Siltaeurokoodien koulutus - Teräs-, liitto- ja puusillat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Siltaeurokoodien koulutus - Teräs-, liitto- ja puusillat 29-30.3.2009"

Transkriptio

1 Uuen Euroooi 5:n yleisesittely itt l Siltaeuroooien oulutus - Teräs-, liitto- ja puusillat Maru Kortesmaa Euroooi 5, Puuraenteet EN : Euroooi 5: Puuraenteien suunnittelu. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja raennusia osevat säännöt NA vahvistettu, saatavissa YM:n ja Euroooi Help esin sivuilta Stanarin äännös SFS-EN AC (115 ; eng.iel. 94 ) EN : Euroooi 5: Puuraenteien suunnittelu. Osa 1-: Yleistä. Raenteien palomitoitus NA vahvistettu, saatavissa YM:n ja Euroooi Help esin sivuilta Stanarin äännös SFS-EN AC (94 ; eng.iel. 81 ) EN 1995-: Euroooi 5: Puuraenteien suunnittelu. Osa : Sillat NA tehty, Tiehallinto laati, valmis Ei äännetty, äyttöön 010 (eng. iel. 55 ) Voimaan

2 EN-Euroooien muainen puuraenteien suunnittelu Suomessa lähtien EN 1990, EN ansalliset liitteet (=> RIL , RIL ) EN ja 1- + ansalliset liitteet (=> RIL , RIL ) Harmonisoitujen tuotestanarien muaiset tuotteet => ominaisuuet määritetty tt eurooppalaisten materiaali/testausstanarien t t i muaan ja laaunvalvonta tuotestanarin muaista. Ei CE-merintä velvollisuutta. Voiaan osoittaa ilmoitetun laitosen toistusella. sahatavara, liimapuu, LVL, paineyllästetty puu, pylväät vaneri, lastulevy, OSB, ovalevy, MDF-levy naulat, ruuvit, pultit, tappivaarnat seä naulaus-, naula- ja vaarnalevyt naulalevyristiot ETA-hyväsytyt tuotteet: esim. muotolevyiinnieet, I-paleja, puutaloja... Suomalainen tyyppihyväsyntä EN-Euroooien muaiseen mitoituseen tuotteille, joille ei ole tuotestanaria eiä ETAGia, uten tuulijäyisteenä äytettävät raennuslevyt ja puu-betoniliittolaatat. 3 Puuraenteien toteuttaminen Puuraenteien toteuttamiseen ei ole erillistä stanaria! EN :n luvussa 10 esitetään suppeat yleisvaatimuset työmaalle. Tuotteien hyväsyttäminen ja laaunvalvonta tuotestanarin tai ETA:n muaan. Ilmoitettu laitos toteaa (VTT tai Inspecta Sertiiointi). => Euroooimitoitus ja CE-merinnän eellyttämiä vaatimusia vastaavat tuotteet. Muuten puuraentamisessa ja työmaa- toteutusessa nouatetaan ansallisia ohjeita ja paiallisen raennusvalvonnan vaatimusia. Tuotejärjestelmille, j uten hirsi- ja puuelementtitaloille, voiaan myöntää ETA-hyväsyntöjä, joihin voi uulua myös erillisvaatimusia työmaaasennusen toteutusen ja laaunvalvontaan Tuotesertiiaatteihin tii tt ihi sisältyy usein äyttöehtoja => maholliset äyttöohteet, Euroooien soveltaminen ja ohjeita/vaatimusia työmaalle RIL Puuraenteien laaunvarmistus ("puuraenteien toteuttamisstanari" vaativille ohteille, esiuvana ENV ) 4

3 EN Puuraenteien suunnittelu - Yleiset säännöt ja raennusia osevat säännöt => RIL Koonaan uusi suunnitteluohje poieaa oleellisesti myös ENV 1995:stä (RIL ) 003) SISÄLLYS (RIL 05:ssä samat pääluvut) 1. YLEISTÄ (soveltamisala, viitestanarit, määritelmät). SUUNNITTELUPERUSTEET Vaatimuset, Murto- ja äyttörajatilat (uusia ohjeita mm. jäyyysiin) Kuormien aialuoat, äyttöluoat, materiaalien osavarmuusluvut 3. MATERIAALIOMINAISUUDET Aia- ja äyttöluoaertoimet ( mo ), virumaluvut ( e ) Materiaalien oovaiutusertoimet EN ei esitetä materiaaliominaisuusien arvoja! 5 4. SÄILYVYYS Viittauset puunsuojaustanarien vaatimusiin Liitinten ja liitososien orroosiosuojaus äyttöluoittain 5. RAKENTEIDEN MALLINTAMISPERUSTEET Raenteien mallintaminen ehäteorilla Ristioteorian soveltaminen ysinertaisille ristioille Toisen ertaluvun teorian soveltaminen tasoehille ja aarille 6. MURTORAJATILAT Poiileiausen mitoitus (veto, puristus, taivutus, leiaus, vääntö) Nurjahus ja iepahus Poiileiausen mitoitus yhistetyille jännitysille Vaihtuvaoruiset ja aarevat sauvat Loveuset Kuormanjaoerroin (poiittain yhistetyt raenteet) 6

4 7. KÄYTTÖRAJATILAMITOITUS Liitossiirtymät, taipuman ja värähtelyn rajoittaminen asunnoissa 8. MEKAANISET LIITOKSET Liitosvoimat, i t usean liittimen liitoset, t monileieiset i i liitoset t Puun syien suuntaa vasten ohtisuorat liitosvoimat Liitosalueen haleaminen syien suuntaisessa uormitusessa (=> n e ) Puioliitoset (ns. laajennettu puioliitosteoria): - Naula-, haas- ja ruuviliitoset (leiaus ja tartunta) - Pultti- ja tappivaarnaliitoset Vaarnalevyliitoset (yhessä vaarnalevystanarin anssa) Naulalevyliitoset l liit t (yhessä valmistajan ilmoittamien itt i arvojen anssa) 9. KOOTUT RAKENNEOSAT, LEVYKENTÄT JA JÄYKISTYS Liimatut ohutuuma- ja laattapalit Ristiot Seinien ja tasojen levyentät (levyjäyistys puulevyillä) Pilarien ja palien poiittaistuenta (nurjahus- ja iepahus) Paliston ja viereäisten ristioien poiittaisjäyistys VALMISTUS JA VALVONTA (vain vaatimuset lyhyesti) Materiaalit, liimaaminen, meaanisin liittimin tehtävät liitoset (toleranssit!) Tehasvalmistus, uljetus, asennus, valvonta Levyjäyistysten miniminaulaus/ruuvaus Naulalevyristiojen asennustoleranssit LIITTEET (Stanarissa opastavia, RIL 05:ssä nämä sisällytetty pääluuihin) A. Liitosten loheamismurto (Suomessa velvoittavana) B. Meaanisin liittimin ootut palit C. Yhistetyt puristussauvat D. Kirjallisuus (opastavien viitestanarien luettelo) 8

5 Euroooi 5:n sovellusohjeet Suomessa RIL (marrasuu 009) - Yleinen osa 1-1 (RIL , 71 s.) ja Palomitoitus osa 1- (RIL , 90 s.) - Suomen ansalliset valinnat (NA) sisällytetty - materiaalien lujuusarvotauluot, - uormat ja uormitusyhistelyt tavallisiin tapausiin - ysinertaistusia, harvoin tarvittavaa jätetty pois - iagrammeja ja tauluoituja estävyysiä - lisäohjeita soveltamiseen ( äsiirjatietoa ) -täyentäviä ohjeita: reiät, liimatano- ja ruuviliitoset Liitteenä: - Homeen ja lahontorjuntaohjeet - Vanhojen lujuusluoien vastaavuuet - Suositeltavat puutavaran mitat ja lujuusluoat - Mitoitusen uluaavioita - Paiauntaohtaiset lumiuormat - Tauluoituja liitosten mitoitusestävyysiä - Palomitoitusesimerejä 9 Euroooi 5 - Lyhennetty suunnitteluohje (n. 50 s.) (ilmainen p-versio) RIL liite B - B10 tasoinen - Suomessa sijaitsevien tavanomaisten puuraennusten, uten pientalojen suunnitteluun - EC5:ttä reippaasti ysinertaistettu, aina varmalle puolelle Sisältää varsinaisten mitoitusohjeien lisäsi: - puuraenteien uormitusyhistelyn ja tavanom. uormat - materiaalien lujuusarvotauluot - tyyppilattioien ysinertaistetun värähtelytarastelun - isopaine-, nurjahus- ja iepahusertoimien iagrammit - tauluoiut t naulaestävyyet t (leiaus ja tartunta) t t - palonestävyyen hiiltymämitoitusohjeet - mitoitusen uluaavioita 10

6 RIL Puuraenteien laaunvarmistus (erit. AA-luoan puuraenteet) Naulalevyraenteien suunnittelu - Euoooi 5 Sovellusohje 007, Inspecta Sertiiointi Oy RIL , 008 Naulalevyraenteien jäyistysen suunnittelu. Varausin äsiirjatietona (mitoitusaavoja taristettava): - RIL , 007 Puuraenteien jäyistysen ja haleilun hallinta - Liimapuu äsiirja, 003. Puuino. STEP 1 ja STEP irjat vanhentuneita (ytetty esistanariin) 11 KUORMIEN AIKALUOKAT Aialuoa Pysyvä Pitäaiainen Kuormituset Oma paino Pysyvästi raenteeseen iinnitetyt oneet, laitteet ja evyet väliseinät Maanpaine Varastoitu tavara, vesisäiliöuorma Kesipitä Lyhytaiainen Hetellinen Lumi Lattioien ja parveeien hyötyuorman pintauormat luoissa A - D Autotallien ja liiennöintialueien hyötyuormat (luoat F ja G) Kosteuen vaihtelun aiheuttamat uormituset Portaien hyötyuormat Hyötyuorman pisteuorma (Q ) Väliseinien ja aiteien vaaauormat Kunnossapito- tai henilöuorma atolla (luoa H) Ajoneuvouormat luoassa E Kuljetusvälineuormat Asennusuormat Tuuli Onnettomuusuorma 1

7 Taipuman rajoittaminen EC5:ssa taipuman ja värähtelyn KRT-rajoituset ovat suositusia (ei vaiuta turvallisuuteen tai terveyteen) NA:ssa puuraenteien taipumarajoituset annetaan KRT:n ominaisyhistelmälle: hetellinen w inst ja lopputilan oonaistaipuma. Taipumien ja raennusen vaaasiirtymien enimmäisarvot un taipumasta on haittaa. Uloeien taipuma jännevälin suhteen saa olla asinertainen. Raenne w inst 1) w net,in ) w in 3) Pääannattimet /400 /300 /00 Orret ja muut toisioannattimet - /00 /150 Raennusen vaaasiirtymä - H/300-1) Kosee pelästään lattioita ) Ei ose tuipisteien välillä aarevia tai taitteellisia raenteita/raenneosia 3) Kosee esiorotettuja seä tuipisteien välillä aarevia tai taitteellisia raenteita 13 Taipuman lasenta 1. Lasetaan hetelliset taipumat ullein eri uormalle: w inst,g, w inst,q1, w inst,q. Hetellinen oonaistaipuma (ei riipu äyttöluoasta!): w inst = w inst,g + w inst,q1 + ψ 0 0, w inst,q (hyöty, y, lumi: ψ 0 0, = 0,7) 3. Lopputilan oonaistaipuma: w in = w inst,g (1+ e )+ w inst,q1 (1+ψ,1 e )+ w inst,q (ψ 0, +ψ, e ) l => w in 1,8 w inst,g 1,16w inst,lumi + 0, 94w = max 1,8 winst,g + 1,4winst,hyöty + 0,86w + inst,hyöty inst,lumi 14

8 Virumaluu e Materiaali Stanarit Käyttöluoa Sahatavara, Pyöreä puu EN , EN Liimapuu EN ,60 0,80,00 LVL EN 14374, EN 1479 Vaneri, Kerto-Q lappeella EN 636, VTT 184/ , ,00 50,50 OSB-levy EN 300: OSB/,5 EN 300: OSB/3, OSB/4 1,50,5 Lastulevy EN 31-4 ja -5,5 3,00 EN 31-6 ja -7 1,50,5 Kova uitulevy EN 6-: : HB.LA, HB.HLA HLA,55 3,00 Puoliova uitulevy EN 6-3: MBH.LA, MBH.HLS 3,00 4,00 MDF-levy EN 6-5: MDF.LA, MDF.HLS,5 3,00 15 Lattioien värähtelymitoitus (ansallinen valinta) Sama menetelmä uin teräsnormiortissa Alin ominaistaajuus 1 > 9 Hz Kahteen suuntaan tuetulle laatalle voiaan äyttää tarempaa ominaistaajuuen aavaa: π = ( 4 EI ) EI ( ) b 1+ + m b b ( EI ) 1 1 N:n aiheuttama taipuma δ <. 0,5 mm poiittaisraenteien jäyyys huomioiaan taipumalasennassa => äytännössä eellyttää poiittaisjäyisteitä tai elluvaa betoniantta Ysinertaistetut ohjeet RIL :ssä Excel-mitoitusohjelma on Puuinon nettisivuille. 16

9 Materiaalien osavarmuusluvut γ M Sahatavara ja pyöreä puutavara yleensä Havusahatavara, jona lujuusluoa > C35 Liimapuu, LVL (Kerto) Puulevyt Liitoset t 1,4 1,5 1, 1,5 Naulalevyliitoset: - tartuntalujuus -levyn lujuus (teräs) 1,5 1,1 Onnettomuusyhistelmät 1,0 *) Liitosestävyyen mitoitusarvon lasennassa äytetään liittyvän puutuotteen osavarmuusluua γ M. Miäli liittimellä yhistetään ahta tai useampaa puutuotetta, joilla on eri osavarmuusluu, äytetään liitosestävyyelle näistä suurinta γ M :n arvoa. * ) 17 Kosteuen ja uorman eston vaiutuserroin mo R = mo R γ M Materiaali Kuorman aialuoa Pysyvä Käyttöluoa Pitäai- Kesi- Lyhyt- Hetel- ainen pitä aiainen linen Sahatavara, Pyöreä puutavara, Liimapuu, LVL, Vaneri Lastulevy EN ) ja -5, OSB/ 1), Kova uitulevy 1 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 3 0,50 0,55 0,65 0,70 0,90 1 0,30 0,45 0,65 0,85 1,10 0,0 0,30 0,45 0,60 0,80 18

10 Lujuusluoa Lujuus- ja jäyyysominaisuuet C14 T0 C18 T1 C4 T C30 T3 C35 1) C40 1) Ominaislujuuet (N/mm ) Taivutus m, Veto t,0, t,90, 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 Puristus c,0, c,90,,0,,5,7,8,9 Leiaus 1) v, 1,7,0,5 3,0 3,4 3,8 Jäyyysominaisuuet (N/mm ) E 0,mean Kimmomouuli E 0, E 90,mean Liuumouuli Tiheyet (g/m 3 ) Ominaistiheys Tiheyen esiarvo G mean ρ ρ mean ) Arvo errotaan lämmitetyissä sisätiloissa luvulla 0,67 ellei pinnoitteena ole vähintään -ertainen laaus puun uivumishaleiluvaaran vuosi Sama osee myös liimapuuta. 19 Lujuuen oovaiutuset t Sahatavaran taivutus ja veto: 0, orotuserroin h < 150 mm: 150 h = 1, 3 h Liimapuun taivutus ja veto: orotuserroin h < 600 mm: Kertopuun taivutus: orotus- ja pienennyserroin: h h 600 = h 0,1 300 = h 1,1 0,1 1, Kertopuun veto: 0,06 orotus- ja pienennyserroin: 3000 = 1,1 0

11 Liittimien ja liitososien orroosiosuojaus Liitin Käyttöluoa Naulat ja ruuvit, joien 4 mm Ei mitään Fe/Zn 1c Z75 Pultit, tappivaarnat, naulat ja ruuvit, joien > 4 mm Fe/Zn 5c Z350 Ei mitään Ei mitään Fe/Zn 5c Z350 Haaset Fe/Zn 1c Fe/Zn 1c Ruostumaton Z75 Z75 teräs Naulalevyt ja teräslevyt, joien pasuus on enintään 3 mm Fe/Zn 1c Z75 Fe/Zn 1c Z75 Teräslevyt, joien pasuus on välillä 3 mm 5 mm Ei mitään Fe/Zn 1c Z75 Ruostumaton teräs Fe/Zn 5c Z350 Teräslevyt, joien pasuus on yli 5 mm Ei mitään Ei mitään Fe/Zn 5c Z350 1 Erityisen syövyttäviin olosuhteisiin on syytä harita pasumpaa uumasinitystä tai ruostumatonta terästä, s. ohat 4.(c)-(g). 1 Tuipaineorotus (myös päätytuella) c,90, c, c,90, = c,90,e c, c,90 c,90 =1,5 havupuiselle sahatavaralle c,90 =1,5 havupuiselle liimapuulle c,90 =1,3 13 Kerto-Q:n syrjäpinnalle c,90 =1,4 Kerto-LVL:n lapepinnalle Tehollinen osetuspinnan pituus a 1 h b Jatuvalla tuella Epätasaisesti jaautunut uormitus ei vaiuta

12 c,90, e 3,00,75,50 a=0 a=5 a=10 a=15 5,5 a=0 a=5 a=30, ,75 1,50 1,5 1, l 3 Nurjahuserroin 4

13 Tuentatapa 1) Nurjahuspituuet Sauva on jäyästi iinnitetty toisesta ja nivelellisesti toisesta päästään (esim. jäyäantainen hallin pääyn "tuulipilari") Sauva on nivelöity molemmista päistään (normaali tapaus) Nurjahuspituus L c 0,85 L 1,0 L Sauva on poiittaistuettu nurjahusen suunnassa välein a 1,0 a Sauva on jäyästi iinnitetty toisesta päästään ja on vapaa toisesta päästään ("mastopilari"),5 L Kehäjala (α < 15 ): L c = h π I I R Kehäpali (α < 15 ): s I + h I S S R N N R S s h Tauluo ehien puristussauvojen nurjahuspituusille L c = s I I R S N N S R h s 5 Kiepahuserroin 6

