Valtakunnallisiin rekisteritietoihin perustuva selvitys:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtakunnallisiin rekisteritietoihin perustuva selvitys:"

Transkriptio

1 Selvitys 1 (54) Yhtymähallinto / Pohjoinen sote ja tuottamisen rakenteet -hanke Valtakunnallisiin rekisteritietoihin perustuva selvitys: Päihdeasiakkaiden avo-, laitos- ja asumispalvelut OYS-ervan kunnissa PL 1, 929 OYS Puh (vaihde) Salmela Sanna

2 Selvitys 2 (54) Yhtymähallinto / Pohjoinen sote ja tuottamisen rakenteet -hanke SISÄLLYS TAULUKKOLUETTELO... 3 KAAVIOLUETTELO JOHDANTO TAUSTATIETOA PÄIHTEIDEN KÄYTÖSTÄ PÄIHDEHUOLLON AVOPALVELUT (= NUORISOASEMAT JA A-KLINIKAT) ASIAKKAAT AVOPALVELUISSA YHTEENSÄ NUORISOASEMIEN ASIAKKAAT A-KLINIKOIDEN ASIAKKAAT VUODEOSASTOHOITO SAIRAALOISSA JA TERVEYSKESKUKSISSA POTILAAT HOITOJAKSOT PÄIHDEHUOLLON LAITOKSET (= KATKAISUASEMAT JA KUNTOUTUSYKSIKÖT) ASIAKKAAT HOITOJAKSOT HOITOPÄIVÄT ASUMISPALVELUT (= ASUMISPALVELUYKSIKÖT JA ENSISUOJAT) ASIAKKAAT KUNNAN KUSTANTAMAT JA KUNNAN OMAT ASUMISPALVELUT ASUMISPÄIVÄT PÄIHDEHUOLLON NETTOKUSTANNUKSET PL 1, 929 OYS Puh (vaihde) Salmela Sanna

3 Selvitys 3 (54) Yhtymähallinto / Pohjoinen sote ja tuottamisen rakenteet -hanke Taulukkoluettelo TAULUKKO 1. PÄIHDEHUOLLON AVOPALVELUISSA ASIAKKAITA VUOSINA , MAKSIMI- JA MINIMIARVOJEN EROTUS JA VUOSITTAISTEN ARVOJEN KESKIARVOT (ASIAKASTA / 1 ASUKASTA) TAULUKKO 2. NUORISOASEMIEN ASIAKKAAT (KUNNAN KUSTANTAMAT PALVELUT) VUOSINA , MAKSIMI- JA MINIMIARVOJEN EROTUS JA VUOSITTAISTEN ARVOJEN KESKIARVOT TAULUKKO 3. A-KLINIKOIDEN ASIAKKAAT (KUNNAN KUSTANTAMAT PALVELUT) VUODEN AIKANA VUOSINA , MAKSIMI- JA MINIMIARVOJEN EROTUS JA VUOSITTAISTEN ARVOJEN KESKIARVOT TAULUKKO 4. PÄIHTEIDEN VUOKSI SAIRAALOIDEN JA TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOILLA HOIDETUT POTILAAT (/1 ASUKASTA) V , MAKSIMI- JA MINIMIARVOJEN EROTUS JA VUOSITTAISTEN ARVOJEN KESKIARVOT TAULUKKO 5. PÄIHTEIDEN VUOKSI SAIRAALOIDEN JA TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOILLA HOIDOSSA OLLEET TYÖIKÄISET POTILAAT VUOSINA , MAKSIMI- JA MINIMIARVOJEN EROTUS JA VUOSITTAISTEN ARVOJEN KESKIARVOT (POTILASTA/1 VASTAAVANIKÄISTÄ) TAULUKKO 6. PÄIHDESAIRAUKSIEN VUODEOSASTOHOITOJAKSOT VUOTIAILLA VUOSINA , MAKSIMI- JA MINIMIARVOJEN EROTUS JA VUOSITTAISTEN ARVOJEN KESKIARVOT (JAKSOA/ VUOTIASTA) TAULUKKO 7. PÄIHDESAIRAUKSIEN VUODEOSASTOHOITOJAKSOT VUOTIAILLA VUOSINA , MAKSIMI- JA MINIMIARVOJEN EROTUS JA VUOSITTAISTEN ARVOJEN KESKIARVOT (JAKSOA/ VUOTIASTA) TAULUKKO 8. PÄIHDESAIRAUKSIEN VUODEOSASTOHOITOJAKSOT 65 VUOTTA TÄYTTÄNEILLÄ VUOSINA , MAKSIMI- JA MINIMIARVOJEN EROTUS JA VUOSITTAISTEN ARVOJEN KESKIARVOT (JAKSOA/1 65 V. TÄYTTÄNYTTÄ) TAULUKKO 9. PÄIHDEHUOLLON LAITOKSISSA HOIDOSSA OLLEET ASIAKKAAT YHTEENSÄ VUODEN AIKANA VUOSINA JA VUOSITTAISTEN ARVOJEN KESKIARVOT TAULUKKO 1. PÄIHDEHUOLLON LAITOSTEN ASIAKKAIDEN HOITOJAKSOT YHTEENSÄ VUODEN AIKANA V TAULUKKO 11. PÄIHDEHUOLLON LAITOSTEN ASIAKKAIDEN HOITOJAKSOT VUODEN AIKANA, V KESKIARVOT TAULUKKO 12. PÄIHDEHUOLLON LAITOSTEN ASIAKKAIDEN HOITOPÄIVÄT VUODEN AIKANA V , MAKSIMI- JA MINIMIARVOJEN EROTUS JA VUOSITTAISTEN ARVOJEN KESKIARVOT TAULUKKO 13. PÄIHDEHUOLLON LAITOSTEN VUOTIAIDEN JA 65 VUOTTA TÄYTTÄNEIDEN ASIAKKAIDEN HOITOPÄIVÄT VUODEN AIKANA VUOSINA JA VUOSITTAISTEN ARVOJEN KESKIARVOT TAULUKKO 14. PÄIHDEHUOLLON ASUMISPALVELUN ASIAKKAAT (ASIAKKAAT / 1 ASUKASTA) YHTEENSÄ VUODEN AIKANA VUOSINA JA VUOSITTAISTEN ARVOJEN KESKIARVOT TAULUKKO 15. PÄIHDEHUOLLON ASUMISPALVELUYKSIKÖIDEN ASIAKKAAT VUODEN AIKANA VUOSINA JA VUOSITTAISTEN ARVOJEN KESKIARVOT, KUNNAN KUSTANTAMAT PALVELUT (ASIAKKAIDEN LUKUMÄÄRÄ) TAULUKKO 16. ASUMISPALVELUISSA ASUMISPÄIVIÄ VUODEN AIKANA VUOSINA , KUNNAN KUSTANTAMAT PALVELUT JA KUNNAN OMAT PALVELUT + OMIEN PALVELUJEN OSUUS KUSTANNETUISTA PALVELUISTA TAULUKKO 17. PÄIHDEHUOLLON NETTOKUSTANNUKSET VUOSINA JA VUOSITTAISTEN ARVOJEN KESKIARVOT (EUROA / ASUKAS). HUOM! KESKIARVOSARAKKEESSA ON KAINUUN KUNTIEN OSALTA VUODEN 213 ARVOT PL 1, 929 OYS Puh (vaihde) Salmela Sanna

4 Selvitys 4 (54) Yhtymähallinto / Pohjoinen sote ja tuottamisen rakenteet -hanke Kaavioluettelo KAAVIO 1. ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTI ASUKASTA KOHTI 1 %:N ALKOHOLINA, VUOSIEN KESKIARVOT KAAVIO 2. PÄIHTYMYKSEN VUOKSI SÄILÖÖNOTETUT HENKILÖT KAAVIO 3. LÄHEISEN ALKOHOLINKÄYTTÖ AIHEUTTANUT ONGELMIA, % 8. JA 9. LUOKAN OPPILAISTA (VUONNA 213) KAAVIO 4. TOSI HUMALASSA VÄHINTÄÄN KERRAN KUUKAUDESSA, % 8. JA 9. LUOKKALAISISTA (VUONNA 213) KAAVIO 5. PÄIHDEHUOLLON AVOPALVELUJEN ASIAKKAAT, VUOSIEN KESKIARVOT KAAVIO 6. A-KLINIKOIDEN ASIAKKAAT (KUNNAN KUSTANTAMAT PALVELUT), VUOSIEN KESKIARVOT KAAVIO 7. PÄIHTEIDEN VUOKSI SAIRAALOIDEN JA TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOILLA HOIDETUT POTILAAT, VUOSIEN KESKIARVOT KAAVIO 8. PÄIHTEIDEN VUOKSI SAIRAALOIDEN JA TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOILLA HOIDOSSA OLLEET VUOTIAAT POTILAAT, VUOSIEN KESKIARVOT KAAVIO 9. PÄIHDESAIRAUKSIEN VUODEOSASTOHOITOJAKSOT VUOTIAILLA, V KESKIARVOT KAAVIO 1. PÄIHDESAIRAUKSIEN VUODEOSASTOHOITOJAKSOT VUOTIAILLA, V KESKIARVOT KAAVIO 11. PÄIHDESAIRAUKSIEN VUODEOSASTOHOITOJAKSOT 65 V. TÄYTTÄNEILLÄ, V KESKIARVOT KAAVIO 12. PÄIHDEHUOLLON LAITOKSISSA HOIDOSSA OLLEET ASIAKKAAT, VUOSIEN KESKIARVOT KAAVIO 13. PÄIHDEHUOLLON LAITOSTEN ASIAKKAIDEN HOITOPÄIVÄT YHTEENSÄ VUODEN AIKANA, V KESKIARVOT KAAVIO 14. PÄIHDEHUOLLON LAITOSTEN VUOTIAIDEN ASIAKKAIDEN HOITOPÄIVÄT VUODEN AIKANA, VUOSITTAISTEN ARVOJEN KESKIARVOT KAAVIO 15. PÄIHDEHUOLLON LAITOSTEN 65 VUOTTA TÄYTTÄNEIDEN ASIAKKAIDEN HOITOPÄIVÄT VUODEN AIKANA, VUOSITTAISTEN ARVOJEN KESKIARVOT KAAVIO 16. ASUMISPALVELUISSA ASUMISPÄIVIÄ VUODEN AIKANA VUOSINA , KUNNAN KUSTANTAMAT PALVELUT KAAVIO 17. PÄIHDEHUOLLON NETTOKUSTANNUKSET, VUOSIEN KESKIARVOT (KAINUUN KUNTIEN OSALTA VUODEN 213 ARVOT) PL 1, 929 OYS Puh (vaihde) Salmela Sanna

5 Selvitys 5 (54) Yhtymähallinto / Pohjoinen sote ja tuottamisen rakenteet -hanke Johdanto Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella (OYS-ervalla) tehtiin laaja selvitys ympärivuorokautisesta hoidosta. Selvityksen tuotokset ovat luettavissa osoitteessa Kevään 215 aikana kuntien edustajien kanssa käytiin keskusteluja, joissa nousi esille tarve tehdä ympärivuorokautisen hoidon selvityksen rinnalle samankaltainen selvitys myös perusterveydenhuollon avohoidosta. Lisätoiveena mainittiin myös erillinen selvitys mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden hoidosta ja asumispalveluista. Selvitystyö päätettiin toteuttaa Kaste-rahoitteisessa Pohjoinen sote ja tuottamisen rakenteet hankkeessa, johon kuuluvat kaikki OYS-ervan sairaanhoitopiirit. Edellä mainitut selvitykset muodostavat kuviossa 1 kuvatun kokonaisuuden. Tämä raportti koskee punaisella katkoviivalla korostettua aluetta. Selvitysten avulla rakennetaan tietopohjaa, jota voidaan hyödyntää Pohjois-Suomen sote-uudistuksen suunnittelussa, valmistelussa ja päätöksenteossa. Tämän raportin sisältö KUVIO 1. OYS-erva-selvitysten muodostama kokonaisuus Hankkeen aikataulun vuoksi avohoitoa ja mielenterveys- ja päihdeasiakkaita koskeva selvitys piti toteuttaa välisenä aikana. Selvityksessä on huomioitu mahdollisimman hyvin se palaute, jota ympärivuorokautisen hoidon selvityksestä saatiin. Tiukan aikataulun vuoksi kaikkia kunnista esille nousseita toiveita ei kuitenkaan pystytty toteuttamaan. Kuviossa 1 esitetystä PL 1, 929 OYS Puh (vaihde) Salmela Sanna

6 Selvitys 6 (54) Yhtymähallinto / Pohjoinen sote ja tuottamisen rakenteet -hanke kokonaisuudesta puuttuu esimerkiksi lasten ja nuorten ympärivuorokautinen hoito. Selvitykset myös painottuvat terveydenhuoltoon, minkä vuoksi sosiaalihuollon ja poikkihallinnollinen näkökulma ovat jääneet vähäisiksi tai puuttuvat kokonaan. Tähän raporttiin on kerätty ensisijaisesti sosiaalipalvelujen toimintatilastosta, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tilastoista löytyviä tietoja. Tuloksia tarkastellessa ja tulkitessa on hyvä muistaa, että useat epävarmuustekijät vaikeuttavat kuntien välistä vertailua (kuvattu lyhyesti taulukossa A). Kunnilla oli ennen raportin julkaisua mahdollisuus tutustua lukuihin ja lähettää korjatut tiedot. Oulunkaaren kuntayhtymän kuntien tiedot on korjattu taulukoihin ja kaavioihin, mutta muuttuneiden tietojen vaikutuksia Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja koko OYS-ervan tietoihin ei ole laskettu. TAULUKKO A. Tietojen tulkinnassa huomioitavia asioita. Huomioitava asia Erot ja muutokset palvelujen järjestämistavoissa Käsitteiden ja kirjaamisohjeiden tulkinnanvaraisuus ja erilaiset kirjaamistavat Vuosittaisissa arvoissa isoja heittoja Keskiarvot saattavat vääristyä Luotettava tulkinta edellyttäisi kaikkien kuntien paikallistuntemusta Selitys Tuloksiin vaikuttaa voimakkaasti se, miten kyseiset palvelut on kunnassa järjestetty ja millaiset resurssit ja hoitokäytännöt kunnassa on. Esimerkiksi ostopalvelut ja yksityisten tuottamat palvelut eivät aina näy tilastotiedoissa. Tietoja saatetaan kirjata vaihtelevasti kuntien välillä ja jopa saman kunnan sisällä. Myös käsitteet saattavat vaihdella. Vuosittaisissa arvoissa voi olla samankin kunnan sisällä iso vaihteluväli. Luonnollinen satunnaisvaihtelu selittää tätä varsinkin pienissä kunnissa (esim. vain muutamaa henkilöä koskevat muutokset vaikuttavat tuloksiin merkittävästi). Vuosittaisiin arvoihin liittyvien epävarmuustekijöiden vuoksi keskiarvot voivat joissakin kunnissa vääristyä, useimmiten alaspäin. Edellä kuvatuista syistä johtuen kenelläkään ei ole luotettavan tulkinnan kannalta riittävästi paikallistuntemusta kaikista 68 OYS-erva-kunnasta. Vaarana on, että tiedon pohjalta tehdään virheellisiä tulkintoja ja johtopäätöksiä. Tulkinta edellyttää siis avointa ja runsasta vuorovaikutusta kuntien edustajien kanssa. Taulukossa A esitetyistä syistä johtuen rekisteritietoihin on syytä suhtautua varauksella. Tässä raportissa taulukot ja kaaviot on merkitty seuraavalla tavalla: Merkki osoittaa, että kuntien välillä ja jopa saman kunnan sisällä on merkittäviä eroja. Tämän vuoksi lukujen vertailukelpoisuus saattaa olla huono. Tuloksia tulkitessa on syytä pohtia tarkasti eroja selittäviä tekijöitä. Merkki osoittaa, että lukujen vertailukelpoisuuden tiedetään olevan huono. Kaavioiden palkit on tästä syystä merkitty punaiseksi. PL 1, 929 OYS Puh (vaihde) Salmela Sanna

7 Selvitys 7 (54) Yhtymähallinto / Pohjoinen sote ja tuottamisen rakenteet -hanke Tulkintaan liittyvistä haasteista huolimatta tiedot haluttiin jalostaa raportiksi. Näin tiedon laatuun liittyvät kehittämistarpeet tehdään näkyviksi ja nostetaan yleiseen keskusteluun. Selvityksen käytännön toteutuksesta on vastannut projektipäällikkö Sanna Salmela (Pohjoinen sote ja tuottamisen rakenteet hanke, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hankeosio). PL 1, 929 OYS Puh (vaihde) Salmela Sanna

8 Selvitys 8 (54) Yhtymähallinto / Pohjoinen sote ja tuottamisen rakenteet -hanke Taustatietoa päihteiden käytöstä PL 1, 929 OYS Puh (vaihde) Salmela Sanna

9 Selvitys 9 (54) Yhtymähallinto / Pohjoinen sote ja tuottamisen rakenteet -hanke KAAVIO 1. Alkoholijuomien myynti asukasta kohti 1 %:n alkoholina, vuosien keskiarvot., 1, 2, 3, 4, 5, 6, KOKO MAA OYS-ERVA KAINUU Ristijärvi Kuhmo Suomussalmi Kajaani Puolanka Sotkamo Paltamo Hyrynsalmi KESKI-POHJANMAA Kruunupyy Halsua Perho Veteli Toholampi Reisjärvi Lestijärvi Kokkola Kannus Kaustinen LAPPI Ranua Savukoski Posio Rovaniemi Salla Pello Kemijärvi Sodankylä Muonio Pelkosenniemi Inari Kolari Enontekiö Kittilä Utsjoki LÄNSI-POHJA Simo Tervola Tornio Kemi Ylitornio Keminmaa POHJOIS-POHJANMAA Lumijoki Merijärvi Sievi Tyrnävä Alavieska Siikajoki Pyhäjoki Pyhäntä Utajärvi Nivala Haapavesi Kempele Liminka Ii Haapajärvi Hailuoto Siikalatva Muhos Pyhäjärvi Oulu Raahe Kalajoki Oulainen Taivalkoski Pudasjärvi Ylivieska Kärsämäki Vaala Kuusamo 7,8 8,2 8,7 4,9 7,1 8,4 8,6 9,8 9,9 1, 1,4 6,3 1,6 2,2 2,4 3, 3, 3,2 3,8 7,2 9,3 11,7 12, 7,1 7,5 8,2 9,1 9,4 1,3 1,7 11,3 13,7 14,8 8,7 2,8 5,5 8,4 9,2 9,7 11,4 7,3 2, 2, 2,2 2,3 2,7 2,7 3,2 3,7 4,7 5,8 6, 6,3 6,4 6,5 6,8 6,8 6,9 7, 7,4 7,5 7,6 7,6 8,1 8,1 8,5 9,2 9,4 11,9 12,4 2,2 21,3 24,2 24,7 Litraa / Henkilö 51,8 Lähde: Valvira, alkoholijuomien kulutus tilasto (THL, Sotkanet id: 714) PL 1, 929 OYS Puh (vaihde) Salmela Sanna

10 Selvitys 1 (54) Yhtymähallinto / Pohjoinen sote ja tuottamisen rakenteet -hanke KAAVIO 2. Päihtymyksen vuoksi säilöönotetut henkilöt KOKO MAA OYS-ERVA KAINUU Ristijärvi Paltamo Sotkamo Suomussalmi Kuhmo Puolanka Hyrynsalmi Kajaani KESKI-POHJANMAA Lestijärvi Kruunupyy Toholampi Perho Reisjärvi Halsua Veteli Kannus Kaustinen Kokkola LAPPI Muonio Utsjoki Enontekiö Pello Kolari Savukoski Ranua Salla Posio Pelkosenniemi Sodankylä Inari Kittilä Kemijärvi Rovaniemi LÄNSI-POHJA Tervola Keminmaa Ylitornio Simo Tornio Kemi POHJOIS-POHJANMAA Merijärvi Pyhäntä Hailuoto Ii Lumijoki Pyhäjoki Tyrnävä Siikajoki Siikalatva Sievi Liminka Vaala Utajärvi Kempele Kärsämäki Muhos Haapajärvi Haapavesi Kalajoki Taivalkoski Alavieska Nivala Pudasjärvi Oulainen Oulu Pyhäjärvi Ylivieska Kuusamo Raahe Säilöönotot / 1 asukasta 28 Lähde: Tilastokeskus, rikos- ja pakkokeinotilastot (THL, Sotkanet id: 394). PL 1, 929 OYS Puh (vaihde) Salmela Sanna

11 Selvitys 11 (54) Yhtymähallinto / Pohjoinen sote ja tuottamisen rakenteet -hanke KAAVIO 3. Läheisen alkoholinkäyttö aiheuttanut ongelmia, % 8. ja 9. luokan oppilaista (vuonna 213) KOKO MAA OYS-ERVA KAINUU Kuhmo Kajaani Suomussalmi Sotkamo Hyrynsalmi Paltamo Puolanka Ristijärvi KESKI-POHJANMAA Kruunupyy Perho Kokkola Kaustinen Kannus Toholampi Halsua Lestijärvi Reisjärvi Veteli LAPPI Ranua Pello Posio Rovaniemi Kemijärvi Sodankylä Kittilä Inari Enontekiö Kolari Muonio Pelkosenniemi Salla Savukoski Utsjoki LÄNSI-POHJA Tervola Keminmaa Tornio Kemi Simo Ylitornio POHJOIS-POHJANMAA Sievi Siikalatva Haapajärvi Pyhäjoki Kalajoki Tyrnävä Ii Muhos Pudasjärvi Oulu Kuusamo Kempele Liminka Nivala Utajärvi Raahe Taivalkoski Ylivieska Haapavesi Oulainen Siikajoki Alavieska Pyhäjärvi Hailuoto Kärsämäki Lumijoki Merijärvi Pyhäntä Vaala 5,4 7 8,5 9,6 1,1 12,4 13 9, ,9 11,7 11, ,7 11, ,4 13,2 13,9 14,6 9,5 9,8 1 1,2 1,5 11,1 11,2 11,6 11,8 11,9 11,9 11,9 12,1 12,7 13,4 13,9 14,2 14,2 15,4 15,9 15,6 15,6 16,1 17,5 17,2 18,4 19,1 18,3 18,3 18,9 2,4 28,9 Lähde: Kouluterveyskysely (THL, Sotkanet id: 331). PL 1, 929 OYS Puh (vaihde) Salmela Sanna

12 Selvitys 12 (54) Yhtymähallinto / Pohjoinen sote ja tuottamisen rakenteet -hanke KAAVIO 4. Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % 8. ja 9. luokkalaisista (vuonna 213) KOKO MAA OYS-ERVA KAINUU Kajaani Suomussalmi Kuhmo Sotkamo Hyrynsalmi Paltamo Puolanka Ristijärvi KESKI-POHJANMAA Perho Kokkola Kruunupyy Kaustinen Kannus Toholampi Halsua Lestijärvi Reisjärvi Veteli LAPPI Ranua Pello Posio Rovaniemi Inari Kittilä Kemijärvi Sodankylä Enontekiö Kolari Muonio Pelkosenniemi Salla Savukoski Utsjoki LÄNSI-POHJA Kemi Keminmaa Tornio Tervola Simo Ylitornio POHJOIS-POHJANMAA Liminka Siikalatva Taivalkoski Haapavesi Tyrnävä Oulainen Utajärvi Muhos Ii Haapajärvi Oulu Pyhäjärvi Kalajoki Ylivieska Pudasjärvi Kuusamo Sievi Kempele Raahe Pyhäjoki Alavieska Siikajoki Nivala Hailuoto Kärsämäki Lumijoki Merijärvi Pyhäntä Vaala 3,3 4,1 5,2 6,6 7,2 6,2 6,7 7,9 8,1 8,6 7,6 8 8,1 8,7 9,2 9,1 1,5 11, ,7 12,1 12,6 12,6 12,2 12,8 12,9 13,8 13,4 13,7 9,7 9,9 1,5 1, ,1 11,4 11,8 12,2 12,7 13,3 13,6 14,5 14,4 14,7 14,5 14,6 15,3 15,6 15,5 16,7 17,1 18,7 Lähde: Kouluterveyskysely (THL, Sotkanet id: 289). PL 1, 929 OYS Puh (vaihde) Salmela Sanna

13 Selvitys 13 (54) Yhtymähallinto / Pohjoinen sote ja tuottamisen rakenteet -hanke Päihdehuollon avopalvelut (= nuorisoasemat ja A-klinikat) 3.1 Asiakkaat avopalveluissa yhteensä PL 1, 929 OYS Puh (vaihde) Salmela Sanna

14 Selvitys 14 (54) Yhtymähallinto / Pohjoinen sote ja tuottamisen rakenteet -hanke TAULUKKO 1. Päihdehuollon avopalveluissa asiakkaita vuosina , maksimi- ja minimiarvojen erotus ja vuosittaisten arvojen keskiarvot (asiakasta / 1 asukasta) Max-min = Keskiarvo KOKO MAA 9,1 8,9 8,8,3 8,9 OYS-ERVA 1,3 1,8 1,4,5 1,5 KAINUU 14,1 11,3 1 4,1 11,8 Hyrynsalmi 1,1 1,1 3,4 Kajaani 9,9 9,9 3,3 Kuhmo 13,2 13,2 4,4 Paltamo 5 5 1,7 Puolanka 2,8 2,8,9 Ristijärvi 5,6 5,6 1,9 Sotkamo 8,8 8,8 2,9 Suomussalmi 13,3 13,3 4,4 KESKI-POHJANMAA 8,2 1,1 9,1 1,9 9,1 Halsua 3,1 3,2 3,3,2 3,2 Kannus 1,1,3,7,8,7 Kaustinen 3,5 3,7 4,9 1,4 4, Kokkola 11,9 14,5 12,4 2,6 12,9 Kruunupyy,1 4,1 5,7 5,6 3,3 Lestijärvi 1,2 1,2 1,2,8 Perho 3,8 3,8 5,5 1,7 4,4 Reisjärvi 8 8,1 4,4 3,7 6,8 Toholampi,3,3,9,6,5 Veteli 7,3 8,3 8,7 1,4 8,1 LAPPI 8,6 9,5 7,8 1,7 8,6 Enontekiö, Inari,7,1,1,6,3 Kemijärvi 9,8 1,6 1,3,8 1,2 Kittilä, Kolari,3,3,1 Muonio, Pelkosenniemi 3,1 5,2 4,1 2,1 4,1 Pello,3,3,1 Posio,3,3,1 Ranua,5,5,2 Rovaniemi 15,2 16,6 13,6 3 15,1 Salla 1,7 1,5 1,7 1,4 Savukoski 6,1 6,2 1,8 4,4 4,7 Sodankylä,2,1,2,1 Utsjoki, LÄNSI-POHJA 1,2 11,5 11,1 1,3 1,9 Kemi 15,8 17,9 18,8 3 17,5 Keminmaa 5,1 5,5 5,6,5 5,4 Simo 3,2 3,8 5,4 2,2 4,1 Tervola,9 3, ,6 Tornio 1,8 11,4 9,6 1,8 1,6 Ylitornio 3,7 4 2,9 1,1 3,5 POHJOIS-POHJANMAA 1,4 11,1 11,4 1 11, Alavieska 1,9 6,5 11,7 5,2 9,7 Haapajärvi 2,1 22,1 23,1 3 21,8 Haapavesi 1,3 9,9 1,1,4 1,1 Hailuoto, Ii 3,1 4,6 7,5 4,4 5,1 Kalajoki 7,5 6,9 6,3 1,2 6,9 Kempele,6,6,2 Kuusamo 16,4 16 1,7 5,7 14,4 Kärsämäki 4,6 7,2 7 2,6 6,3 Liminka,8,2,8,3 Lumijoki,5,5,5,3 Merijärvi 12,5 6 12,1 6,5 1,2 Muhos,1,1, Nivala 1,4 11,2 14,7 4,3 12,1 Oulainen 18,6 13,9 15,3 4,7 15,9 Oulu 12,1 13,8 14,4 2,3 13,4 Pudasjärvi 9, 7,3 11, 3,7 9,1 Pyhäjoki 4,8 5,4 6 1,2 5,4 Pyhäjärvi 16,5 21,4 28,6 12,1 22,2 Pyhäntä 3,2 3,2 2,6,6 3, Raahe 16,3 15,2 15,2 1,1 15,6 Sievi 11,5 11,3 1,8,7 11,2 Siikajoki 5,1 5 6,8 1,8 5,6 Siikalatva 9,7 9,7 8 1,7 9,1 Taivalkoski 6,3 6 7,3 1,3 6,5 Tyrnävä,3,3,1 Utajärvi 3,7 1,4 3,1 2,3 2,7 Vaala 4,5 5,5,3 5,2 3,5 Ylivieska 14,4 14,5 14,7,3 14,5 Alueiden väliset erot saattavat selittyä joko palveluiden kysynnällä tai palveluiden tarjonnalla. Mikäli A-klinikkaa tai nuorisoasemaa ei paikkakunnalla ole, tapahtuvat avopalveluasioinnit lähinnä terveyskeskuksissa. Vaikka A-klinikan tai nuorisoaseman palveluun kauemmas olisikin käyttösopimus, ei maantieteellisesti etäisen avopalvelun käyttöaste välttämättä kerro palvelutarpeesta. Asiakkaat eivät välttämättä ole halukkaita kulkemaan kaukana sijaitsevissa avopalveluissa, vaikka matkakustannuksetkin korvattaisiin. Toisaalta etenkin pieneltä paikkakunnalta saatetaan haluta lähteä omalta paikkakunnalta pois hoitamaan päihdeongelmaa. Lähde: Sosiaalipalvelujen toimintatilasto (THL, Sotkanet id: 1271). Indikaattori ilmaisee kuntien kustantamia päihdehuollon avopalveluita vuoden aikana A- klinikoilla tai nuorisoasemilla käyttävien asiakkaiden määrää tuhatta asukasta kohden. Asiakkaiden lukumäärään vuoden aikana lasketaan kukin henkilö vain kerran riippumatta kuinka monta kertaa hän on ollut asiakkaana. PL 1, 929 OYS Puh (vaihde) Salmela Sanna

15 Selvitys 15 (54) Yhtymähallinto / Pohjoinen sote ja tuottamisen rakenteet -hanke KAAVIO 5. Päihdehuollon avopalvelujen asiakkaat, vuosien keskiarvot., 5, 1, 15, 2, 25, KOKO MAA OYS-ERVA KAINUU Puolanka Paltamo Ristijärvi Sotkamo Kajaani Hyrynsalmi Kuhmo Suomussalmi KESKI-POHJANMAA Toholampi Kannus Lestijärvi Halsua Kruunupyy Kaustinen Perho Reisjärvi Veteli Kokkola LAPPI Enontekiö Kittilä Muonio Utsjoki Kolari Pello Posio Sodankylä Ranua Inari Salla Pelkosenniemi Savukoski Kemijärvi Rovaniemi LÄNSI-POHJA Tervola Ylitornio Simo Keminmaa Tornio Kemi POHJOIS-POHJANMAA Hailuoto Muhos Tyrnävä Kempele Liminka Lumijoki Utajärvi Pyhäntä Vaala Ii Pyhäjoki Siikajoki Kärsämäki Taivalkoski Kalajoki Pudasjärvi Siikalatva Alavieska Haapavesi Merijärvi Sievi Nivala Oulu Kuusamo Ylivieska Raahe Oulainen Haapajärvi Pyhäjärvi,,,,,1,1,1,1,2,3,,,1,2,3,3,9,5,7,8 1,4 1,7 1,9 2,6 2,9 3,3 3,4 4,4 4,4 3,2 3,3 4, 4,4 2,7 3, 3,5 3,5 4,1 4,1 4,7 5,4 6,8 5,1 5,4 5,6 6,3 6,5 6,9 8,1 8,6 8,9 9,1 1,5 1,2 1,9 1,6 9,1 9,1 9,7 1,1 1,2 11, 11,8 11,2 12,1 12,9 13,4 14,4 14,5 15,1 15,6 15,9 17,5 Asiakasta / 1 asukasta 21,8 22,2 Lähde: Sosiaalipalvelujen toimintatilasto (THL, Sotkanet id: 1271). Indikaattori ilmaisee kuntien kustantamia päihdehuollon avopalveluita vuoden aikana A- klinikoilla tai nuorisoasemilla käyttävien asiakkaiden määrää tuhatta asukasta kohden. Asiakkaiden lukumäärään vuoden aikana lasketaan kukin henkilö vain kerran riippumatta kuinka monta kertaa hän on ollut asiakkaana. PL 1, 929 OYS Puh (vaihde) Salmela Sanna

16 Selvitys 16 (54) Yhtymähallinto / Pohjoinen sote ja tuottamisen rakenteet -hanke Nuorisoasemien asiakkaat Alueiden väliset erot saattavat selittyä joko palveluiden kysynnällä (a) tai palveluiden tarjonnalla (b). Tiedot sisältävät kuntien kustantamat palvelut eli palvelut, jotka kunta on tuottanut tai maksanut. Asiakkaiden itse maksamat tai muun julkisen tahon rahoituksen turvin hankkimat palvelut eivät ole mukana. PL 1, 929 OYS Puh (vaihde) Salmela Sanna

17 Selvitys 17 (54) Yhtymähallinto / Pohjoinen sote ja tuottamisen rakenteet -hanke TAULUKKO 2. Nuorisoasemien asiakkaat (kunnan kustantamat palvelut) vuosina , maksimi- ja minimiarvojen erotus ja vuosittaisten arvojen keskiarvot. Asiakasta Asiakasta Asiakasta Asiakkaita vuoden aikana keskimäärin Asiakkaita vuoden aikana Max-min = v. 211 v. 212 v. 213 v keskimäärin / vuotiasta KOKO MAA ,5 OYS-ERVA ,5 KAINUU, Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi, KESKI-POHJANMAA ,8 Halsua 1 1 2, Kannus, Kaustinen, Kokkola , Kruunupyy ,9 Lestijärvi 1 1 3, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Veteli, LAPPI ,9 Enontekiö, Inari, Kemijärvi, Kittilä, Kolari, Muonio, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Ranua 1 1,5 Rovaniemi ,2 Salla, Savukoski, Sodankylä 1 1,3 Utsjoki, LÄNSI-POHJA, Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola, Tornio, Ylitornio, POHJOIS-POHJANMAA ,9 Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Hailuoto, Ii, Kalajoki, Kempele, Kuusamo, Kärsämäki, Liminka, Lumijoki, Merijärvi, Muhos, Nivala, Oulainen, Oulu ,4 Pudasjärvi, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Raahe, Sievi, Siikajoki, Siikalatva, Taivalkoski, Tyrnävä, Utajärvi, Vaala, Ylivieska, Lähde: Sosiaalipalvelujen toimintatilasto (THL, Sotkanet id: 212). Indikaattori ilmaisee nuorisoasemien asiakasmääriä vuoden aikana. Asiakkaiden lukumäärään vuoden aikana lasketaan kukin henkilö vain kerran riippumatta kuinka monta kertaa hän on ollut asiakkaana. PL 1, 929 OYS Puh (vaihde) Salmela Sanna

18 Selvitys 18 (54) Yhtymähallinto / Pohjoinen sote ja tuottamisen rakenteet -hanke A-klinikoiden asiakkaat Alueiden väliset erot saattavat selittyä joko palveluiden kysynnällä (a) tai palveluiden tarjonnalla (b). Asiakkaiden itse maksamat tai muun julkisen tahon rahoituksen turvin hankkimat palvelut eivät ole mukana. PL 1, 929 OYS Puh (vaihde) Salmela Sanna

19 Selvitys 19 (54) Yhtymähallinto / Pohjoinen sote ja tuottamisen rakenteet -hanke TAULUKKO 3. A-klinikoiden asiakkaat (kunnan kustantamat palvelut) vuoden aikana vuosina , maksimi- ja minimiarvojen erotus ja vuosittaisten arvojen keskiarvot. Asiakasta Asiakasta Asiakasta Asiakkaita vuoden aikana keskimäärin Asiakkaita vuoden aikana Max-min = v. 211 v. 212 v. 213 v keskimäärin / 1 asukasta KOKO MAA ,9 OYS-ERVA ,5 KAINUU ,8 Hyrynsalmi ,3 Kajaani ,3 Kuhmo ,3 Paltamo ,6 Puolanka 8 8 3,9 Ristijärvi ,8 Sotkamo ,9 Suomussalmi ,4 KESKI-POHJANMAA , Halsua ,9 Kannus ,7 Kaustinen , Kokkola ,4 Kruunupyy ,9 Lestijärvi 1 1,4 Perho ,3 Reisjärvi ,9 Toholampi ,5 Veteli ,1 LAPPI ,6 Enontekiö, Inari ,3 Kemijärvi ,2 Kittilä, Kolari 1 1,1 Muonio, Pelkosenniemi ,1 Pello 1 1,1 Posio 1 1,1 Ranua 1 1,1 Rovaniemi , Salla ,4 Savukoski ,7 Sodankylä 2 2 1,1 Utsjoki, LÄNSI-POHJA ,9 Kemi ,5 Keminmaa ,4 Simo ,1 Tervola ,6 Tornio ,6 Ylitornio ,5 POHJOIS-POHJANMAA ,1 Alavieska ,7 Haapajärvi ,8 Haapavesi ,1 Hailuoto, Ii ,1 Kalajoki ,9 Kempele 1 1 3,2 Kuusamo ,4 Kärsämäki ,3 Liminka ,3 Lumijoki ,3 Merijärvi ,2 Muhos 1 1, Nivala ,1 Oulainen ,9 Oulu ,4 Pudasjärvi Pyhäjoki ,4 Pyhäjärvi ,1 Pyhäntä , Raahe ,6 Sievi ,2 Siikajoki ,6 Siikalatva ,2 Taivalkoski ,5 Tyrnävä 2 2 1,1 Utajärvi Vaala Ylivieska ,5 Lähde: Sosiaalipalvelujen toimintatilasto (THL, Sotkanet id: 2113). Indikaattori ilmaisee A-klinikoiden asiakasmääriä vuoden aikana. Asiakkaiden lukumäärään vuoden aikana lasketaan kukin henkilö vain kerran riippumatta kuinka monta kertaa hän on ollut asiakkaana. PL 1, 929 OYS Puh (vaihde) Salmela Sanna

20 Selvitys 2 (54) Yhtymähallinto / Pohjoinen sote ja tuottamisen rakenteet -hanke KAAVIO 6. A-klinikoiden asiakkaat (kunnan kustantamat palvelut), vuosien keskiarvot., 5, 1, 15, 2, 25, KOKO MAA OYS-ERVA KAINUU Puolanka Paltamo Ristijärvi Sotkamo Kajaani Hyrynsalmi Kuhmo Suomussalmi KESKI-POHJANMAA Lestijärvi Toholampi Kannus Kruunupyy Halsua Kaustinen Perho Reisjärvi Veteli Kokkola LAPPI Enontekiö Kittilä Muonio Utsjoki Sodankylä Ranua Kolari Pello Posio Inari Salla Pelkosenniemi Savukoski Kemijärvi Rovaniemi LÄNSI-POHJA Tervola Ylitornio Simo Keminmaa Tornio Kemi POHJOIS-POHJANMAA Hailuoto Pudasjärvi Utajärvi Vaala Muhos Tyrnävä Kempele Liminka Lumijoki Pyhäntä Ii Pyhäjoki Siikajoki Kärsämäki Taivalkoski Kalajoki Oulu Siikalatva Alavieska Haapavesi Merijärvi Sievi Nivala Kuusamo Ylivieska Raahe Oulainen Haapajärvi Pyhäjärvi,9,4,5,7,,,,,1,1,1,1,1,3,,,,,,1,2,3,3 1,6 1,8 1,4 2,9 3,3 3,3 2,9 2,9 2,6 3, 4,3 4,4 4, 4,3 4,1 4,7 3,5 4,1 5,4 7, 6,9 7,6 5,1 5,4 5,6 6,3 6,5 6,9 7,4 7,9 8,5 8,1 8,1 9,4 1,2 1,9 1,6 9,2 9,7 1,1 1,2 11,8 11,2 12,1 13, 14,4 14,5 15,6 15,9 17,5 Asiakkaita / 1 asukasta 21,8 22,1 Lähde: Sosiaalipalvelujen toimintatilasto (THL, Sotkanet id: 2113). Indikaattori ilmaisee A-klinikoiden asiakasmääriä vuoden aikana. Asiakkaiden lukumäärään vuoden aikana lasketaan kukin henkilö vain kerran riippumatta kuinka monta kertaa hän on ollut asiakkaana. PL 1, 929 OYS Puh (vaihde) Salmela Sanna

21 Selvitys 21 (54) Yhtymähallinto / Pohjoinen sote ja tuottamisen rakenteet -hanke Vuodeosastohoito sairaaloissa ja terveyskeskuksissa 4.1 Potilaat PL 1, 929 OYS Puh (vaihde) Salmela Sanna

22 Selvitys 22 (54) Yhtymähallinto / Pohjoinen sote ja tuottamisen rakenteet -hanke TAULUKKO 4. Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidetut potilaat (/1 asukasta) v , maksimi- ja minimiarvojen erotus ja vuosittaisten arvojen keskiarvot Max-min = Keskiarvo KOKO MAA 3 3 2,9,1 3, OYS-ERVA 3,3 3,3 3,1,2 3,2 KAINUU 4,2 4,4 4,1,3 4,2 Hyrynsalmi 3,7 7,7 6,2 4 5,9 Kajaani 4 3,7 3,9,3 3,9 Kuhmo 4,7 5,6 4,8,9 5, Paltamo 5,5 3,7 4,1 1,8 4,4 Puolanka 5 5,5 4,2 1,3 4,9 Ristijärvi 6,2 6,2 Sotkamo 3,4 3,6 3,6,2 3,5 Suomussalmi 4,9 5,7 4,4 1,3 5, KESKI-POHJANMAA 2,8 2,5 2,6,3 2,6 Halsua Kannus 4,9 3 4,2 1,9 4, Kaustinen 1,9 2,6 2,1,7 2,2 Kokkola 2,9 2,7 2,7,2 2,8 Kruunupyy 1,2 1,1,9,3 1,1 Lestijärvi Perho 2,7 3,4 4,4 1,7 3,5 Reisjärvi 3,7 2,4 1,3 3,1 Toholampi 2,7 2,7 Veteli 4,7 1,8 3 2,9 3,2 LAPPI 3,9 3,6 3,9,3 3,8 Enontekiö 2,6 4,8 2,2 3,7 Inari 3,9 3,7 4,6,9 4,1 Kemijärvi 4,6 4,1 4,6,5 4,4 Kittilä 6,2 4,5 4 2,2 4,9 Kolari 3,7 4,4 4,9 1,2 4,3 Muonio 3,8 2,1 6,7 4,6 4,2 Pelkosenniemi 9,4 9,3,1 9,4 Pello 4,3 3,7 3,5,8 3,8 Posio 5 5,6 5,2,6 5,3 Ranua 6,8 7,8 8,9 2,1 7,8 Rovaniemi 2,7 2,6 2,6,1 2,6 Salla 9,1 6,5 5,4 3,7 7, Savukoski 7,1 7,1 Sodankylä 6,5 4,9 6,5 1,6 6, Utsjoki 3,9 4,7,8 4,3 LÄNSI-POHJA 3,3 3,5 4,7 3,6 Kemi 3,6 4 4,9 1,3 4,2 Keminmaa 2,4 3,3 3,3,9 3, Simo 4,6 3,8 3,9,8 4,1 Tervola 3,5 5,7 5,4 2,2 4,9 Tornio 2,6 2,7 3,2,6 2,8 Ylitornio 5,2 4,2 3,8 1,4 4,4 POHJOIS-POHJANMAA 3,1 3,1 2,7,4 3, Alavieska 2,9 2,9 3,7,8 3,2 Haapajärvi 4,3 4,5 5,3 1 4,7 Haapavesi 5,6 4,4 6,6 2,2 5,5 Hailuoto 7 7, Ii 2,4 3,4 3,3 1 3, Kalajoki 1,7 2,8 2,5 1,1 2,3 Kempele 2,9 2,7 2,3,6 2,6 Kuusamo 5 5,6 5,1,6 5,2 Kärsämäki 6,7 4,7 5,5 2 5,6 Liminka 1,2 1,7 1,1,6 1,3 Lumijoki Merijärvi Muhos 3,9 4,1 3,7,4 3,9 Nivala 6,4 4,7 3,6 2,8 4,9 Oulainen 7,1 7,5 5,7 1,8 6,8 Oulu 2,2 2,1 1,7,5 2, Pudasjärvi 4,6 5,9 6,6 2 5,7 Pyhäjoki 2,1 2,1 Pyhäjärvi 6,6 7,5 5,9 1,6 6,7 Pyhäntä 5,1 7 5,8 1,9 6, Raahe 3,3 3,3 3,2,1 3,3 Sievi 3 1,5 2,7 1,5 2,4 Siikajoki 2,3 2,5 2,1,4 2,3 Siikalatva 5,3 4,7 4,3 1 4,8 Taivalkoski 7,9 7,2 8,8 7,7 Tyrnävä 2,2 1,4 1,1 1,1 1,6 Utajärvi 4,1 3,4 3,1 1 3,5 Vaala 8,4 9,2 5,3 3,9 7,6 Ylivieska 3,5 4,5 3,9 1 4, Päihteiden käytön vuoksi sairaalahoitoa tarvinneiden potilaiden määrä suhteutettuna koko väestöön kuvaa osaltaan päihteiden käytön aiheuttaman sairauksien määrää ja vaikeusastetta. Sairaalahoidon määrä riippuu myös käytettävissä olevista resursseista (esim. miten päihteisiin liittyvää sairaalahoitoa ja/tai avohoitoa alueella tarjolla) sekä vallitsevista hoitokäytännöistä. Mikäli kunnassa on päihdehuollon erityispalveluita (esim. päihdehuollon laitoksia; katkaisut ja päihdekuntoutus), hoidetaan sairaaloissa ja terveyskeskusten vuodeosastoilla todennäköisesti vähemmän päihteiden vuoksi hoitoa tarvitsevia asiakkaita. Tätä indikaattoria on syytä tarkastella rinnan Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleet asiakkaat / 1 asukasta - indikaattorin (ks. sivu 33) kanssa. Sama asiakas voi olla molemmissa hoito- /palvelumuodoissa asiakkaana saman vuoden aikana. Lähde: Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tilastot (THL, Sotkanet id: 1278). Vuoden aikana alkoholi, huumausaine, lääkeaine tai korvikkeet - päädiagnooseilla sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidossa olleiden lukumäärä tuhatta asukasta kohti. PL 1, 929 OYS Puh (vaihde) Salmela Sanna

23 Selvitys 23 (54) Yhtymähallinto / Pohjoinen sote ja tuottamisen rakenteet -hanke KAAVIO 7. Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidetut potilaat, vuosien keskiarvot., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, KOKO MAA OYS-ERVA KAINUU Sotkamo Kajaani Paltamo Puolanka Suomussalmi Kuhmo Hyrynsalmi Ristijärvi KESKI-POHJANMAA Kruunupyy Kaustinen Toholampi Kokkola Reisjärvi Veteli Perho Kannus Halsua Lestijärvi LAPPI Rovaniemi Enontekiö Pello Inari Muonio Utsjoki Kolari Kemijärvi Kittilä Posio Sodankylä Salla Savukoski Ranua Pelkosenniemi LÄNSI-POHJA Tornio Keminmaa Simo Kemi Ylitornio Tervola POHJOIS-POHJANMAA Liminka Tyrnävä Oulu Pyhäjoki Siikajoki Kalajoki Sievi Kempele Ii Alavieska Raahe Utajärvi Muhos Ylivieska Haapajärvi Siikalatva Nivala Kuusamo Haapavesi Kärsämäki Pudasjärvi Pyhäntä Pyhäjärvi Oulainen Hailuoto Vaala Taivalkoski Lumijoki Merijärvi 1,1 1,3 1,6 2,2 2,6 3, 3,2 2,7 2,8 3,1 3,2 2,6 2, 2,1 2,3 2,3 2,4 2,6 2,8 3, 3, 3,5 3,5 3,9 3,8 4, 4,2 4,4 3,7 3,8 4,1 4,2 4,3 4,3 4,4 3,6 3, 3,2 3,3 3,5 3,9 4, 4,1 4,2 4,4 4,9 5, 5, 4,9 4,9 4,7 4,8 4,9 5,3 5,2 5,9 6, 5,5 5,6 5,7 6, 6,2 7, 7,1 6,7 6,8 7, 7,8 7,6 7,7 Potilasta / 1 asukasta 9,4 Lähde: Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tilastot (THL, Sotkaneti id: 1278). Vuoden aikana alkoholi, huumausaine, lääkeaine tai korvikkeet - päädiagnooseilla sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidossa olleiden lukumäärä tuhatta asukasta kohti. PL 1, 929 OYS Puh (vaihde) Salmela Sanna

24 Selvitys 24 (54) Yhtymähallinto / Pohjoinen sote ja tuottamisen rakenteet -hanke TAULUKKO 5. Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidossa olleet työikäiset potilaat vuosina , maksimi- ja minimiarvojen erotus ja vuosittaisten arvojen keskiarvot (potilasta/1 vastaavanikäistä) vuotiaat vuotiaat Keskiarvo Keskiarvo KOKO MAA 1,8 1,8 1,8 1,8 4,2 4,2 4 4,1 OYS-ERVA 1,8 1,6 1,7 1, ,7 4,9 KAINUU 2,4 2,1 2,5 2,3 6,4 6,8 6 6,4 Hyrynsalmi, 5,9 12,9 11,7 1,2 Kajaani 2,9 1,2 3 2,4 6,3 5,8 5,8 6, Kuhmo 8,2 8,4 7,5 8, Paltamo 7,7 5,3 4,9 6, Puolanka, 7,7 9,3 5,5 7,5 Ristijärvi, 9,8 9,8 Sotkamo, 5,1 5,3 5,2 5,2 Suomussalmi 6,7 8,9 6,3 7,3 KESKI-POHJANMAA 2,4 1,2 2,1 1,9 4,3 4 3,9 4,1 Halsua, Kannus, 7,8 5 7,7 6,8 Kaustinen, 3,7 3,8 2,8 3,4 Kokkola 3,3 1,5 2,3 2,4 4 4,4 3,8 4,1 Kruunupyy, 1,5 1,6 1,6 1,6 Lestijärvi, Perho, 3,9 5,5 5,6 5, Reisjärvi, 5,8 3,7 4,8 Toholampi, 5,8 5,8 Veteli, 9,4 3 3,6 5,3 LAPPI 1,3 1,1 1,4 1,3 5,8 5,3 5,5 5,5 Enontekiö, 4,6 7,6 6,1 Inari, 5,7 5,7 6,3 5,9 Kemijärvi, 6,6 6,1 6,8 6,5 Kittilä, 8,9 6,5 4,8 6,7 Kolari, 4,8 6,3 7,3 6,1 Muonio, 7,3 9,1 8,2 Pelkosenniemi, 13,1 13,1 Pello, 5 5,2 5,4 5,2 Posio, 7,4 9,3 6,5 7,7 Ranua, 12,9 13, ,4 Rovaniemi 1,4 1,1 1,5 1,3 3,9 3,7 3,5 3,7 Salla, 15,7 1,8 1,2 12,2 Savukoski, 13,2 13,2 Sodankylä 8,7 6,4 9,2 8,1 Utsjoki, 8,9 8,9 LÄNSI-POHJA 1,6 1,4 1,6 1,5 4,8 5,3 6,1 5,4 Kemi 2,7 2,7 5,5 6,6 7,4 6,5 Keminmaa, 3,7 4,7 4,5 4,3 Simo 7,4 5,8 6,6 6,6 Tervola, 4,4 9,8 9,9 8, Tornio 2 2,3 2,2 3,5 3,9 4,9 4,1 Ylitornio 8,5 4,6 6,6 6,6 POHJOIS-POHJANMAA 1,8 1,7 1,7 1,7 4,8 4,6 4,2 4,5 Alavieska, 4,7 4,7 6,3 5,2 Haapajärvi 7,5 7,9 9,4 8,3 Haapavesi, 9,8 7,1 1,7 9,2 Hailuoto, 9,9 9,9 Ii, 4,9 5,4 6 5,4 Kalajoki, 3,2 4,3 4,1 3,9 Kempele 3,6 3,1 3,4 3,8 3,2 3,4 3,5 Kuusamo 4,2 2,8 3,5 7,7 9,4 9 8,7 Kärsämäki, 9,7 8,5 1,2 9,5 Liminka, 2,3 1,8 2,3 2,1 Lumijoki,, Merijärvi, Muhos 5,7 6 5,3 5,7 Nivala 1,3 8,7 6,4 8,5 Oulainen 5,1 6,3 5,7 12,7 13,2 9,1 11,7 Oulu 1,4 1,3 1,3 1,3 3,1 2,7 2,3 2,7 Pudasjärvi 6,4 6,4 7,6 9,6 9,6 8,9 Pyhäjoki, 3,1 3,1 Pyhäjärvi 12 11,8 1,8 11,5 Pyhäntä, 1,4 13,1 1,8 11,4 Raahe 3 1,7 2,4 4,7 5,1 4,8 4,9 Sievi, 6,4 3 5,8 5,1 Siikajoki, 3,6 4,7 3,7 4, Siikalatva, 8,6 7,3 6,1 7,3 Taivalkoski 13,9 1,5 12,6 12,3 Tyrnävä, 4,3 2,6 3,5 Utajärvi, 7,5 6,9 4,9 6,4 Vaala, 14,1 15,8 9,8 13,2 Ylivieska 5,4 6,8 5,9 6, Lähde: Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tilastot (THL, Sotkanet id: 75 ja 713). Vuoden aikana alkoholi, huumausaine, lääkeaine tai korvikkeet - päädiagnooseilla sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidossa olleiden lukumäärä / 1 vastaavanikäistä. Muista ikäryhmistä tietoa ei ole saatavilla. PL 1, 929 OYS Puh (vaihde) Salmela Sanna

25 Selvitys 25 (54) Yhtymähallinto / Pohjoinen sote ja tuottamisen rakenteet -hanke KAAVIO 8. Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidossa olleet vuotiaat potilaat, vuosien keskiarvot., 2, 4, 6, 8, 1, 12, 14, 16, KOKO MAA OYS-ERVA KAINUU Sotkamo Kajaani Paltamo Suomussalmi Puolanka Kuhmo Ristijärvi Hyrynsalmi KESKI-POHJANMAA Kruunupyy Kaustinen Kokkola Reisjärvi Perho Veteli Toholampi Kannus Halsua Lestijärvi LAPPI Rovaniemi Pello Inari Enontekiö Kolari Kemijärvi Kittilä Posio Sodankylä Muonio Utsjoki Salla Pelkosenniemi Savukoski Ranua LÄNSI-POHJA Tornio Keminmaa Kemi Ylitornio Simo Tervola POHJOIS-POHJANMAA Lumijoki Liminka Oulu Pyhäjoki Tyrnävä Kempele Kalajoki Siikajoki Raahe Sievi Alavieska Ii Muhos Ylivieska Utajärvi Siikalatva Haapajärvi Nivala Kuusamo Pudasjärvi Haapavesi Kärsämäki Hailuoto Pyhäntä Pyhäjärvi Oulainen Taivalkoski Vaala Merijärvi, 1,6 2,1 3,4 3,7 4,1 4,1 4,1 4,1 4,3 2,7 3,1 3,5 3,5 3,9 4, 4,5 4,9 5,2 6, 6, 4,8 5, 5,3 5,8 5,2 5,5 5,4 6,4 6,8 5,9 6,1 6,1 6,5 6,7 6,5 6,6 6,6 4,9 5,1 5,2 5,4 5,7 6, 6,4 7,3 7,5 7,3 8, 7,7 8,1 8,2 8, 8,9 9,8 1,2 8,3 8,5 8,7 8,9 9,2 9,5 9,9 11,4 11,5 11,7 12,2 12,3 Potilasta / vuotiasta 13,1 13,2 13,4 13,2 Lähde: Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tilastot (THL, Sotkanet id: 713). Vuoden aikana alkoholi, huumausaine, lääkeaine tai korvikkeet - päädiagnooseilla sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidossa olleiden lukumäärä / 1 vastaavanikäistä. PL 1, 929 OYS Puh (vaihde) Salmela Sanna

26 Selvitys 26 (54) Yhtymähallinto / Pohjoinen sote ja tuottamisen rakenteet -hanke Hoitojaksot PL 1, 929 OYS Puh (vaihde) Salmela Sanna

27 Selvitys 27 (54) Yhtymähallinto / Pohjoinen sote ja tuottamisen rakenteet -hanke TAULUKKO 6. Päihdesairauksien vuodeosastohoitojaksot vuotiailla vuosina , maksimija minimiarvojen erotus ja vuosittaisten arvojen keskiarvot (jaksoa/ vuotiasta) Max-min = Keskiarvo KOKO MAA 2,5 2,5 2,6,1 2,5 OYS-ERVA 2,6 2,3 2,6,3 2,5 KAINUU 3,8 3,1 3,7,7 3,5 Hyrynsalmi 7,2 19,5 19,5 8,9 Kajaani 5,1 1,6 4,4 3,5 3,7 Kuhmo 2,3 5 8,1 5,8 5,1 Paltamo 2,6 5,5 3,1 2,9 3,7 Puolanka, Ristijärvi 21,9 21,9 7,3 Sotkamo 2,8 2,8,9 Suomussalmi 3,8 2,6 2,7 1,2 3, KESKI-POHJANMAA 3,5 1,5 2,1 2 2,4 Halsua, Kannus 2,6 1,3 2,6 1,3 Kaustinen 1,9 1,9,6 Kokkola 5 1,7 2,3 3,3 3, Kruunupyy 1,2 1,3 1,3,8 Lestijärvi 3,6 11 3,6 13,9 Perho 5,5 3 5,5 2,8 Reisjärvi, Toholampi, Veteli 9 9 3, LAPPI 1,6 1,2 2,4 1,2 1,7 Enontekiö, Inari 3,1 1,6 3,1 1,6 Kemijärvi 1,5 1,5,5 Kittilä, Kolari 4,4 4,4 1,5 Muonio, Pelkosenniemi 14,3 14,3 4,8 Pello, Posio 13,1 13,1 4,4 Ranua 1, ,3 Rovaniemi 1,9 1,2 2,8 1,6 2, Salla, Savukoski, Sodankylä 4,1 2,1 4,1 2 3,4 Utsjoki, LÄNSI-POHJA 1,9 3,5 2,3 1,6 2,6 Kemi 1,1 1,5 4,3 3,2 2,3 Keminmaa 2,2 2,2,7 Simo 3,3 3,3 3,6,3 3,4 Tervola 2,8 2,8,9 Tornio 2 7 1,4 5,6 3,5 Ylitornio 3,8 2 2,2 1,8 2,7 POHJOIS-POHJANMAA 2,6 2,4 2,5,2 2,5 Alavieska 2,7 2,8 2,8 1,8 Haapajärvi 3,2 2,1 6,4 4,3 3,9 Haapavesi 4 3,2 4 2,4 Hailuoto 12,3 12,3 4,1 Ii , Kalajoki 2,8,7 2,8 1,2 Kempele 3,6 3,6 1,5 2,1 2,9 Kuusamo 8 4 6,9 4 6,3 Kärsämäki 3 6,4 6,4 3,1 Liminka , Lumijoki 4,3 4,3 1,4 Merijärvi, Muhos ,9 4,9 17, Nivala 2,1 1,5,7 1,4 1,4 Oulainen 5,1 11,6 4,3 7,3 7, Oulu 2,1 1,5 1,7,6 1,8 Pudasjärvi 3 8,5 4,3 5,5 5,3 Pyhäjoki 2,7 2,7,9 Pyhäjärvi 7,6 9,2 1,6 7,6 6,1 Pyhäntä, Raahe 3,7 1,7 1,7 2 2,4 Sievi, Siikajoki 1,6 1,7 1,7 1,1 Siikalatva 3 3,4 3,4 2,1 Taivalkoski 3,3 7,2 9,2 5,9 6,6 Tyrnävä 1,4 4,2 4,2 1,9 Utajärvi 6,7 6,7 2,2 Vaala, Ylivieska 1,5 2 4,6 3,1 2,7 Kuvaa osaltaan päihteiden käytön aiheuttamien sairauksien määrää ja niiden vaikeusastetta. Sairaalahoidon laajuus riippuu myös käytettävissä olevista resursseista (esim. miten päihteisiin liittyvää sairaalahoitoa ja/tai avohoitoa alueella tarjolla) sekä vallitsevista hoitokäytännöistä. Lähde: Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tilastot (THL, Sotkanet id: 1279). Vuoden aikana alkoholi, huumausaine, lääkeaine tai korvikkeet - päädiagnooseilla sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidossa olleiden vuotiaiden hoitojaksojen lukumäärän tuhatta vastaavanikäistä kohden. PL 1, 929 OYS Puh (vaihde) Salmela Sanna

28 Selvitys 28 (54) Yhtymähallinto / Pohjoinen sote ja tuottamisen rakenteet -hanke KAAVIO 9. Päihdesairauksien vuodeosastohoitojaksot vuotiailla, v keskiarvot., 2, 4, 6, 8, 1, 12, 14, 16, 18, KOKO MAA OYS-ERVA KAINUU Puolanka Sotkamo Suomussalmi Kajaani Paltamo Kuhmo Ristijärvi Hyrynsalmi KESKI-POHJANMAA Halsua Reisjärvi Toholampi Kaustinen Kruunupyy Kannus Perho Kokkola Veteli Lestijärvi LAPPI Enontekiö Kittilä Muonio Pello Salla Savukoski Utsjoki Kemijärvi Ranua Kolari Inari Rovaniemi Sodankylä Posio Pelkosenniemi LÄNSI-POHJA Keminmaa Tervola Kemi Ylitornio Simo Tornio POHJOIS-POHJANMAA Merijärvi Pyhäntä Sievi Vaala Pyhäjoki Ii Liminka Siikajoki Kalajoki Lumijoki Nivala Oulu Alavieska Tyrnävä Siikalatva Utajärvi Raahe Haapavesi Ylivieska Kempele Kärsämäki Haapajärvi Hailuoto Pudasjärvi Pyhäjärvi Kuusamo Taivalkoski Oulainen Muhos,,,,,,,,,,,,5,,,,,9,6,8 1,3,7,9 1,7 1,3 1,5 1,6 2, 2,5 2,5 2,4 2,6 2,3 2,7 2,5 3, 2,8 3, 3,,9 1, 1, 1,1 1,2 1,4 1,4 1,8 1,8 1,9 2,1 2,2 2,4 2,4 2,7 2,9 3,1 3,5 3,4 3,7 3,7 3,4 3,5 3,9 4,1 4,4 4,8 5,1 5,3 6,1 6,3 6,6 7, 7,3 8,9 13,9 Hoitojaksoa / vuotiasta 17, Lähde: Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tilastot (THL, Sotkanet id: 1279). Indikaattori ilmaisee vuoden aikana alkoholi, huumausaine, lääkeaine tai korvikkeet - päädiagnooseilla sairaaloiden vuodeosastoilla hoidossa olleiden vuotiaiden hoitojaksojen lukumäärän tuhatta vastaavanikäistä kohden. PL 1, 929 OYS Puh (vaihde) Salmela Sanna

29 Selvitys 29 (54) Yhtymähallinto / Pohjoinen sote ja tuottamisen rakenteet -hanke TAULUKKO 7. Päihdesairauksien vuodeosastohoitojaksot vuotiailla vuosina , maksimija minimiarvojen erotus ja vuosittaisten arvojen keskiarvot (jaksoa/ vuotiasta) Max-min = Keskiarvo KOKO MAA 7,1 7, 6,8,3 7 OYS-ERVA 8,7 8,7 8,2,5 9 KAINUU 1,9 11, 9,6 1,4 11 Hyrynsalmi 11, 18,2 14,1 7,2 14 Kajaani 1,5 9,9 9,3 1,2 1 Kuhmo 14,6 12,6 13,8 2, 14 Paltamo 12,9 1,6 6,6 6,3 1 Puolanka 9,6 16,6 9, 7,6 12 Ristijärvi 4, 21, 1,4 19,6 9 Sotkamo 11,8 8, 8,3 3,8 9 Suomussalmi 8,8 12,1 9,4 3,3 1 KESKI-POHJANMAA 8, 7,1 6,6 1,4 7 Halsua 8, 3,3 5,1 4,7 5 Kannus 17,7 12,2 16,8 5,5 16 Kaustinen 8,9 7,1 4,7 4,2 7 Kokkola 7,1 7,6 6,1 1,5 7 Kruunupyy 3,4 2,5 1,9 1,5 3 Lestijärvi 2,4 2,4 2,5,1 2 Perho 6,3 9,4 8,7 3,1 8 Reisjärvi 11,5 5,9 3, 8,5 7 Toholampi 7,9 7, 9,7 2,7 8 Veteli 12,4 4,2 9,1 8,2 9 LAPPI 9,7 9, 9,5,7 9 Enontekiö 5,6 3,8 1,4 6,6 7 Inari 9,5 7,6 8,4 1,9 9 Kemijärvi 8,2 8, 1, 2, 9 Kittilä 13,7 9,9 8,7 5, 11 Kolari 9,6 8,7 13,1 4,4 1 Muonio 16,3 3,2 1,8 13,1 1 Pelkosenniemi 5,4 13,2 15, 9,6 11 Pello 7,6 12,6 1,9 5, 1 Posio 13,4 16,5 14,1 3,1 15 Ranua 23,3 25,9 32,1 8,8 27 Rovaniemi 6,6 6,6 5,9,7 6 Salla 3,9 25,9 18,3 12,6 25 Savukoski 3,2 21,5 1,1 18,3 12 Sodankylä 14,4 9,3 15,8 6,5 13 Utsjoki 7,1 4,4 13,4 9, 8 LÄNSI-POHJA 8,3 8,6 11,3 3, 9 Kemi 9,7 1, 13,4 3,7 11 Keminmaa 8,4 8,5 1, 1,6 9 Simo 7,4 9,3 1,8 3,4 9 Tervola 7,6 13, 19,2 11,6 13 Tornio 5,6 6,3 7,9 2,3 7 Ylitornio 16,2 9,2 16, 7, 14 POHJOIS-POHJANMAA 8,1 8,5 7,4 1,1 8 Alavieska 9,3 11,7 14,2 4,9 12 Haapajärvi 13,5 15,7 13,8 2,2 14 Haapavesi 15,2 15,9 2,3 5,1 17 Hailuoto 13,8 22,5 8,2 14,3 15 Ii 11,2 9, 11, 2,2 1 Kalajoki 3,8 5,5 7,5 3,7 6 Kempele 4,8 6,9 5,9 2,1 6 Kuusamo 13, 18,3 16,3 5,3 16 Kärsämäki 16,4 16,9 14,9 2, 16 Liminka 2,8 2,5 3,6 1,1 3 Lumijoki 4,3 1,1, 4,3 2 Merijärvi 1,9 2, 2,,1 2 Muhos 12,6 4,2 26,2 27,6 26 Nivala 18,7 17,2 1,8 7,9 16 Oulainen 24,8 2, 18,8 6, 21 Oulu 4,8 3,9 3,1 1,7 4 Pudasjärvi 11,6 17,8 18, 6,4 16 Pyhäjoki,6 5,6 2,5 5, 3 Pyhäjärvi 21,1 24,4 15,3 9,1 2 Pyhäntä 15,6 32,9 29,7 17,3 26 Raahe 8, 8,1 9,2 1,2 8 Sievi 9, 6,1 9,8 3,7 8 Siikajoki 5,7 7,3 6,3 1,6 6 Siikalatva 16,8 13,6 12,2 4,6 14 Taivalkoski 27,3 18,2 19,9 9,1 22 Tyrnävä 8,4 4,6 2, 6,4 5 Utajärvi 9,6 14,4 7,7 6,7 11 Vaala 28,8 21,5 16,3 12,5 22 Ylivieska 1,2 11,5 1,6 1,3 11 Kuvaa osaltaan päihteiden käytön aiheuttamien sairauksien määrää ja niiden vaikeusastetta. Sairaalahoidon laajuus riippuu myös käytettävissä olevista resursseista (esim. miten päihteisiin liittyvää sairaalahoitoa ja/tai avohoitoa alueella tarjolla) sekä vallitsevista hoitokäytännöistä. Lähde: Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tilastot (THL, Sotkanet id: 356). Indikaattori ilmaisee vuoden aikana alkoholi, huumausaine, lääkeaine tai korvikkeet - päädiagnooseilla sairaaloiden vuodeosastoilla hoidossa olleiden vuotiaiden hoitojaksojen lukumäärän tuhatta vastaavanikäistä kohden. PL 1, 929 OYS Puh (vaihde) Salmela Sanna

30 Selvitys 3 (54) Yhtymähallinto / Pohjoinen sote ja tuottamisen rakenteet -hanke KAAVIO 1. Päihdesairauksien vuodeosastohoitojaksot vuotiailla, v keskiarvot KOKO MAA OYS-ERVA KAINUU Ristijärvi Sotkamo Kajaani Paltamo Suomussalmi Puolanka Kuhmo Hyrynsalmi KESKI-POHJANMAA Lestijärvi Kruunupyy Halsua Reisjärvi Kaustinen Kokkola Perho Toholampi Veteli Kannus LAPPI Rovaniemi Enontekiö Utsjoki Inari Kemijärvi Muonio Pello Kolari Kittilä Pelkosenniemi Savukoski Sodankylä Posio Salla Ranua LÄNSI-POHJA Tornio Keminmaa Simo Kemi Tervola Ylitornio POHJOIS-POHJANMAA Lumijoki Merijärvi Pyhäjoki Liminka Oulu Tyrnävä Kalajoki Kempele Siikajoki Sievi Raahe Ii Utajärvi Ylivieska Alavieska Siikalatva Haapajärvi Hailuoto Nivala Pudasjärvi Kuusamo Kärsämäki Haapavesi Pyhäjärvi Oulainen Taivalkoski Vaala Pyhäntä Muhos Hoitojaksoa / vuotiasta Lähde: Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tilastot (THL, Sotkanet id: 356). Indikaattori ilmaisee vuoden aikana alkoholi, huumausaine, lääkeaine tai korvikkeet - päädiagnooseilla sairaaloiden vuodeosastoilla hoidossa olleiden vuotiaiden hoitojaksojen lukumäärän tuhatta vastaavanikäistä kohden. PL 1, 929 OYS Puh (vaihde) Salmela Sanna

31 Selvitys 31 (54) Yhtymähallinto / Pohjoinen sote ja tuottamisen rakenteet -hanke TAULUKKO 8. Päihdesairauksien vuodeosastohoitojaksot 65 vuotta täyttäneillä vuosina , maksimi- ja minimiarvojen erotus ja vuosittaisten arvojen keskiarvot (jaksoa/1 65 v. täyttänyttä) Max-min = Keskiarvo KOKO MAA 3,8 3,8 4,2 4 OYS-ERVA 3,5 3,9 3,5,4 4 KAINUU 2,5 3,5 3,5 1 3 Hyrynsalmi 1,3 2,6 2,5 1,3 2 Kajaani 1,6 3,4 3,4 1,8 3 Kuhmo,4 2,4 2,3 2 2 Paltamo 1,8 8,3 5,1 5,7 8 Puolanka 3,6 9,3 7,8 5,7 7 Ristijärvi 2,1 2,1 1 Sotkamo 2,7 2,2 3,8 1,6 3 Suomussalmi 4,3 2,9 3,2 1,4 3 KESKI-POHJANMAA 2 2,5 2,7,7 2 Halsua Kannus 6,8 3,7 3,6 3,2 5 Kaustinen 9,3 3,5 9,3 4 Kokkola 2,2 2 3,1 1,1 2 Kruunupyy,7,7,7 1 Lestijärvi 4,8 4,8 2 Perho 1,9 7,5 8,9 7 6 Reisjärvi 3,2 4,6 4,6 3 Toholampi Veteli 1,3 1,2 1,3 1 LAPPI 4,4 4,7 4,7,3 5 Enontekiö Inari 4,5 1,4 4,8 3,4 4 Kemijärvi 6,6 3,6 3,5 3,1 5 Kittilä 5,3 8,5 8,3 3,2 7 Kolari 1,2 7 4,4 5,8 4 Muonio 3,9 9,5 9,5 4 Pelkosenniemi 7,3 24,6 34,6 27,3 22 Pello 8,7 3,4 4,2 5,3 5 Posio 3,9 11,3 4,5 7,4 7 Ranua 4,7 1,3 1 5,6 8 Rovaniemi 3,3 3,2 3,5,3 3 Salla 5 5,8,8 5 4 Savukoski 3,4 3,4 1 Sodankylä 7,9 6,2 7 1,7 7 Utsjoki 6,3 6,3 2 LÄNSI-POHJA 3,9 5,2 4,6 1,3 5 Kemi 4,3 2,7 4,5 1,8 4 Keminmaa 3,3 5,6 5,4 2,3 5 Simo 2,5 1,2 2,4 1,3 2 Tervola 5,5 9,7 2,2 7,5 6 Tornio 3,2 4,9 6,1 2,9 5 Ylitornio 4,5 13,3 2,2 11,1 7 POHJOIS-POHJANMAA 3,8 3,8 3,8 4 Alavieska 1,9 7,2 3,5 5,3 4 Haapajärvi 2,2 4,8 1,3 3,5 3 Haapavesi 3,9 4,5 7,4 3,5 5 Hailuoto 3,4 3,4 1 Ii 3,1 1,8 3,1 2 Kalajoki,8 2,4 2,3 1,6 2 Kempele 7,4 7,4 6,3 1,1 7 Kuusamo 3,4 4,4 2 2,4 3 Kärsämäki 17,8 1,6 6,2 16,2 9 Liminka 6,5 6,5 2 Lumijoki 3,3 3,3 3,3 2 Merijärvi 4,5 4,5 26,8 22,3 12 Muhos 1,6 6,1 8,1 6,5 5 Nivala 12 4,1 3,5 8,5 7 Oulainen 2,5 2,4 3,6 1,2 3 Oulu 3,3 3,2 1,8 1,5 3 Pudasjärvi 1,9 2,4 5,5 3,6 3 Pyhäjoki 1,3 1,3 Pyhäjärvi 1,3 7,1 3,1 5,8 4 Pyhäntä 3,7 14,1 14,1 6 Raahe 2,7 2,4 3,5 1,1 3 Sievi 1,2 1,2 4,7 3,5 2 Siikajoki 2,1 1 2,1 1 Siikalatva 14,7 11,2 1,4 4,3 12 Taivalkoski 5,5 1,5 3,1 7,4 6 Tyrnävä 2,8 1,4 2,8 1 Utajärvi 1,5 1,5 1 Vaala 1 3,3 2,1 7,9 5 Ylivieska 6,8 6,5 3,3 3,5 6 Kuvaa osaltaan päihteiden käytön aiheuttamien sairauksien määrää ja niiden vaikeusastetta. Sairaalahoidon laajuus riippuu myös käytettävissä olevista resursseista (esim. miten päihteisiin liittyvää sairaalahoitoa ja/tai avohoitoa alueella tarjolla) sekä vallitsevista hoitokäytännöistä. Lähde: Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tilastot (THL, Sotkanet id: 3561). Indikaattori ilmaisee vuoden aikana alkoholi, huumausaine, lääkeaine tai korvikkeet - päädiagnooseilla sairaaloiden vuodeosastoilla hoidossa olleiden 65 vuotta täyttäneiden hoitojaksojen lukumäärän tuhatta vastaavanikäistä kohden. PL 1, 929 OYS Puh (vaihde) Salmela Sanna

32 Selvitys 32 (54) Yhtymähallinto / Pohjoinen sote ja tuottamisen rakenteet -hanke KAAVIO 11. Päihdesairauksien vuodeosastohoitojaksot 65 v. täyttäneillä, v keskiarvot., 5, 1, 15, 2, 25, KOKO MAA OYS-ERVA KAINUU Ristijärvi Kuhmo Hyrynsalmi Kajaani Sotkamo Suomussalmi Puolanka Paltamo KESKI-POHJANMAA Halsua Toholampi Kruunupyy Veteli Lestijärvi Kokkola Reisjärvi Kaustinen Kannus Perho LAPPI Enontekiö Savukoski Utsjoki Rovaniemi Inari Salla Kolari Muonio Kemijärvi Pello Posio Sodankylä Kittilä Ranua Pelkosenniemi LÄNSI-POHJA Simo Kemi Tornio Keminmaa Tervola Ylitornio POHJOIS-POHJANMAA Pyhäjoki Utajärvi Siikajoki Hailuoto Tyrnävä Ii Kalajoki Liminka Lumijoki Sievi Haapajärvi Oulu Oulainen Raahe Kuusamo Pudasjärvi Pyhäjärvi Alavieska Vaala Haapavesi Muhos Ylivieska Pyhäntä Taivalkoski Nivala Kempele Kärsämäki Merijärvi Siikalatva,7,,,7,8 1,6, 1,1 3,9 3,6 3,2 1,7 2,1 2,8 2,9 3,5 2,1 2, 2,4 2,4 2,6 4,3 4,7 4,6 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,6 3,8 4,6 3,5,4,5 1, 1,1 1,4 1,6 1,8 2,2 2,2 2,4 2,8 2,8 2,8 2,9 3,3 3,3 3,8 4,2 4,7 4,8 5,4 5,8 6,1 6,9 6,6 7, 7,4 6,7 5,1 5,3 5,3 5,5 5,9 6,4 6,5 7, 8,1 8,3 8,5 11,9 12,1 Hoitojaksoa / 1 65 vuotta täyttänyttä 22,2 Lähde: Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tilastot (THL, Sotkanet id: 3561). Indikaattori ilmaisee vuoden aikana alkoholi, huumausaine, lääkeaine tai korvikkeet - päädiagnooseilla sairaaloiden vuodeosastoilla hoidossa olleiden 65 vuotta täyttäneiden hoitojaksojen lukumäärän tuhatta vastaavanikäistä kohden. PL 1, 929 OYS Puh (vaihde) Salmela Sanna

Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Kuntajohtajien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen Riitta Pitkänen Projektijohtaja

Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Kuntajohtajien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen Riitta Pitkänen Projektijohtaja Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Kuntajohtajien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen 8.12.2014 Riitta Pitkänen Projektijohtaja Pohjois-Pohjanmaan SOTE-hanke Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

OYS-erva: Tiivistelmä ympärivuorokautista hoitoa ja asumispalveluja koskevasta selvityksestä

OYS-erva: Tiivistelmä ympärivuorokautista hoitoa ja asumispalveluja koskevasta selvityksestä OYS-erva: Tiivistelmä ympärivuorokautista hoitoa ja asumispalveluja koskevasta selvityksestä Päihdeasiakkaat, mielenterveysasiakkaat, kehitysvammaiset, vaikeavammaiset ja ikääntyneet Tiivistelmä 2 (32)

Lisätiedot

Savuton kunta

Savuton kunta Savuton kunta 2012 2015 Pirjo Nikula 30.10.2014 1 Kiitos! Lapin aluehallintovirasto PPSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö luennoitsijat Pohjois-Pohjanmaan Sydänpiiri ry www.ppsydanpiiri.fi Kiviharjuntie

Lisätiedot

POHJOISEN ERVAN ROOLI NYT JA HUOMENNA

POHJOISEN ERVAN ROOLI NYT JA HUOMENNA POHJOISEN ERVAN ROOLI NYT JA HUOMENNA AIDOLLA YHTEISTYÖLLÄ JA KUMPPANUUDELLA TEHOA, LAATUA JA VAIKUTTAVUUTTA 1 EVA SALOMAAN SEMINAARI 14.6.2016 SISÄLTÖ OYS-ERVA Yhteistyön välineet Mitä odotuksia meillä

Lisätiedot

Avoterapiahankinta Lappi/Oulu/Pohjois-Pohjanmaa

Avoterapiahankinta Lappi/Oulu/Pohjois-Pohjanmaa Avoterapiahankinta 2015-2018 Lappi/Oulu/Pohjois-Pohjanmaa Infotilaisuuden ohjelma Avaus Avoterapiapalvelujen tarjouskilpailun järjestäminen ja hankintalain mukainen menettely Tarjouspyyntö, Kelan vaikeavammaisten

Lisätiedot

TULOSKORTTI 2016 Lasten ja nuorten liikunta Suomessa

TULOSKORTTI 2016 Lasten ja nuorten liikunta Suomessa Oulu Oulu 1.11.2016 TULOSKORTTI 2016 Lasten ja nuorten liikunta Suomessa Tuloskortti 2016 Tutkimustietoon perustuva yhteenveto suomalaisten lasten ja nuorten liikunnasta ja sen edistämisestä eri yhteyksissä.

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2017

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2017 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2017 Alavieska 11,0 11,1 10,3 9,4 8,9 8,4 10

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015 Alavieska 14,2 13,5 13,1 11,8 10,7 12,0 12,6

Lisätiedot

Selvitys: Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella

Selvitys: Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella Selvitys: Ympärivuorokautinen hoito OYSERVAalueella Sanna Salmela, projektipäällikkö Suvi Helanen, hankesuunnittelija Projekti: Järjestämissuunnitelman toteutusta tukeva työnjako ja laitospaikat 1.11.201430.3.2015

Lisätiedot

OYS-ERVA ERVA-KPP HANKE

OYS-ERVA ERVA-KPP HANKE OYS-ERVA ERVA-KPP HANKE (DRG:n hyödyntäminen, kustannuslaskenta, tuotteistus, laskutus, toiminnan ohjaus) IX DRG -KÄYTTÄJÄPÄIVÄT 24.11.2011 Pasi Parkkila, kehitysjohtaja, PPSHP OULUN YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2016

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2016 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2016 Alavieska 13,6 14,0 13,6 12,3 11,2 11,8

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014 Alavieska 13,7 12,8 12,8 12,1 11,2 12,2 12,1

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014 Alavieska 13,7 12,8 12,8 12,1 11,2 12,2 12,5

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015 Alavieska 14,2 13,5 13,1 11,8 10,7 12,0 13 Haapajärvi

Lisätiedot

Pohjoisen sote-alueen valmistelu

Pohjoisen sote-alueen valmistelu Pohjoisen sote-alueen valmistelu Kuntakokous 5.2.2015 Apulaiskaupunginjohtaja Sinikka Salo Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2012

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2012 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2012 Alavieska 11,4 10,2 9,8 8,9 7,0 7,6 9,2 Haapajärvi

Lisätiedot

Savuton kunta

Savuton kunta Savuton kunta 2012 2015 Sirkku Hotti 1 STRATEGISET LINJAUKSET - osatavoitteet 1-5 1. Kuntatyönantajan ja muiden julkisella rahoituksella toimivien tahojen savuton toimintakulttuuri 2. Kuntien savuttomuustyön

Lisätiedot

6. Päihteet. 6.1Johdanto

6. Päihteet. 6.1Johdanto 6. Päihteet 6.1Johdanto Päihdehuollon avopalveluissa. Indikaattori ilmaisee kuntien kustantamia päihdehuollon avopalveluita vuoden aikana A-klinikoilla tai nuorisoasemilla käyttävien asiakkaiden määrää

Lisätiedot

Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke. Riitta Pitkänen Projektijohtaja Pohjois-Pohjanmaan SOTEhanke

Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke. Riitta Pitkänen Projektijohtaja Pohjois-Pohjanmaan SOTEhanke Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Riitta Pitkänen Projektijohtaja Pohjois-Pohjanmaan SOTEhanke . Pohjois-Pohjanmaan sote- hanke Tavoitteena on yhdessä maakunnan alueen keskeisten toimijoiden

Lisätiedot

Savuton kunta Sirkku Hotti

Savuton kunta Sirkku Hotti Savuton kunta 2012 2015 Sirkku Hotti 1 STRATEGISET LINJAUKSET - osatavoitteet 1-5 1. Kuntatyönantajan ja muiden julkisella rahoituksella toimivien tahojen savuton toimintakulttuuri 2. Kuntien savuttomuustyön

Lisätiedot

THL kuntien tukena sote uudistuksessa

THL kuntien tukena sote uudistuksessa THL kuntien tukena sote uudistuksessa PohjoisSuomen sote kuntakokous 12.8.2014 Osastojohtaja Markku Pekurinen 18.8.2014 THL 2014 1 THL:n tehtävänä on tutkia, seurata ja edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia

Lisätiedot

Kuntalaisen hyvinvointi ja huono-osaisuus. Reija Paananen, FT, tutkija, Sokra/Diakonia-ammattikorkeakoulu Pudasjärvi

Kuntalaisen hyvinvointi ja huono-osaisuus. Reija Paananen, FT, tutkija, Sokra/Diakonia-ammattikorkeakoulu Pudasjärvi Kuntalaisen hyvinvointi ja huono-osaisuus Reija Paananen, FT, tutkija, Sokra/Diakonia-ammattikorkeakoulu Pudasjärvi 22.9.2016 Huono-osaisuus ja osallisuus 2 Kainulainen, Paananen & Surakka: Maakunnan ihmisten

Lisätiedot

T erveyttä. avoitteena

T erveyttä. avoitteena T erveyttä avoitteena Terveydenhuollon huipputoimija Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, PPSHP, on innovatiivinen, uudistuva ja tuloksellinen terveydenhuollon huipputoimija. Se on myös vetovoimainen

Lisätiedot

Pohjoisen sote-alueen ja tuotantoalueiden valmistelusta. HUS 4.2.2015 Hannu Leskinen

Pohjoisen sote-alueen ja tuotantoalueiden valmistelusta. HUS 4.2.2015 Hannu Leskinen Pohjoisen sote-alueen ja tuotantoalueiden valmistelusta HUS 4.2.2015 Hannu Leskinen OULUN YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN ERITYISVASTUUALUE 2014 UTSJOKI Vaasa Pirkanmaa Satakunta Varsinais- Suomi Pohjois- Pohjanmaa

Lisätiedot

Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Maakuntavaltuusto Riitta Pitkänen Projektijohtaja Pohjois-Pohjanmaan SOTE-hanke

Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Maakuntavaltuusto Riitta Pitkänen Projektijohtaja Pohjois-Pohjanmaan SOTE-hanke Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Maakuntavaltuusto 1.12.2014 Riitta Pitkänen Projektijohtaja Pohjois-Pohjanmaan SOTE-hanke . Pohjois-Pohjanmaan sote-hanke Tavoitteena on yhdessä maakunnan

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro. Mauri Kallinen LT, dosentti Ylilääkäri, OYS, lääkinnällinen kuntoutus Helsinki 9.3.2015

Kommenttipuheenvuoro. Mauri Kallinen LT, dosentti Ylilääkäri, OYS, lääkinnällinen kuntoutus Helsinki 9.3.2015 Kommenttipuheenvuoro Mauri Kallinen LT, dosentti Ylilääkäri, OYS, lääkinnällinen kuntoutus Helsinki 9.3.2015 Kommentit esitykseen 1 Terveydenhuollon palveluiden järjestämissuunnitelman pohjaksi tarvitaan

Lisätiedot

Tietopaketti 8: Mielenterveys ja päihteet. Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuolto osana tulevaisuuden maakuntaa -hanke (PoPSTer)

Tietopaketti 8: Mielenterveys ja päihteet. Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuolto osana tulevaisuuden maakuntaa -hanke (PoPSTer) Tietopaketti 8: Mielenterveys ja päihteet Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuolto osana tulevaisuuden maakuntaa -hanke (PoPSTer) Sisältö Mielenterveys Lasten ja nuorten kokema hyvinvointi Työikäisten

Lisätiedot

Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT

Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT Sote- seminaari: Integraatiolla puhtia sote- palveluihin Kuntamarkkinat 11.9.2014 Palveluintegraation johtaminen ja talouden hallinta Erva- alueen näkökulma Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin talous

Sairaanhoitopiirin talous POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Sairaanhoitopiirin talous Valtuustoinfo 29.5.2013 Talousjohtaja Jarkko Raatikainen S ERVA 2013 OLEMME PUOLI SUOMEA UTSJOKI Vaasa Pohjois- Pohjanmaa Etelä- Pohjanmaa

Lisätiedot

OYS-ERVA SOTE TIETOHALLINTO-YHTEISTYÖ. Terveydenhuollon atk-päivät, Jyväskylä 20.5.2014 Kari Säkkinen, tietohallintojohtaja PPSHP

OYS-ERVA SOTE TIETOHALLINTO-YHTEISTYÖ. Terveydenhuollon atk-päivät, Jyväskylä 20.5.2014 Kari Säkkinen, tietohallintojohtaja PPSHP OYS-ERVA SOTE TIETOHALLINTO-YHTEISTYÖ Terveydenhuollon atk-päivät, Jyväskylä 20.5.2014 Kari Säkkinen, tietohallintojohtaja PPSHP OYS erityisvastuualue (väestötiedot 31.12.2012) UTSJOKI INARI ENONTEKIÖ

Lisätiedot

Hyvinvoiva asukas hyvinvoiva kunta

Hyvinvoiva asukas hyvinvoiva kunta Hyvinvoiva asukas hyvinvoiva kunta Sähköinen hyvinvointikertomus Kainuun 3. Hyvinvointifoorumi 20.9.2011 Soile Paahtama erityisasiantuntija Kuntalaki (1995/365) 1 3 mom. Kunta pyrkii edistämään asukkaidensa

Lisätiedot

KAINUUN JA POHJOIS-POHJANMAAN KUNTIEN PERUSOPETUKSEN TUNNUSLUKUJA 2011 TAULUKKO 1. Esiopetuksen perustietoja

KAINUUN JA POHJOIS-POHJANMAAN KUNTIEN PERUSOPETUKSEN TUNNUSLUKUJA 2011 TAULUKKO 1. Esiopetuksen perustietoja TAULUKKO 1. Esiopetuksen perustietoja 1 Oppilasmäärä Oppilasmäärä Painotettu Esiopetuksen Esiopetuksen 20.9.2010 20.9.2011 oppilasmäärä kustannukset kust./esioppilas* KAINUU JA P-POHJ YHT. 6 123 6 430

Lisätiedot

Hankkeiden vaikutukset ja vaikuttavuus

Hankkeiden vaikutukset ja vaikuttavuus Hankkeiden vaikutukset ja vaikuttavuus Sakari Kainulainen, dos, erityisasiantuntija, Diakonia-ammattikorkeakoulu Reija Paananen, FT, tutkija, Diakonia-ammattikorkeakoulu Huono-osaisuus? Etunimi Sukunimi

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNEUUDISTUS kuntamarkkinat ERVAN ASEMA SOTE UUDISTUKSESSA 12.9.2013

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNEUUDISTUS kuntamarkkinat ERVAN ASEMA SOTE UUDISTUKSESSA 12.9.2013 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNEUUDISTUS kuntamarkkinat ERVAN ASEMA SOTE UUDISTUKSESSA 12.9.2013 Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT OULUN YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN ERITYISVASTUUALUE

Lisätiedot

ERVA-aluekokeiluhanke Lähtökohdat ja rahoitus. Lääkintöneuvos Tuomo Pääkkönen / lääkintöneuvos Lauri Nuutinen 27.11.2012

ERVA-aluekokeiluhanke Lähtökohdat ja rahoitus. Lääkintöneuvos Tuomo Pääkkönen / lääkintöneuvos Lauri Nuutinen 27.11.2012 ERVA-aluekokeiluhanke Lähtökohdat ja rahoitus Lääkintöneuvos Tuomo Pääkkönen / lääkintöneuvos Lauri Nuutinen 27.11.2012 Pohjoinen ERVA sosiaali- ja terveydenhuollon aluekokeiluhanke STM:n hyväksymä hanke,

Lisätiedot

INFO KEMPELE 16.6.2015:15.00. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT

INFO KEMPELE 16.6.2015:15.00. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT INFO KEMPELE 16.6.2015:15.00 Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT Sote-kustannusten, bkt:n ja inflaation muutos 2000-2013, (2000=100) Lähde: SOTKAnet 2014 ja Tilastokeskus 2014 Pasi Parkkila 2015

Lisätiedot

KAINUUN JA POHJOIS-POHJANMAAN KUNTIEN PERUSOPETUKSEN TUNNUSLUKUJA 2012 TAULUKKO 1. Esiopetuksen perustietoja

KAINUUN JA POHJOIS-POHJANMAAN KUNTIEN PERUSOPETUKSEN TUNNUSLUKUJA 2012 TAULUKKO 1. Esiopetuksen perustietoja TAULUKKO 1. Esiopetuksen perustietoja 1 Oppilasmäärä Oppilasmäärä Painotettu Esiopetuksen Esiopetuksen 20.9.2011 20.9.2012 oppilasmäärä kustannukset kust./esioppilas* KAINUU JA P-POHJ YHT. 6 430 6 471

Lisätiedot

Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Petri Jääskeläinen Liikenneturva

Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Petri Jääskeläinen Liikenneturva Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu Petri Jääskeläinen Liikenneturva Liikenneonnettomuudet ja uhrit 215 257 kuollutta Pelastuslaitoksen tietoon tuli 835 vakavasti

Lisätiedot

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen. 1. Palveluja tuottava toimipaikka:

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen. 1. Palveluja tuottava toimipaikka: Ilmoitus 1 (5) 02.10.2017 Coronaria Kuntoutus Oy c/o Cor Group Oy Saaristonkatu 22 90100 Oulu Y-tunnus: 2646026-7 ASIA Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen Coronaria

Lisätiedot

Syyskuu 9/2016. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Syyskuu 9/2016. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Syyskuu 9/2016 Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian päiväsairaanhoito

Lisätiedot

Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne ?

Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne ? Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne 1.1.2017? Sairaanhoidon erityisvastuualueet, maakuntarajat ja Sairaanhoitopiirit, väestö 31.12.2012 HYKS erva 1 869 617 as. 39 kuntaa Helsinki ja Uusimaa 1 562 796 24

Lisätiedot

Päätös 1 (7) Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen

Päätös 1 (7) Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen Päätös 1 (7) Kotipalvelu Mehiläinen Oy Pohjoinen Hesperiankatu 17 C 00260 Helsinki ASIA Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen HAKIJA/PALVELUJEN TUOTTAJA Kotipalvelu

Lisätiedot

Kemera -työmäärät 2016 Toteutusilmoituksen saapumispäivä

Kemera -työmäärät 2016 Toteutusilmoituksen saapumispäivä Suomen metsäkeskus 6.2.2017 Kemera -työmäärät 2016 Toteutusilmoituksen saapumispäivä 1.1.-31.12.2016 Välisumma (näkyvät rivit yhteensä) 6 368 727 495 110 66 060 Kunnostusojitus ja suometsänhoito Metsätien

Lisätiedot

Vanhuspalveluiden tilannekatsaus

Vanhuspalveluiden tilannekatsaus Vanhuspalveluiden tilannekatsaus SISÄLTÖ 1. Väestöennusteet (3-4) 2. Vanhuspalveluiden peittävyys (5-13) 3. Dementiaindeksi ja muistisairaiden lukumäärän muutos (14-15) 4. PoPSter: Alustavat toiminnalliset

Lisätiedot

LAPIN SHP:N VALTUUSTO- SEMINAARI 9.4.2013 Hannu Leskinen

LAPIN SHP:N VALTUUSTO- SEMINAARI 9.4.2013 Hannu Leskinen LAPIN SHP:N VALTUUSTO- SEMINAARI 9.4.2013 Hannu Leskinen OYS ERVA 2013 OLEMME PUOLI SUOMEA UTSJOKI Vaasa Pohjois- Pohjanmaa Etelä- Pohjanmaa Pirkanmaa Länsi- Pohja Keski- Pohjanmaa Keski- Suomi HYKS Lappi

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus tammi-syyskuu Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus tammi-syyskuu Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 30.9.2012 Kunnanhallitus 7.11.2012 Kunnanvaltuusto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-syyskuu Saapuneet

Lisätiedot

Huono-osaisuuden pitkät varjot

Huono-osaisuuden pitkät varjot Huono-osaisuuden pitkät varjot Kuinka pysyvää huono-osaisuus on? Sakari Kainulainen Dosentti, Diakonia-ammattiukorkeakoulu Tackling Inequalities in Time of Austerity Please insert your text here Mistä

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 24.1.2017 Liisa Niiranen 10,1 % 9 % 7,5 % 11,3 % Timo Aro 2016 Lapin väestöennuste Ennuste 2040 Ennuste 2030 Ennuste 2020

Lisätiedot

Päihdeavainindikaattorit

Päihdeavainindikaattorit Päihdeavainindikaattorit Pakka-työpaja 2.9.216 21.1.216 1 Taustaindikaattorit 21.1.216 2 Tupakoi päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista (Sotkanet id 288) 14 12 13,1 1,9 12,5 1 9,6 8 6 5,6 4 2 213 Koko

Lisätiedot

Huono-osaisuus ja osallisuus Pohjois- Pohjanmaalla. Reija Paananen, FT, tutkija, Diakonia-amk

Huono-osaisuus ja osallisuus Pohjois- Pohjanmaalla. Reija Paananen, FT, tutkija, Diakonia-amk Huono-osaisuus ja osallisuus Pohjois- Pohjanmaalla Reija Paananen, FT, tutkija, Diakonia-amk Kolme näkökulmaa huono-osaisuuteen Osallisuus on kuulumista, kuulluksi tulemista ja vaikuttamista Kainulainen,

Lisätiedot

VALTUUSTON INFO Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT

VALTUUSTON INFO Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT VALTUUSTON INFO 8.6.2015 Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT TOIMINTAYMPÄRISTÖ HAASTAA JT 4 + 2 + 4 KT 1+ SOTE+tu 3 I A D Sote-kustannusten, bkt:n ja inflaation muutos 2000-2013, (2000=100) Lähde:

Lisätiedot

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston katsaus alueen ajankohtaisiin kehitysvammahuollon asioihin

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston katsaus alueen ajankohtaisiin kehitysvammahuollon asioihin Pohjois-Suomen aluehallintoviraston katsaus alueen ajankohtaisiin kehitysvammahuollon asioihin Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttaminen & Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen, tahdosta

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus

Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus 15.3.216 Pohjois-Pohjanmaan Maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Toimitusjohtaja Jari Koskinen Maakuntatalous Pohjois-Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Lisätiedot

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Alkoholihallinto Alkoholitarkastajat Ari Kilponen ja Sari Korhonen Lupasihteeri Paula Takalo Ratkaisijat Sinikka Siniluoto-Heikkinen ja Raimo Lepistö Vireille tulleita

Lisätiedot

HYTE PÄIVÄT OULU 22.9.2014 Sote alue uudistusko?

HYTE PÄIVÄT OULU 22.9.2014 Sote alue uudistusko? HYTE PÄIVÄT OULU 22.9.2014 Sote alue uudistusko? Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT OULUN YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN ERITYISVASTUUALUE 2013 UTSJOKI Vaasa Pirkanmaa Satakunta Varsinais- Suomi

Lisätiedot

LAPIN KUNTIEN NETTOKUSTANNUKSET 2005 EUROA / ASUKAS (pois lukien liiketoiminta) Lähde: Tilastokeskus

LAPIN KUNTIEN NETTOKUSTANNUKSET 2005 EUROA / ASUKAS (pois lukien liiketoiminta) Lähde: Tilastokeskus LAPIN KUNTIEN NETTOKUSTANNUKSET 2005 EUROA / ASUKAS (pois lukien liiketoiminta) Lähde: Tilastokeskus 2005 2004 Pelkosenniemi 5 770 5 159 Enontekiö 5 188 4 708 Utsjoki 4 955 5 244 Muonio 4 873 4 279 Sodankylä

Lisätiedot

Seuraavilla sivuilla on alusta luonnos PPSHP:n ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksestä alueen kuntien kommentoitavaksi.

Seuraavilla sivuilla on alusta luonnos PPSHP:n ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksestä alueen kuntien kommentoitavaksi. Seuraavilla sivuilla on alusta luonnos PPSHP:n ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksestä alueen kuntien kommentoitavaksi. Kommentit 14.3.2012 mennessä. Kommentit voi lähettää: Ensihoidon ja päivystyksen

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 Lapin liitto 19.8.2010 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 0 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 31.12

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus vuodelta 2017 maksettavasta lihan ja vuodelta 2016 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä vuodelta 2017 maksettavasta eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta Valtioneuvoston

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 831. Valtioneuvoston asetus. kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain soveltamisalueesta

SISÄLLYS. N:o 831. Valtioneuvoston asetus. kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain soveltamisalueesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 2007 N:o 831 834 SISÄLLYS N:o Sivu 831 Valtioneuvoston asetus kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain soveltamisalueesta...

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö + Hannun kommentit

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö + Hannun kommentit Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö + Hannun kommentit Hannu Leskinen Shp:n johtaja PPSHP 7.10.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä on väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2014

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2014 Lapin liitto 27.1.2015 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2014 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 4 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2013

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 Lapin liitto 25.3.2013 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 3 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2012

Lisätiedot

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat Akaa 522 600 686 785 96 Alajärvi 465 560 657 710 96 Alavieska 444 485 621 631 96 Alavus 420 500 594 725 96 Asikkala 479 601 710 801 96 Askola 464 604 737 805 96 Aura 457 508 623 691 96 Enonkoski 432 562

Lisätiedot

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat Yksin asuva, kohden Akaa 522 600 686 785 96 Alajärvi 465 560 657 710 96 Alavieska 444 485 621 631 96 Alavus 420 500 594 725 96 Asikkala 479 601 710 801 96 Askola 464 604 737 805 96 Aura 457 508 623 691

Lisätiedot

PoPSTer-hankkeen tilannekatsaus TR4

PoPSTer-hankkeen tilannekatsaus TR4 PoPSTer-hankkeen tilannekatsaus 4.5.2017 TR4 Sote-palveluiden hahmottelua alueellisesti Hyvinvointikeskusalueet (13) Hyvinvointikeskukset ja asemat (39) Palvelut hyvinvointikeskuksissa ja osin hyvinvointiasemilla

Lisätiedot

Itsemääräämisoikeuden toteutuminen kehitysvammahuollossa -

Itsemääräämisoikeuden toteutuminen kehitysvammahuollossa - Itsemääräämisoikeuden toteutuminen kehitysvammahuollossa - Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain toimeenpanon seuranta koulutustilaisuus 3.11.2017 Kehitysvammahuollon ajankohtaista Lakimies Pirjo

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta /2014 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta /2014 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2014 777/2014 Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014 maksettavasta lihan ja vuodelta 2013 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä eräiden

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot Yhteensä: Manner-Suomi 87 200 334,6 10,9 58,4 97 008 300,0 11,7 51,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 4 735 399,7 12,2 63,6 3 745 380,1 14,4 56,3 Helsinki 14 957 399,2 12,1 62,4 13 921 349,0 16,7 44,0 Vantaa 5 652

Lisätiedot

VM/KAO Saaristo-osakuntalisät ja niiden rahoitus koulutustaustalisästä v ALUSTAVA TIETO

VM/KAO Saaristo-osakuntalisät ja niiden rahoitus koulutustaustalisästä v ALUSTAVA TIETO VM/KAO Saaristo-osakuntalisät ja niiden rahoitus koulutustaustalisästä v. 2017 ALUSTAVA TIETO NYKYINEN ALENNETTU UUSI NETTO- NETTO- 97 Hirvensalmi 2 290 111 302 105 030 580 492 574 220 250,8 435 Luhanka

Lisätiedot

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta 1 (21) Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Uusimaa (01) Kaupunkimaiset kunnat (1) Espoo (049) 6 516 6 407 7 342 Hanko (078) 252 277 234 Helsinki (091) 23

Lisätiedot

LAPIN KUNTIEN PALVELUTUOTANNON NETTOKUSTANNUKSIA VUODELTA 2006 euroa / asukas

LAPIN KUNTIEN PALVELUTUOTANNON NETTOKUSTANNUKSIA VUODELTA 2006 euroa / asukas LAPIN KUNTIEN PALVELUTUOTANNON NETTOKUSTANNUKSIA VUODELTA 2006 euroa / asukas Sisältö: Käyttötalous yhteensä Sosiaali- ja terveydenhuolto Opetus- ja kulttuuritoimi Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Yhteensä: Manner-Suomi 101 405 363,59 11,10 59,0 115 631 335,39 11,83 52,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 6 115 429,83 12,46 63,7

Lisätiedot

Two-person household, EUR per month

Two-person household, EUR per month Akaa 522 600 686 785 96 Alajärvi 465 560 657 710 96 Alavieska 444 485 621 631 96 Alavus 420 500 594 725 96 Asikkala 479 601 710 801 96 Askola 464 604 737 805 96 Aura 457 508 623 691 96 Enonkoski 432 562

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2012 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2015

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2015 Lapin liitto 6.11.2015 LÄHDE: Tilastokeskus Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2015 Kunta / Seutukunta 31.12.2014 V u o s i 2 0 1 5 k u u k a u s i t t a i s e t e n n

Lisätiedot

Terveydenhuollon palveluiden järjestämissuunnitelman sisältö

Terveydenhuollon palveluiden järjestämissuunnitelman sisältö Terveydenhuollon palveluiden järjestämissuunnitelman sisältö Pasi Parkkila, kehitysjohtaja Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja PPSHP:n yhteistyöseminaari 3.11.2011 Tiivistelmässä mukana PPSHP

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 Lapin liitto 22.10.2013 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 3 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2012

Lisätiedot

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Lapin liitto 26.1.2012 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2011 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 1 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2010-2011

Lisätiedot

KOKO MAA ,1 0,6 1,47 Kuntien välinen lasten 0-15 nettomuutto , %

KOKO MAA ,1 0,6 1,47 Kuntien välinen lasten 0-15 nettomuutto , % KOKO MAA 5374499 5486616 2,1 0,6 1,47 29 2011- muutos 2011-2015 Helsinki Uudenmaan maakunta 588384 628510 6,8-0,58 5,00-1,51-0,16 2,74 1,5 2,71 Espoo Uudenmaan maakunta 247869 269496 8,7 0,35 0,87 0,35-0,12

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 Lapin liitto 23.4.2010 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 0 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 31.12

Lisätiedot

Kunta MTV3:n näkyvyysalue

Kunta MTV3:n näkyvyysalue Kunta MTV3:n näkyvyysalue Akaa Alajärvi Alavieska Keski- Alavus Asikkala Askola Aura Enonkoski Enontekiö Espoo Eura Eurajoki Evijärvi Keski- Forssa Haapajärvi Keski- Haapavesi Keski- Hailuoto Halsua Keski-

Lisätiedot

MILTÄ NÄYTTÄÄ POHJOIS-SUOMEN TERVEYDENHUOLLON TULEVAISUUS? KANSALLINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMISTYÖ. Oulu 16.10.

MILTÄ NÄYTTÄÄ POHJOIS-SUOMEN TERVEYDENHUOLLON TULEVAISUUS? KANSALLINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMISTYÖ. Oulu 16.10. MILTÄ NÄYTTÄÄ POHJOIS-SUOMEN TERVEYDENHUOLLON TULEVAISUUS? KANSALLINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMISTYÖ Oulu 16.10.2012 Hannu Leskinen Sairaanhoitopiirin johtaja, TtT Sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Työpaikat (alueella työssäkäyvät työlliset) työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan

Työpaikat (alueella työssäkäyvät työlliset) työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan 1/8 Lapin liitto 6.9.2012 Työpaikat (alueella työssäkäyvät työlliset) työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan 31.12.2010 Maa, seutu, Toimiala Työlliset Palkan- Valtio Kunta Valtioenemmis-Yksityinetöinen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavasta lihan ja vuodelta 2014 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta vuodelta 2015 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

VM/KAO, maks 323 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -638 Vuoden 2014 tasolla mediaani -56

VM/KAO, maks 323 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -638 Vuoden 2014 tasolla mediaani -56 VM/KAO, 3.2.2014 maks 323 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -638 Vuoden 2014 tasolla mediaani -56 UUSI UUSI NYKYINEN MUUTOS MUUTOS 5 Alajärvi 10 268 38 422 387 16 199 217 2 144 020 56 765 624 35 079

Lisätiedot

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KT KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2016

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KT KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2016 Suomen Kuntaliitto 13.2.2017 KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KT KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2016 Väkilukukerroin: 0,56896046 Verotettavien tulojen kerroin: 0,00003316 1) Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavat

Lisätiedot

VM/KAO/vs, maks 340 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -592 Vuoden 2014 tasolla mediaani -42

VM/KAO/vs, maks 340 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -592 Vuoden 2014 tasolla mediaani -42 VM/KAO/vs, 10.4.2014 maks 340 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -592 Vuoden 2014 tasolla mediaani -42 UUSI UUSI NYKYINEN MUUTOS MUUTOS 5 Alajärvi 10 268 38 488 788 16 199 217 2 144 020 56 832 025 35

Lisätiedot

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2015

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2015 Suomen Kuntaliitto 17.2.2016 KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2015 Väkilukukerroin: 0,3926575 Verotettavien tulojen kerroin: 0,00002355 1) Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavat

Lisätiedot

ARA-vuokra-asuntokanta kunnittain (Tiedot on laskettu vuoden kuntien perusteella. Kuntaliitokset on huomioitu)

ARA-vuokra-asuntokanta kunnittain (Tiedot on laskettu vuoden kuntien perusteella. Kuntaliitokset on huomioitu) Akaa 853 853 877 910 910 858 858 793 780 735 702 730 699 633 640 647 Alajärvi 389 389 398 398 398 398 398 388 373 373 343 302 266 291 291 271 Alavieska 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 92

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän rakenne ja prosessit

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän rakenne ja prosessit Kuntayhtymän johtaja Johtoryhmä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän rakenne ja prosessit Johtamisprosessit: Suunnittelu, johtaminen, päätöksenteko, viestintä, tietohallinto, riskienhallinta, laadunhallinta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot Yhteensä: Manner-Suomi 94 550 347,51 11,02 58,5 106 038 318,13 11,79 51,2 47,1 % 7,0 % Pääkaupunkiseutu Espoo 5 354 410,61 12,32 63,3 3 958 403,52 14,80 55,1 57,5 % 20,1 % Helsinki 16 295 415,79 12,29

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset Yhteensä: Manner-Suomi 66 944 297,48 11,49 50,6 30 064 305,47 12,08 51,9 Pääkaupunkiseutu Espoo 2 718 379,85 13,82 56,8 1 027 380,85 15,83 54,9 Helsinki 10 405 349,17 16,14 44,4 3 516 348,55 18,43 42,8

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, kaksiot (2h)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, kaksiot (2h) Yhteensä: Manner-Suomi 23 702 276,77 11,07 51,5 11 031 288,91 11,81 51,8 Pääkaupunkiseutu Espoo 896 326,91 14,19 51,4 401 336,05 16,26 50,0 Helsinki 3 146 348,19 15,19 49,0 1 071 354,11 17,11 48,9 Vantaa

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, yksiöt (1h)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, yksiöt (1h) Yhteensä: Manner-Suomi 27 520 257,35 14,02 32,5 11 432 253,42 15,28 32,5 Pääkaupunkiseutu Espoo 827 293,32 16,67 33,5 297 273,60 19,44 32,0 Helsinki 5 306 292,71 19,88 29,2 1 864 279,88 22,78 28,7 Vantaa

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, kolmiot ja isommat (3h+)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, kolmiot ja isommat (3h+) Yhteensä: Manner-Suomi 15 722 398,96 10,11 81,0 7 601 407,77 10,40 81,4 Pääkaupunkiseutu Espoo 995 499,45 12,64 81,1 329 532,27 14,22 81,5 Helsinki 1 953 504,15 13,31 78,2 581 558,65 14,79 77,0 Vantaa

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, kolmioissa ja isommissa asuvat (3h+)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, kolmioissa ja isommissa asuvat (3h+) Yhteensä: Manner-Suomi 32 699 430,98 10,59 78,6 23 323 401,83 10,20 81,1 Pääkaupunkiseutu Espoo 2 389 481,02 11,70 80,6 1 324 507,61 13,03 81,2 Helsinki 7 338 481,37 11,52 79,4 2 534 516,64 13,65 77,9

Lisätiedot

Sivu TA VAPAUTUVAT ARAVUOKRA-ASUNNOT VUOSINA - 2 Varsinais-Suomi 00 Laitila Lieto Loimaa 0 Marttila 1 Masku 03 Mynämäki 2 Naantali 3 Nousiainen

Sivu TA VAPAUTUVAT ARAVUOKRA-ASUNNOT VUOSINA - 2 Varsinais-Suomi 00 Laitila Lieto Loimaa 0 Marttila 1 Masku 03 Mynämäki 2 Naantali 3 Nousiainen Sivu 1 02.. TA VAPAUTUVAT ARAVUOKRA-ASUNNOT VUOSINA - 2 Uusimaa Askola Espoo Hanko 1 Helsinki Hyvinkää Inkoo Järvenpää 2 Karkkila Kauniainen Kerava Kirkkonummi 0 Lapinjärvi Lohja 3 Loviisa 0 Myrskylä 0

Lisätiedot