Osavuosikatsaus Yhtiön vakavaraisuus ja rahoitusasema vahvistuivat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2012. Yhtiön vakavaraisuus ja rahoitusasema vahvistuivat"

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus Yhtiön vakavaraisuus ja rahoitusasema vahvistuivat 1

2 Sisältö Katsauskauden tulos Taloudellinen tilanne Näkymät ja ohjeistus Toimialat 2

3 Osavuosikatsaus Katsauskauden tulos 3

4 Keskeistä katsauskaudella Katsauskauden operatiivinen tulos edellisvuoden tasolla, Q3 hieman heikompi Suomen infrarakentaminen vahvassa vedossa Talonrakentamisessa tulos painottuu loppuvuoteen Norjan tulos pettymys Betoniliiketoiminnan myynti varmistui Tehostamisohjelma edennyt odotusten mukaisesti Tilauskannan pituus ja katekanta hyvällä tasolla Vakavaraisuus ja rahoitusasema aiempaa paremmat 4

5 Katsauskauden tuloskehitys ilman kertaeriä edellisvuotta parempi Avainluvut, milj. euroa 1-9/ /2011 Q3/2012 Q3/2011 Liikevaihto 1 599, ,7 716,6 722,1 Liikevoitto 26,4 25,3 40,4 44,9 Liikevoitto-% 1,7 1,6 5,6 6,2 Tulos ennen veroja 14,4 12,6 36,6 38,8 Tulos/osake, euroa 1,76 1,24 2,67 1,61 Liiketoiminnan rahavirta 38,7 13,7 29,5 148,7 Tilauskanta (kauden lopussa) 1 659, ,4 Henkilöstö Luvut eivät sisällä viime vuonna yrityskaupasta tuloutunutta negatiivista liikearvoa (Q2/2011: 8,1 milj. euroa ja Q3/2011: 2,9 milj. euroa. Tulos/osake sisältää lopetettujen toimintojen myyntivoiton ja tuloksen. 5

6 Liikevaihto edellisvuoden tasolla Liikevaihdon kehitys vuosittain ja katsauskaudella, milj. euroa Liikevaihdon kehitys toimialoittain Q3/2011 vs. Q3/2012, milj. euroa / /2012 Q3/2011 Q3/2012 Kansainväliset toiminnot Talonrakentaminen Infrarakentaminen Talotekniikka 6

7 Liikevoiton kehitys kumulatiivisesti ja vuosineljänneksittäin Konsernin kumulatiivinen liikevoitto*, milj. euroa Konsernin liikevoitto* vuosineljänneksittäin, milj. euroa Q1 Q2 Q3 Q Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q *) Liikevoitto ilman vuonna 2011 tuloutunutta negatiivista liikearvoa

8 Tilauskanta pysyi vahvana: Kasvua vertailukaudesta 12 % / / / / / / /2012 Kansainväliset toiminnot Infrarakentaminen Talonrakentaminen Talotekniikka 8

9 Omaperusteinen asuntotuotanto Suomessa: Tulos painottuu vuoden loppuun Yhtiö arvioi aloittavansa 1076 vuonna 2012 noin asunnon 227 rakentamisen. Noin 700 asuntoa valmistuu vuoden viimeisellä neljänneksellä. 914 Asuntomyynti vilkasta vuoden kolmannella neljänneksellä Aloitukset Aloitukset Valmistuneet Valmistuneet Myydyt 2011 Myydyt 2012 Q1 Q2 Q3 Q4 9

10 Tehostamisohjelma Tavoitteet ja saavutukset 30 milj. euroa Hankintojen tehostaminen 20 milj. euroa Oman toiminnan kehittäminen 9/2012 mennessä tunnistettu noin 10 milj. euron säästöpotentiaali. Toimittajien määrä pienentynyt Henkilöstöjärjestelyt saatu päätökseen 6/2012. Kustannussäästö noin 15 milj.euroa vuositasolla alkaen 7/2012. Vuonna 2012 saavutetaan noin 20 milj. euron kustannussäästöt. 10

11 Vakavaraisuus ja rahoitusasema 11

12 Lemminkäisen vakavaraisuus parantunut selvästi Omavaraisuusaste, % Nettovelkaantumisaste, %

13 Käyttöpääoman tehostaminen näkyi liiketoiminnan rahavirrassa Milj. euroa 150 Liiketoiminnan rahavirta Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Vuosineljänneksittäin Kumulatiivinen 13

14 Korollisen velan määrä väheni 40 %. Lainasalkun jakauma monipuolinen. Yhtiön korollinen velka Lainasalkun jakauma Korollisen velan määrä 366 milj. euroa (615) Lyhytaikaista 201 milj.euroa (272) Pitkäaikaista 165 milj.euroa (342) Korollisista veloista 37 % sidottu kiinteään korkoon. Keskimääräinen rahoituskustannus 3,17 %. JVK:t 60 milj.euroa Projektilainat 61 milj.euroa 16 % Rahoitusleasingvelat 52 milj.euroa 17 % 14 % 13 % 22 % Eläkelainat 47 milj.euroa Yritystodistukset 80 milj.euroa 18 % Lainat rahoituslaitoksilta 66 milj.euroa 14

15 Rahoituksen maturiteetti Erääntyminen 160 milj. euroa Sitovia luottolimiittejä Kahdenkeskeisiä sopimuksia neljän pankin kanssa ¹). Sisältävät kovenantteja. (omavaraisuusaste ja nettovelka/ebitda). 60 milj.euroa JVK. Korko 4,50 % p.a., listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä milj.euroa Hybridilaina Yhtiön kassavarat : 89,6 milj. euroa (251,5) 56 milj.euroa TyEL-laina Korko 10% p.a Lunastusoikeus 3/2016 Oman pääoman ehtoinen 1) Nordea Bank, Pohjola Bank, Sampo Bank ja Svenska Handelsbanken 15

16 Näkymät 16

17 Markkinanäkymät: Suomi Uudisrakentamisen määrä kaikilla toimialoilla laskee. Asunnonostohaluja tukevat: matalat korot, veromuutokset (loppuvuosi)? heikentävät: yleinen epävarmuus, lisääntyneet irtisanomiset, veromuutokset? Toimitilarakentaminen vähäistä etenkin pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Infrarakentamisen kasvua estävät hidas talouskasvu ja julkisen talouden haasteet. Infrarakentamisen erikoisurakoinnin markkinatilanne hyvä (vaativat keskustahankkeet, maanalainen keskustarakentaminen, uudet kaivoshankkeet). Talotekniikassa huolto- ja ylläpitopalveluiden sekä korjaustöiden kysyntä tyydyttävä. 17

18 Markkinanäkymät: Muut maat Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa monivuotiset liikenneinfran kehityssuunnitelmat ja voimakas panostus energiatuotannon kehittämiseen. Ruotsissa kalliorakentamisen kysyntä hyvä. Pohjois-Ruotsin kaivokset, keskustojen mittavat tiehankkeet Pietarissa asuntorakentamisen kysyntää tukevat kuluttajien ostovoiman kasvu, parantuneet lainansaantimahdollisuudet ja maan sisäinen muuttoliike. Länsimaisen teollisuuden investoinnit Venäjälle lisääntyneet. Baltian maissa rahoituksen saatavuus määrää infrarakentamisen kasvun suunnan tulevaisuudessa. 18

19 Ohjeistus vuodelle 2012 Lemminkäinen arvioi, että vuonna 2012 sen liikevaihto pysyy vuoden 2011 tasolla ja tulos ennen veroja on parempi kuin vuonna Arvion perustana on noin 700 omaperusteisen asunnon valmistuminen vuoden viimeisellä neljänneksellä sekä tehostamisohjelmasta saavutetut kustannussäästöt. 19

20 Yhteenveto Katsauskauden vertailukelpoinen tulos edellisvuoden tasolla Suomen infraliiketoiminta paransi selvästi Norjan tuloskunto odotettua heikompi Talonrakentamisen tulos painottuu vuoden loppuun Tehostamisohjelma on parantanut kustannuskilpailukykyä ja terävöittänyt toimintamalleja Suomen toiminnoissa. Konsernin vakavaraisuus parantunut ja rahoitusasema aiempaa vahvempi käyttöpääoman tehostaminen, strategian mukaiset yrityskaupat, rahoitusjärjestelyt 20

21 Toimialat 21

22 Kansainväliset toiminnot Norjan toiminnan tulos pettymys Haasteet integraatiossa Myöhään käynnistynyt päällystyskausi Infraliiketoiminnan kannattavuus hyvä Ruotsissa, Baltian maissa ja Venäjällä Venäjällä vähäistä asuntorakentamista paikkasi vilkas talonrakentamisen urakkatuotanto Nykyinen tonttivaranto mahdollistaa omaperusteisen asunnon rakentamisen Pietarissa lähivuosina Liikevaihto, M Liikevoitto-% 22

23 Talonrakentaminen Asuntomyynti sujunut vuoden kolmannella neljänneksellä hyvin, toimitilarakentaminen hyvässä vedossa pääkaupunkiseudulla Kilpailu-urakoinnin määrä vähentynyt (tiukennetut kannattavuusvaatimukset), toimitilatuotanto kasvukeskusten ulkopuolella vähäistä Tulosta heikensivät yksittäiset epäonnistumiset asuntotuotannossa 50-2 Yhtiö tehostanut valmiiden asuntojen myyntiä (mm. sijoittajamyynnit) Panoskustannukset vakaat, pula työnjohdosta kasvanut Liikevaihto, M Liikevoitto-% 23

24 Infrarakentaminen Tehostamisohjelman ja oman toiminnan jatkuvan parantamisen myötä liiketoiminta-alueiden kannattavuus parantunut selvästi Päällystyksessä tulosta paransivat myös bitumin hinnanlasku ja kierrätysasfaltin lisääntynyt käyttö Maanalaiset tilat sekä pysäköintilaitosten louhinta- ja sisustusurakat pitivät erikoisurakoinnin kysynnän hyvänä Kalliorakentaminen jatkui Pohjois-Suomen kaivoksissa Betoniliiketoiminnan myynti vahvistui kolmannella neljänneksellä Liikevaihto, M Liikevoitto-% 24

25 Talotekniikka Katsauskaudella talotekniikan kannattavuus parantunut toimialalla totetutettujen tehostamistoimenpiteiden avulla Kolmannen neljänneksen tulosta ja liikevaihtoa heikensivät yksittäisten projektien aloitusten viivästymiset Huolto- ja ylläpitopalveluiden kysyntä oli hyvällä tasolla Liikevaihto, M Liikevoitto-% 25

26 26

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2010 VAHVISTUNEET MARKKINAT, KANNATTAVUUS PARANI Liikevaihto 345,7 (331,3) milj.

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 KANNATTAVUUS PARANI TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ 1-6/2013 (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): Liikevaihto 308,6 (321,4) milj. euroa; muutos -4,0 %. Liikevaihdon muutos

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2013

Tilinpäätöstiedote 2013 Tilinpäätöstiedote 2013 1 CAVERION OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 28.1.2014 KLO 8.00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2013 Käyttökate paranee suunnitelmien mukaisesti viimeisen vuosineljänneksen vahva

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote RAHAVIRTOJEN KASVU TUKI VAHVAA TASETTA

Tilinpäätöstiedote RAHAVIRTOJEN KASVU TUKI VAHVAA TASETTA Tilinpäätöstiedote RAHAVIRTOJEN KASVU TUKI VAHVAA TASETTA 2 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI JOULUKUU 2013: RAHAVIRTOJEN KASVU TUKI VAHVAA TASETTA TAMMI JOULUKUU

Lisätiedot

Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten

Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten Vuosikertomus 2009 Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten rakennusmestarien erikoisliikkeeksi ja aliurakoitsi

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015: Tase vahvistui, onnistumisia isoissa projekteissa

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015: Tase vahvistui, onnistumisia isoissa projekteissa Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015: Tase vahvistui, onnistumisia isoissa projekteissa Luvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin mainita. Tammi-maaliskuu 2015 (toimialaraportointi,

Lisätiedot

YIT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 8.00

YIT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 8.00 YIT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 8.00 1 YIT:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2010: KANNATTAVUUS PARANI EDELLISVUODESTA JA TILAUSKANNAN LASKU PYSÄHTYI Kannattavuus parani viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Lisätiedot

YIT hallittua ja kannattavaa kasvua kehittyviltä markkinoilta länsimaisella hyvällä hallinnointitavalla

YIT hallittua ja kannattavaa kasvua kehittyviltä markkinoilta länsimaisella hyvällä hallinnointitavalla Respublikanskaya, Pietari, Venäjä YIT hallittua ja kannattavaa kasvua kehittyviltä markkinoilta länsimaisella hyvällä hallinnointitavalla Oulunseudun Osakesäästäjät ry Sijoituskerho, 1.12.2014 Marcus Lindell,

Lisätiedot

DESTIA GROUPIN JA DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA

DESTIA GROUPIN JA DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA DESTIA GROUPIN JA DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA 2014 1 (18) Destia Oy:n emoyhtiö on Destia Group Oyj, joka perustettiin Destian omistusjärjestelyn yhteydessä ja joka omistaa 100 prosenttisesti

Lisätiedot

YHTEENVETO VUODEN 2012 TULOKSESTA

YHTEENVETO VUODEN 2012 TULOKSESTA CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 VAHVA KASSAVIRTA, TULOSTAVOITTEET SAAVUTETTIIN 1-12/2012 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): - Liikevaihto 688,4 (679,9) milj. euroa;

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 OSAVUOSIKATSAUS /2013 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 VAIKEA VUOSINELJÄNNES, KUSTANNUSLEIKKAUSTEN VAIKUTUKSET TOTEUTUMASSA 1-3/2013 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2013

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2013 Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2013 Toimitusjohtaja Juhani Pitkäkoski 26.7.2013 Sisällys Taloudellinen kehitys Kehitys liiketoimintaalueittain Rahoitusasema Markkinanäkymät ja tulosohjeistus -konserni Oyj

Lisätiedot

-Vuonna 2010 Aspolla on edellytyksiä kasvattaa liikevaihtoa sekä parantaa osakekohtaista tulosta.

-Vuonna 2010 Aspolla on edellytyksiä kasvattaa liikevaihtoa sekä parantaa osakekohtaista tulosta. 1 ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 15.2.2010 klo 11:15 ASPO-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE ASPO 2009: Aspo paransi, osinko ennallaan Tammi-joulukuu, jatkuvat toiminnot -Konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli 329,4

Lisätiedot

Componenta Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2013

Componenta Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2013 Componenta Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2013 Heikki Lehtonen toimitusjohtaja 21.10.2013 Componenta Tuloslaskelma Me Q3 2013 Q3 2012 Muutos Q1-Q3 2013 Q1-Q3 2012 Muutos Tilauskanta 83,6 86,7-4 % 83,6

Lisätiedot

Uponorin orgaaninen kasvu jatkui vahvana

Uponorin orgaaninen kasvu jatkui vahvana OSAVUOSIKATSAUS 2011 10.8.2011 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2011 Uponorin orgaaninen kasvu jatkui vahvana Päämarkkinoiden kasvu hiljeni Saksaa lukuunottamatta Kohonneet ostohinnat painoivat niin talo- kuin yhdyskuntatekniikkaakin

Lisätiedot

asuntorakentaminen Asunnot, vapaa-ajan asunnot, aluekehittäminen

asuntorakentaminen Asunnot, vapaa-ajan asunnot, aluekehittäminen vuosikatsaus kiinteistötekniset palvelut Kiinteistöjen talotekniset järjestelmät sekä niiden käyttö ja ylläpito asuntorakentaminen Asunnot, vapaa-ajan asunnot, aluekehittäminen Mitä teemme? YIT on merkittävä

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta Osavuosikatsaus Q2 Tammi kesäkuu 2014 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 25.7.2014 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2011

Tilinpäätöstiedote 2011 Tilinpäätöstiedote 2011 16.2.2012 Toimitusjohtaja Magnus Rosén Talousjohtaja Jonas Söderkvist Q4/11: Paluu kannattavaan kasvuun LOKAKUU JOULUKUU 2011 Liikevaihto kasvoi 24,4 %:ia 186,8 (150,1) M tai 23,7

Lisätiedot

FIM Aamukatsaus. Uutisotsikot: FIM yrityslainakatsaus: 2Q15-tuloskauden tuloksia:

FIM Aamukatsaus. Uutisotsikot: FIM yrityslainakatsaus: 2Q15-tuloskauden tuloksia: 11.8.2015, 1 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15 22:15 23:15 0:15 1:15 2:15 3:15 4:15 5:15 6:15 7:15 8:15 9:15 FIM Aamukatsaus Uutisotsikot: Osakemarkkinoilla eilen

Lisätiedot

SRV Rakentavasti erilainen

SRV Rakentavasti erilainen SRV Rakentavasti erilainen Tilinpäätös 1-12/2008 11.2.2009 Eero Heliövaara Toimitusjohtaja Hannu Linnoinen 1 1-12/2008: SRV menestyi tiukassa markkinatilanteessa t Konsernin liikevoitto 32,9 milj. euroa

Lisätiedot

Tulevaisuutta rakentaen

Tulevaisuutta rakentaen Tulevaisuutta rakentaen TIETOA OSAKKEENOMISTAJILLE Yhtiökokous Lemminkäinen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen tiistaina 17.3.2009 klo 15 alkaen Hotelli Palacessa, 10. krs.,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- KATSAUS. ennätystasolla

TILINPÄÄTÖS- KATSAUS. ennätystasolla TILINPÄÄTÖS- KATSAUS KANNATTAvuus PArani, liikevaihto ennätystasolla 2 TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2012 RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE, 1.1. 31.12.2012: KANNATTAVUUS PARANI, LIIKE- VAIHTO ENNÄTYSTASOLLA

Lisätiedot

HKScan Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2013: Vaatimatonta myynnin elpymistä katteet edelleen matalat

HKScan Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2013: Vaatimatonta myynnin elpymistä katteet edelleen matalat HKScan-konsernin osavuosikatsaus Q1-Q3/2013, 6.11.2013, klo 8.00-1- HKScan Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2013: Vaatimatonta myynnin elpymistä katteet edelleen matalat * Tammi-syyskuun liikevaihto oli

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 30.10.2014 klo 8.00

TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 30.10.2014 klo 8.00 TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 30.10.2014 klo 8.00 Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2014 Kannattava kasvu jatkui Pääkohdat 1-9/2014 verrattuna 1-9/2013 - liikevaihto nousi 120,3 (91,6)

Lisätiedot

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 1 OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 AFFECTO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 Liikevaihto 25,7 27,5 103,0 Segmenttien

Lisätiedot

SRV Elämäsi rakentaja

SRV Elämäsi rakentaja SRV Elämäsi rakentaja Osavuosikatsaus 1-6/2014 Jukka Hienonen Toimitusjohtaja 6.8.2014 1 Liiketoiminnalla kolme tukijalkaa Toimitilarakentaminen 63 %* Kotimaan liiketoiminta 91 % konsernin liikevaihdosta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS. Proha Oyj Osavuosikatsaus 28.10.2010 klo 08.45

OSAVUOSIKATSAUS. Proha Oyj Osavuosikatsaus 28.10.2010 klo 08.45 1 (17) Osavuosikatsaus klo 08.45 PROHAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010 (IFRS) Prohan liiketulos tavoitteiden mukainen ilman luovutusvoittoa (Suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin

Lisätiedot

TIEDON osavuosikatsaus 4/2012 (1.1. 31.12.) Selkeä parannus varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudessa, strategian toteutus aikataulussa

TIEDON osavuosikatsaus 4/2012 (1.1. 31.12.) Selkeä parannus varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudessa, strategian toteutus aikataulussa TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 6.2.2013, klo 8.00 1 (45) TIEDON osavuosikatsaus 4/2012 (1.1. 31.12.) Selkeä parannus varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudessa, strategian toteutus aikataulussa Katsauksen pääkohdat

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2009

Tilinpäätöstiedote 2009 Tilinpäätöstiedote 2009 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 3.2.2010 klo 12.10 Ahlstromin tilinpäätöstiedote 2009: Rahavirta ja tase vahvistuivat merkittävästi Vuosi 2009 verrattuna vuoteen 2008 Liikevaihto 1 596,1

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2015. Tulos ja kassavirta paranivat

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2015. Tulos ja kassavirta paranivat OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2015 Tulos ja kassavirta paranivat 27.4.2015 Osavuosikatsaus 1-3/2015 Ensimmäinen neljännes Liikevaihto oli 15 468 (9 521) milj. Ruotsin kruunua Liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen

Lisätiedot