KIERTO KIRJE KOKOELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIERTO KIRJE KOKOELMA"

Transkriptio

1 POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KOKOELMA 1956 N:o N:o 18. Kiertokirje kotimaisten sanomalehtien tilaamisesta ja kuljettamisesta posti- ja lennätinlaitoksen välityksellä kotimaisessa postiliikenteessä annetun asetuksen muuttamisesta. Tammikuun 5 päivänä 1956 annetulla asetuksella on kotimaisten sanomalehtien tilaamisesta ja kuljettamisesta posti- ja lennätinlaitoksen välityksellä kotimaisessa postiliikenteessä 28 päivänä helmikuuta 1947 annetun asetuksen 4 :n 2 momentti muutettu näin kuuluvaksi: 4 2. Sanomalehteä ei saa tilata lehden ilmestymispaikkakunnalla sijaitsevasta postitoimipaikasta, jos se on tarkoitettu paikalliskirjeenkannon yhteydessä jaettavaksi mainitulla Helsingissä, 19 päivänä tammikuuta 19" paikkakunnalla asuvalle tai oleskelevalle vastaanottajalle. Sanomalehteä, jota ilmestyy enemmän kuin 104 numeroa kalenterivuodessa, ei oteta vastaan sanomalehtenä paikalliskirjeenkannon yhteydessä postitse jaettavaksi lehden ilmestymispaikkakunnalla asuvalle tai oleskelevalle, vastaanottajalle. Eripainos edelläolevasta muutoksesta oheenliitetään kiinnitettäväksi annetun sanomalehtiohjesäännön Liitteen A asian omaiseen kohtaan. N:o 19. Kiertokirje sanomalehtiohj esäännön muuttamisesta. Posti- ja lennätinhallitus on tänään istunnossa tapahtuneessa esittelyssä päättänyt tehdä maaliskuun 19 päivänä 1947 annettuun sanomalehtiohjesääntöön seuraavat muutokset: 4 : n 4. kohta muutetaan näin kuuluvaksi: 4. Sanomalehden ilmestymispaikkakunnalla sijaitseva toimipaikka ei vastaanota tilausta, jos lehti on tarkoitettu paikalliskirjeenkannon yhteydessä jaettavaksi mainitulla paikkakunnalla asuvalle tai oleskelevalle vastaanottajalle. Sanomalehden ilmestymispaikkakunnan toimipaikka vastaanottaa sitävastoin tilauksen, jos sanomalehti tilataan vastaanottajalle, joka noutaa postinsa toimipaikasta, tahi jos sanomalehti on toimipaikasta lähetettävä paikkakunnan paikallisen kirjeenkantoalueen ulkopuolelle irtolaukussa tai postinkuljettajan taikka maalaiskirjeenkantajan mukana. 6 : n 1. ja 5. kohta muutetaan näin 1. Sanomalehteä, jota ilmestyy enemmän kuin 104 numeroa kalenterivuodessa, ei oteta vastaan sanomalehtenä paikalliskirjeenkannon yhteydessä postitse jaettavaksi lehden ilmestymispaikkakunnalla asuvalle tai oleskelevalle vastaanottajalle. 5. Lehti on ennen postiin tuomista lajiteltava ja kimputettava toimipaikoittain ja jakelupaikoittani sekä kunkin rataosan ja postinkulkuiin jän kimput yhdistettävä. Mikäli samaan toimipaikkaan tai jakelupaikkaan lä- Postiasemille jakelu N :o 6.

2 hetetään vähintään viisi sanomalehteä, on ne kimputettava sopivan painoiseksi helposti käsiteltäväksi kimpuksi. Sanomalehtikimppu ei yleensä saa painaa yli 15 kilon. Sellaiset enemmän kuin 52 kertaa, mutta enintään 104 kertaa 'kalenterivuodessa ilmestyvät sanomalehdet, jotka on tarkoitettu sanomalehtinä paikalliskirjeenkannon yhteydessä postitse, jaettaviksi lehden ilmestymispaikkakunnalla asuville tai oleskeleville vastaanottajille, on kimputettava erikseen. Nämä sanomalehtikimput, joiden päällykseen julkaisijan on selvästi merkittävä sana Paikallisjakeluun ja joihin ei saa sulkea muita kuin tässä kappaleessa mainittuja sanomalehtiä, on jätettävä ilmestymispaikkakunnan toimipaikkaan erillään muista samaa lehteä sisältävistä kimpuista. Sanomalehden ilmestymispaikkakunnan toimipaikka voi lisäksi1lehden julkaisijalle antaa yksityiskohtaisia lisäohjeita sanomalehtien lajittelemisesta ja kimputtamisesta. Osoitetoimipaikka voi postin jakelun jouduttamiseksi sitäpaitsi pyytää sanomalehden julkaisijaa järjestämään sanomalehtien kimputtamisen kirjeenkantopiireittäin. 8 :n 2. kohta muutetaan näin kuuluvaksi: 2. Toimipaikan tulee, ottamalla lisäksi huomioon jäljempänä tässä kohdassa annetut määräykset, sanomalehteä postiin jätettäessä punnitsemalla todeta postiin tuodun kunkin sanomälehtilähetyksen kokonaispaino ja yhden numerokappaleen paino liitteineen, riippumatta siitä, onko liitteistä suoritettava eri maksu tai ei, sekä antaa sanomalehden postiin tuojalle punnitustodistus (lom. N :o 21), johon on merkittävä sanomalehden nimi ja järjestysnumero, sanomälehtilähetyksen kokonaispaino ja yhden numerokappaleen paino kaikkine liitteineen, sekä lisäksi, jos lehteä seuraa yksi tai useampia 1 kohdan 2 kappaleessa mainitunlaisia liitteitä, erikseen punnita ja puuni tustodistukseen merkitä yhtä numerokappaletta seuraavan kunkin tällaisen liitteen paino. Punnitustodistuksen kalkioimalla otettu jäljennös säilytetään toimipaikassa. Merkinnällä Paikallisjakeluun varustetut 6 :n- 5 kohdan 2 kappaleessa tarkoitetut sanomalehtikimput, jotka sisältävät asianomaisen lehden 53:ttä tai sitä seuraavia saman kalenterivuoden numeroja, on punnittaessa käsiteltävä eri sanomalehtilähetyksinä. Jokaisesta tällaisesta sanomalehtilähetyksestä on toimipaikan annettava sanomalehtien postiin tuojalle eri punnitustodistus (lom. N :o 21), joka laaditaan edellisessä kappaleessa annettujen määräysten mukaisesti ja johon lisäksi on välittömästi sanomalehden nimen jälkeen merkittävä sana Paikallisjakelu. Jos jonkin sanomälehtilähetyksen numerokappaleet poikkeuksellisesti jätetään postitse kuljetettaviksi siten taitettuina, että niistä numerokappaleiden lukumäärän mukaan suoritettava kuljetusmaksun osa yhdeltä numerokappaleelta on eri suuruinen kuin saman sanomalehden yhdeltä numerokappaleelta suoritettava kuljetusmaksun osa tavallisesti, on punnitustodistukseen siitä tehtävä merkintä. Posti- ja lennätinhallitus voi erikoistapauksessa sallia, että postiin kuljetettavaksi jätetyn sanomälehtilähetyksen kokonaispaino todetaan muullakin kuin 1 kappaleessa mainitulla tavalla, mikäli se voi' tapahtua valtion etua vaarantamatta. 12 :n 1. ja 2. kohta muutetaan näin 1. Sanomalehden kuljetusmaksu määrätään postiin kuljetettaviksi jätettyjen sanomalehtien ja niiden liitteiden numerokappaleiden yhteisen painon ja lukumäärän mukaan. Julkaisijan on laskettava kuljetusmaksut toimipaikan antamien punnitustodistusten perusteella ja laadittava kuljetusmaksulaskelma (lom. N :o 78) erikseen jokaisesta eri nimisestä sanomalehdestä, jota sisältäviä sanomalehtilähetyksiä hän on edellisen kalenterikuukauden aikana jättänyt postiin kuljetettaviksi. Eri kuljetusmaksulaskelma on julkaisijan kuukausittain niinikään laadittava niistä sanomalöhtilähetyksistä, joista toimipaikka on 8 :n 2. kohdan 2 kappaleessa mainitussa tapauksessa antanut merkinnällä Paikallis jakelu varustetun erillisen punnitustodistuksen. 2. Numerokappaleiden yhteisen painon mukaan ja lasketaan kalenterikuukauden aikana postiin kuljetettaviksi jätettyjen sanomalehtilähetysten yhteenlasketun kokonaispainon perusteella. Numerokappaleiden lukumäärän mukaan

3 ja lasketaan kalenterikuukauden aikana postiin kuljetettaviksi jätettyjen numerokappaleiden yhteenlasketun lukumäärän perusteella. Numerokappalaiden lukumäärä saadaan siten, että kalenterikuukauden aikana kuljetetun jokaisen eri sanomalehtilähetyksen kokonaispaino jaetaan saman lähetyksen yhden numerokappaleen ja sitä seuraavien liitteiden painella ja saadut osamäärät lasketaan yhteen, kuitenkin niin, että 8 :n 2. kohdan 3 kappaleessa mainittujen sanomalehtien numerokappaleiden lukumäärää osoittavat osamäärät on erikseen laskettava yhteen. Kuljetusmaksu sellaisesta liitteestä, josta on suoritettava painotuotteista säädetty maksu, määrätään ja lasketaan siten, että jokaisesta tällaisesta liitteestä suoritettava painotuotemaksu kerrotaan sanotun liitteen kappalemäärällä. Tämä kappalemäärä on sama kuin sen sanomalehtilähetyksen numerokappaleiden lukumäärä, jota liite seuraa. tää ilmestymispaikkakunnan toimipaikka, Helsingissä sanomalehtipostikonttori. Tähän kassakirjaan merkitään sanomalehden julkaisijan posti- ja lennätinlaitokselle suorittamat kuljetusmaksut. Kassakirja on kaksiosainen, joista päällimmäinen osa on julkaisijalle annettava kuitti kuljetusmaksun suorittamisesta. Käytettäessä kuitin kirjoittamiseen aniliinikynää ja kalkiopaperia tulevat asianmukaiset tiedot kuljetusmaksun suorittamisesta samalla sanomalehtivarainkassakirjaan B. Kassakirjaan merkitään: kassakirjan kalenterikuukausdttain jatkuva numero, sanomalehden nimi, sekä sen yhteyteen, kysymyksen ollessa 8 :n 2. kohdan 2 kappaleessa tarkoitetuista sanomalehtilähetyksistä suoritettavista kuljetusmaksuista, sana p a i kallis jakelu, - aika, jolta maksut suoritetaan, sekä kuljetusmaksu. 16 $:n 1. kohta muutetaan näin kuuluvaksi:......,.. kripamos edeliaolevista muutoksista oheen- 1. Sanomalehtivarainkassakirjaa B, postiin- liitetään kiinnitettäväksi sanomalehtiohjemaksetut kuljetusmaksut (lom. Nro 19), pi- säännön asianomaisiin kohtiin. Helsingissä, 19 päivänä tammikuuta Pääjohtaja S. J. Ahola. Johtaja Matti Aspio.

4 J Eripainos posti- ja lennätinhallituksen kiertokirjeistä N :ot vuodelta f Tammikuun 5 päivänä 1956 annetulla asetulisella on kotimaisten sanomalehtien tilaamisesta ja kuljettamisesta posti- ja lennätinlaitoksen välityksellä kotimaisessa postiliikenteessä 28 päivänä helmikuuta 1947 annetun asetuksen 4 :n 2 momentti muutettu näin kuuluvaksi: 4 2. Sanomalehteä ei saa tilata lehden ilmestymispailkkäkunnalla sijaitsevasta postitoimipaikasta, jos se on tarkoitettu paikalliskirjeenkannon yhteydessä jaettavaksi mainitulla paikkakunnalla asuvalle tai oleskelevalle vastaanottajalle. Sanomalehteä, jota ilmestyy enemmän kuin 104 numeroa kalenterivuodessa, ei oteta vastaan sanomalehtenä paikalliskirjeenkannon yhteydessä postitse jaettavaksi lehden ilmestymispaikkakunnalla asuvalle tai oleskelevalle vastaanottajalle. (A ) Maaliskuun 19 päivänä 1947 annettuun sanomalehtiohjesääntöön on tehty seuraavat muutokset: 4 :n 4. kohta muutetaan näin kuuluvaksi: 4. Sanomalehden ilmestymispaikkakunnalla sijaitseva toimipaikka ei vastaanota tilausta, jos lehti on tarkoitettu paikalliskirjeenkannon yhteydessä jaettavaksi mainitulla paikkakunnalla asuvalle tai oleskelevalle vastaanottajalle. Sanomalehden ilmestymispaikkakunnan toimipaikka vastaanottaa sitävastoin tilauksen, jos sanomalehti tilataan vastaanottajalle, joka noutaa postinsa toimipaikasta, tahi jos sanomalehti on toimipaikasta lähetettävä paikkakunnan paikallisen kirjeenkantoalueen ulkopuolelle irtolaukussa tai postinkuljettajan taikka maalaiskirjeenkantajan mukana. (Kiertokirje N :o 19/56) 6 :n 1. ja 5. kohta muutetaan näin 1. Sanomalehteä, jota ilmestyy enemmän kuin 104 numeroa kalenterivuodessa, ei oteta, vastaan sanomalehtenä paikalliskirjeenkannon yhteydessä postitse jaettavaksi lehden ilmestymispaikkakunnalla asuvalle tai oleskelevalle vastaanottajalle. (Kiertokirje N: o 19/56) 5. Lehti on ennen postiin tuomista lajiteltava ja kimputettava toimipaikoittain ja jakelupaikoittani sekä kunkin rataosan ja postinkulkuiin jän kimput yhdistettävä. Mikäli samaan toimipaikkaan tai jakelupaikkaan lähetetään vähintään viisi sanomalehteä, on ne kimputettava sopivan painoiseksi helposti käsiteltäväksi kimpuiksi. Sanomalehtikimppu ei yleensä saa painaa yli 15 kilon. Sellaiset enemmän kuin 52 kertaa, mutta enintään 104 kertaa kalenterivuodessa ilmestyvät sanomalehdet, jotka on tarkoitettu sanomalehtinä paikalliskirjeenkannon yhteydessä postitse jaettaviksi lehden ilmestymispaikkakunnalla asuville tai oleskeleville vastaanottajille, on kimputettava erikseen. Nämä sanomalehtikimput, joiden päällykseen julkaisijan on selvästi merkittävä sana Paikallisjakeluun ja joihin ei saa sulkea muita kuin tässä kappaleessa mainittuja sanomalehtiä, on jätettävä ilmestymispaifckakunnan toimipaikkaan erillään muista samaa lehteä sisältävistä kimpuista. Sanomalehden ilmestymispaikkakunnan toimipaikka voi lisäksi lehden julkaisijalle antaa yksityiskohtaisia lisäohjeita sanomalehtien la- jittelemisesta ja kimputtamisesta. Osoitetoimipaifcka voi postin jakelun jouduttamiseksi sitäpaitsi pyytää sanomalehden julkaisijaa järjestämään sanomalehtien kimputtamisen kirjeenkantopiireittäin. (Kiertokirje N :o 19/56) '8 : n 2. kohta muutetaan näin kuuluvaksi: 2. Toimipaikan tulee, ottamalla lisäksi huomioon jäljempänä tässä kohdassa annetut määräykset, sanomalehteä postiin jätettäessä punnitsemalla todeta postiin tuodun kunkin sanomalehtilähetyksen kokonaispaino ja yhden numerokappaleen paino liitteineen, riippumatta siitä, onko liitteistä suoritettava eri maksu tai ei, sekä antaa sanomalehden postiin tuojalle punnitustodistus (lom. N :o 21), johon on merkittävä sanomalehden nimi ja järjestysnumero, sanomalehtilähetyksen kokonaispaino ja yhden numerokappaleen paino kaikkine, liitteineen, sekä lisäksi, jos lehteä seuraa yksi tai useampia 1 kohdan 2 kappaleessa mainitunlaisia liitteitä, erikseen punnita ja punnitustodistukseen merkitä yhtä numerokappaletta seuraavan kunkin tällaisen liitteen paino. Punnitustodistuksen kalkioi / 8.

5 maila otettu jäljennös säilytetään toimipaikassa. Merkinnällä Paikallisjakeluun varustetut 6 :n 5 kohdan 2 kappaleessa tarkoitetut sanomalehtikimput, jotka sisältävät asianomaisen lehden 53: ttä tai sitä seuraavia saman kalenterivuoden numeroja, on punnittaessa käsiteltävä eri sanomalehtilähetyksinä. Jokaisesta tällaisesta sanomalehtilähetyksestä on toimipaikan annettava sanomalehtien postiin tuojalle eri punnitustodistus (lom. N :o 21), joka laaditaan edellisessä kappaleessa annettujen määräysten mukaisesti ja johon lisäksi on välittömästi sanomalehden nimen jälkeen merkittävä sana Paikallisjakelu. Jos jonkin sanomalehtilähetyksen numerokappaleet poikkeuksellisesti jätetään postitse kuljetettaviksi siten taitettuina, että niistä numerokappaleiden lukumäärän mukaan suoritettava kuljetusmaksun osa yhdeltä numerokappaleelta on e.ri suuruinen kuin saman sanomalehden yhdeltä numerokappaleelta suoritettava kuljetusmaksun osa tavallisesti, on punnitustodistukseen siitä tehtävä merkintä. Posti- ja lennätinhallitus voi erikoistapauksessa sallia, että postiin kuljetettavaksi jätetyn sanomalehtilähetyksen kokonaispaino todetaan muullakin kuin 1 kappaleessa mainitulla tavalla, mikäli se voi tapahtua valtion etua vaarantamatta. (Kiertokirje N :o 19/56) 12 :n 1. ja 2. kohta muutetaan näin 1. Sanomalehden kuljetusmaksu määrätään postiin kuljetettaviksi jätettyjen sanomalehtien ja niiden liitteiden n u me r Ok a p p a 1 e iden yhteisen painon ja lukumäärän mukaan. Julkaisijan on laskettava kuljetusmaksut toimipaikan antamien punnitustodistusten perusteella ja laadittava kuljetusmaksulaskelma (lom. N :o 78) erikseen jokaisesta eri nimisestä sanomalehdestä, jota sisältäviä sanomalehtilähetyksiä hän on edellisen kalenterikuukauden aikana jättänyt postiin kuljetettaviksi. Eri kuljetusmaksulaskelma on julkaisijan kuukausittain niinikään laadittava niistä sanomalehtilähetyksistä, joista toimipaikka on 8 :n 2. kohdan 2 kappaleessa mainitussa tapauksessa antanut merkinnällä,, Paikallis jakelu varustetun erillisen punnitustodistuksen. (Kiertokirje Nro 19/56) 2. Numerokappaleiden yhteisen painon mukaan ja lasketaan kalenterikuukauden aikana postiin kuljetettaviksi jätettyjen sanomalehtilähetysten yhteenlasketun kokonaispainon perusteella. Numerokappaleiden lukumäärän mukaan ja lasketaan kalenterikuukauden aikana postiin kuljetettaviksi jätettyjen numerokappaleiden yhteenlasketun lukumäärän perusteella. Numerokappaleiden lukumäärä saadaan siten, että kalenterikuukauden aikana kuljetetun jokaisen eri sanomalehtilähetyksen kokonaispaino jaetaan saman lähetyksen yhden nurrierakappaleen ja sitä seuraavien liitteiden painolla ja saadut osamäärät lasketaan yhteen, kuitenkin niin, että 8 :n 2. kohdan 3 kappaleessa mainittujen sanomalehtien numerokappaleiden lukumäärää osoittavat osamäärät on erikseen laskettava yhteen. Kuljetusmaksu sellaisesta liitteestä, josta on suoritettava painotuotteista säädetty maksu, määrätään ja lasketaan siten, että jokaisesta tällaisesta liitteestä suoritettava painotuotemaksu kerrotaan sanotun liitteen kappalemäärällä. Tämä kappalemäärä on sama kuin sen sanomalehtilähetyksen numerokappaleiden lukumäärä, jota liite seuraa. (Kiertokirje N :o 19/56) 16 :n 1. kohta muutetaan näin kuuluvalcsi: 1. Sanomalehtivarainkassakirjaa B, postiinmäksetut kuljetusmaksut (lom. N :o 19), pitää ilmestymispaikkakunnan toimipaikka, Helsingissä sanomalehtipostikonttori. Tähän kassakirjaan merkitään sanomalehden julkaisijan posti- ja 'lennätinlaitokselle suorittamat kuljetusmaksut. Kassakirja on kaksiosainen, joista päällimmäinen osa on julkaisijalle annettava kuitti kuljetusmaksun suorittamisesta. Käytettäessä kuitin kirjoittamiseen aniliinikynää ja kalkiopaperia tulevat asianmukaiset tiedot kuljetusmaksun suorittamisesta samalla sanomalehtivarainkassakirjaan B. Kassakirjaan merkitään: kassakirjan kalenterikuukausittain jatkuva numero, sanomalehden nimi, sekä sen yhteyteen, kysymyksen ollessa 8 :n 2. kohdan 2 kappaleessa tarkoitetuista sanomalehtilähetyksistä suoritettavista kuljetusmaksuista, sana Paikallisjakelu, aika, jolta maksut suoritetaan, sekä kuljetusmaksu. (Kiertokirje N : o 19/56) H elsinki V altioneuvoston kirjapaino

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1959 N:o 1 51-152 N:o 151. Kiertokirje kotimaisten sanomalehtien tilaamisesta ja kuljettamisesta posti- ja lennätinlaitoksen välityksellä kotimaisessa

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1949 N:o 19-22 N: o 19. ennakkoperintälaissa säädetyssä palkanpidätyksessä noudatettavasta luontoisetujen raha-arvosta annetun valtiovarainministeriön

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1956 N o 36-42 N:o 36. mainosjulisteesta. Posti- ja lennätinhallitus on suostunut sii- 1956 mainosjuliste. Juliste sijoitetaan paikalhen, että postitoimipaikkojen

Lisätiedot

KIERTO KIRJEKOKOELMA

KIERTO KIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJEKOKOELMA 1968 No 159 N:o 159. Kiertokir j e muutoksista kansaneläkeosoitusten maksamisesta annettuihin ohjeisiin. Posti- ja lennätinhallitus on tänään istunnossa

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKOELM A

KIERTOKIRJEKOKOELM A POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELM A 1986 Nro 78 Nro 78 Kiertokirje kotimaisten sanoma- aikakauslehtien postimaksuista Asetuskokoelmassa on julkaistu 23.9.1986 annettu asetus sanoma- aikakauslehtien

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA N : Kiertokirje lennätinsäännöstä annetun asetuksen 10 :n muuttamisesta.

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA N : Kiertokirje lennätinsäännöstä annetun asetuksen 10 :n muuttamisesta. POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1947 N:o 149-150 N :0 149. Kiertokirje lennätinsäännöstä annetun asetuksen 10 :n muuttamisesta. Kesäkuun 6 päivänä 1947 annetulia asetuksella on lennätinsäännöstä

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKOELMA No POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN. Kohta on muutettu näin kuuluvaksi:

KIERTOKIRJEKOKOELMA No POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN. Kohta on muutettu näin kuuluvaksi: POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1979 No 4 5-4 7 No 45 Kiertokirje muutoksista sanomalehtiasetuksen soveltamismääräyksiin Posti- ja lennätinhallitus on tänään istunnossa tapahtuneessa

Lisätiedot

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN POSTI- JA TELEHALLITUKSEN K IE R T O K IR J E K O K O E L M A 1988 Nro 58 Nro 58 Kiertokirje Kotimaisten lehtien postimaksut Asetuskokoelmassa on julkaistu 21.10.1988 annettu asetus lehtien postimaksuista

Lisätiedot

KIERTO KIRJEKOKOELMA 1971 No 130

KIERTO KIRJEKOKOELMA 1971 No 130 POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJEKOKOELMA 1971 No 130 Posti- ja lennätinhallitus on tänään sanoma- ja aikakauslehdistä postiliikenteessä 5 päivänä elokuuta 1971 annetun asetuksen (624/71) 12 :n

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N :o 3. Kiertokir j e puhelinaseman aukioloajasta.

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N :o 3. Kiertokir j e puhelinaseman aukioloajasta. POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1952 N:o 3-8 N :o 3. puhelinaseman aukioloajasta. Kuluvan tammikuun 16 päivästä lukien on Liperin puhelin asema avoinpa joka päivä klo 7 22. Helsingissä,

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1959 N:o 162 N: o 162. Kiertokirje muutoksista ja lisäyksistä tiliohjesääntöön. Posti- ja lennätinhallitus on tehnyt Suomen Pankin ja yksityisten rahalaitosten

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN N:o 6. N:o 6. Kiertokirje radiolupavarojen tilityksestä.

KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN N:o 6. N:o 6. Kiertokirje radiolupavarojen tilityksestä. POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1948 N:o 6 N:o 6. Kiertokirje radiolupavarojen tilityksestä. Posti- ja lennätinhallitus on tänään tapahtuneessa esittelyssä määrännyt, että postikonttorin,

Lisätiedot

KIERTO KIRJEKOKOELMA

KIERTO KIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJEKOKOELMA 1952 No 152-157 N:o 152. puhelinval vo jakurssin pitämisestä posti- ja lennätinlaitoksessa vuonna 1953. Posti- ja lennätinhallitus on tänään tapahtuneessa.

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1950 N:o 1 7-1 9 N:o 17. Kiertokirje valtion viran tai toimen haltijain palkkausten yleisestä tarkistuksesta annetun valtioneuvoston päätöksen lähettämisestä

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1951 N:o 8 3-8 5 N :o 83. Kiertokirje muutoksista posti-, lennätin- ja puhelintoimipaikkojen virantoimitusohjesääntöön. Posti- ja lennätinhallitus on tänään

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1967 No 58 N :o 58. Kiertokirje ylimääräisten toimien viranhoitojen julistamisesta haettaviksi. Posti- lennätinhallitus julistaa haettaviksi seuraavat

Lisätiedot

KIERTO KIRJEKOKOELMA

KIERTO KIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJEKOKOELMA 1968 No 27-28 N :o 27. Kiertokirje vapaakirjeoikeuden myöntämisestä. Posti- ja lennätinhallitus on tänään istunnossa tapahtuneessa esittelyssä myiintänvt

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1955 28-31 N :o 28. ennakon pidättämisestä ennakkoperintälain 4 :n 4 momentin tarkoittamasta edustusja matkakustannuksesta tai muusta sellaisesta hyvityksestä.

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KOKO E LM A

KIERTO KIRJE KOKO E LM A POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KOKO E LM A 1953 N:o 42-43 N:o 42. Kiertokirje posti- ja lennätinlaitoksen virkailijain toimeen ottamista ja toimesta eroamista koskevien ohjeiden D-liitteen

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1954 N:o 29-30 N :o 29. Kiertokirje kovan rahan lähettämisestä Suomen Pankin pää- ja haarakonttoreihin. Tiliohjesäännön 50 :n 2. kohdan määräysten mukaan

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KO KO ELMA

KIERTO KIRJE KO KO ELMA POSTI- JA LENNATINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KO KO ELMA 1975 No 8 1-83 No 81 Kiertokirje maksuista kotimaisessa postiliikenteessä Asetuskokoelmassa on julkaistu seuraava asetus (779/75): Asetus maksuista

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1951 N:o 113-114 Heinäkuun 28 päivänä 1951 annetulla asetuksella on syyskuun 22 päivänä 1944 annetun postisäännön 10 :n 6 momentti, 14 :n 7 momentti, 15

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1948 N:o 180 181 N: o 180. Kiertokirje muutoksista puhelinohjesääntöön Suomen sisäistä liikennettä varten. Posti- ja lennätinhallitus on tänään tapahtuneessa

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1954 N:o 98 N :o 98. Kiertokirje virka- tai työpalkan maksamisesta reservin kertausharjoituksissa oleville valtion virkamiehille tai työntekijöille. Virka-

Lisätiedot

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Kiertokirje nro 48. Postimaksut Suomen pohjoismaisessa liikenteessä

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Kiertokirje nro 48. Postimaksut Suomen pohjoismaisessa liikenteessä POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1988 Nro 48 49 Kiertokirje nro 48 Postimaksut Suomen pohjoismaisessa liikenteessä Sen johdosta, että kotimaisia postimaksuja muutettiin asetuksella 837/88

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA (832/69) Valtioneuvoston päätös

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA (832/69) Valtioneuvoston päätös POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1970 No 13 N:o 13 Kiertokirje tammikuun 1 päivästä 1970 suoritettavista virkamiespalkkauksista Tammikuun 1 päivästä 1970 alkaen suoritettavista virkamiespalkkauksista

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKO ELMA

KIERTOKIRJE KOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKO ELMA 1952 N:o 1 8 0-1 8 7 N: o 180. muutoksesta postisäännön soveltamismääräyksiin. Posti- ja lennätinhallitus on tänään istunnossa tapahtuneessa esittelyssä

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 188. Kiertokirj e

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 188. Kiertokirj e POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1950 N:o 188 N: o 188. Kiertokirj e posti- ja lennätinlaitoksen palkannauttijoilta toimitettavista ennakkopidätyksistä sekä posti- ja lennätinlaitoksen

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KO KO E LM A

KIERTO KIRJE KO KO E LM A POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KO KO E LM A 1958 N o 162-163 N :o 162. Kiertokir j e muutoksesta posti- ja lennätinlaitoksen virkailijain toimeen ottamista ja toimesta eroamista koskeviin ohjeisiin.

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KOKO E LM A

KIERTO KIRJE KOKO E LM A POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KOKO E LM A 1962 N:o 113-115 N: o 113. Kiertokirje kansaneläkeosoitusten maksamisesta annetuista uusista ohjeista. Posti- ja lennätinhallitus on, nojautuen Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1960 N:o 74 N:o 74. Kiertokirje eräiden posti- ja lennätinlaitoksen vakinaisten virkojen ja tointen sekä ylimääräisten tointen perustamisesta, muuttamisesta

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1954 N:o 10-14 N:o 10. posti- ja lennätinlaitoksen palvelukseen otettavien henkilöiden terveydentilasta vaadittavasta erinäisestä selvityksestä. Posti-

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KOKOELMA

KIERTO KIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KOKOELMA 1868 No 165 166 N :0 165. Kiertokirje virkalähetysoikeuden myöntämisestä. Posti- ja lennätinhallitus on tänään istunnossa tapahtuneessa esittelyssä myöntänyt

Lisätiedot

KIERTO KIRJEKÖ KO E LM A

KIERTO KIRJEKÖ KO E LM A POSTI- JA LENNATINHALLITUKSEN KIERTO KIRJEKÖ KO E LM A 1975 No 12 No 12 Kiertokirje m uutoksista postisäännön soveltamism ääräyksiin Posti- ja lennätinhallitus on tänään istunnossa tapahtuneessa esittelyssä

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1956 N:o 51 N:o 51. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset: I. Laki Annettu Helsingissä

Lisätiedot

KIE RTOKIRJEKOKOE LM A

KIE RTOKIRJEKOKOE LM A PO S TL JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIE RTOKIRJEKOKOE LM A 1937 N:o 60-65 Sisällys: N :o 60. Viran ja toimen haltijain palkkaeduista virkaloman aikana.- N :o 61. Postisäännön soveltamismääräysten 62 :n 6 moi»,

Lisätiedot

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Nro 69 Kiertokirje postimaksuista Suomen pohjoismaisessa liikenteessä. Kirje Painotuote Pikkupaketti

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Nro 69 Kiertokirje postimaksuista Suomen pohjoismaisessa liikenteessä. Kirje Painotuote Pikkupaketti POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1982 Nro 6 9-7 1 Nro 69 Kiertokirje postimaksuista Suomen pohjoismaisessa liikenteessä Sen johdosta, että kotimaisia postimaksuja muutettiin asetuksella 772/82

Lisätiedot

KIERTO KIRJEKÖ KO E LM A 1976 No 32

KIERTO KIRJEKÖ KO E LM A 1976 No 32 POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJEKÖ KO E LM A 1976 No 32 No 32 Kiertokirje henkilöautoista valtiolle vuonna 1976 suoritettavasta käy t töma ksusta Asetuskokoelmassa on julkaistu seuraava laki

Lisätiedot

KIERTOKIR3EKOKOELMA N:o POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN. N: o 160. Kiertokirje muutoksista postisäännön soveltamismääräyksiin.

KIERTOKIR3EKOKOELMA N:o POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN. N: o 160. Kiertokirje muutoksista postisäännön soveltamismääräyksiin. POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIR3EKOKOELMA 1964 N:o 160-161 N: o 160. Kiertokirje muutoksista postisäännön soveltamismääräyksiin. Posti- ja lennätinhallitus on tänään istunnossa tapahtuneessa esittelyssä

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1955 N:o 88 N:o 88. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset ja määräykset: I. Laki

Lisätiedot

KIERTO KIRJEKO KO ELM A

KIERTO KIRJEKO KO ELM A POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTO KIRJEKO KO ELM A 1988 Nro 46-47 Kiertokirje nro 46 Kotimaan postimaksut Asetuskokoelmassa on julkaistu 30.9.1988 annettu asetus maksuista kotimaan postiliikenteessä (837/88).

Lisätiedot

KIERTO KIRJEKOKO ELMA

KIERTO KIRJEKOKO ELMA POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTO KIRJEKOKO ELMA 1983 HELSINKI 1984 3 Luettelo posti- ja telehallituksen kiertokirjeistä vuodelta 1983 Nro Postiasemille jakelu nro Päivämäärä l l i / i 2 2 5/1 3 3 5/1 4

Lisätiedot

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Nro 81. Kiertokirje. kotimaan postimaksuista

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Nro 81. Kiertokirje. kotimaan postimaksuista POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA Nro 81 Kiertokirje kotimaan postimaksuista Asetuskokoelmassa on julkaistu 9. 11.1984 annettu asetus maksuista kotimaan postiliikenteessä (753/84). Tämän asetuksen,

Lisätiedot

tor luodon vastuulla ilmestyneen "Savon Kansa" nimisen sanomalehden

tor luodon vastuulla ilmestyneen Savon Kansa nimisen sanomalehden Savon Kansan lakkauttaminen. Asian aikasemmat vaiheet. Sittenkun Kuopion kaupungin raastuvanoikeus helmikuun 28 päivänä 1919 oli m.m. tuominnut "Savon kansan kirjapainoosakeyhtiön"kustantaman sanotussa

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTIN HALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA N:o 162

POSTI- JA LENNÄTIN HALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA N:o 162 POSTI- JA LENNÄTIN HALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1943 N:o 162 Sisällys: N :o 162. Ulkomailta saapuneiden tai ulkomaille osoitettujen postilähetysten tullivalvonnasta. N :o 162. Kiertokirje ulkomailta

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KOKO ELMA

KIERTO KIRJE KOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KOKO ELMA 1955 N:o 32-33 Joulukuun. 17 päivänä 1954 annetulla asetuksella on syyskuun 22 päivänä 1944 annetun postisäännön 7 : än lisätty uusi 4 momentti ja 10

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1954 N:o 155-158 N: O 155. Kiertokir j e koskien uusia määräyksiä suomalaisten alusten radioasemista ja -laitteista. Nojautuen alusten radioasemista joulukuun

Lisätiedot

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA Nro 76 Kiertokirje kotimaisista postimaksuista Asetuskokoelmassa on julkaistu 22.10.1982 annettu asetus maksuista kotimaisessa postiliikenteessä (772/82).

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKO E LM A

KIERTOKIRJE KOKO E LM A POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKO E LM A 1953 N o 69-75 N :o 69 Kiertokir j e muutoksista posti-, lennätin- ja puhelintoimipaikkojen virantoimitusohjesääntöön. Posti- ja lennätinhallitus on

Lisätiedot

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA HELSINKI 1983

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA HELSINKI 1983 POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1982 HELSINKI 1983 L u e tte lo posti- ja telehallituksen kiertokirjeistä vuodelta 1982 3 Nro Postiasemille jakelu nro Päivämäärä Sisällys 1 1 1/1 Pääjohtaja

Lisätiedot

Lehden peittojakelun tilaaminen. Kotisuora Premium palvelu

Lehden peittojakelun tilaaminen. Kotisuora Premium palvelu Lehden peittojakelun tilaaminen Kotisuora Premium palvelu Sähköiset asiointipalvelut Postittamisen työpöytä 1 Sisältö Tilaamisen edellytykset sivu 3 Aloita lehden peittojakelun tilaaminen sivu 4 Lehden

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA TELEHALLITUKSEN. Nro 75 Kiertokirje kotimaisista postimaksuista

KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA TELEHALLITUKSEN. Nro 75 Kiertokirje kotimaisista postimaksuista POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA Nro 75 Kiertokirje kotimaisista postimaksuista Asetuskokoelmassa on julkaistu 25-9-1981 annettu asetus maksuista kotimaisessa postiliikenteessä (658/81). Tämän

Lisätiedot

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA HELSINKI 1982

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA HELSINKI 1982 POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1981 HELSINKI 1982 Nro Posti- Päiväasemil- määrä le jakelu nro Luettelo posti- ja telehallituksen kiertokirjeistä vuodelta 1981 Sisällys 1 i 1/1 Pääjohtaja

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KO KO E LM A

KIERTO KIRJE KO KO E LM A 1973 POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KO KO E LM A No 94 No 94 Kiertokirje m uutoksista postimiesten ohjesääntöön Posti- ja lennätinhallitus on tänään istunnossa tapahtuneessa esittelyssä päättänyt

Lisätiedot

Tilatun palvelun muutos tai peruminen

Tilatun palvelun muutos tai peruminen Tilatun palvelun muutos tai peruminen Sähköiset asiointipalvelut Postittamisen työpöytä 1 sisältö Edellytykset muutoksille / päivityksille / peruutuksille sivu 3 Postinumeroiden poistaminen tilaukselta

Lisätiedot

POSTU JA LENNATINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N:o. Kiertokirje puhelinaseman perustamisesta.

POSTU JA LENNATINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N:o. Kiertokirje puhelinaseman perustamisesta. POSTU JA LENNATINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1947 N:o 116-119 N:o puhelinaseman perustamisesta. Ensiksi tulevan kesäkuun 1 päivästä lu- asema; avoinna joka päivä klo 7 21; taksakien perustetaan Pudasjärven

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKOELMA 1946 N:o 105

KIERTOKIRJEKOKOELMA 1946 N:o 105 POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1946 N:o 105 N :o 105. Kiertokirje työntekijäin vuosilomalain lähettämisestä toimipaikoille ja sen soveltamisesta postija lennätinlaitoksessa. Tämän ohella

Lisätiedot

Talous- ja matkustusohjesääntö

Talous- ja matkustusohjesääntö Talous- ja matkustusohjesääntö Yleistä 1 Opiskelijakunnan taloudenhoidossa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen, tilintarkastuslain, opiskelijakunnan sääntöjen, muiden opiskelijakuntaa koskevien

Lisätiedot

Ilmaislehti (Kotisuora Premium) palvelun tilaaminen

Ilmaislehti (Kotisuora Premium) palvelun tilaaminen Ilmaislehti (Kotisuora Premium) palvelun tilaaminen Sähköiset asiointikanavat Postittamisen työpöytä 1 Sisältö Ilmaislehti (Kotisuora Premium) palvelun perusedellytykset sivu 3 Yrityksen yhteystietojen

Lisätiedot

Kotimaan lehtipalvelujen tuote-ehdot, sopimuspalvelut perusjakelussa

Kotimaan lehtipalvelujen tuote-ehdot, sopimuspalvelut perusjakelussa TUOTE-EHDOT 1 (7) Kotimaan lehtipalvelujen tuote-ehdot, sopimuspalvelut perusjakelussa 4.4.2016 TUOTE-EHDOT 2 (7) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Soveltamisala ja sovellettavat ehdot... 3 1.2. Yleinen

Lisätiedot

Kotimaan lehtipalvelujen tuote-ehdot, sopimuspalvelut perusjakelussa

Kotimaan lehtipalvelujen tuote-ehdot, sopimuspalvelut perusjakelussa TUOTE-EHDOT 1 (7) Kotimaan lehtipalvelujen tuote-ehdot, sopimuspalvelut perusjakelussa 6.3.2017 TUOTE-EHDOT 2 (7) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Soveltamisala ja sovellettavat ehdot... 3 1.2. Yleinen

Lisätiedot

Lehden peittojakelun tilaaminen. Kotisuora Premium palvelu

Lehden peittojakelun tilaaminen. Kotisuora Premium palvelu Lehden peittojakelun tilaaminen Kotisuora Premium palvelu Sähköiset asiointipalvelut Postittamisen työpöytä 1 Sisältö Tilaamisen perus edellytykset sivu 3 Yrityksen yhteystietojen tarkistaminen sivu 4

Lisätiedot

Kotimaan lehtipalvelujen tuote-ehdot, sopimuspalvelut perusjakelussa

Kotimaan lehtipalvelujen tuote-ehdot, sopimuspalvelut perusjakelussa TUOTE-EHDOT 1 (7) Kotimaan lehtipalvelujen tuote-ehdot, sopimuspalvelut perusjakelussa 18.7.2017 TUOTE-EHDOT 2 (7) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Soveltamisala ja sovellettavat ehdot... 3 1.2. Yleinen

Lisätiedot

Kotimaan lehtipalvelujen tuote-ehdot, sopimuspalvelut perusjakelussa

Kotimaan lehtipalvelujen tuote-ehdot, sopimuspalvelut perusjakelussa TUOTE-EHDOT 1 (7) Kotimaan lehtipalvelujen tuote-ehdot, sopimuspalvelut perusjakelussa 1.1.2018 TUOTE-EHDOT 2 (7) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Soveltamisala ja sovellettavat ehdot... 3 1.2. Yleinen

Lisätiedot

4 LUKU. Rahdinkuljettajan vastuu

4 LUKU. Rahdinkuljettajan vastuu 4 LUKU Rahdinkuljettajan vastuu 27 Vastuun edellytykset Rahdinkuljettaja on vastuussa tavaran katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 19S5 N:o 59 N:o 59. Kiertokirje työaikalain muuttamisesta ja sen soveltamisesta työnjohtaja-asemassa oleviin virkamiehiin. Työaikalain muuttamisesta ja

Lisätiedot

kerta kaikkiaan annetun lain muuttamista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

kerta kaikkiaan annetun lain muuttamista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1991 vp - HE 23 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräiden saamisten perimisestä kerta kaikkiaan annetun lain 1 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan eräiden

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1946 N:o 1 0 9-11 0 N :0 109. Kiertokirje postinkuljetuksesta valtionrautateillä. Tulevan kesäkuun 3 päivästä lukien tapahtuu postinkuljetus valtionrautateillä

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN. 1951 N:o 107. M: o 107. Kiertokir j e ylimääräisistä eläkkeistä.

KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN. 1951 N:o 107. M: o 107. Kiertokir j e ylimääräisistä eläkkeistä. POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1951 N:o 107 M: o 107. Kiertokir j e ylimääräisistä eläkkeistä. Kesäkuun 21 päivänä 1951 on annettu seuraava VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS ylimääräisistä eläkkeistä.

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1959 N:o 81 N :o 81. Kiertokirje eräiden posti- ja lennätinlaitoksen vakinaisten virkojen ja tointen sekä ylimääräisten tointen perustamisesta, muuttamisesta,

Lisätiedot

Kotisuora Premium palvelun tilaaminen

Kotisuora Premium palvelun tilaaminen Kotisuora Premium palvelun tilaaminen Sähköiset asiointipalvelut Postittamisen työpöytä 1 Sisältö Kotisuora Premium palvelun perusedellytykset sivu 3 Luo markkinointijakelulle nimi, sivu 4 Luodun jakelun

Lisätiedot

POSTI- JA LE N N Ä TIN H A LLITU K S E N KIERTOKIRJEKOKOELMA. N:o 22. Kiertokirj e Tampereen postikonttorin paikallistaksa-alueen vahvistamisesta.

POSTI- JA LE N N Ä TIN H A LLITU K S E N KIERTOKIRJEKOKOELMA. N:o 22. Kiertokirj e Tampereen postikonttorin paikallistaksa-alueen vahvistamisesta. POSTI- JA LE N N Ä TIN H A LLITU K S E N KIERTOKIRJEKOKOELMA 1947 N:o 22-25 N:o 22. Kiertokirj e Tampereen postikonttorin paikallistaksa-alueen vahvistamisesta. Posti- ja lennätinhallitus on tänään istunnossa

Lisätiedot

Lehden ennakkotiedot (vuosisuunnitelma)

Lehden ennakkotiedot (vuosisuunnitelma) Lehden ennakkotiedot (vuosisuunnitelma) Postittamisen työpöytä Käyttöohje 1 Sisältö Lehtesi yhteystietojen tarkistaminen sivu 3 Aloita ennakkotietojen antaminen sivu 4 Ennakkotiedot; ajanjakso ja käytettävä

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1960 No 107 N: o 107. Kiertokirje pylväiden, varastoimisesta ja kirjanpidosta. Posti- ja lennätinhallitus on tänään istunnossa tapahtuneessa esittelyssä

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa,

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa, Avis juridique important 31993R0752 Komission asetus (ETY) N:o 752/93, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1993, kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3911/92 soveltamista koskevista

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en) 5350/18 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto LIMITE PUBLIC

Lisätiedot

1970 No 158 KIERTOKIRJEKOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN 4 S. No 158 Kiertokirje,

1970 No 158 KIERTOKIRJEKOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN 4 S. No 158 Kiertokirje, POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKO ELMA 1970 No 158 No 158 Kiertokirje, talonmiesten työaikalaista Asetuskokoelmassa on julkaistu seuraava laki (284/70): Talonmiesten työaikalaki Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Kotisuora tuotteen perusedellytykset

Kotisuora tuotteen perusedellytykset Kotisuora palvelun tilaaminen Sähköiset asiointipalvelut Postittamisen työpöytä 1 Sisältö Kotisuora tuotteen perusedellytykset sivu 3 Luo markkinointijakelulle nimi, sivu 4 Yrityksen yhteystietojen tarkistaminen

Lisätiedot

Lehden ennakkotilaus Valtakunnallinen jakelupalvelu osoitteellinen lehti

Lehden ennakkotilaus Valtakunnallinen jakelupalvelu osoitteellinen lehti Lehden ennakkotilaus Valtakunnallinen jakelupalvelu osoitteellinen lehti Postittamisen työpöytä Käyttöohje Sisältö Valitse lehti jolle ennakkotilaus tehdään dia Tarkista lehden yhteyshenkilö ja aloita

Lisätiedot

Kettumäki Jukka. Muut Tuominen Pirjo keskusvaalilautakunnan sihteeri

Kettumäki Jukka. Muut Tuominen Pirjo keskusvaalilautakunnan sihteeri Iitin kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Keskusvaalilautakunta 17.04.2015 Aika Perjantai 17.04.2015 klo 19:03-19:20 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Leinonen Heikki Salonen Irmeli Kakko

Lisätiedot

Postitussuunnitelman käsittely Lähialue palvelut

Postitussuunnitelman käsittely Lähialue palvelut Postitussuunnitelman käsittely Lähialue palvelut Postittamisen työpöytä, Käyttöohje Sisältö Ovathan yrityksesi yhteystiedot ajan tasalla? dia Ilmoitus uudesta postitussuunnitelmasta dia 4 Aloita postitussuunnitelman

Lisätiedot

PO STI- JA L E N N Ä TIN H A L L IT U K S E N KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 139. Kiertokirje

PO STI- JA L E N N Ä TIN H A L L IT U K S E N KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 139. Kiertokirje PO STI- JA L E N N Ä TIN H A L L IT U K S E N KIERTOKIRJEKOKOELMA. 1945 N:o 139 N: o 139. Kiertokirje maksuista, joita on suoritettava posti- ja lennätinlaitoksen harjoittamassa Suomen sisäisessä puhelinliikenteessä.

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKOELM A

KIERTOKIRJEKOKOELM A POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELM A 1986 Nro 56 Nro 56 Kiertokirje matkapuhelinmaksuista Posti- ja telehallituksen vahvistamat matkapuhelinmaksut Posti- ja telehallitus on puhelinmaksuista annetun

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914.

SÄÄNNÖT. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN SÄÄNNÖT. HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914. HÄMEENLINNA 1914 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSELRAN SÄÄNNÖT HÄMEENLINNA

Lisätiedot

POSTI- JA LE N N Ä TIN H A LLITU K S E N KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LE N N Ä TIN H A LLITU K S E N KIERTOKIRJEKOKOELMA ms POSTI- JA LE N N Ä TIN H A LLITU K S E N KIERTOKIRJEKOKOELMA H B N:o 103-107 N: o 103. rahavarojen lähettämisestä Suomen Pankkiin sekä shekkien ja postilähetysvekselien lähettämisestä posti- ja lennätinhallituksen

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS, 21.1.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 16/55 EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS, annettu 29 päivänä elokuuta 2013, kansallisten keskuspankkien keskinäisiä Euroopan keskuspankin pääoman osuuksien siirtoja

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

1 Artikla. Sopimuksen tarkoitus

1 Artikla. Sopimuksen tarkoitus Liite Sopimusteksti SUOMEN TASAVALLAN JA RUOTSIN KUNINGASKUNNAN VÄLINEN SOPIMUS TIETTYIHIN JÄTEVIRTOIHIN KUULUVIEN JÄTTEIDEN SIIRROISTA MAIDEN RA- JA-ALUEILLA 1 Artikla Sopimuksen tarkoitus Tämän sopimuksen

Lisätiedot

Oulun. Säännöt. Polkupyörä-Yhdistyksen. Oulussa, B. B. Bergilahlin kirjapainossa, 1892.

Oulun. Säännöt. Polkupyörä-Yhdistyksen. Oulussa, B. B. Bergilahlin kirjapainossa, 1892. Oulun Polkupyörä-Yhdistyksen Säännöt. Oulussa, B. B. Bergilahlin kirjapainossa, 1892. ' t ' 4- /\ f CT) /f)... I l I r1v S / / 4-4- /S. J } l flufieenyo htaja. Stizj-uzi. Oulun Polkupyörä-Yhdistyksen

Lisätiedot

SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT

SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT 1 (5) SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on South West Karting Fin ry ja sen kotipaikkana on Raision kaupunki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 111. Valtioneuvoston asetus. sairausvakuutuslain 5 luvun 9 :n 4 momentissa tarkoitetusta ostokerrasta

SISÄLLYS. N:o 111. Valtioneuvoston asetus. sairausvakuutuslain 5 luvun 9 :n 4 momentissa tarkoitetusta ostokerrasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2005 N:o 111 115 SISÄLLYS N:o Sivu 111 Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain 5 luvun 9 :n 4 momentissa tarkoitetusta ostokerrasta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Seychellien

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1985 vp." - HE n:o 126 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arpajaisverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että arpajaisvero suoritettaisiin kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Postitussuunnitelman käsittely

Postitussuunnitelman käsittely Postitussuunnitelman käsittely Postittamisen työpöytä Käyttöohje Sisältö Ovathan yrityksesi yhteystiedot ajan tasalla? dia Ilmoitus uudesta postitussuunnitelmasta dia 4 Aloita postitussuunnitelman käsittely

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 960 N:o 21 N:o 21. Kiertokirje tiliohjesäännön liitteen 1 muuttamisesta. Posti- ja lennätinhallitus on tänään istunnossa tapahtuneessa esittelyssä päättänyt,

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1962 N:o 167 N :o 167. Kiertokirje rahanuudistuksen aiheuttamista toimenpiteistä toimipaikkojen kassaliikkeessä, tilinpidossa ja palkanmaksussa. Posti-

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAISEN NAISKLUBIN SÄÄNNÖT. Vaasa 1931 Vaasan Kirjapaino

VAASAN SUOMALAISEN NAISKLUBIN SÄÄNNÖT. Vaasa 1931 Vaasan Kirjapaino VAASAN SUOMALAISEN NAISKLUBIN SÄÄNNÖT.»«Vaasa 1931 Vaasan Kirjapaino 'Vaasan Suomalaisen SYaisklubin Säännöt. 1. Yhdistyksen, jonka nimenä on "Vaasan Suomalainen Naisklubi", kotipaikkana 'on Vaasan kaupunki

Lisätiedot