KV 3/ Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KV 3/2013 43. Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016"

Transkriptio

1 KV 3/ Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE Kirkkovaltuusto

2 2 PORNAISTEN SEURAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO KIRKKOHERRAN KATSAUS. 3 1 PORNAISTEN SEURAKUNTA Strategia Toiminta-ajatus ja päätavoitteet Viestintä TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT Väestö- ja ikärakennekehitys Kokonaistaloudellinen ennuste Tuloperusteet Menoperusteet Tuloslaskelma Investoinnit Rahoitussuunnitelma Hautainhoitorahasto Yleistä huomiota 7 3 SEURAKUNNAN TALOUDEN TUNNUSLUVUT PORNAISTEN SEURAKUNNAN TULOSLASKELMA PORNAISTEN SEURAKUNNAN RAHOITUSLASKELMA 10 6 TALOUSARVIOSSA 2014 UUTTA ALOITETTAVAA TOIMINTAA TÄRKEIMMÄT INVESTOINNIT TILIVELVOLLISET TALOUSARVION RAKENNE KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMA JA TALOUSARVION SITOVUUS SEURAKUNNAN PAINOPISTEET VUODELLE KÄYTTÖTALOUSOSA VUOSILLE Paikallisseurakuntatyö. 14 Hautaustoimi. 36 Kiinteistötoimi. 38 Hallinto INVESTOINTIOSA VUOSILLE MUUT TASEYKSIKÖT Hautainhoitorahasto. 53

3 PORNAISTEN SEURAKUNTA 3 KIRKKOHERRAN KATSAUS Strategian mukaan olemme hengellinen yhteisö, joka tarjoaa eri-ikäisille seurakuntalaisille mahdollisuuksia Jumalan kohtaamiseen ja samalla myös toisten seurakuntalaisten kohtaamiseen. Kohtaaminen on päätetty painopistealueeksi vuodelle Haluamme kohdata työntekijöinä toinen toisemme tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti, ja näin tulee tapahtua myös työntekijöiden ja seurakuntalaisten kohtaamisissa. Pyrimme olemaan matalan kynnyksen organisaatio, joka tekee vapaaehtoistyön mielekkäällä tavalla houkuttelevaksi. Moni saa vapaaehtoisyön kautta rakentavia ja elämän mielekkyyttä lisääviä kokemuksia. Jumalanpalvelus on seurakunnan elämän keskus. Sunnuntaisin vietetään pääasiassa messua eli ehtoollisjumalanpalvelusta. Kaikkiin jumalanpalveluksiin ovat kaikki tervetulleita, vaikka ne olisi suunnattu erityisesti jotain tiettyä kohderyhmää varten. Jokaiselle on paikka kirkossa. Ehtoollisavustajiksi pyydetään vapaaehtoisia vastuunkantajia ja luottamushenkilöitä, joilla ehtoollisen jakolupa on. Tekstinlukijoina toimivat pääosin nuoret, mutta kutsumme mukaan myös varttuneempia seurakuntalaisia jumalanpalveluksia toteuttamaan. Kirkolliset toimitukset halutaan hoitaa painopistealueena olevan kohtaamisen periaatteella. Kasteiden jälkeen mainostetaan mm. perhekerhoa ja muita seurakunnan kerhoja sekä vauvakirkkoa. Hautaan siunaamisen jälkeen otetaan noin puolen vuoden kuluttua siunaamisesta yhteyttä omaiseen ja kysytään vointia. Tämäkin nousee kohtaamisen periaatteesta. Koulujen kanssa on jo pitkään ollut hyvää yhteistyötä ja tätä halutaan jatkaa. Nuorisotyössä jatketaan maallikkoaktiivisuuden vahvistamista ja sama pätee seurakunnan hyvin hoidettuun rippikoulutyöhön. Nuortenillat ja innostajakoulutus kokoavat paikkakunnan nuoria viikkotoiminnallaan. Varhaisnuorisotyössä tuetaan erityisesti painopiste huomioiden kerholaisten ja perheiden osallistumista. Pyhäkouluissa tuetaan perheiden kasvatustyötä kutsumalla henkilökohtaisesti perheitä mukaan seurakunnan tapahtumiin. Työntekijä vierailee pyhäkoulussa 2-4 kertaa vuodessa. Kiinnitetään huomiota aiempaa enemmän uusien ohjaajien perehdyttämiseen ja tukemiseen. Perhekerhotyössä kehitetään uutena toimintamuotona perhepäiviä. Päiväkerhotoiminta jatkuu entiseen tapaan aktiivisena. Sen lähtökohtana on kaste. Seurakunta tarjoaa mahdollisuuden vertaistukeen kasvattajana. Seurakunta on aktiivisesti yhteydessä myös alueen päivähoidon kanssa. Musiikkikasvatus tehdään yhteistyössä seurakunnan musiikkityön kanssa. Musiikkityössä satsataan Kravaus-kuoron Faure` - projektiin. Reguiem on tarkoitus esittää kirkon 90- vuotisjuhlan yhteydessä Mikkelinpäivänä Tuolloin vietetään myös Kravaus-kuoron 100-vuotisjuhlaa. Musiikkityössä painotetaan hengellisen musiikin asemaa ja järjestetään konserttitoimintaa ja yhteislaulutilaisuuksia. Kohtaaminen näkyy kanttorin vetäminä kuorohetkinä viikoittain päiväkerhoissa ja kuukausittain perhekerhossa. Aikuistyö toteutetaan neljänä te tana, joiden tarkoitus on tukea parisuhdetta ja kristittyjen yhteyttä alueella. Tavoitteena on rohkaista lähimmäisen rakkauteen ja ilmaisemiseen vapaaehtoistyötä korostaen. Myös partiolippukunta Pornaisten Solmuun ollaan aktiivisesti yhteydessä, tarjotaan heille taloudellista tukea ja kutsutaan osallisuuteen seurakunnan kanssa. Avun tarpeen lisääntyminen nykyisinä tiukkoina aikoina näkyy diakoniatyössä. Tämän työmuodon osalta lisätään yhteistyötä perusturvan, alueella toimivien yritysten ja järjestöjen kanssa. Tiedottaminen on tärkeässä roolissa kun etsitään kohtaamisen paikkoja. Diakoniatyössä jatketaan yhteydenpitoa, vierailuja ja avustustoimintaa rovastikunnallisen ystävyysseurakunnan kanssa Narvassa. Merkittävä asia vuonna 2014 on kirkollisvaalit. Vaaleja järjestettäessä otetaan huomioon erityisesti se, että nykyisin saavat äänestää kaikki 16 vuotta täyttäneet. Äänestyspaikkoja ja -aikoja suunniteltaessa otetaan huomioon nuoret. Näin lisätään äänestysaktiivisuutta ja sitoutumista seurakunnan toimintaan. Vaalien suhteen kiinnitetään huomiota myös hyvään tiedottamiseen. Työhyvinvointiin satsataan vuoden 2014 aikana järjestämällä koulutus- ja työnohjaustilaisuuksia koko henkilöstölle ja kohdentaen eri työaloille. Työsuojeluasiat koetaan tärkeiksi ja siksi pyritään toteuttaman riskien arviointi vuoden aikana kaikilla työaloilla. Talous asettaa haasteita jatkossa. Tähän liittyy myös mahdollisesti tulevaisuudessa toteutuvan seurakuntayhtymäliitoksen valmistelu ja asian etenemisen aktiivinen seuraaminen vuonna Seurakunnan johto ja johtavat luottamushenkilöt osallistuvat asian tiimoille perustettuihin keskustelu- ja valmistelufoorumeihin. Jumalan siunausta seurakunnan toiminnalle vuodelle 2014! Pornaisissa Petteri Kerko kirkkoherra

4 4 PORNAISTEN SEURAKUNTA 1. PORNAISTEN SEURAKUNTA 1.1. Strategia Pornaisten seurakunnan strategia on hyväksytty kirkkovaltuustossa Strategiamme tähtää siihen, että pornaislaiset voivat löytää paikkansa omasta seurakunnastaan. Strategiaan perustuvat painopisteet vuodelle 2014 on esitelty tässä talousarviokirjassa sivulla 13. Strategia ohjaa Pornaisten seurakunnan toimintaa ja taloutta ja auttaa löytämään työhömme painopisteitä Toiminta-ajatus ja päätavoitteet Pornaisten seurakunnan perustarkoituksena on ihmisten auttaminen kasvamaan Jumalan tuntemisessa. Tätä perustarkoitusta seurakunta toteuttaa kohtaamalla ihmiset julistuksessa, kirkollisissa toimituksissa, opetuksessa ja palvelussa sekä luomalla yhteyttä ihmisten välillä ja rohkaisemalla elämään kristittynä arjen keskellä. Toiminta-ajatuksen mukaisesti seurakunnan päätavoitteet toiminta- ja taloussuunnittelukaudella ovat: - Vastaa ihmisten jumalayhteyden ja eheyden tarpeisiin tukemalla henkistä ja hengellistä kasvua muun muassa jumalanpalvelusten, toimitusten ja sielunhoidon myötä. - Välittää toivon ja ilon yhteisönä uskoa ja rakkautta sanoissa ja teoissa erityisesti lapsi- ja nuorisotyöhön panostaen. - Etsii yhteisönä vastauksia olemassaolon peruskysymyksiin ja rohkaisee vuorovaikutukseen ja yhteyteen erityisesti työikäisten tavoittamiseksi - Seurakunnan strategian vuoteen 2017 mukaisesti toimiminen perustoimintokuvauksiin tukeutuen ja ottaen huomioon yhdessä työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa luodut painopistealueet Viestintä Seurakunta näkyy ja vaikuttaa paikkakunnalla. Seurakunnan tavoitteena on pyrkiä vuorovaikutukseen seurakuntalaisten ja kunnassa vaikuttavien yhdistysten kanssa. Seurakunta pyrkii näkymään alueellaan jokapäiväisessä elämässä ja huomioimalla elämän kohokohtia seurakuntalaisten arjessa. Seurakunta ilmoittaa toiminnastaan11 kertaa vuodessa ilmestyvällä tiedotteella, joka jaetaan joka kotiin. Lisäksi tiedote julkaistaan seurakunnan nettisivuilla. Seurakunnan nettisivuilla julkaistaan ajankohtaiset tiedot Ajankohtaista-osiossa. Nettisivujen avulla viestitään tehokkaasti seurakunnan toiminnasta. Kotisivuille pyritään lisäämään ilmoittelua myös kokouksista sekä kokousten esityslistat ja pöytäkirjat. Pöytäkirjojen julkaiseminen tarkoittaa käytännössä erittäin huolellista valmistelua ja tietoa mikä on julkista ja mikä ei. Seurakunta näkyy myös paikallislehdissä ja muissa viestintävälineissä mahdollisuuksien mukaan. Pornaisten seurakunta on liittynyt facebook-yhteisöön internetissä. Facebook-yhteisössä on mukana nuoria ja aikuisia nuoria ja tätä kautta pyrimme lähestymään heitä aktiivisemmin. Seurakunta huomioi alueelle muuttavat uudet asukkaat viemällä tervetulotoivotuksen ja informaatiota seurakunnan toiminnasta. Kirkkoon liittyville jäsenille annetaan kirkkoonliittymispaketti, jossa on tietoa seurakunnasta ja välineitä oman hengellisen elämän hoitamiseen. 2. TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT 2.1. Väestö- ja ikärakennekehitys Pornaisten kunnan väkilukuennuste vuodelle 2014 on asukasta eli kasvua edellisestä vuodesta 1,5 %. Pornaisten kunta ennustaa väkiluvun kasvavan koko toiminta- ja taloussuunnitelmakaudella 1,5 % vuotta kohti. Näin kunnan ennusteen mukaan tavoitteena on vuoden 2016 lopulla kunnan väkiluvuksi henkilöä. Pääsääntöisesti seurakuntaan kuuluu noin % kunnan asukkaista. Vuonna 2014 ennustetaan kunnan väestöstä noin henkilöä kuuluvan seurakuntaan eli 82,8 %. Pornaisten kunnan väestön ikärakenne on hyvin erilainen verrattuna samankokoisiin lähikuntiin ja ikärakenne asettaa myös erilaisia haasteita alueella toimivalle seurakunnalle. Pornaisten kunnassa väestön ikärakennetta vuonna 2010 tarkastellessa nousee esiin kaksi poikkeamaa verrattuna koko Suomen väestön ikärakenteeseen. Ensimmäinen poikkeama liittyy alle 20- vuotiaisiin ja toinen yli 65-vuotiaisiin. Alle 20-vuotiaita on Pornaisten väestössä yli 35 %, kun koko Suomessa tähän ikäryhmään kuuluu vähän yli 30 %. Toinen poikkeama on yli 65-vuotiaat, sillä Pornaisissa heitä on väestöstä vähän yli 10 % ja koko Suomessa on keskimäärin 17,5 %.

5 PORNAISTEN SEURAKUNTA Kokonaistaloudellinen ennuste 2014 Suomen talouden elpyminen hidasta Suomen kokonaistaloudellinen ennuste vuonna 2013 supistui ja kasvu oli odotettua hitaampaa. Voidaan puhua taantuman pitkittymisestä. Talousnäkökulmasta kasvun ennustetaan vähän kasvavan vuoden 2014 aikana. Kasvu on hyvin vaimeaa ja samanaikaisesti työllisyystilanne heikkenee edelleen. Suomen työllisyystilannetta verrattaessa Euroopan työllisyystilanteeseen on huomattava sen olevan parempi, tämä on seurausta Suomen valtion finanssipolitiikasta, joka on tukenut työllisyyttä koko taantuman ajan. Suomen talous on hyvin riippuvainen viennistä. Vienti perustuu pitkälti paperiteollisuuden tuotantovälineisiin eli konepajateollisuuden tuotteisiin sekä paperiteollisuuden lopputuotteisiin. Viennin ollessa maailmantaloustilanteessa vähäistä, heijastus tulee suoraan Suomen taloustilanteeseen. Kuluttajahintojen nousu jatkuu, vastaavasti ansiotason kehityksen olevan hidasta. Tästä seuraa kotitalouksien vaimea tulokehitys ja yksityisen kulutuksen kasvu hiipuu. Suomen kuntapolitiikka on kovassa myllerryksessä. Kuntataloutta on tasapainotettava ja samanaikaisesti palvelujen laatutasosta pidetään kiinni. Tämä tarkoittaa suuria uudistuksia kuntapuolella sekä sosiaali- ja terveyspuolella, joilla kustannuksiin haetaan säästöjä, toimintojen päällekkäisyyksiä karsitaan ja yhtenäistetään tietotekniikkaa. Tässä on paljon haasteita ja mitään varmuutta onnistumisesta ei ole. Peikkona on säästöjen epäonnistuminen, joka heijastuu välittömästi terveys-, sosiaali- ja koulutuspalveluiden laatutasoon ja tällä voi olla osavaikutus hidastuksena talouskasvuun Tuloperusteet Pornaisten seurakunnan tuloperusteissa ei vuosittain tapahdu suuria muutoksia. Vuonna 2014 käyttöönotettavalla tilavuokralla katetaan tilavuokraukseen liittyviä kustannuksia. Tästä tulee pieni kasvu toimintatuloihin, mutta on muistettava että menopuolella on pääsääntöisesti niihin kohdistuva meno olemassa. Kirkollisverokertymän arviointi vuodelle 2014 on haaste. Kirkkohallituksen ennusteen mukaan kirkollisverokertymä alensi 1,5 % (Kirkkohallituksen yleiskirje 12/2013). Ennuste perustuu siihen että kunnallisverojen odotetaan kasvavan 0,6 % ja aikaisempien vuosien perusteella kirkollis- ja kunnallisveron kasvun on noin kaksi prosenttia. Kirkollisverokertymän arvioksi vuodelle 2014 Pornaisten seurakunnassa arvioidaan melkein samaksi kuin vuonna Yhteisöverokertymään on Kirkkohallituksen yleiskirjeen perusteella ennustettu euron kasvu, joka on 5,3 prosenttia enemmän kuin vuonna Kirkkohallitus ennustaa noin 6 % kasvua. Toimintatuottojen osalta kasvuksi on ennustettu 28,2 prosenttia Tulopuolen kasvun ollessa hyvin alhainen koko toiminta- ja taloussuunnittelukaudella, heijastuu se käytettäviin määrärahoihin toimintamenoissa. Haasteena tulojen vähentyessä on toiminnan sopeuttaminen erilaisin vaihtoehdoin. Henkilöstömenojen osuus koko Pornaisten seurakunnan toimintamenoista on 64,1 prosenttia, joka kuvastaa sitä että henkilöstömenojen pienikin kasvu vähentää varsinaisen toiminnan määrärahoja. Eri tuloperusteet on kuvattu alla omissa kappaleissaan Kirkollisvero Kirkollisveroprosentti on 1,75 prosenttia. Kirkollisvero on 92,9 prosenttia kaikista Pornaisten seurakunnan verotuloista. Kirkollisverokertymää vaikuttavat vuosittain tehtävät valtakunnalliset verotusmuutokset sekä työllisyyden kehittyminen, muuttoliike sekä kirkosta eroamiset ja liittymiset. Verotuloarviota tehdessä on huomioitu tämänhetkiset talouden epävarmuustekijät. Kirkollisverotulokertymäksi ennustetaan euroa Yhteisövero Yhteisöveron määrä Pornaisten seurakunnassa vuonna 2012 oli euroa. Syyskuun 2013 verotulokertymän mukaan yhteisöveron määrä on vähän ylittänyt vuosien 2012 ja 2011 yhteisöveron määrät. Yhteisöveron määrä seurakunnan taloudessa on huomattavan pieni. Pornaisten seurakunnan verotuloista kertyy 7,1 yhteisöveroista.

6 6 PORNAISTEN SEURAKUNTA Toimintatuotot Pornaisten seurakunnan toimintatuotot ovat vuoden 2014 talousarviossa euroa. Toimintatuottojen kasvuennuste vuodelle 2014 on 28,2 prosenttia. Toimintatuottojen kertymää on arvioitu varovaisuuden periaatetta noudattaen hyvinkin pieneksi. Seurakunnan toiminnan luonteen vuoksi toimintatuottojen kertymä on suhteellisen pieni verrattuna yritysmaailmaan. Tämä on tyypillistä julkisella sektorilla, jossa rahoitus hoidetaan julkisilla varoilla (verotuloilla). Pornaisten seurakunnassa toimintatuottojen suhde toimintamenoihin on vuosittain alle 10 prosenttia. Tämä suhdeluku tarkoittaa sitä, miten vähän toimintamenoja saadaan katettua toimintatuotoilla Menoperusteet Talousarvion laadinnan haasteena on toimintamenojen kasvun hillitseminen. Palkkamenojen pientä kasvua kuvastaa uusi työehtosopimuksen mukainen korotus vuonna Tämän vaikutus koko henkilöstömenojen kasvuun Pornaisten seurakunnassa on 4,7 prosenttia. Menojen kasvun yhteydessä ja niiden hallitsemiseksi joudutaan tarkkaan miettimään eri toimintojen sisällä miten toiminnan käyttöön osoitettu määräraha saadaan riittämään ja kuitenkin turvataan palveluiden hyvä ja monipuolinen taso. Toimintamenojen jakautuminen Pornaisten seurakunnassa eri ryhmiin on pääsääntöisesti seuraava: - henkilöstömenot 64,1 % - palveluiden ostot 20,5 % - vuokrat 1,9 % - aineet, tarvikkeet ja materiaalit 9,6 % - avustukset 2,8 % - muut menot 1,0 % Henkilöstömenojen ollessa ylivoimaisesti suurin ryhmä, vaikuttaa kaikki henkilöstöratkaisut sekä valtakunnallisella tasolla tai seurakuntatasolla toiminnan muiden ryhmien määrärahojen suuruuksiin. Tulevaisuudessa palveluiden ostot lisääntyvät, kun erilaiset seurakuntien yhteistyöt lisääntyvät ja palveluiden ostot keskittyvät. Henkilöstömääriin ei ole budjetissa esitetty muutoksia vuoden 2014 aikana Toimintamenot (-kulut) Koko seurakunnan toimintamenojen (-kulujen) on ennustettu talousarviossa 2014 kasvavat 6,8 prosenttia Kirkon keskusrahastomaksu ja eläkerahastomaksu Kirkon keskusrahastomaksu on 8,2 % laskennallisesta kirkollisverosta. Laskennallinen kirkollisvero tarkoittaa sitä että verovuoden 2012 kirkollisverotuotto jaetaan seurakunnan tuloveroprosentilla. Kirkolliskokous vahvistaa vuosittain marraskuussa keskusrahastomaksun prosentin ja jokaiselle seurakunnalle lasketaan seurakuntakohtaisesti keskusrahastomaksu. Pornaisten seurakunnassa kirkon keskusrahastomaksu on arvioitu vuonna 2014 olevan euroa. Vuonna 2013 käyttöön otettu eläkerahastomaksu on muuttunut pysyväksi maksuksi seurakunnille. Sen suuruus on 1,2 % kirkollisverosta. Kirkolliskokous päättää marraskuun kokouksessaan maksuprosentin suuruudesta vuosittain. Pornaisten seurakunnan eläkerahastomaksun arvioidaan vuonna 2014 olevan euroa.

7 PORNAISTEN SEURAKUNTA Tuloslaskelma Tuloslaskelma osoittaa jaksotettujen tuottojen riittävyyden jaksotettuihin kuluihin suunnitelmavuodeksi kerrallaan. Pornaisten seurakunnan tuloslaskelmassa talousarviovuonna 2014 tilikauden tuloksen ennustetaan olevan euroa alijäämäinen. Jos tuloslaskelma on alijäämäinen, pitää katsoa viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen taseen edellisten tilikausien ali- /ylijäämää. Mikäli taseella on kertynyt ylijäämää, katetaan tuloslaskelman alijäämä sillä. Jos alijäämäisiä tilikausia toteutuu ja ylijäämä taseella vähenee tai loppuu, pitää yhteisön tehdä tasapainotussuunnitelma alijäämää osoittaville suunnitteluvuosille. Pornaisten seurakunnassa on talousarvio ollut 4 viimeisen vuoden aikana alijäämäinen, mutta tilinpäätökset ovat kuitenkin olleet ylijäämäisiä. Seurakunnan talous ei ole kriisissä, mutta on hyvä tiedostaa että toimintamenot eivät voi vuodesta toiseen jatkaa kasvuaan samaan tahtiin Investoinnit Vuosien Investointiohjelma sisältää yhteensä euron nettoinvestoinnit. Vuoden 2014 investointien osuus suunnitelmassa euroa. Investointien toteuttamista harkitaan tarkkaan ja suunnitelma sisältää vain välttämättömät investoinnit, joilla tuetaan toimintaa ja tukitoimintoja Rahoitussuunnitelma Rahoitussuunnitelman avulla arvioidaan vuosikatteen riittävyyttä investointien ja lainanlyhennysten suorittamiseen koko toiminta- ja taloussuunnitelmakaudella. Pornaisten seurakunnalla ei ole yhtään pitkäaikaista lainaa tilinpäätöksessä Eikä ole näkyvissä että vuoden 2013 aikana lainaa tarvitsisi nostaa. Talousarviovuoden 2014 aikana kassavarojen ennustetaan riittävän. Kassahaasteet alkavat muodostua vuosien 2015 ja viimeistään 2016 ajalla, mikäli talous toteutuu taloussuunnitelmaennusteen mukaan vuosina 2015 ja Investointisuunnitelma sisältää toiminta- ja taloussuunnitelmakaudella vain kaikki tärkeimmiksi arvioidut investoinnit. Suuret lisärakentamiset yms. eivät sisälly suunnitelmakauteen Hautainhoitorahasto Hoitohautojen määrän ennustetaan pysyvän samalla tasolla aikaisempiin vuosiin verrattuna. Hoitohautoja on pääsääntöisesti vuosittain ollut noin kappaletta. Hoitomaksut tarkastetaan vuosittain niin, ettei alijäämää pääsisi syntymään. aikana päätetään prosessin etenemisestä. Samoin hoitamattomien hautojen prosessi selvitetään. Haudan hallinta-aikojen tarkastukset ja ainaishautojen nurmihoitojen tilanne käydään lävitse ja talousarviovuoden 2.9. Yleistä huomiota Talous- ja toimintasuunnitelma pääpaino on ulkoisissa toimintatuotoissa ja menoissa. Jokaisen tehtäväalan tavoitteet ovat esitetty sitovuustason mukaisesti siten, että on löydettävissä valtuustotason ja neuvostotason sitovat tavoitteet. Määriteltyjen tavoitteiden saavuttamista voidaan tilinpäätöshetkellä arvioida ja tehdä johtopäätökset toiminnan onnistumisesta määriteltyjen mittareiden mukaan.

8 8 PORNAISTEN SEURAKUNTA 3. SEURAKUNNAN TALOUDEN TUNNUSLUVUT TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 Seurakunnan jäsenmäärä Srk:n jäsenmäärän muutos, % 0,7 % 1,4 % -0,1 % -1,34 % -0,6 % -1,7 % 0,0 % 1,9 % 1,5 % Kunnan väkiluku Kunnan jäsenmäärän muutos, % 1,4 % 1,9 % 0,8 % 0,2 % 0,3 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % Osuus koko kunnan väestöstä, % 83,02 % 82,62 % 81,88 % 80,64 % 79,93 % 83,00 % 82,77 % 83,00 % 83,00 % Veroprosentti 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 Verotulot, Verotulojen muutos ed. ta nähden, % 9,0 % 3,7 % -0,1 % 7,0 % -8,2 % 4,1 % 0,4 % 8,2 % 0,5 % Verotulojen muutos ed. tp nähden, % 9,0 % 3,7 % 7,2 % 9,7 % 8,1 % 8,7 % Toimintatuotot / toimintamenot (ulk.), % -12,7 % -11,5 % -8,5 % -6,4 % 6,2 % -6,0 % -7,1 % -7,4 % -7,5 % Poistot, Vuosikate, Vuosikate, /jäsen 34,61 37,24 23,75 26,89 2,60 16,78 2,59 2,02 1,07 Vuosikate % 12,7 % 13,6 % 8,9 % 9,4 % -1,0 % 6,2 % 0,9 % 0,7 % 0,4 % Vuosikate poistoista, % 260,0 % 229,4 % 122,7 % 127,6 % 32,2 % 85,5 % 12,5 % 11,2 % 6,5 % Tulorahoitus tasapainossa tasapainossa tasapainossa tasapainossa heikko heikko heikko heikko heikko Bruttoinvestoinnit, Nettoinvestoinnit, Investointien rahoitusosuudet, Investointien tulorahoitus 107,2 % 195,1 % 105,2 % 106,7 % -18,2-100,7 % -12,3 % -9,8 % -9,1 % Toimintatuotot / toimintamenot, % = kuinka paljon toiminnan kuluista saadaan katetuksi palvelusuoritteiden myynti- ja maksutuotoilla sekä muilla varsinaisen toiminnan tuotoilla Vuosikate, ja / asukas =kuinka paljon talousarviovuoden tulorahoituksesta jää investointien ja muiden pitkävaikutteisten menojen kattamiseen Vuosikate, % = 100 x (vuosikate / (toimintatuotot + verotulot + avustukset) Vuosikate poistoista, % = 100* (vuosikate / poistot) Tulorahoitus tunnusluku = tulkitsee sanallisesti vuosikate poistoista luvun arvoa = kuvaa kattaako vuosikate poistot eli investointitarpeen ja onko tulorahoitus tasapainossa eli tunnusluku vähintään 100. Tulorahoitus on heikko, jos tunnusluku on nollan ja sadan välillä. Jos tunnusluku on miinusmerkkinen, tulorahoitus on epätasapainossa, koska tulot eivät riitä edes varsinaisen toiminnan pyörittämiseen. Nettoinvestoinnit, eur = investoinnit - rahoitusosuudet Investointien tulorahoitus, % = 100 x (vuosikate / investoinnit ilman rahoitusosuuksia) = kuvaa tulorahoituksen ja bruttoinvestointien suhdetta Pitkäaikainen vieras pääoma = lainakanta = korollinen vieras pääoma vähennettynä suunnitelluilla lyhennyksillä Korkomenot, /asukas = korkomenot / asukasmäärä = kuvaa korkomenojen kehitystä Lainanhoitokate = (vuosikate + korkokulut) / ( korkokulut + lainanlyhennykset) = jos tunnusluku on 1 tai suurempi, tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluku on alle 1, joudutaan vähentämään seurakunnan toimintapääomaa esimerkiksi ottamalla lisälainaa tai tulouttamalla talletuksia, sijoituksia ja muita saatavia

9 PORNAISTEN SEURAKUNTA 9 4. PORNAISTEN SEURAKUNNAN TULOSLASKELMA erät TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA 2014 Muutos% TA TTS 2015 TTS 2016 Toimintatuotot ,2 % Toimintamenot ,8 % TOIMINTAKATE (netto) ulkoiset ,4 % Verotulot ,4 % Verotuskustannukset ,6 % Kirkon keskusrahastomaksut ,6 % Saadut toiminta-avustukset Rahoitustuotot ja -kulut ,3 % 5 5 VUOSIKATE ,8 % 9 5 Poistot ,7 % Satunnaiset tuotot ja -kulut TILIKAUDEN TULOS ,6 % TILIKAUDEN YLI- (+) / ALIJÄÄMÄ (-) ,6 % Tuloslaskelma Tuloslaskelma osoittaa, miten seurakunnan tulorahoitus riittää seurakunnan palvelutoiminnan menoihin, korkoihin ja muihin rahoituskuluihin sekä käyttöomaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelman mukaisiin poistoihin. Tuloksen sitovuus vastaa seurakunnan taloudenhoidosta ja talousarvion täytäntöönpanosta ja sen tulee ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta tilikauden tulostavoite toteutuu vähintään talousarviossa hyväksytyn mukaisena. Seurakunnan toiminnassa kirkkovaltuuston nähden ovat sitovia myös tuloslaskelman erät. Toimintatuotot ja kulut Toimintatuotot ja toimintakulut (toimintamenot) ovat käyttötalousosan hallinto- ja viranomaistoimintojen, palvelutoimintojen ja menojen yhteissummat. Verotulot Verotulot sisältävät ansiotuloista maksettavan seurakunnallisen tuloveron, yhteisövero-osuuden ja kiinteistöveron. Rahoitustuotot ja kulut Korkomenot on laskettu seurakunnan lainakannan ja sen muutosten sekä velkakirjojen ja yleisen lainakoron mukaisesti. Poistot Käyttöomaisuuden poistot merkitään tuloslaskelmaan kirkkoneuvoston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti. Tilikauden tulos Tilikauden tulos osoittaa seurakunnan tuloslaskelman tuloksen yli- tai alijäämäisyyden. Toimintakate = toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus, joka seurakunnallisen toimintaluonteensa johdosta on alijäämäinen ja rahoitetaan verorahoituksella

10 10 PORNAISTEN SEURAKUNTA 5. PORNAISTEN SEURAKUNNAN RAHOITUSLASKELMA erät TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA 2014 Muutos% TA TTS 2015 TTS 2016 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Tulorahoitus Vuosikate ,8 % 9 5 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit ,6 % Rahoitusavustukset investointeihin 0 Käyttöomaisuuden myyntivoitto VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN NETTOKASSAVIRTA ,1 % Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaiaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja muiden muut Lyhytaikaisten saamisten muutos Korottomien lainojen muutokset RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA Kassavarojen muutos ,1 % Kassavarat Kassavarat KASSAVAROJEN MUUTOS ,1 % Rahoituslaskelma Rahoituslaskelma osoitta, kuinka paljon tarvitaan tulorahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin, lainan lyhennyksiin ja muihin rahoitusmenoihin sekä miten rahoitustarve katetaan. Rahoitustarve katetaan joko lainojen lisäyksellä ja/tai toimintapääoman vähennyksellä. Määrärahojen sitovuus Rahoitusosan sitovia määrärahoja ovat lainanottoon osoitettu nettomääräraha ja pitkäaikaisten lainojen ottoon osoitettu nettomääräraha. Vuosikate Vuosikatteen määrä rahoituslaskelmaan muodostuu tuloslaskelman mukaan. Investoinnit Investoinnit merkitään rahoituslaskelmaan erillisen investointisuunnitelman mukaan. Investointisuunnitelmaan sisältyvät arviot hankintamenoista, rahoitusosuuksista ja käyttöomaisuuden myyntituloista. Antolainat Antolainan vähennyksiin on laskettu lainasuunnitelmien mukaiset lyhennykset. Lainakannan muutokset Pitkäaikaisia lainoja otetaan seurakunnan investointien rahoittamiseen. Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset on merkitty talousarvioon laadintahetkeen mennessä otettujen lainojen lyhennysaikataulujen mukaan. Suunnittelukaudella on tavoitteena lainamäärän kasvun pysäyttäminen.

11 PORNAISTEN SEURAKUNTA TALOUSARVIOSSA UUTTA VUONNA 2014 ALOITETTAVAA TOIMINTAA - yksityiskohtaisempi selvitys ao. tehtäväalan kohdalla käyttötalousosassa PAIKALLISSEURAKUNTATYÖ: - aikuistyön vahvistaminen te tojen muodossa - kirkon 90-vuotisjuhla lokakuussa - Kravauskuoron 100-vuotisjuhlakonsertti lokakuussa HAUTAUSTOIMI: - työtapojen ergonomisuuteen ja työturvallisuuteen korostetusti huomiota edelleenkin - hautapaikkakartan varsinainen käyttöönotto KIINTEISTÖTOIMI: - kiinteistöjen perushuollot suoritetaan aktiivisella otteella, estetään korjausvelan syntymistä tulevaisuudelle - kiinteistöjen ja yhteisten alueiden yleisilmeen parantamien HALLINTO: - kirkonkirjojen digitalisointi jatkuu vuoden aikana, tavoite on tehdä työ valmiiksi ja laatu on Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukainen - johtosääntöjen päivityksien suunnittelu ja aikataulutus - kehityskeskusteluihin panostaminen - työnohjauksen lisäys henkilökohtaisella ja koko työyhteisötasolla - työterveyshuollon kustannuksiin varaudutaan - työhyvinvointiin ja suojeluun panostetaan - valmistellaan harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönottoa 7. TÄRKEIMMÄT INVESTOINNIT 2014 Vuodelle 2014 on esitetty seuraavat investoinnit: - toimistokalusteiden ja kaappien uusimista rikkimenevien kalusteiden sekä työergonomiakartoituksen mukaan (mm. työtuolit) - lumilingon uusiminen kiinteistötoimelle/hautaustoimelle - varsinaiselle hautaustoimelle kaluston uusimista (reunasuojat, kannet) - keittiötoiminnan kehittäminen kylmä/lämminvaunulla hankinnalla - varaudutaan taloyhtiöiden remontteihin (putkiremontit) - päältä ajettavan ruohonleikkurin vaihto (vanhan vaihtoarvon ollessa vielä kohtuullinen korjauskuluihin nähden) - varaudutaan alkuperäisten keittiölaitteiden uushankintoihin korjauskulujen noustessa huomattavan suuriksi 8. TILIVELVOLLISET Hyväksyessään tilinpäätöksen kirkkovaltuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille. Pornaisten seurakunta katsoo tilivelvollisiksi: - toimielinten luottamushenkilöt valtuustoa lukuun ottamatta eli kirkkoneuvoston jäsenet - viranhaltijat, jotka ovat vailla vaalikelpoisuutta valtuustoon - viranhaltijat, jotka toimivat työalojen esittelijöinä (kirkkoherra ja talouspäällikkö) - viranhaltijat, jotka ovat vastuussa tehtäväkokonaisuuksista (jokaisen Tehtäväalan vastaava viranhaltija/työntekijä on esitetty tässä talousarviojulkaisussa käyttötalousosassa kunkin Tehtäväalan kohdalla) 9. TALOUSARVION RAKENNE Kirkkovaltuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä seurakunnalle talous- ja toimintasuunnitelma vähintään kolmelle seuraavalle vuodelle. Talous- ja toimintasuunnitelman ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Talous- ja toimintasuunnitelmaa koostuu käyttötalousosasta, tuloslaskelmaosasta, investointiosasta ja rahoitusosasta. Pornaisten seurakunnan kaikki suunnitelmat on tehty kolmivuotisiksi, joista ensimmäinen talousarviovuosi on kaikista suunnitelmista tarkin. Käyttötalous- ja investointiosan nettomäärärahoihin verrattavia eriä ovat seurakunnan talousarviossa: 1. verotulot 2. korkotuotot 3. muut rahoitustuotot 4. satunnaiset tuotot 5. korkomenot 6. muut rahoitusmenot 7. satunnaiset kulut Rahoitusosassa tällaisia eriä ovat: 1. antolainojen vähennys 2. antolainojen lisäys 3. pitkäaikaisten lainojen lisäys 4. pitkäaikaisten lainojen vähennys

12 12 PORNAISTEN SEURAKUNTA 10. KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMA JA TALOUSARVION SITOVUUS Tehtäväalaa ja viranhaltijaa sitoo kirkkovaltuustoon nähden toimintakate (nettobudjetointi) sekä teksteissä mainitut tavoitteet (painopisteet). Kirkkovaltuustoon nähden sitovat euromäärät ja tavoitteet on esitetty talousarviossa aina pääluokassa, joita on neljä kappaletta: yleishallinto, seurakuntatyö, hautaustoimi ja kiinteistötoimi. Sitovaa toimintakatetta ei saa ylittää ilman kirkkovaltuuston lupaa. Mikäli tehtäväala ei pysty toimimaan sitovuustasoisen määrärahan mukaisella tasolla, tulee tehtäväalan tehdä kirkkovaltuustolle talousarvion muutosesitys (esim. lisämäärärahahakemus). Siinä on perustellusti selvitettävä tuloarvion tai määrärahan muutoksen vaikutus sitoviin tavoitteisiin sekä mahdollisen ylitysesityksen kattamistapa. asettaa tehtäväalakohtaiset sitovat määrärahat. seuraa toteutumista talousarviovuoden aikana. voi asettaa sitovuustasoja myös mm. tilikohtaisesti käyttötaloussuunnitelmien hyväksymisen yhteydessä. Kirkkovaltuustoon nähden sitovuustasot ovat pääluokat: - yleishallinto - seurakuntatyö - hautaustoimi - kiinteistötoimi Pääluokkakohtaiset toimintamenot ja tulot sekä sitovat toimintakatteet kirkkovaltuustoon ja -neuvostoon nähden TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA 2014 Muutos% TA TTS 2015 TTS 2016 YLEISHALLNTO Toimintatuotot ,6 % 6 6 Toimintamenot ,8 % TOIMINTAKATE ulkoiset ,0 % SEURAKUNTATYÖ Toimintatuotot ,3 % Toimintamenot ,1 % TOIMINTAKATE ulkoiset ,0 % HAUTAUSTOIMI Toimintatuotot ,0 % Toimintamenot ,6 % TOIMINTAKATE ulkoiset ,0 % KIINTEISTÖTOIMI Toimintatuotot ,0 % Toimintamenot ,6 % TOIMINTAKATE ulkoiset ,0 % PORNAISTEN SEURAKUNTA Toimintatuotot ,2 % Toimintamenot ,8 % TOIMINTAKATE (netto) ulkoiset ,4 %

13 PORNAISTEN SEURAKUNTA SEURAKUNNAN PAINOPISTEET VUODELLE 2014 Pornaisten seurakunnan painopisteet vuodelle 2014 on määritelty niin että niiden tavoitteena on toteuttaa strategiaa käytännössä. Painopisteet ovat selkeitä ja helposti ymmärrettäviä. Ne ovat sovellettavissa kaikilla työaloilla. Pornaisten seurakunnan painopisteet vuodelle 2014 ovat: - seurakunnan vapaaehtoistyö - kohtaaminen Jokaisella työalalla toimitaan voimassa olevan perustoimintokuvauksen mukaan ja jokaisen työalan päätavoitteena on vastata vuoden aikana seurakunnan painopisteisiin. Painopisteet auttavat suuntaamaan seurakunnan työtä ajankohtaisiin ja kehittämistä vaativiin kohteisiin. päätti painopistealueiksi seurakunnan vapaaehtoistyö ja kohtaaminen. Erityisesti kohtaaminen pitää näkyä lähetystyön ja vanhustyön osalta vaikka se liittyy myös kaikkien työalojen toimintaan. Painopistealueet pitää jokaisen työalan määritellä toimintasuunnitelmassa konkreettisesti

14 14 PORNAISTEN SEURAKUNTA 12. KÄYTTÖTALOUSOSA VUOSILLE Seuraavilla sivuilla olevalle talousarvion käyttötalousosalle määrätään tehtäväaloille kirkkoneuvostoon nähden sitovat tuloarviot ja määrärahat. Sekä pääluokille sitovat tuloarviot ja määrärahat. Talousarvion tuloarvioissa ja määrärahoissa on huomioitu talousarvioesitykseen eri käsittelyvaiheissa tehdyt muutokset. Tehtäväalat on esitelty talousarvioasetelman mukaisessa järjestyksessä. Tehtäväalat ovat taloushallinnossa nimetty kustannuspaikoiksi ja niitä seurataan talousarvion toteutumisen mukaisesti kuukausittain. Eri tehtäväalat muodostavat pääluokan, joita seurakuntatasolla on neljä (seurakuntatyö, hallinto, hautaustoimi, kiinteistötoimi). OTSIKOT Pääluokka kertoo mistä pääluokasta on kyse. Pääluokat jakautuvat eri tehtäväaloihin (taloushallinnossa kustannuspaikkoihin). Sitovuus-otsikko esittää vastuualueen sitovuustason (kirkkovaltuusto tai kirkkoneuvosto). sekä vastuualueen alla on tehtäväalan nimi. Tehtäväala-rivi kertoo minkä pääluokan alainen vastuualue on. Tehtäväalaan on voitu yhdistää 1-5 tehtäväalaa, jotka ovat luonteeltaan samantyyppisiä ja yhdessä yhdistetyt tehtäväalat kuuluvat samaan pääluokkaan. Tehtäväalan vastuuhenkilö on kunkin tehtäväalan johtosäännössä määritelty tehtäväalan vastaava, joka on samalla myös tilivelvollinen. KUVAUKSET Tehtäväalan omat talousarviovuoden painopisteet, jotka on johdettu seurakunnan yhteisistä painopisteistä otsikon alle kukin tehtäväala määrittelee 1-3 tehtäväkohtaista painopistettä ja asettaa niille tavoitteet. Tavoitteiden toteumista arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä. tulomäärärahat ovat itsessään selkeä peruste. Tähän tulee vain yleistä poikkeavat perustelut. Tulevaisuuden näkymät kappale esittää tehtäväalan arvioidut muutokset ja kehittämiskohteet sekä niiden arvioidut kustannusvaikutukset seuraaville vuosille. TALOUS Talous-osion taulukko on jaettu viiteen sarakkeeseen: Alla on kuvattu sarakkeiden ja rivien sisältö: - ensimmäisessä sarakkeessa on tehtäväalan nimi ja sen alla sitovat ulkoiset menot ja tulot ja edellisestä laskettu netto (toimintakate). Lisäksi on rivitietona esitetty tehtäväalan poistot sekä sisäiset ja ulkoiset menot ja tulot. Sisäisiä eriä ovat sellaiset erät, jotka eivät vaadi ulkopuolista rahoitusta (mm. vuokrat, hallintokustannukset). Talous-osan viimeinen rivi esittää koko tehtäväalan neton yhteensä sisältäen ulkoiset ja sisäiset erät. - poistot ja sisäiset erät esitetään kun ne ovat saatavilla työaloittain. - toinen ja kolmas sarake kertovat tehtäväalan historiatiedot eli viimeisen hyväksytyn tilinpäätöksen tiedot sekä kuluvan vuoden talousarvion tiedot - TA 2014 sarakkeessa on hyväksytyt tehtäväalan talousarvion määrärahat ja tuloarviot kymmenen euron tarkkuudella. Talousarvion eri käsittelyvaiheissa tällä sarakkeella on kirkkoherran esitys kirkkoneuvostolle ja neuvoston esitys kirkkovaltuustolle. - taloussuunnitelmavuosien määrärahat ja tuloarviot ovat kahdessa oikeanpuoleisessa sarakkeessa tuhannen euron tarkkuudella. Talousarvioesityksen perustelut sisältävät tehtäväalan esitystä koskevat perustelut ja mm. kysynnän, toimintaympäristön ja lainsäädännön muutokset. Tehtäväalan perustehtävää koskevat meno- ja Käyttötalousosa työaloittain

15 PORNAISTEN SEURAKUNTA 15 Pääluokka: 200 PAIKALLISSEURAKUNTATYÖ Valtuustotaso Kirkkoherra Pääluokan omat vuoden 2014 painopisteet: Pornaisten kirkon 90-vuotisjuhlat Mikkelinpäivänä Tähän juhlaan pyritään saamaan mukaan vapaaehtoisia vastuunkantajia. Paikallisseurakuntatyössä kiinnitetään huomiota erityisesti kohtaamiseen ja vapaaehtoistyöhön kaikilla työaloilla. Järjestetään erilaisia te toja ja pyritään saamaan kontakti myös alueella toimiviin yrittäjiin. Luodaan myös yhteiskristillistä kohtaamista omalla alueella. Vastaa ihmisten jumalayhteyden ja eheyden tarpeisiin tukemalla henkistä ja hengellistä kasvua. Etsii yhteyksiä muihin paikkakunnalla oleviin toimijoihin. Tarttuu uusiin haasteisiin nykyaikaisin keinoin tavoittaakseen alueella asuvia ihmisiä. Kannustaa liittymään kirkkoon. Etsimme koko ajan uusia tapoja tuoda evankeliumi nykyaikaisesti seurakunnan keskelle. Uusien luottamushenkilöiden myötä odotamme uusia visioita ja toimintasuunnitelmia. Paikallisseurakuntatyö Toimintamenot Toimintatulot Netto (toimintakate) Poistot menot tulot Netto yhteensä

16 16 PORNAISTEN SEURAKUNTA Taloussuunnitelma: PAIKALLISSEURAKUNTATYÖ TP 2012 TA 2013 TA 2014 Muutos% TTS 2015 TTS Korvaukset % 0 0 Maksutuotot % Lahjoitustuotot % 4 4 Tuet % 2 2 Vuokratuotot % 0 0 Muut % 1 1 Toimintatuotot % Henkilöstökulut % Palveluiden ostot % Vuokrat % -6-6 Aineet ja tarvikkeet % Avustukset % Muut toimintakulut % 0 0 Toimintakulut % TOIMINTAKATE (netto) ulkoiset % Suunnitelman mukaiset poistot tulot / vyörytystulot 0 menot / vyörytysmenot 0 SISÄISET ERÄT YHTEENSÄ 0 NETTO YHTEENSÄ (ulk. + sis.) tulot ja menot täydentyvät talousarviovuodelle kuluvan vuoden tilinpäätöksen yhteydessä.

17 PORNAISTEN SEURAKUNTA 17 Pääluokka: 200 Tehtäväala: 203 PAIKALLISSEURAKUNTATYÖ Jumalanpalveluselämä Kirkkoherra Eri kohderyhmille suunnattuja jumalanpalveluksia; kuitenkin niin, että kaikki voivat tuntea olevansa tervetulleita kaikkiin jumalanpalveluksiin. Vapaaehtoistyöntekijöille järjestetään siunaamistilaisuus syyskauden alkajaismessussa. Lions-club tuo vanhuksia kirkkoon vanhusten kirkkopyhänä. Jumalanpalveluksia järjestetään yhteistyössä alueella toimivien koulujen ja järjestöjen kanssa. Lähetämme eri ryhmille kutsukirjeitä heille suunnattuihin jumalanpalveluksiin. Tarjoamme keittolounaan perhejumalanpalvelusten jälkeen Ei merkittäviä muutoksia. Jumalanpalvelukset Toimintamenot Toimintatulot Netto (toimintakate) Poistot menot tulot 0 Netto yhteensä

18 18 PORNAISTEN SEURAKUNTA Pääluokka: 200 Tehtäväala: 204 PAIKALLISSEURAKUNTATYÖ Hautaan siunaaminen Kirkkoherra Omaisten laadukas kohtaaminen. Pyritään ottamaan myöhemmin yhteyttä (n. puoli vuotta omaisen siunaamisen jälkeen) ja kysytään omaisen vointia. Tässä korostuu kohtaaminen ja sielunhoito. Surukirjat ja cd-levyt. Hankimme joitakin surukirjoja ja cd-levyjä annettavaksi omaisille tarpeen mukaan. Ei merkittäviä muutoksia aiempaan Hautaan siunaaminen Toimintamenot Toimintatulot Netto (toimintakate) Poistot menot tulot 0 Netto yhteensä

19 PORNAISTEN SEURAKUNTA 19 Pääluokka: 200 Tehtäväala: 205 PAIKALLISSEURAKUNTATYÖ Muut kirkolliset toimitukset Kirkkoherra Lapsiperheiden osallistumista jumalanpalveluselämään aktivoidaan tiedotuksen avulla. Kasteperheille pyritään tuomaan esille mahdollisuutta osallistua seurakunnan perheille ja lapsille suunnattuun toimintaan. Kasteperheille annetaan lahjaksi Kotien rukouskirja tai Lasten Raamattu, kastetodistus sekä kastekynttilä. Kummeille annetaan kummitodistus ja kummikynttilä. Vapaaehtoiset seurakuntalaiset neulovat villasukkia kastettaville vauvoille. Tulostamme kummi- kaste- ja rippikoulutodistukset omalla monitoimikoneella. Järjestämme joka vuosi vauva- ja kummikirkon kasteperheille ja lasten kummeille ja isovanhemmille. Toivotamme kasteperheet ja heidän vieraansa tervetulleiksi jumalanpalvelukseen kuulemaan lapsen nimen. Kirkossa luetaan kastetun nimi. Seurakunta lahjoittaa vihkiparille Kotimaa-yhtiöiden tuottaman Hääilo-lehden, vihkiraamatun sekä piispojen kirjoittaman kirjan Rakkauden lahja. Mainostamme mm. vauvakirkkoa ja kummikirkkoa kasteiden yhteydessä. Muut kirkolliset toimitukset Toimintamenot Toimintatulot Netto (toimintakate) Poistot menot tulot 0 Netto yhteensä

20 20 PORNAISTEN SEURAKUNTA Pääluokka: 200 Tehtäväala: 206 PAIKALLISSEURAKUNTATYÖ Aikuistyö Seurakuntapastori II Tavoittaa seurakunnan toiminnan piiriin yhä useampia seurakuntalaisia ja tukea niiden seurakuntalaisten hengellistä elämää, jotka ovat toiminnassa mukana. Tavoitteena on myös rohkaista lähimmäisen rakkauden ilmaisemiseen seurakunnan vapaaehtoistyön kautta. Parisuhdetyön on osalta tarkoitus lisätä seurakuntalaisten tietoutta parisuhdetyöskentelyn ennaltaehkäisevästä vaikutuksesta ja siitä, kuinka parisuhdetietous voi auttaa kriiseistä selviämisessä. Uutena tavoitteena on ekumeenisten/yhteiskristillisten yhteyksien luominen pornaislaisten kristittyjen välille. Järjestetään vuoden aikana neljä seurakuntailtaa, joissa jokaisessa on oma erityisteemansa. Kutsutaan illan teeman hyvin tunteva ulkopuolinen luennoitsija/alustaja. Kevätkausi 2014: Yhteyden ilta. Tammikuussa. Kutsutaan alueella toimivia muita kristillisiä seurakuntia ja järjestöjä sekä herätysliikkeitä Ekumeenisen rukousviikon hengessä yhteiseen iltaan. Te ta pyhiinvaelluksesta. Huhtikuussa. Kutsutaan pastori Marko Heusala. Syyskausi 2014: Israel-ilta Syyskuussa. Kutsutaan Israel-asiantuntija puhumaan iltaan. Tilaisuuteen kutsutaan avustajiksi vapaaehtoistyöntekijöitä. Parisuhde- te ta. Marras-joulukuussa. Kutsutaan parisuhdetyöhön erikoistunut alustaja/ohjaaja. Ennakkoilmoittautumiset. Työalan haasteena on toimivan, osallistuttavan aikuistyön kehittäminen ja vapaaehtoistyön monipuolistaminen. Erityistarpeena on parisuhdetyön aloittaminen/vahvistaminen seurakunnassa. Nuorten aikuisten Virtaa välillämme - parisuhdekurssin toteuttaminen olisi varteen otettava vaihtoehto. Aikuistyö Toimintamenot Toimintatulot Netto (toimintakate) Poistot menot tulot 0 Netto yhteensä

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN TALOUS MUUTTUMASSA 1 2. SASTAMALAN STRATEGIA 4 3. SASTAMALAN

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Valtuusto hyväksynyt 20/12/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnan visio 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2014 TTS 2015 2016. Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa

SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2014 TTS 2015 2016. Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2014 TTS 2015 2016 Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 27.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÖTALOUSOSA Yleiskatsaus 1 Yleishallinto Talous- ja henkilöstöhallinto 2 Yhteistyötoimikunta

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 TALOUSARVIO VUODEKSI 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2011 2013 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kunnanvaltuusto 29.11.2010 (Kunnanhallituksen esitys) TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen määrä

Lisätiedot

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 (Khall) Talousarvio 214 Taloussuunnitelma 214 218 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 22 Kaupunginhallitus 2.12.213 387 Kaupunginhallitus 2.12.213 Talousarvio 214 1 YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2008-2011 STRATEGIAT

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 SISÄLLYSLUTTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...3 TALOUSARVION YLEINEN OSA...7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia...

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 SODANKYLÄN KUNTA Vilkas, viihtyisä, kehittyvä Lapin tähtikunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Käsitelty kh 09.12.2014 393, liite 3 Hyväksytty kv 22.12.2014 117, liite 1 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kunnanvaltuuston 19.12.2013 hyväksymä TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa 25

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Sisältö 1. Toimintaympäristö 3 1.1. Väestötavoitteet ja kunnan osa-alueiden kehittäminen 3 1.2. Työpaikat ja työvoima 5 1.3. Maankäyttö ja asuntorakentaminen

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 2 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanjohtajan katsaus... 3 Vuoden 2014 talousarvio yleisperustelut... 4 Kunnan organisaatio... 13 Tuloslaskelmaosa...

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013 V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013 Valkohäntäpeuran nimi on muuttunut valkohäntäkauriiksi. Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen seutukuntaan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

Talousarvio 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012

Talousarvio 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012 Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2011-2012 Kv 14.12.2009 2 Sisällysluettelo Kunnanjohtajan katsaus 5 Yleisperustelut 6 Kunnan taloudellinen tilanne ja lähtökohdat suunnittelukaudelle 2010 2012 9 Henkilöstö

Lisätiedot