Projektisuunnitelma kirjastojen taustajärjestelmän hankinta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Projektisuunnitelma kirjastojen taustajärjestelmän hankinta"

Transkriptio

1 Projektisuunnitelma kirjastojen taustajärjestelmän hankinta Versiohistoria Pvm Versio Muutos 0.X Ensimmäinen luonnos projektisuunnitelmasta, kommentoitavaksi Projektisuunnitelman ensimmäinen versio Suunnitelman käsittely hankintayhteistyön ohjausryhmässä 1.1 Projektisuunnitelman aikataulun muutos Projektin aikataulua on muutettu Projektisuunnitelman aikataulun muutos Projektin aikataulua on muutettu ja tehtäviä täsmennetty 1 Yleiskuva Tieteelliset kirjastot, jotka käyttävät tällä hetkellä Voyager-kirjastojärjestelmää ovat uusimassa henkilökunnan käytössä olevan järjestelmän. Järjestelmän hankinta tehdään hankintayhteistyönä, jossa Aalto-yliopisto toimii päävastuullisena kilpailuttajana. Hankintayhteistyöstä on laadittu hankintayhteistyösopimus, jossa on kuvattu hankintaan liittyvät vastuut. Tämän projektin tavoitteena on viedä läpi kirjastojen henkilökunnan käyttöön tulevan tietojärjestelmän hankinta. Projekti kattaa hankinnan valmistelun ja toteuttamisen siihen asti, kunnes järjestelmän hankintapäätökset ovat saaneet lainvoiman. 2 Rajaus Tämä projekti koskee järjestelmän hankintaa siihen asti kunnes hankintapäätöksen ovat saaneet lainvoiman. Projektiin ei kuulu tulevan järjestelmän käyttöönotto eikä sen valmistelu, vaan näistä toimista muodostetaan erillinen projekti. Hankinnan kohteena ovat kirjastojen henkilökunnan työkalut. Hankinnan kohteeseen eivät kuulu kirjaston asiakkailleen tarjoamat verkkopalvelut kuten asiakasliittymä. 3 Toteutustapa Projekti toteutetaan mukana olevien organisaatioiden yhteistyönä. Aalto-yliopisto toimii päävastuullisena hankintaorganisaationa ja projektipäällikkö on Kansalliskirjastosta. 4 Projektiorganisaatio Hankinnan projektiorganisaation tehtävänä on huolehtia hankinnan valmistelun ja toteuttamisen läpiviennistä kunnes hankinta on saanut lainvoiman. Hankinnan projektiorganisaatio Projektipäällikkö Johtaa ja organisoi projektin toteutusta Vastaa projektin suunnittelusta, suunnitelmien dokumentoinnista ja ylläpidosta Vastaa projektin edistymisestä Toimii ohjausryhmän esittelijänä Toimii projektiryhmän vetäjänä Raportoi projektin tilanteesta, edistymisestä ja poikkeamista ohjausryhmälle ja hankinnan päävastuulliselle organisaatiolle Viestii projektin tilanteesta projektiryhmälle, ohjausryhmälle ja tarvittaessa muille sidosryhmille

2 Ohjausryhmä Hyväksyy projektisuunnitelman Hyväksyy hankinnan kohteen ja hankinta-asiakirjat sisällöltään Linjaa yhteishankinnan rajaukset Varmistaa kilpailutuksen mukanaolijat ja hyväksyy kilpailutuksen käynnistämisen Linjaa hankkeen viestinnän Ohjausryhmän jäsenet huolehtivat yhteystyössä projektipäällikön kanssa hankkeen yhtenäisestä viestinnästä kaikille hankkeeseen osallistuville tahoille Projektipäällikkö toimii ohjausryhmässä esittelijänä Jäsenet: 2 edustajaa yliopistokirjastoista, 2 edustajaa ammattikorkeakoulukirjastoista, 1 edustaja erikoiskirjastoista, 1 edustaja Kansalliskirjastosta, 1 edustaja projektipäällikön organisaatiosta, 1 edustaja kilpailutuksesta vastaavasta organisaatiosta, 1 edustaja Fuciosta tai Aapasta. Ohjausryhmän jäsenet nimittää kukin sektori keskuudestaan ja Fuciosta tai Aapasta pyydetään edustaja ohjausryhmään. Ohjausryhmässä voi olla edustajia vain sellaisista organisaatioista, jotka ovat mukana hankintayhteistyössä. Mikäli ohjausryhmässä mukana oleva organisaatio irrottautuu hankintayhteistyöstä, tulee sektorin nimittää uusi edustaja. Ohjausryhmä tekee päätökset yksimielisesti tai, mikäli tämä ei ole mahdollista, äänestämällä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Projektiryhmä Vastaa projektin hallinnasta Tuottaa hankinnan kohteen määrittelyn Toiminnallinen vaatimusmäärittely Palvelumalli ja palvelutaso Sopimusmalli Vastaa teknisen vaatimusmäärittelyn toteutuksesta yhdessä korkeakoulujen IT-asiantuntijoiden kanssa Arkkitehtuuri Standardit Rajapinnat Tietoturva ja -suoja Vastaa valintakriteerien ja pisteytyksen tuottamisesta Kutsuu tarvittaessa asiantuntijoita Perustaa tarvittaessa työryhmiä Osallistuu tarjousten käsittelyyn Projektipäällikkö vetää projektiryhmää. Jäsenet: 2 jäsentä yliopistokirjastoista, 2 jäsentä ammattikorkeakoulukirjastoista, 1 jäsen erikoiskirjastoista, 1 jäsentä Kansalliskirjastosta ja 1 jäsen projektipäällikön organisaatiosta, 1 jäsen kilpailutuksesta vastaavasta organisaatiosta, 1 hankinta-asiantuntija. Projektiryhmän jäsenet nimittää kukin sektori keskuudestaan. Projektiryhmässä voi olla edustajia vain sellaisista organisaatioista, jotka ovat mukana hankintayhteistyössä. Mikäli projektiryhmässä mukana oleva organisaatio irrottautuu hankintayhteistyöstä, tulee sektorin nimittää uusi edustaja. Kilpailutuksen päävastuullinen organisaatio Päävastuullisen organisaation vastuut on kuvattu hankintayhteistyösopimuksessa. Mukana olevien yhteisöjen vastuu Mukana olevien yhteisöjen vastuut on kuvattu hankintayhteistyösopimuksessa. Hankinta-asiakirjat ja niihin liittyvät roolit on kuvattu olevassa taulukossa, alustava: Liitenro Dokumentti Päävastuullisen prosessin ja pohjadokumenttien perusteella Päävastuullinen (Aalto-yliopisto) Projektiryhmä Ohjausryhmä Osallistujat (Osallistuvat organisaatiot) 0 Tarjouspyyntö (kilpailutusjärjestelmässä) 1 Tarjoajille asetettavat x R I A I x C R A I 2 Ostettavan palvelun kuvaus Malli saatavilla C R A C 3 Palvelutasot x C R A C 4 Käyttötapaukset Malli saatavilla C R A C

3 5 Toiminnalliset ja tekniset 6 Tietoturva- ja suoja 7 Järjestelmäarkkitehtuuri ja integraatiot Malli saatavilla C R A C x R C A C Malli saatavilla C R A C 8 Tarjottavat asiantuntijat Malli saatavilla C R A I 9 Proof of Consept Malli saatavilla C R A I 10 Esteettömyyden auditointi x C R A I 11 Tarjousten vertailu- ja valintaperusteet x C R A I 12 Käytettävyyden arviointi x C R A I 13 Sopimusluonnos liitteineen x R C A I Taulukon roolien määrittelyt: Role Abbr. Task Responsible R Those who do the work to achieve the task. There is at least one role with a participation type of responsible, although others can be delegated to assist in the work required. Accountable A The one ultimately answerable for the correct and thorough completion of the deliverable or task, and the one who delegates the work to those responsible. In other words, an accountable must sign off (approve) work that responsible provides. There must be only one accountable specified for each task or deliverable. Consulted C Those whose opinions are sought, typically subject matter experts; and with whom there is two-way communication. Informed I Those who are kept up-to-date on progress, often only on completion of the task or deliverable; and with whom there is just one-way communication. Derived from: Ohjausmenettelyt Ohjausryhmän jäsenet Erikoiskirjastojen edustaja Cecilia af Forselles, SKS:n kirjasto Ammattikorkeakoulujen edustajat Hanna Lahtinen, Laurea-ammattikorkeakoulu Sinikka Luokkanen, Hämeen ammattikorkeakoulu Yliopistojen edustajat Kimmo Tuominen, Helsingin yliopisto Tua Hindersson-Söderholm, Svenska handelshögskola Aalto yliopiston edustaja Matti Raatikainen, ohjausryhmän puheenjohtaja Kansalliskirjaston edustajat Kristiina Hormia-Poutanen Irma Reijonen Fucion ja Aapan edustaja Kuno Öhrman, Svenska handelshögskola Ohjausryhmän sihteeri

4 Jussi Piipponen, Helsingin yliopisto Projektipäällikkö (toimii esittelijänä ohjausryhmässä) Minna-Liisa Kivinen, Kansalliskirjasto 4.2 Projektiryhmä Projektiryhmän jäsenet Erikoiskirjastojen edustaja Päivikki Karhula, Eduskunnan kirjasto Ammattikorkeakoulujen edustajat Jussi Kärki Satakunnan ammattikorkeakoulu Pertti Föhr Lahden ammattikorkeakoulu Yliopistojen edustajat Eero Koivula, Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Nicola Nykopp, Helsingin yliopisto Aalto-yliopiston edustajat Anu Karsisto Jukka Katainen, hankinta-asiantuntija Kansalliskirjaston edustajat Tommi Jauhiainen Marja-Liisa Seppälä Projektipäällikkö (toimii ryhmän vetäjänä) Minna-Liisa Kivinen, Kansalliskirjasto Rooli Henkilö Vastuut 4.2 Yhteistyökumppanit ja sidosryhmät Kumppani/ryhmä Intressi Miten intressi huomioidaan? 5 Viestintä Viestinnän tavoite Viestinnän tavoitteena on jakaa projektiin liittyvää tietoa koko projektin ajan mahdollistaen mukana olevien organisaatioiden osallistumisen järjestelmän hankinnan valmisteluun. Viestintäsuunnitelma Mitä Kenelle Miten Kuka Milloin

5 Raportti projektin etenemisestä Hankintayhteistyön organisaatiokohtaisille yhteyshenkilöille Sähköpostitse Projektipäällikkö Jokaisen ohjausryhmän kokouksen jälkeen sekä tarvittaessa Tilannekatsaus Kansalliskirjaston viestintäkanavissa Kenelle tahansa kiinnostuneille Missä mennään webinaarit ja katsaukset Projektipäällikkö Missä mennään webinaarit (28.2., 27.4., 26.9.) Tilannekatsaukset kirjastojen neuvostoille Neuvostojen kokoukset Projektipäällikkö Seminaari mukana oleville organisaatioille: hankintadokumenttien sisältö hankinnan aikataulu ja lopullinen sitoutuminen hankintaan Hankintayhteistyössä mukana oleville organisaatioille Seminaari Ohjausryhmä/projektiryhmä, projektipäällikkö kutsuu Projektin eteneminen: ohjausryhmän ja projektiryhmän muistiot Kenelle tahansa kiinnostuneelle Wiki-sivuston kautta Jatkuvasti Lisätietopyyntö toimittajille, pyyntö saada tuotetietoja ja hintatietoja Vuorovaikutus toimittajien kanssa Kiinnostuksensa ilmoittaneille toimittajille Sähköpostitse Projektipäällikkö Viikolla 2 Kiinnostuksensa ilmoittaneille toimittajille Tiedotteet hankintayhteistyössä mukana oleville organisaatioille tarkistuspisteissä: Markkinatutkimuksen tulokset - hintatiedot Hankintayhteistyön organisaatiokohtaisille yhteyshenkilöille Sähköpostitse Projektipäällikkö Hankinta-asiakirjojen kommentointikierros mukana oleville organisaatioille Hankintayhteistyön organisaatiokohtaisille yhteyshenkilöille - yhteyshenkilöt huolehtivat hankinta-asiakirjojen kommenttien keräämisestä omassa organisaatiossaan Loppuvuosi 2017 Vuorovaikutteinen viestintä ja keskustelu hankkeesta Kenelle tahansa kiinnostuneelle vai hankintayhteistyössä mukana oleville organisaatioille KK:n keskustelufoorumi Jatkuvasti Projektin keskeisten tietojen vieminen kirjastojen henkilökunnalle ja palautteen tuominen projektille Hankintayhteistyön yhteyshenkilöt organisaatioissa / projektiryhmä / ohjausryhmä Jatkuvasti 6 Tehtävät ja aikataulut Tehtävä Kesto Alkaa Päättyy Ennakkoilmoitus Markkinakartoitus 1. vaihe Markkinakartoitus 2. vaihe 75 pv Määritysten 1. versio 45 pv Määrityksen kommentointi, osallistujat 25 pv Hankinta-asiakirjat 14 pv

6 Vuoropuhelut toimittajien kanssa 15 pv Dokumenttien viimeistely toimittajakommenttien jälkeen 10 pv Materiaalin hyväksyntä osallistujilla ja allekirjoitukset osallistuvilta 15 pv Tarjousaika 25 pv Tarjousten arviointi ja hankintapäätös 40 pv Odotusaika ja sopimusneuvottelut 35 pv Organisaatiokohtaiset sopimukset 20 pv Pilotointi ja testausjakso 48 pv Käyttöönotot (erillinen projekti) 480 pv ID Prioriteetti 1 - kiireellisin Työvaihe Vastuu Aikatauluarvio Tila Tuotos / hyväksymiskriteerit Seuranta 2 - tärkeä 3 - vähiten kiireellinen 1 Ennakkoilmoitus Jukka Katainen Valmis Hilmassa ja EU:n hankintaportaalissa julkaistu hankintailmoitus 1.1 Mahdollinen toinen ennakkoilmoitus jolla lyhennetään tarjousaikaa ja paljastetaan osallistujat Jukka Katainen TBD Hilmassa ja EU:n hankintaportaalissa julkaistu hankintailmoitus jos se päätetään julkaista 2 Markkinakartoitus 1. vaihe Valmis 2.1 Esittelyt ja keskustelut järjestelmätoimittajien kanssa Projektiryhmä (Minna-Liisa Kivinen) Työn 2.2. Referenssien haastattelut ja vierailut Projektiryhmä (Minna-Liisa Kivinen) 2.3 Tietopyyntö toimittajille Jukka Katainen, Minna-Liisa Kivinen Valmis 3 Konsortioiden ja yhteenliittymien muodostaminen 3.1. Seurantapiste 1, markkinakartoituksen tulokset 4.1 Markkinakartoitus 2. vaihe Ohjausryhmä (Minna-Liisa Kivinen) Työn , väliraportin käsittely ohjausryhmässä 4 3 Yleiskuvaus järjestelmäympäristöstä (arkkitehtuurikuvaus, eroteltuna hankittava kokonaisuus muusta ympäristöstä) Pertti Föhr, Tommi Jauhiainen 5. Toiminnalliset Yleiset toiminnalliset Tehdään viimeisenä Aineiston käytönhallinnan toiminnalliset (sisältää sakottamiset, perinnät) Asiakastiedon hallinnan toiminnalliset Asiakkaan itsepalveluun ja verkkopalveluun liittyvät toiminnalliset Nicola, Anu, Päivikki Nicola, Päivikki Nicola, Tommi Kokoelmien hallinnan toiminnalliset Jätetään katsottavaksi onko osa hankintaa ja/tai elektronisen aineiston käsittelyä

7 Kuvailuympäristöjen, metatietovarantojen ja metadatan käsittelyn toiminnalliset Yhteisen metatietovarannon toiminnalliset (Melinda) Marja-Liisa, Jussi Kärki, Ville Huhtala Kansalliskirjasto (Minna Olkinuora-Tauru) Hankinnan toiminnalliset (kuuluuko lehtien saapumisvalvonta osana järjestelmää, kuvataan should tasolle) Sähköisen aineiston hallinnoinnin toiminnalliset (ERM) Analysoinnin ja raportoinnin toiminnalliset Jussi Kärki Jussi Kärki, Eero Koivula Jussi Kärki, Pertti Föhr Kaukolainauksen toiminnalliset Nicola Nykopp, Anu Karsisto, Tommi Jauhiainen Pääkäyttäjän työkalujen toiminnalliset (sisältää käyttäjien hallinnan toiminnalliset ) Pertti Förh, Jussi Kärki, Anu Karsisto Työnkulkujen ja tehtävienhallinnan toiminnalliset Jussi Kärki, Organisaatiokohtaiset toiminnalliset 6 2 Tekniset, standardit, ohjeistukseen liittyvät, jne ei toiminnalliset. Kansalliskirjasto, (varastokirjasto) Järjestelmäarkkitehtuuri ja integraatiot Haka luottamusverkosto Integraatiokuvaus N Integraatiokuvaus 3-N Tietoturva- ja suoja Ostettavan palvelun kuvaus Palvelutasot Määritysten kokoaminen yhteen Seurantapiste 2 määrittelyjen käsittely 11 Määrittelyjen kommentointi mukana olevissa organisaatioissa 11.1 Määritysten muokkaaminen kommentointikierroksen jälkeen Minna-Liisa Kivinen Projektiryhmä Tarjousten vertailu- ja valintaperusteet Projektiryhmä Hankinta-asiakirjat Hankinta-asiantuntija Tarjouspyyntö Hankinta-asiantuntija Tarjoajille asetettavat Hankinta-asiantuntija Tarjottavat asiantuntijat (jos halutaan vaatia että firm on osaavia kavereita) 12.4 Proof of Concept (jos halutaan että toimittaja toteuttaa ensiksi PoCin ja voittajaan sitoudutaan vasta sitten) 12.5 Esteettömyyden auditointi (harkittava millä tasolla vaaditaan) Projektiryhmä Projektiryhmä Hankinta-asiantuntija Tarjousten vertailu- ja valintaperusteiden tarkistaminen 12.7 Käytettävyyden arviointi (jos testataan tarjottujen tuotteiden käytettvyyttä enne valintaa) Hankinta-asiantuntija + projektiryhmä Projektiryhmä Sopimusluonnos liitteineen Hankinta-asiantuntija N Muut mahdolliset esim tarjousten arviointiin liittyvät dokumentit Hankinta-asiantuntija

8 10 Vuoropuhelut Hankinta-asiantuntija / Minna-Liisa Kivinen + neuvotteluryhmä osallistuvista organisaatioista Määrittelyjen ja hankinta-asiakirjojen muokkaaminen toimittajakommenttien pohjalta Hankinta-asiantuntija Seurantapiste 3 Hankinta-asiakirjojen hyväksyminen ohjausryhmässä Materiaalin hyväksyntä osallistujilla Projektipäällikkö Minna-Liisa Kivinen, Ohjausryhmä Tarjousaika Tarjousten arviointi ja hankintapäätöksen luonnos Hankintapäätökset Odotusaika ja sopimusneuvottelut Organisaatiokohtaiset sopimukset Projektiryhmä, hankinta-asiantuntija Projektipäällikkö, hankinnan yhteyshenkilöt organisaatioissa Projektipäällikkö Minna-Liisa Kivinen, Ohjausryhmä Hankinnan yhteyshenkilöt organisaatioissa Riskit Riskin kuvaus Riskin seuraukset Riskin todennäköisyys Riskin vakavuus Varautuminen Vastuutaho Joku ilmoittautuneista organisaatioista irtautuu hankinnan ollessa käynnissä Osallistujilla ei ole selvää käsitystä sitoutumisen tarpeesta Koko hankinta vaarantuu Epätodennäköinen Vakava Varmistetaan ennen hankintailmoituksen julkaisemista organisaatioiden sitoutuminen. Mahdollinen Vakava Vuorovaikutteinen viestintä useilla eri kanavilla Ohjausryhmä Ohjausryhmä, projektipäällikkö Projektiryhmällä ei ole riittävästi työaikaa hankintadokumenttien laatimiseen Hankinta viivästyy, dokumenttien laatu kärsii Mahdollinen Vakava Projektipäällikkö huolehtii projektiryhmän työnjaosta ja seuraa työskentelyä säännöllisesti. Projektipäällikkö ilmoittaa ohjausryhmälle ongelmista projektiryhmän työskentelyssä. Projektipäällikkö, ohjausryhmä Markkinatutkimus ei ole tarpeeksi kattava Vaatimusmäärittelyssä ei pystytä huomioimaan markkinoiden mahdollisuuksia, mistä seuraa että hyvä järjestelmä saatetaan sulkea vahingossa ulos ja toisaalta saada sellaisia tarjouksia, jotka eivät sovellu Mahdollinen Melko vakava Projektiryhmä, ohjausryhmä Kustannustaso on liian suuri osallistujille Osallistujat eivät voi hankkia järjestelmää ja joutuvat keskeyttämään hankinnan Mahdollinen Vakava Markkinatutkimusvaiheessa pyritään saamaan selkeä käsitys tuotteiden hintatasosta Projektiryhmä Projektipäälliköllä ei ole riittävästi aikaa hankintaprojektin hoitamiseen Hankinta viivästyy Mahdollinen Melko vakava Kansalliskirjastolla on mahdollisuus tarjota 0,5 htkk/kk projektipäällikkötyöhön, jos tämä määrä ei riitä tarvitaan lisäresurssia osallistuvilta organisaatioilta tai on ostettava projektityötä ulkoa. Ohjausryhmä, Kansalliskirjasto

9 Hankinta-asiantuntij ei ole riittävästi aikaa hankintaprojektin hoitamiseen Hankinta viivästyy Mahdollinen Melko vakava Varahenkilöjärjestelyjä ei voi tehdä kun ei ole mahdollista varahenkilöä. Tarvittaessa ostettava hankinta-asiantuntijan työtä ulkoa. Ohjausryhmä, Aalto-yliopisto Hankintadokumenteista ei päästä yhteisymmärrykseen hankinnassa mukana olevien organisaatioiden kanssa Hankinta viivästyy Mahdollinen Vakava Hankinnan valmistelun etenemisestä ja tuloksista viestitään mukana oleville organisaatioille säännöllisesti. Ohjausryhmä toimii päättävänä elimenä hankinta-asiakirjojen hyväksymisessä. Ohjausryhmä, projektipäällikkö Tuote ei vastaa todellisuudessa sen kuvausta Mahdollinen Melko Vakava Projektiryhmä 8 Liitteet Hankintayhteistyösopimus

Hankintayhteistyö korkeakoulujen kirjastojärjestelmän hankinnassa

Hankintayhteistyö korkeakoulujen kirjastojärjestelmän hankinnassa Hankintayhteistyö korkeakoulujen kirjastojärjestelmän hankinnassa Missä mennään -webinaari Minna-Liisa Kivinen Kirjastojen taustajärjestelmän hankintayhteistyö Kaikki Voyageria käyttävät kirjastot ovat

Lisätiedot

Korkeakoulujen kirjastojärjestelmien uusiminen

Korkeakoulujen kirjastojärjestelmien uusiminen Korkeakoulujen kirjastojärjestelmien uusiminen Finnan konsortioryhmä 9.2.2017 Minna-Liisa Kivinen, Tommi Jauhiainen Kirjastojärjestelmän uusiminen Mitä järjestelmiä uusiminen koskee Kirjastojärjestelmän

Lisätiedot

Korkeakoulujen kirjastojärjestelmien uusiminen - tilannekatsaus

Korkeakoulujen kirjastojärjestelmien uusiminen - tilannekatsaus Korkeakoulujen kirjastojärjestelmien uusiminen - tilannekatsaus Minna-Liisa Kivinen Kirjastojärjestelmän uusiminen Korkeakoulukirjastot ja erikoiskirjastot, joilla on tällä hetkellä käytössään Voyager-järjestelmä

Lisätiedot

Hankinnasta ja hankintayhteistyösopimuksesta

Hankinnasta ja hankintayhteistyösopimuksesta Hankinnasta ja hankintayhteistyösopimuksesta 20.6.2016 Kuva: Yhteistyö-karamellipaperi. Helsingin kaupunginmuseo. Lähde: finna.fi Kuva: Helsingin kaupunginmuseo (lähde: finna.fi) Hankinnan vaiheita Mukaan

Lisätiedot

Kirjastojen uuden taustajärjestelmän hankinta Mitä Voyagerin jälkeen? Päivikki Karhula Eduskunnan kirjasto

Kirjastojen uuden taustajärjestelmän hankinta Mitä Voyagerin jälkeen? Päivikki Karhula Eduskunnan kirjasto Kirjastojen uuden taustajärjestelmän hankinta Mitä Voyagerin jälkeen? Päivikki Karhula Eduskunnan kirjasto 10.5.2017 Hankinnan tavoite Yhteishankinta - Voayger-järjestelmän korvaavan uuden kirjastojen

Lisätiedot

Ajankohtaista Kansalliskirjaston palveluissa

Ajankohtaista Kansalliskirjaston palveluissa Ajankohtaista Kansalliskirjaston palveluissa Erikoiskirjastojen kokous 25.11.2016 Minna-Liisa Kivinen Kuva: Yhteistyö-karamellipaperi. Helsingin kaupunginmuseo. Lähde Finna.fi Kansalliskirjaston palvelut

Lisätiedot

Kirjastojen tietojärjestelmien uudistaminen AMKIT johtoryhmän ja Linnea2 ohjausryhmän työkokous

Kirjastojen tietojärjestelmien uudistaminen AMKIT johtoryhmän ja Linnea2 ohjausryhmän työkokous Kirjastojen tietojärjestelmien uudistaminen AMKIT johtoryhmän ja Linnea2 ohjausryhmän työkokous 25.11.2015 Linnea2 ohjausryhmän ja AMKIT johtoryhmän työkokous 25.11.2015 Osallistujien esittely Lyhyt johdanto

Lisätiedot

Metatietovaranto Melinda Hankkeen tilanne Minna Olkinuora-Tauru

Metatietovaranto Melinda Hankkeen tilanne Minna Olkinuora-Tauru Metatietovaranto Melinda Hankkeen tilanne 13.11.2012 Minna Olkinuora-Tauru Tavoite : Yhteinen metatietovaranto Suomen kirjastoille tarjoaa kirjastojen metatiedon tuotannolle uuden työskentely- ja toimintaympäristön

Lisätiedot

UKJ-suunnittelun etenemisestä

UKJ-suunnittelun etenemisestä UKJ-suunnittelun etenemisestä Asiantuntijaseminaari 12.9.2013 Ari Ahlqvist Mitä pitikään tehdä? 1. Uuden järjestelmän laaja kuvaus, vaatimusmäärittely Pohjana kokonaisarkkitehtuurimalli Toiminnallisuuden

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymä. AMKIT- ja Linnea2-konsortioiden yhteiskokous 24.4.2012 Kristiina Hormia-Poutanen

KDK-asiakasliittymä. AMKIT- ja Linnea2-konsortioiden yhteiskokous 24.4.2012 Kristiina Hormia-Poutanen KDK-asiakasliittymä AMKIT- ja Linnea2-konsortioiden yhteiskokous 24.4.2012 Kristiina Hormia-Poutanen Kansallinen digitaalinen kirjasto OKM:n koordinoima hanke Tavoitteet: yhteisen asiakaskäyttöliittymän

Lisätiedot

AMKIT-konsortion johtoryhmän ja Linnea2-konsortion ohjausryhmän tapaaminen

AMKIT-konsortion johtoryhmän ja Linnea2-konsortion ohjausryhmän tapaaminen AMKIT-konsortion johtoryhmän ja Linnea2-konsortion ohjausryhmän tapaaminen Aika: 19.8.2008 klo 10.00 12.00 Paikka: Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistonkatu 1 Osanottajat: AMKIT-johtoryhmä:

Lisätiedot

Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmästä. Tommi Jauhiainen Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous

Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmästä. Tommi Jauhiainen Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmästä Tommi Jauhiainen 9.12.2011. Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmä Ryhmä piti järjestäytymiskokouksensa 15.6.2011.

Lisätiedot

KDK-Asiakasliittymä. KDK kevätseminaari 30.5.2012 Ari Rouvari

KDK-Asiakasliittymä. KDK kevätseminaari 30.5.2012 Ari Rouvari KDK-Asiakasliittymä KDK kevätseminaari 30.5.2012 Ari Rouvari Agenda Tavoitteet Ensimmäinen aalto Toinen aalto Järjestelmäarkkitehtuuri Demo Tavoitteet Asiakasliittymä Arkistojen, kirjastojen ja museoiden

Lisätiedot

Yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen. Annu Jauhiainen

Yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen. Annu Jauhiainen Yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen Annu Jauhiainen Kirjastojen yhteiset palvelut Kansalliskirjasto Kirjastoverkkopalvelut Johtaminen Talous Viestintä Koulutus Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet. Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012

Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet. Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012 Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012 KDK-Asiakasliittymä Konsortion toiminnan kehittäminen OS-ohjelmistoratkaisujen kartoitus,

Lisätiedot

Työajan kohdentamisen järjestelmä

Työajan kohdentamisen järjestelmä TTY-säätiö Tarjouspyyntö 1 (5) Työajan kohdentamisen järjestelmä Toimintayksiköt (TaY) 33014 TTY-säätiö sr (Tampereen teknillinen yliopisto, TTY) PL 527 33101 Tampere (TAMK) Kuntokatu 3 33520 Tampere Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Kirjastojen yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen. Annu Jauhiainen Kirjastoverkkopäivät 23.10.2012

Kirjastojen yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen. Annu Jauhiainen Kirjastoverkkopäivät 23.10.2012 Kirjastojen yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen Annu Jauhiainen Kirjastoverkkopäivät 23.10.2012 Kirjastojen yhteiset palvelut Kansalliskirjasto Kirjastoverkkopalvelut Johtaminen Talous Viestintä

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto missä mennään? Kristiina Hormia-Poutanen

Kansallinen digitaalinen kirjasto missä mennään? Kristiina Hormia-Poutanen Kansallinen digitaalinen kirjasto missä mennään? 3.4.2009 Kristiina Hormia-Poutanen Kansallinen digitaalinen kirjasto 2008 2011 Opetusministeriön kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston sekä

Lisätiedot

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto. Paikka: Turun yliopisto, Lemminkäisenkatu 3 A, kokoushuone 203 (2 krs.)

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto. Paikka: Turun yliopisto, Lemminkäisenkatu 3 A, kokoushuone 203 (2 krs.) Suomen yliopistokirjastojen neuvosto Muistio Neuvoston kokous 4/2014 Aika: 4.12.2014 klo 10-16 Paikka: Turun yliopisto, Lemminkäisenkatu 3 A, kokoushuone 203 (2 krs.) Osallistujat: Tua Hindersson-Söderholm,

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymä - tilannekatsaus. OKM kirjastopäivät Kristiina Hormia-Poutanen

KDK-asiakasliittymä - tilannekatsaus. OKM kirjastopäivät Kristiina Hormia-Poutanen KDK-asiakasliittymä - tilannekatsaus OKM kirjastopäivät 15.11.2011 Kristiina Hormia-Poutanen KDK-asiakasliittymä tavoitteita Kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteistyö Yhteinen asiakasliittymä kansallinen,

Lisätiedot

Yleiset kirjastot Melindaan

Yleiset kirjastot Melindaan Yleiset kirjastot Melindaan 30.10.2013 Minna Olkinuora-Tauru Kansallinen metatietovaranto Melindaan liittyminen ja työskentely Melindaan liittyminen Tehdään kirjastokohtaisessa käyttöönottoprojektissa

Lisätiedot

OM 1/52/2010. Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus

OM 1/52/2010. Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 5.12.2013 OM 1/52/2010 Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus 1. PERUSTIEDOT Oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden

Lisätiedot

Kasvun vuosi Melindassa. Yhteistyö jatkuu!

