Tulostusympäristö, joka takaa tehokkuuden, tuottavuuden ja kustannussäästöt.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulostusympäristö, joka takaa tehokkuuden, tuottavuuden ja kustannussäästöt."

Transkriptio

1 Tulostusympäristö, joka takaa tehokkuuden, tuottavuuden ja kustannussäästöt. TULOSTUSYMPÄRISTÖN HALLINTAPALVELUT you can

2 Canonin tarjoamat palvelut varmistavat tulostusympäristösi hallinnan ja mahdollistavat huomattavat säästöt. " Canon tarjosi tulostusstrategian, joka sai pääoman tuottamaan nopeasti ja vähensi tulostukseen liittyviä kustannuksia yli 60 %." Horst Schlüchter Sovellushallinta- ja infrastruktuurijohtaja, R&V Versicherung, Saksa.

3 Canonille tulostusympäristön hallintapalvelut tarkoittavat tulostusympäristön ja -laitekannan aktiivista hallintaa ja jatkuvaa optimointia. Canonin aikaan saama muutos. Tulostaminen on väsymättömän kiinnostuksemme kohteena. Haluamme tarjota kaikille asiakkaillemme palvelut, jotka takaavat asiakkaillemme tuntuvat hyödyt, tulostusympäristön erinomaisen hallittavuuden ja jatkuvan kehittämisen. Tuntuvaa hyötyä hallintapalveluilla Asiakirjojen tuotanto on usein organisaatioiden suurimpia kulueriä jopa 3 % yrityksen tuloksesta. Useissakaan yrityksissä ei kuitenkaan ole aikaa, henkilöstöä tai asiantuntemusta tulostusympäristön valvontaan ja hallintaan. Canonin tarjoamien palvelujen avulla yritykset voivat keskittyä ydinliiketoimintaansa ja antaa toimintaansa tukevan tulostusympäristön hallinnan Canonille. Analyytikkojen mukaan säästöt voivat yltää jopa 30 prosenttiin, mutta palvelujen huolellisen suunnittelun ja toteutuksen avulla asiakkaamme pääsevät usein jopa prosentin säästöihin. Tulostus on ydinliiketoimintaamme Tulostus on Canonin ydinliiketoimintaa. Yhdistämme oikeat ihmiset, oikean tekniikan ja oikeat prosessit ja tarjoamme näin palvelut, joiden avulla tulostusympäristönne toimii joustavasti ja tehokkaasti. Lisäksi tarjoamamme palvelut voivat vähentää organisaationne kustannuksia ja parantaa sen tuottavuutta nyt ja pitkällä tähtäimellä organisaationne kasvaessa ja sen tarpeiden muuttuessa. " Hallintoalue on hyvää vauhtia matkalla tavoitteeseensa eli punnan säästöihin vuosittaisissa tulostuskustannuksissa. Tulostinten määrää on vähennetty huomattavasti. Mustekasettien kulutus on sen seurauksena vähentynyt 66 %, kun tavoite oli 50 %." Itä-Lothianin aluehallintovirasto, Skotlanti. " Käytössämme on luotettava ja turvallinen tulostusratkaisu, joka on parantanut tuottavuutta ja tietoturvaa sekä vähentänyt kustannuksia. Tulostuskustannuksemme ovat puolittuneet, ja säästämme vuosittain yli miljoona euroa." Fraport AG, Saksa.

4 Tehot uudelle tasolle viidessä vaiheessa. Canonin tarjoamat palvelut toteutetaan viisivaiheisena järjestelmänä ITIL-periaatteiden mukaisesti ja PRINCE2-projektinhallintamenetelmää hyödyntäen. Kunkin vaiheen lähtökohtana on, että toteuttamamme ratkaisu täyttää teknisten vaatimusten lisäksi myös liiketoimintanne tarpeet. Joustavan palvelumallimme ansiosta tulostuksenhallinta voidaan ulkoistaa, jolloin organisaationne hyötyy tehokkaasta palvelutoimituksesta, maailmanluokan teknologiasta ja jatkuvasta tuottavuudesta. 1 ITIL ja PRINCE2 ovat Ison-Britannian ja muiden maiden Office of Government Commerce -laitoksen rekisteröity tavaramerkki.

5 Canonin hallintapalvelut perustuvat ITILtoimintamalliin, joka tuottaa hyötyjä viidessä erillisessä mutta toisistaan riippuvassa vaiheessa: 1 MÄÄRITYS Canon toteuttaa analyysin, jossa selvitämme asiakkaan tulostusympäristön nykytilan. Arvioimme asiakkaan käyttämää tulostuslaitekantaa, tulostustapoja sekä tulostamiseen liittyviä prosesseja. Analyysin perusteella muodostamme käsityksen nykyiseen tulostusympäristöön liittyvistä kustannuksista ja annamme suositukset toiminnan tehostamiseksi. MÄÄRITYS 2 SUUNNITTELU Canonin kokeneet asiantuntijat suunnittelevat nykytila-analyysin perusteella tulostusratkaisun, joka vastaa yrityksenne tarpeisiin pitkällä aikavälillä. Selvitämme yhteistyössä liiketoimintanne ratkaisulle asettamat vaatimukset, ehdotamme palveluratkaisua ja määritämme uuden ratkaisun mahdollistamat säästöt. 5 SEURANTA Canonin hallintapalvelut hyödyntävät palvelu- ja toimintatietoja, tarjoavat jatkuvia parannuksia ja tukevat näin organisaation muuttuvia tarpeita. SEURANTA HALLINTA SUUNNITTELU KÄYTTÖÖNOTTO 4 HALLINTA Palvelupäällikkömme varmistaa, että tulostusratkaisunne ja asiakirjoihin liittyvät työnkulut toimivat optimaalisesti ja ennen kaikkea että sovitut KPI-mittarit ja SLAsopimukset täyttyvät. 3 KÄYTTÖÖNOTTO Käyttöönottopalvelujemme avulla varmistamme uuden ratkaisunne sujuvan käyttöönoton ja muutoksen hallinnan.

6 MÄÄRITYS SUUNNITTELU SEURANTA HALLINTA KÄYTTÖÖNOTTO Määritys. Canonin palvelunhallintamallissa määritysvaihe toimii tärkeänä perustana, jolle uusi tulostus- ja asiakirjanhallintastrategia voidaan luoda. Ensimmäisenä vuorossa on nykytila-analyysi Analysoimme huolellisesti asiakkaan tulostusympäristön, määritämme organisaation tulostukseen ja dokumenttien tuotantoon liittyvät työnkulut ja toimintatavat sekä tunnistamme mahdollisen muutostarpeen. Mitoitamme palvelun vastaamaan asiakkaan tarpeita. Nykytilan määritys Yleiskuva tulostusympäristöstä. Perusmääritys valottaa tulostuslaitekannan laajuutta, käyttöastetta ja kustannuksia. Kun määritys on valmis, annamme organisaatiolle tulostuskustannusarvion huolimatta siitä, onko laitteet ostettu, liisattu vai vuokrattu. Sen jälkeen voimme keskustella laitekannan ja toimintojen kehittämisestä. Tulostusympäristön analyysi Täsmällistä tietoa tulostusympäristöstä ja asiakirjojen käytöstä. Tulostusympäristön analyysi tuottaa täsmällisen katsauksen työnkulkuihin, jotka liittyvät tulostamiseen ja dokumenttien tuottamiseen yrityksessä. Palvelu antaa kattavan käsityksen asiakkaan tulostusympäristöstä ja analyysin perusteella teemme toimenpide-ehdotuksen, joka saattaa koostua seuraavista osista: laitteiden lukumäärän tarkistaminen, oikea sijoittelu ja dokumenttien tuotantoa koskevat suositukset, jotta käytettävyyttä voidaan parantaa, työnkulkuja tehostaa ja kokonaiskustannuksia vähentää. Palvelu tarjoaa kattavan, läpinäkyvän kuvan koko tulostusinfrastruktuurista ja sen päivittäisestä käytöstä. Analyysi sisältää laitteiden sijainnin osoittavan kaavakuvan ja kattavan kustannusarvion, ja sen perusteella tehdään suosituksia, jotka johtavat jatkuviin kustannussäästöihin ja tuottavuuden paranemiseen.

7 Määritys Selvitämme yrityksen dokumenttien tuotantoon ja tulostamiseen liittyviä toimintatapoja ja prosesseja sekä nykyisen tulostusympäristön mahdollisuuksia ja rajoituksia IT- ja tietoturvanäkökulmasta sekä yrityksen liiketoiminnan kannalta.

8 Suunnittelu Suunnittelemme liiketoimintanne tarpeita vastaavan ja IT-ympäristöönne soveltuvan ratkaisun. Dokumentoimme ja testaamme ratkaisun, jotta voimme varmistaa siltä edellytettävän tietoturvatason, integroitavuuden ja liiketoiminnan vaatimusten täyttymisen. Suunnittelu. Canon suunnittelee määritysvaiheen perusteella ratkaisun, jolla organisaationne toiminta optimoidaan. Ehdottamamme ratkaisu sisältää sopivimmat laitteistot, ohjelmistot ja palvelut, joilla ratkaisulle asetetut mitattavat edut saavutetaan pitkällä aikavälillä. Ratkaisu sovitetaan ennen kaikkea toiminnallisiin tarpeisiin ja muutoksen toivottuun nopeuteen. Suunnittelupalvelumme voivat tarjota seuraavat edut organisaationne tarpeiden mukaan: Yhdenmukainen laitekanta lisää toimistotyön tehokkuutta sekä pienentää koulutuksen ja tukipalvelujen tarvetta. Työskentelyä helpotetaan edistyksellisillä toiminnoilla, joista esimerkkinä skannaaminen suoraan sähköpostiin, PDF-tiedostoon tai valmiisiin järjestelmiin. Käytössä on yleisajuri, joten käyttäjät voivat käyttää kaikkia laitteita asentamatta erillisiä, laitekohtaisia ajureita. My Print Anywhere -toimintoa käyttämällä käyttäjät voivat noutaa tulosteensa milloin ja mistä haluavat huolehtimatta siitä, että ne joutuvat epähuomiossa väärälle henkilölle. Maailmanluokan tulostus- ja kuvantamislaitteemme sekä vahva ohjelmistotuotteiden valikoima optimoivat organisaationne tulostuksenhallinnan. Laitetyypit, käytettävyys ja kapasiteetti voidaan määritellä selkein periaattein ja hallintatoimin, ja lisäksi voidaan varmistaa, että oikeilla henkilöillä on oikeat resurssit käytössään oikeaan hintaan. Palvelu voidaan laajentaa kalustoon kuuluvien muiden valmistajien laitteiden tukeen ja hallintaan, jolloin saat tulostukseen liittyvät palvelut yhdestä paikasta, kun huolehdimme tarvikkeista ja huollosta puolestanne. Tässä tapauksessa voimme vähentää ylimääräisiä kuluja yhdessä yhtenäistämällä tulostuskaluston sovitun ajan puitteissa. Canon neuvottelee SLA-sopimuksista ja suunnittelee ne kanssanne ennen toteuttamista, jotta odotukset pysyvät selkeinä ja jotta ratkaisun sopivuutta voidaan verrata määriteltyihin tavoitteisiin. Canonin ratkaisu-, liiketoimintaja palveluasiantuntijat luovat yhdessä oman tiiminne kanssa palveluarkkitehtuurisuunnitelman, jonka mukaan tavoitteita tukeva, optimoitu tulostusympäristö voidaan toteuttaa. Projektinhallinta Projektinhallintapalvelumme takaa, että hallintapalvelut toteutetaan sovittujen parametrien, kuten ajan, laadun ja kustannushallinnan puitteissa, jotta käyttöönottovaihe sujuu kitkatta. Projektipäällikkömme ja/tai projektitiimimme ohjaavat toimituksia, jotta organisaation toiminnan katkokset voidaan minimoida ja uuden ratkaisun käyttöönottoa nopeuttaa, helpottaa ja yksinkertaistaa mahdollisimman tehokkaasti. Tähän sisältyvät tärkeänä osana välitavoitteet ja käyttäjien hyväksyttämiset.

9 MÄÄRITYS SUUNNITTELU SEURANTA HALLINTA KÄYTTÖÖNOTTO " Tiesimme suurin piirtein, mitä halusimme, mutta emme tienneet, kuinka saavuttaisimme haluamamme. Canonin kokemuksesta erilaisten ratkaisujen toimittamisessa muille asiakkaille oli paljon apua oikean ratkaisun valinnassa." Julie Caughey Talouspäällikkö, Itä-Lothianin aluehallintovirasto.

10 MÄÄRITYS SUUNNITTELU SEURANTA HALLINTA KÄYTTÖÖNOTTO Käyttöönotto. Tarjoamamme projektinhallinta varmistaa uuden ratkaisun käyttöönottovaiheen sujuvuuden ja tehokkaan muutoksen hallinnan, jolla minimoimme yrityksenne liiketoimintaan ja loppukäyttäjiin kohdistuvat häiriöt. Muutosviestinnän ja koulutuksen suunnittelu Uuden tulostusratkaisun käyttöönotto saattaa huolestuttaa, mutta voimme tukea ja sitouttaa henkilöstöänne muutokseen sunnittelemalla huolella muutosviestinnän ja ennakoimalla henkilöstön koulutustarpeet. Canonin henkilöstö tekee tiivistä yhteistyötä kanssanne muutoksen sujuvuuden varmistamiseksi ja viestinnän ja koulutuksen suunnittelemiseksi. Muutosvastaisuutta voidaan torjua ja tavoitteeseen päästä vain tiedottamalla muutoksesta tehokkaasti ja jatkuvasti sekä kertomalla siihen liittyvistä vaatimuksista, eduista ja käyttäjiin kohdistuvista vaikutuksista. Käyttäjien koulutus Käyttäjien koulutus on ensiarvoisen tärkeää, jotta organisaatiosi saa uudesta ratkaisusta mahdollisimman suuren hyödyn. Canonin kattava koulutusohjelma räätälöidään organisaationne ja käyttäjienne tarpeisiin. Koulutus voidaan järjestää useilla eri tavoilla, kuten ryhmäkoulutuksena organisaation omissa tai muissa tiloissa sekä kahdenkeskisenä tai pienryhmäkoulutuksena. Koulutuksen aikana henkilöstö tutustuu seuraaviin asioihin: uusien laitteiden toiminta, etenkin tuottavuutta kasvattavat toiminnot työnkulkujen ja käytön hallinta uusien ohjelmistojen tuloksena Canonin yhteyshenkilö ja yhteydenottotavat ongelmatilanteissa tai tulostamiseen liittyvissä kysymyksissä. Laitteiston, ohjelmiston ja palvelujen käyttöönotto Määritysvaiheen jälkeen kaikki ratkaisun osa-alueet ja niiden käyttöönoton aikataulut suunnitellaan niin, että organisaation toimintaan tulee mahdollisimman vähän katkoksia. Uusi ratkaisu laitteistoineen ja ohjelmistoineen asennetaan ja vanhat sijoitetaan uudelleen ja/tai hävitetään sovitun aikataulun mukaan, jolloin siirtymä vanhasta ympäristöstä uuteen tilaan sujuu kitkatta. " Olimme erittäin tyytyväisiä siihen, kuinka tehokkaasti Canon hoiti tämän haastavan projektin. Canon selvästi ymmärtää liiketoimintaprosessiemme ja vanhan ITympäristömme asettamat vaatimukset." Roland Krieg Tietohallintopäällikkö, Fraport AG, Saksa.

11 Käyttöönotto Toimitamme uuden ratkaisukokonaisuuden suunnitelmallisesti ja asennamme sekä integroimme sen saumattomasti IT-ympäristöönne. Varmistamme henkilöstönne osaamisen koulutusten avulla ja vastaamme sujuvasta muutoksen hallinnasta.

12 Hallinta Hallintapalvelujemme avulla tulostusympäristönne pysyy hallinnassa ja optimoituna muuttuvia tarpeitanne silmällä pitäen. Seuraamme ratkaisun suorituskykyä ja varmistamme sen toimivuuden. Hallinta. Tulostusympäristön hallintapalvelujen tarjoajana Canon keskittyy jatkuvasti parantamaan IT-palvelunhallintaan liittyviä prosesseja. Näin voimme auttaa asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, saavuttamaan kustannussäästöjä ja hallitsemaan laitekantaan liittyviä muutoksia niin, että organisaatioon kohdistuvat vaikutukset minimoidaan. Laitekannan hallinta Tuemme asiakkaidemme liiketoimintatavoitteita suunnittelemalla ja toteuttamalla tulostusympäristön hallintaratkaisuja. Käyttöönoton jälkeen tulostusympäristö edellyttää jatkuvaa hallintaa, jotta sopimuksen mukaiset taloudelliset ja operatiiviset tavoitteet voidaan saavuttaa (KPI tai SLA). Canonin palvelupäällikkö on vastuussa palvelusopimuksen noudattamisesta, sovittujen SLA-sopimusten täyttymisestä ja sijoitusten tuoton maksimoinnista. Canonin palvelupäällikkö työskentelee asiakkaan ja oman tiiminsä sekä tarpeen mukaan ulkoisten toimittajien kanssa. Hän ohjaa muutosta ja koulutusta tehokkaasti, helpottaa uuden tekniikan sisäistämistä ja pyrkii kohentamaan työntekijöiden tuottavuutta, vähentämään tulostukseen liittyviä kustannuksia ja parantamaan resurssien saatavuutta koko organisaatiossa. Laitekannan ylläpito ja kehittäminen Palvelu takaa, että asiakkaan tulostusjärjestelmä toimii jatkuvasti mahdollisimman hyvin. Palvelulla varmistetaan lisäksi, että kaikkia tulostukseen ja liiketoimintaan liittyviä periaatteita noudatetaan, mukaan lukien tulostusta, hankintaa, turvallisuutta ja käyttäjiä koskevat periaatteet. Palvelu helpottaa myös käyttöönottoprosessia tulostusympäristön muutosten, kuten asennuksen, siirtojen, lisäysten tai muutosten tai ratkaisupäivityksiin liittyvien asennusten yhteydessä. Lisäksi palvelu nopeuttaa korjausmenettelyä, jos ITympäristössä ilmenee vakava häiriö. Asiakaspalvelu IT-henkilöstölle ja käyttäjille on Canonilla yksi yhteyshenkilö kaikkia kysymyksiä, vikatilanteita ja ongelmia varten. Vaihtoehtoja on tarjolla laaja valikoima, ja ne kaikki vapauttavat sisäisiä IT-resursseja ydinliiketoimintaan ja kasvattavat tulostusratkaisun käytettävyyttä. Resurssien hallinta Suunnittelemme, toteutamme ja hallitsemme resursseja määritysvaiheesta aina seurantavaiheeseen asti. Näin voimme etsiä sopivimmat laitteet ja sovellukset ja huolehtia niiden taloudellisista vaikutuksista, suunnittelusta ja käyttöönotosta koko sopimuskauden ajan. Siirrot, lisäykset ja muutokset Canonin hallintapalvelujen siirto-, lisäys- ja muutospalvelut sisältävät laitteistoon ja ohjelmistoon liittyviä asiantuntijapalveluja paikan päällä tarpeen mukaan. Tarvittavat protokollat, menettelyt, välitettävät tiedot, luvat ja palveluista huolehtivat tahot määritellään ja kirjataan huolellisesti palvelusopimuksen aikatauluihin ja versiokohtaiseen hallintapalvelujen käyttöohjeeseen.

13 MÄÄRITYS SUUNNITTELU SEURANTA HALLINTA KÄYTTÖÖNOTTO Tuki paikan päällä Paikan päällä tarjottavat tukipalvelut mahdollistavat ennakoivan, nopean reagoinnin ensimmäisen ja toisen asteen tulostusongelmiin. Kätevä palvelu voidaan ulottaa kattamaan ennalta ehkäisevä koulutus ja tuki, joiden ansiosta käyttäjät voivat hyödyntää tarvitsemiaan laitteita helposti ja maksimoida toimintojen käytön. Vaihtoehtojen laaja valikoima kattaa kaikki vaatimukset. Etähallinta Canon voi vähentää kokonaiskustannuksia automatisoimalla tulostusympäristöösi liittyviä mittarinlukuja ja tarviketilauksia. Voimme lisäksi valvoa tulostuslaitteita ja niihin liittyviä ohjelmistoja vuorokauden ympäri ja ratkaista näin mahdolliset ongelmat ennen kuin ne vaikuttavat organisaatioon. Näin kaluston käytettävyys ja käyttäjien tyytyväisyys kasvavat. Tulostamisen tekniset palvelut Kaikissa tulostusratkaisuissa voi ilmetä käyttäjille ja IT-tuelle hankalia kipupisteitä. Ongelmia voivat aiheuttaa esimerkiksi paperitukokset, väriaineen ja niittien lisääminen sekä materiaalien saatavuus, ja kaikki nämä tekijät voivat vaikuttaa käyttäjien tyytyväisyyteen huomattavasti. Tulostamisen tekniset palvelut hoitavat päivittäiset tehtävät asiakkaan puolesta ja ratkaisevat ja ehkäisevät tällaisia ongelmia. Tulostamisen teknisiä palveluita kannattaa hyödyntää erityisesti organisaatioissa, joissa on suuri tulostuslaitekanta, jotta laitteet olisivat asiakkaan vaatimuksia vastaavassa valmiudessa. Asiakas hyötyy, kun tulostusratkaisun toiminta ja suorituskyky maksimoidaan, ja palvelut voidaan hankkia joko koko- tai osa-aikaisiksi tarpeen mukaan. Kapasiteetin seuranta- ja raportointipalvelu Palvelun avulla seurataan tarkasti tulostamista ja skannausta ja raportoidaan niistä. Asiakas saa mahdollisimman suuren hyödyn niin käytettävyydessä kuin suorituskyvyssäkin.

14 Jatkuva palvelun kehittäminen Laadimme säännöllisesti toimintaehdotuksia ja annamme suosituksia tulostusympäristön tehostamiseksi ja optimoimiseksi sekä IT-ympäristön toimivuuden varmistamiseksi. Jatkuva palvelun kehittäminen. Joistakin palvelumalleista poiketen Canonin tulostusympäristön hallintapalvelut sisältävät seurantavaiheen, jossa käyttöönottovaiheessa toimitettu ratkaisu optimoidaan ajan myötä, jotta se vastaa organisaation muuttuvia tarpeita. Raportointi Canonin palvelupäällikkö laatii raportteja ja järjestää säännöllisesti seurantapalavereja, joissa hän voi suositella toimintojen tehostamiseen, henkilöstön tuottavuuteen ja kustannussäästöihin johtavia parannuksia. Canonin asiantuntemuksella laaditut analyysit ja palvelun sopivuusraportit tarjoavat uutta tietoa tukipalvelujen kaikista osista, kuten yhteydenotoista, trendeistä, suorituskykymittareista sekä sopimuksen muutoksista ja päivityksistä. Niiden avulla Canonin palvelupäällikkö ja tulostamisen asiantuntijat voivat havaita ja selvittää epätavalliset trendit ja tapaukset ennen kuin ne vaikuttavat organisaatioosi. Lisäksi ne tarjoavat jatkuvan näkymän hallintapalvelujen toimintaan ja yleiseen tehoon. Canonin hallintaraportteja käytetään säännöllisesti koolle kutsuttavissa palavereissa. Hallintaraportit kattavat hallintapalvelujen seuraavat osa-alueet: SLA-mittarit laitteiden käyttöaste resurssien hallinta, siirrot, lisäykset ja muutokset mukaan luettuina trendit ja palvelun jatkuva kehittäminen Seurantapalaverit Palavereissa kaikki sidosryhmät voivat avoimesti verrata toimintaa tavoitteisiin sekä keskustella suuntauksiin ja toimintaan liittyvistä toimenpiteistä. Canonin palvelupäällikkö koordinoi seurantapalavereja. Jatkuva palvelun kehittäminen Canonin jatkuva palvelun kehittäminen tuo nykyiset ja suunnitteilla olevat palvelumme linjaan organisaationne nykyisten ja tulevien strategisten tarpeiden, IT-prosessien kehitysasteen ja ympäristöperiaatteiden kanssa. Näin luomme aidon, molempia osapuolia hyödyttävät kumppanuussuhteen organisaationne kanssa ja voimme kumpikin pyrkiä tuottavuuden kasvattamiseen ja kustannuksien vähentämiseen.

15 MÄÄRITYS SUUNNITTELU SEURANTA HALLINTA KÄYTTÖÖNOTTO

16 MÄÄRITYS Canon yhdistää optimaalisen palveluvalikoiman oikeisiin laitteisiin ja ohjelmistoihin ja luo näin tulostusympäristön, joka tuottaa tuntuvia hyötyjä koko opimuskauden ajan. SEURANTA HALLINTA SUUNNITTELU KÄYTTÖÖNOTTO Kustannusten hallinta Tietoturva Tuottavuus Käytettävyys Laitteiden tehokas toiminta Dokumenttien tuottamisen tehokkuus Ympäristövaikutukset MÄÄRITYS Tulostamisen nykytila-arvio Tulostusympäristön analyysi SUUNNITTELU Ratkaisun suunnittelu Projektinhallinta KÄYTTÖÖNOTTO Käyttökoulutus Muutosviestinnän ja koulutuksen suunnittelu Käyttöönottopalvelut HALLINTA Laitekannan hallinta Resurssien hallinta Siirrot, lisäykset ja muutokset Etähallintapalvelut Asiakaspalvelu Tuki paikan päällä Tulostamisen tekniset palvelut Laitekannan ylläpito ja kehittäminen Kapasiteetin ja käytettävyyden raportointi Ongelmanratkaisu SEURANTA Jatkuva palvelun kehittäminen Raportointi Seurantapalaverit Canon tarjoaa laajan valikoiman asiantuntijapalveluja, jotka eivät välttämättä sisälly yllä olevaan erittelyyn. Kaikkiin palveluihin voidaan tehdä muutoksia. Canon Inc. canon.com Canon Europe canon-europe.com Canon Oy Huopalahdentie 24, PL Helsinki puhelin canon.fi Finnish Edition 0159W821 Canon Europa N.V., 2011

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

HP Proactive 24 -palvelu

HP Proactive 24 -palvelu HP Proactive 24 - HP:n t Palvelun kuvaus HP Proactive 24 (P24) -ssa on integroitu laitteisto- ja ohjelmistotukiratkaisu, joka yhdistää teknisen tietouden ennaltaehkäisevään un, joka kattaa koko IT-ympäristön.

Lisätiedot

ISO 9000 -sarjan. www.sfs.fi. Valinta ja käyttö

ISO 9000 -sarjan. www.sfs.fi. Valinta ja käyttö ISO 9000 -sarjan standardit www.sfs.fi Valinta ja käyttö ISO 9000 -sarjan standardien valinta ja käyttö Laadunhallintaa käsittelevien kansainvälisten standardien ja ohjeiden ISO 9000 -sarja on saavuttanut

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

OPAS. 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta. Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi.

OPAS. 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta. Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi. OPAS 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi. Sisältö Lukijalle 1. Milloin toiminnanohjausjärjestelmä kannattaa

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

Toyotan tuotantojärjestelmä ja sen merkitys liiketoiminnalle

Toyotan tuotantojärjestelmä ja sen merkitys liiketoiminnalle Toyotan tuotantojärjestelmä ja sen merkitys liiketoiminnalle www.toyota-forklifts.fi Toyota Way Toyotan tuotantojärjestelmä (Toyota Production System, TPS) on Toyota Wayn ilmentymä. Toyotan työntekijät

Lisätiedot

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Tekijät Päiväys 31.8.2007 Juha Mykkänen, Heli Luostarinen, Assi Pöyhölä, Esa Paakkanen, Marko

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2014 Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2014 Innofactor lyhyesti Innofactor on Pohjoismaiden johtavia Microsoftpohjaisten IT-ratkaisujen

Lisätiedot

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07169-08 Kemikaaliverkot Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Yngve Malmén & Ismo Ruohomäki

Lisätiedot

12 EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET. 12.1 Avainkäsitteet. 12.1.1 Moreqin ei-toiminnalliset vaatimukset

12 EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET. 12.1 Avainkäsitteet. 12.1.1 Moreqin ei-toiminnalliset vaatimukset 12 EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET 12.1 Avainkäsitteet 12.1.1 Moreqin ei-toiminnalliset vaatimukset Alkuperäisen Moreqin julkaisemisesta lähtien vuodesta 2001 lähtien ei-toiminnalliset vaatimukset ovat olleet

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö "Terve järki riittää kaikkeen projektitoimintaan mutta se ei ihan aina riitä" Suunnitteluoppaan

Lisätiedot

Potilastietojärjestelmä ja tietosuojan kompastuskivet Sivu 4. Sisäisen tarkastustuksen ja tietohallinnon välinen yhteistyö Sivu 7.

Potilastietojärjestelmä ja tietosuojan kompastuskivet Sivu 4. Sisäisen tarkastustuksen ja tietohallinnon välinen yhteistyö Sivu 7. SISÄISET TARKASTAJAT ry Nro 1/2015 Tietoturvallisuus Potilastietojärjestelmä ja tietosuojan kompastuskivet Sivu 4 Sisäisen tarkastustuksen ja tietohallinnon välinen yhteistyö Sivu 7 1/2015 3 4 7 9 11 13

Lisätiedot

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Julkaistu vuonna 2005 osana HIMA Hinnoittelumallit asiakassuhteessa projektia Sisältö Lukijalle...3 Oppaan keskeisiä käsitteitä... 5 Miksi

Lisätiedot

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010 It s all about the attitude 10 VUOSIKERTOMUS 2010 Puhdasta energiaa ja vettä Vaconin tuotteet jos mitkä ovat puhdasta teknologiaa. Maailmassa käytetystä sähköstä noin kolmannes kuluu sähkömoottoreissa,

Lisätiedot

OSA I. oppiscrum-opas

OSA I. oppiscrum-opas OSA I oppiscrum-opas Pedagogisia keinoja yrittäjämäiseen oppimiseen, oppimisen omistajuuteen sekä oppimisen iloon yrittäjämäistä toimintaa tukevassa oppimisympäristössä Oppimisen kehä kiertyy ja oppimisen

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Haluamme kertoa yrityksestä, joka on liikkeessä. Päämäärämme on Cargotec, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin yhtenä yhtiönä.

Haluamme kertoa yrityksestä, joka on liikkeessä. Päämäärämme on Cargotec, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin yhtenä yhtiönä. Haluamme kertoa yrityksestä, joka on liikkeessä. Päämäärämme on Cargotec, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin yhtenä yhtiönä. Hyppää mukaan, niin kerromme, miten tavoitteeseen päästään. Vuosikertomus

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

HALUAN SIIRTÄÄ POTILASTIEDOT VÄLITTÖMÄSTI SAIRAALAN TIETO- JÄRJESTELMÄÄN

HALUAN SIIRTÄÄ POTILASTIEDOT VÄLITTÖMÄSTI SAIRAALAN TIETO- JÄRJESTELMÄÄN HALUAN SIIRTÄÄ POTILASTIEDOT VÄLITTÖMÄSTI SAIRAALAN TIETO- JÄRJESTELMÄÄN TERVEYDENHUOLLON TYÖNKULKUJEN KEHITTÄMINEN TERVEYDENHUOLLON TYÖNKULKUJEN KEHITTÄMINEN 2 SÄHKÖISEN TERVEYSTIETOARKISTON TOTEUTUS

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot

/2010. Viestintäviraston selvitys. Tilannekuva - tietoisuus viestintäverkkojen ja -palvelujen tilasta

/2010. Viestintäviraston selvitys. Tilannekuva - tietoisuus viestintäverkkojen ja -palvelujen tilasta /2010 Viestintäviraston selvitys Tilannekuva - tietoisuus viestintäverkkojen ja -palvelujen tilasta Työryhmäraportti /2010 1 (31) SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 2 MIKÄ TILANNEKUVA?...4 2.1 MITKÄ OVAT VIESTINTÄVERKKOJA

Lisätiedot