LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2013 80. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus AIKA klo 17:31-19:35 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja Grönberg Merja II varapuheenjohtaja Heijnsbroek-Wirén Mia jäsen Karlsson Mikael jäsen Alm Agneta jäsen Lindfors Leena jäsen Fellman Atte jäsen Hakala Harri Ekströmin varajäsen Antas Camilla Peren varajäsen Peltokorpi Marita Lindellin varajäsen MUUT Isotalo Arja kv:n puh.johtaja Paakkanen Petra kv:n 1. varapuh.johtaja Hagfors Kari kv:n 2. varapuh.johtaja Kaleva Olavi kaupunginjohtaja Masar Christoffer hallintojohtaja, sihteeri Kettunen Kirsi talousjohtaja POISSA Ekström Veikko jäsen Pere Nina jäsen Lindell Armi jäsen

2 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Tom Liljestrand KÄSITELLYT ASIAT Christoffer Masar PÖYTÄKIRJAN Loviisassa helmikuuta TARKASTUS Harri Hakala Mia Heijnsbroek-Wirén PÖYTÄKIRJA YLEI- Loviisassa, kaupunginkansliassa 27. helmikuuta SESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Loviisa

3 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano Jäsenet poliisin neuvottelukuntaan Vuoden 2013 käyttötalouden valtionosuudet Cloudia Kilpailutus -järjestelmän hankinta Katon korjaaminen, Rauhalan liiketalo keskinäinen Oy Laina-ajan ja takauksen pidennys, Mickelspiltomin Vesiosuuskunta Lainan lyhennyserän siirto, Tavastbyn vesiosuuskunta Lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta Lautakuntien ja jaostojen päätökset Ilmoitusasioita kaupunginhallitukselle tiedoksi 102

4 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 36 Päätös: Todettiin.

5 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajat KH 37 Päätös: Valittiin jäsenet Harri Hakala ja Mia Heijnsbroek-Wirén.

6 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano KH 38 Valmistelija: hallintojohtaja Christoffer Masar Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää todeta valtuuston kokouksen päätöksistä, että 1. ne eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, 2. eivätkä muutoin ole lainvastaisia, 3. sekä merkitä päätökset tiedoksi ja panna ne täytäntöön seuraavasti: 24 Kunniamerkit: Merkitään tiedoksi. 25 Pitkälaiturin saneerausurakan ja laiturialtaan ruoppausurakoiden lisääminen v talousarvion investointiosaan: Lähetetään talousjohtajalle ja satamajohtajalle. 26 Kiinteistötoimitukset, uskottujen miesten valinta: Lähetetään asianosaisille ja merkitään tiedoksi. 27 Käräjäoikeuden lautamiehet: Lähetetään asianosaisille ja merkitään tiedoksi. 28 Jäsenten valinta Porvoon alueelliseen jätelautakuntaan: Lähetetään asianosaisille ja merkitään tiedoksi. 29 Jäsenten valitseminen Porvoon sosiaali- ja terveyslautakunnan terveydensuojelujaostoon: Lähetetään asianosaisille ja merkitään tiedoksi. 30 Kuntapäivät Oulussa , edustajien valinta: Lähetetään asianosaisille ja merkitään tiedoksi. 31 Lukioiden ja peruskoulujen johtokuntien valinnat: Lähetetään asianosaisille ja merkitään tiedoksi. 32 Kansalaisopistojen johtokunnat: Lähetetään asianosaisille ja merkitään tiedoksi. 33 Uudenmaan liiton perussopimuksen muuttaminen: Lähetetään Uudenmaan liitolle.

7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Edustajien valinta HUS, Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä ja Kårkulla samkommunin toimielimiin: Lähetetään asianosaisille ja merkitään tiedoksi. 35 Kevyenliikenteenväylän rakentaminen Koskenkylästä Vanhaankylään jatkuen Greggböleen, valtuustoaloite: Merkitään tiedoksi ja lähetetään tekniseen keskukseen. 36Kevyen liikenteen väylien jalankulkija- ja pyöräilijämerkinnät, valtuustoaloite: Merkitään tiedoksi ja lähetetään tekniseen keskukseen. 37 Tiedotus- ja keskustelutilaisuus seutukunnan luonnonvesien rehevöitymistilanteesta, valtuustoaloite: Lähetetään tekniseen keskukseen. Päätös: Ehdotuksen mukainen.

8 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Jäsenet poliisin neuvottelukuntaan 118/ /2013 KH 39 Valmistelija: hallintojohtaja Christoffer Masar Poliisin hallinnosta annetun asetuksen 13 :n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen jäsenet poliisin neuvottelukuntaan. Poliisihallitus vahvistaa neuvottelukunnan jäsenmäärän. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Itä-Uudenmaan poliisilaitos on ilmoittanut, että Loviisan jäsenmäärä poliisin neuvottelukunnassa on 2 jäsentä ja vastaava määrä henkilökohtaisia varajäseniä. Itä-Uudenmaan poliisilaitos lakkaa hallinnollisena yksikkönä johtuen yhdistymisestä Keski-Uudenmaan poliisilaitokseen. Tästä syystä jäsenet neuvottelukuntaan valitaan vain vuodeksi Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Päätös: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle 2 jäsenen ja heidän henkilökohtaisten varajäsenten valitsemista poliisin neuvottelukuntaan vuodeksi Ehdotuksen mukainen.

9 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Vuoden 2013 käyttötalouden valtionosuudet 119/ /2013 KH 40 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen ja talouspäällikkö Siv Gustafsson Valtionvarainministeriö on tehnyt päätöksen peruspalvelujen valtionosuudesta sekä vahvistanut kunnan verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen vuonna Samoin valtiovarainministeriö on tehnyt päätöksen kuntien kotikuntakorvausten perusosista vuodelle Molemmat päätökset on tehty Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 5 :n mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuus koostuu seuraavista valtionosuusperusteista: 1. kunnan yleisen osan määräytymisperusteista 2. kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon laskennallisista kustannuksista 3. kunnan esi- ja perusopetuksen sekä yleisten kirjastojen laskennallisista kustannuksista 4. kunnan taiteen perusopetuksen ja yleisen kulttuuritoimen määräytymisperusteista ja 5. erityisen harvan asutuksen, saaristokunnan sekä saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosista. Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta lisätään ja vähennetään lain 7 luvussa tarkoitetuilla erillä. Näitä ovat - verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus - harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen perusteella tehtävä vähennys - erityisen harvan asutuksen, saaristokunnan sekä saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosia koskeva vähennys - vuoden 2010 valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaus - työmarkkinatuen ja toimeentulotuen huomioon ottaminen valtionosuudessa - veroperustemuutoksien huomioon ottaminen valtionosuudessa, sekä - määräaikaiset kuntien valtionosuuteen kohdistuvat vähennykset ja lisäykset. Valtionosuuksien loppusumma on 26,2 miljoonaa. Summa on 2,7 % ja 0,7 miljoonaa suurempi kuin Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus, joka on kaupungille negatiivinen, on noussut 101,7 %. Opetus ja kulttuuriministeriön valtionosuus, joka myös on negatiivinen, on laskenut -7,2 %.

10 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnan peruspalvelujen oma rahoitus, joka sisältää hallituksen tekemät valtionosuusleikkaukset, on noussut 4,2 % ja on 1,9 miljoonaa suurempi kuin vuonna Päätösten rahoitusosaan kirjattavat valtionosuudet ovat euroa suuremmat kuin vuoden 2013 talousarvion määrärahat. Valtionosuudet eivät ole korvamerkittyjä. Liite nro 9, Loviisan kaupungin yhteenveto päätöksistä ja vertailu vuoden 2013 talousarvioon. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Päätös: Kaupunginhallitus merkitsee käyttötalouden valtionosuuspäätökset vuodelle 2013 tiedoksi ja päättää, että oikaisun hakemiseen ei ole tarvetta. Ehdotuksen mukainen.

11 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Cloudia Kilpailutus -järjestelmän hankinta 120/ /2013 KH 41 Valmistelija: hankinta-asiantuntija Johanna Heikel Loviisan kaupungissa on ilmennyt tarve kehittää hankintatoimea hankintaprosessien tehostamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi sekä hankintalain vastaisten menettelytapojen riskien vähentämiseksi. Kaupungin johtoryhmä on tutustunut hankintajärjestelmään Cloudia Kilpailutus kokouksessaan Johtoryhmä suhtautui myönteisesti järjestelmään. Cloudia Kilpailutus on julkisen sektorin hankintayksiköille suunnattu selainkäyttöinen kilpailutusjärjestelmä, jonka avulla hankintayksikkö voi hoitaa koko kilpailutusprosessin alusta loppuun, tarjouspyynnöstä hankintasopimukseen keskitetysti ja kokonaan sähköisesti verkon yli. Palvelun tarkoituksena on helpottaa hankintayksikön työtä ja vähentää ylimääräistä rutiinityötä sekä tehdä koko prosessi hallitummaksi ja vähentää virheiden mahdollisuutta. Palvelun avulla tarjoaminen (Tarjouspalvelu -toimittajaportaali) on toimittajille yksiselitteisempää ja helpompaa. Palvelua näin käyttämällä hankintayksikön on mahdollisuus saada täsmällisempiä ja kelvollisempia tarjouksia. Palvelu on suunniteltu yhteistyössä hankinta-alan ammattilaisten kanssa ja se noudattaa hankintalainsäädäntöä sekä hankinta-alan yleisiä käytäntöjä. Palvelu sopii niin tavara- kuin palveluhankintojen kilpailuttamiseen ja kattaa kaikki hankintamenettelyt sekä kansalliset hankinnat, EU-hankinnat ja pienhankinnat. Hilma-integrointi, dynaaminen hankinnan kohteiden ja kelpoisuusehtojen joustava määrittely sekä useat automatisoidut toiminnot vähentävät hankintayksiköiden työkuormaa ja edesauttavat laadukkaampien kilpailutuksien toteuttamisessa. Palvelu tarjoaa toimittajille turvallisen ja selkeän tavan tutustua tarjouspyyntöihin ja jättää tarjouksia Tarjouspalvelu -toimittajaportaalin kautta. Tarjousten jättäminen toimittajaportaalissa on tehty tarjoajille helpoksi. Toimittajaportaali lisää avoimuutta sekä madaltaa tarjoajien osallistumiskynnystä ja lisää kilpailua.

12 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Palvelun käyttöönotto on pilvipalveluna nopeaa, hankintayksikön ei tarvitse tehdä mitään teknisiä investointeja, nettiselain riittää. Cloudia Kilpailutuksen ydinominaisuudet ovat: - uuden tarjouspyynnön laatiminen (jossa määritellään myös hankinnan kohteet ja niiden kriteerit dynaamisesti ja niiden pisteytysautomatiikka sekä tarjouksen ja tarjoajan kelpoisuuskriteerit halutulla tarkkuudella) - hankintailmoituksen julkaisu Hilmaan ja Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaaliin ja/tai sähköpostitse - kilpailutuksen ollessa käynnissä tarjouksiin tutustuneiden seuranta, kysymysten ja vastausten hallinta sekä kilpailutuksen aikainen viestintä - saapuneisiin tarjouksiin ja liitteisiin tutustuminen - automaattinen vertailutaulukko ja mahdollisuus automaattiseen pisteytykseen ja toimittajavalinnat - hankintapäätöksen laatiminen ja tiedoksiannon lähetys - hankintasopimuksen laatiminen - reklamaatioiden hallinta - kilpailutuksen dokumenttien ja tietojen arkistointi - puitesopimusten ja minikilpailutusten hallinta - lisäksi kokonaisuuteen kuuluu Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali, jonka kautta toimittajat voivat tutustua tarjouspyyntöihin, lähettää tarjoukset vaadittuine tietoineen ja dokumentteineen sekä hallita omia tietojaan. Järjestelmän hinnat Loviisan kaupungille kuudella käyttäjätunnuksella (1 6 perus- ja pääkäyttäjää) ovat seuraavat: - Käyttöönottomaksu, kertamaksu Kuukausimaksu kuudelle käyttäjälle /kk Järjestelmän jatkuvat vuotuiset kulut ovat näin ollen Palveluntarjoaja kertoo, että järjestelmän voidaan arvioida maksavan itsensä takaisin hankintoihin käytettävän työajan vähenemisen (jopa %) ja järjestelmän käytön kautta mahdollisesti vähenevien virheiden myötä. Järjestelmä on Suomen Kuntaliiton omistaman yhteishankintayksikkö KL-kuntahankinnat Oy:n kilpailuttama, mikä tarkoittaa sitä, ettei sen kilpailuttaman puitesopimuksen pohjalta palvelua hankkivan kunnan tarvitse enää kilpailuttaa hankintaa itse. Palvelua koskeva puitesopimus on voimassa väliaikaisena markkinaoikeuskäsittelyn ajan. Puitesopimuskausi on neljä vuotta alkaen , lisäksi neljä optiovuotta.

13 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Loviisan kaupunki hankkii KL-kuntahankinnat Oy:n puitesopimuksen pohjalta käyttöönsä Cloudia Kilpailutus -järjestelmän ajalle optiovuotta. Pykälä tarkastetaan välittömästi. Päätös: Ehdotuksen mukainen. Pykälä tarkastettiin välittömästi.

14 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Katon korjaaminen, Rauhalan liiketalo keskinäinen Oy 121/ /2013 KH 42 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen puh Loviisan kaupunki omistaa kiinteistöyhtiö Rauhalan liiketalo keskinäinen Oy:tä 61,16%. Kesällä 2012 kova myrskytuuli aiheutti vahinkoja, joiden seurauksena Kiinteistöyhtiön katto oli uusittava. Vakuutusyhtiö korvasi myrskyn aiheuttamat vahingot ja samalla oli järkevää ja ajankohtaista peruskorjata koko katto. Kiinteistöyhtiö rahoitti kattoremontin Nordea-pankin lainalla. Lainapääoma euroa ja laina-aika 10 vuotta. Kiinteistöyhtiö on hakenut vuokraoikeudelleen kiinnityksen, jota on käytetty lainan vakuutena. Kiinteistöyhtiö on lyhentänyt lainaa arvonlisäverojen verran tammikuussa 2013 ja jäljelle jäänyt laina ,75 euroa on jaettu omistajille omistussuhteessa. Loviisan kaupungin osuus lainasta on ,77 euroa. Osakkaat voivat maksaa oman osuutensa lainasta ja korkokuluista, joko rahoitusvastikkeina tai kertalyhennyksenä. Loviisan kaupungin rahoitusvastike on vuonna ,00 euroa per kuukausi. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Loviisan kaupunki päättää maksaa osuutensa Rauhalan liiketalon keskinäinen Oy:n katonkorjaamisesta rahoitusvastikkeen muodossa. Rahoitusvastike on vuonna ,00 euroa kuukaudessa. Vastike kirjataan kohtaan pysyvät vastaavat, muut lainasaamiset tytäryhteisöille. Pykälä tarkastetaan välittömästi. Päätös: Ehdotuksen mukainen. Pykälä tarkastettiin välittömästi

15 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Laina-ajan ja takauksen pidennys, Mickelspiltomin Vesiosuuskunta 122/ /2013 KH 43 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen puh Mickelspiltomin vesiosuuskunnan hallitus on päättänyt kokouksessaan hakea Länsi-Kymen Osuuspankilta ja Loviisan kaupungilta lyhennysohjelmanmuutosta Loviisan kaupungin takaamalle (100%) lainalle FI siten, että vuosittaiset lainanhoitokulut pienenisivät ja olisivat muutoksen jälkeen yhteensä euroa per vuosi. Laina on myönnetty euron suuruisena. Lainan korko on 6 kk Euribor + 0,40%. Lainaa on lyhennetty tasalyhennyksin kaksi kertaa vuodessa kerralla ja lainan jäljellä oleva pääoma on euroa. Mickelspiltomin vesiosuuskunnta esittää maksuohjelman pienentämistä siten, että 2 kertaa vuodessa maksettavan tasalyhennyserän suuruus on euroa per maksukerta. Lyhennysohjelma muutos pidentää laina-aikaa tämän hetkisellä korolla laskettuna 3 vuodella ja muutoksen jälkeen laina-ajan päättymispäivä olisi Laina-ajan pidentäminen edellyttää Loviisan kaupungin suostumusta lainan takaisinmaksuajan pidentämiseen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Loviisan kaupunki päättää antaa suostumuksensa lainan takaajana Mickelspiltomin vesiosuuskunnan Länsi-Kymen Osuuspankissa olevan lainan n:o FI tasalyhennyserän pienentämiseen euroon sekä muutoksesta johtuvan takaisinmaksuajan pidentymiseen. Pykälä tarkastetaan välittömästi. Päätös: Ehdotuksen mukainen. Pykälä tarkastettiin välittömästi

16 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Lainan lyhennyserän siirto, Tavastbyn vesiosuuskunta 123/ /2013 KH 44 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen puh Tavastbyn vesiosuuskunta on päättänyt kokouksessaan hakea hankkeen viivästymisen vuoksi pankilta ja Loviisan kaupungilta lupaa siirtää ensimmäinen lainanlyhennys vuodella eteenpäin. Loviisan kaupungin takaamalle lainalle nro ensimmäinen lyhennys oli ja erääntyi maksettavaksi Lainan pääoma on euroa ja lainan takaisinmaksupäivä pysyy alkuperäisenä Kuntaliitoksen jälkeisen uuden Loviisan vesihuoltosuunnitelmien viivästyminen on johtanut myös Tavastbyn vesiosuuskunnan hankkeen viivästymiseen ja lainan lyhennystä ei kyetty maksamaan alkuperäisen maksusuunnitelman mukaisesti. Asiasta on sovittu pankin kanssa ja ensimmäinen lainanlyhennys on tarkoitus hoitaa ennen Maksusuunnitelman muutos edellyttää Loviisan kaupungin suostumusta. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Loviisan kaupunki päättää antaa suostumuksensa takaajana lainan n:o maksusuunnitelman muutokseen. Pykälä tarkastetaan välittömästi. Päätös: Ehdotuksen mukainen. Pykälä tarkastettiin välittömästi.

17 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta 982/ /2012 KH 45 Valmistelija ja esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Valtiovarainministeriö pyytää kirjeellään lausuntoa kunnilta koskien kuntarakennelakiluonnosta. Lausunnot pitää toimittaa sähköisesti valtiovarainministeriöön mennessä. Lausunnossa pyydetään erityisesti lausumaan seuraavista asioista: 1. selvitysvelvollisuudesta, selvitysperusteista (ml. poikkeusperusteista) ja selvitysvelvollisuuden sisällöstä 2. esityksen sisältämistä määräajoista ja menettelystä 3. valtioneuvoston toimivallasta päättää kuntajaon muuttamisesta 4. yhdistymisavustuksien ehdoista ja määrästä 5. sosiaali- ja terveyshuollon tehtävien turvaamisesta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta koskevien linjausten mukaisesti. Kuntarakenneuudistuksen toteuttamiseksi kunnalla olisi velvollisuus selvittää kuntien yhdistymistä, jos yksikin seuraavista kolmesta selvitysperusteesta osoittaa selvitystarvetta: 1) palveluiden edellyttämä väestöpohja; 2) työpaikkaomavaraisuus, työssäkäynti ja yhdyskuntarakenne; 3) kunnan taloudellinen tilanne. Lisäksi todetaan, että kunta ei kuitenkaan voisi jättäytyä selvityksen ulkopuolelle, vaikkei se täyttäisi selvitysperusteita, mikäli alueella ei muutoin ole saavutettavissa lain edellytykset täyttävää toiminnallista kokonaisuutta. Loviisan kaupungin osalta sovellettaisiin ensimmäistä kohtaa eli palveluiden edellyttämää väestöpohjaa jonka perusteella Loviisan kaupungin pitäisi selvittää mahdollista yhdistymistä. Loviisan kaupunki antaa seuraavan lausunnon kuntarakennelakiluonnoksesta: Loviisan kaupunki toteaa ensimmäiseksi, että hallitusohjelman poliittisesta kirjauksesta koskien kuntarakennetta ollaan luomassa suoraan kuntia velvoittavaa lainsäädäntöä, joka prosessuaalisessa mielessä on ongelmallinen eikä sitä voida pitää valmistelun kannalta hyväksyttävänä. Kuntarakennelakiluonnoksessa selvitysvelvollisuus on liian laaja ja koskee käytännössä koko valtakuntaa. Tähän ei Loviisan kaupungin näkemyksen mukaan ole todellista tarvetta. Selvitysvelvollisuuden tulisi käytännössä koskea vain kuntia, joissa yhdyskuntarakenne selkeästi puoltaa

18 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ tarkastelua, esimerkiksi niin sanotut reikäleipäkunnat, tai joissa työssäkäynti naapurikuntaan on niin laajaa, että tarkastelu on tarpeellista yhtenäisen kokonaisuuden aikaansaamiseksi. Lisäksi kunnat, joilla on erityisen huono taloudellinen asema, kuuluvat luonnollisesti tarkasteltavien piiriin. Poikkeusperusteet ovat lähtökohtaisesti oikeansuuntaiset mutta jättävät valtiovallalle sangen laajan harkintavallan esimerkiksi tulkittaessa käsitettä vaihtoehtoinen toiminnallinen kokonaisuus. Palvelujen järjestämiseksi ja tavoitteelliseksi kuntakooksi on linjattu asukasta. Loviisan kaupungin näkemyksen mukaan asukkaan raja on keinotekoinen, eikä sitä voida pitää pohjana toiminnallisesti ja taloudellisesti parhaalle kuntakoolle. Selvitysvelvollisuus lähtee automaattisesti siitä, että selvitetään yhdistyminen, jotta saataisiin suurempi kunnan väestöpohja. Vaihtoehtoisesti olisi kuntarakennelakiluonnokseen pitänyt sisällyttää mahdollisuus selvittää tehostetun yhteistyön mahdollisuudet. Loviisan kaupunki pitää lakiluonnoksessa esitettyjä määräaikoja aivan liian tiukkoina. Mikäli kunnat ilmoittavat marraskuuhun 2013 mennessä, kenen taikka keiden kanssa mahdollista yhdistymistä selvitetään, jää varsinaiselle selvitystyölle, mahdollisille liitos- ja kuntaneuvotteluille ja kunnalliselle päätöksenteolle aivan liian vähän aikaa, sillä mahdolliset esitykset tulisi olla valtiovarainministeriössä jo mennessä. Tämä ei Loviisan kaupungin näkemyksen mukaan ole realistista. Loviisan kaupungin näkemyksen mukaan on aivan perusteltua, että valtiovallan toimivaltaa ei laajenneta yleisesti kuntien yhdistymisessä kuntien sitä vastustaessa. Tämä periaate on erittäin tärkeä kunnallisen itsehallinnon kannalta. Yhdistymisavustuksien ehdoista ja määristä toteaa Loviisan kaupunki, että tuen hakeminen yhdistymisselvityksen kustannuksiin tulisi koskea myös kustannuksia joissa selvitetään tehostetun yhteistyön vaihtoehtoa perinteiselle kuntayhdistymiselle. Avustuksen myöntäminen pelkästään yhdistymisselvityksiin ei Loviisan kaupungin näkemyksen mukaan ole perusteltua. Loviisan kaupunki toistaa lisäksi näkemyksensä siitä, että avustuksen myöntäminen yhdistymisselvityksiin, joiden tavoitteena on vähintään asukkaan väestöpohja, on keinotekoinen, eikä perustu seikkoihin, jotka todistaisivat tämän kuntakokoluokan olevan toiminnallisesti ja taloudellisesti tavoiteltava. Avustusta pitäisi saada myös selvityksiin, jotka voisivat johtaa toiminnallisesti hyvään kuntakokoluokkaan riippumatta väestöpohjasta. Yhdistymisavustusten käytön rajaus on myös liian tiukkaan säännelty. Avustuksen käytön osalta tulisi kunnille antaa

19 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ enemmän itsenäistä ratkaisuvaltaa siihen, miten ainakin merkittävä osa yhdistymisavustuksista parhaiten kohdennettaisiin ja hyödynnettäisiin. Loviisan kaupunki toteaa vielä, että niille yhdistymisesityksille jotka tehdään mennessä ja astuvat voimaan viimeistään vuoden 2017 alusta taataan yhdistymisavustusta. Mikäli esitystä ei tehdä mennessä, ei yhdistymisavustusta ole käytettävissä. Loviisan kaupunki toistaakin käsityksensä siitä, että tämä aikataulu on riittämätön ja kohtuuton. Sosiaali- ja terveystoimen tehtävien turvaamisesta ja linjauksista Loviisan kaupunki toteaa seuraavaa: sosiaali- ja terveystoimen uudistus on varsin sekava ja pitää sisällään paljon epämääräisyyttä. Perustasoon kuuluisivat sosiaali- ja terveydenhuolto ja erikoissairaanhoito jotka järjestettäisiin joko vahvojen peruskuntien tai sote-alueiden pohjalta. Ajatus tällaisesta kokonaisuudesta on hyvä, mutta perustason vahvistaminen verrattuna erikoissairaanhoitoon ei onnistu, ellei samalla säädetä siitä, että perusterveydenhuolto johtaa hoitokokonaisuuksia, ja että erikoissairaanhoidon tehtävä on tukea perusterveydenhuoltoa konsultaatioilla ja tarvittaessa hoitaa erikoisosuus sairaanhoidossa. Muutoin perusterveydenhuollon vahvistaminen jää vain haaveeksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon linjauksista on hallinnon ja aluekehityksen ministeriryhmä todennut, että sosiaali- ja terveydenhuollon kannalta kunnan väestöpohjan on oltava vähintään noin asukasta. Sittemmin on julkisuudessa ja erilaisissa tiedotustilaisuuksissa viitattu asukkaan minimiväestöpohjaan joka muodostaisi niin sanotun perustason, joka saisi vain suppeita tehtäviä hoitaakseen. Tavoitteena olisi kuitenkin laajempi väestöpohja sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamiseksi julkisuudessa onkin puhuttu asukkaan väestöpohjasta niin sanottuna laajana perustasona. Loviisan kaupunki toteaakin, että uudistuksesta on paljon ristiriitaista ja epämääräistä tietoa, kuten mitä merkitsevät tietyt sosiaali- ja terveydenhoitopalvelut, miten ja kuka niistä päättää. Kohtuuttomalta tuntuu myös linjaus siitä, että alle asukkaan kunnat eivät saisi hoitaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita ollenkaan, vaikka siihen kaikki edellytykset olisivatkin. Loviisan kaupunki toteaa lisäksi, että Loviisan ja Lapinjärven muodostama sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alue, joka käsittää n asukasta, on kyennyt hyvin ja tehokkaasti hoitamaan sosiaali- ja terveyshuollon palvelut alueellaan. Loviisan kaupunki katsookin, että kaupunki voi myös jatkossa hoitaa sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelunsa tällä väestöpohjalla. Loviisan kaupunki toteaa lopuksi, että mikäli perustason sosiaalija terveydenhuollon väestöpohjan vähimmäisvaatimukseksi asetetaan noin asukasta, tulee tähän sallia alueellisia

20 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ poikkeuksia niillä alueilla joissa toiminta on vakiintunutta, tehokasta ja täyttää riittävät laatuvaatimukset. Väestöpohjana asukasta ei saa olla ehdoton vaatimus vaan ainoastaan suuntaa antava. Liite nro 10. Ehdotus: Kaupunginhallitus antaa oheisen lausunnon valtiovarainministeriölle. Päätös: Muutosehdotus 1: Jäsen Janne Lepola ehdotti jäsen Camilla Antaksen kannattamana seuraavaa lisäkappaletta valmistelutekstin loppuun: Loviisan kaupunki kannattaa lisäksi menettelyä, jossa metropolialuetta ei tarkastella ainoastaan neljäntoista kunnan aluetta koskevana, vaan koko Itä-Uuttamaatakin käsittävänä, koska pääkaupunkiseudun työssäkäynti- ja palvelualue on jo nyt huomattavasti laajempi ja laajenee tulevaisuudessa edelleen. Metropolialueen suunnitelmissa jo yksinomaan asukas- ja työpaikkamäärän kasvun, maankäytön sekä liikenteen suunnittelun johdosta on Itä-Uudenmaan kuntiakin kuultava metropolialueselvitystä laadittaessa. Hyväksyttiin yksimielisesti. Muutosehdotus 2: Jäsen Marita Peltokorpi ehdotti kannattamattomana, että sivun 16 ensimmäisen kappaleen viimeinen lause korvataan lauseella: Onnistuneiden kuntaliitosten on perustuttava laajaan tietoon ja vaihtoehtojen objektiiviseen tarkasteluun, jota ei aina yhdellä selvityksellä saavuteta. Kuntarakennelakiin tulisi sisällyttää mahdollisuus valtion tukemana tehdä vaihtoehtoiset kuntaliitosselvitykset eri osapuolien välillä ja/tai lisäksi mahdollisuus selvittää tehostetun yhteistyön mahdollisuudet kuntaliitosten sijaan. Raukesi kannattamattomana. Muutosehdotus 3: Jäsen Leena Lindfors ehdotti jäsen Mia Heijnsbroek-Wirénin kannattamana, että sivun 16 toiseksi viimeisen kappaleen toiseksi viimeinen lause muutetaan muotoon: Mikäli esitystä ei tehdä mennessä, ei yhdistymisavustus eikä valtionosuuksien vähenemisen korvaus olisi käytettävissä. Hyväksyttiin yksimielisesti.

21 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Esittelijä muutettu pohjaehdotus: Esittelijä muutti keskustelun aikana pohjaehdotustaan siten, että ehdotus kuuluu: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle oheisen lausunnon annettavaksi valtiovarainministeriölle. Päätös muutetun pohjaehdotuksen ja hyväksyttyjen muutosehdotusten mukainen.

22 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Lautakuntien ja jaostojen päätökset KH 46 Seuraavat lautakunnat ovat lähettäneet päätösluettelonsa kokouksistaan: - tarkastuslautakunta maaseutulautakunta perusturvalautakunta Ehdotus: Päätös: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi ja ilmoittaa lautakunnille ett ei se kun ta lain 51 :n nojalla käytä otto-oikeuttaan. Ehdotuksen mukainen.

23 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Ilmoitusasioita kaupunginhallitukselle tiedoksi 108/ /2013, 109/ /2013, 110/00/2013, 112/ /2013, 113/11.03/2013 KH 47 a) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuuston pöytäkirja b) Itä-Uudenmaan aluepelastuslautakunnan pöytäkirja c) Valtiovarainministeriön tiedote koskien valtiovarainministeriön asettamaa kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden koordinaatioryhmää d) Porvoon kaupungin terveydensuojelujaoston pöytäkirja e) Säteilyturvakeskuksen lupa matala-aktiivisen huoltojätteen lajitteluun ja välivarastointiin huoltojätetilassa nro 3. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (37) Kaupunginvaltuusto. Aika 25.02.2013 maanantai klo 18:00-19:45

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (37) Kaupunginvaltuusto. Aika 25.02.2013 maanantai klo 18:00-19:45 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (37) Kokoustiedot Aika maanantai klo 18:00-19:45 Paikka Valtuusto-virastotalo, valtuustosali, Suokatu 42 Saapuvilla olleet jäsenet Markku Rossi, puheenjohtaja (Suomen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 37. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 37. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 37 Kaupunginvaltuusto AIKA 11.02.2015 klo 18:00-20:16 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2014... 2 2 VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / TEKNISEN TOIMEN VASTUUALUE... 5 3 VUODEN 2014

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 19.3.2012 klo 18.00 20.56 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2015 1

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2015 1 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2015 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 15.04.2015 klo 18:00 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Loviisan kaupunki. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013

Loviisan kaupunki. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 2 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja

Lisätiedot

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 357. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 357. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 357 Kaupunginvaltuusto AIKA 12.11.2014 klo 17:10-22:34 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. 152 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. 152 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset Mikkeli Pöytäkirja 11/2015 1 (28) Kaupunginhallitus 28.04.2015 Aika 28.04.2015, klo 14:01-16:04 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 149 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 87

Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 87 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 87 Kokoustiedot Aika 20.05.2013 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset:valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro 184 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen

Lisätiedot

Valtuusto 24.02.2014 Sivu 1 / 35

Valtuusto 24.02.2014 Sivu 1 / 35 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 24.02.2014 Sivu 1 / 35 Kokoustiedot Aika 24.02.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet Antero Oksanen Kuntien yleiset hankintaohjeet Suomen Kuntaliitto Helsinki 2010 TEKIJÄ Antero Oksanen 3. uud. painos ISBN 978-952-213-630-5 (nid.) ISBN 978-952-213-661-9 (pdf) Suomen Kuntaliitto Painopaikka:

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA VÖYRIN KUNTA. Valtuusto. Vöyrillä, 20.12.2011. Harry Backlund puheenjohtaja. Tom Holtti sihteeri. Kurt Söderberg pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA VÖYRIN KUNTA. Valtuusto. Vöyrillä, 20.12.2011. Harry Backlund puheenjohtaja. Tom Holtti sihteeri. Kurt Söderberg pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA Aika klo 19.00 21.43 Paikka Lukion auditorio Läsnäolevat Muut läsnäolevat Backlund Harry, puheenjohtaja Heir Kjell, 1. varapuheenjohtaja Helsing Åke, 2. varapuheenjohtaja Björkström Ann-Britt,

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 2 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanjohtajan katsaus... 3 Vuoden 2014 talousarvio yleisperustelut... 4 Kunnan organisaatio... 13 Tuloslaskelmaosa...

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12. RAUTAVAARAN KUNTA Talousarvio 214 ja Taloussuunnitelma 21 5-216 Kunnanhallitus nro 17/25.11.213 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.213 82 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu. Kunnanjohtajan katsaus vuodelle 214 3 1.

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta!

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

Suurten kuntien hankinnat. Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa

Suurten kuntien hankinnat. Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa Suurten kuntien hankinnat Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith, 20.6.2011 2 Alkusanat Kuntayhteisöjen palvelutuotanto vastaa

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47

Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47 Kokoustiedot Aika 19.05.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot