Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2003

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2003"

Transkriptio

1 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2003 Helsingin kaupungin kuvapankki/matti Tirri Verkkojulkaisu ISSN ISBN LISÄTIETOJA Leena Hietaniemi, puh

2 Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2003 Asuntokunnat Asuntokunnan muodostavat samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Käsite kattaa kaikki mahdolliset yhdessä asuvien henkilöiden yhdistelmät sekä yksinasuvat. Tulot ilmaistaan sekä asuntokuntaa että niissä asuvia henkilöitä kohti laskettuina. Helsingissä oli asuntokuntaa vuonna Niiden määrä oli kasvanut asuntokunnalla edellisvuoteen verrattuna. Vuoteen 2000 verrattuna kaikkien asuntokuntien lukumäärä oli kasvanut Edelleenkin lähes puolet Helsingin asuntokunnista oli yhden henkilön talouksia. Kahden hengen talouksia oli 30 prosenttia ja kolmen hengen talouksia noin kymmenesosa. Eniten yhden henkilön talouksia oli Keskisessä suurpiirissä (63 %) ja vähiten Pohjoisessa suurpiirissä (36 %). Tulot Koko Helsingissä kaikki valtionveronalaiset tulot olivat vuonna 2003 yhteensä milj. euroa. Asuntokuntien vuotuiset keskitulot olivat euroa ja henkeä kohti lasketut tulot euroa. Asuntokuntakohtainen tulo oli kasvanut 2,6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Henkeä kohti laskettujen tulojen lisäys oli 3,1 prosenttia. Kaikista asuntokunnista yhdellä prosentilla ei ollut lainkaan valtionveronalaisia tuloja. Helsinkiläisten keskimääräiset valtionveronalaiset tulot olivat euroa tulonsaajaa kohti vuonna 2003 Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Koko maassa ne olivat euroa. Kummassakin tulojen lisäys edellisvuoteen verrattuna oli runsas 3 prosenttia. Vuoteen 2000 verrattuna keskimääräiset tulot olivat lisääntyneet Helsingissä hieman alle 3 prosenttia ja koko maassa runsas 8 prosenttia. Tulojen mediaani oli euroa eli puolet tulonsaajista sai tätä enemmän. Alle euroa saavia oli helsinkiläistä eli noin kymmenesosa valtionveroja maksavista tulonsaajista. Kokonaan tulottomia oli helsinkiläistä. Taulukko 1. Asuntokuntien valtion- ja kunnallisveron alaiset tulot Helsingissä, , käypiin hintoihin Valtionveron alaiset tulot Kunnallisveron alaiset tulot euroa/ euroa/ euroa/ euroa/ asuntok. asukas asuntok. asukas

3 Asuntokuntien tulojen rakenne Vuonna 2003 työtulot muodostivat 65,3 prosenttia helsinkiläisten asuntokuntien valtionveronalaisista tuloista. Pääomatulojen osuus oli 12,1 prosenttia ja eläketulojen 15,1 prosenttia. Työtulojen osuus oli laskenut kaksi prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Vuoteen 2002 verrattuna eläketulojen osuus oli säilynyt täsmälleen samalla tasolla. Pääomatulojen osuus sen sijaan kasvoi puolitoista prosenttiyksikköä. Tulonsaajat tuloluokittain Kuvio 1. Helsingin asuntokuntien keskimääräinen tulorakenne vuosina 1995, 2002 ja 2003, % Työtulot Pääomatulot Eläketulot Työttömyys- ja muut sosiaaliturvaetuudet Muut % Helsinkiläisistä 71,4 prosentilla valtionveronalaiset vuositulot olivat alle euroa. Eniten, henkilöä, kuului tuloluokkaan euroa. Heidän osuutensa kaikista tulonsaajista oli viidesosa ja keskitulo oli euroa. Yli euroa valtionveronalaista tuloa ansaitsevia helsinkiläisiä oli eli 26,5 prosenttia. Heidän keskimääräinen tulonsa oli euroa. Alle euron vuositulotaso oli lähes helsinkiläisellä eli noin 7 prosentilla. Heidän keskimääräiset valtionveronalaiset tulonsa olivat euroa. Tuloluokkaan euroa kuului noin helsinkiläistä. Keskitulo tässä luokassa oli euroa. Noin henkilöä oli tuloluokassa euroa keskitulojen ollessa vähän yli euroa. Kuvio 2. Tulonsaajien palkka- ja pääomatulot , Helsinki ja koko maa, käypiin hintoihin, euroa Palkkatulot per tulonsaaja - koko maa Pääomatulot per tulonsaaja - koko maa Pääomatulot per tulonsaaja - Helsinki Palkkatulot per tulonsaaja - Helsinki Tulotaso pääkaupunkiseudulla Taulukossa 2. koko maan tulotaso tulonsaajaa kohti saa arvon 100 ja siihen verrataan pääkaupunkiseudun kaupunkien tulotasoja. Kuten aikaisemminkin Kauniaisissa oli korkein tulotaso. Se oli yli kaksinkertainen koko Suomen tulotasoon verrattuna. Toiseksi korkeimmat tulot olivat Espoossa, 144. Helsingin arvo oli 126 ja Vantaan 116 vuonna Taulukko 2. Tulonsaajien keskitulot pääkaupunkiseudulla , koko maan tulot vuosittain = Espoo Helsinki Kauniainen Vantaa Lähde: Verohallitus, Maksuunpanon kuntatilasto. 2

4 Alueittainen tulotaso Eteläisessä, Pohjoisessa sekä Kaakkoisessa suurpiirissä asuntokuntakohtaiset tulot olivat kaupungin keskimääräistä tasoa korkeammat. Samoissa suurpiireissä myös henkeä kohti lasketut tulot olivat suuremmat. Eteläisessä suurpiirissä asuntokuntakohtaiset tulot olivat kolmanneksen keskimääräistä tasoa suuremmat. Henkeä kohti lasketut tulot olivat noin 50 prosenttia korkeammat kuin koko kaupungissa. Asuntokuntakohtaiset valtionveronalaiset tulot olivat 14 peruspiirissä keskitasoa korkeammat. Kulosaaressa ne olivat kaksinkertaiset, noin euroa. Länsi-Pakilassa, Ullanlinnassa ja Tuomarinkylässä taso oli noin 70 prosenttia kaupungin keskitasoa korkeampi eli vähän yli euroa. Alhaisimmat tulot asuntokuntaa kohti tulot olivat Alppiharjussa, Vallilassa ja Jakomäessä. Niissä valtionveronalaiset tulot olivat keskimäärin asuntokuntaa kohti noin euroa. Keskimääräiset tulot henkeä kohti Helsingissä olivat euroa vuonna Kaikissa Eteläisissä peruspiireissä henkeä kohti laskettuna tulotaso oli huomattavasti yli koko kaupungin keskiarvon. Tulotaso oli 11 peruspiirissä koko kaupungin keskituloja korkeampi. Kulosaaressa ja Ullanlinnassa ne olivat lähes kaksinkertaiset eli noin euroa. Munkkiniemessä tulot olivat noin euroa eli noin 50 prosenttia korkeammat kuin kaupungin keskitaso. Alhaisimmat henkeä kohti lasketut keskimääräiset tulot olivat Jakomäessä, euroa. Mellunkylässä ne olivat lähes euroa ja Vuosaaressa sekä Myllypurossa noin euroa. Taulukko 3. Valtionveronalaiset tulot vuonna 2003 peruspiireittäin Alue Valtionveronalaiset tulot Yhteensä Asunto- Vertailuluku Henkeä Vertailuluku (100 ) kuntaa tulot/ kohti ( ) tulot/ kohti ( ) asuntokunta asukas v v v v v Helsinki Eteläinen sp Vironniemi Ullanlinna Kampinmalmi Taka-Töölö Lauttasaari Läntinen sp Reijola Munkkiniemi Haaga Pitäjänmäki Kaarela Keskinen sp Kallio Alppiharju Vallila Pasila Vanhakaupunki Pohjoinen sp Maunula Länsi-Pakila Tuomarinkylä Oulunkylä Itä-Pakila Koillinen sp Latokartano Pukinmäki Malmi Suutarila Puistola Jakomäki Kaakkoinen sp Kulosaari Herttoniemi Laajasalo Itäinen sp Vartiokylä Myllypuro Mellunkylä Vuosaari

