Lemminkäinen Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lemminkäinen Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2009"

Transkriptio

1 Lemminkäinen Oyj Osavuosikatsaus 1-6/29

2 Toimintaympäristö 29 Kotimaa Asuntorakentamisessa pääpaino vuokra-asuntotuotannossa Toimitilarakentamisessa vähän omaperusteisia hankealoituksia Asuntomyynti piristynyt viime vuoden lopusta Infrarakentamisessa tarvetta lisäelvytystoimenpiteille Korjausrakentamisessa kysyntä vakaa Muut maat Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa infrarakentamisen kysyntä hyvä mittavien elvytystoimien johdosta Baltian maissa markkinatilanne haasteellinen, heikoin tilanne Latviassa Venäjällä asuntomyynti pysynyt alkuvuoden tasolla, rakentamisen kysyntä edelleen vähäistä

3 Keskeistä huhti-kesäkuussa 29: Lemminkäisen tuloskehitys odotusten mukainen, kesäkuu erityisen vilkas infrarakentamisessa ja rakennustuotteissa Tilauskannan lasku pysähtyi Sovitut rahoitusjärjestelyt tasapainottivat velkasalkun jakaumaa ja turvaavat likviditeettiä Useita uusia vuokra-asuntoaloituksia etenkin pääkaupunkiseudulla, vuoden ensimmäinen omaperusteinen asuntoaloituskohde Seinäjoella Toimitilarakentamisessa työkanta kasvoi selvästi

4 Avainluvut milj. euroa 1-6/29 1-6/28 4-6/29 4-6/28 Muutos (Q2/9 vs Q2/8) 1-12/28 Liikevaihto 881,6 1 9,8 544,6 645,9-16 % 2 481,8 Liikevoitto 21,5 32,1 3,1 37,6-2 % 123,2 Liikevoitto-% 2,4 2,9 5,5 5,8 5, Nettorahoituskulut 19,1 12,7 9,2 6,5 42 % 32,1 Tulos ennen veroja 2,4 19,4 2,9 31, -33 % 91, Tulos/osake, EUR -,8,71,8 1,3-38 % 3,28 Bruttoinvestoinnit 19,4 35,6 9,2 2,4-55 % 6,2 Liiketoiminnan rahavirta -7,6-174,6 14,8-112,3 24,6 Korollinen nettovelka (katsauskauden lopussa) 445,2 515,6 445,2 515,6-14 % 336,4

5 Tase Varat Oma pääoma ja velat Milj. euroa ,4 69,8 615,3 398,2 393,9 417,7 Milj. euroa , 586,5 486,7 456,5 591,7 556, ,7 294,3 3,2 12/28 6/28 6/ ,8 3,7 32,5 12/28 6/28 6/29 Pitkäaikaiset varat Rahoitusomaisuus Vaihto-omaisuus Oma pääoma Korottomat velat Korolliset velat Taseen tunnusluvut Taseen loppusumma, milj. euroa 1 333,2 1 32, , 1 413,3 Sijoitetun pääoman tuotto, % 3,6,2 4,7 17,7 Oman pääoman tuotto, %, -4,6 4,5 19,2 Omavaraisuusaste, % 26,3 25,7 23,9 26,2 Nettokäyttöpääoma, milj. euroa 486,5 476,5 541,8 411,4

6 Velkarakenne Korollisen velan (556,2 milj. euroa) jakauma : Projektilainat 76,8 M Muut lainat; 18,5 M Rahoitusleasing-velat 52,8 M Lainat rahoituslaitoksilta; 276,6 M Yritystodistukset 79,5 M TyEL-lainat 52 M Tunnusluvut (milj. euroa) 6/29 3/29 6/28 12/28 Korollinen velka, josta 556,2 65,1 591,7 586,5 - lyhytaikaista velkaa 288,4 486,7 473,3 467,7 - pitkäaikaista velkaa 267,8 118,4 118,3 118,8 Rahavarat 111, 154,5 76, 25,1 Nettorahoituskulut 19,1 9,8 12,7 32,1 Gearing, % 138,9 145,7 171,5 98,4

7 Konsernin liikevaihto ja liikevoitto Liikevaihto 742,5 638,5 648,5 655,7 645,9 551,9 544,6 328, 444,9 336, Liikevoitto 123,2 123,2 37,6 32,1 3,1 21, /28 1-6/29 4-6/28 4-6/29 Q1 Q2 Q3 Q4 Liikevaihto toimialoittain 1-6/29 (1-6/28) Liikevaihto maittain 1-6/29 (1-6/28) Rakennustuotteet; 56,4 M (7,8) Talotekniikka; 115,9 M (124,6) 6% 13% 33% 48% Infrarakentaminen; 3,2 M (351,4) Talonrakentaminen; 432,1 M (572,8) Suomi 658,3 M (88,3) 75% 15 % 7% 3% Muut Pohjoismaat 131, M (136,) Venäjä ja Baltian maat 63,7 M (83,4) Muut maat 28,6 M (63,1)

8 Tilauskanta Tilauskanta toimialoittain Tilauskanta maittain ,9 12, ,4 Milj. euroa ,4 32,6 85,8 41,2 84, 482,6 497,7 919,9 521,2 533, Milj. euroa , 14,6 2,8 159,2 193,7 124,3 78,8 83, Talonrakentaminen Talotekniikka Infrarakentaminen Rakennustuotteet Suomi Muut Pohjoismaat Muut maat Saatuja tilauksia Ajalla 4-6/29: - IKEA Tampere (18 milj. euroa) Katsauskauden jälkeen: - Kuopion elinkaarihanke (93,5 milj. euroa) - Cargotec Puola (22 milj. euroa) - Hämpin parkkiluola Tampere (26 milj. euroa)

9 Henkilöstö Henkilöstön määrä keskimäärin katsauskaudella oli (9 498) Ulkomailla työskentelevien osuus oli 31% (28) Loppuvuodesta 28 alkaneet vähennystoimenpiteet ovat tähän mennessä koskeneet noin 1 henkilöä Vähennyksiä eniten talonrakentamisessa ja rakennustuotteissa 8% Henkilöstö toimialoittain 1-6/29 (1-6/28) 12% 8% Rakennustuotteet; 732 (83) 9 % 29 % Talonrakentaminen; 2 48 (3 242) Talotekniikka; (1 971) 23 % 39 % Infrarakentaminen; (3 351)

10 Talonrakentaminen Keskeistä huhti-kesäkuussa 29 (vertailukausi 4-6/28): Liikevaihto oli 233,4 milj. euroa (295,7) ja liikevoitto 11,4 milj. euroa (9,2) Tulosta paransivat piristynyt asuntokauppa ja yksittäiset kiinteistökaupat Tilauskannan lasku pysähtyi Useita vuokra-asuntoaloituksia etenkin pääkaupunkiseudulla Toimitilarakentamisessa hyvä työkanta loppuvuodelle Muita merkittäviä hankkeita mm. Kuopion elinkaarihanke *), IKEA Tampere, Pauligin paahtimoalueen muuttaminen asuinalueeksi, Cargotec Puola *) *) jälkeen sovittuja urakoita Liikevaihto Liikevoitto ,5 4 69, ,8 432, /28 1-6/ ,6 21, /28 1-6/29

11 Lemminkäisen omaperusteinen asuntotuotanto KOTIMAA 1-6/29 1-3/29 1-6/ /28 Asuntoaloitukset Myydyt asunnot Valmistuneet Rakenteilla kauden lopussa, joista myymättömiä Valmiit myymättömät VENÄJÄ (JA RUOTSI) 1-6/29 1-3/29 1-6/ /28 Asuntoaloitukset 479 (8) 479 (8) Myydyt asunnot 5 (13) 22 (2) 17 (38) 61 (42) Valmistuneet (12) (12) Rakenteilla kauden lopussa, 323 (68) 313 (68) 57 (8) 36 (8) joista myymättömiä 212 (23) 23 (34) 553 (42) 245 (38) Valmiit myymättömät (2) (2) Kesäkuussa 29 käynnistettiin ensimmäinen omaperusteinen asuntokohde Seinäjoella (edellinen aloitus 7/28) Urakoituja asuntokohteita aloitettu vuonna 29 kaikkiaan 42 kpl Vuonna 28 Venäjällä keskeytettiin 264 asunnon rakentaminen

12 Infrarakentaminen Keskeistä huhti-kesäkuussa 29 (vertailukausi 4-6/28): Liikevaihto oli 228,3 milj. euroa (256,4) ja liikevoitto 14,1 milj. euroa (17,1) Päällystystoiminnassa kesäkuu erityisen vilkas Kallio- ja pohjarakentamisessa useita uusia urakoita (arvo n. 2 M ) Kotimaassa infrarakentamisen markkinatilannetta tukevat käynnistymässä olevat suuret hankkeet, kuntien talousahdinko saattaa vähentää kysyntää jo loppuvuonna Norjassa, Tanskassa ja Ruotsissa infrarakentamisen kysyntä pysynyt hyvänä runsaiden elvytystoimien johdosta Liikevaihto Liikevoitto ,3 351,4 3, /28 1-6/ ,2,7-3, /28 1-6/29

13 Lisäelvytystoimenpiteillä tarve kotimaan infrarakentamisessa URAKOITSIJOIDEN TARJOUSHALUKKUUS %-suhdannekyselyyn vastanneista Suomen korjausvelka jo nyt suuri Muiden Pohjoismaiden elvytystoimenpiteet moninkertaiset Suomeen verrattuna Suurten infrahankkeiden aikaistamisen vaikutukset jakautuvat ajalle Kuntien talousahdinko näkyy nopeasti mm. perustienpidossa 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % * ERITTÄIN MATALA MATALA NORMAALI KORKEA ERITTÄIN KORKEA *ennuste EK:n infra-alan urakoitsijoille suunnatun suhdannekyselyn mukaan (kevät 29): urakoitsijoiden kannattavuus heikentynyt kapasiteetin käyttöaste 74% (28: 85%) tilauskannan pituus 3,9kk (28: 8kk) 1 % 8 % MVR - URAKKATARJOUSTEN HINTATASO %-suhdannekyselyyn vastanneista rakennuttajista ERITTÄIN MATALA MATALA VTT:n suhdannekyselyn mukaan (kevät 29): kotimaan infrarakentaminen supistuu 4% vuonna 29 talonrakentamisen pohjatöiden vähetessä infrarakentaminen supistuu jopa 1% 6 % 4 % 2 % % NORMAALI KORKEA ERITTÄIN KORKEA Lähteet: EK, VTT, VM

14 Talotekniikka Keskeistä huhti-kesäkuussa 29 (vertailukausi 4-6/28): Liikevaihto oli 6,6 milj. euroa (68,) ja liikevoitto 2,6 milj. euroa (5,6) Liikevaihto oli 9% suurempi ja liikevoitto 4% parempi kuin tammi-maaliskuussa Tilauskannan katetaso on normaali Pääkaupunkiseudulla useita uusia taloteknisiä urakkasopimuksia ajalle Raaka-aineiden hinnat nousseet, taloteknisten hankkeiden koko ja määrä pienentynyt Huolto- ja kunnossapitotoiminnan kysyntä on pysynyt vakaana Liikevaihto Liikevoitto ,9 124,6 115, ,3 7,3 5, /28 1-6/ /28 1-6/29

15 Rakennustuotteet Keskeistä huhti-kesäkuussa 29 (vertailukausi 4-6/28): Liikevaihto oli 37,8 milj. euroa (45,8) ja liikevoitto 3,2 milj. euroa (4,6) Myynti ja urakointi katto-, vedeneristys ja ympäristötuotteissa vilkastuivat selvästi kesäkuussa Betonielementtien kysyntä piristyi hieman vuokra-asuntotuotannon käynnistymisen myötä Liikevaihto Liikevoitto , 6 4 1,5 3 7,8 56,4 2 3,4, /28 1-6/ /28 1-6/29

16 Näkymät Lemminkäisen vuoden 29 liikevaihto ja tulos ennen veroja jäävät selvästi viime vuoden tasosta. Asuntorakentamisen painopiste vuokra-asuntotuotannossa, varovaista käynnistymistä omaperusteisessa tuotannossa Asuntojen myynti piristynyt Suomessa ja Venäjällä Toimitilarakentamisessa Lemminkäisellä hyvä työkanta loppuvuodelle Talonrakentamisen korjausrakentamisen sekä taloteknisen huollon ja kunnossapidon markkinatilanne vakaa Infrarakentamisessa Lemminkäisen työkanta vakaa, heikentyvä kuntatalous saattaa vähentää kysyntää lähitulevaisuudessa Norjassa, Tanskassa ja Ruotsissa infrarakentamisen kysyntää tukevat mittavat elvytystoimet, Venäjällä ja Baltian maissa markkinatilanne on heikko

17 Osakkeenomistajat Osakkaan nimi Osakemäärä, kpl % osakekannasta Pentti Erkki kuolinpesä ,58 Pentti Olavi ,58 Pentti Heikki kuolinpesä ,2 Pentti Kristian ,73 Pentti-Kortman Eva Katarina ,73 Pentti-von Walzel Anna Eva Kristina ,73 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 58 2,98 Odin Finland ,23 Maa- ja Vesitekniikan Tuki Ry 2 1,18 Swedbank 17 1, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 162 4,95 Sijoitusrahasto Aktia Capital ,78 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 12,71 Laakkonen Mikko 97 35,57 Sijoitusrahasto Aktia Secura 71 6,42 Hallintarekisteröidyt ,85 Muut osakkeenomistajat yhteensä ,75 Yhteensä ,

18 Lemminkäinen Oyj Esterinportti 2 24 Helsinki 1.8. jälkeen Salmisaarenaukio 2 18 Helsinki puh Timo Kohtamäki Toimitusjohtaja puh Robert Öhman Talous- ja rahoitusjohtaja Puh Kaikki valokuvat olivat uudesta pääkonttoristamme Salmisaaresta. Katri Sundström Sijoittajasuhteet Puh

Lemminkäinen Oyj. Tilinpäätös 2009

Lemminkäinen Oyj. Tilinpäätös 2009 Lemminkäinen Oyj Tilinpäätös 29 Toimintaympäristö 29 Kotimaa Rakentamisen kysyntä väheni voimakkaasti ja supistuminen näkyi voimakkaimmin talonrakentamisen aloitusmäärissä Asuntorakentamisen painopiste

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-3/2009

Osavuosikatsaus 1-3/2009 Osavuosikatsaus 1-3/29 Toimintaympäristö 29 Kotimaa Rakentaminen supistuu useita prosentteja kuluvana vuonna Talonrakentamisen aloitukset puolittuvat vuoden 27 huipputasosta Asuntomyynti on piristynyt

Lisätiedot

Lemminkäinen Oyj. Tilinpäätös 2010

Lemminkäinen Oyj. Tilinpäätös 2010 Lemminkäinen Oyj Tilinpäätös 21 Toimintaympäristö 21 Kotimaa Kasvua asuntorakentamisessa Liike- ja toimitilarakentamisessa pohja saavutettu Korjausrakentaminen jatkoi kasvuaan Talotekniikassa kilpailu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008 Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008 Toimintaympäristön epävarmuus kasvaa Kotimaa Asuntojen kysyntä laskenut voimakkaasti, liike- ja toimitilarakentamisen kasvu taittunut Infrarakentamisen ja Talotekniikan näkymät

Lisätiedot

Lemminkäinen Oyj. 13.2.2012 Sijoittajalounas/Pohjola Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki

Lemminkäinen Oyj. 13.2.2012 Sijoittajalounas/Pohjola Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Lemminkäinen Oyj 13.2.2012 Sijoittajalounas/Pohjola Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Sisältö Lemminkäinen lyhyesti Strategia ja tehostamistoimenpiteet Toimintaympäristö Tulos ja taloudellinen asema 2011

Lisätiedot

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-3/2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-3/2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Lemminkäinen Oyj Osavuosikatsaus 1-3/211 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Keskeistä tammi-maaliskuun osavuosikatsauksessa Alkuvuoden tappio johtuu infratoiminnan kausiluonteisuuudesta. Työkausi on jo osin

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2014. Tehostamistoimenpiteillä vahvempi tase ja parempi kannattavuus

Tilinpäätöstiedote 2014. Tehostamistoimenpiteillä vahvempi tase ja parempi kannattavuus Tilinpäätöstiedote 2014 Tehostamistoimenpiteillä vahvempi tase ja parempi kannattavuus Taloudellinen kehitys Tase, rahoitus ja rahavirta Näkymät ja ohjeistus Segmenttikatsaukset 2 Toimintaympäristö vuonna

Lisätiedot

Lemminkäinen-konserni Tilinpäätöstiedote 2012 Tehostamistoimet purivat, kannattavuus parani ja tase vahvistui

Lemminkäinen-konserni Tilinpäätöstiedote 2012 Tehostamistoimet purivat, kannattavuus parani ja tase vahvistui Lemminkäinen-konserni Tilinpäätöstiedote 2012 Tehostamistoimet purivat, kannattavuus parani ja tase vahvistui 1 7.2.2013 Tilinpäätöstiedote 2012 Lemminkäisen neljä toimialaa Markkina-alue: Suomi Kansainväliset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-9/2014. Suunnanmuutos etenee suunnitelmien mukaan

Osavuosikatsaus 1-9/2014. Suunnanmuutos etenee suunnitelmien mukaan Osavuosikatsaus 1-9/2014 Suunnanmuutos etenee suunnitelmien mukaan Uusi raportointirakenne 1.1.2015 alkaen Infrarakentaminen Liikevaihdon jakautuminen vuonna 2013 Päällystys Infraprojektit - Päällystys

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2015

Osavuosikatsaus 1-6/2015 Osavuosikatsaus 1-6/215 Taloudellinen kehitys Tase, rahoitus ja rahavirta Näkymät ja ohjeistus Toimintaympäristö vuonna 215 Suomi Käynnissä suuria infrahankkeita. Hintakilpailu tiukentunut. Öljyn alhainen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2012. Yhtiön vakavaraisuus ja rahoitusasema vahvistuivat

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2012. Yhtiön vakavaraisuus ja rahoitusasema vahvistuivat Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2012 Yhtiön vakavaraisuus ja rahoitusasema vahvistuivat 1 Sisältö Katsauskauden tulos Taloudellinen tilanne Näkymät ja ohjeistus Toimialat 2 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2012 Katsauskauden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-3/2011 5.5.2011

Osavuosikatsaus 1-3/2011 5.5.2011 1 (23) LEMMINKÄISEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2011: Näkymät loppuvuodelle hyvät - Tilauskanta maaliskuun lopussa oli 1 471,7 milj. euroa (1 296,3). Kasvua viime vuoden vastaavasta ajankohdasta 14 %.

Lisätiedot

Kannattavuus parani ja tilauskanta vahvistui.

Kannattavuus parani ja tilauskanta vahvistui. LEMMINKÄISEN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012: Kannattavuus parani ja tilauskanta vahvistui. Tammi-maaliskuu 2012 verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon: - Liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 328,0 milj.

Lisätiedot

Kilpailukyky vahvistui ja kannattavuus parani selvästi

Kilpailukyky vahvistui ja kannattavuus parani selvästi 9.2.2012 1(36) LEMMINKÄISEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2011: Kilpailukyky vahvistui ja kannattavuus parani selvästi Keskeistä loka-joulukuussa 2011 verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon: Viimeisellä

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 25.3.2015

Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 25.3.2015 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 25.3.2015 1 Suomi Norja Ruotsi Tanska Baltia Kalliorakentaminen Pohja- ja insinööri rakentaminen Pääkaupunkiseutu Muut alueet Infrarakentaminen Talonrakentaminen

Lisätiedot

SRV Rakentavasti erilainen

SRV Rakentavasti erilainen SRV Rakentavasti erilainen Osavuosikatsaus 1-9/2009 11.11.2009 Hannu Linnoinen Vt. toimitusjohtaja Hannu Linnoinen 1 1-9/2009 lyhyesti SRV:n liikevaihto 264,9 meur (415,5 Me 1-9/08) SRV:n liikevoitto 7,2

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus 1.1.-31.12.2006

Hallituksen toimintakertomus 1.1.-31.12.2006 Hallituksen toimintakertomus 1.1.-31.12.2006 44 Rakennusmarkkinat Kotimaisen rakentamisen myönteinen kehitys jatkui vuonna 2006, ja rakentamisen kokonaismäärä kasvoi noin 4,5 %. Rakennusalan suhdannenäkymät

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2014. Kari Kauniskangas, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2014. Kari Kauniskangas, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2014 Kari Kauniskangas, toimitusjohtaja Sisältö 1 Konsernin kehitys 2 Asuminen 3 Toimitilat ja infra 4 Rahoitusasema ja tunnusluvut 5 Tulevaisuudennäkymät ja tulosohjeistus

Lisätiedot

Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten

Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten Vuosikertomus 2009 Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten rakennusmestarien erikoisliikkeeksi ja aliurakoitsi

Lisätiedot

SRV Rakentavasti erilainen

SRV Rakentavasti erilainen SRV Rakentavasti erilainen Tilinpäätös 1-12/2008 11.2.2009 Eero Heliövaara Toimitusjohtaja Hannu Linnoinen 1 1-12/2008: SRV menestyi tiukassa markkinatilanteessa t Konsernin liikevoitto 32,9 milj. euroa

Lisätiedot

Tilinpäätös 2012 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLLYSLUETTELO

Tilinpäätös 2012 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS 2012 Tilinpäätös 2012 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 2012... 85 Toimialakatsaukset... 88 Konsernin tuloslaskelma (IFRS)... 94 Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS)...

Lisätiedot

YIT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 4.2.2010 klo 8.00

YIT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 4.2.2010 klo 8.00 YIT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 4.2.2010 klo 8.00 1 YIT:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2009: LIIKEVOITTO PARANI JOKAISELLA VUOSINELJÄNNEKSELLÄ - VUONNA 2010 YIT ARVIOI LIIKEVAIHDON KASVAVAN JA TULOKSEN ENNEN

Lisätiedot

SRV Rakentavasti erilainen

SRV Rakentavasti erilainen SRV Rakentavasti erilainen Osavuosikatsaus 1-3/2010 5.5.2010 Hannu Linnoinen Toimitusjohtaja SRV JULKINEN Hannu Linnoinen 1 1-3/2010 lyhyesti SRV:n liikevaihto 95,0 meur (87,0 Me 1-3/09) SRV:n liikevoitto

Lisätiedot

LEMMINKÄINEN OYJ 11.2.2004 klo 11.15

LEMMINKÄINEN OYJ 11.2.2004 klo 11.15 LEMMINKÄINEN OYJ 11.2.2004 klo 11.15 TILIKAUSI 2003: LEMMINKÄISEN TULOS 42 MILJ. EUROA Liikevaihto kasvoi 8,2 % ja oli 1.359,0 milj. euroa (1.255,8), tulos ennen veroja oli 41,8 milj. euroa (48,5), sijoitetun

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammikuu syyskuu 2014. Kari Kauniskangas, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus tammikuu syyskuu 2014. Kari Kauniskangas, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus tammikuu syyskuu 2014 Kari Kauniskangas, toimitusjohtaja Sisältö 1 Konsernin kehitys 2 Asuminen 3 Toimitilat ja infra 4 Rahoitusasema ja tunnusluvut 5 Tulevaisuudennäkymät ja tulosohjeistus

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

LEMMINKÄINEN OYJ 16.2.2005 klo 10.33

LEMMINKÄINEN OYJ 16.2.2005 klo 10.33 LEMMINKÄINEN OYJ 16.2.2005 klo 10.33 TILIKAUSI 2004: LEMMINKÄISEN TULOS PARANI SELVÄSTI Konsernin liikevaihto kasvoi 13 % ja oli 1.533,5 milj. euroa (1.359,0), tulos ennen veroja oli 49,5 milj. euroa (41,8),

Lisätiedot

Vuosikertomus 2007. Tulevaisuutta rakentaen

Vuosikertomus 2007. Tulevaisuutta rakentaen Vuosikertomus 2007 Tulevaisuutta rakentaen Lemminkäinen-konserni Vuonna 1910 perustettu Lemminkäinen on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla ja rakentamisen kaikilla osa-alueilla toimiva rakennuskonserni.

Lisätiedot

YIT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 8.00

YIT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 8.00 YIT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 8.00 1 YIT:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2010: KANNATTAVUUS PARANI EDELLISVUODESTA JA TILAUSKANNAN LASKU PYSÄHTYI Kannattavuus parani viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot