Osuuskunnan perustamisessa huomioitavia asioita

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osuuskunnan perustamisessa huomioitavia asioita"

Transkriptio

1 Osuuskunnan perustamisessa huomioitavia asioita Katja Mäkinen Satafood Kehittämisyhdistys ry Hajatko Tietoa jätevesien käsittelyn järjestämiseen haja-asutusalueella Projektikoodi: A30072

2 Hajatko - hanke 1. Jätevesiosuuskuntien perustamisen ja synnyn edistäminen Annetaan neuvontaa ja toimitaan apuna jätevesiosuuskunnan perustamisvaiheessa 2. Jätevesi-illat Tietoa mm. osuuskunnan perustamisesta, kiinteistökohtaisista järjestelmistä, kuivakäymälöistä, lainsäädännöstä, kuntien asettamista vaatimuksista 3. Neuvontapisteet Liikkuva jätevesineuvontapiste vierailee yleisötapahtumissa, esim. kesämarkkinoilla 4. Neuvontapuhelin Neuvontapuhelimesta voi kysellä tietoa haja-asutusalueen jätevesiin liittyvistä asioista puh Työnäytöskohteet mahdollisuus tutustua jätevesijärjestelmien asentamiseen ja saada lisätietoa hajaasutusalueiden jätevesien käsittelystä

3 Jätevesiasetus Asetus tuli voimaan vuoden 2004 alussa Tällä hetkellä kaikilla kiinteistöllä pitää olla selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä sekä sen käyttö- ja huolto-ohje Asetuksen puhdistusvaatimukset tulee täyttää vuoden 2014 alkuun mennessä Jätevesijärjestelmät on kunnostettava heti kiinteistöillä, joilla tehdään luvan hakemista edellyttäviä korjaustoimenpiteitä Uusilla kiinteistöillä vaatimukset on täytettävä heti

4 Jatkoaikaa? Kunta voi myöntää jatkoajan kunnostamiseen vuoden 2014 jälkeen jos: vaatimusten noudattaminen on kiinteistön omistajalle kohtuutonta esimerkiksi kalleuden tai poikkeuksellisen teknisen vaativuuden vuoksi ja jätevesikuormitus ympäristöön on vähäinen.

5 Puhdistusvaatimus Verrattuna käsittelemättömään jäteveteen, tulee jätevedestä puhdistaa (suluissa lievempi vaatimustaso) orgaanisesta aineesta 90 % (80 %) kokonaisfosforista 85 % (70 %) kokonaistypestä 40 % (30 %) Kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä voidaan säätää tiukemmat tai lievemmät käsittelyvaatimukset

6 Jätevesien käsittelyvaihtoehdot 1. Vesihuoltolaitoksen viemäriverkosto 2. Osuuskunnan viemäriverkosto 3. Naapurien kanssa yhteinen järjestelmä 4. Kiinteistökohtainen järjestelmä

7 Kylälle jätevesiosuuskunta MIKSI OSUUSKUNTA? Keskitetty jätevesiratkaisu tiiviisti asutulle hajaasutusalueelle Kuormitus pois omalta alueelta Huollon takaaminen Osuuskunta organisaatiomuotona hyvin toimiva...

8 Vaatii Kylän omaa aktiivisuutta Aikaa (monesti useita vuosia) Yhteistyötä usealla taholla Asiaan perehtymistä/vihkiytymistä Byrokratiaa, tiedotusta, selvittelyä Kärsivällisyyttä Jne

9 Kylälle jätevesiosuuskunta? Mistä lähteä liikkeelle? Ongelmien toteaminen Puuhamiesten löytyminen Yhteys kuntaan ja alueelliseen ympäristökeskukseen Liittymishalukkuuskysely Kyläillan järjestäminen

10 Kyläilta Keskustelun aiheita Nykyinen tilanne ja ongelmat Keskitetystä jätevesihuollosta tulevat vastuut ja velvoitteet Keskitetyn ja kiinteistökohtaisen jätevesihuollon vertailu Aikataulu Rahoitus / avustukset Jos hanketta päätetään jatkaa, valitaan työryhmä viemään hanketta eteenpäin

11 Milloin kannattavaa? Viemäriverkkoon kannattaa liittyä ainakin, jos liittyminen on halvempaa kuin oman jätevesijärjestelmän rakentaminen ja ylläpito Kustannukset riippuvat mm. liittymiskohdan etäisyydestä, maaston kaivuominaisuuksista, yhdessä liittyvien kiinteistöjen määrästä, sijaintitiheydestä ja paikallisesta hintatasosta Arvioitu kannattavaksi kun liittyviä kiinteistöjä on 5 kpl / kilometri tai 20 kpl / neliökilometri

12 Esisuunnittelu Selvitetään mm. Verkoston laajuus, eri vaihtoehdot Arvio liittyjämääristä Arvio jätevesimääristä Alustavat kustannukset / rahoitusselvitykset Liittyjiltä perittävät maksut Aikataulu Ennen osuuskunnan perustamista tulee miettiä myös osuuskunnan tulevaisuutta!! Jos hanke näyttää teknisesti ja taloudellisesti järkevältä, perustetaan osuuskunta

13 Osuuskunnan perustaminen Osuuskunnan perustaminen on teknisesti helppoa, siihen tarvitaan perustamiskirja Säännöt Perustamisilmoitus Työryhmä valmistelee osuuskunnalle sääntöehdotuksen ja kutsuu koolle perustavan kokouksen, joka valitsee ensimmäisen hallituksen Tai Kyläkokous tekee päätöksen osuuskunnan perustamisesta, valitsee hallituksen ja valtuuttaa heidät pitämään perustava kokouksen

14 Perustava kokous Kokouksessa mm. valitaan osuuskunnan hallitus hyväksytään osuuskunnan säännöt laaditaan perustamiskirja ja päätetään osuuskunnan rekisteröinnistä yritys- ja yhteistietojärjestelmään Perustavan kokouksen etenemistä auttaa kun osuuskunnan perustamista valmisteleva työryhmä laatii huolella asialistan ja valmistelee etukäteen ehdotuksen osuuskunnan säännöistä.

15 Perustamisen jälkeen Valittu hallitus huolehtii suunnitteluttamiseen ja rakentamiseen liittyvistä tehtävistä Hallituksen tehtäviin kuuluu mm. Konsulttivalinnat Suunnitteluratkaisut Lupa-asioiden eteenpäin vieminen urakkatarjoukset Rahoitusratkaisut Maksujen ja aikataulujen selvitykset liittymisasiat

16 Osuuskunnan elinkaari Pääsääntöinen tavoite on, että osuuskunta olisi siirtymävaiheen ratkaisu ja se voitaisiin tulevaisuudessa siirtää osaksi isompaa laitosta Asian olisi hyvä selvittää eri osapuolten välillä heti perustamisvaiheessa

17 Osuuskunnan tulevaisuus Syytä miettiä tulevaisuutta jo perustamisvaiheessa Osuuskunnan pyörittäminen rakentamisvaiheen jälkeenkin!! Kirjanpito, tilintarkastus, kustannusten hallinta, sopimukset Talkootyön jatkuvuus / innokkuuden säilyttäminen Verkoston kunnossapito jne Tehtävien sisältö Milloin huolotoimet yms suoritetaan Kuka suorittaa Miten yllpitotoimet dokumentoidaa

18 Muuta huomioitavaa Toiminta-alue Vesihuoltolaitokseksi luokiteltavalle jätevesiosuuskunnalle vahvistetaan toiminta-alue Osuuskunta esittää toiminta-aluetta itselleen, kunta vahvistaa Osuuskunta määritellään vesihuoltolaitokseksi kun liittyjiä väh. 50 asukasta tai jäteveden määrä on enemmän kuin 10 m 3 /vrk Vesihuoltolain mukaiset oikeudet ja velvoitteet Sopimukset, lupa-asiakirjat yms kannattaa aina laatia kirjallisena!!

19 Paineviemäröinti Kaikille liittyville kiinteistöille hankitaan oma jäteveden pumppaamo Maasto-olosuhteista riippuen pumppaamo voi olla myös muutaman kiinteistön yhteinen Pumppaamoilla jätevedet johdetaan paineviemäriverkostoon, josta jätevedet pumpataan edelleen vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon tai kylän omalle puhdistamolle. Pumppaamot varustetaan repijäpumpuilla, jotka silppuavat jätteet pieniin osasiin, mikä mahdollistaa perinteiseen viettoviemäröintiin verrattuna pienempien putkikokojen käytön

20 Paineviemäröinti Paineviemärit voidaan rakentaa joustavasti maanpinnan muotoja mukaillen Kaivantosyvyydet ovat myös yleensä pienempiä kuin viettoviemäröinnissä Tarvittaessa linjat on helppo lämpöeristää ja varustaa sähkölämmityksellä Usein vältytään myös räjäytys- ja louhintatöiltä, sillä kalliot ja muut esteet voidaan kiertää tai ylittää

21 Lisätietoa Vesiosuuskunnan ABC Pellervo-seuran osuuskunnan perustajan opas Perustettujen osuuskuntien edustajat

22 Kiitos Katja Mäkinen Satafood Kehittämisyhdistys ry Puh Sähköposti:

YHTEISET JÄTEVESIRATKAISUT

YHTEISET JÄTEVESIRATKAISUT YHTEISET JÄTEVESIRATKAISUT Haja-asutusalueen keskitettyä viemäröintiä ja jätevesien puhdistusta yhteispuhdistamoilla pidetään vielä usein virheellisesti kalliina ja kannattamattomana jätevesien käsittelytapana.

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005

Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005 999 UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS - MONISTEITA 160 VESIOSUUSKUNNAN ABC Matti Heino, Pentti Vanhala, Kirsi Vilonen ja Hanna Yli-Tolppa Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005 2 Tekijät ovat vastuussa julkaisun

Lisätiedot

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Varsinais-Suomi YMPÄRISTÖ- OPAS 1 2010 Osuuskunnan perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Haja-asutuksen vesihuolto Vesihuolto-osuuskunta 1 Sisältö Vesihuolto-osuuskunta...

Lisätiedot

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Varsinais-Suomi YMPÄRISTÖ- OPAS 1 2010 Osuuskunnan perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Haja-asutuksen vesihuolto Vesihuolto-osuuskunta 1 Sisältö Vesihuolto-osuuskunta...

Lisätiedot

OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.)

OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.) OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.) Jätevesien käsittely haja-asutusalueella OPas XX 2012 jätevesien käsittely haja-asutusalueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Päivi

Lisätiedot

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella OPAS nro 3 Jätevesien käsittely haja-asutusalueella VESI LUONTO KULTTUURIYMPÄRISTÖ L OUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS OPASSARJA SISÄLTÖ 3 Jäteveden käsittelyvaatimukset Asetus talousjätevesien käsittelystä

Lisätiedot

Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö

Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö RAPORTTI 16WWE0916 30.5.2011 Maaningan ja Siilinjärven kunnat, Nilsiän kaupunki Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 KUNTIEN VÄLINEN

Lisätiedot

HAJA ASUTUSALUEILLA ASUTUSALUEILLA MARTTILA, 5.4.2011. Jussi Heikkinen

HAJA ASUTUSALUEILLA ASUTUSALUEILLA MARTTILA, 5.4.2011. Jussi Heikkinen JÄTEVESIEN KÄSITTELY K HAJA ASUTUSALUEILLA ASUTUSALUEILLA MARTTILA, 5.4.2011 Jussi Heikkinen MIKÄ ON VALONIA? Varsinais Suomen kestävän kehityksen ja energia asioiden palvelukeskus Perustettiin yhdistämällä

Lisätiedot

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY YLI-II Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma Nykyiset ja uudet kiinteistöt Työnro:21452YV Oulu AIR-IX YMPÄRISTÖ OY Muut toimistot: Sepänkatu 9 A 7 KAARINA 90100 OULU TAMPERE Puh. (08) 883

Lisätiedot

6 7 Kaupunginhallitus 13.4.2015 Liite 1 138 1 MIKKELIN ALUEEN VESIOSUUSKUNTIEN YHTEISHALLINNOINNIN SELVITYSTYÖ Tilaaja: Mikkelin kaupunki Maaseutu- ja tielautakunta 2013 Martti Kääriäinen 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E24991.10. Turku, 03.02.2012

PAIMION KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E24991.10. Turku, 03.02.2012 PAIMION KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E24991.10 Turku, 03.02.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Tampere, Turku,

Lisätiedot

MUSTASAAREN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2012

MUSTASAAREN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2012 MUSTASAAREN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2012 Tämän tarkistetun kehittämissuunnitelman on laatinut kunnanhallituksen 26.3.2012 asettama toimikunta. Luvun 5 kustannusarviot on laatinut Ramboll Oy /

Lisätiedot

VIHTIJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN JÄTEVESI-, PUHDAS KÄYTTÖVESI- JA LAAJAKAISTAHANKE

VIHTIJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN JÄTEVESI-, PUHDAS KÄYTTÖVESI- JA LAAJAKAISTAHANKE VIHTIJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN JÄTEVESI-, PUHDAS KÄYTTÖVESI- JA LAAJAKAISTAHANKE 28.1.29 Muistio päättäjille Vihtijärven vesiosuuskunnan tulevaisuus ja mahdollisuudet Johdanto Valtioneuvosto antoi asetuksen.6

Lisätiedot

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen 1(10) KTY-toiminta-alueen määritys, liite Kaupunkisuunnittelu Asianumero 1506/11.04.00/2014 Vesihuoltotyöryhmän vastine Salon kaupunki Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNNAN ABC, osa 2

VESIOSUUSKUNNAN ABC, osa 2 76 999 VESIOSUUSKUNNAN ABC, osa 2 KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS Jouko Kakkonen 78 79 SISÄLLYSLUETTELO 6 SUUNNITTELU 81 6.1 Hankintamenettely 81 6.2 Suunnitelmien sisällöstä päättäminen ja sunnittelutarjouspyyntö

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E23446.10. Turku, 20.12.2010

KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E23446.10. Turku, 20.12.2010 KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E23446.10 Turku, 20.12.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

VESIJOHTO... 3 VESIJOHDON ASENNUKSESSA HUOMIOITAVAA... 5 VESIMITTARI... 7 VEDEN JAKO KIINTEISTÖN SISÄLLÄ... 8 VEDEN KÄYTTÖ JA PUHTAUS...

VESIJOHTO... 3 VESIJOHDON ASENNUKSESSA HUOMIOITAVAA... 5 VESIMITTARI... 7 VEDEN JAKO KIINTEISTÖN SISÄLLÄ... 8 VEDEN KÄYTTÖ JA PUHTAUS... Toim. Viivi Virta KÄSIKIRJA VESIOSUUSKUNNAN OSAKKAALLE vesijohdon ja paineviemärin käyttö SISÄLLYS JOHDANTO............................. 2 VESIJOHTO............................. 3 VESIJOHDON ASENNUKSESSA

Lisätiedot

Vesiosuuskuntien LAATU

Vesiosuuskuntien LAATU Vesiosuuskuntien LAATU käsikirja KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN VESIOSUUSKUNTIEN LAATUKÄSIKIRJA Vesiosuuskuntien laatukäsikirja Niina Raudasoja Jyväskylä 2009 Keski-Suomen ympäristökeskus KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely Säädökset uudistuivat 2011 hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon haja-asutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta lähiympäristön tila ja vesien virkistyskäyttömahdollisuudet

Lisätiedot

JÄTEVESITIEDOTE. Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava?

JÄTEVESITIEDOTE. Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava? Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava? JÄTEVESITIEDOTE Tämä jätevesitiedote on tarkoitettu Sinulle, joka haluat saada puolueetonta ja

Lisätiedot

EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E23253.10 Turku, 06.09.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Helsinki

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Henna Luukkonen Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat TEKIJÄ Henna Luukkonen ISBN 978-952-293-093-4 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14, 00530 Helsinki

Lisätiedot

LÖYTÖ-VITSIÄLÄN VESIOSUUSKUNNTA TIEDOTE 1/2015 VIEMÄRIVERKOSTON TOTEUTUS 2015-2017

LÖYTÖ-VITSIÄLÄN VESIOSUUSKUNNTA TIEDOTE 1/2015 VIEMÄRIVERKOSTON TOTEUTUS 2015-2017 LÖYTÖ-VITSIÄLÄN VESIOSUUSKUNNTA TIEDOTE 1/2015 VIEMÄRIVERKOSTON TOTEUTUS 2015-2017 Löytö- Vitsiälän vesiosuuskunnan vesihuollon hanke etenee pikkuhiljaa kohti rakennusvaihetta. Tiedotimme syksyllä 2014

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon hajaasutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta vesien virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat ja järvien rehevöityminen hidastuu.

Lisätiedot

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset Luukkonen Henna Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Helsinki 2013 Sisältö Esipuhe... 2 Ohjausryhmä... 4 Merkinnät... 5 Oppaan sisältö tiivistettynä... 6 Osa 1 - Suomalainen vesihuolto...

Lisätiedot

* liikennejärjestelyt * ostaminen/lohkominen/lainhuuto * kaava-alue/haja-alue/ranta-alue

* liikennejärjestelyt * ostaminen/lohkominen/lainhuuto * kaava-alue/haja-alue/ranta-alue SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle........................... Rakennusprojekti.................... Haapaveden kaupunki......... 3 Siikalatvan kunta............. 4 Tähtiluokitus....................... 5 Rakennusluvan.hakeminen............

Lisätiedot

Ritasjärven Vesiosuuskunta. Tiedotustilaisuus Päivölässä 14.1.2010 Jussi Airas

Ritasjärven Vesiosuuskunta. Tiedotustilaisuus Päivölässä 14.1.2010 Jussi Airas Ritasjärven Vesiosuuskunta Tiedotustilaisuus Päivölässä 14.1.2010 Jussi Airas Tilaisuuden ohjelma Avaus Osuuskunnan tilanne Rahoitustarve ja -malli Kysymyksiä ja keskustelua Osuuskunta tänään Osuuskunnassa

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 KOSKIEN HAJA ASUTUSALUEIDEN TALOUSJÄTEVESIÄ...3 1.1

Lisätiedot

Esimerkki jätevesisuunnitelmasta

Esimerkki jätevesisuunnitelmasta Esimerkki jätevesisuunnitelmasta Kyrönmaan hajajätevedet-hanke Syksy 2011 1 Sisältö 1. Lyhyesti mallisuunnitelmasta... 3 2. Perustiedot... 4 2.1 Kiinteistön tiedot... 5 2.2 Kiinteistön vesihuolto... 5

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJE VANTAAN HAJA-ASUTUSALUEILLA

VANTAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJE VANTAAN HAJA-ASUTUSALUEILLA VANTAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS 1 JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJE VANTAAN HAJA-ASUTUSALUEILLA Haja-asutuksen jätevesien käsittelyohje on tarkoitettu kaikille, jotka rakentavat uudisrakennusta tai korjaavat jo

Lisätiedot