tilastoja VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN KOULUTUSTASON MUUTOS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "tilastoja VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN KOULUTUSTASON MUUTOS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS"

Transkriptio

1 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS tilastoja VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN KOULUTUSTASON MUUTOS Helsingin, pääkaupunkiseudun ja Helsingin seudun kuntien asukkaiden koulutustaso on korkea. Lähes kaikkien seudun kuntien koulutustaso ylittää koko maan keskimääräisen tason. Vaikka Helsingissä koulutustaso on yleisesti ottaen korkea, on väestöstä myös melko suuri osa pelkästään yleissivistävän koulutuksen varassa. Tilanne on ollut tällainen jo vuosia. Pitemmän ajan muutostrendinä Helsingissä on ollut naisten koulutustason pitkään jatkunut voimakas nousu. Alueelliset koulutustasoerot ovat Helsingissä suuria. Helsingin väestön koulutustaso kokonaisuudessaan on noussut merkittävästi. Kun vuonna 1970 Helsingissä 15 vuotta täyttäneistä vajaa 37 prosenttia oli tutkinnon suorittaneita, oli vastaava osuus vuoden 2006 lopussa 69 prosenttia. Vastaavasti niiden osuus, jotka olivat vailla peruskoulun jälkeistä tutkintoa, oli vähentynyt 63 prosentista 31,1 prosenttiin samana ajanjaksona. Suomessa 1960-luvulla alkanut vahva panostus nuorten oppilaitosmuotoiseen koulutukseen näkyy väestön koulutustason erittäin nopeana kohoamisena 1970-luvulta lähtien. Muualla Suomessa perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuus on noussut Helsinkiä nopeammin. Aikavälillä ero tutkinnon suorittaneiden osuudessa Helsingin ja koko maan välillä on kaventunut kahdella prosenttiyksiköllä. Toisaalta koulutustasomittaimen mukaan Helsingin koulutustaso oli jo vuonna 1998 korkeampi kuin koko maan koulutustaso vuonna Kuvio 1. Tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä Helsingissä ja koko maassa % 70,0 68,0 66,0 64,0 62,0 60,0 58,0 56,0 54,0 52,0 Helsinki Koko maa TIEDUSTELUT Timo Äikäs, puh. (09) Julkaisija Helsingin kaupunki, tietokeskus Osoite PL 5500, Helsingin kaupunki Puhelin (09) Tilaukset, jakelu puh. (09) Julkaisujen myynti Tietokeskuksen kirjasto, puh. (09) , virtuaalinen kirjakauppa ISSN (painettu) ISSN X (verkossa)

2 Tilastokeskuksen uudistettua koulutusluokitusta on käytetty vuoden 1998 tilastoista lähtien. (ks. Liite 1. Koulutusluokitus). Oheiseen taulukkoon 1. on koottu Helsingin ja koko maan koulutusrakenteet vuosilta Koska Suomessa nuoret ovat selvästi paremmin koulutettuja kuin vanhemmat ikäluokat, kokonaiskoulutustaso on noussut jatkuvasti. Vuoden 2006 lopussa perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneita oli Helsingissä kaikkiaan eli 69 prosenttia 15 vuotta täyttäneistä oli tutkinnon suorittaneita. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 0,5 prosenttiyksikköä. Helsingissä tutkinnon suorittaneiden naisten osuus oli hieman miehiä suurempi. Koko maassa perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittaneiden osuus oli 64,1 prosenttia vuoden 2006 lopussa. Koko maassa tutkinnon suorittaneiden määrä oli yli 2,8 miljoonaa. Korkean asteen tutkintoja suorittaneita oli Helsingissä vuonna 2005 yli kolmannes väestöstä (34,7 %), kun koko maassa vastaava osuus oli neljännes (25,8 %). Helsingissä korkean asteen tutkintoja suorittaneiden lukumäärä oli henkilöä. Helsingissä niiden henkilöiden määrä, jotka eivät ole suorittaneet perusasteen eli peruskoulu-, kansakoulu-, kansalaiskoulu- tai keskikoulututkinnon jälkeen mitään muuta tutkintoa, oli eli 31,1 prosenttia 15 vuotta täyttäneistä. Koko maassa vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa oli 35,9 prosenttia väestöstä. Koulutustasoa ovat nostaneet mm. ammattikorkeakouluista valmistuneet. Tutkinnot luokitellaan samantasoisiksi kuin alemmat korkeakoulututkinnot yliopistoissa. Ensimmäiset ammattikorkeakoulututkinnot suoritettiin vuonna Pääkaupunkiseudulla toimi kaikkiaan 11 ammattikorkeakoulua vuonna Helsingin ruotsinkielisestä väestöstä 73,1 prosenttia on tutkinnon suorittaneita eli jonkin verran suurempi osuus kuin suomenkielisestä väestöstä (71,1 %). Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden kohdalla erot tulevat esiin selvemmin: ruotsinkielinen väestö 42,7 prosenttia, suomenkielinen väestö 35,6 prosenttia. Taulukko 1. Väestön koulutusrakenne Helsingissä ja koko maassa Vuodet 15-vuotta Tutkinnon Korkea-asteen Keskiaste Enintään Koulutustäyttäneet suorittaneet tutkinnon perusaste tasomittain yhteensä suorittaneet VKTM % % % % Helsinki ,4 31,8 32,5 35, ,2 32,4 32,8 34, ,0 32,8 33,2 34, ,7 33,3 33,4 33, ,3 33,6 33,7 32, ,7 33,9 33,8 32, ,2 34,2 34,0 31, ,5 34,5 34,0 31, ,0 34,7 34,2 31,1 380 Koko maa ,7 22,5 35,2 42, ,5 22,9 35,6 41, ,4 23,3 36,1 40, ,2 23,7 36,5 39, ,0 24,2 36,8 39, ,9 24,6 37,2 38, ,7 25,0 37,7 37, ,4 25,4 38,0 36, ,1 25,8 38,3 35,

3 KOULUTUSTASO HELSINGIN SEUDULLA JA KOKO MAASSA Kuvio 2. Suomen- ja ruotsinkielisen väestön koulutusaste Helsingissä Väestön jatkuvasti parantunut koulutustaso on osaltaan mahdollistanut työn tuottavuuden kasvun ja sitä kautta nopean taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen. Tietoon ja osaamiseen perustuvan talouden tärkein voimavara korkeasti koulutettu työvoima keskittyy kilpailukykyisille keskusalueille. Väestön hyvää koulutustasoa voidaan pitää eräänä keskeisenä Helsingin ja Helsingin seudun pitkän aikavälin kilpailuetuna. Keskimäärin seudun kuntien koulutustaso on korkea. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita Helsingin seudulla on suhteellisesti selvästi enemmän kuin koko maassa. Tutkijakoulutusaste Ylempi korkeakouluaste Alempi korkeakouluaste Alin korkea-aste Keskiaste Ei perusasteen jälkeistä koulutusta Suomi Ruotsi Koulutustasossa on melko suuria eroja kunnittain Helsingin seudulla, kuten kuviosta 3. ilmenee. Kuviossa on käytetty koulutustason osoittimena väestön koulutustasomittainta (VKTM). Koulutustasoa ilmaiseva mittainluku on laskettu 20 vuotta täyttäneen väestön suorittamien tutkintojen koulutusasteista. Mitä suurempi mittainluku on, sitä korkeampi on koulutustaso. (ks. Liite 2 VKTM). Lähes kaikkien seudun kuntien koulutustaso ylittää koko maan keskimääräisen tason. Ainoastaan kolmen kunnan VKTM-indikaattori jäi koko maan tason alapuolelle. Hyvinkää on koko maan keskiarvon tuntumassa, mutta Mäntsälän ja Pornaisten koulutustason indikaattori jää selvästi koko maata ja muita seudun kuntia alhaisemmaksi. Helsingin seudulla työelämän muutos näkyy työvoimalta edellytetyn kvalifikaatiotason muutoksena. Korkean koulutuksen vaativissa asiantuntijatehtävissä toimivan työvoiman osuus kasvaa edelleen ja koulutustaso nousee muissakin ammattiryhmissä. Silti ammatillisen koulutuksen tarve on suuri, koska työvoima on käytännön työntekijäammateissa ikääntynyttä, ammattiryhmät suuria ja poistumat huomattavasti suuremmat kuin korkea-asteen koulutusta edustavissa ammattiryhmissä. Selvästi korkein koulutustaso Suomessa on Kauniaisissa. Helsingin seudun koulutetuimmat kunnat ovat samalla koko Suomen parhaiten koulutettujen kuntien joukossa. Helsingin seudun kuntien järjestys koulutustasossa on pysynyt melko samanlaisena useana vuonna. Vuonna 2006 kuntien järjestys oli aivan sama kuin edellisenä vuonna, mutta mittainlukujen (VKTM) muutoksissa on huomattavaa se, että seudun viimeisenä olevan Mäntsälän koulutustason mittainluku nousi vuodessa eniten (+8), kun taas kärjessä olevan Kauniaisten mittainluku nousi vähiten (+1). Koulutustaso nousi % Kuvio vuotta täyttäneen väestön koulutustaso (VKTM) Helsingin seudun kunnissa Kauniainen Espoo Helsinki Kirkkonummi Sipoo Järvenpää Tuusula Nurmijärvi Kerava Vantaa Vihti Koko maa Hyvinkää Pornainen Mäntsälä VKTM Tutkinnon suorittaneiden % osuus 15 v. täyttäneistä 78,7 73,1 69,0 68,2 65,1 67,1 65,7 65,4 65,7 64,5 63,9 64,1 63,6 61,3 60,5 3

