LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2013 80. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus AIKA klo 17:31-19:35 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja Grönberg Merja II varapuheenjohtaja Heijnsbroek-Wirén Mia jäsen Karlsson Mikael jäsen Alm Agneta jäsen Lindfors Leena jäsen Fellman Atte jäsen Hakala Harri Ekströmin varajäsen Antas Camilla Peren varajäsen Peltokorpi Marita Lindellin varajäsen MUUT Isotalo Arja kv:n puh.johtaja Paakkanen Petra kv:n 1. varapuh.johtaja Hagfors Kari kv:n 2. varapuh.johtaja Kaleva Olavi kaupunginjohtaja Masar Christoffer hallintojohtaja, sihteeri Kettunen Kirsi talousjohtaja POISSA Ekström Veikko jäsen Pere Nina jäsen Lindell Armi jäsen

2 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Tom Liljestrand KÄSITELLYT ASIAT Christoffer Masar PÖYTÄKIRJAN Loviisassa helmikuuta TARKASTUS Harri Hakala Mia Heijnsbroek-Wirén PÖYTÄKIRJA YLEI- Loviisassa, kaupunginkansliassa 27. helmikuuta SESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Loviisa

3 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano Jäsenet poliisin neuvottelukuntaan Vuoden 2013 käyttötalouden valtionosuudet Cloudia Kilpailutus -järjestelmän hankinta Katon korjaaminen, Rauhalan liiketalo keskinäinen Oy Laina-ajan ja takauksen pidennys, Mickelspiltomin Vesiosuuskunta Lainan lyhennyserän siirto, Tavastbyn vesiosuuskunta Lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta Lautakuntien ja jaostojen päätökset Ilmoitusasioita kaupunginhallitukselle tiedoksi 102

4 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 36 Päätös: Todettiin.

5 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajat KH 37 Päätös: Valittiin jäsenet Harri Hakala ja Mia Heijnsbroek-Wirén.

6 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano KH 38 Valmistelija: hallintojohtaja Christoffer Masar Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää todeta valtuuston kokouksen päätöksistä, että 1. ne eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, 2. eivätkä muutoin ole lainvastaisia, 3. sekä merkitä päätökset tiedoksi ja panna ne täytäntöön seuraavasti: 24 Kunniamerkit: Merkitään tiedoksi. 25 Pitkälaiturin saneerausurakan ja laiturialtaan ruoppausurakoiden lisääminen v talousarvion investointiosaan: Lähetetään talousjohtajalle ja satamajohtajalle. 26 Kiinteistötoimitukset, uskottujen miesten valinta: Lähetetään asianosaisille ja merkitään tiedoksi. 27 Käräjäoikeuden lautamiehet: Lähetetään asianosaisille ja merkitään tiedoksi. 28 Jäsenten valinta Porvoon alueelliseen jätelautakuntaan: Lähetetään asianosaisille ja merkitään tiedoksi. 29 Jäsenten valitseminen Porvoon sosiaali- ja terveyslautakunnan terveydensuojelujaostoon: Lähetetään asianosaisille ja merkitään tiedoksi. 30 Kuntapäivät Oulussa , edustajien valinta: Lähetetään asianosaisille ja merkitään tiedoksi. 31 Lukioiden ja peruskoulujen johtokuntien valinnat: Lähetetään asianosaisille ja merkitään tiedoksi. 32 Kansalaisopistojen johtokunnat: Lähetetään asianosaisille ja merkitään tiedoksi. 33 Uudenmaan liiton perussopimuksen muuttaminen: Lähetetään Uudenmaan liitolle.

7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Edustajien valinta HUS, Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä ja Kårkulla samkommunin toimielimiin: Lähetetään asianosaisille ja merkitään tiedoksi. 35 Kevyenliikenteenväylän rakentaminen Koskenkylästä Vanhaankylään jatkuen Greggböleen, valtuustoaloite: Merkitään tiedoksi ja lähetetään tekniseen keskukseen. 36Kevyen liikenteen väylien jalankulkija- ja pyöräilijämerkinnät, valtuustoaloite: Merkitään tiedoksi ja lähetetään tekniseen keskukseen. 37 Tiedotus- ja keskustelutilaisuus seutukunnan luonnonvesien rehevöitymistilanteesta, valtuustoaloite: Lähetetään tekniseen keskukseen. Päätös: Ehdotuksen mukainen.

8 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Jäsenet poliisin neuvottelukuntaan 118/ /2013 KH 39 Valmistelija: hallintojohtaja Christoffer Masar Poliisin hallinnosta annetun asetuksen 13 :n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen jäsenet poliisin neuvottelukuntaan. Poliisihallitus vahvistaa neuvottelukunnan jäsenmäärän. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Itä-Uudenmaan poliisilaitos on ilmoittanut, että Loviisan jäsenmäärä poliisin neuvottelukunnassa on 2 jäsentä ja vastaava määrä henkilökohtaisia varajäseniä. Itä-Uudenmaan poliisilaitos lakkaa hallinnollisena yksikkönä johtuen yhdistymisestä Keski-Uudenmaan poliisilaitokseen. Tästä syystä jäsenet neuvottelukuntaan valitaan vain vuodeksi Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Päätös: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle 2 jäsenen ja heidän henkilökohtaisten varajäsenten valitsemista poliisin neuvottelukuntaan vuodeksi Ehdotuksen mukainen.

9 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Vuoden 2013 käyttötalouden valtionosuudet 119/ /2013 KH 40 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen ja talouspäällikkö Siv Gustafsson Valtionvarainministeriö on tehnyt päätöksen peruspalvelujen valtionosuudesta sekä vahvistanut kunnan verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen vuonna Samoin valtiovarainministeriö on tehnyt päätöksen kuntien kotikuntakorvausten perusosista vuodelle Molemmat päätökset on tehty Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 5 :n mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuus koostuu seuraavista valtionosuusperusteista: 1. kunnan yleisen osan määräytymisperusteista 2. kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon laskennallisista kustannuksista 3. kunnan esi- ja perusopetuksen sekä yleisten kirjastojen laskennallisista kustannuksista 4. kunnan taiteen perusopetuksen ja yleisen kulttuuritoimen määräytymisperusteista ja 5. erityisen harvan asutuksen, saaristokunnan sekä saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosista. Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta lisätään ja vähennetään lain 7 luvussa tarkoitetuilla erillä. Näitä ovat - verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus - harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen perusteella tehtävä vähennys - erityisen harvan asutuksen, saaristokunnan sekä saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosia koskeva vähennys - vuoden 2010 valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaus - työmarkkinatuen ja toimeentulotuen huomioon ottaminen valtionosuudessa - veroperustemuutoksien huomioon ottaminen valtionosuudessa, sekä - määräaikaiset kuntien valtionosuuteen kohdistuvat vähennykset ja lisäykset. Valtionosuuksien loppusumma on 26,2 miljoonaa. Summa on 2,7 % ja 0,7 miljoonaa suurempi kuin Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus, joka on kaupungille negatiivinen, on noussut 101,7 %. Opetus ja kulttuuriministeriön valtionosuus, joka myös on negatiivinen, on laskenut -7,2 %.

