Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä"

Transkriptio

1 1 Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä Olli Setälä FM

2 2 Sisällys 1. Kyselyn taustaa, toteutus ja vastausten käsittely Vastaajat Kirjastossa asiointi Mitä kirjastossa tehdään Arviot aukioloista, tiloista, laitteista Aukioloajat Tilojen viihtyisyys ja käytännöllisyys Internet- tietokoneiden määrä Lainaus- ja palautusautomaatit Kirjaston kokoelmat Aikuisten kauno- ja tietokirjallisuus Lasten ja nuorten kirjat Äänikirjat ja kielikurssit Lehdet Musiikkiäänitteet ja nuotit Elokuvat Asiakaspalvelu sekä aineistojen sijoittelu, löydettävyys ja saatavuus Tiedottaminen ja kotisivut Verkkokirjasto Vapaa palaute Tärkeimpiä tuloksia Liite 1: Kyselylomake... i Liite 2: Avoimet vastaukset kysymykseen Mitä tavallisesti teet kirjastossa?... iii Liite 3: Avoimet vastaukset... iv

3 1 1. Kyselyn taustaa, toteutus ja vastausten käsittely Riihimäen ja Hyvinkään kaupunginkirjastojen sekä Nurmijärven, Hausjärven ja Lopen kunnankirjastojen yhteinen asiakaskysely järjestettiin Tosin Riihimäellä (ja ilmeisesti myös Nurmijärvellä) kysely alkoi päivämääräsekaannuksen vuoksi pari päivää myöhässä Kysely oli Ratamo-kirjastojen kolmas yhteinen. Aikaisemmat pidettiin marraskuussa 212 ja maaliskuussa 21. Riihimäellä kysely toteutettiin samalla mallilla kuin edellisellä kerralla. Paperisia kyselylomakkeita oli jaossa lastenosastolla, lehtisalissa, musiikkiosastolla ja aikuistenosastolla kolmessa paikassa. Verkkolomakkeeseen oli linkki kirjaston etusivulla, verkkokirjastossa, kaupungin sivujen ajankohtaisissa tiedotteissa, Facebookissa ja Twitterissä. Sosiaalisessa mediassa vastauskehotuksia lähetettiin noin viikon välein kolme kertaa. Facebookin kautta vastauslomakkeeseen oli klikattu parikymmentä kertaa, Twitterin kautta vain pari kertaa. Vastauksia käsiteltiin tällä kertaa Webropol-kyselytutkimussovelluksella, mikä antoi aikaisempaa paremmat mahdollisuudet tulosten analysointiin. Sovelluksen raportointityökalulla saa helposti esiin vastaajien eri taustatekijöiden vaikutuksia vastauksiin. Tätä on raportissa hyödynnetty huomioimalla ikäryhmien ja sukupuolen vaikutus, jos vaikutus on ollut selvä. Webropol myös helpotti huomattavasti diagrammien tekoa. Aineiston muokkaamisesta ja jakaumien visualisoinnista Webropolilla vastasi Hyvinkään kaupunginkirjaston kirjastonhoitaja Teijo Virolainen. Kyselylomake (Liite 1) oli hyvin samanlainen kuin edellisellä kerralla. Lisäyksiä olivat ainoastaan kysymys sähkökirjojen lainaamisesta (kohta 11) ja ohje jättää numeroarvioinneissa kohdan tyhjäksi, jos ei osaa vastata. Edellisellä kerralla en osaa vastata -vaihtoehdon puuttuminen nimittäin hämmensi monia vastaajia. Koska kyselylomaketta ei merkittävästi muutettu vuoden 212, voi kyselyjen tuloksia vertailla kohtalaisen hyvin. Vuoden 21 lomakkeen arviointikysymysten asteikko oli niin erilainen, että sillä saadut tulokset eivät ole vertailukelpoisia. Kirjastokäyntien tiheyttä ja kirjastonkäyttötapoja koskevat monivalintakysymykset eivät muuttuneet, joten niiden vastauksia voi vertailla kaikista kolmesta kyselystä.

4 2 Riihimäen saamia arvioita on joissain tapauksissa mielekästä vertailla toisiin kyselykirjastoihin. Tällöin kaikista kyselykirjastoista yhdessä, käytetään termiä Ratamo-kirjastot ja kaikista kyselyvastaajista käytetään termiä Ratamo-vastaajat. Riihimäellä annettuja kirjastoautoja koskevia arvioita ei käsitellä. Raportti etenee kysymys kysymykseltä samassa järjestyksessä kuin ne olivat lomakkeessa. Lopussa ovat yhteenveto ja liitteet. 2. Vastaajat Kaikissa Ratamo-kirjastoissa ja kirjastoautoissa vastaajia oli yhteensä 847, mikä oli 27 vähemmän kuin edellisessä kyselyssä. Pudotusta oli siis 24 %. Riihimäkeä arvioi 256 vastaajaa, eli 39 (13 %) vähemmän kuin 212. Vastaajien määrän pudotus ei Riihimäellä ollut siis yhtä suuri kuin yleisesti Ratamo-kirjastoissa. 21 vastaajia oli Riihimäellä 491, siihen nähden vastaajat ovat vähentyneet 48 %. Paperilomakkeilla vastauksia annettiin 178 (7 %) ja verkossa 78. Verkkovastaajat olivat vähentyneet edellisestä kyselystä merkittävästi. Silloin verkossa vastasi 183 eli 62 % kaikista vastaajista. Muita kirjastoja koskevia vastauksia annettiin seuraavasti: Hausjärven kirjasto 48, Hausjärven kirjastoauto 51, Hyvinkään pääkirjasto 24, Hakalan kirjasto 17, Paavolan kirjasto 82, Lopen kirjasto 43, Lopen kirjastoauto 7, Nurmijärven pääkirjasto 36, Klaukkalan kirjasto 72, Rajamäen kirjasto 28, Nurmijärven kirjastoauto 3.

5 3 Naisia Riihimäen vastaajista oli 7 %, Ratamo-kirjastoissa 76 %. Riihimäellä miesten osuus oli suurin. Sukupuolijakauma ei oleellisesti muuttunut edellisestä kyselystä. Vastaajien sukupuolijakauma paikkakunnittain Vastaajien ikäjakauma muuttui Riihimäellä hieman vuodesta 212. Merkittävin muutos oli, että vastaajien keski-ikä nousi hieman: vuotiaiden ja 18 3-vuotiaiden osuudet laskivat noin viisi prosenttiyksikköä ja sekä yli 6-vuotiaiden nousi viisi prosenttiyksikköä. Selvästi suurin ikäryhmä oli vuotiaat, kuten aiemminkin. Vastaajien ikäjakauma Riihimäellä

6 4 Kirjastojen välillä oli suuria eroja ikäryhmäjakaumissa: Ikäryhmäjakaumat paikkakunnittain Lopella ja Hausjärvellä vastaajat ovat olleet keskimäärin iäkkäämpiä kuin muualla. Riihimäen vastaajat olivat nuorimpia. On muistettava, että vastaajien ikäryhmien jakaumat eivät suoraan kerro kirjastojen käyttäjien todellisista ikäjakaumista, koska eri-ikäisten vastausaktiivisuus voi vaihdella paljonkin. Myös kyselyn järjestelyillä ja lomakkeella on ollut omat vaikutuksensa siihen, kuinka ahkerasti eri-ikäiset ovat kyselyyn vastanneet. 3. Kirjastossa asiointi Vuoteen 21 verrattuna viikoittaisten käyttäjien osuus on kasvanut noin 1 prosenttia kuukausittaisten kävijöiden kustannuksella. Toisaalta vuosien 212 ja 214 välillä kirjasto käynnit ovat hieman harvenneet: viikoittaisten käyttäjien osuudesta (42 %) pari prosenttiyksikköä oli siirtynyt kuukausittain käyttäville (46 %), mikä nosti kuukausittain käyttävät suurimmaksi ryhmäksi. Harvemmin kuin kuukausittain käyvien osuus on laskenut tasaisesti ja on nyt sama kuin päivittäisillä käyttäjillä (6 %).

7 Päivittäin Viikoittain Kuukausittai Harvemmin Kuinka usein vastaajat käyvät kirjastossa Luvut ovat prosentteja. Ikäryhmien välillä käyntitiheydessä oli suuriakin eroja, mutta niin oli myös ryhmien sisällä. Karkeasti jakaumia voi kuvailla siten, että päivittäisissä käyttäjissä suurin ryhmä oli vuotiaat, tosin viikoittainen ja kuukausittainen käyttö oli heille yhtä tavallista. Suurin osa alle 18- ja yli 6- vuotiaista käytti kirjastoa ainakin viikoittain, ja lähes kaikki vähintään kuukausittain vuotiaat käyvät kirjastossa harvimmin ja heille kirjastokäynti on tyypillisesti kuukausittainen juttu ja 46 6-vuotiaat käyvät hieman heitä useammin. Kuinka usein eri ikäryhmät käyvät Riihimäen kirjastossa Riihimäen tulokset poikkesivat Ratamo-kirjastojen yleisestä linjasta etenkin siten, että kuukausittaisten kävijöiden osuus oli suurin, kun taas muiden kirjastojen vastauksissa viikottainen käyttö oli selvästi yleisintä:

8 6 Vastaajien kirjastokäyntien tiheys Ratamo-kirjastoissa Tulos selittyy ainakin osittain sillä, että Riihimäellä vuotiaiden osuus vastaajista oli suurempi kuin muualla, ja tämä ikäryhmä käyttää kirjastoa enimmäkseen kuukausittain. 4. Mitä kirjastossa tehdään Kysymykseen Mitä tavallisesti teet kirjastossa? vastaaja pystyi valitsemaan annetuista vaihtoehdoista niin monta kuin tarpeellista ja lisäksi antamaan halutessaan avoimen vastauksen. Aikaisemmissa kyselyissä vaihtoehdot olivat muuten samat, paitsi 21 ei kysytty tapahtumiin osallistumisesta. Selvimmät muutokset vastauksissa neljän vuoden aikana olivat Vietän aikaa -vaihtoehdon valinneiden lisääntyminen 15 prosentista 24:ään ja Käytän internetiä vähentyminen 15:stä kymmeneen. Muuten vastaukset olivat pysytelleet samoilla linjoilla ja vaihtoehtojen suosituimmuusjärjestys oli muuten sama paitsi Vietän aikaa -vaihtoehto oli noussut neljännelle sijalle Etsin tietoja -vaihtoehdon ohi. Yli 9 % oli valinnut vaihtoehdon Lainaan, palautan, uusin aineistoa. Toiseksi suosituinta on lehtien lukeminen (42 %) ja kolmanneksi sijoittui näyttelyihin tutustuminen (27 %).

9 Lainaan, palautan, uusin Luen lehtiä Etsin tietoja Opiskelen Käytän nettiä Tutustun kuntatietoon Kopioin, digitoin, skannaa Vietän aikaa Tutustun näyttelyihin Osallistun tapahtu Mitä Riihimäen kirjastossa tavallisesti tehdään Luvut prosentteja. Eri ikäryhmien kirjastonkäyttötavoissa on paljonkin eroja. Lainaus, palautus, uusinta on tasaisesti suosituinta kaikissa ikäryhmissä, mutta muissa toiminnoissa näkyy eroja. Lehtien luku on nimenomaan yli 46-vuotiaiden suosiossa, heistä lehtiä lukee yli puolet. Myös alle 18-vuotiaista lehtiä lukee noin kolmasosa. Tietojen ja aineistojen etsiminen on yleisintä vuotiaille, joista vaihtoehdon ovat valinneet noin puolet, aikuisista vain vajaa neljännes. Myös opiskelu on yleisintä vuotiaille. Netin käyttö on suosituinta alle 18-vuotiaille, joista sitä käyttää noin 2 %. Näyttelyihin tutustuminen on sitä suositumpaa mitä vanhempi ikäryhmä on, tosin myös moni alle 13-vuotiaista on valinnut vaihtoehdon. Yli 46-vuotiaille näyttelyihin tutustuminen on lehtien luvun jälkeen kolmanneksi yleisin toiminto. Alle 18-vuotiaista noin kaksi kolmesta on ilmoittanut viettävänsä aikaa kirjastossa, mikä tekee siitä nuorimpien ikäryhmien toiseksi suosituimman kirjastonkäyttötavan. Myös vuotiaille ajan

10 8 vietto on lehtien luvun jälkeen kolmanneksi suosituin tapa käyttää kirjastoa. Yli 46-vuotiaille ajan vietto kirjastossa ei ollut olennaista. Tapahtumiin osallistuminen painottuu vanhimpiin ikäryhmiin. Kirjaston käyttötavat Riihimäellä ikäryhmittäin

11 9 Sukupuolten välillä suurin ero oli, että miehistä lehtiä ilmoitti lukevansa yli puolet, naisista noin kolmannes. Tietojen ja aineistojen etsiminen oli myös hieman suositumpaa miehille. Naiset taas tutustuivat näyttelyihin ja osallistuivat tapahtumiin miehiä ahkerammin. Kohtaan pystyi antamaan myös avoimen vastauksen. Riihimäellä niitä tuli 21 (Liite 2). Selvästi yleisin vastaus oli lapsen kanssa leikkiminen satuhuoneessa ja satutunnille osallistuminen. Muut vastaukset liittyivät lähinnä ajanviettoon, oleskeluun ja läksyjen tekoon. Kirjastojen välillä suurimmat erot olivat lehtien luvussa: Nurmijärvellä peräti 54 % vastaajista luki lehtiä, Lopella 44 %, Riihimäellä 42 %, Hyvinkäällä 34 % ja Hausjärvellä 28 %. Lopella ja Riihimäellä näyttelyihin tutustuminen oli yleisempää kuin muualla. Riihimäellä ajanvietto kirjastossa on yleisempää ja tapahtumat vetävät väkeä suhteellisesti enemmän kuin muualla. Kirjaston käyttötavat Ratamo-kirjastoissa 5. Arviot aukioloista, tiloista, laitteista 5.1 Aukioloajat Kirjastot saivat hyvin erilaisia arvioita aukioloistaan. Lopella ja Nurmijärvellä vastaajat olivat tyytyväisimpiä. Riihimäki ja Hyvinkää saivat lähes samanlaiset arviot ja Hausjärvellä oltiin selvästi kriittisimpiä.

12 1 Aukiolojen arviot Ratamo-kirjastoissa Edelliseen kysellyn verrattuna Riihimäellä erittäin hyvät arviot vähenivät neljä prosenttiyksikköä ja välttävät viisi. Vastaavasti hyvän arvion antaneiden osuus kasvoi yhdeksän prosenttiyksikköä. Erittäin hyvän ja hyvän arvioinnin antaneiden yhteinen osuus oli 91 %, kun 212 se oli 86 % Aukiolon arviot Riihimäellä 212 ja 214 Vastaajan iällä näyttää olleen vaikutusta vastauksiin. Selvästi tyytymättömimpiä olivat vuotiaat ja tyytyväisimpiä 19 3-vuotiaat. Aukiolojen arviot ikäryhmittäin

13 11 Jos tuloksia verrataan ikäryhmien kirjastokäyntien tiheyteen, niin karkeasti arvioiden näyttää sille, että mitä harvemmin ikäryhmän edustajat käyttävät kirjastoa sitä tyytyväisempiä he ovat aukioloaikoihin. 5.2 Tilojen viihtyisyys ja käytännöllisyys Vastaajista sama osuus 47 % antoi kirjaston tiloille sekä erittäin hyvän että hyvän arvion ja 5 % piti tiloja tyydyttävinä. Arviot eivät muuttuneet oleellisesti vuodesta Tilojen saamat arviot 212 ja 214 Ikäryhmistä tyytyväisimpiä ovat alle 13- ja vuotiaat, eli todennäköisesti paljolti lapset ja heidän vanhempansa: Tilojen saamat arviot ikäryhmittäin

14 Internet- tietokoneiden määrä Asiakaskoneiden määrä tyydytti hieman enemmän vastaajia 214 kuin 212: Arviot asiakaskoneista 212 ja 214 Vaikka aikaisemmassa kohdassa vain 1 % vastaajista ilmoitti käyttävänsä nettiä kirjastossa, nettikoneiden määrää arvioi 68 %. Voi pohtia, olisiko nettikoneilla enemmän käyttäjiä erilaisilla järjestelyillä. Ratamo-kirjastojen välillä erot eivät olleet merkittävän suuria. 5.4 Lainaus- ja palautusautomaatit Aiemmasta kyselystä tyytyväisyys automaatteihin oli lisääntynyt, mikä näkyy erittäin hyvän arvion antaneiden osuuden kasvuna. Toisaalta välttävän ja huonon arvion antaneiden osuus on pysynyt lähes samana Arviot automaateista 212 ja 214 Kirjastojen välillä suhtautuminen automaatteihin vaihteli hyvin paljon. Riihimäen tulokset olivat parhaat:

15 13 Automaattien saamat arviot Ratamo-kirjastoissa 6. Kirjaston kokoelmat Eri aineistoryhmien saamien arvioiden määrä vaihteli paljon. Jos katsotaan kuinka suuri osuus kaikista vastaajista on arvioinut kutakin kokoelmaryhmää, saadaan sumea kuva siitä, missä määrin kutakin kokoelmaryhmää vastaajat ovat käyttäneet suhteessa toisiin kokoelmaryhmiin. Jakaumiin ja niiden muutoksiin on syytä suhtautua kriittisesti, koska vastaajajoukot ovat eri vuosina olleet laadullisesti ja määrällisesti erilaisia. Myös eri kokoelmaryhmien välillä on luonnollisia eroja, eli esimerkiksi musiikki ei vain kaikkia kiinnosta ja kuvakirjoja käyttää vain tietyt asiakasryhmät. Prosentit eivät siis kerro kokoelmien laadusta tai tärkeydestä asiakkaille. Alla olevaan taulukkoon on koottu kokoelmaryhmien vastausprosentit vuosina 212 ja 214. Muutokset kyselyjen välillä eivät ole suuria. Eniten arvioita ovat menettäneet musiikkiaineistot, kielikurssit sekä aikuisten kauno- ja tietokirjallisuus. Kiinnostustaan ovat lisänneet vain lasten kuvakirjat sekä lasten ja nuorten tietokirjat. 214 selvästi eniten arvioita (79 68 % kaikista vastaajista) saivat aikuisten kirjallisuus ja lehdet. Seuraavana olivat lasten- ja nuorten kirjallisuus, elokuvat, musiikkiäänitteet ja äänikirjat (54 43 %) ja vähiten arvioita saivat kielikurssit ja nuotit (32 %).

16 Aik. kauno Aik. tieto Lasten kuvak. Last. Kauno Lasten tieto Äänikirj. Kielik. Lehdet Musiikkiään. Nuotit Elokuvat Kuinka suuri osuus vastaajista (%) arvioi tiettyä kokoelmaa Kokoelmaryhmistä parhaat arviot saivat lasten kuvakirjat sekä lasten ja nuorten kauno- ja tietokirjallisuus. Kärkijoukkoon kuuluivat myös lehdet ja musiikkiäänitteet. Huonoimmat arviot saivat äänikirjat ja kielikurssit. Eniten välttäviä ja huonoja arvioita saivat elokuvat ja äänikirjat, vähiten aikuisten tietokirjallisuus:

17 15 Kokoelmien saamat arviot Riihimäellä 214 Seuraavaksi tuloksia vertaillaan vuoden 212 tuloksiin. Iän ja sukupuolen vaikutuksia esitellään, jos niillä on ollut selvästi merkitystä. Myös Ratamo-kirjastojen välisiä eroja on joissain kohdissa tuotu esiin. 6.1 Aikuisten kauno- ja tietokirjallisuus Kaunokirjallisuuden saamat arviot olivat hyvin samanlaisia kuin 212: Aikuisten kaunokirjallisuuden arviot 212 ja 214

18 16 Ikäryhmien välillä ei ollut suuria eroja vuotiaat olivat hieman muita tyytyväisempiä. Kriittisimpiä olivat yli 6-vuotiaat. Aikuisten kaunokirjallisuuden arviot ikäryhmittäin Sukupuoli vaikutti arvioihin siten, että naiset antoivat parempia arvioita: Aikuisten kaunokirjallisuuden arviot sukupuolittain Riihimäen tulokset eivät juurikaan poikenneet Ratamo-kirjastojen tuloksista: Aikuisten kaunokirjallisuuden arviot Ratamo-kirjastoissa

19 17 Tyytyväisyys tietokirjoihin lisääntyi hieman: hyvien arvioiden osuus nousi viidellä prosenttiyksilöllä ja välttävien laski saman verran Aikuisten tietokirjallisuuden arviot 212 ja 214 Iällä ja sukupuolella ei ollut samanlaisia vaikutuksia arvioihin kuin kaunokirjallisuudessa. Ratamo-kirjastojen vertailussa Riihimäen tulokset olivat täpärästi parhaat: Aikuisten tietokirjallisuuden arviot Ratamo-kirjastoissa 6.2 Lasten ja nuorten kirjat Lasten kuvakirjojen arviot olivat parantuneet hieman:

20 18 Lasten kuvakirjojen arviot 212 ja 214 Ratamo-kirjastoista Riihimäen tulokset olivat samalla viivalla Hyvinkään kanssa: Lasten kuvakirjojen arviot Ratamo-kirjastoissa Lasten ja nuorten kaunokirjallisuudessa suurin osa vastaajista antoi erittäin hyvän arvion, mikä oli selvä parannus vuoteen Lasten ja nuorten kaunokirjallisuuden arviot 212 ja 214 Riihimäen tulokset olivat Ratamo-kirjastoista parhaat. Lasten ja nuorten kaunokirjallisuuden arviot Ratamo-kirjastoissa

21 19 Lasten ja nuorten tietokirjallisuuden arviot paranivat, mutteivät yhtä paljon kuin kaunokirjallisuuden Lasten ja nuorten tietokirjallisuuden arviot 212 ja 214 Ratamo-kirjastoissa Riihimäen tulokset olivat kärkipäässä: Ratamo-kirjastojen arviot lasten ja nuorten tietokirjallisuudesta Sukupuolella näyttää olleen iso merkitys lasten- ja nuortenaineistojen arvioinneissa. Ensinnäkin miespuolisia arvioijia on ollut vain noin kolmasosa naispuolisista ja toiseksi miespuoliset (eli pojat) ovat olleet vähemmän tyytyväisiä: Lasten kuvakirjojen arviot sukupuolittain

22 2 Lasten ja nuorten kaunokirjojen arviot sukupuolittain Lasten ja nuorten tietokirjojen arviot sukupuolittain 6.3 Äänikirjat ja kielikurssit Vaikka äänikirjat saivat huonoimmat arviot kaikista kokoelmista, paranivat niiden saamat arviot vuodesta 212. Etenkin hyvien arvostelujen osuus kasvoi ja välttävien sekä huonojen osuudet pienenivät selvästi Äänikirjojen arviot 212 ja 214 Sukupuolella ei ollut suurta merkitystä äänikirja-arvioissa, mutta ikäryhmien antamat arviot vaihtelivat paljon. Kriittisimpiä näyttää olleen yli 6-vuotiaat. Heistä lähes puolet antoi välttävän arvosanan. Tosin tästä ikäryhmästä kysymykseen vastasi vain 11 henkilöä. Sama määrä vuotiaita on ollut huomattavasti tyytyväisempiä. Eniten vastanneet ja 46 6-vuotiaat olivat karkeasti katsoen näiden kahden välissä.

23 21 Äänikirjojen arviot ikäryhmittäin Muissa Ratamo-kirjastoissa äänikirjojen arviot olivat vielä huonompia kuin Riihimäellä: Äänikirjojen arviot Ratamo-kirjastoissa Kielikurssien erittäin hyvien arvioiden osuus väheni neljällä prosenttiyksiköllä. Vastapainoksi hyvien arvioiden osuus nousi 12 prosenttiyksiköllä ja huonot arviot katosivat kokonaan Kielikurssien arviot 212 ja 214 Naisten mielipiteet kielikursseista jakaantuivat. Miehet vaikuttavat olleen kohtalaisen tyytyväisiä.

24 22 Sukupuolten arviot kielikursseista Ikäryhmä jaottelussa oli kiintoisaa, että vain 15 % yli 6-vuotiaista vastasi kysymykseen kielikursseista: Kielikurssien arviot ikäryhmittäin Ratamo-vertailussa Riihimäki sai Lopen kanssa parhaita arvioita. Arviot kielikursseista Ratamo-kirjastoissa

25 Lehdet Arviot lehdistä paranivat hieman Lehtien arviot 212 ja 214 Sukupuolella ei ollut merkittävää vaikutusta lehtien arvioihin, mutta ikäryhmien välillä oli eroja. Tyytyväisimpiä olivat 19 3-vuotiaat ja tyytymättömimpiä vuotiaat. Ikäryhmien koot vaihtelivat paljon, joten etenkin alle 3-vuotiaiden osalta tuloksiin on suhtauduttava kriittisesti. Lehtien arviot ikäryhmittäin Ratamo-kirjastoista Riihimäen lehdet saivat parhaat arviot. Tosin kirjastojen väliset erot eivät olleet kovin suuria. Lehtien arviot Ratamo-kirjastoissa

26 Musiikkiäänitteet ja nuotit Äänitteiden arviot paranivat. Erittäin hyvien arvioiden osuus nousi roimasti 13 prosenttiyksikköä, hyvät pysyivät suurin piirtein ennallaan, välttävät ja huonot putosivat selvästi Musiikkiäänitteiden arviot 212 ja 214 Ikäryhmävertailussa näkyy, että ja 18 3-vuotiaat ovat antaneet huomattavan paljon huonoja arvosanoja. Tosin on myös huomattava, että näistä ryhmistä vastaajia oli vähän ja että samat ryhmät antoivat myös paljon erittäin hyviä arvioita. Tyytyväisimpiä ovat olleet vuotiaat. Musiikkiäänitteiden arviot ikäryhmittäin

27 25 Ratamo-vertailussa Riihimäen musiikkiäänitteet saivat selvästi parhaat arviot: Musiikkiäänitteiden arviot Ratamo-kirjastoissa Nuoteissa ei tapahtunut samanlaista nousua kuin äänitteissä. Erittäin hyvien arvioiden osuus tippui hieman, mutta hyvien nousi kahdeksan prosenttiyksikköä samalla kun välttävien ja huonojen arvioiden osuudet vähenivät Nuottien arviot 212 ja 214 Nuotteja arvostelleita vastaajia oli niin vähän, että ikäryhmäjaottelun tuloksista ei voi sanoa juuri mitään luotettavaa, koska ryhmät ovat hyvin pieniä: vuoitaita vastaajia oli vain kuusi ja yli 6-vuotiaita viisi.

28 26 Kuten äänitteistä myös nuoteista Riihimäki sai Ratamo-kirjastojen parhaat arviot: Nuottien arviot Ratamo-kirjastoissa 6.6 Elokuvat Elokuvien arviot paranivat kaikista kokoelmaryhmistä eniten. Vuodesta 212 erittäin hyvien arvioiden osuus nousi 15 prosenttiyksikköä ja hyvien kymmenen. Välttävät arvioiden osuus laski 18 prosenttiyksikköä ja huonojen seitsemän Elokuvien arviot 212 ja 214 Sukupuolten välillä ei elokuva-arvioissa ollut merkittävää eroa. Ikäryhmien mielipiteet taas hajaantuivat selvästi. Alle 13-vuotiaista valtavat 8 % antoi elokuville erittäin hyvän arvosanan ja loput hyvän vuotiaista noin puolet antoi välttävän ja noin 7 % huonon arvosana, vaikkakin lähes kolmannes valitsi erittäin hyvän vaihtoehdon. Molemmat ryhmät olivat pieniä, mutta ero on huima. Yli 6-vuotiaista kysymykseen vastasi vain kahdeksan.

29 27 Elokuvien arviot ikäryhmittäin Tyytyväisyys elokuviin vaihteli kirjastoittain paljon. Loppi sai parhaat arviot, Riihimäki toiseksi parhaat. Tosin Lopella elokuvakysymys sai vain 23 vastausta, Riihimäellä vastaajia oli yli viisi kertaa enemmän. Elokuvien arviot Ratamo-kirjastoissa 7. Asiakaspalvelu sekä aineistojen sijoittelu, löydettävyys ja saatavuus Kirjaston palvelujen laatua koskevat arvostelut eivät merkittävästi muuttuneet vuodesta 212. Kaikissa kohdissa arviot paranivat muutamalla prosenttiyksiköllä. Edellisestä kyselystä eniten paransivat henkilökunnan ystävällisyys ja aineiston saatavuus. Tuloksista on hyvä huomata, että aineiston saatavuutta piti erittäin hyvänä vain vajaa kolmannes. Myös aineiston sijoittelussa ja löydettävyydessä on parantamisen varaa. Iällä ja sukupuolella oli vaihtelevasti vaikutusta eri kohtien vastauksiin. Ratamo-kirjastojen välillä ei tuloksissa ollut suuria eroja. Loppi ja Hausjärvi saivat pieninä kirjastoina hieman muita parempia tuloksia aineiston löydettävyydessä, sijoittelussa ja saatavuudessa.

30 Henkilökunnan asiantuntemus 212 ja Henkilökunnan ystävällisyys 212 ja Palvelun sujuvuus 212 ja vuotiaissa esiintyi enemmän kritiikkiä palvelun sujuvuutta kohtaan kuin muissa ikäryhmissä: Palvelun sujuvuus ikäryhmittäin

31 29 Aineiston sijoittelu ja löydettävyys Aineiston sijoittelun ja löydettävyyden arviot 212 ja 214 Tyytyväisyys sijoitteluun ja löydettävyyteen pieneni melko suoraviivaisesti sen mukaan mitä iäkkäämpi ikäryhmä oli kyseessä. Tosin välttävien vastausten osuus oli suurin vuotiaissa. Aineiston sijoittelun ja löydettävyyden arviot ikäryhmittäin Aineiston saatavuus Arviot aineiston saatavuudesta 212 ja 214

32 3 Näkemykset aineiston saatavuudesta vaihtelivat suuresti ikäryhmien välillä ja myös joidenkin sisällä. Esimerkiksi 19 3-vuotiaiden näkemyksissä oli paljon hajontaa: noin puolet piti tilannetta erittäin hyvänä ja noin neljäsosa vain välttävänä. Vähiten tyytyväisiä olivat yli 6-vuotiaat. Arviot aineiston saatavuudesta ikäryhmittäin 8. Tiedottaminen ja kotisivut Tiedotukseen liittyvät arviot paranivat vuodesta 212 maltillisesti, kotisivujen arviot vain hitusen Tiedonsaanti palveluista 212 ja Tiedonsaanti aukioloista 212 ja 214

33 Tiedon saanti tapahtumista 212 ja Kirjaston kotisivut Vastaajien ikä on selvästi vaikuttanut arvioihin vain kohdassa tiedon saanti palveluista. Alle 18- vuotiaissa suurin osa oli erittäin tyytyväisiä. Aikuisvastaajissa mitä vanhempi ikäryhmä sitä tyytyväisempiä vastaajat ovat olleet: Tiedon saanti palveluista ikäryhmittäin

34 vuotiaat antoivat kaikissa tiedottamista koskevissa kysymyksissä vähiten erittäin hyviä arvioita. Ratamo-kirjastojen vertailussa Nurmijärven ja Lopen vastaajat antoivat parempia arvioita tiedon saannista kuin Riihimäki sekä Hyvinkää ja Hausjärvi huonompia kuin Riihimäki. Avoimet vastaukset tiedottamisesta Vastaajilta kysyttiin avoimella kysymyksellä, mistä lähteistä he saivat tietoa kirjaston palveluista ja tapahtumista. Vastaajat pystyivät listaamaan niin monta lähdettä kuin halusivat. Kysymys oli samanlainen kuin 212, joten tuloksia voi verrata. Netistä tietoa ilmoitti saavansa 75 %, mikä oli sama kuin 212. Kirjaston tiloissa ja ovella olevista ilmoituksista tietoa sai 26 %, edellisessä kyselyssä peräti 34 %. Lehdistä tietoa sai 21 %, vuonna %. Facebookin tiedonlähteeksi mainitsi 6 %, kun edellisessä kyselyssä heitä oli 8 %. Näyttää siis sille, että nettisivujen merkitys tiedottamisessa on entisestään korostunut, koska muiden tiedonlähteiden saamat maininnat ovat vähentyneet. Ilmeisesti nettisivut ovat yhä useammalle ainoa kanava, jota kautta he saavat kirjaston tiedotteita. Uutena tulokkaan on mainittava Mobiilikuntasovellus, jonka kautta tietoa sai 3 % vastaajista. 9. Verkkokirjasto Verkkokirjaston saamat arvostelut paranivat jokaisessa kohdassa hiukan edelliseen kyselyyn verrattuna. Muuten vastaukset olivat hyvin samansuuntaisia. Selvästi tyytyväisimpiä vastaajat olivat lainojen uusintaan, johon kolme neljästä antoi erittäin hyvän arvion. Varausten tekoonkin oli erittäin tyytyväisiä melkein kaksi kolmesta. Tiedonhakua erittäin hyvänä piti vain 4 %. Lainojen uusinta on myös suosituin toiminto: sitä arvioi 156 vastaajaa, tiedonhakua 137 ja varausten tekoa 135.

35 Arviot verkkokirjaston tiedonhausta 212 ja Arviot varausten teosta 212 ja Arviot lainojen uusimisesta verkkokirjastossa 212 ja 214 Tämänkertaiseen kyselyyn oli lisätty kysymys sähkökirjojen lainaamisesta. Kysymykseen vastasi 5 henkilöä eli vain viidennes kaikista vastaajista. Arviot olivat verkkokirjasto-osion huonoimmat Sähkökirjojen lainaaminen

36 34 Ratamo-kirjastoissa arviot olivat yleisesti ottaen huonoja ja niitä oli vähän. Riihimäellä arviot olivat parhaat: Verkkokirjaston käyttämättömyys Kysymykseen Jos et käytä verkkokirjasto, miksi et? vastasi 33 % kaikista vastaajista. Vuoden 212 kyselyssä vastaajia oli 28 %. Viiden prosenttiyksikön ero voi selittyä vastaajien keski-iän nousulla. Huomionarvoista on myös se, että 214 kaikista vastaajista 11 % ilmoitti olevansa tietämätön verkkokirjaston olemassaolosta, 212 näin vastasi vain 7 %. Lisäksi nyt 18 % ilmoitti olevansa haluton käyttämään verkkokirjasto, kun 212 heitä oli 13 %. Liian vaikeakäyttöisenä verkkokirjastoa piti 2 % ja sama osuus ilmoitti, ettei heillä ole mahdollisuutta käyttää verkkokirjastoa. 212 numerot olivat 3 % ja 5 %. 1. Vapaa palaute Vapaata palautetta antoi 133 vastaajaa eli 52 %, mikä oli suhteessa täysin sama kuin edellisessä kyselyssä. Vastausten pituudet vaihtelivat yhdestä sanasta hyvinkin pitkiin ja sisällöltään monipuolisiin kommentteihin. Kaikki vapaa palaute on liitteessä 4.

37 35 Noin 6 % kommenteista oli kiitoksia, joista noin kolmasosa oli lyhytsanaisia ja ilman tarkkaa kohdetta. Useampisanaisten kiitosten kohteita olivat henkilökunnan ystävällisyys ja palvelun sujuvuus, henkilökunnan ammattitaito, tapahtumat ja suomalainen kirjastolaitos. Sekalaisia toiveita kommenteista oli noin 25 %. Vähän yli neljännes toiveista koski aukioloa: toivottiin pidempiä aukioloaikoja, sunnuntaiaukioloa ja lyhennetyistä kesäaukioloajoista luopumista. Seuraavaksi eniten (noin 1 prosentissa) toivottiin hiljaista luku- ja opiskelutilaa. Loput toiveista kohdistuivat aineistoihin, tiloihin ja verkkopalveluihin ilman isoa yhteistä nimittäjää. Kaikista kommenteista moitteita oli noin 1 %. Eniten kritisoitiin vanhentunutta verkkokirjastoa. Muutamia moitteita saivat muun muassa melu, aineiston fyysinen kunto, tilojen viihtyisyys ja henkilökunnan ystävällisyys. Edellisessä kyselyssä teemat olivat samankaltaisia. Eroa on, että moitteiden määrä väheni selvästi. Etenkin aineiston sijoitteluun ja löydettävyyteen liittyvä kritiikki oli kadonnut vastauksista lähes kokonaan. 11. Tärkeimpiä tuloksia Vastaajia Riihimäellä oli 256. Vastaajien määrä väheni vuoden 212 kyselystä 13 % ja vuoden 21 kyselystä lähes puoleen. Verkkolomakevastaukset vähenivät paperisia enemmän. Riihimäellä vastaajista naisia oli 7 % vuotiaita vastaajissa oli huomattavan vähän; vuotiaita yli neljä kertaa enemmän. Tulevissa kyselyissä pitää keksiä keinoja, kuinka vuotiaiden ja miesten vastauksia saadaan enemmän. Yksi ratkaisu olisi, että vastausaikaa pidennettäisi jopa kuuteen viikkoon, jotta kysely osuisi myös kirjastoa harvoin käyttävien kohdalle. Myös kyselyn markkinointia pitää kohdistaa nyt vähän vastanneille ryhmille. Vastaajien kirjaston käyttö on pysynyt säännöllisenä: 94 % ilmoitti käyvänsä kirjastossa vähintään kerran kuussa. Vuoteen 21 verrattuna käyntikerrat ovat jopa hieman tihentyneet. Aktiivisimpia kävijöitä ovat alle 18- ja yli 6-vuotiaat vuotiaat käyvät harvimmin. Kirjaston käyttötavoissa selvimmät muutokset olivat, että ajanvietto kirjastossa oli lisääntynyt ja netin käyttö vähentynyt. Etenkin alle 18-vuotiaille kirjasto on tärkeä ajanviettopaikkana, yli 45- vuotiaille kirjasto taas ei ole sitä varten. Lainaus ja palautus ovat edelleen ylivoimaisesti

RATAMO-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely

RATAMO-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely RATAMO-jen ja Lopen n asiakaskysely 15.3. 31.3.2010 1. Vastaajan sukupuoli: Nainen % Mies % Hausjärvi 136 83 % 28 17 % Hyvinkää 125 78 % 35 22 % Loppi 74 74 % 26 26 % Nurmijärvi 155 75 % 52 25 % Riihimäki

Lisätiedot

1. Vastaajan sukupuoli:

1. Vastaajan sukupuoli: RATAMO-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 5. 18.11. ASIAKASKYSELYN VASTAUKSET: NURMIJÄRVI Vastaajia oli Nurmijärven kirjastoissa yhteensä 281 (vuonna vastaajia oli 209). Tässä yhteenvedossa vastaukset

Lisätiedot

Asiakaskyselyn tuloksia

Asiakaskyselyn tuloksia Asiakaskyselyn tuloksia Ratamo-kirjastojen (,, ja ) sekä Lopen kirjaston yhteinen asiakaskysely Tässä raportissa tarkastellaan 5.-8..0 järjestetyn asiakaskyselyn tuloksia n kirjaston näkökannalta. Jakaumat

Lisätiedot

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 1 Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 27.1. 15.11.214 Olli Setälä 2 Sisällys 1. Kyselyn taustaa, toteutus ja vastausten käsittely... 1 2. Vastaajat... 2 3. Kirjastossa

Lisätiedot

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 1. Vastaajan sukupuoli: Vastaajien määrä: 1237 mies 19% 22% 16% 22% 24% nainen 81% 78% 84% 78% 76% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Hausjärvi

Lisätiedot

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 1. Vastaajan sukupuoli: Vastaajien määrä: 267 23% mies 13% 19% 77% nainen 87% 81% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hyvinkään pääkirjasto

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Vastaajaryhmä Työttömät Painettu sana ei koskaan kuole, jos sillä on lukijansa. Kiitos Suomalaiselle Kirjastolle. Vastaajat Vastaajia 19, joista naisia

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

Asiakaskysely Jos valitsitte vaihtoehdon "En lainkaan", miksi? (Text) 1. Kuinka usein käytätte kirjastoauton palveluja?

Asiakaskysely Jos valitsitte vaihtoehdon En lainkaan, miksi? (Text) 1. Kuinka usein käytätte kirjastoauton palveluja? 1. Kuinka usein käytätte kirjastoauton palveluja? Asiakaskysely 2008 Kysymykseen vastanneet: 335 (ka: 0) En lainkaan 49% 164 Kerran viikossa 16,7% 56 2-3 kertaa kuukaudessa 20,3% 68 Harvemmin 14% 47 2.

Lisätiedot

Porin kirjaston asiakaskysely 2011

Porin kirjaston asiakaskysely 2011 2011 Porin kirjaston asiakaskysely 2011 Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto on koko 2000-luvun ajan tehnyt vuosittain asiakaskyselyn

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Vastaajaryhmä Opiskelijat Tökkikää päättäjiä, että saatte myös lauantaiaukiolot :). Vastaajat Vastaajia 32, joista naisia lähes 88 % ja miehiä yli 12

Lisätiedot

TOENPERÄN KIRJASTON ASIAKASKYSELYN TULOKSET Paperikyselyn tulokset

TOENPERÄN KIRJASTON ASIAKASKYSELYN TULOKSET Paperikyselyn tulokset TOENPERÄN KIRJASTON ASIAKASKYSELYN TULOKSET Paperikyselyn tulokset Asiakaskysely toteutettiin ajalla 2..27 29..27 kaikissa Toenperän toimipisteissä. Kyselyyn pystyi vastaamaan verkossa tai paperisena versiona

Lisätiedot

Nokian kirjastoauton asiakaskysely 2010. 2011 Nokian kaupunginkirjasto Päivi Kari

Nokian kirjastoauton asiakaskysely 2010. 2011 Nokian kaupunginkirjasto Päivi Kari 1 Nokian kirjastoauton asiakaskysely 2010 2011 Nokian kaupunginkirjasto Päivi Kari 2 Sisältö Johdanto... 3 Kyselyn toteutus... 3 Vastaajat... 3 Onko kirjastoauton käyntiaika itsellesi sopiva?... 3 Onko

Lisätiedot

Taustatiedot - Kaikki -

Taustatiedot - Kaikki - Lapin yleisten kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2014 RTF Report - luotu 01.12.2014 12:54 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Vastaajat 2014 52 52 47 Yhteensä 52 52 47 Vastausprosentti 100 Lopettaneet

Lisätiedot

Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek

Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek TÄRKEYS = Palvelujen tärkeys minulle TOIMIVUUS = Miten kirjasto on onnistunut Kirjaston käyttäjäkysely 2013

Lisätiedot

Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014

Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014 Ylöjärven kaupunki Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014 Tulosten yhteenveto Ylöjärven kaupunki 2 Raportti Ylöjärven kaupunginkirjaston asiakaskyselyn tuloksista Kirjastolaki edellyttää, että kunnat arvioivat

Lisätiedot

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Asiakaskysely kirjastopalveluista Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot Innolink Research Oy TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kulttuuripalveluiden kirjastojen asiakastyytyväisyyden tutkimusraportti.

Lisätiedot

Unelmien kirjasto -kysely 2019

Unelmien kirjasto -kysely 2019 Unelmien kirjasto -kysely 2019 Maaliskuussa 2019 Kokkolan kaupunginkirjasto kysyi asiakkaiden mielipiteitä siitä, miten kirjaston tiloja ja palveluja pitäisi kehittää. Kyselyyn vastasi 259 asiakasta. Kyselyyn

Lisätiedot

Pirkanmaan kirjastojen e-kirjat. Kyselyn tulosten yhteenveto

Pirkanmaan kirjastojen e-kirjat. Kyselyn tulosten yhteenveto Pirkanmaan kirjastojen e-kirjat Kyselyn tulosten yhteenveto Onko sinulla PIKI-kirjastokortti? Kyllä 181 Ei 2 En tiedä 1 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Kuinka usein käytät kirjaston palveluja? Viikoittain

Lisätiedot

Kirjaston asiakaskysely

Kirjaston asiakaskysely 2009 Kirjaston asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto - Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyyn vastanneet Porin kaupunginkirjaston vuoden 2009 asiakaskysely toteutettiin kirjaston eri toimipisteisiin

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot Mikko Kesä Minna Joutsen Tuomo Saarinen Innolink Research Oy 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012 Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Sisältö 1 Kirjastoautopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...2 2 Kirjastopalveluiden käyttö...3 2.1 Kirjastoautossa ja pää-

Lisätiedot

ASIAKASKYSELYN YHTEENVETO yhteenvedon tehnyt Emilia Helminen 12/2014

ASIAKASKYSELYN YHTEENVETO yhteenvedon tehnyt Emilia Helminen 12/2014 ASIAKASKYSELYN YHTEENVETO yhteenvedon tehnyt Emilia Helminen 12/2014 Asiakaskysely Säkylän kirjaston ja kulttuuripalvelujen asiakkaille toteutettiin marraskuussa 2014. Kyselyyn vastanneita oli yht. 49

Lisätiedot

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012. Yhteenveto lapsiasiakkaiden kyselystä

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012. Yhteenveto lapsiasiakkaiden kyselystä Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012 Yhteenveto lapsiasiakkaiden kyselystä 2 Sisältö 1 Kirjastoautopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...2 2 Käyttäjät...3 2.1 Sukupuoli...3 2.2 Ikä...4 3 Asiakkaan

Lisätiedot

Kirjaston asiakastutkimus 2008. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Kirjaston asiakastutkimus 2008. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto Kirjaston asiakastutkimus 2008 Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyyn vastanneet Porin kaupunginkirjaston vuoden 2008 asiakaskysely toteutettiin kirjaston eri toimipisteisiin jaetuilla

Lisätiedot

Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013

Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013 Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013 Vastauksia kielen mukaan Svar enligt språk Kieli - Språk swe fin 0 50 100 150 Vastaustapa - Svarsmetod Paperivastaus - papperssvar Sähköinen vastaus - elektroniskt

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista Viides valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2013. KTAMKn vastauksia kertyi 282 kappaletta.

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Kulttuuripalvelut - kirjastot Tutkimusraportti 9.1.2012 Mikko Kesä Merja Lehtinen Innolink Research Oy TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

4 Opiskelutyyppi tällä hetkellä: oppilaitos, linja, vuosikurssi. 6 Tulevaisuuden suunnitelmasi ja tavoitteesi opiskelussa

4 Opiskelutyyppi tällä hetkellä: oppilaitos, linja, vuosikurssi. 6 Tulevaisuuden suunnitelmasi ja tavoitteesi opiskelussa AIKUISEN OPPIJAN MUOTOKUVA YLEISEN KIRJASTON TIETOPUOLISTEN PALVELUJEN KÄYTTÄJÄNÄ: Syventävä tutkimus teemahaastattelumenetelmällä Teemahaastattelurunko 4.8.2000 I Haastateltavan taustatiedot 1 Syntymävuosi

Lisätiedot

Espoon kaupunginkirjasto Asukaskysely/Espoonlahti Syksy 2014

Espoon kaupunginkirjasto Asukaskysely/Espoonlahti Syksy 2014 Espoonlahden kirjastoverkko Asukaskyselyn yhteenveto Taustatiedot Millainen on sinun kirjastosi -asukaskysely lähettiin Espoonlahden kaikkiin talouksiin elokuussa 2014. Ne taloudet, joilla on mainostenjakokielto,

Lisätiedot

Käytsä täällä usein? Käyttäjätutkimus Turun pääkirjaston käytöstä

Käytsä täällä usein? Käyttäjätutkimus Turun pääkirjaston käytöstä Käytsä täällä usein? Käyttäjätutkimus Turun pääkirjaston käytöstä Yleisten kirjastojen neuvosto Inkeri Näätsaari 8.10.2012 Palaute, asiakaskyselyt, käyttäjätutkimukset Asiakaspalveluhenkilökunnan kokemukset

Lisätiedot

Merituulen koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi kevät 2018

Merituulen koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi kevät 2018 Merituulen koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi kevät 208 Merituulen koulun aamu- ja iltapäivätoiminnassa toteutettiin oma laadunarviointikysely toimintaan osallistuneille lapsille toukokuussa

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

KIRJASTO. Lämmittely. Selitä sana. lainata varata kaukolaina palauttaa maksaa sakkoa. myöhästymismaksu. printata tulostaa.

KIRJASTO. Lämmittely. Selitä sana. lainata varata kaukolaina palauttaa maksaa sakkoa. myöhästymismaksu. printata tulostaa. Lämmittely KIRJASTO Puhutaan kirjastosta! 1. Käytkö sinä usein kirjastossa? Miksi / miksi et? 2. Mitä mieltä olet suomalaisesta kirjastosta? 3. Onko kirjasto sinulle tärkeä paikka? Miksi / miksi ei? 4.

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

Ei-käyttäjäkysely Nokian kaupunginkirjaston palveluista 2010

Ei-käyttäjäkysely Nokian kaupunginkirjaston palveluista 2010 Ei-käyttäjäkysely Nokian kaupunginkirjaston palveluista 2010 Nokian kaupunginkirjasto Päivi Kari 2010 1 Sisältö Johdanto... 3 Kyselyn toteutus... 3 Miksi et käytä kirjastoa?... 4 Mitä kirjaston palveluja

Lisätiedot

PIKI-verkkokirjaston suosittelusivuista Henkilökunnan kysely Vastauksia 59

PIKI-verkkokirjaston suosittelusivuista Henkilökunnan kysely Vastauksia 59 PIKI-verkkokirjaston suosittelusivuista 2.3. 4.5.2015 Henkilökunnan kysely Vastauksia 59 2013 2013 2013 2013 2013 2013 Olen työssä 2013 2015 2013 Akaa 2 1 Hämeenkyrö 2 4 Ikaalinen Kangasala 3 2 Lempäälä

Lisätiedot

Kyselyyn vastasi 55, iältään 8-20-vuotiasta, nuorta.

Kyselyyn vastasi 55, iältään 8-20-vuotiasta, nuorta. Nuoria Somettaa Kyselyyn vastasi 55, iältään 8-20-vuotiasta, nuorta. Vastaajien ikävuosien keskiarvo on 14 vuotta. Vastaajien ikäjakauma 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 18 18 19 20 20 10 10 10 11 11

Lisätiedot

Jokioisten kunnankirjasto 27.5.2013

Jokioisten kunnankirjasto 27.5.2013 Jokioisten kunnankirjasto 27.5.2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 1. ARVIOITAVA KIRJASTO - 1.1 Arvioin seuraavan toimipisteen palveluja Jokioisten pääkirjasto 10 2 4 6 8 10 Jokioinen

Lisätiedot

Kuiluanalyysi kertoo, kuinka hyvin tarkasteltu organisaatio on onnistunut vastaamaan vastaajien odotuksiin.

Kuiluanalyysi kertoo, kuinka hyvin tarkasteltu organisaatio on onnistunut vastaamaan vastaajien odotuksiin. 7/2013 Nokian kaupunginkirjaston tuloksia Kirjastojen kansallisessa käyttäjäkyselyssä 2013 Kirjastojen yhteinen kysely toteutettiin tänä vuonna kolmatta kertaa. Kyselyä koordinoi kirjastosektorien yhteinen

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Kysely. 1. Minkä kunnan kirjastossa asioit pääsääntöisesti? Valitse yksi vaihtoehto. 2. Sukupuoli. 3. Ikä

Kysely. 1. Minkä kunnan kirjastossa asioit pääsääntöisesti? Valitse yksi vaihtoehto. 2. Sukupuoli. 3. Ikä Kysely 1. Keuruu 0 Multia 0 Mänttä 0 Ruovesi 0 57 2. Sukupuoli (N=52) Nainen 41 Mies 11 3. Ikä Alle 18-vuotias 3 18-29-vuotias 3 30-39-vuotias 7 40-49-vuotias 5 50-65-vuotias 21 Yli 65-vuotias 18 4. Kuinka

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun keskus HENKKA

Henkilökohtaisen avun keskus HENKKA Henkilökohtaisen avun keskus HENKKA Asiakastyytyväisyyskysely henkilökohtaisille avustajille 2017 Taustatietoa Asiakastyytyväisyyskysely henkilökohtaisille avustajille toteutettiin Webropolkyselynä marraskuussa

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto aikuisasiakkaiden kyselystä

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto aikuisasiakkaiden kyselystä Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012 Yhteenveto aikuisasiakkaiden kyselystä Sisältö 1 Kirjastoautopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...2 2 Käyttäjät...3 2.1 Sukupuoli...3 2.2 Ikä...4 3 Kirjastopalveluiden

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Lieksan kirjasto - asiakastyytyväisyyskysely 2016

Lieksan kirjasto - asiakastyytyväisyyskysely 2016 Lieksan kirjasto - asiakastyytyväisyyskysely 2016 1. Sukupuoli nainen 51 82,26 mies 11 17,74 2. Ikä alle 15-vuotias 4 6,45 3. Elämäntilanne 15-30 6 9,68 31-50 16 25,81 51-65 18 29,03 yli 66 18 29,03 koululainen

Lisätiedot

Asiakaspalvelutilanne-kysely 6.-11.10.2014

Asiakaspalvelutilanne-kysely 6.-11.10.2014 2014 Asiakaspalvelutilanne-kysely 6.-11.10.2014 Nokian kaupunginkirjasto Raportin kokosi Päivi Kari Raportti 6.11.2014 Nokian kaupunginkirjaston asiakaspalvelutilanne-kysely: Millaista asiakaspalvelua

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNGINKIRJASTON TULOKSET RATAMO-KIRJASTOJEN ASIAKASKYSELYSSÄ

RIIHIMÄEN KAUPUNGINKIRJASTON TULOKSET RATAMO-KIRJASTOJEN ASIAKASKYSELYSSÄ RIIHIMÄEN KAUPUNGINKIRJASTON TULOKSET RATAMO-KIRJASTOJEN ASIAKASKYSELYSSÄ 17.10.- 4.11.2016 Olli Setälä Riihimäen kaupunginkirjasto Sisällys 1. Kyselyn taustaa, toteutus ja raportti... 1 1.1 Ratamo-kyselyt

Lisätiedot

Nuorten lukemistapojen muuttuminen. Anna Alatalo

Nuorten lukemistapojen muuttuminen. Anna Alatalo Nuorten lukemistapojen muuttuminen Anna Alatalo Nuorten vapaa-ajan harrastukset Kirjojen ja lehtien lukeminen sekä tietokoneenkäyttö kuuluvat suomalaisnuorten arkeen, ja osalle nuorista ne ovat myös harrastuksia.

Lisätiedot

Verkkokirjaston asiakaskyselyn tuloksia. PIKI-ohjausryhmä

Verkkokirjaston asiakaskyselyn tuloksia. PIKI-ohjausryhmä Verkkokirjaston asiakaskyselyn tuloksia PIKI-ohjausryhmä 26.5.2015 1 Yleistä kyselystä Kysely tehtiin maalis-huhtikuussa 2015 (suluissa 2013 kyselyn vastaavat luvut) vastauksia saatiin LKK 204 kpl (113),

Lisätiedot

Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Tämä on pääkirjasto. Kokkolassa on myös lähikirjastoja: Koivuhaan, Kälviän, Lohtajan ja Ullavan kirjastot. Keskussairaalassa on laitoskirjasto, joka on potilaiden

Lisätiedot

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50 Vastausten määrä: 68 Tulostettu 7.5.2010 14:23:50 Poiminta 1.1 Minkä erikoiskirjaston / tutkimuslaitoksen palveluja arvioit (valitse yksi vaihtoehto) = 12 (Museoviraston kirjasto) 1.1 Minkä erikoiskirjaston

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNGINKIRJASTO KIRJASTON PALVELUT. Tervetuloa!

KUHMON KAUPUNGINKIRJASTO KIRJASTON PALVELUT. Tervetuloa! KUHMON KAUPUNGINKIRJASTO KIRJASTON PALVELUT Tervetuloa! LAINAUS Kirjastosta voi lainata kirjoja, lehtiä, nuotteja, äänitteitä, kielikursseja, DVDlevyjä, konsolipelejä ym. Aineiston laina-aika on 4 viikkoa.

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunginkirjaston nuortentila. Salla Erho

Rovaniemen kaupunginkirjaston nuortentila. Salla Erho Rovaniemen kaupunginkirjaston nuortentila Salla Erho 9.5.2012 Rovaniemen kaupunginkirjasto Lapin maakuntakirjasto Kirjaston ulkoisen ilmeen määrittäjä: Alvar Aalto Aalto-sali, pääkirjaston keskus Pääkirjasto

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- KYSELY kevät 2018 YPÄJÄ

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- KYSELY kevät 2018 YPÄJÄ ASIAKASTYYTYVÄISYYS- KYSELY kevät 2018 YPÄJÄ VARHAISKASVATUS VASTAUSPROSENTIT Määräaikaan mennessä asiakkaista 48,81 % vastasi kyselyyn Esiopetus20 % Päiväkoti 30% Perhepäivähoito 63%. PERHEIDEN JA PÄIVÄKODIN

Lisätiedot

AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE

AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE ORIVEDEN TULOKSET 1 YLEISKATSAUS Asiakaspalautetta kerättiin 24.10. 6.11.2016 2 Yhteensä Orivedeltä noin 450 vastaajaa Suurin osuus vastaanottotoiminnasta Ahkerimpia vastaajia

Lisätiedot

Kansallisen käyttäjäkyselyn tulosten visualisointia Tampereen tulokset

Kansallisen käyttäjäkyselyn tulosten visualisointia Tampereen tulokset Kansallisen käyttäjäkyselyn tulosten visualisointia Tampereen tulokset Mikko Sauna-aho, Tampereen kaupunginkirjasto 1/19 SISÄLLYS 1. Käyttäjäryhmät... 2. Kirjaston palvelut...5. Kirjasto asiointiympäristönä...7.

Lisätiedot

Kaikkien kirjasto. Näin käytät kirjastoa. Selkoesite

Kaikkien kirjasto. Näin käytät kirjastoa. Selkoesite Kaikkien kirjasto Näin käytät kirjastoa Selkoesite Kaikkien kirjasto Tämä esite on julkaistu osana Kaikkien kirjasto -kampanjaa. Kampanjan toteuttavat Selkokeskus, Kulttuuria kaikille -palvelu ja Suomen

Lisätiedot

ROVANIEMEN PAIKALLISLIIKENNE MATKUSTAJATUTKIMUS

ROVANIEMEN PAIKALLISLIIKENNE MATKUSTAJATUTKIMUS ROVANIEMEN PAIKALLISLIIKENNE MATKUSTAJATUTKIMUS 2019 22.3.2019 TOTEUTUS Tutkimuksen ajankohta 19.-23.2.2019 Tiistaista torstaihin n. klo 6:00-19:00 Lauantaina klo 9:30-14:30 Kyselylomakkeita jaettiin busseissa

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNGINKIRJASTO KIRJASTON PALVELUT. Tervetuloa!

KUHMON KAUPUNGINKIRJASTO KIRJASTON PALVELUT. Tervetuloa! KUHMON KAUPUNGINKIRJASTO KIRJASTON PALVELUT Tervetuloa! KUHMON KIRJASTON LAINA-AJAT JA MAKSUT LAINA-AJAT DVD:t, videot Konsolipelit Lehdet Kysytty uutuusaineisto Kirjat ja muu aineisto 4 viikkoa MAKSUT:

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Lasten osio. PIKI ideointipäivä 22.9.2009. PIKI verkkokirjasto projekti Leila Virta

Lasten osio. PIKI ideointipäivä 22.9.2009. PIKI verkkokirjasto projekti Leila Virta Lasten osio PIKI ideointipäivä 22.9.2009 PIKI verkkokirjasto projekti Leila Virta Osion nimi ja kohderyhmä Lapset vai lapsille? (vrt nuoret vai nuorille) Pääasiallinen kohderyhmä: lukutaitoiset lapset

Lisätiedot

Kärkölän uimahallin asiakastyytyväisyyskysely

Kärkölän uimahallin asiakastyytyväisyyskysely KÄRKÖLÄ Kärkölän uimahallin asiakastyytyväisyyskysely 22.3.-30.4.2016 YHTEENVETO KÄRKÖLÄ KÄRKÖLÄ www.karkola.fi Kärkölän kunta Virkatie 1, 16600 Järvelä 044 770 2200 Perustiedot Kysely toteutettiin lomakekyselynä

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan kysely

Aamu- ja iltapäivätoiminnan kysely Aamu- ja iltapäivätoiminnan kysely Ryhmän ehdot: : Ehdot: Vastausvaihtoehdot: (Kysymys: Missä aamu- ja iltapäivätoiminnan ryhmässä lapsenne on mukana) : Ehdot: Vastausvaihtoehdot: (Kysymys: Missä aamu-

Lisätiedot

Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015

Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015 Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015 1 Yleensä kyselystä Kyselyssä selvitettiin vastaajien mielipiteitä hankerekisterin käytöstä sekä siihen liitetyistä visualisoinneista Se oli auki 3.12.-18.12.2015 Vastaajia

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNANKIRJASTON ASIAKASKYSELYN TULOKSIA. Lapinlahden kunnankirjaston asiakaskysely Pääkirjasto.

LAPINLAHDEN KUNNANKIRJASTON ASIAKASKYSELYN TULOKSIA. Lapinlahden kunnankirjaston asiakaskysely Pääkirjasto. LAPINLAHDEN KUNNANKIRJASTON ASIAKASKYSELYN TULOKSIA Lapinlahden kunnankirjaston syksyllä 1 tekemässä kyselyssä selvitettiin asiakkaiden tyytyväisyyttä kirjastopalveluihin sekä pääkirjaston että lähipalvelujen

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Internetin saatavuus kotona - diagrammi

Internetin saatavuus kotona - diagrammi Internetin saatavuus kotona - diagrammi 2 000 ruotsalaista vuosina 2000-2010 vastata Internetiä koskeviin kysymyksiin. Alla oleva diagrammi osoittaa, kuinka suurella osuudella (%) eri ikäryhmissä oli Internet

Lisätiedot

2 (8) Taulukko 1 Leirien väittämät ja tulokset ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD WWW.ESBO.

2 (8) Taulukko 1 Leirien väittämät ja tulokset ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD WWW.ESBO. Nuorisopalvelut 1 (8) Loma-ajan toiminnan asiakaspalauteraportti 2012 Tässä raportissa selvitetään kesän 2012 loma-ajan toiminnasta kerättyjen asiakaspalautteiden keskeiset tulokset. Loma-ajan toimintojen

Lisätiedot

Päivähoidon asiakaskysely 2017 Joensuun kaupunki

Päivähoidon asiakaskysely 2017 Joensuun kaupunki Päivähoidon asiakaskysely 2017 Joensuun kaupunki Tulkintaohjeita Tässä raportissa käytetty seuraavia värikoodeja: - Suorat jakaumat (kaikki vastaajat), keskiarvot 1,0 3,59 Heikko taso 3,6 3,99 Hyvä taso

Lisätiedot

Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/2014 (lv. 13-14)

Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/2014 (lv. 13-14) Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/14 (lv. 13-14) Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä lasta, joista palautui 16. Vastausprosentti oli 4,7 %. Lasten kysely muodostui 12

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA LASTEN KYSELYN TULOKSET LV

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA LASTEN KYSELYN TULOKSET LV AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA LASTEN KYSELYN TULOKSET LV. 2015-2016 Yleistä kyselystä Arviointikyselyn saivat 36 lasta, joista palautui 32 Vastausprosentti 89 % Arviointikyselyn ajankohta oli 2.5 20.5.2016

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista Neljäs valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2010. KTAMKn vastauksia kertyi 330 kappaletta.

Lisätiedot

Aikuisten ryhmäliikunnan palautekysely 2014-2015

Aikuisten ryhmäliikunnan palautekysely 2014-2015 Mäntsälän Voimistelijat Aikuisten ryhmäliikunnan palautekysely 2014-2015 1. TAUSTATIEDOT Kuinka vanha olet? 10 8 6 4 2 58,6 % 31,0 % 10,3 % alle 19 v 19-25 v 26-45 v 45-60 v yli 61 v Kaikki (KA:3.79, Hajonta:0.61)

Lisätiedot

VUODEN 2017 KURSSIARVIOINTI YHTEENVETO. Jari Paajanen

VUODEN 2017 KURSSIARVIOINTI YHTEENVETO. Jari Paajanen VUODEN 2017 KURSSIARVIOINTI YHTEENVETO Jari Paajanen Auralan kansalaisopisto Kurssiarviointi 2017 1 (7) Kyselyn vastausprosentti oli 41,1 %, joka oli ihan hyvä ja viimevuotisen kyselyn perusteella olikin

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

VASKI kirjastot: uusi järjestelmä ja uusia kirjastoja 2.5. alkaen

VASKI kirjastot: uusi järjestelmä ja uusia kirjastoja 2.5. alkaen VASKI kirjastot: uusi järjestelmä ja uusia kirjastoja 2.5. alkaen Kysymyksiä ja vastauksia (muutokset mahdollisia) Milloin Vaski laajenee? Milloin oma kirjasto on osa Vaskia? Laajentunut Vaski avaa ovensa

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2873 NATIONAL USER SURVEY OF FINNISH PUBLIC LIBRARIES 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Lisätiedot

Iloa tuottava tila - Lahden pääkirjaston uudistaminen. Salla Palmi-Felin

Iloa tuottava tila - Lahden pääkirjaston uudistaminen. Salla Palmi-Felin Iloa tuottava tila - Lahden pääkirjaston uudistaminen Salla Palmi-Felin 27.4.2017 Kirjastotalo rakennettu 1990: tila ei vastannut nykyisiä tarpeita mm. sähköjen suhteen. Lisäksi tavaraa ja kalusteita kertynyt

Lisätiedot

Terveydenhuollon barometri 2009

Terveydenhuollon barometri 2009 Terveydenhuollon barometri 009 Sisältö Johdanto Sivu Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 4 Aineiston rakenne 5 Tutkimuksen rakenne 6 Tulokset Terveystyytyväisyyden eri näkökulmat 9 Omakohtaiset näkemykset

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007.

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007. Nuorison mediankäyttötutkimus 2007 Tutkimustiivistelmä Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta. Sanomalehtien Liitto on vuodesta 1982 lähtien säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot