Osavuosikatsaus 1-6/2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus 1-6/2015"

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus 1-6/215

2 Taloudellinen kehitys Tase, rahoitus ja rahavirta Näkymät ja ohjeistus

3 Toimintaympäristö vuonna 215 Suomi Käynnissä suuria infrahankkeita. Hintakilpailu tiukentunut. Öljyn alhainen hinta tukee päällystystä. Valtion toimet lisäävät kysyntää? Asuntomarkkina on vakaampi. Sijoittajamyynti tukee. Skandinavia Kysyntä hyvällä tasolla, sekä päällystyksen että infraprojektien osalta. Kilpailutilanne tiukka. Venäjä ja Baltian maat Asuntomyynti laskussa Pietarissa. Infrarakentaminen vakaata sekä Venäjällä että Baltian maissa.

4 Q2/215 lyhyesti Liikevoitto vertailukauden tasolla Kassavirta parani Sidottu pääoma laski 22 % vaihtoomaisuuden ja investointien pienenemisen sekä laskutuksen tehostamisen myötä Tilauskanta laski Korollinen nettovelka oli 212 M (34) Vuonna 212 liikkeeseen lasketun hybridin osittainen takaisinosto Portfolion selkeyttämistä jatkettiin

5 Konsernin EBIT-silta Q2/214 vs. Q2/215 Q2/214 vs. Q2/215 Konserni Q2/214 Päällystys Q2/215 (Q2/14) 14,8 15,2 (14,3) Infraprojektit Q2/215 (Q2/14) 4,3 (-,3) Talo, Suomi Q2/215 (Q2/14) -3,4 (5,9) Venäjä Q2/215 (Q2/14) 1,4 (,4) Muut Q2/215 (Q2/14) -1,9 (-5,5) Konserni Q2/215 15,6 2 +4, ,8 M +, , +3,6 15,6 M 1-9,3 5

6 Avainluvut Avainluvut, IFRS Q2/ 215 Q2/ 214 Muutos H1/ 215 H1/ 214 Muutos 1-12/ 214 Saadut tilaukset M 423, 62, -179, 89,2 1 14,8-25, ,4 Liikevaihto M 492,1 51,5-18,4 781,8 789,8-8, 2 44,5 Käyttökate M 26,2 26,1,1 13,3 14,8-1,5 8,7 Liikevoitto M 15,6 14,8,8-2,4-2,5,1 36,3 Liikevoittoprosentti % 3,2 2,9 -,3 -,3 1,8 Tulos/osake katsauskaudella, jatkuvat toiminnot EUR,5,13 -,8 -,9 -,92,2 -,68 Korollinen nettovelka 1) M 211,7 339,9-128,2 211,7 339,9-128,2 213,6 Sidottu pääoma 1) M 547, 697, -15, 547, 697, -15, 59,4 Liiketoiminnan kassavirta M 23,5-25,5 49, 26, -128,1 2) 154,1-48,4 2) 1) Katsauskauden lopussa. 2) Sisältää 6 milj. euroa maksettuja vahingonkorvauksia asfalttikartelliin liittyen. Taulukon tunnusluvut sisältävät myytäväksi luokiteltuihin omaisuuseriin kuuluvat erät.

7 Liikevaihto ja liikevoitto vertailukauden tasolla Liikevaihto ja saadut tilaukset vuosineljänneksittäin Liikevoitto ja liikevoittoprosentti vuosineljänneksittäin Milj. euroa Milj. euroa 14,8 38,7 15, ,9 6,,1, -6,2 3,2 Q214 Q314 Q414 Q115 Q ,1 Q214 Q314 Q414 Q115 Q215 Liikevaihto Saadut tilaukset Liikevoitto Liikevoitto-%

8 Tilauskanta laski lähes kaikissa segmenteissä Milj. euroa Muut Venäjän toiminnot Infraprojektit Päällystys Suomen talonrakentaminen Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q2/14 Q2/15

9 H1/215: Liikevaihdosta suurin osa tuli päällystyksestä Liikevaihto segmenteittäin Liikevaihto valuutoittain 33 % 5 % 5 % 41 % 13 % 14 % 5 % 1 % 58 % 16 % Päällystys Infraprojektit Suomen talonrakentaminen Venäjän toiminnot Muut EUR SEK NOK DKK RUB

10 Milj. euroa % Milj. euroa Päällystys Q2/215: Liikevaihto ja liikevoitto viime vuoden tasolla Q214 Q314 Q414 Q115 Q215 Liikevaihto Saadut tilaukset 32,8 2 5,9 8,9 1 2,2 5,9 14,3 15,2 5, , Q214 Q314 Q414 Q115 Q215 Q2/215: Liikevaihto ja liikevoitto Liikevaihto ja liikevoitto vertailukauden tasolla. 2 milj. euroa alaskirjaus liittyen Norjan huoltoja ylläpitoliiketoiminnan myyntiin. Kannattavuus parani Suomessa ja Baltian maissa. Saadut tilaukset ja tilauskanta Tilauskanta laski johtuen päällystyksen laskeneista yksikköhinnoista sekä vuonna 214 voitetuista monivuotisista teiden huoltoja ylläpitourakoista. Tilauskanta oli 524,4 milj. euroa (64,8). Tase Sidottu pääoma oli 252,4 milj. euroa (37,). Sidottua pääomaa pienensivät investointien vähentäminen ja faktoringin lisääminen. Liikevoitto Liikevoitto-%

11 Milj. euroa % Milj. euroa Infraprojektit Q2/215: Kannattavuus parani vertailuvuodesta Q214 Q314 Q414 Q115 Q215 Liikevaihto Saadut tilaukset Q2/215: Liikevaihto ja liikevoitto Liikevaihto laski hieman. Kannattavuus parani kalliorakentamisessa Suomessa ja Ruotsissa sekä pohjarakentamisessa Ruotsissa. Q2/214 sisältää 3 milj. euron alaskirjauksen liittyen asiakkaan konkurssiin. Saadut tilaukset ja tilauskanta Saadut tilaukset eivät sisällä isoa hanketta Suomessa (6M ) ja Norjassa (19M ). Tilauskanta oli 195,2 milj. euroa (293,) ,1 6,6 5,3 4,3 1,5 2,1,8 1,3 -,4 -,3 Q214 Q314 Q414 Q115 Q Tase Sidottu pääoma on pysynyt negatiivisena koko vuoden 215. Katsauskauden lopulla se oli -8,7 milj. euroa (17,6). Liikevoitto Liikevoitto-%

12 Milj. euroa % Milj. euroa Suomen talonrakentaminen Q2/215: Lisäkuluerät heikensivät kannattavuutta Q214 Q314 Q414 Q115 Q215 Liikevaihto Saadut tilaukset Q2/215: Liikevaihto ja liikevoitto Liikevaihto vertailukauden tasolla. Kannattavuutta rasittivat noin 5 milj. euron kuluerät, jotka muodostuivat mm. tonttien myyntitappioista ja takuukorjaustöihin liittyvistä varauksista Vähemmän valmistuneita asuntoja. Suuren hankkeen valmistuminen Helsingissä vaikutti myönteisesti vuoden 214 tulokseen ,9 7,3 5,5 4,4,3,2-1,8-2,7-2,9-3,4 Q214 Q314 Q414 Q115 Q Saadut tilaukset ja tilauskanta Saatuihin tilauksiin sisältyy kaksi elinkaarimallilla Hollolaan rakennettavaa koulua (5M ). Tilauskanta oli 689,4 milj. euroa (653,). Tase Sidottu pääoma pysyi samana ja oli 289,6 milj. euroa (297,9). Liikevoitto Liikevoitto-%

13 Omaperusteinen asuntorakentaminen Suomessa: Tuotanto laskee 3 % viime vuodesta. Myymättömien asuntojen määrä, vuosineljänneksen lopussa Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Myymättä, rakenteilla Myymättä, valmiina Asuntoaloitukset ja myydyt asunnot, vuosineljänneksen aikana Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/ Valmiiden myymättömien asuntojen määrä kasvoi ja oli 347 (195). Rakenteilla olevien myymättömien asuntojen määrä laski ja oli 38 (535). Q2/215 aikana Epävarman markkinatilanteen vuoksi aloituksia on vähennetty. Myytyjen asuntojen määrä viime vuoden tasolla. Sijoittajamyynnin osuus oli 49 %. Aloitukset Myydyt

14 Milj. euroa % Milj. euroa Venäjän toiminnot Q2/215: Omaperusteinen asuntorakentaminen paransi tulosta Q214 Q314 Q414 Q115 Q215 Liikevaihto Saadut tilaukset Q2/215: Liikevaihto ja liikevoitto: Liikevaihto laski sekä talonrakentamisessa että päällystyksessä Liikevoitto ja liikevoittoprosentti paranivat paremman portfoliomixin ansiosta (vähemmän kilpailu-urakointia) 95 (92) myytyä asuntoa Valuuttakurssimuutosten vaikutus Liikevaihto -5,4 millj. euroa Liikevoitto -,5 millj. euroa ,4 1,2 1,6 1,2 16,6 12,4 6, 8,1 1,1 1, Saadut tilaukset ja tilauskanta Tilauskanta oli 9,4 milj. euroa (31,8). Uusia asuntokohteita ei aloitettu*. Tase Sidottu pääoma oli 59,4 milj. euroa (93,6). -1 Q214 Q314 Q414 Q115 Q215-1 Liikevoitto Liikevoitto-% *) Lemminkäinen toimi rakennuttajan roolissa yhdessä Lipsanen & Co. Groupin kanssa suunnitteilla olevassa noin 2 asunnon kohteessa Pietarissa. Yhtiöt neuvottelevat hankkeen muista toteutusvaihtoehdoista

15 Taloudellinen kehitys Tase, rahoitus ja rahavirta Näkymät ja ohjeistus

16 Omavaraisuusaste ja nettovelkaantumisaste Omavaraisuusaste, % Nettovelkaantumisaste, % /13 9/13 12/13 3/14 6/14 9/14 12/14 3/15 6/15 6/13 9/13 12/13 3/14 6/14 9/14 12/14 3/15 6/15 Huom! Mikäli hybridilaina käsiteltäisiin vieraana pääomana: Omavaraisuusaste 6/15 olisi 23 % (6/14: 21 %) Nettovelkaantumisaste 6/15 olisi 125 % (6/14: 185 %)

17 Tase 6/215: Asuntotuotannon sopeuttaminen ja investointien vähentäminen vapauttivat konsernin sidottua pääomaa Sidottu pääoma Muutos Aineelliset hyödykkeet M 171,6 21,2-29,6 Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet M 71,5 82,1-1,6 Nettokäyttöpääoma M 33,8 413,7-19,9 Yhteensä M 547, 697, -15, Sidottu pääoma segmenteittäin 6/214 vs 6/215, milj. euroa Talo, Suomi Päällystys Venäjän toiminnot Muut Infraprojektit 6/214 6/215 Taulukon tunnusluvut sisältävät myytäväksi luokiteltuihin omaisuuseriin kuuluvat erät

18 Korollinen nettovelka laski 38 % vertailukaudesta. Korollinen nettovelka, milj. euroa Likvidit varat, milj. euroa Korollinen velka M (442) Q213 Q313 Q413 Q114 Q214 Q314 Q414 Q115 Q215

19 Velkasalkku /214: 442 M 6/215: 335 M Projektilainat 117 M Yritystodistukset 15 M Projektilainat 129 M Yritystodistukset 56 M Jvk-lainat 145 M 26 % 33 % 24 % 13 % 4 % Muut lainat 2 M Rahoitusleasingvelat 56 M 38 % 3 % 17 % 2 % 13 % Jvk-lainat 1 M Muut lainat 6 M Rahoitusleasingvelat 44 M 33 % pitkäaikaista 67 % lyhytaikaista 4 % pitkäaikaista 6 % lyhytaikaista

20 Milj. euroa Velkasalkun maturiteetti 25 Rahoituksen maturiteetti Yritystodistukset Muut lainat Projektilainat Hybridilainat Syndikoitu luottolimiitti Jvk-lainat Huom! Hybridilainat (113 M ) eivät sisälly korolliseen velkaan. Yhtiöllä on oikeus lunastaa hybridilainansa vuosina 216 ja 218. Syndikoitu luottolimiitti (185 M ) oli kokonaan käyttämättä Projektilainat (129 M ) eivät tule yhtiön maksettavaksi.

21 Liiketoiminnan rahavirta parani Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa Q213 Q313 Q413 Q114 Q214 Q314 Q414 Q115 Q215 Vuosineljänneksittäin, milj. euroa Rullaava 12 kk, milj. euroa Liiketoiminnan rahavirta ja vapaa rahavirta, milj. euroa Q2/215 Q2/214 H1/215 H1/214 1) Liikevoitto (sis. lopetetut toiminnot, ei sisällä osuutta osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista). 15,3 37,6-1,9 2,8 Poistot ja arvonalentumiset 1,6 11,4 15,8 17,5 Varaukset ja muut ei-rahavaikutteiset erät 1,9-24,8 5,8-24,8 Rahoituserien ja verojen rahavirta -7,1-9,9-21,6-19,8 Käyttöpääoman muutos -6,2-39,8 28, -121,8 Liiketoiminnan rahavirta 23,5-25,5 26, -128,1 Investointien rahavirta 2),5-2,9 4,2 48,2 Vapaa rahavirta 24, -28,4 3,3-79,9 1) Sisältää asfalttikartelliin liittyvät vahingonkorvaukset, 6 M. 2) Poislukien myytävissä olevien rahoitusvarojen vaikutukset

22 Taloudellinen kehitys Tase, rahoitus ja rahavirta Näkymät ja ohjeistus

23 Markkinanäkymät Talonrakentaminen Infrarakentaminen Päällystys Suomi Norja Ruotsi Venäjä Kasvaa Vakaa Laskee Tanska Baltian maat Lähteet: Eurconstruct, yhtiön oma arvio

24 Ohjeistus vuodelle 215 pysyy muuttumattomana Lemminkäinen arvioi, että vuonna 215 sen liikevaihto ei kasva vuoden 214 tasosta (2 44,5 milj. euroa). Liikevoiton (IFRS) vuonna 215 yhtiö odottaa paranevan vuoteen 214 verrattuna (36,3 milj. euroa).

25 Yhteenveto: Vahvempi tase ja selkeämpi portfolio tukevat toiminnan jatkuvaa kehittämistä. Q2 ja H1 tulokset viime vuoden tasolla, tilauskanta laski Liiketoiminnan rahavirta parani Sidottu pääoma pieneni asuntotuotannon sopeuttamisen ja investointien vähentämisen ansiosta Ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen ja omaisuuserien myynti jatkui Infrarakentamisessa suotuisa markkinatilanne Keskittyminen toiminnan jatkuvaan kehittämisen ja kilpailukyvyn parantamiseen

26

Tilinpäätöstiedote 2014. Tehostamistoimenpiteillä vahvempi tase ja parempi kannattavuus

Tilinpäätöstiedote 2014. Tehostamistoimenpiteillä vahvempi tase ja parempi kannattavuus Tilinpäätöstiedote 2014 Tehostamistoimenpiteillä vahvempi tase ja parempi kannattavuus Taloudellinen kehitys Tase, rahoitus ja rahavirta Näkymät ja ohjeistus Segmenttikatsaukset 2 Toimintaympäristö vuonna

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-9/2014. Suunnanmuutos etenee suunnitelmien mukaan

Osavuosikatsaus 1-9/2014. Suunnanmuutos etenee suunnitelmien mukaan Osavuosikatsaus 1-9/2014 Suunnanmuutos etenee suunnitelmien mukaan Uusi raportointirakenne 1.1.2015 alkaen Infrarakentaminen Liikevaihdon jakautuminen vuonna 2013 Päällystys Infraprojektit - Päällystys

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2012. Yhtiön vakavaraisuus ja rahoitusasema vahvistuivat

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2012. Yhtiön vakavaraisuus ja rahoitusasema vahvistuivat Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2012 Yhtiön vakavaraisuus ja rahoitusasema vahvistuivat 1 Sisältö Katsauskauden tulos Taloudellinen tilanne Näkymät ja ohjeistus Toimialat 2 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2012 Katsauskauden

Lisätiedot

Lemminkäinen Oyj. 13.2.2012 Sijoittajalounas/Pohjola Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki

Lemminkäinen Oyj. 13.2.2012 Sijoittajalounas/Pohjola Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Lemminkäinen Oyj 13.2.2012 Sijoittajalounas/Pohjola Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Sisältö Lemminkäinen lyhyesti Strategia ja tehostamistoimenpiteet Toimintaympäristö Tulos ja taloudellinen asema 2011

Lisätiedot

Lemminkäinen Oyj. Tilinpäätös 2010

Lemminkäinen Oyj. Tilinpäätös 2010 Lemminkäinen Oyj Tilinpäätös 21 Toimintaympäristö 21 Kotimaa Kasvua asuntorakentamisessa Liike- ja toimitilarakentamisessa pohja saavutettu Korjausrakentaminen jatkoi kasvuaan Talotekniikassa kilpailu

Lisätiedot

SRV Rakentavasti erilainen

SRV Rakentavasti erilainen SRV Rakentavasti erilainen Osavuosikatsaus 1-9/2009 11.11.2009 Hannu Linnoinen Vt. toimitusjohtaja Hannu Linnoinen 1 1-9/2009 lyhyesti SRV:n liikevaihto 264,9 meur (415,5 Me 1-9/08) SRV:n liikevoitto 7,2

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015: Tase vahvistui, onnistumisia isoissa projekteissa

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015: Tase vahvistui, onnistumisia isoissa projekteissa Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015: Tase vahvistui, onnistumisia isoissa projekteissa Luvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin mainita. Tammi-maaliskuu 2015 (toimialaraportointi,

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 KANNATTAVUUS PARANI TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ 1-6/2013 (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): Liikevaihto 308,6 (321,4) milj. euroa; muutos -4,0 %. Liikevaihdon muutos

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

SRV Rakentavasti erilainen

SRV Rakentavasti erilainen SRV Rakentavasti erilainen Osavuosikatsaus 1-3/2010 5.5.2010 Hannu Linnoinen Toimitusjohtaja SRV JULKINEN Hannu Linnoinen 1 1-3/2010 lyhyesti SRV:n liikevaihto 95,0 meur (87,0 Me 1-3/09) SRV:n liikevoitto

Lisätiedot

SRV Rakentavasti erilainen

SRV Rakentavasti erilainen SRV Rakentavasti erilainen Tilinpäätös 1-12/2008 11.2.2009 Eero Heliövaara Toimitusjohtaja Hannu Linnoinen 1 1-12/2008: SRV menestyi tiukassa markkinatilanteessa t Konsernin liikevoitto 32,9 milj. euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015. Kari Kauniskangas, Toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015. Kari Kauniskangas, Toimitusjohtaja Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015 Kari Kauniskangas, Toimitusjohtaja Sisältö 1 Konsernin kehitys, Q2/2015 2 Asuminen Suomi ja CEE 3 Asuminen Venäjä 4 Toimitilat ja infra 5 Rahoitusasema ja tunnusluvut

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 OSAVUOSIKATSAUS /2013 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 VAIKEA VUOSINELJÄNNES, KUSTANNUSLEIKKAUSTEN VAIKUTUKSET TOTEUTUMASSA 1-3/2013 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot

Lisätiedot

SRV Elämäsi rakentaja

SRV Elämäsi rakentaja SRV Elämäsi rakentaja Tilinpäätöskatsaus 1-12/2012 Jukka Hienonen Toimitusjohtaja 13.2.2013 Kannattavuus oli heikko, mutta tilauskanta säilyi vahvalla tasolla Konsernin liikevaihto edellisvuoden tasolla,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2015. Tulos ja kassavirta paranivat

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2015. Tulos ja kassavirta paranivat OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2015 Tulos ja kassavirta paranivat 27.4.2015 Osavuosikatsaus 1-3/2015 Ensimmäinen neljännes Liikevaihto oli 15 468 (9 521) milj. Ruotsin kruunua Liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen

Lisätiedot

SUURHANKKEIDEN ALOITUKSET KASVATTIVAT TILAUSKANTAA: SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015

SUURHANKKEIDEN ALOITUKSET KASVATTIVAT TILAUSKANTAA: SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 1 (27) SRV YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 07.05.2015, klo 8.30 SUURHANKKEIDEN ALOITUKSET KASVATTIVAT TILAUSKANTAA: SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Katsauskausi 1.1. 31.3.2015 lyhyesti: SRV:n liikevaihto

Lisätiedot

1 (26) SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.8.2009, klo 8.30

1 (26) SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.8.2009, klo 8.30 1 (26) SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.8., klo 8.30 SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6. Katsauskausi 1.1.-30.6. lyhyesti: SRV:n liikevaihto oli 180,6 milj. euroa (288,8 Me ), muutos 37,5 % Liikevoitto oli

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammikuu syyskuu 2014. Kari Kauniskangas, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus tammikuu syyskuu 2014. Kari Kauniskangas, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus tammikuu syyskuu 2014 Kari Kauniskangas, toimitusjohtaja Sisältö 1 Konsernin kehitys 2 Asuminen 3 Toimitilat ja infra 4 Rahoitusasema ja tunnusluvut 5 Tulevaisuudennäkymät ja tulosohjeistus

Lisätiedot

YIT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 8.00

YIT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 8.00 YIT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 8.00 1 YIT:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2010: KANNATTAVUUS PARANI EDELLISVUODESTA JA TILAUSKANNAN LASKU PYSÄHTYI Kannattavuus parani viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Lisätiedot

DESTIA GROUPIN JA DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA

DESTIA GROUPIN JA DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA DESTIA GROUPIN JA DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA 2014 1 (18) Destia Oy:n emoyhtiö on Destia Group Oyj, joka perustettiin Destian omistusjärjestelyn yhteydessä ja joka omistaa 100 prosenttisesti

Lisätiedot

LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI, KANNATTAVUUS PARANI KAIKILLA MARKKINOILLA

LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI, KANNATTAVUUS PARANI KAIKILLA MARKKINOILLA OSAVUOSIKATSAUS /2015 / CRAMO OYJ / MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2015 LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI, KANNATTAVUUS PARANI KAIKILLA MARKKINOILLA 4-6/2015 keskeiset tapahtumat (suluissa

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Ahlstrom Tammi kesäkuu 215 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 6.8.215 Sisältö Huhti kesäkuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Page 2 Huhti kesäkuu

Lisätiedot

YHTEENVETO VUODEN 2012 TULOKSESTA

YHTEENVETO VUODEN 2012 TULOKSESTA CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 VAHVA KASSAVIRTA, TULOSTAVOITTEET SAAVUTETTIIN 1-12/2012 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): - Liikevaihto 688,4 (679,9) milj. euroa;

Lisätiedot

TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA. Keskeistä neljännekseltä:

TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA. Keskeistä neljännekseltä: TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA Keskeistä neljännekseltä: Liikevaihto oli 14,2 milj. euroa (15,5) Bruttokate oli 9,0 milj. euroa (9,7)

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta Osavuosikatsaus Q2 Tammi kesäkuu 2014 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 25.7.2014 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta

Lisätiedot

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 1 OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 AFFECTO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 Liikevaihto 25,7 27,5 103,0 Segmenttien

Lisätiedot

DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU

DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2015 1 (17) Destia Group Oyj on Destia Oy:n emoyhtiö, joka perustettiin Destian omistusjärjestelyn yhteydessä ja joka omistaa 100 prosenttisesti Destia Oy:n osakkeet.

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2014: Vahva kassavirta käänsi nettovelan laskuun

Tilinpäätöstiedote 2014: Vahva kassavirta käänsi nettovelan laskuun Tilinpäätöstiedote 2014: Vahva kassavirta käänsi nettovelan laskuun Luvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin mainita. Loka-joulukuu 2014 (toimialaraportointi, POC)

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2010 VAHVISTUNEET MARKKINAT, KANNATTAVUUS PARANI Liikevaihto 345,7 (331,3) milj.

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus 1.1.-31.12.2006

Hallituksen toimintakertomus 1.1.-31.12.2006 Hallituksen toimintakertomus 1.1.-31.12.2006 44 Rakennusmarkkinat Kotimaisen rakentamisen myönteinen kehitys jatkui vuonna 2006, ja rakentamisen kokonaismäärä kasvoi noin 4,5 %. Rakennusalan suhdannenäkymät

Lisätiedot