Projektituotanto ja tuottavuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Projektituotanto ja tuottavuus"

Transkriptio

1 Projektituotanto ja tuottavuus

2 Infra-alan tilaus-toimitusketju Asiakas Lopputuotteen käyttäjä Tilaaja PU Arkkitehdit ja suunnittelijat CM/PM Viranomaiset ja polittiset päättäjät Copyright 2009 TUKEFIN

3 Laitetaan palaset paikoilleen Projektitoimitus Projektin tuotantosysteemi

4 Infra-alan ja sen organisaatioiden tavoitteita Pitkällä tähtäimellä Asiakaslähtöisyys Elinkaarikustannusten alentaminen Tuottavuuden ja yritysten kannattavuuden parantaminen, prosessit, osaaminen ja teknologia. Työturvallisuuden parantaminen Tuotemallin hyödyntäminen rakentamisprosessissa Laadun parantaminen Alan imagon parantaminen ja osaavien resurssien saannin turvaaminen Hulluus: Tehdä samalla tavalla uudestaan ja Projektikohtaisesti eli juuri nyt (realiteetit) uudestaan odottaen saavansa eri tuloksia - Albert Einstein Kustannusbudjetin pitävyys tai katteen maksimointi (työturvallisuus)

5 Projektitoimituksen lähtökohdat Tilaaja/ Projektinjohtokonsultti Kahdenkeskeisiä sopimuksia, eri sopimuksissa eri intressejä Paineena ajattelu, että saan enemmän, jos toinen saa vähemmän Arkkitehti/ suunnittelija Osapuolet toimivat toistensa intressejä vastaan Pääurakoitsija, projektinjohtourakoitsija Alihankkija Alihankkija Lähde: LCI- Annual Congress 2006

6 Perinteinen projektinjohto? PÄÄSUUNNITTELIJA Siltasuunnittelu TILAAJA Rakennuttamispalvelut PÄÄURAKOITSIJA/ PJU Maarakennusurakoitsija Geosuunnittelu Tie- ja katusuunnittelu Ympäristösuunnittelu Liikennesuunnittelu Toinen tilaaja Tilaajan asiantuntija Tilaajan asiantuntija Siltaurakoitsija Päällysteurakoitsijat Materiaalitoimittajat

7

8

9 Alan haasteet: Hankintaosaamisen kehittäminen Suomalaiset rakennusalan tilaajat ja palvelutoimittajat (N=350) haluavat hankintoihin parempaa yhteistyötä ja innovatiivisuutta. Tavoitteellisen yhteistyön palvelumarkkinat (yhteistyömentaliteetti) Innovaatioköyhät ja tuottavuutta estävät valintakriteerit ja hankinnan sisällöt Tavoitetila Innovatiiviset ja tuottavuutta edistävät valintakriteerit ja hankinnan sisällöt Nykytila Vähäisen yhteistyön palvelumarkkinat (valvontamentaliteetti) Lähde: Sitra: Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat, J. Yliherva 2006

10 Hukka tuotannossa ja tuotannon luotettavuus - kenen ongelma? Esimerkiksi Toyotan 9 hukkaa (tuhlausta), jotka on eliminoitava prosessista Ylituotanto Odottaminen Turhat kuljetukset ja siirrot Yliprosessointi tai väärä prosessointi Ylisuuret varastot Turhat liikkeet, askeleet, haut, välikäännökset jne. Virheet Henkilöstön luovuuden käyttämättömyys Keskijohdon muutosvastarinta Arvoa lisäävä toiminta: toimenpide, joka muokkaa tai muotoilee ainetta, kappaletta tai Informaatiota vastaamaan asiakkaan vaatimuksia Arvoa lisäämätön toiminta: toimenpiteet jotka vievät aikaa, resursseja tai tilaa, mutta eivät lisää tuotteen tai palvelun lisäarvoa asiakkaalle (ei voida laskuttaa asiakkaalta)

11 Yksinkertainen tie tuottavuuteen projektituotannossa Kommunikaation parantaminen - Miten projektiorganisaatiomme toimii? Luovuuteen ja innovatiivisuuteen haastaminen Millaisia kaupallisia malleja meillä on? Aktiivinen jatkuva tuotannon suunnittelu ja tuotannon luotettavuuden parantaminen ja Läpimenoaikojen lyhentäminen - miten projektisysteemimme toimii?