14 Yhistettyjen jännitysten mitoitusehot Taivutus ja veto: t0 t0 t,0, m,y, m,z, t,0, m,y, mz m,z, + + m 1 + m + 1 t,0, m,y, Taivutus ja puristus: m,z, c,0, m,y, + + m c,0, m,y, Nurjahus ja taivutus: c,0, m,y, + + m c,y c,0, m,y, m,z, m,z, m,z, m,z, 1 1 t,0, c,0, c,0, c,0, + + m,y, m m m,y, m,y, m,y, m,y, m,z, + + m,z, m,z, m,z, m,z, Kiepahus ja nurjahus: m, c, + 1 crit m, c,z c,0, muissa jännitysyhistelmissä y ei äytetä iepahuserrointa, tarastetaan vain eriseen: c,z c,0, m, crit m, Vaihtuvaoruiset i t ja aarevat palit pulpettipalit, harjapalit, mahapalit, aaret, bumerangipalit Kaavat aarevuuen ja vinon sahausen vaiutusesta taivutusestävyyteen Taivutusmomentin aiheuttama poiittainen veto: aavat harjapalille, aarelle ja bumerangipalille poiittaista vetolujuutta pienennetään palin muoto- ja oovaiutusertoimilla leiausjännitys yhistetään mitoitusehtoon: τ t90 t,90, + v, is vol t,90, 1 8

15 Lovettu tui < 1 9 Palien reiät l v>h l Z>1,5h, l A>h/ h ro>0,35h a<0,4h h <0,15h uitenin>300 mm h ru >0,35h pyöreilläø<0,3h 1) t90 t,90, t = F = 0,5 b t,90, t,90 t,90 t90 t,90, { 1; ( 450 h) } 0,5, 90 min / t,90 F ( + h) 0,5 h = suoraaieauoille 0,35 + 0,5 h pyöreille rei' ille M 4 h h h V h h 3 t,90, = + 0, 008 r 30

16 Liitoset EN-Eurocoe 5:n muaiseen mitoituseen hyväsytyt liittimet! Tuotestanarin vaatimuset täyttäviä (=> CE-merintä), teninen hyväsyntä ETA, VTT:n lausunto/sertiiaatti Eurocoe 5:n tarennetun puioliitosteorian aavat on ysinertaistettu i t tt RIL :ään 009 RIL :ssä lisäsi tavanomaisille liitosille valmiisi lasettuja tauluoituja liitosestävyysiä (naulat, ruuvit, pultit) Vain testattuja proiloituja nauloja, joilla ax > 6 N/mm, saa äyttää tartuntauormitettuna pysyville uormille (vrt. alaatot) Pultti- ja tappivaarnaliitoset mitoitetaan teholliselle liitinten luumäärälle => liitosalueen haleaminen tai leiautumien liitinrivien ohalta Veetyissä sauvanpääliitosissa taristetaan lisäsi loheamismurto Maholliset liitosmitoitusen lisäohjeet CE-merinnän viiteoumentissa (esim. Kertopuulla VTT:n sertiiaatissa) 31 EC5:n laajennettu puioliitosteoria F h,1,t1 h,,t + h,1, t1 t t 3 t t F + β + β β β 1 1+ β t1 t1 t1 t1 4 = min h,1, t1 4 β ( + β ) M y,r ax, R 1,05 β (1 + β ) + β + + β h1 h,1, t1 4 h,1, t 4 β (1 + β ) M y,r Fax,R 1,05 β (1 + β ) + β + 1+ β h,1, t 4 β Fax,R 1,15 M y, R h1 h,1, + 1+ β 4 F v, R ax,r (a) (b) (c) () (e) () () 3

17 RIL : Puioliittimen leiausestävyys ρ + 0,3 ( t 1 8 ) ρ = t = Naulat ja ruuvit ,3 ( t 1 ) R mo = t ρ R γ e γ M esiporaamattomana R = 10 1,7 e t = min t [N] esiporattuna R 18 = 130 1,8 [N] 1 1 /(8 ), un t1 > t /(1 ), un t > 1 /(8 ) /(1) 1,5 neliulmaisille nauloille t 11pyöreille 1,1pyöreille nauloille M y muille nauloille,6 160 Pultit, tappivaarnat, ansiruuvit R 3 M y 0,4 h tu 1+ = min h t M y h u t u t = min t = min( h 1 h h,1, h,, h h1 h,1, ; h h,, ; h,s, ) 33 Loheamismurto Läpiloheaminen Palaloheaminen 34

18 Ripustusliitoset he F90, = 14 b > F v,e,i he 1 h 35 Liimatut t ohutuuma- ja laattapalit lit - tarastettavat jännityset - paarteen nurjahus - laipan toimiva i leveys (lommahus - uuman lommahus tai leiausmuoonmuutos) - sauman leiausjännityset 36

19 Nurjahus- ja iepahustuenta t C cos m N a Pienennyserroin tuentavoimaan poiittaisen nurjahusen ja iepahusen äyttöasteien summan muaan: = crit m, m, + c,z c, c,0, 1 F N N 50 = N 80 = ( 1 crit ) h sahatavaralle liimapuulle jalvl:lle M 37 Yläpohjan jäyistysuorma q = n N 50 1 = min 15 hetellinen vaaataipuma MRT:n uormilla < L/500 (tuuli muana) 38

20 Mitoitusen uluaavioita 39 40

21 EN : 1 Raenteien palomitoitus Paljon uusia etaljitason ohjeita: eritt. palosuojatut raenteet, osastoivuuen osoittaminen ja liitosten palonestävyys Kantavuus lasetaan tehollisen poiileiausen menetelmällä onnettomuustilanteen uormitusyhistelmällä ilman varmuus- ja aialuoaertoimia 0ratiilin 0,-ratiilin lujuusilla (lasetaan ertoimilla ominaisarvoista) oista) Erilaisia hiiltymisnopeusia: - eri materiaalit, eri tiheysille, eri pasuusille - eri arvot yheltä ja useammalta sivulta palolle alttiille tapausille - pienennetty hiiltymisnopeus palosuojausen alla - iihytetty hiiltymisnopeus palosuojausen murruttua 41 Palosuojausen lasentaohjeet puulevyille, ipsilevyille ja ivivillalle Seinien ja välipohjien antavuuen (< R60) lasentamenetelmät eristetyillä ja eristämättömillä onteloilla. Puulevyt, ipsilevyt, päälleäiset levyt, ivivillaeriste, poiittaistuenta, villojen putoaminen Osastoivuuen lasentaohje seinille ja välipohjille (eristävyys & tiiviys <EI60). Kipsilevyt, puulevyt, paneloinnit, ivi- tai lasivillaeriste. 4

22 EN 1995-: Sillat Sisältää vain poieamat yleisestä osasta EN Omat materiaaliosavarmuusluvut (suosituset poieaa yleisen osan suositusista), s sta), väsytysuormatarasteluille aste u e omat γ M -luvut ut Lisäohjeita säilyvyyteen Lanuannen raennemallitus,,poiittainen esijännittäminen ja mitoitus Puu-betoniliittolaatan analysointi- ja mitoitusohjeita Kitaertoimia (äytetään esijännitetyillä laatoilla) Siltojen sallitut taipumat Ei saa äyttää naulalevyjä, haasia eiä tartuntauormitettuja nauloja Opastavana liitteenä puuraenteien ja liitosten mitoitus väsytysuormille Opastavana liitteenä ävelysiltojen värähtelymitoitusohjeet 43

Naulalevylausunto Kartro PTN naulalevylle

Naulalevylausunto Kartro PTN naulalevylle LAUSUNTO NRO VTT-S-04256-14 1 (6) Tilaaja Tilaus Yhteyshenilö ITW Construction Products Oy Jarmo Kytömäi Timmermalmintie 19A 01680 Vantaa 18.9.2014 Jarmo Kytömäi VTT Expert Services Oy Ari Kevarinmäi PL

Lisätiedot

NAULALIITOSTEN MITOITUS

NAULALIITOSTEN MITOITUS NAULALIITOSTEN MITOITUS Sisällysluettelo 1 Yleistä... Esiporaus... 3 Materiaalit... 4 Kuormitustapa...3 5 Leiausrasitettu naula...4 5.1 Puutavara-puutavara -liitos...4 5. Kerto-Kerto -liitos...5 5.3 Kerto-Puutavara

Lisätiedot

Naulalevylausunto LL13 Combi naulalevylle

Naulalevylausunto LL13 Combi naulalevylle LAUSUNTO NRO VTT-S-0361-1 1 (5) Tilaaja Tilaus Yhteyshenilö Lahti Levy Oy Asonatu 11 15100 Lahti 7.4.01 Simo Jouainen VTT Expert Services Oy Ari Kevarinmäi PL 1001, 0044 VTT Puh. 00 7 5566, ax. 00 7 7003

Lisätiedot

Naulalevylausunto LL13 naulalevylle

Naulalevylausunto LL13 naulalevylle LAUSUNTO NRO VTT-S-3259-12 1 (4) Tilaaja Tilaus Yhteyshenilö Lahti Levy Oy Asonatu 11 151 Lahti 27.4.212 Simo Jouainen VTT Expert Services Oy Ari Kevarinmäi PL 11, 244 VTT Puh. 2 722 5566, Fax. 2 722 73

Lisätiedot

HalliPES 1.0 OSA 14: VOIMALIITOKSET

HalliPES 1.0 OSA 14: VOIMALIITOKSET HalliPES 1.0 OSA 14: VOIMALIITOKSET 28.4.2015 1.0 JOHDANTO Tässä osassa esitetään primäärirungon voimaliitosia ja niien mitoitusohjeita. Voimaliitoset mitoitetaan tapausohtaisesti määräävän uormitusyhistelmän

Lisätiedot

RuuviliitoSTEN. Sisällysluettelo

RuuviliitoSTEN. Sisällysluettelo RuuviliitoSTEN MITOITUS Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1.1 Kansiruuvit... 1. Itseporautuvat ruuvit... Esiporaus... 3 Materiaalit... 3 4 Kuormitustapa... 4 5 Leiausrasitettu ruuvi... 4 5.1 Itseporautuvat

Lisätiedot

Puurakenteet. Tomi Toratti

Puurakenteet. Tomi Toratti 1 Puurakenteet Tomi Toratti 25.9.2014 2 SFS 5978 Puurakenteiden toteuttaminen. Rakennuksien kantavia rakenneosia koskevat vaatimukset 2012 Toteutusasiakirjat Toteutusluokat TL1, TL2 ja TL3 Toleranssiluokat

Lisätiedot

Naulalevylausunto LL13 naulalevylle

Naulalevylausunto LL13 naulalevylle LAUSUNTO NRO VTT-S-02366-17 1 (5) Tilaaja Tilaus Yhteyshenilö Riste Oy Asonatu 11 15110 Lahti 15.3.2017 Kimmo Köntti VTT Expert Services Oy Ari Kevarinmäi PL 1001, 02044 VTT Puh. 020 722 5566 ari.evarinmai@vtt.fi

Lisätiedot

Naulalevylausunto LL10 naulalevylle

Naulalevylausunto LL10 naulalevylle LAUSUNTO NRO VTT S 09771 08 1 (1) Tilaaja Tilaus Yhteyshenilö Lahti Levy Oy Asonatu 11 FI 15100 Lahti 3.9.2008 Simo Jouainen Ari Kevarinmäi VTT Asiantuntijapalvelut PL 1000 02044 VTT Puh. 020 722 5566,

Lisätiedot

Naulalevylausunto LL13 naulalevylle

Naulalevylausunto LL13 naulalevylle LAUSUNTO NRO VTT S 07136 07 1 (4) Tilaaja Tilaus Yhteyshenilö Lahti Levy Oy Asonatu 11 FI 15100 Lahti 7.5.2007 Simo Jouainen Ari Kevarinmäi VTT, Raennejärjestelmät PL 1000 02044 VTT Puh. 020 722 5566,

Lisätiedot

Naulalevylausunto LL10 naulalevylle

Naulalevylausunto LL10 naulalevylle 1 (4) Tilaaja Tilaus Yhteyshenilö Riste Oy Kimmo Köntti Teollisuustie 7 1554 Villähde Kimmo Köntti, 5.11.218. Tilausvahvistus nro O-2679-18. Eurofins Expert Services Oy Ari Kevarinmäi Kemistintie 3, Espoo

Lisätiedot

T512905 Puurakenteet 1 5 op

T512905 Puurakenteet 1 5 op T512905 Puurakenteet 1 5 op Kantavat puurakenteet Rajatilamitoituksen periaatteet Murtorajatila Materiaalin osavarmuusluku M Kuorman keston ja kosteusvaikutuksen huomioiva lujuuden ja jäykkyyden muunnoskerroin

Lisätiedot

Naulalevylausunto LL10 naulalevylle

Naulalevylausunto LL10 naulalevylle LAUSUNTO NRO VTT-S-08165-13 1 (4) Tilaaja Tilaus Yhteyshenilö Tehtävä Yleistä Lahti Levy Oy Asonatu 11 15100 Lahti 21.11.2013 Simo Jouainen VTT Expert Services Ltd Ari Kevarinmäi PL 1001, 02044 VTT Puh.

Lisätiedot

REIKIEN JA LOVIEN MITOITUS

REIKIEN JA LOVIEN MITOITUS REIKIEN JA LOVIEN ITOITUS REIKIEN JA LOVIEN ITOITUS Leiauslujuuen ja poiittaisen etolujuuen ansiosta Kertotuotteisiin on mahollista tehä reiiä. Erityisesti ristiiiluraenteinen soeltuu ohteisiin, joissa

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 28.8.2012. Kerto-S ja Kerto-Q Rakenteellinen LVL

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 28.8.2012. Kerto-S ja Kerto-Q Rakenteellinen LVL SERTIFIKAATTI VTT-C-184-03 Myönnetty 28.8.2012 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA Kerto-S ja Kerto-Q Raenteellinen LVL Metsäliitto Osuusunta Metsä Wood PL 24 08101 LOHJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY Kerto-S

Lisätiedot

Välipohjan kestävyys. CrossLam Kuhmo CLT. Esimerkki Kuormitus. 2.0 Poikkileikkaus

Välipohjan kestävyys. CrossLam Kuhmo CLT. Esimerkki Kuormitus. 2.0 Poikkileikkaus simeri Välipohjan estävyys.0 Kuormitus Asuinraennusen välipohjan ominaisuormat on esitetty alla olevassa uvassa. Seuraamusluoa on CC K FI,0 (ei esitetä laselmassa. Tässä laselmassa tarastetaan vain ysi

Lisätiedot

RIL Puurakenteiden suunnitteluohje. Eurokoodi EN Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry

RIL Puurakenteiden suunnitteluohje. Eurokoodi EN Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry RIL 205-1-2017 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Puurakenteiden suunnitteluohje Eurokoodi EN 1995-1-1 2 RIL 205-1-2017 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi/kirjakauppa

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN. EN 1995-1-1 EUROKOODI 5: PUURAKENTEIDEN SUUNNITTELU Osa 1-1:Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN. EN 1995-1-1 EUROKOODI 5: PUURAKENTEIDEN SUUNNITTELU Osa 1-1:Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt 1 LIITE 16 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN EN 1995-1-1 EUROKOODI 5: PUURAKENTEIDEN SUUNNITTELU Osa 1-1:Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt Esipuhe Tätä kansallista liitettä käytetään yhdessä

Lisätiedot

Jäykistävän seinän kestävyys

Jäykistävän seinän kestävyys Esimeri Jäyistävän seinän estävyys 1.0 Kuormitus Jäyistävän seinän ominaisuormat on esitetty alla olevassa uvassa. Laselman ysinertaistamisesi tarastellaan seinästä vain iuna-auon vasemman puoleista osaa,

Lisätiedot

Esimerkkilaskelma. Mastopilarin perustusliitos liimaruuveilla

Esimerkkilaskelma. Mastopilarin perustusliitos liimaruuveilla Esimerkkilaskelma Mastopilarin perustusliitos liimaruuveilla.08.014 3.9.014 Sisällysluettelo 1 LÄHTÖTIEDOT... - 3 - KUORMAT... - 3-3 MATERIAALI... - 4-4 MITOITUS... - 4-4.1 ULOSVETOKESTÄVYYS (VTT-S-07607-1)...

Lisätiedot

Kantavat puurakenteet Liimapuuhallin kehän mitoitus EC5 mukaan Laskuesimerkki Harjapalkin palomitoitus

Kantavat puurakenteet Liimapuuhallin kehän mitoitus EC5 mukaan Laskuesimerkki Harjapalkin palomitoitus T53003 Puuraenteet Kantavat puuraenteet Liimapuuhallin ehän mitoitus EC5 muaan Lasuesimeri Harjapalin palomitoitus T53003 Puuraenteet Liimapuuhalli palomitoitus Harjapalin mitoitus: Erityisohjeita palomitoitusessa:

Lisätiedot

ESIMERKKI 2: Kehän mastopilari

ESIMERKKI 2: Kehän mastopilari ESIMERKKI : Kehän mastopilari Perustietoja: - Hallin 1 pääpilarit MP101 ovat liimapuurakenteisia mastopilareita. - Mastopilarit ovat tuettuja heikomman suunnan nurjahusta vastaan ulkoseinäelementeillä.

Lisätiedot

Esimerkkilaskelma. 3-nivelkehän nurkkaliitos pulteilla

Esimerkkilaskelma. 3-nivelkehän nurkkaliitos pulteilla Esimerilaselma 3-nivelehän nuraliitos pulteilla 7.08.014 3.9.014 Sisällsluettelo 1 LÄHTÖTIEDOT... - 3 - KUORMAT... - 3-3 MATERIAALI... - 4-4 MITOITUS MURTORAJATILASSA... - 5-4.1 PULTIN LEIKKAUSJÄNNITYS...

Lisätiedot

Naulalevylausunto LL13 Combi naulalevylle

Naulalevylausunto LL13 Combi naulalevylle LAUSUNTO NRO VTT S 00003 08 1 (5) Tilaaja Tilaus Yhteyshenilö Lahti Levy Oy Asonatu 11 15100 Lahti 4.10.007 Simo Jouainen Ari Kevarinmäi VTT Asiantuntijapalvelut PL 1000 0044 VTT Puh. 00 7 5566, Fax. 00

Lisätiedot

T Puurakenteet 2. Kantavat puurakenteet Liimapuuhallin kehän mitoitus EC5 mukaan Harjapalkin mitoitus

T Puurakenteet 2. Kantavat puurakenteet Liimapuuhallin kehän mitoitus EC5 mukaan Harjapalkin mitoitus T500 Puuraenteet Kantavat puuraenteet n eän mitoitus EC5 muaan Harjapain mitoitus T500 Puuraenteet Lasuesimeri: n jäyäantaisen eän arjapain ja piarin mitoitus, pain ja piarin iitos ei ota momenttia Tämän

Lisätiedot

PIENTALON SUUNNITTELU JA KUSTANNUSVERTAILU

PIENTALON SUUNNITTELU JA KUSTANNUSVERTAILU PIENTALON SUUNNITTELU JA KUSTANNUSVERTAILU Timo Ollila 011 Oulun seuun ammattioreaoulu PIENTALON SUUNNITTELU JA KUSTANNUSVERTAILU Timo Ollila Opinnäytetyö 14.4.011 Raennusteniian oulutusohjelma Oulun seuun

Lisätiedot

ESIMERKKI 3: Nurkkapilari

ESIMERKKI 3: Nurkkapilari ESIMERKKI 3: Nurkkapilari Perustietoja: - Hallin 1 nurkkapilarit MP10 ovat liimapuurakenteisia mastopilareita. 3 Halli 1 6000 - Mastopilarit on tuettu heikomman suunnan nurjahusta vastaan ulkoseinäelementeillä.

Lisätiedot

REIKIEN JA LOVIEN MITOITUS

REIKIEN JA LOVIEN MITOITUS REIKIEN J LOVIEN ITOITUS Leiauslujuuen ja poiittaisen vetolujuuen ansiosta Kerto -tuotteisiin on maollista teä reiiä. Reiät voivat olla joo pyöreitä tai suoraulmaisia. Erityisesti ristiviiluraenteinen

Lisätiedot

Palosuojatut liitokset. Puurakenteiden palosuojatut liitokset

Palosuojatut liitokset. Puurakenteiden palosuojatut liitokset Palosuojatut liitokset Puurakenteiden palosuojatut liitokset 02.06.2014 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ...- 3-2 LIITOKSET, JOISSA SIVUKAPPALEET PUUTA...- 3-2.1 YKSINKERTAISET SÄÄNNÖT...- 3-2.1.1 LIITTIMIEN

Lisätiedot

Kuva 1. LL13 Haponkestävä naulalevyn rakenne.

Kuva 1. LL13 Haponkestävä naulalevyn rakenne. LAUSUNTO NRO VTT-S-04187-14 1 (4) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö Lahti Levy Oy Askonkatu 11 FI-15100 Lahti 15.9.2014 Kimmo Köntti VTT Expert Services Oy Ari Kevarinmäki PL 1001, 02044 VTT Puh. 020 722 5566,

Lisätiedot

Esimerkkilaskelma. Liimapuuristikon liitos murtorajatilassa ja palotilanteessa R60 (täysin suojattu liitos)

Esimerkkilaskelma. Liimapuuristikon liitos murtorajatilassa ja palotilanteessa R60 (täysin suojattu liitos) Esimerilaselma Liimapuuristion liitos murtorajatilassa ja palotilanteessa R60 (täysin suojattu liitos) 8.5.014 3.9.014 MRT mitoitus Sisällysluettelo 1 LÄHTÖTIEDOT... - 3 - KUORMAT... - 3-3 MATERIAALI...

Lisätiedot

Ovi. Ovi TP101. Perustietoja: - Hallin 1 päätyseinän tuulipilarit TP101 ovat liimapuurakenteisia. Halli 1

Ovi. Ovi TP101. Perustietoja: - Hallin 1 päätyseinän tuulipilarit TP101 ovat liimapuurakenteisia. Halli 1 Esimerkki 4: Tuulipilari Perustietoja: - Hallin 1 päätyseinän tuulipilarit TP101 ovat liimapuurakenteisia. - Tuulipilarin yläpää on nivelellisesti ja alapää jäykästi tuettu. Halli 1 6000 TP101 4 4 - Tuulipilaria

Lisätiedot

Esimerkkilaskelma. Palkin vahvistettu reikä

Esimerkkilaskelma. Palkin vahvistettu reikä Esimerkkilaskelma Palkin vahvistettu reikä 3.08.01 3.9.01 Sisällsluettelo 1 LÄHTÖTIEDOT... - 3 - REIÄN MITOITUSOHJEITA... - 3-3 VOIMASUUREET JA REIÄN TIEDOT... - - MATERIAALI... - - 5 MITOITUS... - 5-5.1

Lisätiedot

Rakennusmääräysten ja ohjeiden kehittyminen Tomi Toratti

Rakennusmääräysten ja ohjeiden kehittyminen Tomi Toratti 1 Rakennusmääräysten ja ohjeiden kehittyminen Tomi Toratti 19.11.2015 2 Sisältö Vuosi 2016 Palomääräykset - YM asetusluonnos rakennusten paloturvallisuudesta Jatkuva sortuma - YM asetus rakenteiden onnettomuuskuormia

Lisätiedot

NR-rakenteet ja standardisointi 2018

NR-rakenteet ja standardisointi 2018 1 NR-rakenteet ja standardisointi 2018 Tomi Toratti 25.9.2014 CE-merkintä Mikä on? CE-merkinnällä valmistaja osoittaa ja vakuuttaa, että tuotteen keskeiset ominaisuudet on selvitetty harmonisoidun tuotestandardin

Lisätiedot

BLY. Paalulaattojen suunnittelu kuitubetonista. Petri Manninen 24.1.2011

BLY. Paalulaattojen suunnittelu kuitubetonista. Petri Manninen 24.1.2011 BLY Paalulaattojen suunnittelu uitubetonista Petri Manninen BY 56 Paalulaatta - Yleistä Käytetään tyypillisesti peheillä, noraali- tai lievästi ylionsolidoituneilla savioilla ja uilla peheiöillä Mitoitustietojen

Lisätiedot

PUUKERROSTALO. - Stabiliteetti - - NR-ristikkoyläpohjan jäykistys. Tero Lahtela

PUUKERROSTALO. - Stabiliteetti - - NR-ristikkoyläpohjan jäykistys. Tero Lahtela PUUKERROSTALO - Stabiliteetti - - NR-ristikkoyläpohjan jäykistys Tero Lahtela NR-RISTIKOT NR-RISTIKOT NR-RISTIKOT YLÄPAARTEEN SIVUTTAISTUENTA UUMASAUVAN SIVUTTAISTUENTA Uumasauvan tuki YLÄPAARTEEN SIVUTTAISTUENTA

Lisätiedot

Tämän kohteen naulalevyrakennesuunnitelmat on tarkistettava päärakennesuunnittelijalla ennen valmistusta.

Tämän kohteen naulalevyrakennesuunnitelmat on tarkistettava päärakennesuunnittelijalla ennen valmistusta. () PYYDETÄÄN PALAUTTAMAAN Vastaanottaja: Timo Surakka / Urpo Manninen Tämän kohteen naulalevyrakennesuunnitelmat on tarkistettava päärakennesuunnittelijalla ennen valmistusta. Kohde: Rakennelaskelma nrot:

Lisätiedot

Puurakenteiden suunnittelu Lyhennetty suunnitteluohje

Puurakenteiden suunnittelu Lyhennetty suunnitteluohje Puurakenteiden suunnittelu Lyhennetty suunnitteluohje Kolmas painos Eurokoodi 5 Lähde: RIL 205-1-2009 liite B Puurakenteiden suunnitteluohje - Lyhennetty suunnitteluohje Puurakenteiden suunnittelu Lyhennetty

Lisätiedot

RUDUS OY ELEMENTO - PORRASELEMENTIT

RUDUS OY ELEMENTO - PORRASELEMENTIT RUDUS OY Sivu 1/15 RUDUS OY ELEMENTO - PORRASELEMENTIT SUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT 1. Suunnittelun perusteet SFS-EN 1990 Eurocode: Rakenteiden suunnitteluperusteet, 2010 NA SFS-EN 1990-YM, Suomen kansallinen

Lisätiedot

ESIMERKKI 2: Asuinhuoneen välipohjapalkki

ESIMERKKI 2: Asuinhuoneen välipohjapalkki ESIMERKKI 2: Asuinhuoneen välipohjapalkki Perustietoja - Välipohjapalkki P102 tukeutuu ulkoseiniin sekä väliseiniin ja väliseinien aukkojen ylityspalkkeihin. - Palkiston päällä oleva vaneri liimataan palkkeihin

Lisätiedot

ESIMERKKI 3: Märkätilan välipohjapalkki

ESIMERKKI 3: Märkätilan välipohjapalkki ESIMERKKI 3: Märkätilan välipohjapalkki Perustietoja - Välipohjapalkki P103 tukeutuu ulkoseiniin sekä väliseiniin ja väliseinien aukkojen ylityspalkkeihin. - Välipohjan omapaino on huomattavasti suurempi

Lisätiedot

Kurssin suoritusvaatimukset

Kurssin suoritusvaatimukset Karelia AMK / LTR2016 Puurakenteet 1 Liima- ja kertopuu materiaalina Jäykistäminen levyillä; gyproc-suunnitteluohje Puurakenteiden suunnittelu SFS-EN 1995-1-1 Soveltuvin osin Lyhennetty suunnitteluohje

Lisätiedot

Markku Kortesmaa Rakenteiden mekaniikka, Vol. 40 No. 2, 2007, s. 40-47

Markku Kortesmaa Rakenteiden mekaniikka, Vol. 40 No. 2, 2007, s. 40-47 PUUN ORTOTROPIA VAURIOIDEN AIHEUTTAJANA Markku Kortesmaa Rakenteiden mekaniikka, Vol. 40 No. 2, 2007, s. 40-47 TIIVISTELMÄ Puu on ortotrooppinen materiaali, mikä on otettava huomioon rakennesuunnittelussa.

Lisätiedot

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood? 19.11.2015

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood? 19.11.2015 Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

Aukkopalkin kestävyys

Aukkopalkin kestävyys simeri 3 Auopain estävyys 1.0 Kuormitus Auopain ominaisuormat on esitetty aa oevassa uvassa. Tarasteaan paia ysiauoisena nivepäisenä paina. Seuraamusuoa on CC K FI 1,0 (ei esitetä asemassa). Tässä asemassa

Lisätiedot

ESIMERKKI 5: Päätyseinän palkki

ESIMERKKI 5: Päätyseinän palkki ESIMERKKI 5: Päätyseinän palkki Perustietoja: - Hallin 1 päätyseinän palkit PP101 ovat liimapuurakenteisia. - Palkki PP101 on jatkuva koko lappeen matkalla. 6000 - Palkin yläreuna on tuettu kiepahdusta

Lisätiedot

Varmennustestiraportti

Varmennustestiraportti Luottamuksellinen Varmennustestiraportti Naula- ja ruuviliitoksen kestävyys Testausraportti: Puikkoliitinpohja Pohjan tekijä: Ramboll Testaaja: Pohjois-Karjalan AMK Testattu versio: 1.0 (tiedostonimi 0211)

Lisätiedot

Ruuvipilarikenkä Kiinnityslevyyn hitsattava kiinnityskappale liimaruuveja varten

Ruuvipilarikenkä Kiinnityslevyyn hitsattava kiinnityskappale liimaruuveja varten 5/2000 Väli 2 Puupilarikengät Normien mukaan mitoitettu liitoskappale puun ja betonin väliin Ruuvipilarikenkä Kiinnityslevyyn hitsattava kiinnityskappale liimaruuveja varten www.peikko.com 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN LIITE 14 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1994-1-1 EUROKOODI 4: BETONI- TERÄSLIITTORAKENTEIDEN SUUNNITTELU. OSA 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt Esipuhe Tätä kansallista liitettä

Lisätiedot

SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pihlava TUULENSUOJALEVYT. -tyyppihyväksyntä VTT-11366-06. Kiinnitysohjeet ja levyjäykistysominaisuudet

SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pihlava TUULENSUOJALEVYT. -tyyppihyväksyntä VTT-11366-06. Kiinnitysohjeet ja levyjäykistysominaisuudet SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pilava TUULENSUOJALEVYT -tyyppiyväksyntä VTT-11366-06 Kiinnitysojeet ja levyjäykistysominaisuudet Runkoleijona Tuulileijona Päivitetty 4.5.2009 2 SISÄLLYS 1.0 ALKUSANAT...4

Lisätiedot

ESIMERKKI 6: Päätyseinän levyjäykistys

ESIMERKKI 6: Päätyseinän levyjäykistys ESIMERKKI 6: Päätyseinän levyjäykistys Perustietoja - Rakennuksen poikittaissuunnan jäykistys toteutetaan jäykistelinjojen 1, 2 ja 3 avulla molemmissa kerroksissa. - Ulkoseinissä jäykistävänä levytyksenä

Lisätiedot

Teräsosien CE merkintä

Teräsosien CE merkintä 1.0 SOVELTAMISALA Tässä teknisessä tiedotteessa käsitellään puurakenteiden liitoksissa käytettävien liitososien CE-merkintätarvetta. Erityisesti käsitellään ns. tilausteräsosia, jotka terästoimittaja valmistaa

Lisätiedot

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

T Puurakenteet 1 3 op

T Puurakenteet 1 3 op T5903 Puuraenteet 3 op Kantavat puuraenteet Rasitusuoot Veto Taivutus Kiepahus Leiaus Puristus Nurjahus Vääntö Yhistett rasituset T5903 Puuraenteet 3 op Kantavat puuraenteet Rasitusuoot Veto Vetojännits

Lisätiedot

K-KS vakuutussumma on kiinteä euromäärä

K-KS vakuutussumma on kiinteä euromäärä Kesinäinen Henivauutusyhtiö IIIELLA TEKNIIKALLA LAKUPERUTE H-TUTKINTOA ARTEN HENKIAKUUTU REKURIIIELLA TEKNIIKALLA OIMAAOLO 2 AIKALAKU JA AKUUTUIKÄ Tätä lasuperustetta sovelletaan..25 alaen myönnettäviin

Lisätiedot

LATTIA- JA KATTOPALKIT

LATTIA- JA KATTOPALKIT LATTIA- JA KATTOPALKIT LATTIA- JA KATTOPALKIT Kerto -palkit soveltuvat kantaviksi palkeiksi niin puurunkoisiin kuin kiviainesrunkoisiin rakennuksiin. Kerto-palkkeja käytetään mm. alapohja-, välipohja-,

Lisätiedot

Esimerkkilaskelma. Liimapuuristikon liitos murtorajatilassa ja palotilanteessa R60 (täysin suojattu liitos)

Esimerkkilaskelma. Liimapuuristikon liitos murtorajatilassa ja palotilanteessa R60 (täysin suojattu liitos) Esimerilaselma Liimapuuristion liitos murtorajatilassa ja palotilanteessa R60 (täsin suojattu liitos) 13.6.014 Sisällsluettelo 1 LÄHTÖTIEDOT...- 3 - KUORMAT...- 3-3 MATERIAALI...- 3-4 MITOITUS MURTORAJATILASSA...-

Lisätiedot

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu FMC 41874.126 12.10.2012 Sisällysluettelo: 2 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MATERIAALIT JA MITAT... 3 2.1 MATERIAALIT...

Lisätiedot

Palkkien mitoitus. Rak Rakenteiden suunnittelun ja mitoituksen perusteet Harjoitus 7,

Palkkien mitoitus. Rak Rakenteiden suunnittelun ja mitoituksen perusteet Harjoitus 7, Palkkien mitoitus 1. Mitoita alla oleva vapaasti tuettu vesikaton pääkannattaja, jonka jänneväli L = 10,0 m. Kehäväli on 6,0 m ja orsiväli L 1 =,0 m. Materiaalina on teräs S35JG3. Palkin kuormitus: kate

Lisätiedot

T Puurakenteet 5 op

T Puurakenteet 5 op T51905 Puuraenteet 5 op Kantavat puuraenteet Rasitusuoot Veto Taivutus Kiepahus Leiaus Puristus Nurjahus Vääntö Yhistett rasituset 1 Veto T51905 Puuraenteet 5 op Kantavat puuraenteet Rasitusuoot Vetojännits

Lisätiedot

T512903 Puurakenteet 1 3 op

T512903 Puurakenteet 1 3 op T512903 Puurakenteet 1 3 op Kantavat puurakenteet Puun rakenne ja laskentamallit Puutavaran lujuusominaisuudet Sahatavara Liimapuu Kertopuu 1 T512903 Puurakenteet 1 3 op Kantavat puurakenteet Puun rakenne

Lisätiedot

HalliPES 1.0 OSA 11: JÄYKISTYS

HalliPES 1.0 OSA 11: JÄYKISTYS 1.0 JOHDANTO Tässä osassa käsitellään yksittäisen kantavan rakenteen ja näistä koostuvan rakennekokonaisuuden nurjahdus-/ kiepahdustuentaa sekä primäärirungon kokonaisjäykistystä massiivipuurunkoisessa

Lisätiedot

Päivitykset RIL 205-1-2007 ohjeen 2. korjattuun painokseen

Päivitykset RIL 205-1-2007 ohjeen 2. korjattuun painokseen 1 (19) Päivitykset RIL 05-1-007 ohjeen. korjattuun painokseen Päivitetty ohje numeroidaan uudella vuositunnuksella: RIL 05-1-009 Lisätään S-kirjain niihin kuviin, jotka eivät ole Eurokoodi 5:stä. s. 4

Lisätiedot

Esimerkkilaskelma. NR-ristikon yläpaarteen tuenta

Esimerkkilaskelma. NR-ristikon yläpaarteen tuenta Esimerkkilaskelma NR-ristikon yläpaarteen tuenta 27.8.2014 Sisällysluettelo 1 LÄHTÖTIEDOT... - 3-2 RAKENTEEN TIEDOT... - 3-3 RAKENTEEN KUORMAT... - 4-4 LYHIN NURJAHDUSPITUUS... - 5-5 PISIN NURJAHDUSPITUUS...

Lisätiedot

TF00BO03 Puurakenteet 1 5 op

TF00BO03 Puurakenteet 1 5 op TF00BO03 Puuraenteet 1 5 op Kantavat puuraenteet Rasitusuoot Taivutus Kiepahus Leiaus Veto Puristus Nurjahus Vääntö Yhistett rasituset Puuraenteien urtuistavat esittelvieot Lähe: www.puuino.i Rasitusuoot

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN. SFS-EN 1995 EUROKOODI 5: PUURAKENTEIDEN SUUNNITTELU Osa 1-2: Yleistä. Rakenteiden palomitoitus

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN. SFS-EN 1995 EUROKOODI 5: PUURAKENTEIDEN SUUNNITTELU Osa 1-2: Yleistä. Rakenteiden palomitoitus 1 LIITE 17 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1995 EUROKOODI 5: PUURAKENTEIDEN SUUNNITTELU Osa 1-2: Yleistä. Rakenteiden palomitoitus Esipuhe Tätä kansallista liitettä käytetään yhdessä standardin SFS-EN

Lisätiedot

Naulalevylausunto LL13 Combi naulalevylle

Naulalevylausunto LL13 Combi naulalevylle LAUSUNTO NRO VTT-S-0368-17 1 (5) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö Ristek Oy Askonkatu 11 15110 Lahti 15.3.017 Kimmo Köntti VTT Expert Services Oy Ari Kevarinmäki PL 1001, 0044 VTT Puh. 00 7 5566 ari.kevarinmaki@vtt.fi

Lisätiedot

ESIMERKKI 7: NR-ristikkoyläpohjan jäykistys

ESIMERKKI 7: NR-ristikkoyläpohjan jäykistys ESIMERKKI 7: NR-ristikkoyläpohjan jäykistys Perustietoja - NR-ristikkoyläpohjan jäykistys toteutetaan jäykistelinjojen 1,2, 3, 4 ja 5 avulla. - Jäykistelinjat 2, 3 ja 4 toteutetaan vinolaudoilla, jotka

Lisätiedot

RAK-C3004 Rakentamisen tekniikat

RAK-C3004 Rakentamisen tekniikat RAK-C3004 Rakentamisen tekniikat Johdatus rakenteiden mitoitukseen joonas.jaaranen@aalto.fi Sisältö Esimerkkirakennus: puurakenteinen pienrakennus Kuormat Seinätolpan mitoitus Alapohjapalkin mitoitus Anturan

Lisätiedot

KAAVA 1:15(A3) KANNATINVÄLI: MAKS 900 mm. YLÄPAARTEN NURJAHDUSTUENTAVÄLI: MAKS 400 mm.

KAAVA 1:15(A3) KANNATINVÄLI: MAKS 900 mm. YLÄPAARTEN NURJAHDUSTUENTAVÄLI: MAKS 400 mm. NURJAHDUS- JA JÄYKISTYSTUENTOJEN LIITOKSISSA KÄYTETTÄVÄN NAULAN ENIMMÄISPAKSUUS: 3.00 MM KANNATINVÄLI: MAKS 900 mm. YLÄPAARTEN NURJAHDUSTUENTAVÄLI: MAKS 400 mm. 639 150 489 98 6 3582 395 3942 345 13 345

Lisätiedot

PALOMITOITUS - LEVYSUOJATTU RAKENNE - Tero Lahtela

PALOMITOITUS - LEVYSUOJATTU RAKENNE - Tero Lahtela PALOMITOITUS - LEVYSUOJATTU RAKENNE - Tero Lahtela MITOITUSMENETELMÄT PALOSUOJATUT PALKIT JA JA PILARI PILARI RIL RIL 205-2-2009 luku luku 3.4.3 3.4.3 SEINÄ- JA JA VÄLIPOHJARAKENTEET Ontelotila eristeen

Lisätiedot

MITOITUSTEHTÄVÄ: I Rakennemallin muodostaminen 1/16

MITOITUSTEHTÄVÄ: I Rakennemallin muodostaminen 1/16 1/16 MITOITUSTEHTÄVÄ: I Rakennemallin muodostaminen Mitoitettava hitsattu palkki on rakenneosa sellaisessa rakennuksessa, joka kuuluu seuraamusluokkaan CC. Palkki on katoksen pääkannattaja. Hyötykuorma

Lisätiedot

Puurakenteen palomitoitus

Puurakenteen palomitoitus 1.0 SOVELTAMISALA Tässä teknisessä tiedotteessa käsitellään puurakenteiden palomitoitusta. Tarkoituksena on esittää, miten puurakenteet käyttäytyvät palotilanteessa suojaamattomina ja suojattuina rakenteina.

Lisätiedot

NR-rakenteiden suunnitteluohjeiden status CE-merkityissä tuotteissa

NR-rakenteiden suunnitteluohjeiden status CE-merkityissä tuotteissa NR-rakenteiden suunnitteluohjeiden status CE-merkityissä tuotteissa NR-päivä, 16.1.2014 Messilä Ari Kevarinmäki VTT Expert Services Oy Click NR-suunnitteluohjeet to edit Master title Suomessa style PLY:n

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN. SFS-EN EUROKOODI 3: TERÄSRAKENTEIDEN SUUNNITTELU. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN. SFS-EN EUROKOODI 3: TERÄSRAKENTEIDEN SUUNNITTELU. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt LIITE 9 1 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1993-1-1 EUROKOODI 3: TERÄSRAKENTEIDEN SUUNNITTELU. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt Esipuhe Tätä kansallista liitettä käytetään yhdessä

Lisätiedot

KAAVA 1:15(A3) KANNATINVÄLI: MAKS 900 mm. YLÄPAARTEN NURJAHDUSTUENTAVÄLI: MAKS 400 mm.

KAAVA 1:15(A3) KANNATINVÄLI: MAKS 900 mm. YLÄPAARTEN NURJAHDUSTUENTAVÄLI: MAKS 400 mm. NURJAHDUS- JA JÄYKISTYSTUENTOJEN LIITOKSISSA KÄYTETTÄVÄN NAULAN ENIMMÄISPAKSUUS: 3.00 MM KANNATINVÄLI: MAKS 900 mm. YLÄPAARTEN NURJAHDUSTUENTAVÄLI: MAKS 400 mm. 356 1600 1600 356 18.43 343 2062 343 1719

Lisätiedot

LATTIAT - VÄRÄHTELYMITOITUS - Tero Lahtela

LATTIAT - VÄRÄHTELYMITOITUS - Tero Lahtela LATTIAT - VÄRÄHTELYMITOITUS - Tero Lahtela LATTIAN VÄRÄHTELY TYYPILLISET VÄRÄHTELYN AIHEUTTAJAT Kävely (yleisin), juokseminen, hyppiminen Pyykinpesukone Liikennetärinä VÄRÄHTELYN AISTIMINEN Kehon tuntemuksina

Lisätiedot

SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pihlava TUULENSUOJALEVYT. -tyyppihyväksyntä n:o 121/6221/2000. Laskenta- ja kiinnitysohjeet. Runkoleijona.

SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pihlava TUULENSUOJALEVYT. -tyyppihyväksyntä n:o 121/6221/2000. Laskenta- ja kiinnitysohjeet. Runkoleijona. SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pihlava TUULENSUOJLEVYT -tyyppihyväksyntä n:o 121/6221/2000 Laskenta- ja kiinnitysohjeet Runkoleijona Tuulileijona Vihreä tuulensuoja Rakennuksen jäykistäminen huokoisella kuitulevyllä

Lisätiedot

Esimerkkilaskelma. NR-ristikkoyläpohjan hiiltymämitoitus

Esimerkkilaskelma. NR-ristikkoyläpohjan hiiltymämitoitus Esimerkkilaskelma NR-ristikkoyläpohjan hiiltymämitoitus 13.6.014 Sisällysluettelo 1 LÄHTÖTIEDOT... - 3 - KUORMAT... - 3-3 MATERIAALI... - 4-4 YLEISTÄ MITOITUSMENETELMISTÄ... - 4-5 NR-YLÄPOHJAN TOIMINTA

Lisätiedot

EUROKOODI 5 -KOULUTUS

EUROKOODI 5 -KOULUTUS EUROKOODI 5 -KOULUTUS 29.-30.11.2007 Tuuli Oksanen VTT YLEISTÄ Palon vaiheet Lämpötila tms Ilmaisu Sammutus Aika Palokäyttäytyminen Palonkestävyys 12.12.2007 2 Palomääräykset Rakennusten paloturvallisuutta

Lisätiedot

ESIMERKKI 1: NR-ristikoiden kannatuspalkki

ESIMERKKI 1: NR-ristikoiden kannatuspalkki ESIMERKKI 1: NR-ristikoiden kannatuspalkki Perustietoja - NR-ristikot kannatetaan seinän päällä olevalla palkilla P101. - NR-ristikoihin tehdään tehtaalla lovi kannatuspalkkia P101 varten. 2 1 2 1 11400

Lisätiedot

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( ) Varasto, Ovipalkki 4 m. FarmiMalli Oy. Urpo Manninen 8.1.

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( ) Varasto, Ovipalkki 4 m. FarmiMalli Oy. Urpo Manninen 8.1. Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

Puurakenteiden suunnitteluohjeiden uudistukset

Puurakenteiden suunnitteluohjeiden uudistukset Puurakenteiden suunnitteluohjeiden uudistukset Ari Kevarinmäki, Tekniikan tohtori Erikoistutkija, VTT RIL Puurakenteiden toimikunnan sihteeri ari.kevarinmaki@vtt.fi Puurakenteiden suunnittelussa on käytössä

Lisätiedot

RUDUS BETONITUOTE OY ELEMENTO - PORRASELEMENTIT

RUDUS BETONITUOTE OY ELEMENTO - PORRASELEMENTIT RUDUS Sivu 1/17 RUDUS ELEMENTO - PORRASELEMENTIT SUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT 1. Suunnittelun perusteet SFS-EN 1990 Eurocode: Rakenteiden suunnitteluperusteet, 2010 NA SFS-EN 1990-YM, Suomen kansallinen liite

Lisätiedot

RIL263 KAIVANTO-OHJE TUETUN KAIVANNON MITOITUS PETRI TYYNELÄ/RAMBOLL FINLAND OY

RIL263 KAIVANTO-OHJE TUETUN KAIVANNON MITOITUS PETRI TYYNELÄ/RAMBOLL FINLAND OY RIL263 KAIVANTO-OHJE TUETUN KAIVANNON MITOITUS PETRI TYYNELÄ/RAMBOLL FINLAND OY YLEISTÄ Kaivanto mitoitetaan siten, että maapohja ja tukirakenne kestävät niille kaikissa eri työvaiheissa tulevat kuormitukset

Lisätiedot

Kerto-Tyyppihyväksynnät. Toukokuu 2001

Kerto-Tyyppihyväksynnät. Toukokuu 2001 Kerto-Tyyppihyväksynnät Toukokuu 2001 Kerto-S Tuoteseloste 1. Kerto-S, standardikertopuun kuvaus Kerto-S valmistetaan sorvatuista havupuuviiluista liimaamallla siten, että kaikkien viilujen syysuunta on

Lisätiedot

MAKSIMIKÄYTTÖASTE YLITTYI

MAKSIMIKÄYTTÖASTE YLITTYI Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

ELEMENTTIMENETELMÄN PERUSTEET SESSIO 12: Tasokehän palkkielementti, osa 2.

ELEMENTTIMENETELMÄN PERUSTEET SESSIO 12: Tasokehän palkkielementti, osa 2. / ELEMENTTIMENETELMÄN PERUSTEET SESSIO : Tasoehän palielementti, osa. NELJÄN VAPAUSASTEEN PALKKIELEMENTTI Kun ahden vapausasteen palielementin solmuihin lisätään loaalin -aselin suuntaiset siirtmämittauset,

Lisätiedot

TEKNINEN TIEDOTE SISÄLTÖ PALONKESTÄVÄ NR YLÄPOHJA

TEKNINEN TIEDOTE SISÄLTÖ PALONKESTÄVÄ NR YLÄPOHJA TEKNINEN TIEDOTE PALONKESTÄVÄ NR YLÄPOHJA 1.8.2016 SISÄLTÖ 1.0 YLEISTÄ...2 2.0 PALOSSA KANTAVA ALAPAARRE...3 2.1 Alapuolinen palo...3 2.2 Yläpuolinen palo...5 2.3 Alapaarteen stabiliteetti...5 3.0 PALORISTIKKO...7

Lisätiedot

CENTRIA tutkimus ja kehitys, Ylivieska Vierimaantie 7, 84100 Ylivieska

CENTRIA tutkimus ja kehitys, Ylivieska Vierimaantie 7, 84100 Ylivieska EUROKOODIKOULUTUS CENTRIA tutkimus ja kehitys, Ylivieska Vierimaantie 7, 84100 Ylivieska Aika: Ke 10.2.2010, klo 11.15-17 To 18.2.2010, klo 11.15-17 Ma 22.2.2010, klo 10-16 To 25.2.2010, klo10-15 Kohderyhmä:

Lisätiedot

Kerto-tuotteet ovat CE-merkittyjä standardin EN mukaisesti.

Kerto-tuotteet ovat CE-merkittyjä standardin EN mukaisesti. SERTIIKAATTI NRO 184/03 Myönnetty 24.3.2004 Päivitetty 17.5.2016 TUOTTEEN NIMI. VALMISTAJA Kerto-S ja Kerto-Q Raenteellinen LVL Metsäliitto Osuusunta Metsä Wood PL 24 08101 LOHJA TUOTEKUVAUS Kerto-S ja

Lisätiedot

Puurakenteiden suunnittelu Lyhennetty suunnitteluohje

Puurakenteiden suunnittelu Lyhennetty suunnitteluohje Puurakenteiden suunnittelu Lyhennetty suunnitteluohje Kolmas painos Eurokoodi 5 Lähde: RIL 205-1-2009 liite B Puurakenteiden suunnitteluohje - Lyhennetty suunnitteluohje Puurakenteiden suunnittelu Lyhennetty

Lisätiedot

ESIMERKKI 4: Välipohjan kehäpalkki

ESIMERKKI 4: Välipohjan kehäpalkki ESIMERKKI 4: Välipohjan kehäpalkki Perustietoja - Välipohjan kehäpalkki sijaitsee ensimmäisen kerroksen ulkoseinien päällä. - Välipohjan kehäpalkki välittää ylemmän kerroksen ulkoseinien kuormat alemmille

Lisätiedot

Puurakenteiden lyhennetty suunnitteluohje

Puurakenteiden lyhennetty suunnitteluohje Puurakenteiden lyhennetty suunnitteluohje Neljäs painos Eurokoodi 5 Lähde: RIL 205-1-2017 ja RIL 205-2-2009 Puurakenteiden lyhennetty suunnitteluohje Neljäs painos Eurokoodi 5 Lähde: RIL 205-1-2017 ja

Lisätiedot

WQ-palkkijärjestelmä

WQ-palkkijärjestelmä WQ-palkkijärjestelmä Sisällys 1. Toimintatapa 2 2. Valmistus 2 2.1. Materiaali 2 2.2. Pintakäsittely 2 2.3. Laadunvalvonta 3 3. Palkin käyttö rakenteissa 3 4. Suunnittelu 3 4.1. Palkin rakenne 3 4.2. Palkin

Lisätiedot

EUROKOODI 2016 SEMINAARI. Teräs- ja alumiinirakenteet

EUROKOODI 2016 SEMINAARI. Teräs- ja alumiinirakenteet EUROKOODI 2016 SEMINAARI Teräs- ja alumiinirakenteet Teräsrakenneteollisuuden toiminnanedistäjä Edistää kotimaista teräs- ja metallirakentamista Edustaa asiantuntemusta teräs- ja metallirakentamisen alalla

Lisätiedot

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokooma 30.3.2006. Viimeisin perustemuutos vahvistettu 20.12.2004.

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokooma 30.3.2006. Viimeisin perustemuutos vahvistettu 20.12.2004. YITTÄJIN LÄKLAIN (YL) MUKAISN LISÄLÄKVAKUUTUKSN PUSTT Koooma 30.3.2006. Viimeisin perustemuutos vahvistettu 20.12.2004. SISÄLTÖ YITTÄJIN LÄKLAIN (YL) MUKAISN LISÄLÄKVAKUUTUKSN PUSTT 1. PUSTIDN SOVLTAMINN...

Lisätiedot

Tietoja ohjelmasta. 1.0 Poikittaisjäykisteen jatkos

Tietoja ohjelmasta. 1.0 Poikittaisjäykisteen jatkos Tietoja ohjelmasta Tällä ohjelmalla voidaan tehdä palkkirakenteisen puuvälipohjan värähtelymitoitus. Värähtelymitoituksessa tarkastellaan kävelyn aiheuttamaa värähtelyä ohjeen RIL 05--07 mukaan, kun välipohjapalkit

Lisätiedot

Pintojen ja katteiden paloluokat

Pintojen ja katteiden paloluokat TEKNINEN TIEDOTE 1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään rakennustarvikkeiden ja katteiden jakoa erilaisiin paloluokkiin eurooppalaisen paloluokitusjärjestelmän mukaan. 2.0 RAKENNUSTARVIKKEIDEN

Lisätiedot