Kerto-tuotteet ovat CE-merkittyjä standardin EN mukaisesti.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kerto-tuotteet ovat CE-merkittyjä standardin EN mukaisesti."

Transkriptio

1 SERTIIKAATTI NRO 184/03 Myönnetty Päivitetty TUOTTEEN NIMI. VALMISTAJA Kerto-S ja Kerto-Q Raenteellinen LVL Metsäliitto Osuusunta Metsä Wood PL LOHJA TUOTEKUVAUS Kerto-S ja Kerto-Q ovat puuviiluista liimattuja tuotteita joita äytetään seä antavina että ei-antavina raenneosina raennusissa ja silloissa. Kerto-S tuotteen pasuus on mm ja Kerto-Q tuotteen pasuus on mm. Muut mitat vaihtelevat tarpeen muaan. Kerto-tuotteet valmistetaan uusi- (Picea abies) tai mänty- (Pinus sylvestris) viiluista, joiden nimellispasuus on 3 mm. Käytetty liima on säänestävä. Kerto-S tuotteessa aiien viilujen syysuunta on sama. Kerto-Q tuotteessa osa viiluista on äännetty poiittain. Kerto-tuotteet ovat CE-merittyjä standardin EN muaisesti. Tässä sertifiaatissa annetaan lähtötietoja raenteiden mitoituselle seä esitetään tuotteiden äyttöön liittyviä näöohtia. SERTIIOINTIMENETTELY Tämä sertifiaatti on myönnetty areditoituna, VTT Expert Services Oy on INAS:n areditoima sertifiointilaitos (S017). Tämä sertifiaatti perustuu tuotteen tyyppittestauseen ja tuotteeseen liittyvän laadunvarmistusjärjestelmän tarastamiseen. Sertifioinnin yleiset menettelyt perustuvat VTT Expert Services Oy:n sertifiointijärjestelmään. Tämä sertifiaatti on voimassa enintään asti ja sen voimassaolon ehdot on esitetty ohdassa 16. Sertifiaatin voimassaolon voi taristaa VTT Expert Services Oy:stä, VTT Expert Services Oy:n tai Tenologian tutimusesus VTT Oy:n nimen äyttäminen missään muussa muodossa mainosissa tai tämän sertifiaatin osittainen jaelu on sallittu vain VTT Expert Services Oy:ltä saadun irjallisen luvan perusteella.

2 VTT SERTIIKAATTI NRO 184/03, Myönnetty Päivitetty (2) MÄÄRÄYKSET, STANDARDIT JA OHJEET 1. Eurooppalaiset tuotevaatimusstandardit 1.1 Kerto-S ja Kerto-Q ertopuutuotteet on CE-meritty standardin EN Puuraenteet Raenteellinen LVL Vaatimuset muaisesti. 1.2 Tämä sertifiaatti antaa Eurooodien muaisen mitoitusmenetelmän tarvitsemat lähtötiedot. Kosa ansallisia vaatimusia ei ole harmonisoitu, niin äyttäjää ehotetaan ottamaan eriseen huomioon äyttöohdetta osevat ansalliset vaatimuset. 2. Muut standardit ja ohjeet 2.1 Kertopuutuotteita äytettäessä myös seuraavat eurooppalaiset standardit ovat oleellisia (mahdolliset ansallisesti määritetyt parametrit tulee eriseen ottaa huomioon): EN 335 Durability of wood and wood-based products - Use classes: Definitions, application to solid wood and wood-based products [Puun ja puutuotteiden estävyys Käyttöluoat: määritelmät, soveltaminen massiivipuulle ja puutuotteille] EN A1+A2 Eurooodi 5. Puuraenteiden suunnittelu. Osa 1-1: Yleistä - Yleiset säännöt ja raennusia osevat säännöt EN Eurooodi 5. Puuraenteiden suunnittelu. Osa 1-2: Yleistä - Puuraenteiden palomitoitus EN EN ISO Eurooodi 5. Puuraenteiden suunnittelu. Osa 2: Sillat Raennusaineet ja -tuotteet. Lämpö- ja osteusteniset ominaisuudet - Tauluoidut suunnitteluarvot ja menetelmät ilmoitetun lämpötenisen arvon ja lämpötenisen suunnitteluarvon määrottämisesi. TUOTETIEDOT 3. Tuoteuvaus, merintä ja laadunvalvonta 3.1 Kerto-S ja Kerto-Q tuotteet valmistetaan Metsäliitto Osuusunnan Metsä Woodin Lohjan ja Punaharjun tehtailla. 3.2 Kertopuutuotteet valmistetaan uusesta (Picea abies) tai männystä (Pinus sylvestris) sorvatuista viiluista. Puristusen jäleen viilujen nimellispasuus on 3 mm. Kaii viilut lajitellaan lujuuden ja ulonäön perusteella, jotta tuotteelle saadaan halutut ominaisuudet. Kertopuutuotteissa on vähintään 7 viilua. 3.3 Kerto-S tuotteessa aiien viilujen syysuunta on sama uin laatan pituussuunta.

3 VTT SERTIIKAATTI NRO 184/03, Myönnetty Päivitetty (3) 3.4 Kerto-Q tuotteessa osa viiluista on äännetty poiittain laatan pituussuuntaan nähden. Poiileiausien viiluraenne on esitetty tauluossa 1. Tauluo 1. Kerto-Q tuotteiden poiileiausien viiluraenteet. Nimellispasuus mm Viilujen määrä Poiileiausen viiluraenne Viilut liimataan yhteen säänestävällä liimalla. enoli-formaldehydiliima levitetään tasaisesti viilun toiselle pinnalle. Viilut jatetaan viistesaumoilla äyttämällä fenoli-formaldehydiliimaa. Pintaviilut tuotteen toisella puolella jatetaan uitenin melamiini- tai melamiini-urea-formaldehydiliimalla liimatuilla viistesaumoilla. Osa saumoista on pususaumoja. 3.6 Kertopuutuotteet sahataan asiaaiden antamien mittojen muaan. Vaiopoiileiauset on esitetty tauluossa 2. Kertopuupalien ja -levyjen pituus määräytyy asiaaan antamien mittojen muaan tai marina-alueella äytössä olevien standardimittojen muaan. Masimipituus on 25 m. Tauluo 2. Kertopuutuotteiden vaiopoiileiausien mitat. Tuote 1 Pasuus Leveys / oreus (mm) mm S/Q 27 X X S/Q 33 X X X S/Q 39 X X X X S/Q 45 X X X X X S/Q 51 X X X X X X S/Q 57 X X X X X X X S/Q 63 X X X X X X X X S/Q 69 X X X X X X X X X S/Q 75 X X X X X X X X X S 81 X X X X X X X X X S 90 X X X X X X X X X 1 Kerto-Q tuotetta on myös saatavana 1800 ja 2500 mm levyisenä.

4 VTT SERTIIKAATTI NRO 184/03, Myönnetty Päivitetty (4) 3.7 Tasapainoosteutta 10 ± 2 % vastaavat mittatoleranssit on esitetty tauluossa 3. Poiileiausen suoraulmaisuuden poieama saa olla enintään 1:50 (noin 1,1º). Tauluo 3. Kertopuutuotteiden mittatoleranssit. Mitta Koo, mm Toleranssi, mm tai % Pasuus Kaii + (0,8+0,03 t) mm ja (0,4+0,03 t) mm t on pasuus Leveys < ± 2,0 mm ± 0,5 % Pituus Kaii 5,0 mm 3.8 Pintaviilujen laatu ja luoitus on määritelty valmistajan tuote-ohjeessa. 3.9 Tuotteet ovat CE-merittyjä standardin EN muaisesti. Tämän sertifiaatin muaiset ertopuutuotteet voidaan lisäsi meritä soiealla VTT tuotesertifiaattimerillä Kertopuutuotteiden valmistus sisältyy Lohjan ja Punaharjun tehtaiden ISO 9001 sertifioituun laatujärjestelmään. Valmistajan laadunvalvonta on jatuvaa ja se attaa laitteet, raaa-aineet, tuotantoprosessit ja lopputuotteet Valmistajalla on sertifiointi- ja laadunvalvontasopimus VTT Expert Services Oy:n anssa. Tarastusäyntejä tehdään vähintään ahdesti vuodessa. 4. Toimitus ja varastointi työmaalla 4.1 Kertopuutuotteet toimitetaan muoviin paattuina. Joaiseen paauseen meritään ertopuutuotteen tyyppi ja poiileiaus oo seä toimitusosoite tai toimitusnumero. 4.2 Kertopuutuotteita tulee säilyttää työmaalla ainoastaan tilapäisesti. Tuotteiden ostuminen ja erityisesti paettien sisällä tapahtuva ondenssi pitää huolellisesti estää. Tästä syystä tulee äyttää suojapeitteitä suojaamaan tuotteet sateelta, pölyltä ja voimaaalta auringon säteilyltä. Kertopuutuotteiden muovipaauset ovat taroitettu ainoastaan uljetusen aiaisesi suojasi. Ne eivät anna riittävää suojaa säälle. Kertopuutuotteet tulee varastoida tasaisella alustalla riittävästi tuettuina valmistajan ohjeiden muaan. 4.3 Kertopuutuotteisiin ohdistuvaa sadetta, valuvaa vettä tai muista raenteista siirtyvää osteutta on vältettävä. Kertopuutuotteet estävät lyhytaiaista osteusrasitusta asennusen aiana. Kastuneet ertopuutuotteet tulee uivattaa ennen äyttöä.

5 VTT SERTIIKAATTI NRO 184/03, Myönnetty Päivitetty (5) SUUNNITTELUTIEDOT 5. Yleistä 5.1 Kertopuutuotteita äytetään seä antavina että ei-antavina raenneosina raennusissa ja silloissa. 5.2 Kertopuutuotteita voidaan maalata tai värjätä. Pintaäsittelyn sopivuus tulee taristaa äsittelyaineen valmistajalta. 6. Lujuus 6.1 Kertopuutuotteiden raenteellinen antoyy tarastellaan Eurooodi 5:n muaisen rajatilamitoitusen muaan. Vaihtoehtoisesti voidaan äyttää ansallisia suunnittelunormeja edellyttäen että ne ovat yhdenmuaisia Eurooodijärjestelmän anssa. Mitoitusessa äytetään liimapuun menettelyjä, ellei ertopuutuotteille ole määritelty omia. Tämän lisäsi voidaan äyttää sertifiaatin liitteessä olevia menetelmiä. 6.2 Kerto-S ja Kerto-Q tuotteiden ominaislujuudet ja jäyyydet on annettu tauluossa 4. Kaii arvot ovat valmistajan suoritustasoilmoitusen muaiset. Merinnät eri vaiutussuunnissa on määritelty uvassa 1. Annetut arvot ovat yhteensopivat yllä mainitun mitoitusmenetelmän anssa. Ominaislujuudet ja jäyyydet on annettu ilman lämpötilaa 20 C ja suhteellista osteutta 65 % vastaavassa tasapainoosteustilassa. Kuormitusen vaiutusaia on 5 minuuttia. Syrjätaivutusen arvot vastaavat leveyttä 300 mm (palien oreus) ja syynsuuntaisen vedon arvot pituutta 3000 mm.

6 VTT SERTIIKAATTI NRO 184/03, Myönnetty Päivitetty (6) Tauluo 4. Kerto-S ja Kerto-Q tuotteiden lujuudet ja jäyyydet valmistajan suoritustasoilmoitusen muaisesti. Ominaisuus Merintä Kuva 1 Ominaisarvo, N/mm 2 tai g/m 3 Kerto-S Pasuus mm Kerto-Q Pasuus mm Kerto-Q Pasuus mm Ominaisarvot Taivutuslujuus: Syrjä, (oreus 300 mm) f m,0,edge, A 44,0 28,0 32,0 Koovaiutuserroin s - 0,12 0,12 0,12 Lape, syiden suuntaan f m,0,flat, B 50,0 32,0 36,0 Lape, syitä vastaan ohtisuoraan f m,90,flat, C - 8,0 1 8,0 Vetolujuus: Syiden suuntaan (pituus 3000 mm) f t,0, D 35,0 19,0 26,0 Syitä vastaan ohtisuoraan, syrjä f t,90,edge, E 0,8 6,0 6,0 Syitä vastaan ohtisuoraan, lape f t,90,flat, Puristuslujuus: Syiden suuntaan f c,0, G 35,0 19,0 26,0 Syitä vastaan ohtisuoraan, syrjä f c,90,edge, H 6,0 9,0 9,0 Syitä vastaan ohtisuoraan, lape f c,90,flat, I 1,8 2,2 2,2 Leiauslujuus: Syrjä f v,0,edge, J 4,1 4,5 4,5 Lape, syiden suuntaan f v,0,flat, K 2,3 1,3 1,3 Lape, syitä vastaan ohtisuoraan f v,90,flat, L - 0,6 0,6 Kimmomoduuli: Syiden suuntaan, pitittäin E 0, ABDG Syiden suuntaan, poiittain E 90, C Syitä vastaan ohtisuoraan, syrjä E 90,edge, H Syitä vastaan ohtisuoraan, lape E 90,flat, I Liuumoduuli: Syrjä G 0,edge, J Lape, syiden suuntaan G 0,flat, K Lape, syitä vastaan ohtisuoraan G 90,flat, L Tiheys Kesiarvot Kimmomoduuli: Syiden suuntaan, pitittäin E 0,mean ABDG Syiden suuntaan, poiittain E 90,mean C Syitä vastaan ohtisuoraan, syrjä E 90,edge,mean H Syitä vastaan ohtisuoraan, lape E 90,flat,mean I Liuumoduuli: Syrjä G 0,edge,mean J Lape, syiden suuntaan G 0,flat,mean K Lape, syitä vastaan ohtisuoraan G 90,flat,mean L Tiheys mean Viiluraenteelle I-III-I voidaan äyttää arvot 14,0; 2900 ja 3300 arvojen 8,0; 1000 ja 1200 sijasta.

7 VTT SERTIIKAATTI NRO 184/03, Myönnetty Päivitetty (7) A. Taivutus syrjällään, syiden suuntaan (m,0,edge) B. Taivutus lappeellaan, syiden suuntaan (m,0,flat) C. Taivutus lappeellaan, syitä vastaan ohtisuoraan (m,90,flat) D. Veto, syiden suuntaan (t,0) E. Veto syrjällään, syitä vastaan ohtisuoraan (t,90,edge). Veto lappeellaan, syitä vastaan ohtisuoraan (t,90,flat) G. Puristus, syiden suuntaan (c,0) H. Puristus syrjällään, syitä vastaan ohtisuoraan (c,90,edge) I. Puristus lappeellaan, syitä vastaan ohtisuoraan (c,90,flat) J. Leiaus syrjällään, syiden suuntaan (v,0,edge) K. Leiaus lappeellaan, syiden suuntaan (v,0,flat) L. Leiaus lappeellaan, syitä vastaan ohtisuoraan (v,90,flat) Kuva 1. Lujuuden ja jäyyyden merinnät eri vaiutussuunnissa.

8 VTT SERTIIKAATTI NRO 184/03, Myönnetty Päivitetty (8) 6.3 Kosteuspitoisuuden ja uormitusajan vaiutuset lujuuteen otetaan suunnittelussa huomioon muunnosertoimella mod ja muodonmuutosiin muunnosertoimella def Eurooodin 5 muaisesti. Kerto-Q tuotteiden ollessaan lappeellaan äytetään vanerin mod ja def -arvoja. Kerto-Q tuotteiden ollessaan syrjällään äytetään LVL:n mod ja def -arvoja. Muunnosertoimet on annettu tauluoissa 5 ja 6. Tauluo 5. mod muunnosertoimet. Tuote Pysyvä mod uorman aialuoissa Kerto-S 1 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 ja 2 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 Kerto-Q 3 0,50 0,55 0,65 0,70 0,90 Tauluo 6. def muunnosertoimet. Tuote Käyttöluoa Pitäaiainen Kesipitä Lyhytaiainen Hetellinen Käyttöluoa def Kerto-S ja 1 0,60 Kerto-Q, syrjällä 2 0,80 3 2,00 Kerto-Q, lappeella 1 0,80 2 1,00 3 2, Raenneosan oovaiutus lujuuteen pitää ottaa huomioon. Syrjätaivutusessa äytetään Eurooodi 5:ssä annettua h errointa ja syitten suuntaisessa vedossa l errointa. Koovaiutusen esponentti s on annettu tauluossa 4. Koovaiutusertoimet ovat: h l (300 / h) min 1,2 (3000 / l) min 1,1 0,12 0,06 missä h on poiileiausen oreus ja l on pituus, molemmat annettu mm:ssa. 6.5 Tauluossa 4 annettuja ominaisarvoja voidaan äyttää sellaisenaan un lämpötila ylittää 50 ºC vain satunnaisesti. 6.6 Mitoitusessa ei yleensä tarvitse eriseen huomioida lämpötilan muutosen aiheuttamia vaiutusia sillä ertopuutuotteiden mitat eivät merittävästi muutu lämpötilan muuttuessa.

9 VTT SERTIIKAATTI NRO 184/03, Myönnetty Päivitetty (9) 6.7 Joissain sovellutusissa Kerto-S ja Kerto-Q tuotteet sahataan pintaviilun syynsuuntaan nähden ulmaan. Suunnan vaiutus lujuusarvoihin ja immomoduuliin otetaan huomioon tauluon 7 muaisella muunnosertoimella. Tauluo 7. Muunnosertoimet un Kerto-S ja Kerto-Q tuotteet sahataan pintaviilun syynsuuntaan nähden ulmaan. Kulma 1 0º 2,5º 5º 10º 15º 30º 45º 60º 90º Kerto-S - Taivutus syrjällään 1,00 0,90 0,75 0,45 0,25 0,10 0,05 0,05 0,02 - Taivutus lappeellaan 1,00 0,90 0,80 0,55 0,30 0,10 0,05 0,05 0,02 - Veto syiden suuntaan 1,00 1,00 0,90 0,60 0,30 0,05 0,02 0,02 0,02 - Puristus syiden suuntaan 1,00 1,00 0,90 0,65 0,40 0,20 0,17 0,17 0,17 - Kimmomoduuli 1,00 0,90 0,80 0,60 0,40 0,15 0,05 0,05 0,03 Kerto-Q - Taivutus syrjällään 1,00 0,90 0,75 0,55 0,40 0,25 0,20 0,20 0,22 - Taivutus lappeellaan 1,00 1,00 0,90 0,70 0,50 0,25 0,20 0,20 0,22 - Veto syiden suuntaan 1,00 1,00 0,90 0,70 0,40 0,25 0,20 0,20 0,23 - Puristus syiden suuntaan 1,00 1,00 0,90 0,70 0,50 0,35 0,25 0,25 0,35 - Kimmomoduuli 1,00 0,90 0,80 0,60 0,40 0,15 0,10 0,10 0,23 1 Väliarvot saadaan interpoloimalla. 6.8 Raennesuunnittelijan tulee eriseen arvioida ja hyväsyä raennustyömaalla tehtävät reiät ja loveuset. Mitoitettaessa tuen ohdalta lovettuja paleja Eurooodi 5:n muaan voidaan äyttää seuraavia n arvoja: n 6 16 Kerto-S,syrjä Kerto-Q,syrjä 6.9 Kertopuutuotteiden reiien mitoitus on esitetty liitteessä A Kertopuutuotteet tulee suunnitella niin, että osteuspitoisuuden vaihteluista johtuvat muodonmuutoset eivät aiheuta raenteissa liian suuria jännitysiä. Erityistä huomiota tulee äyttää liitosten suunnittelussa Kertopuutuotteiden puioliitosten mitoitus on esitetty liitteissä B ja C Raennesuunnittelijan tulee arvioida asennusvaiheessa olevien raenneosien väliaiaisen jäyistysen tarpeellisuutta Mitoittaessa ertopuutuotteita puristuselle syitä vastaan ohtisuorassa suunnassa voidaan ontatipintaa asvattaa tauluon 8 muaisesti. Lisäsi voidaan äyttää tauluon 8 muaisia c,90 ertoimia.

10 VTT SERTIIKAATTI NRO 184/03, Myönnetty Päivitetty (10) Tauluo 8. Kontatipinnan pituus ja c,90 ertoimet. Puristus Kontatipinnan 2 c,90 pidennys1 (a) (b) Kerto-S, syrjä 15 mm pitittäin 1,0 1,0 Kerto-S, lape3 30 mm pitittäin 15 mm poiittain 1,4 1,6 Kerto-Q, syrjä 15 mm pitittäin 1,0 1,0 Kerto-Q, lape3 30 mm pitittäin 15 mm poiittain 1,4 1,6 1 Todellista ontatipintaa voidaan asvattaa molemmilta puolilta, ei uitenaan enempää uin mitan a, l tai l 1 /2 verran, atso Eurooodi 5. Pitittäin = ontatipituus pintaviilujen syitten suunnassa. Poiittain = ontatipituus pintaviilujen syitä vastaan ohtisuorassa suunnassa. 2 Jatuvilla tuilla äytetään saraeen (a) arvoja ja erillisillä tuilla missä l 1 2h saraeen (b) arvoja, atso Eurooodi 5. 3 Jos voidaan hyväsyä 20 % ooonpuristuma, un tuotteen pasuus h < 45 mm. 7. Kosteusteniset ominaisuudet 7.1 Kertopuutuotteiden osteuspitoisuus on toimitettaessa noin 8-10 %. Ilman lämpötilan ja suhteellisen osteuden vaiutusesta osteuspitoisuus vaihtelee jatuvasti. Käyttöluoassa 1 osteuspitoisuus on yleensä 6-10 % ja äyttöluoassa 2 yleensä %. Kosteuspitoisuus määritellään yhtälöllä m m m 0 0 missä m on tuotteen paino osteuspitoisuuden ollessa ja m 0 on tuotteen uivapaino. 7.2 Kertopuutuotteet turpoavat osteuspitoisuuden asvaessa ja utistuvat osteuspitoisuuden vähentyessä. Näiden mittamuutosten suuruus riippuu syiden suunnasta. Kastuminen aiheuttaa pysyviä muodonmuutosia, vaurioittaa pintaviiluja seä irrottaa osia. Kertopuutuotteiden pituuden muutos L voidaan lasea seuraavan yhtälön avulla: L L H missä on osteuspitoisuuden muutos %:ssa, H on osteuden muodonmuutoserroin ja L on pituus. Kosteuden muodonmuutosertoimet on annettu tauluossa 9.

11 VTT SERTIIKAATTI NRO 184/03, Myönnetty Päivitetty (11) Tauluo 9. Kosteuden muodonmuutosertoimet. Kerto-S Kerto-Q Pasuus 0,0024 0,0024 Leveys 0,0032 0,0003 Pituus 0,0001 0, Kertopuutuotteiden vesihöyryn diffuusiovastuserroin ja diffuusioerroin p on annettu tauluossa 10. Tauluo 10. Vesihöyryn diffuusiovastuserroin ja diffuusioerroin p. Olosuhteet (-) p (g/pa s m) Kerto-S Kerto-Q Kerto-S Kerto-Q Pasuussuunnassa Dry Cup , , Wet Cup , , C-50/75RH% , , Leveyssuunnassa 20 C-50/75RH% 82 9,5 2, Pituussuunnassa 20 C-50/75RH% 3,9 4, Dry cup arvot testattu olosuhteissa 23 C - 0/50 RH%. 2 Wet cup arvot testattu olosuhteissa 23 C - 50/93 RH%. 8. Paloturvallisuus 8.1 Kertopuutuotteen palonestävyys mitoitetaan Eurooodi 5:n muaan seuraavasti: Hiiltymissyvyyden mitoitusarvo d char,0 ysidimensionaalisessa hiiltymisessä lasetaan yhtälöstä d char, 0 0 t missä t on palorasitusen esto ja 0 on ysidimensionaalisen hiiltymisnopeuden mitoitusarvo standardipalorasitusessa. Kertopuutuotteiden 0 on 0,65 mm/min. Nimellisen hiiltymissyvyyden mitoitusarvo d char,n, johon sisältyy ulmapyöristysten ja haleamien vaiutus lasetaan yhtälöstä d t n char, n missä t on palorasitusen esto ja n on nimellisen hiiltymisnopeuden mitoitusarvo jona arvoon sisältyy ulmapyöristysten ja haleamien vaiutus. Kertopuutuotteiden n on 0,70 mm/min. Kertopuutuotteiden palonestävyyden lisäsi suunnittelijan tulee eriseen taristaa liitosten palonestävyys.

12 VTT SERTIIKAATTI NRO 184/03, Myönnetty Päivitetty (12) 8.2 Pintaäsittelemättömät ertopuutuotteet uuluvat valmistajan suoritustasoilmoitusen muaisesti paloluoaan D-s1, d Kertopuutuotteiden palouorma on 17 MJ/g. 8.4 Tämä sertifiaatti ei ose palosuojattuja ertopuutuotteita. 9. Hygienia, terveys ja ympäristö 9.1 Uloäyttö tai äyttö liian osteissa olosuhteissa voi aiheuttaa homeen asvua ertopuutuotteiden pinnoilla. Jos tällaisia olosuhteita on odotettavissa pystytysen aiana, niin on syytä äyttää siveltävää tai ruisutettavaa pintaäsittelyä. Tämänaltaisella äsittelyllä ei ole haitallisia vaiutusia ertopuutuotteiden lujuusominaisuusiin. 9.2 Jos liiallinen astuminen on aiheuttanut ertopuutuotteiden pinnoilla homeasvustoa, se tulee poistaa hiomalla. 9.3 Kertopuutuotteiden formaldehydiluoa on valmistajan suoritustasoilmoitusen muaan E Lämmöneristävyys 10.1 Kertopuutuotteiden lämmönjohtavuus on standardin EN ISO tauluoarvojen muaan 0,13 W/(m K). 11. Kestävyys 11.1 Kertopuutuotteissa äytettävä liima soveltuu äyttöluoiin 1, 2 ja 3. Kertopuutuotteita voidaan äyttää äyttöluoissa 1 ja 2 Eurooodi 5:n muaisesti. Nämä luoat vastaavat EN 335:ssä määriteltyjä äyttöluoia 1 ja 2. Kertopuutuotteita ei tulisi äyttää äyttöluoassa 3 ilman erillistä suojaavaa äsitettyä. Raennesuunnittelijan tulee huolehtia raenteellisista ysityisohdista ja varmistua siitä ettei vesitasuja muodostu. Pystytysen aiana ertopuutuotteet ja raenteet estävät hyvin tilapäistä ostumista ilman lahovaurioita, jos niiden annetaan jäleenpäin uivua riittävästi Kertopuutuotteet voidaan tarvittaessa tai paiallisten viranomaisten vaatiessa yllästää biologisia rasitusia vastaan noudattaen paiallisia säännösiä. Tämä sertifiaatti ei ose yllästettyjä ertopuutuotteita. Kaii yllästysen vaiutuset ertopuuotteiden ominaisuusiin tulee huomioida erillisten selvitysten muaisesti.

13 VTT SERTIIKAATTI NRO 184/03, Myönnetty Päivitetty (13) ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET 12. Valmistajan ohjeet 12.1 Kertopuutuotteita tulee äsitellä varovaisesti, jotta ne eivät vaurioidu tai liaannu Kertopuutuotteita voidaan työstää tavanomaisilla puuntyöstömenetelmillä uten esimerisi sahaamalla, höyläämällä, poraamalla, naulaamalla ja ruuvaamalla Kertopuutuotteiden asennusessa ja äytössä tulee noudattaa yleisiä puuraentamiseen liittyviä ohjeita Käytön jäleen ertopuutuotteet tulee hävittää paiallisten vaatimusten muaisesti. Yleensä tuotteet voidaan äyttää uudestaan, ompostoida tai polttaa. TEKNISET SELVITYKSET 13. Aluarviointi 13.1 Valmistaja on ilmoittanut seuraavat ominaisuudet, valmistajan suoritustasoilmoitusissa, nro. MW/LVL/ /CPR/DOP ja MW/LVL/ /CPR/DOP: Kimmo- ja liuumoduuli Lujuus Tiheys Liimauslaatu Paloluoitus ormaldehydiemissio Biologinen estävyys

14

15 VTT SERTIIKAATTI NRO 184/03, Myönnetty Päivitetty A1 (1) LIITE A: REIKIEN MITOITUS Yleistä Seuraavassa esitetään pyöreiden ja suoraaiteen muotoisten reiien mitoittaminen. Reiiin liittyvät merinnät on annettu uvissa A1 ja A2 ja muut merinnät on selitetty testissä. Kuva A1. Pyöreään reiään liittyvät merinnät. Kuva A2. Suoraaiteen muotoiseen reiään liittyvät merinnät. Pienet reiät Erillistä reiämitoitusta ei tehdä un neutraaliaselin lähellä olevien pyöreiden reiien halaisija täyttää ehdot d/h 0,15 ja d 50 mm. Riittää että taivutus- veto-, puristusja leiausjännityset lasetaan reiän ohdalla poiileiauselle, josta on vähennetty reiän osuus. Erillistä reiämitoitusta ei tehdä un neutraaliaselin lähellä olevien suoraaiteen muotoisten reiien oreus täyttää ehdot h d /h 0,10 ja h d 35 mm seä pituus ehdot a/h 0,10 ja a 35 mm. Riittää että taivutus- veto-, puristus- ja leiausjännityset lasetaan reiän ohdalla poiileiauselle, josta on vähennetty reiän osuus.

16 VTT SERTIIKAATTI NRO 184/03, Myönnetty Päivitetty A2 (2) Reiälliset Kerto-S palit Mitoitusmenetelmää voidaan äyttää un yhtälöissä A1 - A10 esitetyt vaatimuset täyttyvät. Pyöreät ja suoraaiteen muotoiset reiät: L V h L A 0, 5h (A1) (A2) Pyöreiden reiien lisävaatimuset: d 0, 7h (A3) hro ja hru 0, 15h reiän esipiste on neutraaliaselilla (A4) hro ja hru 0, 25h reiän esipiste ei ole neutraaliaselilla (A5) 0, 5h L Z max 2, 0 d Suoraaiteen muotoisten reiien lisävaatimuset: (A6) a 1, 3h h d 0, 3h hro ja hru 0, 35h L Z 1, 5h (A7) (A8) (A9) (A10) Suoraaiteen muotoisten reiien ulmien aarevuussäteen tulee olla vähintään 15 mm. Seä pyöreiden että suoraaiteen muotoisten reiien mitoitusehto on t,90, d t, 90, d 0, 85 0,5blt,90 hole space t,90 t,90, d f (A11) missä t,90,d on vetojännitysen suunnitteluarvo ohtisuoraan syitä vastaan ja f t,90,d on vetolujuuden suunnitteluarvo ohtisuoraan syitä vastaan. Pituus l t,90 saadaan yhtälöistä l t 0,35d 0, 5h pyöreät reiät (A12) l, 90 0,5h 0, h suoraaiteen muotoiset reiät (A13) t, 90 d 5 Seä pyöreille että suoraaiteen muotoisille rei ille redutioerroin t,90 saadaan yhtälöstä min 1 t,90 0, / h (A14)

17 VTT SERTIIKAATTI NRO 184/03, Myönnetty Päivitetty A3 (3) missä h on annettu mm:ssä. Redutioerroin hole saadaan yhtälöistä hole 1 min pyöreät reiät (A15) d 0,5h 1 1,5 0,5h 1 suoraaiteen muotoiset reiät (A16) hole Redutioerroin space saadaan yhtälöistä space 1 h LZ min 1 0,8 h pyöreät reiät (A17) 4d LZ 1 0,8 4d 1 suoraaiteen muotoiset reiät (A18) space Vetovoiman suunnitteluarvo t,90,d saadaan yhtälöstä V h h 4h h 2 d d d t, 90, d 3 0, M h r d (A19) missä V d on leiausvoiman ja M d taivutusmomentin suunnitteluarvo reiän reunalla. Pyöreiden reiien oreuden h d arvona äytetään 0,7d. Etäisyys h r saadaan yhtälöistä hro 0,15d hr min pyöreät reiät (A20) hru 0,15d hro hr min suoraaiteen muotoiset reiät (A21) hru Reiien mitoitusehdon (yhtälö A11) lisäsi pitää taristaa taivutus- veto-, puristus- ja leiausjännityset reiän ohdalla poiileiauselle, josta on vähennetty reiän osuus. Jos reiän esipiste on neutraaliaselilla (h ro = h ru ) taivutusjännitysen suunnitteluarvo saadaan yhtälöstä M h d m, d add, d 2Ired (A22) missä M d on reiän esellä lasetun taivutusmomentin suunnitteluarvo. I red saadaan yhtälöistä

18 VTT SERTIIKAATTI NRO 184/03, Myönnetty Päivitetty A4 (4) b I red h d pyöreät reiät (A23) I 3 3 red h d b h suoraaiteen muotoiset reiät (A24) 12 add,d saadaan yhtälöistä add, d 0 pyöreät reiät (A25) M V a /4 3V a add, d d d add, d suoraaiteen muotoiset reiät (A26) 2 2 Wro bhro /6 2bhro missä V d on reiän esellä lasetun leiausvoiman suunnitteluarvo. Jos reiän esipiste on neutraaliaselilla (h ro = h ru ) vetojännitysen suunnitteluarvo t,d ja puristusjännitysen suunnitteluarvo c,d saadaan yhtälöistä t, d t, d A red (A27) c, d c, d A red (A28) missä t,d ja c,d ovat reiän esellä lasetun veto- ja puristusvoiman suunnitteluarvot. A red saadaan yhtälöistä A red A b h d pyöreät reiät (A29) red h d b h suoraaiteen muotoiset reiät (A30) Jos reiän esipiste on neutraaliaselilla (h ro = h ru ) leiausjännitysen suunnitteluarvo saadaan yhtälöstä V v, d 1,5 A d red (A31) missä V d on reiän esellä lasetun leiausvoiman suunnitteluarvo. A red saadaan yhtälöistä A29 ja A30. Reiälliset Kerto-Q palit Mitoitusmenetelmää voidaan äyttää un yhtälöissä A1 - A10 esitetyt vaatimuset täyttyvät. Suoraaiteen muotoisten reiien ulmien aarevuussäteen tulee olla vähintään 15 mm. Kerto-Q:n vetolujuus syitä vastaan ohtisuoraan on riittävä estämään mahdollisen aluhaleaman asvun. Sen vuosi reiien mitoitusehtoa ei voi esittää haleaman asvua uvaavan yhtälön avulla. Sen sijaan pitää taristaa taivutus- veto-, puristusja leiausjännityset reiän ohdalla poiileiauselle, josta on vähennetty reiän osuus. Taivutus-, veto-, puristus- ja leiausjännityset saadaan yhtälöistä A22, A27, A28 ja A31.

19 VTT SERTIIKAATTI NRO 184/03, Myönnetty Päivitetty B1 (1) LIITE B: LEIKKAUSKUORMITETTUJEN PUIKKOLIITOSTEN SUUNNITTELU Yleistä Leiausuormitettujen puioliitosten suunnitteluperiaatteet on esitetty standardissa EN A1:2008+A2:2014 (Eurooodi 5) ja niitä voidaan soveltaa ertopuutuotteille seuraavilla Kerto-S ja Kerto-Q tuotteiden ominaisuusista johtuvilla suunnitteluarvojen ja - periaatteiden täydennysillä ja muutosilla. Tämä liite osee ertopuutuotteiden lape- ja syrjäliitosia. Lapeliitosissa liittimet ovat ohtisuorassa pintaviilua vastaan, un syrjäliitosissa liittimet ovat viilujen suuntaisia ja ohtisuorassa pintaviilujen syynsuuntaa vastaan. Kerto-Kerto ja Kerto-teräs liitosten osavarmuusluuna M voidaan äyttää arvoa 1,2 murtorajatilamitoitusen perusyhdistelmissä ellei EN ansallisessa liitteessä ole muuta esitetty. EN yhtälöä (8.4) ei äytetä Kerto-Q tuotteen lapeliitosissa, osa Kerto-Q tuote sisältää poiiviiluja, jota ehäisevät syitä vastaan ohtisuoraan vaiuttavasta voimasta johtuvaa haleamista. Naulaliitoset Eurooodi 5:ssä määriteltyjä naulaliitosten sääntöjä voidaan soveltaa ertotuotteille seuraavin lisäysin. Kerto-Q tuotteen syrjäliitosissa ohdan (5) muaista reunapuristuslujuutta f h, pienennetään ertoimella: 2 1 max 1 ; d 3 missä d on naulan halaisija [mm]. Kohtisuoraan syysuuntaa vastaan uormitetun ( = 90 ) naulaliitosen reunapuristuslujuutta ei tarvitse uitenaan pienentää. Kerto-Q tuotteen lapeliitosissa ohta (8) jätetään huomiotta. Naulat voidaan sijoittaa suoriin riveihin Kerto-Q tuotteilla ilman luumäärävähennystä lasettaessa uormitusestävyyttä. EN yhtälössä (8.17) oleva erroin ef lasetaan syrjäliitosissa alla olevan aavan muaisesti:

20 VTT SERTIIKAATTI NRO 184/03, Myönnetty Päivitetty B2 (2) ef a1 min 0,4 0,03 ; 1 d EN tauluon 8.2 saraeessa < 420 g/m 3 esitettyjä naulojen sijoittelun minimiarvoja voidaan äyttää Kerto-S tuotteen lapeliitosissa ilman esiporausta. Syrjäliitosissa naulojen sijoittelun minimiarvoina tulisi äyttää Eurooodi 5 tauluon 8.2 saraeessa 420 g/m 3 < < 500 g/m 3 esitettyjä arvoja. Käytettäessä pasuudeltaan d < 5 mm nauloja ohtisuoraan syysuuntaa vastaan uormitetuissa ( = 90 ) syrjäliitosissa - vedetyn reunan etäisyys a 4,t voidaan pienentää arvoon 7d saaa edellyttäen että liittimen leiausestävyys v,r errotaan luvulla a a4, t min 9d, naulaväli a 1 voidaan pienentää arvoon 5d saaa edellyttäen että liittimen leiausestävyys v,r errotaan luvulla a,1 a1 7d min 14d 1 Kerto-Q tuotteen lapeliitosissa ilman esiporausta voidaan naulojen sijoittelussa äyttää seuraavia vähimmäisetäisyysiä (ohta (5)): a (5 2cos )d 1 a2 5d a t (4 3cos ) d 3, a3, c 4d a t (3 4 sin )d 4, a4, c 3d Eurooodi 5:n ohtia (6) ja (7) ei tarvitse huomioida Kerto-Q tuotteen lapeliitosissa. Kerto-Q tuotteen pasuutta ei ole rajoitettu esiporamattomissa naulaliitosissa. Kerto-S tuotteen lapeliitosissa tulee noudattaa Eurooodi 5 ohtaa (6) ja ohta (7) jätetään huomiotta. Kohtaa (7) on äytettävä syrjäliitosille.

21 VTT SERTIIKAATTI NRO 184/03, Myönnetty Päivitetty B3 (3) Haasliitoset Eurooodi 5 annettuja ohjeita leiausuormitetuista haasista voidaan soveltaa myös ertopuutuotteiden liitosissa. Kuormitusestävyys haasta ohden tarastellaan Eurooodi 5 ohdan 8.4(5) muaisesti vastaavasti uin ahden naulan estävyys Kerto -tuotteen lape- tai syrjäliitosissa. Pultti- ja tappivaarnaliitoset Eurooodi 5:ssä annetut ohjeet soveltuvat ertopuutuotteiden pultti- ja tappivaarnaliitosten mitoituseen seuraavin lisäysin ja orvausin. Kerto-Q tuotteella Eurooodi 5 ohta (2) orvataan seuraavasti: Enintään 30 mm pasuille pulteille ja tappivaarnoille äytetään ulmassa syysuuntaan nähden seuraavia Kerto-Q tuotteen reunapuristuslujuuden arvoja: f h,, f h,0, 2 sin cos 2 fh,0, 1 2 un 0 45 un f h,0, 37 Q (1 0,01d ) missä: Q d 0,87 lapeliito sille syrjäliito sille 1,15 0, 015d 90 f h,0, on reunapuristuslujuuden ominaisarvo pintaviilun syynsuunnassa, N/mm 2 ; d on uormitusen suunta pintaviilun syynsuuntaan nähden; on liittimen halaisija, mm.

22 VTT SERTIIKAATTI NRO 184/03, Myönnetty Päivitetty B4 (4) Pultti- ja tappivaarnaliitosissa Kerto-S tuotteen ja syrjäliitosissa Kerto-Q tuotteen minimiarvot liitinvälille syynsuuntaan a 1 ja päätyetäisyydelle uormitetusta reunasta a 3,t (Eurooodi 5 tauluot 8.4 ja 8.5) ovat seuraavat: a (4 3cos )d 1 1) a3, t 7d max 105 mm 2) 1) 2) Liitinväli voidaan pienentää arvoon 5d saaa edellyttäen että reunapuristuslujuutta f h,, pienennetään ertoimella a 1 (4 3 cos ) d Kun d < 15 mm, päätyetäisyys voidaan pienentää arvoon 7d saaa edellyttäen että reunapuristuslujuutta f h,0, pienennetään ertoimella a 3,t. 105mm Kerto-Q tuotteen lapeliitosissa pulteille ja tappivaarnoille voidaan äyttää tauluon B.1 muaisia minimivälejä ja -etäisyysiä, Eurooodi 5 ohdat (3) ja 8.6(3). Pulteille ja tappivaarnoille, jota muodostavat momenttia siirtävän Kerto-Kerto lapeliitosen ympyräehänmuotoisella liitinasettelulla, voidaan äyttää tauluon B.2 muaisia minimivälejä ja etäisyysiä. Tauluo B.1. Kerto-Q tuotteen lapeliitosissa pulteille ja tappivaarnoille äytettävät minimivälit ja etäisyydet. Minimietäisyydet Pultti Kerto-Q liitos Tappivaarna Kerto-Q liitos a 1 (syiden suuntaan) 4d (3+cos)d a 2 (syitä vastaan ohtisuoraan) 4d 3d a 3,t (uormitettu pääty) max(4d; 60 mm) * ) max(4d; 60 mm) * ) a 3,c (uormittamaton pääty) 4d (3+sin)d a 4,t (uormitettu reuna) max{(2+2sin)d; 3d} max{(2+2sin)d; 3d} a 4,c (uormittamaton reuna) 3d 3d * ) Kun d < 15 mm, päätyetäisyyttä voidaan pienentää arvoon 4d saaa edellyttäen että reunapuristuslujuutta f h,0, pienennetään ertoimella a 3,t /(60 mm).

23 VTT SERTIIKAATTI NRO 184/03, Myönnetty Päivitetty B5 (5) Tauluo B.2. Pulttien ja tappivaarnojen minimivälit ja -etäisyydet ympyräehänmuotoisella liitinasettelulla. Minimietäisyydet Kerto-S - Kerto-Q 1) Kerto-S - Kerto-S Päätyetäisyys Reunaetäisyys 6d Kerto-S 4d Kerto-Q 4d Kerto-S 3d Kerto-Q 7d 4d Kerto-Q - Kerto-Q Liitinväli ehällä 5d 6d 4d Kehien välinen etäisyys 2) 1) un Kerto-Q:ta äytetään ulopuolisena osana 4d 3d 5d 5d 4d 2) ehien säteiden välillä Liitosalueen puustamurtoestävyys Seuraavia ohjeita tulee noudattaa leiausvoiman uormittamille ertopuutuotteiden pultti- ja tappivaarna liitosille, un voimalla on puun syiden suuntainen omponentti. Nämä ohjeet orvaavat Eurooodi 5:n ohdat 8.1.2(4)-(5) ja (4) seä liitteen A (liittimien tehollinen luumäärä ja loheamis-/palamurtuminen). Nämä ohjeet pätevät niin puu-puu liitoselle uin puu-teräs liitosille. Jotta puun syiden suuntainen liitosvoimaomponentti 0,Ed ei aiheuta liitosalueen puun haleamista, leiautumista tai vetomurtoa, tulee seuraavan ehdon olla voimassa: mod 0, Ed 0, Rd 0, R M (B.1) missä 0,R on liitosalueen puustamurtoestävyyden ominaisarvo lasettuna seuraavan ysinertaistetun menetelmän tai aavan (B.2) muaan. Ysinertaistettu menetelmä Tätä ysinertaistettua menetelmää voidaan äyttää yleisen tarastelun sijaan ertopuutuotteiden lapeliitosissa, miäli seuraavat ehdot täyttyvät: - liittimien luumäärä n < 25 ; - liittimien luumäärä syysuunnassa n 1 < 5 ; - aiien ertopuulamellien pasuudet t i > 3d ja teräs-puu liitosissa esimmäisen ertopuulamellin pasuus t 2 > 5d ;

24 VTT SERTIIKAATTI NRO 184/03, Myönnetty Päivitetty B6 (6) - tappivaarnojen etäisyys syitä vastaan ohtisuoraan a 2 > 3,5d ; - suunnittelussa äytettävän iinnieen vetolujuus f u, < 800 N/mm 2 ; - teräs-puu liitosen mitoitus tehdään ohuen teräslevyn lasentaaavoilla ; - puuliitosien öysivaiutusta ax,r /4 ei huomioida puu-teräs liitosissa. Liitosalueen puustamurtoestävyyden ominaisarvo 0, R n1, ef n2v, R missä: n 2 v,r on viereäisten liittimien masimimäärä puun syitä vastaan ohtisuorassa suunnassa (atso uva B.1) ; on ysittäisen liittimen ominaisleiausestävyys puun syiden suuntaisessa uormitusessa. Liittimien tehollinen luumäärä puun syiden suuntaisessa rivissä n1, ef n min n 1 0,9 4 1 a t 50 d 2 missä: a = min(a 1 ; a 3 ) missä: min( t1; t2 ) t min(2t1; t2 ) min( t1, ef ; t2 ) t min t1; 1, ef 2 n 1 ysileieiselle liitoselle useampileieiselle puu - puu liitoselle useampileieiselle puu - teräsliitoselle f M h,0, y, R d on liittimien esimääräinen luumäärä puun syiden suuntaisessa rivissä (n 1 = n/n 2 ) ; d on liittimen halaisija ; a 1 on liitinväli syynsuunnassa ; a 3 on päätyetäisyys ; t 1, t 2 ovat puun pasuudet Eurooodi 5 uvien 8.2 ja 8.3 muaan Huom: useampileieisessä liitosessa t 1 on reunaosien pienin pasuus ja t 2 on esiosien pienin pasuus ; M y,r on liittimen myötömomentin ominaisarvo ;

25 VTT SERTIIKAATTI NRO 184/03, Myönnetty Päivitetty B7 (7) f h,0, on reunapuristuslujuuden suunnassa puuosassa t 1. ominaisarvo puun syiden Yleinen tarastelu Liitosalueen puustamurtoestävyyden ominaisarvo m, R i,0, R i1 0 (B.2) missä i,0,r on ertopuulamellin i puustamurtoestävyys, joa lasetaan aavan (B.3) muaisesti ja m on liitettävien ertopuuosien luumäärä. Lamellin i puustamurtoestävyys lasetaan seuraavasti i, 0, R ip, R ep, R (B.3) Lamellin sisäosan puustamurtoestävyys ip, R min A min A h, ip h, ip f f h,0, h,0, ; ; tv, cv, vedetyt liitoset puristetut liitoset (B.4) missä: f h,0, on ertopuun reunapuristuslujuus syynsuunnassa ; A ) dt h, ip ( n n1 cv, v, ( n2 1) dtef, i fh,0, i (B.5) (B.6) tv, t, t, 1 0,3 v, v, v, 1 0,3 t, un un t, v, v, t, (B.7) missä: 0,1 t, 1, 7n1 At, ip ft,0, (B.8) 0,1 v, vn1 Av, ip fv, (B.9) n on liittimien luumäärä ; n 1 on liittimien esimääräinen luumäärä puun syiden suuntaisessa rivissä (n 1 = n/n 2 ) ; d on liittimen halaisija ;

26 VTT SERTIIKAATTI NRO 184/03, Myönnetty Päivitetty B8 (8) t i on lamellin pasuus < liittimen asennussyvyys ; n 2 f t,0, on viereäisten liittimien masimimäärä puun syitä vastaan ohtisuorassa suunnassa (atso uva B.1); on Kerto -tuotteen vetolujuus ilman pituusvaiutuserrointa ; f v, on Kerto -tuotteen leiauslujuus; lapeliitosissa f v, = f v,0,edge, ja syrjäliitosissa f v, = f v,0,flat, ; v 0,7 1,0 Kerto -S ja Kerto -Q syrjällään Kerto - Q lappeellaan f y 0,68d ti reunalamel leille f h,0, t ef, i (B.10) f y 1,63d t esilamel leille i f h,0, A d) t t, ip ( n2 1)( a2 i (B.11) A v, ip 2( n2 1)(( n1 1) a1 a3, t ) tef, i (B.12) missä: f y on liittimen myötölujuus ; a 1 on liitinväli syynsuunnassa ; a 2 on liitinväli syitä vastaan ohtisuoraan ; a 3 on päätyetäisyys. Kuva B.1. Lamellien sisäosien puustamurtopinnat ja merinnät

27 VTT SERTIIKAATTI NRO 184/03, Myönnetty Päivitetty B9 (9) Lamellin reunaosien puustamurtoestävyys ep, R min A min A h, ep h, ep f f h,0, h,0, ; ; tv, cv, ; sv, ; se, vedetyt liitoset puristetut liitoset (B.13) missä: Ah, ep n1dti (B.14) cv, v, dtef, i fh,0, (B.15) sv, s, v, 1 0,3 1 0,3 s, v, v, s, un un s, v, v, s, (B.16) ja tv, lasetaan uten aavoissa (B.7) - (B.9) sijoitusilla A t,ip = t,ep A t,ep ja A v,ip = A v,ep : A d) t (atso uva B.2) (B.17) t, ep ( 2a4 i 2( n1 1 a1 a3t ef i A v, ep ), (B.18) t, ep 1 1 A A t, ep v, ep (B.19) missä a 4 on reunaetäisyys. Kaavojen (B.13) ja (B.16) haleiluestävyydet s, 0,9 14n1 tef,i ( a3 shole 0.5d) ft,90, se, 0,9 14n1 tef,i( a3 send 0,5d ) ft,90, (B.20) (B.21) missä: f t,90, on ertopuutuotteen vetolujuus syitä vastaan ohtisuorassa suunnassa; Lapeliitosissa voidaan äyttää f t,90, = f t,90,edge, ; Syrjäliitosissa voidaan äyttää arvoa f t,90, = 0,4 N/mm 2 ;

28 VTT SERTIIKAATTI NRO 184/03, Myönnetty Päivitetty B10 (10) s hole s end 1 max a 0,65 a 2,7 a3 cosh 1,4 a (B.22) (B.23) Kuva B.2. Lamellien reunaosien puustamurtopinnat ja merinnät. Ruuviliitoset Leiausuormitettuja ruuveja osevat Eurooodi 5:n ohjeet ovat sovellettavissa ertopuutuotteiden liitosiin. Ruuvin myötömomentin ja reunapuristuslujuuden lasennassa äytetään ruuvin tehollista halaisijaa d ef. Liitinvälien ja reuna- ja päätyetäisyysien seä tehollisten ruuvien luumäärän määritysessä äytetään ruuvin nimellishalaisijaa d (= ierteen ulohalaisija). Ruuveille, joiden tehollinen halaisija d ef > 6 mm, sovelletaan tässä sertifiaatissa leiausuormitetuille pulttiliitosille annettuja suunnitteluohjeiden täydennysiä ja orvausia. Ruuveille, joiden tehollinen halaisija d ef < 6 mm, sovelletaan Eurooodi 5 leiausuormitettujen naulojen mitoitusohjeita ottaen huomioon tässä sertifiaatissa annetut leiausuormitettuja naulaliitosia osevat täydentävät ja orvaavat suunnitteluohjeet. Syrjäliitosissa ruuvien sijoittelun minimiarvoina voidaan uitenin äyttää EN tauluon 8.2 saraetta < 420 g/m 3.

29 VTT SERTIIKAATTI NRO 184/03, Myönnetty Päivitetty C1 (1) LIITE C: PITUUSSUUNNASSA KUORMITETTUJEN PUIKKOLIITOSTEN SUUNNITTELU Yleistä EN A1:2008+A2:2014 (Eurooodi 5) muaisia pituussuunnassa uormitettujen puioliitosten ohjeita voidaan soveltaa Kerto-S ja Kerto-Q -tuotteille seuraavassa esitetyin suunnitteluarvoja ja vaatimusia osevin lisäysin ja muutosin. Liittimen pituussuunnassa uormitettujen ertopuuliitosien (atso uva C.1) osavarmuusluuna M voidaan äyttää arvoa 1,2 murtorajatilamitoitusen perusyhdistelmissä ellei EN ansallisessa liitteessä ole muuta esitetty. Kuva C.1. Pituussuunnassa uormitettu liitin (edgewise connection = syrjäliitos ja flatwise connection = lapeliitos). Pituussuunnassa uormitetut naulat Eurooodi 5:n ohtia ja voidaan soveltaa Kerto-S ja Kerto- Q -tuotteiden lapeliitosissa, un naulat ovat ohtisuorassa viilutasoon nähden. Syrjäliitosissa, joissa naulan äri on iinnitetty Kerto-S tai Kerto-Q tuotteen syrjään ilman esiporausta, seuraavat suunnitteluohjeiden täydennyset tulee ottaa huomioon. Kohta 8.3.2(6): Sileille nauloille, joiden upotussyvyys Kerto-S tai Kerto-Q tuotteen syrjässä on vähintään 12d, voidaan lasea ulosvetolujuuden ominaisarvo seuraavan aavan muaisesti:

30 VTT SERTIIKAATTI NRO 184/03, Myönnetty Päivitetty C2 (2) f ax, = 0,32d + 0,8 N/mm 2 (C.1) Kerto-Q tuotteen syrjäliitosessa pienin sallittu naulan nimellishalaisija d on 3,1 mm pyöreille nauloille ja 2,8 mm nelisanttisille nauloille. Kohta 8.3.2(9): Pituussuunnassa uormitettujen naulojen syrjäliitosten liitinvälien ja etäisyysien minimiarvoina äytetään leiausuormitetuille nauloille tauluon 8.2 saraeessa 420 < < 500 g/m 3 annettuja arvoja. Nauloille, joiden pasuus d < 5 mm, voidaan uitenin äyttää syrjäliitosissa naulavälin minimiarvoa a 1,min = 5d. Würthin uumasinityille ampanauloille 65x2,5 ja 90x3,1 voidaan äyttää Kerto-S tuotteen syrjäliitosissa seuraavia ulosvetolujuuden ominaisarvoja: - f ax, = 3,43 N/mm 2 ampanaulalla 65x2,5 - f ax, = 1,97 N/mm 2 ampanaulalla 90x3,1 Würthin sähösinityille anurinauloille 60x4,0 voidaan äyttää Kerto- Q tuotteen syrjäliitosissa ulosvetolujuuden ominaisarvoa f ax, = 3,13 N/mm 2. Pituussuunnassa uormitetut ruuvit Eurooodi 5:n ohtia ja voidaan soveltaa Kerto-S ja Kerto- Q tuotteiden lapeliitosiin, un ruuvit asennetaan ohtisuoraan pintaviilua vastaan. Syrjä- ja vinoruuviliitoset tulee suunnitella seuraavassa annettujen lisäohjeiden muaisesti. Pituussuunnassa uormitetut ruuvit syrjäliitosissa Kun ruuvit ovat viilutasojen suuntaiset ja ohtisuorassa pintaviilujen syynsuuntaan vastaan, voidaan EN A1:2008+A2:2014 ohdan ohjeita äyttää Kerto-S ja Kerto-Q tuotteiden syrjäliitosille seuraavin muutosin. Tauluo 8.6 appale (2), seuraavat muutoset: a 1 = 10d pienin ruuviväli syynsuunnassa, a 1,CG = 12d pienin päätyetäisyys ja a 2,CG = 4d pienin reunaetäisyys, joa voidaan pienentää arvoon 3d, un äytetään Eurooodi 5 muaista ruuviliitosen esiporausta. Kappaleet (4) ja (5) orvataan seuraavilla ohjeilla:

31 VTT SERTIIKAATTI NRO 184/03, Myönnetty Päivitetty C3 (3) Itseporautuvien ruuvien liitosilla EN muaisesti - 4,5 mm < d < 8 mm - d 1 < 0,7d - d s < 0,8d, jos sileä osa ulottuu ertopuun syrjään. missä: d on ierteen ulohalaisija; d 1 on ierteen sisähalaisija; d s on sileän osan halaisija. Ulosvetoestävyyden ominaisarvo ax, R 0,9 n f d (C.2) missä: ax, f ax, = 10 N/mm 2 ; n ef ef on liitosessa yhdessä toimivien ruuvien luumäärä; on ierreosan tuneumasyvyys. Huom: Teräsessä tai ruuvin ympärillä puussa tapahtuva murtuminen on typiltään hauras, eli murtotilassa syntyvä muodonmuutos on pieni ja sisi jännitysten uudelleen jaautumisen mahdollisuus on rajallinen. Poraäriruuvien Würth Assy plus ja Assy VG plus (ETA-11/0190) d = 6 ja 8 mm seä SS WT-T-6,5 ja WT-T-8,2 (ETA-12/0063) yhteydessä voidaan Kerto-S ja Kerto-Q syrjäliitosissa ulosvetoestävyyden ominaisarvo lasea aavalla (C.2). Näillä ruuveilla voidaan äyttää seä lape- että syrjäliitosissa reunaetäisyyttä a 2,CG = 3d. Vinoruuviliitoset Tällä mitoitusmenetelmällä voidaan lasea uvien C.2 ja C.3 muaisten asi- ja olmiulotteisten Kerto-S ja Kerto-Q vinoruuviliitosten leiausvoimaestävyys ja liitosjäyyys. Ruuvien tulee olla itseporautuvia ja täys- tai osaierteisiä, missä sileän osan pasuus d s < 0,8d, un d on ierteen ulohalaisija. Kasiulotteinen vinoruuviliitos Nämä ohjeet osevat uvan C.2 muaisia ysileieisiä liitosia, joissa ruuvin suuntaulma = seä uormitussuunnan että ruuvattavan pinnan suhteen. Kasiulotteisessa vinoruuviliitosessa ruuvi on liitosvoiman suunnan ja liitossauman normaalin määritelmässä tasossa.

32 VTT SERTIIKAATTI NRO 184/03, Myönnetty Päivitetty C4 (4) Ristiruuviliitos Ristiruuviliitos oostuu symmetrisistä ruuvipareista, joista toinen on puristettu ja toinen vedetty. Ristiruuviliitosen leiausestävyyden ominaisarvo cos 0, 9 2D, R np C,R T,R (C.3) missä: n p on ruuviparien luumäärä liitosessa; on ruuvausulma (atso uva C.2a) a) b) t 2 t 2 t 1 t 1 Kuva C.2. Vinoruuviliitos a) ristiruuviliitos b) vetoruuviliitos. Ruuvin puristusestävyyden ominaisarvo C, R f min f 0, 8 f ax,1, ax,2, d s d s 1 tens, 2 (C.4) ja ruuvin ulosvetoestävyyden ominaisarvo f T, R min f f ax,1, ax,2, tens, d s 1 d s 2 f head, d 2 h (C.5)

33 VTT SERTIIKAATTI NRO 184/03, Myönnetty Päivitetty C5 (5) missä: f ax,i, f ax,45, ,7 d s i 0,2 (C.6) d s 1 s 2 on ierteen ulohalaisija (ruuvin nimellispasuus); on ierreosan pituus annan puoleisessa puussa; on ierreosan pituus ärjen puoleisessa puussa; f tens, on EN muainen ruuvin vetomurtoestävyyden ominaisarvo; tauluossa C.3 on annettu joidenin ruuvien vetomurtoestävyysiä; f ax,45, d h on ruuvin ulosvetolujuusparametrin ominaisarvo, joa määritetään 45 ulmassa tuneumasyvyydellä s 2 > 8d eriseen Kerto-S ja Kerto-Q lape- ja syrjäliitosille EN muaisesti; tauluossa C.1 on annettu joidenin ruuvien ulosvetolujuusparametreja; on ruuvausulma (30 < < 60 ), atso uva C.2; on ruuvin annan halaisija; f head, on ruuvin annan läpivetolujuusparametrin ominaisarvo. Ruuvin annan läpivetolujuus määritetään EN muaisesti. Kun ruuvin aseliin ja pintaviilujen syysuunnan välinen asennusulma on 45, voidaan annan läpivetolujuus määrittää Kerto-S ja Kerto-Q -tuotteille seuraavasti: f head, d h 57 1 d N/mm 2, un d h < 2d. (C.7) Vetoruuviliitos Liitosessa, jossa on ainoastaan vetoruuveja, puiden välinen ontati on välttämätön. Vetoruuviliitosta ei tulisi äyttää olosuhteissa, joissa on mahdollista, että puun uivuminen aiheuttaa mittaa 0,2d leveämmän raon. Raon suuruus määritellään puun utistumisen perusteella ruuvin pituuden matalla (Lsin). Vetoruuviliitosen leiausestävyyden ominaisarvo R n 0,9 T,R cos sin (C.8) missä: n on ruuvien luumäärä liitosessa; T,R on ulosvetoestävyyden ominaisarvo, aava (C.5);

34 VTT SERTIIKAATTI NRO 184/03, Myönnetty Päivitetty C6 (6) on ruuvausulma (atso uva C.2b); on liitosen puuosien välinen liieitaerroin. Jos molemmat pinnat ovat äsittelemättömiä ertopuutuotteita lappeellaan (höyläämättömiä, hiomattomia ja pinnoittamattomia) voidaan aavassa (C.8) liieitaertoimelle äyttää arvoa = 0,4. Käsittelemättömille syrjäliitosille voidaan äyttää arvoa µ = 0,26. Kasiulotteisen vinoruuviliitosen jäyyys Vinoruuviliitosen hetellinen siirtymä missä: uinst (C.9) nk ser on liitosvoima; n on ruuvien luumäärä (ristiruuviliitosissa n = 2n p ); K ser on aavan (C.10) muainen pituussuunnassa uormitetun ruuvin siirtymäerroin. Vetoruuviliitosen tapausessa aavaan (C.9) tulee lisätä termi, jolla otetaan huomioon mahdollisesta puunosan utistumisesta () johtuva alusiirtymä: /tan. Pituussuunnassa uormitetuilla ruuveilla siirtymäerroin K ser 1 K 1,ser 1 1 K 2,ser (C.10) missä: K (C.11) i, ser i,serd si Ruuvin ierreosan ulosvetojäyyys i,ser ser d 75 s i 0,3 (C.12) missä: on ruuvausulma (atso uva C.2); s i on ruuvin ierreosan pituus puuosassa i;

35 VTT SERTIIKAATTI NRO 184/03, Myönnetty Päivitetty C7 (7) ser on ruuvin esimääräinen ulosvetojäyyys, joa määritetään oeellisesti EN 1382 ja EN muaan 45º ulmassa ja s 2 > 8d asennussyvyydellä eriseen Kerto-S ja Kerto-Q tuotteiden lape- ja syrjäliitosille. Joidenin ruuvien ulosvetojäyyysiä on esitetty tauluossa C.2. Kolmiulotteinen vinoruuviliitos Seuraavia ohjeita voidaan äyttää Kerto-S ja Kerto-Q -tuotteiden ysileieisten olmiulotteisten vinoruuviliitosten mitoituseen. Ruuviparit asennetaan uvan C.3 muaisesti. Liitosen uormitusen tulee olla Kerto-S tai Kerto-Q:n pituussuuntaista (pintaviilujen syynsuuntaista). Kolmiulotteisessa vinoruuvausessa ruuvausulma on Kerto-tuotteen pasuuden suunnassa ja 45 Kerto-tuotteen pituussuunnassa, atso uva C.3. Kolmiulotteiselle vinoruuviliitoselle on asi lasentamenetelmää riippuen siitä, jääö liitospuiden väliin välystä vai ei. Kuva C.3. Kolmiulotteinen vinoruuviliitos. Liitos ilman välystä Kun liitososat puristetaan yhteen, olmiulotteisen vinoruuviliitosen leiausestävyyden ominaisarvo cos (C.13) 3D, R 2D,R

36 VTT SERTIIKAATTI NRO 184/03, Myönnetty Päivitetty C8 (8) missä: 2D,R on aavan (C.3) muainen asiulotteisen vinoruuviliitosen leiausestävyys ruuvausulmalla ; on ruuvausulma Kerto-tuotteen pituussuuntaan nähden, atso uva C.3. Välysellinen liitos Kun liitettävien Kerto-tuotteiden väliin jätetään enintään 2,5d leveä rao, olmiulotteisen vinoruuviliitosen leiausestävyyden ominaisarvo 3D, g,r nv,r sin 2D,g,R cos 3D,R (C.14) missä: n on liitosessa olevien ruuvien luumäärä; on ruuviliitosen leiausestävyys lasettuna Eurooodi 5 v,r aavalla (8.6) tässä sertifiaatissa annettujen sovellusohjeiden muaan; 0, 9 2D, g,r np 2min C,R ; cos T, R (C.15) n p on ruuviparien luumäärä liitosessa; C,R on aavan (C.4) muainen puristusestävyys; T,R on aavan (C.5) muainen vetoestävyyden ominaisarvo. Kolmiulotteisen vinoruuviliitosen jäyyys Kolmiulotteisen vinoruuviliitosen hetellinen siirtymä lasetaan aavalla (C.9) äyttäen seuraavia siirtymäertoimia: välysetön liitos: K 3D,ser = K ser cos (C.16) välysellinen liitos (rao < 2,5d): un: K 3D,g,ser 1 (C.17) 1 1 K K 3D,ser S,ser K ser on aavan (C.10) muainen pituussuunnassa uormitetun ruuvin siirtymäerroin; K S,ser on Eurooodi 5 muainen leiausuormitetun ruuvin siirtymäerroin (Kerto-S:lle ja Kerto-Q:lle: K S,ser = 500d N/mm).

37 VTT SERTIIKAATTI NRO 184/03, Myönnetty Päivitetty C9 (9) Raenteelliset ysityisohdat Ysittäisessä liitosessa ei saa yhdistellä erityyppisiä tai eriooisia ruuveja. Kaii ruuvit tulee asettaa samaan ulmaan ja. Ruuvit asetetaan eseisesti liitosvoimaan nähden. Kerto-S tuotteen pasuuden täytyy olla lapeliitosissa yleensä vähintään: 5d t max 12d 36 mm (C.18) missä d on ruuvin nimellishalaisija. Käytettäessä poraärisiä Assy VG plus tai SS-WT-T ruuveja Kerto-S tuotteen minimipasuus voidaan pienentää arvoon t = 4,5d. Kerto-Q tuotteen pasuuden täytyy olla vähintään 3d ruuvin annan puollella ja ärjen puolella se määräytyy vaadittavan tuneumasyvyyden muaan. Ellei ruuville ole määritelty testaamalla muuta arvoa, tulee asennusessa noudattaa EN /A1:2008 tauluon 8.6 muaisia minimivälejä ja etäisyysiä äyttäen syrjäliitosten tapausessa seuraavia orvaavia arvoja: a 1 = 10d ja a 1,CG = 12d. Kolmen osan lapeliitosessa ruuvit voivat mennä osittain limittäin esimmäisessä puussa edellyttäen, että mitta (t 2 - l) on suurempi uin 3d (atso uva C.4). Syrjäliitosessa ruuvien limitystä ei tule äyttää. Kärjenpuoleisen ierreosan tuneumasyvyyden tulee olla vähintään 6d. Ruuvit ruuvataan niin syvälle, että ruuvin anta on täydessä ontatissa puun pinnan anssa. Puuosat tulee puristaa yhteen siten, että väliin ei jää raoja, luuun ottamatta välysellistä olmiulotteista liitosta, jossa rao saa olla enintään mitoitusessa äytetyn välysen muainen. Miäli esiporausta äytetään, reiä ei saa olla suurempi uin ierteen sisähalaisija d 1. l t 2 Kuva C.4 Limittyvät ruuvit.

38 VTT SERTIIKAATTI NRO 184/03, Myönnetty Päivitetty C10 (10) Ruuvien ulosvetoparametreja ja vetomurtoestävyysiä Tauluoissa C.1 ja C.2 on esitetty yleisruuvien seä AMO III, ABC Spax-S, Assy VG plus ja SS-WT-T ruuvien ulosvetolujuusparametrin ominaisarvoja f ax,45, ja esimääräisiä ulosvetojäyyysiä ser. Näille ruuveille voidaan äyttää tauluossa C.3 esitettyjä vetomurtoestävyyden ominaisarvoja f tens,. Tässä yleisruuvilla taroitetaan EN muaisia itseporautuvia ruuveja, joiden sisähalaisija d 1 = 0,6...0,7d ja ierteen ulohalaisija d = 5,0...10,0 mm. Kierteen etenemän tulee olla 0,40..0,55d per ierros. Tauluoissa C.1 ja C.2 esitetyt arvot osevat teräväärisiä yleisruuveja (ärjen allistusulma ), joiden ierre voi olla ärjestään aaltomainen, uritettu tai hammastettu ruuvin porautumisen parantamisesi, mutta joiden ärjessä ei ole erillistä poraäreä. Yleisruuvin anta voi olla artion tai sylinterin muotoinen. Yleisruuvien vetolujuuden f u, tulee olla vähintään 500 N/mm 2. ABC Spax-S ruuveille voidaan äyttää tauluoissa C.1 ja C.2 yleisruuveille esitetty arvoja. Würthin AMO III-ruuvit ovat täysierteisiä ja niissä on AW-oloanta. Tauluoissa C.1 ja C.2 esitetyt arvot osevat nimellispasuudeltaan (ierteen ulohalaisijaltaan) d = 7,5 mm AMO III ruuveja. Ruuvit valmistetaan d h = 12,0 mm artioannalla (tyyppi 1), annattomina d h = 7,5 mm (tyyppi 2, AW25) tai d h = 8,0 mm (tyyppi 2, AW30) ja d h = 12,5 mm sylinteriannalla (tyyppi 3). SS Intecin WT-T ruuvit ovat poraärisiä ruuveja, jota on ierteistetty eriseen annan ja ärjen puolelta siten, että niissä on sileä varsi esellä ruuvia. Kierreosan ulohalaisija (nimellishalaisija) on SS- WT-T ruuveille joo 6,5 tai 8,2 mm. Kannan halaisija d h on 8,0 mm WT-T-6,5 ruuvilla ja 10,0 mm WT-T-8,2 ruuvilla. Würthin Assy VG plus ruuvit ovat täysierteisiä poraäriruuveja. Assy VG plus ruuvien ulohalaisija (nimellishalaisija) on 6,0 tai 8,0 mm. Ruuveja valmistetaan eri antatyypeillä. Sylinterinantaisilla ruuveilla annan halisija d h on 8,0 mm 6 mm ruuvilla ja 10,0 mm 8 mm ruuvilla. Kartioannan halaisija on vastaavasti 12,0 mm 6 mm ruuvilla ja 15,0 mm 8 mm ruuvilla. SS-WT-T ja Assy VG plus ruuvien asennusessa voidaan äyttää seä lape- että syrjäliitosissa EN /A1:2008 tauluon 8.6 muaisia minimivälejä ja -etäisyysiä seuraavasti pienennettynä: a 2 = 4d and a 2,CG = 3d.

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 28.8.2012. Kerto-S ja Kerto-Q Rakenteellinen LVL

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 28.8.2012. Kerto-S ja Kerto-Q Rakenteellinen LVL SERTIFIKAATTI VTT-C-184-03 Myönnetty 28.8.2012 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA Kerto-S ja Kerto-Q Raenteellinen LVL Metsäliitto Osuusunta Metsä Wood PL 24 08101 LOHJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY Kerto-S

Lisätiedot

Naulalevylausunto LL13 Combi naulalevylle

Naulalevylausunto LL13 Combi naulalevylle LAUSUNTO NRO VTT-S-0361-1 1 (5) Tilaaja Tilaus Yhteyshenilö Lahti Levy Oy Asonatu 11 15100 Lahti 7.4.01 Simo Jouainen VTT Expert Services Oy Ari Kevarinmäi PL 1001, 0044 VTT Puh. 00 7 5566, ax. 00 7 7003

Lisätiedot

RuuviliitoSTEN. Sisällysluettelo

RuuviliitoSTEN. Sisällysluettelo RuuviliitoSTEN MITOITUS Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1.1 Kansiruuvit... 1. Itseporautuvat ruuvit... Esiporaus... 3 Materiaalit... 3 4 Kuormitustapa... 4 5 Leiausrasitettu ruuvi... 4 5.1 Itseporautuvat

Lisätiedot

REIKIEN JA LOVIEN MITOITUS

REIKIEN JA LOVIEN MITOITUS REIKIEN J LOVIEN ITOITUS Leiauslujuuen ja poiittaisen vetolujuuen ansiosta Kerto -tuotteisiin on maollista teä reiiä. Reiät voivat olla joo pyöreitä tai suoraulmaisia. Erityisesti ristiviiluraenteinen

Lisätiedot

Naulalevylausunto Kartro PTN naulalevylle

Naulalevylausunto Kartro PTN naulalevylle LAUSUNTO NRO VTT-S-04256-14 1 (6) Tilaaja Tilaus Yhteyshenilö ITW Construction Products Oy Jarmo Kytömäi Timmermalmintie 19A 01680 Vantaa 18.9.2014 Jarmo Kytömäi VTT Expert Services Oy Ari Kevarinmäi PL

Lisätiedot

Naulalevylausunto LL13 naulalevylle

Naulalevylausunto LL13 naulalevylle LAUSUNTO NRO VTT S 07136 07 1 (4) Tilaaja Tilaus Yhteyshenilö Lahti Levy Oy Asonatu 11 FI 15100 Lahti 7.5.2007 Simo Jouainen Ari Kevarinmäi VTT, Raennejärjestelmät PL 1000 02044 VTT Puh. 020 722 5566,

Lisätiedot

Naulalevylausunto LL13 naulalevylle

Naulalevylausunto LL13 naulalevylle LAUSUNTO NRO VTT-S-3259-12 1 (4) Tilaaja Tilaus Yhteyshenilö Lahti Levy Oy Asonatu 11 151 Lahti 27.4.212 Simo Jouainen VTT Expert Services Oy Ari Kevarinmäi PL 11, 244 VTT Puh. 2 722 5566, Fax. 2 722 73

Lisätiedot

Naulalevylausunto LL10 naulalevylle

Naulalevylausunto LL10 naulalevylle LAUSUNTO NRO VTT S 09771 08 1 (1) Tilaaja Tilaus Yhteyshenilö Lahti Levy Oy Asonatu 11 FI 15100 Lahti 3.9.2008 Simo Jouainen Ari Kevarinmäi VTT Asiantuntijapalvelut PL 1000 02044 VTT Puh. 020 722 5566,

Lisätiedot

NAULALIITOSTEN MITOITUS

NAULALIITOSTEN MITOITUS NAULALIITOSTEN MITOITUS Sisällysluettelo 1 Yleistä... Esiporaus... 3 Materiaalit... 4 Kuormitustapa...3 5 Leiausrasitettu naula...4 5.1 Puutavara-puutavara -liitos...4 5. Kerto-Kerto -liitos...5 5.3 Kerto-Puutavara

Lisätiedot

Naulalevylausunto LL13 Combi naulalevylle

Naulalevylausunto LL13 Combi naulalevylle LAUSUNTO NRO VTT S 00003 08 1 (5) Tilaaja Tilaus Yhteyshenilö Lahti Levy Oy Asonatu 11 15100 Lahti 4.10.007 Simo Jouainen Ari Kevarinmäi VTT Asiantuntijapalvelut PL 1000 0044 VTT Puh. 00 7 5566, Fax. 00

Lisätiedot

HalliPES 1.0 OSA 14: VOIMALIITOKSET

HalliPES 1.0 OSA 14: VOIMALIITOKSET HalliPES 1.0 OSA 14: VOIMALIITOKSET 28.4.2015 1.0 JOHDANTO Tässä osassa esitetään primäärirungon voimaliitosia ja niien mitoitusohjeita. Voimaliitoset mitoitetaan tapausohtaisesti määräävän uormitusyhistelmän

Lisätiedot

Naulalevylausunto LL10 naulalevylle

Naulalevylausunto LL10 naulalevylle LAUSUNTO NRO VTT-S-08165-13 1 (4) Tilaaja Tilaus Yhteyshenilö Tehtävä Yleistä Lahti Levy Oy Asonatu 11 15100 Lahti 21.11.2013 Simo Jouainen VTT Expert Services Ltd Ari Kevarinmäi PL 1001, 02044 VTT Puh.

Lisätiedot

MEKAANISET OMINAISUUDET

MEKAANISET OMINAISUUDET MEKAANISET OMINAISUUDET Arvot on annettu standardin EN 14374 mukaan ja suunnitteluarvot standardin EN 1995:2004 mukaan. MATERIAALIARVOT Ominaisarvot taulukoissa 1, 2 ja 3 on annettu 20 ºC lämpötilassa

Lisätiedot

REIKIEN JA LOVIEN MITOITUS

REIKIEN JA LOVIEN MITOITUS REIKIEN JA LOVIEN ITOITUS REIKIEN JA LOVIEN ITOITUS Leiauslujuuen ja poiittaisen etolujuuen ansiosta Kertotuotteisiin on mahollista tehä reiiä. Erityisesti ristiiiluraenteinen soeltuu ohteisiin, joissa

Lisätiedot

Esimerkkilaskelma. Liimapuuristikon liitos murtorajatilassa ja palotilanteessa R60 (täysin suojattu liitos)

Esimerkkilaskelma. Liimapuuristikon liitos murtorajatilassa ja palotilanteessa R60 (täysin suojattu liitos) Esimerilaselma Liimapuuristion liitos murtorajatilassa ja palotilanteessa R60 (täysin suojattu liitos) 8.5.014 3.9.014 MRT mitoitus Sisällysluettelo 1 LÄHTÖTIEDOT... - 3 - KUORMAT... - 3-3 MATERIAALI...

Lisätiedot

Jäykistävän seinän kestävyys

Jäykistävän seinän kestävyys Esimeri Jäyistävän seinän estävyys 1.0 Kuormitus Jäyistävän seinän ominaisuormat on esitetty alla olevassa uvassa. Laselman ysinertaistamisesi tarastellaan seinästä vain iuna-auon vasemman puoleista osaa,

Lisätiedot

Välipohjan kestävyys. CrossLam Kuhmo CLT. Esimerkki Kuormitus. 2.0 Poikkileikkaus

Välipohjan kestävyys. CrossLam Kuhmo CLT. Esimerkki Kuormitus. 2.0 Poikkileikkaus simeri Välipohjan estävyys.0 Kuormitus Asuinraennusen välipohjan ominaisuormat on esitetty alla olevassa uvassa. Seuraamusluoa on CC K FI,0 (ei esitetä laselmassa. Tässä laselmassa tarastetaan vain ysi

Lisätiedot

Siltaeurokoodien koulutus - Teräs-, liitto- ja puusillat 29-30.3.2009

Siltaeurokoodien koulutus - Teräs-, liitto- ja puusillat 29-30.3.2009 Uuen Euroooi 5:n yleisesittely itt l Siltaeuroooien oulutus - Teräs-, liitto- ja puusillat 9-30.3.009 Maru Kortesmaa Euroooi 5, Puuraenteet EN 1995-1-1: Euroooi 5: Puuraenteien suunnittelu. Osa 1-1: Yleiset

Lisätiedot

Esimerkkilaskelma. Liimapuuristikon liitos murtorajatilassa ja palotilanteessa R60 (täysin suojattu liitos)

Esimerkkilaskelma. Liimapuuristikon liitos murtorajatilassa ja palotilanteessa R60 (täysin suojattu liitos) Esimerilaselma Liimapuuristion liitos murtorajatilassa ja palotilanteessa R60 (täsin suojattu liitos) 13.6.014 Sisällsluettelo 1 LÄHTÖTIEDOT...- 3 - KUORMAT...- 3-3 MATERIAALI...- 3-4 MITOITUS MURTORAJATILASSA...-

Lisätiedot

MEKAANISET OMINAISUUDET

MEKAANISET OMINAISUUDET MEKAANISET OMINAISUUDET MEKAANISET OMINAISUUDET Arvot on annettu standardin EN 14374 mukaan ja suunnitteluarvot standardin EN 1995:2004 mukaan. MATERIAALIARVOT Ominaisarvot taulukoissa 1, 2 ja 3 on annettu

Lisätiedot

Kantavat puurakenteet Liimapuuhallin kehän mitoitus EC5 mukaan Laskuesimerkki Harjapalkin palomitoitus

Kantavat puurakenteet Liimapuuhallin kehän mitoitus EC5 mukaan Laskuesimerkki Harjapalkin palomitoitus T53003 Puuraenteet Kantavat puuraenteet Liimapuuhallin ehän mitoitus EC5 muaan Lasuesimeri Harjapalin palomitoitus T53003 Puuraenteet Liimapuuhalli palomitoitus Harjapalin mitoitus: Erityisohjeita palomitoitusessa:

Lisätiedot

Pulttiliitoksen laskentalomake

Pulttiliitoksen laskentalomake Tampereen ammattioreaoulu Raennusteniian oulutusojelma Talonraennusteniia Olli Mattila Opinnäytetyö Pulttiliitosen lasentalomae Eurooodi 5:n muaan Työn ojaaja Työn tilaaja Tampere 05/009 DI Raimo Koreasalo

Lisätiedot

Palosuojatut liitokset. Puurakenteiden palosuojatut liitokset

Palosuojatut liitokset. Puurakenteiden palosuojatut liitokset Palosuojatut liitokset Puurakenteiden palosuojatut liitokset 02.06.2014 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ...- 3-2 LIITOKSET, JOISSA SIVUKAPPALEET PUUTA...- 3-2.1 YKSINKERTAISET SÄÄNNÖT...- 3-2.1.1 LIITTIMIEN

Lisätiedot

K-KS vakuutussumma on kiinteä euromäärä

K-KS vakuutussumma on kiinteä euromäärä Kesinäinen Henivauutusyhtiö IIIELLA TEKNIIKALLA LAKUPERUTE H-TUTKINTOA ARTEN HENKIAKUUTU REKURIIIELLA TEKNIIKALLA OIMAAOLO 2 AIKALAKU JA AKUUTUIKÄ Tätä lasuperustetta sovelletaan..25 alaen myönnettäviin

Lisätiedot

ELEMENTTIMENETELMÄN PERUSTEET SESSIO 12: Tasokehän palkkielementti, osa 2.

ELEMENTTIMENETELMÄN PERUSTEET SESSIO 12: Tasokehän palkkielementti, osa 2. / ELEMENTTIMENETELMÄN PERUSTEET SESSIO : Tasoehän palielementti, osa. NELJÄN VAPAUSASTEEN PALKKIELEMENTTI Kun ahden vapausasteen palielementin solmuihin lisätään loaalin -aselin suuntaiset siirtmämittauset,

Lisätiedot

T Puurakenteet 2. Kantavat puurakenteet Liimapuuhallin kehän mitoitus EC5 mukaan Harjapalkin mitoitus

T Puurakenteet 2. Kantavat puurakenteet Liimapuuhallin kehän mitoitus EC5 mukaan Harjapalkin mitoitus T500 Puuraenteet Kantavat puuraenteet n eän mitoitus EC5 muaan Harjapain mitoitus T500 Puuraenteet Lasuesimeri: n jäyäantaisen eän arjapain ja piarin mitoitus, pain ja piarin iitos ei ota momenttia Tämän

Lisätiedot

1974 N:o 622. Vakuutusteknisistä riskeistä johtuvien suureiden laskemista varten käytettävä vakuutuslajiryhmittely. Liite 1.

1974 N:o 622. Vakuutusteknisistä riskeistä johtuvien suureiden laskemista varten käytettävä vakuutuslajiryhmittely. Liite 1. 1974 N:o 622 Liite 1 Vauutustenisistä riseistä johtuvien suureiden lasemista varten äytettävä vauutuslajiryhmittely Vauutuslajiryhmä Vauutusluoat Ensivauutus Laisääteinen tapaturma 1 (laisääteinen) Muu

Lisätiedot

Vakuutusteknisistä riskeistä johtuvien suureiden laskemista varten käytettävä vakuutuslajiryhmittely.

Vakuutusteknisistä riskeistä johtuvien suureiden laskemista varten käytettävä vakuutuslajiryhmittely. 1144/2011 7 Liite 1 Vauutustenisistä riseistä johtuvien suureiden lasemista varten äytettävä vauutuslajiryhmittely. Vauutuslajiryhmä Vauutusluoat Ensivauutus 1 Laisääteinen tapaturma 1 (laisääteinen) 2

Lisätiedot

Kuva 1. LL13 Haponkestävä naulalevyn rakenne.

Kuva 1. LL13 Haponkestävä naulalevyn rakenne. LAUSUNTO NRO VTT-S-04187-14 1 (4) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö Lahti Levy Oy Askonkatu 11 FI-15100 Lahti 15.9.2014 Kimmo Köntti VTT Expert Services Oy Ari Kevarinmäki PL 1001, 02044 VTT Puh. 020 722 5566,

Lisätiedot

Vakuutusmatematiikan sovellukset 20.11.2008 klo 9-15

Vakuutusmatematiikan sovellukset 20.11.2008 klo 9-15 SHV-tutinto Vauutusmatematiian sovelluset 20.11.2008 lo 9-15 1(7) Y1. Seuraava tauluo ertoo vauutusyhtiön masamat orvauset vahinovuoden ja orvausen masuvuoden muaan ryhmiteltynä (tuhansina euroina): Vahinovuosi

Lisätiedot

BLY. Paalulaattojen suunnittelu kuitubetonista. Petri Manninen 24.1.2011

BLY. Paalulaattojen suunnittelu kuitubetonista. Petri Manninen 24.1.2011 BLY Paalulaattojen suunnittelu uitubetonista Petri Manninen BY 56 Paalulaatta - Yleistä Käytetään tyypillisesti peheillä, noraali- tai lievästi ylionsolidoituneilla savioilla ja uilla peheiöillä Mitoitustietojen

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA/EDUSTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 26.6.2006 Päivitetty 2.4.2012

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA/EDUSTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 26.6.2006 Päivitetty 2.4.2012 SERTIFIKAATTI VTT-C-713-06 Myönnetty 26.6.2006 Päivitetty 2.4.2012 TUOTTEEN NIMI Hunton Asfalt Vindtett 12 mm ja 25 mm tuulensuojalevyt VALMISTAJA/EDUSTAJA Hunton Fiber AS P.O. Box 633 NO-2810 Gjøvik,

Lisätiedot

Pyramidi 3 Analyyttinen geometria tehtävien ratkaisut sivu 139 Päivitetty a) 402 Suplementtikulmille on voimassa

Pyramidi 3 Analyyttinen geometria tehtävien ratkaisut sivu 139 Päivitetty a) 402 Suplementtikulmille on voimassa Pyramidi Analyyttinen geometria tehtävien rataisut sivu 9 Päivitetty 9..6 4 a) 4 Suplementtiulmille on voimassa b) a) α + β 8 α + β 8 β 6 c) b) c) α 6 6 + β 8 β 8 6 β 45 β 6 9 α 9 9 + β 8 β 8 + 9 β 7 Pyramidi

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 19: Usean vapausasteen systeemin liikeyhtälöiden johto Newtonin lakia käyttäen

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 19: Usean vapausasteen systeemin liikeyhtälöiden johto Newtonin lakia käyttäen 9/ VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 9: Usean vapausasteen systeemin liieyhtälöiden johto Newtonin laia äyttäen JOHDANTO Usean vapausasteen systeemillä taroitetaan meaanista systeemiä, jona liietilan uvaamiseen

Lisätiedot

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy Sertifikaatti Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy valmistaa Rakennuslevyjä Gyproc GR 13, GR 13 W, GRI 13, GEK 13, GN 13, GN 13 W, Gyproc 4, ja GTS 9 Tämä sertifikaatti koskee rakennuslevyjen käyttöä rakennuksen

Lisätiedot

Aukkopalkin kestävyys

Aukkopalkin kestävyys simeri 3 Auopain estävyys 1.0 Kuormitus Auopain ominaisuormat on esitetty aa oevassa uvassa. Tarasteaan paia ysiauoisena nivepäisenä paina. Seuraamusuoa on CC K FI 1,0 (ei esitetä asemassa). Tässä asemassa

Lisätiedot

1/5 - SPIT TAPCON 4_FI_C.DOCX

1/5 - SPIT TAPCON 4_FI_C.DOCX Tuotetyypin ysilöllinen tunniste TAPCON 4 H 8-14 SPIT TAPCON 4 - uusioanta (sinitty) TAPCON 4 F 8-14 SPIT TAPCON 4 - laipallinen uusioanta (sinitty) TAPCON 4 C 8-14 SPIT TAPCON 4 - torx, uppoanta (sinitty)

Lisätiedot

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄ- ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄ- ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄ- ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPEUSTEET Koooma 28.3.2006. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 16.1.2003. APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKU-

Lisätiedot

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokooma 30.3.2006. Viimeisin perustemuutos vahvistettu 20.12.2004.

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokooma 30.3.2006. Viimeisin perustemuutos vahvistettu 20.12.2004. YITTÄJIN LÄKLAIN (YL) MUKAISN LISÄLÄKVAKUUTUKSN PUSTT Koooma 30.3.2006. Viimeisin perustemuutos vahvistettu 20.12.2004. SISÄLTÖ YITTÄJIN LÄKLAIN (YL) MUKAISN LISÄLÄKVAKUUTUKSN PUSTT 1. PUSTIDN SOVLTAMINN...

Lisätiedot

(1 + i) + JA. t=1. t=1. (1 + i) n (1 + i) n. = H + k (1 + i)n 1 i(1 + i) n + JA

(1 + i) + JA. t=1. t=1. (1 + i) n (1 + i) n. = H + k (1 + i)n 1 i(1 + i) n + JA Investoinnin annattavuuden mittareita Opetusmonisteessa on asi sivua, joilla on hyvin lyhyesti uvattu jouo mittareita. Seuraavassa on muutama lisäommentti ja aavan-johto. Tarastelemme projetia, jona perusinvestointi

Lisätiedot

b 4i j k ovat yhdensuuntaiset.

b 4i j k ovat yhdensuuntaiset. MAA5. 1 Koe 29.9.2012 Jussi Tyni Valitse 6 tehtävää! Muista tehdä pisteytysruuduo ensimmäisen onseptin yläreunaan! Perustele vastausesi välivaiheilla! 1. Oloon vetorit a 2i 6 j 3 ja b i 4 j 3 a) Määritä

Lisätiedot

[ ] [ 2 [ ] [ ] ( ) [ ] Tehtävä 1. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2( ) = 1. E v k 1( ) R E[ v k v k ] E e k e k e k e k. e k e k e k e k.

[ ] [ 2 [ ] [ ] ( ) [ ] Tehtävä 1. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2( ) = 1. E v k 1( ) R E[ v k v k ] E e k e k e k e k. e k e k e k e k. ehtävä. x( + ) x( y x( + e ( y x( + e ( E v E e ( ) e ( R E[ v v ] E e e e e e e e e 6 estimointivirhe: ~ x( x( x$( x( - b y ( - b y ( estimointivirheen odotusarvo: x( - b x( - b e ( - b x( - b e ( ( -

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro VTT C 903 06 Myöntämispäivä 14.09.2006 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA/EDUSTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Tyvek Pro 2508B aluskate

SERTIFIKAATTI Nro VTT C 903 06 Myöntämispäivä 14.09.2006 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA/EDUSTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Tyvek Pro 2508B aluskate SERTIFIKAATTI Nro VTT C 903 06 Myöntämispäivä 14.09.2006 TUOTTEEN NIMI Tyvek Pro 2508B aluskate VALMISTAJA/EDUSTAJA DuPont de Nemours (Lux) s.a.r.l. Rue General Patton, Contern L 2984 Luxemburg MYYNTI

Lisätiedot

1. YKSISUUNTAINEN VARIANSSIANALYYSI: AINEISTON ESITYSMUODOT

1. YKSISUUNTAINEN VARIANSSIANALYYSI: AINEISTON ESITYSMUODOT imat-2.104 Tilastollisen analyysin perusteet / Tehtävät Aiheet: Avainsanat: Ysisuuntainen varianssianalyysi Bartlettin testi, Bonferronin menetelmä, F-testi, Jäännösneliösumma, χ 2 -testi, Koonaisesiarvo,

Lisätiedot

Zebra Vetoniitit. Superiv Rakennevetoniitit

Zebra Vetoniitit. Superiv Rakennevetoniitit Zebra Vetoniitit Zebra vetoniittisarja 0964 915 5 3,2x10 4x12 4,8x15 3,2x8 4x10 4,8x10 iittipihti (0915-10) eveälaippainen Yleisniitti iitti Kara iitin Ø mm Hylsyn pituus I mm ora oo mm iitattava ainevahvuus

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelu 17.8.2015

Kaupunkisuunnittelu 17.8.2015 VANTAAN KAUPUNKI MIEIPITEIDEN KOONTI Kaupunisuunnittelu..0 MR :N MUKAISEEN KUUEMISKIRJEESEEN..0 VASTAUKSENA SAADUT MIEIPITEET JA KANNANOTOT ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA NRO 009, MARTINAAKSO YHTEENSÄ KANNANOTTOJA

Lisätiedot

Kertausosa. Kertausosa. 4. Sijoitetaan x = 2 ja y = 3 suoran yhtälöön. 1. a) Tosi Piste (2,3) on suoralla. Epätosi Piste (2, 3) ei ole suoralla. 5.

Kertausosa. Kertausosa. 4. Sijoitetaan x = 2 ja y = 3 suoran yhtälöön. 1. a) Tosi Piste (2,3) on suoralla. Epätosi Piste (2, 3) ei ole suoralla. 5. Kertausosa. Sijoitetaan ja y suoran yhtälöön.. a) d, ( ) ( ),0... d, ( 0 ( ) ) ( ) 0,9.... Kodin oordinaatit ovat (-,0;,0). Kodin ja oulun etäisyys d, (,0 0) (,0 0),0,...,0 (m) a) Tosi Piste (,) on suoralla.

Lisätiedot

Päivitykset RIL 205-1-2007 ohjeen 2. korjattuun painokseen

Päivitykset RIL 205-1-2007 ohjeen 2. korjattuun painokseen 1 (19) Päivitykset RIL 05-1-007 ohjeen. korjattuun painokseen Päivitetty ohje numeroidaan uudella vuositunnuksella: RIL 05-1-009 Lisätään S-kirjain niihin kuviin, jotka eivät ole Eurokoodi 5:stä. s. 4

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-8580-12 Myöntämispäivä 11.6.2012 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY.

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-8580-12 Myöntämispäivä 11.6.2012 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-8580-12 Myöntämispäivä 11.6.2012 TUOTTEEN NIMI System Intello SERTIFIKAATIN HALTIJA Redi-yhtiöt Oy Yrittäjäntie 23 01800 Klaukkala TUOTEKUVAUS System Intello on rakennuksen vaipan

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiian tuiurssi Kurssierta 5 Sarjojen suppeneminen Kiinnostusen ohteena on edelleen sarja a n = a + a 2 + a 3 + a 4 + n= Tämä summa on mahdollisesti äärellisenä olemassa, jolloin sanotaan että sarja

Lisätiedot

Talousmatematiikan verkkokurssi. Koronkorkolaskut

Talousmatematiikan verkkokurssi. Koronkorkolaskut Sivu 1/7 oronorolasuja sovelletaan tapausiin, joissa aia on pidempi uin ysi oonainen orojaso, eli aia, jolle oroanta ilmoittaa oron määrän. orolasu: enintään yhden orojason pituisille oroajoille; oronorolasu:

Lisätiedot

J1 (II.6.9) J2 (X.5.5) MATRIISILASKENTA(TFM) MALLIT AV 6

J1 (II.6.9) J2 (X.5.5) MATRIISILASKENTA(TFM) MALLIT AV 6 MATRIISILASKENTA(TFM) MALLIT AV 6 J (II.6.9) Päättele, että avaruusvetorit a, b ja c ovat lineaarisesti riippuvat täsmälleen un vetoreiden virittämän suuntaissärmiön tilavuus =. Tuti tällä riteerillä ovato

Lisätiedot

2 Taylor-polynomit ja -sarjat

2 Taylor-polynomit ja -sarjat 2 Taylor-polynomit ja -sarjat 2. Taylor-polynomi Taylor-polynomi P n (x; x 0 ) funtion paras n-asteinen polynomiapprosimaatio (derivoinnin annalta) pisteen x 0 lähellä. Maclaurin-polynomi: tapaus x 0 0.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä marraskuuta /2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä marraskuuta /2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julaistu Helsingissä 21 päivänä marrasuuta 2011 1144/2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vahinovauutusyhtiön oiaistun vaavaraisuuspääoman rajojen, tasoitusmäärän ja sen rajojen

Lisätiedot

ELEMENTTIMENETELMÄN PERUSTEET SESSIO 06: Aksiaalinen sauvaelementti, osa 1.

ELEMENTTIMENETELMÄN PERUSTEET SESSIO 06: Aksiaalinen sauvaelementti, osa 1. 6/ ELEMENTTIMENETELMÄN PERSTEET SESSIO 6: Asiaalinen sauvaelementti, osa. ASIAALINEN RAENNE L, A, E L, A, E L, A, E uva. Asiaalinen raenne. Asiaalinen raenne taroittaa tässä yhteydessä raennetta, joa oostuu

Lisätiedot

T512903 Puurakenteet 1 3 op

T512903 Puurakenteet 1 3 op T512903 Puurakenteet 1 3 op Kantavat puurakenteet Puun rakenne ja laskentamallit Puutavaran lujuusominaisuudet Sahatavara Liimapuu Kertopuu 1 T512903 Puurakenteet 1 3 op Kantavat puurakenteet Puun rakenne

Lisätiedot

M y. u w r zi. M x. F z. F x. M z. F y

M y. u w r zi. M x. F z. F x. M z. F y 36 5.3 Tuipaalutusen lasenta siitmämenetelmällä 5.3.1 Yleistä Jos paaluvoimia ei voida määittää suoaan tasapainohtälöistä (uten ohdassa 5.), on smsessä staattisesti määäämätön paalutus, jona paaluvoimien

Lisätiedot

Kerto-Tyyppihyväksynnät. Toukokuu 2001

Kerto-Tyyppihyväksynnät. Toukokuu 2001 Kerto-Tyyppihyväksynnät Toukokuu 2001 Kerto-S Tuoteseloste 1. Kerto-S, standardikertopuun kuvaus Kerto-S valmistetaan sorvatuista havupuuviiluista liimaamallla siten, että kaikkien viilujen syysuunta on

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 622. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 622. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julaistu Helsingissä 1 päivänä loauuta 2008 N:o 622 SISÄLLYS N:o Sivu 622 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vahinovauutusyhtiön oiaistun vaavaraisuuspääoman rajojen, tasoitusmäärän

Lisätiedot

SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pihlava TUULENSUOJALEVYT. -tyyppihyväksyntä VTT-11366-06. Kiinnitysohjeet ja levyjäykistysominaisuudet

SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pihlava TUULENSUOJALEVYT. -tyyppihyväksyntä VTT-11366-06. Kiinnitysohjeet ja levyjäykistysominaisuudet SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pilava TUULENSUOJALEVYT -tyyppiyväksyntä VTT-11366-06 Kiinnitysojeet ja levyjäykistysominaisuudet Runkoleijona Tuulileijona Päivitetty 4.5.2009 2 SISÄLLYS 1.0 ALKUSANAT...4

Lisätiedot

Puun kosteuskäyttäytyminen

Puun kosteuskäyttäytyminen 1.0 KOSTEUDEN VAIKUTUS PUUHUN Puu on hygroskooppinen materiaali eli puulla on kyky sitoa ja luovuttaa kosteutta ilman suhteellisen kosteuden vaihteluiden mukaan. Puu asettuu aina tasapainokosteuteen ympäristönsä

Lisätiedot

Esimerkkilaskelma. Jäykistävä CLT-seinä

Esimerkkilaskelma. Jäykistävä CLT-seinä Eimerilaelma Jäyitävä CLT-einä 30.5.014 Siällyluettelo 1 LÄHTÖTIEDOT... - 3 - LEVYJÄYKISTEEN TIEDOT... - 3-3 ATERIAALI... - 4-4 PANEELILEIKKAUSKESTÄVYYS... - 4-5 LAELLIN LEIKKAUSKESTÄVYYS... - 5-6 LAELLIEN

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET

MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET 5 TLOUYRTTÄJÄN ELÄKELN UKEN VKUUTUKEN PERUTEET PERUTEDEN OVELTNEN Näitä perusteita soelletaan..009 lähtien maatalousrittäjän eläelain 80/006 YEL muaisiin auutusiin. VKUUTUKU Vauutusmasu uodelta on maatalousrittäjän

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro 210/05 Myöntämispäivä 7.7.2005, Päivitetty 20.2.2012 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI Nro 210/05 Myöntämispäivä 7.7.2005, Päivitetty 20.2.2012 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI Nro 210/05 Myöntämispäivä 7.7.2005, Päivitetty 20.2.2012 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA Hunton Sarket aluskate Hunton Fiber AS Niels Ødegaards gt. 8 2800 Gjøvik, Norge TUOTEKUVAUS Hunton Sarket

Lisätiedot

Runkomelu. Tampereen kaupunki Juha Jaakola PL Tampere

Runkomelu. Tampereen kaupunki Juha Jaakola PL Tampere Tampereen aupuni Juha Jaaola PL 487 33101 Tampere LAUSUNTO RAIDELIIKENTEEN NOPEUDEN KASVATTAMISESTA RANTA- TAMPELLAN ALUEEN RUNKOMELU- JA TÄRINÄRISKIIN Ranta-Tampellan alueen tärinää on arvioitu selvitysessä

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 02: Vapausasteet, värähtelyiden analysointi

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 02: Vapausasteet, värähtelyiden analysointi 02/1 VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 02: Vapausasteet, värähtelyiden analysointi VAPAUSASTEET Valittaessa systeeille lasentaallia tulee yös sen vapausasteiden luuäärä äärätysi. Tää taroittaa seuraavaa: Lasentaallin

Lisätiedot

DEE Lineaariset järjestelmät Harjoitus 5, harjoitustenpitäjille tarkoitetut ratkaisuehdotukset

DEE Lineaariset järjestelmät Harjoitus 5, harjoitustenpitäjille tarkoitetut ratkaisuehdotukset DEE- Lineaariset järjestelmät Harjoitus 5, harjoitustenpitäjille taroitetut rataisuehdotuset Tämän harjoitusen ideana on opetella -muunnosen äyttöä differenssiyhtälöiden rataisemisessa Lisäsi äytetään

Lisätiedot

ESIMERKKI 5: Päätyseinän palkki

ESIMERKKI 5: Päätyseinän palkki ESIMERKKI 5: Päätyseinän palkki Perustietoja: - Hallin 1 päätyseinän palkit PP101 ovat liimapuurakenteisia. - Palkki PP101 on jatkuva koko lappeen matkalla. 6000 - Palkin yläreuna on tuettu kiepahdusta

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI EDUSTAJA/ VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 1.10.2013. Alkuperäinen englanninkielinen

TUOTTEEN NIMI EDUSTAJA/ VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 1.10.2013. Alkuperäinen englanninkielinen TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI VTT-C-10100-13 Myönnetty 1.10.2013 Alkuperäinen englanninkielinen Xella kattoelementit Xella lattiaelementit EDUSTAJA/ VALMISTAJA Xella Danmark A/S Helge Nielsen Allé 7 DK-8723

Lisätiedot

Markku Kortesmaa Rakenteiden mekaniikka, Vol. 40 No. 2, 2007, s. 40-47

Markku Kortesmaa Rakenteiden mekaniikka, Vol. 40 No. 2, 2007, s. 40-47 PUUN ORTOTROPIA VAURIOIDEN AIHEUTTAJANA Markku Kortesmaa Rakenteiden mekaniikka, Vol. 40 No. 2, 2007, s. 40-47 TIIVISTELMÄ Puu on ortotrooppinen materiaali, mikä on otettava huomioon rakennesuunnittelussa.

Lisätiedot

854/2017. Liitteet 1 2. Muutos laskuperusteisiin työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille

854/2017. Liitteet 1 2. Muutos laskuperusteisiin työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Liitteet Muutos lasuperusteisiin työnteijän eläelain muaista toimintaa harjoittaille eläesäätiöille Liite Vauutusteniset suureet Näissä lasuperusteissa esiintyät auutusteniset suureet lasetaan TyEL:n muaisen

Lisätiedot

Valon diffraktio yhdessä ja kahdessa raossa

Valon diffraktio yhdessä ja kahdessa raossa Jväslän Ammattioreaoulu, IT-instituutti IXPF24 Fsiia, Kevät 2005, 6 ECTS Opettaja Pasi Repo Valon diffratio hdessä ja ahdessa raossa Laatija - Pasi Vähämartti Vuosiurssi - IST4S1 Teopäivä 2005-2-17 Palautuspäivä

Lisätiedot

Tehtävä 2 Todista luennoilla annettu kaava: jos lukujen n ja m alkulukuesitykset. ja m = k=1

Tehtävä 2 Todista luennoilla annettu kaava: jos lukujen n ja m alkulukuesitykset. ja m = k=1 Luuteoria Harjoitus 1 evät 2011 Alesis Kosi 1 Tehtävä 1 Näytä: jos a ja b ovat positiivisia oonaisluuja joille (a, b) = 1 ja a c, seä lisäsi b c, niin silloin ab c. Vastaus Kosa a c, niin jaollisuuden

Lisätiedot

Puurakenteet. Tomi Toratti

Puurakenteet. Tomi Toratti 1 Puurakenteet Tomi Toratti 25.9.2014 2 SFS 5978 Puurakenteiden toteuttaminen. Rakennuksien kantavia rakenneosia koskevat vaatimukset 2012 Toteutusasiakirjat Toteutusluokat TL1, TL2 ja TL3 Toleranssiluokat

Lisätiedot

ESIMERKKI 2: Asuinhuoneen välipohjapalkki

ESIMERKKI 2: Asuinhuoneen välipohjapalkki ESIMERKKI 2: Asuinhuoneen välipohjapalkki Perustietoja - Välipohjapalkki P102 tukeutuu ulkoseiniin sekä väliseiniin ja väliseinien aukkojen ylityspalkkeihin. - Palkiston päällä oleva vaneri liimataan palkkeihin

Lisätiedot

funktiojono. Funktiosarja f k a k (x x 0 ) k

funktiojono. Funktiosarja f k a k (x x 0 ) k SARJAT JA DIFFERENTIAALIYHTÄLÖT 2003 3 4. Funtiosarjat Tässä luvussa esitettävissä funtiosarjojen tulosissa yhdistämme luujen 3 teoriaa. Esimeri 4.. Geometrinen sarja x suppenee aiilla x ], [ ja hajaantuu

Lisätiedot

2.8 Mallintaminen ensimmäisen asteen polynomifunktion avulla

2.8 Mallintaminen ensimmäisen asteen polynomifunktion avulla MAB Matemaattisia malleja I.8. Mallintaminen ensimmäisen asteen.8 Mallintaminen ensimmäisen asteen polynomifuntion avulla Tutustutaan mallintamiseen esimerien autta. Esimeri.8. Määritä suoran yhtälö, un

Lisätiedot

PIENTALON SUUNNITTELU JA KUSTANNUSVERTAILU

PIENTALON SUUNNITTELU JA KUSTANNUSVERTAILU PIENTALON SUUNNITTELU JA KUSTANNUSVERTAILU Timo Ollila 011 Oulun seuun ammattioreaoulu PIENTALON SUUNNITTELU JA KUSTANNUSVERTAILU Timo Ollila Opinnäytetyö 14.4.011 Raennusteniian oulutusohjelma Oulun seuun

Lisätiedot

DEE Lineaariset järjestelmät Harjoitus 2, ratkaisuehdotukset. Johdanto differenssiyhtälöiden ratkaisemiseen

DEE Lineaariset järjestelmät Harjoitus 2, ratkaisuehdotukset. Johdanto differenssiyhtälöiden ratkaisemiseen D-00 Lineaariset järjestelmät Harjoitus, rataisuehdotuset Johdanto differenssiyhtälöiden rataisemiseen Differenssiyhtälöillä uvataan disreettiaiaisten järjestelmien toimintaa. Disreettiaiainen taroittaa

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Laskuesimerkki: Leikkausrasitetun pulttiliitoksen mitoitus...13

Sisällysluettelo. Laskuesimerkki: Leikkausrasitetun pulttiliitoksen mitoitus...13 pulttiliitosten MITOITUS Sisällsluettelo Yleistä... Materiaalit... 3 Kuormitustapa... 3 4 Leiausrasitettu pultti... 3 4. Puuosien välinen liitos... 3 4. Puu/puulevliitos... 4 4.3 Puu/teräslevliitos...

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN. SFS-EN 1995 EUROKOODI 5: PUURAKENTEIDEN SUUNNITTELU Osa 1-2: Yleistä. Rakenteiden palomitoitus

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN. SFS-EN 1995 EUROKOODI 5: PUURAKENTEIDEN SUUNNITTELU Osa 1-2: Yleistä. Rakenteiden palomitoitus 1 LIITE 17 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1995 EUROKOODI 5: PUURAKENTEIDEN SUUNNITTELU Osa 1-2: Yleistä. Rakenteiden palomitoitus Esipuhe Tätä kansallista liitettä käytetään yhdessä standardin SFS-EN

Lisätiedot

OHJEITA MTHL:n TEOLLISUUSERISTYS- JA RAKENNUSPELTIALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKKATILASTOILMOITUKSEN TÄYTTÄMISTÄ VARTEN

OHJEITA MTHL:n TEOLLISUUSERISTYS- JA RAKENNUSPELTIALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKKATILASTOILMOITUKSEN TÄYTTÄMISTÄ VARTEN MTHL:N TEOLLISUUSERISTYS- JA 1(7) RAKENNUSPELTIALAT 2.1.2007 RSg OHJEITA MTHL:n TEOLLISUUSERISTYS- JA RAKENNUSPELTIALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKKATILASTOILMOITUKSEN TÄYTTÄMISTÄ VARTEN 1. NELJÄNNESVUOSITIEDOT

Lisätiedot

3 KEHÄRAKENTEET. 3.1 Yleistä kehärakenteista

3 KEHÄRAKENTEET. 3.1 Yleistä kehärakenteista Elementtimenetelmän peusteet. KEHÄRAKENTEET. leistä ehäaenteista Kehäaenteen osina oleat palit oiat ottaa astaan aiia annattimen asitusia, jota oat nomaali- ja leiausoima seä taiutus- ja ääntömomentti.

Lisätiedot

Konttorikonemiehet Oy

Konttorikonemiehet Oy m m Konttorionemiehet Oy MALLISTO 2011-2012 Konttorionemiehet Oy Hintoihin sisältyy alv 23 %. Voimassa 31.1.2012 saaa Kaii hinnat voimassa 31.1.2012 saaa. Eri turvaluoat toimistopapereille Konttorionemiehet

Lisätiedot

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 Ratkaisut 1. viikolle /

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 Ratkaisut 1. viikolle / MS-A8 Differentiaali- ja integraalilasenta, V/27 Differentiaali- ja integraalilasenta Rataisut. viiolle /. 3.4. Luujonot Tehtävä : Mitä ovat luujonon viisi ensimmäistä termiä, un luujono on a) (a n ) n=,

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-3933-09 Myöntämispäivä 16.4.2009 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Aarsleff-sujutusputki

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-3933-09 Myöntämispäivä 16.4.2009 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Aarsleff-sujutusputki TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-3933-09 Myöntämispäivä 16.4.2009 Aarsleff-sujutusputki SERTIFIKAATIN HALTIJA Aarsleff Oy Alhonniituntie 5 FI-01900 Nurmijärvi TUOTEKUVAUS Aarsleff sujutusputkimenetelmä

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

RUUVILIITOS CLT-LEVYN KYLJESSÄ. Laskentaexcel

RUUVILIITOS CLT-LEVYN KYLJESSÄ. Laskentaexcel RUUVILIITOS CLT-LEVYN KYLJESSÄ Laskentaexcel Susanna Salonen Opinnäytetyö Huhtikuu 2013 Rakennustekniikka Talonrakennustekniikka TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Rakennustekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

III. SARJATEORIAN ALKEITA. III.1. Sarjan suppeneminen. x k = x 1 + x 2 + x ,

III. SARJATEORIAN ALKEITA. III.1. Sarjan suppeneminen. x k = x 1 + x 2 + x , III. SARJATEORIAN ALKEITA Sarja on formaali summa III.. Sarjan suppeneminen = x + x 2 + x 3 +..., missä R aiilla N (merintä ei välttämättä taroita mitään reaaliluua). Luvut x, x 2,... ovat sarjan yhteenlasettavat

Lisätiedot

KUNINGASPALKKI LIIMAPUU

KUNINGASPALKKI LIIMAPUU KUNINGASPALKKI LIIMAPUU Yksilölliset puuratkaisut KUNINGASPALKKI LIIMAPUU YKSILÖLLISET PUURATKAISUT Kuningaspalkki liimapuu valmistetaan lujuuslajitellusta kuusi- ja mäntysahatavarasta. Lamellit sahataan

Lisätiedot

Ennen kuin mennään varsinaisesti tämän harjoituksen asioihin, otetaan aluksi yksi merkintätekninen juttu. Tarkastellaan differenssiyhtälöä

Ennen kuin mennään varsinaisesti tämän harjoituksen asioihin, otetaan aluksi yksi merkintätekninen juttu. Tarkastellaan differenssiyhtälöä DEE-00 Lineaariset järjestelmät Harjoitus, rataisuehdotuset Ennen uin mennään varsinaisesti tämän harjoitusen asioihin, otetaan alusi ysi merintäteninen juttu Tarastellaan differenssiyhtälöä y y y 0 Vaihtoehtoinen

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 04.05.2011. SPU Eristeet

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 04.05.2011. SPU Eristeet SERTIFIKAATTI VTT-C-6665-11 Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 04.05.2011 TUOTTEEN NIMI SPU Eristeet VALMISTAJA SPU Systems Oy Sillanpäänkatu 20, PL 98 FI-38701 Kankaanpää TUOTEKUVAUS SPU:n valmistamia polyuretaanieristeitä

Lisätiedot

Luonnos Kartta kaupan kohteesta on liitteenä. 4 Kauppahinta on kaksikymmentäviisituhatta (25 000) euroa.

Luonnos Kartta kaupan kohteesta on liitteenä. 4 Kauppahinta on kaksikymmentäviisituhatta (25 000) euroa. .6.07 Myyjä Naantalin aupuni, y-tunnus 07-. Ostaja Turun Osuusauppa, y-tunnus 0-9, Sibeliusenatu, PL 86, 00 Turu. Kaupan ohde Naantalin aupungin Rymättylän ironylässä sijaitsevasta Osuusauppa - nimisestä

Lisätiedot

Varmennustestiraportti

Varmennustestiraportti Luottamuksellinen Varmennustestiraportti Naula- ja ruuviliitoksen kestävyys Testausraportti: Puikkoliitinpohja Pohjan tekijä: Ramboll Testaaja: Pohjois-Karjalan AMK Testattu versio: 1.0 (tiedostonimi 0211)

Lisätiedot

SYMBOLIVIRHETODENNÄKÖISYYDESTÄ BITTIVIRHETODENNÄKÖISYYTEEN

SYMBOLIVIRHETODENNÄKÖISYYDESTÄ BITTIVIRHETODENNÄKÖISYYTEEN SYMBOLIVIRHETODENNÄKÖISYYDESTÄ BITTIVIRHETODENNÄKÖISYYTEEN Miten modulaation P S P B? 536A Tietoliienneteniia II Osa 4 Kari Käräinen Sysy 05 SEP VS. BEP D-SIGNAALIAVARUUDESSA Kullein modulaatiolle johdetaan

Lisätiedot

ONKO SUOMALAINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ TASOITUSVASTUUNSA VANKI? fil. tri Martti Pesonen, SHV. Suomen Aktuaariyhdistyksen vuosikokousesitelmä

ONKO SUOMALAINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ TASOITUSVASTUUNSA VANKI? fil. tri Martti Pesonen, SHV. Suomen Aktuaariyhdistyksen vuosikokousesitelmä ONKO SUOMALAINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ TASOITUSVASTUUNSA VANKI? fil. tri Martti Pesonen, SHV Suomen Atuaariyhdistysen vuosioousesitelmä 27.2.2006 2 Sisällysluettelo: sivu 1. Tasoitusvastuujärjestelmän uvaus

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY PIENTALOTONTIN OSOITTEESSA TORNIKUJA 3

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY PIENTALOTONTIN OSOITTEESSA TORNIKUJA 3 KAUNASTEN KAUPUNK GRANKULLA STAD KAUNASTEN KAUPUNK MYY PENTALOTONTN OSOTTEESSA TORNKUJA 3 Myyjä: Kauniaisten aupuni, Kauniaistentie 0, 0200 Kauniainen. Myytävä tontti: Kauniaisten 2. aupunginosassa orttelissa

Lisätiedot

ESIMERKKI 3: Märkätilan välipohjapalkki

ESIMERKKI 3: Märkätilan välipohjapalkki ESIMERKKI 3: Märkätilan välipohjapalkki Perustietoja - Välipohjapalkki P103 tukeutuu ulkoseiniin sekä väliseiniin ja väliseinien aukkojen ylityspalkkeihin. - Välipohjan omapaino on huomattavasti suurempi

Lisätiedot

ESIMERKKI 1: NR-ristikoiden kannatuspalkki

ESIMERKKI 1: NR-ristikoiden kannatuspalkki ESIMERKKI 1: NR-ristikoiden kannatuspalkki Perustietoja - NR-ristikot kannatetaan seinän päällä olevalla palkilla P101. - NR-ristikoihin tehdään tehtaalla lovi kannatuspalkkia P101 varten. 2 1 2 1 11400

Lisätiedot