Kasvun vuosi Melindassa. Yhteistyö jatkuu! Kasvun vuosi Melindassa. Yhteistyö jatkuu! Minna Olkinuora-Tauru, kehittämispäällikkö Kirjastoverkkopäivät 23.10.2013 Kasvun vuosi Melindassa Oppiminen Muutos Laajeneminen Melinda Kansallinen metatietovaranto

Lisätiedot

UKJ 2014 -> Ari Ahlqvist Kehittämispäällikkö Asiantuntijaseminaari 13.2.2014. KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut

UKJ 2014 -> Ari Ahlqvist Kehittämispäällikkö Asiantuntijaseminaari 13.2.2014. KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut UKJ 2014 -> Ari Ahlqvist Kehittämispäällikkö Asiantuntijaseminaari 13.2.2014 Rahoitushakemus OKM:lle Kansalliskirjasto haki uuden kirjastojärjestelmän (UKJ) toteutushankkeen vaiheen 1 rahoittamiseksi vuosittaista

Lisätiedot

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Vuoropuhelu on liian työläistä - tarjonta ja hintataso voidaan selvittää tarjouskilpailulla. Toimittajia ei saa rasittaa vuoropuhelulla ennen hankintaa heillä

Lisätiedot

Kuvailutyöryhmät, koulutus ja viestintä. Maria Kovero Kuvailun tiedotuspäivät 21.3.2013

Kuvailutyöryhmät, koulutus ja viestintä. Maria Kovero Kuvailun tiedotuspäivät 21.3.2013 Kuvailutyöryhmät, koulutus ja viestintä Maria Kovero Kuvailun tiedotuspäivät 21.3.2013 22.3.2013 1 Kuvailun kansallisten yhteistyöryhmien roolit esimerkkinä RDAn käyttöönotto RDA-projekti - käännös - tiedotus

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. KotKot. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Projektisuunnitelma. KotKot. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Projektisuunnitelma KotKot Helsinki 22.9.2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9 + 1 op) Projektiryhmä Tuomas Puikkonen

Lisätiedot

Kysely kirjastoille kirjastojärjestelmähankinnasta

Kysely kirjastoille kirjastojärjestelmähankinnasta Kysely kirjastoille kirjastojärjestelmähankinnasta Pyydämme vastaamaan kysymyksiin mahdollisimman avoimesti ja tarkasti. Vastaukset eivät sido kirjastoanne mihinkään vaihtoehtoon vaan niitä käytetään tilanteen

Lisätiedot

KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta

KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta Asiantuntijaseminaari Helsinki 26.11.2013 Markku Laitinen, Kansalliskirjasto Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto (KITT) KITT = Kirjastotilastotietokanta

Lisätiedot

Ohjausryhmän kokous

Ohjausryhmän kokous MUISTIO 1/2017 1 (7) Ohjausryhmän kokous Aika Maanantai, klo 13.00 16.30 Paikka Jäsenet Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone (C222), Yliopistonkatu 1, Helsinki Miia Willman, Ammattikorkeakoulujen kirjastot,

Lisätiedot

Opetushallitus. Asiantuntijapalvelut Oppijan palvelukokonaisuuden. Projektisuunnitelma

Opetushallitus. Asiantuntijapalvelut Oppijan palvelukokonaisuuden. Projektisuunnitelma Opetushallitus Asiantuntijapalvelut Oppijan palvelukokonaisuuden hops-palvelun vaatimusmäärittelyn tueksi Projektisuunnitelma Päivitetty 12.2.2014 Sisällysluettelo 1 Projektin yleiskuvaus... 3 1.1 Projektin

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalveluiden yhteistyömuotoja

Kirjastoverkkopalveluiden yhteistyömuotoja Kirjastoverkkopalveluiden yhteistyömuotoja Minna-Liisa Kivinen suunnittelupäällikkö Yhteistyö KAM sektorin kanssa Määrämuotoiset ja edustukselliset yhteistyöelimet Yhteistyö sektoreiden päättävien elinten

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

Paikka: Åbo Akademi, Domvillan, Magnus Dahlström -auditorio, Gezeliuksenkatu 2, Turku

Paikka: Åbo Akademi, Domvillan, Magnus Dahlström -auditorio, Gezeliuksenkatu 2, Turku Suomen yliopistokirjastojen neuvosto Muistio Neuvoston kokous 4/2016 Aika: 15.12.2016 klo 10 16 Paikka: Åbo Akademi, Domvillan, Magnus Dahlström -auditorio, Gezeliuksenkatu 2, Turku Osallistujat: Minna

Lisätiedot

ASIAKASLIITTYMÄ. Erikoiskirjastokokous 21.10.2009. Ari Rouvari Kansalliskirjasto

ASIAKASLIITTYMÄ. Erikoiskirjastokokous 21.10.2009. Ari Rouvari Kansalliskirjasto ASIAKASLIITTYMÄ Erikoiskirjastokokous 21.10.2009 Ari Rouvari Kansalliskirjasto AGENDA Mikä asiakasliittymä? Mitä asiakkaille? Mitä kirjastoille, museoille ja arkistoille? Miten? Asiakasliittymän ja yhteisluettelon

Lisätiedot

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto. Paikka: Helsingin yliopiston pääkirjasto, kokoushuone 7062, Fabianinkatu 30

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto. Paikka: Helsingin yliopiston pääkirjasto, kokoushuone 7062, Fabianinkatu 30 Suomen yliopistokirjastojen neuvosto Muistio Neuvoston kokous 3/2016 Aika: 12.10.2016 klo 10 16 Paikka: Helsingin yliopiston pääkirjasto, kokoushuone 7062, Fabianinkatu 30 Osallistujat: Minna Abrahamsson-Sipponen,

Lisätiedot

JHS XXX Luokitusten koontisuositus

JHS XXX Luokitusten koontisuositus JHS XXX Luokitusten koontisuositus 12.11.2012 1(9) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen tavoitteet... 3 1.3 Hankkeen sidosryhmät... 3 1.4 Hankkeen

Lisätiedot

Linnea2-konsortion ohjausryhmän kokous

Linnea2-konsortion ohjausryhmän kokous Sivu 1 / 5 Kansalliskirjasto 11.1.2011 Linnea2-konsortion ohjausryhmän kokous Aika: ti 18.1.2011 klo 10.30-12.35 Paikka: Helsingin yliopisto, Fabianinkatu 32, neuvotteluhuone (7. krs). Jäsenet: Esittelijät:

Lisätiedot

Kansallinen metatietovarantohankkeen. Nina Hyvönen 24.4.2012

Kansallinen metatietovarantohankkeen. Nina Hyvönen 24.4.2012 Kansallinen metatietovarantohankkeen tilannekatsaus Nina Hyvönen 24.4.2012 Hankkeen tilanne nyt 3. vaihe 2011-2015 katteen laajentaminen yleisten kirjastojen projekti alkoi syksyllä 2011 ammattikorkeakoulukirjastojen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (6) Henkilöstön kehittämispalvelut-liikelaitoksen

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (6) Henkilöstön kehittämispalvelut-liikelaitoksen Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (6) 4 Palvelumuotoilupalveluiden hankinta Oiva Akatemialle, hankinnan kilpailutus H153-15 HEL 2015-011778 T 02 08 02 00 Päätös Oiva Akatemian johtokunta päätti esittelijän

Lisätiedot

Opintoluotsi + Koulutusnetti = Koulutustiedon verkkopalvelu. Uusi sähköinen palvelu kehitteillä.

Opintoluotsi + Koulutusnetti = Koulutustiedon verkkopalvelu. Uusi sähköinen palvelu kehitteillä. Opintoluotsi + Koulutusnetti = Koulutustiedon verkkopalvelu. Uusi sähköinen palvelu kehitteillä. Ulla Angervo/OPH Opin ovi Pirkanmaa 26.5.2010 Taustaa - Syksy 2008: opetusministeriön ad hoc-ryhmä - Päätös

Lisätiedot

Kansallinen metatietovaranto sisältöjä ja jaettua osaamista. Nina Hyvönen

Kansallinen metatietovaranto sisältöjä ja jaettua osaamista. Nina Hyvönen Kansallinen metatietovaranto sisältöjä ja jaettua osaamista Nina Hyvönen 25.11.2011 Nykytilanne LINDA- tietokannassa on yliopistokirjastojen, eräiden erikoiskirjastojen ja yhteiskirjastoissa mukana olevien

Lisätiedot

Kansalliset kehittämishankkeet: Etenemissuunnitelmat

Kansalliset kehittämishankkeet: Etenemissuunnitelmat Kansalliset kehittämishankkeet: Etenemissuunnitelmat Sektorikokous 6.11.2014 Finna: painopisteet 2014-2015 Metatietovaranto Versio 1.2 1.8.2013 2008-2011 2012 2013 2014 2015-2016 Ø Palvelun tuen nykytilan

Lisätiedot

Uuden kirjastojärjestelmän valmistelusta. Minttu Hurme Kirjastojen tietojärjestelmät

Uuden kirjastojärjestelmän valmistelusta. Minttu Hurme Kirjastojen tietojärjestelmät Uuden kirjastojärjestelmän valmistelusta Minttu Hurme 20.9.2012 Kirjastojen tietojärjestelmät HIEMAN HISTORIAA KANSALLISKIRJASTO JA KIRJASTOJÄRJESTELMÄT LSP Kirjastojärjestelmien historia Kansalliskirjaston

Lisätiedot

1. Paikkatietoalustan/infrastruktuurin tuki- ja koulutuspalveluiden järjestämisvaihtoehdot ja parhaat käytännöt

1. Paikkatietoalustan/infrastruktuurin tuki- ja koulutuspalveluiden järjestämisvaihtoehdot ja parhaat käytännöt Tarjouspyyntö Julkisen hallinnon paikkatietoalusta -digihankkeen tuki- ja koulutuspalveluja koskevan osahankkeen konsultointipalveluista - vastaukset esitettyihin kysymyksiin, 29.3.2017 1. Paikkatietoalustan/infrastruktuurin

Lisätiedot

Kilda-projektin tilannekatsaus: tulokset ja tavoitteet 2015. Kilda-projektin ohjausryhmän kokous 8.9.2015 Marja-Liisa Seppälä

Kilda-projektin tilannekatsaus: tulokset ja tavoitteet 2015. Kilda-projektin ohjausryhmän kokous 8.9.2015 Marja-Liisa Seppälä Kilda-projektin tilannekatsaus: tulokset ja tavoitteet 2015 Kilda-projektin ohjausryhmän kokous 8.9.2015 Marja-Liisa Seppälä RDA-käyttöönotto Käännös kopioitu RDA toolkitin julkaisualustalle -> julkaiseminen

Lisätiedot

Datahub projektin yleiskatsaus. Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho

Datahub projektin yleiskatsaus. Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho Datahub projektin yleiskatsaus Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto on yksi palveluistamme Kulutuksen ja tuotannon liittäminen kantaverkkoon Käyttövarma sähkönsiirto

Lisätiedot

Linnea2-konsortion yleiskokous

Linnea2-konsortion yleiskokous ESITYSISTA 1 (3) Linnea2-yleiskokous 11.4.2016 Linnea2-konsortion yleiskokous Aika Maanantai 11.4.2016 kello 12 14:00 Paikka Kutsutut: Helsinki, Kaikukatu 4, Kansalliskirjasto, kokoushuone Kaneli (V520),

Lisätiedot

TIETOPYYNTÖ. Vaurio- ja onnettomuusrekisteri (VARO) 1 Tietopyynnön tausta ja tavoitteet. 2 Tietopyynnön kohde

TIETOPYYNTÖ. Vaurio- ja onnettomuusrekisteri (VARO) 1 Tietopyynnön tausta ja tavoitteet. 2 Tietopyynnön kohde 1 (6) 1.2.2011 TIETOPYYNTÖ Vaurio- ja onnettomuusrekisteri (VARO) 1 Tietopyynnön tausta ja tavoitteet 1.1 Yleistä Tämä asiakirja on tietopyyntö. Tämä ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, vaan alustava

Lisätiedot

JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen

JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen 1(8) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen tavoitteet... 3 1.3 Hankkeen sidosryhmät... 3

Lisätiedot

Museo 2015 tavoitteet, organisointi ja museoyhteistyö. Elina Anttila

Museo 2015 tavoitteet, organisointi ja museoyhteistyö. Elina Anttila Museo 2015 tavoitteet, organisointi ja museoyhteistyö Elina Anttila 14.2.2012 Elina Anttila museo 2015 Mitä museo 2015 on? Museoiden yhteishanke, jossa kartoitetaan museoiden kokoelmahallinnan prosesseja,

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kurttu-seminaari 2013 18.4.2013 Helsinki Heini Holopainen, Sari Valli Sisältö Tiedon- ja asianhallinnan viitearkkitehtuuri

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3 /

PÖYTÄKIRJA 3 / PÖYTÄKIRJA 3 / 2016 Johtokunnan kokous 6.10.2016 Aika Tiistai 4.10.2016 klo 13.00 Paikka Kansalliskirjasto, Fabianian neuvotteluhuone, 2. kerros (Yliopistonkatu 1) Läsnä Puheenjohtaja Ulla Nygrén (p. 050

Lisätiedot

<<PALVELUN NIMI>> Palvelukuvaus versio x.x

<<PALVELUN NIMI>> Palvelukuvaus versio x.x JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 5 Palvelukuvaus pohja Palvelukuvaus versio x.x 1/5 Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 2 Termit ja lyhenteet...3

Lisätiedot

Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus. Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011

Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus. Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011 Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011 UKJ valmisteluryhmän järjestäytymiskokous 15.6.2011 Valmisteluryhmän puheenjohtajaksi valittiin

Lisätiedot

Uusi kirjastojärjestelmä UKJ

Uusi kirjastojärjestelmä UKJ Uusi kirjastojärjestelmä UKJ Kristiina Hormia-Poutanen Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät 10.10.2013 Mikä? Uusi Kirjastojärjestelmä Kaikille kirjastosektoreille soveltuva järjestelmäkokonaisuus verkkopalveluna

Lisätiedot

KDK Kansallinen digitaalinen kirjasto

KDK Kansallinen digitaalinen kirjasto KDK - Kansallinen digitaalinen kirjasto Vesa Hongisto 7.12. www.kdk2011.fi KDK Kansallinen digitaalinen kirjasto Lähtökohta Kokonaisarkkitehtuuri Asiakasliittymä Digitaalinen pitkäaikaissäilytys Hallintomalli

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016 Muistio 1 (11) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016 Aika 13.6.2016 kello 09:00-10:17 Paikka Karviatalo, Tyyni Tuulionk.12, Karvia Muistion vakuudeksi Rainer Lehti puheenjohtaja Maija Arola sihteeri

Lisätiedot

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma)

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma) Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon (Kuntatieto ohjelma) hallintamalli (luonnos) 26.6.2013 Tommi Oikarinen Ohjauksen ja hallinnan tehtävät Johtoryhmä Ohjaus Tavoitteiden asettaminen

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymä linjauksia KDK-seminaari Kristiina Hormia-Poutanen

KDK-asiakasliittymä linjauksia KDK-seminaari Kristiina Hormia-Poutanen KDK-asiakasliittymä linjauksia 2012 KDK-seminaari 21.3.2012 Kristiina Hormia-Poutanen Asiakasliittymä pohjustusta linjauksille KDK-johtoryhmä 9.12.2011 Kansalliskirjaston esitys: Puretaan Kansalliskirjaston

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

Uusia tuulia KDK-asiakasliittymän kehittämisessä. Museoliiton ajankohtaispäivä Kristiina Hormia-Poutanen

Uusia tuulia KDK-asiakasliittymän kehittämisessä. Museoliiton ajankohtaispäivä Kristiina Hormia-Poutanen Uusia tuulia KDK-asiakasliittymän kehittämisessä Museoliiton ajankohtaispäivä 22.3.2012 Kristiina Hormia-Poutanen Agenda Asiakasliittymä linjauksia Yhteistyö ja sektorien osallistuminen palvelun kehittämiseen

Lisätiedot

Asiakas- ja potilastietojärjestelmän (APTJ) kilpailutus

Asiakas- ja potilastietojärjestelmän (APTJ) kilpailutus Asiakas- ja potilastietojärjestelmän (APTJ) kilpailutus Juhani Paavilainen ICT-projektipäällikkö Uusi sairaala Nova hanke Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Juhani Paavilainen 03.05.2017 Suunniteltu aikataulu?

Lisätiedot

HANKINTAOHJEET Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin.

HANKINTAOHJEET Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin. ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO 1 HANKINTAOHJEET 20.3.2017 1. Hankintalain soveltaminen Laki julkisista hankinnoista astui voimaan 1.1.2017 (1397/2016). Lain taustalla on hankintadirektiivin uudistus joka tuli

Lisätiedot

Kilpailutusjärjestelmä

Kilpailutusjärjestelmä Kilpailutusjärjestelmä j Tahokkaat julkiset hankinnat Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies i Valtiovarainministeriö, JulkICT / YRO Julkiset hankinnat EU: Älykkään, kestävän

Lisätiedot

Korkeakoulukirjastojen RAKE-hanke

Korkeakoulukirjastojen RAKE-hanke Korkeakoulukirjastojen RAKE-hanke 2008 Korkeakoulukirjastojen rakenteellisen kehittämisen hanke Hankkeen tehtävänä on 1. hahmotella korkeakoulukirjastojen organisoituminen uudistuvassa korkeakoululaitoksessa

Lisätiedot

Kirjastojen kuvailutiedot Finnassa

Kirjastojen kuvailutiedot Finnassa Kirjastojen kuvailutiedot Finnassa 14.12.2016 Kuva: Helsingin kaupunginmuseo, https://finna.fi/record/hkm.hkms000005:km0000nf9x Hakutoimintoihin ja kuvailutietojen näyttämiseen yhteiset säännöt Yhteinen

Lisätiedot

Identiteetin ja pääsynhallinnan ratkaisu (Dnro: 150/2/31/2010)

Identiteetin ja pääsynhallinnan ratkaisu (Dnro: 150/2/31/2010) JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOHALLINTOKESKUS Pvm 15.02.2010 Kehotus jättämiseen Identiteetin ja pääsynhallinnan ratkaisu (Dnro: 150/2/31/2010) 1. Johdanto Jyväskylän yliopisto pyytää Teitä tekemään Hilma-ilmoituskanavaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/ (6) Liikuntalautakunta HALL/

Helsingin kaupunki Esityslista 8/ (6) Liikuntalautakunta HALL/ Helsingin kaupunki Esityslista 8/2016 1 (6) 6 Tila- ja kurssivarausjärjestelmän hankintaa koskeva päätös HEL 2015-007732 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päätti valita tila- ja kurssivarausjärjestelmäpalvelun

Lisätiedot

KDK ja asiakasliittymä - tilannekatsaus. Tampereen kaupungnkirjasto, maakuntakirjastokokous 22.11.2011 Tapani Sainio, Kansalliskirjasto

KDK ja asiakasliittymä - tilannekatsaus. Tampereen kaupungnkirjasto, maakuntakirjastokokous 22.11.2011 Tapani Sainio, Kansalliskirjasto KDK ja asiakasliittymä - tilannekatsaus Tampereen kaupungnkirjasto, maakuntakirjastokokous 22.11.2011 Tapani Sainio, Kansalliskirjasto KDK-hankkeen painopistealueet Kirjastojen, arkistojen ja museoiden

Lisätiedot

PIRKANMAAN YHTEISEN VIESTINTÄSTRATEGIAN JA BRÄNDIN RAKENTAMINEN PROJEKTIN TYÖPAKETIT VIESTINTÄTOIMISTO TAMMISTO KNUUTILA TAMMISTO OY

PIRKANMAAN YHTEISEN VIESTINTÄSTRATEGIAN JA BRÄNDIN RAKENTAMINEN PROJEKTIN TYÖPAKETIT VIESTINTÄTOIMISTO TAMMISTO KNUUTILA TAMMISTO OY PIRKANMAAN YHTEISEN VIESTINTÄSTRATEGIAN JA BRÄNDIN RAKENTAMINEN PROJEKTIN TYÖPAKETIT VIESTINTÄTOIMISTO TAMMISTO KNUUTILA TAMMISTO OY D I F F E R O O Y 28.6.2010 Työpaketti 1 SUUNNITTELU, ORGANISOINTI JA

Lisätiedot

Ristiinopiskelun kehittäminen -hanke

Ristiinopiskelun kehittäminen -hanke Ristiinopiskelun kehittäminen -hanke Joustavia opiskelumahdollisuuksia tuetusti Hankkeen yleissuunnitelma ja esittely Sami Hautakangas, Markku Närhi Tukea eri ristiinopiskelun muotoihin: hallinnoinnin

Lisätiedot

Kansallisen metatietovarannon (yhteisluettelo) tilannekatsaus. Nina Hyvönen 22.11.2011 Linnea2-konsortio

Kansallisen metatietovarannon (yhteisluettelo) tilannekatsaus. Nina Hyvönen 22.11.2011 Linnea2-konsortio Kansallisen metatietovarannon (yhteisluettelo) tilannekatsaus Nina Hyvönen 22.11.2011 Linnea2-konsortio Tavoiteltavat hyödyt Luo edellytyksiä kirjastojärjestelmäarkkitehtuurin muutokselle. Tehostaa kirjastojen

Lisätiedot

TARKASTUSAUTON HANKINTA

TARKASTUSAUTON HANKINTA 1 TARKASTUSAUTON HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne tarkastusautosta, jäljempänä olevan tarjouspyynnön mukaisesti: Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA ICT Standard Forum PROJEKTISUUNNITELMA PROJEKTIN PERUSTIEDOT

PROJEKTISUUNNITELMA ICT Standard Forum PROJEKTISUUNNITELMA PROJEKTIN PERUSTIEDOT PROJEKTISUUNNITELMA PROJEKTIN PERUSTIEDOT Hankkeen nimi: Hankkeen omistajat Pääkaupunkiseudun seurakuntien Seppo Simola, Urpu Sarlin, Pauli Juusela viestintäyhteistyö Hankepäällikkö Seppo Simola Projektin

Lisätiedot

Kokoelmahallintajärjestelmän Vesa Hongisto

Kokoelmahallintajärjestelmän Vesa Hongisto Kokoelmahallintajärjestelmän hankinta 12.3.2013 Vesa Hongisto Hankkeen tilanne Museoiden kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuuri Versio 1.0, 2012 Yhtenäiset luettelointisäännöt, formaatit ja standardit

Lisätiedot

SADe Sote. Turvallinen viestinvälitys - työsuunnitelma. Luonnos v. 1.0 23.4.2013 1

SADe Sote. Turvallinen viestinvälitys - työsuunnitelma. Luonnos v. 1.0 23.4.2013 1 SADe Sote Turvallinen viestinvälitys - työsuunnitelma Luonnos v. 1.0 23.4.2013 1 Sähköposti lääkärin ja potilaan välisessä kommunikoinnissa (Iso-Britannia) Lähde: ehealth Insider, 2013 2 Turvallinen viestinvälitys

Lisätiedot

Kirjastosektoreiden puheenjohtajien ja sihteerien kokous

Kirjastosektoreiden puheenjohtajien ja sihteerien kokous Pöytäkirja 1/2017 1 (5) Kirjastosektoreiden puheenjohtajien ja sihteerien kokous Aika Torstai 15.6.2016 klo 11 13 Paikka Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistonkatu 1, 2krs, Helsinki Kutsutut

Lisätiedot

Kansallinen metatietovaranto Melindan tilannekatsaus

Kansallinen metatietovaranto Melindan tilannekatsaus Melindan tilannekatsaus Minna Olkinuora-Tauru Asiantuntijaseminaari 12.2.2015 Vuosi 2015 Tiekartta ja projektisuunnitelma Hyväksytty Tiedonhallinnan ohjausryhmässä 17.12.2014 Työpaketit ja vastuuhenkilöt

Lisätiedot

Mikko Jauhiainen, SPV Services Finland Oy kertoi Lyyra-opiskelijakortin uudistuksesta ja erityisesti uudistushankkeen vaikutuksista kirjastoissa.

Mikko Jauhiainen, SPV Services Finland Oy kertoi Lyyra-opiskelijakortin uudistuksesta ja erityisesti uudistushankkeen vaikutuksista kirjastoissa. MUISTIO 1 (5) yhteiskokous Aika Tiistai 09.04.2013 klo 11.00-15.00 Paikka Auditorio Nissi, Tritonia, Yliopistonranta 7, 65200 Vaasa. Osallistujalista liitteenä. Muistio: 1. Kokouksen avaus Sinikka Luokkanen

Lisätiedot

FinELib-konsortio Arja Tuuliniemi Kirjastoverkkopäivät Helsinki

FinELib-konsortio Arja Tuuliniemi Kirjastoverkkopäivät Helsinki FinELib-konsortio 2012-2015 Arja Tuuliniemi Kirjastoverkkopäivät 27.10.2011 Helsinki FinELib-konsortio FinELib on suomalaisten yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yleisten kirjastojen

Lisätiedot

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7)

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Kunnanhallitus 39 06.02.2017 Kunnanvaltuusto 19 20.02.2017 19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Khall 06.02.2017 39 Sote-kilpailutukseen asetettu

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy Kiinteistöosakeyhtiö Otaniemen Laurea Kiinteistö Oy Tikkurilan Laurea II

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy Kiinteistöosakeyhtiö Otaniemen Laurea Kiinteistö Oy Tikkurilan Laurea II TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA 1. HANKINNAN TAVOITE JA KOHDE 1.1. Tarjouspyynnön rakenne Hankintayksikkö Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

UKJ nyt. FUCIO:n kevätkokous Ari Ahlqvist

UKJ nyt. FUCIO:n kevätkokous Ari Ahlqvist UKJ nyt FUCIO:n kevätkokous 16.4.2013 Ari Ahlqvist Mikä? Uusi Kirjastojärjestelmä Kaikille kirjastosektoreille soveltuva järjestelmäkokonaisuus verkkopalveluna Ei ILS, vaan modulaarinen järjestelmäkokonaisuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/2015 1 (5) 5 Asiakas- ja potilastietojärjestelmän (Apotti) hankintaa koskevan tarjouspyynnön hyväksyminen HEL 2015-003057 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut

Lisätiedot

Päiväys 58200 KERIMÄKI 3.2.2009 1. Viite: KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT

Päiväys 58200 KERIMÄKI 3.2.2009 1. Viite: KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT 58200 KERIMÄKI 3.2.2009 1. Viite: KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT Asia: TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS- PALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta hallinnon

Lisätiedot

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttori ja Hallinnon ohjaus toimiala valtiotasoisten hankkeiden toteuttajana Valtiokonttori on palveluvirasto,

Lisätiedot

Potilastiedot ja tietoturvallisuus Tietoturvaselvitykset ja asiantuntijakonsultointi roolipohjaisen käyttäjähallinnan osalta

Potilastiedot ja tietoturvallisuus Tietoturvaselvitykset ja asiantuntijakonsultointi roolipohjaisen käyttäjähallinnan osalta Potilastiedot ja tietoturvallisuus Tietoturvaselvitykset ja asiantuntijakonsultointi roolipohjaisen käyttäjähallinnan osalta Terveydenhuollon atk-päivät 26.-27.5.2009, Redicom Oy jukka.koskinen@redicom.fi

Lisätiedot

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi 10.10.2012 1(5) Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne strategiatyön konsultoinnista. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankittavan palvelun sisältö

Lisätiedot

Museoiden keskustelutilaisuus 20.8.2009. Kansalliskirjasto Museovirasto Arkistolaitos

Museoiden keskustelutilaisuus 20.8.2009. Kansalliskirjasto Museovirasto Arkistolaitos Museoiden keskustelutilaisuus 20.8.2009 Kansalliskirjasto Museovirasto Arkistolaitos AGENDA Mikä KDK:n asiakasliittymä? Mitä asiakkaat siitä saavat? tiedonhaku Palvelut Europeana ja muut ulkoiset järjestelmät

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut PALVELUHANKINTOJEN 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ Dnro 3556/ /2011 Päiväys

Espoon kaupungin hankintapalvelut PALVELUHANKINTOJEN 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ Dnro 3556/ /2011 Päiväys Espoon kaupungin hankintapalvelut PALVELUHANKINTOJEN 1 (6) HELMET-KIRJASTOJEN AINEISTON PERINTÄPALVELUJEN HANKINTA Espoon kaupungin hankintapalvelut järjestää tarjouskilpailun HelMet-kirjaston perintäpalvelusta

Lisätiedot

UKJ nyt. AMKIT ja Linnea2-yhteiskokous Ari Ahlqvist

UKJ nyt. AMKIT ja Linnea2-yhteiskokous Ari Ahlqvist UKJ nyt AMKIT ja Linnea2-yhteiskokous 9.4.2013 Ari Ahlqvist Mikä? Uusi Kirjastojärjestelmä Kaikille kirjastosektoreille soveltuva järjestelmäkokonaisuus verkkopalveluna Ei ILS, vaan modulaarinen järjestelmäkokonaisuus

Lisätiedot

RAKENTEELLISEN KEHITTÄMISEN PROJEKTISUUNNITELMA 1(7) HANKE/KORKEAKOULUKIRJASTOT Projektin työryhmä 16.5.2008

RAKENTEELLISEN KEHITTÄMISEN PROJEKTISUUNNITELMA 1(7) HANKE/KORKEAKOULUKIRJASTOT Projektin työryhmä 16.5.2008 RAKENTEELLISEN KEHITTÄMISEN PROJEKTISUUNNITELMA 1(7) 1. Projektin tausta Korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen tavoitteena on koulutus ja tutkimustoiminnan laadun parantaminen ja vaikuttavuuden lisääminen

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat Tommi Karttaavi 13.5.2008 JHS-järjestelmä (historiaa) Valtioneuvoston päätös valtionhallinnon sisäisistä standardeista 7.9.1977 Valtiovarainministeriö vahvisti valtionhallinnon

Lisätiedot

RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto

RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Julkaisurekisteripalvelujen rakentaminen Korkeakoulujen ja opetusministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi JURE-projekti rake%.csc.fi/jure/

Lisätiedot

Linnea2-konsortion yleiskokous

Linnea2-konsortion yleiskokous MUISTIO 1 (2) Kirjastoverkkopalvelut -konsortion yleiskokous Aika Torstai klo 14.15 14.40 Paikka Helsinki, Yliopistokatu 1, Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio Osallistujalista liitteenä. 1. Kokouksen

Lisätiedot

Kansalliskirjaston palvelupaletti erikoiskirjastoille

Kansalliskirjaston palvelupaletti erikoiskirjastoille Kansalliskirjaston palvelupaletti erikoiskirjastoille Heli Kautonen Palvelupäällikkö, Kansalliskirjasto, kirjastoverkkopalvelut 25.11.2013 Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkoston syyskokous Kansalliskirjaston

Lisätiedot