12 Weak project management areas causing greatest pain Lack of proactive planning 35% Lack of effective communication 25% Weak financial/business acumen 24% General construction experience 10% FMI 2006 Survey Construction Management Association of America

13 Ajatusmalli rakennushankkeissa Tilaajan täytyy päättää, ostaako se tuotteen vai projektitiimin, joka ratkaisee ongelman, jota kukaan ei täysin ymmärrä ja joka muuttuu koko ajan ja joka saa aikaan halutun vaikutuksen loppuasiakkaille?

14 Design Performance Japan USA Avg. Engineering Hours (millions) Avg. Development Time (months) # Employees in Project Team # of Body Types per New Car Supplier Share of Engineering 51% 14% Ratio of Delayed Products 1 in 6 1 in 2 Prototype Lead Time (months) Prod. Start to First Sale (months) 1 4 Return to Normal Quality (months) Source: The Machine that Changed the World by Womack, Jones & 14Roos

15 100 Lopputuotteen vaatimusten ymmärtäminen Perinteinen toimintamalli Ensimmäinen suunnittelutoimisto mukaan Suunnittelutoimistojen osaamista hankitaan lisää Päätoteuttaja valitaan Suurin osa muista kaupoista tehdään 0 Aika Lähde: LCI

16 Lopputuotteen vaatimusten ymmärtäminen Kehittyneempi projektin läpivientimalli Suunnittelijat valitaan Päätoteuttajat valitaan Merkittävimmät kaupat (ratkaisuntuottokyky ja oppiminen) Loput kaupat tehdään (toimitusvarmuus, hinta) Aika

17

18 Laitetaan palaset paikoilleen Projektitoimitus Projektin tuotantosysteemi

19 Last Planner Prosessin ja luotettavuusmittauksen esittelymateriaali

20 Valmiusaste Esimerkki tuotannon ohjauksen, hajonnan ja luotettavuuden merkityksestä Tämä homma valmistuu ensi perjantaina Ei me saatukaan sitä valmiiksi, kun piti heittää pari konetta toiselle työmaalle, mutta se valmistuu kyllä ensi keskiviikoksi Joo, seuraavana maanantaina tämä on varmuudella valmis 100 % Suunnitelma Toteutuma Kuka maksaa edellisen vaiheen myöhästymisestä johtuvat seuraavaan vaiheeseen jo varatut resurssit, joita ei voidakaan käyttää ja pitkittyneen materiaalivaraston? Kuka maksaa aikataulun kiinniottamiseen tarvittavat suunnitelmaa suuremmat resurssit?

21 Tuotannon suunnittelu ja luotettavuus Kiinnittämällä huomiota kolmeen seikkaan, voidaan toiminnassa olevaa hajontaa vähentää merkittävästi 1. Tekemällä työnkulku ennustettavammaksi ja hukkaa vähentäväksi 2. Parantamalla tehtävien toteuttamisen luotettavuutta ja kurinalaisuutta 3. Parantamalla yhteistoimintaa, informaatiokulkua ja sitoutumista kehittämällä ihmisiä ja edistämällä oppimista Tavoitteena vakiinnuttaa systemaattinen käytäntö, jossa oppimista tapahtuu projektin aikana ja oppimisen tuloksia voidaan hyödyntää yli projektirajojen Hyödyt: tuottavuuden, työturvallisuuden, laadun parantuminen ja läpimenoajan lyhentäminen

22 Last Planner- prosessi Suunnittele, ohjaa, korjaa ja opi Yleissuunnittelu - välitavoitteet Rakennusvaihesuunnittelu - Tarkenna eri toimijoiden vastuut Valmisteleva suunnittelu - Poista esteet ja valmistaudu Viikkosuunnittelu - Lupaukset Olemmeko luottavaisia, että kykenemme toimittamaan projektin asetetuilla rajoituksilla? Kuka vastaa viimekädessä siitä? Ymmärrämmekö, miten työ tehdään? Olemmeko saaneet muilta osapuolilta lupaukset, että onnistumme yhdessä? Olemmeko luottavaisia, että kykenemme välitavoitteeseen? Onko eri osapuolet aktiivisia? Onko annettu luotettavia lupauksia, että esteet on tunnistettu ja poistettu? Olemmeko luottavaisia, että tehtävät alkavat ja päättyvät kuten on suunniteltu Kuinka koordinoimme viikon tehtävät? Olemmeko luvanneet toteuttaa tehtävämme? Oppiminen -Mittaa luotettavuutta (TTP) ja reagoi Mitä olemme oppineet`? Mitä muutoksia tulee tehdä, jotta suorituskykymme paranee?

23 Miksi Last Planner? Ilman Last Planner systeemiä vain puolet viikoittaisista tehtävistä toteutuu kuten suunniteltu Niin kutsuttu tuotannon ohjaus on jälkikäteen todennettuja havaintoja onnistumisista ja epäonnistumisista - ei aktiivista ohjausta tavoitteita kohti Projektit ovat sitoutumisesta vapaata aluetta. Lupauksia ei vaadita eikä niitä ole totuttu tekemään (jos et osaa sanoa ei, et osaa tehdä lupauksia)

24 Last Planner Periaatteet: Lähtökohta: Kaikki suunnitelmat ovat ennusteita ja kaikki ennusteet ovat vääriä. Mitä pitemmälle ennustetaan, sitä enemmän se tulee heittämään siitä miten aikanaan toteutetaan. Mitä tarkemmin ennustetaan, sitä enemmän se menee metsään lopullisen toteutuksen verrattuna. Suunnittele tarkemmin vasta kun olet lähempänä työn suorittamista Tee suunnitelma yhteistyössä niiden kanssa, jotka suorittavat tehtävät Paljasta ja poista esteet suunnitelluista tehtävissä yhdessä Tee luotettavia lupauksia Opi epäonnistumisista

25 Last Planner : Ennustettavampi työnkulku (workflow) ja nopeampi oppiminen Suunnittele, jotta voit oppia, organisoida ja antaa luotettavia lupauksia Keskustelujen keskipiste: Oikeat ihmiset keskustelevat oikeista asioista oikealla detaljitasolla oikeaan aikaan. Yhdistetään iso kuva detaljeihin hukan eliminoimiseksi Ylläpitää ja parantaa luottamusta ja arviointikykyä tuotannon ohjauksen systeemiin. Vähentää sattumanvaraisuutta Luo ja aktivoi tarpeellisen sitoutumisen verkostoa, jotta projekti voidaan toimittaa tavoitteiden mukaisesti

26 Prosentit Tehtävien toteutumisprosentti Seurantaviikot

27 Rakentamisvaihesuunnittelu - yhteistyössä Yhteinen pohdinta - yhteinen tavoite Sitoutuminen tavoitteisiin Lupauksen pitäminen Työjärjestysten järkevyys - motivaatio Järkevät kestot - mestariippuvuudet - työrauha & laatu

28 Last Planner System Tuotannonohjaus Projektin tavoitteet Budjetti& Aikataulu Tuotannon osittelu Lähtötiedot Yleisaikataulu ja vaiheaikataulu Valmisteleva suunnittelu PITÄISI Poistetaan esteet VOIDAAN Viikkosuunnittelu TEHDÄÄN TTP Toteutus TEHTIIN

29 Laitetaan palaset paikoilleen Projektitoimitus Projektin tuotantosysteemi

30 Projektitoimitus asiakasarvon maksimointi ja hukan minimointi Asiakastarpeet Edullisuus Turvallisuus Sujuvuus Häiriöttömyys Ympäristö Käytettävyys Johtamalla toimittajamarkkinaa yhdistämällä intressejä ja haastamalla markkinaa innovatiivisuuteen ja yhteistoimintaan Asiakastarpeet yhteisiksi intresseiksi ja haasteiksi tilaus-toimitusketjulle Asiakkaat Tilaajat Palvelutoimittajat

31 Yhteiset tavoitteet ja intressit? Kustannukset (investointi, ylläpito, operointi) Läpimenoaika Asiakastyytyväisyys (käyttäjä) Tuotevaatimukset Haitan minimointi kolmansille osapuolille Liikenneturvallisuus (tai vastaava) Työturvallisuus Työvoima Kehittäminen Yhteiskuntavastuu Entä nämä vielä lisäksi? Ylituotanto Odottaminen (toimitusvarmuus) Turhat kuljetukset ja siirrot Yliprosessointi tai väärä prosessointi Ylisuuret varastot Turhat liikkeet, askeleet, haut, välikäännökset jne. Virheet

32 Jos olet osana integroitua projektitiimiä, jolla on yhteisiä tavoitteita (kaupalliset intressit ovat siis jo olemassa) Etsikää kokonaan uusia ratkaisuja ja toteutusprosesseja tai uudistakaa nykyisiä prosesseja Jos hankit alihankintaa, haasta toimijasi Kehittämään uusia ratkaisuja ja toteutusprosesseja tai Uudistamaan prosesseja niin, että asiakasarvosi maksimoituu ja hukka minimoitu Vaatii nykyisten kaupallisten mallien kehittämistä Jos olet toimija, joka tarjoaa palveluitaan projekteille Kehitä jatkuvasti uusia ratkaisuja ja toteutusprosesseja tai paranna luotettavuutta, läpimenoaikoja ja kehitä jatkuvasti prosessia, jotta voit maksimoida arvoa asiakkaalle ja minimoida hukkaa ja menestyä busineksessa

33 Hinta/kustannukset Nämä ainakin ovat hukkaa Täälläkin on kehittämispotentiaalia - Manakeeraus ja yhteistoiminta - Tekemisen prosessit menetelmät ja tuotteet? Epäedulliset suunnitelmamuutokset Riskivaraus Kate Ylimääräinen puskuri, perustuen aikaisempien projektien kokemuksiin Työvoima (optimi) Materiaalit ja kalusto (optimi)

34 Seuraavat tulokset eivät ole toiselta planeetalta tai keksittyjä

35

36

37 Kiitos mukanaolosta ja käynnistetään keskustelu!

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA Diplomityö Tarkastajat: professori Jarmo Laitinen Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

8 Tuottavuus ja vaikuttavuus

8 Tuottavuus ja vaikuttavuus 8 Tuottavuus ja vaikuttavuus Allianssin edut ja mahdollisuudet vaativien projektien läpiviennissä Rami Tuokko & Jani Saarinen, Vison Alliance Partners Oy Kiinteistö- ja rakennusalan hankkeissa koetut ongelmat,

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 239 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Reports 239 Espoo 2007 TKK-RTA-R239 ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA

Lisätiedot

Pekka O. Einistö Lean sujuvoittaminen ajattelutapana ja johtamisfilosofiana

Pekka O. Einistö Lean sujuvoittaminen ajattelutapana ja johtamisfilosofiana Suomen Laatuyhdistys ry:n Osaamisen kehittämisen laatujaoksen teemailtapäivä 24.11.2010 klo 15-18 Toyota Tsusho Nordic Oy:ssä Vantaan Kaivokselassa. Pekka O. Einistö Lean sujuvoittaminen ajattelutapana

Lisätiedot

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Last Planner toimiva tuotannonohjaus työmaalla Lauri Koskela, tekniikan lisensiaatti lauri.koskela@vtt.fi

Last Planner toimiva tuotannonohjaus työmaalla Lauri Koskela, tekniikan lisensiaatti lauri.koskela@vtt.fi Last Planner toimiva tuotannonohjaus työmaalla Lauri Koskela, tekniikan lisensiaatti lauri.koskela@vtt.fi Anssi Koskenvesa, diplomi-insinööri koskenvesa@mittaviiva.fi 476 Last Planner 1 on 1990-luvulla

Lisätiedot

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 1/2010 PROJEKTIALA MUUTOKSESSA 8 SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? 10 MUUTOSTA johdetaan projekteina 29 SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 29 OULUSTA valmistuu projektialan ammattilaisia Tee

Lisätiedot

Lean toimintamalli + lyhyt esittely Green Lean -ajatteluun. Jouko Raita03-2013 jouko.raita@raitaint.biz

Lean toimintamalli + lyhyt esittely Green Lean -ajatteluun. Jouko Raita03-2013 jouko.raita@raitaint.biz Lean toimintamalli + lyhyt esittely Green Lean -ajatteluun Jouko Raita03-2013 jouko.raita@raitaint.biz Voinko hyödyntää Leaniä? Missä on tuotantoa... siellä on prosessi Missä on prosessi... siellä on hukkaa

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Teollinen Internet -laivaseminaari 16. 18.9.2015 Ilmoittaudu! Vaikuttavin opinnäytetyö 2014 2015-kilpailu

Teollinen Internet -laivaseminaari 16. 18.9.2015 Ilmoittaudu! Vaikuttavin opinnäytetyö 2014 2015-kilpailu TIETOJÄRJESTELMÄTYÖN ASIANTUNTIJA Sytyke ry:n jäsenlehti KETTERYYS TÄNÄÄN & TULEVAISUUDESSA BUDJETTI AIKATAULU LAATU PELOT URAKOITSIJA TOIVEET LUOTTAMUS Ketterät Teollinen Internet -laivaseminaari 16.

Lisätiedot

TUOMO HAKANEN PROJEKTINHALLINNAN JA KUSTANNUSSEURANNAN KEHITTÄMINEN TEOLLISUUDEN ALIHANKKIJAYRITYKSESSÄ

TUOMO HAKANEN PROJEKTINHALLINNAN JA KUSTANNUSSEURANNAN KEHITTÄMINEN TEOLLISUUDEN ALIHANKKIJAYRITYKSESSÄ TUOMO HAKANEN PROJEKTINHALLINNAN JA KUSTANNUSSEURANNAN KEHITTÄMINEN TEOLLISUUDEN ALIHANKKIJAYRITYKSESSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Petri Suomala Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknistaloudellisen

Lisätiedot

Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla

Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla Alanne Ville Karvinen Tommi Lakaniemi Sakke Leino Johannes 2013 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää

Lisätiedot

Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa

Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa TEKNILLINEN TIEDEKUNTA Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa Jarmo Hatunen Diplomityö Konetekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2015 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Koulutusohjelma (kandidaatin

Lisätiedot

4. YRITYS VS. VERKOSTOYRITYS

4. YRITYS VS. VERKOSTOYRITYS 100 4. YRITYS VS. VERKOSTOYRITYS Edellisillä sivuilla on tarkasteltu teknologisen kehityksen historiaa, nykyisen vaiheen muutosajureita ja niiden vaikutusalueita. Eräs näistä on yritysten toiminta suhteessa

Lisätiedot

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää CRM ostajanopas Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää Miksi lukea tämä CRM-ostajan opas? Jos yritys haluaa parempaa kannattavuutta ja nopeampaa kasvua, on luonnollista,

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN - TIE TULOKSIIN Urpo Jalava & Kari J Keinonen 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

Projektitoiminta 2/2008

Projektitoiminta 2/2008 Projektitoiminta 2/2008 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXXI, ISSN 1455-4178 MENESTYKSEN MATKAEVÄÄT 4 Projektityökalut tuottamaan 10 Erilaisia työkaluja projektipäällikön avuksi löytyy - mutta onko

Lisätiedot

SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA

SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA Niko Pylkkänen LuK-tutkielma Tietojenkäsittelytiede Kuopion yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos Syyskuu 2005 KUOPION YLIOPISTO, informaatioteknologian ja

Lisätiedot

Oma toteutus vai urakkaketju?

Oma toteutus vai urakkaketju? Oma toteutus vai urakkaketju? Matti Harjuniemi, FM puheenjohtaja, Rakennusliitto ry matti.harjuniemi@rakennusliitto.fi Rakentajain kalenteri 2013 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Systemaattinen rakennustyömaan riskien ja mahdollisuuksien hallinta Kalle Kähkönen, PhD, DI Johtava tutkija, VTT kalle.kahkonen@vtt.

Systemaattinen rakennustyömaan riskien ja mahdollisuuksien hallinta Kalle Kähkönen, PhD, DI Johtava tutkija, VTT kalle.kahkonen@vtt. Systemaattinen rakennustyömaan riskien ja mahdollisuuksien hallinta Kalle Kähkönen, PhD, DI Johtava tutkija, VTT kalle.kahkonen@vtt.fi 334 Rakennustyömaan riskit realisoituvat ongelmina, jotka pienimmillään

Lisätiedot

Käynnissäpidon tiedonkeruun tehostaminen

Käynnissäpidon tiedonkeruun tehostaminen Ville Rauhala Käynnissäpidon tiedonkeruun tehostaminen KÄYNTI Käynnissäpidon tiedonhallinta Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 1/2013 Käynnissäpidon tiedonkeruun

Lisätiedot

Ryhmäkorjauskysely. 1. Ryhmäkorjauksen hyödyt. Vastaajien määrä: 27

Ryhmäkorjauskysely. 1. Ryhmäkorjauksen hyödyt. Vastaajien määrä: 27 Ryhmäkorjauskysely 1. Ryhmäkorjauksen hyödyt Ota kantaa oletko samaa tai eri mieltä ryhmäkorjausta perustelevien väittämien kanssa. Vastaajien määrä: 27 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 Suurempi

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Koneyrityksen riskienhallinta

Koneyrityksen riskienhallinta Koneyrityksen enhallinta Näkökulmana seuraavat alat: energia, metsänparannus ja puunhankinta Riskikartta Työprosessin vaihe Riskianalyysi Seurausluokka Riskiluokka Toimenpiteet Seuranta Lukijalle Käsissäsi

Lisätiedot

Rakennustyömaan suorituskyvyn mittaaminen ja kehittäminen

Rakennustyömaan suorituskyvyn mittaaminen ja kehittäminen Rakennustyömaan suorituskyvyn mittaaminen ja kehittäminen Juha Salminen, TkT Kehityspäällikkö, NCC Rakennus Oy juha.salminen@ncc.fi Mittarien käyttötarkoitukset Mittari voidaan määritellä menetelmäksi,

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011 Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Tervetuloa luentoaineiston käyttäjäksi! Tämän luentoaineiston on laatinut Markku Pitko

Lisätiedot