Lapuan kirjaston ja alakoulujen yhteistyösuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lapuan kirjaston ja alakoulujen yhteistyösuunnitelma"

Transkriptio

1 Lapuan kirjaston ja alakoulujen yhteistyösuunnitelma 1. Säännöllinen yhteistyö 2. Tehokas tiedottaminen 3. Tiedonhakutaidot ja lukemaan innostaminen 4. Tasapuoliset kirjastopalvelut 5. Tiedonhallinta- tavoitteet 6. Kirjasto koulun opetussuun- nitelmassa 7. Yhteistyön arviointi

2 Lapuan kirjaston ja alakoulujen yhteistyösuunnitelma: Kirjaston ja alakoulujen henkilöstöistä koottu suunnittelutyöryhmä on laatinut Lapuan kirjaston ja alakoulujen yhteistyösuunnitelman suositukseksi yhteistyölle. Suunnitelmaa kehitetään ja päivitetään tarvittaessa. Suunnitelman toteuttamisessa otetaan huomioon kulloisetkin käytettävissä olevat resurssit. Tavoitteet: 1. Vakiinnuttaa ja säännöllistää monipuolinen yhteistyö Yhteistyötä ovat: Kirjastokäynnit / koululla vierailut: Kirjastokäynneillä oppilaille annetaan tiedonhaun opetusta, ja opetettavaan asiaan liittyviä tehtäviä ja / tai innostetaan lukemiseen kirjavinkkien avulla. Kirjastokäynnin aikana tai kirjaston henkilökunnan vieraillessa koululla, opettajan vastuulla on luokan järjestyksenpito ja opettaja osallistuu opetustuokioihin kirjaston yhdyshenkilön kanssa sovitulla tavalla. Kirjastossa käyttäytymisestä ja mahdollisesta ryhmäjaosta olisi hyvä sopia jo ennen kirjastovierailua. Suositeltavaa on, että tehtäviä tekemään tuleva koulu / luokka tulee kirjastoon jo ennen kuin kirjasto avataan. Muunakin aikana vierailu järjestyy. Yhteistyön säännöllistämiseksi alakouluille on laadittu kuukausittaiset kirjastovierailuvuorot (ks. liite 1) Jos koulu/ luokka ei vieraile sille varattuna aikana, koululta otetaan yhteyttä kirjastoon ja sovitaan tulosta kirjaston kanssa 2 viikkoa aikaisemmin. Vierailut pyritään toteuttamaan joustavasti tarpeen mukaan joko luokka kerrallaan tai koko koulu kerrallaan (pienet koulut). Alakoulut voivat suunnitella vierailunsa siten, että osa koulusta käy esim. taidemuseolla ja osa kirjastossa.

3 Kirjastoauto : Kirjastoauto käy jokaisella alakoululla. Täten kaikille alakouluille taataan yhtäläiset mahdollisuudet käyttää kirjaston palveluja. Aikataulujen sopivuutta voidaan tarkastaa pysäkkiaikojen puitteissa. Pyydettäessä kirjastoauto toimittaa kouluille varattuja kirjoja ja kirjapaketteja. Samat käyttäytymissäännöt pätevät kuin kirjastovierailuillakin. Lukudiplomi: Alakoulujen luokan oppilaille tarjotaan mahdollisuutta suorittaa Kirjasiepparin lukudiplomi. Lukudiplomin suorittamiseksi oppilaan tulee SEKÄ lukea 7 tai 12 kirjaa kirjaston laatimilta luokkakohtaisilta Kirjaosumia-listoilta ETTÄ tehdä lukemistaan kirjoista opettajan hänelle antamat tehtävät. Opettaja ottaa suoritukset vastaan sekä myöntää diplomin. Kirjasiepparin lukukampanjan materiaali löytyy kirjaston kotisivuilla. Kirjavinkkausta annetaan pyydettäessä lukukampanjan aikana. Myös kirjaston ulkopuolisia vinkkaajia tarjotaan kouluille taloudellisten resurssien puitteissa. Koulukohtaiset lainaajakortit: Jokainen Lapuan alakoulun opettaja voi ottaa koulukohtaisen lainaajakortin, jolla lainatusta aineistosta hän on vastuussa. Koulun lainaajakortilla voi lainata luokan käyttöön, esim. pulpettikirjoja, lukukampanjakirjoja, oheislukemistokirjoja ym. Kirjojen laina-aika on 4 viikkoa, mutta lainoja uusitaan pyydettäessä pidemmäksikin aikaa. Varaus- ja myöhästymismaksuja ei peritä, mutta kadonnut aineisto tulee korvata. Oheislukemistosarjat, lukukampanjakirjat, siirtokirjakokoelmat ja teemapaketit: Lukemisharrastuksen edistämiseen pyritään mahdollisimman laaja-alaisella ja monipuolisella kirjatarjonnalla. Alakoulujen opettajat voivat pyytää kirjastoa kokoamaan erilaisia kirjapaketteja joko kirjastosta noudettavina tai kouluille toimitettuina (lukukampanjakirjat). Oheislukemistosarjoja hankitaan vuosittain pääasiassa kirjastolle myönnetyllä ostotuella. Oheislukemistosarjojen luettelo löytyy kirjaston nettisivuilta:

4 Kirjailijavierailut: Kirjailijan tapaaminen kasvokkain on hyväksi havaittu lukemaaninnostamismenetelmä. Vuosittaisen kirjailijavierailun järjestämiseen varataan määräraha. Kirjailijavierailuihin osallistujat valitaan tasapuolisesti. Näyttelyt: Kirjasto ottaa jatkuvasti vastaan alakoululaisten piirustuksia, askartelutöitä, lukupuita ynnä muita tuotoksia ja elävöittää niiden avulla lasten ja nuorten osastoa. 2. Tehostaa yhteistyömahdollisuuksia tiedottamisella Kouluille tiedotetaan ensisijaisesti sähköpostilla sähköpostiosoitteeseen: Kirjastoon voi lähettää sähköpostia osoitteeseen: tai Tärkeimmistä asioista tiedotetaan myös postitse. Kirjasto tiedottaa järjestämistään tapahtumista, lukukampanjasta, kirjavinkkauksesta yms. asioista. Myös kouluvierailusta voi sopia sähköpostitse tai puhelimitse (Liisa Pohjanen) tai (kirjasto). 3. Syventää koululaisten tiedonhakutaitojen opetusta ja lukemaan innostamista koko kouluajan Alakouluille on laadittu luokkakohtaiset kirjastovierailujen sisällöt. - kirjastovierailujen ohjelma (ks. liite 2) Lukemaan kannustetaan kirjaston kehittämän Kirjasiepparin lukukampanjan avulla. Kouluille toimitetaan kirjastosta n kirjan kokoelma luokkakohtaisia suosituskirjoja ja käydään vinkkaamassa kouluilla pyydettäessä.

5 Kirjasiepparin lukukampanja ks. Alakouluajan jälkeen kirjastokäynnit jatkuvat edelleen yläasteella ja myös lukion kanssa tehdään kirjastoyhteistyötä. 4. Tarjota kaikille alakoulujen oppilaille yhdenmukaiset mahdollisuudet tiedonhakutaitojen perusteiden oppimiseen ja aktiiviseen kirjallisuuden harrastamiseen Kirjasto kutsuu vuosittain koululuokat kirjastokäynnille ja innostaa lukemisharrastutuksen pariin esim. osallistumalla lukukampanjaan. Lopullisen päätöksen yhteistyön tasosta tekevät koulunjohtajat / opettajat. Kirjastokäyntien suositus: Erityisen tärkeää on, että kirjastossa käydään ainakin 1. ja 5. luokalla, mielellään useamminkin. 5. Sopia yhdessä alakoulujen oppilaiden tiedonhallintatavoitteista - kirjastomyönteisen asenteen herättäminen ja säilyttäminen - kirjastonkäytön perusasioiden hallinta (lainaaminen, palauttaminen, hyllyjärjestys, luokitus ja aineistorekisteri) - tiedonhaun perustaitojen opettaminen ja vahvistaminen - erilaisiin tiedonlähteisiin tutustuminen ja niiden luotettavuuden arviointi - kirjaston kokoelmiin tutustuminen ja itselleen luettavan löytäminen 6. Liittää kirjaston tiedonhallintataitojen opetus alakoulujen opetukseen ja ottaa tiedonhallintataitojen opetus mukaan alakoulujen opetussuunnitelmaan. Tiedonhallintataitoja tarvitaan koko koulunkäynnin ajan kaikkien oppiaineiden ja aihekokonaisuuksien opiskelussa. Perusopetuksessa oppilaille annetaan tiedonhallinnan perusteet. Tiedonhallintataitojen opetuksessa tarvitaan yhteistyötä: opettajat opettavat oppiaineiden sisältöjä, kirjastonhoitajat vastaavat tiedonlähteiden käytön opetuksesta.

6 Alakoulujen opetussuunnitelmaa uudistettaessa otetaan kirjaston osuus käsiteltäväksi. 7. Arvioida säännöllisesti yhteistyön ja sen tavoitteiden toteutumista Yhteistyösuunnitteluryhmä kokoontuu kerran lukuvuoden alussa ja kevätlukukauden lopulla vaihtamaan kuulumisia ja antamaan palautetta suunnitelmallisen yhteistyön sujumisesta. Yhteistyöryhmässä keskustellaan yhteisistä hankkeista, kirjailijavierailuista, lukemisharrastukseen saatujen avustusten kohdentamisesta, ym. ajankohtaisista asioista. Yhteistyösuunnittelutyöryhmä: Marita Hakala Jaana Ketoja Hanna Kivistö Marjo Kojola Kari Peljo Liisa Pohjanen Lapuan kaupunginkirjasto Poutun koulu Keskuskoulu Keskuskoulu Liuhtarin koulu Lapuan kaupunginkirjasto

7 Liite 1 Alakoulujen kirjastovierailuvuorot Elokuu Haapakosken koulu Syyskuu Liuhtarin koulu Lokakuu Ritamäen koulu Marraskuu Männikön koulu Joulukuu Keskuskoulu Tammikuu Keskuskoulu Helmikuu Kauhajärven koulu Tiistenjoen koulu Maaliskuu Ruhan koulu Hautasen koulu Huhtikuu Hellanmaan koulu Alanurmon koulu Toukokuu Poutun koulu Liite 2

8 Kirjastovierailujen ohjelma Esikoululaiset Elmerin väritysrastiseikkailu Tehdään kirjastoa ja kirjastopalveluja tutuksi 10 rastin avulla ja samalla väritetään muistoksi Elmeri-maskotin kuva. 1. luokka Kirjastotervehdys + Epun avainpassi + " Aarrearkku " Jokaiselle jaetaan kirjastotervehdys, joka sisältää Epun avainpassin, lainaajaksi ilmoittautumispaperin ja kirjaston lasten ja nuorten osaston esitteen. Epun avainpassissa on 14 avaimella merkittyä tehtävää, joiden suorittamisesta saa tarran. Epun avainpassin avulla tutustutaan mm. lainaustoimintoihin, eri aineistolajeihin ja mieluisten kirjojen löytämiseen sekä houkutellaan lukemaan kirjoja. Epun avainpassissa tarvitaan kotiväen apua. Kirjasto antaa Epun avainpassin suorittamisesta pienen lahjapaketin. Ekaluokkalaiset kutsutaan kirjastoon ja heille kerrotaan kirjastosta Aarrearkun" avulla. Arkusta poimitaan yksitellen kirjastoon liittyviä tavaroita ja niiden avulla pohditaan yhdessä mm. kirjaston lainausaikoja, aukioloaikoja, maksuja ja kirjojen käsittelyä. Vierailun aikana vietetään tarinahetki tai annetaan kirjavinkkejä.

9 2. luokka " Laatikkotehtävät " Kerrotaan alkeet kirjaston aakkosjärjestyksestä ja hyllyjen opasteista. Esitellään konkreettisesti erilaisia hyllynpäätyopasteita. Tutustutaan kirjaston aakkostukseen ja hyllyjärjestykseen "Laatikkotehtävien" avulla. Laatikkoon on merkitty hyllyn luokka ja kirjailijan alkukirjain ja oppilaan tulee hakea hyllystä jokin kirja esim. K:lla alkavalta kirjailijalta. Pääpaino kaunokirjallisuuden lajeilla. Jätetään aikaa lainaamiselle. 3. luokka " Luokituskuvatehtävät " + tietokonetehtävät Kerrotaan kirjaston käyttämästä YKL-luokitusjärjestelmästä ja tulee valita kirjaston luokitustaulusta kuvan aihetta vastaava luokka. Opetetaan tiedonhaun alkeita tietokoneella. Oppilaat tekevät hakutehtäviä tekijän, kirjan nimen ja aiheen mukaan. Tarkistetaan tehtävät. 4. luokka " Hyllyt tutuiksi " tai " Hajamielisen Elmerin jäljillä " Kerrataan tuokion aluksi kirjaston hyllynpääty- ja hyllynreunaopasteet, aakkosjärjestys ja luokitus. Jaetaan ryhmä kahtia, jolloin puolet ryhmästä tekee tietokonetehtäviä ja toinen puoli harjoittelee kirjan löytämistä hyllystä. Vaihtoehtoisesti voi harjoitella tarkkaa tiedonhakua ja lähteä "Hajamielisen Elmerin jäljille" ratkaisemaan Elmerin sana-arvoitusta, joka selviää, kun oppilas hakee 10 kirjasta puuttuvat kirjaimet. 5. luokka " Tietokoneharjoottelua " Jatketaan tietokoneharjoittelua entistä vaativammilla ja monipuolisemmilla tehtävillä. Tehtävien aiheena on fantasia.

10 6. luokka " Kirjaston pohjakartta + Suunnistusharjoittelua kirjastossa " ja vaativampia tietokonetehtäviä. Ryhmä jaetaan kahtia, jolloin puolet ryhmästä tutkii hyllynpäätyopasteita ja merkitsee pohjakarttaan oikean hyllyn oikeaan kohtaan. Tämä suunnistustehtävä tutustuttaa pääasiassa aikuisten osastoon. Puolet ryhmästä tekee tietokone- ja hyllytehtäviä.

Oulaisten kaupungin koulujen ja kirjaston yhteistyösuunnitelma

Oulaisten kaupungin koulujen ja kirjaston yhteistyösuunnitelma Oulaisten kaupungin koulujen ja kirjaston yhteistyösuunnitelma Sivistyslautakunnan hyväksymä 2010. Päivitetty http://www.oulainen.fi/kirjastopalvelut. SISÄLLYS Toimintasuunnitelman tavoitteet s. 2 Tavoitteet

Lisätiedot

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Piirroskuvat:

Lisätiedot

SEINÄJOEN KIRJASTON JA PÄIVÄHOIDON YHTEISTYÖSUUNNITELMA. Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto ja Seinäjoen kaupungin päivähoito

SEINÄJOEN KIRJASTON JA PÄIVÄHOIDON YHTEISTYÖSUUNNITELMA. Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto ja Seinäjoen kaupungin päivähoito SEINÄJOEN KIRJASTON JA PÄIVÄHOIDON YHTEISTYÖSUUNNITELMA Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto ja Seinäjoen kaupungin päivähoito Seinäjoen kirjaston ja päivähoidon yhteistyösuunnitelma Johdanto Seinäjoen

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

Hyvä koulukirjasto. Opetushallitus Suomen koulukirjastoyhdistys ry. Hannele Frantsi Kaarina Kolu Seija Salminen. Hyvä koululukirjasto

Hyvä koulukirjasto. Opetushallitus Suomen koulukirjastoyhdistys ry. Hannele Frantsi Kaarina Kolu Seija Salminen. Hyvä koululukirjasto Hyvä koulukirjasto Hannele Frantsi Kaarina Kolu Seija Salminen Opetushallitus Suomen koulukirjastoyhdistys ry Hyvä koululukirjasto 1 Hyvä koulukirjasto teksti: Hannele Frantsi Kaarina Kolu Seija Salminen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2009

Toimintakertomus 2009 Toimintakertomus 2009 Seinäjoen kaupunginkirjastomaakuntakirjasto SEINÄJOEN KAUPUNKI Kaupunginkirjastomaakuntakirjasto SISÄLLYSLUETTELO Vuosi 2009 2 Suunnittelun vuosi 3 Kasvojenpesua ja nuorennusleikkauksia

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 Opas koulutulokkaan huoltajalle 1 Sisällys sivu 3 Koulutulokkaan huoltajalle 4 Koulun aloittaminen 5 Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Hakeutuminen

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

1. luku Opetussuunnitelma. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen. 1.2. Opetussuunnitelman sisältö. Ei kuntakohtaista osuutta.

1. luku Opetussuunnitelma. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen. 1.2. Opetussuunnitelman sisältö. Ei kuntakohtaista osuutta. 1 1. luku Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen Perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9 sisältää valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet edelliseen perustuvan kuntakohtaisen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.03.2015 Aika 19.03.2015, klo 17:00-18:57 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2013 -

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2013 - KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2013 - SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET... 3 2. TOIMINNAN SISÄLLÖLLISET PAINOALUEET JA SUUNNITTELUN PERIAATTEET... 4 3. TOIMINNAN

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

8. Oppilaan arviointi

8. Oppilaan arviointi 114 Oppilaan arviointi 8. Oppilaan arviointi S avonlinnan normaalikoulun vuosiluokkien 1 6 opintojen aikana tapahtuva arviointi perustuu opetussuunnitelmassa määriteltyihin tavoitteisiin sekä opetussuunnitelman

Lisätiedot

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen Saatteeksi Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 ( http://www.oph.fi/info/ops/

Lisätiedot

Ryhmäohjaajan käsikirja

Ryhmäohjaajan käsikirja Ryhmäohjaajan käsikirja 2014 Päivitetty 2014/ Antti Ahola, Riitta Aikkola, Kalevi Ylinen ja Hilkka Vuorensivu Hilkka Vuorensivu Vaasan ammattikorkeakoulu Ryhmäohjaajan käsikirja 2/46 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE...

Lisätiedot

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 5 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 6 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. 1 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio TURUN KAUPUNKI Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 31.3.2004 päivitetty 8.10.2008 päivitetty 16.9.2010 päivitetty 2.2.2011 Seuraavassa

Lisätiedot

Kauhavan kaupungin valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Kauhavan kaupungin valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauhavan kaupungin valmistavan opetuksen opetussuunnitelma KAUHAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAA TÄYDENTÄVÄ SUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 OPETUKSEN PERUSTEET...3 2 VALMISTAVAN OPETUKSEN TAVOITTEET JA OPETUSJÄRJESTELYT...4

Lisätiedot

Varkauden kaupunginkirjasto. Toimintakertomus

Varkauden kaupunginkirjasto. Toimintakertomus Varkauden kaupunginkirjasto Toimintakertomus 1 SISÄLLYS o Kirjastotoimenjohtajan katsaus. 2 o Kirjaston palvelut 3 Lainauspalvelut. 3 Kirjat kotiin -palvelu.. 5 Aineistokokoelma.. 5 Tilat, laitteet ja

Lisätiedot

Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö. Oppilashuoltohenkilöstön opas

Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö. Oppilashuoltohenkilöstön opas Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö Oppilashuoltohenkilöstön opas Päivähoito- ja koulutusvirasto 2011 2 Sisältö 1. Mitä oppilashuolto on?... 5 1.1 Oppilashuoltotyön viisi osaamisalaa...

Lisätiedot

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma en koulun opetussuunnitelma Lapset ja nuoret ovat tärkeimmät olennot: heidän on maitten valtakunta. Ja se, jota ei jaksa alituisesti kiinnostaa, mitä heidän kalloissaan liikahtaa, siirtyköön turhana hyllylle.

Lisätiedot

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen Helsingin Uusi yhteiskoulu lukion opetussuunnitelma 1.8.2005 alkaen Päivitetty 6.2.2012 Sisällysluettelo 1. LUKION TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 1.1. Arvot... 4 1.2. Tehtävä ja tavoitteet... 4 1.3. Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Hannele Frantsi Kaarina Kolu Seija Salminen. Hyvä koulukirjasto. Opetushallitus Suomen koulukirjastoyhdistys ry

Hannele Frantsi Kaarina Kolu Seija Salminen. Hyvä koulukirjasto. Opetushallitus Suomen koulukirjastoyhdistys ry Hannele Frantsi Kaarina Kolu Seija Salminen Hyvä koulukirjasto Opetushallitus Suomen koulukirjastoyhdistys ry Sisällys 3 4 8 10 17 Esipuhe: Parempia koulukirjastoja Luku-Suomeen Kohti hyvää koulukirjastoa

Lisätiedot

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli - Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli - Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa Sisältö I Koulutuspolkujen moninaisuus 3 S2-päättöarviointimateriaalin siirto yläkouluista ammattiopistoon 4 Suomen kielen arviointilomake 6 Ohjeet kielitaidon arviointilomakkeen täyttöön 7 Kielikokeen

Lisätiedot

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 1 Tyrnävän kunnan tuksen opetussuunnitelma LUONNOS ehdotus 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 2 Sisältö 1. Johdanto... 8 Muutokset... 8 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

Pirjo Sinko Asta Pietilä Pia Bäckman (toimittaneet) Luku-Suomessa taottua. Opetushallituksen Luku-Suomi-kärkihankkeen (2001 2004) raportti

Pirjo Sinko Asta Pietilä Pia Bäckman (toimittaneet) Luku-Suomessa taottua. Opetushallituksen Luku-Suomi-kärkihankkeen (2001 2004) raportti Pirjo Sinko Asta Pietilä Pia Bäckman (toimittaneet) Luku-Suomessa taottua Opetushallituksen Luku-Suomi-kärkihankkeen (2001 2004) raportti Kun työkirjan täyttää huolellisesti, siitä on helppo lukea kokeisiin,

Lisätiedot

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt Kouvolan yhteiskoulun lukio Kymen Lukko Kauppalankatu 17 (Salpausselänkatu 26) 45100 Kouvola 02061 58506 (rehtori) 02061 58519 (opinto-ohjaaja) 02061 55334 (kanslia) www.edukouvola.fi/lukiokoulutus KYL

Lisätiedot