OPETUSSUUNNITELMAT 2016 PAIKALLINEN PROSESSI ESI- JA PERUSOPETUS & LUKIO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPETUSSUUNNITELMAT 2016 PAIKALLINEN PROSESSI ESI- JA PERUSOPETUS & LUKIO"

Transkriptio

1 TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OPETUSSUUNNITELMAT 2016 PAIKALLINEN PROSESSI ESI- JA PERUSOPETUS & LUKIO

2 PORVOON OPS-ORGANISAATIO OPSohjausryhmä Yhteistyökumppanit Henkilöstö & opiskelijat & huoltajat Alueellinen yhteistyö prosessinvetäjät OPS- Täydennys -koulutus (Osaava) LAATUTYÖ JA TYÖRYHMÄT 2 koordinaattoria Esi- ja perusopetus 2 koordinaattoria Lukiokoulutus OPS-työryhmät OPS-työryhmät Opetussuunnitelma kuuluu kaikille Läroplanen berör alla 2

3 OHJAUSRYHMÄ - STYRGRUPPEN Jari Kettunen Rikard Lindström Leila Nyberg LiLo Söderholm Kaisa Ryöppy Tiina Välikangas Opetussuunnitelma kuuluu kaikille Läroplanen berör alla 3

4 OPS-KOORDINAATIOTYÖRYHMÄ LP-KOORDINERINGSGRUPPEN Prosessin vetäminen Tiina Välikangas & Jaana Häkkinen Koordinointi Esi- ja perusopetus: Sini Palm & Elisabet Abbor Lukiokoulutus: Juha Kujanpää & Tom Nyman Opetussuunnitelma kuuluu kaikille Läroplanen berör alla 4

5 YHTEISTYÖ & OSALLISTAMINEN Koulujen yhteistyökumppanit Henkilöstö & Oppilaat/ Opiskelijat & huoltajat Alueellinen yhteistyö Laatutyö & Tiimit, työryhmät OPS-työryhmät Esi- ja perusopetus OPS-työryhmät Lukiokoulutus Opetussuunnitelma kuuluu kaikille Läroplanen berör alla 5

6 OPS-KOULUTUS LP-FORTBILDNING OSAAVA-KUNNIG NOPS/NALP OPS-teemakoulutukset OPS-workshopit Opetussuunnitelma kuuluu kaikille Läroplanen berör alla 6

7 OPS-TYÖRYHMÄT ESI- JA PERUSOPETUS OPS-työryhmät: Luvut 1-12 & Aineryhmät 1-9 Työryhmien kokoonpanot: opettajat, rehtorit, oppilashuolto, yhteistyökumppanit, oppilaat, huoltajat Koordinaattorit kutsuvat työryhmät koolle ja vetävät työryhmiä Työryhmät valmistelevat op opetussuunnitelman sisällöt koordinaattoreiden ohjaamina Koordinaattorit kirjoittavat opetussuunnitelman tekstit työryhmien tuotosten pohjalta. Kokoukset työajalla tai sen ulkopuolella, jolloin maksetaan kokouspalkkio Esittäjän nimi 7

8 OPETUSSUUNNITELMATYÖN TASOT Avainryhmät/-henkilöt Kuvaus OPS-ohjausryhmä kaksikielinen yhteinen ohjausryhmä esi- ja perusopetuksen ja & lukiokoulutuksen opetussuunnitelmatyö tä varten OPSprosessinvetäjä(t) Kokonaissuunnittelust a vastaaminen, edustavat hallinnollisesti molempia kieliryhmiä OPS-koordinaattorit ja työryhmä(t) Kielikohtaiset koordinaattorit esi- j a perusopetuksen ja lukiokoulutuksen OPStyöryhmien vetämiseen ja kunnalliseen OPSprosessin läpiviemiseeen Koulujen rehtorit ja päiväkodinjohtajat OPS-työn tiedotusasiat omassa työyhteisössä, OPSkeskustelut, osallistaminen ja henkilöstön sitouttaminen omassa työyhteisössä Koulujen ja päiväkotien henkilöstö Osallistuminen OPS-prosessiin: suunnittelu, palaute, koulutus, keskustelu, kannanotto, reflektointi omassa työyhteisössä ja omaan työhön liittyen Jäsenet 6-8 hlöä: koulutusjohtajat, varhaiskasvatuksen johtaja, erikoissuunnittelija, opetustiimin puheenjohtaja ja varapj., laatutiimin puheenj. (tarvittaessa/kutsuttae ssa: ammattiyhdistyksen, lukion edustus) 2 henkilöä: esiopetuksen laatuvastaava & erikoissuunnittelija (peruskoulu ja lukio) 4 hlöä: esi- ja perusopetukseen ja lukiokoulutukseen omat koordinaattorit molempiin kieliryhmiin koulujen johtajat ja päiväkodinjohtajat Koko henkilöstö Esittäjän nimi 8

9 OPETUSSUUNNITELMATYÖN TASOT Avainryhmät/-henkilöt OPSohjausryhmä OPSprosessinvetäjä(t) OPSkoordinaattorit ja työryhmä(t) Koulujen rehtorit ja päiväkodinjohtajat Koulujen ja päiväkotien henkilöstö Tehtävät/rooli johtaa opetussuunnitelmaty ötä, määrittää sille raamit ja resurssit, nimeää OPSprosessinvetäjä(t) ja OPS-koordinaattorit sekä työryhmien jäsenet, asettaa OPS-työn tavoitteet sekä asettaa aikataulut, muutoksen johtaminen koulutuspalveluissa kaksikielisen opetussuunnitelmaty ön suunnittelu ja OPSkoordinaattoreiden ohjaaminen ja tukeminen, koko opetussuunnitelmap rosessin tarkempi vaiheittainen suunnittelutyö yhteistyössä ohjausryhmän ja OPSkoordinaattoreiden kanssa esi- ja perusopetuksen/luki okoulutuksen opetussuunnitelman laatiminen kieliryhmittäin yhteistyössä eri aineryhmistä muodostettavien työryhmien/edustajie n kanssa, vuoropuhelu koulujen ja yhteistyötahojen kanssa esi- ja perusopetuksen opetushenkilöstön osallistaminen ja sitouttaminen, opetussuunnitelmien arvojen ja sisältöjen juurruttaminen arjen työhön, muutoksen johtaminen työyhteisössä Henkilöstö osallistuu ja sitoutuu opetussuunnitelma arvoihin, sisältöihin ja työskentelee uuden opetussuunnitelman sisältöjen hengen mukaisesti Esittäjän nimi 9

10 OPETUSSUUNNITELMAN RAKENNE eperusteet: digitaalinen Opetushallituksen alusta/työkalu, johon kunnalliset opsit lisätään/laaditaan. Kunnallisen OPSin voi julkaista omalla verkkosivustolla / -alustalla. Ulkoasu Porvoon logo Kuvituskuvat Porvoon kuva-arkisto Sähköinen Painettu? Tarve: kyystään kouluilta Kunnallinen selkeä rakenne, jossa sisällöt jaoteltu: Kansallinen OPS ja kunnallinen OPS samassa dokumentissa Tukimateriaali erikseen Tuntijako (tuntien jakaminen eri vuosiluokkien osalta) Koulukohtaiset lisäykset erikseen Paikalliset mausteet KOULUTUSPALVELUJEN VISIO? Esittäjän nimi 10

11 MIKÄ MUUTTUU UUDESSA PERUSOPETUKSEN OPSISSA? I Toimintakulttuuri muutoksessa II Oppiminen ja opiskelu muutoksessa III Opettajuus muutoksessa IV Oppiminen ja arviointi muutoksessa Esittäjän nimi 11

12 MIKÄ MUUTTUU UUDESSA ESIOPETUKSEN OPSISSA Esittäjän nimi 12

13 MUUTOKSEN AIKAANSAAMINEN Muutoksen hallinta, Raili Gothóni MUUTOS! TOIMINTASUUNNITELMA VISIO OSAAMINEN MOTIVAATIO RESURSSIT Esittäjän nimi 13

14 PAIKALLISEN OPS-TYÖN AIKATAULU Etukäteisvalmistelu: opetustiimissä Organisoituminen: kokonaisuus, ohjausryhmä, prosessinvetäjät, koordinaatiotyö, resursointi 2014 OPS-koordinaattorit nimettynä 2/2014 OPS-koordinointi- ja -suunnittelutyön käynnistyminen keväällä 2014 OPS-ryhmien jäsenten haku keväällä 2014 Koulutussuunnittelun käynnistäminen (Osaava-Kunnigin kautta) keväällä 2014 OPS2016Porvoo-viestintä (OPS-uutiset, OPS-www-sivut, FB, Wilma, vanhempainillat; mediatiedotteet yms.) OPS-ryhmät nimettynä henkilöineen 8/2014, mukana esiopetuksen edustus Sidosryhmäkeskustelut Kick Off -koulutus kentälle syksyllä 2014 Koulukohtaiset keskustelut (kouluturnee) Valtakunnalliset OPS-perusteet valmiit 12/ Paikallinen OPS-laadinta Koulutusta (Osaava) Koulukohtainen/yksikkökohtainen prosesosinti opetussuunnitelmien parissa Paikallinen OPS-luonnos valmis 1/2016 OPS käytössä 08/2016 Arviointia OPS:n jalkautumisesta kouluihin syksyllä 2016 Kansallinen OPS2016 aikataulu Esittäjän nimi 14

15 TAPAHTUMIA VUODEN 2014 AIKANA Paikallinen suunnittelu- ja organisointi käynnistyy: OPS-koordinaatiotyöryhmä Ohjausryhmä OPS-seminaarit: Rehtoreille: 4/2014 (suomenk.) ja 8/2014 (ruotsink.) Päiväkodinjohtajille + esiopettajille 8/2014 Palautekeskustelu opettajille kansallisista OPS-luonnoksista Koulutusjaosto 5/2014 Lukuvuoden Ohjelmapaketin valmistelu 6/2014 Tiedotus- ja osallistamissuunnitelman laatiminen 6/2014 Esittäjän nimi 15

16 TAPAHTUMIA VUODEN 2014 AIKANA OPS2016Porvoo-www-sivut avataan (8/2014) Kouluturné (OPS-koordinaattorit jalkautuvat kouluun) OPS2016Porvoo Kick Off (Seurantaraati 2015 syksyllä?) Ks. ohjelmaluonnos OPS-työryhmien käunnistäminen syksyllä 2014 Kunnan lausunto kansallisista luonnoksista syksyllä 2014 Alueellinen OPS-koordinaattoritapaaminen syksyllä 2014 OPS-koulutusta Osaava-ohjelman kautta käynnistyy syksyllä 2014 Säännöllistä tiedotusta (2-4 / kertaa lukukausi) Esittäjän nimi 16

17 JOHTAMIS-, OHJAUS- JA SUUNNITTELUPALAVERIT Ohjausryhmä Kerran kuukaudessa Prosessinvetäjät ja koordinaattorit Kevät 2014: yksi kaksi kertaa kuukaudessa Syksy 2014: kerran kuukaudessa Koordinaattorit ja työryhmät Syksy 2014: yksi kerta / kuukausi tai joka toinen kuukasi? Esittäjän nimi 17

18 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ Kohderyhmät eri tasoisia ryhmiä Koulutusjaosto, muut päättäjät Mikä taso on ytimessä? Mitä muita tasoja tulee pitää ajan tasalla? Rehtorit ja opettajat, muu opetushenkilöstö Huoltajat Vanhempainyhdistys Oppilaat / oppilaskunnat Yhteistyökumppanit Kaupungin henkilöstö Kanavat, kommunikointiväylät Rehtorikokoukset / päiväkodinjohtajien kokoukset Henkilöstökokoukset Wilma Sähköposti Työtila: Intra? Porvoo OPS2016-www-sivut (tiedotus ja keskustelukanava) Porvoon Intra ja SoMe: FB/Twitter/yms.? Mediatiedotteet Sivistystoimen kuukausi-info OPS-uutiset/Newsletterit Kick Off -raati koko kentälle? (9/2014) & Seurantaraati Ohjelman rakenne (kysy Kristina Sani) Yhteinen osuus: prosessin kuvaus asiantuntijapuheenvuorot Pienryhmät Keskustelujen purku koonti Koulukierros: koulukohtaisten keskustelujen käynnistäminen (kevät-syksy 2014) Miten osallistamme oppilaat ja esioppilaat? OPS-koulutukset Muuta Koordinaattoreiden rekryilmoitukset: rehtorit, sähköposti, kaupungin viikkoinfo, Intra Tiedotus OPS-työstä ja sen suunnittelun etenemisestä keväällä 2014 Tapahtumat painottuvat syksyyn 2014-> Esittäjän nimi 18

19 TIEDOTUS & VIESTINTÄ OPS2016 Uutiskirjeet Sähköposti Wilma Mediatiedotteet ja kutsut Työryhmäkutsut Täydennys -koulutus Henkilöstökokoukset Tilaisuudet ja seminaarit Päättäjäfoorumit (koulutusjaosto) Porvoon kaupungin www-sivut Porvoo OPS2016 Pedanet-sivut Sosiaalinen media: Twitter ja FB Opetussuunnitelma kuuluu kaikille Läroplanen berör alla 19

20 ALUEELLINEN YHTEISTYÖ MITEN? Alueellinen Osaava-rehtorikoulutus (suomenk.) Osaava-Kunnig-koulutuksen avulla (Nops/Nalp-narratiivinen prosessikoulutus, muut OPS-täsmäkoulutukset) Osaava-Kunnig-verkoston ja ohjausryhmän kautta Lukioiden alueellinen yhteistyö Itä-uudenmaan lukioverkko (suomenk.) Itä-Uudenmaan lukioverkko (sv.) Koordinaattoreiden avulla alueellinen OPS-koordinaattoritapaaminen Muulla tavoin? Esittäjän nimi 20

21 OSALLISTAMINEN JA KUULEMINEN Esiopettajat ja opettajat ja muu henkilöstö Tiimit Oppilaat, esikoululaiset, oppilaskunnat Huoltajat Nuorisopalvelut Nuorisovaltuusto Urheiluseurat Seurakunta Päättäjät OAJ Muut yhteistyökumppanit Miten? mietittävä osallistavat tavat ja työkalut Työpajat eri ryhmien kanssa Keskustelut, raadit Palautekanava Ota kantaa -kanava: palasissa, välissä työpajoja Kysymykset: Mitkä menestystekijät ovat tärkeitä? Kyselyt Yhteinen arvopohja & Visio Esittäjän nimi 21

22 OPS-KESKUSTELUT TYÖYHTEISÖSSÄ Alustavat keskusteluteemat ennen 12/2014 Mikä tulee muuttumaan? Kansallisen OPS:n yleisen osan tarkastelua ja keskustelua Konkretisointia, siitä mitä muutokset käytännössä tarkoittavat, millaista muutosta tarvitaan? Luonnos ainekohtaisista kansallisista OPS-perusteista Keskustelua, mitä uusi OPS tarkoittaa käytännössä omien aineiden osalta? Kunnallisen opetussuunnitelman läpikäyminen ja keskustelua kouluissa sen pohjalta Toimintakulttuuri, oppimisympäristöt yms. Ainekohtaiset keskustelut Miten? Kysymysten avulla Opettajakokousten yhteydessä Ainetiimipalavereissa Koulukierroksen aikana Keskustelutilaisuudessa Workshopeissa Missä vaiheessa? Ennakoivasti keskustellen työyhteisössä ja sidosryhmien kanssa ennen kuin kansall. opetussuunnitelmat on valmiit Koulun/yksikön toimintakulttuuri: miten työskentelemme nyt? Keskustelukulttuurin, dialogisen toimintakulttuurin mallintaminen ja ujuttaminen koko OPS-prosessin ajan Esittäjän nimi 22

23 TIETOA JA TUKIMATERIAALIA VALTAKUNNALLISESTA OPS2016-TYÖSTÄ OPS2016 (OPH:n sivut) OPSTuki2016 AVI:n sivut LPStöd enorssi OPSTUKI2016 FB-sivut Esittäjän nimi 23

24 SOSIAALINEN MEDIA SOCIALA MEDIER! Osallistu, seuraa ja jaa mielipiteesi. Delta, följ upp och dela med dig av din åsikt. - - Facebook (suljettu ryhmä) Porvoo OPS Opetussuunnitelma kuuluu kaikille Läroplanen berör alla 24

25 TOIMINTASUUNNITELMA Aikataulu Maaliskuu 2014 Maaliskuu 2014 Tapahtuma/ toiminta Viestintä Newsletter 1 Työryhmän jakamistyökalut käyttöön Kuvaus OPS-työstä tiedottaminen - Rehtoreiden ja päiväkodinjohtajien kautta kautta Google-drive Työryhmän omien tiedostojen jakaminen Intra: -> siirtyy kesäkuulle Vastuuhenkilö(t) Prosessinvetäjä(t) Elisabet Maaliskuu 2014 Porvoon OPSverkkosivujen suunnittelu alkaa Alusta: - Uusi Pedanet - Kaupungin verkkosivuita linkki Pedantiin - Kaksikielinen, selkeä rakenne Sisältö: - Haastatteluja - Materiaalia, linkkejä, blogi - Kunnallisen OPS-materiaalin julkaisualusta, linkki eperusteisiin Koordinaattorit & prosessinvetäjät Maaliskuu 2014 Sosiaalinen media: - OPSPorvoo FBsivusto - Twitter? Tiedon, ideoiden jakaminen, keskustelut Aluksi suljettuna ryhmänä Koordinaattorit & prosessinvetäjät 25

26 TOIMINTASUUNNITELMA Aikataulu Maaliskuu 2014 Maaliskuu 2014 Huhtikuu 2014 Huhtikuu 2014 Tapahtuma/ toiminta Nuorisopalvelut: henkilöstön tapaaminen Vanhempainyhdistyksen edustajan tapaaminen OPS-seminaari rehtoreille (suomenk.) Osaava-Kunnigkoordinaattoreiden tapaaminen Kuvaus Tilannekatsaus missä mennään? Kuuleminen Tilannekatsaus missä mennään? Vanhempainyhdistyksen kuuleminen / toiveet Rehtoreiden sitouttaminen, OPS-keskustelun jatkaminen OPStäydennyskoulutuksen suunnittelu alkaa Toukokuu 2014 Newsletter 2 Info kansall. OPSluonnosten kommentoinnista ja palautteen annosta Toukokuu 2014 Toukokuu 2014 s Palautteen ja lausunnon antaminen OPSluonnoksista Koulutus jaoston kokous (suomenk.) Opettajia / esiopetuksen henkilöstöä osallistuvat palautteen antoon Missä mennään OPSprosessissa? Vastuuhenkilö Tiina Tiina Koordinaattorit & prosessinvetäjät Osaava-Kunnigkoordinaattorit & OPStyöryhmä Koordinaattorit & prosessinvetäjät Sini, Tiina Sini ja Tiina 26

27 TOIMINTASUUNNITELMA Aikataulu Tapahtuma/ toiminta Kuvaus Vastuuhenkilö Toukokuu 2014 Yrittäjyyskasvatuspalaveri Heli Koskenniemi OPS-työstä tiedottaminen ja keskustelu yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta Tiina Kesäkuu 2014 OPS-työryhmän suunnittelupalaveri Lukuvuoden OPS-ohjelmapaketin viimeistely KIck Off -ohjelman suunnittelu Koordinaattorit ja prosessinvetäjä(t) Elokuu 2014 OPS-seminaari rehtoreille (ruotsink.) & Esiopetuksen henkilöstölle Rehtoreiden ja esikoulun henkilöstön sitouttaminen, OPS-keskustelun jatkaminen Koordinaattorit ja prosessinvetäjä(t) Elokuu 2014 Newsletter ja kutsu OPS2016 Porvoo -Kick Off -tapahtumaan OPS-prosessista tiedottaminen Prosessinvetäjät ja rehtorit Elo-syyskuu 2014 Porvoo OPS2016 -verkkosivut valmistuvat OPS-prosessista tiedottaminen, materiaalien jakaminen Koordinaattorit ja prosessinvetäjä(t) rehtorit Esittäjän nimi 27

28 TOIMINTASUUNNITELMA Aikataulu Syyskuu 2014 (9.9) Syyskuu 2014 Tapahtuma/ toiminta OPS2016 Porvoo Kick Off -tapahtuma Alueellinen OPSkoordinaattoritapaaminen Kuvaus Kaikkien kohderyhmien osallistaminen, yhteinen startti paikalliselle OPStyölle Alueellisen OPSyhteistyön pohtiminen Vastuuhenkilö Koordinaattorit ja prosessinvetäjä(t) koulutusjohtajat Prosessivetäjä? Syys-lokakuu 2014 Lokakuu 2014 Lausunto kansallisista OPS-luonnoksista Alueellinen NOPSkoulutus (Osaava- Kunnig) käynnistyy Nops-agentit, opetustiimi osallistuvat palautteen antoon -> Ei saatu palautetta! Opsin jalkautusta ja tukea paikalliseen prosessiin. Yhteisöllisyyden vahvistaminen Lokakuu 2014 Newsletter 2 Info ajankohtaisista ja tulevista OPS-asioista sekä tapahtumista Lokakuu 2014 Yhteistyöpalaveri iptoiminnan vastuuohjaajat OPS-info, aikataulut ja yhteistyö Koordinaattorit ja prosessinvetäjä OPS-koordinaattorit ja prosessinvetäjät Osaava-Kunnigkoordinaattorit Innoline Oy:n kouluttajat Prosessinvetäjä Prosessinvetäjä Esittäjän nimi Marraskuu 2014 (3.11.) Yrittäjyyskasvatustyöryhmyhteistyön OPS-info ja OPS- Prosessivetäjä 28 suunnittelua

29 TOIMINTASUUNNITELMA Aikataulu Tapahtuma/ toiminta Kuvaus Vastuuhenkilö Marraskuu 2014 (4.11.) Yhteistyöpalaveri Kuvapalvelut OPS-yhteistyön suunnittelua ja yhteistyökumppanien osallistaminen Prosessinvetäjä ja koordinaattorit Marraskuu 2014 (5.11.) Itä-Uudenmaan lukiopäivä OPS-info, keskustelu ja työryhmätyöskentely Linnankosken lukion suunnittelutyöryhmä Prosessinvetäjä ja koordinaattorit Loka-marraskuu 2014 Paikallisen tuntijaon pohjustus Laaditaan raamit paikalliselle OPS-työlle Ohjausryhmä ja opetustiimi Loka-marraskuu 2014 OPS-työryhmien tarvekartoitus Paikallisen OPSlaadintaan tarvittavat tukityöryhmät Marraskuu 2014 OPS-kouluturné alkaa Jalkautuminen kouluihin Kartoitetaan työryhmiin jäseniä OPS-infoa ja keskustelua paikallisesta opsista Ohjausryhmä, koordinaatiotyöryhmä Koordinaattorit Marraskuu 2014 Ip-toiminnan Ops-info ja OPSyhteistyön Prosessinvetäjä palveluntuottajat suunnittelua ja yhteistyökumppanien Esittäjän nimi osallistaminen 29 Marraskuu 2014 Tulevaisuuden koulu Kyselyn ja työpakin Prosessinvetäjä ja

30 TOIMINTASUUNNITELMA Aikataulu Joulukuu 2014 (2.12.) Joulukuu tammikuu 2015 Tammikuu 2015 (21. ja 22.1) Tammikuu 2015 Tapahtuma/ toiminta Yhteistyöpalaveri nuoriso-palvelut Kansalliset esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmat valmistuvat Esiopetuksen OPStilaisuus Paikallisen opetussuunnitelman laatiminen alkaa Kuvaus OPS-yhteistyön suunnittelua ja yhteistyökumppanien osallistaminen Pohja paikalliselle työlle valmistuu Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin perehtyminen Suunnitelma työryhmistä ja workshopeista valmis Tammikuu 2015 Paikallinen tuntijako Alustava keskustelu tuntijaosta, rehtorit ja jaosto Tammikuu 2015 (15.1.) Workshop KUVA-jory OPS-yhteistyöpalaveri Info, keskustelu, yhteistyökumppanien osallistaminen Tammi-helmikuu IP-toiminnan vastuuohjaajat OPS-yhteistyöpalaveri Info, keskustelu, Vastuuhenkilö Prosessinvetäjä ja koordinaattorit Opetushallitus Koordinaattorit ja esiopetuksen prosessinvetäjä Prosessinvetäjä ja koordinaattorit Koulutusjohtajat Koordinaattorit ja prosessinvetäjät Prosessinvetäjät 30

31 TOIMINTASUUNNITELMA Aikataulu Tapahtuma/Toiminta Kuvaus Vastuuhenkilö Helmikuu 2015 OPS/workshop, Kuvapalvelut OPS-yhteistyöpalaveri, toiveet, suunnittelu Koordinaattorit Tammikuu 2015, Rektorseminarium OPS/asiaa oppimisympöristöt, johtaminen, toimintakulttuuri, ajankohtaisinfo Opetustiimin pj Oppmisympäristötiimin pj Prosessinvetäjä Helmikuu 2015 OPS-työryhmät ja workshopit käynnistyvät Työskentely paikallisen OPSin parissa alkaa Koordinaattorit Helmi/maaliskuu 2015 OPS2016 ja Tulevaisuuden koulu / kysely ja työskentelypaketti Vison hahmottelua ja painopisteiden kartoitusta Erikoissuunnitelija ja koordinaattorit Maaliskuu 2015 (3.3.) Nivelverkosto: esi- ja alkuopetuksen verkosto: OPS2016 Nivelvaiheiheen OPS/yhteisty; Koordinaattorit Esiopetuksen prosessinvet j Maaliskuu 2015 ( ) Rehtoriseminaari OPS/asiaa ja tuntijakoa Koulutusjohtaja Prosessinvetäjä Koordinaattori 31

32 TOIMINTASUUNNITELMA Aikataulu Tapahtuma/Toiminta Kuvaus Vastuuhenkilö Maaliskuu/huhtikuu 2015 Toukokuu 2015 Tuntijakokeskustelut aineopettajat ja luokanopettajat OPS/workshop, yrittäjyyskasvatustyöryhmä Keskustelua paikalllisesta tuntijaosta ja osittain kieliohjelmasta Keskustelua opsista ja yrittäjyydestä Toukokuu 2015 Tuntijako lausunnoille Vanhempainyhdistyksen ja oppilaiden kuuleminen Toukokuu 2015 Keskustelutilaisuus kieliohjelmasta Suomenkielisten kieltenopettajjien kuuleminen Kevät 2015 Huoltajien osallistaminen Vanhempainilloissa tai muulla tavoin, keskustelua ja työstöä - >siirto syksyyn Kevät 2015 Kevät 2015 Kevät 2015 Oppilaiden osallistaminen, tuntijako OPS-koulutusta Koulutuksen suunnittelua lukuvuodelle Paikallaisen OPSin laatiminen käynnissä Luvut 1-12 Oppilaat, rehtoreiden kautta ohjeet työskentelyyn OPSin jalkautusta ja tukea paikalliseen prosessiin OPSin työstämistä työryhmien, koulujen henkilöstön, yhteistyökumppaneiden ja Rehtorit Yes/aluepäällikkö Prosessinvet j Rehtorit Koulutusjohtaja Koordinaattorit Rehtorit Rehtorit Koordinaattorit ja prosessinvetäjät Osaava-Kunnigkoordinaattorit Koordinaattorit ja prosessinvetäjät Rehtorit Päiväkodin johtajat 32

33 TOIMINTASUUNNITELMA Aikataulu Tapahtuma/Toiminta Kuvaus Vastuuhenki Syksy 2015 Syksy 2015 (lokamarraskuu) Loppuvuosi alkuvuosi 2016 Kesä 2016 Elokuu 2016 (1.8.) Lukuvuosi Paikallaisen OPSin laatiminen käynnissä Luvut 5 ja 7, 8, 9, 10, 11, 12 Aineet ja nivelvaiheet Paikallinen OPS-luonnos valmistuu Paikallisen OPSin hiominen Paikallinen OPS hyväksytään Porvoo OPS2016 otetaan käyttöön Paikallisen OPS-prosessin seuranta ja arviointi OPSin työstämistä työryhmien ja henkilöstön kanssa Työstämisen tuloksena yhteistyössä kaikkien kanssa luotu yhteinen OPS-luonnosteksti valmistuu Paikallisen OPSin hiomista eri työryhmien ja yhteistyötahojen kanssa Koulutusjaostot käsittelevät uuden paikallisen OPSin OPS astuu voimaan esiopetuksessa ja vuosiluokilla 1-6 Lukio?? Miten paikallinen OPS toteutuu? Arviointia OPS-prosessin onnistumisesta Koordinaattorit ja prosessinvetäjät Rehtorit Päiväkodin johtajat Koordinaattorit Koordinaattorit Koulutusjohtajat Varhaiskasvatusjohtaja Päättäjät Rehtorit Päiväkodin johtajat Ohjausryhmä, koordinaattorit ja prosessinvetäjät Rehtorit Päiväkodin johtajat 33

34 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN TYÖSTÄMINEN Spiraaliperiaate 1. Luonnostelu OPS-työryhmät tuottavat paikallisen opetussuunnitelman sisältöä Osiot paikalliselle opetuksenjärjestäjälle päälukujen lopussa 2. Mylläys Sisällöt käyvät henkilöstön myllättävinä ja keskusteltavina pala kerrallaan (esim. kpl:t 1-3, 4-5, jne.) Työ etenee koko ajan ja työstetään lomittain opsin sisältöjä siten, että ei tule pysähtymisen tunnetta. 3. Hiominen Sisällöt palautuvat työryhmien jatkojalostukseen Yleinen osa keväällä 2015, ainekohtaiset osiot syksyllä 2015 Esittäjän nimi 34

35 OSALLISTAMISSUUNNITELMA Keskustelun virittäminen OPS-iltapäivä: rehtorit, esiopetuksen henkilöstö Lausuntojen ja kommenttien laatiminen kansallisesta OPS-luonnoksista Arvopohjan ja vision rakentaminen Kyselyt, keskustelut, muut työstötavat kohderyhmä huomioiden OPS Porvoo Kick Off -tapahtuma koko opetushenkilöstölle ja yhteistyökumppaneille OPS-koulutus (Nops-koulutus, Worksopit ja muut täydentävät koulutukset) NOPS-agenttien kautta kouluissa OPS-koordinaattoreiden ns. kouluturnéen avulla OPS-työryhmissä Vanhempainilloissa Keskustelu- ja kuulemistilaisuudet yhteistyökumppaneille Info- ja kuulemistilaisuudet päättäjlle (jaostot, muita?) OPS-työryhmätyöskentely OPS-seuranta- ja arviointikeskusteluissa Esittäjän nimi 35

36 OSALLISTAMISSUUNNITELMA Aikataulu Lukuvuosi Tapahtuma/ toiminta Kansallisen opetussuunnitel maprosessin seuraaminen ja infoaminen Työtapa Kohderyhmä Vastuuhenkilö Tiimikokoukset ja rehtorikokoukset Opetustiimin jäsenet ja rehtorit OPS-tiimin puheenjohtajat Huhtikuu OPS-iltapäivä suomenk. rehtoreille Info ja työryhmätyöskentely Rehtorit OPS-koordinaattorit ja prosessinvetäjä Toukokuu 2014 Toukokuu Esiopetuksen lausunnon laatiminen Perusopetuksen opetussuunnitel maluonnoksen kommentointitiai suus Ryhmäkeskustelu Esiopetuksen henkilöstö Esiopetuksen prosessivetäjä Workshop Perusopetuksen opettajat OPS-työryhmä (Sini P. & Tiina V.) Esittäjän nimi 36

37 OSALLISTAMISSUUNNITELMA Aikataulu Tapahtuma/ toiminta Työtapa Kohderyhmä Vastuuhenkilö Elokuu 7.8. ja OPS-iltapäivä ruotsink. Rehtoreille ja esiopetuksen heniklöstölle Info ja työryhmätyöskente ly Rehtorit ja esiopetuksen henilöstö Prosessinvetäjä ja OPS-koordinaattorit Syyskuu Lokakuu 2014 helmikuu 2015 Syys-lokakuu 2014 OPSPorvoo 2016 Kick Off Tapahtumailtapäivä NOPS2016- koulutus Lausunto kansallisista opetussuunnitel maluonnoksista Prossesikoulutus: lähipäivät ja välitehtävä työyhteisön parissa Opetushenkilöstö, sidosryhmät, päättäjät OPS-agentiit (NOPS-agentit) ja opetushenkilöstö OPS-työryhmä OPS-koordinaattorit, Osaavakoordinaattorit, prosessinvetäjä OPS-koordinaattorit Lokamarraskuu Kouluturnée 2014 Esittäjän nimi 37

38 OSALLISTAMISSUUNNITELMA Aikataulu Syksy 2014 Syksy 2014 Syksy 2014 Tapahtuma/ toiminta Arvopohjan ja vision rakentaminen OPS-info ja keskustelu vanhempainilloissa Keskustelu- ja kuulemistilaisuudet yhteistyökumppaneill e Työtapa Kohderyhmä Vastuuhenkilö Esittäjän nimi 38

39 OPS-KOULUTUSSUUNNITELMA Alueellinen Osaava-Kunnig-ohjelma (KKK-UU) Suunnitellaan prosessina mukaillen kansallisen OPS-koulutuksen teemoja, tulevaisuusnäkökulmia Suunnitellaan yhteistyössä Osaava-Kunnig-koordinaattoreiden kanssa Koulutussuunnittelu aloitetaan keväällä 2014, täsmentyy prosessin kuluessa Kick Off -tapahtuma syksyllä 2014 NOPS-koulutus lukuvuonna ? Aine- ja teemaryhmäkoulusta ? Esittäjän nimi 39

40 OPS 2016/OSAAVA-KUNNIG NOPS-KOULUTUS SUUNNITTELU Neljä moduulia + 5. optioina 1yhteinen moduuli, 3 erillistä Porvoo (suomi + ruotsi): 3 ryhmää (n. 30 / ryhmä, max 40 hlö / ryhmä) Lisäksi muut Osaava-Kunnig-kunnat? LIsäryhmä vai integroituna muihin ryhmiin Koko porukka alueellisesti sekaryhmissä Osallistujat: 2 hlö / koulu, yhteisedustus / pienet koulut 2700 e / ryhmä / päivä + alv 1 ryhmä OPH-rahoituksella (Innoline Oy) 2 ryhmää Osaava-Kunnig-rahoituksella -> 2 x 3 x 2700 e = e + alv ( e + alv) Ruotsink. kouluttaja lisäresurssina (mikäli järjestyy), vaikuttaa kuluihin, n e / pv Toteutus lukuvuoden aikana: Start Up syyskuussa 2014 (vko 39) 2. moduuli lokakuussa 2014 (vko 43?) 3. moduuli marraskuussa 2014 (vko 48?) 4. moduuli tammikuussa 2015 (vko 5?) Koulutuspäivät: (ma), ti, ke, to Mahdollinen 5. moduuli syksyllä 2015 Toteutus kouluissa: YT-ajalla, koulujen rakenteita muutettava, joustettava totutusta Päätökset, keskustelut rehtori- ja päiväkodinjohtajien kokouksissa osaava-kunnig-ohjausryhmän kokous Rehtorikokoukset ja Päiväkodinjohtajien kokoukset Muiden Osaava-kuntien rehtorikokoukset? NOPS = narratiivinen opetussuun nitelma 40

41 OPS-ARVIOINTISUUNNITELMA Miten arvoimme onnistumista / prosessia / väliarviointi / Check pointit? Ohjausryhmässä Koordinaattori-työryhmässä Kouluissa ja päiväkodeissa Sidosryhmien kanssa Esittäjän nimi 41

PORVOO OPS2016 BORGÅ LP2016 ESI- JA PERUSOPETUS & LUKIO FÖR- OCH GRUNDSKOLA & GYMNASIUM

PORVOO OPS2016 BORGÅ LP2016 ESI- JA PERUSOPETUS & LUKIO FÖR- OCH GRUNDSKOLA & GYMNASIUM OPS-PROSESSIN VETÄJÄ TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOO OPS2016 BORGÅ LP2016 ESI- JA PERUSOPETUS & LUKIO FÖR- OCH GRUNDSKOLA & GYMNASIUM LÄROPLANSORGANISATIONEN OPETUSSUUNNITELMAORIGANISAATIO

Lisätiedot

PORVOO OPS2016 BORGÅ LP2016 KICK OFF

PORVOO OPS2016 BORGÅ LP2016 KICK OFF ESI- JA PERUSOPETUS & LUKIO FÖR- OCH GRUNDSKOLA & GYMNASIUM Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOO OPS2016 BORGÅ LP2016 KICK OFF TERVETULOA VÄLKOMMEN! Osallistu ja jaa mielipiteesi Delta och

Lisätiedot

Lohjan OPS2016- prosessi

Lohjan OPS2016- prosessi Lohjan OPS2016- prosessi Lukuvuosi 2012-2013 lokakuu Sivistysjohtaja asettaa opetussuunnitelman ohjausryhmän, ohjausryhmä aloittaa työnsä Sivistysjohtaja, ohjausryhmän jäsenet Sähköinen Google Drive alusta

Lisätiedot

OPS-TYÖ LUKUVUONNA

OPS-TYÖ LUKUVUONNA TIINA VÄLIKANGAS OPS-TYÖ LUKUVUONNA 2016-2017 Tiina Välikangas LÄHTÖTILANNE Opetussuunnitelman toteutumista tulee seurata ja sen jalkauttamista tukea. HAASTEET OPS-prosessissa havaittu, että toimintakulttuurissa

Lisätiedot

Koulutustarpeet. Osallistaminen (sidosryhmät, huoltajat, oppilaat) Wilma-kysely kaikille huoltajille keväällä 2014.

Koulutustarpeet. Osallistaminen (sidosryhmät, huoltajat, oppilaat) Wilma-kysely kaikille huoltajille keväällä 2014. Aika Kunnan taso Koulun taso Tekijät (vastuuhenkilöt) Kevät syksy Oppilashuoltouudistus kuntatasolla hyväksytty Opekokous, jossa käydään huoltajien kyselyjen, oppilaiden tulevaisuuden koulu -tehtävien

Lisätiedot

TIINA VÄLIKANGAS OPETUSSUUNNITELMA 2014

TIINA VÄLIKANGAS OPETUSSUUNNITELMA 2014 TIINA VÄLIKANGAS OPETUSSUUNNITELMA 2014 OPETUSSUUNNITELMAUUDISTUKSEN TAUSTATEKIJÄT Koulua ympäröivä maailma on muuttunut paljon 2000-luvun alusta globalisaation vaikutukset ja kestävän tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot

MIKÄ ON? Jaana Inki /Ulla

MIKÄ ON? Jaana Inki /Ulla MIKÄ ON? OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutus on enorssin ja kaikkien harjoittelukoulujen yhteisesti toteuttama koulutuskokonaisuus, jossa harjoittelukouluverkosto toimii paikallisen

Lisätiedot

Paikallisen opetussuunnitelmatyön tukikoulutus

Paikallisen opetussuunnitelmatyön tukikoulutus Paikallisen opetussuunnitelmatyön tukikoulutus Opetussuunnitelmatyö lähestyy! Tule keskustelemaan, hakemaan uutta tietoa ja hyviä työkaluja OPStuki 2016 -koulutuksesta! OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmatyön

Lisätiedot

Etunimi Sukunimi

Etunimi Sukunimi Uudet opetussuunnitelmat A L B E R T E D E L F E LT I N K O U L U N V E S O 3 0. 11. 2 0 1 7 T I I N A V Ä L I K A N G A S Orientoituminen aiheeseen 1. Koulutuksen tavoitteet 2. OPS-lähtötasotesti 3. Uuden

Lisätiedot

Opetussuunnitelmaprosessi Helsingin kaupungissa. Outi Salo 3.10.2014

Opetussuunnitelmaprosessi Helsingin kaupungissa. Outi Salo 3.10.2014 Opetussuunnitelmaprosessi Helsingin kaupungissa Outi Salo 3.10.2014 Koulutuksen järjestäjät ja oppilasmäärät Kaupungin koulut - Suomenkieliset - ruotsinkieliset Koulujen määrä 99 21 oppilasmäärä 37 379

Lisätiedot

OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmatyön tuki -koulutuskokonaisuus

OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmatyön tuki -koulutuskokonaisuus KOULUTUSKIRJE LSSAVI / 05.12.01/5.9.2013 OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmatyön tuki -koulutuskokonaisuus Arvoisa vastaanottaja Opetussuunnitelmatyö lähestyy! Tule keskustelemaan, hakemaan uutta

Lisätiedot

Prosessin tasot a) valtakunnallinen taso b) alueellinen taso

Prosessin tasot a) valtakunnallinen taso b) alueellinen taso OPS- uudistus Prosessin tasot a) valtakunnallinen taso - oph - oph: n kanssa yhteistyössä ohjausryhmä - norssien koordinaattorit - kouluttajien koulutus ( 4 moduulia) b) alueellinen taso - kouluttajat

Lisätiedot

OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukihanke/tukikoulutus

OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukihanke/tukikoulutus OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukihanke/tukikoulutus Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Ulla Ilomäki-Keisala ulla.ilomaki-keisala@helsinki.fi 040-189 8959 MIKÄ ON? OPStuki

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulun OPS 2016-prosessi

Savonlinnan normaalikoulun OPS 2016-prosessi Savonlinnan normaalikoulun OPS 2016-prosessi Ops- koordinaattori Merja Kuosmanen TIEKARTTA 10.10.2014 Savonlinnan normaalikoulun ops- työ OPS2016-PROSESSI LUKUVUOSI 2013-2014 Opetushenkilöstö Opettajaopiskelijat

Lisätiedot

OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmatyön tuki -koulutuskokonaisuus

OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmatyön tuki -koulutuskokonaisuus KUTSU PU 1802B 11.9.2013 OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmatyön tuki -koulutuskokonaisuus Arvoisa vastaanottaja Opetussuunnitelmatyö lähestyy! Tule keskustelemaan, hakemaan uutta tietoa ja hyviä

Lisätiedot

OPS 2016-prosessi Savonlinnan normaalikoululla

OPS 2016-prosessi Savonlinnan normaalikoululla OPS 2016-prosessi Savonlinnan normaalikoululla http://www.oph.fi/ops2016 OPS 2016 avoin, demokraattinen prosessi PROSESSI ALKAA OPS-TYÖRYHMÄ Koordinaattori: Merja Kuosmanen Jäsenet: Pirkko Valkonen, Marjo-

Lisätiedot

Aika Kunnan taso Koulun taso Tekijät (vastuuhenkilöt)

Aika Kunnan taso Koulun taso Tekijät (vastuuhenkilöt) Aika Kunnan taso Koulun taso Tekijät (vastuuhenkilöt) Kevät 2014 syksy 2014 Oppilashuoltouudistus kuntatasolla hyväksytty Opekokous, jossa käydään huoltajien kyselyjen, oppilaiden tulevaisuuden koulu -tehtävien

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN LAADINTA Opetusneuvos Irmeli Halinen OPETUSHALLITUS

OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN LAADINTA Opetusneuvos Irmeli Halinen OPETUSHALLITUS OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN LAADINTA 2012-2016 15.3.2012 Opetusneuvos Irmeli Halinen OPETUSHALLITUS KOULUN OPETUSSUUNNITELMA ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset

Lisätiedot

Esiopetussuunnitelmaprosessi Kevät 2015 Syksy 2015

Esiopetussuunnitelmaprosessi Kevät 2015 Syksy 2015 Esiopetussuunnitelmaprosessi Kevät 2015 Syksy 2015 2.3.2015 Esittäjän nimi 1 Prosessi OppivaOPS-valmennuspäivien jälkeen alueelliset työryhmät Pohjoinen: 30.3. ja 4.5. Eteläinen: 31.3. ja 6.5. Itäinen:

Lisätiedot

ESI-, PERUS- JA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAPROSESSI TURUSSA

ESI-, PERUS- JA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAPROSESSI TURUSSA lv 12-13 ESI-, PERUS- JA LISÄOPETUSTA KOSKEVA VALTAKUNNALLINEN TYÖ Pohdittavat teemat PAIKALLINEN TYÖ TURUSSA 2012 kesä ja Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen tavoitteista ja

Lisätiedot

JARI KETTUNEN JA TIINA VÄLIKANGAS TUTOROPETTAJAT

JARI KETTUNEN JA TIINA VÄLIKANGAS TUTOROPETTAJAT JARI KETTUNEN JA TIINA VÄLIKANGAS TUTOROPETTAJAT 19.4.2017 OPPIMISEN EDISTÄMINEN JA KEHITTÄMINEN PORVOOSSA OPETUSTOIMEN OHJAUSRYHMÄ - Strategia, kehittämispäämäärät ja arviointi - -Kokonaisuuden koordinointi

Lisätiedot

YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUVAT

YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUVAT YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUVAT Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1.-2.12.2009 Irmeli Halinen OPETUSHALLITUS Terveisiä Opetushallituksesta 2 UUDISTUNEET AMMATILLISET

Lisätiedot

LUKION UUDET OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET. Johtaja Jorma Kauppinen Savonlinnan seudullinen koulutuspäivä Savonlinna

LUKION UUDET OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET. Johtaja Jorma Kauppinen Savonlinnan seudullinen koulutuspäivä Savonlinna LUKION UUDET OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Johtaja Jorma Kauppinen Savonlinnan seudullinen koulutuspäivä Savonlinna 3.10.2015 VN asetuksen 942/2014 valtakunnalliset tavoitteet 2 Kasvu sivistyneeksi yhteiskunnan

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat 20.9.2016 Kati Costiander Opetushallitus Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013

Lisätiedot

Perusopetuksen laatukriteerityö Jyväskylässä. Perusopetuksen laatukriteerityö-seminaari Jyväskylä 9.5.2011 Tarja Tuomainen

Perusopetuksen laatukriteerityö Jyväskylässä. Perusopetuksen laatukriteerityö-seminaari Jyväskylä 9.5.2011 Tarja Tuomainen Perusopetuksen laatukriteerityö Jyväskylässä Perusopetuksen laatukriteerityö-seminaari Jyväskylä 9.5.2011 Tarja Tuomainen Perusopetuksen tulosalueen taustatietoja Perustehtävä: perusopetuslain mukaisen

Lisätiedot

OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutus

OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutus OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutus Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu ulla.ilomaki-keisala@helsinki.fi 040-189 8959 OPStuki 2016 II-vaihe Hyvinvoiva koulu perusteista

Lisätiedot

Hyvää huomenta ja tervetuloa

Hyvää huomenta ja tervetuloa Hyvää huomenta ja tervetuloa POP Oppilashuollon laadun ja palvelurakenteen kehittämisohjelma 20.5.2009 Ritva Järvinen Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen yksikön päällikkö Terveisiä Opetushallituksesta

Lisätiedot

Tavoitetaso ja vastuuhenkilöt. Kiusaamistapausten lukumäärän väheneminen / koulujen ja varhaiskasvatuksen

Tavoitetaso ja vastuuhenkilöt. Kiusaamistapausten lukumäärän väheneminen / koulujen ja varhaiskasvatuksen 1 ASIAKAS/ASUKASNÄKÖKULMA - Koulukiusaamisen ennaltaehkäiseminen, 0 -toleranssi kiusaamisessa Koulukiusaamistapausten lukumäärä Kiusaamistapausten lukumäärän väheneminen / koulujen ja varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat uudistuvat! OPStuki 2016 -koulutuksen toinen aalto alkamassa tervetuloa!

Opetussuunnitelmat uudistuvat! OPStuki 2016 -koulutuksen toinen aalto alkamassa tervetuloa! 17.11.2014 Opetussuunnitelmat uudistuvat! OPStuki 2016 -koulutuksen toinen aalto alkamassa tervetuloa! OPStuki 2016 Hyvinvoiva koulu Perusteista paikalliseksi opetussuunnitelmaksi Tukikoulutus on enorssi-verkoston

Lisätiedot

ESI-, PERUS- JA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAPROSESSI TURUSSA 2012-2016

ESI-, PERUS- JA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAPROSESSI TURUSSA 2012-2016 lv 12-13 ESI-, PERUS- JA LISÄOPETUSTA KOSKEVA VALTAKUNNALLINEN TYÖ Pohdittavat teemat PAIKALLINEN TYÖ TURUSSA 2012 kesä ja Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen tavoitteista ja

Lisätiedot

OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI 5.-6.6.2013 HELSINKI

OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI 5.-6.6.2013 HELSINKI OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI 5.-6.6.2013 HELSINKI RINNAKKAISSEMINAARI 8: Rehtorin työnkuva, pätevyysvaatimukset ja opetusalan työaikajärjestelyt tulevaisuudessa Matti Lahtinen, OPH Kristiina Haavisto,

Lisätiedot

Kouvolan työpaja 1. Ohjelma: *) Kahvitauko työskentelyn lomassa

Kouvolan työpaja 1. Ohjelma: *) Kahvitauko työskentelyn lomassa Kouvolan työpaja 1 Ohjelma: 8.45 9.15 Aamukahvit 9.15 9.20 Tervetuloa! (Virve Schmarzoch) 9.20 9.45 Mikä on OPStuki 2016? 9.45 12.00 Opetussuunnitelma 2016 Mikä muuttuu? 12.00 13.00 Lounas (omakustanteinen)

Lisätiedot

Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. Arja-Sisko Holappa Opetushallitus

Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Perusteiden ja paikallisten opetussuunnitelmien valmistuminen (valtioneuvoston asetuksen mukaan) Esiopetuksen, perusopetuksen

Lisätiedot

eops 27.2.2013 Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS

eops 27.2.2013 Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS eops 27.2.2013 Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 http://www.oph.fi/ops2016 Etusivun uutiset Tavoitteet Aikataulu Työryhmät Paikallisen työn tuki Luonnokset Blogi

Lisätiedot

OPS-PROSESSI. Ulla Ilomäki-Keisala luokanlehtori Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu ulla.ilomaki-keisala@helsinki.fi

OPS-PROSESSI. Ulla Ilomäki-Keisala luokanlehtori Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu ulla.ilomaki-keisala@helsinki.fi OPS-PROSESSI Ulla Ilomäki-Keisala luokanlehtori Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu ulla.ilomaki-keisala@helsinki.fi 1.9.2011 1 Lukuvuosi 2010-2011 1.9.2011 2 Oppilaan tuen muutokset enorssi -koulutus

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

VASUTYÖN PROSESSI JA SEN JOHTAMINEN SOTKAMOSSA. Päiväkodinjohtaja, KM, LTO Annikki Hakkarainen. sekä Sotkamon varhaiskasvatuksen laaturyhmä

VASUTYÖN PROSESSI JA SEN JOHTAMINEN SOTKAMOSSA. Päiväkodinjohtaja, KM, LTO Annikki Hakkarainen. sekä Sotkamon varhaiskasvatuksen laaturyhmä VASUTYÖN PROSESSI JA SEN JOHTAMINEN SOTKAMOSSA Johtajuusfoorumi 9.5.2017 Lappeenranta Päiväkodinjohtaja, KM, LTO Annikki Hakkarainen sekä Sotkamon varhaiskasvatuksen laaturyhmä VARHAISKASVATUS SOTKAMOSSA

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017

Ajankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017 Ajankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Jari Kettunen Koulutusjohtaja Suomenkielisen koulutusjaosto TEHTÄVÄT Hallintosäännön mukaan koulutusjaostot:

Lisätiedot

Opstuki2016- työpaja III

Opstuki2016- työpaja III Opstuki2016- työpaja III TULEVAISUUDEN KOULU -OPETTAJUUS MUUTOKSESSA- Savonlinna 10.4.2014 Merja Kuosmanen PÄIVÄN TAVOITTEET: Tulevaisuuden koulu- opettajuus muutoksessa 1. Tietoa, työkaluja oman paikallisen

Lisätiedot

Arviointikriteerit, mittarit. Sisäilma- ja rakennetutkimukset. resurssointi. Toteutuneet toimenpiteet

Arviointikriteerit, mittarit. Sisäilma- ja rakennetutkimukset. resurssointi. Toteutuneet toimenpiteet 1 ASIAKAS/ASUKASNÄKÖKULMA - Koulukiusaamisen ennaltaehkäiseminen, 0 -toleranssi kiusaamisessa Koulukiusaamistapausten lukumäärä Kiusaamistapausten lukumäärän väheneminen / koulujen ja varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat Tiina Tähkä, Opetushallitus

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat Tiina Tähkä, Opetushallitus Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat 18.4.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset

Lisätiedot

Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. Arja-Sisko Holappa Opetushallitus

Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Perusteiden ja paikallisten opetussuunnitelmien valmistuminen (valtioneuvoston asetuksen mukaan) Esiopetuksen, perusopetuksen

Lisätiedot

Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. Arja-Sisko Holappa Opetushallitus

Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Paikalliset opetussuunnitelmat Voidaan ottaa käyttöön 1.8.2015, on viimeistään otettava käyttöön 1.8.2016. Paikallisten opetussuunnitelmien

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

Ainekohtainen opetussuunnitelmatyö. Info lyseon lukiolla

Ainekohtainen opetussuunnitelmatyö. Info lyseon lukiolla Ainekohtainen opetussuunnitelmatyö Info lyseon lukiolla 8.9.2015 Yleistä 16 ainekohtaista kirjoitustiimiä (1-2, 3-6 ja 7-9 ope) 3 yleisen osan kirjoitustiimiä Esiopetuksen työryhmä Ohjausryhmä Mukana normaalikoulu

Lisätiedot

Asian valmistelu ja tiedustelut: opetuspäällikkö Piia Uotinen, puh

Asian valmistelu ja tiedustelut: opetuspäällikkö Piia Uotinen, puh Sivistys- ja Sivistys- ja Sivistys- ja 18 01.03.2016 39 26.04.2016 47 18.04.2017 Perusopetuksen opetussuunnitelma 2016 45/12.00.01/2016 Sivistys- ja 01.03.2016 18 Asian valmistelu ja tiedustelut: opetuspäällikkö

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMATYÖN KÄYNNISTÄMINEN LAPIN YLIOPISTON HARJOITTELUKOULUSSA. Lehtorit Satu Kumpulainen ja Laura Salmela

OPETUSSUUNNITELMATYÖN KÄYNNISTÄMINEN LAPIN YLIOPISTON HARJOITTELUKOULUSSA. Lehtorit Satu Kumpulainen ja Laura Salmela OPETUSSUUNNITELMATYÖN KÄYNNISTÄMINEN LAPIN YLIOPISTON HARJOITTELUKOULUSSA Lehtorit Satu Kumpulainen ja Laura Salmela Opetussuunnitelman perusteiden uudistamisella halutaan vastata voimakkaasti muuttuvan

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT ARVIOINTISUUNNITELMA

HUITTISTEN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT ARVIOINTISUUNNITELMA HUITTISTEN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT ARVIOINTISUUNNITELMA 2016 2018 Sisällysluettelo sivu Taustaa 3 Laatutyön organisointi 3 Arvioinnin vuosikello 4 Arvioinnin tasot 6 Arviointikohteet vuosina

Lisätiedot

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut)

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Hyvinkään varhaiskasvatus ja perusopetus Lapsi Kasvun ja oppimisen asiantuntijat Luokanopettaja Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Esiopetuksesta perusopetukseen lastentarhanopettajan,

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

OPS -työskentely. Rehtoreiden talvipäivät Lehmonkärki. Rehtoreiden talvipäivät

OPS -työskentely. Rehtoreiden talvipäivät Lehmonkärki. Rehtoreiden talvipäivät OPS -työskentely Lehmonkärki Päivän OPS työskentelyn vaiheet I Vaihe: aamupäivä Ryhmätyöskentely aiheittain OPS työryhmän jäsen ohjaajana II Vaihe: iltapäivä lounaan jälkeen Learning cafe OPS työryhmän

Lisätiedot

Oriveden kielipolku ja Kikatus kielihankkeiden verkosto

Oriveden kielipolku ja Kikatus kielihankkeiden verkosto Oriveden kielipolku ja Kikatus kielihankkeiden verkosto Tiina Sarisalmi Kielenopetuksen varhentamis- ja kehittämishankkeiden aloitusseminaari 15.5.2017 Helsinki Tekeminen ja toteutus Oriveden kielipolku

Lisätiedot

POP Ajankohtaista yleissivistävässä koulutuksessa Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ritva Järvinen

POP Ajankohtaista yleissivistävässä koulutuksessa Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ritva Järvinen POP Ajankohtaista yleissivistävässä koulutuksessa 15.3.2010 Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ritva Järvinen Opetushallituksen koordinoimat POP ohjelman kehittämisalueet

Lisätiedot

OPS-tiekartta Missä mennään?

OPS-tiekartta Missä mennään? OPS-tiekartta Missä mennään? Kevät 2014 Oman tilanteen arviointi jatkuu Alueellisen/kuntakohtaisen/ koulukohtaisen ops-työn organisointi; työn rakenne, työnjako ja vastuut kasvun ja oppimisen jatkumosta

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2017. Teematyöpajat I & II. Opetushallitus 10.11. ja 19.11.2015

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2017. Teematyöpajat I & II. Opetushallitus 10.11. ja 19.11.2015 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2017 Teematyöpajat I & II Opetushallitus 10.11. ja 19.11.2015 Kerro minulle, niin unohdan. Näytä minulle, niin saatan muistaa. Ota minut mukaan, niin ymmärrän Kiinalainen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden laadinta yleissivistävässä koulutuksessa Opetusneuvos Irmeli Halinen OPETUSHALLITUS

Opetussuunnitelman perusteiden laadinta yleissivistävässä koulutuksessa Opetusneuvos Irmeli Halinen OPETUSHALLITUS Opetussuunnitelman perusteiden laadinta yleissivistävässä koulutuksessa 14.02.2011 Opetusneuvos Irmeli Halinen OPETUSHALLITUS Opetussuunnitelman perusteiden uudistamistyö Opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu (Alustava aikataulu, täydentyy sitä mukaa kun kuntien kanssa saadaan sovittua asioista) Hankeaika: 1.10.2013-31.10.2014 (+ 30.9.2013) Syyskuu Länsi-Pohjan

Lisätiedot

Kohti suunnitelmallisempaa lukion kehittämistä

Kohti suunnitelmallisempaa lukion kehittämistä Kohti suunnitelmallisempaa lukion kehittämistä Aulis Pitkälä Opetushallituksen pääjohtaja IX Valtakunnalliset lukiopäivät 12.11. 13.11.2013 Helsinki, Finlandia-talo Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Koulutuksen

Lisätiedot

Vasu2017. Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti

Vasu2017. Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti Vasu2017 Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti Mervi Tuominen 29.11.2016 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Yhdenmukaisuus esiopetussuunnitelman ja perusopetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Teematyöpaja III. Opetushallitus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Teematyöpaja III. Opetushallitus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2017 Teematyöpaja III Opetushallitus 22.1.2016 TEEMATYÖPAJAN 22.1.2016 OHJELMA / PROGRAM 9.30 10.00 Ilmoittautuminen ja kahvi/ Anmälan och kaffe, Monitoimisalin aula

Lisätiedot

YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN UUDISTAMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen 22.5.2012, Ressun lukio

YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN UUDISTAMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen 22.5.2012, Ressun lukio YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN UUDISTAMINEN Johtaja Jorma Kauppinen 22.5.2012, Ressun lukio KOULUN OPETUSSUUNNITELMA ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet Laatukriteerit

Lisätiedot

Opetussuunnitelmatyöllä lukiokoulutuksen kehittämiseen Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Opetussuunnitelmatyöllä lukiokoulutuksen kehittämiseen Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetussuunnitelmatyöllä lukiokoulutuksen kehittämiseen 11.11.2015 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Lukion opetussuunnitelman perusteiden valmistelun lähtökohtia Valtioneuvoston asetus (942/2014) Tavoitteet 2 Kasvu

Lisätiedot

KOULUN JA PÄIVÄKODIN YHTEISTOIMINTASUUNNITELMA

KOULUN JA PÄIVÄKODIN YHTEISTOIMINTASUUNNITELMA 1(3) PERUSOSA (liitetään osaksi koulun tai päiväkodin opetussuunnitelmaa) 1. Nimet: koulut ja yhteistyöpäiväkodit Herttoniemenrannan ala-aste, rehtori Kirsi Myllymäki kirsi.myllymaki@hel.fi Varhaiskasvatusyksikkö

Lisätiedot

Tilaisuuden avaus. Mikko Hartikainen Minna Muukkonen. Taiteen perusopetuksen hyvä hallinto Hakaniemenranta 6 Helsinki, Opetushallitus

Tilaisuuden avaus. Mikko Hartikainen Minna Muukkonen. Taiteen perusopetuksen hyvä hallinto Hakaniemenranta 6 Helsinki, Opetushallitus Tilaisuuden avaus Mikko Hartikainen Minna Muukkonen Taiteen perusopetuksen hyvä hallinto 15.11.2010 Hakaniemenranta 6 Helsinki, Opetushallitus OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Esiopetuksen ja

Lisätiedot

Uudistuva varhaiskasvatus ja esiopetuksen opetussuunnitelmaprosessi

Uudistuva varhaiskasvatus ja esiopetuksen opetussuunnitelmaprosessi Varhaiskasvatus: Johtajuuden haasteet uudistuvassa varhaiskasvatuksessa Uudistuva varhaiskasvatus ja esiopetuksen opetussuunnitelmaprosessi Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2013 Arja-Sisko Holappa Opetusneuvos,

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

Ajankohtaista. koulutuksesta. varhaiskasvatuksesta ja. Johtaja Jorma Kauppinen, Opetushallitus Tiedon Kumppanuusfoorum Jyväskylä 24.8.

Ajankohtaista. koulutuksesta. varhaiskasvatuksesta ja. Johtaja Jorma Kauppinen, Opetushallitus Tiedon Kumppanuusfoorum Jyväskylä 24.8. Ajankohtaista varhaiskasvatuksesta ja koulutuksesta Johtaja Jorma Kauppinen, Opetushallitus Tiedon Kumppanuusfoorum Jyväskylä 24.8.2017 Varhaiskasvatus 24/08/2017 Opetushallitus 2 Varhaiskasvatussuunnitelman

Lisätiedot

Kehittämisohjelma prosessina kunnan tasolla

Kehittämisohjelma prosessina kunnan tasolla Oulun kaupunki Opetustoimi Erityisen tuen keskus - 2008 Kehittämisohjelma prosessina kunnan tasolla Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689 MAAHANMUUTTAJIEN

Lisätiedot

TIINA VÄLIKANGAS OPETUSSUUNNITELMA 2014 KOULUTUSJAOSTO

TIINA VÄLIKANGAS OPETUSSUUNNITELMA 2014 KOULUTUSJAOSTO TIINA VÄLIKANGAS OPETUSSUUNNITELMA 2014 KOULUTUSJAOSTO 25.2.2016 OPETUSSUUNNITELMAUUDISTUKSEN TAUSTATEKIJÄT Koulua ympäröivä maailma on muuttunut paljon 2000-luvun alusta globalisaation vaikutukset ja

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

Arviointikriteerit, mittarit. Koulukiusaamistapausten lukumäärä

Arviointikriteerit, mittarit. Koulukiusaamistapausten lukumäärä 1 ASIAKAS/ASUKASNÄKÖKULMA - Koulukiusaamisen ennaltaehkäiseminen, 0 -toleranssi kiusaamisessa Koulukiusaamistapausten lukumäärä Kiusaamistapausten lukumäärän väheneminen / koulujen ja varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12

Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12 Opetus- ja kasvatuslautakunta 42 26.04.2016 Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12 129/12.00.01/2016 OPEKAS 42 valmistelijat; sivistysjohtaja Peter Johnson puh. 044 780 9254,

Lisätiedot

Insinööritieteiden korkeakoulu/ Oppimispalvelut, KOULUTUSOHJELMAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

Insinööritieteiden korkeakoulu/ Oppimispalvelut, KOULUTUSOHJELMAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Insinööritieteiden korkeakoulu/ Oppimispalvelut, 30.11.2015 KOULUTUSOHJELMAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN LES ENG Ohjelmajohtaja Vastuuopettaja Tietovarasto Kurssipalaute ohjelmittain ja kursseittain Ohjelman

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerityö

Hyvän ohjauksen kriteerityö Hyvän ohjauksen kriteerityö Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansalliset kehittämispäivät 29.4.2014 Opetusneuvos Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö 21. vuosituhannen oppimisen taidot

Lisätiedot

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen Suunnittelu & Valmistelu Toimeenpano Vakiinnuttaminen HKL johtoryhmä työpaja 13.5.2015 1 Uuden johtamisjärjestelmän suunnittelu ja valmistelu 1. Projektin tavoitteet,

Lisätiedot

Paikallisen opetussuunnitelman laadinta

Paikallisen opetussuunnitelman laadinta Paikallisen opetussuunnitelman laadinta Perusopetuksen Opetussuunnitelman Valtakunnalliset Perusteet on valmistunut vuonna 2014 Se otetaan käyttöön kunnissa 182016 Sitä varten myös Vihdin kunnassa on laadittu

Lisätiedot

Muutosten ja tarkennusten tekeminen (työsuunnitelma)

Muutosten ja tarkennusten tekeminen (työsuunnitelma) toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma on kolmivuotissuunnitelma, jonka tarkentaa lukuvuosittain. Tähän toiminnalliseen tasa-arvosuunnitelmaan kuuluvat lisäksi diasarjat: Tasa-arvosuunnitelma 2016 (Tasa-arvosuunnitelma),

Lisätiedot

Joensuun seudun perusasteen OPS2016, suunnitelma. Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi

Joensuun seudun perusasteen OPS2016, suunnitelma. Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi Joensuun seudun perusasteen OPS2016, suunnitelma Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi www.oph.fi/ops2016 Olli Kauppinen 2 Suunnitteluprosessi Seudun sivistysjohtajat perustivat

Lisätiedot

OPS 2016 tietoisku: Uudistuvat opetussuunnitelman perusteet esiopetuksessa ja perusopetuksessa

OPS 2016 tietoisku: Uudistuvat opetussuunnitelman perusteet esiopetuksessa ja perusopetuksessa OPS 2016 tietoisku: Uudistuvat opetussuunnitelman perusteet esiopetuksessa ja perusopetuksessa EDUCA 24.1.2014 Irmeli Halinen ja Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Verkkosivut: oph.fi/ops2016 Etusivun uutiset

Lisätiedot

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi Katse tulevaisuuteen ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari 14.1. Ylitarkastaja Jaana Salmi Uusia toimijoita pilottipisteisiin Keskusteluja käyty tähän mennessä Tullin, Maanmittauslaitoksen, oikeusministeriön

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

eperusteet Osaami m sen j a j sivistyksen p arhaaksi

eperusteet Osaami m sen j a j sivistyksen p arhaaksi eperusteet eperusteet oppijan kokonaisuudessa Opetustoimen sähköisen asioinnin verkkopalvelukokonaisuus Perusteiden rakenteistaminen Toteutusarkkitehtuuri eperusteet -palvelun tarkoitus ja tavoite eperusteet

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen kehittämisverkosto Loisto

Varhaiskasvatuksen kehittämisverkosto Loisto Varhaiskasvatuksen kehittämisverkosto Loisto Loisto-verkosto Opetushallituksen koordinoima varhaiskasvatuksen kehittämisverkosto Mukana 131 kuntaa ja 6 yksityistä varhaiskasvatuksen järjestäjää Loisto

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA OPETUSTOIMESTA JA OPISKELUHUOLLOSTA

AJANKOHTAISTA OPETUSTOIMESTA JA OPISKELUHUOLLOSTA AJANKOHTAISTA OPETUSTOIMESTA JA OPISKELUHUOLLOSTA Johtaja Jorma Kauppinen Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät Helsinki 27.11.2014 Lain käsitteet Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Arviointi ja kehittäminen

Arviointi ja kehittäminen Tulostettu: 29.9.2016 16.13 Arviointi ja kehittäminen Kopio: Valkonen, Jouko 1/7 Tulostettu: 29.9.2016 16.13 Sisällysluettelo Kopio: Valkonen, Jouko 2/7 Tulostettu: 29.9.2016 16.13 1. Toiminnan arviointi

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMAN VALMISTELU

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMAN VALMISTELU Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMAN VALMISTELU Elinkeino- ja kilpailukykyohjelma laaditaan kaupungin strategiaan pohjautuen siten, että toimintaympäristön analyysin

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

JOROISTEN YHTENÄISKOULU - HANKEPROSESSI

JOROISTEN YHTENÄISKOULU - HANKEPROSESSI 7.4.2014 JOROISTEN YHTENÄISKOULU - HANKEPROSESSI PVM LOPULLINEN MÄÄRÄAIKA PÄÄMÄÄRÄ SAAVUTETTU Joroisten sivistystoimi/ Perusopetus Joroisten perusopetus kokonaan yhtenäiskoulussa lukuvuoden 2015-2016 alussa

Lisätiedot

SPL Uusimaa seurojen viestinnän tukeminen

SPL Uusimaa seurojen viestinnän tukeminen SPL Uusimaa seurojen viestinnän tukeminen Prosessikoulutus seuroille Prosessikoulutuksen tavoitteena on parantaa seurojen valmiuksia suunnitella ja ohjata omaa viestintäänsä. Projekti toteutetaan vuoden

Lisätiedot

57 Valmistavan opetuksen ja islamin opetussuunnitelman hyväksyminen osaksi perusopetuksen opetussuunnitelmaa alkaen

57 Valmistavan opetuksen ja islamin opetussuunnitelman hyväksyminen osaksi perusopetuksen opetussuunnitelmaa alkaen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2016 1 (5) Kasvatus- ja opetuslautakunta, 46, 26.05.2016 Kasvatus- ja opetuslautakunta, 57, 16.06.2016 57 Valmistavan opetuksen ja islamin opetussuunnitelman hyväksyminen osaksi

Lisätiedot

OPS- ja KeSu iltakoulu päättäjille ja sivistysjohtajille

OPS- ja KeSu iltakoulu päättäjille ja sivistysjohtajille OPS- ja KeSu iltakoulu päättäjille ja sivistysjohtajille Joensuu 10.3.2015 Ohjelma 16.00 Kahvit 16.15 OPS-työn kuulumiset 16.30-17.30 Työskentelyä ja päättäjien saatesanat ops-työlle TAUKO (10 min.) 17.40

Lisätiedot

Tilannekatsaus lukiokoulutuksen uudistumiseen. Helsinki Opetusneuvos Tiina Tähkä

Tilannekatsaus lukiokoulutuksen uudistumiseen. Helsinki Opetusneuvos Tiina Tähkä Tilannekatsaus lukiokoulutuksen uudistumiseen Helsinki 28.4.2014 Opetusneuvos Tiina Tähkä Lukiokoulutuksen tarkoitus Lukiokoulutus antaa opiskelijalle valmiudet aloittaa opiskelu yliopistossa, ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN LAATUKRITEERITYÖ OULUN KAUPUNGISSA. 30.11.2011 Päivi Mäki

PERUSOPETUKSEN LAATUKRITEERITYÖ OULUN KAUPUNGISSA. 30.11.2011 Päivi Mäki PERUSOPETUKSEN LAATUKRITEERITYÖ OULUN KAUPUNGISSA 30.11.2011 Päivi Mäki Sisältö - Laatutyön tavoite - ja perusopetuksen laatukriteeri - Toteutus - Itsearviointi - Koulujen osallistaminen Laatutyön tavoite

Lisätiedot