Fennian Varainhoito. Toimintamalli ja sijoitusratkaisut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Fennian Varainhoito. Toimintamalli ja sijoitusratkaisut"

Transkriptio

1 Fennian Varainhoito Toimintamalli ja sijoitusratkaisut Maaliskuu 2015

2 Fennia-konsernin rakenne Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia Toimitusjohtaja Antti Kuljukka Vahinkovakuutuspalvelut 100 % Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia Toimitusjohtaja Seppo Rinta Vapaaehtoiset henki- ja eläkevakuutukset, vakuutuksellinen varainhoito 100 % Fennia-konsernin yhtiöistä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia toimii keskinäisyyden pohjalta, eli asiakas on omistaja*. Henki-Fennia on Fennian 100%:sti omistama osakeyhtiö Fennia Varainhoito Oy Toimitusjohtaja Alexander Schoschkoff Varainhoitopalvelut, kiinteistörahastotoiminta *) Koska ulkopuolisia sijoittajia ei ole, Fennia-konsernin voitot käytetään asiakkaiden palvelujen kehittämiseen. Fennia Varainhoito Oy on Henki-Fennian 100%:sti omistama tytäryhtiö.

3 Fennian sijoitustoiminta Sijoitusfilosofiamme: Tasaisen tuoton löytäminen ja tappioriskin minimoiminen AKTIIVINEN SALKUNHOITO Pitkäjänteinen, ennakoiva, varovainen, markkinamuutoksiin reagoiva Tuotot on haettava sieltä mistä ne on kulloinkin saatavissa Pääoman säilyttäminen etusijalla SUURSIJOITTAJAN RESURSSIT Fennian sijoitusorganisaatio Pääsy suurten instituutioiden kansainvälisiin rahastoihin Suursijoittajana Fennia valitsee tuotteita parhailta kansainvälisiltä ja kotimaisilta yhteistyökumppaneilta 3

4 Onnistunutta sijoittamista yli suhdannesyklien Tuotto ja riski Kumulatiivinen tuotto % Tuotto 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% Riski 0% 0% 5% 10% 15% 20% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% Nettotuotto Riski: suurin vuotuinen lasku [Vertailussa: Fennia, Henki-Fennia, Mandatum, Ilmarinen, Varma, Eläke Tapiola, Veritas, Etera, Oilfund, VER, KEVA] Fennia-konsernin yhtiöt ovat yltäneet markkinoiden parhaimpaan riski/tuotto suhteeseen Salkkujen allokaatioliikkeet suurin tuottoon vaikuttava tekijä sijoitusten painottaminen osakkeisiin/ korkoihin ja riskinoton ajoittaminen Riskitason aktiivinen alentaminen markkinakriiseissä on tärkeintä

5 5 Fennian Varainhoitopalvelut

6 Systemaattinen toimintamalli FENNIAN OMAT SIJOITUKSET FENNIAN VARAINHOITO ASIAKKAIDEN SALKUT OSAKE Markkina -alueet Osakkeet Teemat Korot Toimialat Salkkujen muodostus + Fennian näkemyksen toteutus eri riskitason salkkuihin + Asiakaskohtainen räätälöinti (suuret salkut) Allokaatioliikkeet TUOTTO 100 % 80 % 20 % TASAPAINO 50 % MALTTI 50 % Duraatio Korkoluokka, marginaalit Korkokäyrä + Painotukset Fennian oman salkun position mukaisesti + Painotukset sijoitusluokkien sisällä, esim. osakkeissa kehittyvien markkinoiden paino, koroissa yrityslainat vs. valtionlainat. 80 % 20 % KORKO 100 % Muutokset toteutetaan asiakkaiden salkkuihin systemaattisesti kun Fennian sijoituspainot muuttuvat yli ennalta määritettyjen raja-arvojen 6

7 TUOTTO Varainhoitosalkut asiakkaan tavoitteen mukaisesti OSAKE TUOTTO 100% MALTTI TASAPAINO 50% 80% 20% Tavoitetuotto 9 % p.a. Tavoitetuotto 12 % p.a. KORKO 80% 50% Tavoitetuotto 7,5 % p.a. KASSA 100% 20% Tavoitetuotto 3 % p.a. Tavoitetuotto 5 % p.a. Tavoite ylittää 12 kk euribor ja pankkitalletus RISKI = KOROT = OSAKKEET Varainhoitosalkut alkaen 50 T --- Yksilölliset salkut alkaen 1M --- Konsultoidut salkut alkaen 2M

8 Kumulatiivinen tuotto (p.a.) Varainhoitosalkkujen vuosituotot Varainhoitosalkkujen kumulatiiviset tuotot* (p.a.) vs. tuottotavoitteet => Aktiivisella salkunhoidolla on saavutettu huomattavaa lisätuottoa 25% 20% Tuottotavoite Lisätuotto 19,17% 15% 12,91% 15,67% 7,17 % 10% 9,05% 5,41 % 6,67 % 5% 0% 5,90% 4,05 % 12,00 % 2,61% 2,90 % 7,50 % 9,00 % 2,61 % 3,00 % 5,00 % KASSA KORKO MALTTI TASAPAINO TUOTTO OSAKE 8 *) Tuotot toiminnan alusta 10/ /2015. Tuotossa huomioitu rahasto- ja etf-sijoitusten palkkiot, mutta ei varainhoitopalkkioita, jotka vaihtelevat asiakaskohtaisesti salkun koon mukaan. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoituksen arvo voi nousta tai laskea tulevaisuudessa.

9 Fennian markkinanäkemys 02/2015 Lievä ylipaino osakkeissa Alipaino Lievä alipaino Neutraali Lievä ylipaino Ylipaino KORKOSIJOITUKSET OSAKKEET + Kehittyvät markkinat + USA + Yrityslainat ml. High Yield + Kehittyvät markkinat -- Valtionlainat + Alhaisen korkotason johdosta suosimme laajasti lyhyitä yrityslainoja -- Suomi + Kansainvälinen laaja hajautus MUUT + Kiinteistöt

10 Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I Rahaston esittely Maaliskuu 2015

11 Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I lyhesti Suomen ensimmäinen Toimitiloihin fokusoiva erikoissijoitusrahasto Yksinkertainen tapa sijoittaa suoran kiinteistöomistuksen kassavirtaan Vastaaviin toimitilakohteisiin pääsee normaalisti sijoittamaan vain pääomarahastojen kautta, jolloin edellytyksenä on suuri sijoituspääoma Sijoituskohteina kotimaiset Toimitilakiinteistöt Kiinteistöluokassa vakaata, ennakoitavaa ja hyvää käteistuottoa vuotuisena kassavirtana Toimitiloissa asuntoja korkeampi vuokratuottotaso Rahaston pitkän aikavälin tuottotavoite sijoittajille vuotuisena kassavirtana kulujen jälkeen on yli 7%*, ** Pitkällä kokemuksella Fennialla 130 vuotta asiantuntemusta Fennia Varainhoito Oy vastaa rahaston salkunhoidosta ja myynnistä Rahastoa hallinnoi Eufex Rahastohallinto Oy Rahaston toimintaa valvoo Finanssivalvonta *) ilman mahdollisia kiinteistöjen myyntivoittoja **) tuottotavoite ei ole tae tulevasta tuotto- tai arvokehityksestä 11

12 *) Voivat sisältää myös vuokra-asuntoja ilman että asunnot muodostaisivat yksittäisen kiinteistön pääkäyttötarkoitusta sekä vähäisessä määrin vapaa-ajan kiinteistöjä **) Väliaikaisuudesta voidaan poiketa erillisellä johtoryhmän päätöksellä, mikäli tämä olisi päätöshetkellä osuudenomistajienedun mukaista Sijoitusstrategian pääpiirteet Sijoituskohteiden valinta Suomessa sijaitsevat toimitilakiinteistökohteet* toimisto-, liike-, logistiikka-, majoituskiinteistöt Fennian kiinteistöalan ammattilaiset etsivät ja analysoivat sijoituskohteet Ulkopuoliset riippumattomat KHK-arvioitsijat määrittävät salkun kiinteistöjen markkina-arvon kvartaaleittain, kuten myös arvonmääritykset ostoja myyntitilanteessa Rahaston sijoituskohteiden tulee olla vähintään normaalissa kunnossa rakennuksen tekninen ikä ja käyttötarkoitus huomioiden Sijoituskohteiden valinnassa huomioidaan tilanteesta riippuen seuraavia ominaisuuksia: sijaintia kohteen tuottotasoa kiinteistön laatua vuokralaisanalyysiä likviditeettiä mahdollisessa myyntitilanteessa kohteen kehitys- ja arvonnousupotentiaalia tilojen monikäyttöisyyttä ja muuntojoustavuutta kohteen vakaata arvonkehitystä Rahasto ei sijoita kohteisiin, joissa on korkea tuotto yhdistettynä korkeaan riskiin Rahasto voi harjoittaa kehitys- ja korjaustoimintaa lain sallimissa rajoissa (enint. 20 % nettoarvosta (NAV)) Rahasto voi strategiansa mukaan sijoittaa enintään 5 % salkun arvosta (Gav) eurooppalaisiin julkisesti noteerattuihin kiinteistösijoitusyhtiöiden osakkeisiin, REIT:hin ja indeksiosuusrahastoihin (ETF) sekä muihin rahaston säännöissä määriteltyihin kohteisiin. Väliaikaisesti (12 kk**) ETF sijoitusten paino voi olla 15% NAV:sta. Lopulliset sijoituspäätökset tehdään rahaston johtoryhmässä

13 Kiinteistösalkku ja vuokralaiset Maantieteellinen jakauma Hämeenlinna Oulu Tampere Lohja 6% 6% 3% 15% 6% Turku 40% 19% 5% Vantaa Espoo Helsinki Käyttötarkoitus 15% 16% 5% 65% Toimisto Majoitus ja muu käyttötarkoitus Tuotanto ja logistiikka Liiketila 20 suurinta vuokralaista % Kum % Kauppaketju 12,6 % 12,6 % Hotelli 10,1 % 22,7 % Rakennusyhtiö 7,4 % 30,1 % ITC yhtiö (kv) 4,7 % 34,7 % Kauppaketju (kv) 4,2 % 38,9 % Ravintolaketju 3,9 % 42,8 % Kauppaketju 2,9 % 45,7 % Ministeriö 2,8 % 48,5 % Julkisyhteisö 2,0 % 50,5 % Hyvinvointipalvelut 1,9 % 52,4 % Ruokateollisuus 1,8 % 54,2 % Huonekaluketju 1,7 % 55,9 % Konepajayhtiö (kv) 1,7 % 57,7 % Julkisyhteisö 1,7 % 59,4 % Julkisyhteisö 1,7 % 61,0 % Tukkukauppa 1,6 % 62,6 % Julkisyhteisö 1,6 % 64,2 % Ohjelmatoimisto 1,6 % 65,8 % Terveyspalvelut 1,4 % 67,3 % Konepajayhtiö (kv) 1,4 % 68,6 % Muut vuokralaiset 31,4 % 100,0 % Kiinteistöjä on 13 kpl ja vuokralaisia yhteensä 97 kpl Salkun kiinteistöjen vuokrausaste on korkea, n. 98 % Vuokrasopimusten keskimääräinen maturiteetti on n. 6,7 vuotta Pääosa salkusta on pääkaupunkiseudulla sijaitsevia toimisto- ja liiketiloja, joiden pinta-ala on yhteensä n m 2 Rahaston kiinteistösalkku on arvoltaan 123,1 m Vieraan pääomaan osuus rahastotasolla on n. 29 % (sallittu enintään 50%) Kiinteistösalkun odotettu nettotuotto on n. 7% p.a. (kiinteistöittäin 5,7-9,3% p.a., ilman velkavipua)

14 Salkun sijoituskohteet Hopeatie 2 Helsinki, rak.v m 2 Koy Pasilanraitio 9 Helsinki, rak.v m 2 Koy Kalevankatu 9 Helsinki, rak.v m 2 Koy Villankulma, Kaupintie 2 Helsinki, rak.v m 2 Plaza Tuike Aviapolis Vantaa, rak.v m 2 Koy Treen Rautatienkatu 23 Tampere, rak.v m 2 Koy Munkkiluodontie 44 Espoo, rak.v m 2 Koy Lohjan Yrittäjätalo Lohja, rak.v m 2 Koy Helsingin Paciuksenkatu 29 Helsinki, rak.v m 2 Koy Vantaan Mestarintie 8 Vantaa, rak.v m 2 Koy Biolinja 27 Turku, rak.v m 2 Koy Kaakkurin liikekeskus Oulu, rak.v m 2 Koy Tiiriönsuontie 2 Hämeenlinna, rak.v m 2 14

15 15 Kiitos

16 Vastuunrajoitus Asiakkaan tulee huomioida, että hän kantaa riskin sijoituskohteiden arvon muutoksista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Sijoituksen arvo voi nousta tai laskea tulevaisuudessa. Koska sijoitus-suositukset perustuvat asiakkaan antamiin tietoihin, on tärkeää, että asiakas antaa kartoituksessa oikeat tiedot tilanteestaan. Fennia Varainhoito vastaa siitä, että sen varainhoito on huolellista ja ammattitaitoista. Fennia Varainhoito ei ole vastuussa sopimuksen mukaisesti hoidettujen varojen saavuttamatta jääneistä tuotoista tai arvonnoususta. Fennia Varainhoito ei myöskään voi taata asetettujen tuottotavoitteiden toteutumista. Erilaisista markkinatilanteista johtuen sijoitustoiminnan ja siten myös varainhoidon luonteeseen kuuluu se, että sijoituksen tuotto voi poiketa merkittävästikin asetetuista tuottotavoitteista. Vastaavasti sijoitustoimintaan aina liittyvä taloudellinen riski voi toteutuessaan poiketa merkittävästikin odotetusta riskitasosta. 16

17 Yhteystiedot Fennia Varainhoito Oy Käyntiosoite ja kotipaikka: Televisiokatu 1, Helsinki (vaihde) Yhteyshenkilöt, Riku Heikkilä puh Timo Sadinmäki puh Varainhoitajat Alexander Schoschkoff, toimitusjohtaja, puh Simo Launonen, puh Marko Alaraatikka, puh Eero Niemenpää, puh

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO FENNICA TOIMITILAT I VUOSIKERTOMUS 31.12.2014

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO FENNICA TOIMITILAT I VUOSIKERTOMUS 31.12.2014 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO FENNICA TOIMITILAT I VUOSIKERTOMUS 31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 2-10 Rahaston perustiedot 11 Tuloslaskelma 12 Tuloslaskelman liitetiedot 13 Tase 14 Taseen liitetiedot

Lisätiedot

SIJOITUSSUUNNITELMA 2014 Espoon kaupunki/pmir

SIJOITUSSUUNNITELMA 2014 Espoon kaupunki/pmir 1 SIJOITUSSUUNNITELMA 2014 Espoon kaupunki/pmir 2 1. Taloudellinen ympäristö vuonna 2013 Vuosi 2013 alkoi sijoitusmarkkinoilla positiivissa merkeissä kun keskuspankkien tarjoama runsas likviditeetti yhdessä

Lisätiedot

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Sisällysluettelo SIJOITUSRAHASTO... 4 SP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINNOIMAT SIJOITUSRAHASTOT... 4 SIJOITUSRAHASTOTYYPIT JA NIIHIN LIITTYVÄT RISKIT... 5 Korkorahastot...5

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

Sijoitus rahasto-opas

Sijoitus rahasto-opas Sijoitus rahasto-opas Sisällys Lukijalle...3 Sijoitusrahasto lyhyesti...4 Mikä sijoitusrahasto on?...5 Millaisia sijoitusrahastoja on?...8 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa on?...12 Mitä kuluja sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

Rahastot. 1 Osakkeet OPAS

Rahastot. 1 Osakkeet OPAS SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #2 OPAS BON VOYAGE SÄÄSTÄMINEN ON MATKA Rahastot # 1 Osakkeet 9 22 2 Osta halvalla, myy kalliilla katso kuinka Miksi sijoittaisin rahastoon katso hyödyt 8 Hajauttamalla riskit

Lisätiedot

NÄIN ONNISTUT RAHASTOSÄÄSTÄJÄNÄ. Lue kuinka saat varasi kasvamaan.

NÄIN ONNISTUT RAHASTOSÄÄSTÄJÄNÄ. Lue kuinka saat varasi kasvamaan. NÄIN ONNISTUT RAHASTOSÄÄSTÄJÄNÄ. Lue kuinka saat varasi kasvamaan. Mitä rahastosijoittaminen on? Rahastosijoittaminen on helppoa ja vaivatonta ja voit itse valita oman säästötapasi. Sopiiko sinulle kertasijoitus

Lisätiedot

UB KORKOSALKKU. Aktiivinen korkorahasto. Mitä joukkovelkakirjalainat ovat? UB Korkosalkku -rahaston sijoituspolitiikka

UB KORKOSALKKU. Aktiivinen korkorahasto. Mitä joukkovelkakirjalainat ovat? UB Korkosalkku -rahaston sijoituspolitiikka UB KORKOSALKKU UB Korkosalkku on aktiivisesti hoidettu rahasto, jonka varat sijoitetaan pääasiassa eurooppalaisten yritysten liikkeeseen laskemiin euromääräisiin joukkovelkakirjoihin. Tavoitteena on kasvattaa

Lisätiedot

Pieni varainhoitaja tuo tuottoja - suurelta talolta saat palveluja

Pieni varainhoitaja tuo tuottoja - suurelta talolta saat palveluja VIISAS RAHA 8 Lehti suomalaiselle sijoittajalle 2014 Osakesäästäjien Keskusliitto Hinta 9,50 SIJOITTAJAn taulukot Osakkeet& rahastot s.36 39 YIT:n näkymät: Kauniskangas haluaa katsoa kauas eteenpäin Finanssivalvonnalla

Lisätiedot

SIJOITUSEHDOTUS 24.6.2014 LUUMÄEN KUNTA. Ehdotuksen johdanto ja tausta-ajatuksia

SIJOITUSEHDOTUS 24.6.2014 LUUMÄEN KUNTA. Ehdotuksen johdanto ja tausta-ajatuksia SIJOITUSEHDOTUS 24.6.2014 LUUMÄEN KUNTA Ehdotuksen johdanto ja tausta-ajatuksia Luumäen kunnan hallintojohtaja on pyytänyt Suomen Pankkiiriliike Oy:ltä ehdotusta 3 miljoonan euron sijoittamiseksi kunnan

Lisätiedot

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ Sijoituspalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoituspalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

Pankkitilit SEB 330100-01133701 FI8633010001133701

Pankkitilit SEB 330100-01133701 FI8633010001133701 RAHASTOESITE YLEINEN OSA RAHASTOESITTEEN RAKENNE Tämä Alexandria Rahastoyhtiö Oy:n (jäljempänä Rahastoyhtiö ) rahastoesite koostuu itse rahastoesitteestä, kaikkia Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen

Lisätiedot

Rahastoesite eq Hoivakiinteistöt -erikoissijoitusrahasto. Rahaston yleiskuvaus ja sijoituspolitiikka. Minimisijoitus. Rahaston pankkitili

Rahastoesite eq Hoivakiinteistöt -erikoissijoitusrahasto. Rahaston yleiskuvaus ja sijoituspolitiikka. Minimisijoitus. Rahaston pankkitili 1(8) Erikoissijoitusrahasto Finnreit Caren uudet säännöt tulevat voimaan. Rahaston nimi muuttuu ja uusi nimi on Erikoissijoitusrahasto eq Hoivakiinteistöt. Rahaston sijoituspolitiikassa tai rahaston toiminnan

Lisätiedot

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy RAHASTOESITE Sijoitusrahasto... 3... 3 :n perustiedot... 3 :n ja Suomeen rekisteröityjen Nordea-rahastojen tilintarkastajat... 3 Rahastoyhtiön käyttämät asiamiehet... 3 Rahaston markkinointi muissa maissa...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2 0 1 4

VUOSIKERTOMUS 2 0 1 4 VUOSIKERTOMUS 2 0 1 4 SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 2014 3 5 7 10 12 14 17 18 22 23 26 27 28 Certeum lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Toimintaympäristö Liiketoiminta ja toiminnan tulos Sijoitusomaisuus

Lisätiedot

Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12

Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12 Vuosikertomus 2010 Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12 Strategia 16 Strategiakatsaus 18 Sijoituskiinteistöt

Lisätiedot

ODIN om Eiendom. Kiinteistösijoittaminen

ODIN om Eiendom. Kiinteistösijoittaminen Hugin & Munin Special Report 11 / 2012 ODIN om Eiendom Kiinteistösijoittaminen Kiinteistösijoittaminen Johdanto Kiinteistöt ovat maailmaan suurin omaisuusluokka. Yksityishenkilöille asunto edustaa usein

Lisätiedot

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain ja

Lisätiedot

[markkinointiesite, maaliskuu 2015]

[markkinointiesite, maaliskuu 2015] SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ RAHASTOSIJOITTAJAN OPAS [markkinointiesite, maaliskuu 2015] Yksinkertainen on tehokasta! www.seligson.fi 1 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ SISÄLLYS OPPAAN ESITTELY 2 MIKSI SIJOITAMME?

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3 Joukkolainat 8 27 Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan Säästäminen on matka. Ensin on tiedettävä, miten pitkälle haluaa mennä. Sitten on valittava

Lisätiedot

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa.

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa. TIETOJA PALVELUTARJOAJASTA JA TARJOT- TAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain

Lisätiedot

Aakkoset. M aailman vahvin armeija. - Hämäläinen -

Aakkoset. M aailman vahvin armeija. - Hämäläinen - Aakkoset. M aailman vahvin armeija. - Hämäläinen - Tämä Sijoittajan Tietopaketti ja sen kulloinkin voimassaoleva versio julkaistaan Taaleritehtaan verkkopalvelussa osoitteessa www.taaleritehdas.fi. Etsikää

Lisätiedot

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain mukaiset tiedot Finlandia Group Oyj:stä, tarjottavista sijoituspalveluista

Lisätiedot

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA SIJOITUSPALVELULAIN MUKAISET TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA, RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot

Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot Rahastojen osuuden arvon kehitys, avaintiedot, tunnusluvut, sijoitusten jakaumat, rahastokohtaiset sijoitukset, tuloslaskelmat ja taseet Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot

Lisätiedot

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista Tietoja Ålandsbanken Abp:stä Pankilla on toimilupa harjoittaa talletuspankkina luottolaitostoimintaa luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaisesti

Lisätiedot

CITYCON OYJ PERUSESITE

CITYCON OYJ PERUSESITE 29.3.2006 CITYCON OYJ PERUSESITE Tämän perusesitteen ( Perusesite ) on laatinut Citycon Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Citycon Oyj:n osake on julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin

Lisätiedot

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös Fennia Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen toimintakertomus 4 Tilinpäätös 7 Tuloslaskelma 7 Tase 10 Emoyhtiön rahoituslaskelma 13 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Lisätiedot

KIINTEISTÖJOHTAMISPALVELUJEN MARKKINAT SUOMESSA

KIINTEISTÖJOHTAMISPALVELUJEN MARKKINAT SUOMESSA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 35 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 35 Espoo 2001 TKK-RTA-S35 KIINTEISTÖJOHTAMISPALVELUJEN

Lisätiedot

CapMan Oyj Vuosikertomus 2009

CapMan Oyj Vuosikertomus 2009 CapMan Oyj Vuosikertomus 2009 Sisältö CAPMAN YRITYKSENÄ Toimitusjohtajan katsaus... 02 Strategia, visio ja missio... 04 Taloudellinen kehitys vuonna 2009... 06 Hallinnointiliiketoiminta... 08 Rahastosijoitustoiminta...

Lisätiedot