4 selkeästi seuraavissa kunnissa: Sipoo (+7), Espoo, Kirkkonummi, Tuusula ja Pornainen (+6). Muissa seudun kunnissa mittainluvun nousu oli 4-5 luokkaa. Suomen korkeimmin koulutettujen kuntien tilastossa (kuvio 4.) erottuu kaksi keskittymää: Helsingin seudun korkeasti koulutetut kunnat (Kauniainen, Espoo, Helsinki ja Kirkkonummi) sekä Oulu ja sen lähikunnat (Oulu, Oulunsalo ja Kempele). Kymmenen kärjessä tilastoon yltävät näiden lisäksi muualta Suomesta Pirkkala, Jyväskylä ja Kaarina. Kuntien järjestys oli vuosina 2005 ja 2006 lähes sama, mutta vuonna 2006 Pirkkala ohitti Kirkkonummen. Tarkasteltaessa pelkästään korkean asteen tutkinnon suorittaneiden osuutta ns. kuusikkokaupungeissa nähdään että osuus on korkein Espoossa, jossa 42,1 prosenttia väestöstä on suorittanut korkean asteen tutkinnon. Seuraavina ovat Helsinki 34,8 prosenttia, Oulu 32,9 prosenttia, Tampere 30 prosenttia sekä Vantaa ja Turku molemmilla 27,8 prosenttia. Koko maassa korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus oli 28,2 prosenttia. AMMATILLISEN TUTKINNON JA KORKEAKOULUTUTKINNON SUORITTANUT VÄESTÖ Pelkän lukiokoulutuksen suorittaneita Helsingissä on huomattavan paljon, 15 prosenttia. Koko maassa vastaava osuus oli vain 7,7 prosenttia. Ainoastaan lukiokoulutuksen suorittaneisiin lukeutui myös henkilöitä, joiden jatko-opiskelu oli vielä kesken. Ammatillisiin tutkintoihin sisältyvät sekä ammatillisen toisen asteen tutkinnot että alimman korkea-asteen tutkinnot (opistoasteen tutkinnot). Ammatillisiin tutkintoihin kuuluvat sekä oppilaitoksissa suoritetut tutkinnot että näyttötutkinnot. Yhteenlaskettuina ammatillisen tutkinnon suorittaneita Helsingissä oli 29,9 prosenttia väestöstä. Pääkaupunkiseudun kunnista eniten ammatillisen koulutuksen suorittaneita oli Vantaalla, lähes 40 prosenttia. Espoossakin ammatillisen koulutuksen suorittaneita (30,7 %) oli enemmän kuin Helsingissä. Tämä selittyy Espoon opistoasteen tutkinnon suorittaneiden suhteellisen suurella osuudella. Opistoasteen tutkinnon suorittaneita oli kaikkiaan vertailualueilla melko paljon. Opistoaste on kuitenkin poistuva koulutusaste, joten pidemmällä tähtäimellä ko. koulutusasteen osuus vähenee väestön koulutusrakenteissa. Kuvio 4. Koulutustasoltaan korkeimmat kunnat Suomessa Kauniainen Espoo Oulu Helsinki Pirkkala Kirkkonummi Jyväskylä Oulunsalo Kempele Kaarina Koko maa 310 Korkeakoulututkintoihin katsotaan taulukossa 2. olevista tutkinnoista alempi korkeakouluaste, ylempi korkeakouluaste ja tutkijakoulutusaste. Alempaan korkeakouluasteeseen luetaan ammattikorkeakoulututkinnot, yliopistojen alemmat korkeakoulututkinnot sekä ns. ammatilliset korkea-asteen tutkinnot. Näistä ammatillinen korkea-aste on poistuva tutkinto. Tämän tutkinnon suorittaneiden osuus oli muutenkin melko pieni eri alueilla. Ylempään korkeakouluasteeseen luetaan ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot, yliopistojen ylemmät korkeakoulututkinnot (maisteritutkinnot) sekä lääkäreiden erikoistumistutkinnot. Tutkijakoulutusasteeseen luetaan lisensiaatin- ja tohtorintutkinnot. Yksittäisistä tutkinnoista voidaan todeta, että ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden määrä kasvaa joka vuosi. Koulutusmuoto on suhteellisen uusi, joten prosenttiosuudet eivät ole vielä ehtineet kovin suuriksi. Osuudet ovat nousseet Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla noin neljään prosenttiin. Helsingissä kaikkia korkeakoulututkinnon suorittaneita oli 24 prosenttia, Espoossa selvästi enemmän eli 28,9 prosenttia. Vantaalla osuus oli 16 prosenttia ja koko maassa 14,5 prosenttia. Korkeakoulututkinnoissa Kauniainen oli 41,4 prosentin osuudellaan selvä ykkönen koko maassa. Alempien ja ylempien korkeakoulututkintojen osuuksissa pääkaupunkiseudun kuntien järjestys on Kauniainen, Espoo, Helsinki ja Vantaa. Sama järjestys koskee myös tutkijakoulutusastetta eli lisensiaatti- ja tohtorintutkintoja VKTM Tutkinnon suorittaneiden % osuus 15 v. täyttäneistä 78,7 73,1 73,6 69,0 71,6 68,2 73,5 70,9 72,0 68,2 64,1 4

5 Taulukko 2. Väestö koulutusasteen mukaan pääkaupunkiseudun kunnissa, Helsingin seudulla (14 kuntaa) ja koko maassa 2006 Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Helsingin Kokomaa seutu Väestö (15 v. täyttäneet) Ei perusasteen jälkeistä koulutusta Keskiaste, ammatillinen toinen aste Keskiaste, lukiokoulutus Alin korkea-aste Alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste Tutkijakoulutusaste Tutkinnon suorittaneet yhteensä Osuus % Koulutusaste yhteensä Ei perusasteen jälkeistä koulutusta 31,1 26,9 35,5 21,3 31,7 35,9 3 Keskiaste, ammatillinen toinen aste 19,2 17,5 27,3 10,2 22,0 30,6 3 Keskiaste, lukiokoulutus 15,0 13,6 9,1 13,7 12,1 7,7 5 Alin korkea-aste 10,7 13,2 12,2 13,3 12,0 11,3 6 Alempi korkeakouluaste 9,2 10,5 8,6 11,9 9,2 7,2 7 Ylempi korkeakouluaste 13,2 16,4 6,8 25,9 11,7 6,6 8 Tutkijakoulutusaste 1,6 2,0 0,6 3,6 1,3 0,7 Tutkinnon suorittaneiden osuus 69,0 73,1 64,5 78,7 68,3 64,1 Kaikista Suomen tutkijakoulutuksen suorittaneista 26 prosenttia asui Helsingissä, 42 prosenttia pääkaupunkiseudulla ja 46 prosenttia Helsingin seudulla. KOULUTUSTASO IKÄRYHMITTÄIN HELSINGISSÄ Nuoret ovat saaneet huomattavasti enemmän koulutusta kuin vanhempiin ikäluokkiin kuuluvat. Helsingissä eniten koulutettuja ovat nuoret aikuiset. Vähiten koulutettuja ovat eläkeikäiset vuotiaista monilla on koulutus vielä kesken. Tämän ikäryhmän keskiasteen tutkinnon (yo-tutkinto tai ammatillinen tutkinto) suorittaneista suurin osa jatkaa opintojaan vuotiaiden tarkastelu antaa käsityksen seuraavien vuosikymmenten parhaassa työiässä olevien määrästä ja koulutusrakenteesta. Vanhempien ikäluokkien koulutusrakenne ei enää paljon muutu, mutta nuorempien ikäluokkien koulutustaso nousee edelleen (vrt. Havén 2006) vuotiaiden ikäryhmän keskiasteen tutkinnon suorittaneista yli puolet oli ylioppilastutkinnon suorittaneita ja heistä suuri osa jatkaa opintojaan. Helsingissä vuotiaiden ryhmästä 40,9 prosenttia oli suorittanut keskiasteen ja 42,3 prosenttia korkean asteen tutkinnon eli yhteensä 83,2 prosenttia ikäryhmästä oli tutkinnon suorittaneita. Tämä on hieman pienempi osuus kuin koko maassa (85,6 %). Tämän ikäryhmän helsinkiläiset, joilla on tutkinto, ovat kuitenkin suorittaneet muuta maata useammin korkeampia tutkintoja. Helsingissä vuotiailla on suhteellisesti eniten korkeakouluasteen tutkintoja, 37,3 prosenttia. Korkeakouluasteen tutkintoja ovat ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa suoritettavat tutkinnot. Vastaavia tutkintoja on 29,9 prosenttia vuotiailla ja vuotiailla 27,2 prosenttia. Helsinkiläisillä vuotiailla oli myös selvästi enemmän korkeakouluasteen tutkintoja (37,3 %) kuin vastaavan ikäisillä koko maassa (29,9 %). Toisaalta tämän ikäisistä helsinkiläisistä myös suurempi osuus on vain peruskoulun varassa (16,7 %) verrattuna koko maahan (14,4 %). Helsingissä tässä ikäryhmässä sukupuolten välillä on selvä ero. Niiden miesten osuus, joilla ei ole perusasteen jälkeistä koulutusta, on useana vuonna pysynyt 20 prosentin paikkeilla. Vuonna 2006 osuus nousi 21,1 prosenttiin, jossa oli lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna 0,5 prosenttiyksikköä. Saman ikäryhmän naisilla vain perustutkinnon varassa olevien osuus on selvästi pienempi ja vuonna 2006 se oli 12,9 prosenttia. (Miesten ja naisten koulutustasoeroista ks. jäljempänä). HELSINGIN ALUEITTAINEN KOULUTUSRAKENNE Helsingissä korkea-asteen tutkinnon suorittaneen väestön osuus vaihtelee peruspiireittäin 11,8 prosentista 51,6 pro- 5

6 Taulukko 3. Koulutustaso ikäryhmittäin Helsingissä Koulutusaste Prosenttia Ikä yhteensä Ei perusasteen Keski- Alin Alempi Ylempi Tutkijajälkeistä aste korkea- korkea- korkea- koulutus koulutusta aste kouluaste kouluaste ,4 50,0 0,1 2,2 0,4 0, ,7 40,9 5,0 18,2 18,4 0, ,4 33,4 17,3 8,1 19,4 2, ,4 33,2 17,1 8,2 16,4 2, ,1 27,4 14,8 9,4 13,6 2, ,3 19,1 10,7 6,7 8,7 1,6 Ikä yht ,1 34,2 10,7 9,2 13,2 1,6 Kuvio vuotta täyttäneen väestön koulutustaso (VKTM) peruspiireittäin Helsingissä Haaga 444 Tuomarinkylä Pasila Oulunkylä Kallio 333 Malmi Latokartano Herttoniemi Mellunkylä 334 VKTM Helsinki = 380 Yli Alle Ullanlinna senttiin. Korkea-asteen suorittaneiden osuus seurailee melko johdonmukaisesti lukion aloittavien osuutta. Korkeakoulutus keskittyi aikaisemmin kaupungin länsiosiin, mutta viimeisen 25 vuoden aikana yleinen koulutustaso on noussut kaikkialla Helsingin alueilla. Alueiden väliset erot ovat kuitenkin suuret. Vuoden 2006 lopussa perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuus oli korkein, 80,5 prosenttia, eteläisessä suurpiirissä. Läntisessä suurpiirissä osuus oli 72 prosenttia, muissa suurpiireissä osuus jäi alhaisemmaksi. Eteläisessä suurpiirissä oli myös kaupungin suurin korkean asteen koulutuksen saaneiden osuus (47,9 %). Keskisessä suurpiirissä on suhteellisesti eniten keskiasteen suorittaneita (40,4 %). Kartassa on esitetty peruspiirien koulutustaso vuoden 2006 lopussa koulutustasomittaimen (VKTM) avulla. Koulutustasomittain on sikäli kätevä, että eri koulutusasteita ei tarvitse esittää erikseen, vaan mittain huomioi väestön eri koulutuksien lukumäärän ja painottaa ne koulutusasteen mukaan ja tiivistää tiedot yhdeksi indikaattoriksi. Korkeimmat koulutustasot ovat seuraavissa peruspiireissä: Vironniemi, Lauttasaari, Kulosaari, Ullanlinna, Munkkiniemi, Länsi-Pakila, Tuomarinkylä, Taka-Töölö ja Kampinmalmi. Näissä koulutustason arvo on vähintään

7 Taulukko 4. Helsingin 15 vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen mukaan suurpiireittäin ja peruspiireittäin Suur- ja 15 vuotta Enint. Tutkintoja Keski- Korkea- Enint. Tutkin- Keski- Korkea- VKTM 1 peruspiiri täyttänyt perus- yhteensä aste aste perus- toja aste aste väestö aste ast e yhteensä yhteensä % Koko kaupunki ,1 69,0 34,2 34,8 380 Eteläinen sp ,5 80,5 32,6 47,9 490 Vironniemi ,1 80,9 30,9 50,0 509 Ullanlinna ,7 81,3 33,8 47,5 493 Kampinmalmi ,6 79,4 34,0 45,4 476 Taka-Töölö ,9 81,1 34,1 47,0 482 Lauttasaari ,6 80,4 28,8 51,6 501 Läntinen sp ,0 72,0 34,4 37,6 400 Reijola ,4 77,6 35,9 41,8 444 Munkkiniemi ,0 79,0 29,0 50,0 491 Haaga ,3 71, ,7 396 Pitäjänmäki ,7 69,3 34,7 34,6 369 Kaarela ,1 65,8 37,1 28,7 336 Keskinen sp ,0 72,0 40,4 31,6 365 Kallio ,1 75,9 41,5 34,4 387 Alppiharju ,2 73,8 42,8 31,0 360 Vallila ,9 70,2 42,4 27,8 338 Pasila ,2 65,8 37,6 28,3 331 Vanhakaupunki ,2 68,8 37,0 31,9 369 Pohjoinen sp ,7 68,3 28,7 39,6 410 Maunula ,7 57,3 30,9 26,4 304 Länsi-Pakila ,8 74,2 24,1 50,0 488 Tuomarinkylä ,8 73,2 25,4 47,9 485 Oulunkylä ,6 69,3 32,0 37,4 395 Itä-Pakila ,8 70,2 25,0 45,2 447 Koillinen sp ,7 63,3 35,1 28,2 325 Latokartano ,6 65,4 36,9 28,5 333 Pukinmäki ,5 63,5 36,6 27,0 312 Malmi ,3 63,7 34,2 29,5 333 Suutarila ,0 63,0 35,4 27,5 318 Puistola ,0 66,0 34,1 31,9 359 Jakomäki ,9 46,1 34,3 11,8 194 Kaakkoinen sp ,1 67,9 31,0 36,9 389 Kulosaari ,2 76,8 26,8 50,0 499 Herttoniemi ,3 65,7 32,9 32,8 359 Laajasalo ,7 69,3 28,7 40,6 411 Itäinen sp ,0 60,0 34,3 25,7 301 Vartiokylä ,9 63,1 33,0 30,1 334 Myllypuro ,8 55,2 31,1 24,1 276 Mellunkylä ,3 55,7 35,4 20,3 260 Vuosaari ,0 64,0 34,7 29,3 330 Alue tuntematon ,5 49,5 28,5 21, Katso liite 2. 7

8 Helsingin 33:sta peruspiiristä 29:ssa koulutusmittaimen arvo oli koko maan keskimääräistä tasoa (310) korkeampi, ts. neljässä peruspiirissä jäätiin koko maan tason alapuolelle. KOULUTUSTASON MUUTOS HELSINGISSÄ ALUEITTAIN Liitetaulukoissa 1 ja 2 tarkastellaan alueittaisia koulutusrakenteen muutoksia aikasarjana kahdesta näkökulmasta. Liitetaulukosta 1. ilmenee korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuudet Helsingissä peruspiireittäin vuosina sekä prosenttiyksikön muutokset alueittain ko. ajanjaksona. Liitetaulukosta 2. ilmenee puolestaan peruspiireittäin niiden osuudet, joilla ei ollut perusasteen jälkeistä tutkintoa sekä prosenttiyksikön muutokset alueittain ko. ajanjaksona. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus on noussut vuosina koko Helsingissä 2 prosenttiyksikköä. Kaikilla alueilla on tapahtunut korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuuden kasvua lukuun ottamatta Pukinmäen peruspiiriä, jossa korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus väheni 0,3 prosenttiyksikköä. Eniten korkea-asteen koulutettujen osuus nousi vuosina Latokartanon peruspiirissä, jossa nousua oli 6,2 prosenttiyksikköä, Vanhankaupungin peruspiirissä nousua oli 4,4 prosenttiyksikköä, Vironniemen ja Itä-Pakilan peruspiireissä 4,1 prosenttiyksikköä ja Lauttasaaren peruspiirissä 3,8 prosenttiyksikköä. Lauttasaari nousi jo vuonna 2001 kaupungin ykköseksi korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuudessa ja on säilyttänyt asemansa. Edellä mainituista alueista Vanhankaupungin peruspiirin kuuluvaan Arabianrantaan on rakennettu 2000-luvulla kantakaupungin uusinta asuntoaluetta. Asuntoalueen rakentaminen jatkuu vuoteen 2010 asti. Alueen väestömäärä ja -rakenne on muuttunut huomattavasti ja samalla väestön koulutustaso on noussut. Myös Latokartanon koulutustason nousun taustalla ovat osaltaan alueen uudet asuntoalueet ja väestörakenteen muutos. Latokartanon peruspiirissä uusia asuntoalueita ovat Viikinmäki ja Viikinranta. Niiden osuus, joilla ei ole perusasteen jälkeistä tutkintoa, väheni vuosina koko kaupungissa 2,9 prosenttiyksikköä. Perusasteen varassa olevien osuuden lasku kuvaa käänteisesti koulutustason nousua. Kaikilla alueilla perusasteen varassa olevien osuus väheni ja vastaavasti tutkinnon suorittaneiden osuus nousi. Peruspiireistä eniten perusasteen varassa olevien osuus supistui vuosina Latokartanon peruspiirissä, 8,3 prosenttiyksikköä. Kun edellä havaittiin myös Latokartanon korkea-asteen nousun olleen suurin, voidaan Latokartanon peruspiiriä pitää näiden osoittimien valossa kaupungin parhaiten menestyneenä alueena koulutustason muutoksessa. Latokartanon lähtötaso eikä myöskään viimeisimmät koulutustasoindikaattorit ole kaupungin kärkipäässä, mutta muutos on ollut huomattava. Vanhankaupungin peruspiirissä (Arabianranta) perusasteen varassa olevien vähennys oli lähes yhtä suuri (-8,2 %-yksikköä) kuin Latokartanossa. Muita peruspiirejä, joissa perusasteen varassa olevien osuus väheni huomattavasti olivat: Vallilan peruspiiri, Alppiharjun peruspiiri, Oulunkylän peruspiiri ja Kallion peruspiiri. KOULUTUSASTE JA -ALA Helsingin tutkinnon suorittaneen väestön koulutusalan ja koulutusasteen ristiintaulukointi näyttää, että suhteellisesti eniten korkeasti koulutettuja on valmistunut luonnontieteelliseltä alalta, jossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita on noin 53 prosenttia ja tutkijakoulutuksen suorittaneitakin lähes 15 prosenttia. Sen sijaan esim. palvelualalta valmistuneilla koulutus on ollut valtaosaltaan keskiasteen koulutusta (78 %). Määrällisesti eniten kaikkia tutkinnon suorittaneita oli kaupallisella ja yhteiskuntatieteellisellä alalla, seuraavaksi eniten tekniikan alalla ja kolmanneksi eniten terveys- ja sosiaalialalla. NAISTEN JA MIESTEN KOULUTUSTASO JA KOULUTUSALA 1970-luvun alussa helsinkiläiset miehet olivat naisia koulutetumpia kaikissa ikäryhmissä. Nykyään ainoastaan vanhemmissa ikäryhmissä miesten koulutustaso on naisten koulutustasoa korkeampi. Kuviossa 6. naisten ja miesten välisiä ikäryhmittäisiä koulutustasoeroja vuosina 1998 ja 2006 on tarkasteltu kussakin ikäryhmässä naisten ja miesten koulutustasomittainten erotusten avulla. Naisten ja miesten välisessä ikäryhmittäisissä koulutustasoissa on tapahtunut huomattavaa muutosta vuosien 1998 ja 2006 välillä. Naiset ovat keskimäärin parantaneet asemaansa kaikissa ikäryhmissä. Nuoremmissa ikäryhmissä sukupuolten koulutustasoerot ovat suuret naisten hyväksi. Vuonna 2006 naiset ohittivat miehet niukasti koulutustasossa vuotiaiden ikäryhmässä. Vanhemmissakin ikäryhmissä naiset ovat kuroneet koulutustasoeroa kiinni vuosien varrella. 8

9 Miehet ja naiset ovat suorittaneet eri alojen tutkintoja (taulukko 6.). Tekniikka on selvästi miesvaltainen ala. Selvästi naisvaltaisia koulutusaloja ovat terveys- ja sosiaaliala, kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus sekä humanistinen ja taidealan koulutus. Myös kaupallisella ja yhteiskuntatieteellisellä sekä palvelualalla tutkinnoista yli 60 prosenttia on naisten suorittamia. Luonnontieteellisen alan tutkintoja miehet ovat suorittaneet hieman useammin kuin naiset. Taulukon luokkaan yleissivistävä koulutus kuuluvat pelkän lukiokoulutuksen suorittaneet. Ne, joilla ei ole perusasteen jälkeistä koulutusta ovat luokassa muu tai tuntematon koulutus. Taulukko 5. Helsinkiläiset koulutusasteen ja alan mukaan, lukumäärät ja prosenttiosuudet 2006 Koulutusala Koulutu- Ei perus- Keskiaste Alin Alempi Ylempi Tutkijaaste asteen korkea- korkea- korkea- koulutusyhteensä jälkeistä aste kouluaste kouluaste aste koulutusta Koulutusala yhteensä Yleissivistävä koulutus Kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus Humanistinen ja taidealan koulutus Kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus Luonnontieteellinen koulutus Tekniikan koulutus Maa- ja metsätalousalan koulutus Terveys- ja sosiaalialan koulutus Palvelualojen koulutus Muu tai tuntematon koulutusala Osuus % Koulutusala yhteensä ,1 34,2 10,7 9,2 13,2 1,6 0 Yleissivistävä koulutus ,4 32, Kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus ,8 41,6 36 2,7 2 Humanistinen ja taidealan koulutus ,3 25,8 48,3 4,5 3 Kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus ,9 32,4 19,1 29,5 2,2 4 Luonnontieteellinen koulutus ,3 9,3 9,7 52,9 14,8 5 Tekniikan koulutus ,6 16,6 1,8 6 Maa- ja metsätalousalan koulutus ,1 6,6 5,4 41,1 6,8 7 Terveys- ja sosiaalialan koulutus ,1 31,8 15,6 13 4,5 8 Palvelualojen koulutus ,8 10,4 8,2 3,6 0 9 Muu tai tuntematon koulutusala ,6 8, ,4 3,5 9

10 Taulukko 6. Väestö koulutusalan ja sukupuolen mukaan Helsingissä Kuvio 6. Naisten ja miesten koulutustasojen ero ikäryhmittäin ja Henkilöt Prosentti Miehet Naiset Naisten koulutustaso korkeampi Miesten koulutustaso korkeampi 15 vuotta täyttäneet ,0 54,0 0 Yleissivistävä koulutus ,1 52,9 1 Kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus ,0 82,0 2 Humanistinen ja taidealan koulutus ,3 68,7 3 Kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus ,8 61,2 4 Luonnontieteellinen koulutus ,6 43,4 5 Tekniikan koulutus ,6 19,4 6 Maa- ja metsätalousalan koulutus ,1 50,9 7 Terveys- ja sosiaalialan koulutus ,4 85,5 8 Palvelualojen koulutus ,9 61,1 9 Muu tai tuntematon koulutusala ,7 53,3 Ikäryhmä Koulutustasomittaimen erotus KANSAINVÄLISTÄ VERTAILUA OECD:n tilastoista saadaan maakohtaisia tilastotietoja yhtenäisellä ISCED-luokituksella. Viimeisestä OECD:n Education at a Glance -tilastosta (v.2006 tiedot) mainittakoon, että Suomi sijoittuu maavertailussa koulutettujen osuudessa (vähintään keskiasteen suorittanet) vuotiaasta väestöstä 80 prosentillaan selvästi OECD-maiden keskiarvon (68 %) yläpuolelle. Suomi oli yhdeksäs 29:n OECD-maan joukossa. NORDSTAT-tietokantaan on koottu koulutustasotietoja Pohjoismaiden pääkaupungeista ja vertailualueista. Koulutustasoa on mitattu suoritettujen tutkintojen ja kouluvuosien mukaan. Tarkasteltaessa vähintään 13 vuotta koulutusta saaneiden vuotiaiden osuutta (käytännössä korkea-aste) nähdään, että pääkaupungeista Tukholmassa ja Oslossa osuudet ovat suurimmat (50,9 % ja 45 %), seuraavana Helsinki (43,3 %) ja neljäntenä Kööpenhamina (38,4 %). Huomattavaa on, että Helsingissä ja Helsingin seudulla osuudet ovat lähellä toisiaan, kun taas muualla kaupungin ja kaupunkiseudun suhteellisten osuuksien erot ovat suuremmat. Kaupungeissa ja kaupunkiseuduilla pitkälle koulutettujen osuudet ovat selvästi korkeammat kuin koko maan osuudet. Kuvio 7. Vähintään 13 vuotta kestäneen koulutuksen suorittaneiden osuus % vuotiaista pohjoismaissa Helsinki Helsingin seutu Suomi Tukholma Tukholman seutu Ruotsi Oslo Oslon seutu Norja Kööpenhamina Kööpenhaminan seutu Tanska 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 % 10

11 Kuvio 8. Väestön koulutusrakenne Helsingissä ja Tutkijakoulutusaste 1,3% Tutkijakoulutusaste 1,6% Ylempi korkeakouluaste 11,3% Alempi korkeakouluaste 6,4% Ei perusasteen jälkeistä koulutusta tai tuntematon 34,8% Ylempi korkeakouluaste 13,2% Alempi korkeakouluaste 9,2% Ei perusasteen jälkeistä koulutusta tai tuntematon 31,0% Alin korkeaaste 13,4% Alin korkeaaste 10,7% Keskiaste 32,8% Keskiaste 34,2% Kuvio 9. Helsingin, Helsingin seudun ja koko maan 15 vuotta täyttänyt väestökoulutustason mukaan Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa Keskiaste, ammatillinen toinen aste Keskiaste, lukiokoulutus Alin korkea-aste (Opistoaste) Alempi korkeakoulututkinto Ylempi korkeakoulututkinto Lisensiaatti- ja tohtorintutkinto Helsinki Helsingin seutu Koko maa % 11

12 Liitetaulukko 1. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuudet (%) alueittain Helsingissä ja muutos (%-yksikköä) Suur- ja Muutos peruspiiri %-yksikköä Helsinki 32,8 33,2 33,6 33,9 34,2 34,5 34,8 2,0 1. Eteläinen sp 44,9 45,5 46,0 46,5 47,0 47,5 47,9 3,0 101 Vironniemen pp 45,9 46,2 47,1 47,4 48,5 49,5 50,0 4,1 102 Ullanlinnan pp 45,0 45,6 46,0 46,3 46,5 47,3 47,5 2,5 103 Kampinmalmin pp 43,6 43,8 44,3 44,8 44,9 45,1 45,4 1,8 104 Taka-Töölön pp 43,3 43,9 44,3 45,4 45,9 46,1 47,0 3,7 105 Lauttasaaren pp 47,8 48,7 49,2 49,6 50,7 51,2 51,6 3,8 2. Läntinen sp 36,0 36,5 36,6 36,9 37,1 37,3 37,6 1,6 201 Reijolan pp 39,6 40,1 40,8 40,9 41,1 41,0 41,8 2,2 202 Munkkiniemen pp 48,5 48,5 48,9 49,3 49,6 49,7 50,0 1,5 203 Haagan pp 36,3 36,6 36,9 37,2 37,4 37,4 37,7 1,4 204 Pitäjänmäen pp 32,4 33,3 32,9 33,5 33,8 34,0 34,6 2,2 205 Kaarelan pp 27,0 27,5 27,6 27,8 28,1 28,6 28,7 1,7 3. Keskinen sp 28,7 29,3 29,8 30,2 30,6 31,0 31,6 2,9 301 Kallion pp 31,4 32,1 32,5 32,8 33,3 33,4 34,4 3,0 302 Alppiharjun pp 28,1 29,1 29,5 29,6 29,7 29,9 31,0 2,9 303 Vallilan pp 25,6 25,8 25,7 26,4 26,8 27,3 27,8 2,2 304 Pasilan pp 27,5 27,2 27,7 27,3 27,4 27,8 28,3 0,8 305 Vanhankaupungin pp 27,5 28,1 29,1 30,4 30,9 31,8 31,9 4,4 4. Pohjoinen sp 36,3 36,9 37,5 38,0 38,6 39,0 39,6 3,3 401 Maunulan pp 24,3 24,8 25,4 25,6 25,7 25,9 26,4 2,1 402 Länsi-Pakilan pp 46,3 46,7 47,5 47,8 49,0 49,4 50,0 3,7 403 Tuomarinkylän pp 44,3 45,3 46,1 46,3 46,9 47,6 47,9 3,6 404 Oulunkylän pp 34,5 34,8 35,0 35,6 36,2 36,7 37,4 2,9 405 Itä-Pakilan pp 41,1 41,6 42,2 43,5 44,2 44,3 45,2 4,1 5. Koillinen sp 25,8 26,4 26,9 27,1 27,6 27,8 28,2 2,4 501 Latokartanon pp 22,3 23,4 24,4 25,5 26,5 27,2 28,5 6,2 502 Pukinmäen pp 27,3 27,0 27,4 27,8 27,7 27,3 27,0-0,3 503 Malmin pp 28,2 28,6 29,1 28,8 29,1 29,2 29,5 1,3 504 Suutarilan pp 25,9 26,6 26,9 26,9 26,9 27,3 27,5 1,6 505 Puistolan pp 29,6 30,3 30,6 30,9 31,4 31,7 31,9 2,3 506 Jakomäen pp 10,3 10,7 10,9 11,5 12,0 12,0 11,8 1,5 6. Kaakkoinen sp 34,6 35,4 36,0 36,2 36,6 36,7 36,9 2,3 601 Kulosaaren pp 47,6 47,9 49,3 49,5 49,8 50,0 50,0 2,4 602 Herttoniemen pp 30,4 31,7 32,1 32,2 32,6 32,5 32,8 2,4 603 Laajasalon pp 38,2 38,5 39,3 39,7 40,1 40,4 40,6 2,4 7. Itäinen sp 24,1 24,4 24,7 24,9 25,4 25,5 25,7 1,6 701 Vartiokylän pp 28,3 28,8 29,1 29,3 29,7 29,6 30,1 1,8 702 Myllypuron pp 22,1 22,0 22,6 22,7 23,1 23,8 24,1 2,0 703 Mellunkylän pp 19,8 19,9 20,1 20,0 20,2 20,2 20,3 0,5 704 Vuosaaren pp 27,2 27,6 27,9 28,4 29,1 29,1 29,3 2,1 Tuntematon 26,2 25,0 23,8 23,0 21,8 21,7 21,0 5,2 12

13 Liitetaulukko 2. Niiden osuudet (%) joilla ei ole perusasteen jälkeistä tutkintoa Helsingissä alueittain ja muutos (%-yksikköä) Suur- ja Vähennys peruspiiri %-yksikköä Helsinki 34,0 33,3 32,8 32,3 31,8 31,5 31,1-2,9 1. Eteläinen sp 22,4 21,8 21,1 20,5 20,0 19,8 19,5-2,9 101 Vironniemen pp 22,2 21,7 21,4 20,8 19,4 19,3 19,1-3,1 102 Ullanlinnan pp 22,0 21,5 20,4 19,9 19,6 18,8 18,7-3,3 103 Kampinmalmin pp 21,8 21,4 20,8 20,6 20,3 20,6 20,6-1,2 104 Taka-Töölön pp 22,9 22,2 21,5 20,5 19,9 19,6 18,9-4,0 105 Lauttasaaren pp 23,3 22,5 21,7 21,1 20,7 20,1 19,6-3,7 2. Läntinen sp 30,7 30,1 29,7 29,3 28,8 28,5 28,0-2,7 201 Reijolan pp 25,3 24,5 24,2 24,0 23,3 23,1 22,4-2,9 202 Munkkiniemen pp 23,9 23,2 22,8 22,3 21,5 21,4 21,0-2,9 203 Haagan pp 31,2 30,8 30,1 29,4 29,2 28,8 28,3-2,9 204 Pitäjänmäen pp 33,6 32,8 32,7 32,2 31,6 31,4 30,7-2,9 205 Kaarelan pp 36,5 36,0 35,6 35,4 35,0 34,5 34,1-2,4 3. Keskinen sp 33,6 32,5 31,6 30,9 29,9 29,3 28,0-5,6 301 Kallion pp 28,8 27,8 26,9 26,4 25,1 25,0 24,1-4,7 302 Alppiharjun pp 31,4 30,6 29,8 28,9 28,3 27,9 26,2-5,2 303 Vallilan pp 35,7 34,3 33,9 32,8 32,4 31,3 29,9-5,8 304 Pasilan pp 38,7 37,8 37,0 36,4 35,4 34,7 34,2-4,5 305 Vanhankaupungin pp 39,4 38,1 36,8 35,5 34,2 33,0 31,2-8,2 4. Pohjoinen sp 36,3 35,5 34,5 33,8 33,1 32,5 31,7-4,6 401 Maunulan pp 47,2 46,7 45,8 45,0 44,5 43,8 42,7-4,5 402 Länsi-Pakilan pp 30,2 29,2 28,3 28,4 27,4 26,6 25,8-4,4 403 Tuomarinkylän pp 30,5 28,9 27,8 27,7 26,9 26,9 26,8-3,7 404 Oulunkylän pp 35,4 34,9 34,1 33,0 32,4 31,6 30,6-4,8 405 Itä-Pakilan pp 33,7 33,7 32,5 30,9 30,3 30,1 29,8-3,9 5. Koillinen sp 40,4 39,6 38,8 38,2 37,6 37,1 36,7-3,7 501 Latokartanon pp 42,9 41,5 39,2 38,2 36,4 35,4 34,6-8,3 502 Pukinmäen pp 38,2 38,4 38,0 37,2 37,2 37,0 36,5-1,7 503 Malmin pp 39,2 38,4 37,8 37,5 37,1 36,7 36,3-2,9 504 Suutarilan pp 39,9 39,2 38,7 38,6 38,2 37,5 37,0-2,9 505 Puistolan pp 35,9 34,8 34,8 34,0 34,2 34,3 34,0-1,9 506 Jakomäen pp 57,9 57,2 56,0 55,5 54,4 53,9 53,9-4,0 6. Kaakkoinen sp 35,0 34,0 33,5 33,3 32,9 32,5 32,1-2,9 601 Kulosaaren pp 25,1 25,0 24,1 23,4 23,3 23,4 23,2-1,9 602 Herttoniemen pp 37,4 36,0 35,7 35,6 35,2 34,8 34,3-3,1 603 Laajasalon pp 33,6 32,8 32,1 31,8 31,4 30,9 30,7-2,9 7. Itäinen sp 42,2 41,6 41,1 40,7 40,4 40,3 40,0-2,2 701 Vartiokylän pp 38,9 38,4 37,7 37,7 37,6 37,6 36,9-2,0 702 Myllypuron pp 48,8 48,1 47,3 46,8 46,2 45,5 44,8-4,0 703 Mellunkylän pp 46,1 45,5 45,1 44,8 44,4 44,5 44,3-1,8 704 Vuosaaren pp 37,0 36,7 36,5 36,0 35,8 35,9 36,0-1,0 Tuntematon 43,3 44,5 46,1 47,9 48,8 49,4 50,5 7,2 13

14 LIITTEET: LIITE 1. KOULUTUSASTE Tilastokeskus otti käyttöönsä uudistetun koulutusluokituksen vuotta 1998 koskevien aineistojen luokittamisessa. Mitä pitemmästä koulutuksesta on kysymys, sitä korkeampi on koulutusaste. Koulutusaste määräytyy ensisijaisesti tutkinnon tavoitetason mukaan. Tavoitetaso pohjautuu mm. virallisiin opetussuunnitelmiin, ohjeellisiin koulutuspituuksiin, pohjakoulutusvaatimuksiin ja jatko-opintokelpoisuuksiin. Koulutusasteen luokitus: 1-2. Perusasteen koulutus kattaa koko peruskoulun, aikaisemman keskikoulun sekä vanhan kansakoulun suoritukset. 3. Keskiasteen koulutuksiksi luetaan ylioppilastutkinnot, 1-3 vuotiset ammatilliset tutkinnot, ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot. Korkea-asteen koulutuksiin kuuluvat: 5. Alin korkea-aste. Tähän luetaan mm. agrologin, hortonomin, artenomin ja sairaanhoitajan tutkinnot, jotka eivät ole ammattikorkeakoulututkintoja. 6. Alempi korkeakouluaste. Tähän luetaan ammattikorkeakoulututkinnot ja alemmat korkeakoulututkinnot sekä mm. insinööri, metsätalousinsinööri ja merikapteeni. 7. Ylempi korkeakouluaste. Tähän luetaan ylemmät korkeakoulututkinnot (maisteritutkinnot) sekä myös lääkäreiden erikoistumistutkinnot. 8. Tutkijakoulutusaste. Tutkinnot ovat tieteellisiä lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja. LIITE 2. VÄESTÖN KOULUTUSTASOMITTAIN (VKTM) Väestön koulutustasoa mitataan perusasteen jälkeen suoritetun korkeimman koulutuksen keskimääräisellä pituudella henkeä kohti. Esimerkiksi koulutustasoluku 246 osoittaa, että teoreettinen koulutusaika henkeä kohti on 2,5 vuotta peruskoulun suorittamisen jälkeen. Väestön koulutustasoa laskettaessa perusjoukkona käytetään 20 vuotta täyttänyttä väestöä. Näin siksi että monen alle 20-vuotiaan koulutus on vielä kesken. Mittaimen avulla voidaan helposti vertailla eri alueiden välisiä koulutustasoeroja sekä seurata ajassa tapahtuvia muutoksia. 14

15 LAATUSELOSTE Aineisto: Helsingin kaupungin tietokeskuksen, opetusviraston ja ammattikorkeakoulu Metropolian Tilastokeskukselta vuosittain tilaama koulutustietojen tilastopaketti Tilastokeskuksen tietopalvelu: Sijoittumispalvelu NORDSTAT-tietokanta Tilastointiajankohta: Vuosi 2006 Edelliset tiedot: Helsingin kaupungin tietokeskuksen tilastoja 2007:40. Muut lähteet: Education at a Glance 2008: OECD Indicators. Indicator A1. Version 1 Last updated 04-Sep Havén, Heikki: Nuoren työvoiman koulutustaso kohoaa ripeästi. Tieto&Trendit maaliskuu Helsinki Alueittain Helsingin kaupungin tietokeskus. Helsinki Oppien osaajaksi. Koulutus ja työelämään sijoittuminen Helsingissä. Helsingin kaupungin tietokeskus. Tilastoja 2006:12. Helsinki Oppilaitostilastot Tilastokeskus. Suomen virallinen tilasto. Koulutus Helsinki Tilastokeskus: Kaupunki- ja seutuindikaattorit. 15

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 36 Timo Äikäs VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN Helsingin kaupungin kuvapankki/mika Lappalainen Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-790-6

Lisätiedot

tilastoja VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN KOULUTUSTASON MUUTOS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS

tilastoja VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN KOULUTUSTASON MUUTOS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS tilastoja 2007 40 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN KOULUTUSTASON MUUTOS Helsingin, pääkaupunkiseudun ja Helsingin seudun kuntien asukkaiden koulutustaso on korkea. Lähes

Lisätiedot

verkkojulkaisuja VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN Timo Äikäs HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN Verkkojulkaisu ISSN ISBN

verkkojulkaisuja VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN Timo Äikäs HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN Verkkojulkaisu ISSN ISBN HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 40 Timo Äikäs VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN Helsingin kaupungin kuvapankki/juhani Seppovaara Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-586-5

Lisätiedot

verkkojulkaisuja VÄESTÖN KOULUTUSTASO ALUEITTAIN HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN Verkkojulkaisu ISSN ISBN

verkkojulkaisuja VÄESTÖN KOULUTUSTASO ALUEITTAIN HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN Verkkojulkaisu ISSN ISBN HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 1 VÄESTÖN KOULUTUSTASO ALUEITTAIN Helsingin kaupungin kuvapankki/mika Lappalainen Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-392-7 Painettuna ISSN

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 22 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.2003 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-325-0 Painettuna ISSN 1455-7231

Lisätiedot

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2009 20 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2008 Käänne työttömyyden kehityksessä Helsingin työttömyysaste

Lisätiedot

t i l a s t o j a Väestön koulutusrakenne Helsingissä H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S

t i l a s t o j a Väestön koulutusrakenne Helsingissä H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2009 42 Väestön koulutusrakenne Helsingissä Helsingin väestön koulutusrakenne 31.12.2007 Lisätietoja: Sanna Ranto, p: 310 36408

Lisätiedot

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ 2010

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ 2010 39 212 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ 2 1. Väestön koulutusrakenne Helsingissä Helsingissä perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuus kaupungin väestöstä on noin 7 prosenttia. sijoittui

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 26 31 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.25 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Paul Williams Verkkojulkaisu ISSN 1458-577 ISBN

Lisätiedot

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2010 35 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2009 Alle 25-vuotiaiden työttömyysaste peruspiireittäin Helsingissä 2009. Nuorten

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 30 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.2004 Helsingin kaupunki, kaupunkimittausosasto 030/2004 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN TILASTOJA 22 2012 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2011 Työttömyysaste % ja työttömien lukumäärä Helsingissä osa-alueittain 31.12.2011 Työttömien lukumäärä Helsingin

Lisätiedot

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 41 2008 Kuvio 1. Työttömien määrä Helsingissä vuoden lopussa 2000 2007, indeksi 2000=100 130 Helsingin työttömyys ja pitkäaikastyöttömyys alueittain 31.12.2007

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä Helsingissä vuonna Suutarila Puistola.

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä Helsingissä vuonna Suutarila Puistola. TILASTOJA 40 2011 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2010 Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä Helsingissä vuonna 2010 Tuomarinkylä Suutarila Puistola Jakomäki

Lisätiedot

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 %

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 % Tutkijakoulutusaste Ylempi korkeakouluaste Alempi korkeakouluaste Alin korkea-aste Ammatillinen keskiaste Helsinki Helsingin seutu pl Helsinki Suomi pl Helsingin seutu Lukiokoulutus Perusaste tai tuntematon

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2012 LOPUSSA. Työttömyysaste (%) Helsingissä peruspiireittäin Suutarila Puistola.

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2012 LOPUSSA. Työttömyysaste (%) Helsingissä peruspiireittäin Suutarila Puistola. TILASTOJA 30 2013 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2012 LOPUSSA Työttömyysaste (%) Helsingissä peruspiireittäin 31.12.2012 Suutarila Puistola Tuomarinky lä Jakomäki

Lisätiedot

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2004 ja ennakkotiedot 2005

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2004 ja ennakkotiedot 2005 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2007 tilastoja 32 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2004 ja ennakkotiedot 2005 Kuvio 1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä 1999 2004 ja ennakkotieto

Lisätiedot

2015:23 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2014 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2014

2015:23 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2014 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2014 2015:23 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2014 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2014 Työttömyysaste kohosi edelleen kaikilla Helsingin alueilla Helsingin työttömyysaste

Lisätiedot

t i l a s t o j a Väestön koulutusrakenne Helsingissä Tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä

t i l a s t o j a Väestön koulutusrakenne Helsingissä Tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S 2010 t i l a s t o j a 22 Väestön koulutusrakenne Helsingissä Tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä Tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

t i l a s t o j a Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2005 Kuvio 1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä

t i l a s t o j a Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2005 Kuvio 1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S 2008 t i l a s t o j a 18 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2005 Kuvio 1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä 1999 2005

Lisätiedot

Työttömyys Helsingissä alueittain vuoden 2018 lopussa

Työttömyys Helsingissä alueittain vuoden 2018 lopussa Tilastoja 2019:8 Minna Salorinne Työttömyys Helsingissä alueittain vuoden 2018 lopussa Tilastoja ISSN 2489-4311 Lisätietoja: Minna Salorinne Puh. (09) 310 36412 etunimi.sukunimi@hel.fi Helsingin kaupunki,

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne Helsingissä vuonna 2017

Väestön koulutusrakenne Helsingissä vuonna 2017 Väestön koulutusrakenne Helsingissä vuonna 2017 Suvi Määttä Tilastoja 2019:10 Tiedustelut Suvi Määttä, p. 040 5887891 etunimi.sukunimi(at)hel.fi Julkaisija Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia, kaupunkitutkimus

Lisätiedot

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2001 ja ennakkotiedot 2002

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2001 ja ennakkotiedot 2002 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 11 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2001 ja ennakkotiedot 2002 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-283-1 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA

Lisätiedot

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2002 ja ennakkotiedot 2003

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2002 ja ennakkotiedot 2003 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 17 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2002 ja ennakkotiedot 2003 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-449-4 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA

Lisätiedot

tilastoja Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäiset eläkkeensaajat yleisimmin eläkkeellä työkyvyttömyyden vuoksi

tilastoja Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäiset eläkkeensaajat yleisimmin eläkkeellä työkyvyttömyyden vuoksi HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS tilastoja 2010 5 Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäisten pääasiallisena toimeentulon lähteenä ovat ansiotulot. Kuitenkin pieni, mutta kasvava joukko työikäisiä

Lisätiedot

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 1 2009 Kuvio1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä vuosina 19992006 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2006 6 5 Indeksi 1999=0 4 3 2 1 0

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2012

Väestön koulutusrakenne 2012 Koulutus 2013 Väestön rakenne 2012 Viime vuonna 35 39-vuotiaat koulutetuimpia Vuoden 2012 loppuun mennessä 3 107 062 henkeä oli perusasteen jälkeen suorittanut tutkinnon lukiokoulutuksessa, ammatillisessa

Lisätiedot

2018:13 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2017 LOPUSSA. Hanna Ahtiainen TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN

2018:13 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2017 LOPUSSA. Hanna Ahtiainen TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 2018:13 Hanna Ahtiainen HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2017 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2017 Suutarila Puistola Tuomarinkylä Jakomäki Östersundom Itä-Pakila Malmi

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2011

Väestön koulutusrakenne 2011 Koulutus 2012 Väestön koulutusrakenne 2011 35 44-vuotiaat olivat parhaiten koulutettuja vuonna 2011 Vuoden 2011 loppuun mennessä 3 056 000 henkeä oli perusasteen jälkeen suorittanut tutkinnon lukiokoulutuksessa,

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2009

Väestön koulutusrakenne 2009 Koulutus 2010 Väestön koulutusrakenne 2009 Kuntien koulutustasoissa edelleen huomattavia eroja 2009 Vuoden 2009 loppuun mennessä 2 955 000 henkeä oli suorittanut peruskoulun jälkeen tutkinnon lukiokoulutuksessa,

Lisätiedot

t i l a s t o j a Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2007

t i l a s t o j a Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2007 H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2010 10 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2007 Helsingin työllisyystilanne oli vuonna 2007 varsin myönteinen. Työllisen työvoiman

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2010

Väestön koulutusrakenne 2010 Koulutus 2011 Väestön koulutusrakenne 2010 Tutkinnon suorittaneen väestön määrä moninkertaistunut 40 vuodessa Vuoden 2010 loppuun mennessä 3 005 000 henkeä oli perusasteen jälkeen suorittanut tutkinnon

Lisätiedot

2016:24 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2015 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN

2016:24 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2015 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 2016:24 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2015 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2015 Sisällys Työttömyysaste kohosi lähes kaikilla Helsingin alueilla... 2 Alle 25-vuotiaiden

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2016 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2016 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 2017:5 Minna Salorinne HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2016 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2016 SISÄLLYSLUETTELO TYÖTTÖMYYSASTEESSA LASKUA JA NOUSUA HELSINGISSÄ ALUEITTAIN...

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2015

Väestön koulutusrakenne 2015 Koulutus 2016 Väestön koulutusrakenne 2015 40 44vuotiaat korkeimmin koulutettuja vuonna 2015 Vuoden 2015 loppuun mennessä 3 245 724 henkeä eli 71 prosenttia 15 vuotta täyttäneestä väestöstä oli suorittanut

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2013

Väestön koulutusrakenne 2013 Koulutus 2014 Väestön koulutusrakenne 2013 Nuoret naiset korkeasti koulutettuja, Uudellamaalla asuu koulutetuin väestö Vuoden 2013 loppuun mennessä 3 164 095 henkeä oli perusasteen jälkeen suorittanut

Lisätiedot

2015:20 EDUSKUNTAVAALIT HELSINGISSÄ 2015

2015:20 EDUSKUNTAVAALIT HELSINGISSÄ 2015 2015:20 EDUSKUNTAVAALIT HELSINGISSÄ 2015 Helsinkiläisistä äänioikeutetuista 75,1 prosenttia äänesti vuoden 2015 eduskuntavaaleissa. Se on hiukan vähemmän kuin vuonna 2011, jolloin äänestämässä kävi 75,5

Lisätiedot

2018:11 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2016 lopussa

2018:11 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2016 lopussa 2018:11 Sanna Ranto VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2016 lopussa Helsinkiläisistä 25 64-vuotiaista 81 prosenttia oli suorittanut jonkin perusasteen jälkeisen

Lisätiedot

Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa

Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa Mika Tuononen Suomalaisten koulutustaso on korkea vai onko näin sittenkään? Korkeakoulutuksen laajuudesta ja mahdollisesta ylimitoituksesta on keskusteltu

Lisätiedot

2015:22. 2014:xx VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2013 lopussa

2015:22. 2014:xx VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2013 lopussa 2015:22 2014:xx VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2013 lopussa Helsinkiläisistä 25 64-vuotiaista 81 prosenttia oli suorittanut jonkin perusasteen jälkeisen

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2017

Väestön koulutusrakenne 2017 Koulutus 2018 Väestön koulutusrakenne 2017 40 44vuotiaat korkeimmin koulutettuja 2017 Vuoden 2017 loppuun mennessä 3 334 648 henkeä eli 72 prosenttia 15 vuotta täyttäneestä väestöstä oli suorittanut tutkinnon

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2014

Väestön koulutusrakenne 2014 Koulutus 2015 Väestön koulutusrakenne 2014 Kuntien koulutustasoissa huomattavia eroja 2014 Vuoden 2014 loppuun mennessä 3 213 533 henkeä eli 70 prosenttia 15 vuotta täyttäneestä väestöstä oli suorittanut

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2017

TILASTOKATSAUS 4:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 4:201 1.10.201 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 200 2016 Työttömyysaste oli Vantaalla 11, prosenttia vuoden 2016 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli 0,5 prosenttiyksikköä, mikä johtui

Lisätiedot

Helsingin toimintaympäristö Mitä meille kuuluu?

Helsingin toimintaympäristö Mitä meille kuuluu? Helsingin toimintaympäristö Mitä meille kuuluu? Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 31.1.-1.2.2013 Asta Manninen ja Tieken asiantuntijat Maailman kaupunkiväestön alueellinen jakautuminen vuosina 1950,

Lisätiedot

SAIRASTAVUUSINDEKSI HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2009

SAIRASTAVUUSINDEKSI HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2009 8 2011 SAIRASTAVUUSINDEKSI HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2009 Helsinkiläisten terveydentila on parempi kuin suomalaisten keskimäärin. Vuonna 2009 Helsingin ikävakioitu sairastavuusindeksi 1 oli 90, eli

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS VÄESTÖ

LAUKAAN TILASTOKATSAUS VÄESTÖ LAUKAAN TILASTOKATSAUS VÄESTÖ 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 VÄESTÖN

Lisätiedot

2017:4 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2015 lopussa

2017:4 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2015 lopussa 2017:4 Sanna Ranto VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2015 lopussa Helsinkiläisistä25 64-vuotiaista81prosenttiaolisuorittanutjonkinperusasteenjälkeisentutkinnonvuoden2015lopussaTilastokeskuksentutkintorekisterinmukaan.Keskiasteentutkinto,eliylioppilastutkinto

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOASIAINKESKUS JA TIETOKESKUS NUORET ALUEITTAIN TILASTOJA 2013

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOASIAINKESKUS JA TIETOKESKUS NUORET ALUEITTAIN TILASTOJA 2013 HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOASIAINKESKUS JA TIETOKESKUS 32 TILASTOJA 2013 TIEDUSTELUT Sini Askelo tietokeskus, p. tel. 09 310 36586 sini.askelo@hel.fi Harri Taponen nuorisoasiainkeskus, p. 09 310 89036,

Lisätiedot

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ TILASTOJA 38 2013 Helsingin kaupunki Tietokeskus VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ Perusasteen jälkeisen tutkinnon (keskiaste korkea-aste) suorittaneiden osuus 25 64-vuotiaasta väestöstä Helsingissä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 3:2019

TILASTOKATSAUS 3:2019 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 3:2019 1 8.10.2019 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 2009 2018 Työttömyysaste oli Vantaalla 8,7 prosenttia vuoden 2018 lopussa, mikä oli 1,3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisenä

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2016

Väestön koulutusrakenne 2016 Koulutus 2017 Väestön koulutusrakenne 2016 Uudellamaalla korkein koulutustaso 2016 Julkistusta korjattu 7.11.2017. Korjatut kaksi lukua on merkitty punaisella Vuoden 2016 loppuun mennessä 3 287 272 henkeä

Lisätiedot

Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus

Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus Väestöennusteet Helsingin seudun väestöennuste Pääkaupunkiseudun ruotsinkielisen väestön ennuste Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Päivitetty 13.2.215 Helsingin seudun väestöennuste Väkiluku

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 14 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Työllisten määrä kääntyi Helsingissä nousuun yli vuoden kestäneen laskukauden jälkeen. Työllisiä oli vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2018

TILASTOKATSAUS 5:2018 Tilastokatsaus 6:12 TILASTOKATSAUS 5:18 1 10.9.18 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 08 17 Työttömyysaste oli Vantaalla tasan 10 prosenttia vuoden 17 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli peräti 1,9 prosenttiyksikköä, mikä

Lisätiedot

Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja asteittain 2005 2010

Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja asteittain 2005 2010 Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja asteittain 2005 2010 Pekka Neittaanmäki ja Johanna Ärje Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos 13.07.2010 1. Johdanto Tässä raportissa tarkastellaan

Lisätiedot

2015:18. SAIRASTAVUUS- JA KANSANTAUTI-INDEKSIt HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2013

2015:18. SAIRASTAVUUS- JA KANSANTAUTI-INDEKSIt HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2013 2015:18 SAIRASTAVUUS- JA KANSANTAUTI-INDEKSIt HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2013 Sairastavuus- ja kansantauti-indeksit pääkaupunkiseudulla ja suurissa kaupungeissa Helsinkiläisten terveydentila on parempi

Lisätiedot

Asuntokuntien tulot, verot ja velat Helsingissä 2008

Asuntokuntien tulot, verot ja velat Helsingissä 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2010 tilastoja 40 Asuntokuntien tulot, verot ja velat Helsingissä 2008 TIEDUSTELUT Leena Hietaniemi E-mail etunimi.sukunimi@hel.fi Osoite PL 5500, 00099 Helsingin kaupunki

Lisätiedot

Helsingin kaupunginosien turvallisuudesta ja turvallisuuden seurannasta. Kuntamarkkinat Vesa Keskinen & Eija Pyyhtiä

Helsingin kaupunginosien turvallisuudesta ja turvallisuuden seurannasta. Kuntamarkkinat Vesa Keskinen & Eija Pyyhtiä Helsingin kaupunginosien turvallisuudesta ja turvallisuuden seurannasta Kuntamarkkinat 13.9.2018 Vesa Keskinen & Eija Pyyhtiä Miksi turvallisuustutkimus? Kaupunkitasoisia vertailuja tehdään Suomessa ja

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 16 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin llisyysaste oli vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 71,6 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta prosenttiyksikön.

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 3 2014 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Työllisyysaste laskussa Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä 71,8 prosenttia. Vuoden 2013 vuosikeskiarvon

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016 Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016 Valtion ylimmän johdon määrä ja rakenne Valtion työmarkkinalaitos Seija Korhonen Kesäkuu 2016 2 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne

Lisätiedot

Nuorten tilanne Helsingissä. Tilastoja marraskuu 2013

Nuorten tilanne Helsingissä. Tilastoja marraskuu 2013 Nuorten tilanne Helsingissä Tilastoja marraskuu 2013 1 Nuoret 15-29-vuotiaat 15-29-vuotiaita oli Helsingissä 135 528 vuoden 2013 alussa, heidän osuutensa on 22 % koko Helsingin väestöstä ja 14 % koko maan

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013 Koulutus 2015 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013 Vastavalmistuneiden työllistyminen jatkoi heikkenemistään Tilastokeskuksen mukaan vastavalmistuneiden työllisyys huonontui myös vuonna 2013. Lukuun

Lisätiedot

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2011 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2011/2012

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2011 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2011/2012 7 2012 Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2011 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2011/2012 Väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingissä vuonna 2011 Vuodenvaihteessa 2011/2012 Helsingissä asui

Lisätiedot

Sairastavuusindeksi Helsingissä ja peruspiireittäin 2007

Sairastavuusindeksi Helsingissä ja peruspiireittäin 2007 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 19 2009 Kaarela Suutarila Itä-Pakila Malmi Pukinmäki Länsi-Pakila Puistola Jakomäki Mellunkylä Sairastavuusindeksi 2007 Koko maa = 100; Helsinki 90 Yli 100 (6)

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2018

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2018 Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2018 Valtionhallinnon kehittämisosasto Seija Korhonen Huhtikuu 2018 % henkilölukumäärästä 2 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne Tämän raportin

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2017

Yliopistokoulutus 2017 Koulutus 8 Yliopistokoulutus 7 Tohtorintutkintojen määrä väheni seitsemän prosenttia edellisvuodesta Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuonna 7 yliopistotutkintoja suoritettiin kaikkiaan, mikä

Lisätiedot

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2010

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2010 Koulutus 2012 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2010 Suurin osa vastavalmistuneista työllistyi edellisvuotta paremmin vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan suurin osa vastavalmistuneista työllistyi paremmin

Lisätiedot

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2010 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2010/2011

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2010 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2010/2011 7 2011 Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2010 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2010/2011 Väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingissä vuonna 2010 Vuodenvaihteessa 2010/2011 Helsingissä asui

Lisätiedot

Helsingin seudun väestöennuste. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus

Helsingin seudun väestöennuste. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus Väestöennusteet - Helsingin seudun väestöennuste - Pääkaupunkiseudun ruotsinkielisen väestön ennuste - Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Helsingin seudun väestöennuste Väkiluku Helsingissä,

Lisätiedot

TILASTOJA TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ Puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa

TILASTOJA TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ Puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa TILASTOJA 18 2011 TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ 2008 Puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa Helsingissä oli vuoden 2008 lopussa yhteensä 388 053 työpaikkaa Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Edellisestä

Lisätiedot

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010 Tekninen ja ympäristötoimiala I Pauli Mero 15.05.2012 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010 YHTEENVETO Väestön koulutusaste on selvästi korkeampi yliopistokaupungeissa (,, )

Lisätiedot

Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2003

Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2003 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 43 Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2003 Helsingin kaupungin kuvapankki/matti Tirri Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-616-0 LISÄTIETOJA

Lisätiedot

Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2002

Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2002 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2002 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Mika Lappalainen Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-389-7 Painettuna

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2016

Yliopistokoulutus 2016 Koulutus Yliopistokoulutus Yliopistotutkintojen määrä väheni kolme prosenttia edellisvuodesta Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuonna tutkintoja suoritettiin kaikkiaan, joka on 8 tutkintoa vähemmän

Lisätiedot

Kaupunginosien kehittäjäverkon kokous Kaupunginosien aika kaupunginosien tulevaisuuden pohdintaa

Kaupunginosien kehittäjäverkon kokous Kaupunginosien aika kaupunginosien tulevaisuuden pohdintaa Kaupunginosien kehittäjäverkon kokous 18.1.2017 Kaupunginosien aika kaupunginosien tulevaisuuden pohdintaa HS 8.10.2016 sivu A6 Yleiskaava 2016 kaavaehdotuksen kartta PATOLA Kustaankartano OULUNKYLÄ Tutustu

Lisätiedot

Koulutus. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Koulutus. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Koulutus Konsultit 2HPO 1 Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat 2 Peruskoulun päättäneiden ja ylioppilaiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin Valmistumisvuosi 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 34 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä 73,3 prosenttia. Työllisyysaste on ollut laskussa vuoden 2012 alusta

Lisätiedot

SAIRASTAVUUS- JA KANSANTAUTI-INDEKSIT HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN

SAIRASTAVUUS- JA KANSANTAUTI-INDEKSIT HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 2016:40 SAIRASTAVUUS- JA KANSANTAUTI-INDEKSIT HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 2015 Sairastavuus ja kansantauti-indeksit Helsingissä ja suurissa kunnissa Kuva 1. Vakioitu sairastavuusindeksi ja sen osaindeksit

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 14 2014 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä 71,8 prosenttia. Naisilla työllisyysaste oli 72,2 prosenttia

Lisätiedot

NUORET ALUEITTAIN TILASTOJA Nuorisoasiainkeskus ja Tietokeskus Helsingin kaupunki Syyskuu 2011

NUORET ALUEITTAIN TILASTOJA Nuorisoasiainkeskus ja Tietokeskus Helsingin kaupunki Syyskuu 2011 NUORET ALUEITTAIN TILASTOJA 2011 26 Nuorisoasiainkeskus ja Tietokeskus Helsingin kaupunki Syyskuu 2011 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Harri Taponen, Nuorisoasiankeskus, p. 09 310 89036 Annikki Suihkonen,

Lisätiedot

tilastoja HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS

tilastoja HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2009 tilastoja TIEDUSTELUT Harri Taponen, Nuorisoasiainkeskus, puh. 09 310 89036 Annikki Suihkonen, puh. 09 310 36403 E-mail: etunimi.sukunimi@hel.fi Julkaisija Helsingin

Lisätiedot

Korkeakoulujen KOTA-seminaari

Korkeakoulujen KOTA-seminaari Tilastokeskuksen tiedonkeruut korkeakouluilta Opiskelija- ja tutkintotiedonkeruut Korkeakoulujen Anna Loukkola Oppilaitostilastojen tiedonkeruut korkeakouluilta Tutkintoon johtavan koulutuksen yliopisto-opiskelijat

Lisätiedot

Muuttoliike 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015

Muuttoliike 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015 Muuttoliike 213 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.215 Hyvinkään muuttoliiketilastot Muuttoliiketilastot kuvaavat henkilöiden muuttoja. Tilastoissa erotellaan Suomen aluerajojen ylittävät muutot eli

Lisätiedot

TILASTOJA 2014:30. Väestön ja väestönmuutosten. seudulla tammi-syyskuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus

TILASTOJA 2014:30. Väestön ja väestönmuutosten. seudulla tammi-syyskuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus TILASTOJA 2014:30 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen Puh. 09 310 36386 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Työpaikat Helsingissä 2011

Työpaikat Helsingissä 2011 9 2014 Yli puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa Helsingissä oli vuoden 2011 lopussa yhteensä 386 400 työpaikkaa Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Edellisestä vuodesta työpaikkamäärä kasvoi

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2015

TILASTOKATSAUS 4:2015 Tilastokatsaus 6:212 TILASTOKATSAUS 4:2 1 12.8.2 TIETOJA TYÖVOIMASTA JA TYÖTTÖMYYDESTÄ Työvoiman määrä kasvoi 1 3:lla (,9 %) vuoden 213 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien joukko on suurentunut vuodesta

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Lausunto, Hannu Karhunen, Jyväskylän yliopisto ja Tilastokeskus

Lausunto, Hannu Karhunen, Jyväskylän yliopisto ja Tilastokeskus Lausunto, 24.5.2016 Hannu Karhunen, Jyväskylän yliopisto ja Tilastokeskus Lausunto Eduskunnan Työelämä-ja tasa-arvovaliokunnalle työikäisen väestön koulutustason kehityksestä ja työllistymisestä ilman

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi syyskuussa 2017

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi syyskuussa 2017 2017:15 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi syyskuussa 2017 Tilastoja ISSN 2489 4311 Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310 36300 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Suomalaisten koulutusrakenteen kehitys 1970 2030. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:1

Suomalaisten koulutusrakenteen kehitys 1970 2030. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:1 Suomalaisten koulutusrakenteen kehitys 197 23 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 214:1 Aleksi Kalenius Suomalaisten koulutusrakenteen kehitys 197 23 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

kunnista tammi maaliskuussa

kunnista tammi maaliskuussa Tilastoja 2014:13 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja etoja Helsingin seudun kunnista tammi maaliskuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Tiivistelmä Väkiluku on kasvanut määrältään

Lisätiedot

Väestö, väestönmuutokset, perheet ja asuntokunnat

Väestö, väestönmuutokset, perheet ja asuntokunnat Toimintaympäristön tila Espoossa 2018 Väestö, väestönmuutokset, perheet ja asuntokunnat Konserniesikunta, Strategiayksikkö Lähde: Tilastokeskus 24.4.2018 Yhteenveto Väestömäärä ja väestönkasvu osatekijöittäin

Lisätiedot

TILASTOJA 2014:22. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-kesäkuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus

TILASTOJA 2014:22. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-kesäkuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus TILASTOJA 2014:22 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen Puh. 09 310 36386 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Koulutus, työllisyys, ikääntyminen ja eläkkeet

Koulutus, työllisyys, ikääntyminen ja eläkkeet Koulutus, työllisyys, ikääntyminen ja eläkkeet 1. Koulutus Koulutustason kehitys ikäluokissa Korkean koulutuksen saaneet ikäluokissa Pohjoismaissa ja OECD-maissa keskimäärin 2. Työllisyys Työllisyysasteiden

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-maaliskuussa 2015

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-maaliskuussa 2015 2015:14 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-maaliskuussa 2015 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09

Lisätiedot

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 213 TIEDOTE 4/214 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan Kuopiossa 31.12.212 Tilastokeskuksen keväällä 214 julkaisemien

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2016

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2016 2016:28 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2016 Tilastoja ISSN L 1455 7231 ISSN 1796 721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I vuosineljänneksellä eli tammi maaliskuussa 2008

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I vuosineljänneksellä eli tammi maaliskuussa 2008 8131 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 13 2008 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I vuosineljänneksellä eli tammi maaliskuussa 2008 Väkiluku on kasvanut määrällisesti

Lisätiedot