Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä"

Transkriptio

1 1 Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä Olli Setälä FM

2 2 Sisällys 1. Kyselyn taustaa, toteutus ja vastausten käsittely Vastaajat Kirjastossa asiointi Mitä kirjastossa tehdään Arviot aukioloista, tiloista, laitteista Aukioloajat Tilojen viihtyisyys ja käytännöllisyys Internet- tietokoneiden määrä Lainaus- ja palautusautomaatit Kirjaston kokoelmat Aikuisten kauno- ja tietokirjallisuus Lasten ja nuorten kirjat Äänikirjat ja kielikurssit Lehdet Musiikkiäänitteet ja nuotit Elokuvat Asiakaspalvelu sekä aineistojen sijoittelu, löydettävyys ja saatavuus Tiedottaminen ja kotisivut Verkkokirjasto Vapaa palaute Tärkeimpiä tuloksia Liite 1: Kyselylomake... i Liite 2: Avoimet vastaukset kysymykseen Mitä tavallisesti teet kirjastossa?... iii Liite 3: Avoimet vastaukset... iv

3 1 1. Kyselyn taustaa, toteutus ja vastausten käsittely Riihimäen ja Hyvinkään kaupunginkirjastojen sekä Nurmijärven, Hausjärven ja Lopen kunnankirjastojen yhteinen asiakaskysely järjestettiin Tosin Riihimäellä (ja ilmeisesti myös Nurmijärvellä) kysely alkoi päivämääräsekaannuksen vuoksi pari päivää myöhässä Kysely oli Ratamo-kirjastojen kolmas yhteinen. Aikaisemmat pidettiin marraskuussa 212 ja maaliskuussa 21. Riihimäellä kysely toteutettiin samalla mallilla kuin edellisellä kerralla. Paperisia kyselylomakkeita oli jaossa lastenosastolla, lehtisalissa, musiikkiosastolla ja aikuistenosastolla kolmessa paikassa. Verkkolomakkeeseen oli linkki kirjaston etusivulla, verkkokirjastossa, kaupungin sivujen ajankohtaisissa tiedotteissa, Facebookissa ja Twitterissä. Sosiaalisessa mediassa vastauskehotuksia lähetettiin noin viikon välein kolme kertaa. Facebookin kautta vastauslomakkeeseen oli klikattu parikymmentä kertaa, Twitterin kautta vain pari kertaa. Vastauksia käsiteltiin tällä kertaa Webropol-kyselytutkimussovelluksella, mikä antoi aikaisempaa paremmat mahdollisuudet tulosten analysointiin. Sovelluksen raportointityökalulla saa helposti esiin vastaajien eri taustatekijöiden vaikutuksia vastauksiin. Tätä on raportissa hyödynnetty huomioimalla ikäryhmien ja sukupuolen vaikutus, jos vaikutus on ollut selvä. Webropol myös helpotti huomattavasti diagrammien tekoa. Aineiston muokkaamisesta ja jakaumien visualisoinnista Webropolilla vastasi Hyvinkään kaupunginkirjaston kirjastonhoitaja Teijo Virolainen. Kyselylomake (Liite 1) oli hyvin samanlainen kuin edellisellä kerralla. Lisäyksiä olivat ainoastaan kysymys sähkökirjojen lainaamisesta (kohta 11) ja ohje jättää numeroarvioinneissa kohdan tyhjäksi, jos ei osaa vastata. Edellisellä kerralla en osaa vastata -vaihtoehdon puuttuminen nimittäin hämmensi monia vastaajia. Koska kyselylomaketta ei merkittävästi muutettu vuoden 212, voi kyselyjen tuloksia vertailla kohtalaisen hyvin. Vuoden 21 lomakkeen arviointikysymysten asteikko oli niin erilainen, että sillä saadut tulokset eivät ole vertailukelpoisia. Kirjastokäyntien tiheyttä ja kirjastonkäyttötapoja koskevat monivalintakysymykset eivät muuttuneet, joten niiden vastauksia voi vertailla kaikista kolmesta kyselystä.

4 2 Riihimäen saamia arvioita on joissain tapauksissa mielekästä vertailla toisiin kyselykirjastoihin. Tällöin kaikista kyselykirjastoista yhdessä, käytetään termiä Ratamo-kirjastot ja kaikista kyselyvastaajista käytetään termiä Ratamo-vastaajat. Riihimäellä annettuja kirjastoautoja koskevia arvioita ei käsitellä. Raportti etenee kysymys kysymykseltä samassa järjestyksessä kuin ne olivat lomakkeessa. Lopussa ovat yhteenveto ja liitteet. 2. Vastaajat Kaikissa Ratamo-kirjastoissa ja kirjastoautoissa vastaajia oli yhteensä 847, mikä oli 27 vähemmän kuin edellisessä kyselyssä. Pudotusta oli siis 24 %. Riihimäkeä arvioi 256 vastaajaa, eli 39 (13 %) vähemmän kuin 212. Vastaajien määrän pudotus ei Riihimäellä ollut siis yhtä suuri kuin yleisesti Ratamo-kirjastoissa. 21 vastaajia oli Riihimäellä 491, siihen nähden vastaajat ovat vähentyneet 48 %. Paperilomakkeilla vastauksia annettiin 178 (7 %) ja verkossa 78. Verkkovastaajat olivat vähentyneet edellisestä kyselystä merkittävästi. Silloin verkossa vastasi 183 eli 62 % kaikista vastaajista. Muita kirjastoja koskevia vastauksia annettiin seuraavasti: Hausjärven kirjasto 48, Hausjärven kirjastoauto 51, Hyvinkään pääkirjasto 24, Hakalan kirjasto 17, Paavolan kirjasto 82, Lopen kirjasto 43, Lopen kirjastoauto 7, Nurmijärven pääkirjasto 36, Klaukkalan kirjasto 72, Rajamäen kirjasto 28, Nurmijärven kirjastoauto 3.

5 3 Naisia Riihimäen vastaajista oli 7 %, Ratamo-kirjastoissa 76 %. Riihimäellä miesten osuus oli suurin. Sukupuolijakauma ei oleellisesti muuttunut edellisestä kyselystä. Vastaajien sukupuolijakauma paikkakunnittain Vastaajien ikäjakauma muuttui Riihimäellä hieman vuodesta 212. Merkittävin muutos oli, että vastaajien keski-ikä nousi hieman: vuotiaiden ja 18 3-vuotiaiden osuudet laskivat noin viisi prosenttiyksikköä ja sekä yli 6-vuotiaiden nousi viisi prosenttiyksikköä. Selvästi suurin ikäryhmä oli vuotiaat, kuten aiemminkin. Vastaajien ikäjakauma Riihimäellä

6 4 Kirjastojen välillä oli suuria eroja ikäryhmäjakaumissa: Ikäryhmäjakaumat paikkakunnittain Lopella ja Hausjärvellä vastaajat ovat olleet keskimäärin iäkkäämpiä kuin muualla. Riihimäen vastaajat olivat nuorimpia. On muistettava, että vastaajien ikäryhmien jakaumat eivät suoraan kerro kirjastojen käyttäjien todellisista ikäjakaumista, koska eri-ikäisten vastausaktiivisuus voi vaihdella paljonkin. Myös kyselyn järjestelyillä ja lomakkeella on ollut omat vaikutuksensa siihen, kuinka ahkerasti eri-ikäiset ovat kyselyyn vastanneet. 3. Kirjastossa asiointi Vuoteen 21 verrattuna viikoittaisten käyttäjien osuus on kasvanut noin 1 prosenttia kuukausittaisten kävijöiden kustannuksella. Toisaalta vuosien 212 ja 214 välillä kirjasto käynnit ovat hieman harvenneet: viikoittaisten käyttäjien osuudesta (42 %) pari prosenttiyksikköä oli siirtynyt kuukausittain käyttäville (46 %), mikä nosti kuukausittain käyttävät suurimmaksi ryhmäksi. Harvemmin kuin kuukausittain käyvien osuus on laskenut tasaisesti ja on nyt sama kuin päivittäisillä käyttäjillä (6 %).

7 Päivittäin Viikoittain Kuukausittai Harvemmin Kuinka usein vastaajat käyvät kirjastossa Luvut ovat prosentteja. Ikäryhmien välillä käyntitiheydessä oli suuriakin eroja, mutta niin oli myös ryhmien sisällä. Karkeasti jakaumia voi kuvailla siten, että päivittäisissä käyttäjissä suurin ryhmä oli vuotiaat, tosin viikoittainen ja kuukausittainen käyttö oli heille yhtä tavallista. Suurin osa alle 18- ja yli 6- vuotiaista käytti kirjastoa ainakin viikoittain, ja lähes kaikki vähintään kuukausittain vuotiaat käyvät kirjastossa harvimmin ja heille kirjastokäynti on tyypillisesti kuukausittainen juttu ja 46 6-vuotiaat käyvät hieman heitä useammin. Kuinka usein eri ikäryhmät käyvät Riihimäen kirjastossa Riihimäen tulokset poikkesivat Ratamo-kirjastojen yleisestä linjasta etenkin siten, että kuukausittaisten kävijöiden osuus oli suurin, kun taas muiden kirjastojen vastauksissa viikottainen käyttö oli selvästi yleisintä:

8 6 Vastaajien kirjastokäyntien tiheys Ratamo-kirjastoissa Tulos selittyy ainakin osittain sillä, että Riihimäellä vuotiaiden osuus vastaajista oli suurempi kuin muualla, ja tämä ikäryhmä käyttää kirjastoa enimmäkseen kuukausittain. 4. Mitä kirjastossa tehdään Kysymykseen Mitä tavallisesti teet kirjastossa? vastaaja pystyi valitsemaan annetuista vaihtoehdoista niin monta kuin tarpeellista ja lisäksi antamaan halutessaan avoimen vastauksen. Aikaisemmissa kyselyissä vaihtoehdot olivat muuten samat, paitsi 21 ei kysytty tapahtumiin osallistumisesta. Selvimmät muutokset vastauksissa neljän vuoden aikana olivat Vietän aikaa -vaihtoehdon valinneiden lisääntyminen 15 prosentista 24:ään ja Käytän internetiä vähentyminen 15:stä kymmeneen. Muuten vastaukset olivat pysytelleet samoilla linjoilla ja vaihtoehtojen suosituimmuusjärjestys oli muuten sama paitsi Vietän aikaa -vaihtoehto oli noussut neljännelle sijalle Etsin tietoja -vaihtoehdon ohi. Yli 9 % oli valinnut vaihtoehdon Lainaan, palautan, uusin aineistoa. Toiseksi suosituinta on lehtien lukeminen (42 %) ja kolmanneksi sijoittui näyttelyihin tutustuminen (27 %).

9 Lainaan, palautan, uusin Luen lehtiä Etsin tietoja Opiskelen Käytän nettiä Tutustun kuntatietoon Kopioin, digitoin, skannaa Vietän aikaa Tutustun näyttelyihin Osallistun tapahtu Mitä Riihimäen kirjastossa tavallisesti tehdään Luvut prosentteja. Eri ikäryhmien kirjastonkäyttötavoissa on paljonkin eroja. Lainaus, palautus, uusinta on tasaisesti suosituinta kaikissa ikäryhmissä, mutta muissa toiminnoissa näkyy eroja. Lehtien luku on nimenomaan yli 46-vuotiaiden suosiossa, heistä lehtiä lukee yli puolet. Myös alle 18-vuotiaista lehtiä lukee noin kolmasosa. Tietojen ja aineistojen etsiminen on yleisintä vuotiaille, joista vaihtoehdon ovat valinneet noin puolet, aikuisista vain vajaa neljännes. Myös opiskelu on yleisintä vuotiaille. Netin käyttö on suosituinta alle 18-vuotiaille, joista sitä käyttää noin 2 %. Näyttelyihin tutustuminen on sitä suositumpaa mitä vanhempi ikäryhmä on, tosin myös moni alle 13-vuotiaista on valinnut vaihtoehdon. Yli 46-vuotiaille näyttelyihin tutustuminen on lehtien luvun jälkeen kolmanneksi yleisin toiminto. Alle 18-vuotiaista noin kaksi kolmesta on ilmoittanut viettävänsä aikaa kirjastossa, mikä tekee siitä nuorimpien ikäryhmien toiseksi suosituimman kirjastonkäyttötavan. Myös vuotiaille ajan

10 8 vietto on lehtien luvun jälkeen kolmanneksi suosituin tapa käyttää kirjastoa. Yli 46-vuotiaille ajan vietto kirjastossa ei ollut olennaista. Tapahtumiin osallistuminen painottuu vanhimpiin ikäryhmiin. Kirjaston käyttötavat Riihimäellä ikäryhmittäin

11 9 Sukupuolten välillä suurin ero oli, että miehistä lehtiä ilmoitti lukevansa yli puolet, naisista noin kolmannes. Tietojen ja aineistojen etsiminen oli myös hieman suositumpaa miehille. Naiset taas tutustuivat näyttelyihin ja osallistuivat tapahtumiin miehiä ahkerammin. Kohtaan pystyi antamaan myös avoimen vastauksen. Riihimäellä niitä tuli 21 (Liite 2). Selvästi yleisin vastaus oli lapsen kanssa leikkiminen satuhuoneessa ja satutunnille osallistuminen. Muut vastaukset liittyivät lähinnä ajanviettoon, oleskeluun ja läksyjen tekoon. Kirjastojen välillä suurimmat erot olivat lehtien luvussa: Nurmijärvellä peräti 54 % vastaajista luki lehtiä, Lopella 44 %, Riihimäellä 42 %, Hyvinkäällä 34 % ja Hausjärvellä 28 %. Lopella ja Riihimäellä näyttelyihin tutustuminen oli yleisempää kuin muualla. Riihimäellä ajanvietto kirjastossa on yleisempää ja tapahtumat vetävät väkeä suhteellisesti enemmän kuin muualla. Kirjaston käyttötavat Ratamo-kirjastoissa 5. Arviot aukioloista, tiloista, laitteista 5.1 Aukioloajat Kirjastot saivat hyvin erilaisia arvioita aukioloistaan. Lopella ja Nurmijärvellä vastaajat olivat tyytyväisimpiä. Riihimäki ja Hyvinkää saivat lähes samanlaiset arviot ja Hausjärvellä oltiin selvästi kriittisimpiä.

12 1 Aukiolojen arviot Ratamo-kirjastoissa Edelliseen kysellyn verrattuna Riihimäellä erittäin hyvät arviot vähenivät neljä prosenttiyksikköä ja välttävät viisi. Vastaavasti hyvän arvion antaneiden osuus kasvoi yhdeksän prosenttiyksikköä. Erittäin hyvän ja hyvän arvioinnin antaneiden yhteinen osuus oli 91 %, kun 212 se oli 86 % Aukiolon arviot Riihimäellä 212 ja 214 Vastaajan iällä näyttää olleen vaikutusta vastauksiin. Selvästi tyytymättömimpiä olivat vuotiaat ja tyytyväisimpiä 19 3-vuotiaat. Aukiolojen arviot ikäryhmittäin

13 11 Jos tuloksia verrataan ikäryhmien kirjastokäyntien tiheyteen, niin karkeasti arvioiden näyttää sille, että mitä harvemmin ikäryhmän edustajat käyttävät kirjastoa sitä tyytyväisempiä he ovat aukioloaikoihin. 5.2 Tilojen viihtyisyys ja käytännöllisyys Vastaajista sama osuus 47 % antoi kirjaston tiloille sekä erittäin hyvän että hyvän arvion ja 5 % piti tiloja tyydyttävinä. Arviot eivät muuttuneet oleellisesti vuodesta Tilojen saamat arviot 212 ja 214 Ikäryhmistä tyytyväisimpiä ovat alle 13- ja vuotiaat, eli todennäköisesti paljolti lapset ja heidän vanhempansa: Tilojen saamat arviot ikäryhmittäin

14 Internet- tietokoneiden määrä Asiakaskoneiden määrä tyydytti hieman enemmän vastaajia 214 kuin 212: Arviot asiakaskoneista 212 ja 214 Vaikka aikaisemmassa kohdassa vain 1 % vastaajista ilmoitti käyttävänsä nettiä kirjastossa, nettikoneiden määrää arvioi 68 %. Voi pohtia, olisiko nettikoneilla enemmän käyttäjiä erilaisilla järjestelyillä. Ratamo-kirjastojen välillä erot eivät olleet merkittävän suuria. 5.4 Lainaus- ja palautusautomaatit Aiemmasta kyselystä tyytyväisyys automaatteihin oli lisääntynyt, mikä näkyy erittäin hyvän arvion antaneiden osuuden kasvuna. Toisaalta välttävän ja huonon arvion antaneiden osuus on pysynyt lähes samana Arviot automaateista 212 ja 214 Kirjastojen välillä suhtautuminen automaatteihin vaihteli hyvin paljon. Riihimäen tulokset olivat parhaat:

15 13 Automaattien saamat arviot Ratamo-kirjastoissa 6. Kirjaston kokoelmat Eri aineistoryhmien saamien arvioiden määrä vaihteli paljon. Jos katsotaan kuinka suuri osuus kaikista vastaajista on arvioinut kutakin kokoelmaryhmää, saadaan sumea kuva siitä, missä määrin kutakin kokoelmaryhmää vastaajat ovat käyttäneet suhteessa toisiin kokoelmaryhmiin. Jakaumiin ja niiden muutoksiin on syytä suhtautua kriittisesti, koska vastaajajoukot ovat eri vuosina olleet laadullisesti ja määrällisesti erilaisia. Myös eri kokoelmaryhmien välillä on luonnollisia eroja, eli esimerkiksi musiikki ei vain kaikkia kiinnosta ja kuvakirjoja käyttää vain tietyt asiakasryhmät. Prosentit eivät siis kerro kokoelmien laadusta tai tärkeydestä asiakkaille. Alla olevaan taulukkoon on koottu kokoelmaryhmien vastausprosentit vuosina 212 ja 214. Muutokset kyselyjen välillä eivät ole suuria. Eniten arvioita ovat menettäneet musiikkiaineistot, kielikurssit sekä aikuisten kauno- ja tietokirjallisuus. Kiinnostustaan ovat lisänneet vain lasten kuvakirjat sekä lasten ja nuorten tietokirjat. 214 selvästi eniten arvioita (79 68 % kaikista vastaajista) saivat aikuisten kirjallisuus ja lehdet. Seuraavana olivat lasten- ja nuorten kirjallisuus, elokuvat, musiikkiäänitteet ja äänikirjat (54 43 %) ja vähiten arvioita saivat kielikurssit ja nuotit (32 %).

16 Aik. kauno Aik. tieto Lasten kuvak. Last. Kauno Lasten tieto Äänikirj. Kielik. Lehdet Musiikkiään. Nuotit Elokuvat Kuinka suuri osuus vastaajista (%) arvioi tiettyä kokoelmaa Kokoelmaryhmistä parhaat arviot saivat lasten kuvakirjat sekä lasten ja nuorten kauno- ja tietokirjallisuus. Kärkijoukkoon kuuluivat myös lehdet ja musiikkiäänitteet. Huonoimmat arviot saivat äänikirjat ja kielikurssit. Eniten välttäviä ja huonoja arvioita saivat elokuvat ja äänikirjat, vähiten aikuisten tietokirjallisuus:

17 15 Kokoelmien saamat arviot Riihimäellä 214 Seuraavaksi tuloksia vertaillaan vuoden 212 tuloksiin. Iän ja sukupuolen vaikutuksia esitellään, jos niillä on ollut selvästi merkitystä. Myös Ratamo-kirjastojen välisiä eroja on joissain kohdissa tuotu esiin. 6.1 Aikuisten kauno- ja tietokirjallisuus Kaunokirjallisuuden saamat arviot olivat hyvin samanlaisia kuin 212: Aikuisten kaunokirjallisuuden arviot 212 ja 214

18 16 Ikäryhmien välillä ei ollut suuria eroja vuotiaat olivat hieman muita tyytyväisempiä. Kriittisimpiä olivat yli 6-vuotiaat. Aikuisten kaunokirjallisuuden arviot ikäryhmittäin Sukupuoli vaikutti arvioihin siten, että naiset antoivat parempia arvioita: Aikuisten kaunokirjallisuuden arviot sukupuolittain Riihimäen tulokset eivät juurikaan poikenneet Ratamo-kirjastojen tuloksista: Aikuisten kaunokirjallisuuden arviot Ratamo-kirjastoissa

19 17 Tyytyväisyys tietokirjoihin lisääntyi hieman: hyvien arvioiden osuus nousi viidellä prosenttiyksilöllä ja välttävien laski saman verran Aikuisten tietokirjallisuuden arviot 212 ja 214 Iällä ja sukupuolella ei ollut samanlaisia vaikutuksia arvioihin kuin kaunokirjallisuudessa. Ratamo-kirjastojen vertailussa Riihimäen tulokset olivat täpärästi parhaat: Aikuisten tietokirjallisuuden arviot Ratamo-kirjastoissa 6.2 Lasten ja nuorten kirjat Lasten kuvakirjojen arviot olivat parantuneet hieman:

20 18 Lasten kuvakirjojen arviot 212 ja 214 Ratamo-kirjastoista Riihimäen tulokset olivat samalla viivalla Hyvinkään kanssa: Lasten kuvakirjojen arviot Ratamo-kirjastoissa Lasten ja nuorten kaunokirjallisuudessa suurin osa vastaajista antoi erittäin hyvän arvion, mikä oli selvä parannus vuoteen Lasten ja nuorten kaunokirjallisuuden arviot 212 ja 214 Riihimäen tulokset olivat Ratamo-kirjastoista parhaat. Lasten ja nuorten kaunokirjallisuuden arviot Ratamo-kirjastoissa

21 19 Lasten ja nuorten tietokirjallisuuden arviot paranivat, mutteivät yhtä paljon kuin kaunokirjallisuuden Lasten ja nuorten tietokirjallisuuden arviot 212 ja 214 Ratamo-kirjastoissa Riihimäen tulokset olivat kärkipäässä: Ratamo-kirjastojen arviot lasten ja nuorten tietokirjallisuudesta Sukupuolella näyttää olleen iso merkitys lasten- ja nuortenaineistojen arvioinneissa. Ensinnäkin miespuolisia arvioijia on ollut vain noin kolmasosa naispuolisista ja toiseksi miespuoliset (eli pojat) ovat olleet vähemmän tyytyväisiä: Lasten kuvakirjojen arviot sukupuolittain

22 2 Lasten ja nuorten kaunokirjojen arviot sukupuolittain Lasten ja nuorten tietokirjojen arviot sukupuolittain 6.3 Äänikirjat ja kielikurssit Vaikka äänikirjat saivat huonoimmat arviot kaikista kokoelmista, paranivat niiden saamat arviot vuodesta 212. Etenkin hyvien arvostelujen osuus kasvoi ja välttävien sekä huonojen osuudet pienenivät selvästi Äänikirjojen arviot 212 ja 214 Sukupuolella ei ollut suurta merkitystä äänikirja-arvioissa, mutta ikäryhmien antamat arviot vaihtelivat paljon. Kriittisimpiä näyttää olleen yli 6-vuotiaat. Heistä lähes puolet antoi välttävän arvosanan. Tosin tästä ikäryhmästä kysymykseen vastasi vain 11 henkilöä. Sama määrä vuotiaita on ollut huomattavasti tyytyväisempiä. Eniten vastanneet ja 46 6-vuotiaat olivat karkeasti katsoen näiden kahden välissä.

23 21 Äänikirjojen arviot ikäryhmittäin Muissa Ratamo-kirjastoissa äänikirjojen arviot olivat vielä huonompia kuin Riihimäellä: Äänikirjojen arviot Ratamo-kirjastoissa Kielikurssien erittäin hyvien arvioiden osuus väheni neljällä prosenttiyksiköllä. Vastapainoksi hyvien arvioiden osuus nousi 12 prosenttiyksiköllä ja huonot arviot katosivat kokonaan Kielikurssien arviot 212 ja 214 Naisten mielipiteet kielikursseista jakaantuivat. Miehet vaikuttavat olleen kohtalaisen tyytyväisiä.

24 22 Sukupuolten arviot kielikursseista Ikäryhmä jaottelussa oli kiintoisaa, että vain 15 % yli 6-vuotiaista vastasi kysymykseen kielikursseista: Kielikurssien arviot ikäryhmittäin Ratamo-vertailussa Riihimäki sai Lopen kanssa parhaita arvioita. Arviot kielikursseista Ratamo-kirjastoissa

25 Lehdet Arviot lehdistä paranivat hieman Lehtien arviot 212 ja 214 Sukupuolella ei ollut merkittävää vaikutusta lehtien arvioihin, mutta ikäryhmien välillä oli eroja. Tyytyväisimpiä olivat 19 3-vuotiaat ja tyytymättömimpiä vuotiaat. Ikäryhmien koot vaihtelivat paljon, joten etenkin alle 3-vuotiaiden osalta tuloksiin on suhtauduttava kriittisesti. Lehtien arviot ikäryhmittäin Ratamo-kirjastoista Riihimäen lehdet saivat parhaat arviot. Tosin kirjastojen väliset erot eivät olleet kovin suuria. Lehtien arviot Ratamo-kirjastoissa

26 Musiikkiäänitteet ja nuotit Äänitteiden arviot paranivat. Erittäin hyvien arvioiden osuus nousi roimasti 13 prosenttiyksikköä, hyvät pysyivät suurin piirtein ennallaan, välttävät ja huonot putosivat selvästi Musiikkiäänitteiden arviot 212 ja 214 Ikäryhmävertailussa näkyy, että ja 18 3-vuotiaat ovat antaneet huomattavan paljon huonoja arvosanoja. Tosin on myös huomattava, että näistä ryhmistä vastaajia oli vähän ja että samat ryhmät antoivat myös paljon erittäin hyviä arvioita. Tyytyväisimpiä ovat olleet vuotiaat. Musiikkiäänitteiden arviot ikäryhmittäin

27 25 Ratamo-vertailussa Riihimäen musiikkiäänitteet saivat selvästi parhaat arviot: Musiikkiäänitteiden arviot Ratamo-kirjastoissa Nuoteissa ei tapahtunut samanlaista nousua kuin äänitteissä. Erittäin hyvien arvioiden osuus tippui hieman, mutta hyvien nousi kahdeksan prosenttiyksikköä samalla kun välttävien ja huonojen arvioiden osuudet vähenivät Nuottien arviot 212 ja 214 Nuotteja arvostelleita vastaajia oli niin vähän, että ikäryhmäjaottelun tuloksista ei voi sanoa juuri mitään luotettavaa, koska ryhmät ovat hyvin pieniä: vuoitaita vastaajia oli vain kuusi ja yli 6-vuotiaita viisi.

28 26 Kuten äänitteistä myös nuoteista Riihimäki sai Ratamo-kirjastojen parhaat arviot: Nuottien arviot Ratamo-kirjastoissa 6.6 Elokuvat Elokuvien arviot paranivat kaikista kokoelmaryhmistä eniten. Vuodesta 212 erittäin hyvien arvioiden osuus nousi 15 prosenttiyksikköä ja hyvien kymmenen. Välttävät arvioiden osuus laski 18 prosenttiyksikköä ja huonojen seitsemän Elokuvien arviot 212 ja 214 Sukupuolten välillä ei elokuva-arvioissa ollut merkittävää eroa. Ikäryhmien mielipiteet taas hajaantuivat selvästi. Alle 13-vuotiaista valtavat 8 % antoi elokuville erittäin hyvän arvosanan ja loput hyvän vuotiaista noin puolet antoi välttävän ja noin 7 % huonon arvosana, vaikkakin lähes kolmannes valitsi erittäin hyvän vaihtoehdon. Molemmat ryhmät olivat pieniä, mutta ero on huima. Yli 6-vuotiaista kysymykseen vastasi vain kahdeksan.

29 27 Elokuvien arviot ikäryhmittäin Tyytyväisyys elokuviin vaihteli kirjastoittain paljon. Loppi sai parhaat arviot, Riihimäki toiseksi parhaat. Tosin Lopella elokuvakysymys sai vain 23 vastausta, Riihimäellä vastaajia oli yli viisi kertaa enemmän. Elokuvien arviot Ratamo-kirjastoissa 7. Asiakaspalvelu sekä aineistojen sijoittelu, löydettävyys ja saatavuus Kirjaston palvelujen laatua koskevat arvostelut eivät merkittävästi muuttuneet vuodesta 212. Kaikissa kohdissa arviot paranivat muutamalla prosenttiyksiköllä. Edellisestä kyselystä eniten paransivat henkilökunnan ystävällisyys ja aineiston saatavuus. Tuloksista on hyvä huomata, että aineiston saatavuutta piti erittäin hyvänä vain vajaa kolmannes. Myös aineiston sijoittelussa ja löydettävyydessä on parantamisen varaa. Iällä ja sukupuolella oli vaihtelevasti vaikutusta eri kohtien vastauksiin. Ratamo-kirjastojen välillä ei tuloksissa ollut suuria eroja. Loppi ja Hausjärvi saivat pieninä kirjastoina hieman muita parempia tuloksia aineiston löydettävyydessä, sijoittelussa ja saatavuudessa.

30 Henkilökunnan asiantuntemus 212 ja Henkilökunnan ystävällisyys 212 ja Palvelun sujuvuus 212 ja vuotiaissa esiintyi enemmän kritiikkiä palvelun sujuvuutta kohtaan kuin muissa ikäryhmissä: Palvelun sujuvuus ikäryhmittäin

31 29 Aineiston sijoittelu ja löydettävyys Aineiston sijoittelun ja löydettävyyden arviot 212 ja 214 Tyytyväisyys sijoitteluun ja löydettävyyteen pieneni melko suoraviivaisesti sen mukaan mitä iäkkäämpi ikäryhmä oli kyseessä. Tosin välttävien vastausten osuus oli suurin vuotiaissa. Aineiston sijoittelun ja löydettävyyden arviot ikäryhmittäin Aineiston saatavuus Arviot aineiston saatavuudesta 212 ja 214

32 3 Näkemykset aineiston saatavuudesta vaihtelivat suuresti ikäryhmien välillä ja myös joidenkin sisällä. Esimerkiksi 19 3-vuotiaiden näkemyksissä oli paljon hajontaa: noin puolet piti tilannetta erittäin hyvänä ja noin neljäsosa vain välttävänä. Vähiten tyytyväisiä olivat yli 6-vuotiaat. Arviot aineiston saatavuudesta ikäryhmittäin 8. Tiedottaminen ja kotisivut Tiedotukseen liittyvät arviot paranivat vuodesta 212 maltillisesti, kotisivujen arviot vain hitusen Tiedonsaanti palveluista 212 ja Tiedonsaanti aukioloista 212 ja 214

33 Tiedon saanti tapahtumista 212 ja Kirjaston kotisivut Vastaajien ikä on selvästi vaikuttanut arvioihin vain kohdassa tiedon saanti palveluista. Alle 18- vuotiaissa suurin osa oli erittäin tyytyväisiä. Aikuisvastaajissa mitä vanhempi ikäryhmä sitä tyytyväisempiä vastaajat ovat olleet: Tiedon saanti palveluista ikäryhmittäin

34 vuotiaat antoivat kaikissa tiedottamista koskevissa kysymyksissä vähiten erittäin hyviä arvioita. Ratamo-kirjastojen vertailussa Nurmijärven ja Lopen vastaajat antoivat parempia arvioita tiedon saannista kuin Riihimäki sekä Hyvinkää ja Hausjärvi huonompia kuin Riihimäki. Avoimet vastaukset tiedottamisesta Vastaajilta kysyttiin avoimella kysymyksellä, mistä lähteistä he saivat tietoa kirjaston palveluista ja tapahtumista. Vastaajat pystyivät listaamaan niin monta lähdettä kuin halusivat. Kysymys oli samanlainen kuin 212, joten tuloksia voi verrata. Netistä tietoa ilmoitti saavansa 75 %, mikä oli sama kuin 212. Kirjaston tiloissa ja ovella olevista ilmoituksista tietoa sai 26 %, edellisessä kyselyssä peräti 34 %. Lehdistä tietoa sai 21 %, vuonna %. Facebookin tiedonlähteeksi mainitsi 6 %, kun edellisessä kyselyssä heitä oli 8 %. Näyttää siis sille, että nettisivujen merkitys tiedottamisessa on entisestään korostunut, koska muiden tiedonlähteiden saamat maininnat ovat vähentyneet. Ilmeisesti nettisivut ovat yhä useammalle ainoa kanava, jota kautta he saavat kirjaston tiedotteita. Uutena tulokkaan on mainittava Mobiilikuntasovellus, jonka kautta tietoa sai 3 % vastaajista. 9. Verkkokirjasto Verkkokirjaston saamat arvostelut paranivat jokaisessa kohdassa hiukan edelliseen kyselyyn verrattuna. Muuten vastaukset olivat hyvin samansuuntaisia. Selvästi tyytyväisimpiä vastaajat olivat lainojen uusintaan, johon kolme neljästä antoi erittäin hyvän arvion. Varausten tekoonkin oli erittäin tyytyväisiä melkein kaksi kolmesta. Tiedonhakua erittäin hyvänä piti vain 4 %. Lainojen uusinta on myös suosituin toiminto: sitä arvioi 156 vastaajaa, tiedonhakua 137 ja varausten tekoa 135.

35 Arviot verkkokirjaston tiedonhausta 212 ja Arviot varausten teosta 212 ja Arviot lainojen uusimisesta verkkokirjastossa 212 ja 214 Tämänkertaiseen kyselyyn oli lisätty kysymys sähkökirjojen lainaamisesta. Kysymykseen vastasi 5 henkilöä eli vain viidennes kaikista vastaajista. Arviot olivat verkkokirjasto-osion huonoimmat Sähkökirjojen lainaaminen

36 34 Ratamo-kirjastoissa arviot olivat yleisesti ottaen huonoja ja niitä oli vähän. Riihimäellä arviot olivat parhaat: Verkkokirjaston käyttämättömyys Kysymykseen Jos et käytä verkkokirjasto, miksi et? vastasi 33 % kaikista vastaajista. Vuoden 212 kyselyssä vastaajia oli 28 %. Viiden prosenttiyksikön ero voi selittyä vastaajien keski-iän nousulla. Huomionarvoista on myös se, että 214 kaikista vastaajista 11 % ilmoitti olevansa tietämätön verkkokirjaston olemassaolosta, 212 näin vastasi vain 7 %. Lisäksi nyt 18 % ilmoitti olevansa haluton käyttämään verkkokirjasto, kun 212 heitä oli 13 %. Liian vaikeakäyttöisenä verkkokirjastoa piti 2 % ja sama osuus ilmoitti, ettei heillä ole mahdollisuutta käyttää verkkokirjastoa. 212 numerot olivat 3 % ja 5 %. 1. Vapaa palaute Vapaata palautetta antoi 133 vastaajaa eli 52 %, mikä oli suhteessa täysin sama kuin edellisessä kyselyssä. Vastausten pituudet vaihtelivat yhdestä sanasta hyvinkin pitkiin ja sisällöltään monipuolisiin kommentteihin. Kaikki vapaa palaute on liitteessä 4.

37 35 Noin 6 % kommenteista oli kiitoksia, joista noin kolmasosa oli lyhytsanaisia ja ilman tarkkaa kohdetta. Useampisanaisten kiitosten kohteita olivat henkilökunnan ystävällisyys ja palvelun sujuvuus, henkilökunnan ammattitaito, tapahtumat ja suomalainen kirjastolaitos. Sekalaisia toiveita kommenteista oli noin 25 %. Vähän yli neljännes toiveista koski aukioloa: toivottiin pidempiä aukioloaikoja, sunnuntaiaukioloa ja lyhennetyistä kesäaukioloajoista luopumista. Seuraavaksi eniten (noin 1 prosentissa) toivottiin hiljaista luku- ja opiskelutilaa. Loput toiveista kohdistuivat aineistoihin, tiloihin ja verkkopalveluihin ilman isoa yhteistä nimittäjää. Kaikista kommenteista moitteita oli noin 1 %. Eniten kritisoitiin vanhentunutta verkkokirjastoa. Muutamia moitteita saivat muun muassa melu, aineiston fyysinen kunto, tilojen viihtyisyys ja henkilökunnan ystävällisyys. Edellisessä kyselyssä teemat olivat samankaltaisia. Eroa on, että moitteiden määrä väheni selvästi. Etenkin aineiston sijoitteluun ja löydettävyyteen liittyvä kritiikki oli kadonnut vastauksista lähes kokonaan. 11. Tärkeimpiä tuloksia Vastaajia Riihimäellä oli 256. Vastaajien määrä väheni vuoden 212 kyselystä 13 % ja vuoden 21 kyselystä lähes puoleen. Verkkolomakevastaukset vähenivät paperisia enemmän. Riihimäellä vastaajista naisia oli 7 % vuotiaita vastaajissa oli huomattavan vähän; vuotiaita yli neljä kertaa enemmän. Tulevissa kyselyissä pitää keksiä keinoja, kuinka vuotiaiden ja miesten vastauksia saadaan enemmän. Yksi ratkaisu olisi, että vastausaikaa pidennettäisi jopa kuuteen viikkoon, jotta kysely osuisi myös kirjastoa harvoin käyttävien kohdalle. Myös kyselyn markkinointia pitää kohdistaa nyt vähän vastanneille ryhmille. Vastaajien kirjaston käyttö on pysynyt säännöllisenä: 94 % ilmoitti käyvänsä kirjastossa vähintään kerran kuussa. Vuoteen 21 verrattuna käyntikerrat ovat jopa hieman tihentyneet. Aktiivisimpia kävijöitä ovat alle 18- ja yli 6-vuotiaat vuotiaat käyvät harvimmin. Kirjaston käyttötavoissa selvimmät muutokset olivat, että ajanvietto kirjastossa oli lisääntynyt ja netin käyttö vähentynyt. Etenkin alle 18-vuotiaille kirjasto on tärkeä ajanviettopaikkana, yli 45- vuotiaille kirjasto taas ei ole sitä varten. Lainaus ja palautus ovat edelleen ylivoimaisesti

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 1. Vastaajan sukupuoli: Vastaajien määrä: 1237 mies 19% 22% 16% 22% 24% nainen 81% 78% 84% 78% 76% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Hausjärvi

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Vastaajaryhmä Opiskelijat Tökkikää päättäjiä, että saatte myös lauantaiaukiolot :). Vastaajat Vastaajia 32, joista naisia lähes 88 % ja miehiä yli 12

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot Innolink Research Oy TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kulttuuripalveluiden kirjastojen asiakastyytyväisyyden tutkimusraportti.

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot Mikko Kesä Minna Joutsen Tuomo Saarinen Innolink Research Oy 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen

Lisätiedot

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012 Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Sisältö 1 Kirjastoautopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...2 2 Kirjastopalveluiden käyttö...3 2.1 Kirjastoautossa ja pää-

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013

Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013 Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013 Vastauksia kielen mukaan Svar enligt språk Kieli - Språk swe fin 0 50 100 150 Vastaustapa - Svarsmetod Paperivastaus - papperssvar Sähköinen vastaus - elektroniskt

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista Viides valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2013. KTAMKn vastauksia kertyi 282 kappaletta.

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Kulttuuripalvelut - kirjastot Tutkimusraportti 9.1.2012 Mikko Kesä Merja Lehtinen Innolink Research Oy TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50 Vastausten määrä: 68 Tulostettu 7.5.2010 14:23:50 Poiminta 1.1 Minkä erikoiskirjaston / tutkimuslaitoksen palveluja arvioit (valitse yksi vaihtoehto) = 12 (Museoviraston kirjasto) 1.1 Minkä erikoiskirjaston

Lisätiedot

Käytsä täällä usein? Käyttäjätutkimus Turun pääkirjaston käytöstä

Käytsä täällä usein? Käyttäjätutkimus Turun pääkirjaston käytöstä Käytsä täällä usein? Käyttäjätutkimus Turun pääkirjaston käytöstä Yleisten kirjastojen neuvosto Inkeri Näätsaari 8.10.2012 Palaute, asiakaskyselyt, käyttäjätutkimukset Asiakaspalveluhenkilökunnan kokemukset

Lisätiedot

Jokioisten kunnankirjasto 27.5.2013

Jokioisten kunnankirjasto 27.5.2013 Jokioisten kunnankirjasto 27.5.2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 1. ARVIOITAVA KIRJASTO - 1.1 Arvioin seuraavan toimipisteen palveluja Jokioisten pääkirjasto 10 2 4 6 8 10 Jokioinen

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

Kysely. 1. Minkä kunnan kirjastossa asioit pääsääntöisesti? Valitse yksi vaihtoehto. 2. Sukupuoli. 3. Ikä

Kysely. 1. Minkä kunnan kirjastossa asioit pääsääntöisesti? Valitse yksi vaihtoehto. 2. Sukupuoli. 3. Ikä Kysely 1. Keuruu 0 Multia 0 Mänttä 0 Ruovesi 0 57 2. Sukupuoli (N=52) Nainen 41 Mies 11 3. Ikä Alle 18-vuotias 3 18-29-vuotias 3 30-39-vuotias 7 40-49-vuotias 5 50-65-vuotias 21 Yli 65-vuotias 18 4. Kuinka

Lisätiedot

Lasten osio. PIKI ideointipäivä 22.9.2009. PIKI verkkokirjasto projekti Leila Virta

Lasten osio. PIKI ideointipäivä 22.9.2009. PIKI verkkokirjasto projekti Leila Virta Lasten osio PIKI ideointipäivä 22.9.2009 PIKI verkkokirjasto projekti Leila Virta Osion nimi ja kohderyhmä Lapset vai lapsille? (vrt nuoret vai nuorille) Pääasiallinen kohderyhmä: lukutaitoiset lapset

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Internetin saatavuus kotona - diagrammi

Internetin saatavuus kotona - diagrammi Internetin saatavuus kotona - diagrammi 2 000 ruotsalaista vuosina 2000-2010 vastata Internetiä koskeviin kysymyksiin. Alla oleva diagrammi osoittaa, kuinka suurella osuudella (%) eri ikäryhmissä oli Internet

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunginkirjaston nuortentila. Salla Erho

Rovaniemen kaupunginkirjaston nuortentila. Salla Erho Rovaniemen kaupunginkirjaston nuortentila Salla Erho 9.5.2012 Rovaniemen kaupunginkirjasto Lapin maakuntakirjasto Kirjaston ulkoisen ilmeen määrittäjä: Alvar Aalto Aalto-sali, pääkirjaston keskus Pääkirjasto

Lisätiedot

Kärkölän uimahallin asiakastyytyväisyyskysely

Kärkölän uimahallin asiakastyytyväisyyskysely KÄRKÖLÄ Kärkölän uimahallin asiakastyytyväisyyskysely 22.3.-30.4.2016 YHTEENVETO KÄRKÖLÄ KÄRKÖLÄ www.karkola.fi Kärkölän kunta Virkatie 1, 16600 Järvelä 044 770 2200 Perustiedot Kysely toteutettiin lomakekyselynä

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista Neljäs valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2010. KTAMKn vastauksia kertyi 330 kappaletta.

Lisätiedot

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto aikuisasiakkaiden kyselystä

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto aikuisasiakkaiden kyselystä Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012 Yhteenveto aikuisasiakkaiden kyselystä Sisältö 1 Kirjastoautopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...2 2 Käyttäjät...3 2.1 Sukupuoli...3 2.2 Ikä...4 3 Kirjastopalveluiden

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Lieksan kirjasto - asiakastyytyväisyyskysely 2016

Lieksan kirjasto - asiakastyytyväisyyskysely 2016 Lieksan kirjasto - asiakastyytyväisyyskysely 2016 1. Sukupuoli nainen 51 82,26 mies 11 17,74 2. Ikä alle 15-vuotias 4 6,45 3. Elämäntilanne 15-30 6 9,68 31-50 16 25,81 51-65 18 29,03 yli 66 18 29,03 koululainen

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNGINKIRJASTON TULOKSET RATAMO-KIRJASTOJEN ASIAKASKYSELYSSÄ

RIIHIMÄEN KAUPUNGINKIRJASTON TULOKSET RATAMO-KIRJASTOJEN ASIAKASKYSELYSSÄ RIIHIMÄEN KAUPUNGINKIRJASTON TULOKSET RATAMO-KIRJASTOJEN ASIAKASKYSELYSSÄ 17.10.- 4.11.2016 Olli Setälä Riihimäen kaupunginkirjasto Sisällys 1. Kyselyn taustaa, toteutus ja raportti... 1 1.1 Ratamo-kyselyt

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015

Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015 Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015 1 Yleensä kyselystä Kyselyssä selvitettiin vastaajien mielipiteitä hankerekisterin käytöstä sekä siihen liitetyistä visualisoinneista Se oli auki 3.12.-18.12.2015 Vastaajia

Lisätiedot

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.)

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) SeAMK:n Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoiden syyskuussa 2010 tekemän E-kirjakyselyn tuloksia TAUSTATIETOJA Kyselytutkimus

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2873 NATIONAL USER SURVEY OF FINNISH PUBLIC LIBRARIES 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Lisätiedot

Metsäpirtin multa. Asiakastyytyväisyyskysely 2015

Metsäpirtin multa. Asiakastyytyväisyyskysely 2015 Metsäpirtin multa Asiakastyytyväisyyskysely 2015 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority 2 Helsingin

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

Koulu. Koetko koulunkäynnin mielekkäänä ja tarpeellisena? Kyllä Joskus Ei. Missä aineissa olet hyvä?

Koulu. Koetko koulunkäynnin mielekkäänä ja tarpeellisena? Kyllä Joskus Ei. Missä aineissa olet hyvä? Koulu ja työ - ohje Koulunkäyntiin liittyen tärkeää on selvittää sekä motivaatio käydä koulua, mutta myös mahdolliset pulmat tai oppimisvaikeudet. Mikäli koulut on jo käyty, niin työelämään liittyen on

Lisätiedot

-ohjelman vaikuttavuus Seurantatutkimuksen ALUSTAVIA TULOKSIA Lukuinto-pilottikoulujen oppilaiden kyselyiden vertailun perusteella

-ohjelman vaikuttavuus Seurantatutkimuksen ALUSTAVIA TULOKSIA Lukuinto-pilottikoulujen oppilaiden kyselyiden vertailun perusteella -ohjelman vaikuttavuus Seurantatutkimuksen ALUSTAVIA TULOKSIA Lukuinto-pilottikoulujen oppilaiden kyselyiden vertailun perusteella Annette Ukkola Oulun yliopisto Tuloksista - lähteenä kolme eri kyselyä

Lisätiedot

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KAUNIALAN SAIRAALA OY 2016 1 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY V. 2016 Kysely toteutettiin ajalla 1.3 15.6.2016 Kysely jaettiin hoitohenkilöstön toimesta kaikille Toimelan

Lisätiedot

Puhelimen ostaminen Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä

Puhelimen ostaminen Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Puhelimen ostaminen Moi! Mä tarvisin uuden kännykän. Jaahas. Mitähän hintaluokkaa se saisi olla? No ei mikään ihan kauhean kallis, mutta siinä saisi olla hyvä akku, riittävästi muistia ja sellainen toimiva

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut 9.2.2015 Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Palveluiden käyttäjien profiili Palveluiden käyttö

Lisätiedot

Tampereen kaupunki PIKI-VERKKOKIRJASTON SISÄLTÖOSIOIDEN 1. PIKI-verkkokirjasto-projekti 13.12.2010. Osio: #6 Lue, katso, kuuntele

Tampereen kaupunki PIKI-VERKKOKIRJASTON SISÄLTÖOSIOIDEN 1. PIKI-verkkokirjasto-projekti 13.12.2010. Osio: #6 Lue, katso, kuuntele Tampereen kaupunki PIKI-VERKKOKIRJASTON SISÄLTÖOSIOIDEN 1 Osio: #6 Lue, katso, kuuntele 1 #6 lue-katsokuuntele Lue, katso, kuuntele -osion etusivu Nostoja alasivuilta ja erilaisia listoja. 6 alasivun esittelylaatikot,

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY: Ympäröi oikea vaihtoehto tai ehdot. Liite 1/1 K1. Sukupuoli 1 Nainen 2 Mies

ASIAKASKYSELY: Ympäröi oikea vaihtoehto tai ehdot. Liite 1/1 K1. Sukupuoli 1 Nainen 2 Mies ASIAKASKYSELY: Ympäröi oikea vaihtoehto tai ehdot. Liite 1/1 K1. Sukupuoli 1 Nainen 2 Mies K2. Ikäryhmä 1 alle 25 2 25-40 3 41-55 4 56-65 5 yli 65 K3. Mitkä ovat perusteesi kaupan valintaan? 1 Läheinen

Lisätiedot

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Raportti 1 (13) Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Vastaajien perustiedot Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten pudasjärveläiset käyttävät sähköisiä palveluita ja mitä palveluita

Lisätiedot

Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 23 % 24 % 25 % 29 % 29 % 27 % 34 % 30 % 32 %

Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 23 % 24 % 25 % 29 % 29 % 27 % 34 % 30 % 32 % Opintojen sujuvuus Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 2 2 1 2 2 2 2 2 1 0 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajista noin joka viidennellä on ollut ongelmia kursseille pääsemisestä

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014 Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014 Helsinki 12.12.2014 Aki Miettinen Kehitysjohtaja Kyselyn tavoite ja toteutus Kyselyssä selvitettiin päivähoidossa olevien lasten vanhempien arvioita lapsensa

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Osallistumisen motiivit...

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Osallistumisen motiivit... SISÄLLYS Tutkimuksesta... 2 Tiivistelmä... 3 Kotkassa vierailu motiivit... 7 Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... 8 Osallistumisen motiivit... 9 Tiedonsaanti... 10 Ohjelma... 11 Palvelut ja

Lisätiedot

Apta. Jäsentutkimus Yhteenveto N=255 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu:

Apta. Jäsentutkimus Yhteenveto N=255 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu: Apta Jäsentutkimus 2013 Yhteenveto 18.10. N55 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu: 11.-30.9.2013 Palvelut Jäsentutkimus 2013 (N55) Mitä Apteekkien työnantajaliiton (Apta) palveluja olet itse käyttänyt

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Finnan käyttäjäkysely 2014

Finnan käyttäjäkysely 2014 Finnan käyttäjäkysely 2014 Kooste tuloksista Kyselyn toteuttaminen ja vastaajat Toteutettiin Surveypal-sovelluksella 27.10.-17.11.2014 Kyselyyn vastasi 3239 käyttäjää Vetonaulana tabletin arvonta Eniten

Lisätiedot

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI 2013 LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI RAUTALAMMIN KUNTA LIIKUNTATOIMI Liikuntakysely Rautalammin kunnan työikäisille (16-64v.) toteutettiin tammi-helmikuussa 2013. Liikuntakyselyn tavoitteena oli kartoittaa työikäisten

Lisätiedot

Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä

Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä 1. Ikä 30-39 1.1% 4 40-49 1.7% 6 50-59 13.6% 49 60-69 56.7% 204 70-79 23.3% 84 80-89 3.6% 13 90 -> 0.0% 0 answered question 360 skipped question

Lisätiedot

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 Lukijoiden ammattiryhmät Ammati Otos (kpl) %-koko otannasta Vähittäiskauppias 141 kpl. 70,5 % Sisäänostaja 7 kpl. 3,4 % Sisustussuunnittelija 11 kpl. 5,7 % Muu 41 kpl. 20,5 % Yhteensä

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

Mikkelin kirjastoauton konseptointia

Mikkelin kirjastoauton konseptointia Mikkelin kirjastoauton konseptointia Mari Haatainen Pääkirjasto, kahdeksan lähikirjastoa, kolme seutukirjastoa Yksi kirjastoauto Uuden auton hankinta v. 2015? Kirjastoauton toimintalukuja 2013 Lainat 29

Lisätiedot

PALVELUMUOTOILUN METODIT. Mauri Härkönen Ville-Eemeli Junnila Miikka Laakso Mari Pohjanvesi

PALVELUMUOTOILUN METODIT. Mauri Härkönen Ville-Eemeli Junnila Miikka Laakso Mari Pohjanvesi PALVELUMUOTOILUN METODIT Mauri Härkönen Ville-Eemeli Junnila Miikka Laakso Mari Pohjanvesi KULTTUURILAUTAKUNTA KIRJASTON INTERNETSIVUT ASIAKAS ITSEPALVELULAINAUS KIRJASTON HENKILÖKUNTA PALAUTUSAUTOMAATTI

Lisätiedot

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika %

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika % 201 vastausta Tiivistelmä Sukupuoli Tyttö 100 50 % Poika 101 50 % Ikä 6lk 23 11 % 7lk 38 19 % 8lk 44 22 % 9lk 52 26 % Lukio/ammattikoulu 36 18 % Olen vanhempi kuin edelliset vastausvaihtoehdot 8 4 % 1)

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely 1 Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely Vakkamedian uutistoimintaa vajaan kymmenen vuoden ajan hoitanut Matti Jalava suunnittelee toiminnan lopettamista tämän vuoden aikana. Lauantaina 26.2.2005 Vakkamedian

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Painetun aineiston saatavuus Anna-Maria Soininvaara

Painetun aineiston saatavuus Anna-Maria Soininvaara Painetun aineiston saatavuus Anna-Maria Soininvaara Helsingin kaupunginkirjasto 4.11.2011 PAINETTU VS DIGITAALINEN Yleiset kirjastot ovat vasta siirtymässä digitaalisiin aineistoihin. Painettua aineistoa

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Koulutuskysely asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutetuille

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Koulutuskysely asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutetuille Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Koulutuskysely asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutetuille 2012 Mistä kyselyssä oli kyse? SPEK ryhmän omatoimisen varautumisen kurssitetuille suunnattiin asiakaskysely

Lisätiedot

Oulun kuntapäättäjien kirjastonkäyttö

Oulun kuntapäättäjien kirjastonkäyttö n kuntapäättäjien kirjastonkäyttö Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot kartoittivat syksyllä alueen kunnallisten luottamushenkilöiden kirjastonkäyttöä ja tietämystä yleisten kirjastojen toiminnasta. Kirjastoasioista

Lisätiedot

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset 1981 2002 Päivi Berg Vuonna 2002 talvella vähintään kerran viikossa liikkui 87 %, kesällä 88 % väestöstä Nuorten kokonaan liikuntaa

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2015

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2015 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2015 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 2015 aikana Nurmijärvellä toteutettiin aikaisempien vuosien tapaan Kivenkyydin kehittämiskysely Webropol-nettikyselynä. Kyselyn

Lisätiedot

Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto. Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008

Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto. Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008 Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008 Varjomaailma sarjakuva Sarjakuvaa jaettiin 70 000 kappaletta yli 1000 kouluun, koko Suomen

Lisätiedot

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? o 3 kertaa viikossa tai useammin o 1 3 kertaa viikossa o 1 3 kertaa kuukaudessa o Harvemmin

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

Porilaisten mielipiteet kaupunginkirjaston palveluista Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Porilaisten mielipiteet kaupunginkirjaston palveluista Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto Kaupunkilaiset ja kirjasto 2007 Porilaisten mielipiteet kaupunginkirjaston palveluista Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2 Sisällysluettelo Kyselyn tausta ja toteutus...4 1. Taustamuuttujat...4

Lisätiedot

ASIAKASPALAUTE JYTA:n IKÄNEUVOLASTA 2015 75-vuotiaiden terveystarkastuksessa käyneiltä

ASIAKASPALAUTE JYTA:n IKÄNEUVOLASTA 2015 75-vuotiaiden terveystarkastuksessa käyneiltä ASIAKASPALAUTE JYTA:n IKÄNEUVOLASTA 2015 75-vuotiaiden terveystarkastuksessa käyneiltä Yhteenveto: Asiakaskysely tehtiin vuonna 2015 75 -vuotta täyttäneille, jotka kävivät Ikäneuvolan terveystarkastuksessa.

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun Uudistetun Janettiedonhakupalvelun kehittäminen Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto 17.3.15 Anne Pajunen YMP13S1 Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu tarjoaa hakumahdollisuuden

Lisätiedot

D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta

D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta Tässä esityksessä on kaudella 2011-2012 Kiva HT D1 nimellä pelanneen seurayhteistyöjoukkueen palauteyhteenveto Joukkue pelasi kaudella 2011-2012 aluekarsinnan

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1 3 kertaa viikossa tai useammin 2 1-3 kertaa viikossa 3 1-3 kertaa kuukaudessa

Lisätiedot

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI Sanna-Mari Kuoppamäki Jyväskylän yliopisto Esityksen sisältö MTV:n katsojapaneeli eri-ikäisten internetin käytöstä, laitteista ja asenteista Yli 50-vuotiaiden

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

MAAILMA MUUTTUU MITÄ TEKEE KOULU? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa ja vapaa-ajalla

MAAILMA MUUTTUU MITÄ TEKEE KOULU? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa ja vapaa-ajalla MAAILMA MUUTTUU MITÄ TEKEE KOULU? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa ja vapaa-ajalla MAAILMA MUUTTUU MITÄ TEKEE KOULU? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa

Lisätiedot

[RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ]

[RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ] Parkanon kaupunki Sivistystoimi [RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ] Parkanon kaupungin sivistystoimen koulukuljetuskyselyn vastausten yhteenveto perusopetuksen oppilaille ja heidän huoltajilleen kevät Sisällys.

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Lumme-verkkokirjaston tiedonhaun opas Pieksämäen kaupunginkirjasto

Lumme-verkkokirjaston tiedonhaun opas Pieksämäen kaupunginkirjasto Lumme-verkkokirjaston tiedonhaun opas Pieksämäen kaupunginkirjasto Tervetuloa Lumme-kirjastojen verkkokirjastoon! Ilman kirjautumista voit selata aineistotietokantaa tarkistaa onko teos hyllyssä vai lainassa

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 16:2016

TILASTOKATSAUS 16:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 16:2016 1 26.8.2016 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT VANTAALLA Pitkäaikaistyöttömiä oli Vantaalla vuoden 2015 lopussa 4 850. Heistä useampi kuin kaksi viidestä oli ollut työttömänä

Lisätiedot

Mitä on tapahtunut? -Emme ymmärrä mitään. -Tunne-elämä on jäissä. -Pikkuinen on edessä, mutta niin kaukana. -Hoitajat hoitavat Jaakkoa ja vanhempia

Mitä on tapahtunut? -Emme ymmärrä mitään. -Tunne-elämä on jäissä. -Pikkuinen on edessä, mutta niin kaukana. -Hoitajat hoitavat Jaakkoa ja vanhempia Jaakon elämä Emme uskoneet, että selviät, Emme uskoneet, että saisimme pitää sinut, Sinua hoivattiin, puolestasi rukoiltiin, välillä rukousta ei voinut lopettaa, se jatkui herkeämättä, hiljaa mielessä.

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot