Tilinpäätöstiedote Tehostamistoimenpiteillä vahvempi tase ja parempi kannattavuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätöstiedote 2014. Tehostamistoimenpiteillä vahvempi tase ja parempi kannattavuus"

Transkriptio

1 Tilinpäätöstiedote 2014 Tehostamistoimenpiteillä vahvempi tase ja parempi kannattavuus

2 Taloudellinen kehitys Tase, rahoitus ja rahavirta Näkymät ja ohjeistus Segmenttikatsaukset 2

3 Toimintaympäristö vuonna 2014 Suomi Käynnissä suuria infrahankkeita Skandinavia Infrarakentamisessa kysyntä hyvällä tasolla Venäjä ja Baltian maat Vilkas asuntomyynti Pietarissa Leuto talvi pidensi päällystyskautta Asuntomyynti hidastui Leuto talvi ja useat teiden ylläpitourakat tukivat päällystystä Tiukka kilpailu infraprojekteista Yleinen markkinatilanne epävarma, toimintaympäristön ennustaminen erittäin vaikeaa Infrarakentaminen vakaata Baltian maissa 3

4 Q4 lyhyesti Vahva lopetus vuodelle 2014 Tulos parani infrarakentamisessa Pohjoismaissa ja Venäjän asuntorakentamisessa Asuntomyynti hidastui Suomessa Leuto talvi pidensi päällystyskautta kaikissa toimintamaissa 12,5 milj. euron kertaerät Q4/2014 tuloksessa 4

5 2014 lyhyesti Useita onnistumisia: Suomessa infraprojektit ja päällystys sekä talonrakentaminen pääkaupunkiseudulla; Norjassa ja Tanskassa päällystys, Venäjällä talonrakentaminen Suomen talonrakentamisen tulosta rasitti asuntomyynnin hidastuminen ja epäonnistumiset projekteissa. Tilauskanta laski. Mittavia toimenpiteitä suunnanmuutoksen varmistamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi. 16 milj. euron kertaerät 1-12/2014 tuloksessa. 5

6 Konsernin EBIT-silta 2014 ilman kertaeriä Lemminkäinenkonserni 2013 Infrarakentaminen 2014 (2013) Suomen talonrakentaminen 2014 (2013) Venäjän toiminnot 2014 (2013) Muut toiminnot 2014 (2013) Lemminkäinen -konserni ,9 39,2 (-7,4) 13,4 (19,1) 24,0 (-0,3) -24,4 (-15,2) 52, M -6 M +24 M -9 M +52 M M 6

7 Liikevaihto ja liikevoitto vuosineljänneksittäin ilman kertaeriä Liikevaihto, vuosineljänneksittäin (milj. euroa) 70 Liikevoitto, vuosineljänneksittäin ja kumulatiivinen (milj. euroa) 1-12/12: 50M /14: 52M /13: -4M Q112 Q212 Q312 Q412 Q113 Q213 Q313 Q413 Q114 Q214 Q314 Q Q112 Q212 Q312 Q412 Q113 Q213 Q313 Q413 Q114 Q214 Q314 Q414 HUOM! Vuoden 2012 liikevoitto sisältää yrityskaupasta tuloutunutta negatiivista liikearvoa 11 milj. euroa Tilinpäätöstiedote 2014

8 Liikevaihdon jakautuminen 2014 Liikevaihto (2 045 milj. euroa) liiketoiminnoittain Liikevaihto (2 045 milj. euroa) valuutoittain Infraprojektit 14 % Talonrakentaminen RUB 10% DKK 5% 41 % SEK 13% EUR 58% Päällystys 45 % NOK 14% Valuuttakurssimuutosten vaikutus vuonna 2014 verrattuna vuoteen 2013: RUB: -40M, NOK -20M, SEK -14M Tilinpäätöstiedote 2014

9 Avainluvut Avainluvut, IFRS Q4/ 2014 Q4/ 2013 Muutos 1-12/ Muutos Liikevaihto M 608,3 580,0 28, , ,1 24,4 Käyttökate M 11,2-92,2 103,4 80,7-44,7 125,4 Liikevoitto M 0,1-103,0 103,1 36,3-89,3 125,6 Liikevoitto ilman kertaeriä M 12,6-17,6 30,2 52,3-3,9 56,2 Liikevoitto-% % 0,0-17,8 1,8-4,4 Liikevoitto-%, ilman kertaeriä % 2,1-3,0 2,6-0,2 Tulos ennen veroja M -7,7-110,3 102,6-1,7-116,1 114,4 Katsauskauden tulos M -6,3-85,8 79,5 18,1-93,5 111,6 Tulos/osake katsauskaudella -0,42-4,23 3,81 0,40-4,81 5,21 Liiketoiminnan kassavirta M -7,8-22,0 14,2-54,8 8,3-63,1 9

10 Tilauskanta laski edellisvuoteen verrattuna Milj. euroa Venäjän toiminnot Suomen talonrakentaminen Infrarakentaminen Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q4/13 Q4/14 10

11 Strategiatarkennus Q2/2014 Pitkän aikavälin tavoitteet Vahvan markkinaaseman hyödyntäminen infrarakentamisessa Pohjois- Euroopassa Lyhyen aikavälin tavoitteet Vahvempi tase Taloudelliset tavoitteet Valittuihin asiakassegmentteihin ja alueisiin keskittyminen talonrakentamisessa Parempi kannattavuus Parempi kilpailukyky ROI, %: *) 18 % Omavaraisuusaste, %: 35 % *) tavoite vuode 2016 lopussa 15 %. 11

12 Tavoitteet ja toimenpiteet vuonna 2014 Tavoite Toimenpide Status Velkamaturiteetin pidentäminen 5-vuoden 100 milj. euron jvk-laina Laskettiin liikkeelle Q2/14 Taseen vahvistaminen 30 milj. euron osakeanti Toteutettu Q3/14 Liiketoimintaportfolion selkeyttäminen Talotekniikan myynti Toteutettu Q2/14 Pääoman tehokas käyttö Parempi kannattavuus Ydinliiketoimintaan kuulumattomien omaisuuserien ja toimintojen myynti Deliver 2014 Omaisuusmyyntejä yli 20 M (tavoite: 70 M ) 10 M kustannussäästöt (tavoite: 30 M ) 12

13 Taloudellinen kehitys Tase, rahoitus ja rahavirta Näkymät ja ohjeistus Segmenttikatsaukset 13

14 Vakavaraisuus parani Omavaraisuusaste, % Nettovelkaantumisaste, % Q212 Q312 Q412 Q113 Q213 Q313 Q413 Q114 Q214 Q314 Q414 Q212 Q312 Q412 Q113 Q213 Q313 Q413 Q114 Q214 Q314 Q Tilinpäätöstiedote 2014

15 Korollinen velka väheni edellisvuodesta Korollinen nettovelka,milj. euroa Likvidit varat, milj. euroa Korollinen velka yhteensä M (408) Q212 Q312 Q412 Q113 Q213 Q313 Q413 Q114 Q214 Q314 Q414 15

16 Velkasalkku Korollinen velka tilivuoden lopussa 12/2013: 408 milj. euroa 12/2014: 348 milj. euroa Joukkovelkakirjalainat 60 M Projektilainat 73 M 15 % 18 % 14 % 16 % 37 % Yritystodistukset 150 M Projektilainat 127 M 37 % 29 % 18 % Yritystodistukset 63 M 2 % 14 % Muut lainat 8M Rahoitusleasingvelat 50 M Rahoitusleasingvelat 58 M Muut lainat 67M Joukkovelkakirjalainat 100 M 15 % pitkäaikaista 85 % lyhytaikaista 40 % pitkäaikaista 60 % lyhytaikaista 16

17 Milj. euroa Velkasalkun maturiteetti on pidentynyt Rahoituksen maturiteetti Yritystodistukset Muut lainat Projektilainat Hybridilainat Syndikoitu luottolimiitti Jvk-lainat Huom! Hybridilainat (140 M ) eivät sisälly korolliseen velkaan Syndikoitu luottolimiitti (185 M ) oli kokonaan käyttämättä vuoden 2014 lopussa Projektilainat (127 M ) eivät tule yhtiön maksettaviksi 17

18 Milj. euroa Nettorahoituskulut kasvoivat 40 % Yhteensä 38 M -6 Yhteensä 27 M Rahoitustuotot Korkokulut Korkojohdannaisten arvostus Valuuttasuojauskustannukset Lainasaamisten alaskirjaukset Muut rahoituskulut 18

19 Konsernin kassavirta Liiketoiminnan kassavirta, milj. euroa Q112 Q212 Q312 Q412 Q113 Q213 Q313 Q413 Q114 Q214 Q314 Q414-8 Vuosineljänneksittäin, M Rullaava 12 kk M Milj. euroa 1-12/ / /2012 Liiketoiminnan rahavirta -54,8 8,3 57,8 Investointien rahavirta 50,5-6,7-43,4 Rahoituksen rahavirta 62,8 17,3-10,2 Rahavarojen muutos 58,5 18,8 4,2 19

20 Asfalttikartelliin liittyvät vahingonkorvaukset 2013: Lemminkäinen kirjasi vahingonkorvauksista* 66 milj. euroa kuluna Q4/2013 tulokseen. Vuoden 2013 lopussa: 14 vahingonkorvauskannetta odotti käsittelyn alkamista. Kanteiden pääomamäärä on yhteensä 8 milj. euroa, joista yhtiö on tehnyt 6 milj. euron varauksen. 2014: Lemminkäinen maksoi 60 milj. euroa tammikuussa Lemminkäinen on valittanut päätöksestä. Yhtiöllä on eri näkemys esimerkiksi vanhentumiseen ja arvonlisäveroon liittyvissä kysymyksissä. Vuoden 2014 lopussa: 21 vahingonkorvauskannetta odotti käsittelyn alkamista. Kanteiden pääomamäärä on yhteensä 26 milj. euroa, joista yhtiö on tehnyt 12 milj. euron varauksen. 2015: Suullinen pääkäsittely Helsingin hovioikeudessa alkanee vuoden 2015 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. * Sisältää korot ja oikeudenkäyntikulut 20

21 Taloudellinen kehitys Tase, rahoitus ja rahavirta Näkymät ja ohjeistus Segmenttikatsaukset 21

22 Ohjeistus vuodelle 2015 Lemminkäinen arvioi, että vuonna 2015 sen liikevaihto ei kasva vuoden 2014 tasosta (2 044,5 milj. euroa). Liikevoiton (IFRS) vuonna 2015 yhtiö odottaa paranevan vuoteen 2014 verrattuna (36,3 milj. euroa). 22

23 Markkinanäkymät Talonrakentaminen Infrarakentaminen Päällystys Suomi Norja Ruotsi Venäjä *) Kasvaa Vakaa Laskee Tanska Baltian maat 23 *) Sisältää merkittävän poliittisen ja taloudellisen riskin Lähteet: Eurconstruct, yhtiön oma arvio

24 Yhteenveto: Hyvät lähtökohdat vuodelle 2015 Useita operatiivisia onnistumisia vuonna 2014 Vahvempi tase ja parantunut kannattavuus Toimenpiteet kilpailukyvyn parantamiseksi jatkuvat Markkinatilanne pysyy haastavana 24

25 Taloudellinen kehitys Tase, rahoitus ja rahavirta Näkymät ja ohjeistus Segmenttikatsaukset 25

26 Infrarakentaminen Liikevaihto, M Liikevoitto-% /2014-0,6 9,8-7,6-12,0 4,2 7,8 1, Leuto talvi pidensi päällystyskautta kaikissa toimintamaissa Infraprojektit ja päällystys Suomessa tekivät hyvää tulosta Norjan tulos kääntyi selvästi positiiviseksi Tanska paransi, Ruotsissa haasteita Tilauskanta laski ja oli 683 (867) M -26, Q113 Q213 Q313 Q413 Q114 Q214 Q314 Q Liikevaihto maittain 2014 Baltian maat Liikevaihto liiketoiminnoittain 2014 Muut 1-12/2014(2013): Liikevaihto (1 279) M Liikevoitto 38 (-13) M Liikevoitto-%: 2,8 (-1,0) % Skandinavia 10% 49% 41% Suomi Infraprojektit 21% 11% 68% Päällystys 26

27 Suomen talonrakentaminen Liikevaihto, M Liikevoitto-% /2014 5,3 5,0 4,4 4 3, , ,7-1,8-2 -2, Q113 Q213 Q313 Q413 Q114 Q214 Q314 Q414 5 Pääkaupunkiseudun asunto- ja toimitilatuotanto tekivät hyvää tulosta Asuntomyynti hidastui Epäonnistumiset yksittäisissä projekteissa heikensivät kannattavuutta Tilauskanta kasvoi suurten korjausrakentamisurakoiden ansiosta ja oli 687 (544) M 1-12/2014 (2013): Liikevaihto 539 (593) M Liikevoitto 9 (5) M Liikevoitto-%: 1,7 (0,8)% 27

28 Omaperusteinen asuntorakentaminen Suomessa Asuntojen määrä, vuosineljänneksen lopussa Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Myymättä, rakenteilla Myymättä, valmiina Rakenteilla Asuntojen määrä, vuosineljänneksen aikana Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/ /2014 Asuntomyynnin hidastuminen kasvatti myymättömien asuntojen määrää Kuluttajamyynnin laskua paikkasi kasvanut sijoittajamyynti Vähemmän kuluttajille suunnattuja asuntoaloituksia ja rakenteilla olevia asuntoja kuin vuonna 2013 Aloitukset Myydyt 28

29 Venäjän toiminnot -18,8 1,2 Liikevaihto, M 8,6-6,6-8, ,2 16,6 Q113 Q213 Q313 Q413 Q114 Q214 Q314 Q /2014 (2013): Liikevaihto 196 (165) M Liikevoitto 20 (0) M Liikevoitto-%: 10,1 (-0,2) % Liikevoitto-% 12, /2014 Kannattavuus parani selvästi edellisvuodesta Kaksi suurta omaperusteista asuntokohdetta valmistui (yhteensä 545 asuntoa) Vilkas asuntomyynti Parempi katetaso käynnissä olevissa urakoissa Infrarakentaminen teki hyvää tulosta Tilauskanta laski valmistuneiden asuntokohteiden vuoksi ja oli 86 (322) M Talonrakentamisen urakointi Liikevaihto liiketoiminnoittain 2014 Päällystys 27% 25% 48% Omaperusteinen asuntorakentaminen 29

30 Vahva asuntomyynti vuonna Asuntojen määrä, vuosineljänneksen lopussa Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/ Myymättä, rakenteilla Myymättä, valmiina Rakenteilla Asuntojen määrä, vuosineljänneksen aikana Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/ /2014 Vahva asuntomyynti etenkin Q4/2014 Asuntojen ruplamääräinen hinta nousi vuoden loppua kohti Noin 30 % Lemminkäisen asiakkaista rahoittaa asuntonsa asuntolainalla Aloitukset Myydyt 30

31 Tilinpäätöstiedote

Osavuosikatsaus 1-9/2014. Suunnanmuutos etenee suunnitelmien mukaan

Osavuosikatsaus 1-9/2014. Suunnanmuutos etenee suunnitelmien mukaan Osavuosikatsaus 1-9/2014 Suunnanmuutos etenee suunnitelmien mukaan Uusi raportointirakenne 1.1.2015 alkaen Infrarakentaminen Liikevaihdon jakautuminen vuonna 2013 Päällystys Infraprojektit - Päällystys

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2012. Yhtiön vakavaraisuus ja rahoitusasema vahvistuivat

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2012. Yhtiön vakavaraisuus ja rahoitusasema vahvistuivat Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2012 Yhtiön vakavaraisuus ja rahoitusasema vahvistuivat 1 Sisältö Katsauskauden tulos Taloudellinen tilanne Näkymät ja ohjeistus Toimialat 2 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2012 Katsauskauden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015: Tase vahvistui, onnistumisia isoissa projekteissa

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015: Tase vahvistui, onnistumisia isoissa projekteissa Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015: Tase vahvistui, onnistumisia isoissa projekteissa Luvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin mainita. Tammi-maaliskuu 2015 (toimialaraportointi,

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2014: Vahva kassavirta käänsi nettovelan laskuun

Tilinpäätöstiedote 2014: Vahva kassavirta käänsi nettovelan laskuun Tilinpäätöstiedote 2014: Vahva kassavirta käänsi nettovelan laskuun Luvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin mainita. Loka-joulukuu 2014 (toimialaraportointi, POC)

Lisätiedot

SRV Rakentavasti erilainen

SRV Rakentavasti erilainen SRV Rakentavasti erilainen Tilinpäätös 1-12/2008 11.2.2009 Eero Heliövaara Toimitusjohtaja Hannu Linnoinen 1 1-12/2008: SRV menestyi tiukassa markkinatilanteessa t Konsernin liikevoitto 32,9 milj. euroa

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2013

Tilinpäätöstiedote 2013 Tilinpäätöstiedote 2013 1 CAVERION OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 28.1.2014 KLO 8.00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2013 Käyttökate paranee suunnitelmien mukaisesti viimeisen vuosineljänneksen vahva

Lisätiedot

Oriola-KD The Channel for Health

Oriola-KD The Channel for Health Oriola-KD The Channel for Health Sijoitus Invest 14 12.-13.11.2014 Oriola-KD tänään Liikevaihto 2013 2,6 miljardia euroa Ruotsi 50 % Venäjä 33 % Suomi ja Baltia 17 % Henkilöstö 4700 työntekijää Venäjä

Lisätiedot

DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU

DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2015 1 (17) Destia Group Oyj on Destia Oy:n emoyhtiö, joka perustettiin Destian omistusjärjestelyn yhteydessä ja joka omistaa 100 prosenttisesti Destia Oy:n osakkeet.

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote RAHAVIRTOJEN KASVU TUKI VAHVAA TASETTA

Tilinpäätöstiedote RAHAVIRTOJEN KASVU TUKI VAHVAA TASETTA Tilinpäätöstiedote RAHAVIRTOJEN KASVU TUKI VAHVAA TASETTA 2 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI JOULUKUU 2013: RAHAVIRTOJEN KASVU TUKI VAHVAA TASETTA TAMMI JOULUKUU

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2013

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2013 Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2013 Toimitusjohtaja Juhani Pitkäkoski 26.7.2013 Sisällys Taloudellinen kehitys Kehitys liiketoimintaalueittain Rahoitusasema Markkinanäkymät ja tulosohjeistus -konserni Oyj

Lisätiedot

DESTIA GROUPIN JA DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA

DESTIA GROUPIN JA DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA DESTIA GROUPIN JA DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA 2014 1 (18) Destia Oy:n emoyhtiö on Destia Group Oyj, joka perustettiin Destian omistusjärjestelyn yhteydessä ja joka omistaa 100 prosenttisesti

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 KANNATTAVUUS PARANI TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ 1-6/2013 (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): Liikevaihto 308,6 (321,4) milj. euroa; muutos -4,0 %. Liikevaihdon muutos

Lisätiedot

YIT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 8.00

YIT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 8.00 YIT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 8.00 1 YIT:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2010: KANNATTAVUUS PARANI EDELLISVUODESTA JA TILAUSKANNAN LASKU PYSÄHTYI Kannattavuus parani viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2010 VAHVISTUNEET MARKKINAT, KANNATTAVUUS PARANI Liikevaihto 345,7 (331,3) milj.

Lisätiedot

TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA. Keskeistä neljännekseltä:

TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA. Keskeistä neljännekseltä: TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA Keskeistä neljännekseltä: Liikevaihto oli 14,2 milj. euroa (15,5) Bruttokate oli 9,0 milj. euroa (9,7)

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- KATSAUS. ennätystasolla

TILINPÄÄTÖS- KATSAUS. ennätystasolla TILINPÄÄTÖS- KATSAUS KANNATTAvuus PArani, liikevaihto ennätystasolla 2 TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2012 RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE, 1.1. 31.12.2012: KANNATTAVUUS PARANI, LIIKE- VAIHTO ENNÄTYSTASOLLA

Lisätiedot

Uponorin orgaaninen kasvu jatkui vahvana

Uponorin orgaaninen kasvu jatkui vahvana OSAVUOSIKATSAUS 2011 10.8.2011 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2011 Uponorin orgaaninen kasvu jatkui vahvana Päämarkkinoiden kasvu hiljeni Saksaa lukuunottamatta Kohonneet ostohinnat painoivat niin talo- kuin yhdyskuntatekniikkaakin

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 OSAVUOSIKATSAUS /2013 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 VAIKEA VUOSINELJÄNNES, KUSTANNUSLEIKKAUSTEN VAIKUTUKSET TOTEUTUMASSA 1-3/2013 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot

Lisätiedot

YHTEENVETO VUODEN 2012 TULOKSESTA

YHTEENVETO VUODEN 2012 TULOKSESTA CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 VAHVA KASSAVIRTA, TULOSTAVOITTEET SAAVUTETTIIN 1-12/2012 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): - Liikevaihto 688,4 (679,9) milj. euroa;

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2015. Tulos ja kassavirta paranivat

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2015. Tulos ja kassavirta paranivat OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2015 Tulos ja kassavirta paranivat 27.4.2015 Osavuosikatsaus 1-3/2015 Ensimmäinen neljännes Liikevaihto oli 15 468 (9 521) milj. Ruotsin kruunua Liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi kannattavuutta

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi kannattavuutta Osavuosikatsaus Q2 Tammi-kesäkuu 2011 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 11.8.2011 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015: Verkkokauppa.comilla vahva Q1: liikevaihto kasvoi +20%

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015: Verkkokauppa.comilla vahva Q1: liikevaihto kasvoi +20% OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015: Verkkokauppa.comilla vahva Q1: liikevaihto kasvoi +20% Verkkokauppa.com Oyj osavuosikatsaus (tilintarkastamaton) 24.4.2015 klo 8.00 1.1. 31.3.2015 lyhyesti Liikevaihto 72,9

Lisätiedot

SUURHANKKEIDEN ALOITUKSET KASVATTIVAT TILAUSKANTAA: SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015

SUURHANKKEIDEN ALOITUKSET KASVATTIVAT TILAUSKANTAA: SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 1 (27) SRV YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 07.05.2015, klo 8.30 SUURHANKKEIDEN ALOITUKSET KASVATTIVAT TILAUSKANTAA: SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Katsauskausi 1.1. 31.3.2015 lyhyesti: SRV:n liikevaihto

Lisätiedot

1 (26) SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.8.2009, klo 8.30

1 (26) SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.8.2009, klo 8.30 1 (26) SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.8., klo 8.30 SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6. Katsauskausi 1.1.-30.6. lyhyesti: SRV:n liikevaihto oli 180,6 milj. euroa (288,8 Me ), muutos 37,5 % Liikevoitto oli

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014: VERKKOKAUPPA.COMIN KASVU KIIHTYI Q2:LLA: LIIKEVAIHTO KASVOI +24 % JA LIIKEVOITTO PARANI MERKITTÄVÄSTI +223 %

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014: VERKKOKAUPPA.COMIN KASVU KIIHTYI Q2:LLA: LIIKEVAIHTO KASVOI +24 % JA LIIKEVOITTO PARANI MERKITTÄVÄSTI +223 % OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014: VERKKOKAUPPA.COMIN KASVU KIIHTYI Q2:LLA: LIIKEVAIHTO KASVOI +24 % JA LIIKEVOITTO PARANI MERKITTÄVÄSTI +223 % Verkkokauppa.com Oyj osavuosikatsaus (tilintarkastamaton) 8.8.2014

Lisätiedot

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 1 OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 AFFECTO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 Liikevaihto 25,7 27,5 103,0 Segmenttien

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2011

Tilinpäätöstiedote 2011 Tilinpäätöstiedote 2011 16.2.2012 Toimitusjohtaja Magnus Rosén Talousjohtaja Jonas Söderkvist Q4/11: Paluu kannattavaan kasvuun LOKAKUU JOULUKUU 2011 Liikevaihto kasvoi 24,4 %:ia 186,8 (150,1) M tai 23,7

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta Osavuosikatsaus Q2 Tammi kesäkuu 2014 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 25.7.2014 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta

Lisätiedot

Myönteinen kehitys jatkui IT-palveluissa

Myönteinen kehitys jatkui IT-palveluissa Q2 Osavuosikatsaus 2/ Tammi kesäkuu Myönteinen kehitys jatkui IT-palveluissa IT-palveluiden orgaaninen kasvu paikallisissa valuutoissa lähes 3 % Hyvä kannattavuuskehitys jatkui poikkeuksellisesta projektikustannuksesta

Lisätiedot