V I L L A B R E D A 2.VAIHE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "V I L L A B R E D A 2.VAIHE"

Transkriptio

1 Svite ilmakuvaan 1 V I L L A B R E D A 2.VAIHE

2 ASEMAPIIRROS 1:500 2

3 II KRS II-IV KRS III KRS TOIMINTAKAAVIO 1:500 3

4 TOIMINTAKAAVIO MAANTASOKERROS 1:500 4

5 KATUJULKISIVU BREDANTIE 1:500 KATUJULKISIVU IDÄSTÄ 1:500 5

6 LEIKKAUS 1:500 6

7 LEIKKAUS 1:200 7

8 8

9 KIRSTI SIVÉN & ASKO TAKALA ARKKITEHDIT OY Krkeavurenkatu 25 A 5, FIN Helsinki tel: , fax: VILLA BREDAN ALUE SELOSTUS Taustaa Tavitteista Vaihtehdista Kauniaisten kaupungin kaupunginvaltuustn hyväksymän ikääntymispliittinen strategian mukaisesti n tutkittu Villa Bredan alueen spivuutta tuetun palveluasumisen tarpeisiin. Alueella n Villa Bredan vanhainkti ja palvelukeskus sekä rivitalasuntja. Tässä hankkeessan n tutkittu missä määrin ja millä tavin keskeisellä paikalla sijaitsevan tntin rakennusikeutta n mahdllista kasvattaa ikääntymispliittisen strategian tavitteiden mukaisesti. Samalla n selvitetty nykyisen rakennuskannan muuts- ja purkutarvetta. Ikääntymispliittisessa strategiassa n esitetty alustavia määrällisiä tavitteita Villa Bredan alueelle kaavaillusta rakentamisen tarpeesta. Alue n nin m². Nykyisen, tässä vaiheessa säilyvän ja muutskrjattavan Villa Bredan suus n 2200 m². Tntilta n tarkitus purkaa pis neljä erillistä rivitala. Alueesta n tarkitus luda uudistuvan Kauniaisten keskustan välittömään yhteyteen ikäihmisten palvelujen keskus sekä kaikille kauniaislaisille paikka, jssa sukuplvet khtaavat. Kauniaisten keskusta n parhaillaan uudistumassa lähellä Villa Bredan aluetta, junaradan tisella pulella. Villa Bredan aluetta ja keskustaa yhdistää Thurmanin puist, jka timii myös ikäihmisille rauhittumisen ja virkistäytymisen paikkana. Villa Bredan alueella tavitellaan asiakaslähtöisten palvelujen tuttamista tukevaa rakennettua ympäristöä. Se timisi ulspäin ja sisäänpäin timivana keskuksena, jnka timintaan linkitetään mukaan terveysasema ja Tammikummun alue. Vertaistuki, arkiaktiivisuuden ja timintakyvyn tukeminen (esim. hyötyliikunta ja taide) ja elävät yhteiset tilat tukisivat yhteistiminnallisuutta ja ajatusta kuntalaisten yhteisestä lhuneesta. Villa Bredan rinnetntti n krkeuslsuhteiltaan vaativa. Rakennusten sisäisten yhteystarpeiden lisäksi tavitellaan niin tntilla kuin lähiympäristössä liikkumisen esteettömyyden ja turvallisuuden parantamista. Kerrstaljen yhteistilaniveleen ehdtetaan järjestettäväksi kulkuaukk, jlla Palkunnankujan kevyt liikenne vidaan eteläpäässä liittää Villa Bredan pihan serpentiinitiehen. Näin vidaan parantaa Palkunnakujan ja radan alikulkutunnelin välistä yhteyttä. Alueen rakentamista n tutkittu kehittämällä klmea vaihtehta variaatiineen. Perusvaihtehdille n annettu työnimet Avain, Lukk ja Kävelykeppi ja niistä n laadittu vertailut. Rakennusikeutta n kaikissa ehdtuksissa nin 8500 krs-m². Kriittisiä tekijöitä vat timinnallisesti tarkituksenmukaisten asuin- ja palveluyksiköiden kk ja mut, yhteys-, hult- ja pysäköintitarpeet sekä liittyminen ympäristöön. Kerrsalaa vidaan tarkistaa jatkssa mukkaamalla kerrslukua ja massittelua timinnallisten ja määrällisten tavitteiden mukaisesti. Rakennusten kerrsluku muuttuu rinteen mukaan, ja maanalaisia, kellariksi luettavia lisätilja vidaan rakentaa vaihtelevasti. KIRSTI SIVÉN & ASKO TAKALA ARKKITEHDIT OY Jatktyöstä Krkeavurenkatu 25 A 5, FIN Helsinki tel: , fax: Tntinkäyttö Hanketta n kehitetty käytyjen keskustelujen ja palautteen perusteella lähinnä Lukk - lähestymistavan phjalta. Rakennukset rajaavat luntevasti eri käyttäjäryhmien tarpeisiin jäsentyvän lustarimaisen sisäpihan. Itäreunan uudisrakentaminen lähestyy mittakaavallisesti ympäröiviä rivi- ja pienkerrstalja ja sillä n sisäyhteys Villa Bredaan. Palkunnankujan varren pienet kerrstalt vat tässä suunnittelun vaiheessa timinnallisesti