5 Tulojen rakenne alueittain Helsingissä 65,3 prosenttia valtionveronalaisista tuloista oli työtuloja. Eläketulojen osuus oli 15,1 prosenttia ja pääomatulojen 12,1 prosenttia. Työtulojen osuus oli korkein Koillisessa suurpiirissä, jossa se oli 73,4 prosenttia. Siellä pääomatulojen osuus oli vain 4,5 prosenttia. Kaakkoisessa suurpiirissä työtulojen osuus oli 62 prosenttia, joka oli kaupungin keskiarvoa alhaisempi. Pääomatuloja oli kaupungin keskiarvoa enemmän eli 14,9 prosenttia valtionveronalaisista tuloista. Eteläisen suurpiirin tulot painottuivat pääomatuloihin, joiden osuus oli 23,2 prosenttia. Työtuloja oli koko kaupungin keskimääräistä tasoa vähemmän eli 57,2 prosenttia. Peruspiireistä Tuomarinkylässä, Puistolassa ja Kaarelassa työtulojen osuus oli suuri, kolme neljäsosaa valtionveron alaisista tuloista. Työtulojen osuudet olivat alhaisimmat Kulosaaressa, Ullanlinnassa ja Munkkiniemessä. Pääomatulojen osuus kaikista valtionveronalaisista tuloista oli myös korkein samoissa peruspiireissä. Eläketulojen osuus oli korkein Myllypurossa, jossa se oli neljännes peruspiirissä ansaituista tuloista. Maunulassa ja Jakomäessä osuus oli noin 24 prosenttia. Vähiten eläketulojen osuus oli Ullanlinnassa ja Tuomarinkylässä, joissa se oli noin 9 prosenttia. Puistolassa vastaava osuus oli kymmenesosa. Taulukko 4. Asuntokuntien lukumäärä ja valtinveronalaisten tulojen rakenne vuonna 2003 Valtionveronalaisista tuloista Työtulot Eläketulot Työttö- Muut Pääoma- Asunto- Asunto- myys- sosiaali- tulot kuntien kuntien turva- turvaluku- henkilöiden etuudet etuudet määrä lukumäärä % % % Helsinki ,3 15,1 1,9 1,7 12,1 Eteläinen sp ,2 12,5 1,1 1,2 23,2 Vironniemi ,7 13,1 1,0 1,2 19,3 Ullanlinna ,9 8,9 0,9 0,9 38,4 Kampinmalmi ,6 13,1 1,3 1,4 15,6 Taka-Töölö ,8 16,0 1,2 1,3 14,6 Lauttasaari ,1 14,9 1,0 1,3 17,9 Läntinen sp ,7 15,9 1,7 1,7 11,5 Reijola ,0 14,4 1,9 1,9 8,3 Munkkiniemi ,5 17,8 0,8 1,0 28,8 Haaga ,0 18,6 1,7 1,8 5,2 Pitäjänmäki ,5 13,5 1,9 1,9 5,0 Kaarela ,0 13,1 2,6 2,4 3,7 Keskinen sp ,5 15,1 2,6 2,0 4,4 Kallio ,6 13,3 2,5 1,8 5,3 Alppiharju ,5 13,9 2,9 1,8 3,7 Vallila ,6 15,1 3,1 2,5 2,7 Pasila ,9 18,4 2,8 2,0 3,4 Vanhakaupunki ,2 17,3 2,2 2,3 5,1 Pohjoinen sp ,3 16,7 1,4 1,4 8,9 Maunula ,0 24,3 2,7 1,5 5,4 Länsi-pakila ,7 17,8 0,9 1,0 13,8 Tuomarinkylä ,9 8,9 1,0 1,4 7,8 Oulunkylä ,6 17,5 1,6 1,6 7,7 Itä-Pakila ,9 16,5 1,0 1,1 11,3 Koillinen sp ,4 14,2 2,4 2,1 4,5 Latokartano ,5 17,7 2,8 2,6 2,6 Pukinmäki ,5 16,4 2,6 1,9 5,0 Malmi ,6 13,1 2,3 1,9 4,6 Suutarila ,3 13,5 1,9 2,1 5,5 Puistola ,9 10,8 2,0 2,0 5,2 Jakomäki ,8 23,2 5,1 2,3 1,9 Kaakkoinen sp ,0 15,4 1,8 1,6 14,9 Kulosaari ,3 14,2 0,6 0,7 39,2 Herttoniemi ,1 15,6 2,3 1,9 10,4 Laajasalo ,8 15,7 1,5 1,5 10,9 Itäinen sp ,3 18,6 3,1 2,2 5,4 Vartiokylä ,8 18,5 2,3 1,7 9,7 Myllypuro ,1 25,0 3,2 1,8 4,7 Mellunkylä ,9 19,5 3,7 2,4 3,5 Vuosaari ,1 15,8 3,1 2,4 4,0 4

6 Työttömyysturvaetuudet ja muut sosiaaliturvaetuudet yhdessä muodostivat 3,6 prosenttia valtionveronalaisista tuloista. Työttömyysturvaetuuksia oli 1,9 prosenttia. Vuotta aikaisemmin vastaava osuus oli 1,7 prosenttia. Työttömyysturvaetuuksien osuus alueen tulorakenteesta oli kaupungin keskitasoa korkeampi Keskisessä ja Koillisessa suurpiirissä, joissa se oli noin 2,5 prosenttia. Peruspiireistä suurin kyseinen osuus oli Jakomäessä, jossa se oli 5,1 prosenttia. Mellunkylässä ja Myllypurossa se oli runsas kolme prosenttia valtionveronalaisista tuloista. Vähiten osuus oli Kulosaaressa, jossa se oli 0,6 prosenttia. Latokartanossa muiden sosiaaliturvaetuuksien osuus oli korkein, 2,6 prosenttia. Koko kaupungissa keskimääräinen osuus oli 1,7 prosenttia. Alhaisimmat osuudet olivat Kulosaaressa ja Ullanlinnassa. Tuloerojen taustatekijöitä Ikä ja sukupuoli Helsingissä miesten keskitulot olivat euroa ja naisten euroa. Näin ollen naisten tulojen osuus miesten tuloista oli 69,7 prosenttia vuonna Ikäryhmittäin vuotiailla miehillä ja naisilla olivat korkeimmat valtionveronalaiset tulot tulonsaajaa kohti. Tämän ikäisillä naisilla ne olivat euroa ja miehillä euroa. Kyseisessä ikäryhmässä naisten tulojen osuus miesten tuloista oli 70 prosenttia. Osuus oli sama kuin verrattaessa naisten tuloja miesten tuloihin ilman ikäluokituksia. Keski-ikäisillä (55 64-vuotiaat) miehillä tulot olivat lähes samalla tasolla kuin edellä mainitussa ikäluokassa eli euroa. Keski-ikäisillä naisilla tulojen osuus oli samanikäisten miesten tuloista 61 prosenttia ja tulot olivat euroa. Tulojen vertailu perhetyypeittäin Kuvio 3. Valtionveron alaiset tulot ikäryhmittäin ja sukupuolen mukaan Helsingissä vuonna 2003 Ikä Yhteensä 0 Miehet Naiset Euroa Taulukko 5. Asuntokuntien tulot henkeä kohti Kaikki asuntokunnat = 100 vuosittain, käypiin hintoihin Kaikki asuntokunnat Yksinäiset Lapseton pari Avio/avoparilapsiperhe Yksinhuoltajaperhe Tulot/henkilö, Kaikki asuntokunnat euroa Valtionveronalaiset henkeä kohti lasketut tulot vaihtelevat huomattavasti perhetyypeittäin. Vuosittaisina poikkileikkauksina eri perhetyyppien vertailut ilmenevät taulukosta 5. Kaikissa asuntokunnissa henkeä kohti laskettuja tuloja kuvataan luvulla 100. Vuonna 2003 yksin asuvien tulot olivat 11 prosenttia koko kaupungin keskimääräistä tulotasoa korkeammat. Perhetyypeittäin eniten ansaitsivat lapsettomat parit, sillä heidän vertailulukunsa oli 121. Yksinhuoltajaperheiden tulotilanne oli heikoin ja heillä tulot olivat noin puolet keskitulosta. Lapsiperheissä tulot olivat noin kymmenen prosenttia alhaisempi kuin keskimääräinen tulotaso. Yksin asuvien henkilöiden tulot olivat koko kaupungin keskimääräiseen valtioveron alaiseen tuloon verrattuna lähes kaksinkertainen Kulosaaressa ja Ullanlinnassa. Eteläisessä suurpiirissä taso oli keskimääräistä tasoa 50 prosenttia korkeampi. Alhaisimmat yksinasuvien tulot olivat Jakomäessä, jossa ne olivat 26 prosenttia keskiarvoa pienemmät. Yksinhuoltajaperheiden henkeä kohti lasketut tulot olivat Kulosaaressa 68 prosenttia koko kaupungin keskitasoa suuremmat. Alhaisimmat tulot olivat Vuosaaressa, jossa vertailulukuna oli 39. Lapsiperheet, joissa oli kummatkin vanhemmat, tulivat parhaiten toimeen Ullanlinnassa. Siellä näiden perheiden henkeä kohti lasketut tulot olivat kaksinkertaiset koko kaupungin keskitasoon verrattuna. Kulosaaressa vertailuluku oli 185 ja Jakomäessä vastaava arvo oli 51. 5

7 Taulukko 6. Väestön valtionveronalaiset tulot/henkilö vuonna Perhetyyppien keskinäinen vertailu; kaikkien perhetyyppien tulot/henkilö = 100 ( ) Yksinäiset Lapseton Av(i)opari Av(i)opari Yksin- Muut av(i)opari tai lapsi- lapsi- huoltajaväh. 2 henk. perheet perheet perheet (ei perhe) ja muita Helsinki Eteläinen sp Vironniemi Ullanlinna Kampinmalmi Taka-Töölö Lauttasaari Läntinen sp Reijola Munkkiniemi Haaga Pitäjänmäki Kaarela Keskinen sp Kallio Alppiharju Vallila Pasila Vanhakaupunki Pohjoinen sp Maunula Länsi-Pakila Tuomarinkylä Oulunkylä Itä-Pakila Koillinen sp Latokartano Pukinmäki Malmi Suutarila Puistola Jakomäki Kaakkoinen sp Kulosaari Herttoniemi Laajasalo Itäinen sp Vartiokylä Myllypuro Mellunkylä Vuosaari

8 Verot ja veroluonteiset maksut Helsinkiläiset maksoivat vuonna 2003 veroja ja sen luonteisia maksuja yhteensä 33,4 mrd. euroa. Asuntokuntaa kohti laskettuna se oli euroa, joka jakautui yhtä suuriin osuuksiin valtion- ja kunnallisveron kesken. Kummankin veron osuus maksetuista veroista oli 47 prosenttia, joten muiden verojen ja veroluonteisten maksujen osuudeksi jäi kuusi prosenttia. Valtionveronalaiset tulot vähennettynä veroilla olivat Helsingissä asuntokuntaa kohti euroa ja euroa henkeä kohti vuonna Asuntokuntaa kohti käytettävissä oleva tulo oli noussut 2,7 prosenttia ja henkeä kohti laskien 3,1 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Varallisuus Tarkastelun pohjana on Tilastokeskuksen tulo- ja varallisuustilasto, joka kuvaa ensi sijassa verotusta. Tilaston varallisuustiedot on arvostettu verotusarvoin. Ne eivät useinkaan kuvaa varallisuuden todellista arvoa. Tilastoon sisältyy ainoastaan veronalainen varallisuus. Veronalaisia varoja eivät ole esimerkiksi pankkitalletukset ja obligaatiot tai koti-irtaimisto. Henkilöitä, joilla ei ollut lainkaan veronalaisia varoja, oli Helsingissä 43 prosenttia luonnollisista henkilöistä (mukana eivät ole alaikäiset lapset). Koko maassa osuus oli 37 prosenttia. Toisaalta Helsingissä varallisuutta yli euroa omisti lähes prosentti luonnollisista henkilöistä ja puoli prosenttia koko maassa. Helsingissä tyypillisin varallisuusluokka oli euroa ja siihen kuului noin 23 prosenttia. Vastaava osuus oli koko maassa lähes 29 prosenttia henkilöistä. Toiseksi suurimmassa varallisuusluokassa ( euroa) oli sekä Helsingissä että koko maassa noin 12 prosenttia luonnollisista, veronalaista varallisuutta omistavista henkilöistä. Tähän varallisuusluokkaan kuului helsinkiläistä. Yli euroa verotettavaa varallisuutta Kuvio 4. Asuntokuntien maksamien verojen jakauma peruspiireittäin 2003 Koko kaupunki Vironniemi Ullanlinna Kampinmalmi Taka-Töölö Lauttasaari Reijola Munkkiniemi Haaga Pitäjänmäki Kaarela Kallio Alppiharju Vallila Pasila Vanhakaupunki Maunula Tuomarinkylä Oulunkylä Itä-Pakila Latokartano Pukinmäki Malmi Suutarila Puistola Jakomäki Kulosaari Herttoniemi Laajasalo Vartiokylä Myllypuro Mellunkylä Vuosaari % Valtionverot Kunnallisverot Muut verot ja veronluontoiset maksut omistavia oli Helsingissä puoli prosenttia ja koko maassa 0,2 prosenttia. Heitä oli Helsingissä ja koko maassa henkilöä. Alle euroa omistavia sen sijaan oli koko maassa 11 prosenttia ja Helsingissä 10 prosenttia henkilöistä. 7

9 Liitetaulukko 1. Asuntokuntien lukumäärä, tulot ja verot kunnan osa-alueittain vuonna 2003 Koko kaupunki, Asunto- Asunto- Valtionveronalaiset tulot Niistä (100 ) suur- ja kuntien kuntien peruspiirit luku- henki- Yhteensä Per Henkeä Työtulot Eläke- Työttö- Muut Pääomasekä osa-alueet määrä löiden (100 ) asunto- kohti ( ) yhteensä tulot myys- sosiaali- tulot luku- kunta ( ) yhteensä turva- turvamäärä etuudet etuudet Koko kaupunki Eteläinen suurpiiri Vironniemen pp Kruununhaka Kluuvi Katajanokka Ullanlinnan pp Kaartinkaupunki Punavuori Eira Ullanlinna Kaivopuisto Munkkisaari Suomenlinna Kampinmalmin pp Kamppi Etu-Töölö Ruoholahti Jätkäsaari Taka-Töölön pp Taka-Töölö Lauttasaaren pp Lauttasaari Läntinen sp Reijolan pp Meilahti Ruskeasuo Laakso Munkkiniemen pp Vanha Munkkiniemi Kuusisaari Lehtisaari Munkkivuori Niemenmäki Talinranta Haagan pp Etelä-Haaga Kivihaka Pohjois-Haaga Lassila Pitäjänmäen pp Konala Pajamäki Tali Reimarla Marttila Pitäjänmäen teoll.al Kaarelan pp Kannelmäki Maununneva Malminkartano Hakuninmaa Keskinen sp Kallion pp Sörnäinen Siltasaari Linjat Torkkelinmäki Alppiharjun pp Harju Alppila Vallilan pp Hermanni Vallila Vallilan pp Länsi-Pasila Itä-Pasila Keski-Pasila Vanhankaupungin pp Toukola Kumpula Käpylä Koskela Vanhakaupunki Pohjoinen sp Maunulan pp Pirkkola Maunula Metsälä Länsi-Pakilan pp Länsi-Pakila Tuomarinkylän pp Paloheinä Torpparinmäki

10 Liitetaulukko 1. Asuntokuntien lukumäärä, tulot ja verot kunnan osa-alueittain vuonna 2003 Koko kaupunki, Ansiotulot valtion- Kunnallisverotuksessa Verot ja sen luonteiset maksut Valtionveronalaiset tulot suur- ja verotuksessa verotettava tulo Niistä miinus verot peruspiirit sekä osa-alueet Yhteensä Asunto- Yhteensä Asunto Yhteensä Asunto- Valtion- Kunnallis- Yhteensä Asunto- Henkeä (100 ) kuntaa (100 ) kuntaa (100 ) kuntaa verot verot (100 ) kuntaa kohti kohti kohti ( ) kohti yhteensä yhteensä kohti ( ) ( ) ( ) (100 ) (100 ) ( ) Koko kaupunki Eteläinen suurpiiri Vironniemen pp Kruununhaka Kluuvi Katajanokka Ullanlinnan pp Kaartinkaupunki Punavuori Eira Ullanlinna Kaivopuisto Munkkisaari Suomenlinna Kampinmalmin pp Kamppi Etu-Töölö Ruoholahti Jätkäsaari Taka-Töölön pp Taka-Töölö Lauttasaaren pp Lauttasaari Läntinen sp Reijolan pp Meilahti Ruskeasuo Laakso Munkkiniemen pp Vanha Munkkiniemi Kuusisaari Lehtisaari Munkkivuori Niemenmäki Talinranta Haagan pp Etelä-Haaga Kivihaka Pohjois-Haaga Lassila Pitäjänmäen pp Konala Pajamäki Tali Reimarla Marttila Pitäjänmäen teoll.al Kaarelan pp Kannelmäki Maununneva Malminkartano Hakuninmaa Keskinen sp Kallion pp Sörnäinen Siltasaari Linjat Torkkelinmäki Alppiharjun pp Harju Alppila Vallilan pp Hermanni Vallila Vallilan pp Länsi-Pasila Itä-Pasila Keski-Pasila Vanhankaupungin pp Toukola Kumpula Käpylä Koskela Vanhakaupunki Pohjoinen sp Maunulan pp Pirkkola Maunula Metsälä Länsi-Pakilan pp Länsi-Pakila Tuomarinkylän pp Paloheinä Torpparinmäki

11 Liitetaulukko 1. Asuntokuntien lukumäärä, tulot ja verot kunnan osa-alueittain vuonna 2003 Koko kaupunki, Asunto- Asunto- Valtionveronalaiset tulot Niistä (100 ) suur- ja kuntien kuntien peruspiirit luku- henki- Yhteensä Per Henkeä Työtulot Eläke- Työttö- Muut Pääomasekä osa-alueet määrä löiden (100 ) asunto- kohti ( ) yhteensä tulot myys- sosiaali- tulot luku- kunta ( ) yhteensä turva- turvamäärä etuudet etuudet 404 Oulunkylän pp Patola Veräjämäki Veräjälaakso Itä-Pakilan pp Itä-Pakila Tuomarinkartano Koillinen suurpiiri Latokartanon pp Viikinranta Latokartano Viikin tiedepuisto Viikinmäki Pihlajamäki Pihlajisto Pukinmäen pp Pukinmäki Malmin pp Ylä-Malmi Ala-Malmi Malmin lentokenttä Tapaninvainio Tapanila Suutarilan pp Siltamäki Töyrynummi Puistolan pp Tapulikaupunki Puistola Heikinlaakso Tattarisuo Jakomäen peruspiiri Jakomäki Kaakkoinen sp Kulosaaren pp Kulosaari Herttoniemen pp Länsi-Herttoniemi Roihuvuori Herttoniemen teoll.al Herttoniemenranta Tammisalo Laajasalon pp Yliskylä Jollas Tahvonlahti Hevossalmi Santahamina Itäinen sp Vartiokylän pp Vartioharju Puotila Puotinharju Marjaniemi Itäkeskus Myllypuron pp Myllypuro Mellunkylän pp Kontula Vesala Mellunmäki Kivikko Kurkimäki Vuosaaren pp Keski-Vuosaari Meri-Rastila Kallahti Aurinkolahti Rastila

12 Liitetaulukko 1. Asuntokuntien lukumäärä, tulot ja verot kunnan osa-alueittain vuonna 2003 Koko kaupunki, Ansiotulot valtion- Kunnallisverotuksessa Verot ja sen luonteiset maksut Valtionveronalaiset tulot suur- ja verotuksessa verotettava tulo Niistä miinus verot peruspiirit sekä osa-alueet Yhteensä Asunto- Yhteensä Asunto Yhteensä Asunto- Valtion- Kunnallis- Yhteensä Asunto- Henkeä (100 ) kuntaa (100 ) kuntaa (100 ) kuntaa verot verot (100 ) kuntaa kohti kohti kohti ( ) kohti yhteensä yhteensä kohti ( ) ( ) ( ) (100 ) (100 ) ( ) 404 Oulunkylän pp Patola Veräjämäki Veräjälaakso Itä-Pakilan pp Itä-Pakila Tuomarinkartano Koillinen suurpiiri Latokartanon pp Viikinranta Latokartano Viikin tiedepuisto Viikinmäki Pihlajamäki Pihlajisto Pukinmäen pp Pukinmäki Malmin pp Ylä-Malmi Ala-Malmi Malmin lentokenttä Tapaninvainio Tapanila Suutarilan pp Siltamäki Töyrynummi Puistolan pp Tapulikaupunki Puistola Heikinlaakso Tattarisuo Jakomäen peruspiiri Jakomäki Kaakkoinen sp Kulosaaren pp Kulosaari Herttoniemen pp Länsi-Herttoniemi Roihuvuori Herttoniemen teoll.al Herttoniemenranta Tammisalo Laajasalon pp Yliskylä Jollas Tahvonlahti Hevossalmi Santahamina Itäinen sp Vartiokylän pp Vartioharju Puotila Puotinharju Marjaniemi Itäkeskus Myllypuron pp Myllypuro Mellunkylän pp Kontula Vesala Mellunmäki Kivikko Kurkimäki Vuosaaren pp Keski-Vuosaari Meri-Rastila Kallahti Aurinkolahti Rastila

Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2002

Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2002 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2002 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Mika Lappalainen Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-389-7 Painettuna

Lisätiedot

Asuntokuntien tulot, verot ja velat Helsingissä 2008

Asuntokuntien tulot, verot ja velat Helsingissä 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2010 tilastoja 40 Asuntokuntien tulot, verot ja velat Helsingissä 2008 TIEDUSTELUT Leena Hietaniemi E-mail etunimi.sukunimi@hel.fi Osoite PL 5500, 00099 Helsingin kaupunki

Lisätiedot

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2011 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2011/2012

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2011 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2011/2012 7 2012 Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2011 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2011/2012 Väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingissä vuonna 2011 Vuodenvaihteessa 2011/2012 Helsingissä asui

Lisätiedot

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2010 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2010/2011

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2010 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2010/2011 7 2011 Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2010 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2010/2011 Väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingissä vuonna 2010 Vuodenvaihteessa 2010/2011 Helsingissä asui

Lisätiedot

Asuntokunnat hallintaperusteen ja kielen mukaan 31.12.2006

Asuntokunnat hallintaperusteen ja kielen mukaan 31.12.2006 Asuntokunnat hallintaperusteen ja kielen mukaan 31.12.26 Helsinki Espoo Vantaa Muu Hgin seutu Hgin seutu Helsinki Espoo Vantaa Muu Hgin seutu Hgin seutu % % Omistus Arava Korkotuki Muu vuokra Asumisoikeus

Lisätiedot

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2012 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2012/2013

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2012 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2012/2013 7 2013 Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2012 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2012/2013 Väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingissä vuonna 2012 Vuodenvaihteessa 2012/2013 Helsingissä asui

Lisätiedot

NUORET ALUEITTAIN TILASTOJA Nuorisoasiainkeskus ja Tietokeskus Helsingin kaupunki Syyskuu 2011

NUORET ALUEITTAIN TILASTOJA Nuorisoasiainkeskus ja Tietokeskus Helsingin kaupunki Syyskuu 2011 NUORET ALUEITTAIN TILASTOJA 2011 26 Nuorisoasiainkeskus ja Tietokeskus Helsingin kaupunki Syyskuu 2011 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Harri Taponen, Nuorisoasiankeskus, p. 09 310 89036 Annikki Suihkonen,

Lisätiedot

tilastoja HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS

tilastoja HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2009 tilastoja TIEDUSTELUT Harri Taponen, Nuorisoasiainkeskus, puh. 09 310 89036 Annikki Suihkonen, puh. 09 310 36403 E-mail: etunimi.sukunimi@hel.fi Julkaisija Helsingin

Lisätiedot

Presidentinvaalit Helsingissä, 2. kierros

Presidentinvaalit Helsingissä, 2. kierros HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 5 MARKKU LANKINEN Presidentinvaalit Helsingissä, 2. kierros Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-632-2 LISÄTIETOJA markku.lankinen@hel.fi

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 22 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.2003 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-325-0 Painettuna ISSN 1455-7231

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 26 31 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.25 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Paul Williams Verkkojulkaisu ISSN 1458-577 ISBN

Lisätiedot

tilastoja Ennakkotietoja Helsingin väkiluvusta vuodenvaihteessa 2009/2010 ja väestönmuutoksista vuonna 2009

tilastoja Ennakkotietoja Helsingin väkiluvusta vuodenvaihteessa 2009/2010 ja väestönmuutoksista vuonna 2009 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2010 tilastoja 7 Ennakkotietoja Helsingin väkiluvusta vuodenvaihteessa 2009/2010 ja väestönmuutoksista vuonna 2009 Förhandsuppgifter om Helsingfors folkmängd vid årsskiftet

Lisätiedot

Asuminen ja Helsingin alueet

Asuminen ja Helsingin alueet HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2003 20 Asuminen ja Helsingin alueet Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-194-0 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA Maija Vihavainen, puh. 169

Lisätiedot

ASUMINEN ALUEITTAIN HELSINGISSÄ 2010

ASUMINEN ALUEITTAIN HELSINGISSÄ 2010 ASUMINEN ALUEITTAIN HELSINGISSÄ 2010 1 TILASTOJA 2012 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Eija Rauniomaa, p. tel. 09 310 36302 etunimi.sukunimi@hel.fi JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER Helsingin kaupungin tietokeskus

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 30 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.2004 Helsingin kaupunki, kaupunkimittausosasto 030/2004 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707

Lisätiedot

Osakeasuntojen postinumeroalueittaiset hinnat Helsingissä 2000 2012

Osakeasuntojen postinumeroalueittaiset hinnat Helsingissä 2000 2012 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 22 213 Osakeasuntojen keskihinnat 212 Paloheinä Tapanila Osakeasuntojen postinumeroalueittaiset hinnat Helsingissä 2 212 Lassila Länsi-Pakila Pihlajamäki Kontula

Lisätiedot

tilastoja Ennakkotietoja Helsingin väkiluvusta vuodenvaihteessa 2008/2009 ja väestönmuutoksista vuonna 2008

tilastoja Ennakkotietoja Helsingin väkiluvusta vuodenvaihteessa 2008/2009 ja väestönmuutoksista vuonna 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2009 tilastoja 7 Ennakkotietoja Helsingin väkiluvusta vuodenvaihteessa 2008/2009 ja väestönmuutoksista vuonna 2008 Förhandsuppgifter om Helsingfors folkmängd vid årsskiftet

Lisätiedot

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2009 20 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2008 Käänne työttömyyden kehityksessä Helsingin työttömyysaste

Lisätiedot

Osakeasuntojen hinnat postinumeroalueittain Helsingissä 2018

Osakeasuntojen hinnat postinumeroalueittain Helsingissä 2018 Osakeasuntojen hinnat postinumeroalueittain Helsingissä 2018 Oskari Harjunen Tilastoja 2019:12 Tiedustelut Oskari Harjunen, p. 09 310 36398 etunimi.sukunimi(at)hel.fi Julkaisija Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia,

Lisätiedot

Eduskuntavaalit Helsingissä 2003

Eduskuntavaalit Helsingissä 2003 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 23 8 Markku Lankinen Eduskuntavaalit Helsingissä 23 Verkkojulkaisu ISSN 148-77 ISBN 92-473-3-7 Painettu ISSN 14-7231 LISÄTIETOJA Markku Lankinen Helsingin

Lisätiedot

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2010 35 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2009 Alle 25-vuotiaiden työttömyysaste peruspiireittäin Helsingissä 2009. Nuorten

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS. tilastoja. Asuntokuntien tulot Helsingissä 1995 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS. tilastoja. Asuntokuntien tulot Helsingissä 1995 2007 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2010 8 tilastoja Asuntokuntien tulot Helsingissä 1995 2007 TIEDUSTELUT FÖRFRÅGNINGAR INQUIRIES Leena Hietaniemi, p. 09 310 36404 etunimi.sukunimi@hel.fi JULKAISIJA UTGIVARE

Lisätiedot

että Helsingissä on helppo asua

että Helsingissä on helppo asua Hyvä kaupunki Hyvä kaupunki Me haluamme, että Helsingissä on helppo asua Me haluamme, että ihmiset voivat asua lähellä terveysasemaa ja koulua. Haluamme myös, että lääkärissä ja koulussa on mukava käydä.

Lisätiedot

Eduskuntavaalit Helsingissä 2007

Eduskuntavaalit Helsingissä 2007 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tilastoja 27 11 Eduskuntavaalit Helsingissä 27 Verkossa ISSN 1796-721X Painettu ISSN 14-7231 LISÄTIETOJA Markku Lankinen Puh. 9 31 3636 etunimi.sukunimi@hel.fi Eduskuntavaalit

Lisätiedot

Lähipalvelut ovat kestävää kehitystä

Lähipalvelut ovat kestävää kehitystä Lähipalvelut ovat kestävää kehitystä EU:n kestävän kaupunkikehityksen indikaattorit Euroopan unioni on esittänyt kaupunkipolitiikan indikaattorit, joiden avulla kunnat voivat seurata kestävää kehitystä

Lisätiedot

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 41 2008 Kuvio 1. Työttömien määrä Helsingissä vuoden lopussa 2000 2007, indeksi 2000=100 130 Helsingin työttömyys ja pitkäaikastyöttömyys alueittain 31.12.2007

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä Helsingissä vuonna Suutarila Puistola.

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä Helsingissä vuonna Suutarila Puistola. TILASTOJA 40 2011 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2010 Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä Helsingissä vuonna 2010 Tuomarinkylä Suutarila Puistola Jakomäki

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012 2014:28 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012 Helsingissä mediaanitulo 26 300 euroa Helsinkiläisen vuositulot keskimäärin 32 800 euroa Pääomatuloja huomattavasti edellisvuotta vähemmän Veroja

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 29 2012 Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Helsingissä keskitulot 31 200 euroa Pääomatulot nousivat kolmanneksen Veroja ja veroluonteisia maksuja 7 400 euroa

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2012 LOPUSSA. Työttömyysaste (%) Helsingissä peruspiireittäin Suutarila Puistola.

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2012 LOPUSSA. Työttömyysaste (%) Helsingissä peruspiireittäin Suutarila Puistola. TILASTOJA 30 2013 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2012 LOPUSSA Työttömyysaste (%) Helsingissä peruspiireittäin 31.12.2012 Suutarila Puistola Tuomarinky lä Jakomäki

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2005

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2005 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 12 2007 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2005 Keskitulot 27 390 euroa Helsingissä Pääkaupunkiseudulla yhä enemmän pääomatulon saajia Veroja ja veronluonteisia

Lisätiedot

Asuminen ja Helsingin alueet

Asuminen ja Helsingin alueet Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 25 2005 Asuminen ja Helsingin alueet Tilanne 31.12. 2003 Asuntojen keskikoko osa-alueittain 31.12.2003 Helsingissä 309 000 asuntoa Ydinkeskustan asunnoista

Lisätiedot

Kunnallisvaalit Helsingissä vuonna 2004

Kunnallisvaalit Helsingissä vuonna 2004 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 29 Valokuvat: Olga Vishnjakova. Kunnallisvaalit Helsingissä vuonna 2004 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-354-4 LISÄTIETOJA Markku Lankinen

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2009

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2009 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 27 2011 Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2009 Helsingissä keskitulot 30 000 euroa Pääomatulot laskivat viidenneksen Veroja ja veroluonteisia maksuja 7 200 euroa

Lisätiedot

Hyvä kaupunki. Päivittäiset palvelut, kuten terveysasema tai koulu löytyvät läheltä kotikulmia ja kokemukset niistä ovat mukavia.

Hyvä kaupunki. Päivittäiset palvelut, kuten terveysasema tai koulu löytyvät läheltä kotikulmia ja kokemukset niistä ovat mukavia. Hyvä kaupunki Hyvä kaupunki Haluamme kehittää... Sujuvaa kaupunkia Päivittäiset palvelut, kuten terveysasema tai koulu löytyvät läheltä kotikulmia ja kokemukset niistä ovat mukavia. Liikenne sujuu mutkitta

Lisätiedot

Asuntojen keskihinnat Helsingin postinumeroalueilla vuosina 2000 2010

Asuntojen keskihinnat Helsingin postinumeroalueilla vuosina 2000 2010 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 3 211 Asunnot yhteensä 21 Asuntojen keskihinnat Helsingin postinumeroalueilla vuosina 2 21 /neliö 1 95-2 699 2 7-3 699 3 7-4 699 4 7-6 vähän kauppoja/ tieto epävarma

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2007

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 20 2008 Tapaninvainio Suurmetsä 2007 1700-2599 2600-3199 3200-3999 4000-4999 As.kauppoja alle 5 Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2007 Malmi Länsi- Pakila Kontula

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2006

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2006 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 32 2008 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2006 Helsingissä keskitulot 28 333 euroa Veroja ja veroluonteisia maksuja helsinkiläisillä 7 520 euroa maksajaa

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä. vuonna 2003. Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja. Vanhojen asuntojen keskineliöhinta 2 425 /m 2

Asuntojen hinnat Helsingissä. vuonna 2003. Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja. Vanhojen asuntojen keskineliöhinta 2 425 /m 2 555555555 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 15 2004 Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2003 Vanhojen asuntojen keskineliöhinta 2 425 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 2 468 ja rivitaloasunnoissa

Lisätiedot

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 %

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 % Tutkijakoulutusaste Ylempi korkeakouluaste Alempi korkeakouluaste Alin korkea-aste Ammatillinen keskiaste Helsinki Helsingin seutu pl Helsinki Suomi pl Helsingin seutu Lukiokoulutus Perusaste tai tuntematon

Lisätiedot

2017:4 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2015 lopussa

2017:4 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2015 lopussa 2017:4 Sanna Ranto VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2015 lopussa Helsinkiläisistä25 64-vuotiaista81prosenttiaolisuorittanutjonkinperusasteenjälkeisentutkinnonvuoden2015lopussaTilastokeskuksentutkintorekisterinmukaan.Keskiasteentutkinto,eliylioppilastutkinto

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2005

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2005 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 23 2006 Malminkartano Paloheinä Siltamäki Tapanila Malmi Suurmetsä Asuntojen keskihinta, /m2 1 600-2 200 2 201-2 749 Keskihinta 2 750 /m2 2 751-3 290

Lisätiedot

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2001 ja ennakkotiedot 2002

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2001 ja ennakkotiedot 2002 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 11 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2001 ja ennakkotiedot 2002 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-283-1 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA

Lisätiedot

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2004 ja ennakkotiedot 2005

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2004 ja ennakkotiedot 2005 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2007 tilastoja 32 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2004 ja ennakkotiedot 2005 Kuvio 1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä 1999 2004 ja ennakkotieto

Lisätiedot

t i l a s t o j a Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2005 Kuvio 1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä

t i l a s t o j a Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2005 Kuvio 1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S 2008 t i l a s t o j a 18 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2005 Kuvio 1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä 1999 2005

Lisätiedot

Työttömyys Helsingissä alueittain vuoden 2018 lopussa

Työttömyys Helsingissä alueittain vuoden 2018 lopussa Tilastoja 2019:8 Minna Salorinne Työttömyys Helsingissä alueittain vuoden 2018 lopussa Tilastoja ISSN 2489-4311 Lisätietoja: Minna Salorinne Puh. (09) 310 36412 etunimi.sukunimi@hel.fi Helsingin kaupunki,

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN TILASTOJA 22 2012 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2011 Työttömyysaste % ja työttömien lukumäärä Helsingissä osa-alueittain 31.12.2011 Työttömien lukumäärä Helsingin

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2015

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2015 2017:10 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2015 Tulot eivät juuri kasvaneet edellisvuodesta Helsinkiläisen vuositulot keskimäärin 35 100 euroa Helsingissä mediaanitulo 27 200 euroa Veroja ja veroluonteisia

Lisätiedot

Euroopan parlamentin vaalit Helsingissä 2004

Euroopan parlamentin vaalit Helsingissä 2004 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 17 Markku Lankinen Euroopan parlamentin vaalit Helsingissä 2004 Helsingin kaupungin kuvapankki. Kuva: Mika Lappalainen. Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707

Lisätiedot

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2002 ja ennakkotiedot 2003

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2002 ja ennakkotiedot 2003 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 17 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2002 ja ennakkotiedot 2003 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-449-4 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2004

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2004 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 24 2005 Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2004 Vanhojen asuntojen keskineliöhinta 2 675 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 2 694 /m 2 ja rivitaloasunnoissa

Lisätiedot

2015:23 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2014 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2014

2015:23 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2014 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2014 2015:23 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2014 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2014 Työttömyysaste kohosi edelleen kaikilla Helsingin alueilla Helsingin työttömyysaste

Lisätiedot

2018:13 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2017 LOPUSSA. Hanna Ahtiainen TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN

2018:13 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2017 LOPUSSA. Hanna Ahtiainen TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 2018:13 Hanna Ahtiainen HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2017 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2017 Suutarila Puistola Tuomarinkylä Jakomäki Östersundom Itä-Pakila Malmi

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2014

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2014 01:13 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 0 Helsingissä mediaanitulo 00 euroa Helsinkiläisen vuositulot keskimäärin 34 00 euroa Tulokehitys heikkoa Keskimääräisissä pääomatuloissa laskua Veroja ja

Lisätiedot

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ 35 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ Perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuuden muutos 25 64-vuotiaasta väestöstä vuosina 1998 2009 Helsingin osa-alueilla Malminkartano Kannelmäki Munkkivuori

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2004

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2004 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 10 2006 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2004 Helsingin kaupungin kuvapankki /Mika Lappalainen Verkkojulkaisu Leena Hietaniemi ISSN 1458-5707

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot Helsingissä vuonna 2016

Yksityishenkilöiden tulot ja verot Helsingissä vuonna 2016 2018:16 Yksityishenkilöiden tulot ja verot Helsingissä vuonna 2016 Tulokehitys pysähtyi Mediaanitulo ennallaan edelleen 27 200 euroa Vuositulot keskimäärin 35 900 euroa Veroja ja veroluonteisia maksuja

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2016 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2016 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 2017:5 Minna Salorinne HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2016 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2016 SISÄLLYSLUETTELO TYÖTTÖMYYSASTEESSA LASKUA JA NOUSUA HELSINGISSÄ ALUEITTAIN...

Lisätiedot

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ TILASTOJA 38 2013 Helsingin kaupunki Tietokeskus VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ Perusasteen jälkeisen tutkinnon (keskiaste korkea-aste) suorittaneiden osuus 25 64-vuotiaasta väestöstä Helsingissä

Lisätiedot

SAIRASTAVUUSINDEKSI HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2009

SAIRASTAVUUSINDEKSI HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2009 8 2011 SAIRASTAVUUSINDEKSI HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2009 Helsinkiläisten terveydentila on parempi kuin suomalaisten keskimäärin. Vuonna 2009 Helsingin ikävakioitu sairastavuusindeksi 1 oli 90, eli

Lisätiedot

LUONTO-TIEDE sov.koe. KUVATAIDE sov.koe LIIKUNTA sov.koe

LUONTO-TIEDE sov.koe. KUVATAIDE sov.koe LIIKUNTA sov.koe 1 Soveltuvuuskokeilla valitut vuosiluokkien 1-6 oppilasmäärät 20.9.2013 1 7 Aurinkolahden peruskoulu 451 0 0,0 1 6 Herttoniemen ala-asteen koulu 211 0 0,0 1 6 Herttoniemenrannan ala-asteen koulu 492 0

Lisätiedot

2015:20 EDUSKUNTAVAALIT HELSINGISSÄ 2015

2015:20 EDUSKUNTAVAALIT HELSINGISSÄ 2015 2015:20 EDUSKUNTAVAALIT HELSINGISSÄ 2015 Helsinkiläisistä äänioikeutetuista 75,1 prosenttia äänesti vuoden 2015 eduskuntavaaleissa. Se on hiukan vähemmän kuin vuonna 2011, jolloin äänestämässä kävi 75,5

Lisätiedot

ERITYISLUOKKAVERKKO LUKUVUONNA KAUPUNGIN KOULUJEN ERITYISLUOKAT

ERITYISLUOKKAVERKKO LUKUVUONNA KAUPUNGIN KOULUJEN ERITYISLUOKAT n Aleksis Kiven peruskoulu 4 413 3 3 Alppilan yläasteen koulu 3 230 1 1 Arabian peruskoulu 4 615 2 2 Aurinkolahden peruskoulu 1 753 2 4 6 Brahenpuiston koulu 89 11 11 Eläintarhan ala-asteen koulu 4 209

Lisätiedot

2018:11 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2016 lopussa

2018:11 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2016 lopussa 2018:11 Sanna Ranto VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2016 lopussa Helsinkiläisistä 25 64-vuotiaista 81 prosenttia oli suorittanut jonkin perusasteen jälkeisen

Lisätiedot

starttiluokat ALUEELLISET ERITYISLUOKAT Suurpiiri 10-vuotinen oppivelvollisuus pidennetty oppivelvollisuus koulun ylläpitäjä tuetut

starttiluokat ALUEELLISET ERITYISLUOKAT Suurpiiri 10-vuotinen oppivelvollisuus pidennetty oppivelvollisuus koulun ylläpitäjä tuetut peruslinja TAD ja lukuvuonna 2012-2013 30.5.2012 - ETELÄINEN Elias-koulu s 0 Helsingin normaalilyseo v 0 Kaisaniemen aa k 0 Kruunuhaan yläaste k 0 Lauttasaaren aa s 0 Lauttasaaren yk s 0 Ressun pk k 0

Lisätiedot

Ala-Malmi Helsinki 5678 18% Venäjää 4% Alppiharjun Helsinki 11916 9% Venäjää 1%

Ala-Malmi Helsinki 5678 18% Venäjää 4% Alppiharjun Helsinki 11916 9% Venäjää 1% Paljonko vieraskielisiä on eri alueilla? Venäjä on pääkaupunkiseudulla puhutuin vieras kieli yli sadassa kaupunginosassa. Kakkosena tulee viro http://www.hs.fi/kaupunki/a1414208121182 Venäjää Viro Muut

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä vuoden 2009 tammi-maaliskuussa ja vuonna 2008

Asuntojen hinnat Helsingissä vuoden 2009 tammi-maaliskuussa ja vuonna 2008 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 23 2009 Kannelmäki Etelä- Haaga Paloheinä Oulunkylä Patola Siltamäki Malmi Pihlajamäki Viikki Keskimääräiset neliöhinnat 2008 1 900-2 499 Suurmetsä 2 500-2 999

Lisätiedot

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Liite 1 - Linjakortit LUONNOS 4.2.2015 HSL Helsingin seudun liikenne Sisällys KOILLIS-HELSINGIN LINJASTO... 3 Linja 57... 4 Linja 68... 5 Linja 69... 6 Linja 70...

Lisätiedot

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 1 2009 Kuvio1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä vuosina 19992006 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2006 6 5 Indeksi 1999=0 4 3 2 1 0

Lisätiedot

tilastoja Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäiset eläkkeensaajat yleisimmin eläkkeellä työkyvyttömyyden vuoksi

tilastoja Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäiset eläkkeensaajat yleisimmin eläkkeellä työkyvyttömyyden vuoksi HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS tilastoja 2010 5 Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäisten pääasiallisena toimeentulon lähteenä ovat ansiotulot. Kuitenkin pieni, mutta kasvava joukko työikäisiä

Lisätiedot

Helsingin kaupunginosien turvallisuudesta ja turvallisuuden seurannasta. Kuntamarkkinat Vesa Keskinen & Eija Pyyhtiä

Helsingin kaupunginosien turvallisuudesta ja turvallisuuden seurannasta. Kuntamarkkinat Vesa Keskinen & Eija Pyyhtiä Helsingin kaupunginosien turvallisuudesta ja turvallisuuden seurannasta Kuntamarkkinat 13.9.2018 Vesa Keskinen & Eija Pyyhtiä Miksi turvallisuustutkimus? Kaupunkitasoisia vertailuja tehdään Suomessa ja

Lisätiedot

2016:24 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2015 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN

2016:24 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2015 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 2016:24 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2015 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2015 Sisällys Työttömyysaste kohosi lähes kaikilla Helsingin alueilla... 2 Alle 25-vuotiaiden

Lisätiedot

t i l a s t o j a Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2007

t i l a s t o j a Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2007 H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2010 10 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2007 Helsingin työllisyystilanne oli vuonna 2007 varsin myönteinen. Työllisen työvoiman

Lisätiedot

Kunnallisvaalit Helsingissä vuonna 2008

Kunnallisvaalit Helsingissä vuonna 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tilastoja 28 43 Kunnallisvaalit Helsingissä vuonna 28 Verkossa ISSN 1796-721X LISÄTIETOJA Markku Lankinen, 3 36365 etunimi.sukunimi@hel.fi Kunnallisvaalit Helsingissä vuonna

Lisätiedot

Vuoden 2019 eduskuntavaalit Helsingissä

Vuoden 2019 eduskuntavaalit Helsingissä Vuoden 2019 eduskuntavaalit Helsingissä Ilkka Niemi, Jenni Erjansola, Vesa Keskinen, Pasi Saukkonen Tilastoja 2019:11 Tiedustelut Ilkka Niemi, p. 09 310 36537 ilkka.j.niemi@(at)hel.fi Pasi Saukkonen, p.

Lisätiedot

Liite 1 Joukkoliikenteen palvelutaso

Liite 1 Joukkoliikenteen palvelutaso Liite 1 Joukkoliikenteen palvelutaso 2016-2021 HSL Helsingin seudun liikenne 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 Alueittainen palvelutaso... 4 1.1 Helsinki... 4 1.1.1 Eteläinen suurpiiri... 4 1.1.2 Läntinen

Lisätiedot

2015:1. Toimitilamarkkinat Helsingissä syksyllä 2014. 1. Yleistä. Liike- ja tuotannollisten tilojen käyttöasteet laskeneet

2015:1. Toimitilamarkkinat Helsingissä syksyllä 2014. 1. Yleistä. Liike- ja tuotannollisten tilojen käyttöasteet laskeneet 2015:1 Toimitilamarkkinat Helsingissä syksyllä 2014 1. Yleistä Heikko taloustilanne heijastuu laaja-alaisesti toimitilojen vuokramarkkinoille. Kiinteistösijoitusmarkkinat ovat toisaalta puolestaan osoittaneet

Lisätiedot

KAUPUNGIN VUOKRA-ASUNNOT JA ASUKKAAT 2010

KAUPUNGIN VUOKRA-ASUNNOT JA ASUKKAAT 2010 KAUPUNGIN VUOKRA-ASUNNOT JA ASUKKAAT 2010 16 TIALSTOJA 2011 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Maija Vihavainen, p. tel. 09 310 36398 Pekka Vuori, p. - tel. 09 310 36300 Eija Rauniomaa, p. tel. 09 310

Lisätiedot

Kaupunginosien kehittäjäverkon kokous Kaupunginosien aika kaupunginosien tulevaisuuden pohdintaa

Kaupunginosien kehittäjäverkon kokous Kaupunginosien aika kaupunginosien tulevaisuuden pohdintaa Kaupunginosien kehittäjäverkon kokous 18.1.2017 Kaupunginosien aika kaupunginosien tulevaisuuden pohdintaa HS 8.10.2016 sivu A6 Yleiskaava 2016 kaavaehdotuksen kartta PATOLA Kustaankartano OULUNKYLÄ Tutustu

Lisätiedot

Koulu. aloituspaikoista paikat, paikat, minimi

Koulu. aloituspaikoista paikat, paikat, minimi 3.10.17 3.10.17 Facta.9.17, lv 17-18 16,3 u %.9.16 eet Alueella asuvat koulutulokkaat eli kouluun 83,7 % v. 11 Aurinkolahden peruskoulu Itäkeskuksen peruskoulu Keinutien ala-asteen koulu Kontulan ala-asteen

Lisätiedot

ASUNTOKUNTIEN TULOT JA VEROT HELSINGISSÄ

ASUNTOKUNTIEN TULOT JA VEROT HELSINGISSÄ TILASTOJA 2016 TILASTOJA 2016 32 32 Eri alueilla saman perhetyypin tulot vaihtelevat melko paljon: yksinasuvien tulot ovat Eteläisessä suurpiirissä lähes puolet korkeammat kuin keskitulo koko kaupungissa.

Lisätiedot

Sairastavuusindeksi Helsingissä ja peruspiireittäin 2007

Sairastavuusindeksi Helsingissä ja peruspiireittäin 2007 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 19 2009 Kaarela Suutarila Itä-Pakila Malmi Pukinmäki Länsi-Pakila Puistola Jakomäki Mellunkylä Sairastavuusindeksi 2007 Koko maa = 100; Helsinki 90 Yli 100 (6)

Lisätiedot

Helsingin toimintaympäristö Mitä meille kuuluu?

Helsingin toimintaympäristö Mitä meille kuuluu? Helsingin toimintaympäristö Mitä meille kuuluu? Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 31.1.-1.2.2013 Asta Manninen ja Tieken asiantuntijat Maailman kaupunkiväestön alueellinen jakautuminen vuosina 1950,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOASIAINKESKUS JA TIETOKESKUS NUORET ALUEITTAIN TILASTOJA 2013

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOASIAINKESKUS JA TIETOKESKUS NUORET ALUEITTAIN TILASTOJA 2013 HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOASIAINKESKUS JA TIETOKESKUS 32 TILASTOJA 2013 TIEDUSTELUT Sini Askelo tietokeskus, p. tel. 09 310 36586 sini.askelo@hel.fi Harri Taponen nuorisoasiainkeskus, p. 09 310 89036,

Lisätiedot

2015:22. 2014:xx VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2013 lopussa

2015:22. 2014:xx VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2013 lopussa 2015:22 2014:xx VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2013 lopussa Helsinkiläisistä 25 64-vuotiaista 81 prosenttia oli suorittanut jonkin perusasteen jälkeisen

Lisätiedot

ALEPA Toimipaikka Myymäläpäällikkö Sähköposti

ALEPA Toimipaikka Myymäläpäällikkö Sähköposti ALEPA Toimipaikka Myymäläpäällikkö Sähköposti Hämeentie 010 76 69000 0222012mp@sok.fi Asematunneli 010 76 69010 0222018mp@sok.fi Laajasalo 010 76 69030 0222020mp@sok.fi Forum 010 76 69910 0222023mp@sok.fi

Lisätiedot

2015:18. SAIRASTAVUUS- JA KANSANTAUTI-INDEKSIt HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2013

2015:18. SAIRASTAVUUS- JA KANSANTAUTI-INDEKSIt HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2013 2015:18 SAIRASTAVUUS- JA KANSANTAUTI-INDEKSIt HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2013 Sairastavuus- ja kansantauti-indeksit pääkaupunkiseudulla ja suurissa kaupungeissa Helsinkiläisten terveydentila on parempi

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYÖPAIKAT

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYÖPAIKAT SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYÖPAIKAT 5.11.2015 Perhe- ja sosiaalipalvelut Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys, johto Kouluterveydenhuolto

Lisätiedot

8 06 PUISTORAKENTAMINEN

8 06 PUISTORAKENTAMINEN 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1.1 1.1.1.1.1.1 1.1.1.1.2 +1.1.1.1.2.1 +1.1.1.1.3 1.1.1.2 1.1.1.2.1 1.1.1.2.1.1 1.1.1.2.2 1.1.1.2.2.1 1.1.1.2.3 1.1.1.2.3.1 +1.1.1.2.4 1.1.1.3 1.1.1.3.1 1.1.1.3.1.1 1.1.1.3.2

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2016

TILASTOKATSAUS 1:2016 TILASTOKATSAUS 1:2016 19.1.2016 VANTAALAISTEN TULOT JA VEROT VUONNA 2014 1 Vuonna 2014 Vantaalla oli kaikkiaan 175 690 tulonsaajaa eli useammalla kuin neljällä viidestä vantaalaisesta oli ansio- ja/tai

Lisätiedot

Liite, Esitys koulujen kieliohjelmaksi 1.8.2016 alkaen alueittain( sisältää vieraskielisen opetuksen ja kielikylvyn)

Liite, Esitys koulujen kieliohjelmaksi 1.8.2016 alkaen alueittain( sisältää vieraskielisen opetuksen ja kielikylvyn) Liite, Esitys koulujen kieliohjelmaksi 1.8.2016 alkaen alueittain( sisältää vieraskielisen opetuksen ja kielikylvyn) A1: Itäinen ja kaakkoinen alue Nykyinen kielitarjonat Ehdotus kieliohjelmaksi 1.8.16/

Lisätiedot

Lähiö projekti Helsingin kaupunki

Lähiö projekti Helsingin kaupunki Lähiö projekti Helsingin kaupunki www.hel.fi/lahioprojekti Pihlajamäki Yhdessä parempi kaupunki jo vuodesta 1996 Lähiöprojektin keskeiset tavoitteet ja tehtävät määritellään kunkin toimintakauden alussa.

Lisätiedot

verkkojulkaisuja VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN Timo Äikäs HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN Verkkojulkaisu ISSN ISBN

verkkojulkaisuja VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN Timo Äikäs HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN Verkkojulkaisu ISSN ISBN HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 40 Timo Äikäs VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN Helsingin kaupungin kuvapankki/juhani Seppovaara Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-586-5

Lisätiedot

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ 2010

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ 2010 39 212 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ 2 1. Väestön koulutusrakenne Helsingissä Helsingissä perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuus kaupungin väestöstä on noin 7 prosenttia. sijoittui

Lisätiedot

Toimitilamarkkinat Helsingissä syksyllä 2013

Toimitilamarkkinat Helsingissä syksyllä 2013 4 2014 1 Yleistä Epävarmuus tulevasta talouskehityksestä on näkynyt kiinteistömarkkinoiden kaikilla rintamilla. Kiinteistökauppojen volyymi on ollut alhaista, rakentaminen hiljentynyt ja toimitilojen vuokraaminen

Lisätiedot

Nuorten tilanne Helsingissä. Tilastoja marraskuu 2013

Nuorten tilanne Helsingissä. Tilastoja marraskuu 2013 Nuorten tilanne Helsingissä Tilastoja marraskuu 2013 1 Nuoret 15-29-vuotiaat 15-29-vuotiaita oli Helsingissä 135 528 vuoden 2013 alussa, heidän osuutensa on 22 % koko Helsingin väestöstä ja 14 % koko maan

Lisätiedot

tilastoja VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN KOULUTUSTASON MUUTOS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS

tilastoja VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN KOULUTUSTASON MUUTOS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS tilastoja 2008 40 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN KOULUTUSTASON MUUTOS Helsingin, pääkaupunkiseudun ja Helsingin seudun kuntien asukkaiden koulutustaso on korkea. Lähes

Lisätiedot

Helsingin kantakaupungin autoliikenteen skenaariot. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Muistio / Petri Blomqvist

Helsingin kantakaupungin autoliikenteen skenaariot. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Muistio / Petri Blomqvist 13 Helsingin kantakaupungin autoliikenteen skenaariot Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Muistio / Petri Blomqvist 8.2.13 Esipuhe Helsingin kantakaupungin väestö on kasvanut vuodesta 19 tähän päivään

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2:2014

Tilastokatsaus 2:2014 Tilastokatsaus 2:2014 Vantaa 1 17.1.2014 Tietopalvelu B2:2014 Vantaalaisten tulot ja verot vuonna 2012 (lähde: Verohallinnon Maksuunpanon Vantaan kuntatilasto vuosilta 2004 2012) Vuonna 2012 Vantaalla

Lisätiedot

Asuntojen hinnat ja vuokrat Helsingissä vuonna 2006

Asuntojen hinnat ja vuokrat Helsingissä vuonna 2006 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 3 7 6 Asuntojen keskihinta 339 /m 17-499 5-339 34-3799 38-46 As.kauppoja alle 5 Asuntojen hinnat ja vuokrat Helsingissä vuonna 6 Asuntojen hintojen nousu viime

Lisätiedot