Lemminkäinen Oyj. Tilinpäätös 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lemminkäinen Oyj. Tilinpäätös 2009"

Transkriptio

1 Lemminkäinen Oyj Tilinpäätös 29

2 Toimintaympäristö 29 Kotimaa Rakentamisen kysyntä väheni voimakkaasti ja supistuminen näkyi voimakkaimmin talonrakentamisen aloitusmäärissä Asuntorakentamisen painopiste siirtyi vuokra-asuntotuotantoon Asuntomyynti piristyi selvästi vuoden loppua kohden Liike- ja logistiikkakohteiden kysyntä pysyi kohtuullisella tasolla, mutta toimisto- ja teollisuusrakennusten kysyntä väheni tuntuvasti Infrarakentamisen määrä väheni, muttei yhtä voimakkaasti kuin muun rakentamisen Korjausrakentamisen kysyntä oli hyvä Taloteknisen huollon ja kunnossapidon kysyntä pysyi vakaana Muut maat Skandinaviassa valtioiden elvytystoimet pitivät markkinatilanteen hyvänä Norjassa ja Tanskassa päällystystöiden kysyntä oli erityisen vilkasta Baltian maissa markkinatilanne haasteellinen, Latviassa tilanne oli vaikein Venäjällä asuntomyynti piristyi vuoden loppua kohden 2

3 Vuosi 29 lyhyesti Vuoden 29 tulosta heikensi yleisestä taloudellisesta tilanteesta johtunut volyymien pienentyminen Asuntotuotannon piristyminen vuoden loppua kohden Suomessa ja Venäjällä paransi kuitenkin tilannetta Päällystystoiminnan vilkas kysyntä Norjassa ja Tanskassa sekä hyvä menestyminen kotimaan markkinoilla vaikuttivat positiivisesti liikevaihtoon Lemminkäisen tulos ilman KHO:n määräämää seuraamusmaksua olisi ollut 3,3 milj. euroa (63,5) Lemminkäisen omavaraisuusaste tilikauden lopussa oli 31,4 % (26,2) eli selvästi edellisvuotta korkeammalla tasolla Liiketoiminnan rahavirta parani edellisvuodesta ja oli 64,2 milj. euroa (24,6) Lemminkäinen julkisti uudistetun strategiansa vuoden viimeisellä neljänneksellä Sopeuttamistoimet jatkuivat ja tilikauden lopussa henkilöstön määrä oli noin 1 2 pienempi edellisen vuoden loppuun verrattuna 3

4 Avainluvut Milj. euroa 1-12/ /28 Muutos-% 1-12/27 Liikevaihto 1 964, ,8-21 % 2 174,1 Liikevoitto 23,3 (77,3) 123,2-81 % 127,2 Liikevoitto-% 1,2 (3,9) 5, 5,8 Nettorahoituskulut 33,4 32,1 4 % 16, Tulos ennen veroja -1, (44,) 91, (yli sata %) 111,2 Tulos/osake, EUR -1,53 (1,64) 3,28 (yli sata %) 4,29 Bruttoinvestoinnit 41,5 6,2-31 % 61,4 Liiketoiminnan rahavirta 64,2 24,6 yli sata % 79,6 Korollinen nettovelka (katsauskauden lopussa) 324,7 336,4-3 % 278,5 Suluissa esitetyt luvut ovat ilman KHO:n määräämää seuraamusmaksua, josta 54 milj. euroa kirjattiin tilikaudelle.

5 Tase Varat Oma pääoma ja velat MEUR ,9 33,9 726,4 379,5 398,2 355,4 MEUR ,8 357, 485, 586,5 335,5 399, ,1 288,7 298, ,2 341,8 299, Pitkäaikaiset varat Rahoitusomaisuus Vaihto-omaisuus Oma pääoma Korolliset velat Korottomat velat Taseen tunnusluvut Taseen loppusumma, milj. euroa 1 33, ,3 1 69, Sijoitetun pääoman tuotto, % 5,4 17,7 2,7 Oman pääoman tuotto, % -7,4 19,2 27,5 Omavaraisuusaste, % 31,4 26,2 32,7 Nettokäyttöpääoma, milj. euroa 348,9 411,9 342,7

6 Velkarakenne Korollisen velan (399,1 milj. euroa) jakauma : Rahoitusleasingvelat 57,1 M Yritystodistukset 5, M Muut lainat; Projektilainat 9,9 M 41,9 M Lainat rahoituslaitoksilta; 196,4 M TyEL-lainat 88,8 M Tunnusluvut (milj. euroa) Korollinen velka, josta 399,1 586,5 357, - lyhytaikaista velkaa 18,4 467,7 217,6 - pitkäaikaista velkaa 29,7 118,8 139,4 Rahavarat 74,4 25,1 78,5 Nettorahoituskulut 33,4 32,1 16, Gearing, % 18,6 98,4 87,2

7 Konsernin liikevaihto ja liikevoitto Liikevaihto Liikevoitto MEUR ,5 638,5 519,6 648,5 655,7 563,2 645,9 551,9 544,6 328, 444,9 336, MEUR ,2 123,2 23,3 77,3* Q1 Q2 Q3 Q4 *) Luku ei sisällä KHO:n määräämää seuraamusmaksua, josta 54 milj. euroa kirjattiin tilikaudelle Liikevaihto toimialoittain 1-12/29 (1-12/28) Liikevaihto maittain 1-12/29 (1-12/28) Rakennustuotteet; 132,7 M (156,) Talotekniikka; 233,8 M (269,9) 7 % 12 % 39 % 42 % Talonrakentaminen; 867,7 M (1 27,5) Muut maat 57,3 M (118,5) Venäjä ja Baltian maat 142,4 M (234,4) Muut Pohjoismaat 327,4 M (323,8) 3 % 7 % 17 % 73 % Suomi 1 437,4 M (1 85,1) Infrarakentaminen; 789,6 M (92,3)

8 Tilauskanta Tilauskanta toimialoittain Tilauskanta maittain MEUR ,7 111,9 326,5 938, 25,2 97,7 365,4 576,3 33,3 16,8 322,7 495,6 MEUR ,3 155,7 113,1 91, 172,1 81,4 99,8 17, 751, Talonrakentaminen Talotekniikka Infrarakentaminen Rakennustuotteet Suomi Muut Pohjoismaat Muut maat Tilikauden aikana saatuja tilauksia Moldovan maantien perusparannustyöt (13,5 milj. euroa) Tammiston Tähti, liiketalo Vantaa (4 9 m²) Vilna-Klaipedan moottoritie, Liettua (17 milj. euroa) Cargotecin kokoonpanotehdas, Puola (22 milj. euroa) Helsingin Keskuskadun muutostyöt (6,8 milj. euroa) IKEA Tampere (18 milj. euroa) Hämpin pysäköintilaitos, Tampere (27 milj. euroa) Jätkäsaaren asuntoalue, n. 4 asuntoa Jatkosopimus Teboilin huoltoasemien taloteknisestä huolto- ja kunnossapidosta Maaseutuvirasto, Seinäjoki (6 4 m²) Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen kiinteistöpalvelusopimus Länsimetron ensimmäinen osuus (1 milj. euroa) Kuopion elinkaarihanke (93,5 milj. euroa) Kehäradan itäinen suuaukko (14 milj. euroa) Töölönlahden pysäköintilaitos (35 milj. euroa)

9 Henkilöstö Tilikaudella 1-12/29 (1-12/28): Henkilöstön määrä oli keskimäärin (9 779) Ulkomailla työskentelevien osuus oli 3 % (29) Loppuvuodesta 28 alkaneet sopeuttamistoimenpiteet ovat tähän mennessä koskeneet noin 18% 5 henkilöä Vähennyksiä eniten talonrakentamisessa ja rakennustuotteissa Rakennustuotteet 762 (839) Henkilöstö toimialoittain 1-12/29 (1-12/28) 9 % 28% Talonrakentaminen (3 159) Talotekniikka (2 13) 23 % 4 % Infrarakentaminen (3 658) 9

10 Talonrakentaminen Keskeistä vuonna 29 (vertailukausi 1-12/28): Liikevaihto oli 867,7 milj. euroa (1 27,5) ja liikevoitto 36,6 milj. euroa (69,7) Tilauskanta vuoden lopussa oli 495,6 milj. euroa (576,3) Asuntojen myynti oli odotuksia vilkkaampaa ja omaperusteinen asuntotuotanto käynnistettiin uudelleen vuoden kolmannella neljänneksellä Toimitilarakentaminen hiljeni selvästi edellisvuodesta ja etenkin toimistorakentamisen kysyntä oli tilikaudella vähäistä Korjausrakentamisessa markkinatilanne säilyi vakaana Venäjällä rakentamisen kysyntä väheni, mutta asuntomyynti vilkastui vuoden loppua kohden Liikevaihto Liikevoitto ,9 1 27,5 867,7 27* 28** ,7 69,7 36,6 27* 28** 29 *) Pro forma **) Toimintasegmenttiraportointia säätelevä standardi otettiin käyttöön , mutta myös vertailutiedot alkaen laskettiin saman standardin määräysten mukaisesti 1

11 Lemminkäisen omaperusteinen asuntotuotanto KOTIMAA 1-12/ / /27 Asuntoaloitukset Myydyt asunnot Valmistuneet Rakenteilla kauden lopussa, joista myymättömiä Valmiit myymättömät VENÄJÄ (JA RUOTSI) 1-12/ / /27 Asuntoaloitukset () 479 (8) Myydyt asunnot 133 (27) 61 (42) Valmistuneet 14 (8) Rakenteilla kauden lopussa, 479 () 36 (8) joista myymättömiä 367 () 245 (38) Valmiit myymättömät 22 (11) () Omaperusteinen asuntotuotanto käynnistettiin piristyneen asuntokaupan johdosta Urakoituja asuntokohteita aloitettiin vuonna 29 kaikkiaan 1 9 kpl (397) Katsauskaudella jatkettiin Venäjällä vuonna 28 keskeytetyn 264 asunnon rakentaminen

12 Infrarakentaminen Keskeistä vuonna 29 (vertailukausi 1-12/28): Liikevaihto oli 789,6 milj. euroa (92,3) ja liikevoitto 25,9 milj. euroa (26,2) Päällystystoiminnassa kausi oli hyvä kotimaassa sekä Norjassa ja Tanskassa Tulosta heikensivät erityisesti Baltian maiden huono markkinatilanne Valtio suuntasi elvytystä infrarakentamiseen. Lisäksi kuntasektori työllisti odotettua paremmin Kallio- ja pohjarakentamisen markkinatilanne parani Liikevaihto Liikevoitto ,3 92,3 789,6 27* 28** ,3 26,2 25,9 27* 28** 29 *) Pro forma **) Toimintasegmenttiraportointia säätelevä standardi otettiin käyttöön , mutta myös vertailutiedot alkaen laskettiin saman standardin määräysten mukaisesti 12

13 Talotekniikka Keskeistä vuonna 29 (vertailukausi 1-12/28): Liikevaihto oli 233,8 milj. euroa (269,9) ja liikevoitto 12,2 milj. euroa (16,3) Tilauskanta nousi ja oli vuoden lopussa 16,8 milj. euroa (97,7) Painopiste siirtyi korjausrakentamiseen sekä huolto- ja ylläpitotehtäviin Teollisuuspalveluiden kysyntä väheni Huoltotoiminta Venäjällä lisääntyi Liikevaihto Liikevoitto ,2 269,9 233,8 27* 28** ,9 16,3 12,2 27* 28** 29 *) Pro forma **) Toimintasegmenttiraportointia säätelevä standardi otettiin käyttöön , mutta myös vertailutiedot alkaen laskettiin saman standardin määräysten mukaisesti 13

14 Rakennustuotteet Keskeistä vuonna 29 (vertailukausi 1-12/28): Liikevaihto oli 132,7 milj. euroa (156,) ja liikevoitto 6,5 milj. euroa (1,5) Tilauskanta kasvoi kolmanneksen ja oli vuoden lopussa 33,3 milj. euroa (25,2) Katto- ja vedeneristysurakoinnin kysyntä oli kohtuullisen vilkasta ja markkinaosuus kasvoi Porras- ja seinäelementtien kysyntä pieneni, mutta kasvoi vuoden loppua kohden Urheilu- ja ympäristörakentamisen markkinatilanne oli hyvä Liikevaihto Liikevoitto ,8 156, 132,7 27* 28** ,1 1,5 6,5 27* 28** 29 *) Pro forma **) Toimintasegmenttiraportointia säätelevä standardi otettiin käyttöön , mutta myös vertailutiedot alkaen laskettiin saman standardin määräysten mukaisesti 14

15 Näkymät vuodelle 21 Lemminkäinen arvioi vuoden 21 liikevaihdon ja tuloksen ennen veroja olevan vuoden 29 tasolla. Tällöin vuoden 29 vertailuluvuissa ei oteta huomioon KHO:n määräämä seuraamusmaksua Asuntomyynnin odotetaan jatkuvan nykytasolla, mutta toimitilarakentaminen jatkuu vähäisenä Korjausrakentamisen ja taloteknisten palveluiden kysyntä jatkuu vakaana Venäjällä asuntokaupan piristyminen jatkuu ja rakentamisen volyymi kasvaa 29 käynnistyneet suuret väylähankkeet ja talonrakentamisen elpyminen työllistävät infrarakentajia. Valtion perustienpidon supistukset ja kuntien kiristynyt taloustilanne vähentää infrarakentamisen määrää Muiden Pohjoismaiden lisäpanostukset infrarakentamiseen jatkuvat, Baltian maissa tilanne jatkuu epävarmana Rakennustuotteiden kysyntä lisääntyy asuntorakentamisen piristymisen myötä 15

16 Osakkeenomistajat Osakkaan nimi Osakemäärä, kpl % osakekannasta Pentti Erkki kuolinpesä ,58 Pentti Olavi ,58 Pentti Heikki kuolinpesä ,2 Pentti Kristian ,73 Pentti-Kortman Eva Katarina ,73 Pentti-von Walzel Anna Eva Kristina ,73 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 58 2,98 Odin Finland ,21 Maa- ja Vesitekniikan Tuki Ry 2 1,18 Swedbank 17 1, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 164 6,97 Sijoitusrahasto Aktia Capital ,85 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 12,71 Laakkonen Mikko 97 35,57 Sijoitusrahasto Aktia Secura 71 6,42 Hallintarekisteröidyt ,63 Muut osakkeenomistajat yhteensä ,91 Yhteensä , 16

17 Lemminkäinen Oyj Salmisaarenaukio 2 18 Helsinki puh Timo Kohtamäki Toimitusjohtaja puh Robert Öhman Talous- ja rahoitusjohtaja Puh Merja Paulamäki Sijoittajasuhteet Puh Kaikki valokuvat ovat uudesta pääkonttoristamme Salmisaaressa. 17

Lemminkäinen Oyj. Tilinpäätös 2010

Lemminkäinen Oyj. Tilinpäätös 2010 Lemminkäinen Oyj Tilinpäätös 21 Toimintaympäristö 21 Kotimaa Kasvua asuntorakentamisessa Liike- ja toimitilarakentamisessa pohja saavutettu Korjausrakentaminen jatkoi kasvuaan Talotekniikassa kilpailu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008 Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008 Toimintaympäristön epävarmuus kasvaa Kotimaa Asuntojen kysyntä laskenut voimakkaasti, liike- ja toimitilarakentamisen kasvu taittunut Infrarakentamisen ja Talotekniikan näkymät

Lisätiedot

Lemminkäinen Oyj. 13.2.2012 Sijoittajalounas/Pohjola Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki

Lemminkäinen Oyj. 13.2.2012 Sijoittajalounas/Pohjola Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Lemminkäinen Oyj 13.2.2012 Sijoittajalounas/Pohjola Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Sisältö Lemminkäinen lyhyesti Strategia ja tehostamistoimenpiteet Toimintaympäristö Tulos ja taloudellinen asema 2011

Lisätiedot

Lemminkäinen-konserni Tilinpäätöstiedote 2012 Tehostamistoimet purivat, kannattavuus parani ja tase vahvistui

Lemminkäinen-konserni Tilinpäätöstiedote 2012 Tehostamistoimet purivat, kannattavuus parani ja tase vahvistui Lemminkäinen-konserni Tilinpäätöstiedote 2012 Tehostamistoimet purivat, kannattavuus parani ja tase vahvistui 1 7.2.2013 Tilinpäätöstiedote 2012 Lemminkäisen neljä toimialaa Markkina-alue: Suomi Kansainväliset

Lisätiedot

Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten

Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten Vuosikertomus 2009 Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten rakennusmestarien erikoisliikkeeksi ja aliurakoitsi

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2014. Tehostamistoimenpiteillä vahvempi tase ja parempi kannattavuus

Tilinpäätöstiedote 2014. Tehostamistoimenpiteillä vahvempi tase ja parempi kannattavuus Tilinpäätöstiedote 2014 Tehostamistoimenpiteillä vahvempi tase ja parempi kannattavuus Taloudellinen kehitys Tase, rahoitus ja rahavirta Näkymät ja ohjeistus Segmenttikatsaukset 2 Toimintaympäristö vuonna

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2012. Yhtiön vakavaraisuus ja rahoitusasema vahvistuivat

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2012. Yhtiön vakavaraisuus ja rahoitusasema vahvistuivat Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2012 Yhtiön vakavaraisuus ja rahoitusasema vahvistuivat 1 Sisältö Katsauskauden tulos Taloudellinen tilanne Näkymät ja ohjeistus Toimialat 2 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2012 Katsauskauden

Lisätiedot

Kannattavuus parani ja tilauskanta vahvistui.

Kannattavuus parani ja tilauskanta vahvistui. LEMMINKÄISEN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012: Kannattavuus parani ja tilauskanta vahvistui. Tammi-maaliskuu 2012 verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon: - Liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 328,0 milj.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-9/2014. Suunnanmuutos etenee suunnitelmien mukaan

Osavuosikatsaus 1-9/2014. Suunnanmuutos etenee suunnitelmien mukaan Osavuosikatsaus 1-9/2014 Suunnanmuutos etenee suunnitelmien mukaan Uusi raportointirakenne 1.1.2015 alkaen Infrarakentaminen Liikevaihdon jakautuminen vuonna 2013 Päällystys Infraprojektit - Päällystys

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2015

Osavuosikatsaus 1-6/2015 Osavuosikatsaus 1-6/215 Taloudellinen kehitys Tase, rahoitus ja rahavirta Näkymät ja ohjeistus Toimintaympäristö vuonna 215 Suomi Käynnissä suuria infrahankkeita. Hintakilpailu tiukentunut. Öljyn alhainen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 25.3.2015

Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 25.3.2015 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 25.3.2015 1 Suomi Norja Ruotsi Tanska Baltia Kalliorakentaminen Pohja- ja insinööri rakentaminen Pääkaupunkiseutu Muut alueet Infrarakentaminen Talonrakentaminen

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus 1.1.-31.12.2006

Hallituksen toimintakertomus 1.1.-31.12.2006 Hallituksen toimintakertomus 1.1.-31.12.2006 44 Rakennusmarkkinat Kotimaisen rakentamisen myönteinen kehitys jatkui vuonna 2006, ja rakentamisen kokonaismäärä kasvoi noin 4,5 %. Rakennusalan suhdannenäkymät

Lisätiedot

YIT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 8.00

YIT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 8.00 YIT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 8.00 1 YIT:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2010: KANNATTAVUUS PARANI EDELLISVUODESTA JA TILAUSKANNAN LASKU PYSÄHTYI Kannattavuus parani viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Lisätiedot

Tulevaisuutta rakentaen

Tulevaisuutta rakentaen Tulevaisuutta rakentaen TIETOA OSAKKEENOMISTAJILLE Yhtiökokous Lemminkäinen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen tiistaina 17.3.2009 klo 15 alkaen Hotelli Palacessa, 10. krs.,

Lisätiedot

SRV Rakentavasti erilainen

SRV Rakentavasti erilainen SRV Rakentavasti erilainen Osavuosikatsaus 1-9/2009 11.11.2009 Hannu Linnoinen Vt. toimitusjohtaja Hannu Linnoinen 1 1-9/2009 lyhyesti SRV:n liikevaihto 264,9 meur (415,5 Me 1-9/08) SRV:n liikevoitto 7,2

Lisätiedot

SRV Rakentavasti erilainen

SRV Rakentavasti erilainen SRV Rakentavasti erilainen Osavuosikatsaus 1-3/2010 5.5.2010 Hannu Linnoinen Toimitusjohtaja SRV JULKINEN Hannu Linnoinen 1 1-3/2010 lyhyesti SRV:n liikevaihto 95,0 meur (87,0 Me 1-3/09) SRV:n liikevoitto

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

Vuosikertomus 2007. Tulevaisuutta rakentaen

Vuosikertomus 2007. Tulevaisuutta rakentaen Vuosikertomus 2007 Tulevaisuutta rakentaen Lemminkäinen-konserni Vuonna 1910 perustettu Lemminkäinen on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla ja rakentamisen kaikilla osa-alueilla toimiva rakennuskonserni.

Lisätiedot

SRV Rakentavasti erilainen

SRV Rakentavasti erilainen SRV Rakentavasti erilainen Tilinpäätös 1-12/2008 11.2.2009 Eero Heliövaara Toimitusjohtaja Hannu Linnoinen 1 1-12/2008: SRV menestyi tiukassa markkinatilanteessa t Konsernin liikevoitto 32,9 milj. euroa

Lisätiedot

Yhtiökokous 9.4.2013

Yhtiökokous 9.4.2013 Yhtiökokous 9.4.2013 Timo Kohtamäki Toimitusjohtajan katsaus / Yhtiökokous 2013 Lemminkäinen kasvukeskusten kehittäjä Rakennamme kokonaisia kaupunkeja Toimitilarakentaminen Talotekniikan urakointi Teollisuuden

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 KANNATTAVUUS PARANI TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ 1-6/2013 (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): Liikevaihto 308,6 (321,4) milj. euroa; muutos -4,0 %. Liikevaihdon muutos

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Kari Kallio

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Kari Kallio Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Kari Kallio toimitusjohtaja Sisältö Ramirent-konserni lyhyesti Osavuosikatsaus 1-9/2006 Markkinat ja näkymät vuodelle 2006 Liitteet Tuloslaskelma ja tase Tunnuslukuhistoria

Lisätiedot

Vuosikertomus 2003 LEMMINKÄINEN-KONSERNI

Vuosikertomus 2003 LEMMINKÄINEN-KONSERNI Vuosikertomus 2003 LEMMINKÄINEN-KONSERNI Sisältö Vuosi lyhyesti 1 Lemminkäinen-konserni 2 Lemminkäisen strategia 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Päällystys- ja kiviainesryhmä 6 Rakennusmateriaaliryhmä 10

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammikuu syyskuu 2014. Kari Kauniskangas, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus tammikuu syyskuu 2014. Kari Kauniskangas, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus tammikuu syyskuu 2014 Kari Kauniskangas, toimitusjohtaja Sisältö 1 Konsernin kehitys 2 Asuminen 3 Toimitilat ja infra 4 Rahoitusasema ja tunnusluvut 5 Tulevaisuudennäkymät ja tulosohjeistus

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2010 HAASTAVA ENSIMMÄINEN VUOSINELJÄNNES Liikevaihto 101,1 (106,9) milj. euroa,

Lisätiedot

Uponorin kehitys vakaata, kannattavuus parani

Uponorin kehitys vakaata, kannattavuus parani OSAVUOSIKATSAUS 2010 OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2010 Uponorin kehitys vakaata, kannattavuus parani Euroopan talotekniikassa voimakas parannus kolmannella neljänneksellä; Yhdyskuntatekniikka ja Pohjois-Amerikka

Lisätiedot

LEMMINKÄINEN OYJ 11.2.2004 klo 11.15

LEMMINKÄINEN OYJ 11.2.2004 klo 11.15 LEMMINKÄINEN OYJ 11.2.2004 klo 11.15 TILIKAUSI 2003: LEMMINKÄISEN TULOS 42 MILJ. EUROA Liikevaihto kasvoi 8,2 % ja oli 1.359,0 milj. euroa (1.255,8), tulos ennen veroja oli 41,8 milj. euroa (48,5), sijoitetun

Lisätiedot

LEMMINKÄINEN OYJ 12.2.2003 klo 11.15

LEMMINKÄINEN OYJ 12.2.2003 klo 11.15 LEMMINKÄINEN OYJ 12.2.2003 klo 11.15 TILIKAUSI 2002: LEMMINKÄISEN TULOS 49 MILJ. EUROA Liikevaihto kasvoi 12,5 % ja oli 1.255,8 milj. euroa (1.116,5), tulos ennen veroja oli 48,5 milj. euroa (61,7), sijoitetun

Lisätiedot

SRV Elämäsi rakentaja

SRV Elämäsi rakentaja SRV Elämäsi rakentaja Tilinpäätöskatsaus 1-12/2012 Jukka Hienonen Toimitusjohtaja 13.2.2013 Kannattavuus oli heikko, mutta tilauskanta säilyi vahvalla tasolla Konsernin liikevaihto edellisvuoden tasolla,

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2011

Tilinpäätöstiedote 2011 Tilinpäätöstiedote 2011 16.2.2012 Toimitusjohtaja Magnus Rosén Talousjohtaja Jonas Söderkvist Q4/11: Paluu kannattavaan kasvuun LOKAKUU JOULUKUU 2011 Liikevaihto kasvoi 24,4 %:ia 186,8 (150,1) M tai 23,7

Lisätiedot