FSD3142. Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD3142. Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD3142 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2016 Koodikirja TIETOARKISTO

2 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto $ Koodikirjoitin.py :54: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD3142. Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus: Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta (MTS): Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2016 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo tietoarkistoon ilmoitetuista julkaisuista, joissa aineistoa on hyödynnetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Koodikirja voi sisältää myös erilaisia liitteitä. Tyypillisin liite on kyselylomake.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2016 Aineiston nimi englanniksi: Opinions on Security Policy 2016 Aineiston rinnakkainen nimi: MTS-syystutkimus 2016 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). 1.2 Sisällön kuvaus Tekijät Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta (MTS) Aineiston tekijänoikeudet Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Santala, Heli (Puolustusministeriö. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta MTS) Aineisto luovutettu arkistoon

8 1. Aineiston kuvailu Asiasanat asevelvollisuus; hyökkäys; liittoutumattomuus; puolustus; puolustuspolitiikka; puolustusvoimat; sotilaallinen yhteistyö; tulevaisuus; turvallisuus; ulkopolitiikka; varustautuminen Tieteenala / Aihealue FSDn sanaston mukainen luokittelu: politiikantutkimus; rauhantutkimus; sosiologia CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: konfliktit, turvallisuus ja rauha; poliittinen käyttäytyminen, asenteet ja mielipiteet Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimukset Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) vuosittaiset turvallisuus- ja ulkopoliittisiin teemoihin sekä maanpuolustukseen liittyvät kyselytutkimukset selvittävät suomalaisten turvallisuuspoliittisia mielipiteitä ja asenteita sekä niiden muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä. Tietoarkistoon on arkistoitu aineistot vuodesta Sisällön kuvaus Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten mielipiteitä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, maanpuolustuksesta ja turvallisuudesta. Mukana oli myös kysymyksiä turvallisuuteen ja turvallisuudentunteeseen vaikuttavista tekijöistä sekä turvallisuuden kehittymisestä seuraavan viiden vuoden aikana. Vastaajilta kysyttiin lisäksi heille mahdollisesti huolta aiheuttavista tekijöistä ja luottamuksesta Euroopan unionin tulevaisuuteen. Taustamuuttujina olivat muun muassa sukupuoli, ikä työelämään osallistuminen, ammatti/asema, koulutus, siviilisääty, elämäntilanne, kotona asuvien lasten iät ja lukumäärä, tuloluokka, ruokakunnan koko, asunnon tyyppi sekä aluemuuttujia. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy henkilökohtaisina haastatteluina osana omnibustutkimusta. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Maa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkötyyppi: Henkilö Perusjoukko/otos: Suomen vuotias väestö, poislukien Ahvenanmaa Aineistonkeruun ajankohta:

9 1.4. Aineiston käyttö Kerääjät: Taloustutkimus Keruumenetelmä: Kasvokkainen haastattelu: tietokoneavusteinen (CAPI tai CAMI) Keruuväline tai -ohje: Strukturoitu lomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2016 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Pitkittäisaineisto: trendi/toistuva poikkileikkausaineisto Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 109 muuttujaa ja 1000 havaintoa. Otantamenetelmä: Ei-todennäköisyysotanta: kiintiöpoiminta Kiintiöinä ovat ikä-, sukupuoli-, alue- ja kuntatyyppijakautuma. Haastatteluja tehtiin 93 paikkakunnalla, joista kaupunkeja oli 52 ja muita kuntia Aineiston käyttö Julkaisut Finländarnas åsikter om Finlands utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik 2016 (2016) [online]. Helsingfors: Planeringskommissionen för försvarsinformation PFI. PFI Pressmeddelanden och översikter 2/ [hämtad ]. Finns Opinions on Foreign and Security Policy, Defence and Security Issues 2016 (2016) [online]. Helsinki: Advisory Board of Defence Information, ABDI. Bulletins and reports December, [cited 8 Dec. 2016]. Suomalaisten mielipiteitä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, maanpuolustuksesta ja turvallisuudesta 2016 (2016) [verkkodokumentti]. Helsinki: Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta MTS. Tiedotteita ja katsauksia 2/ [viitattu ]. Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto sisältää painomuuttujan (paino). Otos on painotettu kohderyhmää vastaavaksi. Painotetut N-luvut vastaavat Suomen vuotiasta väestöä tuhansina (SVT ). 3

10 1. Aineiston kuvailu Käyttöoikeudet Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. pro graduun, lisensiaatin- ja väitöstutkimukseen). 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1000 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1000 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1000 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [ID] Alkuperäinen havaintotunnus Alkuperäinen havaintotunnus Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1000 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q1] Miten hyvin tai huonosti Suomen ulkopolitiikkaa on mielestänne viime vuosina hoidettu? Miten hyvin tai huonosti Suomen ulkopolitiikkaa on mielestänne viime vuosina hoidettu? Erittäin huonosti Melko huonosti (taulukko jatkuu seur. sivulla) 6

13 Q3 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Melko hyvin Erittäin hyvin Ei osaa sanoa [Q2] Mikä on mielipiteenne puolustusvoimille myönnettävistä varoista? Mikä on mielipiteenne puolustusvoimille myönnettävistä varoista? Vähennettävä tuntuvasti Vähennettävä jonkin verran Säilytettävä ennallaan Korotettava jonkin verran Korotettava tuntuvasti Ei osaa sanoa [Q3] Jos Suomeen hyökätään, niin olisiko suomalaisten mielestänne puolustauduttava aseellisesti kaikissa tilanteissa, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta? Jos Suomeen hyökätään, niin olisiko suomalaisten mielestänne puolustauduttava aseellisesti kaikissa tilanteissa, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta? Kyllä olisi Ei olisi Ei osaa sanoa

14 2. Muuttujat [Q4] Jos ajattelette nykyistä maailmantilaa kokonaisuutena, niin uskotteko Suomen ja suomalaisten elävän seuraavan viiden vuoden aikana turvallisemmassa vai turvattomammassa maailmassa kuin nykyään? Jos ajattelette nykyistä maailmantilaa kokonaisuutena, niin uskotteko Suomen ja suomalaisten elävän seuraavan viiden vuoden aikana turvallisemmassa vai turvattomammassa maailmassa kuin nykyään? Turvallisemmassa Turvattomammassa Ei eroa nykyiseen Ei osaa sanoa [Q5] Pitäisikö Suomen puolustusjärjestelmän mielestänne perustua... Pitäisikö Suomen puolustusjärjestelmän mielestänne perustua... Nykyisenkaltaiseen miehiä koskevaan yleiseen asevelvollisuuteen ja naisten vapaaehtoiseen asepalve- lukseen Sekä miehiä että naisia koskevaan yleiseen asevelvollisuuteen Sekä miehiä että naisia koskevaan vapaaehtoiseen asepalvelukseen Ammattiarmeijaan Ei osaa sanoa

15 Q8 [Q6] Pitäisikö nykyinen järjestelmä säilyttää, siirtyä valikoivaan varusmiespalvelukseen vai kokonaan siirtyä palkattuun, henkilömäärältään pienempään ammattiarmeijaan? Suomessa on käytössä miesten yleiseen asevelvollisuuteen perustuva puolustusjärjestelmä, jossa mahdollisimman suuri osa ikäluokasta saa sotilaallisen koulutuksen ja joka tuottaa suuren reservin. Pitäisikö nykyinen järjestelmä säilyttää vai siirtyä valikoivaan varusmiespalvelukseen, jolloin vain osa ikäluokasta saa sotilaallisen koulutuksen ja jolloin reservin määrä supistuisi, vai kokonaan siirtyä palkattuun, henkilömäärältään pienempään ammattiarmeijaan? Säilytetään nykyinen järjestelmä Pienennetään valikoivasti sotilaallisen koulutuksen saavien määrää Luovutaan yleisestä asevelvollisuudesta ja siirrytään ammattiarmeijaan Ei osaa sanoa [Q7] Pitäisikö Suomen mielestänne pysyä sotilaallisesti liittoutumattomana vai pyrkiä liittoutumaan sotilaallisesti? Pitäisikö Suomen mielestänne pysyä sotilaallisesti liittoutumattomana vai pyrkiä liittoutumaan sotilaallisesti? Pysyä sotilaallisesti liittoutumattomana Pyrkiä liittoutumaan sotilaallisesti Ei osaa sanoa [Q8] Pitäisikö Suomen mielestänne pyrkiä Naton jäseneksi? Pitäisikö Suomen mielestänne pyrkiä Naton jäseneksi? 9

16 2. Muuttujat Kyllä Ei Ei osaa sanoa [Q9] Jos Ruotsi päättäisi liittyä Naton jäseneksi, pitäisikö Suomen silloin hakea Naton jäsenyyttä? Jos Ruotsi päättäisi liittyä Naton jäseneksi, pitäisikö Suomen silloin hakea Naton jäsenyyttä? Kyllä Ei Ei osaa sanoa [Q10_1] Miten arvioitte seuraavassa lueteltuja ilmiöitä ja tekijöitä? Millainen vaikutus niillä on Suomen ja suomalaisten turvallisuuteen? Suomen jäsenyys EU:ssa Miten arvioitte seuraavassa lueteltuja ilmiöitä ja tekijöitä? Millainen vaikutus niillä on Suomen ja suomalaisten turvallisuuteen? Suomen jäsenyys EU:ssa Lisää turvallisuutta Ei vaikutusta (taulukko jatkuu seur. sivulla) 10

17 Q10_3 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Vähentää turvallisuutta Ei osaa sanoa [Q10_2] Miten arvioitte seuraavassa lueteltuja ilmiöitä ja tekijöitä? Millainen vaikutus niillä on Suomen ja suomalaisten turvallisuuteen? Suomen kansainvälisen taloudellisen kanssakäymisen lisääntyminen Miten arvioitte seuraavassa lueteltuja ilmiöitä ja tekijöitä? Millainen vaikutus niillä on Suomen ja suomalaisten turvallisuuteen? Suomen kansainvälisen taloudellisen kanssakäymisen lisääntyminen Lisää turvallisuutta Ei vaikutusta Vähentää turvallisuutta Ei osaa sanoa [Q10_3] Miten arvioitte seuraavassa lueteltuja ilmiöitä ja tekijöitä? Millainen vaikutus niillä on Suomen ja suomalaisten turvallisuuteen? Suomen mahdollinen liittyminen Naton jäseneksi Miten arvioitte seuraavassa lueteltuja ilmiöitä ja tekijöitä? Millainen vaikutus niillä on Suomen ja suomalaisten turvallisuuteen? Suomen mahdollinen liittyminen Naton jäseneksi 11

18 2. Muuttujat Lisää turvallisuutta Ei vaikutusta Vähentää turvallisuutta Ei osaa sanoa [Q10_4] Miten arvioitte seuraavassa lueteltuja ilmiöitä ja tekijöitä? Millainen vaikutus niillä on Suomen ja suomalaisten turvallisuuteen? Suomen osallistuminen EU:n yhteisen puolustuksen järjestämiseen Miten arvioitte seuraavassa lueteltuja ilmiöitä ja tekijöitä? Millainen vaikutus niillä on Suomen ja suomalaisten turvallisuuteen? Suomen osallistuminen EU:n yhteisen puolustuksen järjestämiseen Lisää turvallisuutta Ei vaikutusta Vähentää turvallisuutta Ei osaa sanoa [Q10_5] Miten arvioitte seuraavassa lueteltuja ilmiöitä ja tekijöitä? Millainen vaikutus niillä on Suomen ja suomalaisten turvallisuuteen? Suomen osallistuminen pohjoismaiseen puolustusyhteistyöhön Miten arvioitte seuraavassa lueteltuja ilmiöitä ja tekijöitä? Millainen vaikutus niillä on Suomen ja suomalaisten turvallisuuteen? Suomen osallistuminen pohjoismaiseen puolustusyhteistyöhön 12

19 Q10_7 Lisää turvallisuutta Ei vaikutusta Vähentää turvallisuutta Ei osaa sanoa [Q10_6] Miten arvioitte seuraavassa lueteltuja ilmiöitä ja tekijöitä? Millainen vaikutus niillä on Suomen ja suomalaisten turvallisuuteen? Suomalaisten osallistuminen kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin Miten arvioitte seuraavassa lueteltuja ilmiöitä ja tekijöitä? Millainen vaikutus niillä on Suomen ja suomalaisten turvallisuuteen? Suomalaisten osallistuminen kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin Lisää turvallisuutta Ei vaikutusta Vähentää turvallisuutta Ei osaa sanoa [Q10_7] Miten arvioitte seuraavassa lueteltuja ilmiöitä ja tekijöitä? Millainen vaikutus niillä on Suomen ja suomalaisten turvallisuuteen? Suomen sotilaallinen liittoutumattomuus Miten arvioitte seuraavassa lueteltuja ilmiöitä ja tekijöitä? Millainen vaikutus niillä on Suomen ja suomalaisten turvallisuuteen? Suomen sotilaallinen liittoutumattomuus 13

20 2. Muuttujat Lisää turvallisuutta Ei vaikutusta Vähentää turvallisuutta Ei osaa sanoa [Q10_8] Miten arvioitte seuraavassa lueteltuja ilmiöitä ja tekijöitä? Millainen vaikutus niillä on Suomen ja suomalaisten turvallisuuteen? Ulkomaisen omistuksen lisääntyminen Suomen talouselämässä Miten arvioitte seuraavassa lueteltuja ilmiöitä ja tekijöitä? Millainen vaikutus niillä on Suomen ja suomalaisten turvallisuuteen? Ulkomaisen omistuksen lisääntyminen Suomen talouselämässä Lisää turvallisuutta Ei vaikutusta Vähentää turvallisuutta Ei osaa sanoa [Q11] Miten hyvin tai huonosti Suomen puolustuspolitiikkaa on mielestänne viime vuosina hoidettu? Miten hyvin tai huonosti Suomen puolustuspolitiikkaa on mielestänne viime vuosina hoidettu? Erittäin huonosti Melko huonosti (taulukko jatkuu seur. sivulla) 14

21 Q13_1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Melko hyvin Erittäin hyvin Ei osaa sanoa [Q12] Miten arvioisitte Venäjän viimeaikaisten toimien vaikutusta Suomen turvallisuuteen? Venäjän viimeaikaiset toimet vaikuttavat Suomen turvallisuuteen... Miten arvioisitte Venäjän viimeaikaisten toimien vaikutusta Suomen turvallisuuteen? Venäjän viimeaikaiset toimet vaikuttavat Suomen turvallisuuteen... Erittäin myönteisesti Melko myönteisesti Ei myönteisesti eikä kielteisesti Melko kielteisesti Erittäin kielteisesti Ei osaa sanoa [Q13_1] Suomi tekee sotilaallista yhteistyötä Ruotsin, muiden Pohjoismaiden, Naton ja Yhdysvaltojen kanssa sekä Euroopan unionissa. Miten suhtaudutte tähän yhteistyöhön? Euroopan Unionissa Suomi tekee sotilaallista yhteistyötä Ruotsin, muiden Pohjoismaiden, Naton ja Yhdysvaltojen kanssa sekä Euroopan unionissa. Miten suhtaudutte tähän yhteistyöhön? Euroopan Unionissa 15

22 2. Muuttujat Erittäin kielteisesti Melko kielteisesti Melko myönteisesti Erittäin myönteisesti Ei osaa sanoa [Q13_2] Suomi tekee sotilaallista yhteistyötä Ruotsin, muiden Pohjoismaiden, Naton ja Yhdysvaltojen kanssa sekä Euroopan unionissa. Miten suhtaudutte tähän yhteistyöhön? Naton kanssa Suomi tekee sotilaallista yhteistyötä Ruotsin, muiden Pohjoismaiden, Naton ja Yhdysvaltojen kanssa sekä Euroopan unionissa. Miten suhtaudutte tähän yhteistyöhön? Naton kanssa Erittäin kielteisesti Melko kielteisesti Melko myönteisesti Erittäin myönteisesti Ei osaa sanoa [Q13_3] Suomi tekee sotilaallista yhteistyötä Ruotsin, muiden Pohjoismaiden, Naton ja Yhdysvaltojen kanssa sekä Euroopan unionissa. Miten suhtaudutte tähän yhteistyöhön? Kaikkien Pohjoismaiden kanssa Suomi tekee sotilaallista yhteistyötä Ruotsin, muiden Pohjoismaiden, Naton ja Yhdysvaltojen kanssa sekä Euroopan unionissa. Miten suhtaudutte tähän yhteistyöhön? Kaikkien Pohjoismaiden kanssa 16

