POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA (832/69) Valtioneuvoston päätös

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA (832/69) Valtioneuvoston päätös"

Transkriptio

1 POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1970 No 13 N:o 13 Kiertokirje tammikuun 1 päivästä 1970 suoritettavista virkamiespalkkauksista Tammikuun 1 päivästä 1970 alkaen suoritettavista virkamiespalkkauksista on annettu seuraavat määräykset: (832/69) Valtioneuvoston päätös eräiden virkamiespalkkausten vahvistamisesta valtion virkamiespalkkausten tarkistamisesta annetun lain ja sen voimaansaattamisesta annetun lain mukaisesti tarkistettuina lukien. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta Valtion viran tai toimen haltijain palkkauksesta 22 päivänä joulukuuta 1942 annettuun lakiin 24 päivänä heinäkuuta 1964 annetulla lailla (428/64) lisätyn 6 a :n, valtion virkamiespalkkausten tarkistamisesta 24 päivänä heinäkuuta 1964 annetun lain (427/64) 12 ja 19 :n, sellaisena kuin 19 on muutettuna 12 päivänä joulukuuta 1969 annetussa laissa (766/69) sekä valtion virkamiespalkkausten tarkistamisesta annetun lain voimaansaattamisesta 24 päivänä heinäkuuta 1964 annetun lain (431/64) 2 :n nojalla ja sitten kun valtioneuvosto on 30 päivänä joulukuuta 1969 tehnyt päätöksen valtion virkamiespalkkausten tarkistamisesta vuonna 1970, on valtioneuvosto valtiovarainministeriön esittelystä sanotun päätöksen perusteella päättänyt vahvistaa eräiden virkamiespalkkausten tarkistukset seuraavasti: 1 S. A-palkkausluokkien peruspalkat, vuosipalkkiot ja ikälisät, B-palkkausluokkien peruspalkat ja vuosipalkkiot, S-sopimuspalkkaluokkien sopimuspalkat sekä kalliinpaikanlisät, syrjäseutulisät ja kihlakunnantuomarien ikälisät, sellaisina kuin ne ovat 15 päivänä joulukuuta 1969 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (780/ 69) eräiden virkamiespalkkausten vahvistamisesta valtion virkamiespalkkausten tarkistamisesta annetun lain (427/64) ja sen voimaansaattamisesta annetun lain (431/64) mukaisesti tarkistettuina 1 päivästä tammikuuta 1970 lukien, suoritetaan tämän päätöksen liitteissä n:ot 1 ja 2 olevien taulukoiden mukaisesti: Liitteessä n:o 1 A-palkkausluokkien peruspalkat ja vuosipalkkiot taulukossa nro 1; ikälisät taulukoissa n:ot 4 ja 5; kalliinpaikanlisät taulukossa nro 6; /17

2 2 B-palkkausluokkien peruspalkat ja vuosipalkkiot taulukossa n:o 2; S-sopimuspalkkaluokkien sopimuspalkat taulukossa n:o 3; ja Liitteessä n:o 2 syrjäseutulisien markkamäärät B-palkkausluokissa kuukaudessa pistemäärän ollessa yksi sekä A-palkkausluokissa maksettavien syrjäseutulisien markkamäärät kuukaudessa kuntien III kalleusryhmässä taulukossa n:o 1; II kalleusryhmässä taulukossa n:o 2; I kalleusryhmässä taulukossa n:o 3. Kihlakunnantuomarien ikälisien markkamäärät ovat, ensimmäisen ikälisän 2 101,08 markkaa, toisen 2 352, markkaa, kolmannen 2 501,40 markkaa, neljännen 2 772,24 markkaa ja viidennen 2 851,44 markkaa vuodessa. Yhdistelmätaulukko, joka on tämän päätöksen liitteessä n:o 1, osoittaa A-palkkausluokkien peruspalkan tai vuosipalkkion ja kalliinpaikanlisän yhteismäärän kussakin palkkausluokassa eri kalleusryhmiin kuuluvilla paikkakunnilla. 2. Yhdenmukaisesti edellä 1 :ssä tarkoitettujen perus- ja sopimuspalkkaisten viran tai toimen haltijain ja ylimääräisten toimenhaltijain palkkausten kanssa tarkistetaan edellä mainittuihin verrattavien päätoimisessa virkasuhteessa palvelevien henkilöiden palkkaukset ja tilapäisten toimihenkilöiden palkkiot sekä ne palkanlisät ja lisäpalkkiot, jotka määräytyvät suhteessa varsinaiseen palkkaukseen. 3. Tarkempia säännöksiä tämän päätöksen soveltamisesta antaa tarvittaessa valtiovarainministeriö. Tämä päätös tulee 4 voimaan.' 1 päivänä tammikuuta /

3 Liite n:o 1 valtioneuvoston päätökseen eräiden virkamiespalkkausten vahvistamisesta valtion virkamiespalkkausten tarkistamisesta annetun lain ja sen voimaansaattamisesta annetun lain mukaisesti tarkistettuina lukien 3 Taulukko n:o 1 Taulukko n:o 2 A-palkkausluokkien peruspalkat ja vuosipalkkiot Peruspalkka tai vuosipalkkio Palkkaus- vuodessa kuukaudessa i 2 3 A I , ,8 2 A , ,3 9 A , ,1 5 A , 6 5 4,2 5 A , ,3 7 A , ,4 9 A , ,6 2 A , ,1 2 A , ,0 6 A , ,3 4 A l i , ,0 2 A , ,7 7 A , ,5 3 A , ,3 0 A , ,4 8 A , ,8 4 A , ,5 8 A , ,8 9 A , ,9 4 A , ,8 7 A , ,2 1 A , ,9 0 A , ,7 6 A , ,4 2 A , ,8 0 A , ,1 0 A , ,4 8 A , ,5 8 A , ,5 1 A , ,5 7 B-palkkausluokkien peruspalkat ja vuosipalkkiot Peruspalkka tai vuosipalkkio Palkkausluokka vuodessa kuukaudessa B , ,5 9 B , ,9 1 B , ,9 2 B , ,0 7 B , ,7 7 B , ,0 3 B , ,1 3 B , ,3 6 Taulukko nro 3 Sopimuspalkkaluokkien sopimuspalkat Sopimus- Sopimuspalkka palkka- vuodessa kuukaudessa luokka SI , , ,28 579, ,48 681, ,40 790,95 S , , ,40 034, ,76 168, ,92 325, ,84 496,07 S , , , , ,72 124, ,08 271, ,92 452,91 S , , , , ,24 288, , , ,56 126,13 S , ,36

4 4 ensim mäinen Palkkaus luokka toinen kolmas neljäs l A , , , ,4 4 A , , , ,4 4 A , , , ,5 6 A , , , , A , , , 2 8 7,2 8 A , , 2 8 7, ,3 6 A , 2 8 7, , ,1 6 A , , , , A , , , 3 3 3,1 2 A , , 3 3 3, ,2 4 A , 3 33,12 333, ,1 6 A , , , ,3 2 A ,24 386, , ,88 A , , , ,7 2 A , , , ,6 0 A , , ,60 695,16 A , , , ,0 8 A , , , ,2 8 A , , , ,3 2 A , ,28 802, ,92 A , ,32 919, ,5 6 A , , , ,6 0 A , , , ,5 6 A , , , ,2 0 A , , , ,1 6 A , , , ,7 2 A , , , ,7 2 A , , , ,6 8 A , , , ,8 4 A , , , ,2 0 Taulukko n:o 4 A-palkkausluokkien ikälisät ensimmäinen toinen kolmas neljäs viides viides ,4 4 15,57 16,76 19,10 19,12 19, ,5 6 16,76 19,10 19,12 19,12 19, , 19,10 19,12 19,12 19,13 20, ,2 8 19,12 19,12 19,13 20,50 23,94 303,36 19,12 19,13 20,50 23,94 25, ,1 6 19,13 20,50 23,94 25,28 26,68 333, 20,50 23,94 25,28 26,68 27, ,12 23,94 25,28 26,68 27,75 27, ,2 4 25,28 26,68 27,75 27,76 27, ,1 6 26,68 27,75 27,76 27,77 32, ,3 2 27,75 27,76 27,77 32,18 39, ,8 8 27,76 27,77 32,18 39,36 41, ,7 2 27,77 32,18 39,36 4 1,74 48, ,6 0 32,18 39,36 4 1,74 48,31 53, ,16 39,36 41,74 48,31 53,05 57, , , ,31 5 3, , , ,2 8 48,31 53,05 57,93 59,34 64,69 802,32 53,05 57,93 5 9,34 64,69 6 6, , , , , , , , ,34 64,69 66,86 76,66 83,38 071,60 64,69 66,86 76,66 83,38 89,30 168,56 66,86 76,66 83,38 89,30 97, ,2 0 76,66 83,38 89,30 97,38 106, ,1 6 83,38 89,30 97,38 106,10 117, ,7 2 89,30 97,38 106,10 117,93 121, ,7 2 97,38 106,10 117,93 121,06 144, , , , , , , , , , , , , , ,06 144,06 158,14 177, , , , , , , ,8 0

5 Taulukko n:o 5 A-palkkausluokkien kahden ja useamman ikälisän yhteismäärä kuukaudessa Kaksi Kolme Neljä Viisi ikälisää ikälisää ikälisää ikälisää Palkkaus- yhteensä yhteensä yhteensä yhteensä luokka i A I , , , ,6 7 A , , , ,2 3 A , , , ,9 7 A , , , ,81 A , , , ,9 7 A ,63 6 3, , ,5 3 A , , , ,1 5 A , , , ,41 A , , , ,2 4 A I O , , , ,1 4 A l i ,51 8 3, , ,8 2 A , , , ,8 1 A , , , ,3 6 A , , , ,6 4 A , , , ,3 9 A , , , ,3 7 A , , , ,3 2 A , , , ,8 7 A , , , ,4 8 A , , , ,9 3 A , , , ,8 9 A , , , ,5 8 A , , , ,8 2 A , , , ,0 9 A , , , ,7 7 A , , , ,5 3 A , , , ,2 9 A , , , ,2 6 A , , , ,6 8 A , , , ,4 2 5

6 6 Taulukko n:o 6 A-palkkausluokkien kalliinpaikanlisät (Ks. käyttöohjetta tämän liitteen lopussa) Kalliinpaikanlisä vuodessa Kalliinpaikanlisä kuukaudessa III II I kalleusryhmässä kalleus kalleusryhmässä III II I kalleus kalleusryhmässryhmässä (kallein) ryhmässä ryhmässä (kallein) kalleus Palkkausluokka i i 155,04 300,72 451,56 12,92 25,06 37, ,04 319,80 466,32 12,92 26,65 38, ,12 339,60 506,04 14,51 28,30 42, ,12 348,96 514,68 14,51 29,08 42,89 A ,88 359,40 540,48 14,74 29,95 45, ,16 367,20 568,32 15,68 30,60 47, ,60 393,24 588,72 16,55 32,77 49, ,56 412,68 625,08 17,63 34,39 52, ,28 440,88 658,56 17,69 36,74 54,88 A ,44 469,68 703,44 19,87 39,14 58, ,32 502,44 743,64 2 0,8 6 41,87 61, ,56 516,60 795,48 21,13 43,05 66, ,92 560,28 877,20 22,91 46,69 73, ,28 626,76 956,16 25,94 52,23 79,68 A ,40 671, ,56 27,95 55,98 83, ,68 686,04 036,92 29,14 57,17 86, ,60 732, 087,56 29,80 61, 90, ,60 767,40 141,80 31,55 63,95 95, ,68 797,28 209,96 33,64 66,44 100,83 A ,52 832, ,88 34,96 69,41 103, ,84 880,80 320,96 37,07 73,40 110, ,64 904,80 361,28 37,97 75,40 113, ,28 953,52 447,08 39,69 79,46 120, ,76 008,24 497,60 41,23 84,02 124,80 A , , ,76 45,16 87,88 132, ,16 095,12 655,28 46,68 91,26 137, ,96 150,68 707,60 48,08 95,89 142, ,28 204,32 805,16 50,69 100,36 150, ,76 244,04 864,92 51,73 103,67 155,41 A 30 ilman ikälisää...., 643, , ,84 53,62 107,76 161,32 A 30 yhdellä ikälisällä.. 668,52 337,40 009,88 55,71 111,45 167,49 kahdella, 698,88 389,96 109,24 58,24 115,83 175,77 kolmella 716,64 455,48 172,12 59,72 121,29 181,01 neljällä 743,40 504,92 247,72 61,95 125,41 187,31 viidellä. 788, , ,16 65,72 130,30 196,68

7 YHDISTELMÄTAULUKKO A-palkkausluokkien peruspalkan tai vuosipalkkion ja kalliinpaikanlisän yhteismäärästä (Ks. käyttöohjetta tämän liitteen lopussa) Palkkaus kuukaudessa III II I kalleusryhmässä kalleusryhmässryhmässä (kallein) kalleus I 615,74 627,88 640, ,31 645,04 657, ,66 663,45 677, ,76 683,33 697,14 A ,11 703,32 718, ,17 723,09 739, ,17 744,39 760, ,75 766,51 784, ,75 792,80 810,94 A ,21 820,48 839, ,88 849,89 869, ,90 878,82 902, ,44 910,22 936, ,24 943,53 970,98 A ,43 979, , ,98 020,01 049, ,38 065,58 095, ,44 116,84 148, ,58 172,38 206,77 A , , , ,28 296,61 333, ,87 363,30 401, ,45 434,22 475, ,65 515,44 556,22 A , , , ,78 695,36 742, ,56 797,37 843, , , , ,24 029,18 080,92 A 30 ilman ikälisää , , ,89 A 30 yhdellä ikälisällä ,34 302,08 358,12 kahdella 407,01 464,60 524,54 kolmella ,56 647,13 706,85 neljällä , , ,50 viidellä , , ,67 7

8 8 TAULUKKOJEN KÄYTTÖOHJEITA Taulukko n:o 6 Milloin A-palkkausasteikkoon kuuluvalla virkamiehellä ei ole ikälisää, otetaan kalliinpaikanlisän määrä taulukosta n:o 6 sitä palkkausluokkaa, johon hänen virkansa tai toimensa kuuluu, osoittavalta riviltä asianomaisen kalleusryhmän kohdalta. Jos hänellä on yksi, kaksi, kolme, neljä tai viisi ikälisää, otetaan kalliinpaikanlisän määrä sitä palkkausluokkaa, johon hänen virkansa tai toimensa kuuluu, osoittavaa taulukon riviä vastaavasti yhtä, kahta, kolmea, neljää tai viittä riviä alempana olevalta riviltä. Esim. A 10 palkkausluokkaan kuuluvalle virkamiehelle, jonka toimipaikka on I kalleusryhmässä, maksettavan kalliinpaikanlisän kuukausimäärä otetaan taulukon n:o 6 sarakkeesta 7 seuraavasti: jos hänellä ei ole ikälisää,... on yksi ikälisä, ensiksi mainittua yhtä riviä alemmalta eli... kaksi ikälisää, ensiksi mainittua kahta riviä alemmalta eli,,,,,, kolme ikälisää, ensiksi mainittua kolmea riviä alemmalta eli neljä ikälisää, ensiksi mainittua neljää riviä alemmalta eli viisi ikälisää, ensiksi mainittua viittä riviä alemmalta eli A 10 palkkausluokkaa osoittavalta riviltä, jossa kalliinpaikanlisä on 58,62 A li palkkausluokkaa osoittavalta riviltä, jossa kalliinpaikanlisä on 61,97 A 12 palkkausluokkaa osoittavalta riviltä, jossa kalliinpaikanlisä on 66,29 A 13 palkkausluokkaa osoittavalta riviltä, jossa kalliinpaikanlisä on 73,10 A 14 palkkausluokkaa osoittavalta riviltä, jossa kalliinpaikanlisä on 79,68 A 15 palkkausluokkaa osoittavalta riviltä, jossa kalliinpaikanlisä on 83,38

9 Yhdistelmätaulukko Taulukosta saadaan A-palkkausasteikkoon kuuluvan virkamiehen palkkaus kuukaudessa (peruspalkka tai vuosipalkkio mahdollisine ikä- ja kalliinpaikanlisineen) kussakin palkkausluokassa eri kalleusryhmiin kuuluvilla paikkakunnilla. Milloin A-palkkausasteikkoon kuuluvalla virkamiehellä ei ole ikälisää, saadaan palkkauksen määrä yhdistelmätaulukosta sitä palkkausluokkaa, johon hänen virkansa tai toimensa kuuluu, osoittavalta riviltä asianomaisen kalleusryhmän kohdalta. Jos hänellä on yksi, kaksi, kolme, neljä tai viisi ikälisää, otetaan palkkauksen määrä sitä palkkausluokkaa, johon hänen virkansa tai toimensa kuuluu, osoittavaa taulukon riviä vastaavasti yhtä, kahta, kolmea, neljää tai viittä riviä alempana olevalta riviltä. Esim. A 10 palkkausluokkaan kuuluvan virkamiehen, jonka toimipaikka on I kalleusryhmässä, palkkauksen määrä saadaan yhdistelmätaulukon sarakkeesta 4 seuraavasti: jos hänellä ei ole ikälisää,... AIO palkkausluokkaa osoittavalta riviltä, jossa palkkaus on 839,96 on yksi ikälisä, ensiksi mainittua yhtä riviä alemmalta eli... Ali palkkausluokkaa osoittavalta riviltä, jossa palkkaus on 869,99,, kaksi ikälisää, ensiksi mainittua kahta riviä alemmalta eli A 12 palkkausluokkaa osoittavalta riviltä, jossa palkkaus on 902,06,, kolme ikälisää, ensiksi mainittua kolmea riviä alemmalta eli A 13 palkkausluokkaa osoittavalta riviltä, jossa palkkaus on 936,63 neljä ikälisää, ensiksi mainittua neljää riviä alemmalta eli A 14 palkkausluokkaa osoittavalta riviltä, jossa palkkaus on 970,98 viisi ikälisää, ensiksi mainittua viittä riviä alemmalta eli A 15 palkkausluokkaa osoittavalta riviltä, jossa palkkaus on 1 006,86 9

10 10 Taulukko n:o 1 A-palkkausluokissa maksettavien syrjäseutulisien markkamäärät kuukaudessa kuntien III kalleusryhmässä (halvin) pistemäärän ollessa Palkkausluokka 1p. 2 p. 3 p. 4 p. 5 p. 6 p. 7 p. 8 p ,80 31,60 47,40 63,20 79, 94,80 110,60 126, ,25 32,50 48,75 65, 81,25 97,50 113,75 130, 4 16,70 33,40 50,10 66,80 83,50 100,20 116,90 133,60 A 5 17,20 34,40 51,60 68,80 86, 103,20 120,40 137, ,70 35,40 53,10 70,80 88,50 106,20 123,90 141, ,20 36,40 54,60 72,80 91, 109,20 127,40 145, ,75 37,50 56,25 75, 93,75 112,50 131,25 150, 9 19,35 38,70 58,05 77,40 96,75 116,10 135,45 154,80 A 10 20,05 40,10 60,15 80,20 100,25 120,30 140,35 160, ,70 41,40 62,10 82,80 103,50 124,20 144,90 165, ,40 42,80 64,20 85,60 107, 128,40 149,80 171, ,15 44,30 66,45 88,60 110,75 132,90 155,05 177, ,95 45,90 68,85 91,80 114,75 137,70 160,65 183,60 A 15 23,80 47,60 71,40 95,20 119, 142,80 166,60 190, ,80 49,60 74,40 99,20 124, 148,80 173,60 198, ,85 51,70 77,55 103,40 129,25 155,10 180,95 206, ,10 54,20 81,30 108,40 135,50 162,60 189,70 216, ,50 57, 85,50 114, 142,50 171, 199,50 228, A 20 29,95 59,90 89,85 119,80 149,75 179,70 209,65 239, ,50 63, 94,50 126, 157,50 189, 220,50 252, 22 33,15 66,30 99,45 132,60 165,75 198,90 232,05 265, ,85 69,70 104,55 139,40 174,25 209,10 243,95 278, ,80 73,60 110,40 147,20 184, 220,80 257,60 294,40 A 25 39, 78, 117, 156, 195, 234, 273, 312, 26 41,25 82,50 123,75 165, 206,25 247,50 288,75 330, 27 43,75 87,50 131,25 175, 218,75 262,50 306,25 350, 28 46,45 92,90 139,35 185,80 232,25 278,70 325,15 371, ,45 98,90 148,35 197,80 247,25 296,70 346,15 395,60 A 30 ilm a n i k ä l i s ä ä... 52,50 105, 157,50 210, 262,50 315, 367,50 420, A 30 y h d ellä ik ä lisällä.. 56,15 112,30 168,45 224,60 280,75 336,90 393,05 449,20 k a h d ella 60,20 120,40 180,60 240,80 301, 361,20 421,40 481,60 k o lm e lla 64,65 129,30 193,95 258,60 323,25 387,90 452,55 517,20 n eljällä 69,85 139,70 209,55 279,40 349,25 419,10 488,95 558,80 v iid e llä 75,40 150,80 226,20 301,60 377, 452,40 527,80 603,20

11 Liite n: o 2 valtioneuvoston päätökseen eräiden virkamiespalkkausten vahvistamisesta valtion virkamiespalkkausten tarkistamisesta annetun lain ja sen voimaansaattamisesta annetun lain mukaisesti tarkistettuina lukien 11 A-palkkausluokissa maksettavat syrjäseutulisät suoritetaan tämän liitteen taulukoiden n:o 1 3 mukaisesti. Palkkausluokka B 1 B 2 B 3 /kk:ssa... 81,80 86,30 92,05 'Pistemäärän ollessa kaksi, kolme ja niin edelleen suoritetaan kussakin B-palkkausluokassa syrjäseutulisänä määrä, joka on kaksi, B-palkkausluokissa maksettavat syrjäseutulisät suoritetaan kaikissa kuntien kalleusryhmissä pistemäärän ollessa yksi seuraavasti: B 4 B 5 B 6 B 7 B8 98,85 107,20 117,05 128,15 140,85 kolme ja niin edelleen kertaa niin suuri kuin syrjäseutulisä edellä olevan mukaan on kussakin B-palkkausluokassa pistemäärän ollessa yksi.

12 12 Taulukko n:o 2 A-palkkausluokissa maksettavien syrjäseutulisien markkamäärät kuukaudessa kuntien II kalleusryhmässä pistemäärän ollessa Palkkausluokka 1 p. 2 p. 3 p. 4 p. 5 p. 6 p. 7 p. 8 p. A1 15,70 31,40 47,10 62,80 78,50 94,20 109,90 125, ,15 32,30 48,45 64,60 80,75 96,90 113,05 129, ,60 33,20 49,80 66,40 83, 99,60 116,20 132, ,10 34,20 51,30 68,40 85,50 102,60 119,70 136,80 A 5 17,60 35,20 52,80 70,40 8 8, 105,60 123,20 140, ,10 36,20 54,30 72,40 90,50 108,60 126,70 144, ,60 37,20 55,80 74,40 93, 111,60 130,20 148, ,15 38,30 57,45 76,60 95,75 114,90 134,05 153, ,80 39,60 59,40 79,20 99, 118,80 138,60 158,40 A 10 20,50 41, 61,50 82, 102,50 123, 143,50 164, 11 21,25 42,50 63,75 85, 106,25 127,50 148,75 170, 12 21,95 43,90 65,85 87,80 109,75 131,70 153,65 175, ,75 45,50 68,25 91, 113,75 136,50 159,25 182, 14 23,60 47,20 70,80 94,40 118, 141,60 165,20 188,80 A 15 24,50 49, 73,50 98, 122,50 147, 171,50 196, 16 25,50 51, 76,50 102, 127,50 153, 178,50 204, 17 26,65 53,30 79,95 106,60 133,25 159,90 186,55 213, ,90 55,80 83,70 111,60 139,50 167,40 195,30 223, ,30 58,60 87,90 117,20 146,50 175,80 205,10 234,40 A 20 30,85 61,70 92,55 123,40 154,25 185,10 215,95 246, ,40 64,80 97,20 129,60 162, 194,40 226,80 259, ,10 68,20 102,30 136,40 170,50 204,60 238,70 272, ,85 71,70 107,55 143,40 179,25 215,10 250,95 286, ,90 75,80 113,70 151,60 189,50 227,40 265,30 303,20 A 25 40,05 80,10 120,15 160,20 200,25 240,30 280,35 320, ,40 84,80 127,20 169,60 212, 254,40 296,80 339, ,95 89,90 134,85 179,80 224,75 269,70 314,65 359, ,70 95,40 143,10 190,80 238,50 286,20 333,90 381, ,75 101,50 152,25 203, 253,75 304,50 355,25 406, A 30 ilman ikälisää ,85 107,70 161,55 215,40 269,25 323,10 376,95 430,80 A 30 yhdellä ikälisällä.. 57,55 115,10 172,65 230,20 287,75 345,30 402,85 460,40 kahdella 61,60 123,20 184,80 246,40 308, 369,60 431,20 492,80 kolmella 66,20 132,40 198,60 264,80 331, 397,20 463,40 529,60 neljällä 71,40 142,80 214,20 285,60 357, 428,40 499,80 571,20 viidellä 77, 154, 231, - 308, 385, 462, 539, 616,

13 Taulukko n:o 3 A-palkkausluokissa maksettavien syrjäseutulisien markkamäärät kuukaudessa kuntien I kalleusryhmässä (kallein) pistemäärän ollessa Palkkausluokka 1 p. 2 p. 3 p. 4 p. 5 p. 6 p. 7 p. 8 p. 1 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128, 2. 16,45 32,90 49,35 65,80 82,25 98,70 115,15 131, ,95 33,90 50,85 67,80 84,75 101,70 118,65 135, ,45 34,90 52,35 69,80 87,25 104,70 122,15 139,60 A 5. 17,95 35,90 53,85 71,80 89,75 107,70 125,65 143, ,50 37, 55,50 74, 92,50 H l 129,50 148, 7 19, 38, 57, 76, 95, 114, 133, 152, 8 19,60 39,20 58,80 78,40 98, 117,60 137,20 156, ,25 40,50 60,75 81, 101,25 121,50 141,75 162, A , 42, 63, 84, 105, 126, 147, 168, 11 21,75 43,50 65,25 87, 108,75 130,50 152,25 174, ,55 45,10 67,65 90,20 112,75 135,30 157,85 180, ,40 46,80 70,20 93,60 117, 140,40 163,80 187, ,25 48,50 72,75 97, 121,25 145,50 169,75 194, A 15 25,15 50,30 75,45 100,60 125,75 150,90 176,05 201, ,25 52,50 78,75 105, 131,25 157,50 183,75 210, 17 27,40 54,80 82,20 109,60 137, 164,40 191,80 219, ,70 57,40 86,10 114,80 143,50 172,20 200,90 229, ,15 60,30 90,45 120,60 150,75 180,90 211,05 241,20 A 20 31,70 63,40 95,10 126,80 158,50 190,20 221,90 253, ,35 66,70 100,05 133,40 166,75 200,10 233,45 266, ,05 70,10 105,15 140,20 175,25 210,30 245,35 280, ,90 73,80 110,70 147,60 184,50 221,40 258,30 295, ,90 77,80 116,70 155,60 194,50 233,40 272,30 311,20 A 25 41,20 82,40 123,60 164,80 206, 247,20 288,40 329, ,55 87,10 130,65 174,20 217,75 261,30 304,85 348, ,10 92,20 138,30 184,40 230,50 276,60 322,70 368, ,95 97,90 146,85 195,80 244,75 293,70 342,65 391, , 104, 156, 208, 260, 312, 364, 416, A 30 ilman ikälisää... 55,20 110,40 165,60 220,80 276, 331,20 386,40 441,60 A 30 yhdellä ikälisällä.. 58,95 117,90 176,85 235,80 294,75 353,70 412,65 471,60 kahdella 63,10 126,20 189,30 252,40 315,50 378,60 441,70 504,80 kolmella,, 67,65 135,30 202,95 270,60 338,25 405,90 473,55 541,20 neljällä 72,95 145,90 218,85 291,80 364,75 437,70 510,65 583,60 viidellä 78,65 157,30 235,95 314,60 393,25 471,90 550,55 629,20 13

14 14 TAULUKKOJEN KÄYTTÖOHJEITA 1. Syrjäseutulisän suuruutta määrättäessä todetaan ensiksi, mihin virkamiespalkkauksessa noudatettavaan kuntien kalleusryhmään kysymyksessä oleva toimipaikka kuuluu. Kunnan kuuluessa esim. I kalleusryhmään, käytetään taulukkoa n:o Tämän jälkeen todetaan asianomaisen A-palkkausasteikkoon kuuluvan virkamiehen palkkausluokka ja ikälisien lukumäärä. Milloin A-palkkausasteikkoon kuuluvalla virkamiehellä ei ole ikälisää, otetaan syrjäseutulisän määrä taulukosta sitä palkkausluokkaa, johon hänen virkansa tai toimensa kuuluu, osoittavalta riviltä. Jos hänellä on yksi, kaksi, kolme, neljä tai viisi ikälisää, otetaan syrjäseutulisän määrä sitä palkkausluokkaa, johon hänen virkansa tai toimensa kuuluu, osoittavaa taulukon riviä vastaavasti yhtä, kahta, kolmea, neljää tai viittä riviä alempana olevalta riviltä. 3. Tämän jälkeen todetaan eräissä kunnissa ja niiden osissa sovellettavia syrjäseutupisteitten määriä koskevasta valtiovarainministeriön päätöksen taulukosta kuinka monta syrjäseutupistettä kysymyksessä olevalla toimipaikkakunnalla myönnetään. Ns. saaristopisteitten lukumäärä määräytyy kuitenkin asetuksen 4 :n mukaan ja ns. tiettömyyspiste asetuksen 5 :ssä mainituin edellytyksin. Syrjäseutulisän määrä otetaan tämän jälkeen syrjäseutupisteitten lukumäärää vastaavasta taulukon sarakkeesta. Näin voidaan todeta, että esim. Enontekiön kunnassa toimivan, A 10 palkkausluokkaan kuuluvan ja 3 ikälisää saavan virkamiehen syrjäseutulisä on 7 pisteen mukaan 163,80 /kk. Saattaen edellä olevat säännökset alaistensa viranomaisten tiedoksi ja noudatettavaksi posti- ja lennätinhallitus antaa samalla seuraavat lisäohjeet: II SOVELTAMISMÄÄRÄYKSIÄ 1) Edellä olevia palkkaustaulukoita on sovellettava lukien myös niiden tilapäisten toimihenkilöiden, satunnaisten apulaisten, oppilaiden ja vuosiloma- tai muiden sijaisten palkkioihin, jotka on vahvistettu vastaamaan jonkin A-palkkausluokan mukaisen peruspalkan tai vuosipalkkion ja kalliinpaikanlisän yhteismäärää. Sama koskee niiden tilapäisten toimihenkilöiden palkkioita, joille valtiovarainministeriö on myöntänyt ikälisiä vastaavan henkilökohtaisen lisäpalkkion. Jos tässä kohdassa tarkoitetun virkamiehen palkkio ei vastaa minkään palkkausluokan mukaista määrää, palkkion korottamisesta virkamiespalkkausten nousua vastaavasti päättää posti- ja lennätinhallituksen se osasto tai kiinteistötoimisto, joka on virkamiehen palvelukseen ottanut tai myöntänyt määrärahan palkkion maksamista varten.

15 15 2) Tämän kiertokirjeen määräykset eivät lehdenjakajien palkkioita eikä sivutoimista koske osapäiväapulaisten, osaviikkoapulais- suoritettavia palkkioita, joista posti-ja lenten, postiaseman hoitajien, puhelinaseman nätinhallituksen asianomainen osasto ja hoitajien ja heidän apulaistensa, maalaiskir- kiinteistötoimisto antavat ohjeet erikseen. jeenkantajien, postinkuljettajien ja sanoma- Helsingissä 16 päivänä tammikuuta Pääjohtaja Oiva Salolla Vt. johtaja E s k o H ie k k a s a lm i Helsinki Valtion painatuskeskus

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1950 N:o 1 7-1 9 N:o 17. Kiertokirje valtion viran tai toimen haltijain palkkausten yleisestä tarkistuksesta annetun valtioneuvoston päätöksen lähettämisestä

Lisätiedot

Kl ERTO KIRJE KOKOELMA

Kl ERTO KIRJE KOKOELMA POSTI- 3A LENNÄTINHALLITUKSEN Kl ERTO KIRJE KOKOELMA 1964 N o 97-98 N:o 97. Kiertokir j e virkamiespalkkausta koskevien säännösten muuttamisesta Tämän ohella lähetetään eripainoksena posti- ja lennätinlaitoksen

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KOKO E LM A

KIERTO KIRJE KOKO E LM A POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KOKO E LM A 1953 N:o 42-43 N:o 42. Kiertokirje posti- ja lennätinlaitoksen virkailijain toimeen ottamista ja toimesta eroamista koskevien ohjeiden D-liitteen

Lisätiedot

KIERTO KIRJEKOKOELMA

KIERTO KIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJEKOKOELMA 1952 No 152-157 N:o 152. puhelinval vo jakurssin pitämisestä posti- ja lennätinlaitoksessa vuonna 1953. Posti- ja lennätinhallitus on tänään tapahtuneessa.

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1955 N:o 88 N:o 88. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset ja määräykset: I. Laki

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1956 N:o 51 N:o 51. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset: I. Laki Annettu Helsingissä

Lisätiedot

POSTU JA LENNATINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N:o. Kiertokirje puhelinaseman perustamisesta.

POSTU JA LENNATINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N:o. Kiertokirje puhelinaseman perustamisesta. POSTU JA LENNATINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1947 N:o 116-119 N:o puhelinaseman perustamisesta. Ensiksi tulevan kesäkuun 1 päivästä lu- asema; avoinna joka päivä klo 7 21; taksakien perustetaan Pudasjärven

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 188. Kiertokirj e

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 188. Kiertokirj e POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1950 N:o 188 N: o 188. Kiertokirj e posti- ja lennätinlaitoksen palkannauttijoilta toimitettavista ennakkopidätyksistä sekä posti- ja lennätinlaitoksen

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N :o 3. Kiertokir j e puhelinaseman aukioloajasta.

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N :o 3. Kiertokir j e puhelinaseman aukioloajasta. POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1952 N:o 3-8 N :o 3. puhelinaseman aukioloajasta. Kuluvan tammikuun 16 päivästä lukien on Liperin puhelin asema avoinpa joka päivä klo 7 22. Helsingissä,

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1954 N:o 10-14 N:o 10. posti- ja lennätinlaitoksen palvelukseen otettavien henkilöiden terveydentilasta vaadittavasta erinäisestä selvityksestä. Posti-

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1954 N:o 98 N :o 98. Kiertokirje virka- tai työpalkan maksamisesta reservin kertausharjoituksissa oleville valtion virkamiehille tai työntekijöille. Virka-

Lisätiedot

KIE RTOKIRJEKOKOE LM A

KIE RTOKIRJEKOKOE LM A POSTL JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIE RTOKIRJEKOKOE LM A J_936 N:o 1 Sisällys: N:o 1. Posti- ja lermätiiilaitoksen ylimääräisille sekä erinäisille muille virkailijoille suoritetta vista palkkauksista, niin

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 128. Kiertokirje eräiden valtion viran tai toimen haltijain palkkausta koskevien säännösten

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 128. Kiertokirje eräiden valtion viran tai toimen haltijain palkkausta koskevien säännösten POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1949 N:o 128 H 29 N: o 128. Kiertokirje eräiden valtion viran tai toimen haltijain palkkausta koskevien säännösten lähettämisestä toimipaikoille. Tämän

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KO KO E LM A

KIERTO KIRJE KO KO E LM A POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KO KO E LM A 1958 N o 162-163 N :o 162. Kiertokir j e muutoksesta posti- ja lennätinlaitoksen virkailijain toimeen ottamista ja toimesta eroamista koskeviin ohjeisiin.

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1954 N:o 29-30 N :o 29. Kiertokirje kovan rahan lähettämisestä Suomen Pankin pää- ja haarakonttoreihin. Tiliohjesäännön 50 :n 2. kohdan määräysten mukaan

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1959 N:o 81 N :o 81. Kiertokirje eräiden posti- ja lennätinlaitoksen vakinaisten virkojen ja tointen sekä ylimääräisten tointen perustamisesta, muuttamisesta,

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1949 N:o 19-22 N: o 19. ennakkoperintälaissa säädetyssä palkanpidätyksessä noudatettavasta luontoisetujen raha-arvosta annetun valtiovarainministeriön

Lisätiedot

POSTI- JA LEN NÄTIN HALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N :o 9. Kiertokirje

POSTI- JA LEN NÄTIN HALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N :o 9. Kiertokirje POSTI- JA LEN NÄTIN HALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1952 N:o 9 N :o 9. Kiertokirje lisäyksistä valtion, viran toimen haltijain perhe-eläkevakuutuksesta annettuihin määräyksiin. Vuoden 1951 kiertokirjeessä

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1960 N:o 74 N:o 74. Kiertokirje eräiden posti- ja lennätinlaitoksen vakinaisten virkojen ja tointen sekä ylimääräisten tointen perustamisesta, muuttamisesta

Lisätiedot

KIERTO KIRJEKOKOELMA

KIERTO KIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJEKOKOELMA 1968 No 159 N:o 159. Kiertokir j e muutoksista kansaneläkeosoitusten maksamisesta annettuihin ohjeisiin. Posti- ja lennätinhallitus on tänään istunnossa

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1955 28-31 N :o 28. ennakon pidättämisestä ennakkoperintälain 4 :n 4 momentin tarkoittamasta edustusja matkakustannuksesta tai muusta sellaisesta hyvityksestä.

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KO KO E LM A 1973 No 70

KIERTO KIRJE KO KO E LM A 1973 No 70 POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KO KO E LM A 1973 No 70 No 70 Kiertokirje posti- ja lennätinlaitoksen tilapäisiä toimihenkilöitä, satunnaisia apulaisia ja liikenneoppilaita koskevasta virkaehtosopimuksesta

Lisätiedot

POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1940 N :o 2 Sisällys: N :o 2. Posti- ja lennätinlaitoksen ylimääräisille sekä erinäisille muille virkailijoille suoritettavista palkkauksista, niin myös

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Pääjohtajan estyneenä ollessa: Johtaja Einar Risberg. N :o 130. Kiertokirje

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Pääjohtajan estyneenä ollessa: Johtaja Einar Risberg. N :o 130. Kiertokirje POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1950 N:o 129-131 N :o 129. Kiertokirje posti- ja lennätinlaitoksen virkailijain toimeenottamista ja toimesta eroamista koskeviin ohjeisiin sisältyvän D-liitteen

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJEKOKOELMA No 122 I (365/69) Laki

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJEKOKOELMA No 122 I (365/69) Laki POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJEKOKOELMA 1969 No 122 N:o 122 Kiertokirje ammattiyhdistysten ja työttömyyskassojen jäsenmaksujen perimisestä valtion virkamiesten palkasta Ammattiyhdistysten ja

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 19S5 N:o 59 N:o 59. Kiertokirje työaikalain muuttamisesta ja sen soveltamisesta työnjohtaja-asemassa oleviin virkamiehiin. Työaikalain muuttamisesta ja

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKO E LM A

KIERTOKIRJE KOKO E LM A POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKO E LM A 1955 N:o 89-90 N:o 89. Kiertokirje posti- ja lennätinlaitoksen virkailijain toimeen ottamista ja toimesta eroamista koskevien ohjeiden D-liitteen muutoksen

Lisätiedot

KIE RTOKIRJEKOKOE LM A

KIE RTOKIRJEKOKOE LM A POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIE RTOKIRJEKOKOE LM A 1936 Nro 130 Sisällys: N:o 130. Posti- ja lennätinlaitoksen ylimääräisille sekä erinäisille muille virkailijoille suoritettavista palkkauksista, niin

Lisätiedot

PO STI- JA L E N N Ä TIN H A L L IT U K S E N KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 139. Kiertokirje

PO STI- JA L E N N Ä TIN H A L L IT U K S E N KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 139. Kiertokirje PO STI- JA L E N N Ä TIN H A L L IT U K S E N KIERTOKIRJEKOKOELMA. 1945 N:o 139 N: o 139. Kiertokirje maksuista, joita on suoritettava posti- ja lennätinlaitoksen harjoittamassa Suomen sisäisessä puhelinliikenteessä.

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KOKOELMA

KIERTO KIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KOKOELMA 1956 N:o 18-19 N:o 18. Kiertokirje kotimaisten sanomalehtien tilaamisesta ja kuljettamisesta posti- ja lennätinlaitoksen välityksellä kotimaisessa postiliikenteessä

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1956 N:o 15 N:o 15 Kiertokirje eräiden posti- ja lennätinlaitoksen vakinaisten virkojen ja toimien ja ylimääräisten tointen sekä tilapäisten toimihenkilöiden

Lisätiedot

Ministeri Suvi-Anne Siimes. Neuvotteleva virkamies Risto Savola

Ministeri Suvi-Anne Siimes. Neuvotteleva virkamies Risto Savola Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetuksiksi (Palvelussuhteen lopullista päättymistä koskevat erityistoimenpiteet Euroopan yhteisöjen komissiossa, Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

REHTORIT, APULAISREHTORIT JA AIKUISKOULUTUSJOHTAJAT

REHTORIT, APULAISREHTORIT JA AIKUISKOULUTUSJOHTAJAT KAUPPAOPPILAITOKSET REHTORIT, APULAISREHTORIT JA AIKUISKOULUTUSJOHTAJAT 1 Peruspalkat, kokemuslisät ja opetusvelvollisuudet Pöytäkirjamerkintä: Palkkamääräysten edessä marginaalissa oleva 6-numeroinen

Lisätiedot

POSTI- JA LEN N ÄTIN H ALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 173. Kiertokirje valtion viran tai toimen haltijain perhe-eläkevakuutuksesta.

POSTI- JA LEN N ÄTIN H ALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 173. Kiertokirje valtion viran tai toimen haltijain perhe-eläkevakuutuksesta. POSTI- JA LEN N ÄTIN H ALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1951 No 173 N: o 173. Kiertokirje valtion viran tai toimen haltijain perhe-eläkevakuutuksesta. Valtion viran tai toimen haltijain iperhe-eläkevakuutuksesta

Lisätiedot

Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä.

Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä. Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä. VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KIRKON PALKKAUSMÄÄRÄYKSISTÄ 1.5.2007

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1951 N:o 8 3-8 5 N :o 83. Kiertokirje muutoksista posti-, lennätin- ja puhelintoimipaikkojen virantoimitusohjesääntöön. Posti- ja lennätinhallitus on tänään

Lisätiedot

KIERTO KIRJEKÖ KO ELMA

KIERTO KIRJEKÖ KO ELMA POSTI- 3A LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJEKÖ KO ELMA 1972 No 10 No 10 Kiertokirje Valtion eläke tietorekisteriin tehtävistä ilmoituksista I Eräiden eläkkeiden myöntämisestä ja maksamisesta 28 päivänä toukokuuta

Lisätiedot

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (OVTES) 2010 2011 ERÄIDEN SOPIMUSMÄÄRÄYSTEN MUUTTAMISESTA 1 Sopimuksen tarkoitus Tällä virka- ja työehtosopimuksella sovitaan

Lisätiedot

KIERTO KIRJEKÖ KO E LM A 1973 No 112

KIERTO KIRJEKÖ KO E LM A 1973 No 112 POSTI-JA LENNÄTINHALLSTUKSEN KIERTO KIRJEKÖ KO E LM A 1973 No 112 No 112 Kiertokirje valtion virkamiesten vuosilomasta Asetuskokoelmassa on julkaistu seuraava asetus: (692/1973) Asetus valtion virkamiesten

Lisätiedot

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Nro 52 Kiertokirje valtion liikelaitoksista. valtion liikelaitoksista

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Nro 52 Kiertokirje valtion liikelaitoksista. valtion liikelaitoksista POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1987 Nro 52 Nro 52 Kiertokirje valtion liikelaitoksista Säädöskokoelmassa on julkaistu seuraava laki (627/87): A Laki valtion liikelaitoksista Annettu Naantalissa

Lisätiedot

KIERTO KIRJEKOKO ELMA

KIERTO KIRJEKOKO ELMA POSTI- JA LENNATINHALLITUKSEN KIERTO KIRJEKOKO ELMA 1972 No 64 No 64 Kiertokirje posti- ja lennätinlaitoksen eräitä tilapäisiä toimihenkilöitä ja satunnaisia apulaisia koskevasta virkaehtosopimuksesta

Lisätiedot

1991 vp - HE 93. lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1991 vp - HE 93. lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1991 vp - HE 93 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA N : Kiertokirje lennätinsäännöstä annetun asetuksen 10 :n muuttamisesta.

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA N : Kiertokirje lennätinsäännöstä annetun asetuksen 10 :n muuttamisesta. POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1947 N:o 149-150 N :0 149. Kiertokirje lennätinsäännöstä annetun asetuksen 10 :n muuttamisesta. Kesäkuun 6 päivänä 1947 annetulia asetuksella on lennätinsäännöstä

Lisätiedot

Henkilökohtainen palkanlisä, siirtymäkauden lisä ja henkilökohtainen lisä

Henkilökohtainen palkanlisä, siirtymäkauden lisä ja henkilökohtainen lisä KT Yleiskirjeen 17/2007 liite 4 1 (6) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2007 2009) allekirjoituspöytäkirjan soveltamisohjeet Palkantarkistukset, järjestelyerät ja kertaerä

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KO KO ELMA

KIERTOKIRJE KO KO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KO KO ELMA 1963 N:o 147 N :o 147. Kiertokirje virkojen ja toimien sekä eräiden tehtävien haettavaksi julistamisesta ja niihin hakemisesta sekä eron ja eläkkeiden

Lisätiedot

MUSIIKKIOPPILAITOKSET REHTORIT JA APULAISREHTORIT. 1 Peruspalkat, kokemuslisät ja opetustuntimäärä. 1. Peruspalkat 1.4.2013 lukien

MUSIIKKIOPPILAITOKSET REHTORIT JA APULAISREHTORIT. 1 Peruspalkat, kokemuslisät ja opetustuntimäärä. 1. Peruspalkat 1.4.2013 lukien MUSIIKKIOPPILAITOKSET REHTORIT JA APULAISREHTORIT 1 Peruspalkat, kokemuslisät ja opetustuntimäärä Pöytäkirjamerkintä: Palkkamääräysten edessä marginaalissa oleva 6-numeroinen numerosarja on koodi, jota

Lisätiedot

Sopimusta ei sovelleta työnantajavirkamiehiin eikä harjoittelutehtävissä oleviin tai tukityöllistetyksi palkattavaan henkilöstöön.

Sopimusta ei sovelleta työnantajavirkamiehiin eikä harjoittelutehtävissä oleviin tai tukityöllistetyksi palkattavaan henkilöstöön. VES 280351 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry. ovat tehneet 15. helmikuuta tarkentavan virkaehtosopimuksen valtion palkkausjärjestelmän käytöstä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

POSTI- JA LENNATINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA HELSINKI 1978

POSTI- JA LENNATINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA HELSINKI 1978 &0. -too ' ~?t3 POSTI- JA LENNATINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1977 HELSINKI 1978 3 Luettelo Posti- ja lennätinhallituksen kiertokirjeistä vuodelta 1977. N o P o stiase m ille ja k e lu no P ä iv ä

Lisätiedot

1992 vp - HE 43 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 43 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 992 vp - HE 43 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion virkaehtosopimuslain 2 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion virkaehtosopimuslakia muutettavaksi

Lisätiedot

1970 No 158 KIERTOKIRJEKOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN 4 S. No 158 Kiertokirje,

1970 No 158 KIERTOKIRJEKOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN 4 S. No 158 Kiertokirje, POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKO ELMA 1970 No 158 No 158 Kiertokirje, talonmiesten työaikalaista Asetuskokoelmassa on julkaistu seuraava laki (284/70): Talonmiesten työaikalaki Annettu Helsingissä

Lisätiedot

5 v. 8 v. 10 v. 15 v. 20 v. 2 % 4 % 6 % 4 % 6 %

5 v. 8 v. 10 v. 15 v. 20 v. 2 % 4 % 6 % 4 % 6 % OSIO C Liite 8 Metsä- ja puutalousoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 8 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala Metsä- ja puutalousoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen

Lisätiedot

rehtorit ja apulaisrehtorit,

rehtorit ja apulaisrehtorit, AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 LIITE T1 Tätä liitettä sovelletaan ten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit, kokoaikaiset opettajat, osa-aikaiset opettajat,

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1954 N:o 155-158 N: O 155. Kiertokir j e koskien uusia määräyksiä suomalaisten alusten radioasemista ja -laitteista. Nojautuen alusten radioasemista joulukuun

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 Voimaantulo 1.1.2014 1 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Osio C Liite 6 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitos Soveltaminen ja palkka

Osio C Liite 6 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitos Soveltaminen ja palkka Osio C Liite 6 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 6 TAIDE JA VIESTINTÄKULTTUURIOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitosten

Lisätiedot

OSIO C Liite 9 Merenkulkuoppilaitos Soveltaminen ja palkka

OSIO C Liite 9 Merenkulkuoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C Liite 9 Merenkulkuoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 9 MERENKULKUOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Merenkulkuoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen ehtoina sovelletaan

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Muutetaan 4 :n liite 1, 8 :n liite 3, 5 ja 10. 4 Peruspalkka

Muutetaan 4 :n liite 1, 8 :n liite 3, 5 ja 10. 4 Peruspalkka Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 31 päivänä tammikuuta 2002 oikeusministeriön ja AKAVA-JS ry:n välillä tuomioistuinten tuomareiden ja lakimiesten palkkauksesta tehdyn tarkentavan virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 45/2011 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/2 19.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 45/2011 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/2 19.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 45/2011 1 (5) 1154 Palkkatuella työllistämiseen käytettävän Helsinki-lisän myöntämisperusteiden ja määrän tarkistaminen HEL 2011-009618 T 02 05 00 Päätös päätti hyväksyä työllistämiseen

Lisätiedot

Kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1. Valtuusto ja sen valiokunnat sekä kaupunginhallitus ja sen jaostot 95

Kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1. Valtuusto ja sen valiokunnat sekä kaupunginhallitus ja sen jaostot 95 Forssan kaupunki PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantuloajankohta 1.1.2013 Kv. 28.1.2013, muutos 4 :ään Voimaantuloajankohta 1.2.2013 Kv. 3.3.2014, lisäys 2 :ään Voimaantuloajankohta

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKO ELMA

KIERTOKIRJEKOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKO ELMA 1968 No 103 N :o 103 Kiertokirje työaikalain alaisten valtion virkamiesten työajoista posti- ja lennätinhallinnossa. Työaikalain alaisten valtion virkamiesten

Lisätiedot

Laki. Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 150/1998 vp eräiden opetustointa koskevien lakien muuttamisesta. Eduskunta,

Laki. Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 150/1998 vp eräiden opetustointa koskevien lakien muuttamisesta. Eduskunta, EV 92/998 vp - HE 50/998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiden opetustointa koskevien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 50/998 vp eräiden opetustointa koskevien

Lisätiedot

Vuoden 2013 uuhipalkkion ja sen lisäpalkkion käsittelyssä noudatettavista menettelyistä

Vuoden 2013 uuhipalkkion ja sen lisäpalkkion käsittelyssä noudatettavista menettelyistä Varainhoito-osasto 21.11.2013 Tukien maksatusyksikkö Dnro 2456/54/2013 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2013 uuhipalkkion

Lisätiedot

KTM 11/110/2002 VES: 321051 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN VIRKAMIESTEN UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

KTM 11/110/2002 VES: 321051 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN VIRKAMIESTEN UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ KTM 11/110/2002 VES: 321051 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN VIRKAMIESTEN UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Akava-JS ry, Palkansaajajärjestö

Lisätiedot

KT YLEISKIRJEEN 3/2007 LIITE 1

KT YLEISKIRJEEN 3/2007 LIITE 1 KT YLEISKIRJEEN 3/2007 LIITE 1 1 (5) VOIMAAN TULEVA KUNNALLINEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS (OVTES) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuksessa on sovittu kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpiteitä

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN. 1951 N:o 107. M: o 107. Kiertokir j e ylimääräisistä eläkkeistä.

KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN. 1951 N:o 107. M: o 107. Kiertokir j e ylimääräisistä eläkkeistä. POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1951 N:o 107 M: o 107. Kiertokir j e ylimääräisistä eläkkeistä. Kesäkuun 21 päivänä 1951 on annettu seuraava VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS ylimääräisistä eläkkeistä.

Lisätiedot

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

VES: 310251 TES: 310201. 1 Sopimuksen peruste ja tarkoitus

VES: 310251 TES: 310201. 1 Sopimuksen peruste ja tarkoitus VES: 310251 TES: 310201 Virka- ja työehtosopimus, joka tehtiin 22.6.2010 Liikenneviraston sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n ja Palkansaajajärjestö

Lisätiedot

Soveltamisohje ammatillisen koulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimusten muutosten vaikutuksesta palvelussuhteen ehtoihin

Soveltamisohje ammatillisen koulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimusten muutosten vaikutuksesta palvelussuhteen ehtoihin PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY Jäsenkirje T4/2011 Liite 2 1 (8) Soveltamisohje ammatillisen koulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimusten muutosten vaikutuksesta palvelussuhteen ehtoihin Valtioneuvoston

Lisätiedot

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa,

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa, HE 217/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

KIERTO KIRJEKOKO ELMA

KIERTO KIRJEKOKO ELMA POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTO KIRJEKOKO ELMA 1983 HELSINKI 1984 3 Luettelo posti- ja telehallituksen kiertokirjeistä vuodelta 1983 Nro Postiasemille jakelu nro Päivämäärä l l i / i 2 2 5/1 3 3 5/1 4

Lisätiedot

2 HE 123/1998 vp PERUSTELUT

2 HE 123/1998 vp PERUSTELUT HE 123/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle Iaeiksi kuntien valtionosuuslain 27 :n muuttamisesta, kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 14a :n kumoamisesta, valtionavustuksesta

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N o 9 Kiertokirje Ohjeet työsuhdekeksintöjä k oskevissa asioissa posti- ja lennätinlaitoksessa

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N o 9 Kiertokirje Ohjeet työsuhdekeksintöjä k oskevissa asioissa posti- ja lennätinlaitoksessa POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1977 No 9 N o 9 Kiertokirje Ohjeet työsuhdekeksintöjä k oskevissa asioissa posti- ja lennätinlaitoksessa Posti- ja lennätinhallitus kiinnittää laitoksen

Lisätiedot

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017.

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017. Suomen ympäristökeskuksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008

Lisätiedot

1 momentissa tarkoitettujen virkojen palkkojen

1 momentissa tarkoitettujen virkojen palkkojen HE 196/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden presidenttien ja jäsenten palvelussuhteen ehdoista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus

Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus 3 TES: 313013 PL: 01 Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus Tämän työehtosopimuksen osana noudatetaan valtiovarainministeriön sekä Akava-JS ry:n,

Lisätiedot

Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 3,4 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on vähintään 1 588,24 euroa kuukaudessa

Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 3,4 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on vähintään 1 588,24 euroa kuukaudessa 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2007 2009 ALLEKIRJOITUS 1 Sopimuksen voimassaoloaika 2 Palkantarkistukset Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.10.2007

Lisätiedot

5 v. 8 v. 10 v. 15 v. 20 v. 2 % 5 % 6 % 4 % 6 %

5 v. 8 v. 10 v. 15 v. 20 v. 2 % 5 % 6 % 4 % 6 % OSIO C Liite 8 Metsä- ja puutalousoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 8 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala Metsä- ja puutalousoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2002 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2002 N:o 96 98 SISÄLLYS N:o Sivu 96 Laki Pohjoismaiden välillä valtioiden eläkejärjestelmien

Lisätiedot

1991 vp - HE 168. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi oikeuspoliittisesta. Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta annetun

1991 vp - HE 168. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi oikeuspoliittisesta. Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta annetun 1991 vp - HE 168 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi oikeuspoliittisesta

Lisätiedot

REHTORI, APULAISREHTORI, AIKUISKOULUTUSJOHTAJA. 1 Rehtorin, apulaisrehtorin ja aikuiskoulutusjohtajan palkka ja opetustuntimäärä

REHTORI, APULAISREHTORI, AIKUISKOULUTUSJOHTAJA. 1 Rehtorin, apulaisrehtorin ja aikuiskoulutusjohtajan palkka ja opetustuntimäärä METSÄ- JA PUUTALOUSOPPILAITOS REHTORI, APULAISREHTORI, AIKUISKOULUTUSJOHTAJA 1 Rehtorin, apulaisrehtorin ja aikuiskoulutusjohtajan palkka ja opetustuntimäärä (1.4.2013 lukien) Pöytäkirjamerkintä: Palkkamääräysten

Lisätiedot

13 Ylioppilaskirjoitusten järjestelytehtävä rehtorin ollessa jäävi

13 Ylioppilaskirjoitusten järjestelytehtävä rehtorin ollessa jäävi 1 OSIO B, LIITE 3 OSIO B AIKUISLUKIO I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala n opetushenkilöstöön sovelletaan seuraavia liitteen 2 määräyksiä: 4 Tohtorilisä 12 Yksityisoppilaan kuulustelu ja ylioppilaskirjoituksiin

Lisätiedot

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 1 luku Toimivalta 1 Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 1. kilpailunrajoituksista

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen

Lisätiedot

OSIO C Liite 5 Kauppaoppilaitos Soveltaminen ja palkka

OSIO C Liite 5 Kauppaoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C Liite 5 Kauppaoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 5 KAUPPAOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Kauppaoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen ehtoina sovelletaan tämän

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKOELM A

KIERTOKIRJEKOKOELM A POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELM A 1986 Nro 56 Nro 56 Kiertokirje matkapuhelinmaksuista Posti- ja telehallituksen vahvistamat matkapuhelinmaksut Posti- ja telehallitus on puhelinmaksuista annetun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Opetuslautakunta POL/4 25.08.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Opetuslautakunta POL/4 25.08.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 4 Oikaisuvaatimus luokanopettajan virkaan ottamisesta määräajaksi HEL 2015-006724 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää kuntalain 89 :n

Lisätiedot

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA HELSINKI 1982

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA HELSINKI 1982 POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1981 HELSINKI 1982 Nro Posti- Päiväasemil- määrä le jakelu nro Luettelo posti- ja telehallituksen kiertokirjeistä vuodelta 1981 Sisällys 1 i 1/1 Pääjohtaja

Lisätiedot

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA HELSINKI 1983

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA HELSINKI 1983 POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1982 HELSINKI 1983 L u e tte lo posti- ja telehallituksen kiertokirjeistä vuodelta 1982 3 Nro Postiasemille jakelu nro Päivämäärä Sisällys 1 1 1/1 Pääjohtaja

Lisätiedot

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1983 Nro 8 Nro 8 Kiertokirje virkapukineiden tilaaminen ja hinnat vuonna 1983 Posti- ja telehallitus on tehnyt Valtion Pukutehtaan ja Kestilä Production Oy:

Lisätiedot

1 Peruspalkat, kokemuslisä ja opetusvelvollisuus (1.4.2013 lukien) - opetusvelvollisuus enintään 280 tuntia vuodessa

1 Peruspalkat, kokemuslisä ja opetusvelvollisuus (1.4.2013 lukien) - opetusvelvollisuus enintään 280 tuntia vuodessa URHEILUOPISTOT REHTORIT JA APULAISREHTORIT 1 Peruspalkat, kokemuslisä ja opetusvelvollisuus (1.4.2013 lukien) Pöytäkirjamerkintä: Palkkamääräysten edessä marginaalissa oleva 6-numeroinen numerosarja on

Lisätiedot

HE 95/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta

HE 95/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion taiteilija-apurahoista annettua

Lisätiedot

Sovittiin VM:n 2.11.2007 antamien sopimuskauden 2007 2010 neuvottelu- ja sopimusmääräysten mukaisesti seuraavaa:

Sovittiin VM:n 2.11.2007 antamien sopimuskauden 2007 2010 neuvottelu- ja sopimusmääräysten mukaisesti seuraavaa: TES: 313014 Työehtosopimus, joka tehtiin 26.2.2008 Merenkulkulaitoksen ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välillä. Sovittiin VM:n 2.11.2007 antamien sopimuskauden 2007 2010 neuvottelu- ja

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1995 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1995 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1995 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1995 N:o 1615 1621 SISÄLLYS N:o Sivu 1615 Laki Etelä-Afrikan kanssa tuloveroja ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

HE 181/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 181/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan rikosvahinkojen korvaamisesta

Lisätiedot

Jäsenkirje T7/2007 Liite 2. Vuonna 2008 toteutetaan keskitetysti sovitut palkantarkistukset ja yleiskorotus.

Jäsenkirje T7/2007 Liite 2. Vuonna 2008 toteutetaan keskitetysti sovitut palkantarkistukset ja yleiskorotus. ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJAN SOVELTAMISOHJEET Palkantarkistukset ja järjestelyerät Vuosi 2007 Yleiskorotus 1.10.2007 lukien Lokakuun alusta korotetaan työntekijän henkilökohtaista peruspalkkaa tai siihen rinnastettavaa

Lisätiedot

1994 vp - HE 28 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1994 vp - HE 28 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1994 vp - HE 28 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion maksuperustelain 1 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion maksuperustelakia selvennettäväksi

Lisätiedot