Tulostusympäristö, joka takaa tehokkuuden, tuottavuuden ja kustannussäästöt.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulostusympäristö, joka takaa tehokkuuden, tuottavuuden ja kustannussäästöt."

Transkriptio

1 Tulostusympäristö, joka takaa tehokkuuden, tuottavuuden ja kustannussäästöt. TULOSTUSYMPÄRISTÖN HALLINTAPALVELUT you can

2 Canonin tarjoamat palvelut varmistavat tulostusympäristösi hallinnan ja mahdollistavat huomattavat säästöt. " Canon tarjosi tulostusstrategian, joka sai pääoman tuottamaan nopeasti ja vähensi tulostukseen liittyviä kustannuksia yli 60 %." Horst Schlüchter Sovellushallinta- ja infrastruktuurijohtaja, R&V Versicherung, Saksa.

3 Canonille tulostusympäristön hallintapalvelut tarkoittavat tulostusympäristön ja -laitekannan aktiivista hallintaa ja jatkuvaa optimointia. Canonin aikaan saama muutos. Tulostaminen on väsymättömän kiinnostuksemme kohteena. Haluamme tarjota kaikille asiakkaillemme palvelut, jotka takaavat asiakkaillemme tuntuvat hyödyt, tulostusympäristön erinomaisen hallittavuuden ja jatkuvan kehittämisen. Tuntuvaa hyötyä hallintapalveluilla Asiakirjojen tuotanto on usein organisaatioiden suurimpia kulueriä jopa 3 % yrityksen tuloksesta. Useissakaan yrityksissä ei kuitenkaan ole aikaa, henkilöstöä tai asiantuntemusta tulostusympäristön valvontaan ja hallintaan. Canonin tarjoamien palvelujen avulla yritykset voivat keskittyä ydinliiketoimintaansa ja antaa toimintaansa tukevan tulostusympäristön hallinnan Canonille. Analyytikkojen mukaan säästöt voivat yltää jopa 30 prosenttiin, mutta palvelujen huolellisen suunnittelun ja toteutuksen avulla asiakkaamme pääsevät usein jopa prosentin säästöihin. Tulostus on ydinliiketoimintaamme Tulostus on Canonin ydinliiketoimintaa. Yhdistämme oikeat ihmiset, oikean tekniikan ja oikeat prosessit ja tarjoamme näin palvelut, joiden avulla tulostusympäristönne toimii joustavasti ja tehokkaasti. Lisäksi tarjoamamme palvelut voivat vähentää organisaationne kustannuksia ja parantaa sen tuottavuutta nyt ja pitkällä tähtäimellä organisaationne kasvaessa ja sen tarpeiden muuttuessa. " Hallintoalue on hyvää vauhtia matkalla tavoitteeseensa eli punnan säästöihin vuosittaisissa tulostuskustannuksissa. Tulostinten määrää on vähennetty huomattavasti. Mustekasettien kulutus on sen seurauksena vähentynyt 66 %, kun tavoite oli 50 %." Itä-Lothianin aluehallintovirasto, Skotlanti. " Käytössämme on luotettava ja turvallinen tulostusratkaisu, joka on parantanut tuottavuutta ja tietoturvaa sekä vähentänyt kustannuksia. Tulostuskustannuksemme ovat puolittuneet, ja säästämme vuosittain yli miljoona euroa." Fraport AG, Saksa.

4 Tehot uudelle tasolle viidessä vaiheessa. Canonin tarjoamat palvelut toteutetaan viisivaiheisena järjestelmänä ITIL-periaatteiden mukaisesti ja PRINCE2-projektinhallintamenetelmää hyödyntäen. Kunkin vaiheen lähtökohtana on, että toteuttamamme ratkaisu täyttää teknisten vaatimusten lisäksi myös liiketoimintanne tarpeet. Joustavan palvelumallimme ansiosta tulostuksenhallinta voidaan ulkoistaa, jolloin organisaationne hyötyy tehokkaasta palvelutoimituksesta, maailmanluokan teknologiasta ja jatkuvasta tuottavuudesta. 1 ITIL ja PRINCE2 ovat Ison-Britannian ja muiden maiden Office of Government Commerce -laitoksen rekisteröity tavaramerkki.

5 Canonin hallintapalvelut perustuvat ITILtoimintamalliin, joka tuottaa hyötyjä viidessä erillisessä mutta toisistaan riippuvassa vaiheessa: 1 MÄÄRITYS Canon toteuttaa analyysin, jossa selvitämme asiakkaan tulostusympäristön nykytilan. Arvioimme asiakkaan käyttämää tulostuslaitekantaa, tulostustapoja sekä tulostamiseen liittyviä prosesseja. Analyysin perusteella muodostamme käsityksen nykyiseen tulostusympäristöön liittyvistä kustannuksista ja annamme suositukset toiminnan tehostamiseksi. MÄÄRITYS 2 SUUNNITTELU Canonin kokeneet asiantuntijat suunnittelevat nykytila-analyysin perusteella tulostusratkaisun, joka vastaa yrityksenne tarpeisiin pitkällä aikavälillä. Selvitämme yhteistyössä liiketoimintanne ratkaisulle asettamat vaatimukset, ehdotamme palveluratkaisua ja määritämme uuden ratkaisun mahdollistamat säästöt. 5 SEURANTA Canonin hallintapalvelut hyödyntävät palvelu- ja toimintatietoja, tarjoavat jatkuvia parannuksia ja tukevat näin organisaation muuttuvia tarpeita. SEURANTA HALLINTA SUUNNITTELU KÄYTTÖÖNOTTO 4 HALLINTA Palvelupäällikkömme varmistaa, että tulostusratkaisunne ja asiakirjoihin liittyvät työnkulut toimivat optimaalisesti ja ennen kaikkea että sovitut KPI-mittarit ja SLAsopimukset täyttyvät. 3 KÄYTTÖÖNOTTO Käyttöönottopalvelujemme avulla varmistamme uuden ratkaisunne sujuvan käyttöönoton ja muutoksen hallinnan.

6 MÄÄRITYS SUUNNITTELU SEURANTA HALLINTA KÄYTTÖÖNOTTO Määritys. Canonin palvelunhallintamallissa määritysvaihe toimii tärkeänä perustana, jolle uusi tulostus- ja asiakirjanhallintastrategia voidaan luoda. Ensimmäisenä vuorossa on nykytila-analyysi Analysoimme huolellisesti asiakkaan tulostusympäristön, määritämme organisaation tulostukseen ja dokumenttien tuotantoon liittyvät työnkulut ja toimintatavat sekä tunnistamme mahdollisen muutostarpeen. Mitoitamme palvelun vastaamaan asiakkaan tarpeita. Nykytilan määritys Yleiskuva tulostusympäristöstä. Perusmääritys valottaa tulostuslaitekannan laajuutta, käyttöastetta ja kustannuksia. Kun määritys on valmis, annamme organisaatiolle tulostuskustannusarvion huolimatta siitä, onko laitteet ostettu, liisattu vai vuokrattu. Sen jälkeen voimme keskustella laitekannan ja toimintojen kehittämisestä. Tulostusympäristön analyysi Täsmällistä tietoa tulostusympäristöstä ja asiakirjojen käytöstä. Tulostusympäristön analyysi tuottaa täsmällisen katsauksen työnkulkuihin, jotka liittyvät tulostamiseen ja dokumenttien tuottamiseen yrityksessä. Palvelu antaa kattavan käsityksen asiakkaan tulostusympäristöstä ja analyysin perusteella teemme toimenpide-ehdotuksen, joka saattaa koostua seuraavista osista: laitteiden lukumäärän tarkistaminen, oikea sijoittelu ja dokumenttien tuotantoa koskevat suositukset, jotta käytettävyyttä voidaan parantaa, työnkulkuja tehostaa ja kokonaiskustannuksia vähentää. Palvelu tarjoaa kattavan, läpinäkyvän kuvan koko tulostusinfrastruktuurista ja sen päivittäisestä käytöstä. Analyysi sisältää laitteiden sijainnin osoittavan kaavakuvan ja kattavan kustannusarvion, ja sen perusteella tehdään suosituksia, jotka johtavat jatkuviin kustannussäästöihin ja tuottavuuden paranemiseen.

7 Määritys Selvitämme yrityksen dokumenttien tuotantoon ja tulostamiseen liittyviä toimintatapoja ja prosesseja sekä nykyisen tulostusympäristön mahdollisuuksia ja rajoituksia IT- ja tietoturvanäkökulmasta sekä yrityksen liiketoiminnan kannalta.

8 Suunnittelu Suunnittelemme liiketoimintanne tarpeita vastaavan ja IT-ympäristöönne soveltuvan ratkaisun. Dokumentoimme ja testaamme ratkaisun, jotta voimme varmistaa siltä edellytettävän tietoturvatason, integroitavuuden ja liiketoiminnan vaatimusten täyttymisen. Suunnittelu. Canon suunnittelee määritysvaiheen perusteella ratkaisun, jolla organisaationne toiminta optimoidaan. Ehdottamamme ratkaisu sisältää sopivimmat laitteistot, ohjelmistot ja palvelut, joilla ratkaisulle asetetut mitattavat edut saavutetaan pitkällä aikavälillä. Ratkaisu sovitetaan ennen kaikkea toiminnallisiin tarpeisiin ja muutoksen toivottuun nopeuteen. Suunnittelupalvelumme voivat tarjota seuraavat edut organisaationne tarpeiden mukaan: Yhdenmukainen laitekanta lisää toimistotyön tehokkuutta sekä pienentää koulutuksen ja tukipalvelujen tarvetta. Työskentelyä helpotetaan edistyksellisillä toiminnoilla, joista esimerkkinä skannaaminen suoraan sähköpostiin, PDF-tiedostoon tai valmiisiin järjestelmiin. Käytössä on yleisajuri, joten käyttäjät voivat käyttää kaikkia laitteita asentamatta erillisiä, laitekohtaisia ajureita. My Print Anywhere -toimintoa käyttämällä käyttäjät voivat noutaa tulosteensa milloin ja mistä haluavat huolehtimatta siitä, että ne joutuvat epähuomiossa väärälle henkilölle. Maailmanluokan tulostus- ja kuvantamislaitteemme sekä vahva ohjelmistotuotteiden valikoima optimoivat organisaationne tulostuksenhallinnan. Laitetyypit, käytettävyys ja kapasiteetti voidaan määritellä selkein periaattein ja hallintatoimin, ja lisäksi voidaan varmistaa, että oikeilla henkilöillä on oikeat resurssit käytössään oikeaan hintaan. Palvelu voidaan laajentaa kalustoon kuuluvien muiden valmistajien laitteiden tukeen ja hallintaan, jolloin saat tulostukseen liittyvät palvelut yhdestä paikasta, kun huolehdimme tarvikkeista ja huollosta puolestanne. Tässä tapauksessa voimme vähentää ylimääräisiä kuluja yhdessä yhtenäistämällä tulostuskaluston sovitun ajan puitteissa. Canon neuvottelee SLA-sopimuksista ja suunnittelee ne kanssanne ennen toteuttamista, jotta odotukset pysyvät selkeinä ja jotta ratkaisun sopivuutta voidaan verrata määriteltyihin tavoitteisiin. Canonin ratkaisu-, liiketoimintaja palveluasiantuntijat luovat yhdessä oman tiiminne kanssa palveluarkkitehtuurisuunnitelman, jonka mukaan tavoitteita tukeva, optimoitu tulostusympäristö voidaan toteuttaa. Projektinhallinta Projektinhallintapalvelumme takaa, että hallintapalvelut toteutetaan sovittujen parametrien, kuten ajan, laadun ja kustannushallinnan puitteissa, jotta käyttöönottovaihe sujuu kitkatta. Projektipäällikkömme ja/tai projektitiimimme ohjaavat toimituksia, jotta organisaation toiminnan katkokset voidaan minimoida ja uuden ratkaisun käyttöönottoa nopeuttaa, helpottaa ja yksinkertaistaa mahdollisimman tehokkaasti. Tähän sisältyvät tärkeänä osana välitavoitteet ja käyttäjien hyväksyttämiset.

9 MÄÄRITYS SUUNNITTELU SEURANTA HALLINTA KÄYTTÖÖNOTTO " Tiesimme suurin piirtein, mitä halusimme, mutta emme tienneet, kuinka saavuttaisimme haluamamme. Canonin kokemuksesta erilaisten ratkaisujen toimittamisessa muille asiakkaille oli paljon apua oikean ratkaisun valinnassa." Julie Caughey Talouspäällikkö, Itä-Lothianin aluehallintovirasto.

10 MÄÄRITYS SUUNNITTELU SEURANTA HALLINTA KÄYTTÖÖNOTTO Käyttöönotto. Tarjoamamme projektinhallinta varmistaa uuden ratkaisun käyttöönottovaiheen sujuvuuden ja tehokkaan muutoksen hallinnan, jolla minimoimme yrityksenne liiketoimintaan ja loppukäyttäjiin kohdistuvat häiriöt. Muutosviestinnän ja koulutuksen suunnittelu Uuden tulostusratkaisun käyttöönotto saattaa huolestuttaa, mutta voimme tukea ja sitouttaa henkilöstöänne muutokseen sunnittelemalla huolella muutosviestinnän ja ennakoimalla henkilöstön koulutustarpeet. Canonin henkilöstö tekee tiivistä yhteistyötä kanssanne muutoksen sujuvuuden varmistamiseksi ja viestinnän ja koulutuksen suunnittelemiseksi. Muutosvastaisuutta voidaan torjua ja tavoitteeseen päästä vain tiedottamalla muutoksesta tehokkaasti ja jatkuvasti sekä kertomalla siihen liittyvistä vaatimuksista, eduista ja käyttäjiin kohdistuvista vaikutuksista. Käyttäjien koulutus Käyttäjien koulutus on ensiarvoisen tärkeää, jotta organisaatiosi saa uudesta ratkaisusta mahdollisimman suuren hyödyn. Canonin kattava koulutusohjelma räätälöidään organisaationne ja käyttäjienne tarpeisiin. Koulutus voidaan järjestää useilla eri tavoilla, kuten ryhmäkoulutuksena organisaation omissa tai muissa tiloissa sekä kahdenkeskisenä tai pienryhmäkoulutuksena. Koulutuksen aikana henkilöstö tutustuu seuraaviin asioihin: uusien laitteiden toiminta, etenkin tuottavuutta kasvattavat toiminnot työnkulkujen ja käytön hallinta uusien ohjelmistojen tuloksena Canonin yhteyshenkilö ja yhteydenottotavat ongelmatilanteissa tai tulostamiseen liittyvissä kysymyksissä. Laitteiston, ohjelmiston ja palvelujen käyttöönotto Määritysvaiheen jälkeen kaikki ratkaisun osa-alueet ja niiden käyttöönoton aikataulut suunnitellaan niin, että organisaation toimintaan tulee mahdollisimman vähän katkoksia. Uusi ratkaisu laitteistoineen ja ohjelmistoineen asennetaan ja vanhat sijoitetaan uudelleen ja/tai hävitetään sovitun aikataulun mukaan, jolloin siirtymä vanhasta ympäristöstä uuteen tilaan sujuu kitkatta. " Olimme erittäin tyytyväisiä siihen, kuinka tehokkaasti Canon hoiti tämän haastavan projektin. Canon selvästi ymmärtää liiketoimintaprosessiemme ja vanhan ITympäristömme asettamat vaatimukset." Roland Krieg Tietohallintopäällikkö, Fraport AG, Saksa.

11 Käyttöönotto Toimitamme uuden ratkaisukokonaisuuden suunnitelmallisesti ja asennamme sekä integroimme sen saumattomasti IT-ympäristöönne. Varmistamme henkilöstönne osaamisen koulutusten avulla ja vastaamme sujuvasta muutoksen hallinnasta.

12 Hallinta Hallintapalvelujemme avulla tulostusympäristönne pysyy hallinnassa ja optimoituna muuttuvia tarpeitanne silmällä pitäen. Seuraamme ratkaisun suorituskykyä ja varmistamme sen toimivuuden. Hallinta. Tulostusympäristön hallintapalvelujen tarjoajana Canon keskittyy jatkuvasti parantamaan IT-palvelunhallintaan liittyviä prosesseja. Näin voimme auttaa asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, saavuttamaan kustannussäästöjä ja hallitsemaan laitekantaan liittyviä muutoksia niin, että organisaatioon kohdistuvat vaikutukset minimoidaan. Laitekannan hallinta Tuemme asiakkaidemme liiketoimintatavoitteita suunnittelemalla ja toteuttamalla tulostusympäristön hallintaratkaisuja. Käyttöönoton jälkeen tulostusympäristö edellyttää jatkuvaa hallintaa, jotta sopimuksen mukaiset taloudelliset ja operatiiviset tavoitteet voidaan saavuttaa (KPI tai SLA). Canonin palvelupäällikkö on vastuussa palvelusopimuksen noudattamisesta, sovittujen SLA-sopimusten täyttymisestä ja sijoitusten tuoton maksimoinnista. Canonin palvelupäällikkö työskentelee asiakkaan ja oman tiiminsä sekä tarpeen mukaan ulkoisten toimittajien kanssa. Hän ohjaa muutosta ja koulutusta tehokkaasti, helpottaa uuden tekniikan sisäistämistä ja pyrkii kohentamaan työntekijöiden tuottavuutta, vähentämään tulostukseen liittyviä kustannuksia ja parantamaan resurssien saatavuutta koko organisaatiossa. Laitekannan ylläpito ja kehittäminen Palvelu takaa, että asiakkaan tulostusjärjestelmä toimii jatkuvasti mahdollisimman hyvin. Palvelulla varmistetaan lisäksi, että kaikkia tulostukseen ja liiketoimintaan liittyviä periaatteita noudatetaan, mukaan lukien tulostusta, hankintaa, turvallisuutta ja käyttäjiä koskevat periaatteet. Palvelu helpottaa myös käyttöönottoprosessia tulostusympäristön muutosten, kuten asennuksen, siirtojen, lisäysten tai muutosten tai ratkaisupäivityksiin liittyvien asennusten yhteydessä. Lisäksi palvelu nopeuttaa korjausmenettelyä, jos ITympäristössä ilmenee vakava häiriö. Asiakaspalvelu IT-henkilöstölle ja käyttäjille on Canonilla yksi yhteyshenkilö kaikkia kysymyksiä, vikatilanteita ja ongelmia varten. Vaihtoehtoja on tarjolla laaja valikoima, ja ne kaikki vapauttavat sisäisiä IT-resursseja ydinliiketoimintaan ja kasvattavat tulostusratkaisun käytettävyyttä. Resurssien hallinta Suunnittelemme, toteutamme ja hallitsemme resursseja määritysvaiheesta aina seurantavaiheeseen asti. Näin voimme etsiä sopivimmat laitteet ja sovellukset ja huolehtia niiden taloudellisista vaikutuksista, suunnittelusta ja käyttöönotosta koko sopimuskauden ajan. Siirrot, lisäykset ja muutokset Canonin hallintapalvelujen siirto-, lisäys- ja muutospalvelut sisältävät laitteistoon ja ohjelmistoon liittyviä asiantuntijapalveluja paikan päällä tarpeen mukaan. Tarvittavat protokollat, menettelyt, välitettävät tiedot, luvat ja palveluista huolehtivat tahot määritellään ja kirjataan huolellisesti palvelusopimuksen aikatauluihin ja versiokohtaiseen hallintapalvelujen käyttöohjeeseen.

13 MÄÄRITYS SUUNNITTELU SEURANTA HALLINTA KÄYTTÖÖNOTTO Tuki paikan päällä Paikan päällä tarjottavat tukipalvelut mahdollistavat ennakoivan, nopean reagoinnin ensimmäisen ja toisen asteen tulostusongelmiin. Kätevä palvelu voidaan ulottaa kattamaan ennalta ehkäisevä koulutus ja tuki, joiden ansiosta käyttäjät voivat hyödyntää tarvitsemiaan laitteita helposti ja maksimoida toimintojen käytön. Vaihtoehtojen laaja valikoima kattaa kaikki vaatimukset. Etähallinta Canon voi vähentää kokonaiskustannuksia automatisoimalla tulostusympäristöösi liittyviä mittarinlukuja ja tarviketilauksia. Voimme lisäksi valvoa tulostuslaitteita ja niihin liittyviä ohjelmistoja vuorokauden ympäri ja ratkaista näin mahdolliset ongelmat ennen kuin ne vaikuttavat organisaatioon. Näin kaluston käytettävyys ja käyttäjien tyytyväisyys kasvavat. Tulostamisen tekniset palvelut Kaikissa tulostusratkaisuissa voi ilmetä käyttäjille ja IT-tuelle hankalia kipupisteitä. Ongelmia voivat aiheuttaa esimerkiksi paperitukokset, väriaineen ja niittien lisääminen sekä materiaalien saatavuus, ja kaikki nämä tekijät voivat vaikuttaa käyttäjien tyytyväisyyteen huomattavasti. Tulostamisen tekniset palvelut hoitavat päivittäiset tehtävät asiakkaan puolesta ja ratkaisevat ja ehkäisevät tällaisia ongelmia. Tulostamisen teknisiä palveluita kannattaa hyödyntää erityisesti organisaatioissa, joissa on suuri tulostuslaitekanta, jotta laitteet olisivat asiakkaan vaatimuksia vastaavassa valmiudessa. Asiakas hyötyy, kun tulostusratkaisun toiminta ja suorituskyky maksimoidaan, ja palvelut voidaan hankkia joko koko- tai osa-aikaisiksi tarpeen mukaan. Kapasiteetin seuranta- ja raportointipalvelu Palvelun avulla seurataan tarkasti tulostamista ja skannausta ja raportoidaan niistä. Asiakas saa mahdollisimman suuren hyödyn niin käytettävyydessä kuin suorituskyvyssäkin.

14 Jatkuva palvelun kehittäminen Laadimme säännöllisesti toimintaehdotuksia ja annamme suosituksia tulostusympäristön tehostamiseksi ja optimoimiseksi sekä IT-ympäristön toimivuuden varmistamiseksi. Jatkuva palvelun kehittäminen. Joistakin palvelumalleista poiketen Canonin tulostusympäristön hallintapalvelut sisältävät seurantavaiheen, jossa käyttöönottovaiheessa toimitettu ratkaisu optimoidaan ajan myötä, jotta se vastaa organisaation muuttuvia tarpeita. Raportointi Canonin palvelupäällikkö laatii raportteja ja järjestää säännöllisesti seurantapalavereja, joissa hän voi suositella toimintojen tehostamiseen, henkilöstön tuottavuuteen ja kustannussäästöihin johtavia parannuksia. Canonin asiantuntemuksella laaditut analyysit ja palvelun sopivuusraportit tarjoavat uutta tietoa tukipalvelujen kaikista osista, kuten yhteydenotoista, trendeistä, suorituskykymittareista sekä sopimuksen muutoksista ja päivityksistä. Niiden avulla Canonin palvelupäällikkö ja tulostamisen asiantuntijat voivat havaita ja selvittää epätavalliset trendit ja tapaukset ennen kuin ne vaikuttavat organisaatioosi. Lisäksi ne tarjoavat jatkuvan näkymän hallintapalvelujen toimintaan ja yleiseen tehoon. Canonin hallintaraportteja käytetään säännöllisesti koolle kutsuttavissa palavereissa. Hallintaraportit kattavat hallintapalvelujen seuraavat osa-alueet: SLA-mittarit laitteiden käyttöaste resurssien hallinta, siirrot, lisäykset ja muutokset mukaan luettuina trendit ja palvelun jatkuva kehittäminen Seurantapalaverit Palavereissa kaikki sidosryhmät voivat avoimesti verrata toimintaa tavoitteisiin sekä keskustella suuntauksiin ja toimintaan liittyvistä toimenpiteistä. Canonin palvelupäällikkö koordinoi seurantapalavereja. Jatkuva palvelun kehittäminen Canonin jatkuva palvelun kehittäminen tuo nykyiset ja suunnitteilla olevat palvelumme linjaan organisaationne nykyisten ja tulevien strategisten tarpeiden, IT-prosessien kehitysasteen ja ympäristöperiaatteiden kanssa. Näin luomme aidon, molempia osapuolia hyödyttävät kumppanuussuhteen organisaationne kanssa ja voimme kumpikin pyrkiä tuottavuuden kasvattamiseen ja kustannuksien vähentämiseen.

15 MÄÄRITYS SUUNNITTELU SEURANTA HALLINTA KÄYTTÖÖNOTTO

16 MÄÄRITYS Canon yhdistää optimaalisen palveluvalikoiman oikeisiin laitteisiin ja ohjelmistoihin ja luo näin tulostusympäristön, joka tuottaa tuntuvia hyötyjä koko opimuskauden ajan. SEURANTA HALLINTA SUUNNITTELU KÄYTTÖÖNOTTO Kustannusten hallinta Tietoturva Tuottavuus Käytettävyys Laitteiden tehokas toiminta Dokumenttien tuottamisen tehokkuus Ympäristövaikutukset MÄÄRITYS Tulostamisen nykytila-arvio Tulostusympäristön analyysi SUUNNITTELU Ratkaisun suunnittelu Projektinhallinta KÄYTTÖÖNOTTO Käyttökoulutus Muutosviestinnän ja koulutuksen suunnittelu Käyttöönottopalvelut HALLINTA Laitekannan hallinta Resurssien hallinta Siirrot, lisäykset ja muutokset Etähallintapalvelut Asiakaspalvelu Tuki paikan päällä Tulostamisen tekniset palvelut Laitekannan ylläpito ja kehittäminen Kapasiteetin ja käytettävyyden raportointi Ongelmanratkaisu SEURANTA Jatkuva palvelun kehittäminen Raportointi Seurantapalaverit Canon tarjoaa laajan valikoiman asiantuntijapalveluja, jotka eivät välttämättä sisälly yllä olevaan erittelyyn. Kaikkiin palveluihin voidaan tehdä muutoksia. Canon Inc. canon.com Canon Europe canon-europe.com Canon Oy Huopalahdentie 24, PL Helsinki puhelin canon.fi Finnish Edition 0159W821 Canon Europa N.V., 2011

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0)

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0) Monipuolista hienomekaniikkaa Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI-04430 Järvenpää. Tel. +358 (0) 9 836 6070. www.mecsalo.com Liiketoiminta Valmistamme edistyksellisiä tuotteita vaativiin sovelluksiin

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Liikeidea. Etunimi Sukunimi

Liikeidea. Etunimi Sukunimi Liikeidea Funidata Oy on perustettu maaliskuussa 2016 Tampereen yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteisen Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi OTM-hankkeen

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Valtion yhteisen viestintäratkaisun toiminnallisen käyttöönoton tuki Askel - konsultointi

Valtion yhteisen viestintäratkaisun toiminnallisen käyttöönoton tuki Askel - konsultointi Valtion yhteisen viestintäratkaisun toiminnallisen käyttöönoton tuki Askel - konsultointi Valtion yhteinen viestintäratkaisu Viestintäratkaisu vastaa hallinnon tuottavuus, vaikuttavuus ja asiakeskeisyys

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM

GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM 2 Getinge Clean Management System GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM (CMS) -JÄRJESTELMÄ ENTISTÄ PAREMPI PROSESSI, AINUTLAATUINEN RATKAISU Getinge voi auttaa yritystäsi hallitsemaan

Lisätiedot

TEHTÄVIEN HALLINTA JA DIGITAALINEN ALKO

TEHTÄVIEN HALLINTA JA DIGITAALINEN ALKO TEHTÄVIEN HALLINTA JA DIGITAALINEN ALKO Reko Lehti Teknologiapäällikkö 31.08.2016 31.8.2016 Alkujumppa Konteksti: Alko tänään Matkalla digitaaliseksi organisaatioksi Palveluväylä prosesseille ja palveluille

Lisätiedot

Arviointi ja mittaaminen

Arviointi ja mittaaminen Arviointi ja mittaaminen Laatuvastaavien koulutus 5.6.2007 pirjo.halonen@adm.jyu.fi 014 260 1180 050 428 5315 Arviointi itsearviointia sisäisiä auditointeja ulkoisia auditointeja johdon katselmusta vertaisarviointeja

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Pirjo Pöyhiä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Pirjo Pöyhiä 2.4.2014 1 Palkeet - Vaikuttava

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HELSINGIN KAUPUNKI JA LOGICA OY 1 Palvelusopimus 22005 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUNA -PALVELUN TEKNINEN PALVELINYMPÄRISTÖN KUVAUS... 2 2 PALVELUNA-PALVELU...

Lisätiedot

IT JA PAREMPI BISNES M\jX K``i`bX`e\e

IT JA PAREMPI BISNES M\jX K``i`bX`e\e IT JA PAREMPI BISNES Talentum Media Oy ja Vesa Tiirikainen ISBN 978-952-14-1506-7 Kansi ja taitto: Lapine Oy Kariston Kirjapaino Oy Sisältö Esipuhe 9 1. Parempaa bisnestä tietotekniikkaa hankkimalla! 13

Lisätiedot

konevuokraus kasvaa tuomalla tehokkuutta työmaille

konevuokraus kasvaa tuomalla tehokkuutta työmaille Sijoitusmessut 2016 konevuokraus kasvaa tuomalla tehokkuutta työmaille Tapio Kolunsarka, toimitusjohtaja, Ramirent oyj Ramirent on johtava konevuokrausratkaisujen tarjoaja Markkinajohtaja kahdeksassa maassa

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Facta Osoiterekisterin ja KRYSP-Osoitteet rajapinnan käyttöönotto

Facta Osoiterekisterin ja KRYSP-Osoitteet rajapinnan käyttöönotto Facta Osoiterekisterin ja KRYSP-Osoitteet rajapinnan käyttöönotto Helsingin kaupunki TARJOUS 288448 1.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARJOUKSEN KOHDE... 3 2 FACTA OSOITEREKISTERI... 3 3 KRYSP-OSOITTEET RAJAPINTA...

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Hallitusohjelman kirjaukset Valtio: Nykyinen valtionhallinnon tuottavuusohjelma korvataan uudella vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla,

Lisätiedot

Askeleet kohti tehokkaampaa Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannon johtamista

Askeleet kohti tehokkaampaa Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannon johtamista Askeleet kohti tehokkaampaa Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannon johtamista PIENEMMILLÄ RESURSSEILLA TEHOKKAAMMIN LAATUA VAIKUTTAVAMMIN KASVAVA ASIAKASKUNTA SoTe johtajan kehitysaskeleet 1. Kaiva

Lisätiedot

Keskitymme aina asiakkaaseen

Keskitymme aina asiakkaaseen johdanto Keskitymme aina asiakkaaseen lsab toimittaa työkaluja koko metalliteollisuudelle. Tarjoamme laadukkaita työkaluratkaisuja ja terähuoltopalvelua. Asiakas on aina toimintamme keskipisteessä. Vahvuutemme

Lisätiedot

TURVAKASSARATKAISU KÄTEISEN RAHAN KIERRÄTYKSEEN

TURVAKASSARATKAISU KÄTEISEN RAHAN KIERRÄTYKSEEN TURVAKASSARATKAISU KÄTEISEN RAHAN KIERRÄTYKSEEN Kiitämme tarjouspyynnöstänne ja tarjoamme Teille turvakassaratkaisua seteleiden ja kolikoiden kierrätykseen. Laitekokoonpano on esitelty tässä dokumentissa.

Lisätiedot

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella Tero Lähivaara Tavoitteet uudella toiminta mallilla selkeä ostaja/tuottaja roolitus kaikki lääkintäteknisen ylläpidon

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUN LYHYT ULKOISTUSOPAS

ASIAKASPALVELUN LYHYT ULKOISTUSOPAS ASIAKASPALVELUN LYHYT ULKOISTUSOPAS Miksi, milloin ja miten kannattaa ulkoistaa asiakaspalvelu? Part of Eniro Group Miksi ulkoistaa asiakaspalvelu? VIISI HYVÄÄ SYYTÄ: 1. Joustavat palveluajat ja -kanavat

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Verkkoratkaisujen tarjoaminen pk-yrityksille muistuttaa hieman

Lisätiedot

Sijoitusten hoitopalvelu

Sijoitusten hoitopalvelu Sijoitusten hoitopalvelu Vaurastuminen kuuluu kaikille, oma salkunhoitaja jokaiselle. Aktiivista huolenpitoa sijoituksillesi Sijoitusten hoitopalvelu tarjoaa sinulle uudenlaista varojen hoitoa, olitpa

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi -työtila Käyttäjien profiilitietojen (toimiala, paikkakunta, kiinnostuksen kohteet) mukaan rakentuva sähköinen työtila,

Lisätiedot

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA]

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA] Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist

Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät 11.1.2017 Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist 1 Mottomme! Me yrittäjät elämme myymällä mutta me teemme voitot ja tulokset

Lisätiedot

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin 07.10.2010 Patrick Qvick Sisällys 1. Qentinel 2. Laadukas ohjelmisto täyttää sille asetetut tarpeet 3. SAP -projektin kriittisiä menestystekijöitä 4.

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Palkeiden tuotannon tuen ja ylläpidon sekä raportoinnin palvelut. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Palkeiden tuotannon tuen ja ylläpidon sekä raportoinnin palvelut. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeiden tuotannon tuen ja ylläpidon sekä raportoinnin palvelut Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Tuotannon tuen ja ylläpidon palvelut virastoille Valtion talous- ja

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen LUC-palvelupiste Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen Taustat - Konsernin strategiasta (2009) löytyy toiminta-ajatus Palvelut tuotettava pääosin yhdessä - Yhdeksi kehityskohteeksi

Lisätiedot

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT Johdanto Mahdollisuus koputtaa harvoin ovellesi. Koputa sen sijaan mahdollisuuden ovea, jos toivot pääseväsi sisään. J okaisen myyjän on hyvä tiedostaa miten ja miksi pitää

Lisätiedot

Service Management kokonaisvaltaisen palveluhallinnan ja suunnitelmallisen kehittämisen välineenä

Service Management kokonaisvaltaisen palveluhallinnan ja suunnitelmallisen kehittämisen välineenä Service Management kokonaisvaltaisen palveluhallinnan ja suunnitelmallisen kehittämisen välineenä Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Service Management -tietoiskun

Lisätiedot

septima tuotannon uusi elämä

septima tuotannon uusi elämä septima tuotannon uusi elämä 1 2 3 4 5 6 7 Lupaus Septima-palvelutuotteella saamme seitsemässä päivässä aikaan yrityksesi tuotannolle uuden elämän. Uuden tehokkaamman elämän, jossa kustannukset saadaan

Lisätiedot

Tilaajien rooli virtaustehokkuuden kehittämisessä

Tilaajien rooli virtaustehokkuuden kehittämisessä Tilaajien rooli virtaustehokkuuden kehittämisessä 15.11.2016 1 Mahdollisuus Valmistavan tuotannon tehokkuus on yli kolminkertaistunut rakentamiseen verrattuna Etumatka voidaan kuoroa tuomalla työmaalle

Lisätiedot

TUOTETIEDOT SAHATARVIKKEET. Text

TUOTETIEDOT SAHATARVIKKEET. Text TUOTETIEDOT Text SAHATARVIKKEET ProSelect on ainutlaatuinen valikoimamme metsäkoneiden varaosia, lisätarvikkeita ja kuluvia osia. Sarja on suunniteltu tarjoamaan metsäkoneen käyttäjälle mahdollisuus parantaa

Lisätiedot

HANKINNAN KOHTEEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA LAATUVERTAILU LIITE 8

HANKINNAN KOHTEEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA LAATUVERTAILU LIITE 8 HANKINNAN KOHTEEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA LAATUVERTAILU LIITE 8 Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä OHJEET TARJOAJALLE - Tämä on tarjouslomake, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä

Lisätiedot

Asiakkaillemme mitatusti hyviä tuloksia ja kannattavuutta

Asiakkaillemme mitatusti hyviä tuloksia ja kannattavuutta Asiakkaillemme mitatusti hyviä tuloksia ja kannattavuutta Onnistumme yhdessä Aktiivista uudistumista ja uusia palveluja Parannamme asiakkaidemme ja kumppaniemme kilpailukykyä ja kannattavuutta sekä edistämme

Lisätiedot

telecare IP langaton kutsujärjestelmä LISÄÄ VAPAUTTA. VÄHEMMÄN HUOLTA.

telecare IP langaton kutsujärjestelmä LISÄÄ VAPAUTTA. VÄHEMMÄN HUOLTA. telecare IP langaton kutsujärjestelmä LISÄÄ VAPAUTTA. VÄHEMMÄN HUOLTA. LANGATON KUTSUJÄRJESTELMÄ TURVALLISUUTTA JA HUOLETTOMUUTTA Rouva Niemi Huone 25 22:15 MISSÄ ROUVA NIEMI ON? HÄLYTYS 1 2? Ilman Ascom

Lisätiedot

Kasvavaa kilpailukykyä. Tuottavuuspalvelut. Selvästi enemmän

Kasvavaa kilpailukykyä. Tuottavuuspalvelut. Selvästi enemmän Kasvavaa kilpailukykyä Tuottavuuspalvelut Selvästi enemmän Mittarointipalvelu OHJAUSTEN KYTKENTÄ OHJELMISTON ASENNUS SOVITTU PALVELUTASO MITTAROINTI LAITEASENNUS LAITETASON MITTAROINTI ENNALTA SOVITUT

Lisätiedot

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet Valvira valvoo terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden valmistusta ja markkinoita sekä edistää käytön turvallisuutta. Valmistajat vastaavat siitä, että tuotteiden

Lisätiedot

FastMig X Intelligent

FastMig X Intelligent FastMig X Intelligent ÄLYKÄSTÄ HITSAUSTA ERILAISIA MATERIAALEJA TYÖSTÄVIEN KONEPAJOJEN TARPEISIIN Kemppi K7 Hitsauslaitteet 24.06.2016 1(10) FastMig X Intelligent, Älykästä hitsausta erilaisia materiaaleja

Lisätiedot

Projektin suunnittelu. Pienryhmäopetus - 71A00300

Projektin suunnittelu. Pienryhmäopetus - 71A00300 Projektin suunnittelu Pienryhmäopetus - 71A00300 Projektikanvaasi Mikä on projektikanvaasi? Visuaalinen työkalu projektitiimille, joka helpottaa projektin suunnittelussa ja projektin tavoitteiden kommunikaatiossa

Lisätiedot

itsmf Finland Conference 2016 Focus Pia Haikonen IT- palvelunhallinta muutosjohtamisen tukena

itsmf Finland Conference 2016 Focus Pia Haikonen IT- palvelunhallinta muutosjohtamisen tukena itsmf Finland Conference 2016 Focus Pia Haikonen IT- palvelunhallinta muutosjohtamisen tukena Verohallinnon tehtävä Verohallinto kerää suurimman osan Suomen veroista ja veronluonteisista maksuista Lähes

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas 1 (6) Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas Sisällys Mikä on toimintajärjestelmä... 2 Hyvä toimintajärjestelmä... 3 Hyödyt... 3 Toimintajärjestelmän rakentaminen... 4 Autamme sinua... 6 Business

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Pikaopas TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Mikä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien,

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

29.11.2015. Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit IC130301. Storage. Storage - trendit. 5 opintopistettä. Petri Nuutinen

29.11.2015. Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit IC130301. Storage. Storage - trendit. 5 opintopistettä. Petri Nuutinen Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit IC130301 5 opintopistettä Petri Nuutinen 5 opintopistettä Petri Nuutinen Storage Storage hallinnassa tärkeää saatavuus laajentaminen turvaaminen optimointi Storagen

Lisätiedot

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille www.ramirent.fi Korkeat standardit Monipuolisiin High Class-tiloihin sovelletaan standardeja, jotka ovat lähes yhtä tiukat kuin

Lisätiedot

Integral Reactive PALVELUKUVAUS

Integral Reactive PALVELUKUVAUS 2016 Integral Reactive PALVELUKUVAUS Helpdesk 09 4247 5858 PALVELUKUVAUS, INTEGRAL PROACTIVE 1 (6) Sisällys 1 YLEISTÄ... 2 2 PALVELUN SISÄLTÖ... 2 3 PALVELUN TOTEUTTAMINEN... 2 3.1 Palvelupyyntöjen vastaanottaminen...

Lisätiedot

Paja 3, Tampere

Paja 3, Tampere Paja 3, Tampere 3.12.2015 Aikataulu 9.15-9.30 Aamukahvit 9.30-9.45 Tervetuloa 9.45-11.30 Kotitehtävän purku 11.30-12.15 Lounas 12.15-13.30 Työskentelyä 13.30-14.00 Pajojen arviointi 14.00 14.15 Kahvi 14.15-14.30

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Palvelupäällikkö Timo Karppanen Käsiteltävät asiat Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtion jaettu tuotantoympäristö

Lisätiedot

Jos osaat säästää rahaa, osaat myös tehdä sitä.

Jos osaat säästää rahaa, osaat myös tehdä sitä. Säästösopimus Jos osaat säästää rahaa, osaat myös tehdä sitä. Sijoittaminen on järkevä tapa vaurastua Mandatum Lifen Säästösopimus on aktiiviseen säästämiseen ja sijoittamiseen sopiva kapitalisaatiosopimus.

Lisätiedot

TYÖMOTIVAATIOLLA VAI -HYVINVOINNILLA PAREMPAA TUOTTAVUUTTA

TYÖMOTIVAATIOLLA VAI -HYVINVOINNILLA PAREMPAA TUOTTAVUUTTA TYÖMOTIVAATIOLLA VAI -HYVINVOINNILLA PAREMPAA TUOTTAVUUTTA Matti Tiusanen Johtaja, hallituksen puheenjohtaja Motiwell tutkimuspalvelut www.motiwell.fi Työntekijät eivät enää sitoudu yrityksiin vaan mielekkääksi

Lisätiedot

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS Toiminta- ja laatusuunnitelmamalli 1(5) YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2017-2018 ASIKKALAN KUNTA HEINOLAN KAUPUNKI HOLLOLAN KUNTA

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

Tulostuslaitteiston optimointi auttaa kohdentamaan kustannukset /This is Why SafeQ on siihen oikea työkalu.

Tulostuslaitteiston optimointi auttaa kohdentamaan kustannukset /This is Why SafeQ on siihen oikea työkalu. SafeQ Tulostuksen hallintaohjelmisto MAKSIMOI TULOSTUSYMPÄRISTÖSI SUORITUSKYKY Tulostuslaitteiston optimointi auttaa kohdentamaan kustannukset /This is Why SafeQ on siihen oikea työkalu. Optimoidut tulostusratkaisut.

Lisätiedot

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Jukka Aalto Helsinki 26.11.2015 Näkökulmat 1. Henkilöstöhallinto 2. Taloushallinto 3. Haasteet 27.11.2015

Lisätiedot

Turvallisuusjohtamisjärjestelmäyleistä

Turvallisuusjohtamisjärjestelmäyleistä Turvallisuusjohtamisjärjestelmäyleistä Heidi Niemimuukko 12.3.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Esitys Turvallisuusjohtamisjärjestelmä konseptina Miksi turvallisuusjohtamista? Johtamisjärjestelmässä

Lisätiedot

Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa

Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa Menestyvä liiketoiminta muistuttaa monin osin huippuunsa viritettyä orkesteria jossa eri osien sopusuhtainen vuorovaikutus ja integrointi luovat sykähdyttävän esityksen.

Lisätiedot

Visit Optimoinnilla parempaan tulokseen!

Visit Optimoinnilla parempaan tulokseen! Visit Optimoinnilla parempaan tulokseen! Montako asiakasta teillä käy päivittäin? Moniko heistä on todellinen ostaja? Kuinka monet poistuvat ostamatta? Osaatko optimoida oikean henkilökuntamäärän kullekin

Lisätiedot

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle Kimmo Linnavuori Valviran tehtävä lääkinnällisten laitteiden valvonnassa Laki 629/2010 terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista:

Lisätiedot

Kehitä. varastosi toimintaa. Fimatic varastoratkaisulla. Varaston tehokkuutta voidaan lisätä vaiheittain Fimatic varastoratkaisulla: 5.

Kehitä. varastosi toimintaa. Fimatic varastoratkaisulla. Varaston tehokkuutta voidaan lisätä vaiheittain Fimatic varastoratkaisulla: 5. VARASTORATKAISU Kehitä varastosi toimintaa Fimatic varastoratkaisulla Onko varastosi tehokkuudessa parantamisen tarvetta? Ovatko käytössä olevat keräysjärjestelmät kustannustehokkain tapa kerätä tuotteenne?

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Yli 100 vuotta Yli 100 kertaa päivässä

Yli 100 vuotta Yli 100 kertaa päivässä Yli 100 vuotta Yli 100 kertaa päivässä Asiakkaan tarpeesta lisäarvoa tuotteelle; Palveluilla lisäarvoa asiakkaalle 3.11.2016, Teppo Aatola, toimitusjohtaja, Meconet Oy Ohjelma 10 min: Meconet konserni

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI

ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI 02 ASIAKKAAMME PARAS KUMPPANI Meillä Swagelok Helsingissä on tavoitteena aina tyytyväinen asiakas. Haluamme tehdä joka päivä parhaamme asiakkaidemme eteen. Asiakaspalvelu Tarjoamme

Lisätiedot

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Perheystävällinen työpaikka Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Miksi perheystävällisyys kannattaa? Top 3 1.Perheystävällinen työpaikka houkuttelee parhaita osaajia ja sitouttaa heidät

Lisätiedot

Johtava kansainvälinen vammojen hoitoon erikoistunut sairaala mullistaa potilaitten hoidon teknologian avulla. Unfallkrankenhaus Berlin

Johtava kansainvälinen vammojen hoitoon erikoistunut sairaala mullistaa potilaitten hoidon teknologian avulla. Unfallkrankenhaus Berlin Johtava kansainvälinen vammojen hoitoon erikoistunut sairaala mullistaa potilaitten hoidon teknologian avulla (Berliinin akuuttisairaala) www.ukb.de yli 1 000 työntekijää Saksa Terveydenhuolto on yksi

Lisätiedot

REXEL TEOLLISUUSAUTOMAATIO

REXEL TEOLLISUUSAUTOMAATIO N KOKONAISRATKAISUT Toimiva teollisuusautomaatio toimii koko tehtaan prosessitoiminnan keskitettynä työkaluna. Lisäksi oikeaoppinen automaatiokokonaisuus vähentää energiankulutusta jopa 30 prosenttia!

Lisätiedot

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA Arto Engbom Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKETOIMINNASSA Arto Engbom Laatu ja kehitysjohtaja, Laitteet liiketoiminta-alue

Lisätiedot

SharePoint verkkopalvelualustana

SharePoint verkkopalvelualustana SharePoint verkkopalvelualustana Agenda Onko Microsoft onnistunut pyrkimyksissään kehittää SharePointia nykyaikaiseksi verkkojulkaisualustaksi? Vieläkö se mielletään lähinnä dokumenttienhallintaan sopivana

Lisätiedot

Hyvinvointialan ICT-projekti. Hoiva-ICT Arja Ranta-aho Projektipäällikkö IT-Mind Oy

Hyvinvointialan ICT-projekti. Hoiva-ICT Arja Ranta-aho Projektipäällikkö IT-Mind Oy Hyvinvointialan ICT-projekti Hoiva-ICT 18.01.2012 Arja Ranta-aho Projektipäällikkö IT-Mind Oy HOIVA - ICT Ydinajatus Tietotekniikan ja sähköisen liiketoiminnan välineillä tuodaan lisäarvoa hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Glaston Insight. Online palveluilla tuottavuuden parannus. Miikeal Leskinen

Glaston Insight. Online palveluilla tuottavuuden parannus. Miikeal Leskinen Glaston Insight Online palveluilla tuottavuuden parannus Miikeal Leskinen Glaston lyhyesti Kansainvälinen lasiteknologiayhtiö ja lasiprosessoinnin pioneeri Laaja tuote- ja palveluvalikoima ja alan laajin

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan työmenetelmien, -välineiden materiaalin pois lukien palvelinympäristön virtualisointi työn perustana

Lisätiedot

Co-Automation on alansa edelläkävijä automaation ja robotiikan hyödyntämisessä valmistavan teollisuuden automaatioratkaisuissa.

Co-Automation on alansa edelläkävijä automaation ja robotiikan hyödyntämisessä valmistavan teollisuuden automaatioratkaisuissa. Co-Automation on alansa edelläkävijä automaation ja robotiikan hyödyntämisessä valmistavan teollisuuden automaatioratkaisuissa. Haemme nyt kasvun vauhdittamiseksi lisää kokeneita ammattilaisia. Työpaikkasi

Lisätiedot

Nopea, kätevä ja luotettava kahviratkaisu itsepalveluun

Nopea, kätevä ja luotettava kahviratkaisu itsepalveluun Nopea, kätevä ja luotettava kahviratkaisu itsepalveluun Tarvitsen ratkaisun, joka tarjoaa hyvää kahvia nopeasti. Mahdollisuuksia Kahvinjuojat ovat yhä vaativampia. He haluavat todella hyvää kahvia ja laajan

Lisätiedot

2. tai 3. opintovuosi Menetelmät Ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, orkesterien ja/tai kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraaminen

2. tai 3. opintovuosi Menetelmät Ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, orkesterien ja/tai kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraaminen MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO 2010, MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA TUTKINTOKOHTAINEN OSA PAIKALLISESTI TARJOTTAVAT TUTKINNON OSAT / täydennys Hyväksytty Helsingin Konservatorion johtokunnassa

Lisätiedot

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Big Data Solutions Oy 2017 VIISI VINKKIÄ TASOKKAASEEN TIEDOLLA JOHTAMISEEN JA PAREMPAAN ASIAKASYMMÄRRYKSEEN Basware on maailman

Lisätiedot

Trafi edistää toimijoiden omaa vastuullisuutta

Trafi edistää toimijoiden omaa vastuullisuutta Trafi edistää toimijoiden omaa vastuullisuutta Heidi Niemimuukko 21.1.2016 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Sisältö Trafin tahtotila Riski- ja suorituskykyperusteinen toimintatapa Turvallisuusjohtaminen

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

ATK Team Tomerat TARJOUS 1 (5)

ATK Team Tomerat TARJOUS 1 (5) ATK Team Tomerat TARJOUS 1 (5) Sirkkeli Yrityksemme ATK Team Tomerat Yrityksemme on perustettu vuonna 1979 ja siitä lähtien on yrityksessämme tuotettu toiminnanohjausjärjestelmiä asiakkaiden käyttöön.

Lisätiedot

MPS ilmapiiritutkimus. MPS Prewise Oy Niilo Mäkelä

MPS ilmapiiritutkimus. MPS Prewise Oy Niilo Mäkelä MPS ilmapiiritutkimus MPS Prewise Oy Niilo Mäkelä Copyright MPS Enterprises Ltd. 17.5.2016 2 Ilmapiiri ja työhyvinvointi tuloksellisuuden tae Sitoutuminen ja selkeä käsitys strategisista tavoitteista takaavat

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta Heikki O. Penttinen Castilsec Oy.

Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta Heikki O. Penttinen Castilsec Oy. Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta 3.12.2015 Heikki O. Penttinen Castilsec Oy Tietoturvallisuuden päätavoitteet organisaatioissa Tietoturvallisuuden oikean tason varmistaminen kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Tavallisimmat kysymykset

Tavallisimmat kysymykset Autodesk Design- ja Creation Suite -paketit Tavallisimmat kysymykset Tässä dokumentissa on vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin Design- ja Creation Suite -pakettien myynnin loppumisesta. 24.5.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo ETU SEMINAARI 10.5.2012 Helsinki, Säätytalo Terveydenhuolto osana tulevaisuuden laatujärjestelmiä ja auditointeja Tuija Lilja Kehityspäällikkö, laatutoiminnot SAARIOINEN OY Tuotantoeläinten terveydenhuolto

Lisätiedot