Ääri-ilmiöt finanssikonsernin riskimalleissa. Petri Viertiö Riskienhallintajohtaja Pohjola Pankki Oyj

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ääri-ilmiöt finanssikonsernin riskimalleissa. Petri Viertiö Riskienhallintajohtaja Pohjola Pankki Oyj 25.11.2010"

Transkriptio

1 Ääri-ilmiöt finanssikonsernin riskimalleissa Petri Viertiö Riskienhallintajohtaja Pohjola Pankki Oyj

2

3 Ääri-ilmiöt finanssikonsernin riskimalleissa Pohjola-konserni Riskimallit finanssisektorilla Pari sanaa vakavaraisuudesta Stressitestaus markkinariskeissä CEBS stressitestit

4 Liiketoimintarakenne

5 Markkina-asema Liiketoimintamalli on osoittanut toimivuutensa Pankkitoiminta 25 % ,7% Vahinkovakuutus % Pohjola If/Sampo Tapiola Fennia Lähivakuutus Muut ,6% Varainhoito 24 % 20 % 16 % 12 % 8 % 4 % 0 % Pohjola Yritys 1 Yritys 2 Yritys 3 Yritys 4 Lähde: Federation of Finnish Insurance Companies, SFR. Based on interviews and answers by institutional investors with disclosed investment size ,0%

6 Arvoa integraatiosta Strategia ja kilpailuedut

7 Taloudelliset tavoitteet Tavoite 1-9/10 1-9/ Konserni Oman pääoman tuotto käyvin arvoin, % 13 11,7 21,8 19,2 Tier 1 -vakavaraisuus, % > 9,5 12,3 11,3 11,8 Pankkitoiminta Operatiivinen kulut/tuotot -suhde, % < Vahinkovakuutus Operatiivinen yhdistetty kulusuhde, % 92 88,6 86,7 87,7 Operatiivinen liikekulusuhde, % < 20 21,3 21,7 22,2 Vastuunkantokyky (solvenssisuhde), % Varainhoito Operatiivinen kulut/tuotot -suhde, % <

8 Johtava toimija Suomen finanssialalla OP-Pohjola-ryhmä % 32,7 31,2 Markkinaosuudet luotoista ,5 Nordea Sampo Pankki 5,1 3,3 3,8 OP- Pohjolaryhmä Handels-Säästöbankepankit 2,0 1,4 0,7 Aktia Paikallis-Ålandsbankeosuuspankit Tapiola Pankki 40 % 35 33, ,0 Markkinaosuudet talletuksista ,1 Nordea Sampo Pankki 3,3 5,3 OP- Pohjolaryhmä Handels-Säästöbankepankit 2,8 3,1 1,3 1,1 Aktia Paikallis-Ålandsbankeosuuspankit Tapiola Pankki Lähde: Finanssialan Keskusliitto % 27,6 OP- Pohjolaryhmä* Markkinaosuudet vahinkovakuutuksen maksutulosta 2009 Kotimainen ensivakuutus 25,0 Lähde: FK *Pohjola, Eurooppalainen ja A-Vakuutus **Lähivakuutus, Vakuutusyhdistykset ja Palonvara 18,9 10,2 9,1 8,7 Muut Lähde: Finanssialan Keskusliitto 35 % ,9 Mandatum Life* Lähde: FK *Mandatum Life + Kaleva Henkivakuutuksen maksutulon markkinaosuus ,2 If Tapiola Fennia Lähivakuutusryhmä** OP- Pohjolaryhmä 23,9 7,6 6,3 10,0 Nordea Tapiola Skandia Muut

9 Riskienhallinnan tehtävänä on varmistaa Pohjolakonsernin palvelukyky pitkällä aikavälillä Tunnistaa uhkatekijät ja mahdollisuudet, jotka vaikuttavat strategian toteuttamiseen Tukee strategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamista varmistamalla, että riskit ovat oikeassa suhteessa riskinkantokykyyn Kokonaisvaltaisen riskienhallinnan toteuttaminen ja kehittäminen Riskien tunnistaminen Riskien arviointi ja seuranta Riskienhallintamenetelmien ja mittareiden kehittäminen ja hyväksyntä Toimii päätöksenteon tukena ja laadunvalvojana Arvioi uusien tuotteiden ja liiketoimintamallien riskit Ymmärtää ja analysoi toimintaympäristön muutoksia Varmistaa luotettavan hallinnon ja sisäisen valvonnan toimivuus konsernissa Avustaa hallitusta vakavaraisuuden hallinnan periaatteiden laatimisessa ja kehittämisessä ja riskipolitiikkojen ja sijoitussuunnitelmien laadinnassa Konsernin riskinkantokyvyn ja riskipolitiikkojen toteutumisen seuranta ja raportointi Päätösvaltuuksien ja ohjeiden valmistelu ja ylläpito Sääntely-ympäristön syvällinen ymmärtäminen ja yhteistyö valvoviin viranomaisiin

10 Matemaattisten mallien käyttö finanssialalla Keino harmonisoida ja kalibroida sekä ajattelua että keskustelua Malleja käytetään lähes kaikkialla Tuotteiden hinnoittelun vertailupiste Riskien limitointi Riskien kokonasiarviointi eli taloudellinen pääoma Vakavaraisuus Raportointi Tilastollisten mallien taustalla oletus tehokkaista markkinoista jatkuvasta kaupankäynnistä hyvästä likviditeetistä

11 Uusi vakavaraisuuskehikko Pilari 1 Vähimmäispääomavaatimus Asettaa pääoman minimivaateet: Pankilla pääomapuskuri Luottokelpoisuusluokitukseen sidottu luottoriskin pääomavaade Operatiivisten riskien pääomavaade Markkinariskin pääomavaade Pilari 2 Omien varojen riittävyyden arviointi Prosessi riskiprofiilin muk. omien varojen arvioimiseksi Viranom. valvoo em. prosessia Viranom. varhainen puuttuminen Pilari 3 Julkistamisvaatimukset Julkistettava tietoa: Riskien mittaus ja hallinta Riskiprofiili 4 perusperiaatetta: Pääomarakenne Vakavaraisuustilanne

12 Pilari I - vakavaraisuuslaskentaan vaihtoehtoisia menetelmiä Luottoriskit Standardimenetelmä Standardised Approach Omat varat + Operatiiviset riskit Perusmenetelmä Basic Indicator Approach Standardimenetelmä Standardised Approach > 8% Sisäisten luokitusten perusmenetelmä Foundation Internal Ratings Based Approach Edistynyt menetelmä Advanced Measurement Approach Markkinariskit Sisäisten luokitusten edistynyt menetelmä Advanced Internal Ratings Based Approach + Standardimenetelmä Standardised Approach Sisäiset mallit Internal models

13 Riskien mallintaminen normaalioloissa - mitä on normaali? Finanssikonsernin vakavaraisuuden sääntelykehikko on varsin turvaava Pankkisektori 99,9% (S&P, Moodys: A) Vakuutusala 99,5% (S&P, Moodys: BBB) Taloudellinen pääoma sisäinen malli, turvaavuus monesti korkeampi Luottoluokittajien riskimallit ja pääomitusvaatimukset tavoiteluokituksen mukaan 99,0-99,97% Value at Risk lähestymistapa markkinariskeissä päivittäinen laskenta 99% luottamustasolla 10 pv pitoaika Vähintään 1 vuoden volatiliteetit, paitsi jos on syytä käyttää korkeampia parametreja Pääomavaatimus 3-4 * max( päivittainen, 60 pv keskiarvo)

14 Finanssikriisistä sääntelykriisin? Finanssikriisi Reaalitalouden kriisi Sääntelykriisi?

15 Rahoitustoimialan säädösympäristö turbulenssissa Onko kokonaisuus kenelläkään hallinnassa? Talletussuoja Basel 2 Solvenssi II Tilinpäätösnormit (IFRS) Kulutusluottojen sääntely Too big to fail Vakuutusten yhteistakuujärjestelmä Pankkivalvonta Basel 3 Pankkivero Maksulaitos ja maksupalvelulaki

16 Ääri-ilmiöt rahoitusmarkkinoilla Ääri-ilmiöiden taustasyyt likviditeetin katoaminen luottoriskin realisoituminen merkittävä operatiivinen riski kysynnän ja tarjonnan epätasapaino keskuspankin rahapoliittiset toimenpiteet Riskimallien sudenkuopat (FiVa) historiadatan liian määräävä rooli tulevaisuuden ennustamisessa oletus tehokkaista markkinoista ohjaavana tekijänä normaalisuusoletus: suuret riskit ennustettua todennäköisempiä liiallinen luottamus yksittäisiin riskimittoihin riskien aggregoinnin puutteet ja korrelaatioiden väärinarvioinnit

17 Riskienhallinnan kehityskohteita (FiVa) Mallit ovat puutteellisia kuvauksia todellisuudesta, tulokset riippuvat oletuksista Mallien oletukset ja tulokset on haastettava ja käytettävä tervettä järkeä Riittävä varautuminen pienen todennäköisyyden ja suuren vaikutuksen tapahtumiin ( tail events ) Riskienhallinnan riippumattomuus ja stressitestit Likviditeettiriskit ja markkinoiden epätäydellisyys Kokonaisvaltaisten taseriskien hallinnan merkitys (ALM) yhtenevät riskinmittausmenetelmät läpi organisaation keskitetty raportointi ja järjestelmätuki Kaikki olennaiset riskit huomioitava ja luotava niiden kattamiseksi riittävät taloudelliset puskurit

18 Ääri-ilmiöt ja riskien mallintaminen stressitestein Stressitestauksen tavoitteet eteenpäin katsova riskiarvio käytettyjen riskimallien ja parametrien puutteiden täydentäminen sisäinen ja ulkoinen kommunikointi herätteet pääomitus- ja likviditeettianalyyseihin yhtiön riskinottohalukkuuden kommunikointi poikkeusolojen toiminnan suunnittelu

19 FiVan määräyskokoelma 4.4c Markkinariskien hallinta Korkoriskin stressitestit (9)Markkinariskien stressitestejä koskevien yleisten periaatteiden lisäksi korkoriskien stressitesteissä tulee ottaa huomioon tässä alaluvussa jäljempänä mainitut asiat. (10) Stressitestit on suunniteltava niin, että ne antavat tietoa sellaisista olosuhteista, joissa valvottavan strategiat ovat kaikkein haavoittuvimmat. Sen vuoksi ne tulisi suunnitella siten, että ne ottavat huomioon riskinoton laadun ja ominaispiirteet. (11) Mikäli korkoriskipositio on merkittävä, valvottavan olisi hyvä mitata korkoriskipositioiden herkkyyttä yleisen korkotason muutoksille tuottokäyrän jyrkkyyden ja muodon muutoksille muutoksille tärkeimpien markkinakorkojen suhteissa (esim. basis-riski) mittauksessa käytettyjen oletuksien muutoksille. (12) Rahoitustarkastus suosittelee, että korkoriskiä koskevissa stressiskenaarioissa otetaan myös huomioon esim. seuraavat: muutokset tärkeimpien rahoitusmarkkinoiden likviditeetissä muutokset markkinakorkojen volatiliteetissa. (13) Jotta valvottava voi analysoida ja ymmärtää riskiprofiiliaan, on erityisen tärkeää testata stressitestein oletukset, joita on käytetty epälikvideihin ja sellaisiin instrumentteihin, joilla ei ole sopimuksen mukaista maturiteettia tai joiden tapauksessa sopimuksen mukaisen maturiteetin toteutumiseen liittyy epävarmuutta

20 Markkinariskien stressitestauksen rakenne No Stressitestin osa Testin kuvaus Testin tarkoitus 1 Riskifaktorikohtainen herkkyysanalyysi Testillä tutkitaan position markkina-arvon herkkyyttä position kannalta olennaisten riskifaktorien eri suuruisille muutoksille Muutosten suuruudet eivät perustu riskifaktorien historialliseen volatiliteettiin tai muuhun tilastolliseen analyysiin Testin tarkoituksena on antaa tilastollisista riskimalleista riippumatonta tietoa position riskiasemasta mahdollisimman yksinkertaisesti ja selkeästi Testin tarkoituksena on myös tutkia position arvon muutoksen epälineaarisuutta riskifaktorien muutoksille 2 Arvostuskäyrien muutosskenaariot Testillä tutkitaan position markkina-arvon muutosta arvostuskäyrien muutosskenaarioissa Skenaariot ovat mekanistisia: käyrän muutosten suuruudet eivät perustu arvostuskäyrien historialliseen käyttäytymiseen tai muuhun tilastolliseen analyysiin Testattavat arvostuskäyrät valitaan positiokohtaisesti Testin tarkoituksena on antaa tilastollisista riskimalleista riippumatonta tietoa position riskiasemasta arvostuskäyrien muodonmuutoksiin liittyen Testi tarkoituksena on kuvata yksinkertaisella tavalla poikkeuksellisia markkinatilanteita, joissa VaR-mallin korrelaatiomatriisi ei kykene selittämään markkinaliikkeitä 3 Historialliset shokkiskenaariot Testillä tutkitaan position markkina-arvon muutosta olettaen, että riskifaktorit muuttuvat historiallisten markkinashokkien mukaisesti (esim. Lehman, Black Monday) Shokkiskenaariot valitaan kullekin analysoitaville positioille ajankohdilta, jolloin positiolle olennaisten riskifaktorien muutokset ovat olleet poikkeuksellisia Testin tarkoituksena on kuvata position arvon muutosta riskifaktorien erittäin huonoissa mutta mahdollisissa skenaarioissa Testissä tutkitaan myös markkinoiden likviditeetin katoamisen aiheuttamaa markkinariskiä 4 Suojauksen epäonnistuminen Testillä tutkitaan tilanteita, joissa position suojaus epäonnistuu hypoteettisen markkinahäiriön tai poikkeuksellisen riskin uudelleenhinnoittelun seurauksena Skenaariot eivät perustu instrumenttien historialliseen hintakehitykseen tai muuhun tilastolliseen analyysiin Testin tarkoituksena on tutkia tilastollisista riskimalleista riippumattomasti suojauslogiikan pettämisen aiheuttamia potentiaalisia position arvonalentumisia Testi kuvastaa myös likviditeetin katoamisen aiheuttamaa markkinariskiä 5 VaR-jakauman hännän kontrollointi Testillä kontrolloidaan VaR-laskennassa käytetyn luottamustason (99 %) ylittäviä tappioita Kontrollointi tapahtuu tarkastelemalla Expected Tail Loss -tasoja sekä simulaation kaikkien huonoimpia skenaariota (VaR 99,99 %) VaR 99 % kuvaa pienintä tappiota, jonka ennustetaan syntyvän 1 %:n todennäköisyydellä. VaR-laskenta ei kuitenkaan ota kantaa luottamustason ylittävän tappion odotusarvoon Stressitesti antaa tietoa potentiaalisen tappiojakauman paksuhäntäisyydestä 6 Stressattu VaR Testillä lasketaan position dynaaminen VaR-altistus käyttämällä estimointiperiodina turbulenttia ajanjaksoa Ajanjakson valinnassa huomioidaan kunkin position riskiprofiilin erityispiirteet Aggregoi poikkeuksellisten markkinaolosuhteiden vaikutukset (volatiliteetit ja korrelaatiot) position riskialtistukseen 7 Käänteinen stressitestaus Tunnistetaan skenaariot, jotka johtavat liiketoimintamallin epäonnistumiseen ja ääritapauksessa pankin konkurssiin Testi antaa tietoa huonoimmista skenaarioista ja auttaa päätöksentekijöitä suojaus- ja kontrollipäätöksenteossa Luonnos

21 Markkinariskien vaikutus Pohjola konsernin omiin varoihin milj. euroa vakuutustoiminta Pankkitoiminta toiminnot Vahinko- Konserni- Yhteensä Korot 1 %-yksikkö Valuutta 20 %-yksikkö Osakkeet 20 %-yksikkö Herkkyysluvut kuvastavat vaikutusta omiin varoihin joko tuloksen ja oman pääoman muutosten kautta. Niissä on huomioitu johdannaiset, mutta ei epäsuoria vaikutuksia. Kaikki luvut ennen veroja. Luonnos

22 Osa 3: Historiallisten shokkiskenaarioiden valinta Shokkiskenaarioiksi on valittu historialliset muutokset, jotka olisivat tuottaneet suurimmat positiiviset ja negatiiviset tulosvaikutukset teoreettisiin EUR- ja USD-korkosalkkuihin* Testauksessa sovellettujen shokkiskenaarioiden ajanjaksot Skenaario EUR-korko, positiivinen EUR-korko, negatiivinen USD-korko, positiivinen 1 päivä päivää päivää *Teoreettinen korkosalkku on salkku, jonka lineaarinen korkoriskialtistus on yhtä suuri kaikissa käyrän maturiteettiluokissa (18 luokkaa, 1 kk 40 v). Korkoherkkyys säilyy muuttumattomana ajan kuluessa. USD-korko, negatiivinen % Teoreettisen EUR-korko-salkun 1 päivän tuottohistoria % Teoreettisen USD-korko-salkun 1 päivän tuottohistoria % 150 % 100 % 100 % 50 % 50 % 0 % 0 % -50 % -50 % -100 % -100 % -150 % -150 % -200 % 1/01 8/01 4/02 12/02 7/03 3/04 11/04 6/05 2/06 9/06 5/07 12/07 7/08 3/09 10/ % 1/01 8/01 4/02 12/02 7/03 3/04 11/04 6/05 2/06 9/06 5/07 12/07 7/08 3/09 10/09 Luonnos

23 Osa 3: Shokkiskenaarioiden vaikutukset korkokäyriin 6,0 EUR-korot, postiivinen 6,0 USD-korot, postiivinen 5,0 5,0 4,0 4,0 3,0 3,0 2,0 2,0 1,0 1,0 0,0 1m 6m 2y 4y 6y 8y 10y 15y 30y 0,0 1m 6m 2y 4y 6y 8y 10y 15y 30y 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 EUR-korot, negatiivinen 1m 6m 2y 4y 6y 8y 10y 15y 30y 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 USD-korot, negatiivinen 1m 6m 2y 4y 6y 8y 10y 15y 30y 1 päivä 3 päivää 5 päivää Luonnos

24 Stressitestit VaR-jakauman häntä VaR 99% ETL Worst Case t t t t t 500 t 0 t Luonnos

25 Stressitestit Stressattu VaR VaR Stressed VaR t t t t t t t 500 t 0 t Luonnos

26 CEBS eurooppalaiset stressitestit Suomi Viiteskenaario (Benchmark Scenario) BKT:n vuosimuutos Työttömyys (% työvoimasta vuoden lopussa) 0.90 % 1.60 % % 9.90 % Lyhyt markkinakorko (3 kk:n euribor) 1.20 % 2.10 % Pitkä markkinakorko (10 v) 3.50 % 3.90 % Liikekiinteistöjen hintojen vuosimuutos 0 % 0 % Asuntojen hintojen vuosimuutos 0 % 0 % Stressiskenaario (Adverse Scenario) BKT:n vuosimuutos Työttömyys (% työvoimasta vuoden lopussa) % % % % Lyhyt markkinakorko (3kk:n euribor) 2.10 % 3.30 % Pitkä markkinakorko (10 v) 4.00 % 4.60 % Liikekiinteistöjen hintojen vuosimuutos -10 % -10 % Asuntojen hintojen vuosimuutos -5 % -5 % Valtionlainojen markkinasokki stressiskenaariossa Pitkä valtionlainakorko (5 v) 2.90 % 4.20 % Pohjola/IR

27 CEBS eurooppalaiset stressitestit Vuoden 2009 toteutuma milj. euroa Tier 1 -varat vuoden lopussa Omat varat yhteensä vuoden lopussa Riskipainotetut saamiset vuoden lopussa Liiketulos ennen arvonalentumisia rahoitusvaroista 764 Arvonalentumiset pankkitoiminnan rahoitustaseesta -180 Tappiot kaupankäyntivarastosta 0 Arvonalentumiset yritysvastuista 0.70 % Arvonalentumiset vähittäisvastuista 0,07 % Tier 1 -vakavaraisuus vuoden lopussa % Pohjola/IR

28 CEBS eurooppalaiset stressitestit Skenaarioiden tulokset Skenaariot on muodostettu erilaisten oletusten mukaan. Viiteskenaarion mukaiset tulokset julkistetaan vertailupohjaksi stressiskenaariolle. Skenaarioita ei tule tulkita miltään osin ennusteiksi. Viiteskenaario (benchmark scenario), milj. euroa Arvio Tier 1 -varoista Arvio omista varoista yhteensä Arvio riskipainotetuista saamisista Arvio Tier 1 -vakavaraisuudesta % Stressiskenaario (adverse scenario), milj. euroa Arvio Tier 1 -varoista Arvio omista varoista yhteensä Arvio riskipainotetuista saamisista Arvio liiketuloksesta ennen arvonalentumisia rahoitusvaroista Arvio arvonalentumisista pankkitoiminnan rahoitustaseesta -782 Arvio kaupankäyntivaraston tappioista -36 Arvio arvonalentumisista yritysvastuista, 1.62 % Arvio arvonalentumisista vähittäisvastuista, 0.98 % Arvio Tier 1 -vakavaraisuudesta vuoden 2011 lopussa % Valtionlainasokin vaikutukset stressiskenaariossa, (stressiskenaario ja valtiolainasokki yhteensä) milj. euroa Pankkitoiminnan rahoitustaseesta kirjattavien arvonalentumisten kasvu -97 Kaupankäyntivarastossa olevista julkisen sektorin vastuista kirjattavien arvostustappioiden kasvu -24 Arvio arvonalentumisista yritysvastuista, 1.78 % Arvio arvonalentumisista vähittäisvastuista, 1.15 % Arvio Tier 1 -vakavaraisuudesta % Lisäpääoma joka tarvitaan vuoden 2011 lopussa 6 % Tier 1 -vakavaraisuuden saavuttamiseen stressiskenaarion ja valtionlainasokin vaikutusten jälkeen 0 Pohjola/IR

29 Johtopäätökset Nykyinen sääntelykehikko on tilastollisesti varsin turvaava Ääri-ilmiöt ovat finanssialalla yllättävän tavallisia Stressitestausmetodologiat ovat jäsentymässä Sääntelyn uudistushankkeet siirtävät huomiota tappiojakauman häntiin Pohjola/IR

Analyysiraportti. OP-Pohjola-ryhmän vakavaraisuus kestää eurooppalaisen stressitestin 23.7.2010

Analyysiraportti. OP-Pohjola-ryhmän vakavaraisuus kestää eurooppalaisen stressitestin 23.7.2010 23.7.2010 OP-Pohjola-ryhmän vakavaraisuus kestää eurooppalaisen stressitestin Euroopan pankkivalvojien komitea (CEBS) koordinoi kesä heinäkuussa yhteistyössä Euroopan keskuspankin, Euroopan komission ja

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 n toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Sisältö Toimintakertomus n toimintakertomus 2013 Vuosi 2013 tiivistetysti 1 Toimintaympäristö 3 Ryhmän tulos ja tase 5 Vakavaraisuus 8 Riskien ja vakavaraisuuden

Lisätiedot

OP-POHJOLA-RYHMÄN (OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN) IFRS-TILINPÄÄTÖS 2009

OP-POHJOLA-RYHMÄN (OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN) IFRS-TILINPÄÄTÖS 2009 OP-Pohjola-ryhmä I Toimintakertomus ja tilinpäätös 2009 SISÄLTÖ OP-POHJOLA-RYHMÄN TOIMINTAKERTOMUS 2009 Vuosi 2009 tiivistetysti 2 OP-Pohjola-ryhmän avainlukuja 3 Toimintaympäristö 4 OP-Pohjola-ryhmän

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen.

VUOSIKERTOMUS 2010. Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen. VUOSIKERTOMUS 2010 Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen. Aktia lyhyesti Aktia on suomalaisessa omistuksessa oleva finanssikonserni. Konserni tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007. OKO Pankki Oyj

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007. OKO Pankki Oyj TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 OKO Pankki Oyj SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2007 2 Konsernin tulos 2 Liiketoimintojen tulokset 2 Toimintaympäristö 3 Vakavaraisuus 4 Riskiasema 6

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 OP-Pohjola-ryhmä Pörssitiedote 6.8.2014 klo 08.00 Osavuosikatsaus OP-Pohjola-ryhmällä vahva alkuvuosi Ryhmän alkuvuoden tulos oli 488 miljoonaa euroa (395),

