KV 3/ Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KV 3/2013 43. Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016"

Transkriptio

1 KV 3/ Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE Kirkkovaltuusto

2 2 PORNAISTEN SEURAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO KIRKKOHERRAN KATSAUS. 3 1 PORNAISTEN SEURAKUNTA Strategia Toiminta-ajatus ja päätavoitteet Viestintä TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT Väestö- ja ikärakennekehitys Kokonaistaloudellinen ennuste Tuloperusteet Menoperusteet Tuloslaskelma Investoinnit Rahoitussuunnitelma Hautainhoitorahasto Yleistä huomiota 7 3 SEURAKUNNAN TALOUDEN TUNNUSLUVUT PORNAISTEN SEURAKUNNAN TULOSLASKELMA PORNAISTEN SEURAKUNNAN RAHOITUSLASKELMA 10 6 TALOUSARVIOSSA 2014 UUTTA ALOITETTAVAA TOIMINTAA TÄRKEIMMÄT INVESTOINNIT TILIVELVOLLISET TALOUSARVION RAKENNE KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMA JA TALOUSARVION SITOVUUS SEURAKUNNAN PAINOPISTEET VUODELLE KÄYTTÖTALOUSOSA VUOSILLE Paikallisseurakuntatyö. 14 Hautaustoimi. 36 Kiinteistötoimi. 38 Hallinto INVESTOINTIOSA VUOSILLE MUUT TASEYKSIKÖT Hautainhoitorahasto. 53

3 PORNAISTEN SEURAKUNTA 3 KIRKKOHERRAN KATSAUS Strategian mukaan olemme hengellinen yhteisö, joka tarjoaa eri-ikäisille seurakuntalaisille mahdollisuuksia Jumalan kohtaamiseen ja samalla myös toisten seurakuntalaisten kohtaamiseen. Kohtaaminen on päätetty painopistealueeksi vuodelle Haluamme kohdata työntekijöinä toinen toisemme tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti, ja näin tulee tapahtua myös työntekijöiden ja seurakuntalaisten kohtaamisissa. Pyrimme olemaan matalan kynnyksen organisaatio, joka tekee vapaaehtoistyön mielekkäällä tavalla houkuttelevaksi. Moni saa vapaaehtoisyön kautta rakentavia ja elämän mielekkyyttä lisääviä kokemuksia. Jumalanpalvelus on seurakunnan elämän keskus. Sunnuntaisin vietetään pääasiassa messua eli ehtoollisjumalanpalvelusta. Kaikkiin jumalanpalveluksiin ovat kaikki tervetulleita, vaikka ne olisi suunnattu erityisesti jotain tiettyä kohderyhmää varten. Jokaiselle on paikka kirkossa. Ehtoollisavustajiksi pyydetään vapaaehtoisia vastuunkantajia ja luottamushenkilöitä, joilla ehtoollisen jakolupa on. Tekstinlukijoina toimivat pääosin nuoret, mutta kutsumme mukaan myös varttuneempia seurakuntalaisia jumalanpalveluksia toteuttamaan. Kirkolliset toimitukset halutaan hoitaa painopistealueena olevan kohtaamisen periaatteella. Kasteiden jälkeen mainostetaan mm. perhekerhoa ja muita seurakunnan kerhoja sekä vauvakirkkoa. Hautaan siunaamisen jälkeen otetaan noin puolen vuoden kuluttua siunaamisesta yhteyttä omaiseen ja kysytään vointia. Tämäkin nousee kohtaamisen periaatteesta. Koulujen kanssa on jo pitkään ollut hyvää yhteistyötä ja tätä halutaan jatkaa. Nuorisotyössä jatketaan maallikkoaktiivisuuden vahvistamista ja sama pätee seurakunnan hyvin hoidettuun rippikoulutyöhön. Nuortenillat ja innostajakoulutus kokoavat paikkakunnan nuoria viikkotoiminnallaan. Varhaisnuorisotyössä tuetaan erityisesti painopiste huomioiden kerholaisten ja perheiden osallistumista. Pyhäkouluissa tuetaan perheiden kasvatustyötä kutsumalla henkilökohtaisesti perheitä mukaan seurakunnan tapahtumiin. Työntekijä vierailee pyhäkoulussa 2-4 kertaa vuodessa. Kiinnitetään huomiota aiempaa enemmän uusien ohjaajien perehdyttämiseen ja tukemiseen. Perhekerhotyössä kehitetään uutena toimintamuotona perhepäiviä. Päiväkerhotoiminta jatkuu entiseen tapaan aktiivisena. Sen lähtökohtana on kaste. Seurakunta tarjoaa mahdollisuuden vertaistukeen kasvattajana. Seurakunta on aktiivisesti yhteydessä myös alueen päivähoidon kanssa. Musiikkikasvatus tehdään yhteistyössä seurakunnan musiikkityön kanssa. Musiikkityössä satsataan Kravaus-kuoron Faure` - projektiin. Reguiem on tarkoitus esittää kirkon 90- vuotisjuhlan yhteydessä Mikkelinpäivänä Tuolloin vietetään myös Kravaus-kuoron 100-vuotisjuhlaa. Musiikkityössä painotetaan hengellisen musiikin asemaa ja järjestetään konserttitoimintaa ja yhteislaulutilaisuuksia. Kohtaaminen näkyy kanttorin vetäminä kuorohetkinä viikoittain päiväkerhoissa ja kuukausittain perhekerhossa. Aikuistyö toteutetaan neljänä te tana, joiden tarkoitus on tukea parisuhdetta ja kristittyjen yhteyttä alueella. Tavoitteena on rohkaista lähimmäisen rakkauteen ja ilmaisemiseen vapaaehtoistyötä korostaen. Myös partiolippukunta Pornaisten Solmuun ollaan aktiivisesti yhteydessä, tarjotaan heille taloudellista tukea ja kutsutaan osallisuuteen seurakunnan kanssa. Avun tarpeen lisääntyminen nykyisinä tiukkoina aikoina näkyy diakoniatyössä. Tämän työmuodon osalta lisätään yhteistyötä perusturvan, alueella toimivien yritysten ja järjestöjen kanssa. Tiedottaminen on tärkeässä roolissa kun etsitään kohtaamisen paikkoja. Diakoniatyössä jatketaan yhteydenpitoa, vierailuja ja avustustoimintaa rovastikunnallisen ystävyysseurakunnan kanssa Narvassa. Merkittävä asia vuonna 2014 on kirkollisvaalit. Vaaleja järjestettäessä otetaan huomioon erityisesti se, että nykyisin saavat äänestää kaikki 16 vuotta täyttäneet. Äänestyspaikkoja ja -aikoja suunniteltaessa otetaan huomioon nuoret. Näin lisätään äänestysaktiivisuutta ja sitoutumista seurakunnan toimintaan. Vaalien suhteen kiinnitetään huomiota myös hyvään tiedottamiseen. Työhyvinvointiin satsataan vuoden 2014 aikana järjestämällä koulutus- ja työnohjaustilaisuuksia koko henkilöstölle ja kohdentaen eri työaloille. Työsuojeluasiat koetaan tärkeiksi ja siksi pyritään toteuttaman riskien arviointi vuoden aikana kaikilla työaloilla. Talous asettaa haasteita jatkossa. Tähän liittyy myös mahdollisesti tulevaisuudessa toteutuvan seurakuntayhtymäliitoksen valmistelu ja asian etenemisen aktiivinen seuraaminen vuonna Seurakunnan johto ja johtavat luottamushenkilöt osallistuvat asian tiimoille perustettuihin keskustelu- ja valmistelufoorumeihin. Jumalan siunausta seurakunnan toiminnalle vuodelle 2014! Pornaisissa Petteri Kerko kirkkoherra

4 4 PORNAISTEN SEURAKUNTA 1. PORNAISTEN SEURAKUNTA 1.1. Strategia Pornaisten seurakunnan strategia on hyväksytty kirkkovaltuustossa Strategiamme tähtää siihen, että pornaislaiset voivat löytää paikkansa omasta seurakunnastaan. Strategiaan perustuvat painopisteet vuodelle 2014 on esitelty tässä talousarviokirjassa sivulla 13. Strategia ohjaa Pornaisten seurakunnan toimintaa ja taloutta ja auttaa löytämään työhömme painopisteitä Toiminta-ajatus ja päätavoitteet Pornaisten seurakunnan perustarkoituksena on ihmisten auttaminen kasvamaan Jumalan tuntemisessa. Tätä perustarkoitusta seurakunta toteuttaa kohtaamalla ihmiset julistuksessa, kirkollisissa toimituksissa, opetuksessa ja palvelussa sekä luomalla yhteyttä ihmisten välillä ja rohkaisemalla elämään kristittynä arjen keskellä. Toiminta-ajatuksen mukaisesti seurakunnan päätavoitteet toiminta- ja taloussuunnittelukaudella ovat: - Vastaa ihmisten jumalayhteyden ja eheyden tarpeisiin tukemalla henkistä ja hengellistä kasvua muun muassa jumalanpalvelusten, toimitusten ja sielunhoidon myötä. - Välittää toivon ja ilon yhteisönä uskoa ja rakkautta sanoissa ja teoissa erityisesti lapsi- ja nuorisotyöhön panostaen. - Etsii yhteisönä vastauksia olemassaolon peruskysymyksiin ja rohkaisee vuorovaikutukseen ja yhteyteen erityisesti työikäisten tavoittamiseksi - Seurakunnan strategian vuoteen 2017 mukaisesti toimiminen perustoimintokuvauksiin tukeutuen ja ottaen huomioon yhdessä työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa luodut painopistealueet Viestintä Seurakunta näkyy ja vaikuttaa paikkakunnalla. Seurakunnan tavoitteena on pyrkiä vuorovaikutukseen seurakuntalaisten ja kunnassa vaikuttavien yhdistysten kanssa. Seurakunta pyrkii näkymään alueellaan jokapäiväisessä elämässä ja huomioimalla elämän kohokohtia seurakuntalaisten arjessa. Seurakunta ilmoittaa toiminnastaan11 kertaa vuodessa ilmestyvällä tiedotteella, joka jaetaan joka kotiin. Lisäksi tiedote julkaistaan seurakunnan nettisivuilla. Seurakunnan nettisivuilla julkaistaan ajankohtaiset tiedot Ajankohtaista-osiossa. Nettisivujen avulla viestitään tehokkaasti seurakunnan toiminnasta. Kotisivuille pyritään lisäämään ilmoittelua myös kokouksista sekä kokousten esityslistat ja pöytäkirjat. Pöytäkirjojen julkaiseminen tarkoittaa käytännössä erittäin huolellista valmistelua ja tietoa mikä on julkista ja mikä ei. Seurakunta näkyy myös paikallislehdissä ja muissa viestintävälineissä mahdollisuuksien mukaan. Pornaisten seurakunta on liittynyt facebook-yhteisöön internetissä. Facebook-yhteisössä on mukana nuoria ja aikuisia nuoria ja tätä kautta pyrimme lähestymään heitä aktiivisemmin. Seurakunta huomioi alueelle muuttavat uudet asukkaat viemällä tervetulotoivotuksen ja informaatiota seurakunnan toiminnasta. Kirkkoon liittyville jäsenille annetaan kirkkoonliittymispaketti, jossa on tietoa seurakunnasta ja välineitä oman hengellisen elämän hoitamiseen. 2. TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT 2.1. Väestö- ja ikärakennekehitys Pornaisten kunnan väkilukuennuste vuodelle 2014 on asukasta eli kasvua edellisestä vuodesta 1,5 %. Pornaisten kunta ennustaa väkiluvun kasvavan koko toiminta- ja taloussuunnitelmakaudella 1,5 % vuotta kohti. Näin kunnan ennusteen mukaan tavoitteena on vuoden 2016 lopulla kunnan väkiluvuksi henkilöä. Pääsääntöisesti seurakuntaan kuuluu noin % kunnan asukkaista. Vuonna 2014 ennustetaan kunnan väestöstä noin henkilöä kuuluvan seurakuntaan eli 82,8 %. Pornaisten kunnan väestön ikärakenne on hyvin erilainen verrattuna samankokoisiin lähikuntiin ja ikärakenne asettaa myös erilaisia haasteita alueella toimivalle seurakunnalle. Pornaisten kunnassa väestön ikärakennetta vuonna 2010 tarkastellessa nousee esiin kaksi poikkeamaa verrattuna koko Suomen väestön ikärakenteeseen. Ensimmäinen poikkeama liittyy alle 20- vuotiaisiin ja toinen yli 65-vuotiaisiin. Alle 20-vuotiaita on Pornaisten väestössä yli 35 %, kun koko Suomessa tähän ikäryhmään kuuluu vähän yli 30 %. Toinen poikkeama on yli 65-vuotiaat, sillä Pornaisissa heitä on väestöstä vähän yli 10 % ja koko Suomessa on keskimäärin 17,5 %.

5 PORNAISTEN SEURAKUNTA Kokonaistaloudellinen ennuste 2014 Suomen talouden elpyminen hidasta Suomen kokonaistaloudellinen ennuste vuonna 2013 supistui ja kasvu oli odotettua hitaampaa. Voidaan puhua taantuman pitkittymisestä. Talousnäkökulmasta kasvun ennustetaan vähän kasvavan vuoden 2014 aikana. Kasvu on hyvin vaimeaa ja samanaikaisesti työllisyystilanne heikkenee edelleen. Suomen työllisyystilannetta verrattaessa Euroopan työllisyystilanteeseen on huomattava sen olevan parempi, tämä on seurausta Suomen valtion finanssipolitiikasta, joka on tukenut työllisyyttä koko taantuman ajan. Suomen talous on hyvin riippuvainen viennistä. Vienti perustuu pitkälti paperiteollisuuden tuotantovälineisiin eli konepajateollisuuden tuotteisiin sekä paperiteollisuuden lopputuotteisiin. Viennin ollessa maailmantaloustilanteessa vähäistä, heijastus tulee suoraan Suomen taloustilanteeseen. Kuluttajahintojen nousu jatkuu, vastaavasti ansiotason kehityksen olevan hidasta. Tästä seuraa kotitalouksien vaimea tulokehitys ja yksityisen kulutuksen kasvu hiipuu. Suomen kuntapolitiikka on kovassa myllerryksessä. Kuntataloutta on tasapainotettava ja samanaikaisesti palvelujen laatutasosta pidetään kiinni. Tämä tarkoittaa suuria uudistuksia kuntapuolella sekä sosiaali- ja terveyspuolella, joilla kustannuksiin haetaan säästöjä, toimintojen päällekkäisyyksiä karsitaan ja yhtenäistetään tietotekniikkaa. Tässä on paljon haasteita ja mitään varmuutta onnistumisesta ei ole. Peikkona on säästöjen epäonnistuminen, joka heijastuu välittömästi terveys-, sosiaali- ja koulutuspalveluiden laatutasoon ja tällä voi olla osavaikutus hidastuksena talouskasvuun Tuloperusteet Pornaisten seurakunnan tuloperusteissa ei vuosittain tapahdu suuria muutoksia. Vuonna 2014 käyttöönotettavalla tilavuokralla katetaan tilavuokraukseen liittyviä kustannuksia. Tästä tulee pieni kasvu toimintatuloihin, mutta on muistettava että menopuolella on pääsääntöisesti niihin kohdistuva meno olemassa. Kirkollisverokertymän arviointi vuodelle 2014 on haaste. Kirkkohallituksen ennusteen mukaan kirkollisverokertymä alensi 1,5 % (Kirkkohallituksen yleiskirje 12/2013). Ennuste perustuu siihen että kunnallisverojen odotetaan kasvavan 0,6 % ja aikaisempien vuosien perusteella kirkollis- ja kunnallisveron kasvun on noin kaksi prosenttia. Kirkollisverokertymän arvioksi vuodelle 2014 Pornaisten seurakunnassa arvioidaan melkein samaksi kuin vuonna Yhteisöverokertymään on Kirkkohallituksen yleiskirjeen perusteella ennustettu euron kasvu, joka on 5,3 prosenttia enemmän kuin vuonna Kirkkohallitus ennustaa noin 6 % kasvua. Toimintatuottojen osalta kasvuksi on ennustettu 28,2 prosenttia Tulopuolen kasvun ollessa hyvin alhainen koko toiminta- ja taloussuunnittelukaudella, heijastuu se käytettäviin määrärahoihin toimintamenoissa. Haasteena tulojen vähentyessä on toiminnan sopeuttaminen erilaisin vaihtoehdoin. Henkilöstömenojen osuus koko Pornaisten seurakunnan toimintamenoista on 64,1 prosenttia, joka kuvastaa sitä että henkilöstömenojen pienikin kasvu vähentää varsinaisen toiminnan määrärahoja. Eri tuloperusteet on kuvattu alla omissa kappaleissaan Kirkollisvero Kirkollisveroprosentti on 1,75 prosenttia. Kirkollisvero on 92,9 prosenttia kaikista Pornaisten seurakunnan verotuloista. Kirkollisverokertymää vaikuttavat vuosittain tehtävät valtakunnalliset verotusmuutokset sekä työllisyyden kehittyminen, muuttoliike sekä kirkosta eroamiset ja liittymiset. Verotuloarviota tehdessä on huomioitu tämänhetkiset talouden epävarmuustekijät. Kirkollisverotulokertymäksi ennustetaan euroa Yhteisövero Yhteisöveron määrä Pornaisten seurakunnassa vuonna 2012 oli euroa. Syyskuun 2013 verotulokertymän mukaan yhteisöveron määrä on vähän ylittänyt vuosien 2012 ja 2011 yhteisöveron määrät. Yhteisöveron määrä seurakunnan taloudessa on huomattavan pieni. Pornaisten seurakunnan verotuloista kertyy 7,1 yhteisöveroista.

6 6 PORNAISTEN SEURAKUNTA Toimintatuotot Pornaisten seurakunnan toimintatuotot ovat vuoden 2014 talousarviossa euroa. Toimintatuottojen kasvuennuste vuodelle 2014 on 28,2 prosenttia. Toimintatuottojen kertymää on arvioitu varovaisuuden periaatetta noudattaen hyvinkin pieneksi. Seurakunnan toiminnan luonteen vuoksi toimintatuottojen kertymä on suhteellisen pieni verrattuna yritysmaailmaan. Tämä on tyypillistä julkisella sektorilla, jossa rahoitus hoidetaan julkisilla varoilla (verotuloilla). Pornaisten seurakunnassa toimintatuottojen suhde toimintamenoihin on vuosittain alle 10 prosenttia. Tämä suhdeluku tarkoittaa sitä, miten vähän toimintamenoja saadaan katettua toimintatuotoilla Menoperusteet Talousarvion laadinnan haasteena on toimintamenojen kasvun hillitseminen. Palkkamenojen pientä kasvua kuvastaa uusi työehtosopimuksen mukainen korotus vuonna Tämän vaikutus koko henkilöstömenojen kasvuun Pornaisten seurakunnassa on 4,7 prosenttia. Menojen kasvun yhteydessä ja niiden hallitsemiseksi joudutaan tarkkaan miettimään eri toimintojen sisällä miten toiminnan käyttöön osoitettu määräraha saadaan riittämään ja kuitenkin turvataan palveluiden hyvä ja monipuolinen taso. Toimintamenojen jakautuminen Pornaisten seurakunnassa eri ryhmiin on pääsääntöisesti seuraava: - henkilöstömenot 64,1 % - palveluiden ostot 20,5 % - vuokrat 1,9 % - aineet, tarvikkeet ja materiaalit 9,6 % - avustukset 2,8 % - muut menot 1,0 % Henkilöstömenojen ollessa ylivoimaisesti suurin ryhmä, vaikuttaa kaikki henkilöstöratkaisut sekä valtakunnallisella tasolla tai seurakuntatasolla toiminnan muiden ryhmien määrärahojen suuruuksiin. Tulevaisuudessa palveluiden ostot lisääntyvät, kun erilaiset seurakuntien yhteistyöt lisääntyvät ja palveluiden ostot keskittyvät. Henkilöstömääriin ei ole budjetissa esitetty muutoksia vuoden 2014 aikana Toimintamenot (-kulut) Koko seurakunnan toimintamenojen (-kulujen) on ennustettu talousarviossa 2014 kasvavat 6,8 prosenttia Kirkon keskusrahastomaksu ja eläkerahastomaksu Kirkon keskusrahastomaksu on 8,2 % laskennallisesta kirkollisverosta. Laskennallinen kirkollisvero tarkoittaa sitä että verovuoden 2012 kirkollisverotuotto jaetaan seurakunnan tuloveroprosentilla. Kirkolliskokous vahvistaa vuosittain marraskuussa keskusrahastomaksun prosentin ja jokaiselle seurakunnalle lasketaan seurakuntakohtaisesti keskusrahastomaksu. Pornaisten seurakunnassa kirkon keskusrahastomaksu on arvioitu vuonna 2014 olevan euroa. Vuonna 2013 käyttöön otettu eläkerahastomaksu on muuttunut pysyväksi maksuksi seurakunnille. Sen suuruus on 1,2 % kirkollisverosta. Kirkolliskokous päättää marraskuun kokouksessaan maksuprosentin suuruudesta vuosittain. Pornaisten seurakunnan eläkerahastomaksun arvioidaan vuonna 2014 olevan euroa.

7 PORNAISTEN SEURAKUNTA Tuloslaskelma Tuloslaskelma osoittaa jaksotettujen tuottojen riittävyyden jaksotettuihin kuluihin suunnitelmavuodeksi kerrallaan. Pornaisten seurakunnan tuloslaskelmassa talousarviovuonna 2014 tilikauden tuloksen ennustetaan olevan euroa alijäämäinen. Jos tuloslaskelma on alijäämäinen, pitää katsoa viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen taseen edellisten tilikausien ali- /ylijäämää. Mikäli taseella on kertynyt ylijäämää, katetaan tuloslaskelman alijäämä sillä. Jos alijäämäisiä tilikausia toteutuu ja ylijäämä taseella vähenee tai loppuu, pitää yhteisön tehdä tasapainotussuunnitelma alijäämää osoittaville suunnitteluvuosille. Pornaisten seurakunnassa on talousarvio ollut 4 viimeisen vuoden aikana alijäämäinen, mutta tilinpäätökset ovat kuitenkin olleet ylijäämäisiä. Seurakunnan talous ei ole kriisissä, mutta on hyvä tiedostaa että toimintamenot eivät voi vuodesta toiseen jatkaa kasvuaan samaan tahtiin Investoinnit Vuosien Investointiohjelma sisältää yhteensä euron nettoinvestoinnit. Vuoden 2014 investointien osuus suunnitelmassa euroa. Investointien toteuttamista harkitaan tarkkaan ja suunnitelma sisältää vain välttämättömät investoinnit, joilla tuetaan toimintaa ja tukitoimintoja Rahoitussuunnitelma Rahoitussuunnitelman avulla arvioidaan vuosikatteen riittävyyttä investointien ja lainanlyhennysten suorittamiseen koko toiminta- ja taloussuunnitelmakaudella. Pornaisten seurakunnalla ei ole yhtään pitkäaikaista lainaa tilinpäätöksessä Eikä ole näkyvissä että vuoden 2013 aikana lainaa tarvitsisi nostaa. Talousarviovuoden 2014 aikana kassavarojen ennustetaan riittävän. Kassahaasteet alkavat muodostua vuosien 2015 ja viimeistään 2016 ajalla, mikäli talous toteutuu taloussuunnitelmaennusteen mukaan vuosina 2015 ja Investointisuunnitelma sisältää toiminta- ja taloussuunnitelmakaudella vain kaikki tärkeimmiksi arvioidut investoinnit. Suuret lisärakentamiset yms. eivät sisälly suunnitelmakauteen Hautainhoitorahasto Hoitohautojen määrän ennustetaan pysyvän samalla tasolla aikaisempiin vuosiin verrattuna. Hoitohautoja on pääsääntöisesti vuosittain ollut noin kappaletta. Hoitomaksut tarkastetaan vuosittain niin, ettei alijäämää pääsisi syntymään. aikana päätetään prosessin etenemisestä. Samoin hoitamattomien hautojen prosessi selvitetään. Haudan hallinta-aikojen tarkastukset ja ainaishautojen nurmihoitojen tilanne käydään lävitse ja talousarviovuoden 2.9. Yleistä huomiota Talous- ja toimintasuunnitelma pääpaino on ulkoisissa toimintatuotoissa ja menoissa. Jokaisen tehtäväalan tavoitteet ovat esitetty sitovuustason mukaisesti siten, että on löydettävissä valtuustotason ja neuvostotason sitovat tavoitteet. Määriteltyjen tavoitteiden saavuttamista voidaan tilinpäätöshetkellä arvioida ja tehdä johtopäätökset toiminnan onnistumisesta määriteltyjen mittareiden mukaan.

8 8 PORNAISTEN SEURAKUNTA 3. SEURAKUNNAN TALOUDEN TUNNUSLUVUT TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 Seurakunnan jäsenmäärä Srk:n jäsenmäärän muutos, % 0,7 % 1,4 % -0,1 % -1,34 % -0,6 % -1,7 % 0,0 % 1,9 % 1,5 % Kunnan väkiluku Kunnan jäsenmäärän muutos, % 1,4 % 1,9 % 0,8 % 0,2 % 0,3 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % Osuus koko kunnan väestöstä, % 83,02 % 82,62 % 81,88 % 80,64 % 79,93 % 83,00 % 82,77 % 83,00 % 83,00 % Veroprosentti 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 Verotulot, Verotulojen muutos ed. ta nähden, % 9,0 % 3,7 % -0,1 % 7,0 % -8,2 % 4,1 % 0,4 % 8,2 % 0,5 % Verotulojen muutos ed. tp nähden, % 9,0 % 3,7 % 7,2 % 9,7 % 8,1 % 8,7 % Toimintatuotot / toimintamenot (ulk.), % -12,7 % -11,5 % -8,5 % -6,4 % 6,2 % -6,0 % -7,1 % -7,4 % -7,5 % Poistot, Vuosikate, Vuosikate, /jäsen 34,61 37,24 23,75 26,89 2,60 16,78 2,59 2,02 1,07 Vuosikate % 12,7 % 13,6 % 8,9 % 9,4 % -1,0 % 6,2 % 0,9 % 0,7 % 0,4 % Vuosikate poistoista, % 260,0 % 229,4 % 122,7 % 127,6 % 32,2 % 85,5 % 12,5 % 11,2 % 6,5 % Tulorahoitus tasapainossa tasapainossa tasapainossa tasapainossa heikko heikko heikko heikko heikko Bruttoinvestoinnit, Nettoinvestoinnit, Investointien rahoitusosuudet, Investointien tulorahoitus 107,2 % 195,1 % 105,2 % 106,7 % -18,2-100,7 % -12,3 % -9,8 % -9,1 % Toimintatuotot / toimintamenot, % = kuinka paljon toiminnan kuluista saadaan katetuksi palvelusuoritteiden myynti- ja maksutuotoilla sekä muilla varsinaisen toiminnan tuotoilla Vuosikate, ja / asukas =kuinka paljon talousarviovuoden tulorahoituksesta jää investointien ja muiden pitkävaikutteisten menojen kattamiseen Vuosikate, % = 100 x (vuosikate / (toimintatuotot + verotulot + avustukset) Vuosikate poistoista, % = 100* (vuosikate / poistot) Tulorahoitus tunnusluku = tulkitsee sanallisesti vuosikate poistoista luvun arvoa = kuvaa kattaako vuosikate poistot eli investointitarpeen ja onko tulorahoitus tasapainossa eli tunnusluku vähintään 100. Tulorahoitus on heikko, jos tunnusluku on nollan ja sadan välillä. Jos tunnusluku on miinusmerkkinen, tulorahoitus on epätasapainossa, koska tulot eivät riitä edes varsinaisen toiminnan pyörittämiseen. Nettoinvestoinnit, eur = investoinnit - rahoitusosuudet Investointien tulorahoitus, % = 100 x (vuosikate / investoinnit ilman rahoitusosuuksia) = kuvaa tulorahoituksen ja bruttoinvestointien suhdetta Pitkäaikainen vieras pääoma = lainakanta = korollinen vieras pääoma vähennettynä suunnitelluilla lyhennyksillä Korkomenot, /asukas = korkomenot / asukasmäärä = kuvaa korkomenojen kehitystä Lainanhoitokate = (vuosikate + korkokulut) / ( korkokulut + lainanlyhennykset) = jos tunnusluku on 1 tai suurempi, tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluku on alle 1, joudutaan vähentämään seurakunnan toimintapääomaa esimerkiksi ottamalla lisälainaa tai tulouttamalla talletuksia, sijoituksia ja muita saatavia

9 PORNAISTEN SEURAKUNTA 9 4. PORNAISTEN SEURAKUNNAN TULOSLASKELMA erät TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA 2014 Muutos% TA TTS 2015 TTS 2016 Toimintatuotot ,2 % Toimintamenot ,8 % TOIMINTAKATE (netto) ulkoiset ,4 % Verotulot ,4 % Verotuskustannukset ,6 % Kirkon keskusrahastomaksut ,6 % Saadut toiminta-avustukset Rahoitustuotot ja -kulut ,3 % 5 5 VUOSIKATE ,8 % 9 5 Poistot ,7 % Satunnaiset tuotot ja -kulut TILIKAUDEN TULOS ,6 % TILIKAUDEN YLI- (+) / ALIJÄÄMÄ (-) ,6 % Tuloslaskelma Tuloslaskelma osoittaa, miten seurakunnan tulorahoitus riittää seurakunnan palvelutoiminnan menoihin, korkoihin ja muihin rahoituskuluihin sekä käyttöomaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelman mukaisiin poistoihin. Tuloksen sitovuus vastaa seurakunnan taloudenhoidosta ja talousarvion täytäntöönpanosta ja sen tulee ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta tilikauden tulostavoite toteutuu vähintään talousarviossa hyväksytyn mukaisena. Seurakunnan toiminnassa kirkkovaltuuston nähden ovat sitovia myös tuloslaskelman erät. Toimintatuotot ja kulut Toimintatuotot ja toimintakulut (toimintamenot) ovat käyttötalousosan hallinto- ja viranomaistoimintojen, palvelutoimintojen ja menojen yhteissummat. Verotulot Verotulot sisältävät ansiotuloista maksettavan seurakunnallisen tuloveron, yhteisövero-osuuden ja kiinteistöveron. Rahoitustuotot ja kulut Korkomenot on laskettu seurakunnan lainakannan ja sen muutosten sekä velkakirjojen ja yleisen lainakoron mukaisesti. Poistot Käyttöomaisuuden poistot merkitään tuloslaskelmaan kirkkoneuvoston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti. Tilikauden tulos Tilikauden tulos osoittaa seurakunnan tuloslaskelman tuloksen yli- tai alijäämäisyyden. Toimintakate = toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus, joka seurakunnallisen toimintaluonteensa johdosta on alijäämäinen ja rahoitetaan verorahoituksella

10 10 PORNAISTEN SEURAKUNTA 5. PORNAISTEN SEURAKUNNAN RAHOITUSLASKELMA erät TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA 2014 Muutos% TA TTS 2015 TTS 2016 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Tulorahoitus Vuosikate ,8 % 9 5 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit ,6 % Rahoitusavustukset investointeihin 0 Käyttöomaisuuden myyntivoitto VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN NETTOKASSAVIRTA ,1 % Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaiaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja muiden muut Lyhytaikaisten saamisten muutos Korottomien lainojen muutokset RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA Kassavarojen muutos ,1 % Kassavarat Kassavarat KASSAVAROJEN MUUTOS ,1 % Rahoituslaskelma Rahoituslaskelma osoitta, kuinka paljon tarvitaan tulorahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin, lainan lyhennyksiin ja muihin rahoitusmenoihin sekä miten rahoitustarve katetaan. Rahoitustarve katetaan joko lainojen lisäyksellä ja/tai toimintapääoman vähennyksellä. Määrärahojen sitovuus Rahoitusosan sitovia määrärahoja ovat lainanottoon osoitettu nettomääräraha ja pitkäaikaisten lainojen ottoon osoitettu nettomääräraha. Vuosikate Vuosikatteen määrä rahoituslaskelmaan muodostuu tuloslaskelman mukaan. Investoinnit Investoinnit merkitään rahoituslaskelmaan erillisen investointisuunnitelman mukaan. Investointisuunnitelmaan sisältyvät arviot hankintamenoista, rahoitusosuuksista ja käyttöomaisuuden myyntituloista. Antolainat Antolainan vähennyksiin on laskettu lainasuunnitelmien mukaiset lyhennykset. Lainakannan muutokset Pitkäaikaisia lainoja otetaan seurakunnan investointien rahoittamiseen. Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset on merkitty talousarvioon laadintahetkeen mennessä otettujen lainojen lyhennysaikataulujen mukaan. Suunnittelukaudella on tavoitteena lainamäärän kasvun pysäyttäminen.

11 PORNAISTEN SEURAKUNTA TALOUSARVIOSSA UUTTA VUONNA 2014 ALOITETTAVAA TOIMINTAA - yksityiskohtaisempi selvitys ao. tehtäväalan kohdalla käyttötalousosassa PAIKALLISSEURAKUNTATYÖ: - aikuistyön vahvistaminen te tojen muodossa - kirkon 90-vuotisjuhla lokakuussa - Kravauskuoron 100-vuotisjuhlakonsertti lokakuussa HAUTAUSTOIMI: - työtapojen ergonomisuuteen ja työturvallisuuteen korostetusti huomiota edelleenkin - hautapaikkakartan varsinainen käyttöönotto KIINTEISTÖTOIMI: - kiinteistöjen perushuollot suoritetaan aktiivisella otteella, estetään korjausvelan syntymistä tulevaisuudelle - kiinteistöjen ja yhteisten alueiden yleisilmeen parantamien HALLINTO: - kirkonkirjojen digitalisointi jatkuu vuoden aikana, tavoite on tehdä työ valmiiksi ja laatu on Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukainen - johtosääntöjen päivityksien suunnittelu ja aikataulutus - kehityskeskusteluihin panostaminen - työnohjauksen lisäys henkilökohtaisella ja koko työyhteisötasolla - työterveyshuollon kustannuksiin varaudutaan - työhyvinvointiin ja suojeluun panostetaan - valmistellaan harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönottoa 7. TÄRKEIMMÄT INVESTOINNIT 2014 Vuodelle 2014 on esitetty seuraavat investoinnit: - toimistokalusteiden ja kaappien uusimista rikkimenevien kalusteiden sekä työergonomiakartoituksen mukaan (mm. työtuolit) - lumilingon uusiminen kiinteistötoimelle/hautaustoimelle - varsinaiselle hautaustoimelle kaluston uusimista (reunasuojat, kannet) - keittiötoiminnan kehittäminen kylmä/lämminvaunulla hankinnalla - varaudutaan taloyhtiöiden remontteihin (putkiremontit) - päältä ajettavan ruohonleikkurin vaihto (vanhan vaihtoarvon ollessa vielä kohtuullinen korjauskuluihin nähden) - varaudutaan alkuperäisten keittiölaitteiden uushankintoihin korjauskulujen noustessa huomattavan suuriksi 8. TILIVELVOLLISET Hyväksyessään tilinpäätöksen kirkkovaltuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille. Pornaisten seurakunta katsoo tilivelvollisiksi: - toimielinten luottamushenkilöt valtuustoa lukuun ottamatta eli kirkkoneuvoston jäsenet - viranhaltijat, jotka ovat vailla vaalikelpoisuutta valtuustoon - viranhaltijat, jotka toimivat työalojen esittelijöinä (kirkkoherra ja talouspäällikkö) - viranhaltijat, jotka ovat vastuussa tehtäväkokonaisuuksista (jokaisen Tehtäväalan vastaava viranhaltija/työntekijä on esitetty tässä talousarviojulkaisussa käyttötalousosassa kunkin Tehtäväalan kohdalla) 9. TALOUSARVION RAKENNE Kirkkovaltuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä seurakunnalle talous- ja toimintasuunnitelma vähintään kolmelle seuraavalle vuodelle. Talous- ja toimintasuunnitelman ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Talous- ja toimintasuunnitelmaa koostuu käyttötalousosasta, tuloslaskelmaosasta, investointiosasta ja rahoitusosasta. Pornaisten seurakunnan kaikki suunnitelmat on tehty kolmivuotisiksi, joista ensimmäinen talousarviovuosi on kaikista suunnitelmista tarkin. Käyttötalous- ja investointiosan nettomäärärahoihin verrattavia eriä ovat seurakunnan talousarviossa: 1. verotulot 2. korkotuotot 3. muut rahoitustuotot 4. satunnaiset tuotot 5. korkomenot 6. muut rahoitusmenot 7. satunnaiset kulut Rahoitusosassa tällaisia eriä ovat: 1. antolainojen vähennys 2. antolainojen lisäys 3. pitkäaikaisten lainojen lisäys 4. pitkäaikaisten lainojen vähennys

12 12 PORNAISTEN SEURAKUNTA 10. KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMA JA TALOUSARVION SITOVUUS Tehtäväalaa ja viranhaltijaa sitoo kirkkovaltuustoon nähden toimintakate (nettobudjetointi) sekä teksteissä mainitut tavoitteet (painopisteet). Kirkkovaltuustoon nähden sitovat euromäärät ja tavoitteet on esitetty talousarviossa aina pääluokassa, joita on neljä kappaletta: yleishallinto, seurakuntatyö, hautaustoimi ja kiinteistötoimi. Sitovaa toimintakatetta ei saa ylittää ilman kirkkovaltuuston lupaa. Mikäli tehtäväala ei pysty toimimaan sitovuustasoisen määrärahan mukaisella tasolla, tulee tehtäväalan tehdä kirkkovaltuustolle talousarvion muutosesitys (esim. lisämäärärahahakemus). Siinä on perustellusti selvitettävä tuloarvion tai määrärahan muutoksen vaikutus sitoviin tavoitteisiin sekä mahdollisen ylitysesityksen kattamistapa. asettaa tehtäväalakohtaiset sitovat määrärahat. seuraa toteutumista talousarviovuoden aikana. voi asettaa sitovuustasoja myös mm. tilikohtaisesti käyttötaloussuunnitelmien hyväksymisen yhteydessä. Kirkkovaltuustoon nähden sitovuustasot ovat pääluokat: - yleishallinto - seurakuntatyö - hautaustoimi - kiinteistötoimi Pääluokkakohtaiset toimintamenot ja tulot sekä sitovat toimintakatteet kirkkovaltuustoon ja -neuvostoon nähden TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA 2014 Muutos% TA TTS 2015 TTS 2016 YLEISHALLNTO Toimintatuotot ,6 % 6 6 Toimintamenot ,8 % TOIMINTAKATE ulkoiset ,0 % SEURAKUNTATYÖ Toimintatuotot ,3 % Toimintamenot ,1 % TOIMINTAKATE ulkoiset ,0 % HAUTAUSTOIMI Toimintatuotot ,0 % Toimintamenot ,6 % TOIMINTAKATE ulkoiset ,0 % KIINTEISTÖTOIMI Toimintatuotot ,0 % Toimintamenot ,6 % TOIMINTAKATE ulkoiset ,0 % PORNAISTEN SEURAKUNTA Toimintatuotot ,2 % Toimintamenot ,8 % TOIMINTAKATE (netto) ulkoiset ,4 %

13 PORNAISTEN SEURAKUNTA SEURAKUNNAN PAINOPISTEET VUODELLE 2014 Pornaisten seurakunnan painopisteet vuodelle 2014 on määritelty niin että niiden tavoitteena on toteuttaa strategiaa käytännössä. Painopisteet ovat selkeitä ja helposti ymmärrettäviä. Ne ovat sovellettavissa kaikilla työaloilla. Pornaisten seurakunnan painopisteet vuodelle 2014 ovat: - seurakunnan vapaaehtoistyö - kohtaaminen Jokaisella työalalla toimitaan voimassa olevan perustoimintokuvauksen mukaan ja jokaisen työalan päätavoitteena on vastata vuoden aikana seurakunnan painopisteisiin. Painopisteet auttavat suuntaamaan seurakunnan työtä ajankohtaisiin ja kehittämistä vaativiin kohteisiin. päätti painopistealueiksi seurakunnan vapaaehtoistyö ja kohtaaminen. Erityisesti kohtaaminen pitää näkyä lähetystyön ja vanhustyön osalta vaikka se liittyy myös kaikkien työalojen toimintaan. Painopistealueet pitää jokaisen työalan määritellä toimintasuunnitelmassa konkreettisesti

14 14 PORNAISTEN SEURAKUNTA 12. KÄYTTÖTALOUSOSA VUOSILLE Seuraavilla sivuilla olevalle talousarvion käyttötalousosalle määrätään tehtäväaloille kirkkoneuvostoon nähden sitovat tuloarviot ja määrärahat. Sekä pääluokille sitovat tuloarviot ja määrärahat. Talousarvion tuloarvioissa ja määrärahoissa on huomioitu talousarvioesitykseen eri käsittelyvaiheissa tehdyt muutokset. Tehtäväalat on esitelty talousarvioasetelman mukaisessa järjestyksessä. Tehtäväalat ovat taloushallinnossa nimetty kustannuspaikoiksi ja niitä seurataan talousarvion toteutumisen mukaisesti kuukausittain. Eri tehtäväalat muodostavat pääluokan, joita seurakuntatasolla on neljä (seurakuntatyö, hallinto, hautaustoimi, kiinteistötoimi). OTSIKOT Pääluokka kertoo mistä pääluokasta on kyse. Pääluokat jakautuvat eri tehtäväaloihin (taloushallinnossa kustannuspaikkoihin). Sitovuus-otsikko esittää vastuualueen sitovuustason (kirkkovaltuusto tai kirkkoneuvosto). sekä vastuualueen alla on tehtäväalan nimi. Tehtäväala-rivi kertoo minkä pääluokan alainen vastuualue on. Tehtäväalaan on voitu yhdistää 1-5 tehtäväalaa, jotka ovat luonteeltaan samantyyppisiä ja yhdessä yhdistetyt tehtäväalat kuuluvat samaan pääluokkaan. Tehtäväalan vastuuhenkilö on kunkin tehtäväalan johtosäännössä määritelty tehtäväalan vastaava, joka on samalla myös tilivelvollinen. KUVAUKSET Tehtäväalan omat talousarviovuoden painopisteet, jotka on johdettu seurakunnan yhteisistä painopisteistä otsikon alle kukin tehtäväala määrittelee 1-3 tehtäväkohtaista painopistettä ja asettaa niille tavoitteet. Tavoitteiden toteumista arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä. tulomäärärahat ovat itsessään selkeä peruste. Tähän tulee vain yleistä poikkeavat perustelut. Tulevaisuuden näkymät kappale esittää tehtäväalan arvioidut muutokset ja kehittämiskohteet sekä niiden arvioidut kustannusvaikutukset seuraaville vuosille. TALOUS Talous-osion taulukko on jaettu viiteen sarakkeeseen: Alla on kuvattu sarakkeiden ja rivien sisältö: - ensimmäisessä sarakkeessa on tehtäväalan nimi ja sen alla sitovat ulkoiset menot ja tulot ja edellisestä laskettu netto (toimintakate). Lisäksi on rivitietona esitetty tehtäväalan poistot sekä sisäiset ja ulkoiset menot ja tulot. Sisäisiä eriä ovat sellaiset erät, jotka eivät vaadi ulkopuolista rahoitusta (mm. vuokrat, hallintokustannukset). Talous-osan viimeinen rivi esittää koko tehtäväalan neton yhteensä sisältäen ulkoiset ja sisäiset erät. - poistot ja sisäiset erät esitetään kun ne ovat saatavilla työaloittain. - toinen ja kolmas sarake kertovat tehtäväalan historiatiedot eli viimeisen hyväksytyn tilinpäätöksen tiedot sekä kuluvan vuoden talousarvion tiedot - TA 2014 sarakkeessa on hyväksytyt tehtäväalan talousarvion määrärahat ja tuloarviot kymmenen euron tarkkuudella. Talousarvion eri käsittelyvaiheissa tällä sarakkeella on kirkkoherran esitys kirkkoneuvostolle ja neuvoston esitys kirkkovaltuustolle. - taloussuunnitelmavuosien määrärahat ja tuloarviot ovat kahdessa oikeanpuoleisessa sarakkeessa tuhannen euron tarkkuudella. Talousarvioesityksen perustelut sisältävät tehtäväalan esitystä koskevat perustelut ja mm. kysynnän, toimintaympäristön ja lainsäädännön muutokset. Tehtäväalan perustehtävää koskevat meno- ja Käyttötalousosa työaloittain

15 PORNAISTEN SEURAKUNTA 15 Pääluokka: 200 PAIKALLISSEURAKUNTATYÖ Valtuustotaso Kirkkoherra Pääluokan omat vuoden 2014 painopisteet: Pornaisten kirkon 90-vuotisjuhlat Mikkelinpäivänä Tähän juhlaan pyritään saamaan mukaan vapaaehtoisia vastuunkantajia. Paikallisseurakuntatyössä kiinnitetään huomiota erityisesti kohtaamiseen ja vapaaehtoistyöhön kaikilla työaloilla. Järjestetään erilaisia te toja ja pyritään saamaan kontakti myös alueella toimiviin yrittäjiin. Luodaan myös yhteiskristillistä kohtaamista omalla alueella. Vastaa ihmisten jumalayhteyden ja eheyden tarpeisiin tukemalla henkistä ja hengellistä kasvua. Etsii yhteyksiä muihin paikkakunnalla oleviin toimijoihin. Tarttuu uusiin haasteisiin nykyaikaisin keinoin tavoittaakseen alueella asuvia ihmisiä. Kannustaa liittymään kirkkoon. Etsimme koko ajan uusia tapoja tuoda evankeliumi nykyaikaisesti seurakunnan keskelle. Uusien luottamushenkilöiden myötä odotamme uusia visioita ja toimintasuunnitelmia. Paikallisseurakuntatyö Toimintamenot Toimintatulot Netto (toimintakate) Poistot menot tulot Netto yhteensä

16 16 PORNAISTEN SEURAKUNTA Taloussuunnitelma: PAIKALLISSEURAKUNTATYÖ TP 2012 TA 2013 TA 2014 Muutos% TTS 2015 TTS Korvaukset % 0 0 Maksutuotot % Lahjoitustuotot % 4 4 Tuet % 2 2 Vuokratuotot % 0 0 Muut % 1 1 Toimintatuotot % Henkilöstökulut % Palveluiden ostot % Vuokrat % -6-6 Aineet ja tarvikkeet % Avustukset % Muut toimintakulut % 0 0 Toimintakulut % TOIMINTAKATE (netto) ulkoiset % Suunnitelman mukaiset poistot tulot / vyörytystulot 0 menot / vyörytysmenot 0 SISÄISET ERÄT YHTEENSÄ 0 NETTO YHTEENSÄ (ulk. + sis.) tulot ja menot täydentyvät talousarviovuodelle kuluvan vuoden tilinpäätöksen yhteydessä.

17 PORNAISTEN SEURAKUNTA 17 Pääluokka: 200 Tehtäväala: 203 PAIKALLISSEURAKUNTATYÖ Jumalanpalveluselämä Kirkkoherra Eri kohderyhmille suunnattuja jumalanpalveluksia; kuitenkin niin, että kaikki voivat tuntea olevansa tervetulleita kaikkiin jumalanpalveluksiin. Vapaaehtoistyöntekijöille järjestetään siunaamistilaisuus syyskauden alkajaismessussa. Lions-club tuo vanhuksia kirkkoon vanhusten kirkkopyhänä. Jumalanpalveluksia järjestetään yhteistyössä alueella toimivien koulujen ja järjestöjen kanssa. Lähetämme eri ryhmille kutsukirjeitä heille suunnattuihin jumalanpalveluksiin. Tarjoamme keittolounaan perhejumalanpalvelusten jälkeen Ei merkittäviä muutoksia. Jumalanpalvelukset Toimintamenot Toimintatulot Netto (toimintakate) Poistot menot tulot 0 Netto yhteensä

18 18 PORNAISTEN SEURAKUNTA Pääluokka: 200 Tehtäväala: 204 PAIKALLISSEURAKUNTATYÖ Hautaan siunaaminen Kirkkoherra Omaisten laadukas kohtaaminen. Pyritään ottamaan myöhemmin yhteyttä (n. puoli vuotta omaisen siunaamisen jälkeen) ja kysytään omaisen vointia. Tässä korostuu kohtaaminen ja sielunhoito. Surukirjat ja cd-levyt. Hankimme joitakin surukirjoja ja cd-levyjä annettavaksi omaisille tarpeen mukaan. Ei merkittäviä muutoksia aiempaan Hautaan siunaaminen Toimintamenot Toimintatulot Netto (toimintakate) Poistot menot tulot 0 Netto yhteensä

19 PORNAISTEN SEURAKUNTA 19 Pääluokka: 200 Tehtäväala: 205 PAIKALLISSEURAKUNTATYÖ Muut kirkolliset toimitukset Kirkkoherra Lapsiperheiden osallistumista jumalanpalveluselämään aktivoidaan tiedotuksen avulla. Kasteperheille pyritään tuomaan esille mahdollisuutta osallistua seurakunnan perheille ja lapsille suunnattuun toimintaan. Kasteperheille annetaan lahjaksi Kotien rukouskirja tai Lasten Raamattu, kastetodistus sekä kastekynttilä. Kummeille annetaan kummitodistus ja kummikynttilä. Vapaaehtoiset seurakuntalaiset neulovat villasukkia kastettaville vauvoille. Tulostamme kummi- kaste- ja rippikoulutodistukset omalla monitoimikoneella. Järjestämme joka vuosi vauva- ja kummikirkon kasteperheille ja lasten kummeille ja isovanhemmille. Toivotamme kasteperheet ja heidän vieraansa tervetulleiksi jumalanpalvelukseen kuulemaan lapsen nimen. Kirkossa luetaan kastetun nimi. Seurakunta lahjoittaa vihkiparille Kotimaa-yhtiöiden tuottaman Hääilo-lehden, vihkiraamatun sekä piispojen kirjoittaman kirjan Rakkauden lahja. Mainostamme mm. vauvakirkkoa ja kummikirkkoa kasteiden yhteydessä. Muut kirkolliset toimitukset Toimintamenot Toimintatulot Netto (toimintakate) Poistot menot tulot 0 Netto yhteensä

20 20 PORNAISTEN SEURAKUNTA Pääluokka: 200 Tehtäväala: 206 PAIKALLISSEURAKUNTATYÖ Aikuistyö Seurakuntapastori II Tavoittaa seurakunnan toiminnan piiriin yhä useampia seurakuntalaisia ja tukea niiden seurakuntalaisten hengellistä elämää, jotka ovat toiminnassa mukana. Tavoitteena on myös rohkaista lähimmäisen rakkauden ilmaisemiseen seurakunnan vapaaehtoistyön kautta. Parisuhdetyön on osalta tarkoitus lisätä seurakuntalaisten tietoutta parisuhdetyöskentelyn ennaltaehkäisevästä vaikutuksesta ja siitä, kuinka parisuhdetietous voi auttaa kriiseistä selviämisessä. Uutena tavoitteena on ekumeenisten/yhteiskristillisten yhteyksien luominen pornaislaisten kristittyjen välille. Järjestetään vuoden aikana neljä seurakuntailtaa, joissa jokaisessa on oma erityisteemansa. Kutsutaan illan teeman hyvin tunteva ulkopuolinen luennoitsija/alustaja. Kevätkausi 2014: Yhteyden ilta. Tammikuussa. Kutsutaan alueella toimivia muita kristillisiä seurakuntia ja järjestöjä sekä herätysliikkeitä Ekumeenisen rukousviikon hengessä yhteiseen iltaan. Te ta pyhiinvaelluksesta. Huhtikuussa. Kutsutaan pastori Marko Heusala. Syyskausi 2014: Israel-ilta Syyskuussa. Kutsutaan Israel-asiantuntija puhumaan iltaan. Tilaisuuteen kutsutaan avustajiksi vapaaehtoistyöntekijöitä. Parisuhde- te ta. Marras-joulukuussa. Kutsutaan parisuhdetyöhön erikoistunut alustaja/ohjaaja. Ennakkoilmoittautumiset. Työalan haasteena on toimivan, osallistuttavan aikuistyön kehittäminen ja vapaaehtoistyön monipuolistaminen. Erityistarpeena on parisuhdetyön aloittaminen/vahvistaminen seurakunnassa. Nuorten aikuisten Virtaa välillämme - parisuhdekurssin toteuttaminen olisi varteen otettava vaihtoehto. Aikuistyö Toimintamenot Toimintatulot Netto (toimintakate) Poistot menot tulot 0 Netto yhteensä

PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2015

PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2015 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2015 Kirkkoneuvosto 30.10.2012 Kirkkovaltuusto 13.11.2012 2 PORNAISTEN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

KV 6/2015 LIITE 2 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2018

KV 6/2015 LIITE 2 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2018 KV 6/2015 LIITE 2 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2018 Kirkkoneuvosto 1.12.2015 Kirkkovaltuusto 15.12.2015 PORNAISTEN SEURAKUNTA Sivu 2 / 60 PORNAISTEN SEURAKUNTA

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma 151 RAHOITUSOSA 152 153 RAHOITUSOSA Talousarvion rahoitusosaan kootaan käyttötalous-, tuloslaskelma - ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 RAHOITUSOSA TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä Kaupunginhallitus 10.11.2014 TP13 TA14 TPE14 TE-ehd15 TA15 TS16 TS17 TS18 TOIMINTATUOTOT ulk. 54 938 394 54 714 021 54 278 135 49 982 333 48 746 164 46 636 204 48 026 075

Lisätiedot

Hattula Hämeenlinna Janakkala

Hattula Hämeenlinna Janakkala Hattula Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden tarkastelua Riitta Ekuri 24.4.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013 luvut tilinpäätösaikataulut

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

1) hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen talous- ja toimintasuunnitelmaksi 2015 2017 seuraavin tarkistuksin:

1) hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen talous- ja toimintasuunnitelmaksi 2015 2017 seuraavin tarkistuksin: 417/2014 42 Talous- ja toimintasuunnitelma 2015-2017 Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto päättää (1) hyväksyy talous- ja toimintasuunnitelman 2015 17 kokouksessa esitetyin tarkistuksin; (2) talousarvion vuodelle

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 Tulevien vuosien välttämättömien investointien aiheuttamaan rahankäyttöön voidaan varautua kassan riittävyyden osalta ottamalla

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 115 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 130 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Maanantai 7.12.2009 klo 16.00 16.40 Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Matti Kurvinen puheenjohtaja Hannu Hyttinen

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

NAANTALI ESITTÄÄ JO VUODESTA 1443

NAANTALI ESITTÄÄ JO VUODESTA 1443 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Suomen kansantalouden ja julkisen talouden kehityksen asettamat lähtökohdat kaupungin vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2015 2018 taloussuunnitelman laatimiselle ja toimeenpanolle

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PERUSTEHTÄVÄ / MISSIO Seurakunta kutsuu ihmisiä armollisen ja kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen, julistaa evankeliumia ja rohkaisee

Lisätiedot

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen 168 16.06.2009 179 21.07.2009 188 11.08.2009 Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen KHALL 168 Kunnankamreeri Kunnanvaltuusto on 22.12.2008 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2009. Talousarvio osoittaa

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet

Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet 14.5.2013 1 Yhtymän työkorit lähtökohtana yhteisten painopisteiden määrittelylle

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

KUNTIEN HARKJNNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKE MINEN VUONNA 2014

KUNTIEN HARKJNNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKE MINEN VUONNA 2014 VALTIOVARAINMINISTERIO KIRJE VM/1042/02020601/2014 1(3) 20.5.2014 Kunnan- ja kaupunginhallituksille KUNTIEN HARKJNNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKE MINEN VUONNA 2014 Kunnan valtionosuutta voidaan

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Pauli Hujanen Matti Loponen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

SEURAKUNTA aarre kaupungissa

SEURAKUNTA aarre kaupungissa Kirkkovaltuusto 16.12.2014, 13, liite 1 Kirkkovaltuusto 27.01.2015, 12, liite 1 SEURAKUNTA aarre kaupungissa Outokummun evankelis-luterilaisen seurakunnan strategia vuoteen 2020 Hyväksytty kirkkovaltuustossa

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Aika 25.3.2014 klo 17.30-18.45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Pihkala Isto

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Huomioitavaa - Espoon väkiluku kasvoi v. 2012 4 320 henkilöllä - Ulkomailta muutti 3 140 asukasta. Väestönkasvusta 50

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020 Sivu 1 / 6 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020 1 JOHDANTO Liite 2/34 Yht. kv. 29.9.2015 Vaasan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt käynnistää suunnittelutyön strategiasuunnitelman

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen) TA 2014 2014 TA 2014

TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen) TA 2014 2014 TA 2014 PYHÄJOEN KUNTA TALOUSARVION MUUTOKSET 2014 Kunnanhallitus 8.12.2014 Valtuusto 17.12.2014 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2014 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

SEURAKUNTA malliraportteja

SEURAKUNTA malliraportteja SEURAKUNTA malliraportteja Seuraavilta sivuilta löydät alla kuvatut raportit esimerkkinä siitä, kuinka Talgraf voi helpottaa taloutenne seurantaa ja analysointia. Koko seurakuntaa tai yksittäisiä laskentakohteita

Lisätiedot

148 Vuosien 2016-2018 kehysbudjetin hyväksyminen ja vuoden 2016 talousarvion seurakunnallisen toiminnan määrärahan määrittäminen

148 Vuosien 2016-2018 kehysbudjetin hyväksyminen ja vuoden 2016 talousarvion seurakunnallisen toiminnan määrärahan määrittäminen 632/2015 148 Vuosien 2016-2018 kehysbudjetin hyväksyminen ja vuoden 2016 talousarvion seurakunnallisen toiminnan määrärahan määrittäminen Päätösehdotus Hallintojohtaja Jussi Muhonen Yhteinen kirkkoneuvosto

Lisätiedot

RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.2014 Kuntatalo. Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta

RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.2014 Kuntatalo. Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.214 Kuntatalo Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta Ilari Soosalu Johtaja, Kuntatalousyksikkö Sisältö Talouden ohjaus

Lisätiedot

(EUR) 800 000 800 000 -400 000-400 000 -800 000-800 000 -1 200 000-1 200 000. Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi TALGRAF

(EUR) 800 000 800 000 -400 000-400 000 -800 000-800 000 -1 200 000-1 200 000. Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi TALGRAF YHD - Tuloslaskelma, 4.2.2013 8000 8000 4000 4000 01121314151617181910 1010 1110 1210 KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM Ennu Ennu Ennu Ennu -4000-4000 -8000-8000 -1 2000-1 2000 VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot