasitussairaudet (Työterveyslaitos 2009) Yleisimmät työtehtävät, joissa tapaturmia sattuu (2003) MATA-vakuutetut 1. Koneiden, laitteiden ja välineiden asennus, huolto ja korjaus 2. Nautojen kuljetus ja siirto 3. Lypsy ja maidon käsittely 4. Nautojen rehun siirto lähivarastosta ruokintapaikalle (Karttunen 2006) TAPAT TURMATAAJUU US

4 Työasentokuormitus lypsyssä Kohde Asento/luokka Parsilypsy - ei kiskoa Parsilypsy - kisko Lypsyasema Ei jakkaraa Jakkara Ei jakkaraa Jakkara Irrottimet Selkä Suorana Kumara Kiertynyt/taipunut Kumara & kiertynyt y Yläraajat Molemmat alhaalla Toinen koholla Molemmat koholla Alaraajat Istuu Seisoo molemmilla suorilla jaloilla Seisoo toisella suoralla jalalla Seisoo molemmilla taipuneilla jaloilla Seisoo toisella taipuneella jalalla Polvillaan Kävelee tai liikehtii Taakka/tarvittava voima < 10 kg kg > 20 kg Toimenpideluokka Hyväksyttäviä Lähde: Nevala-Puranen 1997 Lähitulevaisuudessa parannettavia Mahdollisimman pian parannettavia Välittömästi parannettavia

5 OWAS työasentojen havainnointi- ja asentokuormituksen k arviointimenetelmä (Salonen & Heinsalmi 1979)

6 Ergonomia Työn, työvälineiden, työympäristön ja muun toimintajärjestelmän sopeuttamista vastaamaan henkilön ominaisuuksia ja tarpeita. Ergonomian toteuttamiseen sisältyy sekä työntekijöille sopimattomien kuormitustekijöiden poistaminen että hänelle sopivien työn piirteiden lisääminen. Ergonomian avulla parannetaan sekä työntekijän goo a auapaa eaa seäyö e jä hyvinvointia että työn tuottavuutta. (Työsuojelusanasto 2006)

7 Työsysteemi TEKNIIKKA ORGANISOINTI IHMINEN TYÖ YMPÄRISTÖ

8 Ergonomia ja työturvallisuuslaki Suunniteltaessa työtiloja, tuotantomenetelmiä sekä työvälineiden käyttöä työnantajan on huolehdittava hditt siitä, että suunnittelussa otetaan t huomioon näiden vaikutukset k t työntekijöiden t turvallisuuteen ja terveyteen. Työn suunnittelussa on otettava huomioon työntekijöiden fyysiset ja psyykkiset edellytykset. Jotta työntekijä osaa tehdä työnsä oikein, häntä on riittävästi opastettava ja perehdytettävä työhön. Työpisteen rakenteet ja käytettävät työvälineet on valittava, mitoitettava ja sijoitettava ergonomisesti asianmukaisella tavalla ottaen huomioon työn luonne ja työntekijän edellytykset. Mahdollisuuksien mukaan niiden tulee olla säädettävissä ja järjestettävissä ja käyttöominaisuuksiltaan sellaisia, että työ voidaan tehdä aiheuttamatta työntekijälle terveydellistä haittaa tai vaarallista kuormitusta. Työntekijällä tulee olla riittävästi tilaa työskennellä ja mahdollisuus vaihtaa työasentoa, työtä on tarvittaessa kevennettävä apuvälinein, käsin tehtävät nostot ja siirrot on tehtävä mahdollisimman turvallisiksi ja toistorasituksen työntekijälle aiheuttama haitta on vältettävä tai jollei se ole mahdollista se on mahdollisimman vähäinen.

9 Työmäärä/lehmä/päivä - Tilastollisesti merkitsevät selittävät muuttujat (Toimivat pihatot LYTO-hanke) - muuttuja arvo keskiarvoestimaatti* alaraja yläraja P-arvo Lypsyasemamalli tandem 17, , ,9767 0,0052 *** kalanruoto 15, , ,1164 robotti 9,4087 5, ,5414 Parren pituus, cm, päät vastakkain olevat parret < > 250 Parren pituus, cm, parret seinää vasten < > 250 Väkirehumenetelmä Lypsylle osallistuvien henkilöiden lukumäärä 1 1,5 2 Lehmäliikenteessä sujuvuusongelmia kll kyllä (lypsyreitillä väh. kaksi 90-asteen mutkaa) ei Lehmien käytössä oleva pinta-ala, m 2 per parsipaikka 16, , , , , ,5095 Työmenetelmät 14, ,3745 6, , ,6881 9,9886 Mitoitus, layout 19, , , , , ,0304 automeltil 11,6722 9, ,8511 seosrehu 13, , ,1989 muu väkir 17, , , , , , , ,8568 9, , , , ,5297 Töiden organisointi 13, , , , ,1838 0,0126 0,0911 ** ** 0,0027 *** 0,0024 0,0137 0,0027 Makuuparsien lannanpoisto- ja kuivituskerrat <0,0053 *** 23/09/2010 LYTO-hanke 9 *** ** ***

10 Työ Tehtäväkokonaisuuden suunnittelu Työn määrälliset vaatimukset Työn laadulliset vaatimukset TEKNIIKKA ORGANISOINTI Työn psyykkiset vaatimukset Työn fyysiset kuormitustekijät Työasennot Lihastyö o dynaaminen o staattinen Työliikkeet TYÖ IHMINEN YMPÄRISTÖ <= Työnjako (ihmisten ja ihmisen ja koneen välillä) <= Työnmuotoilu (työkierto, työn laajentaminen, työn rikastaminen, työn organisointi ryhmätyöksi)

11 Tavoitteet tehtäväkokonaisuudelle Työntekijän suoritusedellytykset otettu huomioon. Tehtävä muodostaa mielekkään kokonaisuuden. Tehtävän suorittaminen vaatii erilaisia taitoja ja kykyjä. Työntekijä voi itse sopivasti säädellä työtään (työtapaa, työskentelynopeutta ja suorituksen ajankohtaa). Työntekijä saa palautetta työsuorituksestaan. Työntekijä voi käyttää ja kehittää taitojaan ja kykyjään ja oppia uutta. Työ ei yli- eikä alikuormita. it Fyysisiin vaivoihin ja yksitoikkoisuuden ja kyllästyneisyyden tuntemuksiin mahdollisesti johtavaa toistotyötä vältetään. Mahdollisuus sosiaalisiin ja työn vaatimiin kontakteihin. (Launis & Lehtelä 2006)

12

13

14 Asemalypsy- pihatto 88 lehmää + nuorkarja (Karttunen & Hämäläinenn 2003)

15 Hyvä tuote / työväline Ergonomisesti hyvä Antropometrisesti sopiva Kädet Muu kehot Voimankäytön helppous Käyttö Siirto Hyvä näkyvyys Hyvä ihminen-kone-kommunikaatio Hyvät näytöt Hyvät hallintalaitteet Hyvä ymmärrettävyysyy Käyttöturvallinen Sopivuus käyttötilanteeseen Työprosessi ja työtehtävät Käyttäjän toiminta Tekniikka TEKNIIKKA TYÖ IHMINEN ORGANISOINTI YMPÄRISTÖ

16 Nostaminen Kaksin käsin suoritettavien nostojen taakkarajat, jotka ovat turvallisia suurimmalle osalle aikuisista työikäisistä (70 % naisista, 90 % miehistä), kun noston muut tekijät ovat kunnossa. (Kuva: Launis & Lehtelä 2006)

17 Kuvat: Markku Lätti Nostamista ja kantamista helpottavia työvälineitä parsinavetassa - Lypsinkisko - Lps Lypsyvaunu an - Lypsyvyö

18 Työtä keventäviä muita apuvälineitä parsilypsyssä Lypsyjakkara Polvisuojat Apukahvat Yhdistelmähana Yhdistelmähana (parsilypsy) helpottaa maito- ja tyhjöletkujen yhdistämistä (Kuva: De Laval) Kuva: Markku Lätti (Kuva: Pelma Oy)

19 Lypsimen paino asemalypsyssä Lypsinten paino letkuineen kannatteluasemassa - keskimäärin 2,58 kg - vaihtelu 2,21-2,90 kg (n=10 tilan lypsimet) Staattisen lihaskuormituksen arviointi: Lihasvoima Kuormitus muutama % MVC alhainen < 20 % MVC keskimääräinen > 20 % MVC korkea MVC: maksimaalinen lihasvoima (Sjogaa ard 1995) Taulukko. Lypsimen maksimitaakat (kg) keskikokoiselle ja -vahvalle naiselle (N50) ja miehelle (M50) erilaisilla työskentelykorkeuksilla ja -etäisyyksillä, jotta 20 %:n raja maksimilihasvoiman käytöstä ei ylittyisi lypsintä kannateltaessa. Etäisyys N50, työskentelykorkeudet M50, työskentelykorkeudet 124 cm 136 cm 148 cm 131 cm 143 cm 155 cm 39 cm 0,7 0,5 0,4 2,3 2,2 1,9 48 cm 04 0,4 02 0,2 01 0,1 17 1,7 15 1,5 13 1,3 56 cm 0,3 0,1 0,0 1,6 1,3 1,1

20 Lypsimen kannatinvarsi Vähentää ää hartioihin ihi kohdistuvaa kuormitusta noin 50 % Ei hidasta työskentelyä Ei sovellu rinnakkais- asemaan Kuva: Sakari Alasuutari

21 Keskuskappaleeton lypsin Keskuskappaleettoman lypsimen kiinnityksessä kannattelun tarve pienenee ja yhdelle kädelle kohdistuva paino on 300 g:n luokkaa (kuva: SiliconForm:

22 Lypsyrobotti Kuva: Janne Karttunen

23 Muita lypsyn apuvälineitä Vyötaskut lypsyliinoja y varten 05 n & Murto 200 man, Laitinen Kuva: Manninen, Ny Kuva: Faba Riittävä määrä suihkemukeja tai helposti mukana kannettava suihkemuki (vedinkastopullo) vähentää hakemisen tarvetta.

24 Ihminen kone -kommunikaatio Näyttölaitteet - informaatiosisältö: i tarpeellisuus, riittävyys - informaation siirtokanava <= informaation ominaisuudet, tärkeys ja ajankohtaisuus, muu informaatiokuorma, olosuhteet, työn luonne - merkkikieli: esitystapa Ohjaimet - Toimintaan sopiva - Käteen sopiva Esim. Lypsy-yksikön ohjainlaite (näppäimistö) Lypsyrobotin käyttöliittymät Tietokoneohjelmien käyttöliittymät Matkapuhelimien käyttöliittymät

25 Organisointi TEKNIIKKA ORGANISOINTI Ajallinen organisointi Sisällöllinen organisointi Suorittamisen organisointi Sosiaaliset suhteet työssä IHMINEN TYÖ YMPÄRISTÖ

26 Ajallinen organisointi Työprosessin toimivuus Logistiikan toimivuus Odottamisen minimointi Resurssien käytön vuorottelu Kuormituksen tasaaminen Työhygieeniset syyt

27 Lypsäjän käyttöaste erilaisilla lypsyasemilla ja lehmämäärillä Toimintakaavio 8-paikkaisella lypsyasemalla Yksipuolinen tai pakkotahtinen työ vaatii ylimääräisiä taukoja: - Lyhyitä (5-10 min) taukoja 0,5-1 h välein - Jatkuvassa toistotyössä useita toistuvia lyhyitä (2-4 s) taukoja liikesarjojen väleihin.

28 Työympäristö TEKNIIKKA TYÖ IHMINEN ORGANISOINTI YMPÄRISTÖ Työskentely- ja liikkumistilat i t Layout Toiminnot ja työpisteet Materiaalinkulku Kulkuväylien mitoitus Työpiste Työskentelypaikkojen mitoitus Työhygienia Fysikaalinen Kemiallinen Biologinen Toiminnan kuormittavuus Toiminnan sujuvuus Kuljetusten, kulkemisten ja tilankäytön tehokkuus

29 Layout Maitohuone/karjakeittiö eläintila Maitohuone lypsyasema Avopäätyinen lypsyasema Eläintila kokoomatila lypsyasema Kuivikevarasto eläintila Vesipisteet, pesupaikat Säilytystilat til t lypsyn pientarvikkeille ikk ill

30 Layout Välineiden sijoittaminen Lehmäliikenne Kuva: Markku Lätti

31 Kulkuväylät lät portaat t Perussääntö: 2 x nousu + etenemä = 63 cm Työturvallisuuden kannalta suositeltavin: nousu 17 cm, etenemä 29 cm (+ ei vaihtelua!) Leveys vähintään 60 cm Kaide, jos yli 4 askelmaa

32 Kulkuväylät lät muut tkulkutiet t Pitävä lattian pinta myös märkänä Ei tasoeroja lattiassa Luiskan kaltevuus < 1:8 Riittävän korkeat (väh. 200 cm) ja leveät (väh. 90 cm) oviaukot Riittävän ä korkeat k (väh. 210 cm) ja leveät kulkutiet (pääkulkutie väh. 120 cm) Vähintään yksi ulospäin aukeava ovi

33

34 Työpiste Mitoituksessa ja työvälineiden sijoittelussa otettava huomioon Käyttäjien mitat + vaihtelu Tehtävän mukainen perustyöasento Asennon tukeminen ja vaihtelu Katselukohteiden sijoittelu Käsien työskentelyalueet Työskentelykorkeus ja työtason korkeus Jalkatila (Launis & Lehtelä 2006) Kuva: Janne Karttunen

35 Työpiste lypsyetäisyys Kuva: Sakari Alasuutari

36 [eurooppalaiset 5. %-pisteen mitat] 100cm 50cm 25cm

37

38 Työpiste - työskentelykorkeus Työskentelykorkeus riippuu lypsysyvennyksen syvyydestä ja lehmän maavarasta Utareen pohjan parren pinta - Keskimäärin 49.1 cm - Mediaani 50.0 cm - 50 % lehmistä: 44,0 54,5 cm - 90 % lehmistä: 35,0 61,6 cm - 1 % lehmistä: < 30 cm - 1 % lehmistä: > 65 cm 200 ayrshire-rotuista lehmää Suositeltavat työkorkeudet erityyppisissä seisomatöissä sekä 10 eri tilan lypsäjien työskentelykorkeudet lypsysyvennyksen lattiatasosta lehmän utareen pohjaan (tähdet). Käsien työskentelyalue on tästä noin 20 cm alaspäin ulottuvalla alueella (kaksipäinen nuoli).

39 Olkavarren kohoasentoja (yli 45 ) ei saisi olla yli tunnin ajan päivittäisestä työajasta Mukavuusalueet (Lähde: Toisto-Repe, Työterveyslaitos)

40 Tiloilta kerätyn tutkimusaineiston perusteella interpoloidut keskimääräiset työskentelykorkeudet keskikokoiselle naiselle (vas.; 136 cm) ja miehelle (oik.; 143 cm). Lihasten kuormittuminen määritettiin lypsimen kannattelukorkeudella, joka on 20 cm utareiden pohjan alapuolella ± 6 cm (keskikokoisella naisella alimmillaan 110 cm ja miehellä 117 cm).

41 Vasemman olkavarren kohoasentojen (>30 ) osuus lypsimen kiinnitysvaiheessa it ih erilaisilla suhteellisilla työskentelykorkeuksilla ja - etäisyyksillä. Oikean olkavarren kohoasentojen (>30 ) osuus lypsimen kiinnitysvaiheessa erilaisilla suhteellisilla työskentelykorkeuksilla ja - etäisyyksillä.

42 Työpisteen sopiva mitoitus Työskentelykorkeus y Utareen pohja lypsäjän hartiatasolla olkavarren puolivälin tasolla <= Lypsysyvennyksen mitoitus <= Säätölattia Työskentelyetäisyys y yy 40 cm <= Lypsiparsien p mitoittaminen <= Putkiston yms. laitteiston sijoittaminen lypsysyvennyksen reunan alle <= Lehmän liikkeitä rajoittava lypsyparsirakenne <= Lämmitettävä lypsysyvennyksen reuna

43 Huolto- ja korjaustöiden huomioon ottaminen

44 Fysikaalinen työhygienia yg Lämpöolot Valaistus Melu Kemiallinen työhygienia Työhygienia lt C (2,2 met), RH %, veto <0,4 m/s käytävät 100 lx, työalueet 200 lx, lypsy lx, maitohuone lx < 75 db(a) Kemikaalit: puhdistus- ja desinfiointiaineet i i t säilytys, käyttö; suojautuminen; kumikemikaalit Orgaaninen pöly <= kuivikkeet, kuivaheinä HTP 8h 5 mg/m 3 Biologinen työhygienia Eläinepiteeli Sieni- ja virustaudit <= eläinten terveys Homeet <= rehut (heinä, vilja), kuivikkeet Bakteerit <= likavedet Nyman, 2005 a: Manninen, nen & Murto 2 Kuva Laitin

45 Lähteitä Liebers, F., Jakob, M. & Behrendt, S Physical load during machine milking regarding weight of the milking unit and working level experimental study. 16. Arbeitswissenschaftliche Kolloquim des VDI-MEG Arbeitskreises Arbeitwissenschaften i im Landbau , Potsdam. Bornimer Agrartechnische h Berichte, Heft 66: Gustavsson, A. 2009/10. Automatiska mjölkingssytem så påverkas arbetstid och arbetsmiljö. JTI Informerar 124: > Publicerat > JTI informerar Jakob, M. Liebers, F. & Behrendt, S Body posture variation during machine milking regarding weight of milking unit and height experimental study. 16. Arbeitswissenschaftliche Kolloquim des VDI-MEG Arbeitskreises Arbeitwissenschaften im Landbau , Potsdam. Bornimer Agrartechnische Berichte, Heft 66: Karttunen, J Maidontuottajan työ, työkyky ja vapaa-aika. Työtehoseuran julkaisuja 389: Karttunen, J. & Lätti, M Tehokkuutta ja hyvinvointia lypsykarjatiloille. TTS tutkimuksen tiedote, luonnonvara-ala: maatalous 2 (611): Karttunen, J., Suutarinen, J., Leppälä, J., Louhelainen, K. & Tuure, V-M Suhteellisesti vaarallisimmat maataloustyöt töiden organisoinnilla turvallisuutta ja tehokkuutta maatiloille. Työtehoseuran julkaisuja 397: Kivinen, T., Kaustell, K.O., Hakkarainen, K., Tuure, V-M., Karttunen, J. & Hurme, T Lypsykarjapihaton toiminnalliset mitoitusvaihtoehdot. MTT:n selvityksiä 137: Launis, M. & Lehtelä, J Ergonomiaopas koneiden ja työvälineiden hankintaan, käyttöön ja tarkastamiseen. Työterveyslaitos. 88 s. Tuure, V-M., Alasuutari, S. & Kallionpää, P Lypsyaseman mitoituksen ja lypsimen painon vaikutus työkuormitukseen asemalypsyssä. TTS tutkimuksen tiedote, luonnonvara-ala: maatalous 10 (619): Uusi-Kämppä, ä J. & Rissanen, P. (toim.) Suuret pihatot t eläinten hyvinvointi, i lypsyn työnmenekki, työolot t ja ympäristönhoito. Maa- ja elintarviketalouden tutkmuskeskus, Maa- ja elintarviketalous 47: Väyrynen, S Suunnittelijan ergonomia. Soveltavan ergonomian laboratorio (SEL), Päivärinne-julkaisusarja 1: Väyrynen, S., Nevala, N. & Päivinen, M Ergonomia ja käytettävyys suunnittelussa. Teknologiateollisuus. Tammer- Paino Oy, Tampere. 330 s.

46 Nettilinkkejä Milking cows Good practices in agriculture: social participation i in the prevention of musculoskeletal disorders. 23 s. > Milking cows > Summary milking cows WinOWAS - A Computerized System for the Analysis of Work Postures. Sosiaali- ja terveysministeriö HTP-arvot Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet. Julkaisuja 11: > Koko julkaisu Keskuskappaleeton lypsin Multilactor: Manninen, E., Nyman, K., Laitinen, K., Murto, K. & Hovinen, M Lypsy parressa ja pihatossa. MTT Maitokoneet-yksikkö. 59 s.

Ergonomia työterveyden edistäjänä

Ergonomia työterveyden edistäjänä Ergonomia työterveyden edistäjänä Työterveyslaitoksen koulutus 2016 Mika Nyberg, TtM, tft, erityisasiantuntija mika.nyberg@ttl.fi, Työterveyslaitos, Tampere Työterveyshuolto - Ergonomia Ergonomia on ihmisen

Lisätiedot

Työn tehokkuus isoilla pihattotiloilla: työmäärä, koettu kuormittavuus ja tyytyväisyys

Työn tehokkuus isoilla pihattotiloilla: työmäärä, koettu kuormittavuus ja tyytyväisyys Työn tehokkuus isoilla pihattotiloilla: työmäärä, koettu kuormittavuus ja tyytyväisyys Valion navettaseminaari Vantaa Rantasipi Airport 24.1.2013 Veli Matti Tuure, Markku Lätti & Janne Karttunen, TTS Työtehoseura

Lisätiedot

Lypsyllä parressa ja pihatossa. Osa 1:

Lypsyllä parressa ja pihatossa. Osa 1: Lypsyllä parressa ja pihatossa. Osa 1: - Onnistuneen lypsyn perusedellytykset - Lypsyvälineet - Ergonomia Utareterveyskampanja 2009-2010 MTT Maitokoneet Tämä diasarja perustuu Lypsyllä parressa ja pihatossa

Lisätiedot

Sujuvat ja tehokkaat arkirutiinit

Sujuvat ja tehokkaat arkirutiinit Maitotilan johtaminen ja investoinnit seminaari 3.3.2017 Kunnonpaikka, Siilinjärvi Sujuvat ja tehokkaat arkirutiinit Veli-Matti Tuure veli-matti.tuure@tts.fi Järjestelmän sovittaminen ihmisen ominaisuuksien

Lisätiedot

Potilaan siirtymisen ergonominen avustaminen

Potilaan siirtymisen ergonominen avustaminen Potilaan siirtymisen ergonominen avustaminen Ergonomiaopetuksen tavoitteet Opiskelija tietää potilaan siirtymisen avustamisen ergonomiset periaatteet ja osaa toimia niiden mukaisesti, tunnistaa potilaan

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Henkilökunnan työturvallisuus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojeluvastuualue, Paula Moilanen 1 Lainsäädännön tavoite Työturvallisuuslain(

Lisätiedot

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) VAAROJEN TUNNISTAMINEN Yritys: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia esiintyy vaaraa tietoa Melu F 1. Jatkuva melu F 2. Iskumelu

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Ammattikuljettajan työhyvinvointi turvallinen ja ergonominen työpäivä Lastaukseen ja purkuun liittyvän taakkojen käsittelyn ergonomia Kuljettajat & taakkojen käsittely 1 taakkojen käsittelyyn

Lisätiedot

Ergonomia. Janita Koivuranta

Ergonomia. Janita Koivuranta Ergonomia Janita Koivuranta Lainsäädäntö Työturvallisuudesta sekä työympäristön turvallisuudesta ja työnkuormittavuudesta säädetään lainsäädännössä. Työturvallisuuslaki pykälä 24 edellyttää työnantajaa

Lisätiedot

Yläraajan kuormituksen arviointi. Ritva Ketola, FT, dos Työterveyslaitos / Eidos Oy

Yläraajan kuormituksen arviointi. Ritva Ketola, FT, dos Työterveyslaitos / Eidos Oy Yläraajan kuormituksen arviointi Ritva Ketola, FT, dos Työterveyslaitos / Eidos Oy Ergonomia ja hyvät käytännöt toistotyössä Yläraajan rasitussairaudet ovat yleisiä aloilla, joilla työ sisältää yläraajan

Lisätiedot

Työvälineet ja -menetelmät E 16. Työkalut, koneet ja laitteet E 17. Käsiteltävät kappaleet E 18. Työpisteen tuet ja apuvälineet

Työvälineet ja -menetelmät E 16. Työkalut, koneet ja laitteet E 17. Käsiteltävät kappaleet E 18. Työpisteen tuet ja apuvälineet ERGONOMIA (E) Yritys: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: VAAROJEN TUNNISTAMINEN Työpiste E 1. Työpisteen siisteys ja järjestelyt E 2. Kulkutiet, uloskäytävät ja pelastustiet E 3. Portaat, tikapuut ja

Lisätiedot

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Porvoo 8.4.2014 Kuninkaantien työterveys JAMIT-hanke, Kuntoutussäätiö Marja Heikkilä Projektisuunnittelija JAMIT -hanke Tavoitteena on edistää työhyvinvointia

Lisätiedot

Rakennusalan työterveys käytännön esimerkkejä Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen seminaari Tampereella 20.11.

Rakennusalan työterveys käytännön esimerkkejä Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen seminaari Tampereella 20.11. Rakennusalan työterveys käytännön esimerkkejä Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen seminaari Tampereella 20.11.2007 Minna Savinainen, tutkija Työterveyshuollon tutkimus ja kehittäminen

Lisätiedot

Ylitarkastaja Tuula Uurala. Missä on ergonomia? Ergonomia ja työsuojeluvalvonta

Ylitarkastaja Tuula Uurala. Missä on ergonomia? Ergonomia ja työsuojeluvalvonta Ylitarkastaja Tuula Uurala Missä on ergonomia? Ergonomia ja työsuojeluvalvonta 12.5.2017 Työsuojelu Tasoita työntekijän tietä kaikilla toiminta-aloilla suojelemalla häntä tapaturmilta ja ammattitaudeilta

Lisätiedot

NELITIELYPSIMET. Jani Rantanen ja Riitta Tarhonen. Tilavierailu 04/2012. Anne-Mari Malvisto ja Mika Turunen 3.9.2012. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

NELITIELYPSIMET. Jani Rantanen ja Riitta Tarhonen. Tilavierailu 04/2012. Anne-Mari Malvisto ja Mika Turunen 3.9.2012. Oikeudet muutoksiin pidätetään. NELITIELYPSIMET Jani Rantanen ja Riitta Tarhonen Tilavierailu 04/2012 Anne-Mari Malvisto ja Mika Turunen 3.9.2012 Oikeudet muutoksiin pidätetään. Kilpailukykyä maidontuotantoon Hyvien käytänteiden dokumentointi

Lisätiedot

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5)

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5) 1 VAAROJEN TUNNISTAMINEN Työpaikka: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) Melu Jatkuva melu Iskumelu Häiritsevä ääniympäristö Lämpötila ja ilmanvaihto Työpaikan lämpötila Yleisilmanvaihto

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. QEC - Quick Exposure Check Tarkistuslista kuormitustekijöiden arviointiin. Risto Toivonen. Työterveyslaitos -

Hyvinvointia työstä. QEC - Quick Exposure Check Tarkistuslista kuormitustekijöiden arviointiin. Risto Toivonen. Työterveyslaitos - Hyvinvointia työstä QEC - Quick Exposure Check Tarkistuslista kuormitustekijöiden arviointiin Risto Toivonen Quick Exposure Checklist QEC on liikuntaelimistön kuormituksen arviointiin suunniteltu 1, nopeakäyttöinen

Lisätiedot

Teollisuustilojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät

Teollisuustilojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät Teollisuustilojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät Toiminnallisuuteen vaikuttaa: -sujuva materiaalivirta, lyhyet siirtymiset -ristikkäisten toimintojen välttäminen -teknisillä ratkaisuilla tuotannon

Lisätiedot

T-110.5690 Yritysturvallisuuden seminaari. Kristian Selén 7.12.2005

T-110.5690 Yritysturvallisuuden seminaari. Kristian Selén 7.12.2005 T-110.5690 Yritysturvallisuuden seminaari Kristian Selén 7.12.2005 2nd Edition 2004 Maurice Oxenburgh, Pepe Marlow, Andrew Oxenburgh ISBN 0-415-24331-9 Good ergonomics is good economics Paremmat työolot

Lisätiedot

Uusinta tutkimustietoa istumisen vähentämisestä ja aktiivisuuden lisäämisestä

Uusinta tutkimustietoa istumisen vähentämisestä ja aktiivisuuden lisäämisestä Uusinta tutkimustietoa istumisen vähentämisestä ja aktiivisuuden lisäämisestä Nina Nevala LitT, vanhempi tutkija Työterveyslaitos Ma. professori, Jyväskylän yliopisto 11.3.2014 Nevala Nina 1 Sonderborgin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

Fysioterapia työterveyshuollossa TYÖNÄKÖ JA TYÖYMPÄRISTÖN FYSIKAALISET TEKIJÄT JA TYÖTILOJEN SUUNNITTELU YHTEISTYÖ 17.2

Fysioterapia työterveyshuollossa TYÖNÄKÖ JA TYÖYMPÄRISTÖN FYSIKAALISET TEKIJÄT JA TYÖTILOJEN SUUNNITTELU YHTEISTYÖ 17.2 Fysioterapia työterveyshuollossa TYÖNÄKÖ JA TYÖYMPÄRISTÖN FYSIKAALISET TEKIJÄT JA TYÖTILOJEN SUUNNITTELU YHTEISTYÖ 17.2 Kuva: ttl.fi Taustaa: Sosiaali- ja terveysministeriön asettama neuvottelukunta on

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Ammattikuljettajan työhyvinvointi turvallinen ja ergonominen työpäivä Ajoergonomia ja hyvä ajoasento Ajoergonomian tarkastelukohteet istuminen ja ajoasento istuin ohjaamon hallinta-

Lisätiedot

Kuivitus osaksi kannattavaa lypsykarjataloutta

Kuivitus osaksi kannattavaa lypsykarjataloutta Valion Navettaseminaari Vantaa 4.-5.2.2015 Kuivitus osaksi kannattavaa lypsykarjataloutta Tutkimusryhmä: TTS, Sakari Alasuutari, Reetta Palva, Tea Elstob MTT, Maarit Hellstedt, Tapani Kivinen Työterveyslaitos,

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 PAIKALLISESTI TARJOTTAVA TUTKINNON OSA: NAVETAN TUOTANTOTEKNOLOGIAN KÄYTTÄMINEN JA HUOLTAMINEN, 10 ov Ammattiosaamisen näyttö Muu

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki. Lakimies Jouni Kallioluoma

Työturvallisuuslaki. Lakimies Jouni Kallioluoma Työturvallisuuslaki Lakimies Jouni Kallioluoma Työturvallisuuslaki 8 Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä tarkoituksessa

Lisätiedot

Lypsyohjesääntö. lypsymerkin suorittamista ja lypsykilpailujen järjestämistä varten

Lypsyohjesääntö. lypsymerkin suorittamista ja lypsykilpailujen järjestämistä varten Lypsyohjesääntö lypsymerkin suorittamista ja lypsykilpailujen järjestämistä varten toim. Pia Lahin Maatalousyrittäjien eläkelaitos / lomitusyksikkö 11.3.2008 2(11) Lypsyohjesääntö Lypsymerkin suorittamista

Lisätiedot

Sorkkahoitotilojen huomioiminen rakennussuunnittelussa

Sorkkahoitotilojen huomioiminen rakennussuunnittelussa Sorkkahoitotilojen huomioiminen rakennussuunnittelussa Valio Navettaseminaari 12.2.2008 Timo Korpela ProAgria Etelä-Pohjanmaa Sorkkahoitotoiminnan lähtötiedot rakennussuunnittelulle Sorkkahoitotelineitä

Lisätiedot

Kuivittamiseen on erilaisia ratkaisuja

Kuivittamiseen on erilaisia ratkaisuja Tavoitteena 2000 litraa maitoa lypsyrobotilta päivässä 22.3.2016 Kuivittamiseen on erilaisia ratkaisuja Reetta Palva, TTS AMS-hankkeen kysely: Mitkä työvaiheet tai työt koette tilallanne tällä hetkellä

Lisätiedot

Automaattilypsyä tehokkaasti- tiedotushanke

Automaattilypsyä tehokkaasti- tiedotushanke Automaattilypsyä tehokkaasti- tiedotushanke - Automaattilypsytilan tuottavuutta pyritään edistämään tiedonvälityksen keinoin Toteuttajat: Työtehoseura TTS ProAgria Etelä-Pohjanmaa Toiminta-alue on Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

Liikunnan merkitys ammattiin opiskelussa ja työelämässä

Liikunnan merkitys ammattiin opiskelussa ja työelämässä Hyvinvointia työstä Liikunnan merkitys ammattiin opiskelussa ja työelämässä Mikko Nykänen, tutkija 30.1.2017 2 Työkyky Työkyky on työn kuormitustekijöiden ja vaatimusten sekä ihmisen toimintakyvyn/voimavarojen

Lisätiedot

Merenkulkijan työ: Vaarojen ja haittojen tunnistaminen

Merenkulkijan työ: Vaarojen ja haittojen tunnistaminen OHJE OMA-ARVIOINTILOMAKKEEN KÄYTTÖÖN Merenkulkijan työ: Vaarojen ja haittojen tunnistaminen Tämä lomakksto on tarkoitettu jokaisen merenkulkijan itsensä täytettäväksi. Pyrkimyksenä on löytää työturvallisuuteen

Lisätiedot

Keskeytykset ja häiriöt toimihenkilötyössä Toimihenkilötyön häiriötekijöiden esikartoitus

Keskeytykset ja häiriöt toimihenkilötyössä Toimihenkilötyön häiriötekijöiden esikartoitus Keskeytykset ja häiriöt toimihenkilötyössä Toimihenkilötyön häiriötekijöiden esikartoitus Jari Laine 1, Markku Lätti 1, Petri Palmu 2, Rauno Pääkkönen 3, Jari Pekka Suokas 2, Tapio Toivonen 4, Veli Matti

Lisätiedot

Jouni Lehtelä Työterveyslaitos Työturvallisuusosasto. jouni.lehtela@ttl.fi. Ergonomiatarkastelut ja ergonomiastandardit suunnittelutyön tukena

Jouni Lehtelä Työterveyslaitos Työturvallisuusosasto. jouni.lehtela@ttl.fi. Ergonomiatarkastelut ja ergonomiastandardit suunnittelutyön tukena Jouni Lehtelä Työterveyslaitos Työturvallisuusosasto jouni.lehtela@ttl.fi Ergonomiatarkastelut ja ergonomiastandardit suunnittelutyön tukena Kurssilla: Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen TYÖTERVEYSLAITOS

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja ergonomia

Työhyvinvointi ja ergonomia Työhyvinvointi ja ergonomia Tuloksia Petra- hankkeesta Työfysioterapeutti Paula Hämäläinen, Mamk Työhyvinvointi Työhyvinvointi Työntekijän fyysinen ja psyykkinen olotila, joka perustuu työn, työympäristön

Lisätiedot

Maitovalmennus, Helsinki 3.9.2015 Pihaton suunnittelulla voidaan vaikuttaa arjen sujuvuuteen Jouni Pitkäranta, arkkitehti SAFA

Maitovalmennus, Helsinki 3.9.2015 Pihaton suunnittelulla voidaan vaikuttaa arjen sujuvuuteen Jouni Pitkäranta, arkkitehti SAFA Maitovalmennus, Helsinki 3.9.2015 Pihaton suunnittelulla voidaan vaikuttaa arjen sujuvuuteen Jouni Pitkäranta, arkkitehti SAFA Pihatto on kuin akkuporakone, maidontuotanto on kuin taulun kiinnittäminen

Lisätiedot

Työterveys, -turvallisuus ja -hyvinvointi automaattilypsyssä

Työterveys, -turvallisuus ja -hyvinvointi automaattilypsyssä Innostu ja onnistu -päivä 14.2.2017 Seinäjoki Työterveys, -turvallisuus ja -hyvinvointi automaattilypsyssä Erikoistutkija, MMT Janne Karttunen, TTS Työtehoseura Kuva: Markku Lätti Mitä tiedettiin entuudestaan

Lisätiedot

Työympäristön esteettömyyden arviointimenetelmä ESTE

Työympäristön esteettömyyden arviointimenetelmä ESTE Työympäristön esteettömyyden arviointimenetelmä ESTE Nina Nevala, Tiina Juhola, Juha Anttila, Hannu Alaranta Työsuojelurahaston tutkimus- ja kehityshanke 104373 Hankkeen toteuttajat Työterveyslaitos Invalidiliiton

Lisätiedot

Toimisto- ja asiantuntijatyön ergonomia Työkuormituksen hallinta

Toimisto- ja asiantuntijatyön ergonomia Työkuormituksen hallinta Toimisto- ja asiantuntijatyön ergonomia Työkuormituksen hallinta Päivi Rauramo, asiantuntija, TtM Työturvallisuuskeskus TTK Paivi.rauramo@ttk.fi Hyvä toimistotyöpiste Näyttöpäätetyö Näyttöpäätetyö, Työsuojeluoppaita

Lisätiedot

Lypsyaseman mitoituksen ja lypsimen painon vaikutus työkuormitukseen asemalypsyssä

Lypsyaseman mitoituksen ja lypsimen painon vaikutus työkuormitukseen asemalypsyssä TTS tutkimuksen tiedote Luonnonvara-ala: maatalous 10/2009 (619) KOTIELÄINTUOTANTO Lypsyaseman mitoituksen ja lypsimen painon vaikutus työkuormitukseen asemalypsyssä Työntutkimuksen päällikkö Veli-Matti

Lisätiedot

ERGONOMIA LEIKKAUSSALITYÖSSÄ 23.9.2010 Karita Rissanen, työfysioterapeutti GKS, Helsinki Ergonomia tarkastelee tieteenalana ihmisen ja toimintajärjestelmän muiden osien vuorovaikutuksia. Soveltaa ammattialana

Lisätiedot

Kalustehelat. 009 Atk-varusteet. Valaisimet. Vetimet. varusteet

Kalustehelat. 009 Atk-varusteet. Valaisimet. Vetimet. varusteet 231 009 Atk-varusteet Tiivistekynnykset Pistorasiat/data/av Atk-varusteet Säilytystilan Liukuoven helat Vetimet Valaisimet Liesikuvut Keittiövarusteet Mekanismit Kalustehelat varusteet Atk-varusteet Muunneltavuutta

Lisätiedot

KESKEYTYKSET JA HÄIRIÖT TOIMIHENKILÖTYÖSSÄ

KESKEYTYKSET JA HÄIRIÖT TOIMIHENKILÖTYÖSSÄ KESKEYTYKSET JA HÄIRIÖT TOIMIHENKILÖTYÖSSÄ Auto ja katsastusala 25.8.2013 Veli Matti Tuure TTS Työtehoseura PL 5 05201 Rajamäki 2 Tämä raportti ja siinä esitetyt analyysitulokset koskevat Toimihenkilötyön

Lisätiedot

Kuivitus osaksi kannattavaa lypsykarjataloutta

Kuivitus osaksi kannattavaa lypsykarjataloutta Kuivitus osaksi kannattavaa lypsykarjataloutta Sakari Alasuutari, TTS Valion navettaseminaari, 24.1.2013 Sakari Alasuutari 22.1.2013 1 Kuivitus osaksi kannattavaa lypsykarjataloutta MMM:n rahoittama hanke

Lisätiedot

Hoitotyön ergonomia, lainsäädännöllinen tausta

Hoitotyön ergonomia, lainsäädännöllinen tausta Hoitotyön ergonomia, lainsäädännöllinen tausta Tuula Putus Työterveyshuollon ja työlääketieteen professori Turun yliopisto Luennon runko Lait ja asetukset Soveltamisohjeet Käytännön toimintamalleja Työterveyshuollon

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN KUNNOSSAPIDON TURVALLISUUSKAMPANJA

EUROOPPALAINEN KUNNOSSAPIDON TURVALLISUUSKAMPANJA EUROOPPALAINEN KUNNOSSAPIDON TURVALLISUUSKAMPANJA 2010-2011 Terveydenhuoltoalan siirtoergonomian asiantuntija -työseminaari 10. - 11.6.2010 Folkhälsan, Helsinki Hannu Stålhammar ylitarkastaja Teema Kunnossapitotyöntekijöiden

Lisätiedot

Esteetön työpaikka - arviointimenetelmä ja hyvien ratkaisujen tietopankki

Esteetön työpaikka - arviointimenetelmä ja hyvien ratkaisujen tietopankki Esteetön työpaikka - arviointimenetelmä ja hyvien ratkaisujen tietopankki Nina Nevala Tiimipäällikkö, dos. Millainen on esteetön työpaikka? työpaikkarakennus on esteetön työpaikalla on helppo liikkua ja

Lisätiedot

Ergonomiaa ja tehokkuutta - Lindab Safe Click

Ergonomiaa ja tehokkuutta - Lindab Safe Click lindab ventilation Ergonomiaa ja tehokkuutta - Lindab Safe Click Työterveyslaitos on tutkinut asian Suomen työterveyslaitos on monitieteinen tutkimuslaitos, jonka tavoitteena on edistää työturvallisuutta,

Lisätiedot

ITSESUUNNITELTU SEOSREHUN JAKOVAUNU

ITSESUUNNITELTU SEOSREHUN JAKOVAUNU ITSESUUNNITELTU SEOSREHUN JAKOVAUNU Aution maatila Tilavierailu 03/2012 Anne-Mari Malvisto ja Mika Turunen 16.5.2012 Oikeudet muutoksiin pidätetään. Kilpailukykyä maidontuotantoon Hyvien käytänteiden dokumentointi

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014. Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut

Hyvinvointia työstä. Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014. Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut Hyvinvointia työstä Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014 Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut 6.2.2014 Eija Lehto, Työterveyslaitos Työhyvinvoinnin osatekijöitä

Lisätiedot

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Turvallisuus osana laatua ja tuottavuutta seminaari 6.6.2012 Tarkastaja Jari Nykänen Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun

Lisätiedot

Työterveyshuollon mahdollisuudet tukea ergonomisia työtapoja kotihoitotyössä hanke Turun kotihoidossa

Työterveyshuollon mahdollisuudet tukea ergonomisia työtapoja kotihoitotyössä hanke Turun kotihoidossa Työterveyshuollon mahdollisuudet tukea ergonomisia työtapoja kotihoitotyössä hanke Turun kotihoidossa työfysioterapeutti Minna Lahti, Turun Työterveystalo Hankkeen aloitus 2/2012 työpaikan katselmuksessa

Lisätiedot

Ennen lypsyä maitohuone ja lypsyasema laitetaan lypsyvalmiuteen, ilta lypsyllä ennen lypsyä ja iltatarkastuksella(ei kaikkea) aamua varten.

Ennen lypsyä maitohuone ja lypsyasema laitetaan lypsyvalmiuteen, ilta lypsyllä ennen lypsyä ja iltatarkastuksella(ei kaikkea) aamua varten. Lypsy Lypsyn valmistelut Ennen lypsyä maitohuone ja lypsyasema laitetaan lypsyvalmiuteen, ilta lypsyllä ennen lypsyä ja iltatarkastuksella(ei kaikkea) aamua varten. Maitohuone: Laitetaan uusi siiviläsukka.

Lisätiedot

LIITE 1 (5) TYÖSUOJELUPIIRI Sosiaali- ja terveysministeriö / Työsuojeluosasto 16.1.2007

LIITE 1 (5) TYÖSUOJELUPIIRI Sosiaali- ja terveysministeriö / Työsuojeluosasto 16.1.2007 LIITE 1 (5) TORNINOSTUREIDEN OHJAAMOT JA NIILTÄ EDELLYTETTÄVÄ TURVALLISUUSTASO Torninostureiden ohjaamoiden tulee täyttää työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta

Lisätiedot

MILJOONA LITRAA YKSILLÄ HARTEILLA -

MILJOONA LITRAA YKSILLÄ HARTEILLA - 2.2.2017 MILJOONA LITRAA YKSILLÄ HARTEILLA - HUOMIO TYÖN TEHOKKUUTEEN JO NAVETTASUUNNITTELUSSA Kehittämisneuvoja OSK ItäMaito 1 2.2.2017 HUIPPUOSAAJA. MILLÄ EVÄILLÄ..? 2 Valtakunnallinen huippuosaaja Navetan

Lisätiedot

Fysioterapia työterveyshuollossa

Fysioterapia työterveyshuollossa Fysioterapia työterveyshuollossa Nostotyö &Toistotyö 22.2.2010 Opetustapahtuman tavoitteet: Osaat arvioida nostotyön ja toistotyön kuormittavuutta Osaat menetelmiä, joita on mahdollista käyttää nosto-

Lisätiedot

rh, ergonomiakouluttaja Kati Paarma Ergonominen työskentely painehaavojen hoitotyössä

rh, ergonomiakouluttaja Kati Paarma Ergonominen työskentely painehaavojen hoitotyössä rh, ergonomiakouluttaja Kati Paarma 2.11.2017 Ergonominen työskentely painehaavojen hoitotyössä Ergonomian tavoitteet: ihmisen turvallisuus, terveys, hyvinvointi sekä työn sujuvuus ja laadukkuus. PERUSPERIAATTEENA

Lisätiedot

Miten saamme aikaan paremman työpäivän?

Miten saamme aikaan paremman työpäivän? Ergonomia Better at work Miten saamme aikaan paremman työpäivän? > Antamalla perusarvojen ohjata työtämme > Paneutumalla ihmiseen ja hänen työympäristöönsä kokonaisuutena > Tarjoamalla ergonomiakeskeisiä

Lisätiedot

Tuotantolinjan suunnittelu

Tuotantolinjan suunnittelu Tuotantolinjan suunnittelu Työpisteiden sijainti ja tarpeet Huoltopisteiden ja alueiden sijainti, rajaaminen ja merkitseminen Ohjauspisteiden sijainti ja tarpeet Toimivat liikkumistasot linjojen viereen

Lisätiedot

Työhyvinvointi. Janita Koivuranta

Työhyvinvointi. Janita Koivuranta Työhyvinvointi Janita Koivuranta Mitä on työhyvinvointi? Työhyvinvointi on kokonaisuus, joka muodostuu työn mielekkyydestä, terveydestä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista Työhyvinvointi vaikuttaa työssä

Lisätiedot

LANTAKOLA MAKUUPARSIEN PUHDISTAMISEEN

LANTAKOLA MAKUUPARSIEN PUHDISTAMISEEN LANTAKOLA MAKUUPARSIEN PUHDISTAMISEEN Aution maatila Tilavierailu 02/2012 Anne-Mari Malvisto ja Mika Turunen 16.5.2012 Oikeudet muutoksiin pidätetään. Kilpailukykyä maidontuotantoon Hyvien käytänteiden

Lisätiedot

Toimiva pihatto työntekijän näkökulmasta

Toimiva pihatto työntekijän näkökulmasta Toimiva pihatto työntekijän näkökulmasta Veli-Matti Tuure 1), Janne Karttunen 1), Tapani Kivinen 2), Kim O. Kaustell 3), Kristiina Hakkarainen 4) ja Timo Hurme 5) 1) TTS tutkimus, Luonnonvara-ala, PL 5,

Lisätiedot

Maatalousyrittäjien työperäiset terveysongelmat: esiintyvyys, riskitekijät ja torjunta

Maatalousyrittäjien työperäiset terveysongelmat: esiintyvyys, riskitekijät ja torjunta Työterveys ja maatalous Suomessa 8.10.2015 KoneAgria, Tampere Maatalousyrittäjien työperäiset terveysongelmat: esiintyvyys, riskitekijät ja torjunta Erikoistutkija, MMT Janne Karttunen janne.karttunen@tts.fi

Lisätiedot

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere III Valtakunnalliset käsityönopetuksen työturvallisuus- koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere Antti Posio STM Ajankohtainen työsuojelulainsäädäntö Työsuojelusäännösten soveltaminen oppilaan työhön peruskoulussa

Lisätiedot

TEHOKAS TAUKO - Taukoliikuntaopas päiväkodin työntekijöille

TEHOKAS TAUKO - Taukoliikuntaopas päiväkodin työntekijöille TEHOKAS TAUKO - Taukoliikuntaopas päiväkodin työntekijöille SISÄLTÖ LUKIJALLE 4 TEHOKAS TAUKO 5 Milloin taukoliikuntaa? 6 Virkistävä tauko 6 Rentouttava tauko 8 LUKIJALLE Lyhyt taukoliikuntahetki työn

Lisätiedot

Mikä on kohtuullinen työmäärä maatalousyrityksissä?

Mikä on kohtuullinen työmäärä maatalousyrityksissä? Investoinnit Tie Tulevaisuuteen, Huomisen osaajat -hanke 8.3.2013 HAMK, Mustiala Mikä on kohtuullinen työmäärä maatalousyrityksissä? A.M. Tutkija, MMM agronomi Janne Karttunen janne.karttunen@tts.fi TTS

Lisätiedot

Ergonomiaratkaisuja bioanalyytikon työhön

Ergonomiaratkaisuja bioanalyytikon työhön Labquality Days -kongressi 7.2.2014 Ergonomiaratkaisuja bioanalyytikon työhön Nina Nevala, LitT vanhempi tutkija, Työterveyslaitos professori, Jyväskylän yliopisto 1 Ergonomiaratkaisujen tavoitteena työn

Lisätiedot

ESTE Työpaikan esteettömyyden arviointi

ESTE Työpaikan esteettömyyden arviointi ESTE Työpaikan esteettömyyden arviointi Arviointilomake Taustatiedot Nimi Ikä v Ammatti Työpaikka Työpaikan osoite Puhelin Sähköposti Keskeiset työtehtävät Päivämäärä ja arvioija / 20 Toimintarajoitteet

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maatalousalueisiin Työsuojelun toimintaohjelma Luentopäivä 17.3.2010 Yrityspuisto Futuria Sirkka Malkki Työsuojelun toimintaohjelma Perustuu

Lisätiedot

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit Tietoa ja työvälineitä Tietoa ja www.tapiola.fi Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit TYÖN RISKIEN ARVIOINNIN SUUNNITTELU Yritys: Suunnitelman tekijät: Päiväys: Lähtötiedot: Aiemmin tehdyt selvitykset,

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

Ergonomian merkitys oppilaan ja opiskelijan elämäss

Ergonomian merkitys oppilaan ja opiskelijan elämäss Ergonomian merkitys oppilaan ja opiskelijan elämäss ssä Mika Nyberg, erityisasiantuntija, ergonomia mika.nyberg@ttl.fi Työterveyslaitos, Tampere Ergonomia ja käytettk ytettävyystiimi / 27.10.2009 1 Ergonomia

Lisätiedot

Parsi- ja asemalypsy

Parsi- ja asemalypsy Toimenpiteet ennen lypsyä Parsi- ja asemalypsy Tarkastukset/ Hälytykset: -Tilasäiliön -Pesujen onnistuminen - Pesutulokset havainnointi Lämpötilat Havainnot pesutulos lehmät Lypsyn valmistelu Lypsypaikan

Lisätiedot

Autoalan kysely 2014

Autoalan kysely 2014 Autoalan kysely 2014 Autoalan työsuojelun yhteistoiminnan ja työympäristön riskien vaikuttavuuskysely 2014 1 Toimipaikkanne henkilöstön lukumäärä 100% 80% 60% 51% 40% 32% 20% 17% 0% 1% 1-9 10-20 21-40

Lisätiedot

Miksi työtapaturmia kannattaa ehkäistä ja. Tuula Räsänen, vanhempi asiantuntija Työterveyslaitos

Miksi työtapaturmia kannattaa ehkäistä ja. Tuula Räsänen, vanhempi asiantuntija Työterveyslaitos Miksi työtapaturmia kannattaa ehkäistä ja vähentää myös kunta-alalla? alalla? Tuula Räsänen, vanhempi asiantuntija Työterveyslaitos Jokainen työtapaturma on liikaa myös kunta-alalla alalla Työtapaturmat

Lisätiedot

Mika Nyberg 3.9.2014. Ergonomialla tuki-ja liikuntaelimistön sairaudet hallintaan elintarviketeollisuudessa

Mika Nyberg 3.9.2014. Ergonomialla tuki-ja liikuntaelimistön sairaudet hallintaan elintarviketeollisuudessa Ergonomialla tuki-ja liikuntaelimistön sairaudet hallintaan elintarviketeollisuudessa Työpajat 2014 Mika Nyberg, TtM, tft, koulutussuunnittelija mika.nyberg@ttl.fi, Työterveyslaitos, Tampere Työterveyshuolto

Lisätiedot

Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus ryhmässä. Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus yksilöllisesti

Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus ryhmässä. Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus yksilöllisesti et Työpaikkaselvitys Terveystarkastukset Työkykyä ylläpitävä toiminta Työfysioterapeutin ergonomiatoiminta Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus Ergonomiaselvitys Kuuluu teema-alueisiin: Työpaikkaselvitys

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä 1 Työnantajan velvollisuudet Työturvallisuuslaki (738/2002) Työnantaja velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot

TYÖN RISKIEN ARVIOINTIKORTIT

TYÖN RISKIEN ARVIOINTIKORTIT TYÖN RISKIEN ARVIOINTIKORTIT Riskien arviointi työpaikalla -työkirja Riskien arvioinnin suunnittelu Yritys / osasto Suunnitelman tekijät Päiväys Selvitettävät asiat Lähtötiedot Aiemmin tehdyt selvitykset,

Lisätiedot

Ergonomia. Kurssilla T 121.2100 Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen 21.2.2007

Ergonomia. Kurssilla T 121.2100 Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen 21.2.2007 Ergonomia Kurssilla T 121.2100 Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen 21.2.2007 Jouni Lehtelä DI, vanhempi asiantuntija, ergonomia ja käytettävyystiimi jouni.lehtela@ttl.fi Luennon teemoja ergonomia

Lisätiedot

Miten ergonomian tutkimustieto saataisiin toimiviksi käytännöiksi?

Miten ergonomian tutkimustieto saataisiin toimiviksi käytännöiksi? Miten ergonomian tutkimustieto saataisiin toimiviksi käytännöiksi? Nina Nevala tiimipäällikkö Työterveyslaitos professori, Jyväskylän yliopisto 1 Millaisissa viitekehyksissä ergonomiaa kehitetään? Ergonomialla

Lisätiedot

MAATILAN TYÖTURVALLISUUS

MAATILAN TYÖTURVALLISUUS MAATILAN TYÖTURVALLISUUS Maatilan työturvallisuus Työturvallisuusriskien hallinta Työympäristön vaaratekijät selkokielellä Layla Ahonen ja Sarita Jylhä-Rastas Työturvallisuus Työympäristön vaaratekijät

Lisätiedot

NISKA-HARTIASEUDUN JA SELÄN KUORMITUS NAVETTATYÖSSÄ

NISKA-HARTIASEUDUN JA SELÄN KUORMITUS NAVETTATYÖSSÄ NISKA-HARTIASEUDUN JA SELÄN KUORMITUS NAVETTATYÖSSÄ OWAS-menetelmää, videointia ja kirjallisuuskatsausta hyödyntäen Tommi Tatti Opinnäytetyö Huhtikuu 2014 Fysioterapian koulutusohjelma Sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

Työturvallisuus kaivosalalla

Työturvallisuus kaivosalalla Työturvallisuus kaivosalalla Arto Reiman, erityisasiantuntija, TkT Työturvallisuus ja käytettävyys tiimi, Työterveyslaitos Oulu Tavoitteena Tutustutaan kaivosten työturvallisuusasioihin Tutustutaan tapaturmatilastoihin

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos Jukka Mäittälä www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos Jukka Mäittälä www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työympäristö Jukka Mäittälä, FM, kehittämispäällikkö Työterveyslaitos Maatalousyrittäjien työterveyshuollon keskusyksikkö (Mytky) jukka.maittala@ttl.fi 040 7532017 www.ttl.fi/maatalous

Lisätiedot

Lypsykonekokonaisuus. Utareterveyskampanjan kurssit. MTT Maitokoneet

Lypsykonekokonaisuus. Utareterveyskampanjan kurssit. MTT Maitokoneet Lypsykonekokonaisuus Utareterveyskampanjan kurssit MTT Maitokoneet Syy ei ole minussa, syy on lypsykoneessa. 10.8.2010 MTT Maitokoneet 2 10.8.2010 MTT Maitokoneet 3 Piirros: Vakolan tiedote Lypsyrobotti

Lisätiedot

Pituuskaftevuus - 12 o/o

Pituuskaftevuus - 12 o/o 69 1O ORIVEDEN RYHMAKOTI 10.1 Piha-alueet 1a sisaankayn nit Rakennusten sisddnkaynnille johtavan tren kaltevuus on noin 12 % (kuva 1). Sisddnkdynnin edessa olevan pihan sivukaltevuus on noin 10-11 % (kuva

Lisätiedot

PÄÄ, OLKAPÄÄ, PEPPU, POLVET, VARPAAT - ERGONOMIAOHJEISTUSTA VANHEMMILLE

PÄÄ, OLKAPÄÄ, PEPPU, POLVET, VARPAAT - ERGONOMIAOHJEISTUSTA VANHEMMILLE PÄÄ, OLKAPÄÄ, PEPPU, POLVET, VARPAAT - ERGONOMIAOHJEISTUSTA VANHEMMILLE Tekijät: Ritva Paukku, Lotta-Maria Stenholm & Iina Toukonen Fysioterapian opinnäytetyö, Turun AMK (2015) Hyvä vanhempi, Luet parhaillaan

Lisätiedot

UUDENMAAN TYÖSUOJELUPIIRI

UUDENMAAN TYÖSUOJELUPIIRI TURVALLISUUDEN HALLINTA TYÖPAIKALLA Työpaikan perustiedot Työpaikka Y-tunnus TK-numero (tarkastaja täyttää) Henkilömäärä (koko työpaikka) Työpaikan toimiala Postiosoite Katuosoite Yhteyshenkilö Postinumero

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Siivoustyön ergonomia Kirsi Pietilä Työfysioterapeutti Mehiläinen Työelämäpalvelut

Siivoustyön ergonomia Kirsi Pietilä Työfysioterapeutti Mehiläinen Työelämäpalvelut Siivoustyön ergonomia Kirsi Pietilä Työfysioterapeutti Mehiläinen Työelämäpalvelut Turvallisen ja terveellisen työn edistäminen Tieto hyvistä työasennoista ja -tavoista (perehdytys, harjoittelu, kertaus)

Lisätiedot

Lypsyllä parressa ja pihatossa

Lypsyllä parressa ja pihatossa Lypsyllä parressa ja pihatossa Esa Manninen, Kaj Nyman, Kaija Laitinen, Ilkka Murto ja Mari Hovinen Esipuhe Maidontuottajalla on tärkeä rooli maitotuotteiden laatuketjussa. Kuluttajien luottamus suomalaisten

Lisätiedot

Kokemuksia toistotyön aiheuttamasta kuormittumisesta elintarviketeollisuudessa. Työfysioterapeutti Ulla Mäntymäki

Kokemuksia toistotyön aiheuttamasta kuormittumisesta elintarviketeollisuudessa. Työfysioterapeutti Ulla Mäntymäki Kokemuksia toistotyön aiheuttamasta kuormittumisesta elintarviketeollisuudessa Työfysioterapeutti Ulla Mäntymäki Elintarviketeollisuus Suomen neljänneksi suurin teollisuudenala Työskentelee n. 34 000 työntekijää

Lisätiedot

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013 Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO Opiskelijan työturvallisuus 1. Työturvallisuus työsalissa Kysely opiskelijoilta työsaliturvallisuudesta. (kevät 2012 / EK) Autoala 2. Työturvallisuus työssäoppimisessa

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 15.9.2011 Juha Oksa. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 15.9.2011 Juha Oksa. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Mastotyöntekijöiden fyysinen kuormittuneisuus, toimintakykyvaatimukset ja terveystarkastusten toimintakykymittareiden kehittäminen Juha Oksa, Sanna Peura, Tero Mäkinen, Harri Lindholm,

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden Haastamme kilpailu 2002-2005 ja seurantakierros 2007

Teknologiateollisuuden Haastamme kilpailu 2002-2005 ja seurantakierros 2007 Teknologiateollisuuden Haastamme kilpailu 2-25 ja seurantakierros 27 Tavoitteena vauhdittaa turvallisuuden ja tuottavuuden kehitystä 1 Metallituote- ja koneteollisuuden työympäristön taso ja tuottavuus

Lisätiedot

Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä

Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä 28.09.2010 Työssäoppimisen loppuseminaari DI, tutkija Sari Tappura Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Teollisuustalous

Lisätiedot

Fysioterapia työterveyshuollossa

Fysioterapia työterveyshuollossa Fysioterapia työterveyshuollossa Opintokokonaisuus 1,5 op Marika Pilvilä Terveystieteen maisteri opiskelija, työfysioterapeutti Ajankohtaista fysioterapiassa: fysioterapia työterveyshuollossa Oppimistavoitteet:

Lisätiedot