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 OP-Pohjola-ryhmä Pörssitiedote 24.10.2014 klo 9.00 Osavuosikatsaus OP-Pohjola-ryhmän tulos jatkaa vahvalla kasvu-uralla Ryhmän tammi syyskuun tulos ennen

Lisätiedot

Taaleritehdas Oyj. Konsernitilinpäätös 31.12.2013

Taaleritehdas Oyj. Konsernitilinpäätös 31.12.2013 Taaleritehdas Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2013 SISÄLTÖ Taaleritehdas lyhyesti 3 Toimitusjohtaja Juhani Elomaan katsaus 4 Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 5-13 Vakavaraisuus 14 Taloudellista kehitystä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. Toimintakertomus

TOIMINTAKERTOMUS. Toimintakertomus 2006 TOIMINTAKERTOMUS Toimintakertomus Sisällysluettelo Johtajan katsaus...2 Rahoitustarkastus lyhyesti...7 Hallinto ja johtaminen 8 Rahoitustarkastuksen organisaatio 9 Henkilöstö 9 Toiminnan rahoitus

Lisätiedot

Sampo-konsernin tulos vuodelta 2014

Sampo-konsernin tulos vuodelta 2014 Sisältö 3 Yhteenveto 5 Vuoden 2014 viimeinen neljännes lyhyesti 6 Liiketoiminta-alueet 6 Vahinkovakuutus 9 Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB 11 Henkivakuutus 14 Omistusyhteisö 15 Muut tapahtumat 15 Henkilöstö

Lisätiedot

Yritysrahoitus-case pankin näkökulmasta Korkosuojausratkaisujen vaikutukset yrityksen toimintaan

Yritysrahoitus-case pankin näkökulmasta Korkosuojausratkaisujen vaikutukset yrityksen toimintaan Antti Nikkinen Yritysrahoitus-case pankin näkökulmasta Korkosuojausratkaisujen vaikutukset yrityksen toimintaan Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2011 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009 1 (24) Tässä selvityksessä kerromme seuraavista aiheista: Selvityksen keskeinen sisältö 1 Taustaa 2 Kohtuusperiaate 3 yhtiöiden ylijäämä ja sen käyttö 6 Lisäetujen jakamista koskevat tavoitteet ja niiden

Lisätiedot

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND 102 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND WORKING PAPERS ISSN 0781-4410 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS The Actuarial Society of Finland 102 Saraste, Lauri Henkivakuutusyhtiön korkoriski, sen

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010 1 (5) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Suomen finanssialan riskinäkymät liittyvät kansainväliseen kehitykseen 1 Taloudet kasvavat, epävarmuudet suuria 4 Raha- ja pääomamarkkinat: huolet

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 Finanssivalvonta on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jolle pääosin siirtyivät 1.1.2009 alkaen entisten viranomaisten, Rahoitustarkastuksen ja Vakuutusvalvontaviraston, tehtävät.

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Suomalaisten pörssilistattujen perheyritysten raportointi rahoitusriskeistä ja niiden hallinnasta - Näkökulma kolmesta kone- ja metallituoteteollisuudessa toimivasta

Lisätiedot

TERVE LUOTTORISKIN ARVIOINTI JA LAINOJEN ARVOSTAMINEN

TERVE LUOTTORISKIN ARVIOINTI JA LAINOJEN ARVOSTAMINEN 1 SISÄLLYSLUETTELO TERVE LUOTTORISKIN ARVIOINTI JA LAINOJEN ARVOSTAMINEN Suosituksen perustana olevat periaatteet 2 Tavoite ja yhteenveto 3 Pankkivalvonnan tervettä luottoriskin arviointia ja lainojen

Lisätiedot

Hiipuva haarakonttori vai globaali suunnannäyttäjä? Suomalaisen finanssialan tulevaisuus

Hiipuva haarakonttori vai globaali suunnannäyttäjä? Suomalaisen finanssialan tulevaisuus Hiipuva haarakonttori vai globaali suunnannäyttäjä? Suomalaisen finanssialan tulevaisuus 4 Hiipuva haarakonttori vai globaali suunnannäyttäjä? Suomalaisen finanssialan tulevaisuus Helsinki 2009 Tekes rahoitusta

Lisätiedot

Standardi 4.4b. Operatiivisten riskien hallinta. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.4b. Operatiivisten riskien hallinta. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.4b Operatiivisten riskien hallinta Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

Luotto- ja vastapuoliriski Basel 2 ja Solvenssi 2 kehikoissa

Luotto- ja vastapuoliriski Basel 2 ja Solvenssi 2 kehikoissa Luotto- ja vastapuoliriski Basel 2 ja Solvenssi 2 kehikoissa Aktuaariyhdistyksen kokous 13.12.2011 KEVA Pasi Laaksonen / Matti Tienari Vakuutusyhtiö vs. Pankki Vakuutusyhtiö Pankki Kiinteistöt Osakkeet

Lisätiedot

YHTIÖÖN LIITTYVIÄ RISKEJÄ

YHTIÖÖN LIITTYVIÄ RISKEJÄ YHTIÖÖN LIITTYVIÄ RISKEJÄ Yleistä Yhtiö on samannimisen konsernin emoyhtiö, omistaen tytäryhtiöistään 100% osuuden. Lisätiedot konsernin ja yhtiöiden toiminnasta on kuvattu yhtiön verkkosivuilla sekä tässä

Lisätiedot

T OIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE RAHOITUSTARKASTUS FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISION

T OIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE RAHOITUSTARKASTUS FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISION T OIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1997 RAHOITUSTARKASTUS FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISION JOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS LUOTTOLAITOSTEN TALOUDELLINEN TILA PÄÄOMAMARKKINAT LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

EUROJÄRJESTELMÄN RAHAPOLIITTISET VÄLINEET

EUROJÄRJESTELMÄN RAHAPOLIITTISET VÄLINEET EUROJÄRJESTELMÄN RAHAPOLIITTISET VÄLINEET Hintavakauden ylläpitämiseksi eurojärjestelmällä on käytettävissään joukko rahapolitiikan välineitä, joilla vaikutetaan markkinakorkoihin, säädellään pankkijärjestelmän

Lisätiedot

Asuntolainan takaisinmaksukyvyn riskien. Henkilöasiakkaan lainan takaisinmaksun. Rantala, Katri. 2009 Leppävaara

Asuntolainan takaisinmaksukyvyn riskien. Henkilöasiakkaan lainan takaisinmaksun. Rantala, Katri. 2009 Leppävaara Asuntolainan takaisinmaksukyvyn riskien kartoitus Henkilöasiakkaan lainan takaisinmaksun riskit Rantala, Katri 2009 Leppävaara LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Laurea Leppävaara ASUNTOLAINAN TAKAISINMAKSUKYVYN

Lisätiedot

EUROOPAN JÄRJESTELMÄRISKIKOMITEA

EUROOPAN JÄRJESTELMÄRISKIKOMITEA 22.11.2011 Euroopan unionin virallinen lehti C 342/1 I (Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot) SUOSITUKSET EUROOPAN JÄRJESTELMÄRISKIKOMITEA EUROOPAN JÄRJESTELMÄRISKIKOMITEAN SUOSITUS, annettu 21 päivänä

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011

Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011 Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 1 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 5 Konsernitilinpäätös Tuloslaskelma 6 Tase 7 Oman pääoman muutoslaskelma 9 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy RAHASTOESITE Sijoitusrahasto... 3... 3 :n perustiedot... 3 :n ja Suomeen rekisteröityjen Nordea-rahastojen tilintarkastajat... 3 Rahastoyhtiön käyttämät asiamiehet... 3 Rahaston markkinointi muissa maissa...

Lisätiedot

FINANSSIRISKIEN HALLINTA. Timo Ahjos

FINANSSIRISKIEN HALLINTA. Timo Ahjos FINANSSIRISKIEN HALLINTA Timo Ahjos 28.4.1994 1 LUKIJALLE Tämä kirjoitus on syntynyt harrastuspohjalta Vakuutusalan Liikkeenjohdollisessa Täydennyskoulutusohjelmassa ("VALIKO") vuosina 1993-94 pitämieni

Lisätiedot

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS VUOSIKERTOMUS 2014

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS VUOSIKERTOMUS 2014 SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Parempaan asumiseen. Turvallisesti...... 3 Asuntovelallisen asialla Hypo palvelee... 4 Toimitusjohtajan katsaus............ 6 Tiukentuvan pankkisääntelyn

Lisätiedot