Lemminkäinen Oyj Sijoittajalounas/Pohjola Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lemminkäinen Oyj. 13.2.2012 Sijoittajalounas/Pohjola Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki"

Transkriptio

1 Lemminkäinen Oyj Sijoittajalounas/Pohjola Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki

2 Sisältö Lemminkäinen lyhyesti Strategia ja tehostamistoimenpiteet Toimintaympäristö Tulos ja taloudellinen asema 2011 Tilinpäätöstiedote Liitteet Toimialakatsaukset Q3/2011 Osakkeenomistajat Oikeudenkäynnit 2

3 Kohti yhtenäistä Lemminkäistä Nopean kasvun aika Lemminkäisen uudistuminen Lemminkäisen johto vaihtui 1/2009 Tytäryhtiöiden fuusiot alkoivat 1 /2010 Norja yrityskaupat, Venäjän tonttikaupat 4/2010-6/ > Fokus kannattavuuden parantamisessa Kattoliiketoiminnan myynti 12/2010 Strategian päivitys, Tehostamisohjelman julkistaminen (50 MEUR) 10/ Maailmanlaajuinen finanssikriisi 9/2008 Kartellituomio 9/2009 Uusi strategia julkistettiin 12/2009 Osakeanti ja vähemmistöosuuksien lunastus 3/2010 Yhteiset palvelut aloittavat toimintansa 1/2011 Uudet luottolimiitit 12/2010 Kotimainen joukkovelkakirjalaina 9/2010 Kansainvälinen toiminta omaksi toimialaksi 1/2012 3

4 Lemminkäisen kolme toimialaa Vuoden 2012 alusta uusi toimiala: Kansainväliset toiminnot Talonrakentaminen Infrarakentaminen Talotekniikka Venäjä 7 % Ruotsi 12 % Liiketoiminta maittain Suomi 81 % Muut Pohjoismaat 36 % Baltia ja Venäjä 12 % Liiketoiminta maittain Suomi 52 % Amerikka ja Aasia 17 % Liiketoiminta maittain Suomi 83 % Infra Uusi toimialajako alkaen *) : Talotekniikka 26% 10% KV -toiminnot 33% Liikevaihto 894 M (38%) Liikevoitto 16 M (19%) Liikevaihto M (50%) Liikevoitto 64 M (75%) Liikevaihto 269 M (12%) Liikevoitto 5 M (6%) *) virallisia pro-forma lukuja ei vielä julkaistu 4 31% Talonrakentaminen

5 Kansainvälinen toiminta kasvussa: Tavoitteena 40 % osuus liikevaihdosta Kasvun painopisteet ja tavoitteet: Pohjoismaiden infrarakentaminen 100 milj. euron liikevaihdon kasvu Venäjän asuntorakentaminen asuntoaloitusta vuosittain Talonrakentaminen Infrarakentaminen Talo- ja kiinteistötekniikka 5

6 Lemminkäisen strategia Strategian päätavoitteet Strategian täsmennykset syksyllä 2011 Strategian toteutuminen 2011 Tehostamistoimenpiteet

7 Strategiset päätavoitteet Kannattava kasvu ja vakavaraisuuden parantaminen Päätavoitteet Kannattava kasvu Vakavaraisuuden parantaminen Taloudelliset tavoitteet Sijoitetun pääoman tuotto yli 18 % Omavaraisuusaste vähintään 35 % Liikevaihdon kasvu keskimäärin 10 % Osingonjako vähintään 40 % tilikauden tuloksesta Ålandsbanken 1-on-1 day

8 Strategian täsmennykset 2011 Liiketoiminnan painopisteet parempaa kannattavuutta tuottaviin segmentteihin Kasvua erityisesti kansainvälisistä toiminnoista Suomi: Pääpaino kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamisessa Omaperustaisen asuntotuotannon osuus > 50 % (2011: noin 30 %) Kansainvälinen toiminta: Kasvun lähde Pietarin asuntorakentamisessa asuntoaloitusta vuosittain Talotekniikassa palveluliiketoiminnan osuus 50 % (2011: noin 30 %) Norjan, Tanskan ja Ruotsin infraliiketoiminta milj. euroa 8

9 Taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen vuonna 2011 Strategiakausi Taloudellinen tavoite Sijoitetun pääoman tuotto Tavoitetaso Toteutunut 2011 Toteutunut 2010 yli 18 % kauden lopussa 10,8 % 7,0 % Omavaraisuusaste vähintään 35 % 30,8 % 35,0 % Liikevaihdon kasvu keskimäärin 10 % kauden loppuun mennessä 24 % -4 % Osingonmaksu vähintään 40 % tilikauden tuloksesta 28 % yli 100 % 9

10 Hallituksen esitys osingosta 0,50 euroa vuonna ,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 EUR % 1) ,20 0, ) Vuonna 2010 EPS oli 0,02, joten osinko/tulos suhde oli yli 100% 2) Vuoden 2011 osinko hallituksen esitys Osinko, EUR Osinko/tulos, % 10 2) 0 Yhtiön tavoitteena on jakaa osinkoa vähintään 40 % tilikauden tuloksesta.

11 Tehostamisohjelmalla 50 milj. euron säästöt vuoden 2013 jälkeen 50 milj. euron vuosittainen kustannussäästö 20 milj. euroa 30 milj. euroa Oman toiminnan kehittäminen sekä johtamisen ja hallinnon rakenteiden keventäminen Hankintojen tehostaminen 11

12 Toimintaympäristö

13 Suomessa rakentamisen kasvu maltillista lähivuosina Rakentamisen ja BKT:n kasvu Suomessa, % % BKT Asuntorakentaminen Muu talonrakentaminen Infrarakentaminen Lähde: Euroconstruct, joulukuu

14 Pohjoismaiden infrarakentaminen jatkaa kasvuaan myös lähivuosina Infrarakentamisen kasvu Pohjoismaissa, % % Suomi Ruotsi Norja Tanska Lähde: Euroconstruct, joulukuu

15 Venäjällä (Pietarissa) lainamarkkinoiden kehittyminen tukee uusien asuntojen kysyntää Asuntolainasopimukset Pietarissa Myydyt asunnot Pietarissa kpl RUB, mrd Milj. m , ,5 2,0 2,2 1,7 1,9 2,5 1,9 2,3 1,8 2,0 2,2 2, ,5 1, ,0 0,5 Vuonna 2011 uusien ja vanhojen asuntojen hinnat nousseet Pietarissa noin 8 % 0 0 Q1/08 Q2/08 Q3/08 Q4/08 Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09 Q1/10 Q2/10 Q3/10 Q4/10 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Lähteet: Consulting agency Peterburgskaya nedvigimost, Bulletin of Estate Property, Mortgage agency of St. Petersburg 0, e 12e 13e 15

16 Tulos ja taloudellinen asema: Tilinpäätöstiedote 2011

17 Vuoden 2011 pääkohdat: Kilpailukyky vahvistui: Kannattavuus parantui ja tilauskanta kasvoi Kasvun veturina infrarakentaminen, erityisesti Norjan ja Tanskan toiminnot Kannattavaa kasvua haetaan tehostamisohjelmalla ja kansainvälisellä liiketoiminnalla 17

18 Rakentamisen toimintaympäristö vuonna 2011 Suomi Panoskustannusten nousu näkyi myös rakentamisessa Asuntokauppa sujui tasaisesti koko vuoden Toimitilarakentaminen kasvoi maltillisesti Infrarakentamisessa kysyntä hyvä kalliorakentamisessa, kiviaineksissa ja betonituotteissa Talotekniikassa markkinatilanne piristynyt Muut markkinat Norjassa ja Tanskassa vahva päällystysmarkkina Ruotsissa runsaasti kysyntää infran erikoisurakointitöistä Baltian maissa rakentamisen kysyntä lisääntynyt Venäjällä asuntojen kysyntä hyvä, uusien asuntojen hinnat nousivat lähes 10 % vuonna

19 Vuonna 2011 tulos parani merkittävästi milj. euroa (IFRS) Q4/2011 Q4/2010 2) ) ) Liikevaihto Liikevoitto 9,2 5,3 53,5 29,6 Liikevoitto-% 1,4 1,1 2,4 1,6 Tulos ennen veroja 3,0 0,1 34,6 7,6 Tulos lopetetuista toiminnoista -0,5 11,3-0,6 Tilikauden tulos -0,1-1,9 35,6 1,2 Tulos/osake, euroa -0,03-0,14 1,77 0,02 Liiketoiminnan rahavirta -20,8 45,1-7,1-37,2 Tilauskanta (kauden lopussa) Henkilöstö (keskimäärin) ) 2011: Tulosta parantaa negatiivisen liikearvon tuloutus 11 milj.euroa Liikevoitto ja tulos ennen veroja eivät sisällä kattoliiketoiminnan myynnin vaikutusta 15,3 milj. euroa 2) Q4/2010 ja 2010 Tulos sisältää talonrakentamisen kaluston myyntivoittoja 19

20 Liikevaihto kasvoi vuoden 2011 jokaisella neljänneksellä M ,1 659, ,5 525,1 503,6 +31% ,6 589,2 +27% 748, ,9 528,3 460,3 +19% 550, ,9 343,5 276,4 316, % Q1 Q2 Q3 Q4 20

21 Puolet liikevaihdosta infrarakentamisesta, kansainvälisen liiketoiminnan osuus 34% Liikevaihto toimialoittain 1-12/2011 Liikevaihto maittain 1-12/2011 Talotekniikka 294 M (269) Talonrakentaminen 894 M (770) Venäjä 109 M (91) Muut maat 145 M (125) 12 % Muut Pohjoismaat 526 M (327) 5 % 6 % 38 % 23 % 50 % 66 % Infrarakentaminen M (933) Suomi M (1 287) 21

22 Kannattavuuskehitys oikeansuuntainen Liikevoiton kehitys M UR 127,2 117,6 109,2 Osakekohtainen tulos ,00 4,00 3,00 UR 4,29 3,87 3, ,00 1, ,5 1, ,2 29,6 0,00-1,00 0, ,00-1, Vuoden 2009 tulos sisältää KHO:n seuraamusmaksun 54 milj. euroa 2011 liikevoitto ei sisällä kattoliiketoiminnan myyntivoittoa, vaikutus näkyy osakekohtaisessa tulossa 22

23 Toimialojen liikevoitto parani vuoden 2011 jokaisella neljänneksellä M 54,8 49, ,6 31,1 26,9 20,3 31,8 22, ,5 6,7 10, ,7-6,5-11,5-13,8-30 Q3/2009: Q1-Q3/2011: -29, Q1 Q2 Q3 Q4 Tulosta rasittaa KHO:n määräämä seuraamusmaksu, 54 M UR Tulos sisältää Mestan liikearvotuloutusta noin 11 M UR ja kattoliiketoiminnan myyntivoittoa15,3 M UR 23

24 Lemminkäisen kilpailukyvyn vahvistuminen näkyi tilauskannassa Konsernin tilauskanta oli 1,4 mrd Suomi: 918 milj (-2%) Muut maat: 483 milj (+64%) Suomen tilauskantaa kasvatti infrarakentamisen erikoisurakointi Kansainvälistä tilauskantaa kasvattivat Venäjän asuntotuotanto sekä Norjan ja Viron päällystystoiminta M UR % +14 % 0 Q411 Q311 Q211 Q111 Q410 Q310 Q210 Q110 Q409 Q309 Q209 Q109 24

25 Vuonna 2011 aloitettiin Suomessa kaikkiaan uuden asunnon rakentaminen, Pietarissa käynnistyi 400 asunnon kohde Suomessa aloitetuista asunnoista kaksi kolmasosaa oli omaperustaista tuotantoa (2010: 45% ja 2009: 24%) Pietarissa valmistui 150 asunnon kohde, ja käynnistyi uusi, noin 400 asunnon kohde Lemminkäinen arvioi aloittavansa vuonna 2012 noin omaperustaisen asunnon rakentamisen Suomessa SUOMI VENÄJÄ (Pietari) Asuntoaloitukset (oma tuotanto) Asuntoaloitukset (urakkatuotanto) Myydyt asunnot Valmistuneet Rakenteilla kauden lopussa, joista myymättömiä Valmiit myymättömät Taulukossa: Myydyt, valmistuneet, rakenteilla ja valmiit myymättömät asunnot ovat omaa tuotantoa 25

26 Liiketoiminnan volyymin kasvu ja omaan asuntotuotantoon sitoutunut pääoma kasvattivat tasetta Varat M UR Velat ja oma pääoma M UR Pitkäaikaiset varat Vaihto-omaisuus Rahoitusomaisuus Oma pääoma Korolliset velat Korottomat velat 26

27 Taseen tunnusluvut Taseen tunnusluvut Taseen loppusumma, milj. euroa 1 242, , ,5 Nettokäyttöpääoma, milj. euroa 435,7 388,6 337,7 Likvidit varat, milj. euroa 30,4 26,3 74,4 Korollinen nettovelka, milj. euroa 401,2 349,2 324,7 Sijoitetun pääoman tuotto, % 10,8 7,0 5,5 Omavaraisuusaste, % 30,8 35,0 30,7 Gearing, % 114,5 105,7 111,7 27

28 Lemminkäisen lainasalkku Lainojen jakauma per ( ) Projektilainat Joukkovelkakirjalainat 14 % (16) 12 % (8) 28 % (20) Yritystodistukset Rahoitusleasingvelat 14 % (15) TyEL-lainat 15 % (24) 17 % (17) Lainat rahoituslaitoksilta Korollisen velan määrä katsauskauden lopussa oli 431,6 M (375,5) Kaikkien korollisten velkojen rahoituskustannus oli noin 3,4 %. 28

29 Lainojen maturiteettijakauma Pitkäaikaisten lainojen*) maturiteettijakauma Lisäksi vuonna 2012 erääntyy lyhytaikaisia lainoja (projektilainoja, yritystodistuksia ja lainoja rahoituslaitoksilta) yht. 190 M Lainat rahoituslaitoksilta Työeläkeyhtiölainat Rahoitusleasingvelat Joukkovelkakirjalainat Yhtiöllä oli käyttämättä sitovia luottolimiittejä 140 M *) laina, jonka maturiteetti on nostohetkellä ollut yli 1 vuotta 29

30 Lähiajan markkinanäkymät ja Lemminkäisen ohjeistus

31 Lähiajan markkinanäkymät Suomi Uudistalonrakentamisen määrä vähenee, asuntoaloituksia hillitsee talouden epävarmuus ja valmiin myyntivaraston kasvu. Liikerakentamisen kysyntää heikentää vuokralaisten varovaisuus. Asuntojen kasvava linjasaneeraustarve ja energiatehokkuutta lisäävät korjaukset lisäävät korjausrakentamisen ja taloteknisten palveluiden kysyntää. Infrarakentamisessa päällystysmäärien odotetaan pysyvän ennallaan, kalliorakentamisessa markkinatilanne hyvä, uusia rata- ja raidehankkeita käynnistymässä. 31

32 Lähiajan markkinanäkymät Muut maat Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa infrarakentamisen määrä kasvaa selvästi Suomea nopeammin. Norjassa ja Tanskassa lisääntynyt väylärakentaminen ylläpitää päällystyksen kysyntää. Venäjällä (Pietarissa) asuntorakentamisen odotetaan pysyvän vähintään edellisvuoden tasolla. Asuntojen kysyntää ylläpitävät mm. kuluttajien ostovoiman ja lainansaantimahdollisuuksien parantuminen ja sisäinen muuttoliike. Baltian maissa rakennusmarkkinat vähitellen elpymässä. 32

33 Lemminkäisen ohjeistus Vuonna 2012 liikevaihto pysyy edellisvuoden tasolla ja tulos ennen veroja on parempi kuin vuonna

34 Yhteenveto Lemminkäisen kilpailukyky vahvistui ja kannattavuus parani vuonna 2011 Infrarakentaminen kasvun veturina Kannattavan kasvun strategiaan ja kilpailukyvyn vahvistamiseen suunnatut toimenpiteet jatkuvat 34

35 Liitteet: Toimialakatsaukset Osakkeenomistajat Oikeudenkäynnit

36 Talonrakentaminen Vuosi 2011 SUOMI Asuntomyynti pysyi tasaisena läpi vuoden Toimialan tulosta rasitti kilpailu-urakoinnin heikko kannattavuus ja rakennuskustannusten nousu Useita toimitilahankkeita käynnistettiin Korjausrakentamisessa markkinatilanne oli hyvä Tilauskanta vuoden lopussa 581 milj. euroa (595) MUUT MAAT Venäjällä Pietarissa iso tonttihankinta Pietarissa valmistui150 asunnon kohde ja käynnistettiin uusi noin 400 asunnon kohde Ruotsissa talonrakennustoiminta sujui hyvin Tilauskanta vuoden lopussa 188 milj. euroa (89) 36

37 Talonrakentaminen Liikevaihto MEUR Liikevoitto MEUR Q4/10 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/ Q4/10 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Vuoden 2010 tulos sisältää kaluston myyntivoittoja 37

38 Infrarakentaminen Vuosi 2011 SUOMI Hyvä kysyntä infran erikoisurakoinnissa, kiviainestoiminnassa ja betoniliiketoiminnassa Lemminkäisellä mittavia urakoita käynnissä mm. Länsimetrohankkeessa, Pohjois-Suomen kaivoksissa sekä useissa maanalaisissa pysäköintitaloissa Päällystysyksikkö pärjäsi hyvin heikentyneestä markkinasta huolimatta Tilauskanta vuoden lopussa 237 milj. euroa (224) MUUT MAAT Erittäin vahva vuosi Norjan ja Tanskan päällystyksessä Baltian maissa markkinatilanne hieman piristynyt Tilauskanta vuoden lopussa 285 milj. euroa (193) 38

39 Infrarakentaminen Liikevaihto 1200 MEUR 1179 Liikevoitto Q4/10 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/ Q4/10 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 39

40 Talotekniikka Vuosi 2011 Toimialalla toteutettiin useita tehostamistoimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi Loppuvuodesta talotekniikan tuloskunto parani selvästi Kysyntää ylläpitävät kasvavat energiatehokkuusvaatimukset talonrakentamisen uudistuotannossa ja rapistuva LVI-kanta Tilauskanta vuoden lopussa oli 110,0 milj. euroa (125,9) 40

41 Talotekniikka Liikevaihto MEUR Liikevoitto 6,0 5,0 4,0 3,0 MEUR 5,2 4,5 4, ,0 1, ,0 0,0 0,7 50-1, Q4/10 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11-2,0-1,7-1, Q4/10 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 41

42 Suurimmat osakkeenomistajat ( ) Omistuksen jakauma Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt Hallintarekisteröidyt 3 % 15 % 49 % Suurimmat omistajat Omistus,kpl Omistus,% Pnt Group Oy 3,673,956 18,7 % Forsten Noora 1,964,480 10,0 % Pentti Heikki kuolinpesä ,7 % Pentti Olavi ,7 % Varma 723,727 3,7 % Pentti-von Walzel Kristina ,2 % Pentti-Kortman Eva ,2 % Pentti Timo ,2 % Ilmarinen 400,000 2,0 % Yhtiöt 22 % Mandatum Life 283,711 1,4 % Maa- ja vesitekniikan tuki ry 250,000 1,3 % Nordea rahastot ,1 % 4 % 7 % Etera ,0 % Alfred Berg rahastot ,9 % Rahoitus- ja vakuutuslaitokset Julkisyhteisöt Suomalaiset yksityssijoittajat 50 suurinta yhteensä 14,862,857 75,7 % Hallintarekisteröidyt yhteensä 2,667,829 13,6 % Muut omistajat 2,114,078 10,8 % 42

43 Oikeudenkäynnit Lemminkäistä ja muita asfalttialan yhtiöitä vastaan nostetut vahingonkorvauskanteet Vireillä 40 kunnan ja Suomen valtion (Liikennevirasto) nostamat kanteet Lemminkäistä vastaan esitettyjen kannevaatimusten pääomamäärä 117 milj. euroa (Liikennevirasto muutti kannettaan +15 milj. euroa 01/2012) 43

44 44