Aika kello 18.00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aika 4.12.2014 kello 18.00"

Transkriptio

1 1/4 Asunto Oy Unikkoketo YLlMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS KOKOUSKUTSU Asunto Oy Unikkokedon osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Aika kello IImoittautuminen alkaa kello kokoustilan ovella. Kokouksen nopeuttamiseksi osakkaile annetaan äänestysliput i1moittautumisen yhteydessä. Paikka Asiat Vantaan seurakuntien talon auditorio, Unikkotie 5 C, Vantaa Päätetään yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ja taloyhtiölaajakaistaliittymästä sekä kaapeli-tv:sta DNA Welhon tarjouksen mukaisesti. Hallituksen esitys Hal/itus esittää, että yhtiöjärjestystä muutetaan ja päivitetään vastaamaan voimassao/evia /akeja ja määräyksiä (lite 1, ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi, /iie 2 nykyinen yhtiöjärjestys). O/ennaisimpina muutoksina hal/itus esittää yhtiöjärjestykseen; Huoneistokohtaisesta veden ja jäteveden ku/utuksesta sekä veden /ämmitämisestä aiheutuneista kustannuksista peritään erillnen korvaus perustuen huoneistoissa asuvien henki/öiden /ukumäärään tai mikä/i yhtiöön asennetaan huoneistokohtaiset vesimitarit, peritään veden ja jäteveden ku/utuksesta ja veden /ämmitämisestä aiheutuneet kustannukset huoneistokohtaisesti mittareiden osoitamien ku/utusmäärien perusteel/a henki/ö/ukumäärään perustuvan korvauksen sijasta. Ta/oyhtiöl/e otettavasta ta/oyhtiö/aajakaistalittymästä peritään kaikila osakkaila /aajakaistavastiketta. Vastikeperusteena on yhtiön huoneistojen /ukumäärä ja ta/oyhtiö/aajakaista littymästä yhtiöl/e koituvat littymis- ja käyttökustannukset jaetaan tasan kaikkien huoneistojen kesken. Ta/oyhtiöl/e otettavasta kaapelie/evisioyhteydestä peritään erillnen kaape/ite/evisiovastike. Vastikkeen perusteena on yhtiön huoneistojen /ukumäärä ja kaape/ite/evisioyhteydestä yhtiöl/e aiheutuvat littymis- ja käyttökustannukset jaetaan tasan kaikkien huoneistojen kesken. Lisäksi hal/itus esittää yhtiökokouksel/e, että yhtiöl/e otetaan ta/oyhtiö/aajakaistalittymä ja kaape/i-tv ja että yhtiökokous va/tuuttaa halltuksen hyväksymään ja ti/aamaan mainitut pa/ve/ut DNA We/hon tarjouksen mukaisesti. Ta/oyhtiö/aajakaista- ja kaape/ite/evisiopa/ve/un sisä/töä on erite/ty litteessä 3.

2 2/4 Tarjouksen mukainen hinta /aajakaistalittymästä on 4,88 /huoneisto. Mikä/i ta/oyhtiö/aajakaistapa/ve/u asennetaan tarjouksen mukaisesti, sisä/tyy kaapelie/evisiolittymä mainittuun huoneistokohtaiseen hintaan. Erikseen tiattuna kaapelie/evision vuotuinen perusmaksu on Yhtiöjärjestysesityksen muila muutoksila ja korjauksila saatetaan yhtiöjärjestys vastaamaan nykyistä /ainsäädäntöä. Edel/een halltus esitää, että yhtiökokous va/tuuttaa halltuksen tekemään PRH:n (Patentt- ja rekisterihalltus, kaupparekisteri) mahdollsesti edel/yttämät /asku- ja kirjoitusvirheistä tai sanamuodoista ja epäse/keistä i/maisuista johtuvat korjaukset yhtiöjärjestysesitykseen. Va/tuutus rajataan siten, että korjaus ei saa vaikuttaa asiasisä/töön. Päätökset Päätetään halltuksen esityksistä Kutsun sisältö ja liitteet: Kokouskutsu sivut 1-2 Esityslista sivu 3 Valtakirja sivu 4 Esitys uudeksi yhtiöjärjestykseksi ( Hite 1, 6 sivua) Nykyinen yhtiöjärjestys (Iiite 2, 5 sivua) Laajakaista- ja kaapelitelevisiopalveluiden sisältöerittely (Iiite 3, 1 sivu)

3 3/4 Asunto Oy Unikkoketo YLlMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS Vantaan seurakuntien talon auditorio, Unikkotie 5 C, Vantaa Esityslista 1. Kokouksen avaus, halltuksen puheenjohtaja Jarno Kupiainen 2. Kokouksen puheenjohtajan valinta 3. Kokouksen sihteerin kutsuminen 4. Kokouksen osanottajien toteaminen, valtakirjojen tarkastus sekä äänija osanottajalistan laatiminen. 5. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajain (kaksi) valinta 6. Kokouksen ääntenlaskijain (kaksi) valinta 7. Kokouksen laillsuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 8. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 9. Päätetään yhtiöjärjestyksen muuttamisesta hallituksen esityksen ja kutsun liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti 10. Päätetään halltuksen valtuutuksesta tehdä PRH:n (Patentti- ja rekisterihalltus, kaupparekisteri) mahdollsesti edellyttämät lasku- ja kirjoitusvirheistä tai sanamuodoista ja epäselkeistä ilmaisuista johtuvat korjaukset yhtiöjärjestysesitykseen. Valtuutus rajataan siten, että mahdolliset korjaukset eivät saa vaikuttaa asiasisältöön. 11. Päätetään DNA Welhon tarjouksen hyväksymisestä koskien taloyhtiölaajakaistaliittymää ja kaapelielevisiota ja hallituksen valtuutuksesta tilata kyseiset palvelut. 12. Kokouksen päättäminen Tervetuloa Asunto Oy Unikkoketo Hallitus

4 4/4 VALTAKIRJA As Oy Unikkoketo VALTUUTUS VAL TUUTANN ALTUUTAMME AIKA / 2014, PAIKKA V ALTUUTETUN NIMI Edustamaan puhe- ja äänestysoikeuksin minua/meitä ylimääräisessä yhtiökokouksessa valtuuttajan allekirjoitus ja nimenselvennys HUOMIOTTEHAN,ETTÄ VALTAKIRJA EDELLYTET ÄÄN YHTEISOMISTUKSESSA OLEVIEN OSAKKEIDEN OSAKKAILTA, MIKÄLI KAIKKI KYSEISEN OSAKESARJAN OSAKKAAT EIVÄT OLE KOKOUKSESSA LÄSNÄ. HUONEISTON NUMRO

5 j.//7e I Asunto Oy Unikkoketo Unikkopolku 4 Vantaa YHTIÖJÄRJ ESTYS Ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Sivu 1/6 ASUNTO OY UNIKKOKETO YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toim Yhtiön toim on Asunto Oy Unioketo ja kotipaika Vantaa. 2 Toimala Yhtiön toimalana on omistaa ja hallta Vantaan kaupungissa Tikurilassa sijaitsevaa kiteistöä (asemakaavassa: ) pinta-alaltaan 3750 m2 sekä sile rakennettua rakennusta (asemakaavassa: ), jossa huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta yli puolet on varattu osakkeenomistajien hallnassa oleviksi asuihuoneistoiksi. 3 Osakepääoma Yhtiön osakepääoma on neljäsataakolmekymmentäkahdeksantuhattayhdeksänsataaseitsemänkymmentä euroa ja neljäkymmentäyhdeksän senttiä ( ,49) jaettuna kahteentuhanteen kuuteensataan kymmeneen (2610) osakkeeseen. Osakepääoma on kokonaisuudessaan maksettu eikä osakkeila ole niellsarvoa. 4 Huoneistoselitelmä Yhtiön osakkeet tuottavat oikeuden hallta yhtiön omistamassa olevassa rakennuksessa olevia osakehuoneistoja seuraavasti. Tunnus Kerros Tyyppi Pinta-ala Osakkaiden Osakkeiden m2 lukumäärä numerot Al 1. 2 h + k A h + kk 29,S A h + k 89,S A h + k AS 2. 1 h + kk 29,S A h + k 89,S A h + k A h + kk 29,S A h + k 89,S Al h + k All 4. 1 h + kk 29,S A h + k 89,S Al h + k A h + kk 29,S A h + k 89,S A h + k A h + kk 29,S A h + k 89,S B h + k B h + k 48,S B h + k 70,S B h + k B h + k 48,S B h + k 70,S B h + k

6 Asunto Oy Unikkoketo Unikkopolku 4 Vantaa YHTIÖJÄRJ ESTYS Ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Sivu 2/6 Tunnus Kerros Tyyppi Pinta-ala Osakkaiden Osakkeiden m2 lukumäärä numerot B h + k 48, B h + k 70, B h + k B h + k 48, B h + k 70, B h + k B h + k 48, B h + k 70, B h + k B h + k 48, B h + k 70, C h + k C h + kk C h + kk C h + k C h + k C h + kk C h + kk C h + k C h + k C h + kk C h + kk C h + k C h + k C h + kk C h + kk C h + k C h + k C h + kk C h + kk C h + k C h + k C h + kk C h + kk C h + k Yhtiön välittömään halltaan jäävät kiteistöteknset tiat (32 m2) varastokomero-osastot (113 m2), liuntaväliesuojat (34 m2) sekä väestösuoja (87 m2), saunaosasto (36 m2), pyykikuivaustia (11 m2), C-portaan vieressä ensisijassa liehuoneistoksi vuokrattava tia (62 m2) sekä A-portaan vieressä oleva varastotia (44 m2). 5 Kunnossapitovastuu Kunnossapitovastuun jakautumisessa noudatetaan kulloinki voimassa olevaa asunto-osakeyhtiölakia.

7 Asunto Oy Unikkoketo Unikkopolku 4 Vantaa YHTIÖJÄRJESTYS Ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Sivu 3/6 6 Yhtiövastie Yhtiökokous määrää osakkeenomistajien halltsemistaan huoneistoista yhtiölle suorittaman vastieen suuruuden käyttäen perusteena 4 :ssä mainttuja huoneistojen pinta-aloja, ja vastie on määrättävä kultaki neliöltä samansuuruiseksi. Vastie jaetaan hoito- ja pääomavastieeseen. Pääomavastieella katetaan pitkävaiutteiset menot, jotka aiheutuvat kiteistön ja rakennuksen hankinasta, rakentamisesta, peruskorjauksesta ja uudistuksesta. Hoitovastieella katetaan kaik muut yhtiön menot. Lisäksi yhtiössä peritään vesimaksua sekä laajakaistalittymämaksuja ja kaapelitelevisiomaksuja miäli yhtiön toimesta ne on asennettu. Vastieen maksuajan ja -tavan määrää yhtiön halltus. Osakehuoneisto'whtaisesti kulutetusta vedestä ja jätevedestä sekä veden lämittämisestä aiheutuneista kustannuksista suoritetaan eri korvaus jonka suuruuden yhtiön halltus määrää huoneistoissa asuvien henkiöiden lukumäärän perusteella. Miäli yhtiössä asennetaan osakehuoneistokohtaiset veden kulutusta osoittavat mittauslaitteet kylmälle ja lämpimälle vedelle, maksavat huoneiston halltaan oikeuttavien osakkeiden omistajat henkiölukumäärään perustuvan korvauksen sijasta huoneistoissa kulutetusta vedestä ja jätevedestä sekä veden lämittämisestä aieutuneista kustannuksista tai jostaki nistä korvauksen, jonka suuruus perustuu huoneistokohtaisten mittareiden osoittami kulutusmäärii. Suoritettavan korvauksen suuruuden sekä suoritusajan ja -tavan määrää yhtiön halltus. Mikäli osakehuoneistoihin asennetaan yhtiön toimesta laajakaistayhteys, osakeenomistaja on velvollnen maksamaan yhtiölle laajakaistavastiketta. Vastikkeen perusteena on yhtiön osakehuoneistojen lukumäärä ja laajakaistayhteyksistä yhtiölle aiheutuvat käyttö- ja liittymiskustannukset jaetaan tasan kaikkien huoneistojen kesken. Laajakaistavastieen suuruuden, maksuajan ja -tavan määrää yhtiön halltus. Mikäli osakehuoneistoihin asennetaan yhtiön toimesta kaapelitelevisioyhteys, osakeenomistaja on velvollnen maksamaan yhtiölle kaapelitelevisiovastiketta. Vastikkeen perusteena on yhtiön osakehuoneistojen lukumäärä ja kaapelitelevisioyhteydestä yhtiölle aiheutuvat käyttö- ja littymiskustannukset jaetaan tasan kaikkien huoneistojen kesken. Kaapelitelevisiovastieen suuruuden, maksuajan ja -tavan määrää yhtiön halltus. Yhtiön perimät käyttökorvaukset, kuten autopaika-, sauna- ja pesutupamaksut, jotka osakkeenomistaja on sitoutunut maksamaan, rinnastetaan yhtiövastieeseen. Näiden maksujen laimyönti voi olla perusteena huoneiston halltaan ottamiselle asunto-osakeyhtiölain 8 luvussa tarkoitetulla tavalla. Uusi osakkeenomistaja on myös vastuussa näiden käyttömaksujen laiilyönnistä asunto-osakelain 3 luvun 7 :n mukaisesti. 7 Osakkeenomistajan oikeus maksaa osuutensa pääomavastieella katettavista menoista Osakkeenomistajalla on oikeus maksaa huoneiston lattiapinta-alan mukaan laskettavan osuutensa yhtiön pitkävaikutteisista menoista, jotka aiheutuvat kiteistön ja rakennuksen hankinasta, rakentamisesta, peruskorjauksesta ja uudistuksesta. Tämä oikeus osakkaalla on rüppumatta sütä, otetaanko hanketta varten lainaa. Suoritusten tulee tapahtua halltuksen määräämiä aikoina. Halltus voi määrätä kerralla vastaanotettavan suorituksen suuruuden. Osakkeenomistajilta vastaanotetut suoritukset yhtiön on vüpymättä käytettävä yhtiön lainojen lyhentämiseen sen mukaan kui maksettaessa on tarkoitettu.

8 Asunto Oy Unikkoketo Unikkopolku 4 Vantaa YHTIÖJÄRJ ESTYS Ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Sivu 4/6 Miäli yhtiö on nostanut lainaa, tulee laiaosuudet määrätä siten, että osuussuorituksena kertyilä varoila voidaan maksaa laiaosuutta vastaavan lyhennyksen lisäksi sütä menevä korko ja panki perimät kulut laskettuna siien päivään saakka, jolloin yhtiö osuussuorituksella lyhentää vastaavia lainojaan. Jos yhtiö lainoja lyhentäessään joutuu maksamaan enemmän kui osakkeenomistaja on lainaosuutenaan ja muia maksuia suorittanut, osakkeenomistajan on korvattava yhtiölle tästä aieutunut lisämeno. Osakkeenomistajalta, joka on kokonaan maksanut osuutensa ensimäisessä momentissa maintusta menoista, perittävä vastie lasketaan vastaamaan hänen osuuttaan yhtiön kaiksta muista paitsi ko. menoista. 8 Halltus Yhtiöllä on halltus, johon kuuluu vüsi jäsentä ja yksi varajäsen. Halltuksen toimausi päätty vaalia ensiksi seuraavan valinasta päättävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 9 Halltuksen toimta Halltus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ni usein kui yhtiön asiat sitä vaativat. Kokous on kutsuttava koolie, jos halltuksen jäsen tai isännöitsijä sitä vaati. Jollei halltuksen puheenjohtaja vaatiuksesta huoliatta kutsu kokousta koolle, kutsun voi toimttaa halltuksen jäsen, jos vähitään kolme halltuksen jäsentä hyväksyy koolie kutsumisen, tai isännöitsijä myös yksinään. Jollei puheenjohtajaa ole valittu tai hän on estynyt, voi halltuksen jäsen tai isännöitsijä toimttaa kutsun. Halltus on päätösvaltainen, kun vähitään kolme halltuksen jäsenistä on saapuvila. Asiat ratkaistaan enemmstöpäätöksin. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Halltuksen pöytäkijan allekijoittavat kaik kokouksessa läsnä olevat halltuksen jäsenet sekä kokouksessa mahdollsesti paikalla ollut isännöitsijä. 10 Isännöitsijä Yhtiöllä voi olia halltuksen nittämä isännöitsijä. Isännöitsijä huolehti kiteistön ja rakennusten pidosta ja hoitaa yhtiön muuta päivittäistä halltoa yhtiökokouksen ja halltuksen päätösten, ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Isännöitsijä vastaa sütä, että yhtiön kijanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Isännöitsijän on annettava halltukselie ja sen jäsenie tiedot, jotka ovat tarpeen halltuksen tehtävien hoitamiseksi. 11 Yhtiön edustamien Yhtiötä edustaa halltuksen puheenjohtaja ja isännöitsijä yksin tai kaksi halltuksen jäsentä yhdessä. Halltus sekä yhtiökokous voivat antaa tehtäväkohtaisen oikeuden edustaa yhtiötä. 12 Tiltarkastaja ja toimnantarkastaja Yhtiöliä on yksi titarkastaja ja hänellä yksi varatitarkastaja. Jos titarkastajaksi valitaan titarkastusyhteisö, ei varatitarkastajaa tarvitse valita. Tiltarkastajan toimausi päätty ja uuden titarkastajan toimausi alkaa uuden titarkastajan valinasta päättävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiöliä on yksi toimnantarkastaja ja tällä yksi sijainen. Toimnantarkastajan toimausi päätty ja uuden toimnan tarkastajan toimausi alkaa uuden toimnan tarkastajan valinasta päättävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9 Asunto Oy Unikkoketo Unikkopolku 4 Vantaa YHTIÖJÄRJ ESTYS Ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Sivu 5/6 13 Tilausi Yhtiön tiausi on kalenterivuosi ja yhtiön tit päätetään kalenterivuosittain. Tilpäätös on laadittava neljän kuukauden kuluessa tiauden päättymisestä, ja se on annettava toimnantarkastajalle ja titarkastajalle viieistään 6 viioa ennen tipäätöstä käsittelevää varsinaista yhtiökokousta. Toimnantarkastuskertomus ja titarkastuskertomus tulee toimttaa halltukselle vähitään kolme viioa ennen tipäätöstä käsittelevää varsinaista yhtiökokousta. 14 Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain halltuksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tiauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä: 1. tipäätös, toimtakertomus, toimnantarkastuskertomus ja titarkastuskertomus; 2. halltuksen kijallen selvitys tarpeesta sellaiseen yhtiön rakennusten ja kiteistöjen kunnossapitoon yhtiökokousta seuraavan viiden vuoden aikana, joka vaikuttaa olennaisesti osakehuoneiston käyttämiseen, yhtiövastieeseen tai mui osakehuoneiston käytöstä aiheutuvii kustannuksii; sekä 3. halltuksen kijallen selvitys yhtiössä suoritetusta huomattavista kunnossapito- ja muutostöistä ja niden ajankohdat. päätettävä: valittava: 4. tipäätöksen vahvistamisesta; 5. taseen osoittaman voiton käyttämisestä; 6. vastuuvapaudesta halltuksen jäsenie ja isännöitsijälle; 7. talousarviosta ja yhtiövastieen määrästä; 8. halltuksen jäsenten sekä titarkastajan ja toimnantarkastajan palkoista. 9. halltuksen jäsenet; 10. titarkastaja ja varatitarkastaja sekä toimnantarkastaja ja sijainen. käsiteltävä: 11. muut kokouskutsussa maintut asiat Osakkeenomistajalla on oikeus saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaati sitä kijallsesti halltukselta ni hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 15 Ylääräinen yhtiökokous Ylääräinen yhtiökokous on pidettävä, kun yhtiökokous tai halltus katsoo siihen olevan aihetta tai kun titarkastaja, toimnantarkastaja tai osakkeenomistajat, joila on vähitään kymmenesosa (1/10) kaiksta osakkeista, kijallsesti sitä vaativat iloittamansa asian käsittelemistä varten. Kokouskutsu on toimtettava kahden viion kuluessa vaatiuksen esittämisestä.

10 Asunto Oy Unikkoketo Unikkopolku 4 Vantaa YHTIÖJÄRJ ESTYS Ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Sivu 6/6 16 Kokouskutsu Kutsu yhtiökokoukseen toimtetaan kijallsesti kulleki osakkeenomistajalle hänen yhtiölle iloittamaan osoitteeseen, jona pidetään myös kutsun toimttamista varten iloitettua sähköpostiosoitetta tai muuta tietolienneyhteyttä. Kokouskutsujen toimttamisen tulee tapahtua aikaisintaan kaksi kuukautta ja viieistään kaksi viioa ennen kokousta. 17 Yhtiökokousmenettely Osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa yhtä monta ääntä kui osakkeitaki. Poissa olevalla on oikeus käyttää äänivaltaansa valtuuttamansa asiamiehen kautta. Vaaleissa katsotaan valituksi ne, jotka saavat eniten ääniä. Äänten jakautuessa tasan vaalit ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa puheenjohtajan kannattama mielipide tulee päätökseksi.

11 l.//te :z YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Unikkoketo :45:40 1 (5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä Toiminimi: Asunto Oy Unikkoketo Yritys- ja yhteisötunnus: Voimassaoloaika, alkaen Kyselyajankohta: :45:40

12 YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Unikkoketo :45:40 2(5) ASUNTO OY UNIKKOKETO YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Asunto Oy Unikkoketo j a kotipaikka Vantaan kaupunki. 2 Yhtiön tarkoituksena on omistaa ja hall ita Vantaan kaupungissa Tikkurilassa sij ai tsevasta Härtas nimisestä tilasta RN:o 6:369 muodostettavaa itsenäistä tilaa pinta-alaltaan 3750 m2 (Tikkurilan asemakaavassa korttelissa n:o 5410 tonttia n:o 3) sekä sille rakennettua rakennusta, jossa huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta suurin osa on varattu osakkeenomistaj ille asuinhuoneistoiksi. 3 Yhtiön osakepääoma on kaksimiljoonaa kuusisataakymmenentuhatta ( ) markkaa jaettuna kahteentuhanteen kuuteensataankymmeneen (2.610) tuhannen (1.000) markan suuruiseen määrätylle henkilölle asetettuun osakkeeseen. Osakepääoma on kokonaisuudessaan maksettu. 4 Osakkeet tuottavat oikeuden hallita yhtiön omistamassa rakennuksessa olevia huoneistoja seuraavasti: Huoneisto Kerros Huoneluku P-ala m2 Osakkeiden Osakkeiden lukumäärä numerot A B B C I I I II II II III III III iv iv iv v v V Vi Vi Vi i i i II II II III III III iv iv iv V V V Vi Vi Vi i i i i II II 4 h+k 4 h+k 4 h+k 4 h+k 4 h+k 4 h+k 3 h+k 3 h+k 3 h+k 3 h+k 3 h+k 3 h+k 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 48,5 70,5 48,5 70,5 48,5 70,5 48,5 70,5 48,5 70,5 59, 0 48,5 70,

13 YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Unikkoketo :45:40 3(5) 43 II II III III III III iv iv iv iv V V V V Vi Vi Vi Vi Yhtiön vä1ittömään hallintaan jäävät jäähdytetty talouskellari, varastokomero-osastot, urheiluvälinesuoj at sekä väestönsuoja pinta-alaltaan 91 m2, saunaosasto pinta-alaltaan 36 m2, pyykinkuivaustila sekä vuokrattavaa kokous- ja askartelutilaa yhteensä 34 m2. 5 Yhtiökokous määrää vuosittain huoneistoista maksettavan vastikkeen. Vastikeperusteena käytetään huoneistojen lattiapinta-alojen neliömetrimääriä. Yhtiökokous määrää myös vastikkeen maksutavan. Kukin yhtiön osakkeenomistaja on oikeutettu maksamaan osakkeitaan rasittavan osuuden yhtiön pi tkäaikaisista lainoista, maksuperusteen ollessa huoneistojen lattiapinta-alan mukainen, suorittamalla yhtiölle osuuttaan tai sen määräosaa vastaavan rahamäärän. Lainaosuutensa kokonaan maksaneel ta osakkeenomistaj al ta peri ttävä vastike lasketaan vastaamaan hänen osuuttaan yhtiön kaikista muista paitsi mainituista lainoista johtuneista menoista ja lainaosuudestaan määräosan maksaneelta osakkeenomistajalta peri ttävä vastike lisäksi vastaamaan jäljelle jäävän lainaosuuden tästä aiheuttamia menoja. Osakkeenomistaj ilta vastaanotetut lainaosuudet tai niiden os at yhtiön on välittömästi käytettävä kokonaisuudessaan yhtiön pitkäaikaisten lainojen lyhentämiseen. Yhtiökokouksen tulee edellä mainittujen perusteiden mukaan määrätä vastikkeen suuruus ja miten se on suori tettava huomioon ottaen, että vastikkeen tulee riittää yhtiön kaikkien menojen peittämiseen ja yhtiökokouksen ehkä päättämien velkojen kuoletukseen. 6 Osakkeenomistaja on oikeutettu vuokraamaan huoneistonsa tai osan siitä muille, mutta hän on kuitenkin vastuussa yhtiölle menevistä maksuista. 7 Osakkeenomistaja on itse velvollinen pitämään huoneistonsa kunnossa niin, että hän huolehtii ja kustantaa huoneiston sisäiset maalaus-, puhdistus- ja korjaustyöt niitä töitä lukuunottamatta, jotka lain mukaan kuuluvat yhtiölle. Muista korjaus- ym. töistä vastaa yhtiö. 8 Yhtiön asioita hoitamaan valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa vuodeksi kerrallaan hallitus, johon kuuluu 5 jäsentä. Hallitus valitsee itse puheenjohtajansa ja on päätösvaltainen kun vähintään kolme jäsentä on saapuvilla. 9 Yhtiön isännöitsijän, jonka valitsee ja erottaa hallitus, velvollisuutena on hallituksen päätösten ja sen antamien ohjeiden mukaan, sekä silmälläpidon alaisena hoitaa yhtiön omaisuutta ja juoksevia asioita. Isännöitsijä voidaan valita joko hallituksen keskuudesta tai sen ulkopuolel ta. 10 Yhtiön toiminimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja

14 YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Unikkoketo :45:40 4(5) yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai per procuram se tai ne henkilöt, jotka hallitus siihen valtuuttaa. 11 Yhtiön til it laaditaan ja päätetään kalenterivuosittain ja tulee tilinpäätöksen edelliseltä vuodelta olla valmis seuraavan vuoden maaliskuun I päivään mennessä, jolloin yhtiön tilikirjat tositteineen on annettava tilintarkastajille, joitten sitten on annettava tarkastuskertomuksensa hallitukselle ennen maaliskuun 15 päivää. 12 Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään niin usein, kuin yhtiön hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai, kun osakkaat, jotka yhteensä edustavat vähintään 1/10 kaikista osakkeista tai tilintarkastajat sitä kirjallisesti hallitukseita vaativat ilmoittamansa määrätyn asian käsittelyä varten. 13 Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen toimitetaan vähintään seitsemän päivää ennen kokousta toimittamalla kutsu todisteellisesti kirjallisesti kullekin osakerekisteriin merki tylle osakkaalle tai panemalla kokouskutsu samaksi ajaksi talon porraskäytävissä oleville ilmoi tustaul uille. Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen samoin kuin muut tiedonannot osakkaille toimi tetaan samalla tavalla kolme päi vää ennen kokousta tai muuta määräaikaa. 14 Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään ja päätetään seuraavat asiat: 1. Esitetään tilinpäätös joka sisältää tuloslaskelman ja taseen eri ttelyineen sekä hallituksen toimintakertomuksen. 2. Esi tetään tilintarkastaj ien tarkastuskertomus päättyneeltä tilikaudelta. 3. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta. 4. Päätetään toimenpi teistä, joihin vahvistetun tuloslaskelman osoittama voitto tai tappio antaa aihetta. 5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle päättyneeltä tilikaudelta. 6. Tulo- j a menoarvion vahvistaminen seuraavalle tilikaudelle ja määrätään vastikkeen suuruudesta ja maksutavasta ja -ajasta, joka osakkaiden on yhtiölle suori tettava. 7. Määrätään hallituksen jäsenten palkkiot seuraavaksi toimintavuodeksi. 8. Määrätään tilintarkastaj ien palkkiot kuluvan vuoden tilintarkastuksesta. 9. Vali taan viisi halli tuksen varsinaista jäsentä seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. 10. Valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja näille henkilökohtaiset varamiehet toimi t tamaan tilien j a hallinnon tarkastus kuluvaita tilikaudelta. 11. Päätetään asioista, j otka osakeyhtiölain 9 luvun 7 : n mukaisesti osakkaat ehkä esittävät tai yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat varsinaiselle yhtiökokoukselle. 12. Käsi tellään muut kokouskutsussa maini tut asia t. Osakkeenomistajalla on oikeus saada haluamansa asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii halli tuksel ta niin hyvissä aj oin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 15 Tämän yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi tai yhtiön purkamiseksi vaaditaan, että muutosehdotusta tai purkamista on kannattanut vähintään neljä viidettäosaa (4/5) yhtiökokouksessa edustettujen osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä, jos sitä samalla on kannattanut yli puolet koko osakepääoman äänistä.

15 YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Unikkoketo :45:40 5(5) 16 Muissa kohdin noudatetaan osakeyhtiöistä ja asunto-osakeyhtiöistä annettuja lakeja.

16 Nettiyhteys ja kaapelitelevisio LUTE 3 Yhtiö on kilpailuttanut talokohtaisen laajakaistaliittymän ja kaapelitelevisiopalvelun. Tarjoukset pyydettiin DNA:lta, Elisalta ja Soneralta. Varteenotettavat tarjoukset saatiin DNA:lta ja Soneralta. Elisalla ei ole tarjota kyseisiä palvelua Tikkurilan alueella. DNA:n Welho-tarjous vastaa palveluiltaan ja hinnoittelultaan hallituksen esittämiä vaatimuksia. Nettiyhteydet (Iaajakaistayhteys) Tarjotussa ratkaisussa talon uuteen teletilaan tuodaan talolittymä jonka nope Asuntokohtaisen perusliittymän nopeus on 1 OM/1 OMbit/s. us on 1000 Mbit/s. Perusliittymän maksu on kaikille osakkaille sam a ja kustannus peritään kuukausittain hoitovastikkeen osana. Mikäli osakas/asukas haluaa nopeamman nettiyhteyden kuin peruslittymän 1 Om/1 OMbit/s tekee osakas/asukas erillisen sopimuksen perusnopeuden ylittävästä osuudesta suoraan DNA:n kanssa. Nopeutta voidaan nostaa aina 350 M bit/s asti. Palvelu otetaan käyttöön kun kaikkien huoneistojen osalta yleiskaapelointi (CAT 6) on saatu toteutettua (aikataulun mukaan loppusyksy 2015). Perusnopeuksisen nettiyhteyden hinta on 4,88 /kk. Asuntokohtaisen 100 M bit/s liittymän lisähinta on 9,90 /kk Asuntokohtaisen 350 Mbit/s Iiittymän Iisähinta on 19,90 /kk Kaapelitelevisio Welhon ratkaisussa kaapelitelevisioliittymistä ei peritä erillistä maksua, vaan se sisältyy taloliittymän hintaan. Kaapelitelevisioratkaisussa käytetään LVIS-saneerauksen yhteydessä uusittavaa antenniverkkoa. Tämä tarkoittaa, että antenniverkossa käytettävä kuvasignaali tuodaan kiinteistön teletilaan valokaapelia pitkin ja huoneistoihin antenniverkkoa hyväksikäyttäen. Televisiossa näkyy nykyisistä maksuttomista kanavista suoraan Yle TV1, Yle TV2, YLE FST5, YLE Teema sekä television virittämisen jälkeen MTV3, Nelonen, Subtv, JIM, TV Viisi, Kuutonen, L1V, AVAja Fox. Kaapelitelevisioratkaisu otetaan käyttöön kun kaikkiin huoneistoihin on asennettu uusi antenniverkko ja nettiyhtiyhteydet on otettu käyttöön. Mikäli asukkaat haluavat maksu-tv-palveluita tai muut Welhon maksuttomat peruskanavat, niin ne edellyttävät kaapeli-tv-sovitinta tai sellaista televisiota, joissa on sisäänrakennettuna kaapeli-tvsovitin (uusimmissa on sekä antenni- että kaapeli-tv-sovitin). Lisätietoa tarjottavista palveluista voi katsoa DNA:n sivuilta: https:/lwww.dna.fi/viihdepalvelu.

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-oy Vesalan pientalot 16.10.2015 12:01:06 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 16.10.2015 Toiminimi: Asunto-oy Vesalan pientalot Yritys- ja

Lisätiedot

ASUNTO-OY KRAAKUNVARPU. Yhtiöjärjestys. 1 Yhtiön toiminimi on Asunto-Oy Kraakunvarpu ja kotipaikka Turun kaupunki.

ASUNTO-OY KRAAKUNVARPU. Yhtiöjärjestys. 1 Yhtiön toiminimi on Asunto-Oy Kraakunvarpu ja kotipaikka Turun kaupunki. 1 ASUNTO-OY KRAAKUNVARPU Yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi on Asunto-Oy Kraakunvarpu ja kotipaikka Turun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on Turun kaupungin Varissuon kaupunginosan 37. korttelin tontin n:o

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Kaarenpeikko ja kotipaikka Vantaa.

Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Kaarenpeikko ja kotipaikka Vantaa. ASUNTO OY KAARENPEIKKO YHTIÖJÄRJESTYS 1 TOIMINIMI Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Kaarenpeikko ja kotipaikka Vantaa. 2 TOIMIALA Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Vantaan kaupungin Pohjois-Kaarelan

Lisätiedot

Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki.

Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki. Asunto Oy Kahisevanrinteen Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S 1 Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki. 2 Yhtiön tarkoituksena on omistaa ja hallita tonttia n:o 10 Espoon kaupungin

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski 05.10.2015 09:39:26 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.10.2015 Toiminimi: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Partiomiehentie 1 - Bostads Ab Patrullvägen 1 24.09.2015 12:22:10 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.09.2015 Toiminimi: Asunto

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Mannerheiminkatu 34 13.08.2015 12:52:14 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 13.08.2015 Toiminimi: Asunto Oy Porvoon Mannerheiminkatu

Lisätiedot

Y-tunnus 0217266-6 Sivu 1 (7)

Y-tunnus 0217266-6 Sivu 1 (7) Sivu 1 (7) ASUNTO OY KAARENMÄKI YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Kaarenmäki ja kotipaikka Vantaa. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Vantaan kaupungin Pohjois-Kaarelan

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :37:34 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :37:34 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 09.11.2016 15:37:34 Y-tunnus: 0160494-9 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 0160494-9 Nimi: Asunto Oy Kotkan Lemminkäisenkatu 11 Sisältö:

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki 06.08.2016 14:35:02 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 06.08.2016 Toiminimi: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki Yritys-

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖRJESTYS: Fastighets Ab Commerce Kristinestad - Kiinteistö Oy Commerce 05.03.2014 11:58:45 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.03.2014 Toiminimi: Fastighets

Lisätiedot

eportti - Yhtiöjärjestys

eportti - Yhtiöjärjestys Sivu 1/5 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 27.06.1997 Toiminimi: Asunto Oy Töölö-Hesperia Yritys- ja yhteisötunnus: 0200373-1 Kaupparekisterinumero: 75.920 Voimassaoloaika:

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Rovaniemen Salmenperä 5 07.01.2015 18:43:52 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 07.01.2015 Toiminimi: Asunto Oy Rovaniemen Salmenperä 5

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Vaasan Sala-ampujankatu 8 26.08.2015 11:30:35 1(6) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 26.08.2015 Toiminimi: Asunto Oy Vaasan Sala-ampujankatu

Lisätiedot

ASUNTO OY LINNANKATU 8 YHTIÖJÄRJESTYS

ASUNTO OY LINNANKATU 8 YHTIÖJÄRJESTYS ASUNTO OY LINNANKATU 8 YHTIÖJÄRJESTYS ASUNTO OY LINNANKATU 8 nimisen asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Linnankatu 8 ja sen toimialana on omistaa ja hallita tonttia nro 5

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ ITÄ-SOUKKA NIMISEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ ITÄ-SOUKKA NIMISEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS ASUNTO-OSAKEYHTIÖ ITÄ-SOUKKA NIMISEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 1 Yhtiön nimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Asunto-osakeyhtiö Itä-Soukka ja kotipaikka Espoon kaupunki. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-Oy Säästöpurje 19.03.2015 16:26:25 1(14) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 19.03.2015 Toiminimi: Asunto-Oy Säästöpurje Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Kaarenhaltia ja kotipaikka Vantaa.

1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Kaarenhaltia ja kotipaikka Vantaa. ASUNTO OY KAARENHALTIA Sivu 1 (11) YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Kaarenhaltia ja kotipaikka Vantaa. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Vantaan kaupungin Pohjois-Kaarelan

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Puolukkapolku 2 - Bostads Ab Lingonstigen 2 i 15.10.2015 11:28:32 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 15.10.2015 Toiminimi: Asunto

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Pornaisten Pähkinälaakso 03.12.2016 14:55:13 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 03.12.2016 Toiminimi: Asunto Oy Pornaisten Pähkinälaakso

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS. ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) Kaupparekisterin rekisteröimä Toiminimi

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS. ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) Kaupparekisterin rekisteröimä Toiminimi ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto-Oy Ahtola ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tonttia

Lisätiedot

ASUNTO OY JYVÄSKYLÄN HAAPATIE 4 YHTIÖJÄRJESTYS

ASUNTO OY JYVÄSKYLÄN HAAPATIE 4 YHTIÖJÄRJESTYS ASUNTO OY JYVÄSKYLÄN HAAPATIE 4 YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Jyväskylän Haapatie 4 ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden

Lisätiedot

ASUNTO OY ETELÄ HESPERIANKATU 6

ASUNTO OY ETELÄ HESPERIANKATU 6 9.6.2005 YHTIÖJÄRJESTYS ASUNTO OY ETELÄ HESPERIANKATU 6 ASUNTO OY ETELÄ HESPERIANKATU 6 1(5) Yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Etelä Hesperiankatu 6 ja kotipaikka Helsinki. 2 Toimiala

Lisätiedot

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä.

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä. Sivu: 1(5) Kysytty 01-09-2014. Voimassa 28-08-2014 lähtien Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä Yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä. 2 Yhtiön kotipaikka on Tyrnävä. 3 Yhtiön

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Linnankoskenkatu 59 15.10.2015 11:27:37 1(6) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 15.10.2015 Toiminimi: Asunto Oy Porvoon Linnankoskenkatu

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon F.E.Sillanpään katu 2 23.10.2017 07:57:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 23.10.2017 Toiminimi: Asunto Oy Porvoon F.E.Sillanpään

Lisätiedot

1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Helsingin Kapteenska ja kotipaikka Helsinki.

1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Helsingin Kapteenska ja kotipaikka Helsinki. 1 Liite 1 Asunto Oy Helsingin Kapteenska Yhtiöjärjestys 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Helsingin Kapteenska ja kotipaikka Helsinki. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on vuokrasopimuksen

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (2) Luontiajankohta: 04.11.2015 12:42:59 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Asunto

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Väenpiha 16.10.2014 17:41:07 1(7) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 16.10.2014 Toiminimi: Asunto Oy Väenpiha Yritys- ja yhteisötunnus: 0358927-9

Lisätiedot

1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Bostads Ab Söderkullaport Asunto Oy ja kotipaikka Sipoo.

1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Bostads Ab Söderkullaport Asunto Oy ja kotipaikka Sipoo. BOSTADS AB SÖDERKULLAPORT ASUNTO OY- NIMISEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Bostads Ab Söderkullaport Asunto Oy ja kotipaikka Sipoo. 2 Toimiala Yhtiön toimiala

Lisätiedot

PL 293 (Raatihuoneenkatu 5 8) 50101 Mikkeli, puh. 071 87 51090

PL 293 (Raatihuoneenkatu 5 8) 50101 Mikkeli, puh. 071 87 51090 11 11 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Sivu 1 Kaupparekisterijärjestelmä 31.8.211 Y-tunnus: 218653-1 -o YHTIÖJÄRJESTYS Yritys- ja yhteisötunnus: 218653-1 Kaupparekisterinumero: 223.47 Yhtiö: Asunto-osakeyhtiö

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. PL 40 (Rummunlyöjänkatu 7 B) Salo, puh

YHTIÖJÄRJESTYS. PL 40 (Rummunlyöjänkatu 7 B) Salo, puh PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri]" är j estelmä 1 Sivu 1 10.11.1999 Rnro 194.438 YHTIÖJÄRJESTYS Rekisterinumero: 194.438 Yhtiö: Asunto Oy Rappulanmäki Käsittelevä toimisto: Salon maistraatti

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Pori j as lahden Säästöpuisto. Yhtiön kotipaikka on Vilppulan kunta Pohjaslahden kylä.

Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Pori j as lahden Säästöpuisto. Yhtiön kotipaikka on Vilppulan kunta Pohjaslahden kylä. YHT10JARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Pori j as lahden Säästöpuisto. Yhtiön kotipaikka on Vilppulan kunta Pohjaslahden kylä. 2 Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Vilppulan kunnan Pohjaslahden

Lisätiedot

ASUNTO OY NELJÄS LINJA 17-19 YHTIÖJÄRJESTYS

ASUNTO OY NELJÄS LINJA 17-19 YHTIÖJÄRJESTYS ASUNTO OY NELJÄS LINJA 17-19 YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Asunto Oy Neljäs linja 17-19 ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhtiön tarkoituksena on omistaa ja hallita tonttia No 1 Helsingin kaupungin

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Kuutoset 13.02.2015 08:42:22 1(7) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 13.02.2015 Toiminimi: Asunto Oy Kuutoset Yritys- ja yhteisötunnus: 0130643-1

Lisätiedot

YHTEISÖSÄÄNNÖT. Y-tunnus: 0222978-1. Yritys: Asunto Oy Unikkoketo. Käsittelevä maistraatti: Itä-Uudenmaan maistraatti. Sisältö:

YHTEISÖSÄÄNNÖT. Y-tunnus: 0222978-1. Yritys: Asunto Oy Unikkoketo. Käsittelevä maistraatti: Itä-Uudenmaan maistraatti. Sisältö: Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri YHTEISÖSÄÄNNÖT Y-tunnus: 02278-1 Yritys: Asunto Oy Unikkoketo Käsittelevä maistraatti: Itä-Uudenmaan maistraatti Sisältö: Voimassaolevat yhteisösäännöt: 06.02.2015

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Sipoon Eriksborg Bostads Ab 09.01.2017 10:01:42 1(6) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 09.01.2017 Toiminimi: Asunto Oy Sipoon Eriksborg Bostads

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-osakeyhtiö Niittypohja 06.10.2014 13:24:43 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 06.10.2014 Toiminimi: Asunto-osakeyhtiö Niittypohja Yritys-

Lisätiedot

Y-tunnus: Sivu 1 YHTIÖJÄRJESTYS KIINTEISTÖ OY KUUSAMON PULKKAJÄRVI 5

Y-tunnus: Sivu 1 YHTIÖJÄRJESTYS KIINTEISTÖ OY KUUSAMON PULKKAJÄRVI 5 Sivu 1 YHTIÖJÄRJESTYS KIINTEISTÖ OY KUUSAMON PULKKAJÄRVI 5 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 5 ja kotipaikka Kuusamo. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toimialana

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on As. Oy Porvoon Ulrikankulma - Kaivokatu 14 ja kotipaikka on Porvoo.

Yhtiön toiminimi on As. Oy Porvoon Ulrikankulma - Kaivokatu 14 ja kotipaikka on Porvoo. YHTIÖJÄRJESTYS: As. Oy Porvoon Ulrikankulma - Kaivokatu 14 12.12.2017 Sivu: 09:15:47 1(6) 2(7) Yhtiöjärjestys 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on As. Oy Porvoon Ulrikankulma - Kaivokatu 14 ja

Lisätiedot

PL 372 (Aurakatu 8, 4. krs) Turku, puh

PL 372 (Aurakatu 8, 4. krs) Turku, puh PATENTTI- DA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteriärjestelmä Sivu 1 22.08.2011 Y-tunnus: 0142855-1 YHTIÖJÄRJESTYS Yritys- ja yhteisötunnus: 0142855-1 Kaupparekisterinumero : 240.861 Yhtiö: Asunto Oy Lausteenohra

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYSMALLI- JA OHJE

YHTIÖJÄRJESTYSMALLI- JA OHJE Toiminnanjohtaja Pekka Luoto YHTIÖJÄRJESTYSMALLI- JA OHJE 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Petäjäkunnas ja kotipaikka Oulu. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Oulun kaupungin Mäntylän

Lisätiedot

4 Yhtiön osakkeet tuottavat hallintaoikeuden yhtiön omistamien rakennusten huoneistoihin seuraavassa luettelossa määrätyllä tavalla.

4 Yhtiön osakkeet tuottavat hallintaoikeuden yhtiön omistamien rakennusten huoneistoihin seuraavassa luettelossa määrätyllä tavalla. Sivu: 1(5) Kysytty 13-11-2014. Voimassa 27-08-2014 lähtien KIINTEISTÖ OY KOLARIN SIEPAKKA YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Kolarin Siepakka ja kotipaikka Kolari. 2 Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (2) Luontiajankohta: 08.06.2016 12:52:34 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Yritys

Lisätiedot

ASUNTO OY ETELÄ - HESPERIANKATU 6

ASUNTO OY ETELÄ - HESPERIANKATU 6 20.2.2013 YHTIÖJÄRJESTYS ASUNTO OY ETELÄ - HESPERIANKATU 6 1(6) ASUNTO OY ETELÄ-HESPERIANKATU 6 Yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Etelä-Hesperiankatu 6 ja kotipaikka Helsinki. 2

Lisätiedot

Y-tunnus: Sivu 1. 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Onninpyhä ja kotipaikka Pelkosenniemi.

Y-tunnus: Sivu 1. 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Onninpyhä ja kotipaikka Pelkosenniemi. KIINTEISTÖ OY ONNINPYHÄ:N YHTIÖJÄRJESTYS Y-tunnus: 0770386-8 Sivu 1 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Onninpyhä ja kotipaikka Pelkosenniemi. 2 Toimiala Yhtiön toimialana

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Kauniaisten Torpantie 7-9 31.05.2012 08:24:48 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 31.05.2012 Toiminimi: Asunto Oy Kauniaisten Torpantie

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiö Sammonkulma YHTIÖJARJESTYS. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa lokakuun 7 päivänä 1982

Asunto-osakeyhtiö Sammonkulma YHTIÖJARJESTYS. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa lokakuun 7 päivänä 1982 Asunto-osakeyhtiö Sammonkulma YHTIÖJARJESTYS Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa lokakuun 7 päivänä 1982 Yhtiön nimi, kotipaikka ja tarkoitus. Yhtiön nimi on Asunto-osakeyhtiö Sammonkulma

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

Y-tunnus: Sivu 1

Y-tunnus: Sivu 1 YHTIÖJÄRJESTYS Y-tunnus: 1080541-9 Sivu 1 1 Yhtiön toiminimi on Osakeyhtiö Lapinniemi XVIII ja kotipaikka Tampere. 2 Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Kiinteistö Oy Lapinniemen Kehräämö ja Kiinteistö

Lisätiedot

Muutin sanamuodon nykytilannetta vastaavaksi sekä erotettu pykälät toisistaan.

Muutin sanamuodon nykytilannetta vastaavaksi sekä erotettu pykälät toisistaan. ASUNTO OY SÄÄSTÖKENNO Yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi Yhtiön nimi on Asunto-Oy Säästökenno ja kotipaikka Helsinki. 2 Toimiala Yhtiön nimi on Asunto-Oy Säästökenno ja sen tarkoituksena on vuokrata rakentaa

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (3) Luontiajankohta: 09.11.2016 10:08:43 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Asunto

Lisätiedot

Yhtiön osakekirjat painetaan Suomen Pankin Setelipainossa.

Yhtiön osakekirjat painetaan Suomen Pankin Setelipainossa. Sivu: 1(5) Kysytty 20-10-2016. Voimassa 20-05-2014 lähtien KIINTEISTÖ OY Muiro -nimisen yhtiön yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Muiro ja kotipaikka Kolarin kunta. Yhtiökokous voidaan

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 11.04.2012 12:13:22 Y-tunnus: 0118342-7 YHTEISÖSÄÄNNÖT

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 11.04.2012 12:13:22 Y-tunnus: 0118342-7 YHTEISÖSÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 11.04.2012 12:13:22 Y-tunnus: 0118342-7 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 0118342-7 Nimi: Asunto Oy Iso Puistotie 16 Käsittelevä maistraatti:

Lisätiedot

GOLF TALMA OY 1 (6) 15.7.2011

GOLF TALMA OY 1 (6) 15.7.2011 GOLF TALMA OY 1 (6) GOLF TALMA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Golf Talma Oy ja kotipaikka Sipoo. Yhtiön toimialana on toimia golfkeskuksena ja

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Rauhankatu 37 18.11.2016 12:12:32 1(6) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 18.11.2016 Toiminimi: Asunto Oy Porvoon Rauhankatu 37 Yritys-

Lisätiedot

Yhtiön osakekirjat painetaan Suomen Pankin Setelipainossa.

Yhtiön osakekirjat painetaan Suomen Pankin Setelipainossa. Sivu: 1(5) Kysytty 20-10-2016. Voimassa 20-05-2014 lähtien KIINTEISTÖ OY KESÄNKI II -nimisen yhtiön yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Kesänki II ja kotipaikka Kolarin kunta. Yhtiökokous

Lisätiedot

Y-tunnus: Sivu 1. 1 Yhtiön toiminimi on Osakeyhtiö Lapinniemi XIV ja kotipaikka Tampere.

Y-tunnus: Sivu 1. 1 Yhtiön toiminimi on Osakeyhtiö Lapinniemi XIV ja kotipaikka Tampere. Sivu 1 YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Osakeyhtiö Lapinniemi XIV ja kotipaikka Tampere. 2 Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Kiinteistö Oy Lapinniemen Kehräämö ja Kiinteistö Oy Lapinniemen Pysäköintitalo

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Oy Porvoon Keskusgolf Ab 21.07.2015 15:03:38 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 21.07.2015 Toiminimi: Oy Porvoon Keskusgolf Ab Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ HAUHON Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ HAUHON Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S ASUNTO-OSAKEYHTIÖ HAUHON Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S 1 ASUNTO-OSAKEYHTIÖ HAUHON YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Asunto-osakeyhtiö Hauho ja kotipaikka Helsinki. 2 Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita

Lisätiedot

https://www.asiakastieto.fi/data/atdbraw?template=&session=159690907&userid=293423000001&b... 1 / 9 21.8.2008 16:26

https://www.asiakastieto.fi/data/atdbraw?template=&session=159690907&userid=293423000001&b... 1 / 9 21.8.2008 16:26 1 / 9 21.8.2008 16:26 Suomen Asiakastieto Oy 21.08.2008 16:25:06 KIINTEISTÖ OY MANNERHEIMINTIE 40:N YHTIÖJÄRJESTYS Sivu 1 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Mannerheimintie

Lisätiedot

Y-tunnus: Sivu 1 KIINTEISTÖ OY KERMIKKÄ -NIMISEN OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS

Y-tunnus: Sivu 1 KIINTEISTÖ OY KERMIKKÄ -NIMISEN OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS Sivu 1 KIINTEISTÖ OY KERMIKKÄ -NIMISEN OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Kermikkä ja kotipaikka Tampereen kaupunki. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toimialana

Lisätiedot

Yhtiön osakekirjat painetaan Suomen Pankin Setelipainossa.

Yhtiön osakekirjat painetaan Suomen Pankin Setelipainossa. PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 23.08.2005 Toiminimi: Kiinteistö Oy Mirador 8 Yritys- ja yhteisötunnus: 0845331-1 Kaupparekisterinumero: 504.297 Voimassaoloaika:

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. PL 372 (Aurakatu 8, 4. krs) Turku, puh

YHTIÖJÄRJESTYS. PL 372 (Aurakatu 8, 4. krs) Turku, puh PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisterijär3estelma Sivu 1~~ 26.01.2011 Y-tunnus: 0223128-3 YHTIÖJÄRJESTYS Yritys- ja yhteisötunnus: 0223128-3 Kaupparekisterinumero: 238.940 Yhtiö: Asunto Oy Pekanahde

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (2) Luontiajankohta: 05.04.2016 13:52:57 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Yritys

Lisätiedot

1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 ja kotipaikka Kuusamo.

1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 ja kotipaikka Kuusamo. Sivu: 1(5) Kysytty 02-10-2015. Voimassa 25-02-2015 lähtien YHTIÖJÄRJESTYS KIINTEISTÖ OY KUUSAMON PULKKAJÄRVI 4 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4

Lisätiedot

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto.

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto. YHTIÖJÄRJESTYS 2015 YHTIÖJÄRJESTYS 2 (7) 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ja sen kotipaikka Helsinki. Yhtiön toiminta käsittää Euroopan

Lisätiedot

Y-tunnus: Sivu 1. 1 Yhtiön toiminimi on Osakeyhtiö Lapinniemi XV ja kotipaikka Tampere.

Y-tunnus: Sivu 1. 1 Yhtiön toiminimi on Osakeyhtiö Lapinniemi XV ja kotipaikka Tampere. Sivu 1 YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Osakeyhtiö Lapinniemi XV ja kotipaikka Tampere. 2 Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Kiinteistö Oy Lapinniemen Kehräämö ja Kiinteistö Oy Lapinniemen Pysäköintitalo

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestys

Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestys Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestys 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on As Oy Helsingin Varjakka ja kotipaikka Helsinki. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita tonttia,

Lisätiedot

Y-tunnus: Sivu 1

Y-tunnus: Sivu 1 YHTIÖJÄRJESTYS Y-tunnus: 0917960-9 Sivu 1 1 Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Lapinniemi IV ja kotipaikka Tampere. 2 Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Kiinteistö Oy Lapinniemen Kehräämö ja Kiinteistö

Lisätiedot

LUONNOS UUDEKSI YHTIÖJÄRJESTYKSEKSI Luonnos on yhtiökokouksen hyväksymä, mutta ei vielä viranomaisten vahvistama

LUONNOS UUDEKSI YHTIÖJÄRJESTYKSEKSI Luonnos on yhtiökokouksen hyväksymä, mutta ei vielä viranomaisten vahvistama LUONNOS UUDEKSI YHTIÖJÄRJESTYKSEKSI Luonnos on yhtiökokouksen hyväksymä, mutta ei vielä viranomaisten vahvistama Yhtiöjärjestys ehdotus päivältä 04.04.2011 Toiminimi: Asunto Oy Villanportti Hyvinkää Yritys-

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (3) Luontiajankohta: 14.07.2016 13:53:44 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Yritys

Lisätiedot

Y-tunnus: Sivu 1. 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 3 ja kotipaikka Kuusamo.

Y-tunnus: Sivu 1. 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 3 ja kotipaikka Kuusamo. YHTIÖJÄRJESTYS KIINTEISTÖ OY KUUSAMON PULKKAJÄRVI 3 Y-tunnus: 0780847-5 Sivu 1 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 3 ja kotipaikka Kuusamo. 2 Yhtiön

Lisätiedot

Y-tunnus: Sivu 1

Y-tunnus: Sivu 1 YHTIÖJÄRJESTYS Y-tunnus: 0971305-8 Sivu 1 1 Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Lapinniemi VIII ja kotipaikka Tampere. 2 Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Kiinteistö Oy Lapinniemen Kehräämö ja Kiinteistö

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Yli-Iin Liiketalo Oy 30.09.2015 13:43:33 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.09.2015 Toiminimi: Yli-Iin Liiketalo Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (2) Luontiajankohta: 19.06.2016 13:04:42 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Asunto

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. Rekisterinumero: Yhtiö: Asunto Oy Porvoon Raatihuoneenkatu 19, Bostads Ab Stadshusgatan 19 i Borgå

YHTIÖJÄRJESTYS. Rekisterinumero: Yhtiö: Asunto Oy Porvoon Raatihuoneenkatu 19, Bostads Ab Stadshusgatan 19 i Borgå PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisterijärjestelmä Sivu 1 05.11.1999 YHTIÖJÄRJESTYS Rekisterinumero: 761.923 Yhtiö: Asunto Oy Porvoon Raatihuoneenkatu 19, Bostads Ab Stadshusgatan 19 i Borgå Käsittelevä

Lisätiedot

Y-tunnus: Sivu 1

Y-tunnus: Sivu 1 YHTIÖJÄRJESTYS Y-tunnus: 0988524-7 Sivu 1 1 Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Lapinniemi XI ja kotipaikka Tampere. 2 Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Kiinteistö Oy Lapinniemen Kehräämö ja Kiinteistö

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Kiinteistö Oy Kuopion Asemakatu 38-40 06.10.2017 12:16:53 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 06.10.2017 Toiminimi: Kiinteistö Oy Kuopion Asemakatu

Lisätiedot

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa. 1 (5) SAVONLINNAN JÄÄHALLI OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Savonlinnan Jäähalli Osakeyhtiö ja sen kotipaikka on Savonlinna. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön tarkoituksena

Lisätiedot

1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Jyväskylän Huhtasuon koulukeskus ja sen kotipaikka on Jyväskylä.

1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Jyväskylän Huhtasuon koulukeskus ja sen kotipaikka on Jyväskylä. LUONNOS 25.5.2011 KIINTEISTÖ OY JYVÄSKYLÄN HUHTASUON KOULUKESKUS YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Jyväskylän Huhtasuon koulukeskus ja sen kotipaikka on Jyväskylä.

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Toiminimi ja kotipaikka

YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Toiminimi ja kotipaikka YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kymppi, ruotsiksi Fastighets Ab Fiskehamnen Tio i Helsingfors ja kotipaikka Helsinki. 2 Toimiala Yhtiön

Lisätiedot

Y-tunnus: Sivu 1. 1 Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Sallas Huoneistot ja kotipaikka Sallan kunta.

Y-tunnus: Sivu 1. 1 Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Sallas Huoneistot ja kotipaikka Sallan kunta. YHTIÖJÄRJESTYS KIINTEISTÖ OY SALLAS HUONEISTOT Y-tunnus: 1077778-8 Sivu 1 1 Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Sallas Huoneistot ja kotipaikka Sallan kunta. 2 Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Löytömaa

Lisätiedot

3 Huoneistoselitelmä Osakkeet tuottavat oikeuden hallita asuinhuoneistoja yhtiön asuinrakennuksissa seuraavasti:

3 Huoneistoselitelmä Osakkeet tuottavat oikeuden hallita asuinhuoneistoja yhtiön asuinrakennuksissa seuraavasti: ASUNTO OY KUOKKALAN TAHKONKAARI YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Kuokkalan Tahkonkaari ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden

Lisätiedot

1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on As Oy Porvoon Tullintalo - Jokikatu 17. Yhtiön kotipaikka on Porvoo.

1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on As Oy Porvoon Tullintalo - Jokikatu 17. Yhtiön kotipaikka on Porvoo. YHTIÖJÄRJESTYS: As Oy Porvoon Tullintalo - Jokikatu 17 14.04.2016 Sivu: 11:36:02 1(5) 2(6) AS Oy Porvoon Tullintalo - Jokikatu 17 YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on As Oy Porvoon

Lisätiedot

4 Osakepääoma Yhtiön osakepääoma on kaksituhattaviisisataa euroa (2500,00) ja osakkeiden lukumäärä 31 688 osaketta.

4 Osakepääoma Yhtiön osakepääoma on kaksituhattaviisisataa euroa (2500,00) ja osakkeiden lukumäärä 31 688 osaketta. As Oy Helsingin Gunillankartano Yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi on As Oy Helsingin Gunillankartano 2 Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupungissa

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY UTSUVAARANTÄHTI Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S

KIINTEISTÖ OY UTSUVAARANTÄHTI Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S KIINTEISTÖ OY UTSUVAARANTÄHTI Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala 3 Osakepääoma Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Utsuvaarantähti ja kotipaikka Kittilä Yhtiön

Lisätiedot

1 TOIMINIMI Yhtiön toiminimi on Virpiniemi Golf Oy ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki.

1 TOIMINIMI Yhtiön toiminimi on Virpiniemi Golf Oy ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. LIITE 1 1 VIRPINIEMI GOLF OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 TOIMINIMI Yhtiön toiminimi on Virpiniemi Golf Oy ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. 2 YHTIÖN TOIMIALA Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (2) Luontiajankohta: 28.11.2016 10:53:48 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Yritys

Lisätiedot

1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Kuusamon Lomatropiikki ja kotipaikka Kuusamo.

1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Kuusamon Lomatropiikki ja kotipaikka Kuusamo. PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 26.09.2007 Toiminimi: Kiinteistö Oy Kuusamon Lomatropiikki Yritys- ja yhteisötunnus: 0862410-9 Kaupparekisterinumero: 518.318 Voimassaoloaika:

Lisätiedot

1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Helsingin Pestikuja 1 ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Helsingin Pestikuja 1 ja sen kotipaikka on Helsinki. Sivu: 1(5) Kysytty 10-04-2015. Voimassa 10-04-2015 lähtien YHTIÖJÄRJESTYS ASUNTO OY HELSINGIN PESTIKUJA 1 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Helsingin Pestikuja 1 ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestys

Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestys Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestys 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on As Oy Helsingin Pulteri ja kotipaikka Helsinki. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita 1/2 suuruista

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1 PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1. YLEINEN PÄÄTÖKSENTEKO 1 Osakaskunnan nimi Pyötsaaren maaosakaskunta 2 Kotipaikka Haminan Kaupunki 3 Yhteinen alue Haminan kaupungissa sijaitsevan Vepsun saaren ja

Lisätiedot

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SysOpen Digia Oyj:n ( Yhtiö ) hallitus ehdottaa, että Yhtiön 28.2.2007 pidettävä varsinainen yhtiökokous päättäisi jäljempänä tarkemmin määritellyistä asioista.

Lisätiedot

1. Toiminimi, kotipaikka ja toimiala Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Kuusamon Lomaparatiisi ja sen kotipaikka on Kuusamon kaupunki.

1. Toiminimi, kotipaikka ja toimiala Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Kuusamon Lomaparatiisi ja sen kotipaikka on Kuusamon kaupunki. Sivu: 1(6) KIINTEISTÖ OY KUUSAMON LOMAPARATIISI -nimisen yhtiön YHTIÖJÄRJESTYS Kysytty 05-01-2017. Voimassa 21-11-2016 lähtien 1. Toiminimi, kotipaikka ja toimiala Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Kuusamon

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Kiinteistö Oy Vuokatin Kulta-Katti 27.01.2015 09:44:31 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 27.01.2015 Toiminimi: Kiinteistö Oy Vuokatin Kulta-Katti

Lisätiedot

... .-' ... ASUNTO OY KITEEN PUHOSSELKÄ -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS ...

... .-' ... ASUNTO OY KITEEN PUHOSSELKÄ -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS ... .... ASUNTO OY KITEEN PUHOSSELKÄ -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 TOIMINIMI JA PAIKKA Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Kiteen Puhossekä ja kotipaikka Kitee. _ y-tunnus: 0 168966-3 Sivu 1 2 TOIMIALA Yhtiön

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1(7) HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen

Lisätiedot