Kunnallisvaalit Helsingissä vuonna 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnallisvaalit Helsingissä vuonna 2008"

Transkriptio

1 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tilastoja Kunnallisvaalit Helsingissä vuonna 28 Verkossa ISSN X LISÄTIETOJA Markku Lankinen,

2 Kunnallisvaalit Helsingissä vuonna 28 Kuvio 1. Äänestysprosentti kunnallisvaaleissa Helsingissä ja koko maassa % Vuoden 28 lokakuun 26. päivänä pidetyissä kunnallisvaaleissa oli Helsingissä ehdolla neljäntoista rekisteröidyn puolueen, yhden yhteislistan ja viiden yksittäisehdokkaan asettamina kaikkiaan 995 ehdokasta. Neljä vuotta aikaisemmin ehdokkaita oli 954 ja vuoden 2 vaaleissa 3. Äänestysprosentti oli Helsingin kunnallisvaaleissa nyt 58,6 %. Luvussa on mukana myös hylättyä ääntä. Koko maassa äänestämässä käyneiden osuus oli 61,2 %. Ennakkoon äänestäneitä vuonna 28 oli (33, % äänestäneistä). Vuonna 24 vastaavat luvut olivat 94 3 (36,2 %) ja ( 32,8 %) vuonna 2. Pitkähkön laskukauden jälkeen äänestysvilkkaus kääntyi nousuun vuonna 24 ja nousu jatkui edelleen. Muutos oli Helsingissä nyt hitaampaa kuin muualla maassa, joten Helsinki ei vielä tavoittanut muun maan tasoa tasoa. Kansanedustajain vaaleissa Helsingin on jo kahdesti ylittänyt muun maan saavuttaman tason. Äänestysalueilla korkein oli 79,2 % ja matalin 37,3 %. Muuttuivatko äänestysvilkkauden alueelliset erot eri vaalien välillä? Tätä voidaan mitata tilastotieteessä kehitetyillä välineillä. Koko kaupungin keskiarvosta lasketaan äänestysalueittain poikkeamat ja niiden itseisarvoista lasketaan äänioikeutettujen määrällä painotettu keskiarvo, joka saa nimen keskihajonta. Se pyrkii muuttumaan äänestysprosentin mukana. Vaihtelun suhteellinen suuruus käy selville, kun keskihajonta jaetaan kunkin vuoden keskiarvolla. Suhdelukua nimitetään variaatiokertoimeksi. Vaihtelu kunnallisvaaleissa Vuosi Keskiarvo Keskihajonta Variaatiokerroin K 2 51,1 7,31 14, K 24 57,1 7,55 13,22 K 28 58,6 8,37 14,28 Vaihtelu eduskuntavaaleissa E 1999,3 6,7 8,62 E 23 73,9 5,46 7,39 E 27 71,1 6,95 9, Helsinki Koko maa Variaatio on ollut kunnallisvaaleissa pysyvästi suurempi kuin eduskuntavaaleissa. Erot äänestysvilkkauden tasossa lisääntyivät jokin verran kunnallisvaaleihin 24 verrattuna. Vaalien keskeisin tulos on koottu seuraavaan taulukkoon Taulukko 1. Puolueiden äänimäärät, kannatusosuudet ja valtuustopaikat Äänet % Valtuustopaikkoja K28 K24 E27 K28 K24 E27 K28 K24 VASL ,4 8,8 6,8 7 8 SDP ,9 2,4 21, KESK ,3 5,4 6,9 3 4 KD ,8 2,8 2,5 2 3 RKP ,3 7,5 6, 5 6 KOK ,2, VIHR ,2 19,8 2, PS ,3 1,5 2,9 4 1 SKP ,6,6 1,4 1 1 Muut , 1,5 1,9 1 Yht ,, K28 K24 E27 Hyväksyttyjä ääniä yht Hylättyjä ääniä yht Annettuja ääniä yht Äänioikeutettuja yht

3 Käytetyt lyhenteet VASL SDP KESK SKL RKP KOK VIHR PS SKP Muut Vasemmistoliitto Suomen Sosialidemokraattinen Puolue Keskustapuolue Suomen Kristillinen Liitto Ruotsalainen Kansanpuolue Kansallinen Kokoomus Vihreä Liitto Perussuomalaiset Suomen Kommunistinen Puolue Ääniä Suomen Senioripuolue SSP 84 Köyhien asialla KA 76 Sosialistinen työväenpuolue STP 462 Itsenäisyyspuolue Suomen Islamilaisen puolueen yhteislista 1 Ehdokas Ehdokas Ehdokas Ehdokas Ehdokas Puolueiden kannatuksen muutoksia pitkällä aikavälillä voidaan seurata vuodesta 1945 kuvion 2 avulla. Puoluekartta on ehtinyt vaihtua tällä jaksolla muutamaan otteeseen. Äänestysaluejakoa muutettiin siten, että Sipoosta liitettävä Itäsalmi muodostettiin omaksi äänestysalueekseen. Vantaasta liitettävä Vikkullan kiila liitettiin osaksi Vuosaaren pohjoista äänestysaluetta. Seuraavassa tarkastellaan eri puolueiden saamaa kannatusta suhteessa in alueilla. Tarkastelu on tehty äänestysaluekohtaisesti. Kokoomuksen ja RKP:n vahvin kannatus keskittyy korkean vaalivilkkauden alueille. Vihreiden saama tuki alueilla muodostuu jokseenkin riippumattomasti tästä muuttujasta. Vasemmistoa edustavien puolueiden kannatusosuus on suurin matalan äänestysprosentin alueilla. Tämä leimaa erittäin vahvasti myös Perussuomalaisten saamaa kannatusprofiilia. Myös Keskustapuolueen alueprofiilista on erotettavissa vastaava piirre. Puolueiden kannatus muuttui vaalien välillä. Vuoden 24 kunnallisvaaleihin verrattuna kannatustaan nostivat eniten Vihreä liitto ja Perussuomalaiset. Myös Kokoomus eteni, kun taas SDP, Keskusta ja RKP taantuivat. Puolueiden kannatuksen muutosta suhteessa edeltävään kannatustasoon koskeva aluekohtainen tarkastelu osoittaa, että Kokoomuksen ja Vihreiden saamat tuen muutokset tapahtuivat täysin riippumatta edeltävästä kannatuksesta. Keskustapuolueen vetäytyminen keskittyi aiemmin vahvan kannatuksen alueille. Menetystäkin tälle puolueelle löytyi erityisesti alueilta, joilla aiemmin ei löytynyt paljonkaan tukea. SDP menetti kannatustaan kahta aluetta lukuun ottamatta kaikkialla, ja sitä enemmän, mitä korkeampi oli kannatuksen taso ennen ollut. Poikkeavista alueista toinen oli Malmilla ja toinen Vuosaaressa. Vasemmistoliiton saamassa tuessa ei samaa säännönmukaisuutta löydy. Kolmasosalla äänestysalueista kannatus kasvoi, kärjessä oli alueita Vuosaaresta, Maunulasta ja Malmilta. Menetyksiä oli muilla alueilla. Suurimmat tappiot olivat jälleen Vuosaaren ja Malmin alueella. Vuosaaressa osa muutoksista selittyy äänestysaluejaon muuttumisesta, jossa Aurinkolahti erotettiin Kallahdesta. Perussuomalaisten saama kannatus lisääntyi kaikilla äänestysalueilla, mutta eniten siellä, missä jo aiemmin oli löytynyt tälle puolueelle tukea. Kärkeen kannatuksen kasvussa menivät Jakomäen molemmat äänestysalueet ja seuraavaksi Kontula, Pitäjänmäki ja Malmi. Vähiten PS:n tuki kasvoi Kantakaupungin varakkaimmilla alueilla, kuten Kaartinkaupungissa, Etu-Töölössä ja Lauttasaaressa. Kuvio 2: Puolueiden kannatus Helsingissä PKP NUOR KOK RKP SKL Muut LKP KESK H-2 VIHR SMP/PS TPSL SDP VASL DEVA 45E 51E 54E 58E 62E 66E E 72K 76K K 84K 88K 92K 96K K 4K 8K

4 Kuvio 3: Eri puolueiden kannatuksen riippuvuus alueen äänestysprosentista Keskustapuolueen kannatus Vihreiden kannatus Kokoomuksen kannatus RKP:n kannatus Sosialidemokraattien kannatus Vasemmistoliiton kannatus Perussuomalaisten kannatus SKP:n kannatus Keslustan kannatuksen muuos Vihreiden kannatuksen muutos Kokoomuksen kannatuksen muutos Kannatus 24 Kannatus 24 Kannatus Sosialidemokraattien kannatuksen muu Vasemmistoliiton kannatuksen muutoss Perussuomalaisten kannatus Kannatus 24 Kannatus 24 2 Kannatus

5 Kuvio 3. Kaupungin valtuuston kokoonpanot valtuutettua MUUT KESK VIHR LKP KOK RKP VAS SDP Kuvio 4. Puolueiden kannatusosuudet vuosina 24, 27 ja 28 sekä ennakko- ja vaalipäivä-äänet vuonna 28 Kannatus Ennakkoäänet ja vaalipäivä-äänet Vas Vas SDP SDP Kesk Kesk KD KD SFP SFP Kok Kok Vihr Vihr PS PS Muut K24 E27 K28 Muut Ennakko Vaalipäivä

6 Uusi kaupunginvaltuusto muodostui pidettyjen vaalien perusteella seuraavaksi: Vas Kok Arhinmäki, Paavo 24 Vapaavuori Jan 7642 Ojala Outi 3987 Sarkomaa Sari 3866 Puhakka Sirpa Pelkonen Jaana 3518 Saarnio Pekka 9 Bogomoloff Harry 21 Modig Silvia 895 Rihtniemi Suvi 2563 Vikstedt Tea 693 Asko-Seljavaara Sirpa 2553 Peltola Kati 557 Karhuvaara Arja 2276 Valtonen Olli 2192 SDP Hakola Juha 21 Hiltunen, Rakel 21 Suomalainen Nina 1765 Heinäluoma Eero 4383 Räty Laura 1733 Bryggare Arto 3518 Perkiö Sanna 1518 Taipale Ilkka 284 Koskinen Kauko 1459 Lipponen Päivi 1526 Urho Ulla-Maria 1138 Paavolainen Sara 1416 Lahti Jere 1141 Puura Heli 11 Rautava Risto 85 Tenkula Tarja 14 Koulumies Terhi 63 Anttila Maija 75 Nieminen Jarmo 24 Pajamäki Osku 996 Rauhamäki Tatu 19 Wallgren Thomas 977 Luukkainen Hannele 972 Autti Lilli 848 Männistö Lasse 975 Vuorela Antti 818 Karu Heikki 872 Bergholm Jorma 771 Romakkaniemi Juho 859 Valokainen Tuomo 778 Muurinen Seija 5 Mäki Terhi 729 Rissanen Laura 6 Pakarinen Pia 798 Kesk Kiviniemi Mari 2421 Vihr Peltokorpi Terhi 1276 Soininvaara Osmo 8614 Kolbe Laura 819 Brax Tuija 3923 Sinnemäki Anne 3557 KD Abdulla Zahra 2538 Ebeling Mika 73 Alanko-Kahiluoto Outi 2263 Vuorinen Markku 32 Puoskari Mari 2188 Sumuvuori Johanna 1838 SFP Krohn Minerva 1618 Thors, Astrid 24 Lehtipuu Otto 47 Björnberg-Enckell Maria 1455 Kari Emma 31 Torvalds Nils 1274 Helistö Kimmo 979 Oker-Blom Jan D Holopainen Mari 937 Gadd Sture 696 Moisio Elina 9 Kuikka Essi 924 PS Ingervo Sirkku 878 Halla-Aho Jussi 2977 Virkkunen Julia 856 Kanerva Seppo 912 Rantanen Tuomas 852 Valpas Antti 727 Vesikansa Sanna 787 Huru Nina 6 Hellström Sanna 7 Kousa Tuuli 724 SKP Ylikahri Ville 72 Hakanen Yrjö 1451 Taulukko 2: Puolueiden saamat äänet alueittain Vas SDP Kesk KD SFP Kok Vihr Ps Muut Oik Enn VP Yht 1 Kruununhaka-Kluuvi Katajanokka Kaartink.-Kaivopuisto Punavuori Eira Ullanlinna Suomenlinna Kamppi Ruoholahti Etu-Töölö Taka-Töölö Lauttasaari Meilahti Ruskeasuo Pikku-Huopalahti Laakso Vanha-Munkkiniemi Kuusisaari, Lehtisaari Munkkivuori Etelä-Haaga

7 Vas SDP Kesk KD SFP Kok Vihr Ps Muut Oik Enn VP Yht 21 Pohjois-Haaga Lassila Konala Pitäjänmäki Kannelmäki Maununneva Malminkartano Sörnäinen Siltasaari Linjat Torkkelinmäki Harju Alppila Hermanni Vallila Länsi-Pasila Itä-Pasila Toukola Kumpula Käpylä Koskela Maunula Länsi-Pakila Paloheinä Torpparinmäki Patola Itä-Pakila Pihlajamäki Pihlajisto Latokartano Pukinmäki Ylä-Malmi Ala-Malmi Tapanila Tapaninvainio Siltamäki Töyrynummi Tapulikaupunki Puistola Jakomäki Kulosaari Länsi-Herttoniemi Roihuvuori Herttoniemenranta Tammisalo Yliskylä Jollas Santahamina Vartioharju Puotila Puotinharju Itäkeskus-Marjaniemi Myllypuro Kontula Vesala Mellunmäki Kivikko Keski-Vuosaari Meri-Rastila Rastila Kallahti Aurinkolahti Itasalmi Alueettomat Yhteensä Taulukko 3: Puolueiden kannatusosuudet alueittain Vas SDP Kesk KD SFP Kok Vihr Ps Muut Oik Enn VP 1 Kruununhaka-Kluuvi 5,7 8,1 3,7 2,1 9,6 35,1 32, 2,4 1,3 69,2 35,1 64,9 2 Katajanokka 7,1,5 2,8 1,1 8,7 37,4 27,9 2,8 1,6 69,4 32,8 67,2 3 Kaartink,-Kaivopuisto 3,4 5,2 3,2,7 26,9 41,4 17,2 1,2,7 68,8 41,6 58,4 4 Punavuori 6,3 9, 3,8 1,,9 33,9 31, 2,7 1,5 63,4 32,7 67,3 5 Eira 4,7 9,9 2,3,8 14,1 38,5 25,5 3,1 1,1 63,5 37,4 62,6 6 Ullanlinna 4,8 6,6 2,9 1,3 17,9 36,9 26,5 2,2,9 68,3 32,2 67,8 7 Suomenlinna,9 15,3 4,4,8 3,1 17,9,3 4,4 2,9 67,6 21,9 78,1 6

8 Vas SDP Kesk KD SFP Kok Vihr Ps Muut Oik Enn VP 8 Kamppi 6,5 8,7 2,6 1,9 8,8 37,3 29,1 3,4 1,7 61,9 33,3 66,7 9 Ruoholahti 8,7 16,5 4,2 2,4 4,9,8 26, 4, 2,5 62,3 29,1,9 Etu-Töölö 5,2 6,8 3,8 1,7 11,6 39,2 27,9 2,5 1,3 69,5 29,9,1 11 Taka-Töölö 4,6 8,2 4,1 1,9,6 39,4 27,5 2,5 1,2 66,9 34,5 65,5 12 Lauttasaari 3,2 8,3 3,3 1,7 14,6 43,8 21, 3,1 1, 69,7 36,4 63,6 13 Meilahti 7,2 11,9 3,7 2,3 6,3 29,7 32,8 3,5 2,6 64,4 31,1 68,9 14 Ruskeasuo 7, 11, 4,4 3,1 9,6 25,9 35,8 2,4,8 67,4 36,6 63,4 15 Pikku-Huopalahti 8,7 16,4 3,2 2,3 5,8 29,7 27,2 4,7 2, 65,2 34,2 65,8 16 Laakso 5,8 11,3 3,9 1,9 8,1 33,3 31,7 2,2 1,7 64, 36,7 63,3 17 Vanha-Munkkiniemi 2,9 7,4 3, 1,3 13,9 47, 2,3 3, 1,2 71,2 42,4 57,6 18 Kuusisaari, Lehtisaari 2,1 5,7 3,1 1,8 12,7 55,2 16,7 2,2,5 75,1 39,2,8 19 Munkkivuori 4,9 11,7 4,6 2,9 9,5 36,6 24,9 3,4 1,5 66,1,8 59,2 2 Etelä-Haaga 6,7 12,7 5,3 3,2 8,4 31,3 27, 3,8 1,6 61,1 34,7 65,3 21 Pohjois-Haaga 7,5 18,4 5,4 3,7 6,7 27,7 22,4 5,4 2,7 61,9 34,6 65,4 22 Lassila 7,8 16,8 5,2 3,5 3,4,8 25,6 5, 2, 58,3 42,1 57,9 23 Konala 6,8 19,1 6,9 3,6 4,1 28,9 18,9 9,5 2,1 59,7 24,7 75,3 24 Pitäjänmäki 6,8 17,3 6,3 3,4 4,4 27,2 24,1 8,2 2,4 58,1 32,3 67,7 25 Kannelmäki 8,7 23,7 5,1 3,6 5,3 21,6 2,8 7,8 3,4 52,7 35,2 64,8 26 Maununneva 6,8 2,4 4,8 2,7 3,7 33,8 2,7 5,6 1,4 68,7 22,3 77,7 27 Malminkartano,2 21, 6, 4,2 3,3 18,5 24,8 8,2 3,8 48,7 24,2 75,8 28 Sörnäinen 12,2 19,4 4,6 1,8 2,5 23,1 27,7 5,2 3,6 59, 35,3 64,7 29 Siltasaari 14, 16,7 3, 1,2 2,7 22,6 33,8 3,6 2,4 63,7 38,5 61,5 Linjat 14,6 17,2 3,6 2,5 3,4 17,4 33,9 3,9 3,5 57,7 35,2 64,8 31 Torkkelinmäki 16, 12,8 3,2 2,3 2,2 16,7 39,6 4, 3,2 56,6 32,3 67,7 32 Harju 15,9 15,1 3,9 2,5 2,4 15,8 33,9 5,8 4,8 53,4 32,5 67,5 33 Alppila 14,1 15,5 3,7 2,5 3,4 17,9 34,6 4,5 3,7 59,9 27,9 72,1 34 Hermanni 15, 22,2 3,2 2, 2,8 16,2 28,3 6,5 3,8 58,3 32,5 67,5 35 Vallila 16,6 16,8 2,9 1,9 3,7 12,1 36,5 4,4 5,1 56, 32,4 67,6 36 Länsi-Pasila 13,2 2,9 4,1 3, 3,8 19,5 26,7 5,1 3,8 59, 26,3 73,7 37 Itä-Pasila 13,9 24,8 4,6 2,4 3,2 19,6 19,7 6,9 4,8 48,3 41,8 58,2 38 Toukola 11,1 15,7 2,5 1,6 7, 22,3 33, 3,9 2,8 68,,, 39 Kumpula 17,5 16,7 3,6 2,9 2,1 11,7 37, 2,9 5,5 61,2 26,9 73,1 Käpylä 13,7 18,6 2,9 1,7 3,7 14,9 35,4 3,6 5,4 66,7 32,5 67,5 41 Koskela 14,6 27,6 3,5 2,9 2,5 14,3 23,9 5,2 5,5 56,6 29,1,9 42 Maunula 9,8 23,9 3,8 3, 4,6 21, 21,8 6,3 5,9 57,1 37,6 62,4 43 Länsi-Pakila 3,9 13,6 4,1 2,5 3,8 51,5 15,7 3,7 1,3 75,1,5 69,5 44 Paloheinä 2,8 14,1 4,9 2,8 3,8 48,3 18,8 3,3 1,3 79,6 27,9 72,1 45 Torpparinmäki 6,1 17,8 4,8 2,3 2,4,6 2,9 4, 1,1 69,7 25,8 74,2 46 Patola 8,7 2,1 5,9 2,6 3,6 31, 21,1 5, 2,1 64,2 34,9 65,1 47 Itä-Pakila 4,1 14,3 5,1 1,1 4,2 46,2 19,4 4,4 1,3 72,6 25,9 74,1 48 Pihlajamäki 14,2 28,7 5,6 3,6 2,2 17,7 16,3 8,1 3,5,6 39,5,5 49 Pihlajisto 12,5 28,7 5,8 5,1 2, 15,9 17,1 9,2 3,6 52,3 32,2 67,8 Latokartano 9,4 13,5 5,2 3,4 2,2 22,8 37,5 4,1 2, 62,7 22,9 77,1 51 Pukinmäki 8,5 26, 6,6 3,4 2,5 23,1 18,9 7,2 3,7 53,7 31,3 68,7 52 Ylä-Malmi 9,7 28,9 6,9 3,9 2,2 18,7 18,1 8, 3,4 48,9,8 69,2 53 Ala-Malmi,3 28,8 5,1 4,2 1,9 2,3 18,5 7,4 3,6 51, 35,9 64,1 54 Tapanila 8,4 24,6 4,3 2,6 2,7 26,3 22,9 6, 2,2 63,8 19,7,3 55 Tapaninvainio 5,4 22,8 5,5 3,1 3,3 37,6 15,2 5,6 1,5 67,3 22,2 77,8 56 Siltamäki 7,8,4 5,6 4,1 2,4 24,5 16,2 7,1 1,8 58,7 24,4 75,6 57 Töyrynummi 6,5 26,4 5,8 3,6 2,3 31,4 14,7 7,1 2,4 58,5 22,2 77,8 58 Tapulikaupunki 9,4 27,2 5,9 4,9 1,6 21,5 18,2 8, 3,2 52,4 36,1 63,9 59 Puistola 7,7 22,3 5,5 3,9 1,9 33,1 17,1 6,9 1,7 64,7 24,8 75,2 Jakomäki 12,3 35,2 3,8 5, 1,1,6 8,3 19,7 4,1 43,1 45,8 54,2 61 Kulosaari 3,1 8,8 3,9 1,5 17,8 43,3 18,3 2,3,9,3 27,8 72,2 62 Länsi-Herttoniemi 11,4 23, 2,7 2,7 4,1 18,5 28,1 5,9 3,7 57,,5 69,5 63 Roihuvuori 13,3 24,9 2,9 3,1 2,9 16,1 26,6 6,5 3,8 52,6 33,8 66,2 64 Herttoniemenranta,5 18,9 3,2 2,6 3,9 29,4 22,6 5,9 2,8 57,5,1 69,9 65 Tammisalo 4,9 12,4 2,9 2,7 6,3 45, 21,2 3,2 1,5 72,7,4 69,6 66 Yliskylä 7,1 17,9 4,5 3, 6,4 36,8 16,6 5,7 2, 66,6 36,1 63,9 67 Jollas 4,4 14,6 3,1 1,9 6,1 48,3 16,3 4,1 1,3 68,6 24,7 75,3 68 Santahamina,4 4,9 2,2,,4 79,6 6,6 4,9,9 69,1 2,2 79,8 69 Vartioharju 6,6 22,5 3,5 2,9 5,7 32,7 17,3 6,4 2,4 63,1 26, 74, Puotila, 23,6 3,6 3,2 7,3 23,6 2,4 5,8 2,6 58,2,3 69,7 71 Puotinharju,1 25,5 4,7 3,7 4,6 23,5 14,5 8,4 5, 52,5 39,7,3 72 Itäkeskus-Marjaniemi 7,8 19,6 4,2 2,9 4,5 35,1 16,3 6,1 3,6 54,5 35,9 64,1 73 Myllypuro 8,1 32,8 3,9 4,4 4,5 22,4 14,2 6,5 3,2 53,4 39,8,2 74 Kontula 11,7,4 4,5 4,3 3,7 17,7 12,4 11,2 4,1 51, 37,1 62,9 75 Vesala,3 27,5 4,9 5,2 2,2 2,2 15,1,5 4,1 45, 35,7 64,3 76 Mellunmäki 9,2 28,8 4,9 4,3 3,5 23,3 13,2 9, 3,8 51,6 33, 67, 77 Kivikko 12,3 25, 5,7 5,4 1,8 16,3 18,8 9,6 5,4 42,3 31,8 68,2 78 Keski-Vuosaari,9 26,2 4,2 3,6 5,8 23,5 16,1 6,9 2,9 55,5 35,9 64,1 79 Meri-Rastila 12, 25,8 5,9 5,1 4, 18,5 17,6 7,6 3,5 47,9,6 69,4 Rastila 7,7 24,9 3,6 2,6 7,1 29,4 17,5 5,4 1,8 61,6 31,8 68,2 81 Kallahti,8 27,1 4,7 5,1 2,9 2,3 18, 8,2 3, 46,7 33,6 66,4 82 Aurinkolahti 7,1 18,8 4, 2,7 4,3 36,8 19,1 5,5 1,7 63,2 34, 66, 83 Itasalmi 2,5 3,3 2,4 2,6 26,9 49,4 8,4 3,3 1,3 67,2 15,4 84,6 84 Alueettomat,6 18,7 5,4 3,3 5,4 19,8 23,1 6,5 7,2 13,9 84,8 15,2 Yhteensa 8,4 17,8 4,2 2,8 6,2 29,1 23,1 5,3 3,2 58,9 33,1 66,9 7

9 Taulukko 4: Puolueiden kannatuksen muutos alueittain kunnallisvaaleista 24 Alue Vas SDP Kesk KD SFP Kok Vihr PS Muut 1 Kruununhaka-Kluuvi -,62-3,41 -,84,31-2,89 -, 6,96 1,72 -,33 2 Katajanokka,54-5,27 -, -,26-2,46 4,11 2,89 1,92 -,66 3 Kaartink,-Kaivopuisto -,72-2, -,62 -,29-2,46 4, 1,64,83,12 4 Punavuori -,34-4,4 -,48 -,39 -,58 1,29 2,64 1,83,7 5 Eira -1,11-6,83-1, -,57-1,72 6,58 3,78 1,83 -,35 6 Ullanlinna -,51-2,57-1,37 -,6-3,99 2,33 4,76 1,66 -,25 7 Suomenlinna, -2, 1,89 -,74 -,42-4, 1,12 3,41 1,34 8 Kamppi -,75-4,97-2,1,18-1,93 3,24 3,55 2,37,32 9 Ruoholahti -1,62-2,39 -,18,47 -,69 2,2,26 1,88,8 Etu-Töölö -,3-3,36 -,84 -,2-1,94 1,81 2,83 1,74, 11 Taka-Töölö -, -3,71-1,3 -,7-1,59 2,12 3,16 1,98,3 12 Lauttasaari -,5-3,64 -,93,6-2,35, 3,56 2,,16 13 Meilahti -,5-3,3-1,13,25-2,45 -,24 4,45 2,3,18 14 Ruskeasuo -,83-4,42-1,15,4-2,46 -,2 7,71 1,53 -,23 15 Pikku-Huopalahti -,47-3, -,62 -,12 1,47,11,59 3,42-1,27 16 Laakso -1, -1,65-1,12, -1,29 -,81 4,49 1,56,12 17 Vanha-Munkkiniemi -,53-2, -1,59 -, -2,13 1,58 3,32 2,9,36 18 Kuusisaari, Lehtisaari -,28-2,26 -,86,21-2,92,66 3,98 1,85 -, 19 Munkkivuori -,34-1,17-1, -1,93-1,77-1,33 4,81 2,54, 2 Etelä-Haaga,85-3,13-1,17 -,6-2,57-1, 4,54 2,77 -,13 21 Pohjois-Haaga -,4-5,3-1,47,12-1,6-2,37 5, 3,99,47 22 Lassila,22-7,88-2,, -1,26 -,5 6,8 4,33,7 23 Konala -, -8, -,73,72-1,22,52 4,54 5,92 -,6 24 Pitäjänmäki -1,11-6,54,32 -,17-1,26-2,87 4,81 6,52, 25 Kannelmäki -1,15-8,16 -, -,1-1,,64 4,53 5,61,74 26 Maununneva -,42-5,47-2,14,6-1,24 1, 4,18 3,88 -,15 27 Malminkartano -2,7-3,15 -,26,32 -,46 -,8-1,57 6,7 1,19 28 Sörnäinen -,25-5,76 -,2 -, -1,4 -,61 4,8 4,2,68 29 Siltasaari -,5-4,31 -,63 -,73-1,76 1,26 3,26 2,91,4 Linjat, -5,77-1,39 -,7-1,22,7 5,23 2,71,44 31 Torkkelinmäki -1, -4, -1,34,18-1,35,65 4,94 2,66,67 32 Harju -,3-8,43,33 -,47 -,92,8 3, 4,18 1,36 33 Alppila -, -7,36 -,86 -,64 -,69 -,34 5,91 3,35 1,14 34 Hermanni -1,79-4,83-1,25-2,13 -,82 1,92 4, 4,82 -,53 35 Vallila -,9-5,51-1,25,4 -,27-1, 5,33 2,94 -,9 36 Länsi-Pasila,24-4,91-1,16 -,23 -,76 -,77 4,15 3,41,4 37 Itä-Pasila -,95-3,77-1,71 -,,18-1,1 3,11 4,98 -,53 38 Toukola -2,81-7,76 -,39 -,59 1,63 7,5,22 2,38,27 39 Kumpula 1,24-3,67,32,66 -,46 2,34 -,86 1,67-1,23 Käpylä 1, -6,15-1,17 -,14-1,38-1,99 9,66 2, -2,33 41 Koskela -,53-6,58-1,,56 -,62,6 5,74 2,75 -,39 42 Maunula -1, -6,85-1,46, -,86 -,29 3,75 4,29 2,42 43 Länsi-Pakila -,97-4,36 -,81 -,24-1,92 2,45 3, 2,64 -,39 44 Paloheinä -,59-4,22 -,79,2-1,12 1,53 2,76 2,39,1 45 Torpparinmäki -1,66-5,83 -,25 -,26-1,14 5,32 1, 2,47 -,6 46 Patola,37-6,14-1,69 -,19 -,78,93 3,62 3,,38 47 Itä-Pakila,9-5, -1,4 -,75-1,25-1,83 7,62 2,65 -,9 48 Pihlajamäki 1,82-7,83-1,5,58 -,63-1,83 3, 5,41,24 49 Pihlajisto -1,64-4, -2,38 1,33 -,65,,5 7,65,3 Latokartano -2,25-4,86 -,69,8-1, 4,7 2,75 2, -,39 51 Pukinmäki -,37-9, -1,92,27-1,7, 4,78 5,34 1,17 52 Ylä-Malmi -,94-4,92 -,99,31-1, -,88 2,96 4,95,62 53 Ala-Malmi -1,15-5,97-2,14,5-1, 1,16 4,46 4,39,31 54 Tapanila -2,14-5, -1,64,26-1,42 2,89 3,18 4,2 -,15 55 Tapaninvainio -,26-5,36-2,53,26-1,26 2,22 2,96 4,5 -,8 56 Siltamäki -1,26-6,47-1,4,44 -,69, 4,49 4,89 -,66 57 Töyrynummi -2,46-3,83-2,53,51 -,79 2,17 2,71 4, -,48 58 Tapulikaupunki -1,72-4,35-1,35 1,17 -,59,48 1, 4,88 -,23 59 Puistola -,85-4,11-1,48,71 -,93-2,18 4,15 4,65,2 Jakomäki -,56-16,74-1,46 1, -,85,36 1,94 16,41 -,11 61 Kulosaari,11-1,2-1,56 -,8-2, -1,16 4,55 1,83,1 62 Länsi-Herttoniemi -,36-5, -1,17,7-1,45,28 3, 4,19,84 63 Roihuvuori -, -7,1-1,,54-1, -1,3 5,45 4,36 1,2 64 Herttoniemenranta 1,24-5,9-1,28,47 -, 2,64 -,88 3,59,12 65 Tammisalo,11-4,98-3,22,25-1,85 2,54 4,66 2,27,22 66 Yliskylä,42-4,92 -, -,2 -,82 -,13 1, 4,2,54 67 Jollas -, -3,17 -,14-1,12-2,24 5,41-1,18 2,43,12 68 Santahamina -,52-9,8-5,48 -,48 -,52 17,15-4,42 2,46,88 69 Vartioharju -,65-7,89-1,15,1-1,17 2,55 2,61 4,91,79 Puotila 2,55-9,33 -,99,41-2,4 1,76 4,3 3,24,37 71 Puotinharju -1,71-7,67 -,69 -,37 -,97 3,75 -,2 6,69 1,17 72 Itäkeskus-Marjaniemi -1,33-7,25-1,,52-1,33 2,85 2,25 4,41,88 73 Myllypuro -,36-11,12 -,89,72 -,78 2,69 4,36 5,41 -,3 74 Kontula,14-9,94-1,3,28 -,51,79,78 8,49 1, 75 Vesala -1,5-9,64 -,27 -, -,84 1, 1,9 8,38,94 76 Mellunmäki -,48-8,33-1,55,2-1,7 2,41 1,71 6,38,73 8

10 Alue Vas SDP Kesk KD SFP Kok Vihr PS Muut 77 Kivikko,79-4,27-1,57,85 -,85 -,59-2,8 6,36 1,36 78 Keski-Vuosaari -,71-6,46-1,54,7-1,61 3,53,65 5,12,95 79 Meri-Rastila -1,42-4, 1,21 1,77-1, 3,76-5,62 5,87,25 Rastila -,56-4,46 -,98 -,2-1,7 2,78,36 3,82,14 81 Kallahti,25 -,48 -,85 1,93-1,64-3,15-2,24 5,76,42 82 Aurinkolahti -2,21-4,61-1,81 -,42-3,83 17,49-3,42 2,29-3,49 Taulukko 5: Puolueiden kannatuksen muutos eduskuntavaaleista 27 ALUE Vas SDP Kesk KD SFP Kok Vihr PS Muut Ään,% 1 Kruununhaka-Kluuvi,55-3,18-1,77 -,2,29-3,28 6,56 1,25 -, -,91 2 Katajanokka 2,4-5,7-1,21 -,48, -1,81 4,83 1,25 -,46-9,99 3 Kaartink,-Kaivopuisto 1,53-1,48 -,91 -, 1,57 -,97 1,31,25 -, -,81 4 Punavuori 1,48-4, -1,24,25 1,65-2,76 4,79 1,31 -,98-11,96 5 Eira -,62 -,34-1,76 -,2,54-1,12 2,94 1,58 -,92-12,51 6 Ullanlinna 1,21-2,17-1,32,21 1,29-2,88 3,37,96 -,68-11,51 7 Suomenlinna 4,1-5,98 -,88-1,32 -,8-2,28 5,86 2,82-2,14 -, 8 Kamppi 1,67-3,63-2,45,24,74-1,78 3,92 1,67 -,36-11,31 9 Ruoholahti 2,36-4,26-1,58 1,8 -,15-1,35 2,49 1,83 -,43-12,23 Etu-Töölö 1,22-2,85-2,1,22,86-2,46 3, 1,26 -,24 -,75 11 Taka-Töölö,92-3,54-1,62,7,95-1,6 3,78 1,32 -,84-11,16 12 Lauttasaari,72-3,25-2,28 -,7 1,33-1,13 3,49 1,63 -,24 -,85 13 Meilahti 2,28-3,57-3,11,9 -,12-3,48 6,42 1,68 -,31 -,82 14 Ruskeasuo 2,78-3,69-1,81,33,33-2,3 5,,81-1,82-11, 15 Pikku-Huopalahti 1, -1,71-2,88,5 -,44 -,55 3,36 1,54-1,7-9,31 16 Laakso,54-2,96-2,48,52, -1,61 5,17 1,2 -,69-12,23 17 Vanha-Munkkiniemi,12-2,53-2, -,45,89-1,69 4,78 1,58 -,61 -, 18 Kuusisaari, Lehtisaari,37-1,93-2,,12,81 -,3 2, 1,42 -,56-9,99 19 Munkkivuori 1,36-3,9-2,97 -,35,45-2,7 6, 1,39 -,82 -,65 2 Etelä-Haaga 1,57-2,55-2,,41,82-1,15 3, 1,51-1, -12,47 21 Pohjois-Haaga 1,32-3,79-3,11,,54-1,18 3,2 2,63 -,41-11,81 22 Lassila 2,79-3,93-3,83,69 -,87-1, 4,66 2,69-1, -14,68 23 Konala 2,5-4,85-2,61,55 -,56-3,19 3,79 6,21-1,39-13,14 24 Pitäjänmäki,86-4,74-2,11 -,31 -,9-2,11 4, 4,82 -,72-12,57 25 Kannelmäki 1, -4,38-2,82,57,26 -, 4,14 3,72-2,28-15,23 26 Maununneva,2 -, -3,18,58 -,45 -,31 3,43 2,34-2, -11,51 27 Malminkartano,83-2,38-3,1,48,51 -,31 1,86 3,73-1, -13,82 28 Sörnäinen 1,68-2,62-1,82 -,57,11-1,55 3,16 2,49 -,87-11, 29 Siltasaari 3,28-3,9-2,12 -,59,8-1,9 2,22 2,3 -,73-11,16 Linjat 3,36-4, -2,42,34,25-1,67 3,61 1,89 -,76-12,23 31 Torkkelinmäki 3, -4,46-2,31,15,2-1,78 4,2 1, -,61-13,22 32 Harju 2,11-4,31-2,27,36,26 -,29 2,37 2,57 -,69-12,1 33 Alppila 2,59-5,46 -,96,,39 -,74 2,42 1,82 -,46-8,69 34 Hermanni 2,77-3,78-2,41 -, -,74-1,68 3,82 3,84-1,2 -, 35 Vallila 3,18-4,13-2,1 -,35,55-2,36 3,6 2,14 -,9-13,2 36 Länsi-Pasila 1,92-3,93-2,28,43,26-2,33 3,66 2,37 -, -12,52 37 Itä-Pasila 2,19-3,46-2,59,27 -,6-1,9 1,84 3,51 -,61-14,79 38 Toukola 1,73-4,36-1,54,28,12, 1,82 1,53,1-8,96 39 Kumpula 2,42-4, -2,22,41,55-1,2 3,43,71,32-12,35 Käpylä 3,2-3,26-1,,11 -,4-4,7 4,74 1,37,4-9, 41 Koskela 2,29-5,1-1,79,82,25-2,58 3,77 2,4, -13,76 42 Maunula, -4,93-2,62,55,48-1,39 3,66 3,12,13 -,15 43 Länsi-Pakila,82-3, -2,93,36 -,26 1,8 3,1 1,55 -,63-8,47 44 Paloheinä,47-2,31-3,18,27,,23 2,95 1,96 -,28-6,85 45 Torpparinmäki 1,36-4,47-3,21 -,27 -,38 3,18 3, 1,5 -,86-9,5 46 Patola 1,89-2,72-3,13,12,44 -,42 2,28 2,77-1,14-11,1 47 Itä-Pakila 1,23-4,64-2,73 -, -,42,29 4,74 2,59 -,25-8,91 48 Pihlajamäki 4,84-4,76-3,39,,23-2,99 2,51 3,66 -, -15,18 49 Pihlajisto 1,34-3,95-2,72 1,24 -,38-1,16 2, 4,9-1,6-14,42 Latokartano 2,86-1,92-3,84,2,15 -,61 3,64,95-1,43-13,62 51 Pukinmäki 1,84-3,73-3,53,63 -,29 -,69 3,45 3,44-1,2-13,21 52 Ylä-Malmi,54-1,8-3, -,3 -,66 -,7 2,32 3,34 -,95-15,1 53 Ala-Malmi 1,5-1,54-3,11,99,7-1,28 2,23 3,1-1,53-12,8 54 Tapanila 1,12,65-4,5,15,39 -,65 1,39 1,95-1,6 -,38 55 Tapaninvainio,77-2,52-2,96,74,1 1,3 1,11 2,66 -,84-11, 56 Siltamäki,92 -,22-4,9,53 -,35,33 2,29 2,56-2,7-13,34 57 Töyrynummi -,14-1,56-3,64 1,1 -,35 1, 1,7 2,66 -,75 -,18 58 Tapulikaupunki,73-1,6-3,57,56 -,58,44,49 3,81 -,82-14,22 59 Puistola 1, -3,3-3,,35 -,7,47 1, 2, -,41-12,24 Jakomäki 2,47-4,48-4,45 1,22 -,9-1,12 -, 8,47-1,83-13,65 61 Kulosaari,75-1,17-1,66 -,4 -,56-1,51 4,11,85 -,76-11,19 62 Länsi-Herttoniemi 1,52-4,41-1,97,,5-1,88 4,77 2,67 -,84-11,39 63 Roihuvuori 2,85-4,69-3,44,29,2-1,25 4,38 2,46 -,91-11,86 ALUE Vas SDP Kesk KD SFP Kok Vihr PS Muut Ään,% 9

11 64 Herttoniemenranta 3,3-2,66-3,36,31,36,44,84 2,33-1,2-14,34 65 Tammisalo 1,16-4,16-2,63,47 -,13-2,26 6,59 1,76 -,79-8,28 66 Yliskylä 1,51-3,82-2,86,21,8,38 2,31 2,96 -,66 -,23 67 Jollas,77-2,83-2,14,19,19 2,78,93 1,17 -,96 -,86 68 Santahamina -,46-11,23 -,19-1,,44 27,15-3,96 1,17-1,42-2,11 69 Vartioharju 1,56-4,42-2,97,36,25,19 2,31 3,39 -,67 -,57 Puotila 2, -4,34-2,94,59,43 -,84 3,22 2,36 -,88-13,35 71 Puotinharju 2,59-7,9-3,14,49 -,4 1,57 3,15 3,84-1,16-15,67 72 Itäkeskus-Marjaniemi,56-4,11-2,85,27,2 1,9 2,3 2,56,26-14,11 73 Myllypuro, -1,64-3,13,72 -,7,28 1,87 2,24 -,87-14,13 74 Kontula 2,55-6,14-2,85 1,29,28 -,24 1,3 4,93 -,76-14,17 75 Vesala 1,83-6,36-2,75,86 -,9,47 2,14 5, -1, -15,73 76 Mellunmäki 1,33-5, -4,2,42,18 1,34 2,47 4,12 -,43-15,21 77 Kivikko 2,46-2, -2,11 1,65 -,44-2,14,67 3,5 -,45-15,36 78 Keski-Vuosaari 3,59-3,43-4,1,42,16,39 1,72 2,35-1, -13,5 79 Meri-Rastila 2, -1,13-1,97,64,6-1,58-1, 3,38 -,81-15,91 Rastila 3,19-1,86-3,31,32 -,1-2,14 1,89 2,73 -,91 -,62 81 Kallahti 2,51-1,97-3,1 1,48 -,51-1,25 1,56 3,49-2,2-12,22 82 Aurinkolahti 2,9-1, -3,37,12,7 -,44 1, 2,14 -,81-12,84 83 Itasalmi Aineisto: Helsingin äänestyspaikkarekisteri, kunnallisvaalit 28, lopulliset tulokset /TietoEnatot Oyj Peittävyys: % Tilastointiajankohta 26.:28 Vertailtavuus Vertailua on tehty v. 24 kunnallisvaaleihin ja v. 27 eduskuntavaaleihin

12 KOK, muutos vuoden 24 kunnallisvaaleista vuoden 28 kunnallisvaaleihin Kok, muutos vuodesta 24 vuoteen 28, % -4,31 - -,77 -,77 -,, - 1,58 1,58-2,64 2,64-17,15 PS, muutos vuoden 24 kunnallisvaaleista vuoden 28 kunnallisvaaleihin PS, muutos vuodesta 24 vuoteen 28, % ,6 11

13 SDP, muutos vuoden 24 kunnallisvaaleista vuoden 28 kunnallisvaaleihin SDP, muutos vuodesta 27 vuoteen 28, % -11, ,42-4, ,46-3, ,56-2,56 -,, -,66 Vihr., muutos vuoden 24 kunnallisvaaleista vuoden 28 kunnallisvaaleihin Vihr, muutos vuodesta 27 vuoteen 28, % ,6 12

Eduskuntavaalit Helsingissä 2007

Eduskuntavaalit Helsingissä 2007 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tilastoja 27 11 Eduskuntavaalit Helsingissä 27 Verkossa ISSN 1796-721X Painettu ISSN 14-7231 LISÄTIETOJA Markku Lankinen Puh. 9 31 3636 etunimi.sukunimi@hel.fi Eduskuntavaalit

Lisätiedot

Euroopan parlamentin vaalit Helsingissä 2004

Euroopan parlamentin vaalit Helsingissä 2004 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 17 Markku Lankinen Euroopan parlamentin vaalit Helsingissä 2004 Helsingin kaupungin kuvapankki. Kuva: Mika Lappalainen. Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707

Lisätiedot

Eduskuntavaalit Helsingissä 2003

Eduskuntavaalit Helsingissä 2003 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 23 8 Markku Lankinen Eduskuntavaalit Helsingissä 23 Verkkojulkaisu ISSN 148-77 ISBN 92-473-3-7 Painettu ISSN 14-7231 LISÄTIETOJA Markku Lankinen Helsingin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (5) Opetuslautakunta POL/

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (5) Opetuslautakunta POL/ Helsingin kaupunki Esityslista 12/2011 1 (5) Päätöshistoria Kaupunginvaltuusto 14.09.2011 154 HEL 2011-001733 T 12 00 01 Päätös Käsittely Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti,

Lisätiedot

Presidentinvaalit Helsingissä, 2. kierros

Presidentinvaalit Helsingissä, 2. kierros HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 5 MARKKU LANKINEN Presidentinvaalit Helsingissä, 2. kierros Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-632-2 LISÄTIETOJA markku.lankinen@hel.fi

Lisätiedot

Kunnallisvaalit Helsingissä vuonna 2004

Kunnallisvaalit Helsingissä vuonna 2004 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 29 Valokuvat: Olga Vishnjakova. Kunnallisvaalit Helsingissä vuonna 2004 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-354-4 LISÄTIETOJA Markku Lankinen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 20/ (12) Kaupunginhallitus Kaj/

Helsingin kaupunki Esityslista 20/ (12) Kaupunginhallitus Kaj/ Helsingin kaupunki Esityslista 20/2012 1 (12) Päätöshistoria 14.05.2012 578 Pöydälle 14.05.2012 HEL 2011-001048 T 10 03 03 Päätös päätti panna asian pöydälle. 07.12.2011 Ehdotuksen mukaan äänestyksin 28.11.2011

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (71) Kaupunginvaltuusto Sj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (71) Kaupunginvaltuusto Sj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2011 1 (71) 250 Helsingin kaupungin kulttuuristrategia 2012-2017 Pöydälle 30.11.2011 HEL 2011-000969 T 00 01 01 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/ (73) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/ (73) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2012 1 (73) 259 Globaalin vastuun strategia HEL 2012-004576 T 00 01 01 Päätös Käsittely päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä globaalin vastuun strategian

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (12) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (12) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2011 1 (12) 246 Valtuutettujen tekemien aloitteiden käsitteleminen HEL 2011-003234 T 00 00 02 Päätös Käsittely päätti katsoa liitteessä 1 mainittujen aloitteiden 1-19 ja

Lisätiedot

Osakeasuntojen postinumeroalueittaiset hinnat Helsingissä 2000 2012

Osakeasuntojen postinumeroalueittaiset hinnat Helsingissä 2000 2012 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 22 213 Osakeasuntojen keskihinnat 212 Paloheinä Tapanila Osakeasuntojen postinumeroalueittaiset hinnat Helsingissä 2 212 Lassila Länsi-Pakila Pihlajamäki Kontula

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (25) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (25) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2011 1 (25) 216 Talousarvio vuodeksi 2012 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2012-2014 Pöydälle 9.11.2011 HEL 2011-005238 T 02 02 00 Päätös päätti hyväksyä kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Lähipalvelut ovat kestävää kehitystä

Lähipalvelut ovat kestävää kehitystä Lähipalvelut ovat kestävää kehitystä EU:n kestävän kaupunkikehityksen indikaattorit Euroopan unioni on esittänyt kaupunkipolitiikan indikaattorit, joiden avulla kunnat voivat seurata kestävää kehitystä

Lisätiedot

Asuntokunnat hallintaperusteen ja kielen mukaan 31.12.2006

Asuntokunnat hallintaperusteen ja kielen mukaan 31.12.2006 Asuntokunnat hallintaperusteen ja kielen mukaan 31.12.26 Helsinki Espoo Vantaa Muu Hgin seutu Hgin seutu Helsinki Espoo Vantaa Muu Hgin seutu Hgin seutu % % Omistus Arava Korkotuki Muu vuokra Asumisoikeus

Lisätiedot

Asuntokuntien tulot, verot ja velat Helsingissä 2008

Asuntokuntien tulot, verot ja velat Helsingissä 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2010 tilastoja 40 Asuntokuntien tulot, verot ja velat Helsingissä 2008 TIEDUSTELUT Leena Hietaniemi E-mail etunimi.sukunimi@hel.fi Osoite PL 5500, 00099 Helsingin kaupunki

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 13/ (2) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 13/ (2) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 13/2012 1 (2) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/3 11.6.2012 Lauta- ja johtokunnat sekä virastot ja laitokset 126 Konsernijaoston kokousajat ja -aiheet syyskaudella

Lisätiedot

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2011 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2011/2012

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2011 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2011/2012 7 2012 Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2011 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2011/2012 Väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingissä vuonna 2011 Vuodenvaihteessa 2011/2012 Helsingissä asui

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/ (13) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/ (13) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2012 1 (13) 277 Kj / Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite julkisen tilan vapauttamisesta kaupallisesta mainonnasta HEL 2012-002570 T 00 00 03 Päätös Käsittely päätti kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2010 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2010/2011

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2010 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2010/2011 7 2011 Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2010 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2010/2011 Väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingissä vuonna 2010 Vuodenvaihteessa 2010/2011 Helsingissä asui

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (6) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (6) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2016 1 (6) Päätöshistoria Kaupunginvaltuusto 08.06.2016 162 HEL 2015-013747 T 11 00 01 Päätös Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti merkitä

Lisätiedot

Asuntojen keskihinnat Helsingin postinumeroalueilla vuosina 2000 2010

Asuntojen keskihinnat Helsingin postinumeroalueilla vuosina 2000 2010 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 3 211 Asunnot yhteensä 21 Asuntojen keskihinnat Helsingin postinumeroalueilla vuosina 2 21 /neliö 1 95-2 699 2 7-3 699 3 7-4 699 4 7-6 vähän kauppoja/ tieto epävarma

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2011 Kaupunginvaltuusto 16.11.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2011 Kaupunginvaltuusto 16.11.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2011 Kokousaika 16:00 18:28 Kokouspaikka Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu 20 Läsnä Jäsenet Saapuvilla kokouksen alussa toimitetusta nimenhuudosta 78 valtuutettua oli

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/ (5) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/

Helsingin kaupunki Esityslista 3/ (5) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/ Helsingin kaupunki Esityslista 3/2013 1 (5) historia Talous- ja suunnittelukeskus 28.3.2013 Lausunto Talous-ja suunnittelukeskus esittää lausuntonaan seuraavaa: Marraskuussa 2011 valtuutettu Juho Romakkaniemen

Lisätiedot

Yhteenveto. Valtuutettujen yhteenlasketut kampanjakulut. Valtuutettujen keskimääräiset kampanjakulut

Yhteenveto. Valtuutettujen yhteenlasketut kampanjakulut. Valtuutettujen keskimääräiset kampanjakulut Yhteenveto Valtuutettujen yhteenlasketut kampanjakulut Kokoomus 253099 SDP 86937 Vihreät 55644 RKP 50254 Keskusta 21935 Vasemmistoliitto 20659 Kristillisdemokraatit 2914 Perussuomalaiset 2100 SKP 1097

Lisätiedot

Asuminen ja Helsingin alueet

Asuminen ja Helsingin alueet HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2003 20 Asuminen ja Helsingin alueet Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-194-0 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA Maija Vihavainen, puh. 169

Lisätiedot

Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2003

Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2003 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 43 Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2003 Helsingin kaupungin kuvapankki/matti Tirri Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-616-0 LISÄTIETOJA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2012 1 (7) 90 Sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtajan virkaan ottaminen HEL 2012-001464 T 01 01 01 01 Päätös Käsittely päätti ottaa kansliapäällikkö Ritva

Lisätiedot

Osakeasuntojen hinnat postinumeroalueittain Helsingissä 2018

Osakeasuntojen hinnat postinumeroalueittain Helsingissä 2018 Osakeasuntojen hinnat postinumeroalueittain Helsingissä 2018 Oskari Harjunen Tilastoja 2019:12 Tiedustelut Oskari Harjunen, p. 09 310 36398 etunimi.sukunimi(at)hel.fi Julkaisija Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (9) Kaupunginvaltuusto Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (9) Kaupunginvaltuusto Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (9) 230 Taka-Töölössä sijaitsevan maanalaisen pysäköintilaitoksen alueen vuokrausperusteet HEL 2012-009123 T 10 01 01 02 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen

Lisätiedot

2015:20 EDUSKUNTAVAALIT HELSINGISSÄ 2015

2015:20 EDUSKUNTAVAALIT HELSINGISSÄ 2015 2015:20 EDUSKUNTAVAALIT HELSINGISSÄ 2015 Helsinkiläisistä äänioikeutetuista 75,1 prosenttia äänesti vuoden 2015 eduskuntavaaleissa. Se on hiukan vähemmän kuin vuonna 2011, jolloin äänestämässä kävi 75,5

Lisätiedot

Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2002

Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2002 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2002 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Mika Lappalainen Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-389-7 Painettuna

Lisätiedot

ASUMINEN ALUEITTAIN HELSINGISSÄ 2010

ASUMINEN ALUEITTAIN HELSINGISSÄ 2010 ASUMINEN ALUEITTAIN HELSINGISSÄ 2010 1 TILASTOJA 2012 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Eija Rauniomaa, p. tel. 09 310 36302 etunimi.sukunimi@hel.fi JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER Helsingin kaupungin tietokeskus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (125) Kaupunginvaltuusto Stj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (125) Kaupunginvaltuusto Stj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 1 (125) 202 Sosiaali- ja terveystoimen organisaation uudistaminen HEL 2011-002363 T 00 00 02 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 1.1.2013 lukien

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä. vuonna 2003. Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja. Vanhojen asuntojen keskineliöhinta 2 425 /m 2

Asuntojen hinnat Helsingissä. vuonna 2003. Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja. Vanhojen asuntojen keskineliöhinta 2 425 /m 2 555555555 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 15 2004 Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2003 Vanhojen asuntojen keskineliöhinta 2 425 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 2 468 ja rivitaloasunnoissa

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2004

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2004 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 24 2005 Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2004 Vanhojen asuntojen keskineliöhinta 2 675 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 2 694 /m 2 ja rivitaloasunnoissa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (13) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (13) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2012 1 (13) 434 Luottamushenkilöiden palkkiosäännön muuttaminen HEL 2012-015063 T 01 02 00 00 Päätös 2 :n 1, 2 ja 4 momentti päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti,

Lisätiedot

Asuminen ja Helsingin alueet

Asuminen ja Helsingin alueet Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 25 2005 Asuminen ja Helsingin alueet Tilanne 31.12. 2003 Asuntojen keskikoko osa-alueittain 31.12.2003 Helsingissä 309 000 asuntoa Ydinkeskustan asunnoista

Lisätiedot

Äänistä laskettu % Vihreä liitto. Äänestysalue Äänet Pros Äänestysalue Äänet Pros

Äänistä laskettu % Vihreä liitto. Äänestysalue Äänet Pros Äänestysalue Äänet Pros Edusk.v. RYHMITTÄIN ÄÄNET Sivu 1 VIHR Vihreä liitto 001 1. Äänestysalue 126 6.8 002 2. Äänestysalue 114 6.3 003 3. Äänestysalue 103 5.5 Ennakkoäänet 126 4.5 Vaalipäivän äänet 217 7.9 Äänet yhteensä 343

Lisätiedot

Eduskuntavaalit 1999 22 507 67,4 Eduskuntavaalit 2003 24 695 70,3 Eduskuntavaalit 2007 26 080 68,9 Eduskuntavaalit 2011 27 759 72,0

Eduskuntavaalit 1999 22 507 67,4 Eduskuntavaalit 2003 24 695 70,3 Eduskuntavaalit 2007 26 080 68,9 Eduskuntavaalit 2011 27 759 72,0 10 Vaalit (Luvun lähde: Keskusvaalilautakunta) 10.1 Äänioikeutetut ja äänioikeuden käyttö vuosina 1999-2011 Äänioikeutettuja Äänestysprosentti (%) Eduskuntavaalit 1999 22 507 67,4 Eduskuntavaalit 2003

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (8) Kaupunginvaltuusto Kj/49 25.09.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (8) Kaupunginvaltuusto Kj/49 25.09.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (8) 336 Sj / Valtuutettu Juho Romakkaniemen aloite Sibelius-konserttien järjestämisestä Sibelius-monumentilla päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa

Lisätiedot

KAUPUNGINVALTUUSTON ASIAKIRJAT

KAUPUNGINVALTUUSTON ASIAKIRJAT HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÄÄTÖKSET 6/2009 KAUPUNGINVALTUUSTON ASIAKIRJAT KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖKSET 6-2009 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 18 Kokouspaikka Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu 20 Käsitellään

Lisätiedot

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2012 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2012/2013

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2012 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2012/2013 7 2013 Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2012 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2012/2013 Väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingissä vuonna 2012 Vuodenvaihteessa 2012/2013 Helsingissä asui

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2005

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2005 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 23 2006 Malminkartano Paloheinä Siltamäki Tapanila Malmi Suurmetsä Asuntojen keskihinta, /m2 1 600-2 200 2 201-2 749 Keskihinta 2 750 /m2 2 751-3 290

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 38/ (35) Kaupunginhallitus Kaj/

Helsingin kaupunki Esityslista 38/ (35) Kaupunginhallitus Kaj/ Helsingin kaupunki Esityslista 38/2012 1 (35) Päätöshistoria 22.10.2012 1163 Pöydälle 22.10.2012 HEL 2011-006347 T 10 00 00 Päätös päätti panna asian pöydälle. 15.10.2012 Pöydälle 13.08.2012 Esittelijän

Lisätiedot

Vuoden 2019 eduskuntavaalit Helsingissä

Vuoden 2019 eduskuntavaalit Helsingissä Vuoden 2019 eduskuntavaalit Helsingissä Ilkka Niemi, Jenni Erjansola, Vesa Keskinen, Pasi Saukkonen Tilastoja 2019:11 Tiedustelut Ilkka Niemi, p. 09 310 36537 ilkka.j.niemi@(at)hel.fi Pasi Saukkonen, p.

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Otteet Otteen liitteet

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2016 1 (5) 528 V 8.6.2016, Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan avoimen viran hoitaminen HEL 2016-005633 T 01 01 04 00 Päätös Käsittely esittää

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2016 1 (5) 242 Valtuutettu Hannele Luukkaisen aloite Helsingin kaupungin palvelukeskus -liikelaitoksen yhtiöittämisestä HEL 2016-001414 T 00 00 03 Päätös Käsittely 4 äänestys

Lisätiedot

TIETOISKU 7/

TIETOISKU 7/ TIETOISKU 7/2003 30.7.2003 EDUSKUNTAVAALIT ESPOOSSA 2003 Kok. 28,5 34,1 35,4 SDP 17,6 19,5 23,1 Vihr. 9,9 12,6 12,8 Kesk. 4,4 7,1 11,0 RKP 8,6 10,2 12,1 Vas. 6,7 6,9 7,3 KD PS Lib. 3,3 2,5 1,6 1,5 0,2

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/2015 1 (5) 1146 V 9.12.2015, Kaupunginhallituksen johtosäännön muuttaminen esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (5) 22 Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valitseminen 2013-2016 päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti valita uskotuiksi miehiksi kiinteistötoimituksia

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 42/ (11) Kaupunginhallitus Sj/

Helsingin kaupunki Esityslista 42/ (11) Kaupunginhallitus Sj/ Helsingin kaupunki Esityslista 42/2011 1 (11) Päätöshistoria Valituksen tutkiminen Kaupunginlakimies 15.11.2011 HEL 2011-001733 T 12 00 01 KUNNALLISVALITUS PUISTOLAN JA NURKKATIEN ALA-ASTEIDEN HALLINNOLLISESTA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 44/2015 1 (10) Kaupunginhallitus Kj/4 14.12.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 44/2015 1 (10) Kaupunginhallitus Kj/4 14.12.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 44/2015 1 (10) 1206 Helsingin Bussiliikenne Oy:n omistusjärjestelyyn annettuun ennakkosuostumukseen liittyvän täytäntöönpanon tarkistaminen HEL 2014-014339 T 00 01 05 Päätös

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2012 1 (6) 141 Kaj / Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite etnisten ja eksoottisten tuotteiden kauppahallin sijoittamisesta Itäkeskukseen Käsittely päätti palauttaa asian kaupunginhallitukselle

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 23/2017 Kaupunginhallitus HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

Helsingin kaupunki Esityslista 23/2017 Kaupunginhallitus HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS Helsingin kaupunki Esityslista 23/2017 HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS ESITYSLISTA 23-2017 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 16:00 Kokouspaikka Käsitellään Kaupunginhallituksen istuntosali Tällä esityslistalla mainitut

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (9) Kaupunginvaltuusto Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (9) Kaupunginvaltuusto Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2012 1 (9) 22 Tontin 28324/2 myyminen Asunto Oy Helsingin Kuusihoville sekä vuokraus- ja osto-optiopäätöksen muuttaminen HEL 2011-003619 T 10 01 01 01 Päätös päätti kaupunginhallituksen

Lisätiedot

euroa. Uusi luku 2,47 miljoonaa.

euroa. Uusi luku 2,47 miljoonaa. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2016 1 (29) 301 Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2017 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2017-2019 HEL 2016-010740 T 02 02 00 Päätös Käsittely päätti kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (10) Kaupunginvaltuusto Kj/ Päätoimisten luottamushenkilöiden palkan ja työajan määrittäminen

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (10) Kaupunginvaltuusto Kj/ Päätoimisten luottamushenkilöiden palkan ja työajan määrittäminen Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (10) 7 Päätoimisten luottamushenkilöiden palkan ja työajan määrittäminen HEL 2016-012828 T 01 02 00 00 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti päätoimisten

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (11) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (11) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2017 1 (11) 183 Nuorten aloitteet vuonna 2016 HEL 2016-003280 T 00 00 03 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti merkitä nuorten aloitteet vuodelta 2016

Lisätiedot

tilastoja HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS

tilastoja HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2009 tilastoja TIEDUSTELUT Harri Taponen, Nuorisoasiainkeskus, puh. 09 310 89036 Annikki Suihkonen, puh. 09 310 36403 E-mail: etunimi.sukunimi@hel.fi Julkaisija Helsingin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 8/ (24) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 8/ (24) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 8/2013 1 (24) Kaupunginvaltuusto Kj/4 24.4.2013 122 Strategiaohjelma vuosiksi 2013-2016 Pöydälle 10.4.2013 HEL 2013-001308 T 00 01 01 Päätös Kaupunginvaltuusto päätti

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2007

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 20 2008 Tapaninvainio Suurmetsä 2007 1700-2599 2600-3199 3200-3999 4000-4999 As.kauppoja alle 5 Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2007 Malmi Länsi- Pakila Kontula

Lisätiedot

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 %

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 % Tutkijakoulutusaste Ylempi korkeakouluaste Alempi korkeakouluaste Alin korkea-aste Ammatillinen keskiaste Helsinki Helsingin seutu pl Helsinki Suomi pl Helsingin seutu Lukiokoulutus Perusaste tai tuntematon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/ (12) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/ (12) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2011 1 (12) 201 Osallistuminen Olkiluoto 4 -hankkeen kilpailu- ja suunnitteluvaiheeseen HEL 2011-003009 T 00 01 04 00 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

NUORET ALUEITTAIN TILASTOJA Nuorisoasiainkeskus ja Tietokeskus Helsingin kaupunki Syyskuu 2011

NUORET ALUEITTAIN TILASTOJA Nuorisoasiainkeskus ja Tietokeskus Helsingin kaupunki Syyskuu 2011 NUORET ALUEITTAIN TILASTOJA 2011 26 Nuorisoasiainkeskus ja Tietokeskus Helsingin kaupunki Syyskuu 2011 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Harri Taponen, Nuorisoasiankeskus, p. 09 310 89036 Annikki Suihkonen,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (6) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (6) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (6) historia Kaupunginhallitus 09.09.2013 932 Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa: päättänee katsoa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/ (5) Kaupunginvaltuusto Sj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/ (5) Kaupunginvaltuusto Sj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (5) 99 Kunnan asukkaan aloite sotaorpojen maksuttomista uintilipuista Päätös Käsittely päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti merkitä kunnan asukkaan aloitteen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 35/ (15) Kaupunginhallitus Sj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 35/ (15) Kaupunginhallitus Sj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 35/2013 1 (15) 1068 Helsingin hallinto-oikeuden päätös koskien Malmin, Pukinmäen ja Puistolan (Nurkkatien ala-aste, Puistolan ala-aste) kouluverkkoa HEL 2011-001733 T 12 00

Lisätiedot

Ala-Malmi Helsinki 5678 18% Venäjää 4% Alppiharjun Helsinki 11916 9% Venäjää 1%

Ala-Malmi Helsinki 5678 18% Venäjää 4% Alppiharjun Helsinki 11916 9% Venäjää 1% Paljonko vieraskielisiä on eri alueilla? Venäjä on pääkaupunkiseudulla puhutuin vieras kieli yli sadassa kaupunginosassa. Kakkosena tulee viro http://www.hs.fi/kaupunki/a1414208121182 Venäjää Viro Muut

Lisätiedot

EDUSKUNTAVAALIT HELSINGISSÄ 2011

EDUSKUNTAVAALIT HELSINGISSÄ 2011 TYYNE HAKKARAINEN EDUSKUNTAVAALIT HELSINGISSÄ 2011 3 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2011 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Tyyne Hakkarainen 09 310 36397 etunimi.sukunimi@hel.fi JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER Helsingin

Lisätiedot

1. 588 Vapaavuori, Jan KOK 7642 81205.000 asuntoministeri, oikeustieteen kandidaatti

1. 588 Vapaavuori, Jan KOK 7642 81205.000 asuntoministeri, oikeustieteen kandidaatti Kunn.v. VALITUT EHDOKKAAT Sivu 1 26.10.2008 VERTAUSLUVUITTAIN Pvm 29.10.08 1. 588 Vapaavuori, Jan KOK 7642 81205.000 asuntoministeri, oikeustieteen kandidaatti 2. 225 Soininvaara, Osmo VIHR 8614 64556.000

Lisätiedot

että Helsingissä on helppo asua

että Helsingissä on helppo asua Hyvä kaupunki Hyvä kaupunki Me haluamme, että Helsingissä on helppo asua Me haluamme, että ihmiset voivat asua lähellä terveysasemaa ja koulua. Haluamme myös, että lääkärissä ja koulussa on mukava käydä.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (7) 103 Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite terassien aukioloaikojen pidentämisestä HEL 2016-006919 T 00 00 03 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2012 Kaupunginvaltuusto 29.02.2012. Kokousaika 29.02.2012 18:00-21:05, keskeytetty 20:51-20:56

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2012 Kaupunginvaltuusto 29.02.2012. Kokousaika 29.02.2012 18:00-21:05, keskeytetty 20:51-20:56 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2012 Kokousaika 18:00-21:05, keskeytetty 20:51-20:56 Kokouspaikka Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu 20 Läsnä Jäsenet Krohn, Minerva kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Bogomoloff,

Lisätiedot

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ 35 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ Perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuuden muutos 25 64-vuotiaasta väestöstä vuosina 1998 2009 Helsingin osa-alueilla Malminkartano Kannelmäki Munkkivuori

Lisätiedot

2015:1. Toimitilamarkkinat Helsingissä syksyllä 2014. 1. Yleistä. Liike- ja tuotannollisten tilojen käyttöasteet laskeneet

2015:1. Toimitilamarkkinat Helsingissä syksyllä 2014. 1. Yleistä. Liike- ja tuotannollisten tilojen käyttöasteet laskeneet 2015:1 Toimitilamarkkinat Helsingissä syksyllä 2014 1. Yleistä Heikko taloustilanne heijastuu laaja-alaisesti toimitilojen vuokramarkkinoille. Kiinteistösijoitusmarkkinat ovat toisaalta puolestaan osoittaneet

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (34) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (34) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2014 1 (34) 348 Talousarvio vuodeksi 2015 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2015-2017 HEL 2014-011780 T 02 02 00 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2012 Kaupunginvaltuusto 12.12.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2012 Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2012 Kokousaika 16:00-19:04 Kokouspaikka Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu 20 Läsnä Jäsenet Krohn, Minerva kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Vapaavuori, Jan kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kaupunginvaltuusto Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kaupunginvaltuusto Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (5) 144 Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite HSL:n opiskelija-alennusten laajentamisesta Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu

Lisätiedot

tilastoja Ennakkotietoja Helsingin väkiluvusta vuodenvaihteessa 2009/2010 ja väestönmuutoksista vuonna 2009

tilastoja Ennakkotietoja Helsingin väkiluvusta vuodenvaihteessa 2009/2010 ja väestönmuutoksista vuonna 2009 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2010 tilastoja 7 Ennakkotietoja Helsingin väkiluvusta vuodenvaihteessa 2009/2010 ja väestönmuutoksista vuonna 2009 Förhandsuppgifter om Helsingfors folkmängd vid årsskiftet

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (8) Kaupunginvaltuusto Kj/10 11.03.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (8) Kaupunginvaltuusto Kj/10 11.03.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (8) 78 Kj / Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite Veolia-konserniin kuuluvien yhtiöiden sopimuksista HEL 2014-001245 T 00 00 03 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen

Lisätiedot

tilastoja Ennakkotietoja Helsingin väkiluvusta vuodenvaihteessa 2008/2009 ja väestönmuutoksista vuonna 2008

tilastoja Ennakkotietoja Helsingin väkiluvusta vuodenvaihteessa 2008/2009 ja väestönmuutoksista vuonna 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2009 tilastoja 7 Ennakkotietoja Helsingin väkiluvusta vuodenvaihteessa 2008/2009 ja väestönmuutoksista vuonna 2008 Förhandsuppgifter om Helsingfors folkmängd vid årsskiftet

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2012 Kaupunginvaltuusto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2012 Kaupunginvaltuusto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2012 Kaupungi Kokousaika 18:00-20:26 Kokouspaikka Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu 20 Läsnä Jäsenet Krohn, Minerva kaupungin puheenjohtaja Bogomoloff, Harry kaupungin

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä vuoden 2009 tammi-maaliskuussa ja vuonna 2008

Asuntojen hinnat Helsingissä vuoden 2009 tammi-maaliskuussa ja vuonna 2008 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 23 2009 Kannelmäki Etelä- Haaga Paloheinä Oulunkylä Patola Siltamäki Malmi Pihlajamäki Viikki Keskimääräiset neliöhinnat 2008 1 900-2 499 Suurmetsä 2 500-2 999

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/ (5) Kaupunginvaltuusto Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/ (5) Kaupunginvaltuusto Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2016 1 (5) 245 Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite kahvilatoiminnan järjestämisestä Vaasanaukiolle Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 105 Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite työpaikkakiusaamiseen puuttumisesta päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Tuomo Valokaisen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (8) Kaupunginvaltuusto Sj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (8) Kaupunginvaltuusto Sj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2017 1 (8) 198 Kunnan asukkaan aloite vesivoimistelualtaan ja liikuntatilojen rakentamisesta Koskelan alueelle HEL 2016-002141 T 10 06 00 Päätös päätti kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Asuntojen hinnat ja vuokrat Helsingissä vuonna 2006

Asuntojen hinnat ja vuokrat Helsingissä vuonna 2006 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 3 7 6 Asuntojen keskihinta 339 /m 17-499 5-339 34-3799 38-46 As.kauppoja alle 5 Asuntojen hinnat ja vuokrat Helsingissä vuonna 6 Asuntojen hintojen nousu viime

Lisätiedot

Toimitilamarkkinat Helsingissä syksyllä 2013

Toimitilamarkkinat Helsingissä syksyllä 2013 4 2014 1 Yleistä Epävarmuus tulevasta talouskehityksestä on näkynyt kiinteistömarkkinoiden kaikilla rintamilla. Kiinteistökauppojen volyymi on ollut alhaista, rakentaminen hiljentynyt ja toimitilojen vuokraaminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 44/ (8) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 44/ (8) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 44/2015 1 (8) Päätöshistoria 02.11.2015 1032 HEL 2014-014339 T 00 01 05 Päätös päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa yhteistyössä kaupunginkanslian

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (16) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (16) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2018 1 (16) 102 Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman (AM-ohjelma) seurantaraportti 2018 HEL 2015-013121 T 10 01 00 Päätös merkitsi tiedoksi Kotikaupunkina

Lisätiedot

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ TILASTOJA 38 2013 Helsingin kaupunki Tietokeskus VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ Perusasteen jälkeisen tutkinnon (keskiaste korkea-aste) suorittaneiden osuus 25 64-vuotiaasta väestöstä Helsingissä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 18/ (8) Kaupunginvaltuusto Asia/ Pöytäkirjanote tarkastamaton

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 18/ (8) Kaupunginvaltuusto Asia/ Pöytäkirjanote tarkastamaton Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 18/2018 1 (8) 325 Östersundomin yhteinen yleiskaavaehdotus HEL 2017-013607 T 10 03 02 00 Päätös puolsi 9.12.2014 päivätyn ja 15.12.2017 sekä 19.6.2018 muutetun Östersundomin

Lisätiedot

ALEPA Toimipaikka Myymäläpäällikkö Sähköposti

ALEPA Toimipaikka Myymäläpäällikkö Sähköposti ALEPA Toimipaikka Myymäläpäällikkö Sähköposti Hämeentie 010 76 69000 0222012mp@sok.fi Asematunneli 010 76 69010 0222018mp@sok.fi Laajasalo 010 76 69030 0222020mp@sok.fi Forum 010 76 69910 0222023mp@sok.fi

Lisätiedot

LUONTO-TIEDE sov.koe. KUVATAIDE sov.koe LIIKUNTA sov.koe

LUONTO-TIEDE sov.koe. KUVATAIDE sov.koe LIIKUNTA sov.koe 1 Soveltuvuuskokeilla valitut vuosiluokkien 1-6 oppilasmäärät 20.9.2013 1 7 Aurinkolahden peruskoulu 451 0 0,0 1 6 Herttoniemen ala-asteen koulu 211 0 0,0 1 6 Herttoniemenrannan ala-asteen koulu 492 0

Lisätiedot

starttiluokat ALUEELLISET ERITYISLUOKAT Suurpiiri 10-vuotinen oppivelvollisuus pidennetty oppivelvollisuus koulun ylläpitäjä tuetut

starttiluokat ALUEELLISET ERITYISLUOKAT Suurpiiri 10-vuotinen oppivelvollisuus pidennetty oppivelvollisuus koulun ylläpitäjä tuetut peruslinja TAD ja lukuvuonna 2012-2013 30.5.2012 - ETELÄINEN Elias-koulu s 0 Helsingin normaalilyseo v 0 Kaisaniemen aa k 0 Kruunuhaan yläaste k 0 Lauttasaaren aa s 0 Lauttasaaren yk s 0 Ressun pk k 0

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 (5) 136 Kj / Valtuutettu Leo Straniuksen aloite työsuhdepolkupyörien käyttöönottamiseksi päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Leo

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/ (6) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 3/ (6) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Päätöshistoria Kaupunginvaltuusto 02.12.2015 330 HEL 2013-011264 T 02 05 03 00 Päätös Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti oikeuttaa

Lisätiedot

Hyvä kaupunki. Päivittäiset palvelut, kuten terveysasema tai koulu löytyvät läheltä kotikulmia ja kokemukset niistä ovat mukavia.

Hyvä kaupunki. Päivittäiset palvelut, kuten terveysasema tai koulu löytyvät läheltä kotikulmia ja kokemukset niistä ovat mukavia. Hyvä kaupunki Hyvä kaupunki Haluamme kehittää... Sujuvaa kaupunkia Päivittäiset palvelut, kuten terveysasema tai koulu löytyvät läheltä kotikulmia ja kokemukset niistä ovat mukavia. Liikenne sujuu mutkitta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 18/ (21) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 18/ (21) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 18/2016 1 (21) Päätöshistoria 10.10.2016 67 HEL 2016-005361 T 00 01 00 Päätös Käsittely päätti panna asian pöydälle. 10.10.2016 Pöydälle päätti yksimielisesti panna asian

Lisätiedot

2015:22. 2014:xx VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2013 lopussa

2015:22. 2014:xx VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2013 lopussa 2015:22 2014:xx VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2013 lopussa Helsinkiläisistä 25 64-vuotiaista 81 prosenttia oli suorittanut jonkin perusasteen jälkeisen

Lisätiedot