Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-3/2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-3/2010"

Transkriptio

1 Lemminkäinen Oyj Osavuosikatsaus 1-3/21

2 Toimintaympäristö Kotimaa Vuoden 21 aikana rakentamisen arvioidaan supistuvan noin kaksi prosenttia, mutta jo vuonna 211 sen arvioidaan lähtevän kasvuun Talonrakentamisen aloitusmäärien arvioidaan kasvavan 7 prosenttia vuodesta 29 Asuntomyynti piristyi selvästi edellisvuodesta ja etenkin vapaarahoitteisen asuntotuotannon arvioidaan kasvavan selvästi tänä vuonna Korjausrakentamisen odotetaan kasvavan noin kaksi prosenttia Infrarakentamisen määrän arvioidaan supistuvan kaksi prosenttia vuoden 21 aikana, laskun odotetaan pysähtyvän vuonna 211 uusien väylähankkeiden ansiosta Taloteknisen huollon ja kunnossapidon kysynnän odotetaan kasvavan Muut maat Muissa Pohjoismaissa valtioiden elvytystoimet pitivät infrarakentamisen markkinatilanteen hyvänä Baltian maissa rakentamisen markkinatilanne jatkuu haasteellisena Venäjällä asuntomyynti jatkui edellisvuotta vilkkaampana, talouden kasvuennuste vuodelle 21 on 6 prosenttia

3 Keskeistä tammi-maaliskuussa 21 Omaperusteisia asuntokohteita valmistui ja uuden tuloutusperiaatteen muutoksen vuoksi myös tuloutui huomattavasti vertailukautta vähemmän Asuntojen myynti jatkui vilkkaana sekä Suomessa että Venäjällä Poikkeuksellisen ankarat talviolosuhteet estivät päällystystoiminnan Norjassa, Tanskassa ja Liettuassa Talotekniikassa kilpailu kiristyi ja materiaalien hintatason nousu jatkui Poikkeuksellisen pitkä ja runsasluminen talvi viivästytti katto- ja vedeneristystöiden aloituksia Porras- ja julkisivuelementtien kysyntä vilkastui Tilauskannat kehittyivät hyvin ja koko konsernin tilauskanta kasvoi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta Katsauskaudella toteutettiin suunnattu osakeanti institutionaalisille sijoittajille ja vähemmistöosakkeenomistajille. Annilla kerättiin yhteensä 39,5 milj. euroa

4 Avainluvut 1-3/21 1-3/29 Muutos-% 1-12/29 Liikevaihto 284,4 343, ,5 Liikevoitto -28,5-6,9 (yli sata) 23,2 Liikevoitto-% -1, -2, - 1,2 Nettorahoituskulut 5,5 9, ,4 Tulos ennen veroja -33,9-16,7 (yli sata) -1,2 Tulos/osake, EUR -1,52 -, ,54 Bruttoinvestoinnit 7,5 1, ,5 Liiketoiminnan rahavirta -49,9-85, ,2 Korollinen nettovelka (katsauskauden lopussa) 349, 45, ,7 Lemminkäinen noudattaa raportoinnissaan lähtien IFRIC 15 -tulkintaohjetta Kiinteistöjen rakentamissopimukset. Myös vuoden 29 vertailutiedot on laskettu tulkintaohjeen mukaisesti.

5 Konsernin liikevaihto ja liikevoitto Liikevaihto Liikevoitto Q1 Q2 Q3 Q4 742,5 525,1 648,5 568,6 645,9 528,3 444,9 343,5 284, ,2-6,9-28, Liikevaihto toimialoittain 1-3/21 (1-3/29) Rakennustuotteet 2,3 (22,6) Talotekniikka 54,2 (55,3) 7 % 18 % Infrarakentaminen 51,3 (68,) 17 % 58 % Talonrakentaminen 168,7 (25,3) Liikevaihto maittain 1-3/21 (1-3/29) Muut maat 15,9 (17,8) Venäjä ja Baltian maat 5,9 (21,) Muut Pohjoismaat 42,3 (32,8) 6 % 2 % 15 % 77 % Suomi 22,4 (271,8) Lemminkäinen noudattaa raportoinnissaan lähtien IFRIC 15 -tulkintaohjetta Kiinteistöjen rakentamissopimukset. Myös vuoden 29 vertailutiedot on laskettu tulkintaohjeen mukaisesti. Aiemmin Lemminkäisen infrarakentamisen toimialaan kuulunut Forssan Betoni Oy siirtyi vuoden 21 alusta rakennustuotteet-toimialaan. Myös toimialakohtaiset vertailuluvut vuodelta 29 ovat uuden organisaation mukaiset

6 Tilauskanta Tilauskanta toimialoittain Tilauskanta maittain ,7 114,1 4,3 85,8 515,1 474,8 36,8 16, ,7 16,9 146,8 23,2 16,6 17, 6 319, ,2 791,7 77, 2 534,9 54,8 52, Talonrakentaminen Talotekniikka Infrarakentaminen Rakennustuotteet Suomi Muut Pohjoismaat Muut maat Lemminkäinen noudattaa raportoinnissaan lähtien IFRIC 15 -tulkintaohjetta Kiinteistöjen rakentamissopimukset. Myös vuoden 29 vertailutiedot on laskettu tulkintaohjeen mukaisesti. Aiemmin Lemminkäisen infrarakentamisen toimialaan kuulunut Forssan Betoni Oy siirtyi vuoden 21 alusta rakennustuotteet-toimialaan. Myös toimialakohtaiset vertailuluvut vuodelta 29 ovat uuden organisaation mukaiset

7 Tase Varat Oma pääoma ja velat ,4 573,2 379, ,7 47,3 36, ,2 438,5 374, ,3 65,1 399,1 2 31,4 37, 3,1 2 35, 36,4 294, Pitkäaikaiset varat Vaihto-omaisuus Rahoitusomaisuus Oma pääoma Korolliset velat Korottomat velat Tunnusluvut () Taseen loppusumma 1 17, 1 318,8 1 54,4 Sijoitetun pääoman tuotto, % -3,1,4 5,4 Oman pääoman tuotto, % -8,8-4,1-7,5 Omavaraisuusaste, % 33,7 25,5 31, Nettokäyttöpääoma 363,7 472,8 343,2

8 Velkarakenne Korollisen velan (387,3 milj. euroa) jakauma : Projektilainat 34,9 Muut lainat 13,8 Yritystodistukset 44, Rahoitusleasingvelat 54,4 Lainat rahoituslaitoksilta 134,7 TyEL-lainat 15,6 Tunnusluvut () Korollinen velka, josta 387,3 65,1 399,1 - lyhytaikaista velkaa 26,4 486,7 18,4 - pitkäaikaista velkaa 18,9 118,4 29,7 Rahavarat 38,3 154,5 74,4 Nettorahoituskulut 5,5 9,8 33,4 Gearing, % 114,4 147,1 11,2

9 Pitkäaikaisten lainojen maturiteettijakauma , ,8 38,8 38, tai sen jälkeen 27,6 4,1 Kuvio sisältää myös pitkäaikaisten lainojen vuosilyhennykset

10 Henkilöstö Katsauskaudella 1-3/21 (1-3/29): Henkilöstön määrä oli keskimäärin (8 98) Ulkomailla työskentelevien osuus oli 29 % (31) Henkilöstön määrää sopeutettiin vuoden 29 aikana vastaamaan kysyntää 8% Henkilöstö toimialoittain 1-3/21 (1-3/29) (1 94) 25 % 714 (77) 1 % 115 (11) 2 % 29 % (2 526) 34 % (2 815) Talonrakentaminen Talotekniikka Emoyhtiö Infrarakentaminen Rakennustuotteet

11 Talonrakentaminen Keskeistä tammi-maaliskuussa 21 (vertailukausi 1-3/29): Liikevaihto oli 168,7 (25,3) ja liikevoitto 1,2 (11,4) Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 534,9 (54,8) IFRIC 15 -tulkintaohjeen käyttöönotto muutti omaperusteisen tuotannon tuloutusperiaatteita Omaperusteisia asuntoja valmistui ja tuloutui huomattavasti edellisvuotta vähemmän vuoden 29 asuntotuotannon hiljenemisestä johtuen Korjausrakentamisen markkinatilanne säilyi vakaana Asuntomyynti Venäjällä jatkui edellisvuotta vilkkaampana Katsauskauden jälkeen Lemminkäinen osti Pietarista tontin, jolle aloitetaan 54 asunnon rakentaminen Liikevaihto Liikevoitto , ,2 11,4 36, Lemminkäinen noudattaa raportoinnissaan lähtien IFRIC 15 -tulkintaohjetta Kiinteistöjen rakentamissopimukset. Myös vuoden 29 vertailutiedot on laskettu tulkintaohjeen mukaisesti.

12 Lemminkäisen omaperusteinen asuntotuotanto KOTIMAA 1-3/21 1-3/ /29 Asuntoaloitukset Myydyt asunnot Valmistuneet Rakenteilla kauden lopussa, joista myymättömiä Valmiit myynnissä olevat VENÄJÄ / RUOTSI 1-3/21 1-3/ /29 Asuntoaloitukset / / / Myydyt asunnot 54 / 22 / / 27 Valmistuneet / / / 8 Rakenteilla kauden lopussa, 498 / 313 / / joista myymättömiä 339 / 23 / / Valmiit myynnissä olevat 5 / 11 / 2 22 / 11 Urakoituja asuntokohteita aloitettiin katsauskauden aikana 135 Katsauskauden jälkeen Pietarista ostettiin tontti, jolle aloitetaan 54 asunnon rakentaminen

13 Infrarakentaminen Keskeistä tammi-maaliskuussa 21 (vertailukausi 1-3/29): Liikevaihto oli 51,3 (68,) ja liikevoitto -24,3 (-18,2) Tilauskanta kehittyi hyvin ja oli katsauskauden lopussa 515,1 (474,8) Poikkeuksellisen ankarat talviolosuhteet estivät päällystystoiminnan Norjassa, Tanskassa ja Liettuassa Kalliorakentamisen työtilanne parani Baltiassa infrarakentaminen osoitti lieviä elpymisen merkkejä Katsauskauden jälkeen Lemminkäinen teki kaksi yrityskauppaa Norjassa Liikevaihto , ,3 68, Liikevoitto , -1-24,3-18, Aiemmin Lemminkäisen infrarakentamisen toimialaan kuulunut Forssan Betoni Oy siirtyi vuoden 21 alusta rakennustuotteettoimialaan. Myös toimialakohtaiset vertailuluvut vuodelta 29 ovat uuden organisaation mukaiset

14 Talotekniikka Keskeistä tammi-maaliskuussa 21 (vertailukausi 1-3/29): Liikevaihto oli 54,2 (55,3) ja liikevoitto 1,1 (2,5) Tilauskanta kasvoi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli katsauskauden lopussa 114,1 (85,8) Painopiste siirtynyt korjausrakentamiseen sekä huolto- ja ylläpitotehtäviin Kilpailu kiristyi ja materiaalien hintataso nousi Teollisuuspalveluiden kysyntä vähäistä Katsauskauden jälkeen korjausrakentamisen palvelutarjontaa täydennettiin rakenteita säästävällä vesijohtojen pinnoitusmenetelmällä Liikevaihto , ,2 55, Liikevoitto , ,1 2,

15 Rakennustuotteet Keskeistä tammi-maaliskuussa 21 (vertailukausi 1-3/29): Liikevaihto oli 2,3 (22,6) ja liikevoitto -3,7 (-2,1) Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 35,7 (4,3) Poikkeuksellisen runsasluminen talvi, kilpailutilanteen kiristyminen ja raaka-aineiden hinnannousu heikensivät tuloskehitystä Porras- ja seinäelementtien kysyntä vilkastui asuntorakentamisen piristymisen myötä Liikevaihto ,2 5 2,3 22, Liikevoitto ,7-2,1 1, Aiemmin Lemminkäisen infrarakentamisen toimialaan kuulunut Forssan Betoni Oy siirtyi vuoden 21 alusta rakennustuotteet-toimialaan. Myös toimialakohtaiset vertailuluvut vuodelta 29 ovat uuden organisaation mukaiset

16 Strategian toteuttaminen Taloudellisen aseman vahvistaminen Katsauskaudella toteutettiin suunnattu osakeanti, joka antoi liikkumavaraa strategian mukaisiin hankkeisiin Liiketoimintojen kehittäminen Asfalt Remixin ja Risa Rockin ostot vahvistavat Lemminkäisen asemaa Pohjoismaisilla inframarkkinoilla Pietarissa on tonttikaupan myötä mahdollisuus 54 asunnon rakentamiseen Vasilin saarelle Talotekniikan ja korjausrakentamisen osaamista vahvistettiin vesijohtojen pinnoitusmenetelmällä Yksi yhtenäinen Lemminkäinen Yksi yhtenäinen Lemminkäinen ohjelmaa toteutetaan fuusioimalla tänä vuonna yli 2 yritystä ja toteuttamalla osaamis- ja palvelukeskusmalli tukifunktioihin

17 Näkymät vuodelle 21 Lemminkäinen arvioi vuoden 21 liikevaihdon ja tuloksen ennen veroja olevan vuoden 29 tasolla. Tällöin vuoden 29 vertailuluvuissa ei oteta huomioon KHO:n määräämää seuraamusmaksua Rakentamisen aloitusmäärät lisääntyvät, mutta rakentamisen kokonaismäärän arvioidaan laskevan Asuntotuotanto kasvaa piristyneen asuntomyynnin myötä Korjausrakentamisen kysynnän arvioidaan kasvavan, taloteknisten palveluiden kysyntä jatkuu vakaana Venäjällä rakentamisen volyymi kasvaa asuntokaupan piristyminen myötä 29 käynnistyneet suuret väylähankkeet ja talonrakentamisen elpyminen työllistävät infrarakentajia Valtion perustienpidon supistukset ja kuntien kiristynyt taloustilanne muodostavat epävarmuustekijän inframarkkinoille Muiden Pohjoismaiden lisäpanostukset infrarakentamiseen jatkuvat, Baltian maissa tilanne jatkuu haastavana Rakennustuotteiden kysyntä lisääntyy asuntorakentamisen piristymisen myötä

18 Suurimmat osakkeenomistajat Osakkaan nimi Osakemäärä, kpl Pentti Erkki kuolinpesä , ,58 Pentti Olavi , ,58 Pentti Heikki kuolinpesä , ,2 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 58 Pentti Kristian , ,73 Pentti-Kortman Eva Katarina , ,73 Pentti-von Walzel Anna Eva Kristina , ,73 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Maa- ja Vesitekniikan Tuki Ry Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eläke-Fennia Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Etola Erkki Olavi % osakekannasta Odin Finland , ,21 Sijoitusrahasto Evli Select Osakemäärä, kpl Swedbank 17, , Ulkomaat ja hallintarekisteröidyt , ,63 Muut osakkeenomistajat yhteensä , ,76 Yhteensä , , 4,19 2,65 1,27 1,12 1,9 1,6 1,2 % osakekannasta ,98,71 1,18,,97,,

19 Lemminkäinen Oyj Salmisaarenaukio 2 18 Helsinki puh Timo Kohtamäki Toimitusjohtaja puh Robert Öhman Talous- ja rahoitusjohtaja Puh Merja Paulamäki Sijoittajasuhteet Puh

20 Lemminkäinen Paras tapa rakentaa

Lemminkäinen Oyj. Tilinpäätös 2009

Lemminkäinen Oyj. Tilinpäätös 2009 Lemminkäinen Oyj Tilinpäätös 29 Toimintaympäristö 29 Kotimaa Rakentamisen kysyntä väheni voimakkaasti ja supistuminen näkyi voimakkaimmin talonrakentamisen aloitusmäärissä Asuntorakentamisen painopiste

Lisätiedot

Lemminkäinen Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2009

Lemminkäinen Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2009 Lemminkäinen Oyj Osavuosikatsaus 1-6/29 Toimintaympäristö 29 Kotimaa Asuntorakentamisessa pääpaino vuokra-asuntotuotannossa Toimitilarakentamisessa vähän omaperusteisia hankealoituksia Asuntomyynti piristynyt

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-3/2009

Osavuosikatsaus 1-3/2009 Osavuosikatsaus 1-3/29 Toimintaympäristö 29 Kotimaa Rakentaminen supistuu useita prosentteja kuluvana vuonna Talonrakentamisen aloitukset puolittuvat vuoden 27 huipputasosta Asuntomyynti on piristynyt

Lisätiedot

Lemminkäinen Oyj. Tilinpäätös 2010

Lemminkäinen Oyj. Tilinpäätös 2010 Lemminkäinen Oyj Tilinpäätös 21 Toimintaympäristö 21 Kotimaa Kasvua asuntorakentamisessa Liike- ja toimitilarakentamisessa pohja saavutettu Korjausrakentaminen jatkoi kasvuaan Talotekniikassa kilpailu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008 Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008 Toimintaympäristön epävarmuus kasvaa Kotimaa Asuntojen kysyntä laskenut voimakkaasti, liike- ja toimitilarakentamisen kasvu taittunut Infrarakentamisen ja Talotekniikan näkymät

Lisätiedot

Lemminkäinen Oyj. 13.2.2012 Sijoittajalounas/Pohjola Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki

Lemminkäinen Oyj. 13.2.2012 Sijoittajalounas/Pohjola Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Lemminkäinen Oyj 13.2.2012 Sijoittajalounas/Pohjola Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Sisältö Lemminkäinen lyhyesti Strategia ja tehostamistoimenpiteet Toimintaympäristö Tulos ja taloudellinen asema 2011

Lisätiedot

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-3/2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-3/2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Lemminkäinen Oyj Osavuosikatsaus 1-3/211 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Keskeistä tammi-maaliskuun osavuosikatsauksessa Alkuvuoden tappio johtuu infratoiminnan kausiluonteisuuudesta. Työkausi on jo osin

Lisätiedot

Lemminkäinen-konserni Tilinpäätöstiedote 2012 Tehostamistoimet purivat, kannattavuus parani ja tase vahvistui

Lemminkäinen-konserni Tilinpäätöstiedote 2012 Tehostamistoimet purivat, kannattavuus parani ja tase vahvistui Lemminkäinen-konserni Tilinpäätöstiedote 2012 Tehostamistoimet purivat, kannattavuus parani ja tase vahvistui 1 7.2.2013 Tilinpäätöstiedote 2012 Lemminkäisen neljä toimialaa Markkina-alue: Suomi Kansainväliset

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2011: Tilauskanta ennätyskorkealla, infrarakentamisessa hyvä vire

LEMMINKÄISEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2011: Tilauskanta ennätyskorkealla, infrarakentamisessa hyvä vire LEMMINKÄISEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2011: Tilauskanta ennätyskorkealla, infrarakentamisessa hyvä vire Keskeistä huhti-kesäkuussa 2011 verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon: - Tilauskanta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-3/2011 5.5.2011

Osavuosikatsaus 1-3/2011 5.5.2011 1 (23) LEMMINKÄISEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2011: Näkymät loppuvuodelle hyvät - Tilauskanta maaliskuun lopussa oli 1 471,7 milj. euroa (1 296,3). Kasvua viime vuoden vastaavasta ajankohdasta 14 %.

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2014. Tehostamistoimenpiteillä vahvempi tase ja parempi kannattavuus

Tilinpäätöstiedote 2014. Tehostamistoimenpiteillä vahvempi tase ja parempi kannattavuus Tilinpäätöstiedote 2014 Tehostamistoimenpiteillä vahvempi tase ja parempi kannattavuus Taloudellinen kehitys Tase, rahoitus ja rahavirta Näkymät ja ohjeistus Segmenttikatsaukset 2 Toimintaympäristö vuonna

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 3/2015. Tase vahvistui ja kassavirta oli selvästi positiivinen

Osavuosikatsaus 1 3/2015. Tase vahvistui ja kassavirta oli selvästi positiivinen Osavuosikatsaus 1 3/215 Tase vahvistui ja kassavirta oli selvästi positiivinen Taloudellinen kehitys Tase, rahoitus ja rahavirta Näkymät ja ohjeistus Toimintaympäristö Q1/215 Suomi Käynnissä suuria infrahankkeita.

Lisätiedot

Kannattavuus parani ja tilauskanta vahvistui.

Kannattavuus parani ja tilauskanta vahvistui. LEMMINKÄISEN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012: Kannattavuus parani ja tilauskanta vahvistui. Tammi-maaliskuu 2012 verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon: - Liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 328,0 milj.

Lisätiedot

Kilpailukyky vahvistui ja kannattavuus parani selvästi

Kilpailukyky vahvistui ja kannattavuus parani selvästi 9.2.2012 1(36) LEMMINKÄISEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2011: Kilpailukyky vahvistui ja kannattavuus parani selvästi Keskeistä loka-joulukuussa 2011 verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon: Viimeisellä

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2012:

LEMMINKÄISEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2012: [1] LEMMINKÄISEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2012: Tehostamistoimet purivat; kannattavuus parani ja tase vahvistui Vuosi 2012 verrattuna edellisvuoteen - Liikevaihto kasvoi 4 % ja oli 2 267,6 milj. euroa (2 183,9).

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2015

Osavuosikatsaus 1-6/2015 Osavuosikatsaus 1-6/215 Taloudellinen kehitys Tase, rahoitus ja rahavirta Näkymät ja ohjeistus Toimintaympäristö vuonna 215 Suomi Käynnissä suuria infrahankkeita. Hintakilpailu tiukentunut. Öljyn alhainen

Lisätiedot

7,/,13bb7g67,('27( 1.1. 31.

7,/,13bb7g67,('27( 1.1. 31. 1.1. 31. Tehostamistoim Lemminkäisen tilinpäätöstiedote 2014: Tehostamistoimenpiteillä vahvempi tase ja parempi kannattavuus Loka joulukuu 2014 (10 12/2013) Liikevaihto oli 608,3 milj. euroa (580,0). Liikevoitto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-9/2014. Suunnanmuutos etenee suunnitelmien mukaan

Osavuosikatsaus 1-9/2014. Suunnanmuutos etenee suunnitelmien mukaan Osavuosikatsaus 1-9/2014 Suunnanmuutos etenee suunnitelmien mukaan Uusi raportointirakenne 1.1.2015 alkaen Infrarakentaminen Liikevaihdon jakautuminen vuonna 2013 Päällystys Infraprojektit - Päällystys

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2012. Yhtiön vakavaraisuus ja rahoitusasema vahvistuivat

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2012. Yhtiön vakavaraisuus ja rahoitusasema vahvistuivat Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2012 Yhtiön vakavaraisuus ja rahoitusasema vahvistuivat 1 Sisältö Katsauskauden tulos Taloudellinen tilanne Näkymät ja ohjeistus Toimialat 2 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2012 Katsauskauden

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 25.3.2015

Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 25.3.2015 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 25.3.2015 1 Suomi Norja Ruotsi Tanska Baltia Kalliorakentaminen Pohja- ja insinööri rakentaminen Pääkaupunkiseutu Muut alueet Infrarakentaminen Talonrakentaminen

Lisätiedot

YIT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 8.00

YIT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 8.00 YIT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 8.00 1 YIT:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2010: KANNATTAVUUS PARANI EDELLISVUODESTA JA TILAUSKANNAN LASKU PYSÄHTYI Kannattavuus parani viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Lisätiedot

Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten

Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten Vuosikertomus 2009 Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten rakennusmestarien erikoisliikkeeksi ja aliurakoitsi

Lisätiedot

YIT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 4.2.2010 klo 8.00

YIT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 4.2.2010 klo 8.00 YIT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 4.2.2010 klo 8.00 1 YIT:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2009: LIIKEVOITTO PARANI JOKAISELLA VUOSINELJÄNNEKSELLÄ - VUONNA 2010 YIT ARVIOI LIIKEVAIHDON KASVAVAN JA TULOKSEN ENNEN

Lisätiedot

Tilinpäätös 2012 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLLYSLUETTELO

Tilinpäätös 2012 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS 2012 Tilinpäätös 2012 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 2012... 85 Toimialakatsaukset... 88 Konsernin tuloslaskelma (IFRS)... 94 Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS)...

Lisätiedot

SRV Rakentavasti erilainen

SRV Rakentavasti erilainen SRV Rakentavasti erilainen Osavuosikatsaus 1-9/2009 11.11.2009 Hannu Linnoinen Vt. toimitusjohtaja Hannu Linnoinen 1 1-9/2009 lyhyesti SRV:n liikevaihto 264,9 meur (415,5 Me 1-9/08) SRV:n liikevoitto 7,2

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus 1.1.-31.12.2006

Hallituksen toimintakertomus 1.1.-31.12.2006 Hallituksen toimintakertomus 1.1.-31.12.2006 44 Rakennusmarkkinat Kotimaisen rakentamisen myönteinen kehitys jatkui vuonna 2006, ja rakentamisen kokonaismäärä kasvoi noin 4,5 %. Rakennusalan suhdannenäkymät

Lisätiedot

SRV Rakentavasti erilainen

SRV Rakentavasti erilainen SRV Rakentavasti erilainen Osavuosikatsaus 1-3/2010 5.5.2010 Hannu Linnoinen Toimitusjohtaja SRV JULKINEN Hannu Linnoinen 1 1-3/2010 lyhyesti SRV:n liikevaihto 95,0 meur (87,0 Me 1-3/09) SRV:n liikevoitto

Lisätiedot

SRV Rakentavasti erilainen

SRV Rakentavasti erilainen SRV Rakentavasti erilainen Tilinpäätös 1-12/2008 11.2.2009 Eero Heliövaara Toimitusjohtaja Hannu Linnoinen 1 1-12/2008: SRV menestyi tiukassa markkinatilanteessa t Konsernin liikevoitto 32,9 milj. euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 9/2013

Osavuosikatsaus 1 9/2013 Osavuosikatsaus 1 9/2013 YIT:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013: Strategian toteuttaminen etenee haastavassa markkinaympäristössä Osavuosikatsauksen tekstiosa kuvaa rakentamisliiketoimintaa, eli osittaisjakautumisen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2010 HAASTAVA ENSIMMÄINEN VUOSINELJÄNNES Liikevaihto 101,1 (106,9) milj. euroa,

Lisätiedot