10 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnan peruspalvelujen oma rahoitus, joka sisältää hallituksen tekemät valtionosuusleikkaukset, on noussut 4,2 % ja on 1,9 miljoonaa suurempi kuin vuonna Päätösten rahoitusosaan kirjattavat valtionosuudet ovat euroa suuremmat kuin vuoden 2013 talousarvion määrärahat. Valtionosuudet eivät ole korvamerkittyjä. Liite nro 9, Loviisan kaupungin yhteenveto päätöksistä ja vertailu vuoden 2013 talousarvioon. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Päätös: Kaupunginhallitus merkitsee käyttötalouden valtionosuuspäätökset vuodelle 2013 tiedoksi ja päättää, että oikaisun hakemiseen ei ole tarvetta. Ehdotuksen mukainen.

11 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Cloudia Kilpailutus -järjestelmän hankinta 120/ /2013 KH 41 Valmistelija: hankinta-asiantuntija Johanna Heikel Loviisan kaupungissa on ilmennyt tarve kehittää hankintatoimea hankintaprosessien tehostamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi sekä hankintalain vastaisten menettelytapojen riskien vähentämiseksi. Kaupungin johtoryhmä on tutustunut hankintajärjestelmään Cloudia Kilpailutus kokouksessaan Johtoryhmä suhtautui myönteisesti järjestelmään. Cloudia Kilpailutus on julkisen sektorin hankintayksiköille suunnattu selainkäyttöinen kilpailutusjärjestelmä, jonka avulla hankintayksikkö voi hoitaa koko kilpailutusprosessin alusta loppuun, tarjouspyynnöstä hankintasopimukseen keskitetysti ja kokonaan sähköisesti verkon yli. Palvelun tarkoituksena on helpottaa hankintayksikön työtä ja vähentää ylimääräistä rutiinityötä sekä tehdä koko prosessi hallitummaksi ja vähentää virheiden mahdollisuutta. Palvelun avulla tarjoaminen (Tarjouspalvelu -toimittajaportaali) on toimittajille yksiselitteisempää ja helpompaa. Palvelua näin käyttämällä hankintayksikön on mahdollisuus saada täsmällisempiä ja kelvollisempia tarjouksia. Palvelu on suunniteltu yhteistyössä hankinta-alan ammattilaisten kanssa ja se noudattaa hankintalainsäädäntöä sekä hankinta-alan yleisiä käytäntöjä. Palvelu sopii niin tavara- kuin palveluhankintojen kilpailuttamiseen ja kattaa kaikki hankintamenettelyt sekä kansalliset hankinnat, EU-hankinnat ja pienhankinnat. Hilma-integrointi, dynaaminen hankinnan kohteiden ja kelpoisuusehtojen joustava määrittely sekä useat automatisoidut toiminnot vähentävät hankintayksiköiden työkuormaa ja edesauttavat laadukkaampien kilpailutuksien toteuttamisessa. Palvelu tarjoaa toimittajille turvallisen ja selkeän tavan tutustua tarjouspyyntöihin ja jättää tarjouksia Tarjouspalvelu -toimittajaportaalin kautta. Tarjousten jättäminen toimittajaportaalissa on tehty tarjoajille helpoksi. Toimittajaportaali lisää avoimuutta sekä madaltaa tarjoajien osallistumiskynnystä ja lisää kilpailua.

12 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Palvelun käyttöönotto on pilvipalveluna nopeaa, hankintayksikön ei tarvitse tehdä mitään teknisiä investointeja, nettiselain riittää. Cloudia Kilpailutuksen ydinominaisuudet ovat: - uuden tarjouspyynnön laatiminen (jossa määritellään myös hankinnan kohteet ja niiden kriteerit dynaamisesti ja niiden pisteytysautomatiikka sekä tarjouksen ja tarjoajan kelpoisuuskriteerit halutulla tarkkuudella) - hankintailmoituksen julkaisu Hilmaan ja Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaaliin ja/tai sähköpostitse - kilpailutuksen ollessa käynnissä tarjouksiin tutustuneiden seuranta, kysymysten ja vastausten hallinta sekä kilpailutuksen aikainen viestintä - saapuneisiin tarjouksiin ja liitteisiin tutustuminen - automaattinen vertailutaulukko ja mahdollisuus automaattiseen pisteytykseen ja toimittajavalinnat - hankintapäätöksen laatiminen ja tiedoksiannon lähetys - hankintasopimuksen laatiminen - reklamaatioiden hallinta - kilpailutuksen dokumenttien ja tietojen arkistointi - puitesopimusten ja minikilpailutusten hallinta - lisäksi kokonaisuuteen kuuluu Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali, jonka kautta toimittajat voivat tutustua tarjouspyyntöihin, lähettää tarjoukset vaadittuine tietoineen ja dokumentteineen sekä hallita omia tietojaan. Järjestelmän hinnat Loviisan kaupungille kuudella käyttäjätunnuksella (1 6 perus- ja pääkäyttäjää) ovat seuraavat: - Käyttöönottomaksu, kertamaksu Kuukausimaksu kuudelle käyttäjälle /kk Järjestelmän jatkuvat vuotuiset kulut ovat näin ollen Palveluntarjoaja kertoo, että järjestelmän voidaan arvioida maksavan itsensä takaisin hankintoihin käytettävän työajan vähenemisen (jopa %) ja järjestelmän käytön kautta mahdollisesti vähenevien virheiden myötä. Järjestelmä on Suomen Kuntaliiton omistaman yhteishankintayksikkö KL-kuntahankinnat Oy:n kilpailuttama, mikä tarkoittaa sitä, ettei sen kilpailuttaman puitesopimuksen pohjalta palvelua hankkivan kunnan tarvitse enää kilpailuttaa hankintaa itse. Palvelua koskeva puitesopimus on voimassa väliaikaisena markkinaoikeuskäsittelyn ajan. Puitesopimuskausi on neljä vuotta alkaen , lisäksi neljä optiovuotta.

13 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Loviisan kaupunki hankkii KL-kuntahankinnat Oy:n puitesopimuksen pohjalta käyttöönsä Cloudia Kilpailutus -järjestelmän ajalle optiovuotta. Pykälä tarkastetaan välittömästi. Päätös: Ehdotuksen mukainen. Pykälä tarkastettiin välittömästi.

14 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Katon korjaaminen, Rauhalan liiketalo keskinäinen Oy 121/ /2013 KH 42 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen puh Loviisan kaupunki omistaa kiinteistöyhtiö Rauhalan liiketalo keskinäinen Oy:tä 61,16%. Kesällä 2012 kova myrskytuuli aiheutti vahinkoja, joiden seurauksena Kiinteistöyhtiön katto oli uusittava. Vakuutusyhtiö korvasi myrskyn aiheuttamat vahingot ja samalla oli järkevää ja ajankohtaista peruskorjata koko katto. Kiinteistöyhtiö rahoitti kattoremontin Nordea-pankin lainalla. Lainapääoma euroa ja laina-aika 10 vuotta. Kiinteistöyhtiö on hakenut vuokraoikeudelleen kiinnityksen, jota on käytetty lainan vakuutena. Kiinteistöyhtiö on lyhentänyt lainaa arvonlisäverojen verran tammikuussa 2013 ja jäljelle jäänyt laina ,75 euroa on jaettu omistajille omistussuhteessa. Loviisan kaupungin osuus lainasta on ,77 euroa. Osakkaat voivat maksaa oman osuutensa lainasta ja korkokuluista, joko rahoitusvastikkeina tai kertalyhennyksenä. Loviisan kaupungin rahoitusvastike on vuonna ,00 euroa per kuukausi. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Loviisan kaupunki päättää maksaa osuutensa Rauhalan liiketalon keskinäinen Oy:n katonkorjaamisesta rahoitusvastikkeen muodossa. Rahoitusvastike on vuonna ,00 euroa kuukaudessa. Vastike kirjataan kohtaan pysyvät vastaavat, muut lainasaamiset tytäryhteisöille. Pykälä tarkastetaan välittömästi. Päätös: Ehdotuksen mukainen. Pykälä tarkastettiin välittömästi

15 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Laina-ajan ja takauksen pidennys, Mickelspiltomin Vesiosuuskunta 122/ /2013 KH 43 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen puh Mickelspiltomin vesiosuuskunnan hallitus on päättänyt kokouksessaan hakea Länsi-Kymen Osuuspankilta ja Loviisan kaupungilta lyhennysohjelmanmuutosta Loviisan kaupungin takaamalle (100%) lainalle FI siten, että vuosittaiset lainanhoitokulut pienenisivät ja olisivat muutoksen jälkeen yhteensä euroa per vuosi. Laina on myönnetty euron suuruisena. Lainan korko on 6 kk Euribor + 0,40%. Lainaa on lyhennetty tasalyhennyksin kaksi kertaa vuodessa kerralla ja lainan jäljellä oleva pääoma on euroa. Mickelspiltomin vesiosuuskunnta esittää maksuohjelman pienentämistä siten, että 2 kertaa vuodessa maksettavan tasalyhennyserän suuruus on euroa per maksukerta. Lyhennysohjelma muutos pidentää laina-aikaa tämän hetkisellä korolla laskettuna 3 vuodella ja muutoksen jälkeen laina-ajan päättymispäivä olisi Laina-ajan pidentäminen edellyttää Loviisan kaupungin suostumusta lainan takaisinmaksuajan pidentämiseen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Loviisan kaupunki päättää antaa suostumuksensa lainan takaajana Mickelspiltomin vesiosuuskunnan Länsi-Kymen Osuuspankissa olevan lainan n:o FI tasalyhennyserän pienentämiseen euroon sekä muutoksesta johtuvan takaisinmaksuajan pidentymiseen. Pykälä tarkastetaan välittömästi. Päätös: Ehdotuksen mukainen. Pykälä tarkastettiin välittömästi

16 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Lainan lyhennyserän siirto, Tavastbyn vesiosuuskunta 123/ /2013 KH 44 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen puh Tavastbyn vesiosuuskunta on päättänyt kokouksessaan hakea hankkeen viivästymisen vuoksi pankilta ja Loviisan kaupungilta lupaa siirtää ensimmäinen lainanlyhennys vuodella eteenpäin. Loviisan kaupungin takaamalle lainalle nro ensimmäinen lyhennys oli ja erääntyi maksettavaksi Lainan pääoma on euroa ja lainan takaisinmaksupäivä pysyy alkuperäisenä Kuntaliitoksen jälkeisen uuden Loviisan vesihuoltosuunnitelmien viivästyminen on johtanut myös Tavastbyn vesiosuuskunnan hankkeen viivästymiseen ja lainan lyhennystä ei kyetty maksamaan alkuperäisen maksusuunnitelman mukaisesti. Asiasta on sovittu pankin kanssa ja ensimmäinen lainanlyhennys on tarkoitus hoitaa ennen Maksusuunnitelman muutos edellyttää Loviisan kaupungin suostumusta. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Loviisan kaupunki päättää antaa suostumuksensa takaajana lainan n:o maksusuunnitelman muutokseen. Pykälä tarkastetaan välittömästi. Päätös: Ehdotuksen mukainen. Pykälä tarkastettiin välittömästi.

17 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta 982/ /2012 KH 45 Valmistelija ja esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Valtiovarainministeriö pyytää kirjeellään lausuntoa kunnilta koskien kuntarakennelakiluonnosta. Lausunnot pitää toimittaa sähköisesti valtiovarainministeriöön mennessä. Lausunnossa pyydetään erityisesti lausumaan seuraavista asioista: 1. selvitysvelvollisuudesta, selvitysperusteista (ml. poikkeusperusteista) ja selvitysvelvollisuuden sisällöstä 2. esityksen sisältämistä määräajoista ja menettelystä 3. valtioneuvoston toimivallasta päättää kuntajaon muuttamisesta 4. yhdistymisavustuksien ehdoista ja määrästä 5. sosiaali- ja terveyshuollon tehtävien turvaamisesta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta koskevien linjausten mukaisesti. Kuntarakenneuudistuksen toteuttamiseksi kunnalla olisi velvollisuus selvittää kuntien yhdistymistä, jos yksikin seuraavista kolmesta selvitysperusteesta osoittaa selvitystarvetta: 1) palveluiden edellyttämä väestöpohja; 2) työpaikkaomavaraisuus, työssäkäynti ja yhdyskuntarakenne; 3) kunnan taloudellinen tilanne. Lisäksi todetaan, että kunta ei kuitenkaan voisi jättäytyä selvityksen ulkopuolelle, vaikkei se täyttäisi selvitysperusteita, mikäli alueella ei muutoin ole saavutettavissa lain edellytykset täyttävää toiminnallista kokonaisuutta. Loviisan kaupungin osalta sovellettaisiin ensimmäistä kohtaa eli palveluiden edellyttämää väestöpohjaa jonka perusteella Loviisan kaupungin pitäisi selvittää mahdollista yhdistymistä. Loviisan kaupunki antaa seuraavan lausunnon kuntarakennelakiluonnoksesta: Loviisan kaupunki toteaa ensimmäiseksi, että hallitusohjelman poliittisesta kirjauksesta koskien kuntarakennetta ollaan luomassa suoraan kuntia velvoittavaa lainsäädäntöä, joka prosessuaalisessa mielessä on ongelmallinen eikä sitä voida pitää valmistelun kannalta hyväksyttävänä. Kuntarakennelakiluonnoksessa selvitysvelvollisuus on liian laaja ja koskee käytännössä koko valtakuntaa. Tähän ei Loviisan kaupungin näkemyksen mukaan ole todellista tarvetta. Selvitysvelvollisuuden tulisi käytännössä koskea vain kuntia, joissa yhdyskuntarakenne selkeästi puoltaa

18 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ tarkastelua, esimerkiksi niin sanotut reikäleipäkunnat, tai joissa työssäkäynti naapurikuntaan on niin laajaa, että tarkastelu on tarpeellista yhtenäisen kokonaisuuden aikaansaamiseksi. Lisäksi kunnat, joilla on erityisen huono taloudellinen asema, kuuluvat luonnollisesti tarkasteltavien piiriin. Poikkeusperusteet ovat lähtökohtaisesti oikeansuuntaiset mutta jättävät valtiovallalle sangen laajan harkintavallan esimerkiksi tulkittaessa käsitettä vaihtoehtoinen toiminnallinen kokonaisuus. Palvelujen järjestämiseksi ja tavoitteelliseksi kuntakooksi on linjattu asukasta. Loviisan kaupungin näkemyksen mukaan asukkaan raja on keinotekoinen, eikä sitä voida pitää pohjana toiminnallisesti ja taloudellisesti parhaalle kuntakoolle. Selvitysvelvollisuus lähtee automaattisesti siitä, että selvitetään yhdistyminen, jotta saataisiin suurempi kunnan väestöpohja. Vaihtoehtoisesti olisi kuntarakennelakiluonnokseen pitänyt sisällyttää mahdollisuus selvittää tehostetun yhteistyön mahdollisuudet. Loviisan kaupunki pitää lakiluonnoksessa esitettyjä määräaikoja aivan liian tiukkoina. Mikäli kunnat ilmoittavat marraskuuhun 2013 mennessä, kenen taikka keiden kanssa mahdollista yhdistymistä selvitetään, jää varsinaiselle selvitystyölle, mahdollisille liitos- ja kuntaneuvotteluille ja kunnalliselle päätöksenteolle aivan liian vähän aikaa, sillä mahdolliset esitykset tulisi olla valtiovarainministeriössä jo mennessä. Tämä ei Loviisan kaupungin näkemyksen mukaan ole realistista. Loviisan kaupungin näkemyksen mukaan on aivan perusteltua, että valtiovallan toimivaltaa ei laajenneta yleisesti kuntien yhdistymisessä kuntien sitä vastustaessa. Tämä periaate on erittäin tärkeä kunnallisen itsehallinnon kannalta. Yhdistymisavustuksien ehdoista ja määristä toteaa Loviisan kaupunki, että tuen hakeminen yhdistymisselvityksen kustannuksiin tulisi koskea myös kustannuksia joissa selvitetään tehostetun yhteistyön vaihtoehtoa perinteiselle kuntayhdistymiselle. Avustuksen myöntäminen pelkästään yhdistymisselvityksiin ei Loviisan kaupungin näkemyksen mukaan ole perusteltua. Loviisan kaupunki toistaa lisäksi näkemyksensä siitä, että avustuksen myöntäminen yhdistymisselvityksiin, joiden tavoitteena on vähintään asukkaan väestöpohja, on keinotekoinen, eikä perustu seikkoihin, jotka todistaisivat tämän kuntakokoluokan olevan toiminnallisesti ja taloudellisesti tavoiteltava. Avustusta pitäisi saada myös selvityksiin, jotka voisivat johtaa toiminnallisesti hyvään kuntakokoluokkaan riippumatta väestöpohjasta. Yhdistymisavustusten käytön rajaus on myös liian tiukkaan säännelty. Avustuksen käytön osalta tulisi kunnille antaa

19 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ enemmän itsenäistä ratkaisuvaltaa siihen, miten ainakin merkittävä osa yhdistymisavustuksista parhaiten kohdennettaisiin ja hyödynnettäisiin. Loviisan kaupunki toteaa vielä, että niille yhdistymisesityksille jotka tehdään mennessä ja astuvat voimaan viimeistään vuoden 2017 alusta taataan yhdistymisavustusta. Mikäli esitystä ei tehdä mennessä, ei yhdistymisavustusta ole käytettävissä. Loviisan kaupunki toistaakin käsityksensä siitä, että tämä aikataulu on riittämätön ja kohtuuton. Sosiaali- ja terveystoimen tehtävien turvaamisesta ja linjauksista Loviisan kaupunki toteaa seuraavaa: sosiaali- ja terveystoimen uudistus on varsin sekava ja pitää sisällään paljon epämääräisyyttä. Perustasoon kuuluisivat sosiaali- ja terveydenhuolto ja erikoissairaanhoito jotka järjestettäisiin joko vahvojen peruskuntien tai sote-alueiden pohjalta. Ajatus tällaisesta kokonaisuudesta on hyvä, mutta perustason vahvistaminen verrattuna erikoissairaanhoitoon ei onnistu, ellei samalla säädetä siitä, että perusterveydenhuolto johtaa hoitokokonaisuuksia, ja että erikoissairaanhoidon tehtävä on tukea perusterveydenhuoltoa konsultaatioilla ja tarvittaessa hoitaa erikoisosuus sairaanhoidossa. Muutoin perusterveydenhuollon vahvistaminen jää vain haaveeksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon linjauksista on hallinnon ja aluekehityksen ministeriryhmä todennut, että sosiaali- ja terveydenhuollon kannalta kunnan väestöpohjan on oltava vähintään noin asukasta. Sittemmin on julkisuudessa ja erilaisissa tiedotustilaisuuksissa viitattu asukkaan minimiväestöpohjaan joka muodostaisi niin sanotun perustason, joka saisi vain suppeita tehtäviä hoitaakseen. Tavoitteena olisi kuitenkin laajempi väestöpohja sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamiseksi julkisuudessa onkin puhuttu asukkaan väestöpohjasta niin sanottuna laajana perustasona. Loviisan kaupunki toteaakin, että uudistuksesta on paljon ristiriitaista ja epämääräistä tietoa, kuten mitä merkitsevät tietyt sosiaali- ja terveydenhoitopalvelut, miten ja kuka niistä päättää. Kohtuuttomalta tuntuu myös linjaus siitä, että alle asukkaan kunnat eivät saisi hoitaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita ollenkaan, vaikka siihen kaikki edellytykset olisivatkin. Loviisan kaupunki toteaa lisäksi, että Loviisan ja Lapinjärven muodostama sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alue, joka käsittää n asukasta, on kyennyt hyvin ja tehokkaasti hoitamaan sosiaali- ja terveyshuollon palvelut alueellaan. Loviisan kaupunki katsookin, että kaupunki voi myös jatkossa hoitaa sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelunsa tällä väestöpohjalla. Loviisan kaupunki toteaa lopuksi, että mikäli perustason sosiaalija terveydenhuollon väestöpohjan vähimmäisvaatimukseksi asetetaan noin asukasta, tulee tähän sallia alueellisia

20 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ poikkeuksia niillä alueilla joissa toiminta on vakiintunutta, tehokasta ja täyttää riittävät laatuvaatimukset. Väestöpohjana asukasta ei saa olla ehdoton vaatimus vaan ainoastaan suuntaa antava. Liite nro 10. Ehdotus: Kaupunginhallitus antaa oheisen lausunnon valtiovarainministeriölle. Päätös: Muutosehdotus 1: Jäsen Janne Lepola ehdotti jäsen Camilla Antaksen kannattamana seuraavaa lisäkappaletta valmistelutekstin loppuun: Loviisan kaupunki kannattaa lisäksi menettelyä, jossa metropolialuetta ei tarkastella ainoastaan neljäntoista kunnan aluetta koskevana, vaan koko Itä-Uuttamaatakin käsittävänä, koska pääkaupunkiseudun työssäkäynti- ja palvelualue on jo nyt huomattavasti laajempi ja laajenee tulevaisuudessa edelleen. Metropolialueen suunnitelmissa jo yksinomaan asukas- ja työpaikkamäärän kasvun, maankäytön sekä liikenteen suunnittelun johdosta on Itä-Uudenmaan kuntiakin kuultava metropolialueselvitystä laadittaessa. Hyväksyttiin yksimielisesti. Muutosehdotus 2: Jäsen Marita Peltokorpi ehdotti kannattamattomana, että sivun 16 ensimmäisen kappaleen viimeinen lause korvataan lauseella: Onnistuneiden kuntaliitosten on perustuttava laajaan tietoon ja vaihtoehtojen objektiiviseen tarkasteluun, jota ei aina yhdellä selvityksellä saavuteta. Kuntarakennelakiin tulisi sisällyttää mahdollisuus valtion tukemana tehdä vaihtoehtoiset kuntaliitosselvitykset eri osapuolien välillä ja/tai lisäksi mahdollisuus selvittää tehostetun yhteistyön mahdollisuudet kuntaliitosten sijaan. Raukesi kannattamattomana. Muutosehdotus 3: Jäsen Leena Lindfors ehdotti jäsen Mia Heijnsbroek-Wirénin kannattamana, että sivun 16 toiseksi viimeisen kappaleen toiseksi viimeinen lause muutetaan muotoon: Mikäli esitystä ei tehdä mennessä, ei yhdistymisavustus eikä valtionosuuksien vähenemisen korvaus olisi käytettävissä. Hyväksyttiin yksimielisesti.

21 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Esittelijä muutettu pohjaehdotus: Esittelijä muutti keskustelun aikana pohjaehdotustaan siten, että ehdotus kuuluu: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle oheisen lausunnon annettavaksi valtiovarainministeriölle. Päätös muutetun pohjaehdotuksen ja hyväksyttyjen muutosehdotusten mukainen.

22 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Lautakuntien ja jaostojen päätökset KH 46 Seuraavat lautakunnat ovat lähettäneet päätösluettelonsa kokouksistaan: - tarkastuslautakunta maaseutulautakunta perusturvalautakunta Ehdotus: Päätös: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi ja ilmoittaa lautakunnille ett ei se kun ta lain 51 :n nojalla käytä otto-oikeuttaan. Ehdotuksen mukainen.

23 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Ilmoitusasioita kaupunginhallitukselle tiedoksi 108/ /2013, 109/ /2013, 110/00/2013, 112/ /2013, 113/11.03/2013 KH 47 a) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuuston pöytäkirja b) Itä-Uudenmaan aluepelastuslautakunnan pöytäkirja c) Valtiovarainministeriön tiedote koskien valtiovarainministeriön asettamaa kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden koordinaatioryhmää d) Porvoon kaupungin terveydensuojelujaoston pöytäkirja e) Säteilyturvakeskuksen lupa matala-aktiivisen huoltojätteen lajitteluun ja välivarastointiin huoltojätetilassa nro 3. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/2015 642. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko jäsen 307-313 Malmivaara Jouni

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/2015 642. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko jäsen 307-313 Malmivaara Jouni LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/2015 642 Kaupunginhallitus AIKA 14.12.2015 klo 17:30-19:00 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Heikkilä Pekka I

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2011 436. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2011 436. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2011 436 Kaupunginhallitus AIKA 12.09.2011 klo 17:00-17:55 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Alm Agneta I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuntarakennelaki osana kuntauudistusta

Kuntarakennelaki osana kuntauudistusta Kuntarakennelaki osana kuntauudistusta Valtakunnalliset sosiaali- ja terveyspolitiikan päivät 24.4.2013 Säätytalo Ylijohtaja Päivi Laajala Saadut lausunnot kuntarakennelakiluonnoksesta Lausuntoaika päättyi

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön tarkistaminen 329/00.02.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön tarkistaminen 329/00.02. Kaupunginhallitus 103 06.05.2013 Kaupunginvaltuusto 63 15.05.2013 Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön tarkistaminen 329/00.02.00/2013 KH 103 Valmistelija: hallintojohtaja Christoffer Masar

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 433. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 433. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 433 Kaupunginhallitus AIKA 04.11.2013 klo 17:34-19:32 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Puheenjohtaja ilmoitti, että allekirjoittaneet valtuutetut olivat ennen kokousta ilmoittaneet haluavansa jättää seuraavan aloitteen:

Puheenjohtaja ilmoitti, että allekirjoittaneet valtuutetut olivat ennen kokousta ilmoittaneet haluavansa jättää seuraavan aloitteen: Kaupunginvaltuusto 21 08.02.2012 Työsuojelutoimikunta 16 31.05.2012 Henkilöstöjaosto 33 14.06.2012 Kaupunginhallitus 192 13.08.2012 Kaupunginvaltuusto 86 12.09.2012 Henkilöstöjaosto 15 18.04.2013 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 299/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 24/2012 558. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 24/2012 558. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 24/2012 558 Kaupunginhallitus AIKA 03.12.2012 klo 17:01-18:16 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Grönberg Merja jäsen Kullberg

Lisätiedot

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2013,

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2013, KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2013, 7.1.2013 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanhallitus päätösvaltaiseksi. 2 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjan tarkastajiksi

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiop åasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiop åasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe 1 rtyuiasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiop åasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS jklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklö

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Maaseutulautakunta AIKA 26.02.2014 klo 18:30-20:30 PAIKKA Maaseutuyksikkö, Bäckasinkuja 1A, Liljendal LÄSNÄ Björklöf Johan puheenjohtaja Björkman-Nystén Nina Lindell

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Talluddenin avustus-/lainapyyntö Loviisan kaupungille

Kiinteistö Oy Talluddenin avustus-/lainapyyntö Loviisan kaupungille Kaupunginhallitus 212 01.09.2014 Kaupunginvaltuusto 97 10.09.2014 Kaupunginhallitus 94 30.03.2015 Kiinteistö Oy Talluddenin avustus-/lainapyyntö Loviisan kaupungille 550/02.05.03/2014 KH 212 Valmistelija:

Lisätiedot

Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 27.3.2013 18:30 Kokousaika Keskiviikkona 27.3.2013 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 - ) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta

Sonkajärven kunnan lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta Kunnanhallitus 84 18.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 28.02.2013 Sonkajärven kunnan lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta 100/00.04.01/2013 Kunnanhallitus 18.02.2013 84 Valmistelija: kunnanjohtaja Simo Mäkinen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 17:32-19:13 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vuosien talousarvio- ja taloussuunnitelma; suunnitteluohjeet

Vuosien talousarvio- ja taloussuunnitelma; suunnitteluohjeet Kaupunginhallitus 155 02.06.2014 Vuosien 2015-2017 talousarvio- ja taloussuunnitelma; suunnitteluohjeet 390/02.02.02/2014 KH 155 Valmistelu: talousjohtaja Kirsi Kettunen Talousarvion laadinnan lähtökohtia

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 2013 MIKKELIN KAUPUNKI Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 3.12.2012 41 Voimaantulo: 01.01.2013

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 28.01.2013 klo 17:05-19:48 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Valmistelija: tekninen johtaja Ulf Blomberg ja tilapäällikkö Antti Kinnunen

Valmistelija: tekninen johtaja Ulf Blomberg ja tilapäällikkö Antti Kinnunen Kaupunginhallitus 95 30.03.2015 Kaupunginvaltuusto 52 15.04.2015 Kaupunginhallitus 151 01.06.2015 Kaupunginhallitus 163 15.06.2015 Talokiinteistöjen ja huoneistojen myyminen 188/02.07/2015 KH 95 Valmistelija:

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Samola Riitta JHTT, BDO Audiator Oy, sihteeri

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Samola Riitta JHTT, BDO Audiator Oy, sihteeri LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35 Tarkastuslautakunta AIKA 12.05.2015 klo 17:30-21:07 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Lohenoja Pertti puheenjohtaja Hagfors Kari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 55 Asianro 6591/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Valtioneuvosto on tehnyt 16. kesäkuuta 2016 päätöksen Kuopion ja Juankosken

Lisätiedot

Sähköisen kilpailuttamisen hyödyt

Sähköisen kilpailuttamisen hyödyt Sähköisen kilpailuttamisen hyödyt 15.11.2012 PTCS Julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi Sähköisen kilpailuttamisen hyödyt 1 Keskitettynä hallittavampi kokonaisuus Kaikki kilpailutukset, sopimukset ja

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 65 18.02.2013 Valtuusto 33 04.03.2013. Lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta 24/00.01.00/2012

Kaupunginhallitus 65 18.02.2013 Valtuusto 33 04.03.2013. Lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta 24/00.01.00/2012 KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 65 18.02.2013 Valtuusto 33 04.03.2013 Lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta 24/00.01.00/2012 KH 18.02.2013 65 Valtiovarainministeriö pyytää kuntien

Lisätiedot

Sähköisen kilpailutusjärjestelmän toteuttaminen: Millaista järjestelmää ollaan kilpailuttamassa ja missä vaiheessa kilpailutus on?

Sähköisen kilpailutusjärjestelmän toteuttaminen: Millaista järjestelmää ollaan kilpailuttamassa ja missä vaiheessa kilpailutus on? Sähköisen kilpailutusjärjestelmän toteuttaminen: Millaista järjestelmää ollaan kilpailuttamassa ja missä vaiheessa kilpailutus on? Julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi 17.11.2011 KL-Kuntahankinnat

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 1. Maaseututoimi, Bäckasinkuja 1 A, Liljendal

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 1. Maaseututoimi, Bäckasinkuja 1 A, Liljendal LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 Maaseutulautakunta AIKA 07.03.2012 klo 18:30-20:30 PAIKKA Maaseututoimi, Bäckasinkuja 1 A, Liljendal LÄSNÄ Karlsson Mikael puheenjohtaja Hovi Tapani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kilpailutusjärjestelmä

Kilpailutusjärjestelmä Kilpailutusjärjestelmä j Tahokkaat julkiset hankinnat Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies i Valtiovarainministeriö, JulkICT / YRO Julkiset hankinnat EU: Älykkään, kestävän

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 10/2015 1

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 10/2015 1 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 10/2015 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 09.12.2015 klo 17:00 PAIKKA Harjurinteen koulu, Ratakatu 1 LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja Erämaja Elias

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013 61 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2013 KOKOUSAIKA 26.06.2013 klo 18.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 192 193 194 61 195 62,63

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 1 / 2013

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 1 / 2013 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 1 / 2013 Aika 17.1.2013 klo 19.05 20.02 Paikka Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Niskala Jorma puheenjohtaja Mustasilta Timo varapuheenjohtaja

Lisätiedot

-selvitysvelvollisuudesta, selvitysperusteista (ml. poikkeusperusteista) ja selvitysvelvollisuuden sisällöstä

-selvitysvelvollisuudesta, selvitysperusteista (ml. poikkeusperusteista) ja selvitysvelvollisuuden sisällöstä KÄRKÖLÄN KUNNAN LAUSUNTO KUNTARAKENNELAKILUONNOKSESTA - hyväksytty yksimielisesti kunnanvaltuustossa 4.3.2013 Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelman mukaan hallitus toteuttaa koko maan

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Loviisan satama, Cargo Connexion Oy, 4Nature Oy:n toimitilat

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Loviisan satama, Cargo Connexion Oy, 4Nature Oy:n toimitilat LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2010 75 Elinkeino- ja kehittämisjaosto AIKA 22.06.2010 klo 17:00-20:10 PAIKKA Loviisan satama, Cargo Connexion Oy, 4Nature Oy:n toimitilat LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 142

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 142 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 142 Perusturvalautakunta AIKA 19.08.2014 klo 17:30-18:34 PAIKKA Perusturvakeskus, Degerbynkatu 21, Loviisa LÄSNÄ Stenvall Patrik puheenjohtaja Bärlund Päivi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 58. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 58. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/203 58 Kaupunginhallitus AIKA 05.02.203 klo 7:33-9:50 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Talluddenin avustus-/lainapyyntö Loviisan kaupungille

Kiinteistö Oy Talluddenin avustus-/lainapyyntö Loviisan kaupungille Kaupunginhallitus 212 01.09.2014 Kaupunginvaltuusto 97 10.09.2014 Kaupunginhallitus 94 30.03.2015 Kaupunginvaltuusto 49 15.04.2015 Kiinteistö Oy Talluddenin avustus-/lainapyyntö Loviisan kaupungille 550/02.05.03/2014

Lisätiedot

KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOKSESTA ANNETUN LAIN MUUTOKSET JA KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEKO

KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOKSESTA ANNETUN LAIN MUUTOKSET JA KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEKO Kunnanhallitus 61 21.02.2011 Valtuusto 23 28.03.2011 Kunnanhallitus 167 06.06.2011 Valtuusto 42 20.06.2011 KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOKSESTA ANNETUN LAIN MUUTOKSET JA KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEKO KHALL 61 Valmistelija:

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika keskiviikko 7.1.2014 klo 17 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 43/2012 86 (408) Kaupunginhallitus Stj/1 03.12.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 43/2012 86 (408) Kaupunginhallitus Stj/1 03.12.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 43/2012 86 (408) 1347 V Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakastietojärjestelmäpalvelun hankintayhteistyö päätti esittää kaupunginvaltuustolle,

Lisätiedot

KUNNAN ILMOITUS VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE KUNTARAKENNEUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ SELVITYSALUEESTA

KUNNAN ILMOITUS VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE KUNTARAKENNEUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ SELVITYSALUEESTA Kunnanhallitus 228 28.10.2013 KUNNAN ILMOITUS VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE KUNTARAKENNEUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ SELVITYSALUEESTA KHALL 228 Valmistelija: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, 79700

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2012. Tarkastuslautakunta 2009-2012. Aika 1.11.2012 klo 14.00 16.20. Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2012. Tarkastuslautakunta 2009-2012. Aika 1.11.2012 klo 14.00 16.20. Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone 9/2012 Aika 1.11.2012 klo 14.00 16.20 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 43 ntarkastajien valinta 44 Elinkeinoyhteistyö klo 14.00 45 Talousennusteet ja näkymät 2013

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 9.12.2014 klo 15:08 16:30 Paikka Satakunnan keskussairaala Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 40 41 Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3220/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3220/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (1) 178 Asianro 3220/00.00.01.00/2014 Maaninka-neuvottelukunnan jäsenet Kuopion ja Maaningan yhdistymishallitus 5.5.2014 11: Maaningan kunnanvaltuusto päätös 14.4.2014

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Ajankohtaista sivistystoimen taloudesta

Ajankohtaista sivistystoimen taloudesta Ajankohtaista sivistystoimen taloudesta Kuntaliiton näkökulma Sivistystoimen talouspäälliköt ry Kuntatalo 9.-10.6.2016 Kuntien valtionosuudet osana Suomen valtionapujärjestelmää 11 mrd. (11,7 mrd. v. 2016)

Lisätiedot

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja -1, TELA 18.11.2014 17:00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Qvarnström Rauno Eero Piispasen varajäsen Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Kari Kekkonen Olli Liljasto

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 17/2013

KUNNANHALLITUS No 17/2013 138 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2013 KOKOUSAIKA 30.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 244 245 246 247 83 248 249 84,85

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Tiistai 22.5.2012 klo 13.00 15.29 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.45 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015. Sivistyslautakunta 10.02.2015 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015. Sivistyslautakunta 10.02.2015 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015 Sivistyslautakunta 10.02.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 10.02.2015 klo 18.00 18.55 Kunnanviraston kokoushuone Pystykoski Tero

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 Aika 8.10.2014 klo 15:03 18:00 Paikka Kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 28 29 30 31 32 33 Kaupungin talouskatsaus 1.1. 31.8.2014 Konserniyhtiöiden

Lisätiedot

3 Kunnan lausunto Ely-keskuksen lausuntopyyntöön 28.5.2013; Tolsan maantien 11246 kevyen liikenteen väylä

3 Kunnan lausunto Ely-keskuksen lausuntopyyntöön 28.5.2013; Tolsan maantien 11246 kevyen liikenteen väylä 3..03 tiedote (5) 5.8.03 Ennakkotiedot Kirkkonummen kunnanhallituksen päätöksistä 5.8.03 tiedotteessa mainitut liitteet ovat esityslistan liitteitä. Linkki esityslistaan löytyy päätöslistan lopusta. Päätökset

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1. Sivistyskeskuksen kokoushuone, Karlskronabulevardi 8, Loviisa. varajäsen Törnroos Ingrid

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1. Sivistyskeskuksen kokoushuone, Karlskronabulevardi 8, Loviisa. varajäsen Törnroos Ingrid LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Vapaa-aikalautakunta AIKA 19.03.2013 klo 18:00-19:15 PAIKKA Sivistyskeskuksen kokoushuone, Karlskronabulevardi 8, Loviisa LÄSNÄ Lappalainen Kalevi puheenjohtaja Väkevä

Lisätiedot

Kuntarakenneuudistuksen tavoitteet ja tilannekatsaus

Kuntarakenneuudistuksen tavoitteet ja tilannekatsaus Kuntarakenneuudistuksen tavoitteet ja tilannekatsaus Seutufoorumi 8.10.213 Aija Tuimala Johtaja FCG Konsultointi 8.10.2013 Page 1 8.10.2013 Page 2 Tavoitteena vahvat peruskunnat Paras -hankkeen alusta

Lisätiedot

Edustajien valitseminen eri yhteisöihin, tytäryhteisöihin sekä kuntayhtymiin

Edustajien valitseminen eri yhteisöihin, tytäryhteisöihin sekä kuntayhtymiin Kaupunginhallitus 24 28.01.2013 Edustajien valitseminen eri yhteisöihin, tytäryhteisöihin sekä kuntayhtymiin 15/00.00.01/2013 KH 24 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen Kaupunginhallitus valitsee

Lisätiedot

Ohjausryhmä päätti kokouksessaan 9.1.2014 esittää, että

Ohjausryhmä päätti kokouksessaan 9.1.2014 esittää, että Kunnanhallitus 177 25.05.2015 Kunnanhallitus 200 01.06.2015 Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön perustaminen (kv) 788/00.04.02/2014, 526/00.01.00/2015 Kunnanhallitus 25.05.2015 177 Helsingin, Vantaan ja

Lisätiedot

Kuntalaisaloite/Pohjois-Kuoreveden asukkaille Ylä-Pirkanmaan terveydenhuoltoalueen palveluja

Kuntalaisaloite/Pohjois-Kuoreveden asukkaille Ylä-Pirkanmaan terveydenhuoltoalueen palveluja Kaupunginhallitus 76 07.03.2011 SoTe -tilaajalautakunta 30 28.04.2011 Kuntalaisaloite/Pohjois-Kuoreveden asukkaille Ylä-Pirkanmaan terveydenhuoltoalueen palveluja 1651/06.00.00/2010 Khall 76 Valmistelija:

Lisätiedot

Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016. Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016. Opetuslautakunta 26.01.

Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016. Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016. Opetuslautakunta 26.01. Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016 Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016 Opetuslautakunta 26.01.2016 7 Valmistelija: varhaiskasvatuspalveluiden esimies Anna Karlsson,

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ POISSA Karlsson Mikael varapuheenjohtaja

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ POISSA Karlsson Mikael varapuheenjohtaja LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 1 Yksityistiejaosto AIKA 18.11.2010 klo 19:00-19:45 PAIKKA Maaseututoimi, Bäckasinkuja 1 A, Liljendal LÄSNÄ Wikström Gudrun puheenjohtaja Hovi Tapani jäsen Kurki Thomas

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 9/2011 8.8.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 9/2011 8.8.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2011 SISÄLLYSLUETTELO KH 155 KH 156 KH 157 KH 158 KH 159 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Saapuneet kirjeet, ilmoitukset ja päätökset n kunnan

Lisätiedot

Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu.

Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu. -3, KV 30.5.2013 18:00 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu. Huom!!!!! Kokouskin pidetään Niva-Kaijan koululla

Lisätiedot

Kuntajakoselvitys Kotkan-Haminan seudulla

Kuntajakoselvitys Kotkan-Haminan seudulla Kuntajakoselvitys Kotkan-Haminan seudulla 163/07.071/2012 Kh 135 Kuntarakennelaki on astunut voimaan 1.7.2013. Kuntien selvitysvelvollisuus alkaa heti lain voimaan tultua. Selvitysten ja yhdistymisesitysten

Lisätiedot

KARSTULAN KUNNAN LAUSUNTO KUNTARAKENNELAKILUONNOKSESTA

KARSTULAN KUNNAN LAUSUNTO KUNTARAKENNELAKILUONNOKSESTA 5.3.2013 valtiovarainministerio@vm.fi KARSTULAN KUNNAN LAUSUNTO KUNTARAKENNELAKILUONNOKSESTA Valtiovarainministeriö on 22.11.2012 päivättynä toimittanut kunnille lausuntopyynnön kuntarakennelakiluonnoksesta.

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 14/6.6.2011 250 Kokousaika 6.6.2011 klo 17.00 20.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Hankintaohje. Hankintaohje

Hankintaohje. Hankintaohje Hankintaohje Hankintaohje 1 Kaupunginhallituksen hyväksymä 1.7.2015 Sisällysluettelo 1. Yleiset periaatteet 3 2. Hankintojen ryhmäjako 3 2.1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 3 2.2. Kansallisen

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen jäsenille on toimitettu kaupunginjohtajan esitys talousarvioksi ja -suunnitelmaksi

Kaupunginhallituksen jäsenille on toimitettu kaupunginjohtajan esitys talousarvioksi ja -suunnitelmaksi Kaupunginhallitus 272 20.10.2014 Kaupunginhallitus 275 21.10.2014 Kaupunginvaltuusto 140 12.11.2014 Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 677/02.02.00/2014 KH 272 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2013 326. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2013 326. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2013 326 Kaupunginhallitus AIKA 16.09.2013 klo 18:05-21:01 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET Hyväksytty kh 8.4.2013 111 Päivitetty kh 18.8.2014 185 HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 1. Tavoitteet pienhankinnoissa Pienhankinnoilla tarkoitetaan kansallisen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Sivistyskeskuksen kokoushuone, Karlskronabulevardi 8, Loviisa

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Sivistyskeskuksen kokoushuone, Karlskronabulevardi 8, Loviisa LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Vapaa-aikalautakunta AIKA 21.01.2014 klo 18:00-18:57 PAIKKA Sivistyskeskuksen kokoushuone, Karlskronabulevardi 8, Loviisa LÄSNÄ Lappalainen Kalevi puheenjohtaja Väkevä

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 74

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 74 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 74 Perusturvalautakunta AIKA 26.05.2015 klo 17:30-19:35 PAIKKA Perusturvakeskus, Degerbynkatu 21, Loviisa LÄSNÄ Stenvall Patrik puheenjohtaja Bärlund Päivi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

Valtuusto 15.02.2010 LISTAN ASIANRO 7 7 Asianro 7297 / 213 / 2009

Valtuusto 15.02.2010 LISTAN ASIANRO 7 7 Asianro 7297 / 213 / 2009 Sivu 1/5 Valtuusto 15.02.2010 LISTAN ASIANRO 7 7 Asianro 7297 / 213 / 2009 Liitteet Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Tapiolan Honka ry:n omistamalle Kiinteistö Oy Honkahallille Valmistelija

Lisätiedot

Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014

Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014 Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014 Talous- ja veroennustepäivät 25.4.-26.4.2013 Sokos Hotel Presidentti, Helsinki Sanna Lehtonen kehittämispäällikkö Kuntien valtionavut 2014:

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 65 25.08.2015

Perusturvalautakunta 65 25.08.2015 Perusturvalautakunta 65 25.08.2015 Hankintapäätös, puitejärjestely Loviisan kaupungin lastensuojelun sijaishuollon palveluiden hankinta, osatarjouspyyntö 1 - Lastensuojelun sijaishuollon luvanvarainen

Lisätiedot

"Selvitysperusteet sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien turvaaminen:

Selvitysperusteet sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien turvaaminen: Kaupunginhallitus 87 11.02.2013 Lappeenrannan kaupungin lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta 740/002/2012 KH 87 Strategia- ja talousyksikön kirje 8.2.2013: "Selvitysperusteet sekä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 12/ LEIKKILÄNTIEN VESIOSUUSKUNNAN ANOMUS/VESIHUOLTOAVUSTUS

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 12/ LEIKKILÄNTIEN VESIOSUUSKUNNAN ANOMUS/VESIHUOLTOAVUSTUS ASIALISTA 12/2008 KUNNANHALLITUS **************************************************************************************************************** Kokousaika ja paikka 10.11.2008 KLO 17:00 JOHTOKESKUS Kokouksen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika 16.5.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2013

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2013 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2013 Aika 13.6.2013 klo 19.00 19.40 Paikka Karvian kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Holkko Merja puheenjohtaja Haavisto Jonna varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4. SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4. SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Yhtymähallitus 7.5.2015 1 AIKA Torstai 7.5.2015 klo 15.30-16.20 PAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone 1 PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 174. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 174. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 174 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 17:35-19:50 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti Kunnanhallitus 252 01.10.2013 Kunnanhallitus 64 17.03.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti KH 01.10.2013 252 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Liite 4 ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN TALOUSARVIO

Lisätiedot

puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen kunnanjohtaja koulutusjohtaja fil.maist. kouluneuvos vanh.huollon pääll.

puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen kunnanjohtaja koulutusjohtaja fil.maist. kouluneuvos vanh.huollon pääll. sivu 1(9) nro 3/2009 Elin: Hallitus Aika: 16.2.2009 klo 9.00 10.35 Paikka: Päätöksentekijät Läsnäolijat: Hallituksen kokoushuone, R 0, Vaasan keskussairaala Gun Kapténs Per Hellman, varapj. Jan Erik Granö

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Johtosäännön tarkoitus...1 2 Hankintakeskuksen tehtävä...1 3 Hankintojen toteutustapa...1 4 Hankintojen toteuttaminen kansallisen

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha) Momentille myönnetään 9 121 792 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009)

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylitarkastaja VM/1497/ /2013 Suvi Savolainen

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylitarkastaja VM/1497/ /2013 Suvi Savolainen VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylitarkastaja 11.6.2015 VM/1497/00.01.01.00/2013 Suvi Savolainen ESITYS KUNTAJAON MUUTTAMISESTA VIHDIN KUNNAN JA ESPOON KAUPUN- GIN VÄLILLÄ Esitys Esityksen perustelut

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 21.8.2012 klo 16.30-17.30 Paikka Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 Eino Järvinen Marjut

Lisätiedot

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Sähköiset viestintävälineet Sähköisestä viestinnästä

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37 Hyvinvointilautakunta 08.06.2015 AIKA 8.6.2015 klo 18:00 18.34 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 245. Kaupunginhallituksen huone, Raatihuone II krs. Mannerheiminkatu 4

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 245. Kaupunginhallituksen huone, Raatihuone II krs. Mannerheiminkatu 4 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 245 Tekninen lautakunta AIKA 26.11.2013 klo 17:30-19:50 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone, Raatihuone II krs. Mannerheiminkatu 4 LÄSNÄ Kopiloff Pauli puheenjohtaja

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 22.1.2015 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 28.01.2015 klo 15:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 51 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 51 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 51 (61) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 27.5.2013 kello 18.00-18.50 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella

Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella Ke 14.9.2016, 13.00-13.20, Kuntamarkkinat 2016 Asianajaja, KTM Marita Iskala (Ent. Tapola) Suomen

Lisätiedot