Osavuosikatsaus 1-9/2014. Suunnanmuutos etenee suunnitelmien mukaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus 1-9/2014. Suunnanmuutos etenee suunnitelmien mukaan"

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus 1-9/2014 Suunnanmuutos etenee suunnitelmien mukaan

2 Uusi raportointirakenne alkaen Infrarakentaminen Liikevaihdon jakautuminen vuonna 2013 Päällystys Infraprojektit - Päällystys - Kiviaines - Maarakennus - Pohjarakentaminen - Insinöörirakentaminen - Kalliorakentaminen Suomen talonrakentaminen Venäjän toiminnot 29 % Infraprojektit 8 % 13 % Päällystys 50 % Suomen talonrakentaminen Venäjän toiminnot 2

3 Lemminkäisen johtoryhmä alkaen President & CEO Casimir Lindholm s CFO Ilkka Salonen s EVP, Paving, Robert Blumberg 1) s EVP, Russian operations Maaret Heiskari s.1966 EVP, Infra projects Harri Kailasalo s EVP, BC Finland Pauli Mäkelä s EVP, HR Tania Jarret s ) Aloittaa tehtävässään

4 Taloudellinen kehitys Tase, rahoitus ja kassavirta Näkymät ja ohjeistus Segmenttikatsaus

5 Toimintaympäristö Lemminkäisen päämarkkina-alueilla vuonna 2014 Suomi Käynnissä suuria infrahankkeita Päällystysvolyymit samalla tasolla kuin viime vuonna Asuntomyynti hidastunut selvästi Skandinavia Infrarakentamisessa kysyntä hyvä Leuto talvi ja useat teiden kunnossapitohankkeet tukivat päällystystä Tiukka kilpailu Venäjä ja Baltian maat Comfort-luokan asuntojen kysyntä säilyi hyvällä tasolla Yleinen markkinatilanne epävarma, toimintaympäristön ennustaminen hankalaa Baltiassa rakentaminen vakaata 5

6 Avainluvut Avainluvut, IFRS Q3/ 2014 Q3/ 2013 Muutos Q1-Q3/ 2014 Q1-Q3/ 2013 Muutos 1-12/ 2013 Liikevaihto M 646,4 704,1-57, , ,1-3, ,1 Käyttökate M 54,7 78,0-23,3 69,5 47,5 22,0-44,7 1) Liikevoitto M 38,7 62,5-23,8 36,2 13,7 22,5-89,3 1) % liikevaihdosta % 6,0 8,9 2,5 1,0-4,4 Tulos ennen veroja M 23,2 54,7-31,5 6,1-5,8 11,9-116,1 1) Jatkuvien toimintojen tulos M 16,1 41,8-25,7 1,2-5,6 6,8-96,2 1) Lopetettujen toimintojen tulos M 0,1-0,6 0,7 23,3-2,1 25,4 2,7 Tulos/osake 0,62 2,02-1,40 0,81-0,61 1,42-5,06 2) Liiketoiminnan kassavirta M 80,0 108,5-46,9 3) 30,2 8,3 1) Sisältää kertaerät: Käräjäoikeuden päätös asfalttikartellin vahingonkorvauksista 65,6 milj. euroa sekä pääosin liikekiinteistöjen arvonalentumiskirjauksia 19,8 milj. euroa 2) Sisältää kertaerät: Käräjäoikeuden päätös asfalttikartellin vahingonkorvauksista -3,35 euroa/osake sekä pääosin liikekiinteistöjen arvonalentumiskirjauksia -1,01 euroa/osake 3) Sisältää asfalttikartelliin maksettuja vahingonkorvauksia 60 milj. euroa 6

7 Katsauskausi lyhyesti Tammi-syyskuun tulos selvästi viime vuotta edellä Norja paransi eniten Venäjän tulos hyvä Suomen talonrakentamisessa haasteita 30 milj. euron osakeanti syyskuussa 2014 Korollinen nettovelka pienentynyt noin 70 milj. eurolla vertailukaudesta Muutokset johdossa ja kehityshankkeet jatkuivat 7

8 Toimenpiteet kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamiseksi Deliver 2014 Painopisteet Toiminnan tehostaminen Norjassa ja Venäjällä Kustannusrakenteen keventäminen kaikissa toimintamaissa 30 milj. euron vuotuiset säästöt kiinteissä kustannuksissa Vuodelle 2014 säästöt ovat 10 milj. euroa Kehityshankkeet Tarjousprosessin parantaminen Projektiseurannan ja vaateiden hallinnan kehittäminen Kaluston optimointi Talvisuunnittelu 8

9 Liikevaihdon jakautuminen Konsernin liikevaihto 1-9/2014 oli milj. euroa (1 440). Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 3 %. Talonrakentaminen Liikevaihto liiketoiminnoittain 1-9/ % 50 % Päällystys Liikevaihto valuutoittain 1-9/2014 DKK RUB 4 % 8 % SEK 12 % EUR NOK 15 % 61 % 15 % Infraprojektit Valuuttakurssimuutosten vaikutukset 1-9/14 vs 1-9/13: NOK: -17M, RUB: -17M, SEK -9M /2014 Osavuosikatsaus

10 Vertailukaudella (Q3/14) vahva tulos Liikevaihto vuosineljänneksittäin (milj. euroa) Q3/14 liikevaihto hieman alhaisempi Q3/14 liikevaihto hieman edellisvuosia pienempi Valuuttakurssivaikutus vertailukauteen oli -19 M Q112 Q212 Q312 Q412 Q113 Q213 Q313 Q413 Q114 Q214 Q314 Liikevoitto vuosineljänneksittäin ja kumulatiivisesti (milj. euroa) /12: 26M /13: 24 14M Q112 Q212 Q312 Q412 Q113 Q213 Q313 Q413 Q114 Q214 Q314 *) Q413 Liikevoitto ei sisällä kertaeriä (85 M ) 1-9/14: 36M Q3/14 liikevoitto laski, Q1-Q3/14 selvästi parempi edellisvuosiin verrattuna Q3/2013 liikevoitto poikkeuksellisen vahva, mikä johtui päällystyskauden viivästymisestä Tehostamistoimenpiteet etenkin Norjassa ja Venäjällä näkyivät koko vuoden tuloskehityksessä Huom! Talotekniikan myyntivoitto (24 M ) ei sisälly lukuihin /2014 Osavuosikatsaus

11 EBIT-silta 7-9/2014 ja 1-9/ Konserni Infra Talo,FIN Venäjä Muut Konserni Q3/13 Q3/ Konserni Infra Talo, FIN Venäjä Muut Konserni 1-9/13 1-9/ M -12M -7M +5M -10M M +3M M -8M M Q3/2013 vs. Q3/ /2013 vs. 1-9/2014 Infra: Vahva Q3/13, kannattavuus heikkeni Baltiassa ja Ruotsissa Talo,FIN: Asuntomyynti laski, vähemmän valmistuneita kohteita, 3 M alaskirjaus Venäjä: 200-asunnon kohteen valmistuminen 0 14 M 36 M Infra: Norjan tulosparannus, infraprojektit Suomessa Talo,FIN: Useita valmistumisia, kiinteiden kulujen väheneminen, hankkeet PKseudulla Venäjä: Omaperusteinen asuntotuotanto, urakoinnin parantunut katetaso Vuonna 2014 tehostamiseen liittyvät toimenpiteet kasvattivat konsernin muita kuluja. 11

12 Tilauskanta oli 1,9 mrd. euroa Venäjän toiminnot Suomen talonrakentaminen Infrarakentaminen Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q3/13 Q3/14 Muutokset tilauskannassa Q3/13 vs. Q3/14: + Suomen talonrakentaminen (mm. Eduskuntatalon ja Sibelius-Akatemian peruskorjaus) + Suuret infrahankkeet Suomessa (mm. Länsimetro, Tampereen rantatunneli) Asuntorakentaminen Venäjällä 12

13 Taloudellinen kehitys Tase, rahoitus ja kassavirta Näkymät ja ohjeistus Segmenttikatsaus

14 Toimenpiteet taseen vahvistamiseksi Velkamaturiteetin pidentäminen Talotekniikan myynti 100 milj. euron sitoutumisohjelma Ei osinkoja 5-vuoden 100 milj. euron jvk-laina 10/2014 erääntyvän 60 milj. euron jvklainan jälleenrahoittaminen. Kauppa päätökseen Q2/2014 Velaton kauppahinta 60 milj. euroa 24 milj. euron myyntivoitto 30 M osakeanti Ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen ja omaisuuserien myyni 70 milj. eurolla 15 M saavutettu Q3/2014 lopussa Vuodelta 2014 ei makseta osinkoja ilman tiettyjen lainanantajien suostumusta 14

15 Liiketoiminnan kassavirta negatiivinen Liiketoiminnan kassavirta vuosineljänneksittäin, milj. euroa 137 Liiketoiminnan kassavirta, rullaava 12 kk, milj. euroa Q112 Q212 Q312 Q412 Q113 Q213 Q313 Q413 Q114 Q214 Q314 Liiketoiminnan kassavirta 1-9/2014 oli -47 milj. euroa (30 M ), joka sisältää tammikuussa 2014 maksetut asfalttikartelliin liittyvät vahingonkorvaukset, 60 milj. euroa. 15

16 Parantunut omavaraisuusaste ja nettovelkaantumisaste Omavaraisuusaste, % Nettovelkaantumisaste, % Q212 Q312 Q412 Q113 Q213 Q313 Q413 Q114 Q214 Q314 Q212 Q312 Q412 Q113 Q213 Q313 Q413 Q114 Q214 Q314 Oma pääoma sisältää hybridilainaa: 69 M ajalla Q2/12 Q4/13 ja ajalla Q1/14 Q3/ M. Jos hybridilaina käsiteltäisiin velkana omavaraisuusaste olisi 22 % ja nettovelkaantumisaste 126 % Q3/14 16

17 Korollinen nettovelka pieneni vertailukaudesta Likvidit varat, milj. euroa Korollinen nettovelka, milj. euroa : Q212 Q312 Q412 Q113 Q213 Q313 Q413 Q114 Q214 Q *) Sisältää 132 M projektilainoja, jotka eivät tule yhtiön maksettavaksi. Todellinen uudelleenrahoitettava lyhytaikainen velka on 160M Korollinen nettovelka 434 M, josta 142 M (137) pitkäaikaista 292 M *) (346) lyhytaikaista Nettorahoituskustannukset Q1-Q3/ M (20) Lainasaamisten alaskirjaukset (7M ) Uudelleen neuvotellut rahoitussopimuksen ehdot toukokuussa 2014 Kasvaneet ruplan valuuttasuojauskustannukset Korkojohdannaisten arvostus Huom! Hybridilainan korkokulut vaikuttavat EPS:iin ja omaan pääomaan 17

18 Velkasalkun maturiteetti pidentynyt. Projektilainojen osuus kasvoi. Korollinen nettovelka oli 434 M (483 M ) M 300 Rahoituksen maturiteetti Projketilainat 132 M 1) Yritystodistukset 94 M % % 3% 12% Lainat rahoituslaitoksilta ja TyEL-lainat 9M Joukkovelkakirjalainat 144 M 33% 33 % pitkäaikaista 67 % lyhytaikaista Rahoitusleasingvelat 53 M Muut lainat 2) 3) Hybridilainat 3) Syndikoitu luottolimiitti Jvk-lainat 1) Projektilainat siirtyvät asunto-osakkeen ostajalle ja asunto-osakeyhtiölle, asunnon/kiinteistön luovutuksen yhteydessä. 2) Ei sisällä projektilainoja (132M ), jotka eivät tule yhtiön maksettavaksi 3) Hybridilaina ja syndikoitu luottolimiitti eivät sisälly korolliseen nettovelkaan 18

19 Taloudellinen kehitys Tase, rahoitus ja kassavirta Näkymät ja ohjeistus Segmenttikatsaus

20 Markkinanäkymät Talonrakentaminen Infrarakentaminen Päällystys Suomi Norja Ruotsi Venäjä *) Kasvaa Vakaa Laskee Tanska Baltian maat 20 *) Sisältää merkittävän taloudellisen ja poliittisen riskin. Lähteet: Eurconstruct, yhtiön oma arvio

21 Jatkuvien toimintojen ohjeistus vuodelle 2014 säilyy ennallaan Lemminkäinen arvioi, että vuoden 2014 liikevaihto jää 2013 tasosta, mutta liikevoitto paranee selvästi vuoden 2013 liikevoitosta (ilman kertaeriä) liikevaihto: milj. euroa 2013 liikevoitto: -4 milj. euroa (ilman kertaeriä) 21

22 Yhteenveto: Suunnanmuutos käynnissä Suunnanmuutos etenee suunnitellusti: Hyviä tuloksia Norjasta ja Venäjältä Suomen talonrakentamisessa haasteita asuntomyynti jatkaa hiipumistaan? Vahva tilauskanta Toimenpiteet taseen vahvistamiseksi Tehdyt toimenpiteet: talotekniikan myynti, jvk-laina, osakeanti Käynnissä olevat toimenpiteet: Ydinliiketoimintaan kuulumattomien omaisuuserien ja liiketoimintojen myynti, käyttöpääoman optimointi Käynnissä olevat kehityshankkeet Esim. tarjousprosessi, projektiseuranta ja vaateiden hallinta, kaluston optimointi 22

23 Taloudellinen kehitys Tase, rahoitus ja kassavirta Näkymät ja ohjeistus Segmenttikatsaus

24 Infrarakentaminen Liikevaihto, M 9,8 Liikevoittoprosentti,% 7,8 4, Q3/2013 poikkeuksellisen vahva päällystyskauden myöhäisen aloituksen johdosta Valuuttakurssien vaikutus Q3/14: Liikevaihto -10M, liikevoitto -1 M -0,6-7,6-12, /2014 tulos selvästi viime vuotta edellä: Kustannusrakenne ja organisaatiomuutokset paransivat Norjan tulosta Suuret infrahankkeet Suomessa Haasteita Ruotsissa ja Latviassa Tilauskanta katsauskauden lopussa 851 M (836). Uudet tilaukset Q3/14 oli 162 M (320). -26, Q113 Q213 Q313 Q413 Q114 Q214 Q /2013 Liikevaihto M Liikevoitto -13 M Liikevoittoprosentti -1,0 % Skandinavia Liikevaihto maittain 1-9/2014 Baltian maat 10% 49% 41% Suomi Liikevaihto liiketoiminnoittain 1-9/2014 Infraprojektit muut 8% 22% 70% Päällystys 24

25 Suomen talonrakentaminen 3,3 Liikevaihto, M -1,7 5,0-2, Q113 Q213 Q313 Q413 Q114 Q214 Q /2013 Liikevaihto 593 M Liikevoitto 5 M Liikevoittoprosentti 0,8 % Liikevoittoprosentti,% 5,3 4,4 0, Q3/2014 heikkeni Asuntomyynnin hidastuminen ja vähäinen määrä valmistuneita kohteita Vanhaan työyhteenliittymään liittyvä alaskirjaus (3 M ) Q1-Q3/14 tulos vertailukautta edellä Nykyinen myyntitahti johtaa myymättömien asuntojen määrän kasvuun vuoden 2014 lopussa. Tonttivaranto oli 84 M (99) Tilauskanta kauden lopussa oli 846M (661 M ). Uusia tilauksia Q3/14 oli 221 M (117). 25

26 Nykyinen myyntivauhti kasvattaa valmiiden asuntojen varastoa Rakenteilla olevat ja myymättömät asunnot katsauskauden lopulla, kpl Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Myymättä, rakenteilla olevat Myymättä, valmistuneet Rakenteilla olevat Asuntoaloitukset ja myydyt asunnot katsauskauden aikana, kpl Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Asuntoaloitukset Myydyt Asuntomyynti selvästi laskussa Valmistuneiden myymättömien asuntojen määrä kasvaa 496 valmistunutta asuntoa Q3/14 lopussa. Vuonna valmistuu arviolta noin asuntoa. 26

27 Venäjän toiminnot -18,8 Liikevaihto, M 1,2 8,6-6,6-8, Q113 Q213 Q313 Q413 Q114 Q214 Q /2013 Liikevaihto 165 M Liikevoitto -0,3 M Liikevoittoprosentti -0,2 % Liikevoittoprosentti,% 1,2 16, Selvä tulosparannus Q3/14 Omaperusteisen asuntokohteen, Aino2 (206 asuntoa), valmistuminen Pietarissa Paremmat katteet urakoinnissa Useita kannattavia teiden ja siltojen erikoispäällysteprojekteja Valuuttakurssivaihtelun vaikutukset Q3/14: Liikevaihto -9M, liikevoitto - 1,7 M Venäjälle sitoutuneen pääoman määrä oli 77 M (93) Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 214 M (383 M ). Uusia tilauksia Q3/14: 6 M (102). 27

28 Pietarissa asuntomyynti sujunut toistaiseksi suunnitelmien mukaan Rakenteilla olevat ja myymättömät asunnot katsauskauden lopulla, kpl Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/ Myymättä, rakenteilla olevat Myymättä, valmistuneet Rakenteilla olevat Asuntoaloitukset ja myydyt asunnot katsauskauden aikana, kpl Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/ Aino2:n (200 asuntoa) valmistuminen Q3/14 Asuntomyynti sujunut hyvin epävarmasta tilanteesta huolimatta Kolmasosa Lemminkäisen asiakkaista rahoittaa oston asuntolainalla. Vaihtoehtoja kuluttajamyynnille selvitetään aktiivisesti. Asuntoaloitukset Myydyt 28

29 /2014 Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2012. Yhtiön vakavaraisuus ja rahoitusasema vahvistuivat

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2012. Yhtiön vakavaraisuus ja rahoitusasema vahvistuivat Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2012 Yhtiön vakavaraisuus ja rahoitusasema vahvistuivat 1 Sisältö Katsauskauden tulos Taloudellinen tilanne Näkymät ja ohjeistus Toimialat 2 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2012 Katsauskauden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015: Tase vahvistui, onnistumisia isoissa projekteissa

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015: Tase vahvistui, onnistumisia isoissa projekteissa Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015: Tase vahvistui, onnistumisia isoissa projekteissa Luvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin mainita. Tammi-maaliskuu 2015 (toimialaraportointi,

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2014: Vahva kassavirta käänsi nettovelan laskuun

Tilinpäätöstiedote 2014: Vahva kassavirta käänsi nettovelan laskuun Tilinpäätöstiedote 2014: Vahva kassavirta käänsi nettovelan laskuun Luvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin mainita. Loka-joulukuu 2014 (toimialaraportointi, POC)

Lisätiedot

SUURHANKKEIDEN ALOITUKSET KASVATTIVAT TILAUSKANTAA: SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015

SUURHANKKEIDEN ALOITUKSET KASVATTIVAT TILAUSKANTAA: SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 1 (27) SRV YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 07.05.2015, klo 8.30 SUURHANKKEIDEN ALOITUKSET KASVATTIVAT TILAUSKANTAA: SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Katsauskausi 1.1. 31.3.2015 lyhyesti: SRV:n liikevaihto

Lisätiedot

SRV Rakentavasti erilainen

SRV Rakentavasti erilainen SRV Rakentavasti erilainen Tilinpäätös 1-12/2008 11.2.2009 Eero Heliövaara Toimitusjohtaja Hannu Linnoinen 1 1-12/2008: SRV menestyi tiukassa markkinatilanteessa t Konsernin liikevoitto 32,9 milj. euroa

Lisätiedot

YHTEENVETO VUODEN 2012 TULOKSESTA

YHTEENVETO VUODEN 2012 TULOKSESTA CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 VAHVA KASSAVIRTA, TULOSTAVOITTEET SAAVUTETTIIN 1-12/2012 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): - Liikevaihto 688,4 (679,9) milj. euroa;

Lisätiedot

DESTIA GROUPIN JA DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA

DESTIA GROUPIN JA DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA DESTIA GROUPIN JA DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA 2014 1 (18) Destia Oy:n emoyhtiö on Destia Group Oyj, joka perustettiin Destian omistusjärjestelyn yhteydessä ja joka omistaa 100 prosenttisesti

Lisätiedot

DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU

DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2015 1 (17) Destia Group Oyj on Destia Oy:n emoyhtiö, joka perustettiin Destian omistusjärjestelyn yhteydessä ja joka omistaa 100 prosenttisesti Destia Oy:n osakkeet.

Lisätiedot

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 1 OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 AFFECTO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 Liikevaihto 25,7 27,5 103,0 Segmenttien

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 OSAVUOSIKATSAUS /2013 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 VAIKEA VUOSINELJÄNNES, KUSTANNUSLEIKKAUSTEN VAIKUTUKSET TOTEUTUMASSA 1-3/2013 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2010 VAHVISTUNEET MARKKINAT, KANNATTAVUUS PARANI Liikevaihto 345,7 (331,3) milj.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2015. Tulos ja kassavirta paranivat

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2015. Tulos ja kassavirta paranivat OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2015 Tulos ja kassavirta paranivat 27.4.2015 Osavuosikatsaus 1-3/2015 Ensimmäinen neljännes Liikevaihto oli 15 468 (9 521) milj. Ruotsin kruunua Liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen

Lisätiedot

YIT hallittua ja kannattavaa kasvua kehittyviltä markkinoilta länsimaisella hyvällä hallinnointitavalla

YIT hallittua ja kannattavaa kasvua kehittyviltä markkinoilta länsimaisella hyvällä hallinnointitavalla Respublikanskaya, Pietari, Venäjä YIT hallittua ja kannattavaa kasvua kehittyviltä markkinoilta länsimaisella hyvällä hallinnointitavalla Oulunseudun Osakesäästäjät ry Sijoituskerho, 1.12.2014 Marcus Lindell,

Lisätiedot

SRV Elämäsi rakentaja

SRV Elämäsi rakentaja SRV Elämäsi rakentaja Osavuosikatsaus 1-6/2014 Jukka Hienonen Toimitusjohtaja 6.8.2014 1 Liiketoiminnalla kolme tukijalkaa Toimitilarakentaminen 63 %* Kotimaan liiketoiminta 91 % konsernin liikevaihdosta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2013

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2013 Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2013 Toimitusjohtaja Juhani Pitkäkoski 26.7.2013 Sisällys Taloudellinen kehitys Kehitys liiketoimintaalueittain Rahoitusasema Markkinanäkymät ja tulosohjeistus -konserni Oyj

Lisätiedot

YIT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 8.00

YIT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 8.00 YIT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 8.00 1 YIT:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2010: KANNATTAVUUS PARANI EDELLISVUODESTA JA TILAUSKANNAN LASKU PYSÄHTYI Kannattavuus parani viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2013

Tilinpäätöstiedote 2013 Tilinpäätöstiedote 2013 1 CAVERION OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 28.1.2014 KLO 8.00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2013 Käyttökate paranee suunnitelmien mukaisesti viimeisen vuosineljänneksen vahva

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 KANNATTAVUUS PARANI TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ 1-6/2013 (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): Liikevaihto 308,6 (321,4) milj. euroa; muutos -4,0 %. Liikevaihdon muutos

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote RAHAVIRTOJEN KASVU TUKI VAHVAA TASETTA

Tilinpäätöstiedote RAHAVIRTOJEN KASVU TUKI VAHVAA TASETTA Tilinpäätöstiedote RAHAVIRTOJEN KASVU TUKI VAHVAA TASETTA 2 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI JOULUKUU 2013: RAHAVIRTOJEN KASVU TUKI VAHVAA TASETTA TAMMI JOULUKUU

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi Osavuosikatsaus Q1 Tammi maaliskuu 2012 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 26.4.2012 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia

Lisätiedot

Uponorin orgaaninen kasvu jatkui vahvana

Uponorin orgaaninen kasvu jatkui vahvana OSAVUOSIKATSAUS 2011 10.8.2011 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2011 Uponorin orgaaninen kasvu jatkui vahvana Päämarkkinoiden kasvu hiljeni Saksaa lukuunottamatta Kohonneet ostohinnat painoivat niin talo- kuin yhdyskuntatekniikkaakin

Lisätiedot

TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA. Keskeistä neljännekseltä:

TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA. Keskeistä neljännekseltä: TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA Keskeistä neljännekseltä: Liikevaihto oli 14,2 milj. euroa (15,5) Bruttokate oli 9,0 milj. euroa (9,7)

Lisätiedot

tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2012

tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2012 Citycon Oyj tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2012 Citycon lyhyesti Citycon keskittyy kauppakeskusliiketoimintaan Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiö johtaa ja kehittää kauppakeskuksiaan aktiivisesti ammattitaitoisen

Lisätiedot

Panostaja Oyj 1Q 2014. CEO Juha Sarsama CFO Simo Mustila

Panostaja Oyj 1Q 2014. CEO Juha Sarsama CFO Simo Mustila Panostaja Oyj 1Q 2014 1 CEO Juha Sarsama CFO Simo Mustila Sisältö 1. 1Q 2014 2. Liiketoimintasegmentit 3. Markkinanäkymät 4. Vindea Liitteet 2 1 1Q 2014 3 1Q 2014 KESKEISET TAPAHTUMAT JA TALOUDELLINEN

Lisätiedot

Myönteinen kehitys jatkui IT-palveluissa

Myönteinen kehitys jatkui IT-palveluissa Q2 Osavuosikatsaus 2/ Tammi kesäkuu Myönteinen kehitys jatkui IT-palveluissa IT-palveluiden orgaaninen kasvu paikallisissa valuutoissa lähes 3 % Hyvä kannattavuuskehitys jatkui poikkeuksellisesta projektikustannuksesta

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n tilinpäätöstiedote 2014

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n tilinpäätöstiedote 2014 Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.30 Oriola-KD Oyj:n tilinpäätöstiedote 2014 Jatkuvien toimintojen taloudellinen kehitys loka- joulukuussa 2014 Liikevaihto kasvoi 1,9 % ja oli 417,7 (409,8)

Lisätiedot

Hyvä kannattavuuskehitys jatkui rohkaisevaa kasvua IT-palveluissa

Hyvä kannattavuuskehitys jatkui rohkaisevaa kasvua IT-palveluissa Q1 2014 Osavuosikatsaus 1/2014 Tammi maaliskuu Hyvä kannattavuuskehitys jatkui rohkaisevaa kasvua IT-palveluissa IT-palveluissa orgaaninen kasvu paikallisissa valuutoissa 3 % Hyvä kehitys Konsultointi

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta Osavuosikatsaus Q2 Tammi kesäkuu 2014 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 25.7.2014 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta

Lisätiedot

Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten

Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten Vuosikertomus 2009 Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten rakennusmestarien erikoisliikkeeksi ja aliurakoitsi

Lisätiedot

Oriola-KD The Channel for Health

Oriola-KD The Channel for Health Oriola-KD The Channel for Health Sijoitus Invest 14 12.-13.11.2014 Oriola-KD tänään Liikevaihto 2013 2,6 miljardia euroa Ruotsi 50 % Venäjä 33 % Suomi ja Baltia 17 % Henkilöstö 4700 työntekijää Venäjä

Lisätiedot