LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2013 80. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus AIKA klo 17:31-19:35 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja Grönberg Merja II varapuheenjohtaja Heijnsbroek-Wirén Mia jäsen Karlsson Mikael jäsen Alm Agneta jäsen Lindfors Leena jäsen Fellman Atte jäsen Hakala Harri Ekströmin varajäsen Antas Camilla Peren varajäsen Peltokorpi Marita Lindellin varajäsen MUUT Isotalo Arja kv:n puh.johtaja Paakkanen Petra kv:n 1. varapuh.johtaja Hagfors Kari kv:n 2. varapuh.johtaja Kaleva Olavi kaupunginjohtaja Masar Christoffer hallintojohtaja, sihteeri Kettunen Kirsi talousjohtaja POISSA Ekström Veikko jäsen Pere Nina jäsen Lindell Armi jäsen

2 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Tom Liljestrand KÄSITELLYT ASIAT Christoffer Masar PÖYTÄKIRJAN Loviisassa helmikuuta TARKASTUS Harri Hakala Mia Heijnsbroek-Wirén PÖYTÄKIRJA YLEI- Loviisassa, kaupunginkansliassa 27. helmikuuta SESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Loviisa

3 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano Jäsenet poliisin neuvottelukuntaan Vuoden 2013 käyttötalouden valtionosuudet Cloudia Kilpailutus -järjestelmän hankinta Katon korjaaminen, Rauhalan liiketalo keskinäinen Oy Laina-ajan ja takauksen pidennys, Mickelspiltomin Vesiosuuskunta Lainan lyhennyserän siirto, Tavastbyn vesiosuuskunta Lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta Lautakuntien ja jaostojen päätökset Ilmoitusasioita kaupunginhallitukselle tiedoksi 102

4 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 36 Päätös: Todettiin.

5 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajat KH 37 Päätös: Valittiin jäsenet Harri Hakala ja Mia Heijnsbroek-Wirén.

6 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano KH 38 Valmistelija: hallintojohtaja Christoffer Masar Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää todeta valtuuston kokouksen päätöksistä, että 1. ne eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, 2. eivätkä muutoin ole lainvastaisia, 3. sekä merkitä päätökset tiedoksi ja panna ne täytäntöön seuraavasti: 24 Kunniamerkit: Merkitään tiedoksi. 25 Pitkälaiturin saneerausurakan ja laiturialtaan ruoppausurakoiden lisääminen v talousarvion investointiosaan: Lähetetään talousjohtajalle ja satamajohtajalle. 26 Kiinteistötoimitukset, uskottujen miesten valinta: Lähetetään asianosaisille ja merkitään tiedoksi. 27 Käräjäoikeuden lautamiehet: Lähetetään asianosaisille ja merkitään tiedoksi. 28 Jäsenten valinta Porvoon alueelliseen jätelautakuntaan: Lähetetään asianosaisille ja merkitään tiedoksi. 29 Jäsenten valitseminen Porvoon sosiaali- ja terveyslautakunnan terveydensuojelujaostoon: Lähetetään asianosaisille ja merkitään tiedoksi. 30 Kuntapäivät Oulussa , edustajien valinta: Lähetetään asianosaisille ja merkitään tiedoksi. 31 Lukioiden ja peruskoulujen johtokuntien valinnat: Lähetetään asianosaisille ja merkitään tiedoksi. 32 Kansalaisopistojen johtokunnat: Lähetetään asianosaisille ja merkitään tiedoksi. 33 Uudenmaan liiton perussopimuksen muuttaminen: Lähetetään Uudenmaan liitolle.

7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Edustajien valinta HUS, Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä ja Kårkulla samkommunin toimielimiin: Lähetetään asianosaisille ja merkitään tiedoksi. 35 Kevyenliikenteenväylän rakentaminen Koskenkylästä Vanhaankylään jatkuen Greggböleen, valtuustoaloite: Merkitään tiedoksi ja lähetetään tekniseen keskukseen. 36Kevyen liikenteen väylien jalankulkija- ja pyöräilijämerkinnät, valtuustoaloite: Merkitään tiedoksi ja lähetetään tekniseen keskukseen. 37 Tiedotus- ja keskustelutilaisuus seutukunnan luonnonvesien rehevöitymistilanteesta, valtuustoaloite: Lähetetään tekniseen keskukseen. Päätös: Ehdotuksen mukainen.

8 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Jäsenet poliisin neuvottelukuntaan 118/ /2013 KH 39 Valmistelija: hallintojohtaja Christoffer Masar Poliisin hallinnosta annetun asetuksen 13 :n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen jäsenet poliisin neuvottelukuntaan. Poliisihallitus vahvistaa neuvottelukunnan jäsenmäärän. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Itä-Uudenmaan poliisilaitos on ilmoittanut, että Loviisan jäsenmäärä poliisin neuvottelukunnassa on 2 jäsentä ja vastaava määrä henkilökohtaisia varajäseniä. Itä-Uudenmaan poliisilaitos lakkaa hallinnollisena yksikkönä johtuen yhdistymisestä Keski-Uudenmaan poliisilaitokseen. Tästä syystä jäsenet neuvottelukuntaan valitaan vain vuodeksi Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Päätös: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle 2 jäsenen ja heidän henkilökohtaisten varajäsenten valitsemista poliisin neuvottelukuntaan vuodeksi Ehdotuksen mukainen.

9 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Vuoden 2013 käyttötalouden valtionosuudet 119/ /2013 KH 40 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen ja talouspäällikkö Siv Gustafsson Valtionvarainministeriö on tehnyt päätöksen peruspalvelujen valtionosuudesta sekä vahvistanut kunnan verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen vuonna Samoin valtiovarainministeriö on tehnyt päätöksen kuntien kotikuntakorvausten perusosista vuodelle Molemmat päätökset on tehty Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 5 :n mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuus koostuu seuraavista valtionosuusperusteista: 1. kunnan yleisen osan määräytymisperusteista 2. kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon laskennallisista kustannuksista 3. kunnan esi- ja perusopetuksen sekä yleisten kirjastojen laskennallisista kustannuksista 4. kunnan taiteen perusopetuksen ja yleisen kulttuuritoimen määräytymisperusteista ja 5. erityisen harvan asutuksen, saaristokunnan sekä saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosista. Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta lisätään ja vähennetään lain 7 luvussa tarkoitetuilla erillä. Näitä ovat - verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus - harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen perusteella tehtävä vähennys - erityisen harvan asutuksen, saaristokunnan sekä saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosia koskeva vähennys - vuoden 2010 valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaus - työmarkkinatuen ja toimeentulotuen huomioon ottaminen valtionosuudessa - veroperustemuutoksien huomioon ottaminen valtionosuudessa, sekä - määräaikaiset kuntien valtionosuuteen kohdistuvat vähennykset ja lisäykset. Valtionosuuksien loppusumma on 26,2 miljoonaa. Summa on 2,7 % ja 0,7 miljoonaa suurempi kuin Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus, joka on kaupungille negatiivinen, on noussut 101,7 %. Opetus ja kulttuuriministeriön valtionosuus, joka myös on negatiivinen, on laskenut -7,2 %.

10 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnan peruspalvelujen oma rahoitus, joka sisältää hallituksen tekemät valtionosuusleikkaukset, on noussut 4,2 % ja on 1,9 miljoonaa suurempi kuin vuonna Päätösten rahoitusosaan kirjattavat valtionosuudet ovat euroa suuremmat kuin vuoden 2013 talousarvion määrärahat. Valtionosuudet eivät ole korvamerkittyjä. Liite nro 9, Loviisan kaupungin yhteenveto päätöksistä ja vertailu vuoden 2013 talousarvioon. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Päätös: Kaupunginhallitus merkitsee käyttötalouden valtionosuuspäätökset vuodelle 2013 tiedoksi ja päättää, että oikaisun hakemiseen ei ole tarvetta. Ehdotuksen mukainen.

11 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Cloudia Kilpailutus -järjestelmän hankinta 120/ /2013 KH 41 Valmistelija: hankinta-asiantuntija Johanna Heikel Loviisan kaupungissa on ilmennyt tarve kehittää hankintatoimea hankintaprosessien tehostamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi sekä hankintalain vastaisten menettelytapojen riskien vähentämiseksi. Kaupungin johtoryhmä on tutustunut hankintajärjestelmään Cloudia Kilpailutus kokouksessaan Johtoryhmä suhtautui myönteisesti järjestelmään. Cloudia Kilpailutus on julkisen sektorin hankintayksiköille suunnattu selainkäyttöinen kilpailutusjärjestelmä, jonka avulla hankintayksikkö voi hoitaa koko kilpailutusprosessin alusta loppuun, tarjouspyynnöstä hankintasopimukseen keskitetysti ja kokonaan sähköisesti verkon yli. Palvelun tarkoituksena on helpottaa hankintayksikön työtä ja vähentää ylimääräistä rutiinityötä sekä tehdä koko prosessi hallitummaksi ja vähentää virheiden mahdollisuutta. Palvelun avulla tarjoaminen (Tarjouspalvelu -toimittajaportaali) on toimittajille yksiselitteisempää ja helpompaa. Palvelua näin käyttämällä hankintayksikön on mahdollisuus saada täsmällisempiä ja kelvollisempia tarjouksia. Palvelu on suunniteltu yhteistyössä hankinta-alan ammattilaisten kanssa ja se noudattaa hankintalainsäädäntöä sekä hankinta-alan yleisiä käytäntöjä. Palvelu sopii niin tavara- kuin palveluhankintojen kilpailuttamiseen ja kattaa kaikki hankintamenettelyt sekä kansalliset hankinnat, EU-hankinnat ja pienhankinnat. Hilma-integrointi, dynaaminen hankinnan kohteiden ja kelpoisuusehtojen joustava määrittely sekä useat automatisoidut toiminnot vähentävät hankintayksiköiden työkuormaa ja edesauttavat laadukkaampien kilpailutuksien toteuttamisessa. Palvelu tarjoaa toimittajille turvallisen ja selkeän tavan tutustua tarjouspyyntöihin ja jättää tarjouksia Tarjouspalvelu -toimittajaportaalin kautta. Tarjousten jättäminen toimittajaportaalissa on tehty tarjoajille helpoksi. Toimittajaportaali lisää avoimuutta sekä madaltaa tarjoajien osallistumiskynnystä ja lisää kilpailua.

12 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Palvelun käyttöönotto on pilvipalveluna nopeaa, hankintayksikön ei tarvitse tehdä mitään teknisiä investointeja, nettiselain riittää. Cloudia Kilpailutuksen ydinominaisuudet ovat: - uuden tarjouspyynnön laatiminen (jossa määritellään myös hankinnan kohteet ja niiden kriteerit dynaamisesti ja niiden pisteytysautomatiikka sekä tarjouksen ja tarjoajan kelpoisuuskriteerit halutulla tarkkuudella) - hankintailmoituksen julkaisu Hilmaan ja Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaaliin ja/tai sähköpostitse - kilpailutuksen ollessa käynnissä tarjouksiin tutustuneiden seuranta, kysymysten ja vastausten hallinta sekä kilpailutuksen aikainen viestintä - saapuneisiin tarjouksiin ja liitteisiin tutustuminen - automaattinen vertailutaulukko ja mahdollisuus automaattiseen pisteytykseen ja toimittajavalinnat - hankintapäätöksen laatiminen ja tiedoksiannon lähetys - hankintasopimuksen laatiminen - reklamaatioiden hallinta - kilpailutuksen dokumenttien ja tietojen arkistointi - puitesopimusten ja minikilpailutusten hallinta - lisäksi kokonaisuuteen kuuluu Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali, jonka kautta toimittajat voivat tutustua tarjouspyyntöihin, lähettää tarjoukset vaadittuine tietoineen ja dokumentteineen sekä hallita omia tietojaan. Järjestelmän hinnat Loviisan kaupungille kuudella käyttäjätunnuksella (1 6 perus- ja pääkäyttäjää) ovat seuraavat: - Käyttöönottomaksu, kertamaksu Kuukausimaksu kuudelle käyttäjälle /kk Järjestelmän jatkuvat vuotuiset kulut ovat näin ollen Palveluntarjoaja kertoo, että järjestelmän voidaan arvioida maksavan itsensä takaisin hankintoihin käytettävän työajan vähenemisen (jopa %) ja järjestelmän käytön kautta mahdollisesti vähenevien virheiden myötä. Järjestelmä on Suomen Kuntaliiton omistaman yhteishankintayksikkö KL-kuntahankinnat Oy:n kilpailuttama, mikä tarkoittaa sitä, ettei sen kilpailuttaman puitesopimuksen pohjalta palvelua hankkivan kunnan tarvitse enää kilpailuttaa hankintaa itse. Palvelua koskeva puitesopimus on voimassa väliaikaisena markkinaoikeuskäsittelyn ajan. Puitesopimuskausi on neljä vuotta alkaen , lisäksi neljä optiovuotta.

13 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Loviisan kaupunki hankkii KL-kuntahankinnat Oy:n puitesopimuksen pohjalta käyttöönsä Cloudia Kilpailutus -järjestelmän ajalle optiovuotta. Pykälä tarkastetaan välittömästi. Päätös: Ehdotuksen mukainen. Pykälä tarkastettiin välittömästi.

14 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Katon korjaaminen, Rauhalan liiketalo keskinäinen Oy 121/ /2013 KH 42 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen puh Loviisan kaupunki omistaa kiinteistöyhtiö Rauhalan liiketalo keskinäinen Oy:tä 61,16%. Kesällä 2012 kova myrskytuuli aiheutti vahinkoja, joiden seurauksena Kiinteistöyhtiön katto oli uusittava. Vakuutusyhtiö korvasi myrskyn aiheuttamat vahingot ja samalla oli järkevää ja ajankohtaista peruskorjata koko katto. Kiinteistöyhtiö rahoitti kattoremontin Nordea-pankin lainalla. Lainapääoma euroa ja laina-aika 10 vuotta. Kiinteistöyhtiö on hakenut vuokraoikeudelleen kiinnityksen, jota on käytetty lainan vakuutena. Kiinteistöyhtiö on lyhentänyt lainaa arvonlisäverojen verran tammikuussa 2013 ja jäljelle jäänyt laina ,75 euroa on jaettu omistajille omistussuhteessa. Loviisan kaupungin osuus lainasta on ,77 euroa. Osakkaat voivat maksaa oman osuutensa lainasta ja korkokuluista, joko rahoitusvastikkeina tai kertalyhennyksenä. Loviisan kaupungin rahoitusvastike on vuonna ,00 euroa per kuukausi. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Loviisan kaupunki päättää maksaa osuutensa Rauhalan liiketalon keskinäinen Oy:n katonkorjaamisesta rahoitusvastikkeen muodossa. Rahoitusvastike on vuonna ,00 euroa kuukaudessa. Vastike kirjataan kohtaan pysyvät vastaavat, muut lainasaamiset tytäryhteisöille. Pykälä tarkastetaan välittömästi. Päätös: Ehdotuksen mukainen. Pykälä tarkastettiin välittömästi

15 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Laina-ajan ja takauksen pidennys, Mickelspiltomin Vesiosuuskunta 122/ /2013 KH 43 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen puh Mickelspiltomin vesiosuuskunnan hallitus on päättänyt kokouksessaan hakea Länsi-Kymen Osuuspankilta ja Loviisan kaupungilta lyhennysohjelmanmuutosta Loviisan kaupungin takaamalle (100%) lainalle FI siten, että vuosittaiset lainanhoitokulut pienenisivät ja olisivat muutoksen jälkeen yhteensä euroa per vuosi. Laina on myönnetty euron suuruisena. Lainan korko on 6 kk Euribor + 0,40%. Lainaa on lyhennetty tasalyhennyksin kaksi kertaa vuodessa kerralla ja lainan jäljellä oleva pääoma on euroa. Mickelspiltomin vesiosuuskunnta esittää maksuohjelman pienentämistä siten, että 2 kertaa vuodessa maksettavan tasalyhennyserän suuruus on euroa per maksukerta. Lyhennysohjelma muutos pidentää laina-aikaa tämän hetkisellä korolla laskettuna 3 vuodella ja muutoksen jälkeen laina-ajan päättymispäivä olisi Laina-ajan pidentäminen edellyttää Loviisan kaupungin suostumusta lainan takaisinmaksuajan pidentämiseen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Loviisan kaupunki päättää antaa suostumuksensa lainan takaajana Mickelspiltomin vesiosuuskunnan Länsi-Kymen Osuuspankissa olevan lainan n:o FI tasalyhennyserän pienentämiseen euroon sekä muutoksesta johtuvan takaisinmaksuajan pidentymiseen. Pykälä tarkastetaan välittömästi. Päätös: Ehdotuksen mukainen. Pykälä tarkastettiin välittömästi

16 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Lainan lyhennyserän siirto, Tavastbyn vesiosuuskunta 123/ /2013 KH 44 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen puh Tavastbyn vesiosuuskunta on päättänyt kokouksessaan hakea hankkeen viivästymisen vuoksi pankilta ja Loviisan kaupungilta lupaa siirtää ensimmäinen lainanlyhennys vuodella eteenpäin. Loviisan kaupungin takaamalle lainalle nro ensimmäinen lyhennys oli ja erääntyi maksettavaksi Lainan pääoma on euroa ja lainan takaisinmaksupäivä pysyy alkuperäisenä Kuntaliitoksen jälkeisen uuden Loviisan vesihuoltosuunnitelmien viivästyminen on johtanut myös Tavastbyn vesiosuuskunnan hankkeen viivästymiseen ja lainan lyhennystä ei kyetty maksamaan alkuperäisen maksusuunnitelman mukaisesti. Asiasta on sovittu pankin kanssa ja ensimmäinen lainanlyhennys on tarkoitus hoitaa ennen Maksusuunnitelman muutos edellyttää Loviisan kaupungin suostumusta. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Loviisan kaupunki päättää antaa suostumuksensa takaajana lainan n:o maksusuunnitelman muutokseen. Pykälä tarkastetaan välittömästi. Päätös: Ehdotuksen mukainen. Pykälä tarkastettiin välittömästi.

17 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta 982/ /2012 KH 45 Valmistelija ja esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Valtiovarainministeriö pyytää kirjeellään lausuntoa kunnilta koskien kuntarakennelakiluonnosta. Lausunnot pitää toimittaa sähköisesti valtiovarainministeriöön mennessä. Lausunnossa pyydetään erityisesti lausumaan seuraavista asioista: 1. selvitysvelvollisuudesta, selvitysperusteista (ml. poikkeusperusteista) ja selvitysvelvollisuuden sisällöstä 2. esityksen sisältämistä määräajoista ja menettelystä 3. valtioneuvoston toimivallasta päättää kuntajaon muuttamisesta 4. yhdistymisavustuksien ehdoista ja määrästä 5. sosiaali- ja terveyshuollon tehtävien turvaamisesta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta koskevien linjausten mukaisesti. Kuntarakenneuudistuksen toteuttamiseksi kunnalla olisi velvollisuus selvittää kuntien yhdistymistä, jos yksikin seuraavista kolmesta selvitysperusteesta osoittaa selvitystarvetta: 1) palveluiden edellyttämä väestöpohja; 2) työpaikkaomavaraisuus, työssäkäynti ja yhdyskuntarakenne; 3) kunnan taloudellinen tilanne. Lisäksi todetaan, että kunta ei kuitenkaan voisi jättäytyä selvityksen ulkopuolelle, vaikkei se täyttäisi selvitysperusteita, mikäli alueella ei muutoin ole saavutettavissa lain edellytykset täyttävää toiminnallista kokonaisuutta. Loviisan kaupungin osalta sovellettaisiin ensimmäistä kohtaa eli palveluiden edellyttämää väestöpohjaa jonka perusteella Loviisan kaupungin pitäisi selvittää mahdollista yhdistymistä. Loviisan kaupunki antaa seuraavan lausunnon kuntarakennelakiluonnoksesta: Loviisan kaupunki toteaa ensimmäiseksi, että hallitusohjelman poliittisesta kirjauksesta koskien kuntarakennetta ollaan luomassa suoraan kuntia velvoittavaa lainsäädäntöä, joka prosessuaalisessa mielessä on ongelmallinen eikä sitä voida pitää valmistelun kannalta hyväksyttävänä. Kuntarakennelakiluonnoksessa selvitysvelvollisuus on liian laaja ja koskee käytännössä koko valtakuntaa. Tähän ei Loviisan kaupungin näkemyksen mukaan ole todellista tarvetta. Selvitysvelvollisuuden tulisi käytännössä koskea vain kuntia, joissa yhdyskuntarakenne selkeästi puoltaa

18 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ tarkastelua, esimerkiksi niin sanotut reikäleipäkunnat, tai joissa työssäkäynti naapurikuntaan on niin laajaa, että tarkastelu on tarpeellista yhtenäisen kokonaisuuden aikaansaamiseksi. Lisäksi kunnat, joilla on erityisen huono taloudellinen asema, kuuluvat luonnollisesti tarkasteltavien piiriin. Poikkeusperusteet ovat lähtökohtaisesti oikeansuuntaiset mutta jättävät valtiovallalle sangen laajan harkintavallan esimerkiksi tulkittaessa käsitettä vaihtoehtoinen toiminnallinen kokonaisuus. Palvelujen järjestämiseksi ja tavoitteelliseksi kuntakooksi on linjattu asukasta. Loviisan kaupungin näkemyksen mukaan asukkaan raja on keinotekoinen, eikä sitä voida pitää pohjana toiminnallisesti ja taloudellisesti parhaalle kuntakoolle. Selvitysvelvollisuus lähtee automaattisesti siitä, että selvitetään yhdistyminen, jotta saataisiin suurempi kunnan väestöpohja. Vaihtoehtoisesti olisi kuntarakennelakiluonnokseen pitänyt sisällyttää mahdollisuus selvittää tehostetun yhteistyön mahdollisuudet. Loviisan kaupunki pitää lakiluonnoksessa esitettyjä määräaikoja aivan liian tiukkoina. Mikäli kunnat ilmoittavat marraskuuhun 2013 mennessä, kenen taikka keiden kanssa mahdollista yhdistymistä selvitetään, jää varsinaiselle selvitystyölle, mahdollisille liitos- ja kuntaneuvotteluille ja kunnalliselle päätöksenteolle aivan liian vähän aikaa, sillä mahdolliset esitykset tulisi olla valtiovarainministeriössä jo mennessä. Tämä ei Loviisan kaupungin näkemyksen mukaan ole realistista. Loviisan kaupungin näkemyksen mukaan on aivan perusteltua, että valtiovallan toimivaltaa ei laajenneta yleisesti kuntien yhdistymisessä kuntien sitä vastustaessa. Tämä periaate on erittäin tärkeä kunnallisen itsehallinnon kannalta. Yhdistymisavustuksien ehdoista ja määristä toteaa Loviisan kaupunki, että tuen hakeminen yhdistymisselvityksen kustannuksiin tulisi koskea myös kustannuksia joissa selvitetään tehostetun yhteistyön vaihtoehtoa perinteiselle kuntayhdistymiselle. Avustuksen myöntäminen pelkästään yhdistymisselvityksiin ei Loviisan kaupungin näkemyksen mukaan ole perusteltua. Loviisan kaupunki toistaa lisäksi näkemyksensä siitä, että avustuksen myöntäminen yhdistymisselvityksiin, joiden tavoitteena on vähintään asukkaan väestöpohja, on keinotekoinen, eikä perustu seikkoihin, jotka todistaisivat tämän kuntakokoluokan olevan toiminnallisesti ja taloudellisesti tavoiteltava. Avustusta pitäisi saada myös selvityksiin, jotka voisivat johtaa toiminnallisesti hyvään kuntakokoluokkaan riippumatta väestöpohjasta. Yhdistymisavustusten käytön rajaus on myös liian tiukkaan säännelty. Avustuksen käytön osalta tulisi kunnille antaa

19 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ enemmän itsenäistä ratkaisuvaltaa siihen, miten ainakin merkittävä osa yhdistymisavustuksista parhaiten kohdennettaisiin ja hyödynnettäisiin. Loviisan kaupunki toteaa vielä, että niille yhdistymisesityksille jotka tehdään mennessä ja astuvat voimaan viimeistään vuoden 2017 alusta taataan yhdistymisavustusta. Mikäli esitystä ei tehdä mennessä, ei yhdistymisavustusta ole käytettävissä. Loviisan kaupunki toistaakin käsityksensä siitä, että tämä aikataulu on riittämätön ja kohtuuton. Sosiaali- ja terveystoimen tehtävien turvaamisesta ja linjauksista Loviisan kaupunki toteaa seuraavaa: sosiaali- ja terveystoimen uudistus on varsin sekava ja pitää sisällään paljon epämääräisyyttä. Perustasoon kuuluisivat sosiaali- ja terveydenhuolto ja erikoissairaanhoito jotka järjestettäisiin joko vahvojen peruskuntien tai sote-alueiden pohjalta. Ajatus tällaisesta kokonaisuudesta on hyvä, mutta perustason vahvistaminen verrattuna erikoissairaanhoitoon ei onnistu, ellei samalla säädetä siitä, että perusterveydenhuolto johtaa hoitokokonaisuuksia, ja että erikoissairaanhoidon tehtävä on tukea perusterveydenhuoltoa konsultaatioilla ja tarvittaessa hoitaa erikoisosuus sairaanhoidossa. Muutoin perusterveydenhuollon vahvistaminen jää vain haaveeksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon linjauksista on hallinnon ja aluekehityksen ministeriryhmä todennut, että sosiaali- ja terveydenhuollon kannalta kunnan väestöpohjan on oltava vähintään noin asukasta. Sittemmin on julkisuudessa ja erilaisissa tiedotustilaisuuksissa viitattu asukkaan minimiväestöpohjaan joka muodostaisi niin sanotun perustason, joka saisi vain suppeita tehtäviä hoitaakseen. Tavoitteena olisi kuitenkin laajempi väestöpohja sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamiseksi julkisuudessa onkin puhuttu asukkaan väestöpohjasta niin sanottuna laajana perustasona. Loviisan kaupunki toteaakin, että uudistuksesta on paljon ristiriitaista ja epämääräistä tietoa, kuten mitä merkitsevät tietyt sosiaali- ja terveydenhoitopalvelut, miten ja kuka niistä päättää. Kohtuuttomalta tuntuu myös linjaus siitä, että alle asukkaan kunnat eivät saisi hoitaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita ollenkaan, vaikka siihen kaikki edellytykset olisivatkin. Loviisan kaupunki toteaa lisäksi, että Loviisan ja Lapinjärven muodostama sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alue, joka käsittää n asukasta, on kyennyt hyvin ja tehokkaasti hoitamaan sosiaali- ja terveyshuollon palvelut alueellaan. Loviisan kaupunki katsookin, että kaupunki voi myös jatkossa hoitaa sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelunsa tällä väestöpohjalla. Loviisan kaupunki toteaa lopuksi, että mikäli perustason sosiaalija terveydenhuollon väestöpohjan vähimmäisvaatimukseksi asetetaan noin asukasta, tulee tähän sallia alueellisia

20 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ poikkeuksia niillä alueilla joissa toiminta on vakiintunutta, tehokasta ja täyttää riittävät laatuvaatimukset. Väestöpohjana asukasta ei saa olla ehdoton vaatimus vaan ainoastaan suuntaa antava. Liite nro 10. Ehdotus: Kaupunginhallitus antaa oheisen lausunnon valtiovarainministeriölle. Päätös: Muutosehdotus 1: Jäsen Janne Lepola ehdotti jäsen Camilla Antaksen kannattamana seuraavaa lisäkappaletta valmistelutekstin loppuun: Loviisan kaupunki kannattaa lisäksi menettelyä, jossa metropolialuetta ei tarkastella ainoastaan neljäntoista kunnan aluetta koskevana, vaan koko Itä-Uuttamaatakin käsittävänä, koska pääkaupunkiseudun työssäkäynti- ja palvelualue on jo nyt huomattavasti laajempi ja laajenee tulevaisuudessa edelleen. Metropolialueen suunnitelmissa jo yksinomaan asukas- ja työpaikkamäärän kasvun, maankäytön sekä liikenteen suunnittelun johdosta on Itä-Uudenmaan kuntiakin kuultava metropolialueselvitystä laadittaessa. Hyväksyttiin yksimielisesti. Muutosehdotus 2: Jäsen Marita Peltokorpi ehdotti kannattamattomana, että sivun 16 ensimmäisen kappaleen viimeinen lause korvataan lauseella: Onnistuneiden kuntaliitosten on perustuttava laajaan tietoon ja vaihtoehtojen objektiiviseen tarkasteluun, jota ei aina yhdellä selvityksellä saavuteta. Kuntarakennelakiin tulisi sisällyttää mahdollisuus valtion tukemana tehdä vaihtoehtoiset kuntaliitosselvitykset eri osapuolien välillä ja/tai lisäksi mahdollisuus selvittää tehostetun yhteistyön mahdollisuudet kuntaliitosten sijaan. Raukesi kannattamattomana. Muutosehdotus 3: Jäsen Leena Lindfors ehdotti jäsen Mia Heijnsbroek-Wirénin kannattamana, että sivun 16 toiseksi viimeisen kappaleen toiseksi viimeinen lause muutetaan muotoon: Mikäli esitystä ei tehdä mennessä, ei yhdistymisavustus eikä valtionosuuksien vähenemisen korvaus olisi käytettävissä. Hyväksyttiin yksimielisesti.

21 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Esittelijä muutettu pohjaehdotus: Esittelijä muutti keskustelun aikana pohjaehdotustaan siten, että ehdotus kuuluu: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle oheisen lausunnon annettavaksi valtiovarainministeriölle. Päätös muutetun pohjaehdotuksen ja hyväksyttyjen muutosehdotusten mukainen.

22 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Lautakuntien ja jaostojen päätökset KH 46 Seuraavat lautakunnat ovat lähettäneet päätösluettelonsa kokouksistaan: - tarkastuslautakunta maaseutulautakunta perusturvalautakunta Ehdotus: Päätös: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi ja ilmoittaa lautakunnille ett ei se kun ta lain 51 :n nojalla käytä otto-oikeuttaan. Ehdotuksen mukainen.

23 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Ilmoitusasioita kaupunginhallitukselle tiedoksi 108/ /2013, 109/ /2013, 110/00/2013, 112/ /2013, 113/11.03/2013 KH 47 a) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuuston pöytäkirja b) Itä-Uudenmaan aluepelastuslautakunnan pöytäkirja c) Valtiovarainministeriön tiedote koskien valtiovarainministeriön asettamaa kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden koordinaatioryhmää d) Porvoon kaupungin terveydensuojelujaoston pöytäkirja e) Säteilyturvakeskuksen lupa matala-aktiivisen huoltojätteen lajitteluun ja välivarastointiin huoltojätetilassa nro 3. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/2015 642. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko jäsen 307-313 Malmivaara Jouni

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/2015 642. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko jäsen 307-313 Malmivaara Jouni LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/2015 642 Kaupunginhallitus AIKA 14.12.2015 klo 17:30-19:00 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Heikkilä Pekka I

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ: LAUSUNTOPYYNTÖ KUNTARAKENNELAKILUON- NOKSESTA. Kh , 537. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi.

VALTIOVARAINMINISTERIÖ: LAUSUNTOPYYNTÖ KUNTARAKENNELAKILUON- NOKSESTA. Kh , 537. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi. VALTIOVARAINMINISTERIÖ: LAUSUNTOPYYNTÖ KUNTARAKENNELAKILUON- NOKSESTA Kh 4.2.2012, 537 Kaupunginsihteeri: Valtiovarainministeriö pyytää kaupungilta lausuntoa kuntarakennelakiluonnoksesta. Lausunto on toimitettava

Lisätiedot

Kuntarakennelaki osana kuntauudistusta

Kuntarakennelaki osana kuntauudistusta Kuntarakennelaki osana kuntauudistusta Valtakunnalliset sosiaali- ja terveyspolitiikan päivät 24.4.2013 Säätytalo Ylijohtaja Päivi Laajala Saadut lausunnot kuntarakennelakiluonnoksesta Lausuntoaika päättyi

Lisätiedot

Kuntauudistus ja Kittilä. Kuntalaisinfo Kunnanjohtaja Anna Mäkelä

Kuntauudistus ja Kittilä. Kuntalaisinfo Kunnanjohtaja Anna Mäkelä Kuntauudistus ja Kittilä Kuntalaisinfo 22.10.2013 Kunnanjohtaja Anna Mäkelä Kaikki mitä olet halunnut kysyä! Mikä on kuntauudistus ja mihin sitä tarvitaan? Miksi Kittilän kunta on mukana kuntauudistuksessa?

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön tarkistaminen 329/00.02.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön tarkistaminen 329/00.02. Kaupunginhallitus 103 06.05.2013 Kaupunginvaltuusto 63 15.05.2013 Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön tarkistaminen 329/00.02.00/2013 KH 103 Valmistelija: hallintojohtaja Christoffer Masar

Lisätiedot

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2013,

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2013, KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2013, 7.1.2013 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanhallitus päätösvaltaiseksi. 2 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjan tarkastajiksi

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 90 Tarkastuslautakunta AIKA 09.01.2013 klo 17:00-20:30 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Lohenoja Pertti puheenjohtaja Laukas Gunnel varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Asianro 134/ / Kuntarakennelain mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen tekeminen Turun seudulla

Asianro 134/ / Kuntarakennelain mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen tekeminen Turun seudulla Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 134/00.04.00/2012 127 Kuntarakennelain mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen tekeminen Turun seudulla Tiivistelmä 1.7.2013 voimaan tullut kuntarakennelaki edellyttää

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiop åasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiop åasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe 1 rtyuiasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiop åasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS jklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklö

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen jäsenille on toimitettu kaupunginjohtajan esitys talousarvioksi ja -suunnitelmaksi

Kaupunginhallituksen jäsenille on toimitettu kaupunginjohtajan esitys talousarvioksi ja -suunnitelmaksi Kaupunginhallitus 272 20.10.2014 Kaupunginhallitus 275 21.10.2014 Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 677/02.02.00/2014 KH 272 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen Kaupunginhallituksen jäsenille

Lisätiedot

Kuntarakennelain mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen tekeminen Turun seudulla

Kuntarakennelain mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen tekeminen Turun seudulla Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 134/00.04.00/2012 360 Kuntarakennelain mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen tekeminen Turun seudulla Tiivistelmä 1.7.2013 voimaan tullut kuntarakennelaki edellyttää

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista

Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista Valtuusto 4 10.02.2014 Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista 63/00.04.01/2013 KH 239 Kunnanhallitus 18.6.2013 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas Taustaa

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 2013 MIKKELIN KAUPUNKI Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 3.12.2012 41 Voimaantulo: 01.01.2013

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta

Sonkajärven kunnan lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta Kunnanhallitus 84 18.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 28.02.2013 Sonkajärven kunnan lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta 100/00.04.01/2013 Kunnanhallitus 18.02.2013 84 Valmistelija: kunnanjohtaja Simo Mäkinen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 55 Asianro 6591/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Valtioneuvosto on tehnyt 16. kesäkuuta 2016 päätöksen Kuopion ja Juankosken

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Valkon kansalaisopiston johtokunta AIKA 27.08.2014 klo 17:30-18:45 PAIKKA Myllyharjun koulu LÄSNÄ Haverinen Katri puheenjohtaja Björkman-Nystén Nina varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 142

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 142 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 142 Perusturvalautakunta AIKA 19.08.2014 klo 17:30-18:34 PAIKKA Perusturvakeskus, Degerbynkatu 21, Loviisa LÄSNÄ Stenvall Patrik puheenjohtaja Bärlund Päivi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 65 18.02.2013 Valtuusto 33 04.03.2013. Lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta 24/00.01.00/2012

Kaupunginhallitus 65 18.02.2013 Valtuusto 33 04.03.2013. Lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta 24/00.01.00/2012 KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 65 18.02.2013 Valtuusto 33 04.03.2013 Lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta 24/00.01.00/2012 KH 18.02.2013 65 Valtiovarainministeriö pyytää kuntien

Lisätiedot

KUNTARAKENNELAKILUONNOS LAUSUNTOPYYNNÖN RYHMITTELYN MUKAISET LAINKOHDAT

KUNTARAKENNELAKILUONNOS LAUSUNTOPYYNNÖN RYHMITTELYN MUKAISET LAINKOHDAT KUNTARAKENNELAKILUONNOS LAUSUNTOPYYNNÖN RYHMITTELYN MUKAISET LAINKOHDAT 1. Selvitysvelvollisuudesta, selvitysperusteista (ml. poikkeusperusteista) ja selvitysvelvollisuuden sisällöstä 4 a Kuntarakenneuudistuksen

Lisätiedot

Vuosien talousarvio- ja taloussuunnitelma; suunnitteluohjeet

Vuosien talousarvio- ja taloussuunnitelma; suunnitteluohjeet Kaupunginhallitus 155 02.06.2014 Vuosien 2015-2017 talousarvio- ja taloussuunnitelma; suunnitteluohjeet 390/02.02.02/2014 KH 155 Valmistelu: talousjohtaja Kirsi Kettunen Talousarvion laadinnan lähtökohtia

Lisätiedot

KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOKSESTA ANNETUN LAIN MUUTOKSET JA KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEKO

KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOKSESTA ANNETUN LAIN MUUTOKSET JA KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEKO Kunnanhallitus 61 21.02.2011 Valtuusto 23 28.03.2011 Kunnanhallitus 167 06.06.2011 Valtuusto 42 20.06.2011 KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOKSESTA ANNETUN LAIN MUUTOKSET JA KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEKO KHALL 61 Valmistelija:

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Loviisan kaupungin kyky vastaanottaa kiintiöpakolaisia ja oleskeluluvan saaneita turvapaikan hakijoita

Loviisan kaupungin kyky vastaanottaa kiintiöpakolaisia ja oleskeluluvan saaneita turvapaikan hakijoita Perusturvalautakunta 83 15.09.2015 Kaupunginhallitus 228 05.10.2015 Kaupunginvaltuusto 101 14.10.2015 Loviisan kaupungin kyky vastaanottaa kiintiöpakolaisia ja oleskeluluvan saaneita turvapaikan hakijoita

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 9.12.2014 klo 15:08 16:30 Paikka Satakunnan keskussairaala Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 40 41 Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistyskeskus, Karlskronabulevardi 8, Loviisa

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistyskeskus, Karlskronabulevardi 8, Loviisa LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 AIKA 03.07.2014 klo 18:04-18:27 PAIKKA Sivistyskeskus, Karlskronabulevardi 8, Loviisa LÄSNÄ Melamies Päivi puheenjohtaja Kekkonen Jari varapuheenjohtaja Jokela-Ylipiha

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Loviisan satama, Cargo Connexion Oy, 4Nature Oy:n toimitilat

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Loviisan satama, Cargo Connexion Oy, 4Nature Oy:n toimitilat LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2010 75 Elinkeino- ja kehittämisjaosto AIKA 22.06.2010 klo 17:00-20:10 PAIKKA Loviisan satama, Cargo Connexion Oy, 4Nature Oy:n toimitilat LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

Selvitysperusteet ja selvitysvelvollisuus

Selvitysperusteet ja selvitysvelvollisuus Seinäjoen kaupungin lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta Kh 4.2.2013, 80 Valtiovarainministeriö pyytää kunnilta lausuntoa kuntarakennelakiluonnoksesta. Kuntarakennelakiluonnos muuttaa nykyistä kuntajakolakia,

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 10/2015 1

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 10/2015 1 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 10/2015 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 09.12.2015 klo 17:00 PAIKKA Harjurinteen koulu, Ratakatu 1 LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja Erämaja Elias

Lisätiedot

Sotkamon kunnan vastaus Kajaanin kaupungille koskien yhteistä kuntajakoselvitystä

Sotkamon kunnan vastaus Kajaanin kaupungille koskien yhteistä kuntajakoselvitystä Kunnanhallitus 290 19.11.2013 Kunnanvaltuusto 111 25.11.2013 Kunnanhallitus 78 31.03.2014 Sotkamon kunnan vastaus Kajaanin kaupungille koskien yhteistä kuntajakoselvitystä KHALL 290 Av. hallintojohtaja

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Saapuvilla Salonen Jarkko puheenjohtaja. Poissa Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Saapuvilla Salonen Jarkko puheenjohtaja. Poissa Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 5/2013 118 Kunnanhallitus 25.02.2013 Aika 25.02.2013 klo 17:30-19:35 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ajankohtaista sivistystoimen taloudesta

Ajankohtaista sivistystoimen taloudesta Ajankohtaista sivistystoimen taloudesta Kuntaliiton näkökulma Sivistystoimen talouspäälliköt ry Kuntatalo 9.-10.6.2016 Kuntien valtionosuudet osana Suomen valtionapujärjestelmää 11 mrd. (11,7 mrd. v. 2016)

Lisätiedot

-selvitysvelvollisuudesta, selvitysperusteista (ml. poikkeusperusteista) ja selvitysvelvollisuuden sisällöstä

-selvitysvelvollisuudesta, selvitysperusteista (ml. poikkeusperusteista) ja selvitysvelvollisuuden sisällöstä KÄRKÖLÄN KUNNAN LAUSUNTO KUNTARAKENNELAKILUONNOKSESTA - hyväksytty yksimielisesti kunnanvaltuustossa 4.3.2013 Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelman mukaan hallitus toteuttaa koko maan

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) Tenhunen Laura asiantuntija 5-7

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) Tenhunen Laura asiantuntija 5-7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 AIKA 25.01.2017 klo 17:03-18:00 PAIKKA Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) LÄSNÄ Melamies Päivi puheenjohtaja Kekkonen Jari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3220/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3220/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (1) 178 Asianro 3220/00.00.01.00/2014 Maaninka-neuvottelukunnan jäsenet Kuopion ja Maaningan yhdistymishallitus 5.5.2014 11: Maaningan kunnanvaltuusto päätös 14.4.2014

Lisätiedot

Selvitysprosessissa otettava huomioon

Selvitysprosessissa otettava huomioon Insert Firstname Lastname via >Insert >Header & Footer Kuntajakoselvityksen toteutus Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen Karhukuntaneuvosto 17.6.2013 17.6.2013 Page 1 Selvitysprosessissa otettava huomioon Avoin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (5) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (5) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (5) 5 Lausunto pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta HEL 2015-005013 T 03 00 00 Esitysehdotus esittää

Lisätiedot

KUNNAN ILMOITUS VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE KUNTARAKENNEUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ SELVITYSALUEESTA

KUNNAN ILMOITUS VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE KUNTARAKENNEUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ SELVITYSALUEESTA Kunnanhallitus 228 28.10.2013 KUNNAN ILMOITUS VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE KUNTARAKENNEUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ SELVITYSALUEESTA KHALL 228 Valmistelija: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, 79700

Lisätiedot

Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016. Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016. Opetuslautakunta 26.01.

Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016. Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016. Opetuslautakunta 26.01. Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016 Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016 Opetuslautakunta 26.01.2016 7 Valmistelija: varhaiskasvatuspalveluiden esimies Anna Karlsson,

Lisätiedot

Kuntalaisaloite/Pohjois-Kuoreveden asukkaille Ylä-Pirkanmaan terveydenhuoltoalueen palveluja

Kuntalaisaloite/Pohjois-Kuoreveden asukkaille Ylä-Pirkanmaan terveydenhuoltoalueen palveluja Kaupunginhallitus 76 07.03.2011 SoTe -tilaajalautakunta 30 28.04.2011 Kuntalaisaloite/Pohjois-Kuoreveden asukkaille Ylä-Pirkanmaan terveydenhuoltoalueen palveluja 1651/06.00.00/2010 Khall 76 Valmistelija:

Lisätiedot

Nivasalo Meeri jäsen

Nivasalo Meeri jäsen Inarin kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 27.01.2016 klo 16:00-16:53 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja Pietikäinen

Lisätiedot

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 Aika 24.8.2016 klo 15:00 17:30 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 61 62 63 64 65 66 Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle 2016

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6592/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6592/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 56 21.11.2016 41 Asianro 6592/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta ylikunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus,

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ POISSA Karlsson Mikael varapuheenjohtaja

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ POISSA Karlsson Mikael varapuheenjohtaja LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 1 Yksityistiejaosto AIKA 18.11.2010 klo 19:00-19:45 PAIKKA Maaseututoimi, Bäckasinkuja 1 A, Liljendal LÄSNÄ Wikström Gudrun puheenjohtaja Hovi Tapani jäsen Kurki Thomas

Lisätiedot

Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu.

Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu. -3, KV 30.5.2013 18:00 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu. Huom!!!!! Kokouskin pidetään Niva-Kaijan koululla

Lisätiedot

Kuntarakenneuudistuksen tavoitteet ja tilannekatsaus

Kuntarakenneuudistuksen tavoitteet ja tilannekatsaus Kuntarakenneuudistuksen tavoitteet ja tilannekatsaus Seutufoorumi 8.10.213 Aija Tuimala Johtaja FCG Konsultointi 8.10.2013 Page 1 8.10.2013 Page 2 Tavoitteena vahvat peruskunnat Paras -hankkeen alusta

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta /2013 Laki. kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta /2013 Laki. kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta 2013 478/2013 Laki kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Annettu Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 2013 Eduskunnan

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 22.1.2013 klo 16.30-18.00 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

1. Raision lausunto selvitysvelvollisuudesta, selvitysperusteista (ml. poikkeusperusteista) ja selvitysvelvollisuuden sisällöstä

1. Raision lausunto selvitysvelvollisuudesta, selvitysperusteista (ml. poikkeusperusteista) ja selvitysvelvollisuuden sisällöstä Raision kaupungin lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta 1. Raision lausunto selvitysvelvollisuudesta, selvitysperusteista (ml. poikkeusperusteista) ja selvitysvelvollisuuden sisällöstä Kuntarakennelakiluonnos

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen keskus, 3. kerroksen kokoushuone, Kuningattarenkatu 15 B

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen keskus, 3. kerroksen kokoushuone, Kuningattarenkatu 15 B LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 58 Loviisan Vesiliikelaitos AIKA 15.09.2015 klo 17:00-19:46 PAIKKA Tekninen keskus, 3. kerroksen kokoushuone, Kuningattarenkatu 15 B LÄSNÄ Vainio Nils puheenjohtaja

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Liite 4 ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN TALOUSARVIO

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 14/6.6.2011 250 Kokousaika 6.6.2011 klo 17.00 20.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4. SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4. SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Yhtymähallitus 7.5.2015 1 AIKA Torstai 7.5.2015 klo 15.30-16.20 PAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone 1 PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti Kunnanhallitus 252 01.10.2013 Kunnanhallitus 64 17.03.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti KH 01.10.2013 252 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

Kuntajakoselvitys Kotkan-Haminan seudulla

Kuntajakoselvitys Kotkan-Haminan seudulla Kuntajakoselvitys Kotkan-Haminan seudulla 163/07.071/2012 Kh 135 Kuntarakennelaki on astunut voimaan 1.7.2013. Kuntien selvitysvelvollisuus alkaa heti lain voimaan tultua. Selvitysten ja yhdistymisesitysten

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 5.10.2012 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.10.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylitarkastaja VM/1497/ /2013 Suvi Savolainen

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylitarkastaja VM/1497/ /2013 Suvi Savolainen VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylitarkastaja 11.6.2015 VM/1497/00.01.01.00/2013 Suvi Savolainen ESITYS KUNTAJAON MUUTTAMISESTA VIHDIN KUNNAN JA ESPOON KAUPUN- GIN VÄLILLÄ Esitys Esityksen perustelut

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Maanantai 24.9.2012 klo 13.00 14.59 Nokian paloasema, Öljytie 3, 37150 Nokia OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 12/ LEIKKILÄNTIEN VESIOSUUSKUNNAN ANOMUS/VESIHUOLTOAVUSTUS

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 12/ LEIKKILÄNTIEN VESIOSUUSKUNNAN ANOMUS/VESIHUOLTOAVUSTUS ASIALISTA 12/2008 KUNNANHALLITUS **************************************************************************************************************** Kokousaika ja paikka 10.11.2008 KLO 17:00 JOHTOKESKUS Kokouksen

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella

Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella Ke 14.9.2016, 13.00-13.20, Kuntamarkkinat 2016 Asianajaja, KTM Marita Iskala (Ent. Tapola) Suomen

Lisätiedot

Edustajien valitseminen eri yhteisöihin, tytäryhteisöihin sekä kuntayhtymiin

Edustajien valitseminen eri yhteisöihin, tytäryhteisöihin sekä kuntayhtymiin Kaupunginhallitus 24 28.01.2013 Edustajien valitseminen eri yhteisöihin, tytäryhteisöihin sekä kuntayhtymiin 15/00.00.01/2013 KH 24 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen Kaupunginhallitus valitsee

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Sähköiset viestintävälineet Sähköisestä viestinnästä

Lisätiedot

Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014

Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014 Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014 Talous- ja veroennustepäivät 25.4.-26.4.2013 Sokos Hotel Presidentti, Helsinki Sanna Lehtonen kehittämispäällikkö Kuntien valtionavut 2014:

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika 16.5.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 22.1.2015 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 28.01.2015 klo 15:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies VM/859/ /2015 Anu Hernesmaa

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies VM/859/ /2015 Anu Hernesmaa VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 11.6.2015 VM/859/00.01.01.00/2015 Anu Hernesmaa SÄKYLÄN JA KÖYLIÖN KUNTIEN YHDISTYMINEN Yhdistymisesityksen vireillepanosta ja valmistelusta,

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Maanantai 14.2.2011 klo 13.00 14.37 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 2/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 2/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 2/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 26.1.2017 Kokoustiedot Aika Maanantaina 1.2.2017 kello 19.00 Käsiteltävät asiat Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone 26 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 12.5.2016 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko18.5.2016 klo 15.30 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone Trumetari, 1.

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha) Momentille myönnetään 9 121 792 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009)

Lisätiedot

Valtionvarainministeriö on kirjeessään lähettänyt kuntiin lausuntopyynnön kuntarakennelakiluonnoksesta.

Valtionvarainministeriö on kirjeessään lähettänyt kuntiin lausuntopyynnön kuntarakennelakiluonnoksesta. SOTKAMON KUNTA 7.2.2013 Markkinatie 1 88600 Sotkamo Valtionvarainministeriö Kunta- ja aluehallinto-osasto Sotkamon kunnan lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta (Lausuntopyyntö VM162:00/2011) Valtionvarainministeriö

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00. Teknologiakylän auditorio

Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00. Teknologiakylän auditorio HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Teknologiakylän auditorio Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 07.11.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 48 Sosiaali- ja terveysjohtajan

Lisätiedot

8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 10 Perusturvan ajankohtaiskatsaus 5 11 Talouskatsaus 7 12 Muut asiat 8

8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 10 Perusturvan ajankohtaiskatsaus 5 11 Talouskatsaus 7 12 Muut asiat 8 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 (9) Tarkastuslautakunta Aika 15.02.2016 klo 09:00-10:45 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2012. Sivistyslautakunta 17.01.2012 1. Tiistai 17.01.2012 klo 18.00 18.40

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2012. Sivistyslautakunta 17.01.2012 1. Tiistai 17.01.2012 klo 18.00 18.40 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2012 Sivistyslautakunta 17.01.2012 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 17.01.2012 klo 18.00 18.40 Puumilan Taitotalo Inkinen Anneli Räsänen Jesse

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 22.08.2016 Sivu 1 / 1 741/2013 02.05.06 Kaupunginhallitus 192 20.6.2016 98 Kaupungin Kiinteistö Oy Espoon sairaalan lainalle myöntämän omavelkaisen takauksen tarkistaminen Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 20.10.2015 klo 15:48 18:06 Paikka Ulvilan sairaala, Välskärintie 1 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 28 29 30 31 32 33 Ulvilan sosiaali- ja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 15.6.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen jäsenille on toimitettu kaupunginjohtajan esitys talousarvioksi ja -suunnitelmaksi

Kaupunginhallituksen jäsenille on toimitettu kaupunginjohtajan esitys talousarvioksi ja -suunnitelmaksi Kaupunginhallitus 272 20.10.2014 Kaupunginhallitus 275 21.10.2014 Kaupunginvaltuusto 140 12.11.2014 Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 677/02.02.00/2014 KH 272 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut / Hallinnon tarkastaminen

Siilinjärven kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut / Hallinnon tarkastaminen Keskus 09 7711 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi www.audiator.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Siilinjärven kunta Tilintarkastus 2015 Siilinjärven kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut /

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 14 /2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 08.11. 2010 klo 17.00 18.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1931/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1931/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 134 Asianro 1931/00.01.00/2014 Lausunto kuntarakennelain mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen asettamisesta Kuntarakennelain mukaiset selvitysperusteet Lausuntopyyntö

Lisätiedot