Henkilökohtaisten avustajien lakisääteinen työtapaturmavakuutus ja ryhmähenkivakuutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilökohtaisten avustajien lakisääteinen työtapaturmavakuutus ja ryhmähenkivakuutus"

Transkriptio

1 1/8 TARJOUSPYYNTÖ A 11/2012 Henkilökohtaisten avustajien lakisääteinen työtapaturmavakuutus ja ryhmähenkivakuutus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Vastaanottaja: Veera Lavikkala puh fax Osoite, josta saa lisätietoja: Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, josta saa eritelmiä ja täydentäviä asiakirjoja (myös kilpailullista neuvottelumenettelyä ja dynaamista hankintajärjestelmää koskevia asiakirjoja): Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: Tarjous lähetettävä Tarjouspalvelu.fi:n kautta Hankintaviranomaisen luonne: Alue- tai paikallistason virasto/laitos: Pääasialliset toimialat: Terveydenhuolto Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden viranomaisten puolesta: Hankintayksikön esittely: : toimii julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittamana kunnallisena yhteishankintayksikkönä ja vastaa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin, Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän, Lappeenrannan, Lemin, Imatran, Parikkalan, Taipalsaaren, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Suomenniemen yhteishankintojen kilpailuttamisesta sekä huolehtii sopimusten tekemisestä ja niiden ylläpidosta. Lisäksi hankintapalvelut kilpailuttaa Lappeenrannan kaupungin ja Etelä- Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin erillishankintoja. 2. Hankintalaji Hankintalaji: Palvelut 3. Hankinnan kohde Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi: Henkilökohtaisten avustajien lakisääteinen työtapaturmavakuutus ja ryhmähenkivakuutus

2 2/8 Henkilökohtaisten avustajien lakisääteinen työtapaturmavakuutus ja ryhmähenkivakuutus Hankinnan tunniste- tai viitenumero: A 11/2012 Sopimuksen tai hankinnan (hankintojen) lyhyt kuvaus: Hankinnan kohteena ovat henkilökohtaisten avustajien työnantajan lakisääteisistä vakuutuksista työtapaturmavakuutus, työttömyysvakuutus sekä ryhmähenkivakuutus. Työtapaturmavakuutuksen sisältö: - Tapaturmavakuutuslain mukainen ( /608) ilman omavastuuta - sisältää työttömyysvakuutuksen Ryhmähenkivakuutuksen sisältö: - Ryhmähenkivakuutuksen on oltava sisällöltään Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspoolin Työntekijäin ryhmähenkivakuutus vakuutusehtojen mukainen (http://www.trhv.fi/fi/vakuutusehdot.html) Työeläkevakuutus ei kuulu kilpailutettavaan kokonaisuuteen. Henkilökohtaisten avustajien tiedot vakuutusta varten: - työn vaarallisuus vastuuluokkaan 15 Sosiaalialan työ ja alaluokkaan vuonna 2011 henkilökohtaisille avustajille on maksettu palkkaa yhteensä Hankintaan osallistuvat seuraavat tahot: - Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Imatra, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari) - Hamina - Imatra - Kotka - Kouvola - Miehikkälä - Virolahti ja - Pyhtää (optiona, osallistuminen ilmoitetaan hankintapäätöksen yhteydessä) Edelliset tahot ovat valtuuttaneet kilpailuttamaan, tekemään hankintapäätöksen sekä hankintasopimuksen puolestaan. NUTS-koodi: FI18 (Etelä-Suomi) Pääasiallinen toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka: Etelä-Karjala ja Kymeenlaakso Ilmoituksessa on kyse: Julkista hankintaa koskevasta sopimuksesta Alkamis- ja päättymispäivä: Sopimukseen liittyy lisähankintamahdollisuuksia: Kyseisten lisähankintamahdollisuuksien kuvaus: Hankintaan liittyy kahden vuoden optiokausi ajalle Option käyttöönotosta sovitaan viimeistään kolme (3) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä. Lisähankintojen alustava kesto: 24 kuukautta

3 3/8 Kun kyse on uusittavista tavarahankinta- tai palvelusopimuksista (sopimuksen tekemisestä) Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV) Päänimikkeistö: (Rahoitus- ja vakuutuspalvelut) Kokonaismäärä tai laajuus: Tarjouspyynnön perusteena käytetään vuoden 2011 henkilökohtaisten avustajien määriä sekä palkkatietoja. Tiedot on esitetty liitteessä 1 Henkilökohtaisten avustajien määrä ja palkkatiedot. Henkilökohtaisen avun työnantajamallia käyttävien henkilöiden määrässä on odotettavissa tasaista kasvua tietoisuuden ja henkilökohtaisen avun päätösten lisääntyessä. Liitteessä 1 esitetyt lukumäärät perustuvat tilanteeseen. Hankinnan ennakoitu arvo tai hintahaarukka (ilman ALV): EUR 4. Hankinnan taustaa Henkilökohtainen apu on vammaispalvelulain mukainen tukitoimi vaikeavammaiselle henkilölle. Yksi henkilökohtaisen avun järjestämistavoista on ns. työnantajamalli, jossa avustettava henkilö tai hänen edustajansa toimii työnantajana. Työnantajamallissa avustettava / hänen edustajansa vastaa lähtökohtaisesti itse kaikista työnantajavelvoitteista, kuten työsopimuksen tekemisestä, palkanlaskennan järjestämisestä, lakisääteisistä työnantajamaksuista ja vakuutuksista sekä työterveyshuollon järjestämisestä. Kunta korvaa vaikeavammaiselle henkilölle edellä kuvatuista velvoitteista aiheutuvat kustannukset vammaispalvelulain 9 :n perusteella. Henkilökohtaisen avun ohjaus ja neuvonta (Henkilökohtaisen avun keskus Henkka) sekä avustajien palkanlaskentapalvelut hoidetaan nykyisin keskitetysti Kaakkois-Suomen alueella. Työnantajavelvoitteisiin perustuvat vakuutukset jokainen työnantaja/avustettava hankkii tällä hetkellä itse valitsemastaan vakuutusyhtiöstä. Vakuutusten hankinnan osalta siirrytään keskitettyyn hankintaan ja näin pyritään saavuttamaan merkittäviä synergiaetuja. Vakuutusten keskittämisen myötä Kaakkois-Suomen henkilökohtaisten avustajien työnantajat saavat yhdenmukaista palvelua ja työnantajien ei itse tarvitse kilpailuttaa vakuutuksia. Vakuutuksille on yksinkertaiset tilitoimiston kanssa sovitut käytännöt, mikä helpottaa työnantajana toimimista. Kunnan työntekijöiden työaikaa säästyy, kun kuntaan tulevien vakuutuslaskujen lukumäärä vähenee olennaisesti. Palkkahallintoa hoitavan tilitoimiston työ helpottuu ja kustannukset laskevat, kun avustajien palkkatietoja lähetetään usean vakuutusyhtiön sijasta vain yhteen vakuutusyhtiöön ja vakuutusten maksatus sujuu kunta/kuntayhtymäkohtaisilla sijaismaksajuuteen perustuvilla sopimuksilla. Työnantajan lakisääteisiä vakuutuksia ovat työeläke- ja työtapaturmavakuutus. Lisäksi Heta-liittoon kuuluvan työnantajan tulee ottaa työntekijälleen ryhmähenkivakuutus henkilökohtaisia avustajia koskevan työehtosopimuksen mukaisesti. 5. Hankintalajimenettely Hankintamenettely: Avoin menettely

4 4/8 Menettelyllä perustetaan puitejärjestely Puitejärjestely, jossa on: Yksi toimija Lisätietoa puitejärjestelyn toimintamallista: Sopimustoimittajaksi valitaan yksi toimittaja kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaan. Hankintojen ennakoitu kokonaisarvo puitejärjestelyjen kokonaiskeston ajalta: ( ) EUR Sopimus on jaettu osiin: Osatarjoukset hyväksytään: Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään: Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä: Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset: Katso kohta Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset. Sähköistä huutokauppaa käytetään: Tarjouksen valintaperuste: Pisteytys kokonaishankinnan mukaan 6. Hankinnan kohteen kriteerit Työtapaturmavakuutus, joka sisältää työttömyysvakuutuksen sekä ryhmähenkivakuutus Ryhmän yleiset kriteerit Veloitusprosentti vuosipalkasta työtapaturmavakuutuksen osalta % Veloitusprosentti vuosipalkasta ryhmähenkivakuutuksen osalta % Vuonna 2012 palkkojen ylittäessä /vuosi, perii vakuutusyhtiö työttömyysvakuutuksesta maksun korkeamman prosentin mukaan summan yli menevältä osuudelta. Tarjoaja voi tarjota ylempää rajaa prosentin korotukselle. Minimivaatimus Maksimivaatimus Maksimipisteet Pisteiden laskentatapa % pienin annettu arvo * maksimipisteet tarjottu arvo % pienin annettu arvo * maksimipisteet tarjottu arvo

5 5/8 Työtapaturmavakuutukseen liittyvän työttömyysvakuutuksen korkeamman veloitusprosentin euromääräinen raja Työttömyysvakuutuksen korotettu prosentti yllä ilmoitetun rajan ylittymisen jälkeen /vuos i % 5.00 tarjottu arvo * maksimipisteet suurin annettu arvo Tarjouspyynnön maksimipisteet yhteensä Hinta ja kaupalliset ehdot Veloitusprosentit pyydetään ilmoittamaan niin, että niihin sisältyvät vakuutusmaksuverot. Veloitusprosenttien tulee sisältää lakisääteinen työtapaturmavakuutus (sis. työttömyysvakuutus) ja ryhmähenkivakuutus sekä kaikki muut palveluiden ostoista aiheutuneet kustannukset (katso kohta tarjoajaan ja tarjoukseen liittyvät vaatimukset). Veloitusprosentit ovat kiinteitä sopimuskauden ajan. Hinnoittelun pohjalla on käytettävä Taulustomaksu-perusteita. Veloitusprosentin laskemisessa tulee taustatietona käyttää vuoden 2011 toteutunutta palkkamäärää /kaikkien henkilökohtaisten avustajien palkka vuonna Tarjotut veloitusprosentit ja euromääräinen raja työttömyysvakuutukseen liittyen ovat voimassa koko sopimuskauden. Yleistä kustannustasoa vastaavasta prosentin ja euromääräisen rajan muutoksesta voidaan neuvotella optiokauden käyttöönoton yhteydessä. Mikäli hinnoitteluun liittyy jokin alennus, tulee alennus ja sen ehdot ilmoittaa. Näitä alennuksia ei kuitenkaan huomioida vertailussa. Hintojen esittämiseen liittyvillä vaatimuksilla ja ehdoilla tavoitellaan tarjousten yhteismitallisuutta ja vertailukelpoisuutta. Viivästyskorko: Korkolain mukainen Viivästyssakko: JYSE 2009:n mukainen 8. Laskutus ja maksuehto Laskutusehto on 21 päivää netto. Laskutus tapahtuu kerran vuodessa tilaajien ilmoittamien palkkatietojen mukaan ennakkovakuutusmaksuna. Sopimuskauden alussa jokainen sijaismaksaja (kunta tai kuntayhtymä) toimittaa vakuutuksen antajalle edellisen vuoden toteutuneet palkat avustajittain. Tietojen perusteella toteutetaan ennakkovakuutusmaksujen laskutus. Vuoden lopussa tilaajat toimittavat vakuutusyhtiölle palkkailmoituksen kaikkien henkilökohtaisten avustajien toteutuneista palkoista, joiden perusteella laskutetaan lopullinen vakuutusmaksu. Tilaaja saa palautusta tai maksaa lisämaksua sen mukaan, onko hän maksanut ennakkoa liikaa tai liian vähän. 9. Tarjoajan kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset Kelpoisuusvaatimuksiin vastataan Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalin lomakkeella. Tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen, voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. Tarjoajan on ilmoitettava kaikki pyydetyt tiedot ja liitettävä pyydetyt liitteet, jotta tarjous

6 6/8 voidaan jättää. Tilaajavastuulain osalta tarjoajan on toimitettava seuraavat alle kolme kuukautta vanhat todistukset: Selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisen rekisteriin Minimivaatimus Maksimivaatimus Lisätietoa Nimeä seuraavasti: Liite 1, Yrityksen nimi, ennakkoperintä-, työnantaja- ja arvonlisäverovelvollisen rekisteriin kuuluminen Kaupparekisteriote Nimeä seuraavasti: Liite 2, Yrityksen nimi, kaupparekisteriote Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty Todistus eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys erääntyneiden eläkevakuutusmaksujen maksusopimuksesta Vakuutusyhtiön/-yhtiöiden todistukset lakisääteisten maksujen suorittamisesta Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista Tarjoajaan liittyvät vaatimukset: Tarjoajalla on lupa myydä työtapaturma- ja ryhmähenkivakuutuksia. Tarjoajan on Henkivakuutusosakeyhtiö Retron osakasyhtiö. Tarjoajalla on oltava suomenkielinen asiakaspalvelu, joka on auki virka-aikoina Tarjoajalla on sähköinen asiointipalvelu, jonka kautta palkkatiedot vuoden lopussa lähetetään, vakuutukset voidaan irtisanoa tai avata, työtapaturmailmoitukset tehdään ja voidaan seurata sekä muuttaa ennakkopalkkasummia vuoden aikana. Sopimukselle yhteyshenkilö ja varayhteyshenkilö yhteystietoineen. Tarjoukseen liittyvät vaatimukset: Tapaturmavakuutuksen ja ryhmähenkivakuutuksen vakuutusehdot tulee ladata tarjoukseen. Syötettävä Syötettävä Nimeä seuraavasti: Liite 3, Yrityksen nimi, todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus ja maksusunnitelma Nimeä seuraavasti: Liite 4, Yrityksen nimi, todistus eläkevakuutusmaksuista Nimeä seuraavasti: Liite 5, Yrityksen nimi, todistus lakisääteisistä vakuutusmaksuista Kerro korkeintaan muutamalla lauseella mitä työehtosopimusta noudatatte. Kummankin henkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero Nimeä seuraavasti: Liite 6, Yrityksen nimi, vakuutusehdot

7 7/8 Kuvaus asiakaspalvelusta. Sisällettävä ainakin tiedot yhteydenottotavoista ja aukioloajasta. Kuvaus vahinkojen hoidosta ja raportoinnista. Kuvaus vakuutuksenottajan käytettävissä olevasta vakuutus- ja vahinkoasioiden käsittelyä helpottavasta sähköisestä asiointipalvelusta. Tarjouksen tulee sisältää henkilökohtaisten avustajien nykyisten vakuutusten irtisanomiseen liittyvät toimenpiteet. Vakuutusten irtisanomisen ei tule aiheuttaa työtä vakuutuksen ottajille (työnantajille) tai kunnille. Toteutuuko vaatimus? Tarjouksen tulee sisältää vakuutusyhtiön järjestämä infotilaisuus sijaismaksajille (kunnat ja kuntayhtymä), Henkan henkilökunnalle sekä tilitoimistolle. Toteutuuko vaatimus? Tarjouksen tulee sisältää ennen sopimuskauden alkua tehtävä info-lehtinen henkilökohtaisille avustajille kyseisestä vakuutuspaketista (ei tarvitse liittää tarjoukseen). Toteutuuko vaatimus? Muut vaatimukset: Vakuutukset ovat sisällöltään Hankinnan kohde - kohdassa olevan erittelyn mukaiset. Toteutuuko vaatimus? Jättämällä tarjouksen tarjoaja sitoutuu kaikkiin tarjouspyynnössä esitettyihin ehtoihin. Toteutuuko vaatimus? Nimeä seuraavasti: Liite 7, Yrityksen nimi, kuvaus asiakaspalvelusta Nimeä seuraavasti: Liite 8, Yrityksen nimi, kuvaus vahinkojen hoidosta ja raportoinnista. Nimeä seuraavasti: Liite 9, Yrityksen nimi, kuvaus sähköisestä asiointipalvelusta 10 Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen on oltava voimassa saakka. 11. Päätöksenteon perusteet Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Valituksi voi tulla yksi toimittaja. Mikäli tarjoajat saavat edellä mainittujen valinta- ja vertailuperusteiden mukaisesti saman pistemäärän, suoritetaan arvonta, jonka perusteella voittanut tarjous valitaan. Katso tarkat hankinnan kohteen kriteerit kohdasta Hankinnan kohteen kriteerit. 12. Hylkäämisperusteet Tarjous voidaan hylätä, jos tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty tai tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä tai jos tarjous saapuu myöhästyneenä. Tarjous ei vastaa tarjouspyyntöä mm. silloin kun siihen ei sisälly vaadittuja tietoja ja liitteitä. Tarjoaja, joka ei täytä vaadittuja teknisiä ja taloudellisia edellytyksiä voidaan sulkea tarjouskilpailusta pois. Tarjousten avaamisen jälkeen suoritetaan määräajassa saapuneiden tarjousten tarkistus ja arviointi. Tarjousten arviointi ja vertailu suoritetaan kolmessa vaiheessa: - Tarjoajien kelpoisuuden arviointi - Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen - Tarjousten vertailu

8 8/8 13. Sopimusmenettely Valitun toimittajan ja hankintayksikön välille tehdään sitova sopimus vasta, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Tarjouspyynnössä mainittujen ehtojen lisäksi hankinnassa noudatetaan muilta osin julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2009 Palvelut). Tarjoajan omien toimitusehtojen tai alan yleisten ehtojen liittäminen tarjoukseen saattaa johtaa tarjouksen hylkäämiseen niissä olevien tarjouspyynnön vastaisten ehtojen vuoksi. 14. Tarjousasiakirjojen julkisuus Kaikki tarjousasiakirjat ovat julkisia sopimuksen syntymisen jälkeen hankintalain 84 :n mukaisesti. Tarjousasiakirjat ovat julkisia tarjouksen jättäneille toimittajille hankintapäätöksen allekirjoituksen jälkeen. Mikäli tarjoaja katsoo, että jokin osa tarjouksesta on liike- tai ammattisalaisuuden luonteisena pidettävä salaisena, tulee tällainen tieto merkitä luottamukselliseksi. Mikäli liikesalaisuuksia ei merkitä selvästi, käsitellään tarjous julkisena tietona. Hinta eivätkä vertailussa käytettävät tiedot voi olla liikesalaisuuksia. 15. Erimielisyyksien ratkaiseminen Mahdollisten hankintaan liittyvien erimielisyyksien käsittelypaikka on Markkinaoikeus ja siltä osin kun ne eivät ole Markkinaoikeuden käsiteltäviä asioita Etelä-Karjalan käräjäoikeus, ellei sopimusta saada aikaan keskinäisillä neuvotteluilla. 16. Muut asiat Sopimus tehdään sen toimittajan kanssa, jonka nimissä tarjous on tehty. Kyseinen toimittaja on vastuussa kaikista palvelusopimuksen mukaisista velvoitteista myös silloin kun se käyttää alihankkijoita. 17. Lisätiedot Lisätietokysymykset on lähetettävä klo 13:00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. 18. Tarjouksen lähettäminen Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään: klo 13:00 Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/ekhankintapalvelut. 19. Allekirjoittajat Veera Lavikkala, Hankinta-asiantuntija 20. Liitteet ja linkit Liite 1 Henkilökohtaisten avustajien määrä ja palkkatiedot.docx

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 3.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUIDEN ESITTELY... 1 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS... 1

Lisätiedot

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut 1.3.2012 1 Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut Kirkkonummen perusturva pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön mukaisesti vammaisten henkilökohtaisen avustajien palkanlaskentapalveluista,

Lisätiedot

Forssan kaupunki. Tarjouspyyntö 09864 Päiväys 20.12.2013

Forssan kaupunki. Tarjouspyyntö 09864 Päiväys 20.12.2013 1/13 TARJOUSPYYNTÖ 09864 Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Vastaanottaja: Tuula Suominen puh. +358 341415531 fax tuula.suominen@forssa.fi Osoite,

Lisätiedot

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1/16 TARJOUSPYYNTÖ 27756 KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Länsikatu 15 rak. 4A, 2. krs, PL 11 Suomi Vastaanottaja: Niina Ruuskanen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut 1/8 TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Lääkäripalvelut /Satakunnan, liikelaitos 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 447011222 Tarjoukset lähetettävä: Tarjous lähetettävä

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta. Tarjouspyyntö PT23978 Päiväys 20.11.2014

Kirkkonummen kunta. Tarjouspyyntö PT23978 Päiväys 20.11.2014 1/6 TARJOUSPYYNTÖ PT23978 Suun terveydenhuollon henkilöstön vuokraus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Esa Lindell Suomi puh. +358 504137461 fax esa.lindell@kirkkonummi.fi Tarjoukset lähetettävä:

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ HEL 2015-006078 Rakennusviraston arkiston ja arkistokalusteiden muutto 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Hallinto-osasto Oili Khadraoui Suomi puh. +358 931038430 fax oili.khadraoui@hel.fi

Lisätiedot

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 08709 Päiväys 13.06.2013

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 08709 Päiväys 13.06.2013 1/22 TARJOUSPYYNTÖ 08709 TUORETUOTTEET 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Vastaanottaja: Pekka Tiilikainen puh. +358 447182920 pekka.tiilikainen@is-hankinta.fi Osoite, josta saa lisätietoja:

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 25151 Päiväys 02.12.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 25151 Päiväys 02.12.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu. 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 25151 Varpaisjärven nuohouspiiri 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Pohjois-Savon pelastuslaitos Volttikatu 1 A 70150 Kuopio Suomi puh. +358 447188100 paavo.tiitta@kuopio.fi

Lisätiedot

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat 1/7 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:2002-2013:text:fi:html FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002 Hankintailmoitus Tavarahankinnat Direktiivi

Lisätiedot

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT. Tarjouspyyntö 5.9.2013

KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT. Tarjouspyyntö 5.9.2013 Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 1 (14) KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT Tarjouspyyntö Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 2 (14) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 HANKINTAYKSIKKÖ... 3 3 HANKINNAN KOHDE JA HANKINNAN

Lisätiedot

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto 1(10) Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne matkojen hallintaohjelmistosta kokonaispalveluna. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 17.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne hammashoitoyksiköstä Akaan terveyskeskukseen. Hammashoitoyksikkö sijoittuu Viialan terveysasemalle. Tarkemmin

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta TARJOUSPYYNTÖ ATERIAKULJETUKSISTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva (Tilaaja) pyytää kokonaistarjoustanne ateriakuljetuksista sopimuskaudelle 1.6.2012 30.6.2015+ mahdolliset optiovuodet (2 vuotta),

Lisätiedot

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015 Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Tarjouspyyntö 24.2.2015 Kirkkotie 4 84100 YLIVIESKA,050 5182839 Fax 08 4293 364 Työkeskus Kipinä 1.1 Kohde Purku- urakka Työkeskus Kipinä Suopellontie 6 84100 YLIVIESKA Kerrosala

Lisätiedot

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä Wiitaunioni. Ruoka- ja puhtauspalvelut toimivat yhteisen teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014 TARJOUSPYYNTÖ PSYKIATRI-KONSULTAATIOPALVELUT Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (jatkossa Kallio) tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Alavieskan ja Sievin kunnille sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupungeille.

Lisätiedot

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio)

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Tarjouspyyntö 1 (16) Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Palvelulle asetetut ehdottomat

Lisätiedot

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Liite 1/kh 30.5.2011 204 Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Lohjan kaupungin hankintatyöryhmä 24.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Mitä tarkoitetaan hankinnalla?...

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot