KIERTO KIRJE KOKO ELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIERTO KIRJE KOKO ELMA"

Transkriptio

1 POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KOKO ELMA 1955 N:o Joulukuun. 17 päivänä 1954 annetulla asetuksella on syyskuun 22 päivänä 1944 annetun postisäännön 7 : än lisätty uusi 4 momentti ja 10 :n 5 C momenttiin uusi e) kohta sekä muutettu sanotun postisäännön 9 :n 1 ja 6 momentti, 10 :n 5 A momentin a) kohta, 5 B momentin a), e) ja k) kohdat, 6 momentti, sellaisena kuin se on 28 päivänä heinäkuuta 1951 annetussa asetuksessa, 7 ja 8 momentti, 11 :n 3 momentti, 12 :n 2 ja 3 momentti, 13 :n 2 momentti, sellaisena kuin se on 10 päivänä tammikuuta 1947 annetussa asetuksessa, 25 :n 4 momentti, sellaisena kuin se on 28 päivänä heinäkuuta 1951 annetussa asetuksessa, sekä 36 : n 5 momentti näin kuuluviksi: 7 Kirjeet. N :o 32. Kiertokirje postisäännön muuttamisesta. 4. Kirjeen tulee olla vähintään 10 senttimetriä pitkä ja 7 senttimetriä leveä. Tämä mittarajoitus ei kuitenkaan koske käärönmuotoisena lähetettäviä kirjeitä. 9. Ristisiteet. 1. Kistisiteenä voidaan kuljettaa painotuotteita, asiakirjoja ja tavaranäytteitä. Sokeainkirjoitusta sisältävät lähetykset käsitellään painotuotteina. Sokeainkirjoituksen veroisina pidetään sokeainkirjoitusmerkeillä varustettuja kuvalaattoja. Sellaisina pidetään myös niitä äänitekstejä ja erikoispapereita, jotka on tarkoitettu ainoastaan sokeiden käytettäviksi, kuitenkin ehdolla, että ne lähetetään virallisesti hyväksytystä sokeiden opistosta tai ovat osoitettuja tällaiseen opistoon / Painotuotteita, - sokeainkirjoitusta sisältäviä lukuun ottamatta, asiakirjoja ja tavaranäytteitä voidaan yhdistää sekalähetykseksi ehdolla, ettei minkään lähetyslajin paino ja mitat ylitä siihen lähetyslajiin erikseen sovellettavia rajoja ja ettei lähetyksen kokonaispaino ylitä 2 kiloa, jos lähetys sisältää yksinomaan asiakirjoja ja tavaranäytteitä. Viimeksi mainittu ylin painoraja korotetaan 3 kiloksi, jos lähetys sisältää myös painotuotteita, mutta tässäkään tapauksessa ei asiakirjojen ja tavaranäytteiden kokonaispaino saa ylittää 2 kiloa. 10. Painotuotteet. 5. On sallittu: A. lähetyksen päällykseen ja sisällykseen a) käsin tai koneen avulla merkitä lähettäjän ja vastaanottajan nimi, arvonimi, ammatti, toiminimi ja osoite samoin myös lähettämispäivä sekä lähettäjän allekirjoitus, puhelinnumero, puhelinverkko, johon puhelin on liitetty, sähkeosoite ja lennätinkoodi, postisiirto- tai pankkitili sekä myös yksinomaan lähetykseen kuuluva järjestys- tai kirjanpitonumero, B. käsin tai koneen avulla merkitä tai lisätä a) laivan ja lentokoneen lähtö- ja tuloilmoituksiin lähtö- ja tulopäivä ja kellonlyömä sekä laivan ja lentokoneen nimi, lähtö- ja tulosatamat sekä satamat, joissa poiketaan, Postiasemille jakelu n :o 6.

2 2 e) kuvakortteihin, painettuihin käyntikortteihin sekä joulu- ja uudenvuodenkortteihin onnentoivotuksia, tervehdyksiä, onnitteluja, kiitollisuuden ja surun ilmaisuja tai muita kohteliaisuuden osoituksia enintään viidellä sanalla tai enintään viidellä yleisesti käytetyllä alkukirjaimella, k) osoitteenmuutosilmoituksiin vanha ja uusi osoite sekä muutoksen voimaantulopäivä, C. liittää mukaan e) muotilehtiin leikattuja kaavoja, jotka niissä olevien merkintöjen perusteella muodostavat kokonaisuuden muotilehden sen numerokappaleen kanssa, jossa ne lähetetään. 6. Painotuotteena käsiteltävä ristiside ei saa painaa enempää kuin 3 kiloa. Kuitenkin saa painotuote, joka sisältää yksinomaan sokeainkirjoitusta, painaa enintään 7 kiloa, ja jos se sisältää yhden ainoan kirjan, 5 kiloa. 7. Painotuotteena käsiteltävän ristisiteen pituus, leveys ja paksuus saa olla yhteensä enintään 90 senttimetriä, suurin ulottuvaisuus kuitenkin enintään 60 senttimetriä. Lähetyksen tulee olla vähintään 10 senttimetriä pitkä ja 7 senttimetriä leveä. Käärön muotoisen painotuotteen pituus ja kaksinkertainen läpimitta saa olla enintään 100 senttimetriä, suurin ulottuvaisuus kuitenkin enintään 80 senttimetriä. 8. Kortinmuotoisessa ja lujuisessa, päällyksettä lähetettävässä painotuotteessa on vähintään etusivun oikea puolisko varattava osoitetta sekä postitointa koskevia merkintöjä varten. H Asiakirjat. 2. Tavaranäytteiden taksan mukaan kuljetetaan kuvalaattoja, erillisiä leikattuja kaavoja, erillisiä avaimia, katkaistuja eläviä kukkia, luonnonhistoriallisia esineitä (konservoituja eläimiä ja kasveja, geologisia näytteitä ja muuta sellaista), seerumia tai rokotusainetta sisältäviä putkia, ylen tärkeitä, vaikeasti hankittavissa olevia lääkkeitä, niin myös patologisia esineitä, jotka erikoisen valmistuksen ja pakkauksen kautta on tehty vaarattomiksi. Paitsi seerumia tai rokotusainetta sisältäviä putkia sekä varsin tärkeitä, vaikeasti hankittavissa olevia lääkkeitä, joita virallisesti tunnustetut laboratoriot ja laitokset lähettävät yleisen hyödyn vuoksi, ei tällaisia esineitä ja aineita saa lähettää kauppatarkoituksessa. Ne on päällystettävä tavaranäytteistä säädettyjen yleisten määräysten mukaisesti. 3. Tavaranäytteen päällykseen tai sisällykseen ja viimeksi mainitussa tapauksessa joko itse tavaranäytteeseen tai siihen kuuluvaan erityiseen luetteloon saa käsin tai koneella merkitä lähettäjän ja vastaanottajan nimen, arvonimen, ammatin, toiminimen ja osoitteen samoin myös lähettämispäivän, lähettäjän allekirjoituksen, puhelinnumeron, puhelinverkon, johon puhelin on liitetty, sähkeosoitteen, lennätinkoodin sekä postisiirto- tai pankkitilin, tehtaan- tai kauppamerkin, suppean merkinnän, joka koskee tavaran valmistajaa ja hankkijaa tai sitä henkilöä, jolle tavaranäyte on osoitettu, niin myös järjestystai luettelonumeron, hinnan ja kaikki hintaan kuuluvat ilmoitukset sekä painoa, mittaa, kokoa ja saatavissa olevaa määrää koskevia ilmoituksia ynnä sellaisia tietoja, jotka ovat välttämättömiä tavaran alkuperän ja laadun ilmoittamiseksi. 13. Pikkupaketit. 3. Asiakirjoina käsiteltävät ristisiteet saavat painaa enintään 2 kiloa. Niiden koosta on voimassa mitä painotuotteista on vastaavasti säädetty. 12. Tavaranäytteet. 2. Pikkupaketti ei saa sisältää mitään merkintää tai asiakirjaa, jolla on todellisen ja henkilökohtaisen kirjeenvaihdon luonne, eikä mitään arvopapereita tai arvoesineitä. Siihen saa kuitenkin sulkea avonaisen tavaraluettelon, joka rajoittuu sellaisen asiakirjan oleellisiin ilmoituksiin, sekä myös lähetyksen osoitekirjoituksen yksinkertaisen jäljennöksen, jossa mainitaan lähettäjän osoite.

3 8 25. Saantitodistus. 4. Saantitodistuksen seuraaman kirjatun ja vakuutetun lähetyksen sekä postiosoituksen lähettäjällä on oikeus määrätä, että lähetys on postista annettava ja osoitusmäärä maksettava vastaanottajalle henkilökohtaisesti. Tällöin on kirjelähetykseen ja pakettiin osoitepuolelle, osoitekorttiin, saantitodistuslomakkeeseen sekä postiosoituksen etu- ja takasivulle selvästi merkittävä h en k ilök oh taisesti. 5. Henkilöllisyyskortti on voimassa kolme vuotta laatimispäivästä lukien. Jos kortin voimassaoloaikana sen omistajan muoto on siinä määrin muuttunut, ettei se enää ole valokuvan tai henkilön tuntomerkkien mukainen, on kortti uudistettava, vaikka sen voimassaoloaika ei olisikaan päättynyt. Tämän asetuksen 7 :n 4 momentissa ja 10 :n 7 momentissa mainittuja lähetysten pienintä kokoa koskevia säännöksiä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1956 lukien. 36. Henkilöllisyyskortti. Edelläolevan posti- ja lennätinhallitus täten saattaa asianomaisille tiedoksi ja noudatettavaksi. N:o 33. Kiertokirje muutoksista postisäännön soveltamismääräyksiin. Posti- ja lennätinhallitus on tänään istunnossa tapahtuneessa esittelyssä päättänyt tehdä joulukuun 12 päivänä 1944 annettuihin postisäännön soveltamismääräyksiin seuraavat muutokset ja lisäykset: 7 :n 3. kohta, siihen kiertokirjeissä N :ot 74/46 ja 131/47 tehtyine poikkeusmääräyksineen, muutetaan 3. Tavallisen tai kirjatun kirjelähetyksen päällyksenä, olkoonpa lähetyksestä pantu maksettavaksi postiennakko tai ei, saa käyttää ikkunakoteloa. Ikkunakotelosta ovat seuraavat määräykset voimassa: a) läpikuultavan osan tulee olla päällyksen pituussuunnassa sillä tavalla, että osoite näkyy samansuuntaisena ja että päällykseen voidaan painaa paikallisleima ja tehdä virkamerkinnät; b) läpikuultavan osan tulee olla sen laatuinen, että osoite ilman vaikeutta keinotekoisessakin valaistuksessa voidaan lukea; e) ainoastaan vastaanottajan nimi ja osoite saavat näkyä läpikuultavasta osasta, ellei posti- ja lennätinhallitus ole kotimaisen liikenteen osalta yksityistapauksessa poikkeusta myöntänytx) ; kotelon sisällyksen pitää olla siten taitettu, ettei osoite sisällön luisumisen vuoksi voi kokonaan tai osaksi peittyä; sekä d) osoite on merkittävä täysin selvästi musteella, kirjoituskoneella tai jollakin painatusmenettelyllä tummanvärisin kirjaimin. Ikkunako telolähetyksiä, joihin osoite on kirjoitettu aniliini- tai lyijykynällä, ei kuljeteta. Lähetystä, jonka ikkunakotelopäällystän läpikuultava osa keinotekoisessa valaistuksessa heijastaa, ei postissa kuljeteta. Postin kuljetettavaksi ei vastaanoteta lähetystä, jonka päällys kokonaisuudessaan on läpikuultava tai jonka päällyksessä on avoin ikkuna, kuitenkin niin, että kotimaisessa postiliikenteessä on sallittu sellaisten painotuotteina käsiteltävien tilillepanokorttilähetysten kuljettaminen, joiden päällyksen keskiosassa on osoitetta varten avoin ikkuna, ehdolla että päällys on valmistettu samasta kartongista kuin tilillepanokortti, että päällyksen ikkunaosa ei ole suurempi kuin 10 X 2.5 senttimetriä, ettei lähetyksen osoitepuolelle ole painettu tai tehty mitään lähetyksen postikäsittelyä vaikeuttavia merkintöjä, että lähetyksiin niitä postiin jätettäessä on lähettäjän toimesta postimaksukoneella painettu paitsi postimaksua myös lähtöpaikkaa ja postiinjättöpäivää osoittava leima, sekä että lähetys muussa suhteessa täyttää ikkunokotelolähetyksistä voimassaolevat määräykset.

4 4 Ikkunakoteloon suljettu lähetys vastaanotetaan postin kuljetettavaksi kirjattuna ainoastaan ehdolla, että läpikuultava osa on osa itse koteloa. 7 : n 3 c) kohtaan lisätään seurmva alaviitta x) : 1) Tällainen poikkeus on nykyisin myönnetty Lisenssiviraston lähettämistä erinäisistä lähetyksistä. (Kts. kk. N :ot 112/54 ja 149/54.) 9 :n 3. kohta muutetaan 3. Sen lisäksi, mitä postisäännön 9 :ssä säädetään ristisiteiden päällystämisestä, on painotuotteiden päällystämisestä voimassa, että ne on pantava joko siteeseen, käärön muotoon, pahvilevyjen väliin, avonaiseen suojukseen tai avoimeen kuoreen, joka tarpeen mukaan on varustettu sulkimella, minkä helposti voi aukaista ja uudelleen sulkea vahingoittamatta mitään, taikka sidottava käärelangalla, jonka helposti voi päästää solmusta, tai ainoastaan taitettava kokoon siten, etteivät ne voi itsestään aueta ja ettei muita lähetyksiä voi joutua niiden sisään. 11 : n l f ) kohta muutetaan f) esineitä, jotka tavallisten määräysten mukaan päällystettyinä turmeltuisivat, sekä näytteitä, jotka on suljettu sellaiseen läpikuultavaan päällykseen, joka tekee mahdolliseksi sisällön tarkastamisen, voidaan poikkeustapauksessa ottaa postin kuljetettaviksi ilmanpitävästi suljetuissa päällyksissä. Samoin on sellaisten teollisuus- ja kasvikunnan tuotteita sisältävien näytteiden laita, jotka on postitettu tehtaan sulkemassa päällystässä. Asianomainen postivirkailija voi tällaisissa tapauksissa vaatia, että lähettäjä tai vastaanottaja joko avaa muutamia virkailijan osoittamia lähetyksiä tai muulla tyydyttävällä tavalla selvittää, mitä lähetykset sisältävät. 22 samoinkuin näiden soveltamismääräysten muissa pykälissä olevat postiluukkuja koskevat määräykset kumotaan. 40 :n 1. ja 7. kohta muutetaan näin kuuluviksi: 1. Ilmoituskortti kirjoitetaan saapuneista kirjatuista kirjelähetyksistä (lom. N :o 48) sekä saapuneista vakuutetuista kirjeistä (lom. N :o 46). Kun ilmoituskortti laaditaan vastaanottajalle henkilökohtaisesti annettavasta kirjatusta kirjelähetyksestä tai vakuutetusta kirjeestä, on ilmoituskorttiin lisäksi merkittävä sana henkilökohtaisesti. 7. Jos lähetys on noudettava toimipaikasta taikka ellei paikkakunnalla, jossa 44 : n mukaan kotiinkanto toimitetaan, ilmoituskorttia, osoitekorttia, osoitusta tai joukko-osoitusten luetteloa ole voitu toimittaa vastaanottajalle tahi hänen valtuuttamalleen asiamiehelle, on tiedoksianto lähetyksen saapumisesta (lom. N :o 50 ja 50 a) hänelle toimitettava. Paikkakunnalla, jossa kotiinkantoa 44 :n mukaan ei toimiteta, tulee toimipaikan edellisessä kappaleessa mainitulla tiedoksiannolla ilmoittaa vastaanottajalle kirjatun, vakuutetun ja postiennakkolähetyksen sekä posti- ja postiennakko-osoituksen saapumisesta. Milloin tiedoksianto kirjoitetaan vastaanottajalle henkilökohtaisesti annettavasta lähetyksestä, on tiedoksiantolomakkeeseen lisäksi merkittävä sana Henkilökohtaisesti. Kyseelliset tiedoksiannot annetaan postista kuititta. 41 :n 2. kohdan alaviitta 1), sellaisena kuin se on kiertokirjeessä N :o 114/51, muutetaan 1) Postisäännöa 25 : a 4 momentin säännöstä, jonka mukaan saantitodistuksen seuraaman kirjatun ja vakuutetun lähetyksen sekä postiosoituksen lähettäjällä on oikeus määrätä, että lähetys on postista annettava ja ösoitusmäärä maksettava vastaanottajalle henkilökohtaisesti, sovelletaan vain niissä tapauksissa, jolloin lähetys on osoitettu fyysilliselle henkilölle. 45 : n 1. kohta, sellaisena kuin se muutettuna on kiertokirjeessä N :o 114/51, muutetaan 1. Postisäännön 32 :n 6 momentin mukaan postilokeron vuokranneelle kirjeenvaihtajalle osoitetut tavalliset kirjelähetykset, sanomalehdet ja tiedoksiannot sekä tavallisten pakettien ja tavallisten postiennakkolähetysten osoitekortit pannaan lokeroon hänen toimestaan noudettaviksi. Niinikään voidaan kirjattujen ja vakuutettujen lähetysten ilmoituskortit, paketti- ja postiennakko-osoitekortit sekä osoitukset ja joukko-osoitusten luettelot, lukuunottamatta kuitenkaan postisäännön 25 :n 4 momentissa tarkoitettujen lähetysten ilmoitus- ja osoitekortteja sekä postiosoituksia ja niiden luetteloja, panna lokeroon kirjeenvaihtajan toimesta noudettaviksi ehdolla, että kirjeenvaihtaja on sitä kirjallisesti anonut toimipaikalta ja tällöin nimenomaan selittänyt, että mainittujen korttien, osoitusten ja luettelojen postista antaminen panemalla ne postilokeroon tapahtuu vastaanottajan omalla vastuulla. 47 :n 2 c) kohta ja 4. kohta, viimeksimainittu kohta sellaisena kuin se muutettuna on

5 5 kiertokirjeessä N :o 114/51, muutetaan näin kuuluviksi: r e) henkilölle, joka esittää 1) henkilöllisyyskorttinsa, jonka kelpoisuusaika on päättynyt, 2) ulkomaanpassin, 3) moottoriajoneuvon ajokortin, 4) valokuvan, johon ju l kinen viranomainen on merkinnyt valokuvatun nimen, 5) Oy. Alkoholiliike A b :n antaman sellaisen myymälätodistuksen, joka,postisäännön 36 :n 7 momentin mukaan hyväksytään postissa henkilöllisyystodistukseksi, tai muun samanvertaisen valokuvalla varustetun asiakirjan, taikka joka muulla täysin luotettavalla tavalla todistaa henkilöllisyytensä. Asianomaisen virkailijan on tarkoin tarkastettava mainitut asiakirjat vakuuttautuakseen siitä, että valokuva todellakin on kuva siitä henkilöstä, joka asiakirjat esittää. 4. Henkilöllisyyskortin valokuvan tulee, mikäli mahdollista, olla ns. passivalokuva, pahville kiinnittämätön ja sopivan suuruinen. Asianomaisen virkailijan tulee varmistautua siitä, että valokuva on kuva hakijasta. Kortin painetun tekstin mukaiset ilmoitukset täyttää virkailija raaputuksitta ja korjauksitta selvällä käsialalla musteella tai kirjoituskoneella latinalaisin kirjaimin suomeksi tai ruotsiksi riippuen siitä, millä kielellä hakija haluaa saada henkilöllisyyskortin, sekä liisteröi valokuvan sille varattuun paikkaan, kiinnittää puoleksi valokuvaan ja puoleksi itse korttiin kannettua maksua vastaavan postimerkin sekä tekee sen mitättömäksi painamalla siihen hyvin selvästi toimipaikan päiväysleiman. Virkailija painaa sen jälkeen vielä saman leiman siten, että painanne tulee osaksi valokuvan yläosaan ja osaksi korttiin. Lisäksi hän painaa samanlaisen leiman kortin kolmannelle sivulle. Henkilöllisyyskortin allekirjoittaa toimipaikan hoitaja. Ennenkuin henkilöllisyyskortti annetaan asianomaiselle, on se tarkastusta ja tuntomerkkien ranskankielelle kääntämistä varten kirjattuna postiasialähetyksenä lähetettävä posti- ja lennätinhallituksen ulkomaanosastolle, jolle samalla on ilmoitettava, millä tavoin henkilöllisyys on toteen näytetty. Kortin saavuttua takaisin annetaan se luetteloon merkittävää kuittia vastaan sille, jolle se on kirjoitettu, tämän kirjoitettua ensin nimensä korttiin. 49 :n 8. kohdan alaviitta 1), sellaisena kuin se on kiertokirjeessä N :o 219/46, muutetaan 1) Toistaiseksi ovat voimassa kiertokirjeessä N :o 137/53 annetut määräykset osoituksen karteli merkitsemisestä osoitusmäärän suuruuden perusteella. 49 :n 9. kohdan 2. kappaleeseen lisätään näin kuuluva j) kohta: j) jos osoitus, jonka osoitusmäärä on markkaa tai sitä suurempi, on saapunut kartalle merkitsemättömänä. 51 : n 1. kohta, sellaisena kuin se muutettuna on kiertokirjeessä N :o 12/49, muutetaan 1. Tavalliset postiennakkolähetykset, jotka jätetään postin kuljetettaviksi, merkitään lähtöluetteloon (lom. N :o 144 a). Sarakkeiden otsikkojen mukaisesti merkitään luetteloon lähetyksen postiinjättöpäivä ja -numero, osoitetoimipaikka, vastaanottaja sekä, ellei lähetys ole kirje, lähetyksen laatu merkitsemällä numero 1 asianomaiseen lähetyksen laatua osoittavaan sarakkeeseen, ja postiennakkomäärä. Jos postiennakkomäärä on maksettava postiennakkolähetyksen lähettäjän siirtotilille, on siitä lähtöluettelon huomautussarakkeeseen tehtävä merkintä tp. 55 : än lisätään näin kuuluva uusi 4. kohta: 4. Tämän pykälän määräykset eivät koske postiosoituksia, joiden osoitusmäärän lähettäjä on määrännyt maksettavaksi vastaanottajalle henkilökohtaisesti. 56 :än, sellaisena kuin se muutettuna on kiertokirjeessä N :o 140/52, lisätään näin kuuluva uusi 7. kohta: 7. Tämän pykälän määräykset eivät koske postiosoituksia, joiden osoitusmäärän lähettäjä on määrännyt maksettavaksi vastaanottajalle henkilökohtaisesti. 65 :n 1. kohta, sellaisena kuin se muutettuna on kiertokirjeessä N :o 33/47, muutetaan 1. Jos toimipaikkaan kirjelaatikosta tai irtolaukusta on saapunut vaillinaisesti maksettu kirje, postikortti tai ristiside tai kokonaan maksamaton kirje tai postikortti, on lähetykseen keskelle etusivun yläosaa painettava T-leima ja kiinnitettävä lunastuslipuke (lom. N :o 117), johon lunastusmäärä merkitään numeroin. Ristiside, josta ei ole suoritettu mitään postimaksua, käsitellään perillesaamattomana, ellei sitä voida palauttaa lähettäjälle. Niinikään käsitellään perillesaamattomana pikkupaketti, jota ei ole täysin maksettu, ellei sitä voida palauttaa lähettäjälle. Mitä edellisessä kappaleessa on määrätty,

6 6 ei koske sellaisia tavallisia kirjeitä, postikortteja ja kortinmuotoisia painotuotteita, joista on säädetty postisäännön 40 :n 3. momentissa. 72 :n 2. ja 4. kohta muutetaan näin kuuluviksi: 2. Saantitodistuslomake (lom. N :o 66) annetaan maksutta. Lomake jätetään postiin asianmukaisesti täytettynä ja varustettuna lähettäjän nimellä ja osoitteella sekä kiinnitetään lujasti lähetykseen tai, milloin osoitekortti seuraa lähetystä, osoitekorttiin. Saantitodistuksen painoa ei oteta huomioon lähetyksen kuljetusmaksua määrättäessä. Jos saantitodistusta pyydetään sähköpostiosoituksesta, on saantitodistus kiinnitettävä kirjalliseen osoitukseen, joka lähetetään osoitussähkösanoman vahvistamiseksi. 4. Kun lähetys tai osoitusmäärä annetaan vastaanottajalle, tulee hänen saantitodistukseen merkitä saaneensa lähetyksen tai osoitusmäärän, jonka jälkeen saantitodistus postija lennätinlaitoksen toimesta toimitetaan lähettäjälle. Jos vastaanottaja kieltäytyy antamasta sellaista tunnustusta, merkitsee asianomainen postivirkailija saantitodistukseen, että lähetys tai osoitusmäärä on postista annettu ja ettei todistusta ole voitu vastaanottajalta saada, sekä vahvistaa merkinnän allekirjoituksellaan ja toimipaikan päiväyslei- malla. Sanotun merkinnän tulee, jos kysymyksessä on postisäännön 25 :n 4. momentissa tarkoitettu lähetys tai osoitus, sisältää myös vakuutus siitä, että lähetys tai osoitus on postista annettu ja osoitusmäärä postista maksettu vastaanottajalle henkilökohtaisesti. 75 : n 5. kohta, sellaisena kuin se muutettuna on kiertokirjeessä N :o 114/51, muutetaan 5. Irtolaukussa kuljetetaan tämän kohdan 2 kappaleessa mainituin poikkeuksin ainoastaan tavallisia kirjelähetyksiä, tavallisten pa- Helsingissä, helmikuun 17 päivänä kettien ja tavallisten postiennakkolähetysten osoitekortteja, sanomalehtiä ja tiedoksiantoja saapuneista lähetyksistä. Asianomaisen kirjeenvaihtajan vastuulla kuljetetaan irtolaukussa 6 10 kohdissa mainituilla ehdoilla ja edellytyksin, että toimipaikalla on toimivalta lähetysten käsittelemiseen, myös kirjattuja kirjelähetyksiä ilmoituskortteineen, vakuutettujen kirjeiden ilmoituskortteja, kirjattujen ja vakuutettujen pakettien ja postiennakkolähetysten osoitekortteja sekä posti- ja postiennakko-osoituksia ilman osoitusmääriä, niin myös tavallisia paketteja ehdolla, että paketit mahtuvat irto- laukkuun. Postisäännön 25 :n 4 momentissa mainittuja lähetyksiä ja niiden ilmoitusja osoitekortteja ei sitävastoin saa kuljettaa irtolaukussa. Postiennakkolähetyksiä ei lähetetä irtolaukussa ennenkuin postiennakkomäärä on toimipaikkaan suoritettu. 76 : n 1 kohta, sellaisena kuin se muutettuna on kiertokirjeessä N :o 114/51, muutetaan 1. Lähetykseen, joka postisäännön 34 :n määräyksen mukaan kuljetetaan pikalähetyksenä, tulee osoitepuolelle ylinnä olla merkittynä Pikalähetys. Tämä merkintä on tehtävä myös lähetyksen osoitekorttiin. Postiinjättötoimipaikassa on lähetykseen ja osoitekorttiin osoitepaikkailmoituksen viereen kiinnitettävä pikalipuke (lom. N :o 71). Pikalähetyksestä tulee lähettäjän lähetystä postiinjättäessään tavallisten postimaksujen lisäksi suorittaa säädetty pikamaksu. 92 :n 1. kohta muutetaan 1. Leimamerkkejä on pidettävä myytävänä kaikissa postikonttoreissa, posti- ja lennätinkonttoreissa, postitoimistoissa ja posti- ja lennätintoimistoissa sekä niissä konttorinhaaraosastoissa I ja II ja niillä postiasemilla I, missä niiden myynti voidaan katsoa tarpeelliseksi. Pääjohtaja S. J. Ahola. Hedsinlki VaJlticmeuvastcm kirjapaino Johtaja Matti Aspio.

7 Eripainos posti- ja lennätinhallituksen kiertokirjeistä N :o vuodelta Syyskuun 22 päivänä 1944 annetun postisäännön 7 :ään on lisätty uusi 4 momentti ja 10 :n 5 C momenttiin uusi c) kohta sekä muutettu sanotun postisäännön 9 :n 1 ja 6 momentti, 10 :n 5 A momentin a) kohta, 5 B momentin a), e) ja k) kohdat, 6 momentti, sellaisena kuin se on 28 päivänä heinäkuuta 1951 annetussa asetuksessa, 7 ja 8 momentti, 11 :n 3 momentti, 12 :n 2 ja 3 momentti, 13 :n 2 momentti, sellaisena kuin se on 10 päivänä tammikuuta 1947 annetussa asetuksessa, 25 :n 4 momentti, sellaisena kuin se on 28 päivänä heinäkuuta 1951 annetussa asetuksessa, sekä 36 :n 5 momentti näin kuuluviksi: % 7 Kirjeet. 4. Kirjeen tulee olla vähintään 10 senttimetriä pitkä ja 7 senttimetriä leveä. Tämä mittarajoitus ei kuitenkaan koske käärönmuotoisena lähetettäviä kirjeitä. (A ) 9 Ristisiteet. 1. Ristisiteenä voidaan kuljettaa painotuotteita, asiakirjoja ja tavaranäytteitä. Sokeainkirjoitusta sisältävät lähetykset käsitellään painotuotteina. Sokeainkirjoituksen veroisina pidetään sokeainkirjoitusmerkeillä varustettuja kuvalaattoja. Sellaisina pidetään myös niitä äänitekstejä ja erikoispapereita, jotka on tarkoitettu ainoastaan sokeiden käytettäviksi, kuitenkin ehdolla, että ne lähetetään virallisesti hyväksytystä sokeiden opistosta tai ovat osoitettuja tällaiseen opistoon. (A ) 6. Painotuotteita, sokeainkirjoitusta sisältäviä lukuun ottamatta, asiakirjoja ja tavaranäytteitä voidaan yhdistää sekalähetykseksi ehdolla, ettei minkään lähetyslajin paino ja mitat ylitä siihen lähetyslajiin erikseen sovellettavia rajoja ja ettei lähetyksen kokonaispaino ylitä 2 kiloa, jos lähetys sisäl / 8. tää yksinomaan asiakirjoja ja tavaranäytteitä. Viimeksi mainittu ylin painoraja korotetaan 3 kiloksi, jos lähetys sisältää myös painotuotteita, mutta tässäkään tapauksessa ei asiakirjojen ja tavaranäytteiden kokonaispaino saa ylittää 2 kiloa. (A ) 10. Painotuotteet. 5. On sallittu: A. lähetyksen päällykseen ja sisällykseen a) käsin tai koneen avulla merkitä lähettäjän ja vastaanottajan nimi, arvonimi, ammatti, toiminimi ja osoite samoin myös lähettämispäivä sekä lähettäjän allekirjoitus, puhelinnumero, puhelinverkko, johon puhelin on liitetty, sähkeosoite ja lennätinkoodi, postisiirto- tai pankkitili sekä myös yksinomaan lähetykseen kuuluva järjestys- tai kirjanpitonumero, (A ) B. käsin tai koneen avulla merkitä tai lisätä a) laivan ja lentokoneen lähtö- ja tuloilmoituksiin lähtö- ja tulopäivä ja kellonlyömä sekä laivan ja lentokoneen nimi, lähtö- ja tulosatamat sekä satamat, joissa poiketaan, (A ) e) kuvakortteihin, painettuihin käyntikortteihin sekä joulu- ja uudenvuodenkortteihin onnentoivotuksia, tervehdyksiä, onnitteluja, kiitollisuuden ja surun ilmaisuja tai muita kohteliaisuuden osoituksia enintään viidellä sanalla tai enintään viidellä yleisesti käytetyllä alkukirjaimella, (A ) k) osoitteenmuutosilmoituksiin vanha ja uusi osoite sekä muutoksen voimaantulopäivä, (A ) C. liittää mukaan

8 2 c) muotilehtiin leikattuja kaavoja, jotka niissä olevien merkintöjen perusteella muodostavat kokonaisuuden muotilehden sen numerokappaleen kanssa, jossa ne lähetetään. (A ) 6. Painotuotteena käsiteltävä ristiside ei saa painaa enempää kuin 3 kiloa. Kuitenkin saa painotuote, joka sisältää yksinomaan sokeainkirjoitusta, painaa enintään 7 kiloa, ja jos se sisältää yhden ainoan kirjan, 5 kiloa. (A ) 7. Painotuotteena käsiteltävän ristisiteen pituus, leveys ja paksuus saa olla yhteensä enintään 90 senttimetriä, suurin ulottuvaisuus kuitenkin enintään 60 senttimetriä. Lähetyksen tulee olla vähintään 10 senttimetriä pitkä ja 7 senttimetriä leveä. Käärön muotoisen painotuotteen pituus ja kaksinkertainen läpimitta saa olla enintään 100 senttimetriä, suurin ulottuvaisuus kuitenkin enintään 80 senttimetriä. (A ) 8. Kortinmuotoisessa ja lujuisessa, päällyksettä lähetettävässä painotuotteessa on vähintään etusivun oikea puolisko varattava osoitetta sekä postitointa koskevia merkintöjä varten. (A ) H Asiakirjat. 3. Asiakirjoina käsiteltävät ristisiteet saavat painaa enintään 2 kiloa. Niiden koosta on voimassa mitä painotuotteista on vastaavasti säädetty. (A ) 12. Tavaranäytteet. 2. Tavaranäytteiden taksan mukaan kuljetetaan kuvalaattoja, erillisiä leikattuja kaavoja, erillisiä avaimia, katkaistuja eläviä kukkia, luonnonhistoriallisia esineitä (konservoituja eläimiä ja kasveja, geologisia näytteitä ja muuta sellaista), seerumia tai rokotusainetta sisältäviä putkia, ylen tärkeitä, vaikeasti hankittavissa olevia lääkkeitä, niin myös patologisia esineitä, jotka erikoisen valmistuksen ja pakkauksen kautta on tehty vaarattomiksi. Paitsi seerumia tai rokotusainetta sisältäviä putkia sekä varsin tärkeitä, vaikeasti hankittavissa olevia lääkkeitä, joita virallisesti tunnustetut laboratoriot ja laitokset lähettävät yleisen hyödyn vuoksi, ei tällaisia esineitä ja aineita saa lähettää kauppatarkoituksessa. Ne on päällystettävä tavaranäytteistä säädettyjen yleisten määräysten mukaisesti. (A ) 3. Tavaranäytteen päällykseen tai sisällykseen ja viimeksi mainitussa tapauksessa joko itse tavaranäytteeseen tai siihen kuuluvaan erityiseen luetteloon saa käsin tai koneella merkitä lähettäjän ja vastaanottajan nimen, arvonimen, ammatin, toiminimen ja osoitteen samoin myös lähettämispäivän, lähettäjän allekirjoituksen, puhelinnumeron, puhelinverkon, johon puhelin on liitetty, sähkeosoitteen, lennätinkoodin sekä postisiirto- tai pankkitilin, tehtaan- tai kauppamerkin, suppean merkinnän, joka koskee tavaran valmistajaa ja hankkijaa tai sitä henkilöä, jolle tavaranäyte on osoitettu, niin myös järjestystai luettelonumeron, hinnan ja kaikki hintaan kuuluvat ilmoitukset sekä painoa, mittaa, kokoa ja saatavissa olevaa määrää koskevia ilmoituksia ynnä sellaisia tietoja, jotka ovat välttämättömiä tavaran alkuperän ja laadun ilmoittamiseksi. (A ) 13. Pikkupaketit. 2. Pikkupaketti ei saa sisältää mitään merkintää tai asiakirjaa, jolla on todellisen ja henkilökohtaisen kirjeenvaihdon luonne, eikä mitään arvopapereita tai arvoesineitä. Siihen saa kuitenkin sulkea avonaisen tavaraluettelon, joka rajoittuu sellaisen asiakirjan oleellisiin ilmoituksiin, sekä myös lähetyksen osoitekirjoituksen yksinkertaisen jäljennöksen, jossa mainitaan lähettäjän osoite. (A ) 25. Saantitodistus. 4. Saantitodistuksen seuraaman kirjatun ja vakuutetun lähetyksen sekä postiosoituksen lähettäjällä on oikeus määrätä, että lähetys on postista annettava ja osoitusmäärä maksettava vastaanottajalle henkilökohtaisesti. Tällöin on kirjelähetykseen ja pakettiin osoitepuolelle, osoitekorttiin, saantitodistuslomakkeeseen sekä postiosoituksen etu- ja takasivulle selvästi merkittävä h en k ilök oh taisesti. (A )

9 3 36. H enkilöllisyyskortti. 5. Henkilöllisyyskortti on voimassa kolme Tämä,n asetuksen 7 :n 4 momentissa ja vuotta laatimispäivästä lukien. Jos kortin 10 :n 7 momentissa mainittuja lähetysten voimassaoloaikana sen omistajan muoto on siinä määrin muuttunut, ettei se enää ole pienintä kokoa koskevia säännöksiä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1956 lukien. valokuvan tai henkilön tuntomerkkien mukainen, on kortti uudistettava, vaikka sen voimassaoloaika ei olisikaan päättynyt. (A ) Joulukuun 12 päivänä 1944 annettuihin postisäännön soveltamismääräyksiin on tehty seuraavat muutokset ja lisäykset: 7 :n 3. kohta, siihen kiertokirjeissä N :ot 74/46 ja 131/47 tehtyine poikkeusmääräyksineen, muutetaan 3. Tavallisen tai kirjatun kirjelähetyksen päällyksenä, olkoonpa lähetyksestä pantu maksettavaksi postiennakko tai ei, saa käyttää ikkunakoteloa. Ikkunakotelosta ovat seuraavat määräykset voimassa: a) läpikuultavan osan tulee olla päällyksen pituussuunnassa sillä tavalla, että osoite näkyy samansuuntaisena ja että päällykseen voidaan painaa paikallisleima ja tehdä virkamerkinnät; b) läpikuultavan osan tulee olla sen laatuinen, että osoite ilman vaikeutta keinotekoisessakin valaistuksessa voidaan lukea; c) ainoastaan vastaanottajan nimi ja osoite saavat näkyä läpikuultavasta osasta, ellei posti- ja lennätinhallitus ole kotimaisen liikenteen osalta yksityistapauksessa poikkeusta myöntänyt1); kotelon sisällyksen pitää olla siten taitettu, ettei osoite sisällön luisumisen vuoksi voi kokonaan tai osaksi peittyä; sekä d) osoite on merkittävä täysin selvästi musteella, kirjoituskoneella tai jollakin painatusmenettelyllä tummanvärisin kirjaimin. Ikkunakotelolähetyksiä, joihin osoite on kirjoitettu aniliini- tai lyijykynällä, ei kuljeteta. Lähetystä, jonka ikkunakotelopäällystän läpikuultava osa keinotekoisessa valaistuksessa heijastaa, ei postissa kuljeteta. Postin kuljetettavaksi ei vastaanoteta lähetystä, jonka päällys kokonaisuudessaan on läpikuultava tai jonka päällyksessä on avoin ikkuna, kuitenkin niin, että kotimaisessa postiliikenteessä on sallittu sellaisten painotuotteina käsiteltävien tilillepanokorttilähetysten kuljettaminen, joiden päällyksen keskiosassa on osoitetta varten avoin ikkuna, ehdolla että päällys on valmistettu samasta kartongista kuin tilillepanokortti, että päällyksen ikkunaosa ei ole suurempi kuin 10 X 2.5 senttimetriä, ettei lähetyksen osoitepuolelle ole painettu tai tehty mitään lähetyksen postikäsittelyä vaikeuttavia merkintöjä, että lähetyksiin niitä postiin jätettäessä on lähettäjän toimesta postimaksukoneella painettu paitsi postimaksua myös lähtöpaikkaa ja postiinjättöpäivää osoittava leima, sekä että lähetys muussa suhteessa täyttää ikkunakotelolähetyksistä voimassaolevat määräykset. Ikkunakoteloon suljettu lähetys vastaanotetaan postin kuljetettavaksi kirjattuna ainoastaan ehdolla, että läpikuultava osa on osa itse koteloa. (Kiertokirje N :o 33/55.)

10 4 7 :n 3 c) kohtaan lisätään seuraava alaviitta *) : l) Tällainen poikkeus on nykyisin myönnetty Lisenssiviraston lähettämistä erinäisistä lähetyksistä. (Kts. kk. N :ot 112/54 ja 149/54.) (Kiertokirje N :o 33/55.) 9 :n 3. kohta muutetaan 3. Sen lisäksi, mitä postisäännön 9 :ssä säädetään ristisiteiden päällystämisestä, on painotuotteiden päällystämisestä voimassa, että ne on pantava joko siteeseen, käärön muotoon, pahvilevyjen väliin, avonaiseen suojukseen tai avoimeen kuoreen, joka tarpeen mukaan on varustettu sulkimella, minkä helposti voi aukaista ja uudelleen sulkea vahingoittamatta mitään, taikka sidottava käärelangalla, jonka helposti voi päästää solmusta, tai ainoastaan taitettava kokoon siten, etteivät ne voi itsestään aueta ja ettei muita lähetyksiä voi joutua niiden sisään. (Kiertokirje N :o 33/55.) 11 :n 1 f ) kohta muutetaan f) esineitä, jotka tavallisten määräysten mukaan päällystettyinä turmeltuisivat, sekä näytteitä, jotka on suljettu sellaiseen läpikuultavaan päällykseen, joka tekee mahdolliseksi sisällön tarkastamisen, voidaan poikkeustapauksessa ottaa postin kuljetettaviksi ilmanpitävästi suljetuissa päällyksissä. Samoin on sellaisten teollisuus- ja kasvikunnan tuotteita sisältävien näytteiden laita, jotka on postitettu tehtaan sulkemassa päällystässä. Asianomainen postivirkailija voi tällaisissa tapauksissa vaatia, että lähettäjä tai vastaanottaja joko avaa muutamia virkailijan osoittamia lähetyksiä tai muulla tyydyttävällä tavalla selvittää, mitä lähetykset sisältävät. (Kiertokirje N :o 33/55.) 22 samoinkuin näiden soveltamismääräysten muissa pykälissä olevat postilaukkuja koskevat määräykset kumotaan. (Kiertokirje N :o 33/55.) 40 : n 1. ja 7. kohta muutetaan näin kuuluviksi : 1. Ilmoituskortti kirjoitetaan saapuneista kirjatuista, kirjelähetyksistä (lom. N :o 48) sekä saapuneista vakuutetuista kirjeistä (lom. N :o 46). Kun ilmoituskortti laaditaan vastaanottajalle henkilökohtaisesti annettavasta kirjatusta kirjelähetyksestä tai vakuutetusta kirjeestä, on ilmoituskorttiin lisäksi merkittävä sana»henkilökohtaisesti. (Kiertokirje N :o 33/55.) 7. Jos lähetys on noudettava toimipaikasta taikka ellei paikkakunnalla, jossa 44 :n mukaan kotiinkanto toimitetaan, ilmoituskorttia, osoitekorttia, osoitusta tai joukko-osoitusten luetteloa ole voitu toimittaa vastaanottajalle tahi hänen valtuuttamalleen asiamiehelle, on tiedoksianto lähetyksen saapumisesta (lom. N : o 50 ja 50 a) hänelle toimitettava. Paikkakunnalla, jossa kotiinkantoa 44 :n mukaan ei toimiteta, tulee toimipaikan edellisessä kappaleessa mainitulla tiedoksiannolla ilmoittaa vastaanottajalle kirjatun, vakuutetun ja postiennakkolähetyksen sekä posti- ja postiennakko-osoituksen saapumisesta. Milloin tiedoksianto kirjoitetaan vastaanottajalle henkilökohtaisesti annettavasta lähetyksestä, on tiedoksiantolomakkeeseen lisäksi merkittävä sana»henkilökohtaisesti. Kyseelliset tiedoksiannot annetaan postista kuititta. (Kiertokirje N :o 33/55.) 41 : n 2. kohdan alaviitta 1), sellaisena kuin se on kiertokirjeessä N :o 114/51, muutetaan!) Postisäänmön 25 4 momentin säännöstä, jonka mukaan saantitodistuksen seuraaman kirjatun ja vakuutetun lähetyksen sekä postiosoituksen lähettäjällä on oikeus määrätä, että lähetys on postista annettava ja osoitusmäärä maksettava vastaanottajalle henkilökohtaisesti, sovelletaan vain niissä tapauksissa, jolloin lähetys on osoitettu fyysilliselle henkilölle. (Kiertokirje N :o 33/55.) 45 :n 1. kohta, sellaisena kuin se muutettuna on kiertokirjeessä N :o 114/51, muutetaan 1. Postisäännön 32 :n 6 momentin mukaan postilokeron vuokranneelle kirjeenvaihtajalle osoitetut tavalliset kirjelähetykset, sanomalehdet ja tiedoksiannot sekä tavallisten pakettien ja tahallisten postiennakkolähetysten osoitekortit pannaan lokeroon hänen toimestaan noudettaviksi. Niinikään voidaan kirjattujen ja vakuutettujen lähetysten ilmoituskortit, paketti- ja postiennakko-osoitekortit sekä osoitukset ja joukko-osoitusten luettelot, lukuunottamatta kuitenkaan postisäännön 25 :n 4 momentissa tarkoitettujen lähetysten ilmoitus- ja osoitekortteja sekä postiosoituksia ja niiden luetteloja, panna lokeroon kirjeenvaihtajan toimesta noudettaviksi ehdolla, että kirjeenvaihtaja on sitä kirjallisesti anonut toimipaikalta, ja tällöin nimenomaan selittänyt, että mainittujen korttien, osoitusten ja luettelojen postista antaminen panemalla ne postilokeroon tapahtuu vastaanottajan omalla vastuulla. (Kiertokirje N :o 33/55.) 47 :n 2 c) kohta ja 4. kohta, viimeksimainittu kohta sellaisena kuin se muutettuna on

11 5 kiertokirjeessä N :o 114/51, muutetaan näin kuuluviksi: c) henkilölle, joka esittää 1) henkilöllisyyskorttinsa, jonka kelpoisuusaika on päättynyt, 2) ulkomaanpassin, 3) moottoriajoneuvon ajokortin, 4) valokuvan, johon ju l kinen viranomainen on merkinnyt valokuvatun nimen, 5) Oy. Alkoholiliike A b :n antaman sellaisen myymälätodistuksen, joka postisäännön 36 :n 7 momentin mukaan hyväksytään postissa henkilöllisyystodistukseksi, tai muun samanvertaisen valokuvalla varustetun asiakirjan, taikka joka muulla täysin luotettavalla tavalla todistaa henkilöllisyytensä. Asianomaisen virkailijan on tarkoin tarkastettava mainitut asiakirjat vakuuttautuakseen siitä, että valokuva todellakin on kuva siitä henkilöstä, joka asiakirjat esittää. (Kiertokirje N :o 33/55.) 4. Henkilöllisyyskortin valokuvan tulee, mikäli mahdollista, olla ns. passivalokuva, pahville kiinnittämätön ja sopivan suuruinen. Asianomaisen virkailijan tulee varmistautua siitä, että valokuva on kuva hakijasta. Kortin painetun tekstin mukaiset ilmoitukset täyttää virkailija raaputuksitta ja korjauksitta selvällä käsialalla musteella tai kirjoituskoneella latinalaisin kirjaimin suomeksi tai ruotsiksi riippuen siitä, millä kielellä hakija haluaa saada henkilöllisyyskortin, sekä liisteröi valokuvan sille varattuun paikkaan, kiinnittää puoleksi valokuvaan ja puoleksi itse korttiin kannettua maksua vastaavan postimerkin sekä tekee sen mitättömäksi painamalla siihen hyvin selvästi toimipaikan päiväysleiman. Virkailija painaa sen jälkeen vielä saman leiman siten, että painanne tulee osaksi valokuvan yläosaan ja osaksi korttiin. Lisäksi hän painaa samanlaisen leiman kortin kolmannelle sivulle. Henkilöllisyyskortin allekirjoittaa toimipaikan hoitaja. Ennenkuin henkilöllisyyskortti annetaan asianomaiselle, on se tarkastusta ja tuntomerkkien ranskankielelle kääntämistä varten kirjattuna postiasialähetyksenä lähetettävä posti- ja lennätinhallituksen ulkomaanosastolle, jolle samalla on ilmoitettava, millä tavoin henkilöllisyys on toteen näytetty. Kortin saavuttua takaisin annetaan se luetteloon merkittävää kuittia vastaan sille, jolle se on kirjoitettu, tämän kirjoitettua ensin nimensä korttiin. (Kiertokirje Nro 33/55.) 49 :n 8. kohdan alaviitta 1), sellaisena kuin se on kiertokirjeessä N :o 219/46, muutetaan i) Toistaiseksi ovat voimassa kiertokirjeessä N :o 137/53 annetut määräykset osoituksen kartelle merkitsemisestä osoitusmäärän suuruuden perusteella. (Kiertokirje Nro 33/55.) 49 :n 9. kohdan 2. kappaleeseen lisätään näin kuuluva j) kohta: j) jos osoitus, jonka osoitusmäärä on markkaa tai sitä suurempi, on saapunut kartalle merkitsemättömänä. (Kiertokirje Nro 33/55.) 51 :n 1. kohta, sellaisena kuin se muutettuna on kiertokirjeessä N :o 12/49, muutetaan 1. Tavalliset postiennakkolähetykset, jotka jätetään postin kuljetettaviksi, merkitään lähtöluetteloon (lom. Nro 144a). Sarakkeiden otsikkojen mukaisesti merkitään luetteloon lähetyksen postiinjättöpäivä ja -numero, osoitetoimipaikka, vastaanottaja sekä, ellei lähetys ole kirje, lähetyksen laatu merkitsemällä numero 1 asianomaiseen lähetyksen laatua osoittavaan sarakkeeseen, ja postiennakkomäärä. Jos postiennakkomäärä on maksettava postiennakkolähetyksen lähettäjän siirtotilille, on siitä lähtöluettelon huomautussarakkeeseen tehtävä merkintä tp. (Kiertokirje Nro 33/55.) 55 : än lisätään näin kuuluva uusi 4. kohta: 4. Tämän pykälän määräykset eivät koske postiosoituksia, joiden osoitusmäärän lähettäjä on määrännyt maksettavaksi vastaanottajalle henkilökohtaisesti. (Kiertokirje Nro 33/55.) 56 :än, sellaisena kuin se muutettuna on kiertokirjeessä N :o 140/52, lisätään näin kuuluva uusi 7. kohta: 7. Tämän pykälän määräykset eivät koske postiosoituksia, joiden osoitusmäärän lähettäjä on määrännyt maksettavaksi vastaanottajalle henkilökohtaisesti. (Kiertokirje Nro 33/55.) 65 :n 1. kohta, sellaisena kuin se muutettuna on kiertokirjeessä N :o 33/47, muutetaan 1. Jos toimipaikkaan kirjelaatikosta tai irtolaukusta on saapunut vaillinaisesti maksettu kirje, postikortti tai ristiside tai kokonaan maksamaton kirje tai postikortti, on lähetykseen keskelle etusivun yläosaa painettava T-leima ja kiinnitettävä lunastuslipuke (lom. Nro 117), johon lunastusmäärä mer-

12 6 kitaan numeroin. Ristiside, josta ei ole suoritettu mitään postimaksua, käsitellään perillesaamattomana, ellei sitä voida palauttaa lähettäjälle. Niinikään käsitellään perillesaamattomana pikkupaketti, jota ei ole täysin maksettu, ellei sitä voida palauttaa lähettäjälle. Mitä edellisessä kappaleessa on määrätty, ei koske sellaisia tavallisia kirjeitä, postikortteja ja kortinmuotoisia painotuotteita, joista on säädetty postisäännön 40 :n 3. momentissa. (Kiertokirje N :o 33/55.) 72 :n 2. ja 4. kohta muutetaan näin kuuluviksi: 2. Saantitodistuslomake (lom. N :o 66) annetaan maksutta. Lomake jätetään postiin asianmukaisesti täytettynä ja varustettuna lähettäjän nimellä ja osoitteella sekä kiinnitetään lujasti lähetykseen tai, milloin osoitekortti seuraa lähetystä, osoitekorttiin. Saantitodistuksen painoa ei oteta huomioon lähetyksen kuljetusmaksua määrättäessä. Jos saantitodistusta pyydetään sähköpostiosoituksesta, on saantitodistus kiinnitettävä kirjalliseen osoitukseen, joka lähetetään osoitussähkösanoman vahvistamiseksi. (Kiertokirje N :o 33/55.) 4. Kun lähetys tai osoitusmäärä annetaan vastaanottajalle, tulee hänen saantitodistukseen merkitä saaneensa lähetyksen tai osoitusmäärän, jonka jälkeen saantitodistus postija lennätinlaitoksen toimesta toimitetaan lähettäjälle. Jos vastaanottaja kieltäytyy antamasta sellaista tunnustusta, merkitsee asianomainen postivirkailija saantitodistukseen, että lähetys tai osoitusmäärä on postista annettu ja ettei todistusta ole voitu vastaanottajalta saada, sekä vahvistaa merkinnän allekirjoituksellaan ja toimipaikan päiväysleimalla. Sanotun merkinnän tulee, jos kysymyksessä on postisäännön 25 :n 4. momentissa tarkoitettu lähetys tai osoitus, sisältää myös vakuutus siitä, että lähetys tai osoitus on postista annettu ja osoitusmäärä postista maksettu vastaanottajalle henkilökohtaisesti. (Kiertokirje N :o 33/55.) 75 :n 5. kohta, sellaisena kuin se muutettuna on kiertokirjeessä N :o 114/51, muutetaan 5. Irtolaukussa kuljetetaan tämän kohdan 2 kappaleessa mainituin poikkeuksin ainoastaan tavallisia kirjelähetyksiä, tavallisten pakettien ja tavallisten postiennakkolähetysten osoitekortteja, sanomalehtiä ja tiedoksiantoja saapuneista lähetyksistä. Asianomaisen kirjeenvaihtajan vastuulla kuljetetaan irtolaukussa 6 10 kohdissa mainituilla ehdoilla ja edellytyksin, että toimipaikalla on toimivalta lähetysten käsittelemiseen, myös kirjattuja kirjelähetyksiä ilmoituskortteineen, vakuutettujen kirjeiden ilmoituskortteja, kirjattujen ja vakuutettujen pakettien ja postiennakkolähetysten osoitekortteja sekä posti- ja postiennakko-osoituksia ilman osoitusmääriä, niin myös tavallisia paketteja ehdolla, että paketit mahtuvat irtolaukkuun. Postisäännön 25 :n 4 momentissa mainittuja lähetyksiä ja niiden ilmoitusja osoitekortteja ei sitävastoin saa kuljettaa irtolaukussa. Postiennakkolähetyksiä ei lähetetä irtolaukussa ennenkuin postiennakkomäärä on toimipaikkaan suoritettu. (Kiertokirje N :o 33/55.) 76 :n 1 kohta, sellaisena kuin se muutettuna on kiertokirjeessä N :o 114/51, muutetaan 1. Lähetykseen, joka postisäännön 34 :n määräyksen mukaan kuljetetaan pikalähetyksenä, tulee osoitepuolelle ylinnä olla merkittynä Pikalähetys. Tämä merkintä on tehtävä myös lähetyksen osoitekorttiin. Postiinjättötoimipaikassa on lähetykseen ja osoitekorttiin osoitepaikkailmoituksen viereen kiinnitettävä pikalipuke (lom. N :o 71). Pikalähetyksestä tulee lähettäjän lähetystä postiinjättäessään tavallisten postimaksujen lisäksi suorittaa säädetty pikamaksu. (Kiertokirje N :o 33/55.) 92 :n 1. kohta muutetaan 1. Leimamerkkejä on pidettävä myytävänä kaikissa postikonttoreissa, posti- ja lennätin- konttoreissa, postitoimistoissa ja posti- ja lennätintoimistoissa sekä niissä konttorinhaaraosastoissa I ja II ja niillä postiasemilla I, missä niiden myynti voidaan katsoa tarpeelliseksi. (Kiertokirje N :o 33/55.) Helsinfki 1&55. Valtioneuvoston 'kirjapaino

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1951 N:o 113-114 Heinäkuun 28 päivänä 1951 annetulla asetuksella on syyskuun 22 päivänä 1944 annetun postisäännön 10 :n 6 momentti, 14 :n 7 momentti, 15

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1967 No 58 N :o 58. Kiertokirje ylimääräisten toimien viranhoitojen julistamisesta haettaviksi. Posti- lennätinhallitus julistaa haettaviksi seuraavat

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KOKOELMA

KIERTO KIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KOKOELMA 1956 N:o 18-19 N:o 18. Kiertokirje kotimaisten sanomalehtien tilaamisesta ja kuljettamisesta posti- ja lennätinlaitoksen välityksellä kotimaisessa postiliikenteessä

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1956 N o 36-42 N:o 36. mainosjulisteesta. Posti- ja lennätinhallitus on suostunut sii- 1956 mainosjuliste. Juliste sijoitetaan paikalhen, että postitoimipaikkojen

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1949 N:o 19-22 N: o 19. ennakkoperintälaissa säädetyssä palkanpidätyksessä noudatettavasta luontoisetujen raha-arvosta annetun valtiovarainministeriön

Lisätiedot

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Kiertokirje nro 48. Postimaksut Suomen pohjoismaisessa liikenteessä

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Kiertokirje nro 48. Postimaksut Suomen pohjoismaisessa liikenteessä POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1988 Nro 48 49 Kiertokirje nro 48 Postimaksut Suomen pohjoismaisessa liikenteessä Sen johdosta, että kotimaisia postimaksuja muutettiin asetuksella 837/88

Lisätiedot

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Nro 69 Kiertokirje postimaksuista Suomen pohjoismaisessa liikenteessä. Kirje Painotuote Pikkupaketti

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Nro 69 Kiertokirje postimaksuista Suomen pohjoismaisessa liikenteessä. Kirje Painotuote Pikkupaketti POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1982 Nro 6 9-7 1 Nro 69 Kiertokirje postimaksuista Suomen pohjoismaisessa liikenteessä Sen johdosta, että kotimaisia postimaksuja muutettiin asetuksella 772/82

Lisätiedot

KIERTO KIRJEKOKOELMA

KIERTO KIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJEKOKOELMA 1966 No 16-17 N:o 16. Kiertokir j e postisäännön muuttamisesta. Helmikuun 18 päivänä 1966 annetulla asetuksella (93/66) on kumottu 22 päivänä syyskuuta

Lisätiedot

KIERTO KIRJEKÖ KO E LM A

KIERTO KIRJEKÖ KO E LM A POSTI- JA LENNATINHALLITUKSEN KIERTO KIRJEKÖ KO E LM A 1975 No 12 No 12 Kiertokirje m uutoksista postisäännön soveltamism ääräyksiin Posti- ja lennätinhallitus on tänään istunnossa tapahtuneessa esittelyssä

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1959 N:o 1 51-152 N:o 151. Kiertokirje kotimaisten sanomalehtien tilaamisesta ja kuljettamisesta posti- ja lennätinlaitoksen välityksellä kotimaisessa

Lisätiedot

KIERTO KIRJEKOKOELMA

KIERTO KIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJEKOKOELMA 1968 No 159 N:o 159. Kiertokir j e muutoksista kansaneläkeosoitusten maksamisesta annettuihin ohjeisiin. Posti- ja lennätinhallitus on tänään istunnossa

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1959 N:o 162 N: o 162. Kiertokirje muutoksista ja lisäyksistä tiliohjesääntöön. Posti- ja lennätinhallitus on tehnyt Suomen Pankin ja yksityisten rahalaitosten

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KOKOELMA

KIERTO KIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KOKOELMA 196T N o 128 N :o 128. Kiertokirje tilapäisestä erikoisleimasta Suomen Filatelistiseura ry järjestää ensi marraskuun 4 5 päivinä jäsentenvälisen postimerkkinäyttelyn

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KO KO ELMA

KIERTO KIRJE KO KO ELMA POSTI- JA LENNATINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KO KO ELMA 1975 No 8 1-83 No 81 Kiertokirje maksuista kotimaisessa postiliikenteessä Asetuskokoelmassa on julkaistu seuraava asetus (779/75): Asetus maksuista

Lisätiedot

KIERTO KIRJEKOKOELMA

KIERTO KIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJEKOKOELMA 1968 No 27-28 N :o 27. Kiertokirje vapaakirjeoikeuden myöntämisestä. Posti- ja lennätinhallitus on tänään istunnossa tapahtuneessa esittelyssä myiintänvt

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA N : Kiertokirje lennätinsäännöstä annetun asetuksen 10 :n muuttamisesta.

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA N : Kiertokirje lennätinsäännöstä annetun asetuksen 10 :n muuttamisesta. POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1947 N:o 149-150 N :0 149. Kiertokirje lennätinsäännöstä annetun asetuksen 10 :n muuttamisesta. Kesäkuun 6 päivänä 1947 annetulia asetuksella on lennätinsäännöstä

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KO KO E LM A

KIERTO KIRJE KO KO E LM A 1973 POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KO KO E LM A No 94 No 94 Kiertokirje m uutoksista postimiesten ohjesääntöön Posti- ja lennätinhallitus on tänään istunnossa tapahtuneessa esittelyssä päättänyt

Lisätiedot

KIERTO KIRJEKOKOELMA

KIERTO KIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJEKOKOELMA 1952 No 152-157 N:o 152. puhelinval vo jakurssin pitämisestä posti- ja lennätinlaitoksessa vuonna 1953. Posti- ja lennätinhallitus on tänään tapahtuneessa.

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1950 N:o 1 7-1 9 N:o 17. Kiertokirje valtion viran tai toimen haltijain palkkausten yleisestä tarkistuksesta annetun valtioneuvoston päätöksen lähettämisestä

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1955 28-31 N :o 28. ennakon pidättämisestä ennakkoperintälain 4 :n 4 momentin tarkoittamasta edustusja matkakustannuksesta tai muusta sellaisesta hyvityksestä.

Lisätiedot

SISÄLLYS SAATTEEKSI. itsenäistymisineen ja olejen vakiintumisineen sekä uusine sotineen hyvin merkittävä ja sitä se on myös postihistoriallisesti.

SISÄLLYS SAATTEEKSI. itsenäistymisineen ja olejen vakiintumisineen sekä uusine sotineen hyvin merkittävä ja sitä se on myös postihistoriallisesti. SISÄLLYS SAATTEEKSI Saatteeksi... 5 1. Kirje... 6 2. Paikallislähetys... 7 3. Postikortti... 8 4. Paluukortti... 11 5. Pikkupaketti... 11 6. Painotuote... 12 7. Paketti... 14 8. Sanomalehdet ja aikakauskirjat...

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1948 N:o 180 181 N: o 180. Kiertokirje muutoksista puhelinohjesääntöön Suomen sisäistä liikennettä varten. Posti- ja lennätinhallitus on tänään tapahtuneessa

Lisätiedot

KIERTO KIRJEKO KO ELM A

KIERTO KIRJEKO KO ELM A POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTO KIRJEKO KO ELM A 1988 Nro 46-47 Kiertokirje nro 46 Kotimaan postimaksut Asetuskokoelmassa on julkaistu 30.9.1988 annettu asetus maksuista kotimaan postiliikenteessä (837/88).

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 188. Kiertokirj e

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 188. Kiertokirj e POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1950 N:o 188 N: o 188. Kiertokirj e posti- ja lennätinlaitoksen palkannauttijoilta toimitettavista ennakkopidätyksistä sekä posti- ja lennätinlaitoksen

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKOELMA. Nro 45 Kiertokirje muutoksista postisääntöön; m uutos nro 1

KIERTOKIRJEKOKOELMA. Nro 45 Kiertokirje muutoksista postisääntöön; m uutos nro 1 POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1981 N ro 45 Nro 45 Kiertokirje muutoksista postisääntöön; m uutos nro 1 Posti- ja telehallitus on tänään istunnossa tapahtuneessa esittelyssä päättänyt tehdä

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. No 46 Kiertokirje muutoksista postisäännön soveltamismääräyksiin

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. No 46 Kiertokirje muutoksista postisäännön soveltamismääräyksiin POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1978 No 46 No 46 Kiertokirje muutoksista postisäännön soveltamismääräyksiin Posti- ja lennätinhallitus on tänään istunnossa tapahtuneessa esittelyssä päättänyt

Lisätiedot

KIERTOKIR3EKOKOELMA N:o POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN. N: o 160. Kiertokirje muutoksista postisäännön soveltamismääräyksiin.

KIERTOKIR3EKOKOELMA N:o POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN. N: o 160. Kiertokirje muutoksista postisäännön soveltamismääräyksiin. POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIR3EKOKOELMA 1964 N:o 160-161 N: o 160. Kiertokirje muutoksista postisäännön soveltamismääräyksiin. Posti- ja lennätinhallitus on tänään istunnossa tapahtuneessa esittelyssä

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKOELMA No POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN. Kohta on muutettu näin kuuluvaksi:

KIERTOKIRJEKOKOELMA No POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN. Kohta on muutettu näin kuuluvaksi: POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1979 No 4 5-4 7 No 45 Kiertokirje muutoksista sanomalehtiasetuksen soveltamismääräyksiin Posti- ja lennätinhallitus on tänään istunnossa tapahtuneessa

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN N:o 6. N:o 6. Kiertokirje radiolupavarojen tilityksestä.

KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN N:o 6. N:o 6. Kiertokirje radiolupavarojen tilityksestä. POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1948 N:o 6 N:o 6. Kiertokirje radiolupavarojen tilityksestä. Posti- ja lennätinhallitus on tänään tapahtuneessa esittelyssä määrännyt, että postikonttorin,

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1951 N:o 8 3-8 5 N :o 83. Kiertokirje muutoksista posti-, lennätin- ja puhelintoimipaikkojen virantoimitusohjesääntöön. Posti- ja lennätinhallitus on tänään

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKO E LM A

KIERTOKIRJE KOKO E LM A POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKO E LM A 1953 N o 69-75 N :o 69 Kiertokir j e muutoksista posti-, lennätin- ja puhelintoimipaikkojen virantoimitusohjesääntöön. Posti- ja lennätinhallitus on

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N :o 3. Kiertokir j e puhelinaseman aukioloajasta.

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N :o 3. Kiertokir j e puhelinaseman aukioloajasta. POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1952 N:o 3-8 N :o 3. puhelinaseman aukioloajasta. Kuluvan tammikuun 16 päivästä lukien on Liperin puhelin asema avoinpa joka päivä klo 7 22. Helsingissä,

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA (832/69) Valtioneuvoston päätös

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA (832/69) Valtioneuvoston päätös POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1970 No 13 N:o 13 Kiertokirje tammikuun 1 päivästä 1970 suoritettavista virkamiespalkkauksista Tammikuun 1 päivästä 1970 alkaen suoritettavista virkamiespalkkauksista

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KOKO E LM A

KIERTO KIRJE KOKO E LM A POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KOKO E LM A 1953 N:o 42-43 N:o 42. Kiertokirje posti- ja lennätinlaitoksen virkailijain toimeen ottamista ja toimesta eroamista koskevien ohjeiden D-liitteen

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KO KO ELMA

KIERTOKIRJE KO KO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KO KO ELMA 965 No 153 N: o 153. Kiertokirje uusien yleisten kansainvälisten postisopimusten soveltamisesta ja jakamisesta toimipaikoille. Wienin Maailmanpostikongressissa

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTIN HALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA N:o 162

POSTI- JA LENNÄTIN HALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA N:o 162 POSTI- JA LENNÄTIN HALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1943 N:o 162 Sisällys: N :o 162. Ulkomailta saapuneiden tai ulkomaille osoitettujen postilähetysten tullivalvonnasta. N :o 162. Kiertokirje ulkomailta

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNATINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1959 N :o 2 2-2 4 N :o 22. kansainvälisessä postiliikenteessä perittävistä maksuista. Helmikuun 13 päivänä 1959 annetulla asetuksella on kansainvälisessä

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKO ELMA

KIERTOKIRJE KOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKO ELMA 1952 N:o 1 8 0-1 8 7 N: o 180. muutoksesta postisäännön soveltamismääräyksiin. Posti- ja lennätinhallitus on tänään istunnossa tapahtuneessa esittelyssä

Lisätiedot

KIE RTOKIRJEKOKOE LM A

KIE RTOKIRJEKOKOE LM A PO S TL JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIE RTOKIRJEKOKOE LM A 1937 N:o 60-65 Sisällys: N :o 60. Viran ja toimen haltijain palkkaeduista virkaloman aikana.- N :o 61. Postisäännön soveltamismääräysten 62 :n 6 moi»,

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1954 N:o 29-30 N :o 29. Kiertokirje kovan rahan lähettämisestä Suomen Pankin pää- ja haarakonttoreihin. Tiliohjesäännön 50 :n 2. kohdan määräysten mukaan

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KOKO E LM A

KIERTO KIRJE KOKO E LM A POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KOKO E LM A 1962 N:o 113-115 N: o 113. Kiertokirje kansaneläkeosoitusten maksamisesta annetuista uusista ohjeista. Posti- ja lennätinhallitus on, nojautuen Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

LÄHETTÄJÄ VASTAANOTTAJA PIKAKIRJE PAKETTI KIRJATTU KIRJE PAINAA VALTAKIRJA HAKEA SAADA LÄHETTÄÄ POSTIMERKKI KIRJE

LÄHETTÄJÄ VASTAANOTTAJA PIKAKIRJE PAKETTI KIRJATTU KIRJE PAINAA VALTAKIRJA HAKEA SAADA LÄHETTÄÄ POSTIMERKKI KIRJE ASIOIDAAN POSTISSA JUTELLAAN ENSIN Oletko lähettänyt kirjeen tai paketin Suomessa? Missä sinulla on lähellä posti? Onko sinun kodin lähellä postiautomaatti? Jos tilaat internetistä tavaran, mihin se tulee?

Lisätiedot

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Nro 81. Kiertokirje. kotimaan postimaksuista

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Nro 81. Kiertokirje. kotimaan postimaksuista POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA Nro 81 Kiertokirje kotimaan postimaksuista Asetuskokoelmassa on julkaistu 9. 11.1984 annettu asetus maksuista kotimaan postiliikenteessä (753/84). Tämän asetuksen,

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKOELM A

KIERTOKIRJEKOKOELM A POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELM A 1986 Nro 78 Nro 78 Kiertokirje kotimaisten sanoma- aikakauslehtien postimaksuista Asetuskokoelmassa on julkaistu 23.9.1986 annettu asetus sanoma- aikakauslehtien

Lisätiedot

1 Artikla. Sopimuksen tarkoitus

1 Artikla. Sopimuksen tarkoitus Liite Sopimusteksti SUOMEN TASAVALLAN JA RUOTSIN KUNINGASKUNNAN VÄLINEN SOPIMUS TIETTYIHIN JÄTEVIRTOIHIN KUULUVIEN JÄTTEIDEN SIIRROISTA MAIDEN RA- JA-ALUEILLA 1 Artikla Sopimuksen tarkoitus Tämän sopimuksen

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA TELEHALLITUKSEN. Nro 75 Kiertokirje kotimaisista postimaksuista

KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA TELEHALLITUKSEN. Nro 75 Kiertokirje kotimaisista postimaksuista POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA Nro 75 Kiertokirje kotimaisista postimaksuista Asetuskokoelmassa on julkaistu 25-9-1981 annettu asetus maksuista kotimaisessa postiliikenteessä (658/81). Tämän

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KO KO ELMA

KIERTO KIRJE KO KO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KO KO ELMA 1971 No 76 77 No 76 Kiertokirje postisäännön muuttamisesta Syyskuun 22 päivänä 1944 annetun postisäännön muuttamisesta on annettu näin kuuluva asetus:

Lisätiedot

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA Nro 76 Kiertokirje kotimaisista postimaksuista Asetuskokoelmassa on julkaistu 22.10.1982 annettu asetus maksuista kotimaisessa postiliikenteessä (772/82).

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1954 N:o 98 N :o 98. Kiertokirje virka- tai työpalkan maksamisesta reservin kertausharjoituksissa oleville valtion virkamiehille tai työntekijöille. Virka-

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1956 N:o 79-86 N:o 79. Kiertokirje maksuista Suomen kotimaisessa postiliikenteessä. Toukokuun 4 päivänä 1956 annetulla! asetuksella (279/56) maksuista

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN N:o 35. N:o 35. Kiertokir j e shekeistä ja postivekseleistä.

KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN N:o 35. N:o 35. Kiertokir j e shekeistä ja postivekseleistä. POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1951 N:o 35 N:o 35. Kiertokir j e shekeistä ja postivekseleistä. Posti- ja lennätinhallitus on tänään tapahtuneessa istunnossa antanut toimipaikoille shekkien

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKÖ KO ELMA

KIERTOKIRJEKÖ KO ELMA 1971 POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKÖ KO ELMA No 25 7 9 8 3 7 1 /1 7 No 25 Kiertokirje muutoksista postimiesten ohjesääntöön Posti- ja lennätinhallitus on tänään istunnossa tapahtuneessa esittelyssä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

KIERTO KIRJEKOKO ELMA

KIERTO KIRJEKOKO ELMA POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTO KIRJEKOKO ELMA 1983 HELSINKI 1984 3 Luettelo posti- ja telehallituksen kiertokirjeistä vuodelta 1983 Nro Postiasemille jakelu nro Päivämäärä l l i / i 2 2 5/1 3 3 5/1 4

Lisätiedot

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN POSTI- JA TELEHALLITUKSEN K IE R T O K IR J E K O K O E L M A 1988 Nro 58 Nro 58 Kiertokirje Kotimaisten lehtien postimaksut Asetuskokoelmassa on julkaistu 21.10.1988 annettu asetus lehtien postimaksuista

Lisätiedot

Palveluliite Posti Oy:n yleisiin toimitusehtoihin 9.2.2015. Kirjepalvelut

Palveluliite Posti Oy:n yleisiin toimitusehtoihin 9.2.2015. Kirjepalvelut Palveluliite Posti Oy:n yleisiin toimitusehtoihin 9.2.2015 Kirjepalvelut 9.2.2015 1. Kotimaan kirjepalvelut 1.1. Ensimmäisen luokan kirje Arkipäivinä (ma pe) Palvelun edellyttämään postituspaikkaan siellä

Lisätiedot

Kirjeiden postitusohjeet

Kirjeiden postitusohjeet Kirjeiden postitusohje 1 (6) Kirjeiden postitusohjeet Posti Oy Yritysasiakaspalvelu 0200 77 000 (pvm/mpm) ma pe klo 8.00 16.00 Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0109357-9 Kirjeiden postitusohje 2 (6) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Liite Lii nro 2/17.11.2004 66 Muutettu 19.10.2005 75

Liite Lii nro 2/17.11.2004 66 Muutettu 19.10.2005 75 Liite Lii nro 2/17.11.2004 66 Muutettu 19.10.2005 75 VENEPAIKKOJEN VUOKRAUSSÄÄNNÖT, PIENVENESATAMASÄÄNNÖT JA KARTAT Muutettu 19.10.2005 75 Hyväksytty liikuntalautakunnassa 17.11.2004 66 KIRKKONUMMEN KUNNAN

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KO KO E LM A

KIERTO KIRJE KO KO E LM A POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KO KO E LM A 1958 N o 162-163 N :o 162. Kiertokir j e muutoksesta posti- ja lennätinlaitoksen virkailijain toimeen ottamista ja toimesta eroamista koskeviin ohjeisiin.

Lisätiedot

PO STI- JA L E N N Ä TIN H A L L IT U K S E N KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 139. Kiertokirje

PO STI- JA L E N N Ä TIN H A L L IT U K S E N KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 139. Kiertokirje PO STI- JA L E N N Ä TIN H A L L IT U K S E N KIERTOKIRJEKOKOELMA. 1945 N:o 139 N: o 139. Kiertokirje maksuista, joita on suoritettava posti- ja lennätinlaitoksen harjoittamassa Suomen sisäisessä puhelinliikenteessä.

Lisätiedot

4 LUKU. Rahdinkuljettajan vastuu

4 LUKU. Rahdinkuljettajan vastuu 4 LUKU Rahdinkuljettajan vastuu 27 Vastuun edellytykset Rahdinkuljettaja on vastuussa tavaran katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä

Lisätiedot

N:o 12 167 TAVARATODISTUS

N:o 12 167 TAVARATODISTUS N:o 12 167 TAVARATODISTUS 1. Viejä (nimi, täydellinen osoite, maa) EUR.1 N:o A 000.000 Lukekaa kääntöpuolella olevat huomautukset ennen lomakkeen täyttämistä 2. Todistus, jota käytetään etuuskohteluun

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa,

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa, Avis juridique important 31993R0752 Komission asetus (ETY) N:o 752/93, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1993, kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3911/92 soveltamista koskevista

Lisätiedot

2013/00153 1. SUOMEN RIISTAKESKUS Varsinais-Suomi Hadvalantie 8, 7 B 21500 Piikkiö 029 431 2001 PÄÄTÖS 13.08.2013 2013/00153

2013/00153 1. SUOMEN RIISTAKESKUS Varsinais-Suomi Hadvalantie 8, 7 B 21500 Piikkiö 029 431 2001 PÄÄTÖS 13.08.2013 2013/00153 SUOMEN RIISTAKESKUS Varsinais-Suomi Hadvalantie 8, 7 B 21500 Piikkiö 029 431 2001 Jarmo Laaksonen Telkkäkuja 8 23500 UUSIKAUPUNKI PÄÄTÖS Pvm Nro 13.08.2013 2013/00153 2013/00153 1 METSÄSTYSLAIN 10 :N MUKAINEN

Lisätiedot

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN Yleiset säännökset Puolan tasavallassa Euroopan unionin kansalaisen oleskelua koskeva asia on hoidettava välittömästi, kun taas sellaisen

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1955 N:o 88 N:o 88. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset ja määräykset: I. Laki

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. syyskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. syyskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. syyskuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0238 (NLE) 12525/17 ADD 4 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 25. syyskuuta 2017 Vastaanottaja: COEST 240 CFSP/PESC

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1962 N:o 167 N :o 167. Kiertokirje rahanuudistuksen aiheuttamista toimenpiteistä toimipaikkojen kassaliikkeessä, tilinpidossa ja palkanmaksussa. Posti-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen)

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen) Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) HOITOONMÄÄRÄÄMISPÄÄTÖS Lomake M3 (täytetään lomakkeen kielellä) 1. Tutkitun henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus 2. Tutkimusaika Tarkkailulähetteen

Lisätiedot

Päätös. Laki. vankeuslain 12 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. vankeuslain 12 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 312/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi vankeuslain 12 luvun ja tutkintavankeuslain 8 luvun muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi vankeuslain 12 luvun

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1956 N:o 51 N:o 51. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset: I. Laki Annettu Helsingissä

Lisätiedot

TRRVIKEJRKELUOHJEET Itä-Savon. hankintapiirissä hankintakautena

TRRVIKEJRKELUOHJEET Itä-Savon. hankintapiirissä hankintakautena TRRVIKEJRKELUOHJEET Itä-Savon hankintapiirissä hankintakautena 1946 47. '. 1

Lisätiedot

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA HELSINKI 1982

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA HELSINKI 1982 POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1981 HELSINKI 1982 Nro Posti- Päiväasemil- määrä le jakelu nro Luettelo posti- ja telehallituksen kiertokirjeistä vuodelta 1981 Sisällys 1 i 1/1 Pääjohtaja

Lisätiedot

Palveluliite Itella Oyj:n yleisiin toimitusehtoihin 1.1.2010 Kirjepalvelut 1.1.2010

Palveluliite Itella Oyj:n yleisiin toimitusehtoihin 1.1.2010 Kirjepalvelut 1.1.2010 Palveluliite Itella Oyj:n yleisiin toimitusehtoihin 1.1.2010 Kirjepalvelut 1.1.2010 KOTIMAAN KIRJEPALVELUT Sisältö Itella Oyj vastaa rahaa, arvopapereita tai muuta arvokasta sisältävistä lähetyksistä

Lisätiedot

Kansainvälisten kirjepalvelujen tuote-ehdot sopimusasiakkaille

Kansainvälisten kirjepalvelujen tuote-ehdot sopimusasiakkaille TUOTE-EHDOT 1 (6) Kansainvälisten kirjepalvelujen tuote-ehdot sopimusasiakkaille 1.1.2015 TUOTE-EHDOT 2 (6) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Soveltamisala ja sovellettava ehdot... 3 1.2. Määritelmät...

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Luonnos 24.2.2017 Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 31 ja 34 :n 2 momentti, sellaisena

Lisätiedot

1984 vp. -HE n:o 140

1984 vp. -HE n:o 140 1984 vp. -HE n:o 140 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan korotettavaksi kiinnityksen tai maksun saamiseksi oikeuteen

Lisätiedot

Turret Oy Ab

Turret Oy Ab Päätös 1 (7) Vastaanottaja Hakemuksen päivämäärä Turret Oy Ab 12.11.2013 Hakemuksen kohde Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 26 :n mukaisen poikkeusluvan myöntäminen Turret Oy Ab (hakija) on hakenut poikkeuslupaa

Lisätiedot

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet.

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet. Ulkoilulaki 606/73 ULKOILUREITTI Arvo Vitikainen 2016 Ulkoilureitit Jos yleisen ulkoilutoiminnan kannalta on tärkeätä saada johdetuksi ulkoilijain kulkeminen kiinteistön kautta eikä siitä aiheudu huomattavaa

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1957 No 168 N :o 168. Kiertokirje eräiden lääkintäalan viranomaisten virkalähetysoikeuksien myöntämisestä, muuttamisesta ja lakkauttamisesta. Posti- ja

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1954 N:o 10-14 N:o 10. posti- ja lennätinlaitoksen palvelukseen otettavien henkilöiden terveydentilasta vaadittavasta erinäisestä selvityksestä. Posti-

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en) 5350/18 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto LIMITE PUBLIC

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika Pirje Lankinen 1 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (Art. 15) vakuutuksessa on ilmoitettava, että liitteessä II olevien sovellettavien olennaisten

Lisätiedot

LIITE C KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ

LIITE C KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ 300 000 LIITE C 2453 KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ Soveltamisala 300 001 (1) Vaarallisten aineiden kuljetus henkilöitä kuljettavissa ajoneuvoissa,

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 29. päivänä toukokuuta 1964. Tavaramerkkiasetus

Annettu Helsingissä 29. päivänä toukokuuta 1964. Tavaramerkkiasetus Annettu Helsingissä 29. päivänä toukokuuta 1964 Tavaramerkkiasetus Kauppa ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 10 päivänä tammikuuta 1964 annetun tavaramerkkilain (7/64) 58 :n nojalla: 1 luku

Lisätiedot

Postimaksukoneen tuote-ehdot

Postimaksukoneen tuote-ehdot TUOTE-EHDOT 1 (6) Postimaksukoneen tuote-ehdot 1.1.2015 TUOTE-EHDOT 2 (6) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Palvelun käyttöönotto... 3 2.1. Vastuut postimaksukoneen käytössä... 3 2.2. Käyttöönottoprosessi...

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1959 N:o 81 N :o 81. Kiertokirje eräiden posti- ja lennätinlaitoksen vakinaisten virkojen ja tointen sekä ylimääräisten tointen perustamisesta, muuttamisesta,

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1960 N:o 74 N:o 74. Kiertokirje eräiden posti- ja lennätinlaitoksen vakinaisten virkojen ja tointen sekä ylimääräisten tointen perustamisesta, muuttamisesta

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKOELM A

KIERTOKIRJEKOKOELM A POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELM A 1986 Nro 56 Nro 56 Kiertokirje matkapuhelinmaksuista Posti- ja telehallituksen vahvistamat matkapuhelinmaksut Posti- ja telehallitus on puhelinmaksuista annetun

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Oikaisuohje ja valitusosoitus ( 39) Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista

Lisätiedot

Posti Oy:n maksumerkinnät 1.1.2015 Käyttöohje: kirjeet, arvolähetykset, mainokset ja lehdet

Posti Oy:n maksumerkinnät 1.1.2015 Käyttöohje: kirjeet, arvolähetykset, mainokset ja lehdet Posti Oy:n maksumerkinnät Käyttöohje: kirjeet, arvolähetykset, mainokset ja lehdet Sisällysluettelo Palvelun nimi sivu 1. Priority- ja Economy-kirje 3-5 2. Arvolähetykset 6-8 3. Pienlähetys 9-10 4. Asiakassuora

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA Päivämäärä 19.5.2016 Diaarinumero LVM/292/07/2016 VERKKOTOIMILUPIEN

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 19S5 N:o 59 N:o 59. Kiertokirje työaikalain muuttamisesta ja sen soveltamisesta työnjohtaja-asemassa oleviin virkamiehiin. Työaikalain muuttamisesta ja

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslaki /132

Maankäyttö- ja rakennuslaki /132 Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 43 Rakentamis ja toimenpiderajoitukset Lupaa rakennuksen rakentamiseen ei saa myöntää siten, että vaikeutetaan yleiskaavan

Lisätiedot

1980 vp. n:o 125 ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÄLTÖ.

1980 vp. n:o 125 ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÄLTÖ. 1980 vp. n:o 125 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain 7 ja 17 :n muuttamisesta. ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÄLTÖ. Esityksessä ehdotetaan taksiauton ja invalidien

Lisätiedot

Tehy Tehyn ammattiosaston mallivaalijärjestys V103. Valtuuston kokous 27.5.2003 27.5.2003 1 (7)

Tehy Tehyn ammattiosaston mallivaalijärjestys V103. Valtuuston kokous 27.5.2003 27.5.2003 1 (7) Valtuuston kokous 27.5.2003 27.5.2003 1 (7) 1 ' VAALITAPA Tehyn... ammattiosasto ry:n sääntöjen 13 ':ssä mainitut hallituksen varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä valitaan ammattiosaston

Lisätiedot