23 Q13_5 Erittäin kielteisesti Melko kielteisesti Melko myönteisesti Erittäin myönteisesti Ei osaa sanoa [Q13_4] Suomi tekee sotilaallista yhteistyötä Ruotsin, muiden Pohjoismaiden, Naton ja Yhdysvaltojen kanssa sekä Euroopan unionissa. Miten suhtaudutte tähän yhteistyöhön? Ruotsin kanssa Suomi tekee sotilaallista yhteistyötä Ruotsin, muiden Pohjoismaiden, Naton ja Yhdysvaltojen kanssa sekä Euroopan unionissa. Miten suhtaudutte tähän yhteistyöhön? Ruotsin kanssa Erittäin kielteisesti Melko kielteisesti Melko myönteisesti Erittäin myönteisesti Ei osaa sanoa [Q13_5] Suomi tekee sotilaallista yhteistyötä Ruotsin, muiden Pohjoismaiden, Naton ja Yhdysvaltojen kanssa sekä Euroopan unionissa. Miten suhtaudutte tähän yhteistyöhön? Yhdysvaltojen kanssa Suomi tekee sotilaallista yhteistyötä Ruotsin, muiden Pohjoismaiden, Naton ja Yhdysvaltojen kanssa sekä Euroopan unionissa. Miten suhtaudutte tähän yhteistyöhön? 17

24 2. Muuttujat Yhdysvaltojen kanssa Erittäin kielteisesti Melko kielteisesti Melko myönteisesti Erittäin myönteisesti Ei osaa sanoa [Q14_1] Miten arvioitte seuraavien tahojen vaikutusta Suomen turvallisuuteen? YK Miten arvioitte seuraavien tahojen vaikutusta Suomen turvallisuuteen? YK Myönteinen vaikutus Ei mitään vaikutusta Kielteinen vaikutus Vaikuttaa sekä myönteisesti että kielteisesti Ei osaa sanoa [Q14_2] Miten arvioitte seuraavien tahojen vaikutusta Suomen turvallisuuteen? EU Miten arvioitte seuraavien tahojen vaikutusta Suomen turvallisuuteen? 18

25 Q14_4 EU Myönteinen vaikutus Ei mitään vaikutusta Kielteinen vaikutus Vaikuttaa sekä myönteisesti että kielteisesti Ei osaa sanoa [Q14_3] Miten arvioitte seuraavien tahojen vaikutusta Suomen turvallisuuteen? Nato Miten arvioitte seuraavien tahojen vaikutusta Suomen turvallisuuteen? Nato Myönteinen vaikutus Ei mitään vaikutusta Kielteinen vaikutus Vaikuttaa sekä myönteisesti että kielteisesti Ei osaa sanoa [Q14_4] Miten arvioitte seuraavien tahojen vaikutusta Suomen turvallisuuteen? ETYJ Miten arvioitte seuraavien tahojen vaikutusta Suomen turvallisuuteen? 19

26 2. Muuttujat ETYJ Myönteinen vaikutus Ei mitään vaikutusta Kielteinen vaikutus Vaikuttaa sekä myönteisesti että kielteisesti Ei osaa sanoa [Q14_5] Miten arvioitte seuraavien tahojen vaikutusta Suomen turvallisuuteen? Venäjä Miten arvioitte seuraavien tahojen vaikutusta Suomen turvallisuuteen? Venäjä Myönteinen vaikutus Ei mitään vaikutusta Kielteinen vaikutus Vaikuttaa sekä myönteisesti että kielteisesti Ei osaa sanoa [Q14_6] Miten arvioitte seuraavien tahojen vaikutusta Suomen turvallisuuteen? Yhdysvallat Miten arvioitte seuraavien tahojen vaikutusta Suomen turvallisuuteen? 20

27 Q15_1 Yhdysvallat Myönteinen vaikutus Ei mitään vaikutusta Kielteinen vaikutus Vaikuttaa sekä myönteisesti että kielteisesti Ei osaa sanoa [Q14_7] Miten arvioitte seuraavien tahojen vaikutusta Suomen turvallisuuteen? Kiina Miten arvioitte seuraavien tahojen vaikutusta Suomen turvallisuuteen? Kiina Myönteinen vaikutus Ei mitään vaikutusta Kielteinen vaikutus Vaikuttaa sekä myönteisesti että kielteisesti Ei osaa sanoa [Q15_1] Miten hyvin mielestänne Suomessa on varauduttu seuraavien turvallisuusuhkien torjuntaan? Aseellinen hyökkäys 21

28 2. Muuttujat Aseellinen hyökkäys Erittäin huonosti Melko huonosti Melko hyvin Erittäin hyvin Ei osaa sanoa [Q15_2] Miten hyvin mielestänne Suomessa on varauduttu seuraavien turvallisuusuhkien torjuntaan? Energian saatavuus Energian saatavuus Erittäin huonosti Melko huonosti Melko hyvin Erittäin hyvin Ei osaa sanoa [Q15_3] Miten hyvin mielestänne Suomessa on varauduttu seuraavien turvallisuusuhkien torjuntaan? Erilaiset tartuntataudit, epidemiat 22

29 Q15_5 Erilaiset tartuntataudit, epidemiat Erittäin huonosti Melko huonosti Melko hyvin Erittäin hyvin Ei osaa sanoa [Q15_4] Miten hyvin mielestänne Suomessa on varauduttu seuraavien turvallisuusuhkien torjuntaan? Erilaiset ympäristöuhkat (tulvat, öljyonnettomuudet, vaarallisten aineiden kuljetukset) Erilaiset ympäristöuhkat (tulvat, öljyonnettomuudet, vaarallisten aineiden kuljetukset) Erittäin huonosti Melko huonosti Melko hyvin Erittäin hyvin Ei osaa sanoa [Q15_5] Miten hyvin mielestänne Suomessa on varauduttu seuraavien turvallisuusuhkien torjuntaan? Hallitsematon maahanmuutto 23

30 2. Muuttujat Hallitsematon maahanmuutto Erittäin huonosti Melko huonosti Melko hyvin Erittäin hyvin Ei osaa sanoa [Q15_6] Miten hyvin mielestänne Suomessa on varauduttu seuraavien turvallisuusuhkien torjuntaan? Ilmastonmuutos Ilmastonmuutos Erittäin huonosti Melko huonosti Melko hyvin Erittäin hyvin Ei osaa sanoa [Q15_7] Miten hyvin mielestänne Suomessa on varauduttu seuraavien turvallisuusuhkien torjuntaan? Kansainvälinen rikollisuus 24

31 Q15_9 Kansainvälinen rikollisuus Erittäin huonosti Melko huonosti Melko hyvin Erittäin hyvin Ei osaa sanoa [Q15_8] Miten hyvin mielestänne Suomessa on varauduttu seuraavien turvallisuusuhkien torjuntaan? Ulkomainen poliittinen painostus Ulkomainen poliittinen painostus Erittäin huonosti Melko huonosti Melko hyvin Erittäin hyvin Ei osaa sanoa [Q15_9] Miten hyvin mielestänne Suomessa on varauduttu seuraavien turvallisuusuhkien torjuntaan? Ulkomainen taloudellinen painostus 25

32 2. Muuttujat Ulkomainen taloudellinen painostus Erittäin huonosti Melko huonosti Melko hyvin Erittäin hyvin Ei osaa sanoa [Q15_10] Miten hyvin mielestänne Suomessa on varauduttu seuraavien turvallisuusuhkien torjuntaan? Suuronnettomuudet Suuronnettomuudet Erittäin huonosti Melko huonosti Melko hyvin Erittäin hyvin Ei osaa sanoa [Q15_11] Miten hyvin mielestänne Suomessa on varauduttu seuraavien turvallisuusuhkien torjuntaan? Talouskriisi 26

33 Q15_13 Talouskriisi Erittäin huonosti Melko huonosti Melko hyvin Erittäin hyvin Ei osaa sanoa [Q15_12] Miten hyvin mielestänne Suomessa on varauduttu seuraavien turvallisuusuhkien torjuntaan? Terrorismi Terrorismi Erittäin huonosti Melko huonosti Melko hyvin Erittäin hyvin Ei osaa sanoa [Q15_13] Miten hyvin mielestänne Suomessa on varauduttu seuraavien turvallisuusuhkien torjuntaan? Tietoverkkoihin kohdistuvat hyökkäykset eli kyberhyökkäykset 27

34 2. Muuttujat Tietoverkkoihin kohdistuvat hyökkäykset eli kyberhyökkäykset Erittäin huonosti Melko huonosti Melko hyvin Erittäin hyvin Ei osaa sanoa [Q16_1] Miten arvioitte seuraavassa lueteltuja ilmiöitä ja tekijöitä? Missä määrin ne aiheuttavat teissä huolta tulevaisuudesta? Euroopan talouden näkymät huolta tulevaisuudesta? Euroopan talouden näkymät Ei lainkaan Vähän Jonkin verran Paljon Ei osaa sanoa

35 Q16_3 [Q16_2] Miten arvioitte seuraavassa lueteltuja ilmiöitä ja tekijöitä? Missä määrin ne aiheuttavat teissä huolta tulevaisuudesta? Ilmastonmuutos (ilmaston lämpeneminen) huolta tulevaisuudesta? Ilmastonmuutos (ilmaston lämpeneminen) Ei lainkaan Vähän Jonkin verran Paljon Ei osaa sanoa [Q16_3] Miten arvioitte seuraavassa lueteltuja ilmiöitä ja tekijöitä? Missä määrin ne aiheuttavat teissä huolta tulevaisuudesta? Itämeren alueen turvallisuustilanne huolta tulevaisuudesta? Itämeren alueen turvallisuustilanne Ei lainkaan Vähän (taulukko jatkuu seur. sivulla) 29

36 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Jonkin verran Paljon Ei osaa sanoa [Q16_4] Miten arvioitte seuraavassa lueteltuja ilmiöitä ja tekijöitä? Missä määrin ne aiheuttavat teissä huolta tulevaisuudesta? Joukkotuhoaseiden leviäminen huolta tulevaisuudesta? Joukkotuhoaseiden leviäminen Ei lainkaan Vähän Jonkin verran Paljon Ei osaa sanoa [Q16_5] Miten arvioitte seuraavassa lueteltuja ilmiöitä ja tekijöitä? Missä määrin ne aiheuttavat teissä huolta tulevaisuudesta? Kansainvälinen terrorismi huolta tulevaisuudesta? Kansainvälinen terrorismi 30

37 Q16_7 Ei lainkaan Vähän Jonkin verran Paljon Ei osaa sanoa [Q16_6] Miten arvioitte seuraavassa lueteltuja ilmiöitä ja tekijöitä? Missä määrin ne aiheuttavat teissä huolta tulevaisuudesta? Kehitys Venäjällä huolta tulevaisuudesta? Kehitys Venäjällä Ei lainkaan Vähän Jonkin verran Paljon Ei osaa sanoa [Q16_7] Miten arvioitte seuraavassa lueteltuja ilmiöitä ja tekijöitä? Missä määrin ne aiheuttavat teissä huolta tulevaisuudesta? Maahanmuuttajien määrän kasvu Suomessa huolta tulevaisuudesta? Maahanmuuttajien määrän kasvu Suomessa 31

38 2. Muuttujat Ei lainkaan Vähän Jonkin verran Paljon Ei osaa sanoa [Q16_8] Miten arvioitte seuraavassa lueteltuja ilmiöitä ja tekijöitä? Missä määrin ne aiheuttavat teissä huolta tulevaisuudesta? Maailman pakolaistilanne huolta tulevaisuudesta? Maailman pakolaistilanne Ei lainkaan Vähän Jonkin verran Paljon Ei osaa sanoa [Q16_9] Miten arvioitte seuraavassa lueteltuja ilmiöitä ja tekijöitä? Missä määrin ne aiheuttavat teissä huolta tulevaisuudesta? Poliittiset ääriliikkeet huolta tulevaisuudesta? Poliittiset ääriliikkeet 32

39 Q16_11 Ei lainkaan Vähän Jonkin verran Paljon Ei osaa sanoa [Q16_10] Miten arvioitte seuraavassa lueteltuja ilmiöitä ja tekijöitä? Missä määrin ne aiheuttavat teissä huolta tulevaisuudesta? Rasismi huolta tulevaisuudesta? Rasismi Ei lainkaan Vähän Jonkin verran Paljon Ei osaa sanoa [Q16_11] Miten arvioitte seuraavassa lueteltuja ilmiöitä ja tekijöitä? Missä määrin ne aiheuttavat teissä huolta tulevaisuudesta? Syyrian tilanne huolta tulevaisuudesta? Syyrian tilanne 33

40 2. Muuttujat Ei lainkaan Vähän Jonkin verran Paljon Ei osaa sanoa [Q16_12] Miten arvioitte seuraavassa lueteltuja ilmiöitä ja tekijöitä? Missä määrin ne aiheuttavat teissä huolta tulevaisuudesta? Tietoverkkoihin kohdistuvat uhkat eli kyberuhkat huolta tulevaisuudesta? Tietoverkkoihin kohdistuvat uhkat eli kyberuhkat Ei lainkaan Vähän Jonkin verran Paljon Ei osaa sanoa [Q16_13] Miten arvioitte seuraavassa lueteltuja ilmiöitä ja tekijöitä? Missä määrin ne aiheuttavat teissä huolta tulevaisuudesta? Turkin tilanne huolta tulevaisuudesta? Turkin tilanne 34

41 Q16_15 Ei lainkaan Vähän Jonkin verran Paljon Ei osaa sanoa [Q16_14] Miten arvioitte seuraavassa lueteltuja ilmiöitä ja tekijöitä? Missä määrin ne aiheuttavat teissä huolta tulevaisuudesta? Turvapaikanhakijoiden määrä Suomessa huolta tulevaisuudesta? Turvapaikanhakijoiden määrä Suomessa Ei lainkaan Vähän Jonkin verran Paljon Ei osaa sanoa [Q16_15] Miten arvioitte seuraavassa lueteltuja ilmiöitä ja tekijöitä? Missä määrin ne aiheuttavat teissä huolta tulevaisuudesta? Työllisyystilanne Suomessa huolta tulevaisuudesta? 35

42 2. Muuttujat Työllisyystilanne Suomessa Ei lainkaan Vähän Jonkin verran Paljon Ei osaa sanoa [Q16_16] Miten arvioitte seuraavassa lueteltuja ilmiöitä ja tekijöitä? Missä määrin ne aiheuttavat teissä huolta tulevaisuudesta? Ukrainan tilanne huolta tulevaisuudesta? Ukrainan tilanne Ei lainkaan Vähän Jonkin verran Paljon Ei osaa sanoa [Q16_17] Miten arvioitte seuraavassa lueteltuja ilmiöitä ja tekijöitä? Missä määrin ne aiheuttavat teissä huolta tulevaisuudesta? Uskonnolliset ääriliikkeet huolta tulevaisuudesta? 36

43 Q17 Uskonnolliset ääriliikkeet Ei lainkaan Vähän Jonkin verran Paljon Ei osaa sanoa [Q16_18] Miten arvioitte seuraavassa lueteltuja ilmiöitä ja tekijöitä? Missä määrin ne aiheuttavat teissä huolta tulevaisuudesta? Yhteiskunnallinen eriarvoisuus Suomessa huolta tulevaisuudesta? Yhteiskunnallinen eriarvoisuus Suomessa Ei lainkaan Vähän Jonkin verran Paljon Ei osaa sanoa [Q17] Millaista luottamusta tunnette Euroopan unionin tulevaisuuteen? Onko luottamuksenne vahvistunut, heikentynyt vai säilynyt ennallaan? Millaista luottamusta tunnette Euroopan unionin tulevaisuuteen? Onko luottamuksenne vahvistunut, heikentynyt vai säilynyt ennallaan? 37

44 2. Muuttujat Vahvistunut Heikentynyt Säilynyt ennallaan Ei osaa sanoa [BV1] Sukupuoli Sukupuoli Nainen Mies [BV2] Ikä Ikä Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1000 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta [BV3] Oletteko... Oletteko... 38

45 BV5 Kokopäivätyössä Osapäivätyössä Ei työelämässä [BV4] Vastaajan ammatti/asema Vastaajan ammatti/asema Maanviljelijä Työntekijä Alempi toimihenkilö Ylempi toimihenkilö/asiantuntija Yrittäjä Johtava asema Kotiäiti/-isä Opiskelija, koululainen Eläkeläinen Työtön [BV5] Mikä on koulutuksenne? Mikä on koulutuksenne? Perus-/keski-/kansa-/kansalaiskoulu Ammatti-/tekninen-/kauppakoulu Ylioppilas/lukio Opistotaso (taulukko jatkuu seur. sivulla) 39

46 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Ammattikorkeakoulu Yliopisto, korkeakoulu Ei halua vastata [BV6] Mikä on siviilisäätynne? Mikä on siviilisäätynne? Avioliitossa tai avoliitossa Naimaton Eronnut Leski (Ei halua vastata) [BV7] Perheen eniten ansaitsevan henkilön ammatti/asema? Perheen eniten ansaitsevan henkilön ammatti/asema? Maanviljelijä Työntekijä Alempi toimihenkilö Ylempi toimihenkilö/asiantuntija Yrittäjä Johtava asema Kotiäiti/-isä Opiskelija, koululainen Eläkeläinen Työtön (taulukko jatkuu seur. sivulla) 40

47 BV10 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [BV8] Oletteko perheen eniten ansaitseva henkilö? Oletteko perheen eniten ansaitseva henkilö? Kyllä Ei Molemmilla yhtä suuret tulot [BV9] Kuka Teidän taloudessanne pääasiassa tekee elintarvike- ja muut päivittäistavaraostokset? Kuka Teidän taloudessanne pääasiassa tekee elintarvike- ja muut päivittäistavaraostokset? Vastaaja itse Vastaaja yhdessä jonkun muun kanssa Joku muu kuin vastaaja [BV10] Talouden tämänhetkinen elämäntilanne? Talouden tämänhetkinen elämäntilanne? 41

48 2. Muuttujat Yksinäistalous Lapseton pari Muu aikuistalous (vain yli 18-vuotiaita) Talous, jossa lapsia [BV11_1] Kotona olevien lasten iät? 0 v Kotona olevien lasten iät? 0 v Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV11_2] Kotona olevien lasten iät? 1 v Kotona olevien lasten iät? 1 v Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

49 BV11_5 [BV11_3] Kotona olevien lasten iät? 2 v Kotona olevien lasten iät? 2 v Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV11_4] Kotona olevien lasten iät? 3 v Kotona olevien lasten iät? 3 v Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV11_5] Kotona olevien lasten iät? 4 v Kotona olevien lasten iät? 43

50 2. Muuttujat 4 v Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV11_6] Kotona olevien lasten iät? 5 v Kotona olevien lasten iät? 5 v Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV11_7] Kotona olevien lasten iät? 6 v Kotona olevien lasten iät? 6 v 44

51 BV11_9 Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV11_8] Kotona olevien lasten iät? 7 v Kotona olevien lasten iät? 7 v Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV11_9] Kotona olevien lasten iät? 8 v Kotona olevien lasten iät? 8 v Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

52 2. Muuttujat [BV11_10] Kotona olevien lasten iät? 9 v Kotona olevien lasten iät? 9 v Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV11_11] Kotona olevien lasten iät? 10 v Kotona olevien lasten iät? 10 v Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV11_12] Kotona olevien lasten iät? 11 v Kotona olevien lasten iät? 46

53 BV11_14 11 v Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV11_13] Kotona olevien lasten iät? 12 v Kotona olevien lasten iät? 12 v Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV11_14] Kotona olevien lasten iät? 13 v Kotona olevien lasten iät? 13 v 47

54 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV11_15] Kotona olevien lasten iät? 14 v Kotona olevien lasten iät? 14 v Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV11_16] Kotona olevien lasten iät? 15 v Kotona olevien lasten iät? 15 v Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

55 BV12 [BV11_17] Kotona olevien lasten iät? 16 v Kotona olevien lasten iät? 16 v Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV11_18] Kotona olevien lasten iät? 17 v Kotona olevien lasten iät? 17 v Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV12] Alle 18-vuotiaiden kotona asuvien lasten lukumäärä: Alle 18-vuotiaiden kotona asuvien lasten lukumäärä: Kuvailevat tunnusluvut 49

56 2. Muuttujat tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 260 minimi 0.00 maksimi 8.00 keskiarvo 1.92 keskihajonta 1.13 [BV13] Mihin näistä tuloluokista perheenne kuuluu, kun kaikkien perheenjäsenten tulot vuodessa lasketaan yhteen veroja vähentämättä. Mihin näistä tuloluokista perheenne kuuluu, kun kaikkien perheenjäsenten tulot vuodessa lasketaan yhteen veroja vähentämättä. Alle euroa/vuosi euroa/vuosi euroa/vuosi euroa/vuosi euroa/vuosi euroa/vuosi euroa/vuosi euroa/vuosi euroa/vuosi euroa/vuosi euroa/vuosi euroa/vuosi euroa/vuosi euroa/vuosi Yli euroa/vuosi Eos/ei halua vastata [BV14] Montako henkilöä kuuluu ruokakuntaanne Te itse mukaan luettuna? Montako henkilöä kuuluu ruokakuntaanne Te itse mukaan luettuna? Kuvailevat tunnusluvut 50

57 BV17 tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1000 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 2.18 keskihajonta 1.35 [BV15] Asunnon tyyppi Asunnon tyyppi Omakotitalo / maatila-asunto Rivitalo / paritalo Kerrostalo [BV16] Paikkakunnan asukasmäärä Paikkakunnan asukasmäärä Yli asukasta asukasta asukasta asukasta Alle asukasta [BV17] Paikkakunnan tyyppi Paikkakunnan tyyppi 51

58 2. Muuttujat Kaupunki Muu kunta [BV18] Suuralue Suuralue Helsinki-Uusimaa Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi/Pohjois-Suomi [BV19] Kunta Kunta Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1000 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta [BV20] Maakunta Maakunta 52

59 BV22 Uusimaa Varsinais-Suomi Satakunta Kanta-Häme Pirkanmaa Päijät-Häme Kymenlaakso Etelä-Karjala Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi [BV21] Onko Teillä itsellänne käytössä matkapuhelin? Onko Teillä itsellänne käytössä matkapuhelin? Kyllä Ei [BV22] Kuinka usein olette yhteydessä Internetiin? Kuinka usein olette yhteydessä Internetiin? 53

60 2. Muuttujat Päivittäin tai lähes päivittäin (vähintään 20 päivää/kk) n. 3-4 päivänä viikossa (12-19 päivää/kk) n. 1-2 päivänä viikossa (4-11 päivää/kk) n. 1-3 päivänä kuukaudessa (1-3 päivää/kk) Harvemmin Ei lainkaan Ei osaa sanoa [BV23] Minkä puolueen tai ryhmittymän ehdokasta Te äänestitte vuoden 2015 EDUSKUNTAvaaleissa? Minkä puolueen tai ryhmittymän ehdokasta Te äänestitte vuoden 2015 EDUSKUNTAvaaleissa? Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) Kansallinen Kokoomus (KOK) Suomen Keskusta Vasemmistoliitto Ruotsalainen Kansanpuolue (RKP) Perussuomalaiset Suomen Kristillisdemokraatit (KD) Vihreä Liitto Ei halua vastata Ei äänestänyt Ei äänioikeutta Ei osaa sanoa Muu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV24] Entä minkä puolueen tai ryhmittymän listalla olevaa ehdokasta Te todennäköisimmin äänestäisitte, jos äänestäisitte EDUSKUNTAvaaleissa nyt? Entä minkä puolueen tai ryhmittymän listalla olevaa ehdokasta Te todennäköisimmin äänestäisitte, jos äänestäisitte EDUSKUNTAvaaleissa nyt? 54

61 PAINO Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) Kansallinen Kokoomus (KOK) Suomen Keskusta Vasemmistoliitto Ruotsalainen Kansanpuolue (RKP) Perussuomalaiset Suomen Kristillisdemokraatit (KD) Vihreä Liitto Ei halua vastata Ei äänestäisi Ei äänioikeutta Ei osaa sanoa Muu tieto puuttuu (SYSMIS) [PAINO] Painomuuttuja Painomuuttuja Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1000 minimi 0.63 maksimi keskiarvo 4.28 keskihajonta

62

63 Luku 3 Hakemistot 3.1 Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) [FSD_NO] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) [FSD_VR] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) [FSD_ID] Alkuperäinen havaintotunnus [ID] Miten hyvin tai huonosti Suomen ulkopolitiikkaa on mielestänne viime vuosina hoidettu? [Q1] 6 Mikä on mielipiteenne puolustusvoimille myönnettävistä varoista? [Q2] Jos Suomeen hyökätään, niin olisiko suomalaisten mielestänne puolustauduttava aseellisesti kaikissa tilanteissa, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta? [Q3] Jos ajattelette nykyistä maailmantilaa kokonaisuutena, niin uskotteko Suomen ja suomalaisten elävän seuraavan viiden vuoden aikana turvallisemmassa vai turvattomammassa maailmassa kuin nykyään? [Q4] Pitäisikö Suomen puolustusjärjestelmän mielestänne perustua... [Q5] Pitäisikö nykyinen järjestelmä säilyttää, siirtyä valikoivaan varusmiespalvelukseen vai kokonaan siirtyä palkattuun, henkilömäärältään pienempään ammattiarmeijaan? [Q6] Pitäisikö Suomen mielestänne pysyä sotilaallisesti liittoutumattomana vai pyrkiä liittoutumaan sotilaallisesti? [Q7] Pitäisikö Suomen mielestänne pyrkiä Naton jäseneksi? [Q8] Jos Ruotsi päättäisi liittyä Naton jäseneksi, pitäisikö Suomen silloin hakea Naton jäsenyyttä? [Q9] Miten arvioitte seuraavassa lueteltuja ilmiöitä ja tekijöitä? Millainen vaikutus niillä on Suomen ja suomalaisten turvallisuuteen? Suomen jäsenyys EU:ssa [Q10_1] Miten arvioitte seuraavassa lueteltuja ilmiöitä ja tekijöitä? Millainen vaikutus niillä on Suomen ja suomalaisten turvallisuuteen? Suomen kansainvälisen taloudellisen kanssakäymisen lisääntyminen [Q10_2]

64 3. Hakemistot Miten arvioitte seuraavassa lueteltuja ilmiöitä ja tekijöitä? Millainen vaikutus niillä on Suomen ja suomalaisten turvallisuuteen? Suomen mahdollinen liittyminen Naton jäseneksi [Q10_3] 11 Miten arvioitte seuraavassa lueteltuja ilmiöitä ja tekijöitä? Millainen vaikutus niillä on Suomen ja suomalaisten turvallisuuteen? Suomen osallistuminen EU:n yhteisen puolustuksen järjestämiseen [Q10_4] Miten arvioitte seuraavassa lueteltuja ilmiöitä ja tekijöitä? Millainen vaikutus niillä on Suomen ja suomalaisten turvallisuuteen? Suomen osallistuminen pohjoismaiseen puolustusyhteistyöhön [Q10_5] Miten arvioitte seuraavassa lueteltuja ilmiöitä ja tekijöitä? Millainen vaikutus niillä on Suomen ja suomalaisten turvallisuuteen? Suomalaisten osallistuminen kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin [Q10_6] Miten arvioitte seuraavassa lueteltuja ilmiöitä ja tekijöitä? Millainen vaikutus niillä on Suomen ja suomalaisten turvallisuuteen? Suomen sotilaallinen liittoutumattomuus [Q10_7] Miten arvioitte seuraavassa lueteltuja ilmiöitä ja tekijöitä? Millainen vaikutus niillä on Suomen ja suomalaisten turvallisuuteen? Ulkomaisen omistuksen lisääntyminen Suomen talouselämässä [Q10_8] Miten hyvin tai huonosti Suomen puolustuspolitiikkaa on mielestänne viime vuosina hoidettu? [Q11] Miten arvioisitte Venäjän viimeaikaisten toimien vaikutusta Suomen turvallisuuteen? Venäjän viimeaikaiset toimet vaikuttavat Suomen turvallisuuteen... [Q12] Suomi tekee sotilaallista yhteistyötä Ruotsin, muiden Pohjoismaiden, Naton ja Yhdysvaltojen kanssa sekä Euroopan unionissa. Miten suhtaudutte tähän yhteistyöhön? Euroopan Unionissa [Q13_1] Suomi tekee sotilaallista yhteistyötä Ruotsin, muiden Pohjoismaiden, Naton ja Yhdysvaltojen kanssa sekä Euroopan unionissa. Miten suhtaudutte tähän yhteistyöhön? Naton kanssa [Q13_2] 16 Suomi tekee sotilaallista yhteistyötä Ruotsin, muiden Pohjoismaiden, Naton ja Yhdysvaltojen kanssa sekä Euroopan unionissa. Miten suhtaudutte tähän yhteistyöhön? Kaikkien Pohjoismaiden kanssa [Q13_3] Suomi tekee sotilaallista yhteistyötä Ruotsin, muiden Pohjoismaiden, Naton ja Yhdysvaltojen kanssa sekä Euroopan unionissa. Miten suhtaudutte tähän yhteistyöhön? Ruotsin kanssa [Q13_4] Suomi tekee sotilaallista yhteistyötä Ruotsin, muiden Pohjoismaiden, Naton ja Yhdysvaltojen kanssa sekä Euroopan unionissa. Miten suhtaudutte tähän yhteistyöhön? Yhdysvaltojen kanssa [Q13_5] Miten arvioitte seuraavien tahojen vaikutusta Suomen turvallisuuteen? YK [Q14_1] Miten arvioitte seuraavien tahojen vaikutusta Suomen turvallisuuteen? EU [Q14_2] Miten arvioitte seuraavien tahojen vaikutusta Suomen turvallisuuteen? Nato [Q14_3] Miten arvioitte seuraavien tahojen vaikutusta Suomen turvallisuuteen? ETYJ [Q14_4] Miten arvioitte seuraavien tahojen vaikutusta Suomen turvallisuuteen? Venäjä [Q14_5] Miten arvioitte seuraavien tahojen vaikutusta Suomen turvallisuuteen? Yhdysvallat [Q14_6] 20 58

Suomen ulkopolitiikan hoito

Suomen ulkopolitiikan hoito Suomen ulkopolitiikan hoito "Miten hyvin tai huonosti Suomen ulkopolitiikkaa on mielestänne viime vuosina hoidettu?" hyvin hyvin huonosti huonosti Koko väestö Nainen Mies Alle vuotta - vuotta - vuotta

Lisätiedot

FSD3318. Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus Koodikirja

FSD3318. Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus Koodikirja FSD3318 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2018 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2018 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD3223. Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus Koodikirja

FSD3223. Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus Koodikirja FSD3223 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2017 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3086. Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus Koodikirja

FSD3086. Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus Koodikirja FSD3086 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2977. Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus Koodikirja

FSD2977. Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus Koodikirja FSD2977 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2977. MTS-syystutkimus Koodikirja

FSD2977. MTS-syystutkimus Koodikirja FSD2977 MTS-syystutkimus 2014 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2015 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-syystutkimus 2014 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3086. Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus Koodikirja

FSD3086. Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus Koodikirja FSD3086 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2015 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

Syyrian tilanne. Kyllä Ei osaa sanoa Ei. Suomen tulisi lisätä humanitaarista apua alueelle

Syyrian tilanne. Kyllä Ei osaa sanoa Ei. Suomen tulisi lisätä humanitaarista apua alueelle Syyrian tilanne "Syyriassa on käyty sisällissotaa jo parin vuoden ajan. Miten kansainvälisen yhteisön ja Suomen tulisi mielestänne toimia tilanteen ratkaisemiseksi?" Kyllä Ei Kuva Suomen tulisi lisätä

Lisätiedot

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja FSD2359 Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja FSD3063 Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD2810. Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus Koodikirja

FSD2810. Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus Koodikirja FSD2810 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2012 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

Suomalaisten mielipiteitä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, maanpuolustuksesta ja turvallisuudesta ja MSB 2015

Suomalaisten mielipiteitä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, maanpuolustuksesta ja turvallisuudesta ja MSB 2015 Suomalaisten mielipiteitä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, maanpuolustuksesta ja turvallisuudesta ja MSB Puolustusvaliokunta.. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta MTS Mitä muutoksia? Tulevaisuus

Lisätiedot

FSD2593. Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus Koodikirja

FSD2593. Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus Koodikirja FSD2593 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2249 MTS-syystutkimus 2006 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Turvallisempi vai turvattomampi tulevaisuus

Turvallisempi vai turvattomampi tulevaisuus Kuva Turvallisempi vai turvattomampi tulevaisuus "Jos ajattelette nykyistä maailmantilaa kokonaisuutena, niin uskotteko Suomen ja suomalaisten elävän seuraavien viiden vuoden aikana turvallisemmassa vai

Lisätiedot

FSD2810. MTS-syystutkimus Koodikirja

FSD2810. MTS-syystutkimus Koodikirja FSD2810 MTS-syystutkimus 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-syystutkimus 2012 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

Yleinen asevelvollisuus

Yleinen asevelvollisuus Yleinen asevelvollisuus "Suomessa on käytössä miesten yleiseen asevelvollisuuteen perustuva puolustusjärjestelmä, jossa mahdollisimman suuri osa ikäluokasta saa sotilaallisen koulutuksen ja joka tuottaa

Lisätiedot

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta MTS

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta MTS Suomalaisten mielipiteitä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, maanpuolustuksesta ja turvallisuudesta Puolustusvaliokunta 23.11.18 EMBARGO 29.11.2018 klo 9! Miten tutkittiin Tutkimuksen teki Taloustutkimus

Lisätiedot

Turvallisempi vai turvattomampi tulevaisuus

Turvallisempi vai turvattomampi tulevaisuus Turvallisempi vai turvattomampi tulevaisuus "Jos ajattelette nykyistä maailmantilaa kokonaisuutena, niin uskotteko Suomen ja suomalaisten elävän seuraavien viiden vuoden aikana turvallisemmassa vai turvattomammassa

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

Sotilaallinen liittoutumattomuus vai liittoutuminen

Sotilaallinen liittoutumattomuus vai liittoutuminen Sotilaallinen liittoutumattomuus vai liittoutuminen "Pitäisikö Suomen mielestänne pysyä sotilaallisesti liittoutumattomana vai pyrkiä liittoutumaan sotilaallisesti?" Koko väestö Pysyä liittoutumattomana

Lisätiedot

FSD2718. MTS-syystutkimus Koodikirja

FSD2718. MTS-syystutkimus Koodikirja FSD2718 MTS-syystutkimus 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-syystutkimus 2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

Jäsenyys Natossa. "Pitäisikö Suomen mielestänne pyrkiä Naton jäseneksi?" Kyllä Ei osaa sanoa Ei Itä-Suomi/Oulu/Lappi

Jäsenyys Natossa. Pitäisikö Suomen mielestänne pyrkiä Naton jäseneksi? Kyllä Ei osaa sanoa Ei Itä-Suomi/Oulu/Lappi Jäsenyys Natossa "Pitäisikö Suomen mielestänne pyrkiä Naton jäseneksi?" Kuva Kyllä Ei osaa sanoa Ei Koko väestö Nainen Mies Alle vuotta - vuotta - vuotta Yli vuotta Matala koulutustaso Keskiasteen koulutus

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

MTS SUOMALAISTEN MIELIPITEITÄ ULKO- JA TURVALLISUUSPOLITIIKASTA, MAANPUOLUSTUKSESTA JA TURVALLISUUDESTA. Tiedotteita ja katsauksia Joulukuu 2016

MTS SUOMALAISTEN MIELIPITEITÄ ULKO- JA TURVALLISUUSPOLITIIKASTA, MAANPUOLUSTUKSESTA JA TURVALLISUUDESTA. Tiedotteita ja katsauksia Joulukuu 2016 MTS SUOMALAISTEN MIELIPITEITÄ ULKO- JA TURVALLISUUSPOLITIIKASTA, MAANPUOLUSTUKSESTA JA TURVALLISUUDESTA MAANPUOLUSTUSTIEDOTUKSEN SUUNNITTELUKUNTA Tiedotteita ja katsauksia Joulukuu / MTS Tiedotteita ja

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

Maanpuolustusjärjestöjen jäsenkysely turvallisuus- ja puolustuspoliittisista kysymyksistä Tulokset ikäryhmittäin

Maanpuolustusjärjestöjen jäsenkysely turvallisuus- ja puolustuspoliittisista kysymyksistä Tulokset ikäryhmittäin Maanpuolustusjärjestöjen jäsenkysely turvallisuus- ja puolustuspoliittisista kysymyksistä Tulokset ikäryhmittäin Nuoret: - 35 vuotiaat Keski-ikäiset: 36 60 vuotiaat Seniorit: yli 60 vuotiaat Taustatiedot

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

MTS SUOMALAISTEN MIELIPITEITÄ ULKO- JA TURVALLISUUSPOLITIIKASTA, MAANPUOLUSTUKSESTA JA TURVALLISUUDESTA. Tiedotteita ja katsauksia Marraskuu 2017

MTS SUOMALAISTEN MIELIPITEITÄ ULKO- JA TURVALLISUUSPOLITIIKASTA, MAANPUOLUSTUKSESTA JA TURVALLISUUDESTA. Tiedotteita ja katsauksia Marraskuu 2017 MTS EMBARGO KE.. klo.! SUOMALAISTEN MIELIPITEITÄ ULKO- JA TURVALLISUUSPOLITIIKASTA, MAANPUOLUSTUKSESTA JA TURVALLISUUDESTA MAANPUOLUSTUSTIEDOTUKSEN SUUNNITTELUKUNTA Tiedotteita ja katsauksia Marraskuu

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

Maanpuolustusjärjestöjen jäsenkysely turvallisuus- ja puolustuspoliittisista kysymyksistä Tulokset liitoittain

Maanpuolustusjärjestöjen jäsenkysely turvallisuus- ja puolustuspoliittisista kysymyksistä Tulokset liitoittain Maanpuolustusjärjestöjen jäsenkysely turvallisuus- ja puolustuspoliittisista kysymyksistä Tulokset liitoittain Suomen Reserviupseeriliitto (RUL) Reserviläisliitto (RES) Maanpuolustuskiltojen liitto (MPKL)

Lisätiedot

Maanpuolustusjärjestöjen jäsenkysely turvallisuus- ja puolustuspoliittisista kysymyksistä. Tulokset sukupuolittain

Maanpuolustusjärjestöjen jäsenkysely turvallisuus- ja puolustuspoliittisista kysymyksistä. Tulokset sukupuolittain Maanpuolustusjärjestöjen jäsenkysely turvallisuus- ja puolustuspoliittisista kysymyksistä Tulokset sukupuolittain Taustatiedot Ensisijainen jäsenjärjestösi Maanpuolustuskiltojen liitto 12,0 % 11,7 % 17,9

Lisätiedot

1. Suomeen on parhaillaan rakenteilla viides ydinvoimareaktori. Kannatatteko viidennen reaktorin lisäksi lisäydinvoiman rakentamista Suomeen?

1. Suomeen on parhaillaan rakenteilla viides ydinvoimareaktori. Kannatatteko viidennen reaktorin lisäksi lisäydinvoiman rakentamista Suomeen? TALOUSTUTKIMUS OY 20090219 08:57:12 TYÖ 2408.12 TAULUKKO 7012 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Kyllä 19 23* 15* 38* 20 15* 14* 18 16* 15* 34* 20* 17* Ei 73 68* 78* 54* 72 77* 78* 75 78* 76 56* Ei osaa sanoa * 9* 10* 8 8

Kyllä 19 23* 15* 38* 20 15* 14* 18 16* 15* 34* 20* 17* Ei 73 68* 78* 54* 72 77* 78* 75 78* 76 56* Ei osaa sanoa * 9* 10* 8 8 TALOUSTUTKIMUS OY 20100820 09:24:15 TYÖ 2533.22 TAULUKKO 7015 np VER % Telebus vko 33A-33B/2010 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

Suomen ja Hollannin estettyä Bulgarian ja Romanian liittymisen Schengen alueeseen

Suomen ja Hollannin estettyä Bulgarian ja Romanian liittymisen Schengen alueeseen TALOUSTUTKIMUS OY 20111021 09:12:33 TYÖ 2642.12 TAULUKKO 7015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

Oletteko seuraavista presidentin valtaoikeuksiin liittyvistä väittämistä samaa mieltä vai eri mieltä?

Oletteko seuraavista presidentin valtaoikeuksiin liittyvistä väittämistä samaa mieltä vai eri mieltä? TALOUSTUTKIMUS OY 20091217 09:07:49 TYÖ 2451.11 TAULUKKO 17017 ss VER % Telebus vko 50B-51A/2009 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis

Lisätiedot

MTS SUOMALAISTEN MIELIPITEITÄ ULKO- JA TURVALLISUUSPOLITIIKASTA, MAANPUOLUSTUKSESTA JA TURVALLISUUDESTA. Tiedotteita ja katsauksia Marraskuu 2018

MTS SUOMALAISTEN MIELIPITEITÄ ULKO- JA TURVALLISUUSPOLITIIKASTA, MAANPUOLUSTUKSESTA JA TURVALLISUUDESTA. Tiedotteita ja katsauksia Marraskuu 2018 MTS SUOMALAISTEN MIELIPITEITÄ ULKO- JA TURVALLISUUSPOLITIIKASTA, MAANPUOLUSTUKSESTA JA TURVALLISUUDESTA MAANPUOLUSTUSTIEDOTUKSEN SUUNNITTELUKUNTA Tiedotteita ja katsauksia Marraskuu / MTS Tiedotteita

Lisätiedot

FSD1168. MTS-syystutkimus Koodikirja

FSD1168. MTS-syystutkimus Koodikirja FSD1168 MTS-syystutkimus 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-syystutkimus 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2847. Suomalaisten alkoholiasenteet Koodikirja

FSD2847. Suomalaisten alkoholiasenteet Koodikirja FSD2847 Suomalaisten alkoholiasenteet 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholiasenteet 2012 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja FSD2083 Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suhtautuminen

Lisätiedot

FSD2552. Lasten oikeudet Koodikirja

FSD2552. Lasten oikeudet Koodikirja FSD2552 Lasten oikeudet 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten oikeudet 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on

Lisätiedot

FSD2992. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2992. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2992 Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen

Lisätiedot

1. Oletteko tyytyväinen vai tyytymätön hallituksen toimintaan yhä vakavammaksi muuttuvan taloustilanteen parantamiseksi?

1. Oletteko tyytyväinen vai tyytymätön hallituksen toimintaan yhä vakavammaksi muuttuvan taloustilanteen parantamiseksi? TALOUSTUTKIMUS OY 20090213 10:39:51 TYÖ 2407.11 TAULUKKO 7014 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

1. Jos seuraavat henkilöt olisivat ehdokkaina seuraavissa presidentinvaaleissa 2012, ketä heistä todennäköisesti äänestäisitte?

1. Jos seuraavat henkilöt olisivat ehdokkaina seuraavissa presidentinvaaleissa 2012, ketä heistä todennäköisesti äänestäisitte? TALOUSTUTKIMUS OY 20110728 08:06:08 TYÖ 2630.11 TAULUKKO 9015 np VER % Telebus vko 27A-30A/2011 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi

Lisätiedot

Jos presidentinvaalien toisella kierroksella olisivat vastakkain, niin kumpaa heistä äänestäisitte

Jos presidentinvaalien toisella kierroksella olisivat vastakkain, niin kumpaa heistä äänestäisitte TALOUSTUTKIMUS OY 20120119 08:55:17 TYÖ 2703.13 TAULUKKO 9017 ss VER % Telebus vko 2-3/2012 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi

Lisätiedot

Aineistonrakenne Telebus vko 38A-38B/2008 (.000) n= % N= % Kaikki Taustatiedot. Elämäntilanne

Aineistonrakenne Telebus vko 38A-38B/2008 (.000) n= % N= % Kaikki Taustatiedot. Elämäntilanne TALOUSTUTKIMUS OY 20080919 09:10:34 TYÖ 2338.21 TAULUKKO 2002 ss N-LUVUT Aineistonrakenne Painottamaton Painotettu (.000) n= % N= % Kaikki 1008 100 4156 100 Taustatiedot Sukupuoli Nainen 505 50 2095 50

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

ULKOPOLITIIKAN HOITO SUOMESSA

ULKOPOLITIIKAN HOITO SUOMESSA ULKOPOLITIIKAN HOITO SUOMESSA Miten hyvin tai huonosti Suomen ulkopolitiikkaa on mielestänne viime vuosina hoidettu? 01 lokakuu 1- v. - v. - v. 0- v. ylioppil/opisto Yliopist/Ammatikork koulu Toimihenk.Yritt/Johtava

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD3062. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Suomen Kuvalehden kysely Koodikirja

FSD3062. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Suomen Kuvalehden kysely Koodikirja FSD3062 Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Suomen Kuvalehden kysely 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Suomen Kuvalehden kysely 2015 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2136. Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu Koodikirja

FSD2136. Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu Koodikirja FSD2136 Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu 2005 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueiden ajankohtaistutkimus

Lisätiedot

MTS SUOMALAISTEN MIELIPITEITÄ ULKO- JA TURVALLISUUSPOLITIIKASTA, MAANPUOLUSTUKSESTA JA TURVALLISUUDESTA. Tiedotteita ja katsauksia Marraskuu 2018

MTS SUOMALAISTEN MIELIPITEITÄ ULKO- JA TURVALLISUUSPOLITIIKASTA, MAANPUOLUSTUKSESTA JA TURVALLISUUDESTA. Tiedotteita ja katsauksia Marraskuu 2018 Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta MTS on valtioneuvoston eduskuntavaalikaudeksi asettama pysyvä parlamentaarinen komitea, joka hallinnollisesti toimii puolustusministeriössä. Parlamentaarisesti

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3154. Lasten kuritusväkivalta: kesä Koodikirja

FSD3154. Lasten kuritusväkivalta: kesä Koodikirja FSD3154 Lasten kuritusväkivalta: kesä 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta: kesä 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen.

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen. FSD2627 Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden

Lisätiedot

Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N=

Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N= TALOUSTUTKIMUS OY 20130823 07:43:13 TYÖ 000010234.15 TAULUKKO 41017 np VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

FSD3316. Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa Koodikirja

FSD3316. Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa Koodikirja FSD3316 Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2017-2018 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2017-2018 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2114. Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus Koodikirja

FSD2114. Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus Koodikirja FSD2114 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2005 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2005 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

Kyllä 87 85* 88* 91* 92* 88 82* 86 89* 82* 93* 85* 91* Ei 10 11 9 7* 7* 10 13* 11 10 13* 4* 12* 8* Ei osaa sanoa 3 3* 2* 2 1* 2* 4* 3 2* 5* 2 4* 1*

Kyllä 87 85* 88* 91* 92* 88 82* 86 89* 82* 93* 85* 91* Ei 10 11 9 7* 7* 10 13* 11 10 13* 4* 12* 8* Ei osaa sanoa 3 3* 2* 2 1* 2* 4* 3 2* 5* 2 4* 1* TALOUSTUTKIMUS OY 20120330 09:43:06 TYÖ 2713.12 TAULUKKO 7015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Kummasta puolueesta Keskustasta vai Kokoomuksesta tulee pääministeri?

Kummasta puolueesta Keskustasta vai Kokoomuksesta tulee pääministeri? TALOUSTUTKIMUS OY 20090114 14:07:32 TYÖ 2403.12 TAULUKKO 17012 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

Suomen puolustusjärjestelmä

Suomen puolustusjärjestelmä Suomen puolustusjärjestelmä "Millainen puolustusjärjestelmä Suomessa mielestäsi tulisi olla?" Kuva Yleinen asevelvollisuus miehille ja vapaaehtoinen varusmiespalvelus naisille Vapaaehtoinen varusmiespalvelus

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja FSD3134 Lapsibarometri 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lapsibarometri 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on luotu

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot