2017:4 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2015 lopussa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2017:4 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2015 lopussa"

Transkriptio

1 2017:4 Sanna Ranto VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2015 lopussa Helsinkiläisistä25 64-vuotiaista81prosenttiaolisuorittanutjonkinperusasteenjälkeisentutkinnonvuoden2015lopussaTilastokeskuksentutkintorekisterinmukaan.Keskiasteentutkinto,eliylioppilastutkinto taiammatillinentutkinto,oli32prosentillahelsinkiläisistä.korkea-asteentutkintooli49prosentilla.lukumäärällisestiniitä,joillaeiollutperusasteenjälkeistätutkintoa,oli69172henkilöä25 64-vuotiaista. Helsingissäylemmänkorkeakoulututkinnonsuorittaneitaonnytyhtäpaljonkuinammatillisenkeskiasteen tutkinnonsuorittaneita,22prosenttia25 64-vuotiaista.Verrattunakokomaahantilannehyvinerilainen; kokomaan25 64-vuotiaistaammatillinentutkintoon39prosentillajaylempikorkeakoulututkinto12prosentilla. Helsinginseudullakoulutustasossaonkunnittainsuurtavaihtelua.PerusasteenjälkeisentutkinnonsuorittaneidenosuusväestöstäonkokomaankeskiarvoasuurempiKauniaisissa,JärvenpäässäjaSipoossa.Kauniaislaisista25 64-vuotiaistajopa90prosenttiaonsuorittanutperusasteenjälkeisentutkinnon.Alhaisin tutkinnonsuorittaneidenosuusonvantaalla,keravalla,helsingissäjapornaisissa. KeskiasteenammatillisiatutkintojaonenitenMäntsälässä,PornaisissajaHyvinkäällänäissäkunnissatutkintojasuorittaneidenosuusonnoin40prosenttiajaylikokomaankeskiarvon.PelkänlukionsuorittaneidenosuusonsuurinHelsingissä,KauniaisissajaEspoossa.Helsingin25 64-vuotiaastaväestöstäkymmenelläprosentillakorkeintutkintoonylioppilastutkinto. Kuva 1. Helsingin, Helsingin seudun ja koko maan vuotias väestö koulutusasteen mukaan

2 Korkea-asteentutkinnonsuorittaneidenväestöosuuksissaonisoimmaterotHelsinginseudunkuntienvälillä:kauniaislaisista69prosentillaonkorkea-asteentutkinto,mäntsäläläisistä32prosentilla.MyösPornainen,Vantaa,Kerava,VihtijaHyvinkääjäävätkokomaankeskiarvonalapuolelle.Espoolaisistataasylipuolellaonkorkea-asteentutkinto,helsinkiläistäjakirkkonummelaisistalähespuolella. SuurimaahanmuuttajaväestövaikuttaaHelsinginkoulutusrakenteeseen.Koulutusrakennetilastotperustuvatväestöntutkintorekisteriin,jossaovatkaikkiSuomessasuoritetuttutkinnot,muttaulkomaillasuoritetuistatutkinnoistaonrekisterissätietovainjoissaintapauksissa.Jostarkastellaanäidinkieleltäänvainsuomenjaruotsinkielisenväestönkoulutusrakennetta,Helsinginasemasuhteessamuuhunmaahanmuuttuu. Suomen-jaruotsinkielisistä25 64-vuotiaistahelsinkiläisistä88prosenttiaonsuorittanutperusasteenjälkeisentutkinnon,mikäonkorkeampikuinvastaavaosuusmuuallaHelsinginseudulla(86%)jamuualla Suomessa(86%).Pelkästäänkotimaankielisiähelsinkiläisiätarkasteltaessaetenkinkorkea-asteentutkinnonsuorittaneidenosuudenmerkityskasvaa.Muuallamaassaammatillisenkeskiasteenosuuskasvaamerkittävimmin. Taulukko 1. Helsingin seudun vuotias väestö koulutusasteen mukaan Yhteensä, henkilöä Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa Yhteensä Keskiaste Lukiokoulutus Ammatillinen Yhteensä Alin korkea-aste Korkea-aste Alempi Ylempi korkea- korkeakouluastkouluaste Tutkijakoulutusaste Helsinki ,2 32,2 10,3 21,9 48,7 8,2 16,5 21,6 2,3 Espoo ,4 28,1 8,0 20,0 54,5 10,6 16,5 24,6 2,8 Vantaa ,1 39,3 7,2 32,1 37,5 10,6 15,0 11,1 0,9 Hyvinkää ,4 44,4 5,1 39,4 38,2 13,1 14,3 10,2 0,6 Järvenpää ,4 42,4 5,9 36,5 41,2 13,2 15,0 12,1 0,9 Nurmijärvi ,0 42,3 5,7 36,6 40,7 13,6 14,7 11,5 1,0 Kirkkonummi ,1 34,6 6,7 28,0 48,2 13,0 15,7 17,7 1,8 Tuusula ,2 41,3 5,7 35,6 41,5 13,5 15,2 11,9 0,9 Kerava ,1 41,0 6,0 35,1 37,9 11,5 15,0 10,7 0,8 Vihti ,2 43,6 5,9 37,7 38,2 12,8 14,1 10,4 0,8 Mäntsälä ,1 49,8 4,3 45,5 32,1 11,7 12,2 7,6 0,5 Sipoo ,5 38,4 6,5 31,9 45,1 14,3 14,9 14,6 1,3 Kauniainen ,6 21,3 9,4 11,9 69,1 11,2 15,1 38,5 4,3 Pornainen ,1 48,4 4,9 43,5 32,5 12,9 11,7 7,4 0,6 Helsingin seutu ,1 34,4 8,4 26,0 46,5 10,0 15,9 18,6 1,9 Helsingin seutu pl Helsinki ,0 36,3 6,9 29,4 44,7 11,5 15,4 16,2 1,6 Koko maa pl Helsingin seutu ,7 48,3 4,3 43,9 36,0 11,7 13,5 9,8 0,9 Koko maa ,7 44,4 5,5 38,9 39,0 11,3 14,2 12,3 1,2 Vain suomen- ja ruotsinkielinen väestö Helsinki ,0 36,7 9,0 27,7 50,3 11,3 17,0 20,1 2,0 Helsingin seutu pl Helsinki ,6 38,6 7,3 31,3 47,8 12,8 16,3 17,2 1,6 Koko maa pl Helsingin seutu ,9 49,4 4,3 45,1 36,7 12,2 13,8 9,8 0,9 Koko maa ,7 46,1 5,6 40,6 40,2 11,9 14,6 12,5 1,2 2

3 Helsingin seutu kansainvälisessä vertailussa KansainvälisissävertailuissaHelsinginseutupärjääkoulutustasollaanerittäinhyvin.Eurostatintietojen mukaanhelsinginseudulla(uudenmaanmaakunta)olieuroopanunioninnuts2-alueistakahdeksanneksi korkeimminkoulutettuväestö.tiedotperustuvattyövoimatutkimuksentuloksiineivätkäoleverrattavissa rekisteritietoihin,joihintilastokeskuksenkoulutusrakennetilastotpohjautuvat.kaikkiaperusasteenjälkeisiätutkintojavertaillessahelsinginseutujääenemmänkärkijoukosta.helsinginseutuontuolloin50.tarkasteltavista317nuts2-alueesta. NuortenkoulutustasoavertaillessaHelsinginseututippuuhiemanvertailussa.PerusasteenjälkeistentutkintojenosuudellaHelsinginseudun30 34-vuotiaatnuoretpääsevät77.sijalleNuts2-alueista(316alueestatiedot).Korkea-asteentutkintoja30 34-vuotiaillaoli22.enitenEuroopan315alueesta. Kuva 2. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus vuotiaasta väestöstä Euroopan Nuts2- alueilla vuonna % Uusimaa; 51, Sisältää ISCED 5-8 tasot. Tarkastelussa 317 NUTS2-aluetta, Uusimaa 8. Lähde: Eurostat, EU Labour Force Survey data Nuts2-alueet Tutkinnot koulutusaloittain Helsinkiläisistä25 64-vuotiaistatutkinnonsuorittaneista24prosentillaolitutkintoyhteiskuntatieteiden, liiketaloudenjahallinnonalalta.20prosentillaolitutkintotekniikanjaliikenteenalalta.tilannepoikkeaa kokomaasta,jossakolmannes(32%)olisuorittanuttutkintonsatekniikanjaliikenteenalalta,jayhteiskuntatieteellisenjahallinnonalantutkinnonsuorittaneidenosuusolipienempi(18%).kokomaahanverrattunahelsingissäonmyösrunsaamminkulttuurialaltavalmistuneitasekäpelkästäänyleissivistävänelilukiokoulutuksensuorittaneita. Helsinkiläistenmatkailu-,ravitsemus-jatalousalallatutkinnotovatyleisimminkeskiasteentutkintoja(70 %).Myöstekniikanjaliikenteenalallakeskiasteentutkintoonpuolella.Alemmankorkea-asteentutkinnot ovatyleisimpiäyhteiskuntatieteiden,liiketaloudenjahallinnonalalla(44%),sosiaali-jaterveysalalla(43 %)sekäkulttuurialalla(40%).ylemmänkorkea-asteentutkintojenosuusonkorkeinhumanistisellajakasvatusalalla(68%)jaluonnontieteidenalalla(53%).etenkinluonnonvara-jaympäristöalaltavalmistuneet 3

