2017:4 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2015 lopussa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2017:4 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2015 lopussa"

Transkriptio

1 2017:4 Sanna Ranto VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2015 lopussa Helsinkiläisistä25 64-vuotiaista81prosenttiaolisuorittanutjonkinperusasteenjälkeisentutkinnonvuoden2015lopussaTilastokeskuksentutkintorekisterinmukaan.Keskiasteentutkinto,eliylioppilastutkinto taiammatillinentutkinto,oli32prosentillahelsinkiläisistä.korkea-asteentutkintooli49prosentilla.lukumäärällisestiniitä,joillaeiollutperusasteenjälkeistätutkintoa,oli69172henkilöä25 64-vuotiaista. Helsingissäylemmänkorkeakoulututkinnonsuorittaneitaonnytyhtäpaljonkuinammatillisenkeskiasteen tutkinnonsuorittaneita,22prosenttia25 64-vuotiaista.Verrattunakokomaahantilannehyvinerilainen; kokomaan25 64-vuotiaistaammatillinentutkintoon39prosentillajaylempikorkeakoulututkinto12prosentilla. Helsinginseudullakoulutustasossaonkunnittainsuurtavaihtelua.PerusasteenjälkeisentutkinnonsuorittaneidenosuusväestöstäonkokomaankeskiarvoasuurempiKauniaisissa,JärvenpäässäjaSipoossa.Kauniaislaisista25 64-vuotiaistajopa90prosenttiaonsuorittanutperusasteenjälkeisentutkinnon.Alhaisin tutkinnonsuorittaneidenosuusonvantaalla,keravalla,helsingissäjapornaisissa. KeskiasteenammatillisiatutkintojaonenitenMäntsälässä,PornaisissajaHyvinkäällänäissäkunnissatutkintojasuorittaneidenosuusonnoin40prosenttiajaylikokomaankeskiarvon.PelkänlukionsuorittaneidenosuusonsuurinHelsingissä,KauniaisissajaEspoossa.Helsingin25 64-vuotiaastaväestöstäkymmenelläprosentillakorkeintutkintoonylioppilastutkinto. Kuva 1. Helsingin, Helsingin seudun ja koko maan vuotias väestö koulutusasteen mukaan

2 Korkea-asteentutkinnonsuorittaneidenväestöosuuksissaonisoimmaterotHelsinginseudunkuntienvälillä:kauniaislaisista69prosentillaonkorkea-asteentutkinto,mäntsäläläisistä32prosentilla.MyösPornainen,Vantaa,Kerava,VihtijaHyvinkääjäävätkokomaankeskiarvonalapuolelle.Espoolaisistataasylipuolellaonkorkea-asteentutkinto,helsinkiläistäjakirkkonummelaisistalähespuolella. SuurimaahanmuuttajaväestövaikuttaaHelsinginkoulutusrakenteeseen.Koulutusrakennetilastotperustuvatväestöntutkintorekisteriin,jossaovatkaikkiSuomessasuoritetuttutkinnot,muttaulkomaillasuoritetuistatutkinnoistaonrekisterissätietovainjoissaintapauksissa.Jostarkastellaanäidinkieleltäänvainsuomenjaruotsinkielisenväestönkoulutusrakennetta,Helsinginasemasuhteessamuuhunmaahanmuuttuu. Suomen-jaruotsinkielisistä25 64-vuotiaistahelsinkiläisistä88prosenttiaonsuorittanutperusasteenjälkeisentutkinnon,mikäonkorkeampikuinvastaavaosuusmuuallaHelsinginseudulla(86%)jamuualla Suomessa(86%).Pelkästäänkotimaankielisiähelsinkiläisiätarkasteltaessaetenkinkorkea-asteentutkinnonsuorittaneidenosuudenmerkityskasvaa.Muuallamaassaammatillisenkeskiasteenosuuskasvaamerkittävimmin. Taulukko 1. Helsingin seudun vuotias väestö koulutusasteen mukaan Yhteensä, henkilöä Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa Yhteensä Keskiaste Lukiokoulutus Ammatillinen Yhteensä Alin korkea-aste Korkea-aste Alempi Ylempi korkea- korkeakouluastkouluaste Tutkijakoulutusaste Helsinki ,2 32,2 10,3 21,9 48,7 8,2 16,5 21,6 2,3 Espoo ,4 28,1 8,0 20,0 54,5 10,6 16,5 24,6 2,8 Vantaa ,1 39,3 7,2 32,1 37,5 10,6 15,0 11,1 0,9 Hyvinkää ,4 44,4 5,1 39,4 38,2 13,1 14,3 10,2 0,6 Järvenpää ,4 42,4 5,9 36,5 41,2 13,2 15,0 12,1 0,9 Nurmijärvi ,0 42,3 5,7 36,6 40,7 13,6 14,7 11,5 1,0 Kirkkonummi ,1 34,6 6,7 28,0 48,2 13,0 15,7 17,7 1,8 Tuusula ,2 41,3 5,7 35,6 41,5 13,5 15,2 11,9 0,9 Kerava ,1 41,0 6,0 35,1 37,9 11,5 15,0 10,7 0,8 Vihti ,2 43,6 5,9 37,7 38,2 12,8 14,1 10,4 0,8 Mäntsälä ,1 49,8 4,3 45,5 32,1 11,7 12,2 7,6 0,5 Sipoo ,5 38,4 6,5 31,9 45,1 14,3 14,9 14,6 1,3 Kauniainen ,6 21,3 9,4 11,9 69,1 11,2 15,1 38,5 4,3 Pornainen ,1 48,4 4,9 43,5 32,5 12,9 11,7 7,4 0,6 Helsingin seutu ,1 34,4 8,4 26,0 46,5 10,0 15,9 18,6 1,9 Helsingin seutu pl Helsinki ,0 36,3 6,9 29,4 44,7 11,5 15,4 16,2 1,6 Koko maa pl Helsingin seutu ,7 48,3 4,3 43,9 36,0 11,7 13,5 9,8 0,9 Koko maa ,7 44,4 5,5 38,9 39,0 11,3 14,2 12,3 1,2 Vain suomen- ja ruotsinkielinen väestö Helsinki ,0 36,7 9,0 27,7 50,3 11,3 17,0 20,1 2,0 Helsingin seutu pl Helsinki ,6 38,6 7,3 31,3 47,8 12,8 16,3 17,2 1,6 Koko maa pl Helsingin seutu ,9 49,4 4,3 45,1 36,7 12,2 13,8 9,8 0,9 Koko maa ,7 46,1 5,6 40,6 40,2 11,9 14,6 12,5 1,2 2

3 Helsingin seutu kansainvälisessä vertailussa KansainvälisissävertailuissaHelsinginseutupärjääkoulutustasollaanerittäinhyvin.Eurostatintietojen mukaanhelsinginseudulla(uudenmaanmaakunta)olieuroopanunioninnuts2-alueistakahdeksanneksi korkeimminkoulutettuväestö.tiedotperustuvattyövoimatutkimuksentuloksiineivätkäoleverrattavissa rekisteritietoihin,joihintilastokeskuksenkoulutusrakennetilastotpohjautuvat.kaikkiaperusasteenjälkeisiätutkintojavertaillessahelsinginseutujääenemmänkärkijoukosta.helsinginseutuontuolloin50.tarkasteltavista317nuts2-alueesta. NuortenkoulutustasoavertaillessaHelsinginseututippuuhiemanvertailussa.PerusasteenjälkeistentutkintojenosuudellaHelsinginseudun30 34-vuotiaatnuoretpääsevät77.sijalleNuts2-alueista(316alueestatiedot).Korkea-asteentutkintoja30 34-vuotiaillaoli22.enitenEuroopan315alueesta. Kuva 2. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus vuotiaasta väestöstä Euroopan Nuts2- alueilla vuonna % Uusimaa; 51, Sisältää ISCED 5-8 tasot. Tarkastelussa 317 NUTS2-aluetta, Uusimaa 8. Lähde: Eurostat, EU Labour Force Survey data Nuts2-alueet Tutkinnot koulutusaloittain Helsinkiläisistä25 64-vuotiaistatutkinnonsuorittaneista24prosentillaolitutkintoyhteiskuntatieteiden, liiketaloudenjahallinnonalalta.20prosentillaolitutkintotekniikanjaliikenteenalalta.tilannepoikkeaa kokomaasta,jossakolmannes(32%)olisuorittanuttutkintonsatekniikanjaliikenteenalalta,jayhteiskuntatieteellisenjahallinnonalantutkinnonsuorittaneidenosuusolipienempi(18%).kokomaahanverrattunahelsingissäonmyösrunsaamminkulttuurialaltavalmistuneitasekäpelkästäänyleissivistävänelilukiokoulutuksensuorittaneita. Helsinkiläistenmatkailu-,ravitsemus-jatalousalallatutkinnotovatyleisimminkeskiasteentutkintoja(70 %).Myöstekniikanjaliikenteenalallakeskiasteentutkintoonpuolella.Alemmankorkea-asteentutkinnot ovatyleisimpiäyhteiskuntatieteiden,liiketaloudenjahallinnonalalla(44%),sosiaali-jaterveysalalla(43 %)sekäkulttuurialalla(40%).ylemmänkorkea-asteentutkintojenosuusonkorkeinhumanistisellajakasvatusalalla(68%)jaluonnontieteidenalalla(53%).etenkinluonnonvara-jaympäristöalaltavalmistuneet 3

4 ovathelsingissäkokomaatauseamminylemmänkorkea-asteensuorittaneita.myösyhteiskuntatieteiden, liiketaloudenjahallinnonalaltasekätekniikanjaliikenteenalallahelsinkiläisetovatmuutamaatauseamminsuorittaneettutkintonsaylemmälläkorkea-asteella. Koulutusalatovatedelleenhyvinsukupuolittuneet.Sosiaali-,terveys-jaliikunta-alaltatutkinnonsuorittaneistaneljäviidestäon naisia.samoinhumanistinenjakasvatusalasekämatkailujaravitsemusalaovat naisvaltaisiaaloja.miesvaltaisiaalojaovatselkeästitekniikanjaliikenteenalasekämuuala(sisältäämm. poliisi-,pelastus-jasotilasalan).sukupuolivaltaisuuskoulutusaloittainonhelsingissäkuitenkinvähäisempääkuinkokomaassakeskimäärin. Kuva 3. Helsingin, sen seudun ja muun maan vuotiaat tutkinnon suorittaneet koulutusaloittain Yleissivistävä koulutus Humanistinen ja kasvatusala Kulttuuriala Yhteiskuntat., liiketal. ja hallinnon ala Luonnontieteiden ala Tekniikan ja liikenteen ala Luonnonvara- ja ympäristöala Helsinki Helsingin seutu ilman Helsinkiä Suomi ilman Helsingin seutua Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Matkailu-, ravitsemus- ja talousala Muu koulutus 0 % Muu koulutus sisältää sotilas- ja rajavartioalan, palo- ja pelastusalan, poliisialan, vankeinhoidon sekä muun tai tuntemattoman koulutuksen. Kuva vuotiaiden helsinkiläisten suorittamat tutkinnot koulutusaloittain koulutusasteen mukaan Humanistinen ja kasvatusala Kulttuuriala Yhteiskuntat., liiketal. ja hallinnon ala Luonnontieteiden ala Tekniikan ja liikenteen ala Luonnonvara- ja ympäristöala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Matkailu-, ravitsemus- ja talousala Muu koulutus 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Keskiaste Alempi korkea-aste Ylempi korkea-aste Alempi korkea-aste = alin korkea-aste + alempi korkeakouluaste, ylempi korkea-aste = ylempi korkeakouluaste + tutkijakoulutusaste 4

5 Helsinkiläisten koulutustaso iän mukaan Enitenperusasteenjälkeisiätutkintojaonhelsinkiläisillä36 40-vuotiailla,muttaläheskaikistaikäluokista 23ja58ikävuodenvälilläyli80prosenttiaonsuorittanuttutkinnon.Keskiasteentutkintojaonenitenalle 25-vuotiailla,heilläetenkinlukiokoulutusta.Ylipuolella30 44-vuotiaistaonkorkea-asteentutkinto. Tutkinnonsuorittaneidenosuuseinousemilläänikäluokallayli85prosentin,kunsekokomaanväestöllä ylittyy36 54-vuotiaidenikäluokissa.Tutkinnonsuorittaneidenosuusonkokomaassahelsinkiläisiäkorkeampikaikissaikäluokissavanhimpialukuunottamatta;vasta60ikävuodenjälkeenhelsinkiläisetovatmuun Suomensamanikäisiäkoulutetumpia,jaerokoulutustasossakasvaamitäenemmänikääon.Suurinero kokomaahanon40 49-vuotiailla. KeskiasteenammatillisiatutkintojaonHelsingineri-ikäiselläväestöllähyvintasaisesti,suurinelinoinneljänneksenosuusniitäon22 26sekä47 65-vuotiailla.OpiskelijakaupunkinaHelsingissäonrunsaastiylioppilastutkinnonsuorittanuttaalle30-vuotiastaväestöä.Vajaallapuolella20 24-vuotiaistahelsinkiläisistä ylioppilastutkintoonkorkeinsuoritettututkinto.myösisoosavanhemmistaikäluokistajääpelkänlukiokoulutuksenvaraan;esimerkiksi30 39vuotiaistajokakymmenennenkorkeinkoulutusonlukiokoulutus, muuallamaassavastaavaosuusonkuusiprosenttia. Korkea-asteentutkintojaoneniten30 44-vuotiallahelsinkiläisillä,heistäylipuoletonsuorittanutkorkeaasteentutkinnon.Neljänneksellä25 35-vuotiaistaonalempikorkeakouluasteentutkinto vuotiaista taasneljännekselläonylemmänkorkeakouluasteentutkinto.lisensiaatti-taitohtorintutkinnonsuorittaneitaonmelkotasaisestinoinkolmellaprosentilla36ikävuodestaeteenpäin.korkea-asteentutkintojasuorittaneidenosuusonhuomattavastisuurempihelsingissäkokomaahanverrattunakaikissaikäluokissa.ero onsuurinkolmekymppisilläsekäyli60-vuotiailla. Kotimaankielisessäväestössätutkinnonsuorittaneidenosuusonkasvanutneljälläprosenttiyksiköllävuosina jakasvua on ollutkaikissaikäluokissa.muutosta tarkastellaankotimaankielisistä,jotta maahanmuutonvaikutustaeriikäluokkiinsaadaanpienennettyä.enitenkoulutustasoonkasvanutyli60- vuotiailla, kun korkeammin koulutetut ikäluokat ikääntyvät. Päälle viisikymppisillä ovat nousseet sekä keski-ettäkorkea-asteentutkinnonsuorittaneidenosuus.tätänuoremmillaovatkasvaneetvainkorkeaasteentutkinnonsuorittaneidenosuuskeskiasteenosuudenvähetessä. Kuva 5. Helsingin vuotiaan väestön koulutusrakenne Henkilöä Tutkijakoulutusaste Ylempi korkeakouluaste Alempi korkeakouluaste Alin korkea-aste Ammatillinen koulutus Lukiokoulutus Perusaste tai tuntematon Ikä 5

6 Kuva 6. Koulutustason muutos ikäryhmittäin suomen- ja ruotsinkielisistä vuosina Helsingissä Prosenttiyksikkömuutos tutkinnon suorittaneiden väestöosuuksissa Korkea-aste 1 Keskiaste Prosenttiyksikköä Yhteensä Helsinkiläisten koulutustaso sukupuolen mukaan Helsinkiläisetnaisetovatmiehiäparemminkouluttautuneita,25 64-vuotiaistanaisista84prosenttiaon suorittanutperusasteenjälkeisentutkinnon,miehistä77prosenttia.myöskokomaassasukupuoltenvälillä onvastaavankokoinenero.miehilläonnaisiaenemmänkeskiasteentutkintoja,sekäylioppilastutkintoja ettäammatillisiatutkintoja vuotiaistamiehistä35prosentillaolikeskiasteenkoulutus,naisista29 prosentilla.korkea-asteentutkintoontaasselvästinaisvaltainen;55prosentillanaisistaonkorkea-asteen tutkinto,miehistä42prosentilla.erityisensuurisukupuoltenvälineneroon30 44-vuotiailla,joistanaisista 86prosenttiaoliperusasteenjälkeinentutkintoja61prosenttiakorkea-asteentutkinto.Miehistävastaavat prosenttiluvutolivat77ja44. Kuva vuotiaat helsinkiläiset miehet ja naiset perusasteen jälkeisen tutkinnon mukaan % ,5 19,2 14,1 18,9 6,2 23,3 2,2 23,9 10,2 20, Tutkijakoulutusaste Ylempi korkeakouluaste Alempi korkeakouluaste Alin korkea-aste Ammatillinen koulutus Lukiokoulutus ,1 Miehet 8,5 Naiset 6

7 Vielävuonna1991helsinkiläisetmiehetolivatnaisiakoulutetumpia,muttatämänjälkeennaistenkoulutustasonnousuonollutselvästimiehiänopeampaa.Perusasteenjälkeisentutkinnonsuorittaneidennaisten väestöosuusonkasvanut8,9prosenttiyksikköävuosina ,kunmiehilläkasvuaonvain4,1prosenttiyksikköä.Myöskokomaassanaistenkoulutustasokasvaamiehiänopeammin,muttaerosukupuolten välilläeioleniinsuuri.kokomaanmiestenkoulutustasokasvaahelsinkiläismiehiänopeammin.vuosina tutkinnonsuorittaneidenmiestenosuusonkasvanut10,5prosenttiyksikköäjanaisten13,6. Vuoden 2015 aikana tutkinnon suorittaneiden osuus helsinkiläisistä miehistä laski, naisilla osuus nousi edelleenhieman.pelkästäänkotimaankielisiätarkasteltaessakoulutustasojatkoimyösmiehilläedelleen kasvuaanjasukupuoltenvälineneroeioleniinsuuri.helsinkiläisistäsuomenjaruotsinkielisistä25 64 vuotiaistamiehistä85prosenttiaolisuorittanutperusasteenjälkeisentutkinnon,naisista90prosenttia. Helsinginulkomaalaistaustainenväestöonpainottunutmiehiin,helsinkiläisistä25 64-vuotiaistamiehistä 18prosenttiaonvieraskielisiä,naisista15prosenttia.Lisäksivieraskielisillänaisillaonuseamminmerkintä tutkinnosta(49%)kuinmiehillä(41%),jotennämäasiatvaikuttavatmiestenkoulutustasonviimeaikaiseenkehitykseen. Kuva 8. Perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuus vuotiaista helsinkiläisistä vuosina sukupuolen mukaan % Koko maa - Naiset Helsinki - Naiset Koko maa - Miehet Helsinki - Miehet Helsinkiläisten koulutustaso äidinkielen ja ulkomaalaistaustaisuuden mukaan Äidinkieleltäänruotsinkielisetovatsuomenkielisiäenemmänkoulutettuja;ruotsinkielisistä25 64-vuotiaista90prosentillaoliperusasteenjälkeisentutkinnonsuorittaneitavuoden2015lopussa,suomenkielisistä88prosentilla.Keskiasteenkoulutustaruotsinkielisilläonkuitenkinvähemmän,vain28prosentilla, kunsuomenkielisistäkeskiasteentutkintoon35prosentilla.ruotsinkielisilläonenemmänkorkea-asteen koulutusta;62prosentilla25 64-vuotiaistaolikorkea-asteentutkintosuoritettu,suomenkielisillä53prosentilla.Helsinkiläistenruotsinkielistenkoulutusrakennepoikkeaahuomattavastikokomaanruotsinkielisistä.Kokomaanruotsinkielisilläonhuomattavastienemmänammatillistakeskiasteenkoulutustajaselkeästivähemmänkorkea-asteenkoulutusta. Muunkuinsuomenjaruotsinkielistenkoulutustasoaonvaikeaverratakokoväestöön,koskatutkintotilastoissaonalipeittoamaahanmuuttajienkohdalla.VäestönkoulutusrakennetilastotsisältäväthenkilönkorkeimmanSuomessasuoritetuntutkinnonsekäneulkomaillasuoritetuttutkinnot,joistasaadaantietojaeri rekistereistämm.opetushallitukselta,terveydenhuollonoikeusturvakeskuksestasekätyöministeriöntyön- hakijarekisteristä.ulkomaillasuoritetuistajasuomessarekisteröidyistätutkinnoistasuurinosaonkorkea- 7

8 asteentutkintoja.tutkintotiedotovatvainniillähenkilöillä,joillaonsuomalainenhenkilötunnus.näistä syistäjohtuenmonienulkomaalaistaustaistentutkintotiedotpuuttuvatkintutkintorekisteristä.helsinkiläisistävieraskielisistä25 64-vuotiaista45prosentillaonmerkittykoulutustutkintorekisteriin,samoinulkomaillasyntyneillä. Maahanmuuttajienlastenelins.ensimmäisensukupolvensuomalaistenkoulutusrakennettasensijaanon mielekästätarkastellatutkintojenkautta,koskaheovatsuomessasyntyneitäjakouluttautuneita.ensimmäisenpolvensuomalaistenmäärätovatvielähyvinpienetjasuurimmillaanneovatnuoremmissaikäluokissa.perusasteenjälkeinentutkintooli78prosentillaniilläsuomessasyntyneillä25 64-vuotiaalla,joidenmolemmattaiainoavanhempiolisyntynytulkomailla.KaikillaSuomessasyntyneillähelsinkiläisillä tutkintooli88prosentilla. Ensimmäisen polven suomalaisten koulutustaso jää muista helsinkiläisistä jälkeen nuorissa ikäluokissa vuotiaistaensimmäisenpolvensuomalaisistavain59prosenttiaolisuorittanutperusasteenjälkeisentutkinnonvuoden2015lopussa,kunkaikillaSuomessasyntyneilläsamanikäisillätutkintooli85prosentilla.Vanhemmissaikäluokissaensimmäisenpolvenedustajatsaavatkantaväestöähiemanparemmin kiinni;25 29-vuotiaista72prosentillaolitutkinto,kaikillaSuomessasyntyneillä91prosentilla. Taulukko vuotiaiden koulutusaste äidinkielen mukaan Helsinki Koko maa Yhteensä Suomi Ruotsi Yhteensä Suomi Ruotsi Yhteensä, henkilöä % Perusaste tai tuntematon 19,2 12,4 10,0 16,7 13,6 14,3 Keskiaste yhteensä 32,2 34,8 27,6 44,4 46,4 40,5 Lukiokoulutus 10,3 11,1 13,9 5,5 5,5 7,2 Ammatillinen koulutus 21,9 23,7 13,7 38,9 40,9 33,3 Korkea-aste yhteensä 48,7 52,8 62,4 39,0 40,0 45,2 Alin korkea-aste 8,2 9,4 7,8 11,3 11,9 12,4 Alempi korkeakouluaste 16,5 17,8 19,7 14,2 14,6 15,4 Ylempi korkeakouluaste 21,6 23,2 31,8 12,3 12,3 16,1 Tutkijakoulutusaste 2,3 2,4 3,1 1,2 1,2 1,3 Kuva 9. Tutkinnon suorittaneiden osuus helsinkiläisistä syntyperän mukaan Korkea-aste 40 Keskiaste Kaikki Suomessa syntyneet Suomessa syntyneet, ulkomailla syntyneet vanhemmat Kaikki Suomessa syntyneet Suomessa syntyneet, ulkomailla syntyneet vanhemmat Kaikki Suomessa syntyneet Suomessa syntyneet, ulkomailla syntyneet vanhemmat vuotiaat vuotiaat Yhteensä vuotiaat 8

9 Koulutustason kehitys viime vuosina Tutkinnonsuorittaneidenosuushelsinkiläisistälaskiensimmäistäkertaavuonna2015.Samalaskunäkyi myösmuuallahelsinginseudulla.vielä2000-luvunalussahelsingissäolimuutamaatakorkeampiväestön koulutustaso25 64-vuotiailla,muttavuonna2005perusasteenjälkeisentutkinnonsuorittaneidenosuus jäihelsinginseudunkeskiarvonallejavuonna2008kokomaankeskiarvonalle. Nuoremmissa ikäluokissa muutos tapahtui jo aikaisemmin, vuotiaissa tutkinnon suorittaneiden osuusjäikokomaankeskiarvonallevuonna luvullatutkinnonsuorittaneidenosuusnuorista työikäisistä vakiintui 82 prosentin tasolle, ja myös muun seudun osuus laski samalle tasolle. Muualla maassatutkinnonsuorittaneidenosuus25 44-vuotiaistavakiintui86prosentintietämille.Helsingissänuoremmissaikäluokissaovatvähentyneetetenkinkeskiasteentutkinnot,seudullamyöskorkea-asteentutkinnot.Vanhemmissaikäluokissatutkinnonsuorittaneidenosuusjatkaaedelleenkasvuaan. OsasyynäkehitykselleonollutmaahanmuutonkohdistuminenpääkaupunkiseudullejaHelsinkiin.Väestön koulutusrakennettapystytääntarkastelemaankattavastiainoastaanniiltähenkilöiltäjoillatutkintoonsuomessasuoritettu.muuttajatovatuseimmitenikärakenteeltaannuoria,jotenvaikutusonsuurinnuorempiin ikäluokkiin.vuonna2005erokokoväestönjakotimaankielistentutkinnonsuorittaneidenvälilläolialle kolmeprosenttiyksikköä,vuonna2015eroonkasvanutseitsemäänprosenttiyksikköön. Kuva 10. Tutkinnon suorittaneiden osuus vuotiaasta väestöstä Helsingissä, sen seudulla ja muussa maassa vuosina % Helsinki Helsingin seutu pl Helsinki Suomi pl Helsingin seutu Kuva 11. Tutkinnon suorittaneiden osuus vuotiaasta väestöstä äidinkielen mukaan vuosina 2005, % Koko väestö Suomen ja ruotsinkieliset

10 Koulutustason alueelliset erot Helsingissä Kuva 12. Ilman perusasteen jälkeisen tutkintoa olevien osuus vuotiaasta väestöstä Helsingissä osa-alueittain Siltamäki Puistola Tapanila Jakomäki Östersundom Malminkartano Kannelmäki Paloheinä Itä-Pakila Ala-Malmi Reimarla Ta li Lehtisaari Maunula Patola Kontula Mellunmäki Latokartano Koskela Viikinranta Myllypuro Vartioharju Etelä-Haaga Itäkeskus Itä-Pasila Arabianranta Länsi-Herttoniemi Aurinkolahti Roihuvuori Meri-Rastila Vallila Meilahti Kulosaari Linjat Yliskylä Etu-Töölö Perusasteenjälkeinentutkintoon81prosentillahelsinkiläisistä25 64-vuotiaista.Tutkinnonsuorittaneidenosuusvaihtelee63ja95prosentinvälilläHelsingin120ylisadanasukkaanosa-alueella.VähitentutkintojaolisuoritettuitäisessäjakoillisessaHelsingissä.YlikolmanneksellaväestöstäeioleperusasteenjälkeistätutkintoaJakomäessä,Kontulassa,ItäkeskuksessajaKurkimäessä.SuurimmillaantutkinnonsuorittaneidenosuudetovatSantahaminassa,Viikinrannassa,Paloheinässä,MarttilassajaLandbossa. Katajanokka Ruoholahti Jollas Perusaste tai tuntematon Myllykallio Ullanlinna Helsinki 19,2 % Jätkäsaari (18) 19,2-25,9 (22) Santahamina 12-19,1 (43) 4-11,9 (36) Suomenlinna H elsingin kaupunkimittausosasto, Helsingin seudun kunnat ja HSY, 2016 Alle sadan henkilön alueet eivät ole mukana tarkastelussa. Keskiasteentutkinnonsuorittaneidenosuus25 64-vuotiaistaonhelsinkiläisillä32prosenttia.Ylioppilastutkintokorkeimpanatutkintonaonkymmenelläprosentilla.Vainylioppilastutkinnonsuorittaneidensuuret keskittymät sijoittuvat opiskelija-asumisen yhteyteen. Marttilassa, Kluuvissa, Viikin tiedepuistossa, TorkkelinmäessäjaUllanlinnassaylioppilastutkinnonsuorittaneidenosuusnouseeyli15prosenttiin.Esikaupunkialueillaylioppilaidenosuudetovatpieniä. Keskiasteenammatillisiatutkintojaon22prosentilla.AmmatillisentutkinnonsuorittaneetpainottuvatitäiseenjakoilliseenHelsinkiin.Jakomäen,Alppikylän,Mellunmäen,VesalanjaKivikonasukkaistaylikolmannesonsuorittanutammatillisentutkinnon.PienimmilläänkeskiasteenammatillisentutkinnonsuorittaneidenosuusonKuusisaaressa,KaivopuistossajaLehtisaaressaallekymmenestyöikäisistä. 10

11 Kuva 13. Ammatillisen keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus vuotiaasta väestöstä Helsingissä osa-alueittain Siltamäki Puistola Tapanila Jakomäki Östersundom Malminkartano Kannelmäki Paloheinä Itä-Pakila Ala-Malmi Reimarla Ta li Lehtisaari Maunula Patola Kontula Mellunmäki Latokartano Koskela Viikinranta Myllypuro Vartioharju Etelä-Haaga Itäkeskus Itä-Pasila Arabianranta Länsi-Herttoniemi Aurinkolahti Roihuvuori Meri-Rastila Vallila Meilahti Kulosaari Linjat Yliskylä Etu-Töölö Katajanokka Ruoholahti Myllykallio Ullanlinna Jätkäsaari Suomenlinna H elsingin kaupunkimittausosasto, Helsingin seudun kunnat ja HSY, 2016 Alle sadan henkilön alueet eivät ole mukana tarkastelussa. Santahamina Jollas Ammatillinen keskiaste Helsinki 21,9 % (25) 21,9-27,9 (32) 16-21,8 (31) 7-15,9 (31) Korkea-asteentutkinnonsuorittaneissaonenitenhajontaaHelsinginalueidenvälillä,osuudetvaihtelevat 19prosentista75prosenttiinosa-alueittain.KaikistaHelsingin25 64-vuotiaista49prosenttiaonsuorittanutkorkea-asteentutkinnon.Enitenkorkea-asteentutkintojalöytyyeteläisestä,pohjoisestajaläntisestä Helsingistä.Yli70prosentinosuuteenkorkea-asteentutkinnonsuorittaneistanousevatKuusisaari,Kruunuvuorenranta,Viikinranta,KarhusaarijaPaloheinä.PieninosuusontaasJakomäessä,KontulassajaItäkeskuksessa. Alimmankorkea-asteentaialimmankorkeakouluasteentutkinnonsuorittaneetovatlevittäytyneettasaisemminympäriHelsinkiä.VähitentutkintojalöytyyitäisestäHelsingistäjakantakaupungista.Enitenalempiakorkea-asteen tutkintojaonlandbossa, Kruunuvuorenrannassa,TapaninvainiossajaNiemenmäessä Ylemmänkorkeakouluasteentaitutkijakouluasteensuorittaneetasuvatenemmänkantakaupungissasekä keskisessäjapohjoisessahelsingissä.suurimmatosuudetlöytyvätkuusi-jalehtisaaresta,eirasta,pirkkolastajamunkkiniemestä. 11

12 Kuva 14. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus vuotiaasta väestöstä Helsingissä osaalueittain Siltamäki Puistola Tapanila Jakomäki Östersundom Malminkartano Kannelmäki Paloheinä Itä-Pakila Ala-Malmi Reimarla Ta li Lehtisaari Maunula Patola Kontula Mellunmäki Latokartano Koskela Viikinranta Myllypuro Vartioharju Etelä-Haaga Itäkeskus Itä-Pasila Arabianranta Länsi-Herttoniemi Aurinkolahti Roihuvuori Meri-Rastila Vallila Meilahti Kulosaari Linjat Yliskylä Etu-Töölö Katajanokka Ruoholahti Jollas Korkea-aste Myllykallio Ullanlinna Helsinki 48,7 % Jätkäsaari 61-74,7 (34) 48,7-60,9 (39) Santahamina 37-48,6 (27) 18,8-36,9 (19) Suomenlinna H elsingin kaupunkimittausosasto, Helsingin seudun kunnat ja HSY, 2016 Alle sadan henkilön alueet eivät ole mukana tarkastelussa. Maahanmuuttajienalueellinenkeskittyminenalentaajoidenkinalueidenkoulutustasoa,koskaheidänkoulutustaustastaaneioletietoa.Kuitenkin,jostarkastellaankokoväestöstäjapelkästäänSuomessasyntyneistäniidenosuutta,jotkaeivätolesuorittaneettutkintoa,heikoimpinaovatsamatviisiperuspiiriä.Suomessasyntyneistä25 64-vuotiaistajakomäkeläisistä31prosenttiaeiolluttutkintoa,kuteneiollut23prosentillamellunkyläläisistä,19prosentillamyllypurolaisista,17prosentillavuosaarelaisistaja16prosentilla vartiokyläläisistä.samoinkahdeksanparhaitenkouluttautunuttaovatsamoja,vertaileealueitasittenkoko väestöllätaivainsuomessasyntyneillä.enitenkoulutustasoaheikentävästimaahanmuuttajaväestövaikuttaavartiokylässä,mellunkylässä,kaarelassa,latokartanossa,pitäjänmäessäsekäpasilassa. 12

13 Koulutustason muutokset Helsingin alueilla Kaikkienperusasteenjälkeisentutkinnonsuorittaneidenosuusonkasvanut25 64-vuotiaillaHelsingissä 1,4prosenttiyksikköävuosina Peruspiireittäinkoulutustasonkasvuaonollutkahtalukuunottamattajokaisellaalueella,koulutustasolaskiVartiokylässäjaÖstersundomissa.Tutkinnonsuorittaneiden osuuskasvoienitenjakomäessä,suutarilassa,vallilassajamyllypurossa. KeskiasteenkoulutuksenosuusonlaskenutkokoHelsingissäjasuurimmallaosallaalueistakin.EnitenvähentymistäonVallilassa,KalliossajaTaka-Töölössä.Enitenkasvuaonalueilla,joissajoennestäänkeskiasteenosuusonollutsuurieliMyllypurossa,Jakomäessä,SuutarilassajaMellunmäessä. Korkea-asteenkoulutusosuusonnoussutHelsingissä2,4prosenttiyksikköävuosina Kasvuaon ollutkaikillaalueillakahtalukuunottamatta.vähentymistäonöstersundomissajavartiokylässäjahidasta kasvuonollutmellunkylässä,pitäjänmäelläjavuosaaressa.sensijaankorkea-asteennopeaakasvuaonollutvallilassa,vanhassakaupungissa,alppiharjussajakalliossa. Prosenttiyksikköä Kuva 15. Tutkinnon suorittaneiden osuuden muutos vuotiaalla väestöllä Helsingin peruspiireillä vuodesta 2010 vuoteen 2015, pylvään päässä lukuna kokonaismuutos 1,4 1,3 1,0 0,5 1,1 1,6 0,6 1,3 0,5 1,6 0,0 1,6 2,2 3,6 3,2 4,4 4,6 3,3 2,0 1,7 2,6 0,5 2,9 1,5 1,6 2,1 2,2 1,5 0,9 0,9 Keskiasteen tutkinnot Korkea-asteen tutkinnot -0,4 3,5 1,3 0,3-0, Helsinki Vironniemi Ullanlinna Kampinmalmi Taka-Töölö Lauttasaari Reijola Munkkiniemi Haaga Pitäjänmäki Kaarela Kallio Alppiharju Vallila Pasila Vanhakaupunki Maunula Länsi-Pakila Tuomarinkylä Oulunkylä Itä-Pakila Latokartano Pukinmäki Malmi Suutarila Puistola Jakomäki Kulosaaari Herttoniemi Laajasalo Vartiokylä Myllypuro Mellunkylä Vuosaari Östersundom 13

14 Taulukko 3. Helsingin vuotias väestö koulutusasteen mukaan suur- ja peruspiireittäin , % Alue Yhteensä, henkilöä Yhteensä Perusaste tai tuntematon Keskiaste Lukiokoulutus Korkea-aste Ammatillinen Yhteensä Alin Alempi Ylempi Tutkija Helsinki ,2 32,2 10,3 21,9 48,7 8,2 16,5 21,6 2,3 1. Eteläinen sp ,5 25,6 12,7 12,9 62,9 6,9 18,9 33,7 3,4 Vironniemi ,3 25,3 12,7 12,6 64,4 7,1 17,9 35,1 4,3 Ullanlinna ,0 27,0 14,5 12,5 62,0 6,3 17,1 35,3 3,3 Kampinmalmi ,2 26,4 12,8 13,7 60,4 6,4 19,4 31,4 3,1 Taka-Töölö ,1 25,6 12,8 12,7 63,4 6,0 20,7 32,9 3,7 Lauttasaari ,2 23,0 10,7 12,4 66,8 8,6 19,4 35,6 3,2 2. Läntinen sp ,3 31,1 9,9 21,2 51,6 8,7 17,9 22,4 2,6 Reijola ,7 29,5 11,3 18,2 56,8 8,1 19,0 26,3 3,4 Munkkiniemi ,2 25,3 10,8 14,5 64,6 9,4 17,7 33,3 4,2 Haaga ,8 29,5 10,0 19,4 54,7 7,6 20,5 24,3 2,4 Pitäjänmäki ,8 33,4 8,8 24,6 45,8 9,4 17,1 17,4 1,9 Kaarela ,3 35,9 9,0 26,9 40,8 9,2 15,4 14,6 1,6 3. Keskinen sp ,1 33,2 12,7 20,6 51,7 5,7 20,9 23,0 2,0 Kallio ,3 33,2 14,0 19,3 52,5 5,2 21,4 24,3 1,6 Alppiharju ,9 35,3 14,2 21,1 49,9 5,1 22,9 20,2 1,6 Vallila ,9 32,7 12,1 20,6 52,4 5,6 21,3 23,7 1,9 Pasila ,0 34,1 11,1 23,1 44,9 6,9 18,3 18,0 1,8 Vanhakaupunki ,4 32,2 10,9 21,2 53,5 6,5 19,7 24,3 3,0 4. Pohjoinen sp ,0 29,0 8,8 20,2 56,0 10,8 16,0 25,9 3,3 Maunula ,0 34,6 9,3 25,3 42,5 7,1 13,5 19,4 2,6 Länsi-Pakila ,1 22,8 8,0 14,8 68,1 12,9 15,9 34,7 4,6 Tuomarinkylä ,4 25,5 8,3 17,2 65,1 14,6 16,1 30,1 4,3 Oulunkylä ,5 30,4 9,1 21,3 53,1 9,4 17,4 23,6 2,7 Itä-Pakila ,0 28,8 9,2 19,6 59,2 12,8 17,2 26,3 2,9 5. Koillinen sp ,5 36,3 8,3 28,1 42,2 10,1 15,4 15,0 1,7 Latokartano ,7 33,4 8,9 24,5 44,9 7,7 16,5 18,1 2,6 Pukinmäki ,0 36,9 8,3 28,6 40,2 9,3 16,6 13,2 1,0 Malmi ,5 36,4 8,1 28,3 43,1 11,1 15,2 15,2 1,6 Suutarila ,5 39,0 8,4 30,6 41,6 11,9 16,2 12,4 1,0 Puistola ,3 36,5 8,0 28,5 44,3 12,0 15,3 15,3 1,7 Jakomäki ,2 44,0 6,9 37,1 18,8 5,1 7,7 5,5 0,5 6. Kaakkoinen sp ,9 32,6 9,9 22,7 49,5 9,3 15,2 22,6 2,3 Kulosaari ,4 25,0 12,5 12,5 63,6 7,8 15,7 35,3 4,8 Herttoniemi ,7 34,3 9,9 24,4 45,9 8,2 15,2 20,6 1,9 Laajasalo ,1 31,0 9,2 21,8 53,0 11,8 15,1 23,5 2,5 7. Itäinen sp ,6 38,0 8,3 29,7 34,5 9,5 11,8 11,9 1,3 Vartiokylä ,0 35,3 9,0 26,3 39,7 9,8 12,5 15,7 1,7 Myllypuro ,0 37,8 8,3 29,5 35,3 8,7 11,6 13,5 1,6 Mellunkylä ,8 41,1 7,9 33,2 27,2 8,6 9,9 7,7 0,9 Vuosaari ,2 36,6 8,2 28,3 38,2 10,5 13,2 13,2 1,4 8. Östersundomin sp ,2 27,3 7,6 19,6 59,6 17,8 13,3 25,3 3,3 Östersundom ,2 27,3 7,6 19,6 59,6 17,8 13,3 25,3 3,3 Tuntematon ,5 27,4 9,3 18,2 22,1 3,2 8,0 9,3 1,7 14

15 Laatuseloste Aineisto: KaikkitilastoaineistoonTilastokeskuksentuottamaa. Alueselitteet: PääkaupunkiseutuHelsinki,Espoo,Vantaa,Kauniainen. Helsinginseutupääkaupunkiseutuja10muutakuntaa:Hyvinkää,Järvenpää,Kerava,Kirkkonummi,Mäntsälä, Nurmijärvi,Pornainen,Sipoo,TuusulajaVihti. Koulutusselitteet: Väestönkoulutustasotilastoissaontiedot15vuottatäyttäneenväestöntutkintotiedoista,tutkinnotonluokiteltu henkilönkorkeimmansuoritetuntutkinnonmukaan,rinnakkaisissatutkinnoissaviimeksisuoritetuntutkinnon mukaan. VäestönkoulutustasotilastotsisältäväthenkilönkorkeimmanSuomessasuoritetuntutkinnon.UlkomaillasuoritetuistatutkinnoistasaadaantietojaOpetushallitukselta,TerveydenhuollonoikeusturvakeskuksestasekäTyöministeriöntyönhakijarekisteristä.Tutkintotiedotovatvainniillähenkilöillä,joillaonsuomalainenhenkilötunnus. Näistäsyystämonienulkomaalaistentutkintotiedotpuuttuvattutkintorekisteristä. Lukiojaammatillinenkoulutusovatkeskiasteenkoulutusta,astettakutsutaanmyöstoisenasteenkoulutukseksi. Lukiokoulutukseenlasketaannehenkilöt,jotkaovatsuorittaneetylioppilastutkinnon,muttaeivätmuutakeskiasteentutkintoa. Korkea-asteenkoulutusjaetaanluokkiinalin,alempi,ylempijatutkijakoulutus.Alinluokkakoostuulähinnäopistoasteensuorittaneista,koulutuksiksiluetaanmm.teknikon,agrologin,artenominjasairaanhoitajantutkinnot, jotkaeivätoleammattikorkeakoulututkintoja.alempaankorkeakoulutusasteeseenlasketaanammatillinenkorkea-aste,ammattikorkeakoulututkintosekäalempikorkeakoulututkinto.ylempäänkorkeakouluasteeseenkuuluvatylemmänammattikorkeakoulututkinnon,ylemmänkorkeakoulututkinnonsekälääkäreidenerikoistumiskoulutuksen suorittaneet. Lisensiaatin- tai tohtorintutkinnon suorittaneet lasketaan tutkijakoulutusasteeseen kuuluviksi. Kaikillatutkinnonsuorittajillatarkoitetaanperusasteenjälkeisentutkinnonsuorittaneidenmäärää.Pelkästään peruskoulun,keskikoulunjakansakoulunkäyneeteivätkuulututkinnonsuorittaneeseenväestöön. Koulutusasteluokittelu: Eiperusasteenjälkeistätutkintoataituntematon Keskiaste/toinenaste Lukiokoulutus Ammatillinenkoulutus Korkea-aste Alinkorkea-asteeliopistoaste Alempikorkeakouluaste Ammatillinenkorkea-aste Ammattikorkeakoulututkinto Alempikorkeakoulututkinto Ylempikorkeakouluaste Ylempiammattikorkeakoulututkinto Ylempikorkeakoulututkinto Lääkäreidenerikoistumiskoulutus Tutkijakoulutusaste Lisensiaatintutkinto Tohtorintutkinto Ikäluokkanatutkinnonsuorittaneidentarkastelussakäytetäänusein15vuottatäyttäneenväestönlisäksi vuotiaita,jollasaadaantyöikäistenjajotutkinnonsuorittaneidenkoulutustilanteestaparempikuva. Edelliset tiedot: Helsinginkaupungintietokeskuksentilastoja2016:22 15

16 TILASTOJA 2017:4 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ 2017:1 Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2016/2017 ja väestönmuutokset vuonna :2 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi maaliskuussa :3 Yleinen asumistuki Helsingissä vuonna 2016 TIEDUSTELUT Sanna Ranto, puh JULKAISIJA Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia, kaupunkitutkimus ja -tilastot SÄHKÖPOSTI ISSN

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 %

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 % Tutkijakoulutusaste Ylempi korkeakouluaste Alempi korkeakouluaste Alin korkea-aste Ammatillinen keskiaste Helsinki Helsingin seutu pl Helsinki Suomi pl Helsingin seutu Lukiokoulutus Perusaste tai tuntematon

Lisätiedot

2016: :xx VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2014 lopussa

2016: :xx VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2014 lopussa 2016:22 2014:xx VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2014 lopussa Helsinkiläisistä25 64-vuotiaista81prosenttiaolisuorittanutjonkinperusasteenjälkeisentutkinnonvuoden2014lopussa.Keskiasteentutkinto,eliylioppilastutkintotaiammatillinentutkinto,oli32prosentilla

Lisätiedot

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2009 20 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2008 Käänne työttömyyden kehityksessä Helsingin työttömyysaste

Lisätiedot

2018:11 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2016 lopussa

2018:11 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2016 lopussa 2018:11 Sanna Ranto VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2016 lopussa Helsinkiläisistä 25 64-vuotiaista 81 prosenttia oli suorittanut jonkin perusasteen jälkeisen

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 22 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.2003 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-325-0 Painettuna ISSN 1455-7231

Lisätiedot

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2010 35 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2009 Alle 25-vuotiaiden työttömyysaste peruspiireittäin Helsingissä 2009. Nuorten

Lisätiedot

2015:22. 2014:xx VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2013 lopussa

2015:22. 2014:xx VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2013 lopussa 2015:22 2014:xx VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2013 lopussa Helsinkiläisistä 25 64-vuotiaista 81 prosenttia oli suorittanut jonkin perusasteen jälkeisen

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 26 31 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.25 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Paul Williams Verkkojulkaisu ISSN 1458-577 ISBN

Lisätiedot

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2010 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2010/2011

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2010 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2010/2011 7 2011 Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2010 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2010/2011 Väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingissä vuonna 2010 Vuodenvaihteessa 2010/2011 Helsingissä asui

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä Helsingissä vuonna Suutarila Puistola.

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä Helsingissä vuonna Suutarila Puistola. TILASTOJA 40 2011 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2010 Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä Helsingissä vuonna 2010 Tuomarinkylä Suutarila Puistola Jakomäki

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2012 LOPUSSA. Työttömyysaste (%) Helsingissä peruspiireittäin Suutarila Puistola.

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2012 LOPUSSA. Työttömyysaste (%) Helsingissä peruspiireittäin Suutarila Puistola. TILASTOJA 30 2013 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2012 LOPUSSA Työttömyysaste (%) Helsingissä peruspiireittäin 31.12.2012 Suutarila Puistola Tuomarinky lä Jakomäki

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 30 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.2004 Helsingin kaupunki, kaupunkimittausosasto 030/2004 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN TILASTOJA 22 2012 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2011 Työttömyysaste % ja työttömien lukumäärä Helsingissä osa-alueittain 31.12.2011 Työttömien lukumäärä Helsingin

Lisätiedot

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2011 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2011/2012

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2011 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2011/2012 7 2012 Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2011 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2011/2012 Väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingissä vuonna 2011 Vuodenvaihteessa 2011/2012 Helsingissä asui

Lisätiedot

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 41 2008 Kuvio 1. Työttömien määrä Helsingissä vuoden lopussa 2000 2007, indeksi 2000=100 130 Helsingin työttömyys ja pitkäaikastyöttömyys alueittain 31.12.2007

Lisätiedot

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ TILASTOJA 38 2013 Helsingin kaupunki Tietokeskus VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ Perusasteen jälkeisen tutkinnon (keskiaste korkea-aste) suorittaneiden osuus 25 64-vuotiaasta väestöstä Helsingissä

Lisätiedot

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ 2010

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ 2010 39 212 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ 2 1. Väestön koulutusrakenne Helsingissä Helsingissä perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuus kaupungin väestöstä on noin 7 prosenttia. sijoittui

Lisätiedot

t i l a s t o j a Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2005 Kuvio 1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä

t i l a s t o j a Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2005 Kuvio 1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S 2008 t i l a s t o j a 18 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2005 Kuvio 1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä 1999 2005

Lisätiedot

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2004 ja ennakkotiedot 2005

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2004 ja ennakkotiedot 2005 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2007 tilastoja 32 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2004 ja ennakkotiedot 2005 Kuvio 1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä 1999 2004 ja ennakkotieto

Lisätiedot

2018:13 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2017 LOPUSSA. Hanna Ahtiainen TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN

2018:13 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2017 LOPUSSA. Hanna Ahtiainen TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 2018:13 Hanna Ahtiainen HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2017 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2017 Suutarila Puistola Tuomarinkylä Jakomäki Östersundom Itä-Pakila Malmi

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2016 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2016 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 2017:5 Minna Salorinne HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2016 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2016 SISÄLLYSLUETTELO TYÖTTÖMYYSASTEESSA LASKUA JA NOUSUA HELSINGISSÄ ALUEITTAIN...

Lisätiedot

Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2003

Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2003 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 43 Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2003 Helsingin kaupungin kuvapankki/matti Tirri Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-616-0 LISÄTIETOJA

Lisätiedot

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2012 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2012/2013

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2012 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2012/2013 7 2013 Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2012 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2012/2013 Väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingissä vuonna 2012 Vuodenvaihteessa 2012/2013 Helsingissä asui

Lisätiedot

2015:23 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2014 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2014

2015:23 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2014 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2014 2015:23 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2014 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2014 Työttömyysaste kohosi edelleen kaikilla Helsingin alueilla Helsingin työttömyysaste

Lisätiedot

Työttömyys Helsingissä alueittain vuoden 2018 lopussa

Työttömyys Helsingissä alueittain vuoden 2018 lopussa Tilastoja 2019:8 Minna Salorinne Työttömyys Helsingissä alueittain vuoden 2018 lopussa Tilastoja ISSN 2489-4311 Lisätietoja: Minna Salorinne Puh. (09) 310 36412 etunimi.sukunimi@hel.fi Helsingin kaupunki,

Lisätiedot

Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2002

Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2002 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2002 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Mika Lappalainen Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-389-7 Painettuna

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne Helsingissä vuonna 2017

Väestön koulutusrakenne Helsingissä vuonna 2017 Väestön koulutusrakenne Helsingissä vuonna 2017 Suvi Määttä Tilastoja 2019:10 Tiedustelut Suvi Määttä, p. 040 5887891 etunimi.sukunimi(at)hel.fi Julkaisija Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia, kaupunkitutkimus

Lisätiedot

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 1 2009 Kuvio1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä vuosina 19992006 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2006 6 5 Indeksi 1999=0 4 3 2 1 0

Lisätiedot

tilastoja HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS

tilastoja HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2009 tilastoja TIEDUSTELUT Harri Taponen, Nuorisoasiainkeskus, puh. 09 310 89036 Annikki Suihkonen, puh. 09 310 36403 E-mail: etunimi.sukunimi@hel.fi Julkaisija Helsingin

Lisätiedot

t i l a s t o j a Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2007

t i l a s t o j a Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2007 H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2010 10 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2007 Helsingin työllisyystilanne oli vuonna 2007 varsin myönteinen. Työllisen työvoiman

Lisätiedot

t i l a s t o j a Väestön koulutusrakenne Helsingissä H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S

t i l a s t o j a Väestön koulutusrakenne Helsingissä H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2009 42 Väestön koulutusrakenne Helsingissä Helsingin väestön koulutusrakenne 31.12.2007 Lisätietoja: Sanna Ranto, p: 310 36408

Lisätiedot

Asuntokuntien tulot, verot ja velat Helsingissä 2008

Asuntokuntien tulot, verot ja velat Helsingissä 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2010 tilastoja 40 Asuntokuntien tulot, verot ja velat Helsingissä 2008 TIEDUSTELUT Leena Hietaniemi E-mail etunimi.sukunimi@hel.fi Osoite PL 5500, 00099 Helsingin kaupunki

Lisätiedot

NUORET ALUEITTAIN TILASTOJA Nuorisoasiainkeskus ja Tietokeskus Helsingin kaupunki Syyskuu 2011

NUORET ALUEITTAIN TILASTOJA Nuorisoasiainkeskus ja Tietokeskus Helsingin kaupunki Syyskuu 2011 NUORET ALUEITTAIN TILASTOJA 2011 26 Nuorisoasiainkeskus ja Tietokeskus Helsingin kaupunki Syyskuu 2011 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Harri Taponen, Nuorisoasiankeskus, p. 09 310 89036 Annikki Suihkonen,

Lisätiedot

2016:24 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2015 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN

2016:24 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2015 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 2016:24 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2015 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2015 Sisällys Työttömyysaste kohosi lähes kaikilla Helsingin alueilla... 2 Alle 25-vuotiaiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunginosien turvallisuudesta ja turvallisuuden seurannasta. Kuntamarkkinat Vesa Keskinen & Eija Pyyhtiä

Helsingin kaupunginosien turvallisuudesta ja turvallisuuden seurannasta. Kuntamarkkinat Vesa Keskinen & Eija Pyyhtiä Helsingin kaupunginosien turvallisuudesta ja turvallisuuden seurannasta Kuntamarkkinat 13.9.2018 Vesa Keskinen & Eija Pyyhtiä Miksi turvallisuustutkimus? Kaupunkitasoisia vertailuja tehdään Suomessa ja

Lisätiedot

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2001 ja ennakkotiedot 2002

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2001 ja ennakkotiedot 2002 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 11 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2001 ja ennakkotiedot 2002 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-283-1 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA

Lisätiedot

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2002 ja ennakkotiedot 2003

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2002 ja ennakkotiedot 2003 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 17 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2002 ja ennakkotiedot 2003 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-449-4 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA

Lisätiedot

2015:20 EDUSKUNTAVAALIT HELSINGISSÄ 2015

2015:20 EDUSKUNTAVAALIT HELSINGISSÄ 2015 2015:20 EDUSKUNTAVAALIT HELSINGISSÄ 2015 Helsinkiläisistä äänioikeutetuista 75,1 prosenttia äänesti vuoden 2015 eduskuntavaaleissa. Se on hiukan vähemmän kuin vuonna 2011, jolloin äänestämässä kävi 75,5

Lisätiedot

Helsingin toimintaympäristö Mitä meille kuuluu?

Helsingin toimintaympäristö Mitä meille kuuluu? Helsingin toimintaympäristö Mitä meille kuuluu? Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 31.1.-1.2.2013 Asta Manninen ja Tieken asiantuntijat Maailman kaupunkiväestön alueellinen jakautuminen vuosina 1950,

Lisätiedot

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ 35 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ Perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuuden muutos 25 64-vuotiaasta väestöstä vuosina 1998 2009 Helsingin osa-alueilla Malminkartano Kannelmäki Munkkivuori

Lisätiedot

verkkojulkaisuja VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN Timo Äikäs HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN Verkkojulkaisu ISSN ISBN

verkkojulkaisuja VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN Timo Äikäs HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN Verkkojulkaisu ISSN ISBN HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 40 Timo Äikäs VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN Helsingin kaupungin kuvapankki/juhani Seppovaara Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-586-5

Lisätiedot

tilastoja VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN KOULUTUSTASON MUUTOS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS

tilastoja VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN KOULUTUSTASON MUUTOS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS tilastoja 2008 40 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN KOULUTUSTASON MUUTOS Helsingin, pääkaupunkiseudun ja Helsingin seudun kuntien asukkaiden koulutustaso on korkea. Lähes

Lisätiedot

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 36 Timo Äikäs VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN Helsingin kaupungin kuvapankki/mika Lappalainen Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-790-6

Lisätiedot

Osakeasuntojen hinnat postinumeroalueittain Helsingissä 2018

Osakeasuntojen hinnat postinumeroalueittain Helsingissä 2018 Osakeasuntojen hinnat postinumeroalueittain Helsingissä 2018 Oskari Harjunen Tilastoja 2019:12 Tiedustelut Oskari Harjunen, p. 09 310 36398 etunimi.sukunimi(at)hel.fi Julkaisija Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia,

Lisätiedot

Presidentinvaalit Helsingissä, 2. kierros

Presidentinvaalit Helsingissä, 2. kierros HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 5 MARKKU LANKINEN Presidentinvaalit Helsingissä, 2. kierros Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-632-2 LISÄTIETOJA markku.lankinen@hel.fi

Lisätiedot

tilastoja Ennakkotietoja Helsingin väkiluvusta vuodenvaihteessa 2009/2010 ja väestönmuutoksista vuonna 2009

tilastoja Ennakkotietoja Helsingin väkiluvusta vuodenvaihteessa 2009/2010 ja väestönmuutoksista vuonna 2009 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2010 tilastoja 7 Ennakkotietoja Helsingin väkiluvusta vuodenvaihteessa 2009/2010 ja väestönmuutoksista vuonna 2009 Förhandsuppgifter om Helsingfors folkmängd vid årsskiftet

Lisätiedot

t i l a s t o j a Väestön koulutusrakenne Helsingissä Tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä

t i l a s t o j a Väestön koulutusrakenne Helsingissä Tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S 2010 t i l a s t o j a 22 Väestön koulutusrakenne Helsingissä Tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä Tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

Asuntokunnat hallintaperusteen ja kielen mukaan 31.12.2006

Asuntokunnat hallintaperusteen ja kielen mukaan 31.12.2006 Asuntokunnat hallintaperusteen ja kielen mukaan 31.12.26 Helsinki Espoo Vantaa Muu Hgin seutu Hgin seutu Helsinki Espoo Vantaa Muu Hgin seutu Hgin seutu % % Omistus Arava Korkotuki Muu vuokra Asumisoikeus

Lisätiedot

tilastoja VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN KOULUTUSTASON MUUTOS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS

tilastoja VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN KOULUTUSTASON MUUTOS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS tilastoja 2007 40 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN KOULUTUSTASON MUUTOS Helsingin, pääkaupunkiseudun ja Helsingin seudun kuntien asukkaiden koulutustaso on korkea. Lähes

Lisätiedot

Kaupunginosien kehittäjäverkon kokous Kaupunginosien aika kaupunginosien tulevaisuuden pohdintaa

Kaupunginosien kehittäjäverkon kokous Kaupunginosien aika kaupunginosien tulevaisuuden pohdintaa Kaupunginosien kehittäjäverkon kokous 18.1.2017 Kaupunginosien aika kaupunginosien tulevaisuuden pohdintaa HS 8.10.2016 sivu A6 Yleiskaava 2016 kaavaehdotuksen kartta PATOLA Kustaankartano OULUNKYLÄ Tutustu

Lisätiedot

SAIRASTAVUUSINDEKSI HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2009

SAIRASTAVUUSINDEKSI HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2009 8 2011 SAIRASTAVUUSINDEKSI HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2009 Helsinkiläisten terveydentila on parempi kuin suomalaisten keskimäärin. Vuonna 2009 Helsingin ikävakioitu sairastavuusindeksi 1 oli 90, eli

Lisätiedot

tilastoja Ennakkotietoja Helsingin väkiluvusta vuodenvaihteessa 2008/2009 ja väestönmuutoksista vuonna 2008

tilastoja Ennakkotietoja Helsingin väkiluvusta vuodenvaihteessa 2008/2009 ja väestönmuutoksista vuonna 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2009 tilastoja 7 Ennakkotietoja Helsingin väkiluvusta vuodenvaihteessa 2008/2009 ja väestönmuutoksista vuonna 2008 Förhandsuppgifter om Helsingfors folkmängd vid årsskiftet

Lisätiedot

että Helsingissä on helppo asua

että Helsingissä on helppo asua Hyvä kaupunki Hyvä kaupunki Me haluamme, että Helsingissä on helppo asua Me haluamme, että ihmiset voivat asua lähellä terveysasemaa ja koulua. Haluamme myös, että lääkärissä ja koulussa on mukava käydä.

Lisätiedot

Osakeasuntojen postinumeroalueittaiset hinnat Helsingissä 2000 2012

Osakeasuntojen postinumeroalueittaiset hinnat Helsingissä 2000 2012 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 22 213 Osakeasuntojen keskihinnat 212 Paloheinä Tapanila Osakeasuntojen postinumeroalueittaiset hinnat Helsingissä 2 212 Lassila Länsi-Pakila Pihlajamäki Kontula

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOASIAINKESKUS JA TIETOKESKUS NUORET ALUEITTAIN TILASTOJA 2013

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOASIAINKESKUS JA TIETOKESKUS NUORET ALUEITTAIN TILASTOJA 2013 HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOASIAINKESKUS JA TIETOKESKUS 32 TILASTOJA 2013 TIEDUSTELUT Sini Askelo tietokeskus, p. tel. 09 310 36586 sini.askelo@hel.fi Harri Taponen nuorisoasiainkeskus, p. 09 310 89036,

Lisätiedot

tilastoja Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäiset eläkkeensaajat yleisimmin eläkkeellä työkyvyttömyyden vuoksi

tilastoja Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäiset eläkkeensaajat yleisimmin eläkkeellä työkyvyttömyyden vuoksi HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS tilastoja 2010 5 Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäisten pääasiallisena toimeentulon lähteenä ovat ansiotulot. Kuitenkin pieni, mutta kasvava joukko työikäisiä

Lisätiedot

ASUMINEN ALUEITTAIN HELSINGISSÄ 2010

ASUMINEN ALUEITTAIN HELSINGISSÄ 2010 ASUMINEN ALUEITTAIN HELSINGISSÄ 2010 1 TILASTOJA 2012 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Eija Rauniomaa, p. tel. 09 310 36302 etunimi.sukunimi@hel.fi JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER Helsingin kaupungin tietokeskus

Lisätiedot

Eduskuntavaalit Helsingissä 2003

Eduskuntavaalit Helsingissä 2003 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 23 8 Markku Lankinen Eduskuntavaalit Helsingissä 23 Verkkojulkaisu ISSN 148-77 ISBN 92-473-3-7 Painettu ISSN 14-7231 LISÄTIETOJA Markku Lankinen Helsingin

Lisätiedot

Eduskuntavaalit Helsingissä 2007

Eduskuntavaalit Helsingissä 2007 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tilastoja 27 11 Eduskuntavaalit Helsingissä 27 Verkossa ISSN 1796-721X Painettu ISSN 14-7231 LISÄTIETOJA Markku Lankinen Puh. 9 31 3636 etunimi.sukunimi@hel.fi Eduskuntavaalit

Lisätiedot

verkkojulkaisuja VÄESTÖN KOULUTUSTASO ALUEITTAIN HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN Verkkojulkaisu ISSN ISBN

verkkojulkaisuja VÄESTÖN KOULUTUSTASO ALUEITTAIN HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN Verkkojulkaisu ISSN ISBN HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 1 VÄESTÖN KOULUTUSTASO ALUEITTAIN Helsingin kaupungin kuvapankki/mika Lappalainen Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-392-7 Painettuna ISSN

Lisätiedot

ALEPA Toimipaikka Myymäläpäällikkö Sähköposti

ALEPA Toimipaikka Myymäläpäällikkö Sähköposti ALEPA Toimipaikka Myymäläpäällikkö Sähköposti Hämeentie 010 76 69000 0222012mp@sok.fi Asematunneli 010 76 69010 0222018mp@sok.fi Laajasalo 010 76 69030 0222020mp@sok.fi Forum 010 76 69910 0222023mp@sok.fi

Lisätiedot

Asuntojen keskihinnat Helsingin postinumeroalueilla vuosina 2000 2010

Asuntojen keskihinnat Helsingin postinumeroalueilla vuosina 2000 2010 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 3 211 Asunnot yhteensä 21 Asuntojen keskihinnat Helsingin postinumeroalueilla vuosina 2 21 /neliö 1 95-2 699 2 7-3 699 3 7-4 699 4 7-6 vähän kauppoja/ tieto epävarma

Lisätiedot

Kunnallisvaalit Helsingissä vuonna 2004

Kunnallisvaalit Helsingissä vuonna 2004 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 29 Valokuvat: Olga Vishnjakova. Kunnallisvaalit Helsingissä vuonna 2004 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-354-4 LISÄTIETOJA Markku Lankinen

Lisätiedot

Asuminen ja Helsingin alueet

Asuminen ja Helsingin alueet HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2003 20 Asuminen ja Helsingin alueet Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-194-0 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA Maija Vihavainen, puh. 169

Lisätiedot

Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus

Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus Väestöennusteet Helsingin seudun väestöennuste Pääkaupunkiseudun ruotsinkielisen väestön ennuste Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Päivitetty 13.2.215 Helsingin seudun väestöennuste Väkiluku

Lisätiedot

LUONTO-TIEDE sov.koe. KUVATAIDE sov.koe LIIKUNTA sov.koe

LUONTO-TIEDE sov.koe. KUVATAIDE sov.koe LIIKUNTA sov.koe 1 Soveltuvuuskokeilla valitut vuosiluokkien 1-6 oppilasmäärät 20.9.2013 1 7 Aurinkolahden peruskoulu 451 0 0,0 1 6 Herttoniemen ala-asteen koulu 211 0 0,0 1 6 Herttoniemenrannan ala-asteen koulu 492 0

Lisätiedot

Nuorten tilanne Helsingissä. Tilastoja marraskuu 2013

Nuorten tilanne Helsingissä. Tilastoja marraskuu 2013 Nuorten tilanne Helsingissä Tilastoja marraskuu 2013 1 Nuoret 15-29-vuotiaat 15-29-vuotiaita oli Helsingissä 135 528 vuoden 2013 alussa, heidän osuutensa on 22 % koko Helsingin väestöstä ja 14 % koko maan

Lisätiedot

Hyvä kaupunki. Päivittäiset palvelut, kuten terveysasema tai koulu löytyvät läheltä kotikulmia ja kokemukset niistä ovat mukavia.

Hyvä kaupunki. Päivittäiset palvelut, kuten terveysasema tai koulu löytyvät läheltä kotikulmia ja kokemukset niistä ovat mukavia. Hyvä kaupunki Hyvä kaupunki Haluamme kehittää... Sujuvaa kaupunkia Päivittäiset palvelut, kuten terveysasema tai koulu löytyvät läheltä kotikulmia ja kokemukset niistä ovat mukavia. Liikenne sujuu mutkitta

Lisätiedot

2015:18. SAIRASTAVUUS- JA KANSANTAUTI-INDEKSIt HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2013

2015:18. SAIRASTAVUUS- JA KANSANTAUTI-INDEKSIt HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2013 2015:18 SAIRASTAVUUS- JA KANSANTAUTI-INDEKSIt HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2013 Sairastavuus- ja kansantauti-indeksit pääkaupunkiseudulla ja suurissa kaupungeissa Helsinkiläisten terveydentila on parempi

Lisätiedot

Lähipalvelut ovat kestävää kehitystä

Lähipalvelut ovat kestävää kehitystä Lähipalvelut ovat kestävää kehitystä EU:n kestävän kaupunkikehityksen indikaattorit Euroopan unioni on esittänyt kaupunkipolitiikan indikaattorit, joiden avulla kunnat voivat seurata kestävää kehitystä

Lisätiedot

ERITYISLUOKKAVERKKO LUKUVUONNA KAUPUNGIN KOULUJEN ERITYISLUOKAT

ERITYISLUOKKAVERKKO LUKUVUONNA KAUPUNGIN KOULUJEN ERITYISLUOKAT n Aleksis Kiven peruskoulu 4 413 3 3 Alppilan yläasteen koulu 3 230 1 1 Arabian peruskoulu 4 615 2 2 Aurinkolahden peruskoulu 1 753 2 4 6 Brahenpuiston koulu 89 11 11 Eläintarhan ala-asteen koulu 4 209

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2004

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2004 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 24 2005 Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2004 Vanhojen asuntojen keskineliöhinta 2 675 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 2 694 /m 2 ja rivitaloasunnoissa

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2007

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 20 2008 Tapaninvainio Suurmetsä 2007 1700-2599 2600-3199 3200-3999 4000-4999 As.kauppoja alle 5 Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2007 Malmi Länsi- Pakila Kontula

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi maaliskuussa 2018

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi maaliskuussa 2018 2018:9 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi maaliskuussa 2018 Tilastoja ISSN 2489 4311 Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310 36300 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Sairastavuusindeksi Helsingissä ja peruspiireittäin 2007

Sairastavuusindeksi Helsingissä ja peruspiireittäin 2007 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 19 2009 Kaarela Suutarila Itä-Pakila Malmi Pukinmäki Länsi-Pakila Puistola Jakomäki Mellunkylä Sairastavuusindeksi 2007 Koko maa = 100; Helsinki 90 Yli 100 (6)

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi maaliskuussa 2019

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi maaliskuussa 2019 Tilastoja 2019:6 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi maaliskuussa 2019 Tilastoja ISSN 2489-4311 Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 31036300

Lisätiedot

starttiluokat ALUEELLISET ERITYISLUOKAT Suurpiiri 10-vuotinen oppivelvollisuus pidennetty oppivelvollisuus koulun ylläpitäjä tuetut

starttiluokat ALUEELLISET ERITYISLUOKAT Suurpiiri 10-vuotinen oppivelvollisuus pidennetty oppivelvollisuus koulun ylläpitäjä tuetut peruslinja TAD ja lukuvuonna 2012-2013 30.5.2012 - ETELÄINEN Elias-koulu s 0 Helsingin normaalilyseo v 0 Kaisaniemen aa k 0 Kruunuhaan yläaste k 0 Lauttasaaren aa s 0 Lauttasaaren yk s 0 Ressun pk k 0

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2017

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2017 2017:7 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2017 Tilastoja ISSN 2489 4311 Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310 36300 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2018

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2018 2018:15 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2018 Tilastoja ISSN 2489 4311 Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310 36300 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi syyskuussa 2017

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi syyskuussa 2017 2017:15 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi syyskuussa 2017 Tilastoja ISSN 2489 4311 Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310 36300 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Koulu. aloituspaikoista paikat, paikat, minimi

Koulu. aloituspaikoista paikat, paikat, minimi 3.10.17 3.10.17 Facta.9.17, lv 17-18 16,3 u %.9.16 eet Alueella asuvat koulutulokkaat eli kouluun 83,7 % v. 11 Aurinkolahden peruskoulu Itäkeskuksen peruskoulu Keinutien ala-asteen koulu Kontulan ala-asteen

Lisätiedot

Helsingin seudun väestöennuste. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus

Helsingin seudun väestöennuste. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus Väestöennusteet - Helsingin seudun väestöennuste - Pääkaupunkiseudun ruotsinkielisen väestön ennuste - Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Helsingin seudun väestöennuste Väkiluku Helsingissä,

Lisätiedot

Mukana -ohjelma. Eriarvoisuuden vähentämisen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn kaupunkistrategiahanke Kuva: Jussi Hellsten

Mukana -ohjelma. Eriarvoisuuden vähentämisen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn kaupunkistrategiahanke Kuva: Jussi Hellsten Mukana -ohjelma Eriarvoisuuden vähentämisen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn kaupunkistrategiahanke 2017 2021 Kuva: Jussi Hellsten Helsinki käynnistää laajan ja kokonaisvaltaisen hankkeen yhdessä kumppaneiden

Lisätiedot

Mukana -ohjelma. Eriarvoisuuden vähentämisen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn kaupunkistrategiahanke. Kuva: Jussi Hellsten

Mukana -ohjelma. Eriarvoisuuden vähentämisen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn kaupunkistrategiahanke. Kuva: Jussi Hellsten Mukana -ohjelma Eriarvoisuuden vähentämisen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn kaupunkistrategiahanke 2017 2021 Kuva: Jussi Hellsten Helsinki käynnistää laajan ja kokonaisvaltaisen hankkeen yhdessä kumppaneiden

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYÖPAIKAT

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYÖPAIKAT SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYÖPAIKAT 5.11.2015 Perhe- ja sosiaalipalvelut Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys, johto Kouluterveydenhuolto

Lisätiedot

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Liite 1 - Linjakortit LUONNOS 4.2.2015 HSL Helsingin seudun liikenne Sisällys KOILLIS-HELSINGIN LINJASTO... 3 Linja 57... 4 Linja 68... 5 Linja 69... 6 Linja 70...

Lisätiedot

Sairastavuus- ja kansantauti-indeksit koko Helsingissä ja peruspiireittäin 2017

Sairastavuus- ja kansantauti-indeksit koko Helsingissä ja peruspiireittäin 2017 Tilastoja 2018:21 Hanna Ahlgren-Leinvuo Sairastavuus- ja kansantauti-indeksit koko Helsingissä ja Tilastoja ISSN 2489-4311 Lisätietoja: Hanna Ahlgren-Leinvuo, Puh. 040 334 7382 etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

SAIRASTAVUUS- JA KANSANTAUTI-INDEKSIT HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN

SAIRASTAVUUS- JA KANSANTAUTI-INDEKSIT HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 2016:40 SAIRASTAVUUS- JA KANSANTAUTI-INDEKSIT HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 2015 Sairastavuus ja kansantauti-indeksit Helsingissä ja suurissa kunnissa Kuva 1. Vakioitu sairastavuusindeksi ja sen osaindeksit

Lisätiedot

Asuminen ja Helsingin alueet

Asuminen ja Helsingin alueet Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 25 2005 Asuminen ja Helsingin alueet Tilanne 31.12. 2003 Asuntojen keskikoko osa-alueittain 31.12.2003 Helsingissä 309 000 asuntoa Ydinkeskustan asunnoista

Lisätiedot

Liite, Esitys koulujen kieliohjelmaksi 1.8.2016 alkaen alueittain( sisältää vieraskielisen opetuksen ja kielikylvyn)

Liite, Esitys koulujen kieliohjelmaksi 1.8.2016 alkaen alueittain( sisältää vieraskielisen opetuksen ja kielikylvyn) Liite, Esitys koulujen kieliohjelmaksi 1.8.2016 alkaen alueittain( sisältää vieraskielisen opetuksen ja kielikylvyn) A1: Itäinen ja kaakkoinen alue Nykyinen kielitarjonat Ehdotus kieliohjelmaksi 1.8.16/

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 14 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Työllisten määrä kääntyi Helsingissä nousuun yli vuoden kestäneen laskukauden jälkeen. Työllisiä oli vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä

Lisätiedot

Väestöennusteet. Tea Tikkanen / Helsingin kaupunki. tea.tikkanen[at]hel.fi. Päivitetty

Väestöennusteet. Tea Tikkanen / Helsingin kaupunki. tea.tikkanen[at]hel.fi. Päivitetty Väestöennusteet Tea Tikkanen / Helsingin kaupunki tea.tikkanen[at]hel.fi Päivitetty 1.3.217 Väestöennusteet Helsingin seudun väestöennuste Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Kuvioissa ja taulukoissa

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2005

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2005 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 23 2006 Malminkartano Paloheinä Siltamäki Tapanila Malmi Suurmetsä Asuntojen keskihinta, /m2 1 600-2 200 2 201-2 749 Keskihinta 2 750 /m2 2 751-3 290

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely päivähoidossa tai kerhossa aloittaneiden lasten vanhemmille 2013

Asiakastyytyväisyyskysely päivähoidossa tai kerhossa aloittaneiden lasten vanhemmille 2013 Aloittaneiden kyselyn ja kaikille vanhemmille suunnatun asiakastyytyväisyyskyselyn raportit 2013 Asiakastyytyväisyyskysely päivähoidossa tai kerhossa aloittaneiden lasten vanhemmille 2013 Keskiarvotaulukko

Lisätiedot

Väestöennusteet. Tea Tikkanen / Helsingin kaupunki. tea.tikkanen[at]hel.fi. Päivitetty

Väestöennusteet. Tea Tikkanen / Helsingin kaupunki. tea.tikkanen[at]hel.fi. Päivitetty Väestöennusteet Tea Tikkanen / Helsingin kaupunki tea.tikkanen[at]hel.fi Päivitetty 6.2.218 Väestöennusteet Helsingin seudun väestöennuste Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Kuvioissa ja taulukoissa

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä vuoden 2009 tammi-maaliskuussa ja vuonna 2008

Asuntojen hinnat Helsingissä vuoden 2009 tammi-maaliskuussa ja vuonna 2008 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 23 2009 Kannelmäki Etelä- Haaga Paloheinä Oulunkylä Patola Siltamäki Malmi Pihlajamäki Viikki Keskimääräiset neliöhinnat 2008 1 900-2 499 Suurmetsä 2 500-2 999

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I neljänneksellä eli tammi maaliskuussa 2007

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I neljänneksellä eli tammi maaliskuussa 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 14 2007 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I neljänneksellä eli tammi maaliskuussa 2007 u väkiluku on kasvanut määrällisesti

Lisätiedot

Koulutus. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Koulutus. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Koulutus Konsultit 2HPO 1 Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat 2 Peruskoulun päättäneiden ja ylioppilaiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin Valmistumisvuosi 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi maaliskuussa 2013

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi maaliskuussa 2013 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 15 2013 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi maaliskuussa 2013 Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki / Matti Tirri 2000

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2016

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2016 2016:28 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2016 Tilastoja ISSN L 1455 7231 ISSN 1796 721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot