KIERTOKIRJE KOKOELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIERTOKIRJE KOKOELMA"

Transkriptio

1 POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1959 N:o 81 N :o 81. Kiertokirje eräiden posti- ja lennätinlaitoksen vakinaisten virkojen ja tointen sekä ylimääräisten tointen perustamisesta, muuttamisesta, siirtämisestä ja lakkauttamisesta. Uusien valtion vakinaisten virkojen ja tointen sekä ylimääräisten tointen perustamisesta, aikaisemmin perustettujen vakinaisten virkojen sekä ylimääräisten tointen nimien muuttamisesta, aikaisemmin perustettujen vakinaisten virkojen siirtämisestä sekä eräiden ylimääräisten tointen lakkauttamisesta on annettu seuraavat posti- ja lennätinlaitosta koskevat määräykset: I. Eräiden kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriöön kohdistuviin hallinnonhaaroihin kuuluvien virkojen ja toimien perustamisesta, muuttamisesta, siirtämisestä ja lakkauttamisesta päivänä toukokuuta 1959 annetun asetuksen (As.K. 2/59) mukaan on posti- ja lennätinhallitukseen a) perustettu kiinteistötoimistoon palkka usluokkaan kuuluva osastosihteerin virka; ja b) siirretty lennätinliikenneosastoon yksi 2L palkkausluokkaan kuuluva ekspeditöörin virka posti- ja lennätinlaitoksen linjahallinnosta; sekä posti- ja lennätinlaitoksen linjahallinnossa muutettu yhdeksän palkkausluokkaan kuuluvaa 1 luokan ensimmäisen puhelinvälittäjän (kassanhoitajana) tointa samaan palkkausluokkaan kuuluviksi kassanhoitajan toimiksi. II. Valtiovarainministeriön kirjelmän N: o 580/ mukaan on posti- ja lennätinlaitoksen linjahallinnossa a) perustettu yksi palkkausluokkaan kuuluva ylimääräinen konttoripäällikön toimi, sekä b) lakkautettu - yksi palkkausluokkaan kuuluva ylimääräinen 2. luokan konttorinhoitajan toimi, ja - yksi palkkausluokkaan kuuluva ylimääräinen alemman palkkaluokan liikennetarkastajan toimi, sekä moni: a 12. Pl. X I: 1 Ilmailu a) perustettu kaksi 25 palkkausluokkaan kuuluvaa ylimääräistä vanhemman lennonjohtajan tointa, neljä 23 palkkausluokkaan kuuluvaa ylimääräistä nuoremman lennonjohtajan tointa, yksi palkkausluokkaan kuuluva ylimääräinen toimistoapulaisen toimi, - yksi 10 palkkausluokkaan kuuluva ylimääräinen toimistoapulaisen toimi, yksi palkkausluokkaan kuuluva ylimääräinen 1. palkkaluokan ylemmän palkkaluokan ensimmäisen teknikon toimi, neljä palkkausluokkaan kuuluvaa ylimääräistä 1. palkkaluokan alemman palkkaluokan ensimmäisen teknikon tointa, neljä 23 palkkausluokkaan kuuluvaa ylimääräistä 2. palkkaluokan ylemmän palkkaluokan ensimmäisen teknikon tointa, viisi palkkausluokkaan kuuluvaa ylimääräistä 2 palkkaluokan alemman palkkaluokan ensimmäisen teknikon tointa, kaksi palkkausluokkaan kuuluvaa ylimääräistä työnjohtajan tointa, kaksi 19 palkkausluokkaan kuuluvaa ylimääräistä 1. palkkaluokan teknikon tointa, ja yksi 16 palkkausluokkaan kuuluva yli /5

2 2 määräinen 1. palkkaluokan varastomestarin toimi, ja b) muutettu yksi 23 palkkausluokkaan kuuluva ylimääräinen 1. palkkaluokan ensimmäisen teknikon toimi samaan palkkausluokkaan kuuluvaksi ylimääräiseksi 2. palkkaluokan ylemmän palkkaluokan ensimmäisen teknikon toimeksi. III. Huhtikuun päivänä 1959 annetulla asetuksella (As.K. 190/59) on valtion viran tai toimen haltijain palkkauksesta tammikuun 19 päivänä 1943 annetun asetuksen 1, sellaisena kuin se posti- ja lennätinlaitosta koskevalta osalta on huhtikuun päivänä 1958 annetussa asetuksessa, muutettu näin kuuluvaksi : 1. Peruspalkkaiset virat ja toimet kuuluvat palkkausluokkiin seuraavasti:. Pääluokka. Posti- ja lennätinlaitos. Posti- ja lennätinhallitus. Pääjohtaja Postiosasto. Apulaisjohtaja Postinkuljetusasiain esittelijä... Esittelijä Autoliikennetarkastaja... Tiedustelukonttorin hoitaja Ensimmäinen k ir ju r i... Lennätinteknillinen osasto. Yli-insinööri... Toimistoinsinööri Vanhempi insinööri Nuorempi insinööri... Vanhempi apulaisinsinööri, yp... Vanhempi apulaisinsinööri, ap Apulaisinsinööri... Linjatarkastaja... Ensimmäinen teknikko Esittelijä Ensimmäinen ekspeditööri... Piirtäjä... Ensimmäinen kirjuri... '.... Lennätinliikenneosasto. Apulaisjohtaja Konttoripäällikkö... Esittelijä Kontrollööri... Ekspeditööri Kansliaosasto. Apulaisjohtaja Asianvalvoja Apulaisasianvalvoja Konttoripäällikkö... Esittelijä... Tilastoitsija (samalla arkistonhoitaja) Rikostutkija, 1 pl... Rikostutkija, 2 pl Ensimmäinen ekspeditööri Kirjaaja Talousosasto. Ylikamreeri, talousosaston apulaisjohtaja 32 Ylireviisori Konttoripäällikkö... Kassanhoitaja Apulaiskassanhoitaja... Kamreeri... Apukamreeri... Vanhempi reviisori... Reviisori...

3 3 Apulaisreviisori... Ensimmäinen ekspeditööri... Kontrollööri... Kirjanpitäjä.... Kirjuri, ap... Hankintaosasto. Yli-insinööri... Toimistoinsinööri... Vanhempi insinööri... Konttoripäällikkö... Ensimmäinen ekspeditööri... Ensimmäinen teknikko... Teknikko, 2 pl... Kirjanpitäjä.... Kirjuri, ap... Ulkomaanosasto. Esittelijä... Kontrollööri... Ensimmäinen kirjuri...,... Järjestelyosas to. Nuorempi insinööri... Esittelijä... Työntutkija, 1 pl... Työntutkija, 2 pl... Kiinteistötoimi s to. Toimistopäällikkö... Liikennetarkastaja, ap Osastojen ja toimistojen yhteiset. Ylivahtimestari... Vanhempi vahtimestari Vahtimestari, yp Vahtimestari, ap... Linjahallinto. Postitarkastaja Huoltotarkastaja Konttorinhoitaja (Helsingin postikonttori) Konttorinhoitaja (Helsingin puhelinkonttori) Konttorinhoitaja, 1 1., yp. (Tampereen ja Turun postikonttorit) Konttorinhoitaja, 1 1., ap... Konttorinhoitaja, Konttorinhoitaja, Radioaseman hoitaja, 1 pl Radioaseman hoitaja, 2 pl Apulaiskonttorinhoitaja, yp.... Apulaiskonttorinhoitaja, ap... Piirihuoltaja... Toimistonhoitaja, Toimistonhoitaja, Toimistonhoitaja, Toimistonhoitaja, Vanhempi insinööri Vanhempi apulaisinsinööri, yp... Apulaisinsinööri... Linjatarkastaja... Ensimmäinen teknikko,., yp... Ensimmäinen teknikko,., ap... Ensimmäinen teknikko,., yp Ensimmäinen teknikko,., ap... Teknikko, 1 pl Teknikko, 2 pl... Konemestari Puhelinmestari Asentaja Varastonhoitaja... Vanhempi varaston esim ies... Apulaisvarastonhoitaja... Varastomestari, 1 pl Varastomestari, 2 pl... Varastoapulainen Liikennetarkastaja, ap... Ensimmäinen ekspeditööri... Kontrollööri......

4 4 Sähköttäjä... Postimiesten esimies, Postimiesten esimies, Postimiesten esimies, Ylipostimies... Postimies Puhelinvalvoja Ensimmäinen puhelunvälittäjä, Kassanhoitaja... Ensimmäinen puhelunvälittäjä, Toinen puhelunvälittäjä Kolmas puhelunvälittäjä... Puhelinapulainen Radiosähköttäjä, Radiosähköttäjä, Vanhempi auto varikon esimies Autovarikon esimies, 1 1., yp... Autovarikon esimies, 1 L, ap... Autovarikon esimies, Autonkuljettajain esimies... Autonkuljettaja... Vanhempi autonasentaja Autonasentaja Talönmies-lämmittäjä Vahtimestari, yp Vahtimestari, ap... Tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1959 lukien. IV. Edellä kohdassa II mainittujen muutosten johdosta posti- ja lennätinhallitus on määrännyt, että posti- ja lennätinlaitoksen virkailijain toimeen ottamista ja toimesta eroamista koskevien ohjeiden D-liitteen (painos v:lta 1958) 14. kohtaan otettuun, posti- ja lennätinlaitoksen ylimääräiset toimet sisältävään luetteloon, sellaisena kuin se on kiertokirjeessä N :o 57/58, on tehtävä seuraavat muutokset: Ylimääräinen toimi Pl. V I: 2 Posti- ja lennätinlaitoksen linjahallinto Vanhempi apulaisinsinööri, yp... Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta Pl. Konttoripäällikkö... Varastopäällikkö Vanhempi apulaisinsinööri, ap Apulaisinsinööri... Apulaiskonttorinhoitaja, ap... Vanhempi autovarikon esimies Pl. X I: 1 Ilmailu Ilmailuviesti-insinööri Ilmailuviestitarkastaja Apulaisinsinööri Ensimmäinen teknikko, 1 pl., yp... Viestiasemanpäällikkö Vanhempi lennonjohtaja Ensimmäinen teknikko, 1 pl., ap... Viestinjohtaja Nuorempi lennonjohtaja Ensimmäinen teknikko, 2 pl., yp Työnjohtaja... Radiosähköttäjä, Ensimmäinen teknikko, 2 pl., ap... Radiosähköttäjä, 2 ] Radiosähköttäjä, Teknikko, 1 pl Varastomestari, 1 pl Viestittäjä Viestittäjä Saattaen edelläolevat säännökset ja määräykset alaistensa viranomaisten tiedoksi ja noudatettavaksi posti- ja lennätinhallitus samalla ilmoittaa, että I. kohdasta ilmeneviä määräyksiä noudatetaan 1 päivästä tammikuuta 1959 lukien ja II. kohdasta ilmeneviä määräyksiä 4 päivästä helmikuuta 1959 lukien. Eripainokset III. ja IV. kohtiin otetuista määräyksistä oheenliitetään kiinnitettäviksi posti- ja lennätinlaitoksen virkailijain toimeen ottamista ja toimesta eroamista koskevien ohjeiden D-liitteen (painos v:lta 1958) 7 ja 14. kohtiin. Pääjohtaja S. J. Ahola. Johtaja Matti Aspio. Helsinki Valtioneuvoston kirjapaino

5 Eripainos. Liittyy posti- ja lennätinhallituksen kiertokirjeisiin N :o 81/1959 ja N :o 85/1959. Valtion viran tai toimen haltijain 'palkkauksesta tammikuun 19 päivänä 1943 annetun asetuksen 1, sellaisena kuin se posti- ja lennätinlaitosta koskevalta osalta on huhtikuun päivänä 1958 annetussa asetuksessa, on muuteltu näin kuuluvaksi: 1 Peruspalkkaiset virat ja toimet kuuluvat palkkausluokkiin seuraavasti:. Pääluokka. Posti- ja lennätinlaitos. Posti- ja lennätinhallitus. Pääjohtaja Postiosasto. Apulaisjohtaja Postinkuljetusasiain esittelijä... Esittelijä Autoliikennetarkastaja... Tiedustelukonttorin h o ita ja Ensimmäinen k ir ju r i... Kirjuri, ap Lennätin teknillinen osasto. Yli-insinööri... Toimistoinsinööri Vanhempi insinööri Nuorempi insinööri... Vanhempi apulaisinsinööri, yp... Vanhempi apulaisinsinööri, ap Apulaisinsinööri... Linjatarkastaja... Ensimmäinen teknikko Esittelijä Ensimmäinen ekspeditööri... Piirtäjä Lennätinliikenneosasto. Apulaisjohtaja Konttoripäällikkö... '... Esittelijä Osastosihteeri... Kontrollööri Kansliaosasto. Apulaisjohtaja Asianvalvoja Apulaisasianvalvoja Konttoripäällikkö... Esittelijä... Tilastoitsija (samalla arkistonhoitaja) Rikostutkija, 1 pl... Rikostutkija, 2 pl Ensimmäinen ekspeditööri Kirjaaja Talousosasto. Ylikamreeri, talousosaston apulaisjohtaja 32 Ylireviisori Konttoripäällikkö... Kassanhoitaja Apulaiskassanhoitaja... Kamreeri... Apukamreeri... Vanhempi reviisori... Reviisori /5

6 2 Apulaisreviisori... Ensimmäinen ekspeditööri... Kontrollööri... Kirjanpitäjä... Kirjuri, ap... Hankintaosasto. Yli-insinööri... Toimistoinsinööri... Vanhempi insinööri... Konttoripäällikkö... Ensimmäinen ekspeditööri... Ensimmäinen teknikko... Teknikko, 2 pl... Kirjanpitäjä... Kirjuri, ap... Ulkomaanosasto. Esittelijä... Kontrollööri... Järjestelyosasto. Nuorempi insinööri... Esittelijä... Työntutkija, 1 pl... Työntutkija, 2 pl... Kiinteistötoimisto. Toimistopäällikkö... Liikennetarkastaja, ap Osastojen ja toimistojen yhteiset. Ylivahtimestari... Vanhempi vahtimestari Vahtimestari, yp Vahtimestari, ap,... Linjahallinto. Postitarkastaja Huoltotarkastaja Konttorinhoitaja (Helsingin postikonttori) Konttorinhoitaja (Helsingin puhelinkonttori) Konttorinhoitaja, 1 1., yp. (Tampereen ja Turun postikonttorit) Konttorinhoitaja, 1 1., ap... Konttorinhoitaja, Konttorinhoitaja, Radioaseman hoitaja, 1 pl Radioaseman hoitaja, 2 pl Apulaiskonttorinhoitaja, yp... Apulaiskonttorinhoitaja, ap... Piirihuoltaja... Toimistonhoitaja, Toimistonhoitaja, Toimistonhoitaja, Toimistonhoitaja, Vanhempi insinööri Vanhempi apulaisinsinööri, yp... Apulaisinsinööri... Linjatarkastaja... Ensimmäinen teknikko, 1 1., yp... Ensimmäinen teknikko, 1 1., ap... Ensimmäinen teknikko, 2 1., yp Ensimmäinen teknikko, 2 1., ap... Teknikko, 1 pl Teknikko, 2 pl... Konemestari Puhelinmestari Asentaja Varastonhoitaja... Vanhempi varaston esim ies... Apulaisvarastonhoitaja... Varastomestari, 1 pl Varastomestari, 2 pl... Varastoapulainen Liikennetarkastaja, ap... Ensimmäinen ekspeditööri... Kontrollööri......

7 3 Sähköttäjä... Postimiesten esimies, Postimiesten esimies, Postimiesten esimies, Ylipostimies... Postimies Puhelinvalvoja Ensimmäinen puhelunvälittäjä, Kassanhoitaja... Ensimmäinen puhelunvälittäjä, Toinen puhelunvälittäjä Kolmas puhelunvälittäjä... Puhelinapulainen... 9 Radiosähköttäjä, Radiosähköttäjä, Vanhempi autovarikon esimies Autovarikon esimies, 1 h, yp... Autovarikon esimies, 1 1., ap.... Autovarikon esimies, Autonkuljettajat esimies... Autonkuljettaja... Vanhempi autonasentaja Autonasentaja Talonmies-lämmittäjä Vahtimestari, yp Vahtimestari, ap... (A ) Tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1959 lukien. (A ) Posti- ja lennätinlaitoksen virkailijain toimeen ottamista ja toimesta eroamista koskevien ohjeiden D-liitteen (painos v.lta 1958) 14. kohtaan otettuun, potti- ja lennätinlaitoksen ylimääräiset toimet sisältävään luetteloon, sellaisena kuin se on kiertokirjeessä N :o 57/58, on tehtävä seuraavat muutokset: Ylimääräinen toimi Pl. V I: 2 Posti- ja lennätinlaitoksen linjahallinto Vanhempi apulaisinsinööri, yp... Konttoripäällikkö... Varastopäällikkö Vanhempi apulaisinsinööri, ap Apulaisinsinööri... Apulaiskonttorinhoitaja, ap... Vanhempi autovarikon esimies (Kiertokirje N :o 81/59.) 12. Pl. X I: 1 Ilmailu Ilmailuviesti-insinööri Ilmailuviestitarkastaja Apulaisinsinööri Ensimmäinen teknikko, 1 pl., yp... Viestiasemanpäällikkö Vanhempi lennonjohtaja Ensimmäinen teknikko, 1 pl., ap... Viestinjohtaja Nuorempi lennonjohtaja Ensimmäinen teknikko, 2 pl., yp Työnjohtaja... Radiosähköttäjä,... Ensimmäinen teknikko, 2 pl., ap... Radiosähköttäjä, Radiosähköttäjä, Teknikko, 1 pl Varastomestari, 1 pl Viestittäjä Viestittäjä (Kiertokirje N :o 81/59.) Pl.

8 4 Posti- ja lennätinlaitoksen virkailijain toimeen ottamista ja toimesta eroamista koskevien ohjeiden D-liitteeseen (painos v:lta 1958) on liitettävä seuraava uusi a-kohta: a. Valtiovarainministeriön päätös valtion työntekijäin eläkkeistä annetun asetuksen soveltamisesta. Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta Valtiovarainministeriö on valtion työntekijäin eläkkeistä 30 päivänä syyskuuta 1950 annetun asetuksen (465/50) 23 :n nojalla päättänyt: 1 ; Indeksikorotukseksi, jota tarkoitetaan valtion työntekijäin eläkkeistä 30 päivänä syyskuuta 1950 annetun asetuksen 7 :n 1 momentissa, sellaisena kuin se on päivänä kesäkuuta 1958 annetussa asetuksessa (302/ 58), katsotaan: 1) niiden työtulojen osalta, jotka ovat kertuneet 1 päivän tammikuuta 1959 ja 31 päivän maaliskuuta 1959 välisenä aikana, 3.85 prosenttia; sekä 2) niiden työtulojen osalta, jotka ovat kertyneet 1 päivänä huhtikuuta 1959 jälkeen, 6.54 prosenttia. Edellä 1 momentissa tarkoitettua indeksikorotuksen osuutta laskettaessa ei oteta huomioon ylityöstä saatuja tuloja. 2 Tätä päätöstä sovelletaan niin kauan kuin valtion työntekijöiden eläkkeet maksetaan tarkistettuina niiden perusteiden mukaan, joista on säädetty päivänä toukokuuta 1959 eräiden suoritusten maksamisesta vuodelta 1959 annetussa laissa (233/59). Helsinki Valtioneuvoston kirjapaino

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1960 N:o 74 N:o 74. Kiertokirje eräiden posti- ja lennätinlaitoksen vakinaisten virkojen ja tointen sekä ylimääräisten tointen perustamisesta, muuttamisesta

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1956 N:o 15 N:o 15 Kiertokirje eräiden posti- ja lennätinlaitoksen vakinaisten virkojen ja toimien ja ylimääräisten tointen sekä tilapäisten toimihenkilöiden

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KOKO E LM A

KIERTO KIRJE KOKO E LM A POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KOKO E LM A 1953 N:o 42-43 N:o 42. Kiertokirje posti- ja lennätinlaitoksen virkailijain toimeen ottamista ja toimesta eroamista koskevien ohjeiden D-liitteen

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N :o 3. Kiertokir j e puhelinaseman aukioloajasta.

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N :o 3. Kiertokir j e puhelinaseman aukioloajasta. POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1952 N:o 3-8 N :o 3. puhelinaseman aukioloajasta. Kuluvan tammikuun 16 päivästä lukien on Liperin puhelin asema avoinpa joka päivä klo 7 22. Helsingissä,

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1954 N:o 10-14 N:o 10. posti- ja lennätinlaitoksen palvelukseen otettavien henkilöiden terveydentilasta vaadittavasta erinäisestä selvityksestä. Posti-

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1955 N:o 88 N:o 88. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset ja määräykset: I. Laki

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N :o 176.

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N :o 176. POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1946 N:o 176 177 N :o 176. Kiertokirje korvauslaissa mainituille arvioimislautakunnille osoitetuille erinäisille lähetyksille myönnetystä postirahanvapaudesta.

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1956 N:o 51 N:o 51. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset: I. Laki Annettu Helsingissä

Lisätiedot

KIERTO KIRJEKOKOELMA

KIERTO KIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJEKOKOELMA 1953 N:o 139-140 N: O 139. Kiertokirje puhelinaseman aukioloajasta. Tulevan lokakuun 1 päivästä lukien pidetään Kokemäen puhelinasema avoinna kautta vuorokauden.

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1958 N:o 150-152 N :o 150. Kiertokirje posti- ja lennätinlaitoksesta annetun asetuksen muuttamista koskevan asetuksen lähettämisestä eräille toimipaikoille.

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 19S5 N:o 59 N:o 59. Kiertokirje työaikalain muuttamisesta ja sen soveltamisesta työnjohtaja-asemassa oleviin virkamiehiin. Työaikalain muuttamisesta ja

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1954 N:o 29-30 N :o 29. Kiertokirje kovan rahan lähettämisestä Suomen Pankin pää- ja haarakonttoreihin. Tiliohjesäännön 50 :n 2. kohdan määräysten mukaan

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1950 N:o 1 7-1 9 N:o 17. Kiertokirje valtion viran tai toimen haltijain palkkausten yleisestä tarkistuksesta annetun valtioneuvoston päätöksen lähettämisestä

Lisätiedot

POSTU JA LENNATINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N:o. Kiertokirje puhelinaseman perustamisesta.

POSTU JA LENNATINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N:o. Kiertokirje puhelinaseman perustamisesta. POSTU JA LENNATINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1947 N:o 116-119 N:o puhelinaseman perustamisesta. Ensiksi tulevan kesäkuun 1 päivästä lu- asema; avoinna joka päivä klo 7 21; taksakien perustetaan Pudasjärven

Lisätiedot

KIERTO KIRJEKOKOELMA

KIERTO KIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJEKOKOELMA 1952 No 152-157 N:o 152. puhelinval vo jakurssin pitämisestä posti- ja lennätinlaitoksessa vuonna 1953. Posti- ja lennätinhallitus on tänään tapahtuneessa.

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N :o 37. Kiertokirje

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N :o 37. Kiertokirje POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1944 N:o 37-42 N :o 37. eräiden posti- ja lennätinlaitoksen postivirkojen ja -toimien julistamisesta Posti- ja lennät inha llitus on päättänyt julistaa

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KO KO ELMA

KIERTO KIRJE KO KO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KO KO ELMA 1965 No 130 Posti- ja lennätinhallitus julistaa haettaviksi seuraavat virat ja toimet: Posti- ja lennnätinhallit uksen kansliaosastossa yksi apulaisasianvalvojan

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA (832/69) Valtioneuvoston päätös

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA (832/69) Valtioneuvoston päätös POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1970 No 13 N:o 13 Kiertokirje tammikuun 1 päivästä 1970 suoritettavista virkamiespalkkauksista Tammikuun 1 päivästä 1970 alkaen suoritettavista virkamiespalkkauksista

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA N:o

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA N:o POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1948 N:o 130-131 N:o 130. Kiertokirje posti- ja lennätinlaitoksesta annetun asetuksen muuttamista koskevan asetuksen lähettämisestä erinäisille toimipaikoille.

Lisätiedot

POSTI- JA LE N N Ä T IN H A LLIT U K S E N KIERTOKIRJEKOKOELMA. N :o 5. Kiertokirje kansainvälisten puhelujen taksan jakamisesta toimipaikoille.

POSTI- JA LE N N Ä T IN H A LLIT U K S E N KIERTOKIRJEKOKOELMA. N :o 5. Kiertokirje kansainvälisten puhelujen taksan jakamisesta toimipaikoille. POSTI- JA LE N N Ä T IN H A LLIT U K S E N KIERTOKIRJEKOKOELMA 1958 N:o 5-9 N :o 5. kansainvälisten puhelujen taksan jakamisesta toimipaikoille. Uusi suomenkielinen kansainvälisten puhelujen taksa on ilmestynyt

Lisätiedot

POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1940 N :o 2 Sisällys: N :o 2. Posti- ja lennätinlaitoksen ylimääräisille sekä erinäisille muille virkailijoille suoritettavista palkkauksista, niin myös

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1949 N:o 19-22 N: o 19. ennakkoperintälaissa säädetyssä palkanpidätyksessä noudatettavasta luontoisetujen raha-arvosta annetun valtiovarainministeriön

Lisätiedot

KIE RTOKIRJEKOKOE LM A

KIE RTOKIRJEKOKOE LM A POSTL JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIE RTOKIRJEKOKOE LM A J_936 N:o 1 Sisällys: N:o 1. Posti- ja lermätiiilaitoksen ylimääräisille sekä erinäisille muille virkailijoille suoritetta vista palkkauksista, niin

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1955 28-31 N :o 28. ennakon pidättämisestä ennakkoperintälain 4 :n 4 momentin tarkoittamasta edustusja matkakustannuksesta tai muusta sellaisesta hyvityksestä.

Lisätiedot

POSTI- JA LEN N ÄTIN H ALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 173. Kiertokirje valtion viran tai toimen haltijain perhe-eläkevakuutuksesta.

POSTI- JA LEN N ÄTIN H ALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 173. Kiertokirje valtion viran tai toimen haltijain perhe-eläkevakuutuksesta. POSTI- JA LEN N ÄTIN H ALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1951 No 173 N: o 173. Kiertokirje valtion viran tai toimen haltijain perhe-eläkevakuutuksesta. Valtion viran tai toimen haltijain iperhe-eläkevakuutuksesta

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN 1960 K I E R T O K I R J E K O K O E L M A N:o 172 N:o 172. Kiertokirje posti- ja lennätinlaitoksesta annetun asetuksen muuttamista koskevan asetuksen lähettämisestä eräille

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KO KO E LM A

KIERTO KIRJE KO KO E LM A POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KO KO E LM A 1958 N o 162-163 N :o 162. Kiertokir j e muutoksesta posti- ja lennätinlaitoksen virkailijain toimeen ottamista ja toimesta eroamista koskeviin ohjeisiin.

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN. 1951 N:o 107. M: o 107. Kiertokir j e ylimääräisistä eläkkeistä.

KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN. 1951 N:o 107. M: o 107. Kiertokir j e ylimääräisistä eläkkeistä. POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1951 N:o 107 M: o 107. Kiertokir j e ylimääräisistä eläkkeistä. Kesäkuun 21 päivänä 1951 on annettu seuraava VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS ylimääräisistä eläkkeistä.

Lisätiedot

POSTI- JA LEN NÄTIN HALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N :o 9. Kiertokirje

POSTI- JA LEN NÄTIN HALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N :o 9. Kiertokirje POSTI- JA LEN NÄTIN HALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1952 N:o 9 N :o 9. Kiertokirje lisäyksistä valtion, viran toimen haltijain perhe-eläkevakuutuksesta annettuihin määräyksiin. Vuoden 1951 kiertokirjeessä

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1967 No 58 N :o 58. Kiertokirje ylimääräisten toimien viranhoitojen julistamisesta haettaviksi. Posti- lennätinhallitus julistaa haettaviksi seuraavat

Lisätiedot

KIE RTOKIRJEKOKOE LM A

KIE RTOKIRJEKOKOE LM A POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIE RTOKIRJEKOKOE LM A 1936 Nro 130 Sisällys: N:o 130. Posti- ja lennätinlaitoksen ylimääräisille sekä erinäisille muille virkailijoille suoritettavista palkkauksista, niin

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1951 N:o 8 3-8 5 N :o 83. Kiertokirje muutoksista posti-, lennätin- ja puhelintoimipaikkojen virantoimitusohjesääntöön. Posti- ja lennätinhallitus on tänään

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS LUOTTAMUSMIES- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUN PALKKIOIDEN SEKÄ VIRKOJEN PALKKAUSLUOKKIEN TARKISTUKSISTA

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS LUOTTAMUSMIES- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUN PALKKIOIDEN SEKÄ VIRKOJEN PALKKAUSLUOKKIEN TARKISTUKSISTA 281852 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS LUOTTAMUSMIES- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUN PALKKIOIDEN SEKÄ VIRKOJEN PALKKAUSLUOKKIEN TARKISTUKSISTA Verohallitus sekä AKAVA-JS ry., Palkansaajajärjestö Pardia ry. ja Valtion

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KO KO ELMA

KIERTOKIRJE KO KO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KO KO ELMA 1963 N:o 147 N :o 147. Kiertokirje virkojen ja toimien sekä eräiden tehtävien haettavaksi julistamisesta ja niihin hakemisesta sekä eron ja eläkkeiden

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 188. Kiertokirj e

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 188. Kiertokirj e POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1950 N:o 188 N: o 188. Kiertokirj e posti- ja lennätinlaitoksen palkannauttijoilta toimitettavista ennakkopidätyksistä sekä posti- ja lennätinlaitoksen

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 21.4.2016 30 liite 7 Yhtymäkokous 19.5.2016 12 liite 12 Sisältö 1 Yleistä... 3 1 Henkilöstösäännön soveltaminen... 3 2 Viran ja työsopimussuhteisen

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1957 No 168 N :o 168. Kiertokirje eräiden lääkintäalan viranomaisten virkalähetysoikeuksien myöntämisestä, muuttamisesta ja lakkauttamisesta. Posti- ja

Lisätiedot

KIE RTOKIRJEKOKOE LM A

KIE RTOKIRJEKOKOE LM A PO S TL JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIE RTOKIRJEKOKOE LM A 1937 N:o 60-65 Sisällys: N :o 60. Viran ja toimen haltijain palkkaeduista virkaloman aikana.- N :o 61. Postisäännön soveltamismääräysten 62 :n 6 moi»,

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKO ELMA

KIERTOKIRJEKOKO ELMA 1971 POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKO ELMA No 20 No 20 Kiertokirje posti- ja lennätinlaitoksesta annetusta asetuksesta Asetus posti- ja lennätinlaitoksesta Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 781. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain 6 :n 2 momentin kumoamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 1998

SISÄLLYS. N:o 781. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain 6 :n 2 momentin kumoamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 1998 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 1998 N:o 781 788 SISÄLLYS N:o Sivu 781 Laki valtion eläkerahastosta annetun lain 6 :n 2 momentin kumoamisesta... 2159 782 Laki Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 25.11.2008 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Vetoomus nro 0080/2008, Cédric Callens, Luxemburgin kansalainen, Euroopan komission palkkaamien sopimusperusteisten

Lisätiedot

Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204

Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2000» 25.2.2000/204 Seurattu SDK 456/2010 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKO E LM A

KIERTOKIRJE KOKO E LM A POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKO E LM A 1955 N:o 89-90 N:o 89. Kiertokirje posti- ja lennätinlaitoksen virkailijain toimeen ottamista ja toimesta eroamista koskevien ohjeiden D-liitteen muutoksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 776. Valtioneuvoston asetus. Bolivian kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta

SISÄLLYS. N:o 776. Valtioneuvoston asetus. Bolivian kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 24 päivänä heinäkuuta 2007 N:o 776 780 SISÄLLYS N:o Sivu 776 Valtioneuvoston asetus Bolivian kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 391 396. Laki. N:o 391

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 391 396. Laki. N:o 391 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 391 396 SISÄLLYS N:o Sivu 391 Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 9 :n muuttamisesta... 3429 392 Valtioneuvoston

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1954 N:o 98 N :o 98. Kiertokirje virka- tai työpalkan maksamisesta reservin kertausharjoituksissa oleville valtion virkamiehille tai työntekijöille. Virka-

Lisätiedot

KIERTO KIRJEKOKOELMA

KIERTO KIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJEKOKOELMA 1968 No 50-53 N:o 50. Kiertokirje eräiden henkilöasioiden käsittelystä posti- ja lennätinlaitoksen linjahallinnossa. Nojautuen posti- ja lennätinlaitoksesta

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMAAN

KIERTOKIRJE KOKOELMAAN LIITE A POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMAAN 1960 T a m m ik u u M aaliskuu N : o l 3 Tammikuu Kuolleet: (26/1) Rautalammin posti- ja lennätintoimiston 2. luokan toimistonhoitaja Aino Katri

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKO E LM A

KIERTOKIRJE KOKO E LM A POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKO E LM A 1953 N:o 88-92 N:o 88. postitoimipaikkojen perustamisesta. Viime toukokuun 1 päivästä'on perustettu Kuusankosken kunnan alueelle Sairaalamäkiniminen

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMAAN

KIERTOKIRJE KOKOELMAAN LIITE A POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMAAN 1960 H u h tik u u H e in äkuu JsJ:o 4 7 Huhtikuu Myönnetyt erot: (4/4) Vaasan posti- ja lennätinkonttorin postimiehelle Heikki K a zanille

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA N : Kiertokirje lennätinsäännöstä annetun asetuksen 10 :n muuttamisesta.

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA N : Kiertokirje lennätinsäännöstä annetun asetuksen 10 :n muuttamisesta. POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1947 N:o 149-150 N :0 149. Kiertokirje lennätinsäännöstä annetun asetuksen 10 :n muuttamisesta. Kesäkuun 6 päivänä 1947 annetulia asetuksella on lennätinsäännöstä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 298. Laki. rikoslain 37 luvun 12 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2000

SISÄLLYS. N:o 298. Laki. rikoslain 37 luvun 12 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2000 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 2000 N:o 298 308 SISÄLLYS N:o Sivu 298 Laki rikoslain 37 luvun 12 :n muuttamisesta... 795 299 Laki kunnan kiinteistöinsinööristä

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Tiedustelut Timo Partio, puh. 020 434 1382 s-posti timo.partio@kela.fi KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Kaikki Tuki maksun vastaanottajan mukaan, 1 000 euroa 2003 Tammikuu 23 555 2 008 1 156 35 374 23 419

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 755. Valtioneuvoston asetus. kansaneläkeasetuksen 69 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2002

SISÄLLYS. N:o 755. Valtioneuvoston asetus. kansaneläkeasetuksen 69 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2002 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä elokuuta 2002 N:o 755 761 SISÄLLYS N:o Sivu 755 kansaneläkeasetuksen 69 :n muuttamisesta... 3727 756 perhe-eläkeasetuksen 1 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1948 N:o 180 181 N: o 180. Kiertokirje muutoksista puhelinohjesääntöön Suomen sisäistä liikennettä varten. Posti- ja lennätinhallitus on tänään tapahtuneessa

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMAAN

KIERTOKIRJE KOKOELMAAN LIITE A POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMAAN 1954 Huhti- ja Toukokuu \J:o 4 5 Kuollut: (17/4) Helsingin puhelinkonttorin 2. luokan ensimmäinen puhelinvälittäjä Irja Annikki Niemi. Myönnetyt

Lisätiedot

5 v. 8 v. 10 v. 15 v. 20 v. 2 % 5 % 6 % 4 % 6 %

5 v. 8 v. 10 v. 15 v. 20 v. 2 % 5 % 6 % 4 % 6 % OSIO C Liite 8 Metsä- ja puutalousoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 8 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala Metsä- ja puutalousoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen

Lisätiedot

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 25 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n välillä virastoerän

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 128. Kiertokirje eräiden valtion viran tai toimen haltijain palkkausta koskevien säännösten

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 128. Kiertokirje eräiden valtion viran tai toimen haltijain palkkausta koskevien säännösten POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1949 N:o 128 H 29 N: o 128. Kiertokirje eräiden valtion viran tai toimen haltijain palkkausta koskevien säännösten lähettämisestä toimipaikoille. Tämän

Lisätiedot

6. HUOLTOTOINTA KOSKEVAT ASIAT

6. HUOLTOTOINTA KOSKEVAT ASIAT 1. K au pun&iηνaituus t o 39 6. HUOLTOTOINTA KOSKEVAT ASIAT Varsinainen huoltotoimi Huoltovirasto. Merkittiin tiedoksi, että sosiaaliministeriö oli huhtikuun 30 p:nä vahvistanut kaupunginvaltuuston hyväksymän

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 1998 N:o 137 144. Asetus. N:o 137. puolustusvoimista annetun asetuksen muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 1998 N:o 137 144. Asetus. N:o 137. puolustusvoimista annetun asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 1998 N:o 137 144 SISÄLLYS N:o Sivu 137 Asetus puolustusvoimista annetun asetuksen muuttamisesta... 321 138 Asetus Israelin kanssa

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMAAN

KIERTOKIRJE KOKOELMAAN LIITE A POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMAAN 1963 Lokakuu Joulukuu N:o 10-12 Lokakuu Kuolleet: (8/10) Helsingin lennätinkonttorin 2 luokan ensimmäinen teknikko yp. Väinö Villehard Hietala;

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. joulukuuta 2008 (OR. en) 16194/08 VISA 380 COMIX 859

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. joulukuuta 2008 (OR. en) 16194/08 VISA 380 COMIX 859 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. joulukuuta 2008 (OR. en) 694/08 VISA 380 COMIX 859 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS diplomaatti- ja konsuliedustustoille annetun yhteisen konsuliohjeiston

Lisätiedot

14 JOHTAVASSA JA ITSENÄISESSÄ ASEMASSA OLEVIEN MÄÄRITTÄMINEN

14 JOHTAVASSA JA ITSENÄISESSÄ ASEMASSA OLEVIEN MÄÄRITTÄMINEN Henkilöstöjaosto 2 27.04.2016 Yhteistyötoimikunta 14 03.05.2016 Kunnanhallitus 14 11.05.2016 14 JOHTAVASSA JA ITSENÄISESSÄ ASEMASSA OLEVIEN MÄÄRITTÄMINEN HENKJA 27.04.2016 2 Valmistelija: vt.hallintojohtaja

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en) 5386/17 ENV 31 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. tammikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D047857/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELM AAN

KIERTOKIRJE KOKOELM AAN LIITE A POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELM AAN 1952 Elo- ja Syysk u u N:o 8 9 Elokuu. Kuolleet: (5/8) Toijalan posti- ja lennätinkonttorin 2. palkkaluokan kirjuri Naimi Aliisa Sjöstedt ja

Lisätiedot

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 1(6) Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 3 luku Henkilöstöorganisaatio 9 Henkilöstöorganisaatio

Lisätiedot

SISÄLLYS. annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta. N:o 516. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta. N:o 516. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2006 N:o 56 520 SISÄLLYS N:o Sivu 56 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan

Lisätiedot

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Tavoitteet Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä

Lisätiedot

tehdä seuraavat vakanssijärjestelyt

tehdä seuraavat vakanssijärjestelyt Kunnanhallitus 76 16.02.2015 Kunnanhallitus 86 02.03.2015 Perusturvan toimialan uudet vakassit ja vakanssijärjestelyt 2015 21/01.01.00/2014 Kunnanhallitus 16.02.2015 76 Kunnanvaltuuston 29.11.2014 hyväksymään

Lisätiedot

Muutetaan 4 :n liite 1, 8 :n liite 3, 5 ja 10. 4 Peruspalkka

Muutetaan 4 :n liite 1, 8 :n liite 3, 5 ja 10. 4 Peruspalkka Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 31 päivänä tammikuuta 2002 oikeusministeriön ja AKAVA-JS ry:n välillä tuomioistuinten tuomareiden ja lakimiesten palkkauksesta tehdyn tarkentavan virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 1. Luku... 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Soveltamisala... 1 2 Perusturvatoimen tehtävät... 1 2. Luku... 1 PERUSTURVATOIMEN

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 310. Laki. merilain 6 luvun 1 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2008

SISÄLLYS. N:o 310. Laki. merilain 6 luvun 1 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2008 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 2008 N:o 310 317 SISÄLLYS N:o Sivu 310 Laki merilain 6 luvun 1 :n muuttamisesta... 817 311 Tasavallan presidentin asetus Valko-Venäjän

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2015 1 (7) Kaupunginhallitus Stj/1 18.05.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2015 1 (7) Kaupunginhallitus Stj/1 18.05.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2015 1 (7) 545 Sosiaali- ja terveysviraston uudet virat ja virkanimikemuutokset 1.6.2015 lukien HEL 2015-005328 T 01 01 00 Päätös päätti sosiaali- ja terveysviraston perustettavista

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 834. Valtioneuvoston asetus. valtionosuuden perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä yksikköhinnoista

SISÄLLYS. N:o 834. Valtioneuvoston asetus. valtionosuuden perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä yksikköhinnoista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 2001 N:o 834 839 SISÄLLYS N:o Sivu 834 Valtioneuvoston asetus valtionosuuden perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä

Lisätiedot

1 Määräysten soveltaminen

1 Määräysten soveltaminen Kuopion kaupunki Sääntö 1 (8) Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 Määräysten soveltaminen Tämän johtosäännön määräyksiä noudatetaan, ellei kunnallisesta viranhaltijasta annetussa

Lisätiedot

Kl ERTO KIRJE KOKOELMA

Kl ERTO KIRJE KOKOELMA POSTI- 3A LENNÄTINHALLITUKSEN Kl ERTO KIRJE KOKOELMA 1964 N o 97-98 N:o 97. Kiertokir j e virkamiespalkkausta koskevien säännösten muuttamisesta Tämän ohella lähetetään eripainoksena posti- ja lennätinlaitoksen

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 106/2008 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 61/2009 25.9.2009 Asia: Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä: A Virasto: Työvoima- ja elinkeinokeskus Korvausvaatimus: TE-keskus

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016,

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2016 C(2016) 1 final KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY liitteen V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMAAN

KIERTOKIRJE KOKOELMAAN LIITE A POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMAAN 1968 Toukokuu Elokuu sj0 g g Kuollut: (16/5) Helsingin postikonttorin 3 luokan postimiesten esimies (A 15) Mauno Aleksanteri Joensola. Myönnetyt

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (5) Sosiaali- ja terveysvirasto 21.11.2013

Helsingin kaupunki 1 (5) Sosiaali- ja terveysvirasto 21.11.2013 Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunginhallitus PL 1 00099 HELSINGIN KAUPUNKI n esitys kaupunginhallitukselle uusista viroista ja virkanimikkeistä 1.1.2014 lukien HEL 2013-013716 T 01 01 00 esittää, että kaupunginhallitus

Lisätiedot

58 I. Kaupunginvaltuusto 97*

58 I. Kaupunginvaltuusto 97* 58 I. Kaupunginvaltuusto 97* min myöskin yleisten töiden lautakunnan laadituttamat mainitun rakennuksen pääpiirustukset ynnä 7,518,600 mk:aan päättyvän lopullisen kustannusarvion. Salmisaaren louhimis-

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Pääjohtajan estyneenä ollessa: Johtaja Einar Risberg. N :o 130. Kiertokirje

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Pääjohtajan estyneenä ollessa: Johtaja Einar Risberg. N :o 130. Kiertokirje POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1950 N:o 129-131 N :o 129. Kiertokirje posti- ja lennätinlaitoksen virkailijain toimeenottamista ja toimesta eroamista koskeviin ohjeisiin sisältyvän D-liitteen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SISÄLLYS N:o Sivu 597 Laki Kreikan kanssa lahjana saadun kiinteän omaisuuden vapauttamisesta lahjaverosta eräissä tapauksissa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2001 N:o 344 349 SISÄLLYS N:o Sivu 344 Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015 7/2015 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön

Lisätiedot

Luottotappioiden kotvaamista koskevan sitoumuksen piirissä olevien luottojen enimmäismäärä. Yleistä. HE 200/1997 vp

Luottotappioiden kotvaamista koskevan sitoumuksen piirissä olevien luottojen enimmäismäärä. Yleistä. HE 200/1997 vp HE 200/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kera Oy -nimisestä

Lisätiedot

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 174/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain 2 ja :n sekä merimiesten palkkaturvalain 2 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMAAN

KIERTOKIRJE KOKOELMAAN LIITE A POSTI- JA LE N N Ä T IN H A LLIT U K S E N KIERTOKIRJE KOKOELMAAN 1963 Helmikuu Toukokuu \ ;0 2 5 Helmikuu Kuolleet: (8/2) Helsingin postikonttorin postimies Torsten Johan Henriksson; (19/2) Pieksämäen

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KOKOELMA

KIERTO KIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KOKOELMA 1956 N:o 18-19 N:o 18. Kiertokirje kotimaisten sanomalehtien tilaamisesta ja kuljettamisesta posti- ja lennätinlaitoksen välityksellä kotimaisessa postiliikenteessä

Lisätiedot

VES: 322151. 1 Soveltamisala

VES: 322151. 1 Soveltamisala GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES: 322151 Geologian tutkimuskeskus (GTK) sekä JUKO ry, Pardia ry ja JHL ry ovat tehneet hallinnonalakohtaisen tarkentavan virkaehtosopimuksen Geologian

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 22 25 SISÄLLYS N:o Sivu 22 Laki Euroopan poliisiviraston perustamisesta

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus

ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Voimaan 1.1.2012 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013 2 Perustaminen, muuttaminen ja lakkauttaminen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51. Laki. N:o 45. Leivonmäen kansallispuistosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51. Laki. N:o 45. Leivonmäen kansallispuistosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51 SISÄLLYS N:o Sivu 45 Laki Leivonmäen kansallispuistosta... 93 46 Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1996 N:o 29 32 S I S Ä L L Y S N:o Sivu 29 Asetus Venäjän federaation kanssa tehdyn Suomen tasavallalla entiseltä Neuvostoliitolta

Lisätiedot