itsenäisempiä. Saavutettavuus Villa Bredan näkyvyyttä ja saavutettavuutta Bredantieltä krstetaan ja parannetaan rakentamalla nykyisen palvelukeskuksen ja asuintiljen väliin kadun varteen uusi nivel. Se käsittäisi uusia palvelutilja, säilytettävän rakennuksen tilja muutetaan kehittyvien timintjen mukaan rakenteita ja tilja mahdllisuuksien mukaan säilyttäen. Palkunnankujan kehittäminen liittyy kiinteästi Villa Bredan rakentamiseen. Ajneuvliikenne tntille tapahtuu jatkssakin kujan kautta ja erityisesti hultaj, asiinti- ja vieraspysäköinti keskitetään phjispäähän. Autjen ja pyörien ajnpeuksien rajittaminen parantaa kaiken ikäisten turvallisia liikkumismahdllisuuksia. Timinnat ja tilantarpeet Villa Breda yhdistää Bredan tien ja tntin sisäisen puistn. Keskisan laajennuksineen siihen visi sijittua seuraavia timintja ja tilja, yhteensä n krs-m²: - Ennakiva timinta, hyvinvinnin ja terveyden edistäminen n hy- m² (nykyiset tilat hy-m²): palvelukeskus-päivätiminta sin uudelleenjärjestettynä ja laajennettuna tapahtumatrin yhteyteen hjaus ja neuvnta uudelleensijitus tapahtumatrin yhteyteen harrastetiminta ja kulttuuri uudelleensijitus tapahtumatrin yhteyteen liikunta- ja kuntutus saunatilineen uudelleensijitus laajennettuna terveydenhidn vastaantttilat uudelleensijitus päiväsairaalan yhteyteen - Ktihitkeskus n hy- m² (nykyiset tilat hy-m²): ktipalvelu, tilapäinen ja säännöllinen ktiapu uudelleensijitus ja parempi saavutettavuus välimutinen asuminen 2 kerrksen nykyisiä asuintilja intervalli- ja kuntutusasumiseen 1 kerrksen nykyisiä asuintilja perhektikäyttöön päiväsairaala sijitus timinta-aulan läheisyyteen - Yhteistilat n hy- m² (nykyiset tilat hy-m²): keittiö ja rukasali pääsin nykyisillä paikillaan, laajentumismahdllisuus tapahtumatrin suuntaan uusi Grani-keittiö tapahtumatri, näyttely- ja mnitimitilat timintjen laajentumisvara, mm rukasali ulkpulisten palvelutarjajien tilat kampaam ym uudelleensijitus tapahtumatrin läheisyyteen varasttilat, varast- ja tekniset tilat pääsin nykyisilla paikilla kellaritilissa laajennuksia timinnan tarpeiden mukaan KIRSTI SIVÉN & ASKO TAKALA ARKKITEHDIT OY Krkeavurenkatu 25 A 5, FIN Helsinki tel: , fax: Itäreunan uudisrakentaminen kytkeytyy Villa Bredan länsipäähän ja prrastuen tntin sisäpihaan. Siihen visi sijittua seuraavia timintja ja tilja, yhteensä n krs-m²: - Tehstetun asumisen yksiprtaisen ympärivurkautisen hidn tilat, 1 ja 2 kerrs: 2 yksitasista ryhmäktia á 24 paikkaa yhteensä hy- m²: tilantarve n hy- m²/ asukas + aputilat ryhmittely 3x8 asukkaan sluihin / ryhmäkti - Alarinteen -1 taslle vidaan lisäksi sijittaa (sittain kellarina): yhteensä n hy- m² + varasttilja: pieni erityisryhmäkti, n paikkaa: vanhukset, kuntutus tai vaikeavammaiset ryhmittely esim. 2x8 asukkaan sluihin vaihtehtna vidaan sijittaa vastaavia tuetun matimisen asumisen yksiköitä Länsireunan uudisrakentaminen sijittuu uudelleenjäsenneltävän Palkunnakujan varteen kahtena erillisenä tai yhteenkytkettynä pistetalmaisena rakennuksena. Niihin visi sijittua seuraavia timintja ja tilja, yhteensä n krs- m²: - Tuetun matimisen asumisen tilja, esimerkiksi eri tavin yhdisteltynä: itsenäisiä asuntja esim asunta, h-m² (kpa n. 50 h-m²)/rakennus yhteisöllinen asuminen 6-8 asukasta, m²/asukas, yhteensä n m² yhdessä tasssa kehitysvammaisten nurten asuminen 6-8 asukasta, m²/asukas, yhteensä n m² yhdessä tasssa - Palvelukeskukseen tukeutuvaa vukra-asumista: itsenäisiä asuntja esim asunta, h-m² (kpa n. 50 h-m²)/rakennus yhteisöllinen asuminen 6-8 asukasta, m²/asukas, yhteensä n m² yhdessä tasssa - Lisäksi rakennuksissa tai niiden välissä visi sijaita yhteistilja - Rakennusten välissä kulkuaukk Villa Bredan pihalta Palkunnankujalle Kirjatut tilantarpeet ylittävät hahmtellun rakennusikeuden, jka n tntilla yhteensä n krs-m². Ylitys n mahdllinen, js sa tilista vidaan rinnetntilla lukea kellariksi. 9

10 Sivu 1 Breda_Tilajakauma_lunns.xls Tilantarve Villa Bredan alueella Nykytilanne Tarvearvi Suunnitelmassa Asuintilat Hittilat Varastt. Hallinttilat Muut arvi piirustuksista Ennakiva timinta, hyvinvinnin ja terveyden edistäminen yhteensä 520 yhteensä Palvelukeskus-päiväkeskustiminta hum! aulatilat mukana (73+38) palveluaula - tapahtumatri khdassa yhteistilat - Ohjaus ja neuvnta hum! Sisältää hallinnn (45) - Harrastetiminta, kulttuuri askartelu, kirjast, lehtien lukusali - Liikunta, kuntutus hum! Sisältää saunatilat (45) - Muut aktiviteetit terveydenhidn vastaantttilat Ktihitkeskus yhteensä 50 yhteensä Tilapäinen ja säännöllinen apu ktiin ktihidn timisttilat asiakasmäärän kasvu, hajautus - Välimutinen asuminen 200 Omaishidn ja ktihidn tukena mm. intervallihit, päiväsairaala terveydenhidn vastaantttilat Perhekti Tehstettu palveluasuminen, yksiprtainen ympärivurkautinen hit yhteensä 630 yhteensä Ryhmäktiasuminen, ympärivurkautinen hiva ja hit nykyiset ryhmäkdit 6 paikkaa, n. 43 m2/ asukas I vaiheen ryhmäkdit, sin krjattavissa, sin uudissa tilissa, 2x24 asukasta n m2/asukas III vaiheen ryhmäkdit, sin krjattavissa, sin uudissa tilissa, 2x16 asukasta n m2/asukas aputilat Tuettu matiminen asuminen yhteensä yhteensä Yksiöt ja kaksit puretaan rivitalasunnt 18 asunta, 42/60 h-m2 kpa 50 h-m2= Yhteisöllinen asuminen 6-8 asukasta, m2 / asukas +aputilat Kehitysvammaisten nurten asuminen 6-8 asukasta, m2 / asukas +aputilat 350 yhteistilat 110 Vukra-asunnt yhteensä yhteensä Yksiöt ja kaksit 20 asunta, 42/55 h-m2 kpa 50 h-m2= Yhteisöllinen asuminen 6-8 asukasta, m2 / asukas +aputilat yhteistilat 110 Yhteistilat yhteensä 475 yhteensä keskuskeittiö ja rukasali kabinetteineen hum! Aulatilat vivat timia laajennusvarana lisäksi ss.tilat - tapahtumatri, näyttelytilat, virkistystilat, mnitimitilat mm. Grani-keittiö - ulkpulisille palveluntarjajille vukrattavat tilat kampaam ym - varasttilat ,00 - saunatilat 40 40,00 nyt kuntutuksen yhteydessä - henkilökunnan ssiaalitilat ,00 YHTEENSÄ ,50 - tekniset tilat ,00 10

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 Sisältö 2. IKÄÄNTYMISPOLITIIKKAA OHJAAVA VISIO, TOIMINTAPERIAATTEET JA VALTAKUNNALLI SET TAVOITTEET... 5 2.1 Lviisan kaupungin visi... 5 2.2 Lviisan

Lisätiedot

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014 SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI Saln yritysalueiden kehittäminen sana Etelä-Sumen kehityskäytävää Saln kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.sal.fi kirjaam@sal.fi Y-tunnus: 0139533-1

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pvm. 22.5.2013 työnr: 1510003902 ORIMATTILAN KUNTA Hennan 1. vaiheen asemakaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 2 1510003902 Orimattila Hennan 1. vaiheen asemakaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2030

Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2030 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SEINÄJOEN KAUPUNKI Nurmn keskustan sayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2030 Tavite- ja selstus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25797 Tavite- ja selstus 1 (46) Levnja,

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti LUONNOS 04.04.2014 2.4.2014 Palveluverkktyöryhmä 7.4.2014 jhtryhmä SALPAUSSELÄN UUSI KUNTA 2017 Hllla, Hämeenkski, Iitti, Kärkölä, Lahti, Nastla Pintaala 2191 km2 Väkiluku 154 139 as Ikäjakauma 014v 15,55

Lisätiedot

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015 Inkn kunnan Kululaisten aamu- ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelma 2015 www.inga.fi www.ph.fi www.eftis.fi www. kululaistentimintaverkk.fi Sisällys 1. Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestämisen lähtökhdat...

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sote -hanke. Väliraportti 19.1.2015

Pohjois-Karjalan sote -hanke. Väliraportti 19.1.2015 Phjis-Karjalan ste -hanke Väliraprtti 19.1.2015 Sisällys 1 Jhdant... 2 2 Väliraprtin rakenne ja sisältö yleisesti... 3 3 Hankesuunnitelmassa kirjatut tavitteet... 3 4 Asukaslähtöistä tutantmallia kskevat

Lisätiedot

Pirkanmaan maankäyttövaihtoehdot ja vaikutusten arviointi

Pirkanmaan maankäyttövaihtoehdot ja vaikutusten arviointi Pirkanmaan maankäyttövaihtehdt ja vaikutusten arviinti Kste raprtista saadusta palautteesta MKH 7.4.2014 PIKANMAAN MAAKUNTAKAAVA 2040 Teemme muutsta yhdessä 1. JOHDANTO 6 2. KUNNAT 7 2.1. Ydinkaupunkiseutu

Lisätiedot

PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti

PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Lppuraprtti JOHDANTO Uusi paikallisuus hanke järjesti Vaasan kampusalueen kehittämisestä yhdistetyn kansalaisraadin ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTIOHJELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTIOHJELMA 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTIOHJELMA KAUHAJOEN KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVA 2035 (muutkset 6.10.2010, 24.6.2014) 2 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen Vanhustyön Keskusliitt Ry / Elisa ikä hjelman krdinaati Iäkkäiden ihmisten psykssiaalisen hyvinvinnin edistäminen Yhteenvet järjestöille suunnatusta kyselystä Reija Heinla & Katja Hel 20.2.2012 Sisältö

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti Talus- ja henkilöstöhallinnn perustietjärjestelmien vaihta valmistelevan työryhmän lppuraprtti Sisällysluettel Kaupunginjhtajan timeksiant 1 1. Talus- ja henkilöstöhallinnn tietjärjestelmiltä tarvittavat

Lisätiedot

Seutu- ja yhdystiet tienpidon suunnittelussa

Seutu- ja yhdystiet tienpidon suunnittelussa Seutu- ja yhdystiet tienpidn suunnittelussa Esiselvitys Tiehallinnn selvityksiä 30/2003 Seutu- ja yhdystiet tienpidn suunnittelussa Esiselvitys Tiehallinnn selvityksiä 30/2003 TIEHALLINTO Helsinki 2003

Lisätiedot

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma Etelä Pirkanmaa Hyvinvinti ja turvallisuussuunnitelma 6.11.2013 Akaan kaupunki Valkeaksken kaupunki Urjalan kunta Sisällysluettel: 1. Tausta ja tavitteet... 3 2. Kehityskuva Etelä Pirkanmaan hyvinvinti

Lisätiedot

5. TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISTA TUKEVAT TOIMINTATAPAMME - JOHTAMINEN - OPPIMINEN - INNOSTAMINEN

5. TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISTA TUKEVAT TOIMINTATAPAMME - JOHTAMINEN - OPPIMINEN - INNOSTAMINEN KAVIOURALLA Ratsastuksen valinnat SISÄLTÖ: 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS 2. KAVIOURAN SYNTY 3. TAVOITTEEMME 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME - YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS / YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ Viestintä

Lisätiedot

MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS

MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLLYS 1. Timintakertmus 3 1.1. Jhdn katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 6 1.2.1 Timinnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus... 6 1.2.2 Siirt- ja sijitusmenjen vaikuttavuus...

Lisätiedot

ROHKEE, MUTTA SOPII SULLE!

ROHKEE, MUTTA SOPII SULLE! Sivu 98 ROHKEE, MUTTA SOPII SULLE! Pirkanmaan maakuntastrategia 2040 Pirkanmaan maakuntastrategian lunns Sivu 99 ESIPUHE Pirkanmaan maakuntastrategia tähtää mittaviin, jissakin asiissa järjestelmätasisiin

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke

Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Levi Snw Sprts Academy kehitta mishanke HANKESUUNNITELMA 16.6.2014 Kittilän kunta 1 Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Sisältö 1. Tausta ja tarve hankkeelle...

Lisätiedot

Lainahakemus Natura Viva Oy:n Vuosaaren melontakeskusinvestoinnin

Lainahakemus Natura Viva Oy:n Vuosaaren melontakeskusinvestoinnin Helsingin kaupunki Urheilu- ja ulkilulaitsrahast HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STADS REGISTRATORSKONTOR SaapunuVlnkmmit O 9, 01. 2015 Onr/Dnr TsHtävälUkka U ipfllflakia»8 Lainahakemus Natura

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET. HANKEOHJE Astuu voimaan 4.2.2014

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET. HANKEOHJE Astuu voimaan 4.2.2014 KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET HANKEOHJE Astuu vimaan 4.2.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO... 3 Talnrakennushankkeen prsessin päävaiheet... 3 Hankeryhmä... 4 Hankeprsessi tiivistettynä... 4 1. Esitys

Lisätiedot

VILLA BREDAN PALVELUKESKUS HANKE 825007 HANKESUUNNITELMA

VILLA BREDAN PALVELUKESKUS HANKE 825007 HANKESUUNNITELMA VILLA BREDAN PALVELUKESKUS PERUSKORJAUS JA LISÄRAKENTAMINEN HANKE 825007 HANKESUUNNITELMA VILLA BREDA / HANKE 825007 10.4.2013 HANKESUUNNITELMA 1 YHTEENVETO HANKKEESTA 1 1.1 HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ 3 1.2

Lisätiedot

Strategia 2014-2020. Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja osallistavasti

Strategia 2014-2020. Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja osallistavasti Strategia 2014-2020 Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja sallistavasti SISÄLLYSLUETTELO 1 POHJOIS-KYMEN KASVUN TOIMINTA-ALUEEN KUVAUS... 1 1.1 POHJOIS-KYMEN KASVUN TOIMINTA-ALUE 2014 2020... 1

Lisätiedot

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen Opas VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tehkkaaseen hyödyntämiseen Veli-Matti Lehtnen Marraskuu 2010 2 Sisällys sivu 1 Jhdant 3 2 VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tarkitus 3 3 Mitä VMBar-työtyytyväisyystutkimus

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja 1 (83) Erikissairaanhidn tutteistuksen käsikirja v. 2013 27.12.2012 FCG Tietjhtaminen Oy Osmntie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Ktipaikka Helsinki

Lisätiedot

KOKOELMAPOLITIIKKA. Savonlinnan kaupunginkirjasto. Päivitetty 25.4.2014. Sisällysluettelo

KOKOELMAPOLITIIKKA. Savonlinnan kaupunginkirjasto. Päivitetty 25.4.2014. Sisällysluettelo Savnlinnan kaupunginkirjast KOKOELMAPOLITIIKKA Päivitetty 25.4.2014 Sisällysluettel JOHDANTO... 2 Kkelmaplitiikan perusteet ja tavitteet... 2 Vastuuhenkilöt ja ylläpit... 3 Kirjastn palvelupisteet ja sastt...

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2OO9 TALOUSS UNNITELMA 2009.2012

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2OO9 TALOUSS UNNITELMA 2009.2012 VARKAUDE KAUPUK TALOUSARVO 2OO9 TALOUSS UTELMA 2009.2012 Hyvdksytty kv 1 5.12.2008 K'M TA.CX.JSARVO A -SW YLHSFER,JELUT KAvm0rlnlssa TOMEL B Mzu A TTXMET C TOME, B OME A T*ltil 2 tcltlvl Tfilrnltbct tstte

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Case: Kauppakeskus Klmisppi T E K I J Ä T: Jhanna Pekkarinen Miia Riepp SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat KAVIOURALLA Ratsastuksen valinnat SISÄLTÖ: 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS 3 2. KAVIOURAN SYNTY 4 3. TAVOITTEEMME 5 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME 8 4.1. YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS / YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ

Lisätiedot

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAKERTOMUS 2006 1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ihmisikeudellinen työ Pr-tukipiste ry n yhdistys, jka seuraa sekä kansallista että kansainvälistä prstituutiplitiikkaa

Lisätiedot