Edmonton Symptons Assessment Scale (ESAS)- pilotti ja keuhkosyöpäpotilaan oireenmukainen hoito (caset)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Edmonton Symptons Assessment Scale (ESAS)- pilotti ja keuhkosyöpäpotilaan oireenmukainen hoito (caset)"

Transkriptio

1 Edmonton Symptons Assessment Scale (ESAS)- pilotti ja keuhkosyöpäpotilaan oireenmukainen hoito (caset) Pirkko Bellaoui Osastonhoitaja, HYKS, Sydänkeuhkokeskus, Kolmiosairaala osasto Joensuu

2 ESAS Tavoite: Syöpäpotilaiden subjektiivinen arvio voinnistaan Alkuperäinen mittari kehitetty: Regional Palliative Care Program, Capital Health in Edmonton, Alberta v Mittari kysymykset: kipu (levossa ja liikkuessa), väsymys, dyspnea (hengenahdistus), ruokahaluttomuus pahoinvointi, suun kuivuminen, ummetus, masentuneisuus, ahdistuneisuus, unettomuus, yleinen arvio voinnista arvio janalla 0 (ei oireita) -10 (pahin mahdollinen)

3 ESAS-mittarin pilotointi keuhkosairauksien vo 82 vuonna 2010 Tavoitteena: selvittää osastohoitoon tulevan syöpäpotilaan oireet ja laatia tämän perusteella hoitojakson tavoitteet ja auttamismenetelmät Pilotoinnin suunnittelu: keuhkosairauksien vuodeosasto 82 syöpäpotilaiden oireiden kartoituksessa alkaen kaksi kuukautta pilotointiryhmä. Pirkko Bellaoui, oh (medisiininen tulosyksikkö), Soile Haakana, sh (kipupkl), Riitta Vuorinen, TtT, ORP /medisiisinen tulosyksikkö), Eeva-Maija Nieminen, LtT (medisiininen tulosyksikkö) Pilotin aloituksessa hyödynnetty kokemukset ESAS-mittarin käytöstä (TAYS ja TYKS)

4 ESAS-mittarin pilotointi, jatkoa. Pilotointiin valittujen potilaiden kriteerit: - syöpäpotilas (keuhkosyöpä tai mesoteliooma), jolla on diagnoosi - elektiivinen tai päivystyksen kautta vuodeosastolle saapunut potilas ESAS-mittarin täyttäminen: Potilas täytti ESAS-mittarin (=kaavake) kaksi kertaa osastojakson aikana (24 t kuluessa osastolle saapumisesta sekä potilaan kotiutuessa) Potilas ohjeistettiin täyttämään kaavake itse tämä on alkuperäinen idea. Mikäli potilas ei jaksanut, kaavakkeen saattoi potilaan puolesta teknisesti täyttää hoitohenkilökunta tai omainen. Kaavakkeen täyttäjä kirjattiin.

5

6

7 Tulokset 33 potilaan tiedot yhteensä 19 potilasta antoi kaksi arviota, jotka raportoitu kaavioissa

8 ESAS-arviot osastolla 82 molemmat arviot (n=19) 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 Ennen Jälkeen 1 0,5 0 Kipu levossa Kipu liikkeessä Väsymys Dyspnea

9 ESAS-arviot osastolla 82 molemmat arviot 3,5 3 2,5 2 1,5 Ennen Jälkeen 1 0,5 0 Ruokahal. Pah.vointi Suun kuiv. Ummetus

10 ESAS-arviot osastolla 82 molemmat arviot 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Masenn. Ahdistun Unettom. Kokon.v. Ennen Jälkeen

11 Johtopäätökset Osastohoidon aikana kaikki oireet lieventyneet - kokonaisvointi alkumittauksen 4.5 lähtömittauksen 3.2:n - eniten lieventyneitä olivat kipu ja pahoinvointi - vähiten lieventyneitä masennus ja ahdistuneisuus Mitkä hoidolliset toimenpiteet olivat lieventäneet subjektiivisia oireita? HUOM! Eri oireet pahentavat toisiaan (esim. kipu lisää unettomuutta, kipu lisää masentuneisuutta)

12 Jatkotoimet Tutkimus osana laajempaa keuhkosyöpäpotilaiden hoidon tutkimusta suurempi joukko keuhkosyöpäpotilaita mitkä ovat potilaan hoidon keskeiset ongelmat ja mitä hoitojakson aikana osastolla tapahtuu? laajoina tavoitteina: mikä johtaa keuhkosyöpäpotilaan sairaalahoitoon? kehittämiskohteina: toimiva hoitoketju toimiva tukiverkko osastohoitojakson kustannukset? syöpäpotilaiden hoidollinen kuormittavuus?

13 Palliatiivinen hoitolinja Silloin kun kuolemaan johtava etenevä sairaus ei enää ole hoidettavissa eikä sen kulkuun voida merkittävästi vaikuttaa Tavoitteena kärsimyksen ehkäisy ja elämänlaadun vaaliminen Hoitolinja perustuu potilaan kanssa yhdessä tehtyyn hoitosuunnitelmaan, kirjataan hoitokertomukseen

14 Keuhkosyöpäpotilaan oireenmukainen hoito Temel ym: Early palliative Care fot patients with metastatic Nonsmall-cell lung cancer (n 151) Aikainen palliatiivinen hoito: ainakin yksi vierailu pallitiivisessa yksikössä 12 vk kuluessa dg (keskimääräinen luku 4 vierailua) - elinikä (11.6 kk vrt 8.9 kk) - parempi elämänlaatu (Temel:n tutkimuksessa FACT-L-kysely, vaihtoehtona voisi olla ESAS) - parempi mieliala - ei aggressiivista terminaalivaiheen hoitoa (The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE 363;8 august 19, 2010) VOISIKO TÄLLAISTA ALKAA TOIMINTAA ALOITTAA HYKS:SSÄ HOIDETTAVIEN KEUHKOSYÖPÄPOTILAIDEN OSALTA? (TÄLLÄ HETKELLÄ EI ORGANISAATION KANNALTA ONNISTU)

15 Toimiva hoitoketju keuhkosyöpäpotilaan hoidon näkökulmasta Joillakin keuhkosyöpäpotilailla useita käyntejä viikossa ppkl:lla (LtT AnnMari Rouhos selvitys v 2013) Ppkl ei ole palliatiivisessa hoidossa olevan potilaan ideaali hoitopaikka! Potilaan tulisi päästä suoraan vuodeosastolle (käytännössä ongelmallista) Vuodeosastolta kotituessa potilaalle tulisi järjestää toimiva hoitopolku: kotisairaanhoito, kotisairaala, hoitokoti (pääkaupunkiseudulla Terhokoti ksh + vos) Keuhkosyöpäpotilaalla useimmiten myös erikoissairaanhoidon kontakti (pkl-vastaanottoaika oireenmukainen hoito, vrt Temel) HUS-intra: ohjeistus palliatiivisen ja saattohoidon piirissä olevien potilaiden jatkohoito-ohjauksesta sisältäen pääkaupunkiseudun saattohoitoverkoston ja vastuuhenkilöketjun (mukana myös Kolmiosairaala os 6 oh ja 1 sh)

16 CASE 1 75 v mies, levinnyt keuhkon adenocarsinooma Päivpkl:lta hengenahdistuksen ja yleistilan alentumisen vuoksi osastolle Ppkl:lla al. Oxycontin 20 mg x 2, aiemmin ei mitään kipulääkkeitä, potilaalla ei ole ollut kipuja 2 vrk kuluttua hengenahdistus huomattavasti helpottunut (Oxycontin auttoi myös hengenahdistukseen!) Kotiohje: läpilyöntikipu heng.ahd + laksatiivit Os:lla linjattu oireenmukainen hoito, informoitu potilas + vaimo, lähete Kotisairaalaan. Tärkeää kirjata hoitolinja ja käyty keskustelu!

17 CASE 1, jatkoa Keskustelu oireenmukaisesta hoidosta: Ei tarkoita hylkäämistä vaikka jatkoa ei tänne tulekaan. Potilas ja omaiset hyväksyivät tilanteen. Vaimolla suuri huoli aiemmin tulevaisuudesta ja epätietoisuus hoitolinjasta Yhteys kotisairaalaan, jos ongelmia (kuumeilu, mahd muut oireet). Tieto siitä, että esim palliatiivista kipusädehoitoa annetaan vaikka ei kuratiivista hoitoa enää tarjolla olekkaan Tiedonantaminen, potilaan ja omaisten kuuntelu (huolet ja luopumisen pelko) auttaa luottamuksen ja turvallisuuden tunteen saavuttamiseen

18 CASE 2 Mies, 62 v, epider ca, saanut kemoterapian (1. ja 2 hoitolinjan) + palliatiivisen sädehoidon. Oireenmukainen hoitolinja, B-lausunto tehty (svpäiväraha, korvattavat lääkkeet) Ppkl:lle hengenahdistuksen vuoksi, tod. sarjakylkiluumurtumat, hemopneumothx+ keuhkoembolia Kotilääkityksenä Oxycontin 20 mg x 2 + Panadol 1000 mgx3 Osastohoitojakso noin 1 kk, mitä tehtiin?

19 CASE 2, jatkoa Ppkl:lla Oxycontin 60x 2 mg, Mirtazapin + Lyrica aloitettiin. Osastolla Oxycontin 60 mg + 80 mg Pleuradreeni (ppkl:lla), sen yht. Abstral 400 mikrog. Ab iv al vasta 3. hoitopv. Dreenissa kasvanut resistenssi Stafylokokki 3 ensimmäistä hoitopv pot erittäin kivulias, mutta läpilyöntikipulääkettä saanut runsaasti. Alkuun läpilyöntikipuun Oksinorm iv 10 mg Kestokatetri, yleiskunto heikko Klexane al., laksatiivi listoilla, DM-tbl-lääk tauolle Os:lla ohimenevästi veriyskää vk:n päästä Klexanetauko, viileät ruuat ja juomat

20 CASE 2, jatkoa Yleiskunnon heikkenemiseen liittyen vähäistä sekavuutta Kertaalleen nopea flimmeri / flutteri, lääkitty Oksikoni mg 2-3 vk kuluttua Kivun lievittymisen jälkeen saanut heng ahd Mo iv 2-4 mg Pleuradreeni poistettu 3 vk päästä, saman aik. potilaan kunto kohennut, KK pois ja potilas alkanut miettiä kotiin lähtöä Kotiutui 1 kk hoitojakson jälkeen, Dexametason aloitettu yleisoireisiin Kepkl-kontrolli 3 vk päähän Os:lla keskusteltu Terhokodista, tällöin potilas ja omainen ei vielä innostunut ajatuksesta

21 CASE 2, jatkoa 1 vk päästä vaimo soitti. potilas kiukkuinen ja unelias aamuisin, ei haluaisi Klexanea pistää, ksh tarv pistämään 2 vk päästä vaimo soitti kepkl, Terhokotilähete nyt tehty (potilas ja vaimo ajatukseen kypsyneet) 3 vk päästä potilas kaatunut kotona, Marian sairaalan ppkl:lle ja sieltä Töölön sairaalaan oikean lonkan hyväasentoinen murtuma. Operaatioksi sovittu DHS-osteosynteesi. Toimenpide tehty 26.3 Jatkohoitopaikka anottu tukisairaalasta, sähköistä hoitokertomusta ei löytynyt. Ei tietoa missä potilas nyt on. Kir dec ei alkuun mitään mainintaa hoitolinjasta eikä myöskään Terhokodista. Myöhemmin mainittu palliatiivinen hoitolinja.

22 CASE 2, jatkoa Miksi niin paljon iv-stoosi lääkitystä? Miksi NRS ei kysytty/ merkattu (vain x 1 löytyy) Oliko Oxynorm po-läpilyöntiannos riittävä? Kirjaaminen potilaan henkinen tukeminen? Käydyt keskustelut ym melko suppeaa, paljon kirjattu esim KK:sta ja sen poistamisesta Hemopneumothx usein AB po profylaktisesti, tässä AB aloitus vasta 3 hoitopv Hyvää, että potilaan omia toiveita ja tuntemuksia huomioitu (lääkitys, milloin KK pois, Terhokoti) Hoidon jatkuvuus? Kirjatun tiedon hyödyntäminen?

23 ESAS, mitä kuuluu keuhkoklinikalla? Uusi projekti alkaen 3/2012 (tarkoitus loppua 12/2012), LtT Eeva- Maija Nieminen Aineisto: keuhkosairauksien vuodeosastolle päivystyksellisesti tulevat keuhkosyöpää sairastavat potilaat Menetelmät: 1. ESAS-arvio 24 tunnin sisällä saapumisesta 2. Kerätään potilasrekistereistä tiedot: 1. demografiset tiedto 2. keuhkosyövän sairaushistoria 3. hoitokontaktit tähän mennessä 3. Keuhkosyövän hoitoketjun rakentaminen tutkimustietojen pohjalta 4. Seuranta (?) Aineiston keruu kestänyt (osastolla jäänyt kaavakkeita jakamatta), projekti edelleen kesken

24 ESAS, HUS Syöpätautien klinikka Kysely lähetetään syöpäpotilaille kutsun mukana ja uusitaan vuodeosastojaksolle tultaessa, päiväsairaalassa lääkeinfuusioiden yht, pkl-vo:n yhteydessä ja sädehoitoosastolla eräiden potilasryhmien yht (mm keuhkosyöpäpotilaat Tulos kirjataan Mirandan hoitotaulukkoon

25 ESAS, HUS syöpäkl, jatkoa Oireiden intensiteetti < 5: kyselyyn otetaan kantaa seuraavan vo:n yht., vuodeosastolla kysely toistetaan viikon välein Oireiden intensiteetti > 5: informoidaan hoitavaa lääkäriä, vuodeosastolla kysely uusitaan kotiutumispäivänä Sietämätön oire > 8: oireeseen kannanotto < 24 tunnissa Tarvittaessa konsultoidaan palliatiivista yksikköä, tai Meilahden kipuklinikkaa tai psykososiaalista yksikköä

26 ESAS, käyttö TAYS:ssa tällä hetkellä Palliatiivisessa yksikössä päivittäin käytössä! Kaikki potilaat täyttävät, pyydetään erikseen avoimeen osuuteen vielä toiveita vastaanottokäynnille Syöpätautien pkl:lla oirepotilaat täyttävät Vuodeosastoilla käyttö vähäistä, konsultoivat palliatiivista yksikköä Yrittävät saada hoitotaulukkoon kirjaamisen mahdolliseksi (tällä hetkellä kuvaavaa kirjaamista) ( sh Anu Viitala, TAYS, palliatiivinen yksikkö)

Hyvän palliatiivisen hoitotyön toteutus potilaan oikeutena Saattohoito ja käypähoito suositus käytäntöön

Hyvän palliatiivisen hoitotyön toteutus potilaan oikeutena Saattohoito ja käypähoito suositus käytäntöön Hyvän palliatiivisen hoitotyön toteutus potilaan oikeutena Saattohoito ja käypähoito suositus käytäntöön 15.10.2014 Jaana Olsén Kipuhoitaja, palliatiivisen hoitotyön asiantuntija Kognitiivisen lyhytpsykoterapian

Lisätiedot

Saattohoito-opas JUHA HÄNNINEN. 13. uudistettu painos ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING RY

Saattohoito-opas JUHA HÄNNINEN. 13. uudistettu painos ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING RY -opas POTILAAN 2012... JA OMAISEN OPAS 13. uudistettu painos JUHA HÄNNINEN ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING RY Saattohoito POTILAAN JA OMAISEN OPAS 13. uudistettu painos 2012...

Lisätiedot

Rauhaniemen sairaalan ja Koukkuniemen vanhainkodin. saattohoitosuunnitelma

Rauhaniemen sairaalan ja Koukkuniemen vanhainkodin. saattohoitosuunnitelma 1 Tampereen kaupunki LAIJO 31.3.2011 38, LIITE Laitoshoito DNO TRE:2131 /06.02.00/2011 Koukkuniemen vanhainkoti (päivitetty 15.10.2012) Rauhaniemen sairaala Rauhaniemen sairaalan ja Koukkuniemen vanhainkodin

Lisätiedot

Saattohoito. Saattohoito ei tarjoa hyvää kuolemaa elävälle, vaan hyvää elämää kuolevalle. Käytännön tietoa potilaalle ja omaiselle

Saattohoito. Saattohoito ei tarjoa hyvää kuolemaa elävälle, vaan hyvää elämää kuolevalle. Käytännön tietoa potilaalle ja omaiselle Saattohoito Käytännön tietoa potilaalle ja omaiselle Saattohoito ei tarjoa hyvää kuolemaa elävälle, vaan hyvää elämää kuolevalle. Nokian terveyskeskuksen saattohoitotyöryhmä Sisällys Lukijalle...1 Mitä

Lisätiedot

Saattohoito-ohjeistus ja Suosituksia elämän loppuvaiheen päätösmenettelystä ja hoidosta

Saattohoito-ohjeistus ja Suosituksia elämän loppuvaiheen päätösmenettelystä ja hoidosta POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Saattohoito-ohjeistus ja Suosituksia elämän loppuvaiheen päätösmenettelystä ja hoidosta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hoitoeettinen työryhmä Saattohoito-ohjeistus

Lisätiedot

Syöpäpotilas ja kipu

Syöpäpotilas ja kipu Syöpäpotilas ja kipu Satakunnan keskussairaala Syöpätautien yksikkö / syöpätautien poliklinikka 5/2015 Sisällys LUKIJALLE... 3 MITÄ KIPU ON?... 4 TIESITKÖ, ETTÄ KIPU KOOSTUU ERI OSA-ALUEISTA... 4 Fyysinen

Lisätiedot

Kotiuttamisprosessi terveydenhoidossa

Kotiuttamisprosessi terveydenhoidossa T-86.5161 Special Course in Information Systems integration Kotiuttamisprosessi terveydenhoidossa Versio 1.1 Miia Huhtala Suvi Kouki Suvi Kuparinen Juho Ruuhijärvi 1 / 41 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...3

Lisätiedot

Neuropaattisen kivun hoito-opas

Neuropaattisen kivun hoito-opas NEUROPAATTISEN KIVUN HOITO-OPAS 3 Neuropaattisen kivun hoito-opas Kirjoittaja Maija Haanpää Dosentti, neurologi, kipukonsultti, kivunhoidon ja kuntoutuksen erityispätevyys HYKS, Neurokirurgian klinikka

Lisätiedot

Syöpäkivun. hoito-opas

Syöpäkivun. hoito-opas Syöpäkivun hoito-opas Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry 2007 Ulkoasu: Veikko Viljanen Paino: Suomen Graafiset Palvelut Oy Ltd 2007 SYÖPÄKIVUN HOITO-OPAS 3 PÄÄTOIMITTAJAT Eero Vuorinen, LL, Anestesiologian

Lisätiedot

Kehitysvammainen henkilö terveydenhuollon palvelupoluilla

Kehitysvammainen henkilö terveydenhuollon palvelupoluilla Kehitysvammainen henkilö terveydenhuollon palvelupoluilla Kustannusvaikuttavuuden arviointi Virpi Sillanpää 18.9.2014 Kehitysvammainen henkilö terveydenhuollon palvelupoluilla kustannusvaikuttavuuden arviointi

Lisätiedot

Omaisen saama tuki saattohoidossa

Omaisen saama tuki saattohoidossa ETTEI TARVII ELÄÄ MISSÄÄN PILVILINNOISSA Omaisen saama tuki saattohoidossa Tuija Hakala Marja Järvinen Tarja Lahtinen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu/ Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali-

Lisätiedot

NEUROMUSKULAARINEN ETENEVÄ HYPOVENTILAATIO JA SAATTOHOITO

NEUROMUSKULAARINEN ETENEVÄ HYPOVENTILAATIO JA SAATTOHOITO NEUROMUSKULAARINEN ETENEVÄ HYPOVENTILAATIO JA SAATTOHOITO Arno Vuori OYL, VSSHP Hengitystukiyksikkö 2013 - Ei sidonnaisuuksia - ALS sairautena Liikehermoja rappeuttava etenevä sairaus (G12.2) Kerralla

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo KIPUVASTAANOTTOTOIMINTA SUOMESSA VUONNA 2005

Anna-Maija Koivusalo KIPUVASTAANOTTOTOIMINTA SUOMESSA VUONNA 2005 Anna-Maija Koivusalo KIPUVASTAANOTTOTOIMINTA SUOMESSA VUONNA 2005 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tutkimuksen taustaa... 4 3. Tutkimuksen empiirinen toteutus... 5 3.1 Tutkimuksen kohderyhmä... 5

Lisätiedot

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon!

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon! / 1 Potilaan opas Jokainen meistä on joskus potilas. Tämä opas kertoo mahdollisuuksistasi vaikuttaa hoitosi turvallisuuteen koko hoitojaksosi ajan. Saat vinkkejä turvallisen hoidon takaamiseksi, tietoa

Lisätiedot

OPISKELIJAN KÄYTÄNNÖNHARJOITTELUN OHJAUKSEN KÄSIKIRJA

OPISKELIJAN KÄYTÄNNÖNHARJOITTELUN OHJAUKSEN KÄSIKIRJA OPISKELIJAN KÄYTÄNNÖNHARJOITTELUN OHJAUKSEN KÄSIKIRJA LÄNSI-POHJAN KESKUSSAIRAALA Päivitetty 16.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 I KÄYTÄNNÖN HARJOITTELUN OHJAUSPROSESSIN KUVAUS... 5 1. SOPIMUS OPISKELIJOIDEN

Lisätiedot

RAI-tietojärjestelmän käyttöönotto ja pitkäaikaishoidon benchmarking RAI-raportti 1/2000 Aiheita 17/2001 Anja Noro, Harriet Finne-Soveri, Magnus Björkgren, Unto Häkkinen, Juha Laine, Pia Vähäkangas, Satu

Lisätiedot

Naisten kokemuksia kohdunkaulan solumuutosten vaikutuksesta elämään ja tuen tarpeesta hoitoprosessin eri vaiheissa

Naisten kokemuksia kohdunkaulan solumuutosten vaikutuksesta elämään ja tuen tarpeesta hoitoprosessin eri vaiheissa Naisten kokemuksia kohdunkaulan solumuutosten vaikutuksesta elämään ja tuen tarpeesta hoitoprosessin eri vaiheissa Hoitotyön koulutusohjelma, Sairaanhoitaja AMK Opinnäytetyö 30.5.2008 Olga Heiskanen Tuija

Lisätiedot

Vanhuuskuolema. Suomalaiset kuolevat yhä vanhempina

Vanhuuskuolema. Suomalaiset kuolevat yhä vanhempina Paneeli KONSENSUSLAUSUMA 2014 Konsensuslausuma 2014 JOHDANTO Konsensuskokoukset ovat avoimia ja julkisia tilaisuuksia, joissa lääketieteellisiä toimintatapoja arvioidaan tutkimusnäytön perusteella. Kokousten

Lisätiedot

Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä

Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä MIKKELIN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä VALOT hankkeen BIKVA -raportti Leena Herranen ja Maarit Väisänen 2011 S A V I L A H D E N K A T U 18 A 4 50100

Lisätiedot

FinCC-luokituskokonaisuuden käyttöopas

FinCC-luokituskokonaisuuden käyttöopas Liljamo Pia Kinnunen Ulla-Mari Ensio Anneli SHTaL 3.0, SHToL 3.0, SHTuL 1.0 LUOKITUS 2 2012 Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet Liljamo Pia, Kinnunen Ulla-Mari, Ensio Anneli SHTaL 3.0, SHToL 3.0,

Lisätiedot

Vuoden Menestyjät huomioitiin jälleen

Vuoden Menestyjät huomioitiin jälleen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift Puhelimet eivät toimi, mikä avuksi? LUE LISÄÄ SIVULTA»3 Vuoden Menestyjät huomioitiin jälleen

Lisätiedot

Palliatiivinen hoitoketju - Mitä ja miksi? Seinäjoki 21.11.2014 Juho Lehto Vs. palliatiivisen lääketieteen prof./vs. Ylilääkäri, TAYS/TY

Palliatiivinen hoitoketju - Mitä ja miksi? Seinäjoki 21.11.2014 Juho Lehto Vs. palliatiivisen lääketieteen prof./vs. Ylilääkäri, TAYS/TY Palliatiivinen hoitoketju - Mitä ja miksi? Seinäjoki 21.11.2014 Juho Lehto Vs. palliatiivisen lääketieteen prof./vs. Ylilääkäri, TAYS/TY Mitä on palliatiivinen hoito? Palliatiivinen hoito on pitkälle edenneestä

Lisätiedot

Palliatiivinen sedaatio viimeinen keino kärsimyksen hoidossa

Palliatiivinen sedaatio viimeinen keino kärsimyksen hoidossa Katsaus Juha Hänninen Palliatiivinen sedaatio viimeinen keino kärsimyksen hoidossa Kuolevan potilaan hoidossa syntyy tilanteita, joissa oireita ei saada hallintaan tavanomaisin keinoin. Sedatointi on keino

Lisätiedot

Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla

Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla Kristian Wahlbeck, Sirkka-Liisa Kuitunen 19.12.2014 Suomen Mielenterveysseura 2014 1 1 Raportin tausta... 3 2 Depressio ja sen laadukas hoito... 3 2.1. Depression

Lisätiedot

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE Riikka Loikkanen Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS LAHDEN KOTISAIRAALATOIMINNASSA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS LAHDEN KOTISAIRAALATOIMINNASSA ASIAKASTYYTYVÄISYYS LAHDEN KOTISAIRAALATOIMINNASSA Anita Rotso - Laura Salli - Tarja Ylöstalo Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia ammattikorkeakoulu/ Lahden ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan laitos

Lisätiedot

HETKI ELÄMÄÄ. ENNEN KUOLEMAA - kuolevan hoito. Marjukka Peltonen Opinnäytetyö Kevät 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö

HETKI ELÄMÄÄ. ENNEN KUOLEMAA - kuolevan hoito. Marjukka Peltonen Opinnäytetyö Kevät 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö HETKI ELÄMÄÄ ENNEN KUOLEMAA - kuolevan hoito Marjukka Peltonen Opinnäytetyö Kevät 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/JÄRVENPÄÄN YKSIKKÖ

Lisätiedot

Toimintasuunnitelman laatiminen akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä

Toimintasuunnitelman laatiminen akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä Toimintasuunnitelman laatiminen akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä Päijät-Hämeen liitto Loppuraportti 3.2.2015 Tiivistelmä: Nykymallin haasteet

Lisätiedot

Terveys- ja sairauskäsitykset eri kulttuureissa - seminaari 22.11.2011, Joensuu

Terveys- ja sairauskäsitykset eri kulttuureissa - seminaari 22.11.2011, Joensuu MONIKKO Monikulttuurisen kasvatustyön, kotoutumisen ja opetuksen kehittäminen hanke Terveys- ja sairauskäsitykset eri kulttuureissa - seminaari 22.11.2011, Joensuu Sisältö Terveys- ja sairauskäsitykset

Lisätiedot

Joel Shalowizt: Healthcare trendsetting in the US Selviytymistä vai suorituskykyä seminaari 3.9.2012 Sivu 1

Joel Shalowizt: Healthcare trendsetting in the US Selviytymistä vai suorituskykyä seminaari 3.9.2012 Sivu 1 Shalowitz haluaa antaa kuulijoille kuvan siitä, mitä Yhdysvaltojen terveydenhuoltosysteemissä tapahtuu tällä hetkellä ja miten siellä ongelmia ratkotaan. Terveydenhuolto järjestetään Yhdysvalloissa hyvin

Lisätiedot