Tulostusympäristö, joka takaa tehokkuuden, tuottavuuden ja kustannussäästöt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulostusympäristö, joka takaa tehokkuuden, tuottavuuden ja kustannussäästöt."

Transkriptio

1 Tulostusympäristö, joka takaa tehokkuuden, tuottavuuden ja kustannussäästöt. TULOSTUSYMPÄRISTÖN HALLINTAPALVELUT you can

2 Canonin tarjoamat palvelut varmistavat tulostusympäristösi hallinnan ja mahdollistavat huomattavat säästöt. " Canon tarjosi tulostusstrategian, joka sai pääoman tuottamaan nopeasti ja vähensi tulostukseen liittyviä kustannuksia yli 60 %." Horst Schlüchter Sovellushallinta- ja infrastruktuurijohtaja, R&V Versicherung, Saksa.

3 Canonille tulostusympäristön hallintapalvelut tarkoittavat tulostusympäristön ja -laitekannan aktiivista hallintaa ja jatkuvaa optimointia. Canonin aikaan saama muutos. Tulostaminen on väsymättömän kiinnostuksemme kohteena. Haluamme tarjota kaikille asiakkaillemme palvelut, jotka takaavat asiakkaillemme tuntuvat hyödyt, tulostusympäristön erinomaisen hallittavuuden ja jatkuvan kehittämisen. Tuntuvaa hyötyä hallintapalveluilla Asiakirjojen tuotanto on usein organisaatioiden suurimpia kulueriä jopa 3 % yrityksen tuloksesta. Useissakaan yrityksissä ei kuitenkaan ole aikaa, henkilöstöä tai asiantuntemusta tulostusympäristön valvontaan ja hallintaan. Canonin tarjoamien palvelujen avulla yritykset voivat keskittyä ydinliiketoimintaansa ja antaa toimintaansa tukevan tulostusympäristön hallinnan Canonille. Analyytikkojen mukaan säästöt voivat yltää jopa 30 prosenttiin, mutta palvelujen huolellisen suunnittelun ja toteutuksen avulla asiakkaamme pääsevät usein jopa prosentin säästöihin. Tulostus on ydinliiketoimintaamme Tulostus on Canonin ydinliiketoimintaa. Yhdistämme oikeat ihmiset, oikean tekniikan ja oikeat prosessit ja tarjoamme näin palvelut, joiden avulla tulostusympäristönne toimii joustavasti ja tehokkaasti. Lisäksi tarjoamamme palvelut voivat vähentää organisaationne kustannuksia ja parantaa sen tuottavuutta nyt ja pitkällä tähtäimellä organisaationne kasvaessa ja sen tarpeiden muuttuessa. " Hallintoalue on hyvää vauhtia matkalla tavoitteeseensa eli punnan säästöihin vuosittaisissa tulostuskustannuksissa. Tulostinten määrää on vähennetty huomattavasti. Mustekasettien kulutus on sen seurauksena vähentynyt 66 %, kun tavoite oli 50 %." Itä-Lothianin aluehallintovirasto, Skotlanti. " Käytössämme on luotettava ja turvallinen tulostusratkaisu, joka on parantanut tuottavuutta ja tietoturvaa sekä vähentänyt kustannuksia. Tulostuskustannuksemme ovat puolittuneet, ja säästämme vuosittain yli miljoona euroa." Fraport AG, Saksa.

4 Tehot uudelle tasolle viidessä vaiheessa. Canonin tarjoamat palvelut toteutetaan viisivaiheisena järjestelmänä ITIL-periaatteiden mukaisesti ja PRINCE2-projektinhallintamenetelmää hyödyntäen. Kunkin vaiheen lähtökohtana on, että toteuttamamme ratkaisu täyttää teknisten vaatimusten lisäksi myös liiketoimintanne tarpeet. Joustavan palvelumallimme ansiosta tulostuksenhallinta voidaan ulkoistaa, jolloin organisaationne hyötyy tehokkaasta palvelutoimituksesta, maailmanluokan teknologiasta ja jatkuvasta tuottavuudesta. 1 ITIL ja PRINCE2 ovat Ison-Britannian ja muiden maiden Office of Government Commerce -laitoksen rekisteröity tavaramerkki.

5 Canonin hallintapalvelut perustuvat ITILtoimintamalliin, joka tuottaa hyötyjä viidessä erillisessä mutta toisistaan riippuvassa vaiheessa: 1 MÄÄRITYS Canon toteuttaa analyysin, jossa selvitämme asiakkaan tulostusympäristön nykytilan. Arvioimme asiakkaan käyttämää tulostuslaitekantaa, tulostustapoja sekä tulostamiseen liittyviä prosesseja. Analyysin perusteella muodostamme käsityksen nykyiseen tulostusympäristöön liittyvistä kustannuksista ja annamme suositukset toiminnan tehostamiseksi. MÄÄRITYS 2 SUUNNITTELU Canonin kokeneet asiantuntijat suunnittelevat nykytila-analyysin perusteella tulostusratkaisun, joka vastaa yrityksenne tarpeisiin pitkällä aikavälillä. Selvitämme yhteistyössä liiketoimintanne ratkaisulle asettamat vaatimukset, ehdotamme palveluratkaisua ja määritämme uuden ratkaisun mahdollistamat säästöt. 5 SEURANTA Canonin hallintapalvelut hyödyntävät palvelu- ja toimintatietoja, tarjoavat jatkuvia parannuksia ja tukevat näin organisaation muuttuvia tarpeita. SEURANTA HALLINTA SUUNNITTELU KÄYTTÖÖNOTTO 4 HALLINTA Palvelupäällikkömme varmistaa, että tulostusratkaisunne ja asiakirjoihin liittyvät työnkulut toimivat optimaalisesti ja ennen kaikkea että sovitut KPI-mittarit ja SLAsopimukset täyttyvät. 3 KÄYTTÖÖNOTTO Käyttöönottopalvelujemme avulla varmistamme uuden ratkaisunne sujuvan käyttöönoton ja muutoksen hallinnan.

6 MÄÄRITYS SUUNNITTELU SEURANTA HALLINTA KÄYTTÖÖNOTTO Määritys. Canonin palvelunhallintamallissa määritysvaihe toimii tärkeänä perustana, jolle uusi tulostus- ja asiakirjanhallintastrategia voidaan luoda. Ensimmäisenä vuorossa on nykytila-analyysi Analysoimme huolellisesti asiakkaan tulostusympäristön, määritämme organisaation tulostukseen ja dokumenttien tuotantoon liittyvät työnkulut ja toimintatavat sekä tunnistamme mahdollisen muutostarpeen. Mitoitamme palvelun vastaamaan asiakkaan tarpeita. Nykytilan määritys Yleiskuva tulostusympäristöstä. Perusmääritys valottaa tulostuslaitekannan laajuutta, käyttöastetta ja kustannuksia. Kun määritys on valmis, annamme organisaatiolle tulostuskustannusarvion huolimatta siitä, onko laitteet ostettu, liisattu vai vuokrattu. Sen jälkeen voimme keskustella laitekannan ja toimintojen kehittämisestä. Tulostusympäristön analyysi Täsmällistä tietoa tulostusympäristöstä ja asiakirjojen käytöstä. Tulostusympäristön analyysi tuottaa täsmällisen katsauksen työnkulkuihin, jotka liittyvät tulostamiseen ja dokumenttien tuottamiseen yrityksessä. Palvelu antaa kattavan käsityksen asiakkaan tulostusympäristöstä ja analyysin perusteella teemme toimenpide-ehdotuksen, joka saattaa koostua seuraavista osista: laitteiden lukumäärän tarkistaminen, oikea sijoittelu ja dokumenttien tuotantoa koskevat suositukset, jotta käytettävyyttä voidaan parantaa, työnkulkuja tehostaa ja kokonaiskustannuksia vähentää. Palvelu tarjoaa kattavan, läpinäkyvän kuvan koko tulostusinfrastruktuurista ja sen päivittäisestä käytöstä. Analyysi sisältää laitteiden sijainnin osoittavan kaavakuvan ja kattavan kustannusarvion, ja sen perusteella tehdään suosituksia, jotka johtavat jatkuviin kustannussäästöihin ja tuottavuuden paranemiseen.

7 Määritys Selvitämme yrityksen dokumenttien tuotantoon ja tulostamiseen liittyviä toimintatapoja ja prosesseja sekä nykyisen tulostusympäristön mahdollisuuksia ja rajoituksia IT- ja tietoturvanäkökulmasta sekä yrityksen liiketoiminnan kannalta.

8 Suunnittelu Suunnittelemme liiketoimintanne tarpeita vastaavan ja IT-ympäristöönne soveltuvan ratkaisun. Dokumentoimme ja testaamme ratkaisun, jotta voimme varmistaa siltä edellytettävän tietoturvatason, integroitavuuden ja liiketoiminnan vaatimusten täyttymisen. Suunnittelu. Canon suunnittelee määritysvaiheen perusteella ratkaisun, jolla organisaationne toiminta optimoidaan. Ehdottamamme ratkaisu sisältää sopivimmat laitteistot, ohjelmistot ja palvelut, joilla ratkaisulle asetetut mitattavat edut saavutetaan pitkällä aikavälillä. Ratkaisu sovitetaan ennen kaikkea toiminnallisiin tarpeisiin ja muutoksen toivottuun nopeuteen. Suunnittelupalvelumme voivat tarjota seuraavat edut organisaationne tarpeiden mukaan: Yhdenmukainen laitekanta lisää toimistotyön tehokkuutta sekä pienentää koulutuksen ja tukipalvelujen tarvetta. Työskentelyä helpotetaan edistyksellisillä toiminnoilla, joista esimerkkinä skannaaminen suoraan sähköpostiin, PDF-tiedostoon tai valmiisiin järjestelmiin. Käytössä on yleisajuri, joten käyttäjät voivat käyttää kaikkia laitteita asentamatta erillisiä, laitekohtaisia ajureita. My Print Anywhere -toimintoa käyttämällä käyttäjät voivat noutaa tulosteensa milloin ja mistä haluavat huolehtimatta siitä, että ne joutuvat epähuomiossa väärälle henkilölle. Maailmanluokan tulostus- ja kuvantamislaitteemme sekä vahva ohjelmistotuotteiden valikoima optimoivat organisaationne tulostuksenhallinnan. Laitetyypit, käytettävyys ja kapasiteetti voidaan määritellä selkein periaattein ja hallintatoimin, ja lisäksi voidaan varmistaa, että oikeilla henkilöillä on oikeat resurssit käytössään oikeaan hintaan. Palvelu voidaan laajentaa kalustoon kuuluvien muiden valmistajien laitteiden tukeen ja hallintaan, jolloin saat tulostukseen liittyvät palvelut yhdestä paikasta, kun huolehdimme tarvikkeista ja huollosta puolestanne. Tässä tapauksessa voimme vähentää ylimääräisiä kuluja yhdessä yhtenäistämällä tulostuskaluston sovitun ajan puitteissa. Canon neuvottelee SLA-sopimuksista ja suunnittelee ne kanssanne ennen toteuttamista, jotta odotukset pysyvät selkeinä ja jotta ratkaisun sopivuutta voidaan verrata määriteltyihin tavoitteisiin. Canonin ratkaisu-, liiketoimintaja palveluasiantuntijat luovat yhdessä oman tiiminne kanssa palveluarkkitehtuurisuunnitelman, jonka mukaan tavoitteita tukeva, optimoitu tulostusympäristö voidaan toteuttaa. Projektinhallinta Projektinhallintapalvelumme takaa, että hallintapalvelut toteutetaan sovittujen parametrien, kuten ajan, laadun ja kustannushallinnan puitteissa, jotta käyttöönottovaihe sujuu kitkatta. Projektipäällikkömme ja/tai projektitiimimme ohjaavat toimituksia, jotta organisaation toiminnan katkokset voidaan minimoida ja uuden ratkaisun käyttöönottoa nopeuttaa, helpottaa ja yksinkertaistaa mahdollisimman tehokkaasti. Tähän sisältyvät tärkeänä osana välitavoitteet ja käyttäjien hyväksyttämiset.

9 MÄÄRITYS SUUNNITTELU SEURANTA HALLINTA KÄYTTÖÖNOTTO " Tiesimme suurin piirtein, mitä halusimme, mutta emme tienneet, kuinka saavuttaisimme haluamamme. Canonin kokemuksesta erilaisten ratkaisujen toimittamisessa muille asiakkaille oli paljon apua oikean ratkaisun valinnassa." Julie Caughey Talouspäällikkö, Itä-Lothianin aluehallintovirasto.

10 MÄÄRITYS SUUNNITTELU SEURANTA HALLINTA KÄYTTÖÖNOTTO Käyttöönotto. Tarjoamamme projektinhallinta varmistaa uuden ratkaisun käyttöönottovaiheen sujuvuuden ja tehokkaan muutoksen hallinnan, jolla minimoimme yrityksenne liiketoimintaan ja loppukäyttäjiin kohdistuvat häiriöt. Muutosviestinnän ja koulutuksen suunnittelu Uuden tulostusratkaisun käyttöönotto saattaa huolestuttaa, mutta voimme tukea ja sitouttaa henkilöstöänne muutokseen sunnittelemalla huolella muutosviestinnän ja ennakoimalla henkilöstön koulutustarpeet. Canonin henkilöstö tekee tiivistä yhteistyötä kanssanne muutoksen sujuvuuden varmistamiseksi ja viestinnän ja koulutuksen suunnittelemiseksi. Muutosvastaisuutta voidaan torjua ja tavoitteeseen päästä vain tiedottamalla muutoksesta tehokkaasti ja jatkuvasti sekä kertomalla siihen liittyvistä vaatimuksista, eduista ja käyttäjiin kohdistuvista vaikutuksista. Käyttäjien koulutus Käyttäjien koulutus on ensiarvoisen tärkeää, jotta organisaatiosi saa uudesta ratkaisusta mahdollisimman suuren hyödyn. Canonin kattava koulutusohjelma räätälöidään organisaationne ja käyttäjienne tarpeisiin. Koulutus voidaan järjestää useilla eri tavoilla, kuten ryhmäkoulutuksena organisaation omissa tai muissa tiloissa sekä kahdenkeskisenä tai pienryhmäkoulutuksena. Koulutuksen aikana henkilöstö tutustuu seuraaviin asioihin: uusien laitteiden toiminta, etenkin tuottavuutta kasvattavat toiminnot työnkulkujen ja käytön hallinta uusien ohjelmistojen tuloksena Canonin yhteyshenkilö ja yhteydenottotavat ongelmatilanteissa tai tulostamiseen liittyvissä kysymyksissä. Laitteiston, ohjelmiston ja palvelujen käyttöönotto Määritysvaiheen jälkeen kaikki ratkaisun osa-alueet ja niiden käyttöönoton aikataulut suunnitellaan niin, että organisaation toimintaan tulee mahdollisimman vähän katkoksia. Uusi ratkaisu laitteistoineen ja ohjelmistoineen asennetaan ja vanhat sijoitetaan uudelleen ja/tai hävitetään sovitun aikataulun mukaan, jolloin siirtymä vanhasta ympäristöstä uuteen tilaan sujuu kitkatta. " Olimme erittäin tyytyväisiä siihen, kuinka tehokkaasti Canon hoiti tämän haastavan projektin. Canon selvästi ymmärtää liiketoimintaprosessiemme ja vanhan ITympäristömme asettamat vaatimukset." Roland Krieg Tietohallintopäällikkö, Fraport AG, Saksa.

11 Käyttöönotto Toimitamme uuden ratkaisukokonaisuuden suunnitelmallisesti ja asennamme sekä integroimme sen saumattomasti IT-ympäristöönne. Varmistamme henkilöstönne osaamisen koulutusten avulla ja vastaamme sujuvasta muutoksen hallinnasta.

12 Hallinta Hallintapalvelujemme avulla tulostusympäristönne pysyy hallinnassa ja optimoituna muuttuvia tarpeitanne silmällä pitäen. Seuraamme ratkaisun suorituskykyä ja varmistamme sen toimivuuden. Hallinta. Tulostusympäristön hallintapalvelujen tarjoajana Canon keskittyy jatkuvasti parantamaan IT-palvelunhallintaan liittyviä prosesseja. Näin voimme auttaa asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, saavuttamaan kustannussäästöjä ja hallitsemaan laitekantaan liittyviä muutoksia niin, että organisaatioon kohdistuvat vaikutukset minimoidaan. Laitekannan hallinta Tuemme asiakkaidemme liiketoimintatavoitteita suunnittelemalla ja toteuttamalla tulostusympäristön hallintaratkaisuja. Käyttöönoton jälkeen tulostusympäristö edellyttää jatkuvaa hallintaa, jotta sopimuksen mukaiset taloudelliset ja operatiiviset tavoitteet voidaan saavuttaa (KPI tai SLA). Canonin palvelupäällikkö on vastuussa palvelusopimuksen noudattamisesta, sovittujen SLA-sopimusten täyttymisestä ja sijoitusten tuoton maksimoinnista. Canonin palvelupäällikkö työskentelee asiakkaan ja oman tiiminsä sekä tarpeen mukaan ulkoisten toimittajien kanssa. Hän ohjaa muutosta ja koulutusta tehokkaasti, helpottaa uuden tekniikan sisäistämistä ja pyrkii kohentamaan työntekijöiden tuottavuutta, vähentämään tulostukseen liittyviä kustannuksia ja parantamaan resurssien saatavuutta koko organisaatiossa. Laitekannan ylläpito ja kehittäminen Palvelu takaa, että asiakkaan tulostusjärjestelmä toimii jatkuvasti mahdollisimman hyvin. Palvelulla varmistetaan lisäksi, että kaikkia tulostukseen ja liiketoimintaan liittyviä periaatteita noudatetaan, mukaan lukien tulostusta, hankintaa, turvallisuutta ja käyttäjiä koskevat periaatteet. Palvelu helpottaa myös käyttöönottoprosessia tulostusympäristön muutosten, kuten asennuksen, siirtojen, lisäysten tai muutosten tai ratkaisupäivityksiin liittyvien asennusten yhteydessä. Lisäksi palvelu nopeuttaa korjausmenettelyä, jos ITympäristössä ilmenee vakava häiriö. Asiakaspalvelu IT-henkilöstölle ja käyttäjille on Canonilla yksi yhteyshenkilö kaikkia kysymyksiä, vikatilanteita ja ongelmia varten. Vaihtoehtoja on tarjolla laaja valikoima, ja ne kaikki vapauttavat sisäisiä IT-resursseja ydinliiketoimintaan ja kasvattavat tulostusratkaisun käytettävyyttä. Resurssien hallinta Suunnittelemme, toteutamme ja hallitsemme resursseja määritysvaiheesta aina seurantavaiheeseen asti. Näin voimme etsiä sopivimmat laitteet ja sovellukset ja huolehtia niiden taloudellisista vaikutuksista, suunnittelusta ja käyttöönotosta koko sopimuskauden ajan. Siirrot, lisäykset ja muutokset Canonin hallintapalvelujen siirto-, lisäys- ja muutospalvelut sisältävät laitteistoon ja ohjelmistoon liittyviä asiantuntijapalveluja paikan päällä tarpeen mukaan. Tarvittavat protokollat, menettelyt, välitettävät tiedot, luvat ja palveluista huolehtivat tahot määritellään ja kirjataan huolellisesti palvelusopimuksen aikatauluihin ja versiokohtaiseen hallintapalvelujen käyttöohjeeseen.

13 MÄÄRITYS SUUNNITTELU SEURANTA HALLINTA KÄYTTÖÖNOTTO Tuki paikan päällä Paikan päällä tarjottavat tukipalvelut mahdollistavat ennakoivan, nopean reagoinnin ensimmäisen ja toisen asteen tulostusongelmiin. Kätevä palvelu voidaan ulottaa kattamaan ennalta ehkäisevä koulutus ja tuki, joiden ansiosta käyttäjät voivat hyödyntää tarvitsemiaan laitteita helposti ja maksimoida toimintojen käytön. Vaihtoehtojen laaja valikoima kattaa kaikki vaatimukset. Etähallinta Canon voi vähentää kokonaiskustannuksia automatisoimalla tulostusympäristöösi liittyviä mittarinlukuja ja tarviketilauksia. Voimme lisäksi valvoa tulostuslaitteita ja niihin liittyviä ohjelmistoja vuorokauden ympäri ja ratkaista näin mahdolliset ongelmat ennen kuin ne vaikuttavat organisaatioon. Näin kaluston käytettävyys ja käyttäjien tyytyväisyys kasvavat. Tulostamisen tekniset palvelut Kaikissa tulostusratkaisuissa voi ilmetä käyttäjille ja IT-tuelle hankalia kipupisteitä. Ongelmia voivat aiheuttaa esimerkiksi paperitukokset, väriaineen ja niittien lisääminen sekä materiaalien saatavuus, ja kaikki nämä tekijät voivat vaikuttaa käyttäjien tyytyväisyyteen huomattavasti. Tulostamisen tekniset palvelut hoitavat päivittäiset tehtävät asiakkaan puolesta ja ratkaisevat ja ehkäisevät tällaisia ongelmia. Tulostamisen teknisiä palveluita kannattaa hyödyntää erityisesti organisaatioissa, joissa on suuri tulostuslaitekanta, jotta laitteet olisivat asiakkaan vaatimuksia vastaavassa valmiudessa. Asiakas hyötyy, kun tulostusratkaisun toiminta ja suorituskyky maksimoidaan, ja palvelut voidaan hankkia joko koko- tai osa-aikaisiksi tarpeen mukaan. Kapasiteetin seuranta- ja raportointipalvelu Palvelun avulla seurataan tarkasti tulostamista ja skannausta ja raportoidaan niistä. Asiakas saa mahdollisimman suuren hyödyn niin käytettävyydessä kuin suorituskyvyssäkin.

14 Jatkuva palvelun kehittäminen Laadimme säännöllisesti toimintaehdotuksia ja annamme suosituksia tulostusympäristön tehostamiseksi ja optimoimiseksi sekä IT-ympäristön toimivuuden varmistamiseksi. Jatkuva palvelun kehittäminen. Joistakin palvelumalleista poiketen Canonin tulostusympäristön hallintapalvelut sisältävät seurantavaiheen, jossa käyttöönottovaiheessa toimitettu ratkaisu optimoidaan ajan myötä, jotta se vastaa organisaation muuttuvia tarpeita. Raportointi Canonin palvelupäällikkö laatii raportteja ja järjestää säännöllisesti seurantapalavereja, joissa hän voi suositella toimintojen tehostamiseen, henkilöstön tuottavuuteen ja kustannussäästöihin johtavia parannuksia. Canonin asiantuntemuksella laaditut analyysit ja palvelun sopivuusraportit tarjoavat uutta tietoa tukipalvelujen kaikista osista, kuten yhteydenotoista, trendeistä, suorituskykymittareista sekä sopimuksen muutoksista ja päivityksistä. Niiden avulla Canonin palvelupäällikkö ja tulostamisen asiantuntijat voivat havaita ja selvittää epätavalliset trendit ja tapaukset ennen kuin ne vaikuttavat organisaatioosi. Lisäksi ne tarjoavat jatkuvan näkymän hallintapalvelujen toimintaan ja yleiseen tehoon. Canonin hallintaraportteja käytetään säännöllisesti koolle kutsuttavissa palavereissa. Hallintaraportit kattavat hallintapalvelujen seuraavat osa-alueet: SLA-mittarit laitteiden käyttöaste resurssien hallinta, siirrot, lisäykset ja muutokset mukaan luettuina trendit ja palvelun jatkuva kehittäminen Seurantapalaverit Palavereissa kaikki sidosryhmät voivat avoimesti verrata toimintaa tavoitteisiin sekä keskustella suuntauksiin ja toimintaan liittyvistä toimenpiteistä. Canonin palvelupäällikkö koordinoi seurantapalavereja. Jatkuva palvelun kehittäminen Canonin jatkuva palvelun kehittäminen tuo nykyiset ja suunnitteilla olevat palvelumme linjaan organisaationne nykyisten ja tulevien strategisten tarpeiden, IT-prosessien kehitysasteen ja ympäristöperiaatteiden kanssa. Näin luomme aidon, molempia osapuolia hyödyttävät kumppanuussuhteen organisaationne kanssa ja voimme kumpikin pyrkiä tuottavuuden kasvattamiseen ja kustannuksien vähentämiseen.

15 MÄÄRITYS SUUNNITTELU SEURANTA HALLINTA KÄYTTÖÖNOTTO

16 MÄÄRITYS Canon yhdistää optimaalisen palveluvalikoiman oikeisiin laitteisiin ja ohjelmistoihin ja luo näin tulostusympäristön, joka tuottaa tuntuvia hyötyjä koko opimuskauden ajan. SEURANTA HALLINTA SUUNNITTELU KÄYTTÖÖNOTTO Kustannusten hallinta Tietoturva Tuottavuus Käytettävyys Laitteiden tehokas toiminta Dokumenttien tuottamisen tehokkuus Ympäristövaikutukset MÄÄRITYS Tulostamisen nykytila-arvio Tulostusympäristön analyysi SUUNNITTELU Ratkaisun suunnittelu Projektinhallinta KÄYTTÖÖNOTTO Käyttökoulutus Muutosviestinnän ja koulutuksen suunnittelu Käyttöönottopalvelut HALLINTA Laitekannan hallinta Resurssien hallinta Siirrot, lisäykset ja muutokset Etähallintapalvelut Asiakaspalvelu Tuki paikan päällä Tulostamisen tekniset palvelut Laitekannan ylläpito ja kehittäminen Kapasiteetin ja käytettävyyden raportointi Ongelmanratkaisu SEURANTA Jatkuva palvelun kehittäminen Raportointi Seurantapalaverit Canon tarjoaa laajan valikoiman asiantuntijapalveluja, jotka eivät välttämättä sisälly yllä olevaan erittelyyn. Kaikkiin palveluihin voidaan tehdä muutoksia. Canon Inc. canon.com Canon Europe canon-europe.com Canon Oy Huopalahdentie 24, PL Helsinki puhelin canon.fi Finnish Edition 0159W821 Canon Europa N.V., 2011

Tehostettu hankinta, kulujen hallinta ja kassavirran näkyvyys. Hankinnasta maksuun Canonin liiketoimintaratkaisut

Tehostettu hankinta, kulujen hallinta ja kassavirran näkyvyys. Hankinnasta maksuun Canonin liiketoimintaratkaisut Tehostettu hankinta, kulujen hallinta ja kassavirran näkyvyys Hankinnasta maksuun Canonin liiketoimintaratkaisut Hankinnasta maksuun -prosessin automatisointi tekee hankintojen ja talouden hallinnasta

Lisätiedot

Canonin yrityspalvelut

Canonin yrityspalvelut Canonin yrityspalvelut Sinun liiketoimintasi muuttaminen Canonin yrityspalvelut Kuluttajien käyttäytymisessä tapahtuvat muutokset vaikuttavat myös yritysten tapaan toimia, ja tavat, joilla organisaatiot

Lisätiedot

Muuttuvan tiedon tulostusratkaisut

Muuttuvan tiedon tulostusratkaisut Muuttuvan tiedon tulostusratkaisut KESKITYMME ASIAKKAISIIN TARJOAMME KOKONAISRATKAISUJA SITOUDUMME YHTEISTYÖHÖN Haluaisimme hyödyntää tehokkaammin olemassa olevaa teknologiaamme ja luoda lisää liiketoimintamahdollisuuksia.

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

Tulostuksen ja kopioinnin tehokkaaseen hallintaan uniflow Output Manager

Tulostuksen ja kopioinnin tehokkaaseen hallintaan uniflow Output Manager uniflow Output Manager Tulostuksen ja kopioinnin tehokkaaseen hallintaan uniflow Output Manager UNIFLOW OUTPUT MANAGER Tulostus ja kopiointi hallintaan ja investoinnit tehokäyttöön uniflow Output Managerin

Lisätiedot

Uusia tuulia Soneran verkkoratkaisuissa

Uusia tuulia Soneran verkkoratkaisuissa Uusia tuulia Soneran verkkoratkaisuissa Cisco Expo 8.9.2009 Jari Litmanen 1 Agenda Kuinka IP-palveluverkko tukee asiakkaan liiketoimintaa Palvelukeskusten ja konsolidoinnin asettamat haasteet verkkoratkaisuille

Lisätiedot

KÄYTTÖTAPAUSLUETTELO. Valitse Yammer sosiaaliseksi työtilaksi, niin yhteistyö, innovaatio ja sitoutuminen sujuvat itsestään.

KÄYTTÖTAPAUSLUETTELO. Valitse Yammer sosiaaliseksi työtilaksi, niin yhteistyö, innovaatio ja sitoutuminen sujuvat itsestään. KÄYTTÖTAPAUSLUETTELO Valitse Yammer sosiaaliseksi työtilaksi, niin yhteistyö, innovaatio ja sitoutuminen sujuvat itsestään. Yammer-käyttötapausluettelo Yammer on sosiaalinen työtila se helpottaa päivitysten

Lisätiedot

Timo Drachman. Patjanen: saumaton palvelumalli keskisuurille yrityksille

Timo Drachman. Patjanen: saumaton palvelumalli keskisuurille yrityksille Timo Drachman Patjanen: saumaton palvelumalli keskisuurille yrityksille Mitkä tehtävät työllistävät yrityksen IThenkilöstöä eniten (Market Visio) Ylläpito (työasemat, palvelimet, sovellukset) 41 Käyttäjätuki

Lisätiedot

www.ruukki.fi/flex RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ

www.ruukki.fi/flex RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ www.ruukki.fi/flex RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ JA ALUMIINIA TOIVEIDESI MUKAAN Ruukki FLEX Ruostumaton teräs ja alumiini juuri sinun mittojesi mukaan Ajattele ratkaisua, jossa saat yhden kontaktin palveluna juuri

Lisätiedot

Ohjattua suorituskykyä.

Ohjattua suorituskykyä. Ohjattua suorituskykyä. Yhdyskuntatekniset ajoneuvot Toimiala Rakennuskoneet Maa- ja metsätalouskoneet Kuljetus ja logistiikka Suorituskykyä. Kaikkien komponentien täydellisen integroinnin ansiosta saavutetaan

Lisätiedot

keep moving www.toyota-forklifts.fi

keep moving www.toyota-forklifts.fi www.toyota-forklifts.fi keep moving Toyota Li-Ion kustannustehokkuuden optimointi seisonta-aikojen minimointi ympäristövaikutusten minimointi ei akunvaihdon tarvetta Ei akun vesitystä akun täyteen lataus

Lisätiedot

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna ja ITIL palveluiden kehittämisessä Case PRH Timo Junnonen Esityksen sisältö: 1. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) 2. PRH tietohallinto (PIT projekti)

Lisätiedot

ICT:n johtamisella tuloksia

ICT:n johtamisella tuloksia Tuottava IT ICT:n johtamisella tuloksia Data: Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2012 Tietääkö liiketoimintajohto mitä IT tekee? Ei osaa sanoa tietääkö Ei tiedä Osittain Tietää 0 % 10 % 20 % 30 % 40

Lisätiedot

Facta palvelimien uusiminen Helsingin kaupunki

Facta palvelimien uusiminen Helsingin kaupunki Facta palvelimien uusiminen Helsingin kaupunki TARJOUS 70214 06.03.2014 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto Anu Soukki PL 2205 00099 Helsingin kaupunki anu.soukki@hel.fi eero.saarinen@hel.fi tea.tikkanen@hel.fi

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKAVALMIS TOIMISTO

TIETOTEKNIIKKAVALMIS TOIMISTO Ready for Business + Tarjoamme valmiiksi valikoituja vaihtoehtoja toimiston työkaluiksi ja moderneiksi yhteydenpitovälineiksi + Olemme valinneet parhaiden kumppaneiden palvelut korkealla palvelutasolla

Lisätiedot

Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä

Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä Hanna-Riina Vuontisjärvi Projektipäällikkö/ Palvelumuotoilija Lapin yliopisto, Taiteiden Tiedekunta hanna-riina.vuontisjarvi@ulapland.fi Mitä palvelumuotoilija

Lisätiedot

asapflow - Yksinkertaistetut työprosessit saumattomalla yhteydellä SharePointiin ja SAP-järjestelmään

asapflow - Yksinkertaistetut työprosessit saumattomalla yhteydellä SharePointiin ja SAP-järjestelmään asapflow - Yksinkertaistetut työprosessit saumattomalla yhteydellä SharePointiin ja SAP-järjestelmään 2 asapflow Saumaton yhteys SharePointista SAP-järjestelmään asapflow on ADSOTECHin kehittämä sovellusperhe,

Lisätiedot

Julkishallinnon tietoturvatoimittaja 2013-2017

Julkishallinnon tietoturvatoimittaja 2013-2017 Julkishallinnon tietoturvatoimittaja 2013-2017 Decens - Sujuvaa yhteistyötä Decens on ICT palvelutoimittaja Perustettu vuonna 2008 Päätoimipaikka on Tampere Yrityksessä työskentelee n. 70 henkilöä Toimipisteet:

Lisätiedot

Tehoa toimintaan. Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO

Tehoa toimintaan. Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO Tehoa toimintaan Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO HR-tehtävistä 2/3 on perusrutiineja Ulkoistamalla henkilöstöhallinnon rutiinit voitte merkittävästi parantaa yrityksenne

Lisätiedot

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Viikko-seminaari 27.9.2007 Lauri Byckling, Deloitte Mitä on arvo Arvon määritelmiä: Hyöty suhteessa hintaan Laatu suhteessa odotuksiin Saatu lisähyöty Tietohallinnon

Lisätiedot

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3 Tuotekonfigurointi ADE Oy lyhyesti Asiakkaiden tarpeisiin suunnattua innovatiivista ja toimivaa ohjelmisto- ja 3d animaatiopalvelua. Ade Oy on toteuttanut vuodesta 2000 alkaen haastavaa interaktiivista

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Työskentelyn tehokkuuden parantaminen

Työskentelyn tehokkuuden parantaminen Työskentelyn tehokkuuden parantaminen Serviator on langaton järjestelmä, joka helpottaa työtä antamalla hotellin henkilökunnalle yksilöllistä tietoa, johon sisältyvät heidän työtehtävänsä ja jatkuvasti

Lisätiedot

Mitä Lean on? Lean5 Europe Oy Ltd

Mitä Lean on? Lean5 Europe Oy Ltd Mitä Lean on? Lean5 Europe Oy Ltd Tommi Elomaa MITÄ ON LEAN? 1. ARVO TEHDÄÄN VAIN SITÄ, MIKÄ TUOTTAA ARVOA ASIAKKAALLE. EI TEHDÄ MITÄÄN MUUTA. Leanin keskeinen ajatus on päinvastainen Tarkoitus ei ole

Lisätiedot

Tietojärjestelmän kehittäminen syksy 2003

Tietojärjestelmän kehittäminen syksy 2003 Tietojärjestelmän kehittäminen syksy 2003 Ryhmä C2 Väliraportti 2-24.10. Päivi Laiterla Tomas Windahl Toni Nikkanen Antti Lehto 1 Sisällysluettelo Rich Picture...4 Käsitemalli...5 P-tason

Lisätiedot

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0)

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0) Monipuolista hienomekaniikkaa Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI-04430 Järvenpää. Tel. +358 (0) 9 836 6070. www.mecsalo.com Liiketoiminta Valmistamme edistyksellisiä tuotteita vaativiin sovelluksiin

Lisätiedot

Palvelut. Asiakirjoihin. liittyvä. tehottomuus. syö yrityksesi. tuotot.

Palvelut. Asiakirjoihin. liittyvä. tehottomuus. syö yrityksesi. tuotot. Palvelut Asiakirjoihin liittyvä tehottomuus syö yrityksesi tuotot. Lexmarkin ratkaisujen avulla voitot lähtevät kasvuun! Asiakirjoilla saattaa olla yrityksesi kannalta suurempi merkitys kuin aavistatkaan.

Lisätiedot

Tulostimen hallintaohjelmisto MarkVision

Tulostimen hallintaohjelmisto MarkVision Tulostinohjelmisto ja apuohjelmat 1 Tulostimen hallintaohjelmisto MarkVision Windows 95/98/2000-, Windows NT 4.0- ja Macintosh-käyttöjärjestelmien MarkVision toimitetaan tulostimen mukana Drivers, MarkVision

Lisätiedot

ja prosessien tiedoista noin 90 tehty ilman selviä

ja prosessien tiedoista noin 90 tehty ilman selviä Lehdistötiedote Konica Minolta esittelee asiakkaidensa työnkulkuja merkittävästi tehostavat dokumentinhallinnan ja prosessien palvelut (MCS, Managed Content Services) Lokakuu 2014 Konica Minolta, Inc.

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

energian varastointitarpeisiin

energian varastointitarpeisiin TULEVAISUUDEN ENERGIAA. Asiantunteva kumppani energian varastointitarpeisiin Kattava. Tehokas. Tietoa meistä Olemme toimineet uusiutuvien energiamuotojen alalla vuodesta 1997 alkaen. Suunnittelemme ja

Lisätiedot

Tieto. Liian arvokasta hukattavaksi.

Tieto. Liian arvokasta hukattavaksi. Tieto. Liian arvokasta hukattavaksi. Dokumentinhallinnan ja tulostamisen tietoturva Tietoturvapäivä 2013 5.2.2013 Riku Uski Solution Business Manager www.mihintietokatoaa.fi 1 Agenda Trendit ja haasteet

Lisätiedot

Liikeidea. Etunimi Sukunimi

Liikeidea. Etunimi Sukunimi Liikeidea Funidata Oy on perustettu maaliskuussa 2016 Tampereen yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteisen Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi OTM-hankkeen

Lisätiedot

DYNAFLEET TUOTTAVUUDEN EHDOILLA

DYNAFLEET TUOTTAVUUDEN EHDOILLA DYNAFLEET TUOTTAVUUDEN EHDOILLA Tehokkaampaa työskentelyä Dynafleetin avulla. Ei ole väliä kuinka monta kuorma-autoa omistat tai mitä kuljetat Dynafleet auttaa sinua kehittämään kuljetusten tuottavuutta.

Lisätiedot

KYBERTURVAPALVELUT. VTT auttaa turvaamaan toiminnan jatkuvuuden ja suojautumaan kyberuhilta. VTT Kyberturvapalvelut

KYBERTURVAPALVELUT. VTT auttaa turvaamaan toiminnan jatkuvuuden ja suojautumaan kyberuhilta. VTT Kyberturvapalvelut KYBERTURVAPALVELUT VTT auttaa turvaamaan toiminnan jatkuvuuden ja suojautumaan kyberuhilta Kyberhyökkäykset ovat yleistyneet huolestuttavalla vauhdilla. Liiketoiminnan jatkuvuuden turvaaminen edellyttää

Lisätiedot

Valtion yhteisen viestintäratkaisun toiminnallisen käyttöönoton tuki Askel - konsultointi

Valtion yhteisen viestintäratkaisun toiminnallisen käyttöönoton tuki Askel - konsultointi Valtion yhteisen viestintäratkaisun toiminnallisen käyttöönoton tuki Askel - konsultointi Valtion yhteinen viestintäratkaisu Viestintäratkaisu vastaa hallinnon tuottavuus, vaikuttavuus ja asiakeskeisyys

Lisätiedot

keep moving www.toyota-forklifts.fi

keep moving www.toyota-forklifts.fi www.toyota-forklifts.fi keep moving Esittelyssä Toyotan Litium-Ion-teknologiaan pohjautuva, uusi varastotrukkivalikoima, joka toimii pidempään vähemmällä energialla ja pienemmillä kustannuksilla. Ei enää

Lisätiedot

Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria?

Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria? Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria? Kuntamarkkinat Tietoisku 10. ja 11.9.2014 1 Mitä on kokonaisarkkitehtuuri? Kokonaisarkkitehtuuri on organisaation johtamis- ja kehittämismenetelmä,

Lisätiedot

Nykytilan haasteet ja WFM-ratkaisut. WFM Forum Henna Salminen

Nykytilan haasteet ja WFM-ratkaisut. WFM Forum Henna Salminen Nykytilan haasteet ja WFM-ratkaisut WFM Forum 2.11.2017 Henna Salminen Työvoimanhallinnan haasteita Työvoimanhallinnan haasteita Miten suunnittelen työvuorolistat kustannustehokkaasti? Miten hallitsen

Lisätiedot

NETPLAZA. Hybrid Open Access turvaa verkkoyhtiöiden tulevaisuuden. Suomen Seutuverkot ry syysseminaari. Tommi Linna

NETPLAZA. Hybrid Open Access turvaa verkkoyhtiöiden tulevaisuuden. Suomen Seutuverkot ry syysseminaari. Tommi Linna NETPLAZA Hybrid Open Access turvaa verkkoyhtiöiden tulevaisuuden Suomen Seutuverkot ry syysseminaari Tommi Linna Netplaza Oy Perustettu 1996 Työntekijöiden omistama, yli 20 työntekijää Liikevaihto 2014:

Lisätiedot

SOINTU ENNAKOIVUUTTA, TEHOKKUUTTA JA TURVALLISUUTTA KOTIHOITOON.

SOINTU ENNAKOIVUUTTA, TEHOKKUUTTA JA TURVALLISUUTTA KOTIHOITOON. SOINTU ENNAKOIVUUTTA, TEHOKKUUTTA JA TURVALLISUUTTA KOTIHOITOON. MIKÄ ON SOINTU? Anturiteknologiaan perustuva kotihoidon järjestelmä Auttaa suunnittelemaan, ennakoimaan, priorisoimaan ja kehittämään kotihoidon

Lisätiedot

Tulostaminen ja ympäristövaikutukset

Tulostaminen ja ympäristövaikutukset Tulostaminen ja ympäristövaikutukset Kuinka tulostusratkaisuilla voidaan vaikuttaa yrityksesi tulokseen ja ympäristövaikutukseen. Seppo Haapanen Markkinointipäällikkö HP IPG HP:n ympäristövastuu t Ympäristövastuu

Lisätiedot

Tietotekniikkapalveluiden saatavuudenhallinnan kehittäminen

Tietotekniikkapalveluiden saatavuudenhallinnan kehittäminen Tietotekniikkapalveluiden saatavuudenhallinnan kehittäminen Diplomityöseminaari 4.3.2009 Tekijä: Jussi Repo Valvoja: Prof. Raimo Kantola Ohjaaja: DI Jari Alasuvanto, Noval Networks Esityksen sisältö Työn

Lisätiedot

HOUSTON, WE HAVE A SOLUTION!

HOUSTON, WE HAVE A SOLUTION! HOUSTON, WE HAVE A SOLUTION! The simplest way to save your time and costs. Tehokkaat, toimivat ja optimoidut tulostusympäristöt ovat haasteemme ja tavoitteemme. Vuodesta 1993 lähtien olemme kehittäneet

Lisätiedot

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Sonera perustaa Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Perustamme Suomen suurimman kaikille yrityksille palveluja tarjoavan datakeskuksen

Lisätiedot

loistavaa puhtautta TAMMERMATIC -PALVELUT

loistavaa puhtautta TAMMERMATIC -PALVELUT TAMMERMATIC -PALVELUT loistavaa puhtautta Käytössäsi ovat pohjoismaisiin olosuhteisiin kehitetyt tuotteet, jotka soveltuvat ympärivuotiseen käyttöön kaikissa autonpesukoneissa ja vedenkierrätysjärjestelmissä.

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Yrityksesi kumppani kaikissa yhteyksissä

Yrityksesi kumppani kaikissa yhteyksissä Yrityksesi kumppani kaikissa yhteyksissä ICT-palveluyhtiö VSP Perustettu 1896, itsenäinen operaattori ISO 9001 -laatusertifioitu palveluntarjoaja 200 alan ammattilaista viidellä paikkakunnalla Liikevaihto

Lisätiedot

KULJETUSALAN TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN

KULJETUSALAN TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU LIITE 2 1 KULJETUSALAN TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN 1. Koulutuksen kokonaistavoitteet n työnjohtokoulutuskokeilun tavoitteena on kouluttaa henkilöitä, jotka osaavat

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS Opintojaksopalautejärjestelmän rakentamisesta

SOPIMUSLUONNOS Opintojaksopalautejärjestelmän rakentamisesta 1 (5) SOPIMUSLUONNOS Opintojaksopalautejärjestelmän rakentamisesta 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: HAAGA-HELIA Oy Ab konserni Y- tunnus: 2029188-8 Osoite: Ratapihankatu 13, 00520 Helsinki Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

3 x AsiakasCase. Esittelyssä kolmen eri kokoisen organisaation kokonaispalvelu; niin hyödyt, helpotukset kuin haasteetkin. Samuli Lindström 5.4.

3 x AsiakasCase. Esittelyssä kolmen eri kokoisen organisaation kokonaispalvelu; niin hyödyt, helpotukset kuin haasteetkin. Samuli Lindström 5.4. 3 x AsiakasCase Esittelyssä kolmen eri kokoisen organisaation kokonaispalvelu; niin hyödyt, helpotukset kuin haasteetkin. Samuli Lindström 5.4.2017 Tietokeskus on Suomen läheisin ja nopein, teknisesti

Lisätiedot

Innovaatiivinen hallinta Saimaan ja Atlantin rannalla. Case: I-SSHP & Walter Reed Army Medical Center

Innovaatiivinen hallinta Saimaan ja Atlantin rannalla. Case: I-SSHP & Walter Reed Army Medical Center Innovaatiivinen hallinta Saimaan ja Atlantin rannalla Case: I-SSHP & Walter Reed Army Medical Center Vain sitä voi hallita, mitä voi mitata Mitä yhteistä? Walter Reed Army Medical Center, Washington DC,

Lisätiedot

NetNordic 365. Tietoverkko- ja viestintäratkaisujen luotettava kumppani P I L V I P A L V E L U O P E R O I N T I TUKI KONSULTOINTI

NetNordic 365. Tietoverkko- ja viestintäratkaisujen luotettava kumppani P I L V I P A L V E L U O P E R O I N T I TUKI KONSULTOINTI 365 Tietoverkko- ja viestintäratkaisujen luotettava kumppani P I L V I P A L V E L U O P E R O I N T I TUKI KONSULTOINTI Olemme asiakkaidemme «Best Companion» Tämä tarkoittaa parhaiden ratkaisujen toimittamista

Lisätiedot

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely Business Oulu Teollisuus-Forum 29.5.2013 Wisetime Oy:n esittely Wisetime Oy Wisetime Oy on oululainen v. 1991 perustettu ohjelmistotalo, jonka omat tuotteet, Wise-järjestelmät ja niihin liittyvät tukipalvelut,

Lisätiedot

Esrin logistiikkaratkaisut. Logistiikan optimointi paikkatiedon avulla

Esrin logistiikkaratkaisut. Logistiikan optimointi paikkatiedon avulla Esrin logistiikkaratkaisut Logistiikan optimointi paikkatiedon avulla Paikkatiedon näkökulma logistiikkaan Esrin paikkatietojärjestelmäratkaisut auttavat kuljetusalan organisaatioita hallitsemaan, analysoimaan

Lisätiedot

Opas tulostamisen kustannuksien vähentämiseen

Opas tulostamisen kustannuksien vähentämiseen Opas tulostamisen kustannuksien vähentämiseen Sisällysluettelo 1. Tulosta mustavalkoisena 2. Kaksipuoleinen tulostus 3. Käytä verkkotulostimia, mielellään monitoimilaitteita 4. Asemoi useampi sivu tulostettavaa

Lisätiedot

Hankinnan problematiikka

Hankinnan problematiikka Antti Kirmanen Hankinnan problematiikka Toimittajan näkökulma Asiakkaan näkökulma www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 2 1. Ristiriita www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 3 Asiakas haluaa Onnistuneen

Lisätiedot

Verkkopalkan palvelukuvaus

Verkkopalkan palvelukuvaus 27.1.2012 1 (6) Verkkopalkan palvelukuvaus 27.1.2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Verkkopalkka-palvelun toiminta palkanmaksajalle... 3 3 Verkkopalkan käyttöönotto... 4 4 Verkkopalkka-palvelun

Lisätiedot

Kylmäjärjestelmien etävalvonta

Kylmäjärjestelmien etävalvonta Kylmäjärjestelmien etävalvonta Palvelumme on reaaliaikainen, jonka avulla asiakkaamme kaupan ja kylmäalalla saavat reaaliaikaista tietoa etäkohteista. Mikäli kohteissa tapahtuu jotain poikkeuksellista,

Lisätiedot

PAULIG PROFESSIONAL PALVELURATKAISUT

PAULIG PROFESSIONAL PALVELURATKAISUT PAULIG PROFESSIONAL PALVELURATKAISUT HALUAMME JOKAISEN KAHVIKUPILLISEN OLEVAN NAUTINTO Kahvikupin äärellä virkistäydytään, vaihdetaan kuulumisia, puhutaan asiaa ja asian vierestä. Nautinnollinen kahvihetki

Lisätiedot

Työn mobilisointi lisää tuottavuutta! Jenni Kiikka Head of Sales and Marketing

Työn mobilisointi lisää tuottavuutta! Jenni Kiikka Head of Sales and Marketing Työn mobilisointi lisää tuottavuutta! Jenni Kiikka Head of Sales and Marketing 1 Markkina murroksessa Markkina murroksessa Asiakkaamme odottavat lähtökohtaisesti erittäin kilpailukykyisiä laitehintoja

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013 Tietohallinnon nykytilan analyysi Analyysimenetelmä (sovitettu Tietomallista) 9.10.2013 Haastattelurunko Kerättävät perustiedot Budjetti (edellisvuoden) Henkilöstökustannukset IT-ostot Muut Liite - Kypsyysanalyysin

Lisätiedot

Monitoimittajaympäristö ja SIAM, haasteet eri toimijoiden näkökulmasta

Monitoimittajaympäristö ja SIAM, haasteet eri toimijoiden näkökulmasta Monitoimittajaympäristö ja SIAM, haasteet eri toimijoiden näkökulmasta itsmf Finalnd 21.09.2017 Jaana Nurmi Delivery Executive, SIAM & ITSM Tieto jaana.nurmi@tieto.com Jaanan historia Ovi Store Nokia Maps

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen

Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen Palvelua organisaatiosi toiminnan ja tuottavuuden parantamiseksi Asiantuntijapalveluissa toimimme johdon strategisena kumppanina. Palvelumme liittyvät tavallisesti

Lisätiedot

Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi.

Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi. Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi. vtoasp -palvelu 1) Huolehtii yrityksesi tietojärjestelmän

Lisätiedot

Tehokkuutta ja vaikuttavuutta tiedonhallintaa kehittämällä. Kohti avoimempaa ja digitaalisempaa työskentelykulttuuria

Tehokkuutta ja vaikuttavuutta tiedonhallintaa kehittämällä. Kohti avoimempaa ja digitaalisempaa työskentelykulttuuria Tehokkuutta ja vaikuttavuutta tiedonhallintaa kehittämällä Kohti avoimempaa ja digitaalisempaa työskentelykulttuuria Miikka Saarteinen Valtikka-hanke? Tärkein tavoite: Yhteinen tietomme kaikkien sitä työssään

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

TIETOTURVA LIIKETOIMINNAN MAHDOLLISTAJANA

TIETOTURVA LIIKETOIMINNAN MAHDOLLISTAJANA TTL 60 vuotta Roadshow, Tampere 5.11.2013 TIETOTURVA LIIKETOIMINNAN MAHDOLLISTAJANA Antti Pirinen, Tietoturva ry Antti Pirinen Tietoturva ry Hallituksessa 2009 -> Sihteeri 2013 Työkokemus: 2012 -> KPMG:n

Lisätiedot

Facta Osoiterekisterin ja KRYSP-Osoitteet rajapinnan käyttöönotto

Facta Osoiterekisterin ja KRYSP-Osoitteet rajapinnan käyttöönotto Facta Osoiterekisterin ja KRYSP-Osoitteet rajapinnan käyttöönotto Helsingin kaupunki TARJOUS 288448 1.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARJOUKSEN KOHDE... 3 2 FACTA OSOITEREKISTERI... 3 3 KRYSP-OSOITTEET RAJAPINTA...

Lisätiedot

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft on toiminnanohjausjärjestelmä, joka on tehty liiketoiminnan hallintaan ja kehittämiseen. Lemonsoftin ominaisuudet ovat muokattavissa vastaamaan eri toimialojen

Lisätiedot

Strenx-teräksen edut: erikoisluja rakenneteräs, josta valmistetaan entistä vahvempia, kevyempiä ja kilpailukykyisempiä tuotteita

Strenx-teräksen edut: erikoisluja rakenneteräs, josta valmistetaan entistä vahvempia, kevyempiä ja kilpailukykyisempiä tuotteita Strenx-teräksen edut: erikoisluja rakenneteräs, josta valmistetaan entistä vahvempia, kevyempiä ja kilpailukykyisempiä tuotteita Strenx-teräksessä yhdistyvät 1300 MPa Domex } Weldox Optim 600 MPa Strenx

Lisätiedot

PAULIG PROFESSIONAL PALVELURATKAISUT

PAULIG PROFESSIONAL PALVELURATKAISUT PAULIG PROFESSIONAL PALVELURATKAISUT HALUAMME JOKAISEN KUPILLISEN OLEVAN NAUTINTO Kahvikupin äärellä virkistäydytään, vaihdetaan kuulumisia, puhutaan asiaa ja asian vierestä. Nautinnollinen kahvihetki

Lisätiedot

Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt

Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt Janne Kangasluoma / Chief Enterprise Architect, Ilmarinen Teemu O. Virtanen / Director, Information Logistics, Digia 2013 IBM Corporation HUOLEHDIMME NOIN 900 000

Lisätiedot

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus.

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Väestörekisterikeskuksen uusi strategia linjaa virastomme toimintaa uuden

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2014 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon tutkimuksen

Lisätiedot

Tulostuslaitteiston optimointi auttaa kohdentamaan kustannukset /This is Why SafeQ on siihen oikea työkalu.

Tulostuslaitteiston optimointi auttaa kohdentamaan kustannukset /This is Why SafeQ on siihen oikea työkalu. SafeQ Tulostuksen hallintaohjelmisto MAKSIMOI TULOSTUSYMPÄRISTÖSI SUORITUSKYKY Tulostuslaitteiston optimointi auttaa kohdentamaan kustannukset /This is Why SafeQ on siihen oikea työkalu. Optimoidut tulostusratkaisut.

Lisätiedot

Tietopalveluiden sisältö ja vastuunjako

Tietopalveluiden sisältö ja vastuunjako Tietopalveluiden sisältö ja vastuunjako Seuraavassa konkretisoidaan palvelualuetarkkuudella toiminnallista vastuunjakoa toimittajan ja tilaajan välillä. 1. HelpDesk-palvelu Tietopalveluiden tuottama käyttäjätuki

Lisätiedot

aina tilanteen tasalla. kärcher fleet management. professional Kärcher Fleet

aina tilanteen tasalla. kärcher fleet management. professional Kärcher Fleet aina tilanteen tasalla. kärcher fleet management. professional Kärcher Fleet Ajantasainen tieto auttaa tehostamaan toimintaa. Kärcher Fleet -tietojärjestelmä tarjoaa modernin ja helppokäyttöisen työkalun

Lisätiedot

järjestelmän hankintaan

järjestelmän hankintaan järjestelmän hankintaan Yrityksen toimintojen hallintaan sopivan ohjelmiston miettiminen voi olla haastavaa, varsinkin jos aiempaa kokemusta ei ole. Tästä oppaasta löydät vinkkejä siihen, mitä kannattaa

Lisätiedot

Necorpoint on liiketoiminnan uudistamisen konsultointi- ja palveluyhtiö. Tarjoamme konsultointia ja jatkuvia palveluita työkaluineen.

Necorpoint on liiketoiminnan uudistamisen konsultointi- ja palveluyhtiö. Tarjoamme konsultointia ja jatkuvia palveluita työkaluineen. Necorpoint on liiketoiminnan uudistamisen konsultointi- ja palveluyhtiö. Tarjoamme konsultointia ja jatkuvia palveluita työkaluineen. Autamme asiakkaitamme uudistumisen kolmessa näkökulmassa: 1) ennakointityö

Lisätiedot

Vaivattomasti parasta tietoturvaa

Vaivattomasti parasta tietoturvaa Vaivattomasti parasta tietoturvaa BUSINESS SUITE Tietoturvan valinta voi olla myös helppoa Yrityksen tietoturvan valinta voi olla vaikeaa loputtomien vaihtoehtojen suossa tarpomista. F-Secure Business

Lisätiedot

konevuokraus kasvaa tuomalla tehokkuutta työmaille

konevuokraus kasvaa tuomalla tehokkuutta työmaille Sijoitusmessut 2016 konevuokraus kasvaa tuomalla tehokkuutta työmaille Tapio Kolunsarka, toimitusjohtaja, Ramirent oyj Ramirent on johtava konevuokrausratkaisujen tarjoaja Markkinajohtaja kahdeksassa maassa

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Pirjo Pöyhiä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Pirjo Pöyhiä 2.4.2014 1 Palkeet - Vaikuttava

Lisätiedot

Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit

Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit Elinkaarimallit ja -palvelut tulosseminaari Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit Hanna Kaleva KTI Kiinteistötieto Oy 26.9.2006 ELINKAARIMALLIT kehityshanke: KTI:n osaprojekti:

Lisätiedot

www.kaeser.com SIGMA AIR UTILITY Paineilman toimitussopimus

www.kaeser.com SIGMA AIR UTILITY Paineilman toimitussopimus SIGMA AIR UTILITY Paineilman toimitussopimus SIGMA AIR UTILITY Osta vain paineilmaa Kuvitelkaa tilanne, jossa uusi paineilmajärjestelmä ei edellytä minkäänlaisia investointeja: hankinta ei vaadi sen paremmin

Lisätiedot

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 ANVIA PILVI kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 Anvia Pilvi TIESITKÖ, ETTÄ YLI PUOLET SUOMALAISYRITYKSISTÄ KÄYTTÄÄ PILVIPALVELUITA? Anvia Pilvi on suomalaisille yrityksille tarkoitettu palvelu,

Lisätiedot

ENERGIA ILTA IISOY / Scandic Station 23.5.2013

ENERGIA ILTA IISOY / Scandic Station 23.5.2013 ENERGIA ILTA IISOY / Scandic Station 23.5.2013 Energia?! Kiinteistön käyttäjät sekä tekniset laitteistot käyttävät ja kuluttavat energiaa Jokin laite säätää ja ohjaa tätä kulutusta. Ohjauslaitteet keskitetty

Lisätiedot

Valviran strategiset linjaukset 2011 2015

Valviran strategiset linjaukset 2011 2015 Valviran strategiset linjaukset 2011 2015 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan keskusvirasto. sosiaali- ja terveydenhuollon, alkoholihallinnon

Lisätiedot

Muistitko soittaa asiakkaallesi?

Muistitko soittaa asiakkaallesi? webcrm Finland 1 webcrm Finland Muistitko soittaa asiakkaallesi? Riippumatta siitä, oletko myyntipäällikkö, markkinoija vai työskenteletkö HR tehtävissä, voit käyttää CRM ratkaisua erilaisiin tarpeisiin.

Lisätiedot

Maitotalous tuotteiden myyntiratkaisut

Maitotalous tuotteiden myyntiratkaisut Maitotalous tuotteiden myyntiratkaisut Saammeko esitellä, maitotalous tuotteiden myyntiratkaisujen kerma! Huurre tuo nyt markkinoille uuden ajan myyntiratkaisut maitotaloustuotteille Yhteistä Huurteen

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Kuinka IdM-hanke pidetään raiteillaan

Kuinka IdM-hanke pidetään raiteillaan Kuinka IdM-hanke pidetään raiteillaan Projektipäällikön kokemuksia 4.10.2011 IdM-projektitkin pitää suunnitella Kaiken perustana on riittävä ymmärrys projektin sisällöstä, laajuudesta ja vaaditusta osaamisesta

Lisätiedot

Varmista asiakastyytyväisyytesi. ValueFramelta tilitoimistojen oma toiminnanohjaus- ja asiakaspalvelujärjestelmä pilvipalveluna. Suuntaa menestykseen

Varmista asiakastyytyväisyytesi. ValueFramelta tilitoimistojen oma toiminnanohjaus- ja asiakaspalvelujärjestelmä pilvipalveluna. Suuntaa menestykseen Varmista asiakastyytyväisyytesi ValueFramelta tilitoimistojen oma toiminnanohjaus- ja asiakaspalvelujärjestelmä pilvipalveluna. Suuntaa menestykseen Haluatko kehittää toimintaasi? Me pystymme auttamaan.

Lisätiedot

Pilvipalvelut kehityksen mahdollistajana - (valmistavan PK-yrityksen näkökulmaa)

Pilvipalvelut kehityksen mahdollistajana - (valmistavan PK-yrityksen näkökulmaa) Pilvipalvelut kehityksen mahdollistajana - (valmistavan PK-yrityksen näkökulmaa) Juhani Lempiäinen Ohjelmapalvelujen tuottaja Digitaalinen tuoteprosessi-ohjelma Valmistavissa yrityksissä pilvipalvelujen

Lisätiedot

IT JA PAREMPI BISNES M\jX K``i`bX`e\e

IT JA PAREMPI BISNES M\jX K``i`bX`e\e IT JA PAREMPI BISNES Talentum Media Oy ja Vesa Tiirikainen ISBN 978-952-14-1506-7 Kansi ja taitto: Lapine Oy Kariston Kirjapaino Oy Sisältö Esipuhe 9 1. Parempaa bisnestä tietotekniikkaa hankkimalla! 13

Lisätiedot

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 Sivu 1(8) ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 ProCountor tutki syyskuun alussa asiakkaittensa tyytyväisyyttä ProCountor-ohjelmistoon sekä Helpdesk-palveluun. Asiakaskyselyyn vastasi 179 käyttäjää.

Lisätiedot