Lemminkäinen Oyj. Tilinpäätös 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lemminkäinen Oyj. Tilinpäätös 2010"

Transkriptio

1 Lemminkäinen Oyj Tilinpäätös 21

2 Toimintaympäristö 21 Kotimaa Kasvua asuntorakentamisessa Liike- ja toimitilarakentamisessa pohja saavutettu Korjausrakentaminen jatkoi kasvuaan Talotekniikassa kilpailu oli kireää Infrarakentamisen määrä pysyi samana tai laski hieman Muut maat Ruotsissa ja Tanskassa infrarakentamisen kysyntä oli kohtuullista Norjassa päällystystoimintaa rasitti ankara talvi, infrarakentamisen kokonaismäärä notkahti Baltian maissa kilpailutilanne erittäin kireä Venäjällä asuntorakentaminen vauhdittui, asuntomyynti jatkui hyvänä koko vuoden 2

3 Rakentamisen kasvu Suomessa tulee asuntorakentamisesta 12 27= E 211E 212E 213E Asuntorakentaminen Muu talonrakentaminen Infrarakentaminen Kokonaisrakentamisen määrä Suomessa vuonna 21 oli noin 27, mrd. euroa Asuntorakentaminen (korjaus) 2 % Asuntorakentaminen 21 % Source: Eurocontstruct 12/21, RT Muu talonrakentaminen (korjaus) 16 % Infrarakentaminen (korjaus) 5 % Infrarakentaminen 13 % Muu talonrakentaminen 25 % 3

4 Muissa Pohjoismaissa infrarakentamisen määrän kasvu nopeampaa kuin Suomessa 14 27= E 211E 212E 213E Tanska Suomi Norja Ruotsi Source: Eurocontstruct 12/21 4

5 Ruotsin osuus Pohjoismaiden inframarkkinasta noin kolmannes Infrarakentamisen *) kokonaismäärät Pohjoismaissa, milj. euroa M ,5 5,6 5,4 5,4 6,9 7,3 7,7 6,5 7,9 8,3 8,7 8,7 9,9 1,3 1,6 1,9 21E 211E 212E 213E Suomi Tanska Norja Ruotsi Infrarakentamisen osuus kokonaisrakentamisen määrästä 21E-213E: Suomi: 19-2 % Norja: % Tanska: % Ruotsi: % Yhteensä: % *) sisältää uudisrakentamisen ja korjauksen Source: Euroconstruct 12/21 5

6 Lemminkäisen vuosi 21 Kannattavuus jäi tavoitteista Taloudellinen asema parani ja rahoituspohja monipuolistui Yhtiö vahvisti asemaansa Norjassa kolmen 1) yrityskaupan avulla Omaperusteiset asuntoaloitukset (1191 kpl) kolminkertaistuivat edellisvuodesta Pietarissa tonttivarantoa vahvistettiin Kattoliiketoiminnasta luovuttiin yhtiö siirtyi kolmeen toimialaan Toteutettiin merkittäviä sisäistä tehokkuutta parantavia projekteja Vuoden vaihteen hyvä tilauskanta ja tilauskannan parantunut katekanta antavat hyvät lähtökohdat vuodelle 211 Hallituksen osinkoesitys,5 euroa osakkeelta 1) Mesta Industri AS:n kaupan voimaantulo vaatii Norjan kilpailuviranomaisten hyväksynnän, arvioitu Q1/211 6

7 Konsernin avainluvut Milj. euroa 1-12/ / / /29 Liikevaihto 1 892, ,5 518,9 525,1 Liikevoitto 1) 29, 23,2 4,7 12, Liikevoitto-% 1,5 1,2,9 2,3 Tulos ennen veroja 6,8-1,2 -,7 4, Tulos/osake, EUR,2-1,54 -,14 -,4 Liiketoiminnan rahavirta -37,2 64,2 45,1 67,7 Henkilöstö keskimäärin Tilauskanta (31.12.) 1 226,4 1 64,5 Korollinen nettovelka (31.12.) 349,2 324,7 1) Vertailuvuoden 29 liikevoittoa rasitti 54 milj. euron osuus KHO:n määräämästä seuraamusmaksusta

8 Liikevaihto edellisvuoden tasolla, kannattavuus jäi tavoitteista Liikevaihto Liikevoitto 3 M ,5 638,5 525,1 518,9 648,5 655,7 568,6 64,4 645,9 551,9 528,3 478,8 328, 444,9 343,5 284, M ,8 5, 127,2 123,2 1,2 1,5 23,2 *) 29, % Q1 Q2 Q3 Q4 Liikevoitto Liikevoitto-% * ) Vuoden 29 liikevoittoa rasitti 54 milj. euron osuus KHO:n määräämästä seuraamusmaksusta

9 Konsernin liikevaihdon jakauma toimialoittain ja maittain 21 Liikevaihto toimialoittain Liikevaihto maittain Rakennustuotteet; 156,8 M (154,2) Talotekniikka; 228,9 M (233,8) 8 % 12 % 41 % 39 % Infrarakentaminen; 776,1 M (768,) Muut maat 6,3 M (57,3) Venäjä ja Baltian maat 155,9 M (139,5) Muut Pohjoismaat 327,3 M (33,8) 4 % 8 % 17 % 71 % Suomi 1 349, M (1 438,) Talonrakentaminen; 81,4 M (868,7) Muutoksia vuoteen 211: alkaen Lemminkäisen toiminta organisoidaan kolmeen toimialaan, kun Rakennustuotteet-toimiala siirtyy osaksi Infrarakentamisen-toimialaa Lisäksi Televerkkorakentaja Lemcon Networks siirtyy Talonrakentamisen toimialalta osaksi Talotekniikka-toimialaa

10 Tilauskanta kasvussa, tilauskannan katekanta edellisvuotta parempi 16 M Talotekniikka Rakennustuotteet Infrarakentaminen Talonrakentamisen myymätön osuus Talonrakentaminen 12/27 12/28 12/29 12/21 Huomioita tilauskannan kehityksestä vuonna 21: Tilauskantaa kasvattivat lisääntynyt asuntotuotanto Suomessa ja Venäjällä sekä vilkastunut kaivostoiminta Suomessa ja Ruotsissa Kansainvälisen toiminnan osuus tilauskannasta vuoden lopussa oli neljännes eli 294 milj. euroa (224,)

11 Lemminkäisen omaperusteinen asuntotuotanto yli kolminkertaistui edellisvuodesta Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä aloitettiin vuonna 21 yhteensä (351) omaperusteisen asunnon rakentaminen määrä on korkein sitten vuoden 26, jolloin aloitettiin noin 1 5 asunnon rakennustyöt Suomessa yhtiö aloitti 1 4 (351) omaperusteista ja (1 9) urakoitua asuntoa Pietarissa on hankittu kilpailukykyistä tonttivarantoa. Rakenteilla on noin 15 asunnon kohden. Keväällä on tavoitteena aloittaa noin 5 asunnon rakennustyöt. Lisäksi tänään on tiedotettu merkittävästä uudesta, noin 2 asunnon kohteesta. Lemminkäisen oma asuntotuotanto KOTIMAAN ASUNTOTUOTANTO VENÄJÄN ASUNTOTUOTANTO Asuntoaloitukset Myydyt asunnot Valmistuneet Rakenteilla kauden lopussa, joista myymättömiä Valmiit myymättömät

12 Tase vahvistui: Omavaraisuusaste yli 35 % M ,4 Varat 379,5 375,3 M Oma pääoma ja velat 485, 361,7 356, ,2 374,7 376, ,5 399,1 375, ,7 3,5 313,9 12/28 12/29 12/ ,8 293,8 333,5 12/28 12/29 12/21 Pitkäaikaiset varat Rahoitusomaisuus Vaihto-omaisuus Oma pääoma Korolliset velat Korottomat velat Taseen tunnusluvut 12/21 12/29 12/28 Taseen loppusumma, milj. euroa 1 65,3 1 54, ,3 Sijoitetun pääoman tuotto, % 7, 5,4 17,7 Omavaraisuusaste, % 35,2 3,9 26,2 Gearing, % 14,7 11,5 98,4 Nettokäyttöpääoma, milj. euroa 393, 342, 411,4

13 Rahoituspohja laajempi, velkojen maturiteettijakauma pidempi Tunnusluvut (milj. euroa) Korollinen velka, josta 375,5 399,1 586,5 - lyhytaikaista velkaa 161,4 18,4 467,7 - pitkäaikaista velkaa 214,1 29,7 118,8 Rahavarat 26,3 74,4 25,1 Lainasalkun jakauma per Nettorahoituskulut -22,2-33,4-32,1 Joukkovelkakirjalainat 6 M () Lainat rahoituslaitoksilta 64 M (197) 1 Pitkäaikaisten lainojen erääntymiset Projektilainat 3 M (42) 8 % 16 % 17 % M Rahoitusleasingvelat 56 M (57) 15 % 2 % 24 % TyEL-lainat 9 M (89) > Lainat rahoituslaitoksilta Työeläkeyhtiölainat Rahoitusleasingvelat Joukkovelkakirjalainat Yritystodistukset 75 M (5) Lisäksi yhtiöllä on käyttämättä 16 milj. euroa komittoituja luottolimiittejä, jotka erääntyvät 12/213

14 Strategian toteutus vuonna 21 Taloudellisen aseman parantaminen Liiketoimintojen kehittäminen - velkasalkun laajentaminen ja maturiteettijakauman pidentäminen (joukkovelkakirjalaina, luottolimiitit) - osakeanti omavaraisuusaste yli 35 % - yrityskaupat Norjassa - tonttihankinnat Venäjällä - kattoliiketoiminnosta luopuminen Yksi yhtenäinen Lemminkäinen - yli 2 tytäryhtiön fuusioiminen Lemminkäiseen - yritysilmeen muutoksen toteuttaminen - siirtyminen kolmeen toimialaan 1) - sisäisten tukipalveluiden kehittäminen 1) alkaen

15 Taloudelliset päätavoitteet ovat kannattava kasvu ja konsernin vakavaraisuuden vahvistaminen Sijoitetun pääoman tuotto, % Omavaraisuusaste, % Liikevaihto, EUR +1% Kannattavuustavoitteet: sijoitetun pääoman tuotto: 18 % omavaraisuusaste: 35 % Kasvutavoite: Keskimäärin noin 1 %:n liikevaihdon kasvu strategiakaudella

16 Lähiajan näkymät toimialoittain Talonrakentaminen Infrarakentaminen Talotekniikka Suomessa asuntorakentamista vauhdittavat matalat korot ja kuluttajien luottamus omaan talouteensa Korjausrakentamisen arvioidaan jatkavan kasvuaan Toimitilarakentamisessa aloitusmäärien pohja saavutettu Pietarissa asuntorakentamisen näkymät hyvät, tulevana vuonna valmistumiset vähenevät hieman, mikä johtuu taantumavuosien alhaisista aloitusmääristä Infrarakentamisen määrä pysynee samana tai kasvaa hieman kaikissa Pohjoismaissa Norjassa työkaudesta odotetaan edellisvuotta parempaa Ruotsissa infrarakentamisen osuus jo lähes 4 % kokonaisrakentamisesta, useita isoja hankkeita vireillä Baltian maissa markkinatilanne jatkuu erittäin vaikeana Taloteknisten uudistöiden kysyntä toimitilarakentamisessa edelleen vähäistä, huolto- ja ylläpitopalveluissa tilanne parempi Asuntorakentamisen korjausrakentaminen kasvaa, suurin volyymi tulee putkiremonteista ja energiatehokkuutta parantavista korjauksista 16

17 Hallituksen ehdotus osingosta,5 euroa osakkeelta Osakekohtainen tulos ja osingot vuodelta ,5 4, 3,5 3, 38,9 38,8 42, 45, 4, 35, EUR 2,5 2, 1,5 1,,5, -,5-1, 27,3 2,57 2,2 1,5 1,,6 27,4 4,29 3,87 3,28 1,8,9,,5, ,54 3, 25, 2, 15, 1, 5, % -1,5, Osinko EPS Osinko/EPS, % Osingonmaksupolitiikka: Lemminkäisen tavoitteena on jakaa osinkoa vähintään 4 % yhtiön emoyhtiön omistajille kuuluvasta osakekohtaisesta tuloksesta

18 Yhteenveto Takana haastava vuosi 21, mutta yhtiön tilauskanta on edellisvuotta suurempi ja tilauskannan katekanta on parempi tase on vahvempi, omavaraisuusaste yli strategisen tavoitetason 35 % rahoitusasema on vahvistunut ja velkasalkun jakauma monipuolistunut rakennejärjestelyistä ja sopeuttamistoimista aiheutuneet kertaluonteiset erät ovat pääosin vuoden 21 tuloksessa Yhtiössä on käynnissä useita sisäisen tehokkuuden parantamiseen tähtääviä projekteja. Lemminkäinen arvioi, että vuonna 211 sen liikevaihto kasvaa ja tulos ennen veroja on selvästi parempi kuin vuonna 21 18

19 Liitteet - toimialakatsaukset - osakkeenomistajat 19

20 Talonrakentaminen: Asuntorakentaminen kasvussa Keskeistä vuonna 21 Tulosta rasittivat liiketilojen ennakoitua vähäisempi käyttäjäkysyntä, vuokravastuista aiheutuneet lisäkulut sekä rakennejärjestelyistä ja sopeuttamistoimista aiheutuneet kertaluonteiset erät Vuoden viimeiselle neljännekselle ajoittui eniten asuntotuotannon valmistumisia ja muutama kiinteistökauppa Toimitilarakentaminen vielä hiljaista, liike- ja logistiikkarakentaminen vilkkaampaa Venäjällä Lemminkäinen hankki lisää tontteja ja Kalugan teollisuuspuistoon saatiin ensimmäinen asiakas. Yhtiön Venäjälle sitoutuneen pääoman määrä oli 46 M Ruotsissa talonrakentamisen vuosi oli hyvä (Ruotsin toimintojen osuus noin 1 % talonrakentamisen liikevaihdosta) Tilauskanta vuoden lopussa 697,2 M (61,7) Liikevaihto, M Liikevoitto, M , , ,7 81,4 168,7 169,2 214,5 258, Q1/1 Q2/1 Q3/1 Q4/ ,4 27,9 17,3 6,7 1,2 2, Q1/1 Q2/1 Q3/1 Q4/1 1) Lemminkäinen noudattaa raportoinnissaan lähtien IFRIC 15 tulkintaohjetta Kiinteistöjen rakentamissopimukset. Myös vuoden 29 vertailutiedot on laskettu tulkintaohjeen mukaisesti. 2

21 Infrarakentaminen: Kotimaassa hyvä vuosi Keskeistä vuonna 21 Sääolosuhteet lyhensivät päällystyskauden pituutta 2-4 kuukaudella, suurimmat vaikutukset Norjassa ja Baltian maissa Baltian maissa markkinatilanne vaikea, Latvian liiketoiminnat ajettiin alas Norjassa Lemminkäinen sopi kolmen 1) infra-alan yritysostosta, minkä jälkeen yhtiö on Norjan toiseksi suurin päällystäjä ja maan merkittävä infrarakentaja Ruotsissa Lemminkäinen sai yli 55 milj. euron arvoiset urakat Kiirunan kaivoksella Suomessa infrarakentamisen kausi oli hyvä ja tulos tyydyttävä Toimialan tilauskanta vuoden lopussa 386,5 milj. euroa (319,2) Liikevaihto, M Liikevoitto, M ,3 768, 776, ,2 22, 11,6 13,5 28, , ,2 51, Q1/1 Q2/1 Q3/1 Q4/ Q1/1 Q2/1 Q3/1 Q4/1-5,6-24,3 1) Ostetut yritykset: Risa Rock, Asfalt Remix ja Mesta Industri, jonka kauppa vaatii vielä Norjan kilpailuviranomaisten hyväksynnän (arvio Q1/211 aikana) 21

22 Talotekniikka: Kiristynyt kilpailutilanne Keskeistä vuonna 21 Toimialan kannattavuutta rasitti kiristyneestä kilpailutilanteesta johtunut alan hintatason lasku sekä yhtiön rakennejärjestelyistä ja sopeuttamistoimista aiheutuneet kertaluonteiset erät Taloteknisiä uudisinvestointeja edelleen niukasti vähäisen toimitilarakentamisen johdosta Asuntorakentamisen korjausrakentaminen kasvussa, erityisesti linjasaneeraukset ja energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet työllistävät jatkossakin talotekniikka-alaa Yhtiö laajensi putkiremonttimenetelmiensä valikoimaa rakenteita säästävällä pinnoitusmenetelmällä ja oli mukana Suomen ensimmäisten nollaenergiakerrostalojen rakentamisessa Talotekniikan tilauskanta oli vuoden lopussa 112,6 milj. euroa (16,8) Liikevaihto, M Liikevoitto, M 3 269, ,8 228,9 54,2 55,8 55,1 63, ,3 12,2 2,2 1,1,4 1, Q1/1 Q2/1 Q3/1 Q4/ Q1/1 Q2/1 Q3/1 Q4/1-1, 22

23 Rakennustuotteet: Kattoliiketoiminnasta luovuttiin Keskeistä vuonna 21 Rakennustuotteet toimialan työkausi oli normaalia lyhyempi Kannattavuutta heikensivät etenkin katto- ja ympäristöurakoinnin kiristynyt kilpailutilanne Porras- ja julkisivuelementtien kysyntä oli hyvällä tasolla, ja Lemminkäinen vahvisti betonielementtien tuotantoresurssejaan pienin yritysostoin Katsausvuoden lopussa Lemminkäinen ilmoitti luopuvansa kattoliiketoiminnasta (17 milj. euron myyntivoitto kirjataan Q1/211) alkaen Rakennustuotteet-toimiala siirtyy osaksi infrarakentamisen toimialaa Toimialan tilauskanta vuoden 21 lopussa oli 3,2 milj. euroa (36,8) Liikevaihto, M Liikevoitto, M , 154,2 156,8 12 1,5 1, ,3 44,7 5,5 41,3 4 3,7 3,4 3,2, Q1/1 Q2/1 Q3/1 Q4/ Q1/1 Q2/1 Q3/1 Q4/1-4 -3,7 23

24 Osakkeenomistajat Osakkeenomistaja Osakkeet % 1. Erkki Pentti kuolinpesä ,7 2. Olavi Pentti ,7 3. Heikki Pentti kuolinpesä ,71 4. Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma ,19 5. Eva Pentti-Kortman ,24 6. Kristina Pentti-von Waltzel ,24 7. Kristian Pentti ,24 8. Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 52 2,65 9. Swedbank 315 1,6 1. Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö , Maa- ja Vesitekniikan Tuki ry. 25 1, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,8 13. Odin Finland ,4 14. Evli Select Sijoitusrahasto 2 1,2 15. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia 16,81 15 suurinta yhteensä ,93 Hallintarekisteröidyt ,65 Muut ,42 Yhteensä , 24

25 Omistuksen jakauma Penttien suku 9,18 2,79 7,27 4,12 Muut kotitaloudet Ulkomaat ja hallintarekisteröidyt Julkisyhteisöt 7,65 12,19 56,8 Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt Rahoitus- ja vakuutuslaitokset Yritykset Huomioita omistuksen jakaumassa osakkeiden lukumäärä kasvoi vuonna 21 suunnatun annin johdosta 2,6 milj. osakkeella, mikä oli 15 % osakekannasta Penttien suvun omistus 57 % (ennen antia 66 %) ulkomaisten omistajien osuus yhtiön osakekannasta oli noin 8 % 25

26 Lemminkäisen strategia - sisäinen

Tilinpäätöstiedote 2014. Tehostamistoimenpiteillä vahvempi tase ja parempi kannattavuus

Tilinpäätöstiedote 2014. Tehostamistoimenpiteillä vahvempi tase ja parempi kannattavuus Tilinpäätöstiedote 2014 Tehostamistoimenpiteillä vahvempi tase ja parempi kannattavuus Taloudellinen kehitys Tase, rahoitus ja rahavirta Näkymät ja ohjeistus Segmenttikatsaukset 2 Toimintaympäristö vuonna

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2012. Yhtiön vakavaraisuus ja rahoitusasema vahvistuivat

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2012. Yhtiön vakavaraisuus ja rahoitusasema vahvistuivat Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2012 Yhtiön vakavaraisuus ja rahoitusasema vahvistuivat 1 Sisältö Katsauskauden tulos Taloudellinen tilanne Näkymät ja ohjeistus Toimialat 2 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2012 Katsauskauden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-9/2014. Suunnanmuutos etenee suunnitelmien mukaan

Osavuosikatsaus 1-9/2014. Suunnanmuutos etenee suunnitelmien mukaan Osavuosikatsaus 1-9/2014 Suunnanmuutos etenee suunnitelmien mukaan Uusi raportointirakenne 1.1.2015 alkaen Infrarakentaminen Liikevaihdon jakautuminen vuonna 2013 Päällystys Infraprojektit - Päällystys

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus 1.1.-31.12.2006

Hallituksen toimintakertomus 1.1.-31.12.2006 Hallituksen toimintakertomus 1.1.-31.12.2006 44 Rakennusmarkkinat Kotimaisen rakentamisen myönteinen kehitys jatkui vuonna 2006, ja rakentamisen kokonaismäärä kasvoi noin 4,5 %. Rakennusalan suhdannenäkymät

Lisätiedot

YIT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 8.00

YIT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 8.00 YIT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 8.00 1 YIT:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2010: KANNATTAVUUS PARANI EDELLISVUODESTA JA TILAUSKANNAN LASKU PYSÄHTYI Kannattavuus parani viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Lisätiedot

Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten

Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten Vuosikertomus 2009 Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten rakennusmestarien erikoisliikkeeksi ja aliurakoitsi

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammikuu syyskuu 2014. Kari Kauniskangas, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus tammikuu syyskuu 2014. Kari Kauniskangas, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus tammikuu syyskuu 2014 Kari Kauniskangas, toimitusjohtaja Sisältö 1 Konsernin kehitys 2 Asuminen 3 Toimitilat ja infra 4 Rahoitusasema ja tunnusluvut 5 Tulevaisuudennäkymät ja tulosohjeistus

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2010 VAHVISTUNEET MARKKINAT, KANNATTAVUUS PARANI Liikevaihto 345,7 (331,3) milj.

Lisätiedot

SRV Elämäsi rakentaja

SRV Elämäsi rakentaja SRV Elämäsi rakentaja Tilinpäätöskatsaus 1-12/2012 Jukka Hienonen Toimitusjohtaja 13.2.2013 Kannattavuus oli heikko, mutta tilauskanta säilyi vahvalla tasolla Konsernin liikevaihto edellisvuoden tasolla,

Lisätiedot

1 (26) SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.8.2009, klo 8.30

1 (26) SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.8.2009, klo 8.30 1 (26) SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.8., klo 8.30 SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6. Katsauskausi 1.1.-30.6. lyhyesti: SRV:n liikevaihto oli 180,6 milj. euroa (288,8 Me ), muutos 37,5 % Liikevoitto oli

Lisätiedot

SRV Rakentavasti erilainen

SRV Rakentavasti erilainen SRV Rakentavasti erilainen Tilinpäätös 1-12/2008 11.2.2009 Eero Heliövaara Toimitusjohtaja Hannu Linnoinen 1 1-12/2008: SRV menestyi tiukassa markkinatilanteessa t Konsernin liikevoitto 32,9 milj. euroa

Lisätiedot

2008 Tilinpäätöstiedote 11.2.2009 klo 9.00

2008 Tilinpäätöstiedote 11.2.2009 klo 9.00 CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2008 HYVÄ SUORITUS HAASTAVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ Liikevaihto 579,8 (496,4) milj. euroa, kasvua 16,8 %; kasvu paikallisissa valuutoissa 19,5 % EBITA-liikevoitto 102,2

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2013

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2013 Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2013 Toimitusjohtaja Juhani Pitkäkoski 26.7.2013 Sisällys Taloudellinen kehitys Kehitys liiketoimintaalueittain Rahoitusasema Markkinanäkymät ja tulosohjeistus -konserni Oyj

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2011

Tilinpäätöstiedote 2011 Tilinpäätöstiedote 2011 16.2.2012 Toimitusjohtaja Magnus Rosén Talousjohtaja Jonas Söderkvist Q4/11: Paluu kannattavaan kasvuun LOKAKUU JOULUKUU 2011 Liikevaihto kasvoi 24,4 %:ia 186,8 (150,1) M tai 23,7

Lisätiedot

SUURHANKKEIDEN ALOITUKSET KASVATTIVAT TILAUSKANTAA: SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015

SUURHANKKEIDEN ALOITUKSET KASVATTIVAT TILAUSKANTAA: SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 1 (27) SRV YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 07.05.2015, klo 8.30 SUURHANKKEIDEN ALOITUKSET KASVATTIVAT TILAUSKANTAA: SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Katsauskausi 1.1. 31.3.2015 lyhyesti: SRV:n liikevaihto

Lisätiedot

Uponorin tulos kasvoi Euroopassa

Uponorin tulos kasvoi Euroopassa TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010 10.2.2011 Uponor Oyj:n tilinpäätöstiedote 1-12/2010 Uponorin tulos kasvoi Euroopassa Liikevaihto kasvoi mutta liikevoitto heikkeni loka-joulukuussa Koko vuoden liikevoittoon vahva

Lisätiedot

VUOSI- KERTOMUS 2006 CRAMO OYJ

VUOSI- KERTOMUS 2006 CRAMO OYJ VUOSI- KERTOMUS 2006 CRAMO OYJ SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Tietoja osakkeenomistajille 2 Vuosi 2006 lyhyesti 3 Cramo lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö 8 Liiketoiminta

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2013

Tilinpäätöstiedote 2013 Tilinpäätöstiedote 2013 1 CAVERION OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 28.1.2014 KLO 8.00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2013 Käyttökate paranee suunnitelmien mukaisesti viimeisen vuosineljänneksen vahva

Lisätiedot

YHTEENVETO VUODEN 2012 TULOKSESTA

YHTEENVETO VUODEN 2012 TULOKSESTA CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 VAHVA KASSAVIRTA, TULOSTAVOITTEET SAAVUTETTIIN 1-12/2012 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): - Liikevaihto 688,4 (679,9) milj. euroa;

Lisätiedot

Hallinnointi ja johtaminen...42 Riskienhallinta...48 Hallitus...52 Johtoryhmä...54. Tilinpäätös...56

Hallinnointi ja johtaminen...42 Riskienhallinta...48 Hallitus...52 Johtoryhmä...54. Tilinpäätös...56 Vuosikertomus 2009 Sisällys YIT yrityksenä...2 Vuosi 2009 lyhyesti...4 Toimitusjohtajan katsaus...6 Strategia...8 Toimintaympäristö...12 Toimialat...16 Kiinteistö- ja teollisuuspalvelut...18 Suomen rakentamispalvelut...23

Lisätiedot

1 (30) SRV YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 11.2.2010, klo 8.30 SRV:N TILAUSKANTA KASVOI - SRV:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2009

1 (30) SRV YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 11.2.2010, klo 8.30 SRV:N TILAUSKANTA KASVOI - SRV:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2009 1 (30) SRV YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 11.2.2010, klo 8.30 SRV:N TILAUSKANTA KASVOI - SRV:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12. Tilikausi 1.1.-31.12. lyhyesti: SRV:n liikevaihto oli 385,0 milj. euroa (537,0

Lisätiedot

DESTIA GROUPIN JA DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA

DESTIA GROUPIN JA DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA DESTIA GROUPIN JA DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA 2014 1 (18) Destia Oy:n emoyhtiö on Destia Group Oyj, joka perustettiin Destian omistusjärjestelyn yhteydessä ja joka omistaa 100 prosenttisesti

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015: Tase vahvistui, onnistumisia isoissa projekteissa

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015: Tase vahvistui, onnistumisia isoissa projekteissa Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015: Tase vahvistui, onnistumisia isoissa projekteissa Luvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin mainita. Tammi-maaliskuu 2015 (toimialaraportointi,

Lisätiedot

DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU

DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2015 1 (17) Destia Group Oyj on Destia Oy:n emoyhtiö, joka perustettiin Destian omistusjärjestelyn yhteydessä ja joka omistaa 100 prosenttisesti Destia Oy:n osakkeet.

Lisätiedot

Tulevaisuutta rakentaen

Tulevaisuutta rakentaen Tulevaisuutta rakentaen TIETOA OSAKKEENOMISTAJILLE Yhtiökokous Lemminkäinen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen tiistaina 17.3.2009 klo 15 alkaen Hotelli Palacessa, 10. krs.,

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 KANNATTAVUUS PARANI TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ 1-6/2013 (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): Liikevaihto 308,6 (321,4) milj. euroa; muutos -4,0 %. Liikevaihdon muutos

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2014: Vahva kassavirta käänsi nettovelan laskuun

Tilinpäätöstiedote 2014: Vahva kassavirta käänsi nettovelan laskuun Tilinpäätöstiedote 2014: Vahva kassavirta käänsi nettovelan laskuun Luvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin mainita. Loka-joulukuu 2014 (toimialaraportointi, POC)

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi kannattavuutta

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi kannattavuutta Osavuosikatsaus Q2 Tammi-kesäkuu 2011 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 11.8.2011 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi

Lisätiedot

2006 Tilinpäätöstiedote 28.2.2007 klo 09.32

2006 Tilinpäätöstiedote 28.2.2007 klo 09.32 CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006 CRAMON VAHVA TULOSKUNTO JATKUI KOKO VUODEN - Liikevaihto 402,4 (77,0) milj. euroa, kasvua edellisvuoden pro forma -liikevaihtoon (334,3 milj. euroa) verrattuna

Lisätiedot

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004 RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004 - Liikevaihto kasvoi 76% ollen 141,7 (80,7)Me - Altiman ja tanskalaisen Treffco-yhtiön yhdistäminen Ramirentiin on edennyt

Lisätiedot