Asunto-osakeyhtiö Sammonkulma YHTIÖJARJESTYS. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa lokakuun 7 päivänä 1982

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asunto-osakeyhtiö Sammonkulma YHTIÖJARJESTYS. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa lokakuun 7 päivänä 1982"

Transkriptio

1 Asunto-osakeyhtiö Sammonkulma YHTIÖJARJESTYS Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa lokakuun 7 päivänä 1982 Yhtiön nimi, kotipaikka ja tarkoitus. Yhtiön nimi on Asunto-osakeyhtiö Sammonkulma ja kotipaikka Tampereen kaupunki Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Tampereen kaupungin XVII kaupunginosan, korttelin n:o 318, tonttia n:o 115 ja omistaa ja hallita tällä tontilla olevia rakennuksia, joissa huoneistojen yhteisestä lattiapinta-alasta vähintään neljäviidesosaa (415) on varattu osakkeenomistajien asunnoiksi ja muu osa käytettäväksi välittömästi yhtiön hyväksi. Osakepääoma ja osakkeet. 3. Yhtiön osakepääoma, joka on täysin maksettu, on kuusitoistatuhatta (16.000,-) markkaa jaettuna neljääntuhanteen (4.000) neljän (4,-) markan nimellisarvoiseen osakkeeseen. 4 Osakekirjat asetetaan määrätylle henkilölle. Osakekirjat varustetaan järjestysnumerolla, selvityksellä, minkä huoneiston hallintaan osakkeet oikeuttavat, osakekirjan antopäivän päiväyksellä ja yhtiön hallituksen jäsenten allekirjoituksilla. Osakkeista yhtiön hallitus pitää lainmukaista osakeluetteloa. Hallintaoikeus ja yhtiölle suoritettava vastike. 5. Osakkeenomistajilla on oikeus saada pysyvään hallintaansa yhtiön omistamassa rakennuksissa olevat huoneistot niihin kuuluvine etuineen ja oikeuksineen seuraavassa luettelossa määrätyllä tavalla Vastaavaan asuinhuoneistoon: Osakkeiden Selitelmä ja pinta-ala Osake- Vastikenumerot nimellis- numero porras kerros m 2 :ssä määrä luku arvot ,- 1 A I 1 h ja k 39, , ,- 2 A II 3 h,k ja parv. 76, , ,- 3 A II 1 h ja kk 25, , ,- 4 A II 1 h ja k 44, ,- 5 A III 3 h,k ja parv. 76, , ,- 6 A III 1 h ja kk 25, , ,- 7 A III 1 h ja k 44, , ,- 8 A IV 3 h,k ja parv. 76, , ,- 9 A IV 1 h ja kk 25, , ,- 10 A IV 1 h ja k 44, , ,- 11 B I 1 h ja k 39, , ,- 12 B I 1 h ja k 39, , ,- 13 B II 1 h ja k 44, ,50

2 ,- 14 B II 1 h ja k 44, , ,- 15 B III 1 h ja k 44, , ,- 16 B III 1 h ja k 44, , ,- 17 B IV 1 h ja k 44, , ,- 18 B IV 1 h ja k 44, , ,- 19 C I 1 h ja k 39, , ,- 20 C I 1 h ja k 39, , ,- 21 C II 1 h ja k 44, , ,- 22 C II 1 h ja k 44, , ,- 23 C III 1 h ja k 44, , ,- 24 C III 1 h ja k 44, , ,- 25 C IV 1 h ja k 44, , ,- 26 C IV 1 h ja k 44, , ,- 27 D I 1 h ja k 39, , ,- 28 D I 1 h ja k 39, , ,- 29 D II 1 h ja k 44, , ,- 30 D II 1 h ja k 44, , ,- 31 D III 1 h ja k 44, , ,- 32 D III 1 h ja k 44, ,- 33 D IV 1 h ja k 44, : ,- 34 D IV 1 h ja k 44, , ,- 35 E I 3 h ja k 74, , ,- 36 E I 1 h ja kk 19, , ,- 38 E II 3 h,k ja parv. 76, , ,- 39 E II 1 h ja kk 25, , ,- 40 E II 1 h ja k 44, , ,- 41 E III 3 h,k ja parv. 76, , ,- 42 E III 1 h ja kk 25, , ,- 43 E III 1 h ja k 44, , ,- 44 E IV 3 h,k ja parv. 76, , ,- 45 E IV 1 h ja kk 26, , ,- 46 E IV 1 h ja k 44, , ,- 47 F I 3 h ja k 74, , ,- 48 F I 1 h ja kk 19, , ,- 49 F I 1 h ja k 39, , ,- 50 F II 3 h,k ja parv. 76, , ,- 51 F II 1 h ja kk 25, , ,- 52 F II 1 h ja k 44, , ,- 53 F III 3 h,k ja parv. 76, , ,- 54 F III 1 h ja kk 26, , ,- 55 F III 1 h ja k 44, , ,- 56 F IV 3 h,k ja parv. 76, , ,- 57 F IV 1 h ja kk 26, , ,- 58 F IV 1 h ja k 44, , ,- 59 G I 1 h ja k 39, , ,- 60 G I 1 h ja k 39, , ,- 61 G II 1 h ja k 44, , ,- 62 G II 1 h ja k 44, , ,- 63 G III 1 h ja k 44, , ,- 64 G IH 1 h ja k 44, , ,- 65 G IV 1 h ja k 44, , ,- 66 G IV 1 h ja k 44, , ,- 67 H I 1 h ja k 39, , ,- 68 H I 1 h ja k 39, , ,- 69 H II 1 h ja k 44, , ,- 70 H II 1 h ja k 44, , ,- 71 H UI 1 h ja k 44, , ,- 72 H III 1 h ja k 44, , ,- 73 H IV 1 h ja k 44, , ,- 74 H IV 1 h ja k 44, , ,- 75 I I 1 h ja k 39, , ,- 76 I I 1 h ja k 39, , ,- 77 I II 1 h ja k 44, , ,- 78 I II 1 h ja k 44, , ,- 79 I IH 1 h ja k 44, ,50

3 ,- 80 I III 1 h ja k 44, , ,- 81 I IV 1 h ja k 44, , ,- 82 I IV 1 h ja k 44, , ,- 83 K I 1 h ja k 39, , ~ ,- 84 K II 3 h,k ja parv. 76, , ,- 85 K II 1 h ja kk 25, , ,- 86 K II 1 h ja k 44, , ,- 87 K III 3 h,k ja parv. 76, , ,- 88 K III 1 h ja kk 25, , ,- K III 1 h ja k 44, , ,- 90 K IV 3 h,k ja parv. 76, , ,- 91 K IV 1 h ja kk 25,5U , ,- 92 K IV 1 h ja k 44, , ,- 4134, , Edellä olevassa luettelossa mainittujen huone- ja muiden tilojen lisäksi jokaiseen huoneistoon kuuluu niiden yhteydessä olevat eteinen, komerot ja saniteettitilat sekä lisäksi talouskellari ja ullakkokomero. 6. Yhtiön välittömään hallintaan kuuluvat ullakko- ja kellaritilat lukuun ottamatta osakkeenomistajien hallintaan kuuluvia ullakkokomeroita ja talouskellareita. Lisäksi yhtiön välittömään hallintaan kuuluu talonmiehen asunnoksi tarkoitettu huoneen ja keittiön käsittävä, 39 m':n suuruinen E-portaan I kerroksessa sijaitseva huoneisto N:o 37 ja kaikki liikehuoneistoiksi varatut tilat. 7 Yhtiön osakkeenomistajien on suoritettava hallitsemistaan huoneistoista kuukausittain yhtiön hallituksen määräämänä aikana ja määräämällä tavalla vastiketta, joka määräytyy kunkin huoneiston kohdalta siten, että huoneiston edellä 5 :ssä olevassa luettelossa mainittu vastikeluku kerrotaan yhtiökokouksen kulloinkin määräämällä vastikeyksikkömaksulla, joka on kaikkien huoneistojen kohdalta samansuuruinen rahamäärä. Vastikeyksikkömaksun suuruuden määrää syysyhtiökokous seuraavaksi kalenterivuodeksi ja on se määrättävä niin suureksi, että kertyvät vastikkeet riittävät yhtiön maksettaviksi lankeavien velkojen suorituksiin, korkoihin, kuoletuksiin, välttämättömiin poistoihin, hallinto- ja hoitokustannuksiin ja muihin tarpeellisiin menoihin. Lisäksi on osakkeenomistajien suoritettava yhtiölle vesimaksua joko kuumasta tai kylmästä vedestä tai molemmista, jos yhtiökokous niin päättää. Vesimaksut määrätään määräsuuruisiksi rahamääriksi henkilöä kohden ja määräytyy kustakin huoneistosta hallituksen määrääminä aikoina ja määräämällä tavalla kuukausittain suoritettavat vesimaksut sen mukaan, kuinka monta henkilöä huoneistossa kulloinkin asuu. Vesimaksujen kantamisesta päättää syysyhtiökokous seuraavan kalenterivuoden osalta, mutta vesimaksujen suuruuden määrää hallitus. Huoneistojen korjaukset. 8. Osakkeenomistaja on velvollinen omalla kustannuksellaan toimittamaan hallintaansa kuuluvan huoneiston sisäkorjaukset. Yhtiö korjauttaa kuitenkin rakenteesta johtuvat sisäpuoliset viat sekä lämpö-, kaasu-, vesi- ja viemärijohdot, jotka olivat huoneistossa, kun se luovutettiin osakkeenomistajalle, tai jotka yhtiö myöhemmin on huoneistoon laittanut. Yhtiö ei ole kuitenkaan velvollinen suorittamaan edellisessä momentissa mainittuja korjauksia, jos osakkeenomistaja tai muu huoneiston haltija on aiheuttanut vian tahallisesti tai ilmeiseltä huolimattomuudella. Rahastot. 9. Yhtiökokous voi päätöksellään perustaa perusparannusrahaston, ja muitakin rahastoja, joihin kuitenkaan ei ole välttämätöntä siirtää yhtiön tilinpäätöksen kunakin vuonna mahdollisesti osoittamasta voitosta varoja. Jos yhtiökokous on perustanut perusparannusrahaston, saadaan tämän rahaston varoja käyttää ainoastaan yhtiökokouksen nimenomaisella päätöksellä perusparannuksiin yhtiön rakennuksissa, istutus- ja kaunistustöihin sekä 10 :ssä edellytetyissä tapauksissa. 10. Jos yhtiön toiminta jonakin vuonna on tuottanut tappiota, käytetään sen peittämiseksi ensin edellisten vuosien käyttämätöntä ylijäämää ja vasta sitten mahdollisesti perustettujen rahastojen varoja, joista viimeksi perusparannusrahastosta. Yhtiökokoukset. 11. Varsinaisia yhtiökokouksia pidetään vuosittain kaksi, kevätyhtiökokous viimeistään toukokuussa ja syysyhtiökokous viimeistään joulukuussa hallituksen määrääminä päivinä.

4 Ylimääräinen yhtiökokous määrätyn asian käsittelemistä varten on pidettävä hallituksen harkitessa sen tarpeelliseksi tai milloin tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka yhteensä edustavat vähintään kymmenettä (1/10) osaa osakkeista kokouksen pitämistä ilmoittamansa asian käsittelemistä varten hallitukselta kirjallisesti vaativat. 12. Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan kirjallisesti kullekin osakkeenomistajalle osakeluetteloon merkityllä osoitteella, ja on se julkipantava talossa oleville ilmoitustauluille. Kokouskutsujen tiedoksiantamisen tulee tapahtua aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta. 13 Kevätyhtiökokouksessa on: 1) esitettävä tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen; 21 päätettävä tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta; 3) päätettävä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle; 4) päätettävä toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta; 5) käsiteltävä muut kokouskutsussa mainitut asiat. Syysyhtiökokouksessa on: 1) vahvistettava talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi; 2) määrättävä osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi; 3) päätettävä kannetaanko seuraavan vuoden aikana 7 :ssä mainittuja vesimaksuja; 4) määrättävä hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavaksi kalenterivuodeksi; 5) valittava hallituksen jäsenet; 6) valittava tilintarkastajat ja varatilintarkastajat, sekä 7) käsiteltävä muut kokouskutsussa mainitut asiat. Jos osakkeenomistaja tahtoo esittää jonkin asian yhtiökokouksessa käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 14. Osakkeenomistajilla on yhtiökokouksessa yhtä monta ääntä kuin osakettakin, ja on poissa olevalla oikeus käyttää äänivaltaansa valtuuttamansa asiamiehen kautta. Kukaan älköön kuitenkaan äänestäkö enemmällä kuin viidennellä (115) osalla kokoukseen osaa ottavien yhteenlasketusta äänimäärästä. Asiat ratkaistaan, mikäli ei ole kysymys osakkeisiin liittyvästä hallintaoikeudesta tai yhtiön purkamisesta, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Vaaleissa katsotaan kuitenkin valituksi se, joka saa eniten äänistä. Äänten jakautuessa tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi puheenjohtajan kannattama mielipide. Yhtiökokouksen puheenjohtajana älköön toimiko hallituksen jäsen. Hallitus. 15. Yhtiön asioita hoitaa sen hallitus, johon kuuluu viisi (5) varsinaista jäsentä, jotka valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 16 Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat vaativat. Hallitus on päätösvaltainen, kun kolme (3) jäsentä on kokouksessa saapuvilla ja he ovat päätöksestä yhtä mieltä. Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, jonka kaikki saapuvilla olevat hallituksen jäsenet allekirjoittavat. 17 Hallituksen tehtävänä on muun muassa: 1) huolehtia siitä, että yhtiön asioita hoidetaan lain, tämän yhtiöjärjestyksen ja yhtiökokousten päätösten mukaisesti ja että yhtiön kirjanpito pidetään asianmukaisella tavalla; 2) laatia yhtiön toiminnasta yhtiökokoukselle annettava vuosikertomus; 3) laatia syysyhtiökokoukselle ehdotus seuraavan kalenterivuoden tuloja menoarvioksi; 4) määrätä vesimaksun suuruus, mikäli yhtiökokous on päättänyt, että vesimaksuja kannetaan. Isännöitsijä. 18. Yhtiön toimitusjohtajana toimivan isännöitsijän ottaa ja erottaa hallitus. Isännöitsijän velvollisuutena on yhtiökokouksen ja hallituksen päätösten sekä hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa. Isännöitsijä ei saa toimia hallituksen puheenjohtajana. Isännöitsijälle suoritettavan palkkion määrää hallitus. Isännöitsijällä on oikeus henkilökohtaisesti kantaa ja vastata yhtiön puolesta. Toiminimen kirjoittaminen.

5 19. Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijä yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa. Yhtiön tilit. 20. Yhtiön tilit laaditaan ja päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätöksen edelliseltä vuodelta tulee olla valmiina seuraavan vuoden maaliskuun 31 päivään mennessä, jolloin yhtiön tilikirjat tositteineen ja muine tarpeellisine asiakirjoineen on viimeistään annettava tilintarkastajille. Tilintarkastajien on annettava tarkastuskertomuksensa yhtiön hallitukselle huhtikuun 15 päivään mennessä. Tilintarkastajien mahdollisesti tekemistä muistutuksista antakoon hallitus kirjallisen selvityksen vuosikertomuksensa yhteydessä yhtiökokoukselle. Yhtiössä on kaksi tilintarkastajaa ja heillä kaksi varamiestä. Tilintarkastajien toimikausi päättyy toisen vaalia seuraavan varsinaisen kevätyhtiökokouksen päättyessä. Yhtiöjärjestyksen muutos. 21. Päätös yhtiön purkamisesta on tehtävä kahdessa, vähintään kuukauden väliajalla pidettävässä yhtiökokouksessa, joista ainakin toisen tulee olla varsinainen yhtiökokous ja tulee purkamispäätöstä kummassakin yhtiökokouksessa kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista, jotka samalla edustavat yli puolta (112) koko osakemäärästä. Milloin päätös tarkoittaa yhtiöjärjestyksen muuttamista, on se tehtävä jo mainituilla äänten enemmistöllä yhdessä yhtiökokouksessa, ellei laki suurempaa enemmistöä edellytä. 22. Mikäli tässä yhtiöjärjestyksessä ei ole toisin säädetty, noudatetaan yhtiön hallinnossa asunto-osakeyhtiölain säännöksiä.

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Koskentie ja kotipaikka Tampereen kaupunki.

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Koskentie ja kotipaikka Tampereen kaupunki. 1 (19) ASUNTO OY KOSKENTIE Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S Yhtiön nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Koskentie ja kotipaikka Tampereen kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on Tampereen

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ HAUHON Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ HAUHON Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S ASUNTO-OSAKEYHTIÖ HAUHON Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S 1 ASUNTO-OSAKEYHTIÖ HAUHON YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Asunto-osakeyhtiö Hauho ja kotipaikka Helsinki. 2 Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Pori j as lahden Säästöpuisto. Yhtiön kotipaikka on Vilppulan kunta Pohjaslahden kylä.

Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Pori j as lahden Säästöpuisto. Yhtiön kotipaikka on Vilppulan kunta Pohjaslahden kylä. YHT10JARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Pori j as lahden Säästöpuisto. Yhtiön kotipaikka on Vilppulan kunta Pohjaslahden kylä. 2 Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Vilppulan kunnan Pohjaslahden

Lisätiedot

ASUNTO OY ETELÄ - HESPERIANKATU 6

ASUNTO OY ETELÄ - HESPERIANKATU 6 20.2.2013 YHTIÖJÄRJESTYS ASUNTO OY ETELÄ - HESPERIANKATU 6 1(6) ASUNTO OY ETELÄ-HESPERIANKATU 6 Yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Etelä-Hesperiankatu 6 ja kotipaikka Helsinki. 2

Lisätiedot

1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Bostads Ab Söderkullaport Asunto Oy ja kotipaikka Sipoo.

1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Bostads Ab Söderkullaport Asunto Oy ja kotipaikka Sipoo. BOSTADS AB SÖDERKULLAPORT ASUNTO OY- NIMISEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Bostads Ab Söderkullaport Asunto Oy ja kotipaikka Sipoo. 2 Toimiala Yhtiön toimiala

Lisätiedot

LUONNOS UUDEKSI YHTIÖJÄRJESTYKSEKSI Luonnos on yhtiökokouksen hyväksymä, mutta ei vielä viranomaisten vahvistama

LUONNOS UUDEKSI YHTIÖJÄRJESTYKSEKSI Luonnos on yhtiökokouksen hyväksymä, mutta ei vielä viranomaisten vahvistama LUONNOS UUDEKSI YHTIÖJÄRJESTYKSEKSI Luonnos on yhtiökokouksen hyväksymä, mutta ei vielä viranomaisten vahvistama Yhtiöjärjestys ehdotus päivältä 04.04.2011 Toiminimi: Asunto Oy Villanportti Hyvinkää Yritys-

Lisätiedot

1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Helsingin Kapteenska ja kotipaikka Helsinki.

1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Helsingin Kapteenska ja kotipaikka Helsinki. 1 Liite 1 Asunto Oy Helsingin Kapteenska Yhtiöjärjestys 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Helsingin Kapteenska ja kotipaikka Helsinki. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on vuokrasopimuksen

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYSMALLI- JA OHJE

YHTIÖJÄRJESTYSMALLI- JA OHJE Toiminnanjohtaja Pekka Luoto YHTIÖJÄRJESTYSMALLI- JA OHJE 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Petäjäkunnas ja kotipaikka Oulu. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Oulun kaupungin Mäntylän

Lisätiedot

1. Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Hakaniemen Toriparkki, ruotsiksi Fastighets Ab Hagnäs Torgparkering. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

1. Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Hakaniemen Toriparkki, ruotsiksi Fastighets Ab Hagnäs Torgparkering. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 1 (5) KIINTEISTÖ OY HAKANIEMEN TORIPARKKI -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1. Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Hakaniemen Toriparkki, ruotsiksi Fastighets Ab Hagnäs Torgparkering. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

Aika 4.12.2014 kello 18.00

Aika 4.12.2014 kello 18.00 1/4 Asunto Oy Unikkoketo YLlMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS KOKOUSKUTSU 18.11.2014 Asunto Oy Unikkokedon osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Aika 4.12.2014 kello 18.00 IImoittautuminen alkaa

Lisätiedot

PL 49 (Itatuulentie 2 A)

PL 49 (Itatuulentie 2 A) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri j arj estelmä Sivu 1 29-08.2005 Yritys- ja yhteisötunnus: 0550094-4 Kaupparekisterinumero: 323.573 Yhtiö: Asunto Oy Iirisranta Käsittelevä toimisto: Espoon

Lisätiedot

TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS. 1. Yhtiön toiminimi on Tapiolan Keskuspysäköinti Oy. Yhtiön kotipaikka on Espoo.

TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS. 1. Yhtiön toiminimi on Tapiolan Keskuspysäköinti Oy. Yhtiön kotipaikka on Espoo. 1 (9) TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1. Yhtiön toiminimi on Tapiolan Keskuspysäköinti Oy. Yhtiön kotipaikka on Espoo. 2. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Espoon kaupungin

Lisätiedot

1 (6) TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS. 1. Yhtiön toiminimi on Tapiolan Keskuspysäköinti Oy. Yhtiön kotipaikka on Espoo.

1 (6) TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS. 1. Yhtiön toiminimi on Tapiolan Keskuspysäköinti Oy. Yhtiön kotipaikka on Espoo. 1 (6) TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1. Yhtiön toiminimi on Tapiolan Keskuspysäköinti Oy. Yhtiön kotipaikka on Espoo. 2. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Espoon kaupungin

Lisätiedot

Osuuskunnan tarjoamia palveluja saavat käyttää hyväkseen muutkin kuin jäsenet, ellei hallitus toisin päätä.

Osuuskunnan tarjoamia palveluja saavat käyttää hyväkseen muutkin kuin jäsenet, ellei hallitus toisin päätä. Osuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskumma-kustannus ja kotipaikka Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsenten talouden tukemiseksi harjoittaa

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

Hallitus. Toiminimi ja kotipaikka. Yhtiön toiminnan käsittämät vakuutuslajit. Osakkuus. 1 Yhtiön toiminimi on Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö

Hallitus. Toiminimi ja kotipaikka. Yhtiön toiminnan käsittämät vakuutuslajit. Osakkuus. 1 Yhtiön toiminimi on Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Yhtiöjärjestys Toiminimi ja kotipaikka 1 Yhtiön toiminimi on Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, ruotsiksi Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma ja englanniksi Varma Mutual Pension Insurance

Lisätiedot

HighScore Osk -nimisen osuuskunnan säännöt

HighScore Osk -nimisen osuuskunnan säännöt 1 HighScore Osk -nimisen osuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on HighScoreo Osk ja sen kotipaikka on Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsentensä

Lisätiedot

KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN YHTIÖJÄRJESTYS

KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN YHTIÖJÄRJESTYS Eteran yhtiöjärjestys yhtiökokoukselle 2015 esitettävien muutosten jälkeen: KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN YHTIÖJÄRJESTYS TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhtiön toiminimi on Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Alajärven Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Alajärven kaupunki.

Osuuskunnan toiminimi on Alajärven Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Alajärven kaupunki. ALAJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Alajärven Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Alajärven kaupunki. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

GOLF TALMA OY 1 (6) 15.7.2011

GOLF TALMA OY 1 (6) 15.7.2011 GOLF TALMA OY 1 (6) GOLF TALMA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Golf Talma Oy ja kotipaikka Sipoo. Yhtiön toimialana on toimia golfkeskuksena ja

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisterijärjestelmä. Sivu 1 09.09.2009 Y-tunnus: 2266897-6. Yritys- ja yhteisötunnus: 2266897-6

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisterijärjestelmä. Sivu 1 09.09.2009 Y-tunnus: 2266897-6. Yritys- ja yhteisötunnus: 2266897-6 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisterijärjestelmä Sivu 1 09.09.2009 Y-tunnus: 2266897-6 Yritys- ja yhteisötunnus: 2266897-6 Yhtiö: Etelä-Hartolan vesiosuuskunta Kasitteleva toimisto: Kaupparekisteri

Lisätiedot

LEMPYYN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA SÄÄNNÖT

LEMPYYN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA SÄÄNNÖT LEMPYYN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA SÄÄNNÖT Vahvistettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.11.2009 2 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan nimi on Lempyyn vesihuolto-osuuskunta ja sen kotipaikka on Suonenjoen

Lisätiedot

Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Eteran yhtiöjärjestys

Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Eteran yhtiöjärjestys Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Eteran yhtiöjärjestys Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Eteran yhtiöjärjestys Toiminimi ja kotipaikka 1 Yhtiön toiminimi on Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera, ruotsiksi

Lisätiedot

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 90,00 euroa.

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 90,00 euroa. 1(9) VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on LAUTTOLAHDEN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA ja kotipaikka on KAJAANIN KAUPUNKI. Osuuskunnan toimialana

Lisätiedot

Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9)

Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9) Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9) VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pohjois-Kangasalan Vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Kangasala.

Lisätiedot

4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon

4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon VIHTASILLAN VESHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala Osuuskunnan toiminimi on Vihtasillan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Laukaa. Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

Tämä pykälä on sellaisenaan merkittävä osakekirjoihin.

Tämä pykälä on sellaisenaan merkittävä osakekirjoihin. ITÄ-SUOMI LIIKUNTAOPISTO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS VANII A YhT IÖJÄ RJE ST YS Yhtiön nimenä on Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy ja kotipaikka Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on rakentaa ja ylläpitää vapaa-ajanviettoa

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Länsi-Someron jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Somero

Osuuskunnan toiminimi on Länsi-Someron jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Somero LÄNSI-SOMERON JÄTEVESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja toimipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on Länsi-Someron jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Somero Osuuskunnan toimialana

Lisätiedot

1 Osuuskunnan toiminimi on Pohjois- Hartolan Vesiosuuskunta ja kotipaikka Hartola.

1 Osuuskunnan toiminimi on Pohjois- Hartolan Vesiosuuskunta ja kotipaikka Hartola. POHJOIS- HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Toiminimi ja kotipaikka 1 Osuuskunnan toiminimi on Pohjois- Hartolan Vesiosuuskunta ja kotipaikka Hartola. Toimiala 2 Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Anjalan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Kouvolan kaupunki.

Osuuskunnan toiminimi on Anjalan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Kouvolan kaupunki. ANJALAN VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on Anjalan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Kouvolan kaupunki. Osuuskunnan

Lisätiedot