4 ovathelsingissäkokomaatauseamminylemmänkorkea-asteensuorittaneita.myösyhteiskuntatieteiden, liiketaloudenjahallinnonalaltasekätekniikanjaliikenteenalallahelsinkiläisetovatmuutamaatauseamminsuorittaneettutkintonsaylemmälläkorkea-asteella. Koulutusalatovatedelleenhyvinsukupuolittuneet.Sosiaali-,terveys-jaliikunta-alaltatutkinnonsuorittaneistaneljäviidestäon naisia.samoinhumanistinenjakasvatusalasekämatkailujaravitsemusalaovat naisvaltaisiaaloja.miesvaltaisiaalojaovatselkeästitekniikanjaliikenteenalasekämuuala(sisältäämm. poliisi-,pelastus-jasotilasalan).sukupuolivaltaisuuskoulutusaloittainonhelsingissäkuitenkinvähäisempääkuinkokomaassakeskimäärin. Kuva 3. Helsingin, sen seudun ja muun maan vuotiaat tutkinnon suorittaneet koulutusaloittain Yleissivistävä koulutus Humanistinen ja kasvatusala Kulttuuriala Yhteiskuntat., liiketal. ja hallinnon ala Luonnontieteiden ala Tekniikan ja liikenteen ala Luonnonvara- ja ympäristöala Helsinki Helsingin seutu ilman Helsinkiä Suomi ilman Helsingin seutua Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Matkailu-, ravitsemus- ja talousala Muu koulutus 0 % Muu koulutus sisältää sotilas- ja rajavartioalan, palo- ja pelastusalan, poliisialan, vankeinhoidon sekä muun tai tuntemattoman koulutuksen. Kuva vuotiaiden helsinkiläisten suorittamat tutkinnot koulutusaloittain koulutusasteen mukaan Humanistinen ja kasvatusala Kulttuuriala Yhteiskuntat., liiketal. ja hallinnon ala Luonnontieteiden ala Tekniikan ja liikenteen ala Luonnonvara- ja ympäristöala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Matkailu-, ravitsemus- ja talousala Muu koulutus 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Keskiaste Alempi korkea-aste Ylempi korkea-aste Alempi korkea-aste = alin korkea-aste + alempi korkeakouluaste, ylempi korkea-aste = ylempi korkeakouluaste + tutkijakoulutusaste 4

5 Helsinkiläisten koulutustaso iän mukaan Enitenperusasteenjälkeisiätutkintojaonhelsinkiläisillä36 40-vuotiailla,muttaläheskaikistaikäluokista 23ja58ikävuodenvälilläyli80prosenttiaonsuorittanuttutkinnon.Keskiasteentutkintojaonenitenalle 25-vuotiailla,heilläetenkinlukiokoulutusta.Ylipuolella30 44-vuotiaistaonkorkea-asteentutkinto. Tutkinnonsuorittaneidenosuuseinousemilläänikäluokallayli85prosentin,kunsekokomaanväestöllä ylittyy36 54-vuotiaidenikäluokissa.Tutkinnonsuorittaneidenosuusonkokomaassahelsinkiläisiäkorkeampikaikissaikäluokissavanhimpialukuunottamatta;vasta60ikävuodenjälkeenhelsinkiläisetovatmuun Suomensamanikäisiäkoulutetumpia,jaerokoulutustasossakasvaamitäenemmänikääon.Suurinero kokomaahanon40 49-vuotiailla. KeskiasteenammatillisiatutkintojaonHelsingineri-ikäiselläväestöllähyvintasaisesti,suurinelinoinneljänneksenosuusniitäon22 26sekä47 65-vuotiailla.OpiskelijakaupunkinaHelsingissäonrunsaastiylioppilastutkinnonsuorittanuttaalle30-vuotiastaväestöä.Vajaallapuolella20 24-vuotiaistahelsinkiläisistä ylioppilastutkintoonkorkeinsuoritettututkinto.myösisoosavanhemmistaikäluokistajääpelkänlukiokoulutuksenvaraan;esimerkiksi30 39vuotiaistajokakymmenennenkorkeinkoulutusonlukiokoulutus, muuallamaassavastaavaosuusonkuusiprosenttia. Korkea-asteentutkintojaoneniten30 44-vuotiallahelsinkiläisillä,heistäylipuoletonsuorittanutkorkeaasteentutkinnon.Neljänneksellä25 35-vuotiaistaonalempikorkeakouluasteentutkinto vuotiaista taasneljännekselläonylemmänkorkeakouluasteentutkinto.lisensiaatti-taitohtorintutkinnonsuorittaneitaonmelkotasaisestinoinkolmellaprosentilla36ikävuodestaeteenpäin.korkea-asteentutkintojasuorittaneidenosuusonhuomattavastisuurempihelsingissäkokomaahanverrattunakaikissaikäluokissa.ero onsuurinkolmekymppisilläsekäyli60-vuotiailla. Kotimaankielisessäväestössätutkinnonsuorittaneidenosuusonkasvanutneljälläprosenttiyksiköllävuosina jakasvua on ollutkaikissaikäluokissa.muutosta tarkastellaankotimaankielisistä,jotta maahanmuutonvaikutustaeriikäluokkiinsaadaanpienennettyä.enitenkoulutustasoonkasvanutyli60- vuotiailla, kun korkeammin koulutetut ikäluokat ikääntyvät. Päälle viisikymppisillä ovat nousseet sekä keski-ettäkorkea-asteentutkinnonsuorittaneidenosuus.tätänuoremmillaovatkasvaneetvainkorkeaasteentutkinnonsuorittaneidenosuuskeskiasteenosuudenvähetessä. Kuva 5. Helsingin vuotiaan väestön koulutusrakenne Henkilöä Tutkijakoulutusaste Ylempi korkeakouluaste Alempi korkeakouluaste Alin korkea-aste Ammatillinen koulutus Lukiokoulutus Perusaste tai tuntematon Ikä 5

6 Kuva 6. Koulutustason muutos ikäryhmittäin suomen- ja ruotsinkielisistä vuosina Helsingissä Prosenttiyksikkömuutos tutkinnon suorittaneiden väestöosuuksissa Korkea-aste 1 Keskiaste Prosenttiyksikköä Yhteensä Helsinkiläisten koulutustaso sukupuolen mukaan Helsinkiläisetnaisetovatmiehiäparemminkouluttautuneita,25 64-vuotiaistanaisista84prosenttiaon suorittanutperusasteenjälkeisentutkinnon,miehistä77prosenttia.myöskokomaassasukupuoltenvälillä onvastaavankokoinenero.miehilläonnaisiaenemmänkeskiasteentutkintoja,sekäylioppilastutkintoja ettäammatillisiatutkintoja vuotiaistamiehistä35prosentillaolikeskiasteenkoulutus,naisista29 prosentilla.korkea-asteentutkintoontaasselvästinaisvaltainen;55prosentillanaisistaonkorkea-asteen tutkinto,miehistä42prosentilla.erityisensuurisukupuoltenvälineneroon30 44-vuotiailla,joistanaisista 86prosenttiaoliperusasteenjälkeinentutkintoja61prosenttiakorkea-asteentutkinto.Miehistävastaavat prosenttiluvutolivat77ja44. Kuva vuotiaat helsinkiläiset miehet ja naiset perusasteen jälkeisen tutkinnon mukaan % ,5 19,2 14,1 18,9 6,2 23,3 2,2 23,9 10,2 20, Tutkijakoulutusaste Ylempi korkeakouluaste Alempi korkeakouluaste Alin korkea-aste Ammatillinen koulutus Lukiokoulutus ,1 Miehet 8,5 Naiset 6

7 Vielävuonna1991helsinkiläisetmiehetolivatnaisiakoulutetumpia,muttatämänjälkeennaistenkoulutustasonnousuonollutselvästimiehiänopeampaa.Perusasteenjälkeisentutkinnonsuorittaneidennaisten väestöosuusonkasvanut8,9prosenttiyksikköävuosina ,kunmiehilläkasvuaonvain4,1prosenttiyksikköä.Myöskokomaassanaistenkoulutustasokasvaamiehiänopeammin,muttaerosukupuolten välilläeioleniinsuuri.kokomaanmiestenkoulutustasokasvaahelsinkiläismiehiänopeammin.vuosina tutkinnonsuorittaneidenmiestenosuusonkasvanut10,5prosenttiyksikköäjanaisten13,6. Vuoden 2015 aikana tutkinnon suorittaneiden osuus helsinkiläisistä miehistä laski, naisilla osuus nousi edelleenhieman.pelkästäänkotimaankielisiätarkasteltaessakoulutustasojatkoimyösmiehilläedelleen kasvuaanjasukupuoltenvälineneroeioleniinsuuri.helsinkiläisistäsuomenjaruotsinkielisistä25 64 vuotiaistamiehistä85prosenttiaolisuorittanutperusasteenjälkeisentutkinnon,naisista90prosenttia. Helsinginulkomaalaistaustainenväestöonpainottunutmiehiin,helsinkiläisistä25 64-vuotiaistamiehistä 18prosenttiaonvieraskielisiä,naisista15prosenttia.Lisäksivieraskielisillänaisillaonuseamminmerkintä tutkinnosta(49%)kuinmiehillä(41%),jotennämäasiatvaikuttavatmiestenkoulutustasonviimeaikaiseenkehitykseen. Kuva 8. Perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuus vuotiaista helsinkiläisistä vuosina sukupuolen mukaan % Koko maa - Naiset Helsinki - Naiset Koko maa - Miehet Helsinki - Miehet Helsinkiläisten koulutustaso äidinkielen ja ulkomaalaistaustaisuuden mukaan Äidinkieleltäänruotsinkielisetovatsuomenkielisiäenemmänkoulutettuja;ruotsinkielisistä25 64-vuotiaista90prosentillaoliperusasteenjälkeisentutkinnonsuorittaneitavuoden2015lopussa,suomenkielisistä88prosentilla.Keskiasteenkoulutustaruotsinkielisilläonkuitenkinvähemmän,vain28prosentilla, kunsuomenkielisistäkeskiasteentutkintoon35prosentilla.ruotsinkielisilläonenemmänkorkea-asteen koulutusta;62prosentilla25 64-vuotiaistaolikorkea-asteentutkintosuoritettu,suomenkielisillä53prosentilla.Helsinkiläistenruotsinkielistenkoulutusrakennepoikkeaahuomattavastikokomaanruotsinkielisistä.Kokomaanruotsinkielisilläonhuomattavastienemmänammatillistakeskiasteenkoulutustajaselkeästivähemmänkorkea-asteenkoulutusta. Muunkuinsuomenjaruotsinkielistenkoulutustasoaonvaikeaverratakokoväestöön,koskatutkintotilastoissaonalipeittoamaahanmuuttajienkohdalla.VäestönkoulutusrakennetilastotsisältäväthenkilönkorkeimmanSuomessasuoritetuntutkinnonsekäneulkomaillasuoritetuttutkinnot,joistasaadaantietojaeri rekistereistämm.opetushallitukselta,terveydenhuollonoikeusturvakeskuksestasekätyöministeriöntyön- hakijarekisteristä.ulkomaillasuoritetuistajasuomessarekisteröidyistätutkinnoistasuurinosaonkorkea- 7

8 asteentutkintoja.tutkintotiedotovatvainniillähenkilöillä,joillaonsuomalainenhenkilötunnus.näistä syistäjohtuenmonienulkomaalaistaustaistentutkintotiedotpuuttuvatkintutkintorekisteristä.helsinkiläisistävieraskielisistä25 64-vuotiaista45prosentillaonmerkittykoulutustutkintorekisteriin,samoinulkomaillasyntyneillä. Maahanmuuttajienlastenelins.ensimmäisensukupolvensuomalaistenkoulutusrakennettasensijaanon mielekästätarkastellatutkintojenkautta,koskaheovatsuomessasyntyneitäjakouluttautuneita.ensimmäisenpolvensuomalaistenmäärätovatvielähyvinpienetjasuurimmillaanneovatnuoremmissaikäluokissa.perusasteenjälkeinentutkintooli78prosentillaniilläsuomessasyntyneillä25 64-vuotiaalla,joidenmolemmattaiainoavanhempiolisyntynytulkomailla.KaikillaSuomessasyntyneillähelsinkiläisillä tutkintooli88prosentilla. Ensimmäisen polven suomalaisten koulutustaso jää muista helsinkiläisistä jälkeen nuorissa ikäluokissa vuotiaistaensimmäisenpolvensuomalaisistavain59prosenttiaolisuorittanutperusasteenjälkeisentutkinnonvuoden2015lopussa,kunkaikillaSuomessasyntyneilläsamanikäisillätutkintooli85prosentilla.Vanhemmissaikäluokissaensimmäisenpolvenedustajatsaavatkantaväestöähiemanparemmin kiinni;25 29-vuotiaista72prosentillaolitutkinto,kaikillaSuomessasyntyneillä91prosentilla. Taulukko vuotiaiden koulutusaste äidinkielen mukaan Helsinki Koko maa Yhteensä Suomi Ruotsi Yhteensä Suomi Ruotsi Yhteensä, henkilöä % Perusaste tai tuntematon 19,2 12,4 10,0 16,7 13,6 14,3 Keskiaste yhteensä 32,2 34,8 27,6 44,4 46,4 40,5 Lukiokoulutus 10,3 11,1 13,9 5,5 5,5 7,2 Ammatillinen koulutus 21,9 23,7 13,7 38,9 40,9 33,3 Korkea-aste yhteensä 48,7 52,8 62,4 39,0 40,0 45,2 Alin korkea-aste 8,2 9,4 7,8 11,3 11,9 12,4 Alempi korkeakouluaste 16,5 17,8 19,7 14,2 14,6 15,4 Ylempi korkeakouluaste 21,6 23,2 31,8 12,3 12,3 16,1 Tutkijakoulutusaste 2,3 2,4 3,1 1,2 1,2 1,3 Kuva 9. Tutkinnon suorittaneiden osuus helsinkiläisistä syntyperän mukaan Korkea-aste 40 Keskiaste Kaikki Suomessa syntyneet Suomessa syntyneet, ulkomailla syntyneet vanhemmat Kaikki Suomessa syntyneet Suomessa syntyneet, ulkomailla syntyneet vanhemmat Kaikki Suomessa syntyneet Suomessa syntyneet, ulkomailla syntyneet vanhemmat vuotiaat vuotiaat Yhteensä vuotiaat 8

9 Koulutustason kehitys viime vuosina Tutkinnonsuorittaneidenosuushelsinkiläisistälaskiensimmäistäkertaavuonna2015.Samalaskunäkyi myösmuuallahelsinginseudulla.vielä2000-luvunalussahelsingissäolimuutamaatakorkeampiväestön koulutustaso25 64-vuotiailla,muttavuonna2005perusasteenjälkeisentutkinnonsuorittaneidenosuus jäihelsinginseudunkeskiarvonallejavuonna2008kokomaankeskiarvonalle. Nuoremmissa ikäluokissa muutos tapahtui jo aikaisemmin, vuotiaissa tutkinnon suorittaneiden osuusjäikokomaankeskiarvonallevuonna luvullatutkinnonsuorittaneidenosuusnuorista työikäisistä vakiintui 82 prosentin tasolle, ja myös muun seudun osuus laski samalle tasolle. Muualla maassatutkinnonsuorittaneidenosuus25 44-vuotiaistavakiintui86prosentintietämille.Helsingissänuoremmissaikäluokissaovatvähentyneetetenkinkeskiasteentutkinnot,seudullamyöskorkea-asteentutkinnot.Vanhemmissaikäluokissatutkinnonsuorittaneidenosuusjatkaaedelleenkasvuaan. OsasyynäkehitykselleonollutmaahanmuutonkohdistuminenpääkaupunkiseudullejaHelsinkiin.Väestön koulutusrakennettapystytääntarkastelemaankattavastiainoastaanniiltähenkilöiltäjoillatutkintoonsuomessasuoritettu.muuttajatovatuseimmitenikärakenteeltaannuoria,jotenvaikutusonsuurinnuorempiin ikäluokkiin.vuonna2005erokokoväestönjakotimaankielistentutkinnonsuorittaneidenvälilläolialle kolmeprosenttiyksikköä,vuonna2015eroonkasvanutseitsemäänprosenttiyksikköön. Kuva 10. Tutkinnon suorittaneiden osuus vuotiaasta väestöstä Helsingissä, sen seudulla ja muussa maassa vuosina % Helsinki Helsingin seutu pl Helsinki Suomi pl Helsingin seutu Kuva 11. Tutkinnon suorittaneiden osuus vuotiaasta väestöstä äidinkielen mukaan vuosina 2005, % Koko väestö Suomen ja ruotsinkieliset

10 Koulutustason alueelliset erot Helsingissä Kuva 12. Ilman perusasteen jälkeisen tutkintoa olevien osuus vuotiaasta väestöstä Helsingissä osa-alueittain Siltamäki Puistola Tapanila Jakomäki Östersundom Malminkartano Kannelmäki Paloheinä Itä-Pakila Ala-Malmi Reimarla Ta li Lehtisaari Maunula Patola Kontula Mellunmäki Latokartano Koskela Viikinranta Myllypuro Vartioharju Etelä-Haaga Itäkeskus Itä-Pasila Arabianranta Länsi-Herttoniemi Aurinkolahti Roihuvuori Meri-Rastila Vallila Meilahti Kulosaari Linjat Yliskylä Etu-Töölö Perusasteenjälkeinentutkintoon81prosentillahelsinkiläisistä25 64-vuotiaista.Tutkinnonsuorittaneidenosuusvaihtelee63ja95prosentinvälilläHelsingin120ylisadanasukkaanosa-alueella.VähitentutkintojaolisuoritettuitäisessäjakoillisessaHelsingissä.YlikolmanneksellaväestöstäeioleperusasteenjälkeistätutkintoaJakomäessä,Kontulassa,ItäkeskuksessajaKurkimäessä.SuurimmillaantutkinnonsuorittaneidenosuudetovatSantahaminassa,Viikinrannassa,Paloheinässä,MarttilassajaLandbossa. Katajanokka Ruoholahti Jollas Perusaste tai tuntematon Myllykallio Ullanlinna Helsinki 19,2 % Jätkäsaari (18) 19,2-25,9 (22) Santahamina 12-19,1 (43) 4-11,9 (36) Suomenlinna H elsingin kaupunkimittausosasto, Helsingin seudun kunnat ja HSY, 2016 Alle sadan henkilön alueet eivät ole mukana tarkastelussa. Keskiasteentutkinnonsuorittaneidenosuus25 64-vuotiaistaonhelsinkiläisillä32prosenttia.Ylioppilastutkintokorkeimpanatutkintonaonkymmenelläprosentilla.Vainylioppilastutkinnonsuorittaneidensuuret keskittymät sijoittuvat opiskelija-asumisen yhteyteen. Marttilassa, Kluuvissa, Viikin tiedepuistossa, TorkkelinmäessäjaUllanlinnassaylioppilastutkinnonsuorittaneidenosuusnouseeyli15prosenttiin.Esikaupunkialueillaylioppilaidenosuudetovatpieniä. Keskiasteenammatillisiatutkintojaon22prosentilla.AmmatillisentutkinnonsuorittaneetpainottuvatitäiseenjakoilliseenHelsinkiin.Jakomäen,Alppikylän,Mellunmäen,VesalanjaKivikonasukkaistaylikolmannesonsuorittanutammatillisentutkinnon.PienimmilläänkeskiasteenammatillisentutkinnonsuorittaneidenosuusonKuusisaaressa,KaivopuistossajaLehtisaaressaallekymmenestyöikäisistä. 10

11 Kuva 13. Ammatillisen keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus vuotiaasta väestöstä Helsingissä osa-alueittain Siltamäki Puistola Tapanila Jakomäki Östersundom Malminkartano Kannelmäki Paloheinä Itä-Pakila Ala-Malmi Reimarla Ta li Lehtisaari Maunula Patola Kontula Mellunmäki Latokartano Koskela Viikinranta Myllypuro Vartioharju Etelä-Haaga Itäkeskus Itä-Pasila Arabianranta Länsi-Herttoniemi Aurinkolahti Roihuvuori Meri-Rastila Vallila Meilahti Kulosaari Linjat Yliskylä Etu-Töölö Katajanokka Ruoholahti Myllykallio Ullanlinna Jätkäsaari Suomenlinna H elsingin kaupunkimittausosasto, Helsingin seudun kunnat ja HSY, 2016 Alle sadan henkilön alueet eivät ole mukana tarkastelussa. Santahamina Jollas Ammatillinen keskiaste Helsinki 21,9 % (25) 21,9-27,9 (32) 16-21,8 (31) 7-15,9 (31) Korkea-asteentutkinnonsuorittaneissaonenitenhajontaaHelsinginalueidenvälillä,osuudetvaihtelevat 19prosentista75prosenttiinosa-alueittain.KaikistaHelsingin25 64-vuotiaista49prosenttiaonsuorittanutkorkea-asteentutkinnon.Enitenkorkea-asteentutkintojalöytyyeteläisestä,pohjoisestajaläntisestä Helsingistä.Yli70prosentinosuuteenkorkea-asteentutkinnonsuorittaneistanousevatKuusisaari,Kruunuvuorenranta,Viikinranta,KarhusaarijaPaloheinä.PieninosuusontaasJakomäessä,KontulassajaItäkeskuksessa. Alimmankorkea-asteentaialimmankorkeakouluasteentutkinnonsuorittaneetovatlevittäytyneettasaisemminympäriHelsinkiä.VähitentutkintojalöytyyitäisestäHelsingistäjakantakaupungista.Enitenalempiakorkea-asteen tutkintojaonlandbossa, Kruunuvuorenrannassa,TapaninvainiossajaNiemenmäessä Ylemmänkorkeakouluasteentaitutkijakouluasteensuorittaneetasuvatenemmänkantakaupungissasekä keskisessäjapohjoisessahelsingissä.suurimmatosuudetlöytyvätkuusi-jalehtisaaresta,eirasta,pirkkolastajamunkkiniemestä. 11

12 Kuva 14. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus vuotiaasta väestöstä Helsingissä osaalueittain Siltamäki Puistola Tapanila Jakomäki Östersundom Malminkartano Kannelmäki Paloheinä Itä-Pakila Ala-Malmi Reimarla Ta li Lehtisaari Maunula Patola Kontula Mellunmäki Latokartano Koskela Viikinranta Myllypuro Vartioharju Etelä-Haaga Itäkeskus Itä-Pasila Arabianranta Länsi-Herttoniemi Aurinkolahti Roihuvuori Meri-Rastila Vallila Meilahti Kulosaari Linjat Yliskylä Etu-Töölö Katajanokka Ruoholahti Jollas Korkea-aste Myllykallio Ullanlinna Helsinki 48,7 % Jätkäsaari 61-74,7 (34) 48,7-60,9 (39) Santahamina 37-48,6 (27) 18,8-36,9 (19) Suomenlinna H elsingin kaupunkimittausosasto, Helsingin seudun kunnat ja HSY, 2016 Alle sadan henkilön alueet eivät ole mukana tarkastelussa. Maahanmuuttajienalueellinenkeskittyminenalentaajoidenkinalueidenkoulutustasoa,koskaheidänkoulutustaustastaaneioletietoa.Kuitenkin,jostarkastellaankokoväestöstäjapelkästäänSuomessasyntyneistäniidenosuutta,jotkaeivätolesuorittaneettutkintoa,heikoimpinaovatsamatviisiperuspiiriä.Suomessasyntyneistä25 64-vuotiaistajakomäkeläisistä31prosenttiaeiolluttutkintoa,kuteneiollut23prosentillamellunkyläläisistä,19prosentillamyllypurolaisista,17prosentillavuosaarelaisistaja16prosentilla vartiokyläläisistä.samoinkahdeksanparhaitenkouluttautunuttaovatsamoja,vertaileealueitasittenkoko väestöllätaivainsuomessasyntyneillä.enitenkoulutustasoaheikentävästimaahanmuuttajaväestövaikuttaavartiokylässä,mellunkylässä,kaarelassa,latokartanossa,pitäjänmäessäsekäpasilassa. 12

13 Koulutustason muutokset Helsingin alueilla Kaikkienperusasteenjälkeisentutkinnonsuorittaneidenosuusonkasvanut25 64-vuotiaillaHelsingissä 1,4prosenttiyksikköävuosina Peruspiireittäinkoulutustasonkasvuaonollutkahtalukuunottamattajokaisellaalueella,koulutustasolaskiVartiokylässäjaÖstersundomissa.Tutkinnonsuorittaneiden osuuskasvoienitenjakomäessä,suutarilassa,vallilassajamyllypurossa. KeskiasteenkoulutuksenosuusonlaskenutkokoHelsingissäjasuurimmallaosallaalueistakin.EnitenvähentymistäonVallilassa,KalliossajaTaka-Töölössä.Enitenkasvuaonalueilla,joissajoennestäänkeskiasteenosuusonollutsuurieliMyllypurossa,Jakomäessä,SuutarilassajaMellunmäessä. Korkea-asteenkoulutusosuusonnoussutHelsingissä2,4prosenttiyksikköävuosina Kasvuaon ollutkaikillaalueillakahtalukuunottamatta.vähentymistäonöstersundomissajavartiokylässäjahidasta kasvuonollutmellunkylässä,pitäjänmäelläjavuosaaressa.sensijaankorkea-asteennopeaakasvuaonollutvallilassa,vanhassakaupungissa,alppiharjussajakalliossa. Prosenttiyksikköä Kuva 15. Tutkinnon suorittaneiden osuuden muutos vuotiaalla väestöllä Helsingin peruspiireillä vuodesta 2010 vuoteen 2015, pylvään päässä lukuna kokonaismuutos 1,4 1,3 1,0 0,5 1,1 1,6 0,6 1,3 0,5 1,6 0,0 1,6 2,2 3,6 3,2 4,4 4,6 3,3 2,0 1,7 2,6 0,5 2,9 1,5 1,6 2,1 2,2 1,5 0,9 0,9 Keskiasteen tutkinnot Korkea-asteen tutkinnot -0,4 3,5 1,3 0,3-0, Helsinki Vironniemi Ullanlinna Kampinmalmi Taka-Töölö Lauttasaari Reijola Munkkiniemi Haaga Pitäjänmäki Kaarela Kallio Alppiharju Vallila Pasila Vanhakaupunki Maunula Länsi-Pakila Tuomarinkylä Oulunkylä Itä-Pakila Latokartano Pukinmäki Malmi Suutarila Puistola Jakomäki Kulosaaari Herttoniemi Laajasalo Vartiokylä Myllypuro Mellunkylä Vuosaari Östersundom 13

14 Taulukko 3. Helsingin vuotias väestö koulutusasteen mukaan suur- ja peruspiireittäin , % Alue Yhteensä, henkilöä Yhteensä Perusaste tai tuntematon Keskiaste Lukiokoulutus Korkea-aste Ammatillinen Yhteensä Alin Alempi Ylempi Tutkija Helsinki ,2 32,2 10,3 21,9 48,7 8,2 16,5 21,6 2,3 1. Eteläinen sp ,5 25,6 12,7 12,9 62,9 6,9 18,9 33,7 3,4 Vironniemi ,3 25,3 12,7 12,6 64,4 7,1 17,9 35,1 4,3 Ullanlinna ,0 27,0 14,5 12,5 62,0 6,3 17,1 35,3 3,3 Kampinmalmi ,2 26,4 12,8 13,7 60,4 6,4 19,4 31,4 3,1 Taka-Töölö ,1 25,6 12,8 12,7 63,4 6,0 20,7 32,9 3,7 Lauttasaari ,2 23,0 10,7 12,4 66,8 8,6 19,4 35,6 3,2 2. Läntinen sp ,3 31,1 9,9 21,2 51,6 8,7 17,9 22,4 2,6 Reijola ,7 29,5 11,3 18,2 56,8 8,1 19,0 26,3 3,4 Munkkiniemi ,2 25,3 10,8 14,5 64,6 9,4 17,7 33,3 4,2 Haaga ,8 29,5 10,0 19,4 54,7 7,6 20,5 24,3 2,4 Pitäjänmäki ,8 33,4 8,8 24,6 45,8 9,4 17,1 17,4 1,9 Kaarela ,3 35,9 9,0 26,9 40,8 9,2 15,4 14,6 1,6 3. Keskinen sp ,1 33,2 12,7 20,6 51,7 5,7 20,9 23,0 2,0 Kallio ,3 33,2 14,0 19,3 52,5 5,2 21,4 24,3 1,6 Alppiharju ,9 35,3 14,2 21,1 49,9 5,1 22,9 20,2 1,6 Vallila ,9 32,7 12,1 20,6 52,4 5,6 21,3 23,7 1,9 Pasila ,0 34,1 11,1 23,1 44,9 6,9 18,3 18,0 1,8 Vanhakaupunki ,4 32,2 10,9 21,2 53,5 6,5 19,7 24,3 3,0 4. Pohjoinen sp ,0 29,0 8,8 20,2 56,0 10,8 16,0 25,9 3,3 Maunula ,0 34,6 9,3 25,3 42,5 7,1 13,5 19,4 2,6 Länsi-Pakila ,1 22,8 8,0 14,8 68,1 12,9 15,9 34,7 4,6 Tuomarinkylä ,4 25,5 8,3 17,2 65,1 14,6 16,1 30,1 4,3 Oulunkylä ,5 30,4 9,1 21,3 53,1 9,4 17,4 23,6 2,7 Itä-Pakila ,0 28,8 9,2 19,6 59,2 12,8 17,2 26,3 2,9 5. Koillinen sp ,5 36,3 8,3 28,1 42,2 10,1 15,4 15,0 1,7 Latokartano ,7 33,4 8,9 24,5 44,9 7,7 16,5 18,1 2,6 Pukinmäki ,0 36,9 8,3 28,6 40,2 9,3 16,6 13,2 1,0 Malmi ,5 36,4 8,1 28,3 43,1 11,1 15,2 15,2 1,6 Suutarila ,5 39,0 8,4 30,6 41,6 11,9 16,2 12,4 1,0 Puistola ,3 36,5 8,0 28,5 44,3 12,0 15,3 15,3 1,7 Jakomäki ,2 44,0 6,9 37,1 18,8 5,1 7,7 5,5 0,5 6. Kaakkoinen sp ,9 32,6 9,9 22,7 49,5 9,3 15,2 22,6 2,3 Kulosaari ,4 25,0 12,5 12,5 63,6 7,8 15,7 35,3 4,8 Herttoniemi ,7 34,3 9,9 24,4 45,9 8,2 15,2 20,6 1,9 Laajasalo ,1 31,0 9,2 21,8 53,0 11,8 15,1 23,5 2,5 7. Itäinen sp ,6 38,0 8,3 29,7 34,5 9,5 11,8 11,9 1,3 Vartiokylä ,0 35,3 9,0 26,3 39,7 9,8 12,5 15,7 1,7 Myllypuro ,0 37,8 8,3 29,5 35,3 8,7 11,6 13,5 1,6 Mellunkylä ,8 41,1 7,9 33,2 27,2 8,6 9,9 7,7 0,9 Vuosaari ,2 36,6 8,2 28,3 38,2 10,5 13,2 13,2 1,4 8. Östersundomin sp ,2 27,3 7,6 19,6 59,6 17,8 13,3 25,3 3,3 Östersundom ,2 27,3 7,6 19,6 59,6 17,8 13,3 25,3 3,3 Tuntematon ,5 27,4 9,3 18,2 22,1 3,2 8,0 9,3 1,7 14

15 Laatuseloste Aineisto: KaikkitilastoaineistoonTilastokeskuksentuottamaa. Alueselitteet: PääkaupunkiseutuHelsinki,Espoo,Vantaa,Kauniainen. Helsinginseutupääkaupunkiseutuja10muutakuntaa:Hyvinkää,Järvenpää,Kerava,Kirkkonummi,Mäntsälä, Nurmijärvi,Pornainen,Sipoo,TuusulajaVihti. Koulutusselitteet: Väestönkoulutustasotilastoissaontiedot15vuottatäyttäneenväestöntutkintotiedoista,tutkinnotonluokiteltu henkilönkorkeimmansuoritetuntutkinnonmukaan,rinnakkaisissatutkinnoissaviimeksisuoritetuntutkinnon mukaan. VäestönkoulutustasotilastotsisältäväthenkilönkorkeimmanSuomessasuoritetuntutkinnon.UlkomaillasuoritetuistatutkinnoistasaadaantietojaOpetushallitukselta,TerveydenhuollonoikeusturvakeskuksestasekäTyöministeriöntyönhakijarekisteristä.Tutkintotiedotovatvainniillähenkilöillä,joillaonsuomalainenhenkilötunnus. Näistäsyystämonienulkomaalaistentutkintotiedotpuuttuvattutkintorekisteristä. Lukiojaammatillinenkoulutusovatkeskiasteenkoulutusta,astettakutsutaanmyöstoisenasteenkoulutukseksi. Lukiokoulutukseenlasketaannehenkilöt,jotkaovatsuorittaneetylioppilastutkinnon,muttaeivätmuutakeskiasteentutkintoa. Korkea-asteenkoulutusjaetaanluokkiinalin,alempi,ylempijatutkijakoulutus.Alinluokkakoostuulähinnäopistoasteensuorittaneista,koulutuksiksiluetaanmm.teknikon,agrologin,artenominjasairaanhoitajantutkinnot, jotkaeivätoleammattikorkeakoulututkintoja.alempaankorkeakoulutusasteeseenlasketaanammatillinenkorkea-aste,ammattikorkeakoulututkintosekäalempikorkeakoulututkinto.ylempäänkorkeakouluasteeseenkuuluvatylemmänammattikorkeakoulututkinnon,ylemmänkorkeakoulututkinnonsekälääkäreidenerikoistumiskoulutuksen suorittaneet. Lisensiaatin- tai tohtorintutkinnon suorittaneet lasketaan tutkijakoulutusasteeseen kuuluviksi. Kaikillatutkinnonsuorittajillatarkoitetaanperusasteenjälkeisentutkinnonsuorittaneidenmäärää.Pelkästään peruskoulun,keskikoulunjakansakoulunkäyneeteivätkuulututkinnonsuorittaneeseenväestöön. Koulutusasteluokittelu: Eiperusasteenjälkeistätutkintoataituntematon Keskiaste/toinenaste Lukiokoulutus Ammatillinenkoulutus Korkea-aste Alinkorkea-asteeliopistoaste Alempikorkeakouluaste Ammatillinenkorkea-aste Ammattikorkeakoulututkinto Alempikorkeakoulututkinto Ylempikorkeakouluaste Ylempiammattikorkeakoulututkinto Ylempikorkeakoulututkinto Lääkäreidenerikoistumiskoulutus Tutkijakoulutusaste Lisensiaatintutkinto Tohtorintutkinto Ikäluokkanatutkinnonsuorittaneidentarkastelussakäytetäänusein15vuottatäyttäneenväestönlisäksi vuotiaita,jollasaadaantyöikäistenjajotutkinnonsuorittaneidenkoulutustilanteestaparempikuva. Edelliset tiedot: Helsinginkaupungintietokeskuksentilastoja2016:22 15

16 TILASTOJA 2017:4 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ 2017:1 Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2016/2017 ja väestönmuutokset vuonna :2 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi maaliskuussa :3 Yleinen asumistuki Helsingissä vuonna 2016 TIEDUSTELUT Sanna Ranto, puh JULKAISIJA Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia, kaupunkitutkimus ja -tilastot SÄHKÖPOSTI ISSN

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 %

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 % Tutkijakoulutusaste Ylempi korkeakouluaste Alempi korkeakouluaste Alin korkea-aste Ammatillinen keskiaste Helsinki Helsingin seutu pl Helsinki Suomi pl Helsingin seutu Lukiokoulutus Perusaste tai tuntematon

Lisätiedot

2015:22. 2014:xx VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2013 lopussa

2015:22. 2014:xx VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2013 lopussa 2015:22 2014:xx VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2013 lopussa Helsinkiläisistä 25 64-vuotiaista 81 prosenttia oli suorittanut jonkin perusasteen jälkeisen

Lisätiedot

Asuntokuntien tulot, verot ja velat Helsingissä 2008

Asuntokuntien tulot, verot ja velat Helsingissä 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2010 tilastoja 40 Asuntokuntien tulot, verot ja velat Helsingissä 2008 TIEDUSTELUT Leena Hietaniemi E-mail etunimi.sukunimi@hel.fi Osoite PL 5500, 00099 Helsingin kaupunki

Lisätiedot

Nuorten tilanne Helsingissä. Tilastoja marraskuu 2013

Nuorten tilanne Helsingissä. Tilastoja marraskuu 2013 Nuorten tilanne Helsingissä Tilastoja marraskuu 2013 1 Nuoret 15-29-vuotiaat 15-29-vuotiaita oli Helsingissä 135 528 vuoden 2013 alussa, heidän osuutensa on 22 % koko Helsingin väestöstä ja 14 % koko maan

Lisätiedot

KAUPUNGIN VUOKRA-ASUNNOT JA ASUKKAAT 2010

KAUPUNGIN VUOKRA-ASUNNOT JA ASUKKAAT 2010 KAUPUNGIN VUOKRA-ASUNNOT JA ASUKKAAT 2010 16 TIALSTOJA 2011 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Maija Vihavainen, p. tel. 09 310 36398 Pekka Vuori, p. - tel. 09 310 36300 Eija Rauniomaa, p. tel. 09 310

Lisätiedot

2015:1. Toimitilamarkkinat Helsingissä syksyllä 2014. 1. Yleistä. Liike- ja tuotannollisten tilojen käyttöasteet laskeneet

2015:1. Toimitilamarkkinat Helsingissä syksyllä 2014. 1. Yleistä. Liike- ja tuotannollisten tilojen käyttöasteet laskeneet 2015:1 Toimitilamarkkinat Helsingissä syksyllä 2014 1. Yleistä Heikko taloustilanne heijastuu laaja-alaisesti toimitilojen vuokramarkkinoille. Kiinteistösijoitusmarkkinat ovat toisaalta puolestaan osoittaneet

Lisätiedot

TILASTOJA 2015:3. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-joulukuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus

TILASTOJA 2015:3. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-joulukuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus TILASTOJA 2015:3 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-joulukuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen Puh. 09 310 36386 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Toimitilamarkkinat Helsingissä syksyllä 2013

Toimitilamarkkinat Helsingissä syksyllä 2013 4 2014 1 Yleistä Epävarmuus tulevasta talouskehityksestä on näkynyt kiinteistömarkkinoiden kaikilla rintamilla. Kiinteistökauppojen volyymi on ollut alhaista, rakentaminen hiljentynyt ja toimitilojen vuokraaminen

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi kesäkuussa 2013

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi kesäkuussa 2013 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi kesäkuussa 2013 Tilastoja 2013:25 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Päivi Selander Puh.09-310 36411 etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

TILASTOJA 2014:30. Väestön ja väestönmuutosten. seudulla tammi-syyskuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus

TILASTOJA 2014:30. Väestön ja väestönmuutosten. seudulla tammi-syyskuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus TILASTOJA 2014:30 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen Puh. 09 310 36386 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Viite: Opetusministeriön päätökset 25.6.2002 ja 27.9.2002 (36/400/2002) Asia: Opetushallinnon koulutusluokituksen muuttaminen

Viite: Opetusministeriön päätökset 25.6.2002 ja 27.9.2002 (36/400/2002) Asia: Opetushallinnon koulutusluokituksen muuttaminen Dnro 19/400/2004 Pvm 25.3.2004 Jakelussa mainituille Viite: Opetusministeriön päätökset 25.6.2002 ja 27.9.2002 (36/400/2002) Asia: Opetushallinnon koulutusluokituksen muuttaminen Opetusministeriö on päättänyt

Lisätiedot

kunnista tammi maaliskuussa

kunnista tammi maaliskuussa Tilastoja 2014:13 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja etoja Helsingin seudun kunnista tammi maaliskuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Tiivistelmä Väkiluku on kasvanut määrältään

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun bussiliikenne AKT:n lakon aikana

Pääkaupunkiseudun bussiliikenne AKT:n lakon aikana Tyyppi Linja Reitti Liikennöitsijä 1 Liikennöitsijä 2 Liikennöitsijä 3 Liikennöinti Helsinki 11 Rautatientori - Korkeasaari(Mustikkamaa) Nobina Ei ajeta Helsinki 14 Eira - Pajamäki Helsingin Bussiliikenne

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2015

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2015 2015:25 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2015 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

Hyvä vapaa-aika. -kehittämis- ja tutkimushanke 2013 2017

Hyvä vapaa-aika. -kehittämis- ja tutkimushanke 2013 2017 Hyvä vapaa-aika -kehittämis- ja 2013 2017 Suutarila Puistola Tuomarinkylä Jakomäki Itä-pakila Malmi Kaarela Länsi-pakila Pukinmä ki Mellunkylä Pitäjänmäki Oulunkylä Maunula Latokartano Ha aga Myl lypuro

Lisätiedot

Linjojen liikennöinti bussilakon aikana 1

Linjojen liikennöinti bussilakon aikana 1 Linjojen liikennöinti bussilakon aikana 1 11 Rautatientori - Korkeasaari(Mustikkamaa) 14 Eira - Pajamäki 14B Hernesaari - Meilahden klinikat 15 Länsisatamank. - Ruoholahti(M) - Länsiterminaali 15V Salmisaari

Lisätiedot

Helsingin reumayhdistyksen jäsenkysely 2004

Helsingin reumayhdistyksen jäsenkysely 2004 Helsingin reumayhdistyksen jäsenkysely 2004 Tulokset Helsinki syyskuussa 2004 Dipl.-Soc.Sc. Peter Hilger Itämerenkatu 8 C 59, 01800 Helsinki peter.hilger@helsinki.fi & Helsingin Reumayhdistyksen työryhmä

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot

19.05.2015. Puh. 09 809 3210. Puh. 09 668 9910 Capellan puistotie 5 Setlementtiasumisoikeus Oy Läntinen Brahenkatu 2, 3 krs, 00510 HELSINKI

19.05.2015. Puh. 09 809 3210. Puh. 09 668 9910 Capellan puistotie 5 Setlementtiasumisoikeus Oy Läntinen Brahenkatu 2, 3 krs, 00510 HELSINKI ASUMISOIKEUSASUNNOT 1 Kunta: Haettava alue: Suuralue: Helsinki Kaikki Kantakaupunki Arabianranta Toini Muonan katu 3 b Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy Tuulikuja 2, 02100 ESPOO 01.10.03 Kerrostalo 42 1-4

Lisätiedot

Muuttoliike 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015

Muuttoliike 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015 Muuttoliike 213 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.215 Hyvinkään muuttoliiketilastot Muuttoliiketilastot kuvaavat henkilöiden muuttoja. Tilastoissa erotellaan Suomen aluerajojen ylittävät muutot eli

Lisätiedot

Kuvio 1. Työpaikkamäärän muutos edellisestä vuodesta Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla 2002 2009. Helsinki Espoo Vantaa

Kuvio 1. Työpaikkamäärän muutos edellisestä vuodesta Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla 2002 2009. Helsinki Espoo Vantaa TILASTOJA 10 2012 TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ 2009 Helsingissä työssä 155 000 ulkopaikkakuntalaista Helsingissä oli vuoden 2009 lopussa yhteensä 380 579 työpaikkaa Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Edellisestä

Lisätiedot

Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 13.1.2015

Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 13.1.2015 Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 13.1.2015 Väestötilastot 2013 Väestötilastojen avulla seurataan Hyvinkään väestömäärän kehitystä ja väestörakennetta.

Lisätiedot

2015:16 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015

2015:16 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015 2015:16 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä 71,5 prosenttia, mikä oli 0,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin

Lisätiedot

VUOSITILASTO 2013. Helsingin. seurakuntayhtymä

VUOSITILASTO 2013. Helsingin. seurakuntayhtymä VUOSITILASTO 2013 Helsingin seurakuntayhtymä Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Vuoden 2013 väestömuutosten yhteenveto... 3 3. Läsnä oleva väestö (väkiluku) 31.12.2013... 4 4. Kirkkoon kuuluminen seurakunnittain

Lisätiedot

Palveluverkko Ehdotukset

Palveluverkko Ehdotukset Palveluverkko Ehdotukset Kaikki virastot (luonnos) 25.11.2009 Tulosteen koko: A2 Maatullin ala-aste Tapulikaupungin kirjasto Puistolan terveysasema Töyrynummen ala-aste Siltamäen ala-aste Puistolan kirjasto

Lisätiedot

VUOSITILASTO 2014 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ

VUOSITILASTO 2014 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ VUOSITILASTO 2014 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Vuoden 2014 jäsentietojen yhteenveto... 2 3. Kartta kirkkoon kuuluminen seurakunnittain... 3 4. Kirkkoon kuuluminen seurakunnittain...

Lisätiedot

Vuositilasto 2011. Johdanto...3. Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2011 väestömuutosten yhteenveto...4

Vuositilasto 2011. Johdanto...3. Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2011 väestömuutosten yhteenveto...4 Vuositilasto 2011 Johdanto...3 Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2011 väestömuutosten yhteenveto...4 Helsingin seurakuntayhtymän läsnä oleva väestö (väkiluku) 31.12.2011...5 Kirkkoon kuuluminen seurakunnittain

Lisätiedot

Harrastukset ja vapaa-aika nuorten tulevaisuuden mahdollistajina

Harrastukset ja vapaa-aika nuorten tulevaisuuden mahdollistajina Sosiologipäivät 2015: Harrastukset ja vapaa-aika nuorten tulevaisuuden mahdollistajina Hyvä vapaa-aika -kehittämis- ja tutkimushanke 2013 2017 Projektipäällikkö Eeva Ahtee Tutkija Anna Anttila Hyvä vapaa-aika

Lisätiedot

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2007/08 ja väestönmuutokset vuonna 2007

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2007/08 ja väestönmuutokset vuonna 2007 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS tilastoja Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2007/08 ja väestönmuutokset vuonna 2007 2008 22 Helsingfors befolkning vid årsskiftet 2007/08 och befolkningsförändringar år

Lisätiedot

Vuositilasto 2012. Johdanto..3. Kirkkoon kuuluminen seurakunnittain 31.12.2012 6. Helsingin kaupungin väkiluvun ja seurakuntayhtymän läsnä olevan

Vuositilasto 2012. Johdanto..3. Kirkkoon kuuluminen seurakunnittain 31.12.2012 6. Helsingin kaupungin väkiluvun ja seurakuntayhtymän läsnä olevan VUOSITILASTO 2012 Johdanto..3 n vuoden 2012 väestömuutosten yhteenveto.4 n läsnä oleva väestö (väkiluku) 31.12.2012..5 Kirkkoon kuuluminen seurakunnittain 31.12.2012 6 Helsingin kaupungin väkiluvun ja

Lisätiedot

Seudulliset paikkatiedot ja niiden soveltaminen. ja seurannassa. Arja Salmi

Seudulliset paikkatiedot ja niiden soveltaminen. ja seurannassa. Arja Salmi Seudulliset paikkatiedot ja niiden soveltaminen Helsingin seudun MALaiesopimuksen valmistelussa ja seurannassa Arja Salmi MAL-aiesopimus Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen Maankäytön, Asumisen

Lisätiedot

Tilastoja Kaakkois-Suomen aikuiskoulutuksesta

Tilastoja Kaakkois-Suomen aikuiskoulutuksesta Tilastoja Kaakkois-Suomen aikuiskoulutuksesta Tarja Paananen 7/2010 Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN JULKAISUJA

Lisätiedot

Välimallin vuokra-asunnot ja muu asuntotuotanto Helsingissä 2009 2013 (elokuu)

Välimallin vuokra-asunnot ja muu asuntotuotanto Helsingissä 2009 2013 (elokuu) Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 10 2014 Välimallin vuokra-asunnot ja muu asuntotuotanto Helsingissä 2009 2013 (elokuu) Valokuvat: Eija Rauniomaa Yllä:Aurinkolahti, Alla:Herttoniemi Taloudellinen

Lisätiedot

Perehdytyksen palautekysely HOK-Elanto II-09

Perehdytyksen palautekysely HOK-Elanto II-09 Perehdytyksen palautekysely HOK-Elanto II-09 Tervetuloa vastaamaan perehdytyksen palautekyselyyn! Palautteesi on ensiarvoisen tärkeää perehdyttämisen kehittämiseksi. HOK-Elannon Henkilöstötoiminnot hallinnoi

Lisätiedot

Kartat VANTAA ESPOO HELSINKI. Maps. LAAJASALO Sarvastonkaari 23, 00840 HELSINKI LEPPÄVAARA Vanha maantie, 02650 ESPOO

Kartat VANTAA ESPOO HELSINKI. Maps. LAAJASALO Sarvastonkaari 23, 00840 HELSINKI LEPPÄVAARA Vanha maantie, 02650 ESPOO Kartat Maps ALA-MALMI Lallintie 12, 00700 HELSINKI CITY / NARINKKATORI Narinkka, 00100 HELSINKI TÖÖLÖ Urheilukatu 7, 00250 HELSINKI KALLIO Helsinginkatu 23, 00510 HELSINKI KONTULA Rintinpolku, 00940 HELSINKI

Lisätiedot

Avautuvat työpaikat (ammattirakenteen muutos + poistumat )

Avautuvat työpaikat (ammattirakenteen muutos + poistumat ) KM 8.5.2007 Avautuvat työpaikat (ammattirakenteen muutos + poistumat ) Taulukko 1.1 Avautuvat työpaikat 2005-2020, henkeä vuodessa ( Tavoitekehitys, Pääammattiryhmät) Pirkan- Pääammattiryhmät maa Häme

Lisätiedot

TOIMITILAMARKKINAT HELSINGISSÄ SYKSYLLÄ

TOIMITILAMARKKINAT HELSINGISSÄ SYKSYLLÄ TILASTOJA 2 2013 TOIMITILAMARKKINAT HELSINGISSÄ SYKSYLLÄ 2012 1 Yleistä Rahoitusmarkkinoiden ja yleisen taloustilanteen epävarmuus on heijastunut edelleen kiinteistösijoitusmarkkinoiden eri osa-alueille.

Lisätiedot

Tuotetunnus Hinta Alv 0%

Tuotetunnus Hinta Alv 0% ELISA ADSL HINNASTO YRITYKSILLE 1.7.2015 ALKAEN 1/7 ELISA ADSL HINNASTO YRITYKSILLE 1.7.2015 ALKAEN HINNAT ALV 0% 1M/512k 2M/512k 8M/1M Full rate 24M/1M Full rate Helsingin seutu (sis. Helsinki, Espoo,

Lisätiedot

TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNASSA

TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNASSA TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNASSA 7:15 8:30 Aamurukouspiiri Tuomiokirkon kappelin alasalissa 12 12:30 Päivärukous Tuomiokirkossa 18 19 Ekumeeninen Luottamuksen rukoushetki Tuomiokirkon kryptassa 12 12:30 Päivärukous

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Koulutus 2013 Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakoulujen uusien opiskelijoiden määrä väheni Tilastokeskuksen mukaan jen tutkintoon johtavan koulutuksen uusien opiskelijoiden

Lisätiedot

Muuttajien taloudellinen tausta tietoja Vantaalle ja Vantaalta muuttaneista vuosilta 1996-98

Muuttajien taloudellinen tausta tietoja Vantaalle ja Vantaalta muuttaneista vuosilta 1996-98 Tilastokatsaus 21:4 Vantaan kaupunki Tilasto ja tutkimus 29.3.21 Katsauksen laatija: Hannu Kyttälä, puh. 8392 2716 sähköposti: hannu.kyttala@vantaa.fi B6 : 21 ISSN 786-7832, ISSN 786-7476 Muuttajien taloudellinen

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäkäynti 2010

Opiskelijoiden työssäkäynti 2010 Koulutus 2012 Opiskelijoiden työssäkäynti 2010 Opiskelijoiden työssäkäynti yleisempää vuonna 2010 kuin vuotta aiemmin Tilastokeskuksen tietojen mukaan opiskelijoiden työssäkäynti oli yleisempää vuonna

Lisätiedot

Helsingin ulkomaalaisväestö vuonna 2011

Helsingin ulkomaalaisväestö vuonna 2011 41 Helsingin ulkomaalaisväestö vuonna 211 Helsingin vieraskieliset 211 Muut 28 % Venäjä 22 % Ranska 2 % Turkki 2 % Espanja 3 % Saksa 2 % Kurdi 3 % Kiina 4 % Arabia 5 % Englanti 7 % Somali 1 % Viro 12 %

Lisätiedot

LUKIOIDEN KESKIARVOT JA PISTEET VUOSINA 2010 2013 HUOM. Urheilu ja lukioiden IB-linjat on koottu tiedoston loppuun erikseen.

LUKIOIDEN KESKIARVOT JA PISTEET VUOSINA 2010 2013 HUOM. Urheilu ja lukioiden IB-linjat on koottu tiedoston loppuun erikseen. LUKIOIDEN KESKIARVOT JA PISTEET VUOSINA 2010 2013 HUOM. Urheilu ja lukioiden IB-linjat on koottu tiedoston loppuun erikseen. VANTAA Lumon lukio Korso - yleislukio 7,38 7,17 7,38 7,17 - esittävän taiteen

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2010

Ammatillinen koulutus 2010 Koulutus 2011 Ammatillinen koulutus 2010 Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet Oppisopimuskoulutuksessa 59 700 osallistujaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteiseen

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ - BAROMETRI 2014

TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ - BAROMETRI 2014 TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ - BAROMETRI 2014 Keskeiset tulokset KTI Kiinteistötieto Oy Taustaa Barometrin tavoitteena on kartoittaa pääkaupunkiseudulla toimivien yritysten toimistotilojen käyttöön liittyviä

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Tampere 10.2.2009 Janne Vainikainen Helsingin yliopisto Teknillinen korkeakoulu Turun yliopisto Tampereen yliopisto Oulun yliopisto Jyväskylän yliopisto Tampereen

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2009

Ammatillinen koulutus 2009 Koulutus 2010 Ammatillinen koulutus 2009 Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet Oppisopimuskoulutuksessa 66 000 osallistujaa vuonna 2009 Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteiseen

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäkäynti 2012

Opiskelijoiden työssäkäynti 2012 Koulutus 2014 Opiskelijoiden työssäkäynti 2012 Työssäkäyvien opiskelijoiden määrä väheni Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan työssäkäyvien opiskelijoiden määrä väheni 3 prosenttiyksikköä vuonna

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus kevät 2011 Helsingin seudun liikenne JLO / Operatiiviset tutkimukset 30.9.2011 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus (ASTY) joukkoliikenteen

Lisätiedot

- 48 - 8.1. KAUPUNGIN KOULULAITOKSEN KOULUT, OPPILAAT, OPETTAJAT JA OPETUSTUNNIT

- 48 - 8.1. KAUPUNGIN KOULULAITOKSEN KOULUT, OPPILAAT, OPETTAJAT JA OPETUSTUNNIT - 48-8. SIVISTYSTOIMI 8.1. KAUPUNGIN KOULULAITOKSEN KOULUT, OPPILAAT, OPETTAJAT JA OPETUSTUNNIT 2008-200 200-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Kouluja Peruskoulut 5 5 5 6 6 6 Lyseon lukio 1

Lisätiedot

Tilastokatsaus 9:2013

Tilastokatsaus 9:2013 Tilastokatsaus 9:2013 Vantaa 31.10.2013 Tietopalvelu B15:2013 1 Työpaikat ja työssäkäynti Vantaalla vuonna 2011 Työvoima ja työllisyys Vantaalla 31.12.2011 Vantaalla työllisen työvoiman määrä oli 101 348

Lisätiedot

tilastoja KULTTUURIALAN TYÖPAIKAT JA YRITYSTEN TOIMIPAIKAT HELSINGISSÄ HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS

tilastoja KULTTUURIALAN TYÖPAIKAT JA YRITYSTEN TOIMIPAIKAT HELSINGISSÄ HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2009 tilastoja 15 KULTTUURIALAN TYÖPAIKAT JA YRITYSTEN TOIMIPAIKAT HELSINGISSÄ Kuva: Helsingin kaupunginmuseo Hakasalmen huvila. Helsingin kaupungin kuvapankki/matti Tirri

Lisätiedot

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345 Oppilaitosten tutkintoon johtamaton vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345 Oppilaitoksen nimi Täyttäjän sukunimi Täyttäjän etunimi Puhelin esim. 015-12345678 Faksi esim. 015-12345678 Päivämäärä esim. 01032013

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Koulutus 2014 Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakouluissa 138 700 opiskelijaa Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa oli 138 700 opiskelijaa vuonna 2014.

Lisätiedot

Kunta Liikuntapaikan nimi Liikuntapaikkatyyppi Kuntaosa Omistaja Ylläpitäjä Akaa Toijalan monitoimihallin lähiliikuntapaikka Lähiliikuntapaikka Kunta

Kunta Liikuntapaikan nimi Liikuntapaikkatyyppi Kuntaosa Omistaja Ylläpitäjä Akaa Toijalan monitoimihallin lähiliikuntapaikka Lähiliikuntapaikka Kunta Akaa Toijalan monitoimihallin lähiliikuntapaikka Lähiliikuntapaikka Kunta Kunta / liikuntatoimi Akaa Pappilan koulun lähiliikuntapaikka Lähiliikuntapaikka Kunta Ei tietoa Akaa Hirvialhon lähiliikuntapaikka

Lisätiedot

Auto 1 Espoon asema/ menot Auto 1/1 klo 8:00 ja toinen kierros n.9:30 1/2 klo 8:15 ja toinen kierros n. 9:45 1/3 klo 8:30 ja toinen kierros n.

Auto 1 Espoon asema/ menot Auto 1/1 klo 8:00 ja toinen kierros n.9:30 1/2 klo 8:15 ja toinen kierros n. 9:45 1/3 klo 8:30 ja toinen kierros n. Auto 1 Espoon asema/ menot Auto 1/1 klo 8:00 ja toinen kierros n.9:30 1/2 klo 8:15 ja toinen kierros n. 9:45 1/3 klo 8:30 ja toinen kierros n. 10:00 Espoon asema/ 46 päätepysäkki, virastotalojen puoli

Lisätiedot

Aviapolis-tilastot. Kesäkuu 2008

Aviapolis-tilastot. Kesäkuu 2008 -tilastot Kesäkuu 2008 Väestö ikäryhmittäin Aviapoliksen suuralueella ja koko Vantaalla 1.1.2008 ja ennuste 1.1.2018 100 90 väestöosuus, % 80 70 60 50 40 30 20 10 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat 25-64 -vuotiaat

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

KOULUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA TKOULUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2007-2012 T Luonnos lausunnolle 6/2007, määräaika 9/2007 T Esitys valmis 12.10.2007 T Sivistyspoliittisen ministeriryhmän käsittely 10-11/2007 T Valtioneuvoston

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Koulutus 2015 Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Ammattikorkeakoulututkinnot Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen määrä jatkoi kasvuaan Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuonna 2014 ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Korkeasti koulutettujen työllisyys

Korkeasti koulutettujen työllisyys Korkeasti koulutettujen työllisyys Heikki Taulu ekonomisti Akava Tulevaisuuden tekijät -seminaari Käsitteet selviksi Työikäinen väestö = kaikki Suomessa asuvat 1 74 -vuotiaat Työvoima = työikäiseen väestöön

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma. Missä mennään helmikuussa 2014

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma. Missä mennään helmikuussa 2014 Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Missä mennään helmikuussa 2014 Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma on osa nuorisotakuuta. Ohjelman tavoitteena on vähentää koulutuksen

Lisätiedot

ROTARYPIIRI D 1420 30.8.2006

ROTARYPIIRI D 1420 30.8.2006 ROTARYPIIRI D 1420 30.8.2006 Aika Klubi Presidentti 2006/07 15.08. ti 16.00 Nurmijärvi - Klaukkala, hallitus x Juhani Brodkin 15.08. ti 17.30 Nurmijärvi - Klaukkala x Juhani Brodkin 21.08.-27.08.2006 21.08.

Lisätiedot

Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa

Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa Mika Tuononen Suomalaisten koulutustaso on korkea vai onko näin sittenkään? Korkeakoulutuksen laajuudesta ja mahdollisesta ylimitoituksesta on keskusteltu

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Muuttajien taustatiedot. 12.5.2014 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Muuttajien taustatiedot. 12.5.2014 Jukka Tapio Toimintaympäristö Muuttajien taustatiedot Dialuettelo Dia 3 Kuntien välinen nettomuutto Tampereella iän mukaan 2013 Dia 4 Kuntien välinen nettomuutto kehyskunnissa iän mukaan 2013 Dia 4 Tampereen maahan-

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011 Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011 Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Tampere 4.4.2011 Matias Ansaharju www.tampere.fi/tilastot etunimi.sukunimi@tampere.fi Tampereen kaupunki Tietotuotanto

Lisätiedot

Kaikkien Helsinki -kyselyn vastausten tiivistelmä

Kaikkien Helsinki -kyselyn vastausten tiivistelmä Kaikkien Helsinki -kyselyn vastausten tiivistelmä Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka keräsi syyskuussa 2009 Kaikkien Helsinki - kyselyllä helsinkiläisten mielipiteitä, kokemuksia ja ideoita asuntoloista,

Lisätiedot

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot:

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Lohjan kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 26-213 Lähteet LIITE 3 Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Kaavio 1. Lohjan väkiluku vuosina 1995-25 Kaavio 2. Väkiluvun muutos Lohjalla vuodesta

Lisätiedot

Koulutuksellisen tasa-arvon toimenpideohjelma. Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen

Koulutuksellisen tasa-arvon toimenpideohjelma. Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen Koulutuksellisen tasa-arvon toimenpideohjelma Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen Taustaa Hallitusohjelma: Sukupuolten välisiä eroja osaamistuloksissa, koulutukseen osallistumisessa ja koulutuksen suorittamisessa

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2014

Yliopistokoulutus 2014 Koulutus 25 Yliopistokoulutus 2 Yliopistojen opiskelijamäärä väheni ja tutkintojen määrä kasvoi vuonna 2 Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli

Lisätiedot

OPISKELIJAT, tutkintoon johtava koulutus

OPISKELIJAT, tutkintoon johtava koulutus 2 AMMATTIKORKEAKOULUT Sisältö 4 Esipuhe 6 Koulutusjärjestelmä OPISKELIJAT, tutkintoon johtava koulutus 8 Aloittaneet, opiskelijat ja tutkinnot 1997-2003 10 Aikuiskoulutuksen aloittaneet, opiskelijat ja

Lisätiedot

Helsingin kaupungin tilaamat prosenttirahahankkeet taiteilija nimi vuosi kohde Nordin Antti Flai Flai 1992 Konalan ala asteen koulu, Hilatie 1,

Helsingin kaupungin tilaamat prosenttirahahankkeet taiteilija nimi vuosi kohde Nordin Antti Flai Flai 1992 Konalan ala asteen koulu, Hilatie 1, Helsingin kaupungin tilaamat prosenttirahahankkeet taiteilija nimi vuosi kohde Nordin Antti Flai Flai 1992 Konalan ala asteen koulu, Hilatie 1, Konala Marila Sakari Viva 1992 Kanneltalo, Klaneettitie 5,

Lisätiedot

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019 Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019 25 000 22 500 20 000 Ennuste 19 016 väestön määrä 17 500 15 000 12 500 10 000 15 042 7 500 5 000 2 500 0 1991 1993 1995 1997

Lisätiedot

HELSINGIN ULKOMAALAISVÄESTÖ VUONNA 2013

HELSINGIN ULKOMAALAISVÄESTÖ VUONNA 2013 31 2013 HELSINGIN ULKOMAALAISVÄESTÖ VUONNA 2013 Turkki 2% Muut 24 % Venäjä 21 % Vietnam 2% Persia 2% Viro 14 % Ranska 2% Saksa 2% Espanja 3% Kurdi 3% Kiina 4% Arabia 5% Englanti 6% Somali 10 % Sisällys

Lisätiedot

t i l a s t o j a Koulutuksesta valmistuneiden sijoittuminen työelämään

t i l a s t o j a Koulutuksesta valmistuneiden sijoittuminen työelämään H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S 2010 t i l a s t o j a 39 Koulutuksesta valmistuneiden sijoittuminen työelämään Helsingin seudulla ammatillisesta, ammattikorkeakoulutuksesta ja

Lisätiedot

ISBN pdf. Avainsanat - Nyckelord - Key words sairastavuus, terveyspalvelujen käyttö, terveyserot, terveyskeskus, HUS, ICD-10

ISBN pdf. Avainsanat - Nyckelord - Key words sairastavuus, terveyspalvelujen käyttö, terveyserot, terveyskeskus, HUS, ICD-10 Tekijä(t) - Författare - Author(s) Juha Nyman, Riitta Simoila ja Outi Väistö Julkaisun nimi Publikationens titel Title of the Publication Helsinkiläisten sairastavuus ja terveyskeskuksen järjestämien palvelujen

Lisätiedot

Kun koulu jää kesken: tapahtumaketju tulevaisuuteen

Kun koulu jää kesken: tapahtumaketju tulevaisuuteen SOSTE 15.8.2013, Tulottomat ja toimettomat Kun koulu jää kesken: tapahtumaketju tulevaisuuteen jukka.ohtonen(at)sosiaalikehitys.com p. 045 8722 118 Aleksis Kiven katu 24 C 33200 Tampere 30-34 -vuotiaiden

Lisätiedot

VÄESTÖ JA ALUEKEHITYS

VÄESTÖ JA ALUEKEHITYS Osa 1 KAAKKOIS-PIRKANMAAN VÄESTÖ Marja Mönkkönen Pomoottori ry & Kaakkois-Pirkanmaan seutukunta 2008 Kuva: Leo Koppana 2005 VÄESTÖ JA ALUEKEHITYS Alueiden kehittämisen aluekehityksen tarkoituksena on hallita

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2013

Yliopistokoulutus 2013 Koulutus 014 Yliopistokoulutus 013 Yliopistotutkinnon suorittaneet Ylempien korkeakoulututkintojen määrä kasvoi lähes 6 prosenttia Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan ylempiä korkeakoulututkintoja

Lisätiedot

Tietoa akavalaisista Kainuussa

Tietoa akavalaisista Kainuussa Tietoa akavalaisista Kainuussa 7.5.05 Risto Kauppinen Tulevaisuusfoorumi Sotkamo Työttömät*, Kainuu 0 05, lkm. 0 05, Kainuu 0/ 05/ Perusaste 79-0 -5, Keskiaste 0 9 5,0 Alin korkea-aste 0 5 - -, Korkeasti

Lisätiedot

Tohtorit työelämässä. Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1

Tohtorit työelämässä. Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1 Tohtorit työelämässä Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1 Ammattikorkeakoulut yleisesti Suomessa on 29 ammattikorkeakoulua, joiden koulutusalat

Lisätiedot

Mitä viime vuosien tilastot kertovat Hämeen väestöstä?

Mitä viime vuosien tilastot kertovat Hämeen väestöstä? NÄKYMIÄ MAALISKUU 2014 HÄMEEN ELY-KESKUS Mitä viime vuosien tilastot kertovat Hämeen väestöstä? Johdanto 2 l Muuttoliike 3 l Työssäkäynti 4 l Ulkomaalaiset 8 l Väestön koulutusrakenne 11 l Väestön määrä

Lisätiedot

Ennakointi ammatillisessa koulutuksessa

Ennakointi ammatillisessa koulutuksessa Ennakointi ammatillisessa koulutuksessa Läpäisyntehostamisohjelman työseminaari 11.5.2015 Samuli Leveälahti Opetusneuvos Ennakointi- ja strateginen kehittäminen -yksikkö Opetushallitus Sisältö Läpäisystä,

Lisätiedot

Työvoima- ja koulutustarve 2025 Markku Aholainen maakunta-asiamies Etelä-Savon maakuntaliitto

Työvoima- ja koulutustarve 2025 Markku Aholainen maakunta-asiamies Etelä-Savon maakuntaliitto Työvoima- ja koulutustarve 2025 maakunta-asiamies Etelä-Savon maakuntaliitto Maakunnan suunnittelun kokonaisuus UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO -STRATEGIA MAAKUNTAOHJELMA MAAKUNTAKAAVA Budj. rahoitus EU-ohj.rahoitus

Lisätiedot

LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET

LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET Lukion jälkeen vaihtoehtoina Ammatilliset perustutkinnot Ammattikorkeakoulut Yliopistot sekä tiede- ja taidekorkeakoulut Opiskelu ulkomailla AMMATILLISET Tarjoavat

Lisätiedot

Työmarkkinoilla on tilaa kaikille!

Työmarkkinoilla on tilaa kaikille! Työmarkkinoilla on tilaa kaikille! Kokemus esiin 50+ -loppuseminaari Monitoimikeskus LUMO 22.4. 2015 Patrik Tötterman, FT, ylitarkastaja Ikääntyvän työntekijän työuran turvaamisen haasteet Osaamisen murros

Lisätiedot

OJU Osaamisen juurruttaminen -projekti Tietoa työelämästä ja koulutuksesta Varsinais-Suomessa

OJU Osaamisen juurruttaminen -projekti Tietoa työelämästä ja koulutuksesta Varsinais-Suomessa OJU Osaamisen juurruttaminen -projekti Tietoa työelämästä ja koulutuksesta Varsinais-Suomessa Päivitetty 11/2005 1 TYÖLLISET 2 TYÖVOIMAN 3 OPPILAITOKSIIN 4 OPPILAITOKSISTA 5 OPPILAITOKSET 1.1. Työlliset

Lisätiedot

Syrjäytymisen ehkäisy ja vähentäminen -työryhmän raportti

Syrjäytymisen ehkäisy ja vähentäminen -työryhmän raportti Syrjäytymisen ehkäisy ja vähentäminen -työryhmän raportti Helsingin kaupungin turvallisuusohjelman alatyöryhmä Helsingin kaupungin hallintokeskus Turvallisuus- ja valmiusosasto 30.10.2009 Tekijät: Julkaisija:

Lisätiedot

Helsingissä. Tässä esitteessä kuvataan 40 asukastilaa, joista 32 on esteetöntä.

Helsingissä. Tässä esitteessä kuvataan 40 asukastilaa, joista 32 on esteetöntä. Tässä esitteessä kuvataan 40 asukastilaa, joista 32 on esteetöntä. Asukkaiden ja tilojen käyttäjien aktiivisuus, ideat ja osaaminen tekevät asukastiloista omaleimaisia ja kiinnostavia. Monenlaista tekemistä

Lisätiedot

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007 -tilastoja lokakuu 2007 Väestö ikäryhmittäin -alueella ja koko Vantaalla 1.1.2007 ja ennuste 1.1.2015 väestöosuus, % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2007 2015 2007 2015 Vantaa 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

HELSINGIN TAKSI-DATA OY

HELSINGIN TAKSI-DATA OY T H D KULJETTAJAN OHJEET - Laatutavoitteet - Dataohjesäännöt - Puhelinnumerot - Helsingin isot ruudut ja taksiasemat - Ympäristön ruudut - Yhteisliikenneasemat - Pukeutumisohjesääntö HELSINGIN TAKSI-DATA

Lisätiedot

Syntymäkohortti 1987 tietoa korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnista väestötasolla

Syntymäkohortti 1987 tietoa korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnista väestötasolla Syntymäkohortti 1987 tietoa korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnista väestötasolla Liisa Törmäkangas, FT, Tutkija Reija Paananen, FT, Erikoistutkija Marko Merikukka, FM, Tilastotutkija Mika Gissler, Tutkimusprofessori

Lisätiedot

KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

kuka tuottaa ja mistä työvoima - kunta-alan työvoimatilanne Neuvottelupäällikkö Jorma Palola KT Kuntatyönantajat

kuka tuottaa ja mistä työvoima - kunta-alan työvoimatilanne Neuvottelupäällikkö Jorma Palola KT Kuntatyönantajat Sosiaalipalvelujen tuottaminen kuka tuottaa ja mistä työvoima - kunta-alan työvoimatilanne til Neuvottelupäällikkö Jorma Palola KT Kuntatyönantajat Kunta ala tänään Palkansaajat eri työmarkkinasektoreilla

Lisätiedot

Muuttajien taustatiedot 2005

Muuttajien taustatiedot 2005 TILASTOTIEDOTE Sivu 1 / 1 2008:9 30.5.2008 Muuttajien taustatiedot 2005 Tilastokeskus julkaisi muuttajien taustatiedot vuodelta 2005 poikkeuksellisen myöhään eli huhtikuun lopussa 2008. Tampereelle muutti

Lisätiedot

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2:2010 B2:2010

Tilastokatsaus 2:2010 B2:2010 Tilastokatsaus 2:2010 B2:2010 11.2.2010 Vantaan kaupunki Tietopalvelu Muuttajien taloudellinen tausta tietoja Vantaalle ja Vantaalta muuttaneista vuosilta 1998-2007 Työvoimaan kuuluvista tulomuuttajista

Lisätiedot

LÄPÄISY TEHOSTUU Osaamisen is en ja si ja v si is v ty is ksen ty parha r aksi a

LÄPÄISY TEHOSTUU Osaamisen is en ja si ja v si is v ty is ksen ty parha r aksi a LÄPÄISY TEHOSTUU Ajatusta alkuun Kukaan ei kysy, mitä mulle kuuluu Suomessa keskeyttämistä on käsitelty voittopuolisesti yksilön ongelmallisuutena koulujärjestelmän ongelmana näkemisen sijaan. A-M. Souto

Lisätiedot