PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2015"

Transkriptio

1 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto

2 2 PORNAISTEN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO KIRKKOHERRAN KATSAUS. 3 1 PORNAISTEN SEURAKUNTA Strategia Toiminta-ajatus ja päätavoitteet Viestintä TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT Väestö- ja ikärakennekehitys Kokonaistaloudellinen ennuste Tuloperusteet Menoperusteet Tuloslaskelma Investoinnit Rahoitussuunnitelma Hautainhoitorahasto Yleistä huomiota 8 3 SEURAKUNNAN TALOUDEN TUNNUSLUVUT PORNAISTEN SEURAKUNNAN TULOSLASKELMA PORNAISTEN SEURAKUNNAN RAHOITUSLASKELMA 11 6 TALOUSARVIOSSA 2013 UUTTA ALOITETTAVAA TOIMINTAA TÄRKEIMMÄT INVESTOINNIT TILIVELVOLLISET TALOUSARVION RAKENNE KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMA JA TALOUSARVION SITOVUUS KÄYTTÖTALOUSOSA VUOSILLE Paikallisseurakuntatyö. 15 Hautaustoimi. 36 Kiinteistötoimi. 39 Hallinto INVESTOINTIOSA VUOSILLE MUUT TASEYKSIKÖT Hautainhoitorahasto. 50

3 PORNAISTEN SEURAKUNTA 3 Toiminta- ja taloussuunnitelma KIRKKOHERRAN KATSAUS Tämä toimintasuunnitelma ja talousarvio on ensimmäinen, joka on tehty seurakunnan strategiaan vuoteen 2017 perustuen. Toimintasuunnitelman pohjana on perustoimintokuvaus, joka hyväksyttiin keväällä seurakunnan luottamuselimissä. Perustoimintokuvaus on kunkin tehtäväalan kuvaus siitä, mitä työtä tehdään ja millä resurssein. Näin toimintaan kytkeytyy myös taloussuunnittelu. Koko seurakunta on asettanut painopisteikseen vuodeksi 2013 maallikko-osallistumisen aktivoimisen, eli kutsumme yhä aktiivisemmin vapaaehtoisia vastuunkantajia mukaan toteuttamaan toimintaamme. Vapaaehtoisten työntekijöiden panosta arvostamme suuresti. Perinteisesti vapaaehtoiset jatkavat myös leipien vientiä uusille seurakuntalaisille muutaman kerran vuodessa. Toinen painopiste koko seurakunnalle tulee ensi vuonna olemaan uusien kotisivujen tekeminen. Näiden kahden koko seurakunnan toimintaa suuntaavien painopisteiden lisäksi kukin tehtäväala luo yhdestä kolmeen painopistettä omalle työskentelylleen. Näin seurakunnan uusi strategia voi toteutua. Uutena asiana tulee myös kirkon jäsentietojärjestelmä Kirjuri, joka on otettu käyttöön , mutta jota koko vuosi rakennetaan eteenpäin. Strategian mukaan olemme matalan kynnyksen hengellinen yhteisö. Armo on aarteemme, sen varassa toimimme. Tämä periaate toteutuu esim. jumalanpalveluselämässä siten, että kaikki ikäluokat tulevat otetuksi huomioon jumalanpalveluksia suunniteltaessa. Yhteistyötä tehdään ja jumalanpalveluksiin kutsutaan myös eri pornaislaisia toimijoita, jotta olemassa olevia yhteistyöverkostoja voidaan säilyttää ja yhä vahvistaa. Sunnuntaisin vietämme pääosin messua eli ehtoollisjumalanpalvelusta. Tekstin lukijoina toimivat usein nuoret, mutta kutsumme mukaan myös iäkkäämpiä seurakuntalaisia jumalanpalveluksia toteuttamaan. Ehtoollisavustajiksi pyydetään niitä, joilla ehtoollisen jakamisen lupa on. Jumalanpalveluksen tulee edelleen olla seurakunnan toiminnan keskus, jossa Jumalan sanaa puhtaasti julistetaan ja sakramentteja oikein toimitetaan. Jumalanpalveluksia ovat myös kirkolliset toimitukset. Jokaisen kasteen jälkeen vanhempia kutsutaan mukaan vauvakirkkoon ja tiedotetaan perhekerhosta. On silti tärkeää todeta, että vaikka teemajumalanpalveluksia järjestetään, on jokainen tervetullut. Jokaiselle on paikka kirkon penkissä. Olemme kaikki tasa-arvoisia, mikä on myös seurakunnan strategiassa auki kirjoitettu. Kouluvierailuja jatketaan, ne on todettu hedelmälliseksi toiminnaksi. Oppituntivierailuilla ja päivänavauksissa seurakunnan työntekijät tulevat tutuiksi lapsille ja nuorille, mutta samalla myös seurakunnan julistama sanoma rakastavasta Jumalasta. Nuorten ja varhaisnuorten toiminta kokoaa suuren määrän pornaislaisia nuoria. Seurakuntamme rippikoulutyö on laadukasta myös jatkossa. Kerhotyö jatkuu muilta osin, mutta työntekijäresurssien vähyyden vuoksi kokkikerho joudutaan lopettamaan. Nuorisotyönohjaaja on jatkossa vähemmän mukana myös nuorten illoissa, jolloin joka toinen kerta hänet korvaa tuntityöntekijä. Tämä siksi, että pidämme tärkeänä työntekijöiden jaksamista ja riittävää lepoa. Heille halutaan järjestää myös mahdollisuus työnohjaukseen ja työhön liittyvään koulutukseen. Diakoniatyössä otetaan huomioon koko maan vaikeutunut taloudellinen tilanne. Diakonia-avustusta myönnetään tarpeen mukaan kullekin enintään kolme kertaa vuoden aikana. Tiedostetaan, että avun tarve saattaa jatkossa lisääntyä mikäli taloudellinen tilanne maassamme edelleen huononee. Diakoniatyössä otetaan huomioon ikäihmisten lisäksi myös nuoret siten, että etsitään yhteistyön mahdollisuuksia tehtäväalojen välillä. Aikuistyö on haasteellista, koska Pornaisista käydään työssä muualla ja kotiin tullaan myöhään illalla, jolloin aika ei riitä seurakunnan toimintaan mukaan tulemiselle. Kuitenkin myös aikuisille työikäisille pyritään järjestämään toimintaa kohdentaen se erityisesti parisuhteeseen ja perheiden hyvinvointiin. Aikuistyötä on toki aina silloin kun kohdataan aikuisväestöä eri toiminnassa. Näin aikuistyötä on sekin kun perheitä kohdataan esimerkiksi kasteiden yhteydessä, perhekerhoissa, jumalanpalveluksissa jne. Seurakunnassamme 20-vuotta ja 50-vuotta sitten konfirmoidut kutsutaan jumalanpalvelukseen ja muisteluhetkeen. Kaikki kohtaamiset seurakuntalaisten kanssa pyritään järjestämään laadukkaasti ja kunnioittavassa, tasa-arvoisessa hengessä. Pornaisissa Petteri Kerko kirkkoherra

4 4 PORNAISTEN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma PORNAISTEN SEURAKUNTA 1.1. Strategia Pornaisten seurakunnan strategia on hyväksytty kirkkovaltuustossa Strategiamme tähtää siihen, että pornaislaiset voivat löytää paikkansa omasta seurakunnastaan. Strategia ohjaa Pornaisten seurakunnan toimintaa ja taloutta ja auttaa löytämään työhömme painopisteitä Toiminta-ajatus ja päätavoitteet Pornaisten seurakunnan perustarkoituksena on ihmisten auttaminen kasvamaan Jumalan tuntemisessa. Tätä perustarkoitusta seurakunta toteuttaa kohtaamalla ihmiset julistuksessa, kirkollisissa toimituksissa, opetuksessa ja palvelussa sekä luomalla yhteyttä ihmisten välillä ja rohkaisemalla elämään kristittynä arjen keskellä. Toiminta-ajatuksen mukaisesti seurakunnan päätavoitteet toiminta- ja taloussuunnitelmakaudella ovat: - Vastaa ihmisten jumalayhteyden ja eheyden tarpeisiin tukemalla henkistä ja hengellistä kasvua muun muassa jumalanpalvelusten, toimitusten ja sielunhoidon myötä. - Välittää toivon ja ilon yhteisönä uskoa ja rakkautta sanoissa ja teoissa erityisesti lapsi- ja nuorisotyöhön panostaen. - Etsii yhteisönä vastauksia olemassaolon peruskysymyksiin ja rohkaisee vuorovaikutukseen ja yhteyteen erityisesti työikäisten tavoittamiseksi - Seurakunnan strategian vuoteen 2017 mukaisesti toimiminen perustoimintokuvauksiin tukeutuen 1.3. Viestintä Seurakunta näkyy ja vaikuttaa paikkakunnalla. Seurakunnan tavoitteena on pyrkiä vuorovaikutukseen seurakuntalaisten ja kunnassa vaikuttavien yhdistysten kanssa. Seurakunta pyrkii näkymään alueellaan jokapäiväisessä elämässä ja huomioimalla elämän kohokohtia seurakuntalaisten arjessa. Seurakunta ilmoittaa toiminnastaan kerran kuukaudessa ilmestyvällä tiedotteella, joka jaetaan joka kotiin. Lisäksi tiedote julkaistaan seurakunnan nettisivuilla. Seurakunnan nettisivuilla julkaistaan ajankohtaiset tiedot Ajankohtaista-osiossa. Nettisivujen avulla viestitään tehokkaasti seurakunnan toiminnasta. Kotisivuille pyritään lisäämään ilmoittelua myös kokouksista sekä kokousten esityslistat ja pöytäkirjat. Pöytäkirjojen julkaiseminen tarkoittaa käytännössä erittäin huolellista valmistelua ja tietoa mikä on julkista ja mikä ei. Seurakunta näkyy myös paikallislehdissä ja muissa viestintävälineissä mahdollisuuksien mukaan. Pornaisten seurakunta on liittynyt facebook-yhteisöön internetissä. Facebook-yhteisössä on mukana nuoria ja aikuisia nuoria ja tätä kautta pyrimme lähestymään heitä aktiivisemmin. Seurakunta huomioi alueelle muuttavat uudet asukkaat viemällä tervetulotoivotuksen ja informaatiota seurakunnan toiminnasta. Kirkkoon liittyville jäsenille annetaan kirkkoonliittymispaketti, jossa on tietoa seurakunnasta ja välineitä oman hengellisen elämän hoitamiseen.

5 PORNAISTEN SEURAKUNTA 5 Toiminta- ja taloussuunnitelma TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT 2.1. Väestö- ja ikärakennekehitys Pornaisten kunnan väkilukuennuste vuodelle 2013 on asukasta eli kasvua edellisestä vuodesta 2,5 %. Pornaisten kunta ennustaa väkiluvun kasvavan koko toiminta- ja taloussuunnitelmakaudella 2,5 % vuotta kohti. Näin kunnan ennusteen mukaan tavoitteena on vuoden 2015 lopulla kunnan väkiluvuksi henkilöä. Pääsääntöisesti seurakuntaan kuuluu noin % kunnan asukkaista. Vuonna 2013 ennustetaan kunnan väestöstä noin henkilöä kuuluvan seurakuntaan eli 83 %. asettaa myös erilaisia haasteita alueella toimivalle seurakunnalle. Pornaisten kunnassa väestön ikärakennetta vuonna 2010 tarkastellessa nousee esiin kaksi poikkeamaa verrattuna koko Suomen väestön ikärakenteeseen. Ensimmäinen poikkeama liittyy alle 20- vuotiaisiin ja toinen yli 65-vuotiaisiin. Alle 20-vuotiaita on Pornaisten väestössä yli 35 %, kun koko Suomessa tähän ikäryhmään kuuluu vähän yli 30 %. Toinen poikkeama on yli 65-vuotiaat, sillä Pornaisissa heitä on väestöstä vähän yli 10 % ja koko Suomessa on keskimäärin 17,5 %. Pornaisten kunnan väestön ikärakenne on hyvin erilainen verrattuna samankokoisiin lähikuntiin ja ikärakenne 2.2. Kokonaistaloudellinen ennuste 2013 Talouden käännettä parempaan saadaan odottaa arvioitua pidempään, näin ennustavat Nordean ekonomistit syyskuussa Kesän 2012 talouskehitys on ollut odotetun vaisua, eivätkä toimet talousongelmien ratkaisemiseksi ympäri maailmaa ole poistaneet synkkiä piliviä taivaalta. Suomen talouskasvun ennustetaan jäävän vaisuksi. Suomen talouden arvioidaan toipuvan vasta vuonna 2014, jolloin kasvuksi on ennustettu jopa kolme prosenttia. Syksyllä 2012 arvioidaan Suomen talouden olevan taantumassa. Johtopäätös on tehty siitä, koska maailmankauppa todella heikentynyt ja tätä kautta Suomen vienti on kääntynyt laskuun. Samaan aikaan yksityisen kulutuksen kasvu on hidastunut selvästi. Koneja laiteinvestoinnit sekä rakennusinvestoinnit ovat jatkaneet jo vuosien mittaista alamäkeään edelleen. Huomattavaa on että työllisyys on samanaikaisesti kuitenkin pysynyt hyvänä, mutta talven odotetaan työllisyyden kasvava eli työmarkkinoilla on vaikea aika edessä. Talous alkaa hiljalleen toipua, mutta verkkaisesti. Työllisyyden heikkeneminen, verotuksen kiristyminen ja ripeä inflaatio hidastavat yksityisen kuluttamisen kasvua, vaikka toisaalta matalat korot yrittävät auttaa tilannetta. (Nordean uusi talousennuste: Hitaasti kiiruhtaen, syyskuu 2012)

6 6 PORNAISTEN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma Tuloperusteet Pornaisten seurakunnan tuloperusteet pidetään vuonna 2013 hyvin vastaavan suuruisena kuin vuonna Kirkollisverotuloihin on ennustettu kasvua vuoden 2011 ja 2012 verotulokertymien perusteella ja yhteisöverotulokertymää on samalla tasolla kuin vuoden 2012 talousarviossa. Toimintatuottojen osalta kasvuksi on ennustettu 0,9 prosenttia. Tulopuolen kasvun ollessa hyvin maltillista koko toimintaja taloussuunnittelukaudella, heijastuu se käytettäviin määrärahoihin toimintamenoissa. Henkilöstömenojen osuus koko Pornaisten seurakunnan toimintamenoista on 65,8 prosenttia, joka kuvastaa sitä että henkilöstömenojen pienikin kasvu vähentää varsinaisen toiminnan määrärahoja. Alla on kuvattu eri tuloperusteet omissa kappaleissaan Kirkollisvero Kirkollisveroprosentti on 1,75 prosenttia. Kirkollisvero on yli 90 prosenttia kaikista Pornaisten seurakunnan verotuloista. Kirkollisverokertymää vaikuttavat vuosittain tehtävät valtakunnalliset verotusmuutokset sekä työllisyyden kehittyminen. Vuoden 2013 talousarviossa on ennustettu verotulokertymän kasvavan kuluvan vuoden talousarvioon nähden 4,1 prosenttia. Verotuloarviota tehdessä on huomioitu tämänhetkiset talouden epävarmuustekijät. Kirkollisverotulokertymäksi ennustetaan euroa Yhteisövero Yhteisöveron määrä Pornaisten seurakunnassa vuonna 2011 oli euroa. Yhteisöverokertymän ennustetaan pysyvän samalla tasolla vuoden 2013 osalta. Ennuste vuodelle 2013 on euroa. Yhteisöveron määrä seurakunnan taloudessa on huomattavan pieni. Pornaisten seurakunnan verotuloista kertyy noin 7 prosenttia yhteisöveroista. Syyskuun 2012 verotulokertymän mukaan yhteisöveron määrä vuoden 2012 aikana näyttäisi jäävän budjetoidusta. Yhteisövero kertymä oli 59,6 % syyskuun lopulla Toimintatuotot Pornaisten seurakunnan toimintatuotot ovat vuoden 2013 talousarviossa euroa. Toimintatuottojen kasvuennuste vuodelle 2013 on 0,9 %. Toimintatuottojen kertymää on arvioitu varovaisuuden periaatetta noudattaen hyvinkin pieneksi. Vaikka mm. tilavuokria on tarkistettu alkaen, niin vuokraustoiminta on hyvin vähäistä. Tämä on tyypillistä julkisella sektorilla, jossa rahoitus hoidetaan julkisilla varoilla (verotuloilla). Pornaisten seurakunnassa toimintatuottojen suhde toimintamenoihin on vuosittain alle 10 prosenttia. Tämä suhdeluku tarkoittaa sitä, miten paljon toimintamenoja saadaan katettua toimintatuotoilla. Seurakunnan toiminnan luonteen vuoksi toimintatuottojen kertymä on suhteellisen pieni verrattuna yritysmaailmaan.

7 PORNAISTEN SEURAKUNTA 7 Toiminta- ja taloussuunnitelma Menoperusteet Talousarvion laadinnan haasteena on toimintamenojen kasvun hillitseminen tai hyvin hillitty kasvu. Lisäksi kun rinnalle otetaan tuloperusteiden olematon kasvu, joudutaan tarkkaan miettimään eri toimintojen sisällä miten toiminnan käyttöön osoitettu määräraha saadaan riittämään ja kuitenkin turvataan palveluiden hyvä ja monipuolinen taso. Toimintamenojen jakautuminen Pornaisten seurakunnassa eri ryhmiin on pääsääntöisesti seuraava: - henkilöstömenot 65,8 % - palveluiden ostot 18,6 % - vuokrat 2,1 % - aineet, tarvikkeet ja materiaalit 9,4 % - avustukset 3,2 % - muut menot 1,0 % Henkilöstömenojen ollessa ylivoimaisesti suurin ryhmä, vaikuttaa kaikki henkilöstöratkaisut sekä valtakunnallisella tasolla tai seurakuntatasolla toiminnan muiden ryhmien määrärahojen suuruuksiin. Henkilöstömenojen (palkkakustannusten) kasvuksi on raamisopimuksen mukaisesti laskettu vuodelle 2013 noin 2,0 prosenttia. Työehtosopimuksessa on määritelty vuoden 2013 palkkakustannusten nousu. Tulevaisuudessa palveluiden ostot lisääntyvät, kun erilaiset seurakuntien yhteistyöt lisääntyvät ja palveluiden ostot keskittyvät. Henkilöstömäärää ei ole esitetty muutoksia talousarviovuoden 2013 aikana Toimintamenot (-kulut) Koko seurakunnan toimintamenojen (-kulujen) on ennustettu talousarviossa 2013 laskevan 1,4 prosenttia Kirkon keskusrahastomaksu ja eläkerahastomaksu alkaen Kirkon keskusrahastomaksun on arvioitu vuodelle 2013 pysyvän samana eli euroa. Kirkkohallitus päättää marraskuun kokouksessaan maksun suuruuden, mutta perusmaksu on ollut 8,2 prosenttia laskennallisesta kirkollisverosta. Kirkon keskusrahastomaksu lasketaan seurakuntakohtaisesti. Uutta vuonna 2013 on vuotuiseen kirkollisveron määrään perustuva eläkemaksu. Sen suuruus on 1,2 % kirkollisverosta. Kirkkohallitus laskuttaa seurakuntaa kuukausittain. Kirkkohallitus päättää marraskuun kokouksessaan tämänkin maksun suuruuden.

8 8 PORNAISTEN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma Tuloslaskelma Tuloslaskelma osoittaa jaksotettujen tuottojen riittävyyden jaksotettuihin kuluihin suunnitelmavuodeksi kerrallaan. Pornaisten seurakunnan tuloslaskelmassa talousarviovuonna 2013 tilikauden tuloksen ennustetaan olevan nolla (0 euroa). Jos tuloslaskelma on alijäämäinen, pitää katsoa viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen taseen edellisten tilikausien ali- /ylijäämää. Mikäli taseella on kertynyt ylijäämää, katetaan tuloslaskelman alijäämä sillä. On kuitenkin huomattava että toteutuneita alijäämäisiä vuosia ei ole. Jos alijäämäisiä tilikausia toteutuu ja ylijäämä taseella vähenee tai loppuu, pitää yhteisön tehdä tasapainotussuunnitelma alijäämää osoittaville suunnitteluvuosille. Pornaisten seurakunnassa on talousarvio ollut 4 viimeisen vuoden aikana alijäämäinen, mutta tilinpäätökset ovat kuitenkin olleet ylijäämäisiä. Seurakunnan talous ei ole kriisissä, mutta on hyvä tiedostaa että toimintamenot eivät voi vuodesta toiseen jatkaa kasvuaan samaan tahtiin Investoinnit Vuosien Investointiohjelma sisältää yhteensä euron nettoinvestoinnit. Vuoden 2013 investointien osuus suunnitelmassa euroa. Investointien toteuttamista harkitaan tarkkaan ja suunnitelma sisältää vain välttämättömät investoinnit, joilla tuetaan toimintaa ja tukitoimintoja Rahoitussuunnitelma Rahoitussuunnitelman avulla arvioidaan vuosikatteen riittävyyttä investointien ja lainanlyhennysten suorittamiseen koko toiminta- ja taloussuunnitelmakaudella. Pornaisten seurakunnalla ei ole yhtään pitkäaikaista lainaa tilinpäätöksessä Eikä ole näkyvissä että vuoden 2012 aikana lainaa tarvitsisi nostaa. Talousarviovuoden 2013 aikana kassavarojen ennustetaan riittävän hyvin. Investointisuunnitelma sisältää toiminta- ja taloussuunnitelmakaudella vain kaikki tärkeimmiksi arvioidut investoinnit. Suuret lisärakentamiset yms. eivät sisälly suunnitelmakauteen Hautainhoitorahasto Hoitohautojen määrän ennustetaan pysyvän samalla tasolla aikaisempiin vuosiin verrattuna. Hoitohautoja on pääsääntöisesti vuosittain ollut noin kappaletta. Hoitomaksut tarkastetaan vuosittain niin, ettei alijäämää pääsisi syntymään. Hoitamattomien hautojen kuulutuksista on tehty kirkkoneuvostossa periaatepääte, että asiaa selvitellään ja mietitään suunnitelma tarkasti miten hoitamattomat haudat voidaan dokumentoida ja milloin hauta todetaan olevan hoitamaton. Hallinta-aikojen seurantaa pitää tehdä vuosittain, näin ei ole tarvetta massiivisella kuulutusmenettelyllä. Vuosina 2011 ja 2012 ei ole kuulutusmenettelyä tehty, mutta vuoden 2013 aikana olisi tarkoitus toimeen ryhtyä Yleistä huomiota Talous- ja toimintasuunnitelma pääpaino on ulkoisissa toimintatuotoissa ja menoissa. Sisäistä laskentaa kehitetään ja tästä syystä sisäisen tulot ja menot eivät ole vertailukelpoisia eri vuosien välillä. neuvostotason sitovat tavoitteet. Määriteltyjen tavoitteiden saavuttamista voidaan tilinpäätöshetkellä arvioida ja tehdä johtopäätökset toiminnan onnistumisesta määriteltyjen mittareiden mukaan. Jokaisen tehtäväalan tavoitteet ovat esitetty sitovuustason mukaisesti siten, että on löydettävissä valtuustotason ja

9 PORNAISTEN SEURAKUNTA 9 Toiminta- ja taloussuunnitelma SEURAKUNNAN TALOUDEN TUNNUSLUVUT TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 Seurakunnan jäsenmäärä Srk:n jäsenmäärän muutos, % 0,8 % 0,7 % 1,4 % -0,1 % -0,05 % 0,5 % -1,7 % 1,6 % 1,5 % Kunnan väkiluku Kunnan jäsenmäärän muutos, % 1,2 % 1,4 % 1,9 % 0,8 % 0,2 % 0,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % Osuus koko kunnan väestöstä, % 83,58 % 83,02 % 82,62 % 81,88 % 81,65 % 83,00 % 83,00 % 83,00 % 83,00 % Veroprosentti 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,50 Verotulot, Verotulojen muutos ed. ta nähden, % 10,3 % 9,0 % 3,7 % -0,1 % 2,4 % 0,6 % 4,1 % 8,3 % 2,5 % Verotulojen muutos ed. tp nähden, % 10,3 % 9,0 % 3,7 % -0,1 % 2,4 % 3,0 % 7,2 % 8,2 % 10,9 % Toimintatuotot (ulk.), Toimintamenot (ulk.), Toimintatuotot / toimintamenot (ulk.), % -14,9 % -12,7 % -11,5 % -8,5 % -6,8 % -5,9 % -6,0 % -6,3 % -6,4 % Poistot, Vuosikate, Vuosikate, /jäsen 43,86 34,61 37,24 23,75 15,17 6,08 16,78 21,09 24,71 Vuosikate % 17,3 % 12,7 % 13,6 % 8,9 % 5,6 % 2,4 % 6,2 % 7,9 % 9,1 % Vuosikate poistoista, % 346,2 % 260,0 % 229,4 % 122,7 % 76,1 % 32,2 % 85,5 % 109,0 % 129,6 % Tulorahoitus tasapainossa tasapainossa tasapainossa tasapainossa heikko heikko heikko heikko tasapainossa Bruttoinvestoinnit, Nettoinvestoinnit, Investointien rahoitusosuudet, Investointien tulorahoitus 1415,0 % 107,2 % 195,1 % 78,9 % 61,0 % -31,1 % -100,7 % -170,5 % -484,7 % Toimintatuotot / toimintamenot, % = kuinka paljon toiminnan kuluista saadaan katetuksi palvelusuoritteiden myynti- ja maksutuotoilla sekä muilla varsinaisen toiminnan tuotoilla Vuosikate, ja / asukas =kuinka paljon talousarviovuoden tulorahoituksesta jää investointien ja muiden pitkävaikutteisten menojen kattamiseen Vuosikate, % = 100 x (vuosikate / (toimintatuotot + verotulot + avustukset) Vuosikate poistoista, % = 100* (vuosikate / poistot) Tulorahoitus tunnusluku = tulkitsee sanallisesti vuosikate poistoista luvun arvoa = kuvaa kattaako vuosikate poistot eli investointitarpeen ja onko tulorahoitus tasapainossa eli tunnusluku vähintään 100. Tulorahoitus on heikko, jos tunnusluku on nollan ja sadan välillä. Jos tunnusluku on miinusmerkkinen, tulorahoitus on epätasapainossa, koska tulot eivät riitä edes varsinaisen toiminnan pyörittämiseen. Nettoinvestoinnit, eur = investoinnit - rahoitusosuudet Investointien tulorahoitus, % = 100 x (vuosikate / investoinnit ilman rahoitusosuuksia) = kuvaa tulorahoituksen ja bruttoinvestointien suhdetta Pitkäaikainen vieras pääoma = lainakanta = korollinen vieras pääoma vähennettynä suunnitelluilla lyhennyksillä Korkomenot, /asukas = korkomenot / asukasmäärä = kuvaa korkomenojen kehitystä Lainanhoitokate = (vuosikate + korkokulut) / ( korkokulut + lainanlyhennykset) = jos tunnusluku on 1 tai suurempi, tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluku on alle 1, joudutaan vähentämään seurakunnan toimintapääomaa esimerkiksi ottamalla lisälainaa tai tulouttamalla talletuksia, sijoituksia ja muita saatavia

10 10 PORNAISTEN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma PORNAISTEN SEURAKUNNAN TULOSLASKELMA erät TP 2010 TA 2011 TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos% TA TTS 2014 TTS 2015 Toimintatuotot ,9 % Toimintamenot ,4 % TOIMINTAKATE (netto) ulkoiset ,6 % Verotulot ,1 % Verotuskustannukset ,6 % Kirkon keskusrahastomaksut ,8 % Saadut toiminta-avustukset Rahoitustuotot ja -kulut ,0 % 3 3 VUOSIKATE ,6 % Poistot ,3 % Satunnaiset tuotot ja -kulut TILIKAUDEN TULOS ,1 % 8 25 Poistoeron lisäys (-) / vähennys (+) TILIKAUDEN YLI- (+) / ALIJÄÄMÄ (-) ,1 % 8 25 Tuloslaskelma Tuloslaskelma osoittaa, miten seurakunnan tulorahoitus riittää seurakunnan palvelutoiminnan menoihin, korkoihin ja muihin rahoituskuluihin sekä käyttöomaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelman mukaisiin poistoihin. Tuloksen sitovuus Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan taloudenhoidosta ja talousarvion täytäntöönpanosta ja sen tulee ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta tilikauden tulostavoite toteutuu vähintään talousarviossa hyväksytyn mukaisena. Seurakunnan toiminnassa kirkkovaltuuston nähden ovat sitovia myös tuloslaskelman erät. Toimintatuotot ja kulut Toimintatuotot ja toimintakulut (toimintamenot) ovat käyttötalousosan hallinto- ja viranomaistoimintojen, palvelutoimintojen ja menojen yhteissummat. Verotulot Verotulot sisältävät ansiotuloista maksettavan seurakunnallisen tuloveron, yhteisövero-osuuden ja kiinteistöveron. Rahoitustuotot ja kulut Korkomenot on laskettu seurakunnan lainakannan ja sen muutosten sekä velkakirjojen ja yleisen lainakoron mukaisesti. Poistot Käyttöomaisuuden poistot merkitään tuloslaskelmaan kirkkoneuvoston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti. Tilikauden tulos Tilikauden tulos osoittaa seurakunnan tuloslaskelman tuloksen yli- tai alijäämäisyyden. Toimintakate = toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus, joka seurakunnallisen toimintaluonteensa johdosta on alijäämäinen ja rahoitetaan verorahoituksella

11 PORNAISTEN SEURAKUNTA 11 Toiminta- ja taloussuunnitelma PORNAISTEN SEURAKUNNAN RAHOITUSLASKELMA erät TP 2010 TA 2011 TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos% TA TTS 2014 TTS 2015 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Tulorahoitus Vuosikate ,6 % Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit ,1 % Rahoitusavustukset investointeihin 0 Käyttöomaisuuden myyntivoitto 0 VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN NETTOKASSAVIRTA ,8 % Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaiaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja muiden muut Lyhytaikaisten saamisten muutos Korottomien lainojen muutokset RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA Kassavarojen muutos ,8 % Kassavarat Kassavarat KASSAVAROJEN MUUTOS ,8 % Rahoituslaskelma Rahoituslaskelma osoittaa, kuinka paljon tarvitaan tulorahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin, lainan lyhennyksiin ja muihin rahoitusmenoihin sekä miten rahoitustarve katetaan. Rahoitustarve katetaan joko lainojen lisäyksellä ja/tai toimintapääoman vähennyksellä. Määrärahojen sitovuus Rahoitusosan sitovia määrärahoja ovat lainanottoon osoitettu nettomääräraha ja pitkäaikaisten lainojen ottoon osoitettu nettomääräraha. Vuosikate Vuosikatteen määrä rahoituslaskelmaan muodostuu tuloslaskelman mukaan. Investoinnit Investoinnit merkitään rahoituslaskelmaan erillisen investointisuunnitelman mukaan. Investointisuunnitelmaan sisältyvät arviot hankintamenoista, rahoitusosuuksista ja käyttöomaisuuden myyntituloista. Antolainat Antolainan vähennyksiin on laskettu lainasuunnitelmien mukaiset lyhennykset. Lainakannan muutokset Pitkäaikaisia lainoja otetaan seurakunnan investointien rahoittamiseen. Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset on merkitty talousarvioon laadintahetkeen mennessä otettujen lainojen lyhennysaikataulujen mukaan. Suunnittelukaudella on tavoitteena lainamäärän kasvun pysäyttäminen.

12 12 PORNAISTEN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma TALOUSARVIOSSA UUTTA VUONNA 2013 ALOITETTAVAA TOIMINTAA - yksityiskohtaisempi selvitys ao. tehtäväalan kohdalla käyttötalousosassa PAIKALLISSEURAKUNTATYÖ: - aikuistyön vahvistaminen HAUTAUSTOIMI: - työergonomiaa parannetaan tarvittavilla kalustohankinnoilla (mm. nostokärry) - hautojen kuulutusmenettelyn toteuttaminen HALLINTO: - kirkonkirjojen digitalisointi toteutetaan vuoden aikana - tehtävänkuvausten päivittäminen ja tarkistaminen perustoimintokuvausten myötä - johtosääntöjen päivityksien suunnittelu ja aikataulutus vuoden 2013 aikana - valmistelua harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönottoon ja/tai järjestelmävaran jakautumisperusteisiin KIINTEISTÖTOIMI: - kirkon katon korjauksen suunnittelun aloittaminen, tehdään kartoitus kevään 2013 aikana - tehdään energiakatselmukset kirkkoon ja seurakuntakeskukseen, tuloksena toimenpidelista sekä 10-vuoden energiatodistukset 7. TÄRKEIMMÄT INVESTOINNIT 2013 Vuodelle 2013 on esitetty seuraavat investoinnit: - kirkkoon hankintaan uusi piano - ison keittiön toimivuutta parannetaan hankkimalla ruuan jakeluun kylmä-lämpövaunu tai lämpö/kylmäalustoja - talon toimivuuden lisääminen rakennuttamalla väliseinä taloustoimiston tiloihin - hautapaikkakartan atk-pohjainen perustus ja käyttöönotto - toimistokalusteiden uusimista seurakuntakeskukseen, työpöytien hankintasuunnitelma työpaikkaselvityksen perusteella - siivousvälineiden ja koneiden uusimista jo vanhojen tilalle (mm. lattianhoitokone) 8. TILIVELVOLLISET Hyväksyessään tilinpäätöksen kirkkovaltuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille. Pornaisten seurakunta katsoo tilivelvollisiksi: - toimielinten luottamushenkilöt valtuustoa lukuun ottamatta eli kirkkoneuvoston jäsenet - viranhaltijat, jotka ovat vailla vaalikelpoisuutta valtuustoon - viranhaltijat, jotka toimivat työalojen esittelijöinä (kirkkoherra ja talouspäällikkö) - viranhaltijat, jotka ovat vastuussa tehtäväkokonaisuuksista (jokaisen Tehtäväalan vastaava viranhaltija/työntekijä on esitetty tässä talousarviojulkaisussa käyttötalousosassa kunkin Tehtäväalan kohdalla) 9. TALOUSARVION RAKENNE Kirkkovaltuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä seurakunnalle talous- ja toimintasuunnitelma vähintään kolmelle seuraavalle vuodelle. Talous- ja toimintasuunnitelman ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Talous- ja toimintasuunnitelmaa koostuu käyttötalousosasta, tuloslaskelmaosasta, investointiosasta ja rahoitusosasta. Pornaisten seurakunnan kaikki suunnitelmat on tehty kolmivuotisiksi, joista ensimmäinen talousarviovuosi on kaikista suunnitelmista tarkin. Käyttötalous- ja investointiosan nettomäärärahoihin verrattavia eriä ovat seurakunnan talousarviossa: 1. verotulot 2. korkotuotot 3. muut rahoitustuotot 4. satunnaiset tuotot 5. korkomenot 6. muut rahoitusmenot 7. satunnaiset kulut Rahoitusosassa tällaisia eriä ovat: 1. antolainojen vähennys 2. antolainojen lisäys 3. pitkäaikaisten lainojen lisäys 4. pitkäaikaisten lainojen vähennys

KV 3/2013 43. Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016

KV 3/2013 43. Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 KV 3/2013 43 Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 29.10.2013 Kirkkovaltuusto 12.11.2013 2 PORNAISTEN SEURAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO KIRKKOHERRAN KATSAUS. 3 1

Lisätiedot

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015)

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015) SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 1 / 40 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015) Sisällysluettelo ESIPUHE...2 1

Lisätiedot

Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. Kukkiva kirkonmäki

Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. Kukkiva kirkonmäki Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kukkiva kirkonmäki TALOUSARVIO 2014 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 KIRKON

Lisätiedot

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SEKÄ TALOUSARVIO 2014

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SEKÄ TALOUSARVIO 2014 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2016 s. 1 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SEKÄ TALOUSARVIO 2014 Sisällysluettelo ESIPUHE...2 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

TALOUSARVION PERUSTELUT JA OHJEITA TALOUSARVION KÄYTTÄMISESTÄ JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

TALOUSARVION PERUSTELUT JA OHJEITA TALOUSARVION KÄYTTÄMISESTÄ JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA TALOUSARVION PERUSTELUT JA OHJEITA TALOUSARVION KÄYTTÄMISESTÄ JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA 3 YLEISET LÄHTÖKOHDAT Käsittely Kirkkoneuvosto 04.12.2013 Kirkkovaltuusto 16.12.2013 1. SEURAKUNNAN TEHTÄVÄ Puolangan

Lisätiedot

Ykv 18.12.2014, liite 3 28 vahvistettu. TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017

Ykv 18.12.2014, liite 3 28 vahvistettu. TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 Ykv 18.12.2014, liite 3 28 vahvistettu TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 SISÄLLYS 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 YLEISPERUSTELUT... 4 2.1 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016

TALOUSARVIO 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 Ykv:n käsittelyyn 12.12.2013 SISÄLLYS 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 YLEISPERUSTELUT... 4 2.1 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009

TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009 TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009 1. TOIMINTAKERTOMUS 2009 1.1. YLEISKATSAUS Kirkkoherran katsaus Vuosi 2009 oli jälleen kerran myös väkiluvun vähenemisen vuosi muuttoliikkeen ja kirkosta eroamisen vuoksi.

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma Toiminta- ja taloussuunnitelma SEKÄ TALOUSARVIO Vahvistettu kirkkovaltuustossa 8.12.2014 Keminmaan seurakunta on ihmisten keskellä elävä, Jumalan sanalla hoitava seurakunta 1 Toiminta Suomen ev.lut. kirkko

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN TALOUS MUUTTUMASSA 1 2. SASTAMALAN STRATEGIA 4 3. SASTAMALAN

Lisätiedot

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014 SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014 Kirkkoneuvosto 190315 28 Kirkkovaltuusto 170615 18 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1. JOHDANTO 4 1.1. Jäsenmäärä ja ikäjakautuma 4 1.2.

Lisätiedot

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 Siikajoki on itsenäinen vireä kunta, joka toimii aktiivisesti seutukunnallisena kehittäjänä. Yritystoimintaa tuetaan aktiivisesti ja se on moni-ilmeistä modernista maataloudesta innovatiiviseen huipputeknologiaan.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Valtuusto hyväksynyt 20/12/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnan visio 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA----------------------------------------------------------------------------------------- 1 1.1 Valtuustokauden

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013-1 -

TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013-1 - TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013-1 - - 2 - Kirkon tunnustus ja tehtävä KIRKKOLAKI Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa, joka on lausuttu

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KUNNANHALLITUS 16.12.2013 232 KUNNANVALTUUSTO 18.12.2012 82

TAIPALSAAREN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KUNNANHALLITUS 16.12.2013 232 KUNNANVALTUUSTO 18.12.2012 82 TAIPALSAAREN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KUNNANHALLITUS 16.12.2013 232 KUNNANVALTUUSTO 18.12.2012 82 Sisällys TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 3 Talousarvion ja -suunnitelman perusteet...

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kunnanvaltuusto 15.12.2012 Kunnanhallituksen esitys TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

Käsi aurassa, sydän taivaassa!

Käsi aurassa, sydän taivaassa! Käsi aurassa, sydän taivaassa! ROVANIEMEN SEURAKUNNAN STRATEGIA 2011-2015 Vahvistettu kirkkovaltuustossa 8.12. 2010 Strategia- ja hallintosääntötyöryhmä Riku Tapio (pj), Antti Jääskeläinen, Raili Kerola,

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014. Kirkkoneuvosto 11.3.2015 22 Kirkkoneuvosto 22.4.2015 30 Kirkkovaltuusto 20.5.2015 10-1-

TILINPÄÄTÖS 2014. Kirkkoneuvosto 11.3.2015 22 Kirkkoneuvosto 22.4.2015 30 Kirkkovaltuusto 20.5.2015 10-1- TILINPÄÄTÖS Kirkkoneuvosto 11.3.2015 22 Kirkkoneuvosto 22.4.2015 30 Kirkkovaltuusto 20.5.2015 10-1- SISÄLLYSLUETTELO kertomus 1. Yleiskatsaus 3 2. Hallinto 7 3. Henkilöstö 8 4. Väkiluku 9 5. n toteutumisvertailut

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Hyväksytty valtuustossa 7.12.2011 1 KUNNAN STRATEGIA... 3 1.1 Muutokset ympäröivässä maailmassa... 3 1.2 Kemiönsaaren strategia... 3 1.3 Vahva ja tasapainoinen

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot