Lonkka- ja polviproteesit Suomessa 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lonkka- ja polviproteesit Suomessa 2010"

Transkriptio

1 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Lonkka- ja polviproteesit Suomessa 2010 Höft- och knäproteser i Finland 2010 Anu Perälä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166, Helsinki) Helsinki Puhelin: ISSN

2 Lonkka- ja polviproteesit Suomessa Vuonna 2010 THL:n endoproteesirekisteriin ilmoitettiin lonkan ja polven tekonivelleikkausta. Tämä on 829 leikkausta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Endoproteesirekisteriin ilmoitettuja lonkkaproteesien primaarileikkauksia tehtiin vuonna 2010 yhteensä kappaletta. Polviproteesien primaarileikkauksia ilmoitettiin vastaavasti kappaletta. Vuonna 2010 lonkan uusintaleikkauksia ilmoitettiin endoproteesirekisteriin yhteensä kappaletta. Uusintaleikkausten osuus kaikista lonkkaproteesileikkauksista oli 14,2 % ja suhde primaareihin lonkkaproteesileikkauksiin 16,5 %. Polvien uusintaleikkauksia ilmoitettiin 677 kappaletta. Polvien uusintaleikkausten osuus kaikista polviproteesileikkauksista oli 7,0 % ja suhde primaareihin polviproteesileikkauksiin 7,5 %. Vuonna 2010 tekonivelleikkauksia tehtiin 60 eri sairaalassa. Uusintaleikkauksia, jotka ovat yleensä primaarileikkauksia vaativampia toimenpiteitä, tehtiin 44 sairaalassa. Kuvio 1. Endoproteesirekisteriin ilmoitetut lonkan ja polven tekonivelleikkaukset Uusinta Primaari Lonkka Primaari Polvi L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P Ortopedinen endoproteesi: Kuluman, murtuman tai muun nivelen vahingoittumisen takia nivelen osittain tai kokonaan korvaava proteesi, tekonivel. Primaarileikkaus: Leikkaus, jossa niveleen asennetaan proteesi ensimmäisen kerran. Revisioleikkaus: uusintaleikkaus, jossa jo kertaalleen asennettua proteesia korjataan tai usein sen tilalle asennetaan uusi proteesi. 1

3 Taustatietoa tekonivelleikkauksista Ortopedit ovat toimittaneet vuodesta 1980 lähtien tiedot tekonivelleikkauksista kansalliseen endoproteesirekisteriin. Alkuvaiheessa ilmoittaminen oli vapaaehtoista, mutta vuonna 1989 siitä tuli lakisääteistä toimintaa. Rekisteri toimi vuodesta 1989 alkaen vuoteen 2009 asti Lääkelaitoksen yhteydessä osana tuotevalvontaa. Vuoden 2009 lopulla rekisteri siirrettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen. Tekonivelleikkausten määrän ja laadun seuranta on tärkeä osa terveydenhuollon laadun ja tuottavuuden seurantaa. Tekonivelten kestoon vaikuttavat oikean potilasvalinnan lisäksi proteesin tyyppi, sekä leikkaavan yksikön ammattitaito. Sairaaloiden väliset laatuvertailut edellyttävät monimutkaisia tilastollisia analyysejä ja eri rekisterien tietojen yhdistämistä. Tällaisia selvityksiä tehdään erillisinä tutkimushankkeina. Esim. Mäkelä, Keijo (2010). Primary total hip arthroplasty for primary osteoarthritis in Finland : A national register based analysis. University of Helsinki.Helsinki Tässä tilastoraportissa ei verrata sairaaloiden toiminnan laatua, sillä endoproteesirekisterissä ei ole tietoa leikkaavasta lääkäristä tai leikkaustiimistä. Myöskään potilaan muita sairauksia ei ole rekisteröity, minkä takia potilasvakiointia ei voi tehdä yhdistämättä endoproteesirekisterin tietoja sairaalan poistoilmoitustietoihin. Proteesin kestoon liittyvät analyysit ovat kuitenkin mahdollisia pelkän endoproteesirekisteritiedon perusteella. Luettelo kuvista: Kuvio 1. Endoproteesirekisteriin ilmoittaneiden leikkauksia tekevien yksiköiden lukumäärä Kuvio 2. Lonkan primaari- ja uusintaleikkaukset Kuvio 3. Lonkan primaarileikkaukset sairaalatyypeittäin Kuvio 4. Lonkan uusintaleikkaukset sairaalatyypeittäin Kuvio 5a. Naiset ikäryhmittäin lonkan primaari tekonivelleikkauksissa Kuvio 5b. Miehet ikäryhmittäin lonkan primaari tekonivelleikkauksissa Kuvio 6. Lonkan tekonivelleikkausten uusintojen syyt Kuvio 7. Vuonna 2010 uusitun lonkan tekonivelen edellinen leikkausvuosi Kuvio 8. Polven primaari- ja uusintaleikkaukset Kuvio 9. Polven primaarileikkaukset sairaalatyypeittäin Kuvio 10. Polven uusintaleikkaukset sairaalatyypeittäin Kuvio 11a: Naiset ikäryhmittäin polven primaari-tekonivelleikkauksissa Kuvio 11b: Miehet ikäryhmittäin polven primaari-tekonivelleikkauksissa Kuvio 12. Polven tekonivelleikkausten uusintojen syyt Taulukko 1. Endoproteesirekisteriin ilmoitetut lonkan tekonivelleikkausten primaarikomplikaatiot Taulukko 2. Endoproteesirekisteriin ilmoitetut polven tekonivelleikkausten primaarikomplikaatiot Taulukko 3. Lonkan primaarileikkauksessa asennettu proteesimalli (femur) Taulukko 4. Lonkan uusintaleikkauksessa asennettu proteesimalli (femur) Taulukko 5. Polven primaarileikkauksessa asennettu proteesimalli (femur) Taulukko 6. Polven uusintaleikkauksessa. asennettu proteesimalli (femur) 2

4 Kuvio 1. Endoproteesirekisteriin ilmoittaneiden leikkauksia tekevien yksiköiden lukumäärä Ilmoittaneiden sairaaloiden lukumäärä Vuosi Primaari Uusinta Kuvio 2. Lonkan primaari- ja uusintaleikkaukset Leikkausten lukumäärä Primaari Uusinta Vuosi 3

5 Kuvio 3 : Lonkan primaarileikkaukset sairaalatyypeittäin % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % Reumasäätiö Orton Muut yksityiset sairaalat COXA Yliopistolliset sairaalat Aluesairaalat Keskussairaalat 2001 N= N= N= N= N= N= N= N= N= N= % Vuosi Kuvio 4. Lonkan uusinta leikkaukset sairaalatyypeittäin % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Vuosi Muut yksityiset sairaalat Reumasäätiö COXA Orton Aluesairaalat Keskussairaalat Yliopistolliset sairaalat 2001 N= N= N= N= N= N= N= N= N= N=

6 Taulukko 1. Endoproteesirekisteriin ilmoitetut lonkan primaarikomplikaatiot Komplikaatio Yhteensä Infektio Tyhjennyksen vaatinut hematooma Tromboembolia Proteesin asentovirhe Luksaatio Hermovaurio Anestesia komplikaatio Haavan reunanekroosi Muu komplikaatio Kuolema Yhteensä

7 % 40 Kuvio 5a. Naiset ikäryhmittäin lonkan primaari-tekonivelleikkauksissa % primaari leikkauksista Ikäryhmä % Kuvio 5b. Miehet ikäryhmittäin lonkan primaari-tekonivelleikkauksissa % primaarileikkauksissa Ikäryhmä

8 Kuvio 6. Lonkan tekonivelleikkausten uusintojen syyt % uusintaleikkausten syistä 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Vuosi Proteesin murtuma Proteesin asentovirhe Luun murtuma Irtoaminen (molemmat) Infektio Muu syy Luksaatio Irtoaminen (femur ) Irtoaminen (asetabulum) 2001 N= N= N= N= N= N= N= N= N= N=902 % Kuvio 7. Vuonna 2010 uusitun lonkan tekonivelen edellinen leikkausvuosi % uusintaleikkauksista N= Edellinen leikkausvuosi 7

9 Kuvio 8. Polven tekonivelen primaari- ja uusintaleikkaukset Leikkausten lukumäärä Primaari Uusinta Vuosi Kuvio 9: Polven primaarileikkaukset sairaalatyypeittäin % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % Reumasäätiö Orton Muut yksityiset sairaalat COXA Yliopistolliset sairaalat Aluesairaalat Keskussairaalat 2001 N= N= N= N= N= N= N= N= N= N= % Vuosi 8

10 Kuvio 10. Polven uusintaleikkaukset sairaalatyypeittäin % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Vuosi Muut yksityiset sairaalat Reumasäätiö COXA Orton Aluesairaala Keskussairaala Yliopistolliset sairaalat 2001N= N= N= N= N= N= N= N= N= N=677 Taulukko 2. Endoproteesirekisteriin ilmoitetut polven tekonivelleikkausten primaarikomplikaatiot Komplikaatio Yhteensä Infektio Tyhjennyksen vaatinut hematooma Tromboembolia Proteesin asentovirhe Luksaatio Hermovaurio Haavan reunanekroosi Anestesia komplikaatio Muu komplikaatio Kuolema Yhteensä

11 % Kuvio 11a: Naiset ikäryhmittäin polven primaari-tekonivelleikkauksissa % primaarileikkauksista Ikäryhmä Kuvio 11b: Miehet ikäryhmittäin polven primaari-tekonivelleikkauksissa % pimaarileikkauksista Ikäryhmä

12 Kuvio 12. Polven tekonivelleikkausten uusintojen syyt % revisioleikkauksista 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Vuosi Patellakomplikaatio Muu syy Proteesin murtuma Luun murtuma Proteesin asento Luksaatio Infektio Irtoaminen (tibia) Irtoaminen (femur) Irtoaminen (molemmat) 2001 N= N= N= N= N= N= N= N= N= N=455 11

13 Taulukko 3. lonkan primaarileikkauksessa asennettu proteesimalli (femur) Yhteensä EXETER UNIVERSAL BIOMET COLLARLESS LINK LUBINUS SP II SPECTRON EF SUMMIT (DePuy) ABG II BIRMINGHAM SYNERGY CORAIL (DePuy) ACCOLADE TMZF M/L TAPER (ZIMME RESURFACING ASR BIOMET TAPERLOC PROFEMUR TAPERED BASIS PRIMARY RECAP (BIOMET) ANTHOLOGY HO POROUS ABG HA BIOMET B.FX CONSERVE PLUS SPOTORNO ELITE PLUS FLANGED CPT (ZIMMER) BIOMET COLLARED VECTRA 3 STD C-STEM DUROM RESURFACING BIOM INTEGRAL LAT OMNIFIT SYMAX THOMPSON STANMORE LPP FEMUR sement PCA MERIDIAN LPP II TIGE VECTRA INOX EMERAUDE VERSYS (ZIMMER) MATHYS CCM STD BIOMET CDH BIOMET HEAD-NEC S-ROM (S) ELITE PL HIGH OFF LPP LPP FEMUR sement BICONTACT BIOMET MALLORY-HEAD PR

14 Yhteensä CORMET RESURFACING CORAIL MS-30 (KIRFIX) BIOM INTEGRAL P/ OMNIFIT HA BIOMET REACH/MALLORY BIOMET MALLORY-HEAD/P ELITE PL ROUNDBA BIOMET DYSPLASTIC LPP FEMUR sem, lat, sileä PROFEMUR TL (WRI PROXIMA STD OFFSET BIOMET INTERLOC VECTRA 3 LATER CHARNLEY LPP FEMUR sement PROXILOC ADEPT BIOMET OSS S-ROM REVISIO MITCH TRH BICONTACT sement RESTORATION MOD BIOMET MALLORY-H ABG II MODULAR HA LINK REKONSTRUK CONELOCK REVISIO ZMR (ZIMMER) AUSTIN-MOORE TRABECULAR METAL PRIM S-ROM ABG (S) WAGNER REVISIO (ZIMMER) MÜLLER STRAIGHT LPP FEMUR sem. Lat, kiillot LUBINUS DEMI TIGE VECTRA INOX BIOMET TAPERLOC BIOMET BALANCE M BIOMET CUSTOM CDH LINK SATULAPROTE ELITE PLUS CDH VIRTEC LATER ETM TRAUMASTEM ( LINK LUBINUS SP I KAR (DePuy) OMNIFIT LONG BICONTACT S

15 Yhteensä REEF (DePuy) LINK C.F.P VECTRA 2 STD VIRTEC STD STANMORE METS BIOMET BIHAPRO LINK LUBINUS IP CERAVER (S) ZIM-MÜLL ZIMTRON CONQUEST FX BIOMET SHP ABG HA REVISIO OMNIFIT RESTORATION RESTORATION T ELITE PLUS REVIS MÜLLER SLS, TIT ANATOMIC MESH TM primary (ZIMM PCA HNR-PC BIOMET STD RESTORATION DLS OMNIFIT SEMENTOI OMNIFIT HA BICONTACT SD V-PMB AML MECROBLOCK HMRS TUUMORIPROT FREEMAN Yhteensä

16 Taulukko 4. Lonkan revisioleikkauksessa asennettu proteesimalli (femur) Yhteensä BIOMET COLLARLES EXETER UNIVERSAL BIOM INTEGRAL P/R LINK LUBINUS SP BIOMET COLLARED BIOMET REACH/MALLO LORD MADREPORIQ ABG HA ZMR (ZIMMER) LINK REKONSTRUK RESTORATION MODUL BIOMET MALLORY-HEA SPECTRON EF ANATOMIC MESH SUMMIT (DePuy) BIOMET MALLORY-HEA BIOMET HEAD-NEC ABG II PCA STANDARD CONELOCK REVISIO SYNERGY PCA E-SERIES PROFILE POROUS OMNIFIT HA ABG HA REVISIO BIOM INTEGRAL LA BIOMET DYSPLASTIC LINK LUBINUS IP ACCOLADE TMZF OMNIFIT HA M/L TAPER (ZIMME S-ROM REVISIO CHARNLEY WAGNER REVISIO BIOMET INTERLOC OMNIFIT RESTORATION KAR (DePuy) ELITE PLUS FLANG S-ROM (S) CORAIL (DePuy) MÜLLER MONOLOG STANMORE PROFEMUR TAPERED BIOMET MALLORY-HAD BICONTACT

17 Yhteensä BIOMET TAPERLOC SPOTORNO HOWM RESTORATION ABG (S) AML MECROBLOCK LINK LUBINUS SPI CPT (ZIMMER) PCA MERIDIAN VECTRA 3 STD BASIS PRIMARY BIOMET CDH RESTORATION DLS BIOMET OSS BIOMET B.FX ANTHOLOGY HO PORO LORD L.F.R REEF (DePuy) BIRMINGHAM LINK RS C-STEM CERAVER (S) MATHYS RM ISOELAS LPP II SKT SUPERKONITAN RECAP (BIOMET) ELITE PL HIGH OFF ELITE PL ROUNDBACK LPP ETM TRAUMASTEM ( VECTRA 3 LATER MATHYS CCM STD BIOMET LMT BICONTACT sement LINK SATULAPROTE PROXILOC BIOMET BIHAPRO OMNIFIT SYMAX CORAIL TIGE VECTRA INOX VERSYS (ZIMMER) V-POROPOS BIOMET CUSTOM CDH ELITE PLUS REVISIO TRABECULAR METAL PR PCA REVISIO AUTOPHOR MS-30 (KIRFIX) CONSERVE PLUS

18 Yhteensä EXETER VECTRA 2 STD LCO S-ROM EMERAUDE EURO (S) LPP FEMUR sementitö LPP FEMUR sementillin DUROM RESURFACING THOMPSON PROTEESI ETM MÜLLER STRAIGHT MÜLLER SLS, TIT BIAS REVISIO ECHELON PCA MEDIUM STEM BIOMET SHP BICHAT LPP FEMUR sementillin MECRON UNI-HIP PROXIMA STD OFFSET PROFEMUR TL (WRI RESURFACING ASR LUBINUS DEMI CENATOR DIMENSION SF SUPERFINITOR MUTARS TUMORSYSTE MCKEE-ARDEN MÜLLER SLS, MON FURLONG ZIM-MÜLL ZIMTRON GMRS ABG II MODULAR HA V-PMB LPP FEMUR sementitö KENT REVISIO BRUNSWIK ELITE PLUS CDH CERAVER REVISIO VIRTEC STD MCKEE RISKA CF ERIKOISPROTEESI CONQUEST FX PCA SENTRY-S PCA HNR-PC

19 Yhteensä OMNIFIT LONG OMNIFIT HA IQL-IQATME LPP FEMUR sementillin FREEMAN CALCAR SHP LINK OSS ROTATING HINGE CORMET RESURFACING ADEPT MITCH TRH Yhteensä

20 Liitetaulukko 5. Polven primaarileikkauksissa asennettu proteesimalli (femur) Yhteensä P.F.C SIGMA DURACON NEXGEN TRIATHLON AGC V VANGUARD (BIOMET OXFORD ARGE MAXIM DURACON/MODULAR STAB LINK ENDO MODEL PROFIX S&N DURACON/ROTATING HINGE SEARCH EVOLUTION NEXGEN Rotating Hinge AGC DUAL ARTIC GENESIS II DURACON ISA PRESERVATION UNI KNEE MONOBLOCK SEARCH MILLER GALANTE UNICOND OSS ROTATING HIN RHK (BIOMET) JOURNEY (SMITH&N ADVANCE HMRS ROTATING HI GMRS ROTATING HI ARGE STABILOITU KINEMAX ROTATING S ROM ROTATING HINGE RT POLVIPROTEESI AVON KINEMAX MUTARS ROTATING NATURAL KNEE FINN KNEE CUSTOM TC IV BIOMET SERIES A PERFORMANCE PF P TUUMORIPROTEESI PERFORMANCE MILLER GALANTE I Yhteensä

21 Taulukko 6. Polven revisioleikkauksessa asennettu proteesimalli (femur) Yhteensä NEXGEN P.F.C SIGMA DURACON DURACON/MODULAR ST TRIATHLON AGC V LINK ENDO-MODEL DURACON/ROTATING HI VANGUARD (BIOMET NEXGEN Rotating Hinge AGC DUAL ARTIC MAXIM ARGE OXFORD OSS ROTATING HINGE GMRS ROTATING HINGE MILLER-GALANTE MILLER-GALANTE II ARGE STABILOITU KINEMAX ROTATING PCA/MODULAR PERFORMANCE PCA PCA-INTERAX DI FINN-KNEE CUSTOM S-ROM ROTATING H AMK PROFIX S&N HMRS ROTATING HIBGE SEARCH TC IV GENESIS II CUSTOM DA DURACON ISA LEGION S&N JOURNEY (SMITH&N MILLER-GALANTE P MILLER-GALANTE U MUTARS ROTATING HING TOWNLEY RT POLVIPROTEESI AVON KINEMAX RHK (BIOMET) TUUMORIPROTEESI PROTEESI ETM LOTUS

22 Yhteensä FREEMAN-SWANSS NATURAL-KNEE PRESERVATION UNI SYNATOMIC TOWNLEY AMK/CORDINATE NEXGEN AUGMENTATION Yhteensä

23 THL Implanttirekisteri/Endoproteesit PL HELSINKI Potilaan henkilötunnus - Leikkauspäivämäärä Leikkauksen kohde Nivel 1 oikea 2 vasen Leikkauksen syy Asennettu proteesimalli (femur ja acetabulum/tibia komponentti) Uusintaleikkaus Vaihdettava tai poistettu proteesimalli ja edellisen leikkauksen päivämäärä 1 lonkka 2 polvi 3 vain polvilumpio 4 nilkka 5 mtp 1 reuma 2 muu artriitti 3 primaari artroosi 4 synnynnäinen lonkkaluksaatio kauppanimi: femur nuppi 1 kiinteä 2 modulaarinen Uusinnan syy: 1 irtoaminen (proks.) 2 irtoaminen (dist.) 3 infektio 4 luksaatio 5 proteesin asentovirhe kauppanimi: femur * * ILMOITUS IMPLANTTIREKISTERIIN ORTOPEDISET ENDOPROTEESIT 6 olkanivel 7 kyynärnivel 8 lunatum 9 scaphoideum 10 muu rakenne ** 5 muu sairaus** 6 proteesin vaihto 7 proteesin poisto 8 sekundäärinen artroosi acetabulum/tibia 6 luun murtuma 7 proteesin murtuma 9 patellakomplikaatio 8 muu syy, mikä ** Sairaala nupin halkaisija mm tyyppi (kromi, titaani keram. yms.) acetabulum/tibia * 11 cmc 12 mcp 13 ip 14 leukanivel 15 muu ** 9 aikaisempi proteesi poistettu (girdlestone) 0 muu uusinta (esim. linerin vaihto) * Päivämäärä Proteesin kiinnittäminen Sementoitu Ei sementoitu Lonkkaproteesi femur 1 2 acetabulum 3 4 Sementointitekniikka 1 tavallinen 2 paineistettu Polviproteesi femur 5 6 tibia 7 8 Patellakomponentti asennettu 9 10 Muu proteesi Sementin sekoitus 1 tavallinen 2 sentrifugi 3 tyhjiö * TH HL täyttää koodin Käytetyn sementin kauppanimi Luunsiirto Profylaktinen mikrobilääkitys Primaarikomplikaatiot Yhteyshenkilö ja puhelin Huomautuksia ** Mikrobilääkitys 1 oma luu (autograft) 1 kyllä kauppanimi 0 anestesiakomplikaatio 1 infektio 2 evakuaation vaatinut hematooma 3 tromboembolia 4 proteesin asento epätyydyttävä kauppanimi 2 luupankki luu (allograft) 2 ei 5 luksaatio 6 hermovaurio 7 muu komplikaatio ** 8 kuollut 9 haavan reunanekroosi 3 tekoluu (xenograft) Muistithan liimata proteesitarrat kääntöpuolelle!

24 ILMOITUKSEN TÄYTTÄMINEN Ilmoitus täytetään käsin, tekstiosat selvästi tekstaten Sairaala -kohtaan merkitään sairaalan numerokoodi Potilaan henkilötunnus on kirjoitettava aina täydellisesti Leikkauspäivämäärä merkitään muodossa päivä, kuukausi, vuosi. Leikkauksen kohde -kohtaan rastitetaan kumpi puoli ja mikä nivel on kysymyksessä, esimerkiksi oikea lonkka. Kohdista 10 ja 15 annetaan lisätietoja kohdassa huomautuksia. Leikkauksen syy -kohdassa valitaan vain yksi vaihtoehto. Proteesimalli -kohtaan kirjoitetaan asennetun endoproteesin yleisesti käytetty kauppanimi, sekä femur- että acetabulum-komponenttien osalta. Mikäli lonkkaproteesin yhteydessä on käytetty kahden eri proteesimallin komponentteja yhdistelmänä mainitaan ensin femur-komponentti ja sitten acetabulum-komponentti. Helpoin tapa ilmoittaa käytetty proteesimalli on liimata sairauskertomuksesta ylijäävät proteesipakkauksen liimatarrat kaavakkeen kääntöpuolelle.(mahdollistaa myös viivakoodin hyväksikäytön). Uusintaleikkaus Mikäli kysymyksessä on aikaisemmin asennetun endoproteesin uusintaleikkaus ns. revisio, rastitetaan uusintaleikkaukseen johtanut tärkein komplikaatio. Vaihdettava tai poistettu proteesimalli -kohdassa ilmoitetaan vaihdettavan tai poistettavan proteesin femur- tai acetabulum-komponttien kauppanimi. Edellisen leikkauksen päivämäärä ilmoitetaan, mikäli se on tiedossa. Proteesin kiinnittäminen -kohdassa ilmoitetaan, onko endoproteesin osien kiinnityksessä käytetty sementtiä vai onko kyseessä ns. sementitön kiinnitys. Sementointitekniikka sekä sementin sekoitus -kohtaan rastitetaan käytetty tekniikka. Mikäli polviproteesin asennuksen yhteydessä on asennettu patellakomponentti, ilmoitetaan sen kiinnitystapa. Käytetyn sementin kauppanimi tulee ilmoittaa täydellisenä (esim. Palacos C. Centamycin). Mikäli on käytetty luunsiirtoa tulee ilmoittaa onko käytetty potilaan omaa luuta (autograft), luupankkiluuta (allograft) vai tekoluuta (xenograft) tms. Profylaktinen mikrobilääkitys -kohtaan kirjoitetaan käytetyn mikrobilääkityksen kauppanimi. Primaarikomplikaatiolla tarkoitetaan tässä yhteydessä komplikaatiota, joka on todettu leikkauksen jälkeen sairaalassaolon aikana ennen potilaan poistumista sairaalasta. Sairaalasta poistumisen jälkeen todetut komplikaatiot ilmoitetaan erillisellä lomakkeella ILMOITUS IMPLANTTIREKISTERIIN MYÖHÄISKOMPLIKAATIOT. Mikäli potilas on kuollut sairaalassaolon aikana rastitetaan kohta 8 Yhteyshenkilö -kohtaan merkitään lomakkeen täyttäneen henkilön nimi ja puhelinnumero mahdollisia lisätiedusteluja varten. Huomautuksia Mikäli ilmoituksen vaihtoehdot eivät sovellu ko. tapaukseen tai muuten on tarpeen antaa lisätietoja, ilmoitetaan ne huomatuksia kohdassa tai käytetään erillistä liitettä.

25 Laatuseloste Tilastotietojen relevanssi Valtakunnalliseen implanttirekisteriin on kerätty vuodesta 1980 alkaen tiedot asennetuista ortopedisistä endoproteeseista sekä hammasimplanteista. Nivelimplanttitiedot kerätään kaikista nivelimplantteja asentavista yksiköistä Suomessa. Vuoteen 1989 asti tietojen toimittaminen perustui leikkaavien lääkäreiden vapaaehtoiseen ilmoitukseen. Vuodesta 1989 alkaen tietojen toimittaminen on ollut lakisääteistä. Rekisterin pitäjänä toimi vuoteen 2009 asti Lääkelaitos kunnes rekisterin ylläpito siirtyi THL:n vastuulle. Toimenpiteitä tekevät yksiköt sekä implanttien valmistajat ja maahantuojat saavat rekisteristä tietoa toiminnan seurantaan, kehittämiseen ja tuotteiden laadun parantamiseen. Menetelmäkuvaus Rekisterin tiedot kerätään implanttitietokannoista ja asettajan täyttämistä ilmoituslomakkeista. Suurissa yksiköissä käytössä olevista sähköisistä implanttitietokannoista toimitetaan implanttirekisteriin tiedot sähköisesti kerran vuodessa. Monissa yksiköissä implanttitiedot lähetetään edelleen implanttirekisteriin paperisella ilmoituslomakkeella. Rekisteriin kerätään seuraavat tiedot: potilaan henkilötunnus leikkauspäivämäärä leikkauskohde leikkauksen syy asennetun implantin tiedot onko kyseessä primaarileikkaus vai uusintaleikkaus uusintaleikkauksista leikkauksen syy ja poistetun proteesin tiedot proteesin kiinnitystapa käytetyn sementin tiedot tiedot mahdollisesti luusiirteestä tieto profylaktisen antibiootin käytöstä primaarikomplikaatiot Tietosisältö on laadittu lonkkaproteesileikkauksia varten, mutta myös muiden nivelproteesien osalta käytetään soveltuvin osin samaa tiedonkeruumallia. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus Implanttirekisterin kattavuus on hyvä. Terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteritietojen perusteella arviolta 98 % leikkauksista ilmoitetaan THL:ään. Lisäksi implanttirekisterin tiedoista voidaan luotettavasti laskea eri proteesimallien kestoa potilaissa. Tässä suhteessa kansallinen rekisteri on luotettavampi kuin erilliset sairaalakohtaiset rekisterit. Implanttirekisterin tietosisältö on kuitenkin pysynyt pitkään ennallaan ja muutospaineita tietosisällön tarkentamiselle on olemassa. Erityisesti muiden kuin lonkkaproteesien ilmoittamiseen nykyinen tietosisältö sopii heikosti. Esimerkiksi yhteistyö Pohjoismaiden artroplasiarekisteriyhdistyksen kanssa on ollut vaikeaa tiettyjen tietosisältöön liittyvien puutteiden takia.

26 Julkaistujen tietojen oikea-aikaisuus Ilmoituskaavakkeet toimitetaan THL:ään noin 1 2 kuukauden sisällä tehdystä toimenpiteestä. Tiedot julkaistaan THL:n tilastoraporttina 9 kuukautta tilastovuoden päättymisen jälkeen. Tietojärjestelmien lisääntyvä käyttö ja tiedontoimituksen sähköistyminen parantanevat tilannetta edelleen lähivuosina. Tietojen saatavuus/selkeys/läpinäkyvyys Implanttirekisterin tilastot on julkaistu vuodesta 2009 alkaen THL:n internetsivuilla. Aikaisempia julkaisuja: Tilastojen vertailukelpoisuus Suomen implanttirekisteri on ensimmäisiä maailmassa ja sen pitkät aikasarjat auttavat luotettavien arvioiden tekemisessä implanttien kestävyydestä. Implanttituotteiden elinkaari on kuitenkin lyhentynyt ja monet tuotteet ovat käytössä vain 5-10 vuotta. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys Nivelimplanttien ilmoittaminen on pysynyt pitkään samanlaisena. Tietosisältö on kerättävien tietojen osalta kattava. Lisääntyvä tietojärjestelmien käyttö sairaaloissa on parantanut mm. viivakoodeihin liittyvän tiedon virheetöntä tallennusta.

Lonkka- ja polviproteesit Suomessa 2009

Lonkka- ja polviproteesit Suomessa 2009 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Lonkka- ja polviproteesit Suomessa 2009 Höft- och knäproteser i Finland 2009 Jari Forsström +358 20 610 7737 jari.forsstrom@thl.fi Anu Perälä +358 20

Lisätiedot

Lonkka- ja polviproteesit 2011

Lonkka- ja polviproteesit 2011 Terveys 2013 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Lonkka- ja polviproteesit 2011 Höft- och knäproteser 2011 Hanna Rautiainen +358 29 524 8694 hanna.rautiainen@thl.fi Anu Perälä

Lisätiedot

Lonkka- ja polviproteesit 2011

Lonkka- ja polviproteesit 2011 Terveys 2013 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Lonkka- ja polviproteesit 2011 Höft- och knäproteser 2011 Hanna Rautiainen +358 29 524 8694 hanna.rautiainen@thl.fi Anu Perälä

Lisätiedot

Lonkan ja polven tekonivelet 2015

Lonkan ja polven tekonivelet 2015 15/2016 13.12.2016 Lonkan ja polven tekonivelet 2015 Päälöydökset Vuonna 2015 tehtiin 9 211 lonkan kokotekonivelen ja 10 492 polven tekonivelen ensileikkausta. Lonkkaleikkausten määrä on kasvanut ja polvileikkausten

Lisätiedot

Lonkka- ja polviproteesit 2000 2013

Lonkka- ja polviproteesit 2000 2013 Terveys 2014 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Lonkka- ja polviproteesit 2000 2013 Höft- och knäproteser 2000 2013 Juha Rainio +358 29 524 7880 juha.rainio@thl.fi Anu Perälä

Lisätiedot

Hammasimplantit Suomessa 2010

Hammasimplantit Suomessa 2010 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Hammasimplantit Suomessa 2010 Tandimplantat i Finland 2010 Hanna Rautiainen +358 40 143 9344 hanna.rautiainen@thl.fi Anu Perälä +358 20 610 7362 anu.perala@thl.fi

Lisätiedot

Lonkan ja polven tekonivelet 2015

Lonkan ja polven tekonivelet 2015 15/2016 13.12.2016 Lonkan ja polven tekonivelet 2015 Päälöydökset Vuonna 2015 tehtiin 9 211 lonkan kokotekonivelen ja 10 492 polven tekonivelen ensileikkausta. Lonkkaleikkausten määrä on kasvanut ja polvileikkausten

Lisätiedot

Coxan tekonivelrekisterin validointi polven ensitekonivelleikkaukset

Coxan tekonivelrekisterin validointi polven ensitekonivelleikkaukset Coxan tekonivelrekisterin validointi polven ensitekonivelleikkaukset Sanna Multanen, Ville Mattila, Antti Eskelinen Tekonivelsairaala Coxa Vuonna 2009 Suomessa tehtiin polven ensitekonivelleikkauksia yhteensä

Lisätiedot

Varsirevisiot. IX Valtakunnallinen tekonivelkirurgiankurssi Turku Jarmo Kangas MD Tekonivelsairaala Coxa

Varsirevisiot. IX Valtakunnallinen tekonivelkirurgiankurssi Turku Jarmo Kangas MD Tekonivelsairaala Coxa Varsirevisiot IX Valtakunnallinen tekonivelkirurgiankurssi 24. 26.4.2019 Turku Jarmo Kangas MD Tekonivelsairaala Coxa SIDONNAISUUDET TEKONIVELSAIRAALA COXA VASTAANOTTO LÄÄKÄRIKESKUS MEHILÄINEN KOULUTUSMATKOJA

Lisätiedot

Implanttivalinta polven reartroplastiassa. Pekka Ylinen Sairaala ORTON Invalidisäätiö

Implanttivalinta polven reartroplastiassa. Pekka Ylinen Sairaala ORTON Invalidisäätiö Implanttivalinta polven reartroplastiassa Pekka Ylinen Sairaala ORTON Invalidisäätiö polven revisioartroplastian päämääränä on korvata luupuutokset oikean kokoinen femurkomponentti oikean kokoinen tibiakomponentti

Lisätiedot

Implanttivalinta lonkan tekonivelrevisioissa

Implanttivalinta lonkan tekonivelrevisioissa Implanttivalinta lonkan tekonivelrevisioissa VIII Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi 19.- 21.4.2017 Tampere Jarmo Kangas MD Tekonivelsairaala Coxa Implanttivalinta lonkan tekonivelrevisioissa Kirjallisuudessa

Lisätiedot

Hammasimplantit

Hammasimplantit 4 2017 28.2.2017 Hammasimplantit 2013 2014 Päälöydökset Vuonna 2014 implanttirekisteriin ilmoitettiin 16 207 hammasimplantin asennusta. Hammasimplanteista tehtyjen ilmoitusten kattavuus on heikentynyt

Lisätiedot

Olkapään tekoniveltyypit: eri proteesityyppien esittely

Olkapään tekoniveltyypit: eri proteesityyppien esittely Olkapään tekoniveltyypit: eri proteesityyppien esittely Jari Mokka TYKS Total shoulder arthroplasty is a viable treatment for painful shoulder. Total shoulder arthroplasty devices have developed significantly

Lisätiedot

Hammasimplantit Suomessa 2009 Tandimplantat i Finland 2009

Hammasimplantit Suomessa 2009 Tandimplantat i Finland 2009 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Hammasimplantit Suomessa 29 Tandimplantat i Finland 29 Antti Pihakari +358 4 53 9956 antti.pihakari@fimnet.fi Pekka Kallio + 358 5 559 5536 pekka@kallio.freeserve.co.uk

Lisätiedot

Lonkkarevisiot. Maija Pesola oyl,, Keski-Suomen keskussairaala

Lonkkarevisiot. Maija Pesola oyl,, Keski-Suomen keskussairaala Lonkkarevisiot Maija Pesola oyl,, Keski-Suomen keskussairaala Yleistä lonkkarevisioiden määm äärä riippuu aiemmin alueella käyteityistä proteesimalleista ja niiden käyttk yttäytymisestä varsirevisiot harvinaistuneet

Lisätiedot

V valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi pidetään Helsingissä 27.-29.4.2011 hotelli Crowne Plazassa.

V valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi pidetään Helsingissä 27.-29.4.2011 hotelli Crowne Plazassa. V valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Kokouspaikka: Crowne Plaza, 27 29.4. 2011, Helsinki. V valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi pidetään Helsingissä 27.-29.4.2011 hotelli Crowne Plazassa.

Lisätiedot

LONKKA- JA POLVITEKONIVELREVISIOIDEN SYYT TEKONIVELSAIRAALA COXASSA 2013

LONKKA- JA POLVITEKONIVELREVISIOIDEN SYYT TEKONIVELSAIRAALA COXASSA 2013 LONKKA- JA POLVITEKONIVELREVISIOIDEN SYYT TEKONIVELSAIRAALA COXASSA 2013 Jake von Hintze Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Joulukuu 2015 Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Patellaongelmat polven tekonivelleikkauksen yhteydessä

Patellaongelmat polven tekonivelleikkauksen yhteydessä !! Patellaongelmat polven tekonivelleikkauksen yhteydessä Dosentti Timo Puolakka Apulaisylilääkäri Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Tekonivelsairaala Coxa Sidonnaisuudet Tutkimusrahoitusta:

Lisätiedot

LEIKKAUS. Leikkauksissa kajotaan melkoisesti potilaan. ja sen kulku. Saat asiakkaaksesi henkilön, joka on läpikäynyt lonkka- tai

LEIKKAUS. Leikkauksissa kajotaan melkoisesti potilaan. ja sen kulku. Saat asiakkaaksesi henkilön, joka on läpikäynyt lonkka- tai Teksti: Johanna Takkunen Business Unit Manager Smith & Nephew Oy Advanced Wound Management Saat asiakkaaksesi henkilön, joka on läpikäynyt lonkka- tai polviproteesileikkauksen. Päällepäin näkyy vain suurehko

Lisätiedot

COXAN TEKONIVELREKISTERIN VALIDOINTI POLVEN ENSITEKONIVELLEIKKAUKSET

COXAN TEKONIVELREKISTERIN VALIDOINTI POLVEN ENSITEKONIVELLEIKKAUKSET COXAN TEKONIVELREKISTERIN VALIDOINTI POLVEN ENSITEKONIVELLEIKKAUKSET Sanna Multanen Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Joulukuu 2012 Tampereen yliopisto Lääketieteen

Lisätiedot

Implanttien kiinnitys primaarissa lonkan tekonivelleikkauksessa

Implanttien kiinnitys primaarissa lonkan tekonivelleikkauksessa Implanttien kiinnitys primaarissa lonkan tekonivelleikkauksessa Suomen Artroplastiayhdistys VIII Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi 19.-21.4.2017 Tampere Tuukka Niinimäki Oulun yliopistollinen

Lisätiedot

Polven ja lonkan nivelrikon hoito tekonivelleikkauksella. Teemu Moilanen Tekonivelsairaala Coxa

Polven ja lonkan nivelrikon hoito tekonivelleikkauksella. Teemu Moilanen Tekonivelsairaala Coxa Polven ja lonkan nivelrikon hoito tekonivelleikkauksella Teemu Moilanen Tekonivelsairaala Coxa Puhdistusleikkaukset Osteotomiat Niveljäykistykset Tekonivelleikkaukset tutkimustieto ei tue vaikutuksen

Lisätiedot

PERIPROTEETTISET. 19.4.2007 Maija Pesola

PERIPROTEETTISET. 19.4.2007 Maija Pesola PERIPROTEETTISET MURTUMAT 19.4.2007 Maija Pesola oyl, K-SKS Määritelmästä Klassisesti: vähäisen trauman aiheuttama tekoniveleen liittyvä murtuma (oma M- alkuinen dg-numero) Käytännössä: Mistä tahansa syystä

Lisätiedot

Lonkan ja polven tekonivelet 2016

Lonkan ja polven tekonivelet 2016 2 2018 30.01.2018 Lonkan ja polven tekonivelet 2016 Päälöydökset Vuonna 2016 tehtiin 9 656 lonkan tekonivelen sekä 12 251 polven tekonivelen ensileikkausta. Lonkkaleikkausten määrä oli noin 7 prosenttia

Lisätiedot

Summit-Pinnacle MOM-tekonivelten tulokset keskipitkässä seurannassa perinteisillä tekonivelseurannan menetelmillä arvioituina

Summit-Pinnacle MOM-tekonivelten tulokset keskipitkässä seurannassa perinteisillä tekonivelseurannan menetelmillä arvioituina Summit-Pinnacle MOM-tekonivelten tulokset keskipitkässä seurannassa perinteisillä tekonivelseurannan menetelmillä arvioituina Juho Salivaara, Timo Puolakka, Jorma Pajamäki, Teemu Moilanen, Antti Eskelinen

Lisätiedot

LONKAN TEKONIVELLEIKKAUS DUAL MOBILITY - TEKONIVELTÄ KÄYTTÄEN LYHYEN SEURANTA-AJAN KLIINISET TULOKSET

LONKAN TEKONIVELLEIKKAUS DUAL MOBILITY - TEKONIVELTÄ KÄYTTÄEN LYHYEN SEURANTA-AJAN KLIINISET TULOKSET LONKAN TEKONIVELLEIKKAUS DUAL MOBILITY - TEKONIVELTÄ KÄYTTÄEN LYHYEN SEURANTA-AJAN KLIINISET TULOKSET Markus Tujunen Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Tammikuu

Lisätiedot

Tekonivelleikkausten PROM tulokset. Antti Eskelinen

Tekonivelleikkausten PROM tulokset. Antti Eskelinen Tekonivelleikkausten PROM tulokset Antti Eskelinen 26.4.2019 Sidonnaisuudet Työantaja: Tekonivelsairaala Coxa Oy Luottamustehtävät: Asiantuntijatyöryhmän jäsen, Tekonivelrekisteri, THL Steering Committee

Lisätiedot

Metalli-metalli -liukupintaisten lonkan tekonivelleikkausten 5-vuotisseurantatulokset

Metalli-metalli -liukupintaisten lonkan tekonivelleikkausten 5-vuotisseurantatulokset Metalli-metalli -liukupintaisten lonkan tekonivelleikkausten 5-vuotisseurantatulokset Henri Miettinen, Simo Miettinen, Hannu Miettinen, Jukka Kettunen Ortopedian, traumatologian ja käsikirurgian klinikka,

Lisätiedot

Tantaalimetallin käyttö acetabulum-revisioissa varhaisvaiheen kokemuksia Kuopion yliopistollisesta sairaalasta

Tantaalimetallin käyttö acetabulum-revisioissa varhaisvaiheen kokemuksia Kuopion yliopistollisesta sairaalasta Tantaalimetallin käyttö acetabulum-revisioissa varhaisvaiheen kokemuksia Kuopion yliopistollisesta sairaalasta Jukka Kettunen 1, Hannu Miettinen 1, Simo Miettinen 2, Marko Hämäläinen 3, Heikki Kröger 1

Lisätiedot

Polven periproteettiset murtumat

Polven periproteettiset murtumat Polven periproteettiset murtumat VTK 2017 Mika Junnila TYKS Esiintyvyys Polven periproteettisten murtumien esiintyvyys on n 2,5% Patellamurtumat harvinaisia Mayo Clinic Joint Registry 0,68% Tibiamurtumat

Lisätiedot

Tekonivelpotilaiden määräaikaisseuranta. ft Tuula Pohjonen Yhdyshenkilöpalaveri

Tekonivelpotilaiden määräaikaisseuranta. ft Tuula Pohjonen Yhdyshenkilöpalaveri Tekonivelpotilaiden määräaikaisseuranta ft Tuula Pohjonen Yhdyshenkilöpalaveri 3.6.2014 1 Tekonivelpotilaiden määräaikaisseuranta Historiassa seurannat Pikonlinnassa ja Taysissa Coxa aloitti toimintansa

Lisätiedot

VI valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi 3.- 5.4.2013 Hotelli Scandic, Kuopio

VI valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi 3.- 5.4.2013 Hotelli Scandic, Kuopio VI valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi 3.- 5.4.2013 Hotelli Scandic, Kuopio Keskiviikko 3.4.2013 8.00 9.00 Ilmoittautuminen ja kahvi 9.00 9.05 Avauspuheenvuoro Polven tekonivel Moderaattori: Petri

Lisätiedot

Polven puolitekonivelet ja PF-proteesi

Polven puolitekonivelet ja PF-proteesi Polven puolitekonivelet ja PF-proteesi VTK 2019, Turku Mikko Rantasalo, HUS Tekonivelkirurgian yksikkö, Peijaksen sairaala Käsitellään UKA ja PF-indikaatiot Kontraindikaatiot Rekisteridataa Australia ja

Lisätiedot

Sementitön lonkan tekonivel primaarin lonkan nivelrikon hoitona yli 54-vuotiaille potilaille

Sementitön lonkan tekonivel primaarin lonkan nivelrikon hoitona yli 54-vuotiaille potilaille Sementitön lonkan tekonivel primaarin lonkan nivelrikon hoitona yli 54-vuotiaille potilaille - kahdeksan yleisintä sementitöntä tekoniveltä 0 25 vuoden seurannassa Suomen tekonivelrekisteristä Keijo T.

Lisätiedot

SUMMIT-PINNACLE MOM-TEKONIVELTEN TULOKSET KESKIPITKÄSSÄ SEURANNASSA PERINTEISILLÄ TEKONIVELSEURANNAN MENETELMILLÄ ARVIOITUINA

SUMMIT-PINNACLE MOM-TEKONIVELTEN TULOKSET KESKIPITKÄSSÄ SEURANNASSA PERINTEISILLÄ TEKONIVELSEURANNAN MENETELMILLÄ ARVIOITUINA SUMMIT-PINNACLE MOM-TEKONIVELTEN TULOKSET KESKIPITKÄSSÄ SEURANNASSA PERINTEISILLÄ TEKONIVELSEURANNAN MENETELMILLÄ ARVIOITUINA Juho Salivaara Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen

Lisätiedot

oyl Konsta Pamilo 9/27/12 3 9/27/12 4 9/27/12 5 Tekonivel leikausten määrän on arvioitu lisääntyvän 50% tulevan vuosi kymmenen aikana Revisio taakka kasvaa Paine terveydenhuollon kustannusten laskemiseen

Lisätiedot

Lonkan tekonivelleikkaus dual mobility -tekoniveltä käyttäen lyhyen seuranta-ajan kliiniset tulokset

Lonkan tekonivelleikkaus dual mobility -tekoniveltä käyttäen lyhyen seuranta-ajan kliiniset tulokset Lonkan tekonivelleikkaus dual mobility -tekoniveltä käyttäen lyhyen seuranta-ajan kliiniset tulokset Markus Tujunen, Eerik Skyttä, Antti Eskelinen Tekonivelsairaala Coxa Tekonivelen sijoiltaanmeno eli

Lisätiedot

Kuppirevisiot. Tyks/FAR Mikko Karvonen, Tyks VTK 2019

Kuppirevisiot. Tyks/FAR Mikko Karvonen, Tyks VTK 2019 Kuppirevisiot Tyks/FAR 2018 Mikko Karvonen, Tyks VTK 2019 Kuppirevisiot Tyks 2018, acetabulum-komponentti peräisen syyn mukaan jaoteltuna Uusintaleikkauksen syy Lukumäärä Aseptinen irtoaminen, acetabulum

Lisätiedot

Nykyaikaisen sementointitekniikan erityisosaamista

Nykyaikaisen sementointitekniikan erityisosaamista Nykyaikaisen sementointitekniikan erityisosaamista PALACOS THE GOLD STANDARD LAATU. ASIANTUNTEMUS. INNOVAATIO. Nykyaikainen sementointitekniikka artroplastiikkaan. PALACOS -luusementti on yli 50 vuoden

Lisätiedot

COXA - Tekonivelkirurgian koti Hotelli Haaga

COXA - Tekonivelkirurgian koti Hotelli Haaga Suomen Golfseniorit ry 13.11.2018 COXA - Tekonivelkirurgian koti Hotelli Haaga Roope Tähkä Markkinointipäällikkö TEKONIVELSAIRAALA COXA Vuonna 2002 perustettu Coxa on julkisomisteinen osakeyhtio. Pohjoismaiden

Lisätiedot

Lonkan tekonivelleikkauksen varhaisvaiheen komplikaatiot käytettäessä metalli-metalli -liukupintoja

Lonkan tekonivelleikkauksen varhaisvaiheen komplikaatiot käytettäessä metalli-metalli -liukupintoja Lonkan tekonivelleikkauksen varhaisvaiheen komplikaatiot käytettäessä metalli-metalli -liukupintoja Tatu Mäkinen, Ville Remes Ortopedian ja traumatologian klinikka, Töölön sairaala ja Peijaksen sairaala

Lisätiedot

Lonkan tekonivelleikkausten alueelliset erot Suomessa vuosina 1998 2003

Lonkan tekonivelleikkausten alueelliset erot Suomessa vuosina 1998 2003 Lonkan tekonivelleikkausten alueelliset erot Suomessa vuosina 1998 2003 Keijo Mäkelä 1, Ville Remes 2, Miika Linna 3, Mikko Peltola 3, Unto Häkkinen 3 1 TYKS; 2 HUS; 3 STAKES Hospital discharge register

Lisätiedot

Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen

Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen 20.5.2002 2845/4/00 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen LEIKKAUKSEN ODOTUSAJAN PITUUS, VOIMAVAROJEN VARAAMINEN PÄIVYSTYS- LEIKKAUKSIA

Lisätiedot

Polvirevisiot. Maija Pesola, oyl Keski-Suomen Keskussairaala

Polvirevisiot. Maija Pesola, oyl Keski-Suomen Keskussairaala Polvirevisiot Maija Pesola, oyl Keski-Suomen Keskussairaala Polvirevisiot, yleistä n. 10 15 % primaariproteesien määm äärästä lisää ääntymässä polviproteeseja laitettu 80-luvun lopulta lähtien l pidentynyt

Lisätiedot

Lonkan fiksaatiometodin valinta

Lonkan fiksaatiometodin valinta Lonkan fiksaatiometodin valinta IX Valtakunnallinen tekonivelkurssi Turku Logomo24.4.2019 Mikko Manninen, Orton Lonkan tekonivelen kiinnitysmenetelmät Molemmissa komponenteissa voidaan käyttää joko kiinnityssementtiä

Lisätiedot

Korjaukset, kysymykset ja vastaukset Hankinta- ja logistiikkapalvelut Hankintatoimisto 10.7.2013

Korjaukset, kysymykset ja vastaukset Hankinta- ja logistiikkapalvelut Hankintatoimisto 10.7.2013 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- TP E4031 1 (5) KORJAUKSET Täydennettävään Excel-liitteeseen on tehty korjauksia. Korjattu Excel-liite on noudettavissa osoitteesta www.ppshp.fi/hankinnat -> avoimet tarjouspyynnöt.

Lisätiedot

BMI:N VAIKUTUS TEKONIVELLEIKKAUKSEEN. IX Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Turku EL, LT Outi Väyrynen OYS

BMI:N VAIKUTUS TEKONIVELLEIKKAUKSEEN. IX Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Turku EL, LT Outi Väyrynen OYS BMI:N VAIKUTUS TEKONIVELLEIKKAUKSEEN IX Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Turku 24.4.2019 EL, LT Outi Väyrynen OYS Painoindeksi eli BMI (WHO:n luokittelu) BMI (body mass index) = paino (kg)/ pituus²

Lisätiedot

VII Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Oulu 8.4.2015 EL, LT Outi Väyrynen PPSHP

VII Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Oulu 8.4.2015 EL, LT Outi Väyrynen PPSHP VII Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Oulu 8.4.2015 EL, LT Outi Väyrynen PPSHP WHO:n lihavuuden luoki1elu BMI (body mass index) = paino (kg)/ pituus² (m²) Alipaino < 18.50 Normaali 18.50-24.99

Lisätiedot

TEKONIVELIIN LIITTYVÄT POTILASVAHINGOT PVK:SSA

TEKONIVELIIN LIITTYVÄT POTILASVAHINGOT PVK:SSA Dos., yl, Ville Remes TEKONIVELIIN LIITTYVÄT POTILASVAHINGOT PVK:SSA 25.4.2019 Turku VTK IX 2 3 4 UUSI POTILASVAHINKOLAKI VOIMAAN 1.1.2021 Korvattavia vahinkoja koskeva sääntely laajenee Uutena korvausperusteena

Lisätiedot

RANTEEN TEKONIVEL. IX Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi el Miika Stenholm TYKS

RANTEEN TEKONIVEL. IX Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi el Miika Stenholm TYKS RANTEEN TEKONIVEL IX Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi 25.4.2019 el Miika Stenholm TYKS Historiaa 1890 Themistocles Gluck suoritti ensimmäisen ranteen tekonivelleikkauksen 1967 Swanson käytti

Lisätiedot

VARAUS JA LIIKERAJOITUKSET LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEN JÄLKEEN

VARAUS JA LIIKERAJOITUKSET LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEN JÄLKEEN JARI SYRJÄNEN, ORTOPEDI ORTON OY, TEKONIVELOSASTO VARAUS JA LIIKERAJOITUKSET LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEN JÄLKEEN Sidonnaisuudet Smith & Nephew Zimmer Stryker Biomet DePuy Historiaa Perinteenä ollut rajoiuaa

Lisätiedot

Lonkan tekonivelten pysyvyys 55-vuotiailla ja sitä vanhemmilla potilailla

Lonkan tekonivelten pysyvyys 55-vuotiailla ja sitä vanhemmilla potilailla Lonkan tekonivelten pysyvyys 55-vuotiailla ja sitä vanhemmilla potilailla 65673 lonkan primaarin tekonivelleikkauksen pitkäaikaistulokset 0 25 vuoden seurannassa Suomen tekonivelrekisteristä Keijo Mäkelä

Lisätiedot

Kirurgiset toimenpideryhmät ja niiden koodit (* seurannan kohteeksi valitut toimenpideryhmät)

Kirurgiset toimenpideryhmät ja niiden koodit (* seurannan kohteeksi valitut toimenpideryhmät) Kirurgiset toimenpideryhmät ja niiden koodit (* seurannan kohteeksi valitut toimenpideryhmät) Lonkan NFB 10-99 Lonkan tekonivelleikkaukset tekonivelleikkaukset* NFB10 Lonkan osatekonivel, sementitön NFB20

Lisätiedot

Apuvälineet Teidän tulee ennen leikkaukseen tuloa hakea itsellenne kyynärsauvat omasta terveyskeskuksesta / apuvälineyksiköstä.

Apuvälineet Teidän tulee ennen leikkaukseen tuloa hakea itsellenne kyynärsauvat omasta terveyskeskuksesta / apuvälineyksiköstä. TYKS POTILASOHJE POLVEN TEKONIVELLEIKKAUS Polven tekonivelleikkauksen yleisin syy on polvinivelen nivelrikko eli polven kuluma. Nivelrikko kehittyy tavallisesti ikääntymisen myötä ilman erityistä syytä.

Lisätiedot

TEKONIVELPOTILAAN FYSIOTERAPIA

TEKONIVELPOTILAAN FYSIOTERAPIA TEKONIVELPOTILAAN FYSIOTERAPIA FYSIOTERAPIASUOSITUS Tekonivelleikkaukseen liittyvän fysioterapian tavoitteena on ylläpitää ja kohentaa fyysistä toimintakykyä ennen ja jälkeen leikkauksen, vähentää kipua

Lisätiedot

Tekonivelpotilaan leikkausindikaatiot, lonkan tekonivelleikkaukset. Matti Seppänen Ortopedi Lasten ja nuorten aikuisten lonkkakeskus TYKS

Tekonivelpotilaan leikkausindikaatiot, lonkan tekonivelleikkaukset. Matti Seppänen Ortopedi Lasten ja nuorten aikuisten lonkkakeskus TYKS Tekonivelpotilaan leikkausindikaatiot, lonkan tekonivelleikkaukset Matti Seppänen Ortopedi Lasten ja nuorten aikuisten lonkkakeskus TYKS Polvi- ja lonkkanivelrikko Polvi- ja lonkkanivelrikko Suomalaisen

Lisätiedot

OHJEITA POLVEN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN TULE- VILLE POTILAILLE

OHJEITA POLVEN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN TULE- VILLE POTILAILLE VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI 1 POLVI KUNTOON OHJEITA POLVEN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN TULE- VILLE POTILAILLE POLVEN TEKONIVELLEIKKAUS Polven tekonivelleikkauksen yleisin syy on polvinivelen nivelrikko

Lisätiedot

Varhaisvaiheen puhdistusleikkauksen tulokset lonkan ja polven tekonivelinfektion hoidossa - retrospektiivinen seurantatutkimus

Varhaisvaiheen puhdistusleikkauksen tulokset lonkan ja polven tekonivelinfektion hoidossa - retrospektiivinen seurantatutkimus Varhaisvaiheen puhdistusleikkauksen tulokset lonkan ja polven tekonivelinfektion hoidossa - retrospektiivinen seurantatutkimus Markku Vuorinen, Kaisa Huotari, Ville Remes Lääketieteellinen tiedekunta,

Lisätiedot

Polven osatekonivelleikkaus

Polven osatekonivelleikkaus Polven osatekonivelleikkaus Suomen Artroplastiayhdistys VIII ValtakunnallinenTekonivelkirurgian kurssi 19.-21.4.2017 Tampere Tuukka Niinimäki Oulun yliopistollinen sairaala Sidonnaisuudet Luento- ja koulutuspalkkiot

Lisätiedot

Tutkimustoiminta Coxassa

Tutkimustoiminta Coxassa Tutkimustoiminta Coxassa Antti Eskelinen Dosentti, apulaisylilääkäri, tutkimusjohtaja Yhteistyöverkostoseminaari 8.11.2016 Sisältö 1. Coxan strategia 2. Miksi ja miten? 3. Coxan tutkimusorganisaatio 4.

Lisätiedot

Tekonivelinfektiot. 5.10.2012 Teija Puhto Infektiolääkäri Infektioiden torjuntayksikkö, OYS

Tekonivelinfektiot. 5.10.2012 Teija Puhto Infektiolääkäri Infektioiden torjuntayksikkö, OYS Tekonivelinfektiot 5.10.2012 Teija Puhto Infektiolääkäri Infektioiden torjuntayksikkö, OYS Lääkelaitos: Endoproteesirekisteri Lääkelaitos: Endoproteesirekisteri Tekonivelinfektio Lonkan ja polven primaaritekonivelistä

Lisätiedot

Henkilöstörahastot 2008

Henkilöstörahastot 2008 Rahoitus ja vakuutus 009 Henkilöstörahastot 008 Henkilöstörahastojen arvo 41 miljoonaa euroa vuonna 008 Henkilöstörahastojen yhteenlaskettu arvo oli 41 miljoonaa euroa vuonna 008. Rahastojen arvo laski

Lisätiedot

Keijo Mäkelä 1, Antti Eskelinen 2, Pekka Pulkkinen 3, Pekka Paavolainen 4, Ville Remes 2. Aineisto ja menetelmät

Keijo Mäkelä 1, Antti Eskelinen 2, Pekka Pulkkinen 3, Pekka Paavolainen 4, Ville Remes 2. Aineisto ja menetelmät Sementtikiinnitteisen lonkkatekonivelen pysyvyys 55 vuotiailla ja sitä vanhemmilla potilailla 12 yleisimmin käytetyn sementtikiinnitteisen tekonivelmallin pitkäaikaistulokset Suomen endoproteesirekisterin

Lisätiedot

Henkilöstörahastot 2007

Henkilöstörahastot 2007 Rahoitus ja vakuutus 2008 Henkilöstörahastot 2007 Henkilöstörahastojen arvo 493 miljoonaa euroa vuonna 2007 Henkilöstörahastojen yhteenlaskettu arvo oli 493 miljoonaa euroa vuonna 2007. Rahastojen arvo

Lisätiedot

Metalli-metalli liukupinta lonkan tekonivelleikkauksissa

Metalli-metalli liukupinta lonkan tekonivelleikkauksissa Metalli-metalli liukupinta lonkan tekonivelleikkauksissa 124 Bi-Metric-Stanmore proteesin 5 vuoden seurantatutkimus. Niilo Kivirinta, Ville Remes, Timo Juutilainen, Pekka Paavolainen, Mikko Manninen HYKS,

Lisätiedot

Terveyteen liittyvä elämänlaatu terveydenhuollon arvioinneissa. Risto Roine LKT, dos. Arviointiylilääkäri HUS

Terveyteen liittyvä elämänlaatu terveydenhuollon arvioinneissa. Risto Roine LKT, dos. Arviointiylilääkäri HUS Terveyteen liittyvä elämänlaatu terveydenhuollon arvioinneissa Risto Roine LKT, dos. Arviointiylilääkäri HUS 2 Taustaa Terveydenhuollon mahdollisuudet vaikuttaa sairauksiin lisääntyneet, mutta samalla

Lisätiedot

Lonkan tekonivelen valinta. LT Inari Laaksonen, TYKS ORTO Valtakunnalliset tekonivelpäivät Turku,

Lonkan tekonivelen valinta. LT Inari Laaksonen, TYKS ORTO Valtakunnalliset tekonivelpäivät Turku, Lnkan teknivelen valinta LT Inari Laaksnen, TYKS ORTO Valtakunnalliset teknivelpäivät Turku, 25.4.2019 Sisältö 1. Teknivelmallien arviinti 2. Liukupinnat 3. Fiksaatimetdin valinta Lnkan teknivel Sumessa

Lisätiedot

YLEISIMMÄT POTILASVAHINGOT TEKONIVELKIRURGIASSA. Ville Remes

YLEISIMMÄT POTILASVAHINGOT TEKONIVELKIRURGIASSA. Ville Remes YLEISIMMÄT POTILASVAHINGOT TEKONIVELKIRURGIASSA Ville Remes TEKONIVELLEIKKAUS ON YLEISIN KORVATTAVA POTILASVAHINKO 2008-2016 POTILASVAHINKOLAIN KORVAUSPERIAATTEET Vältettävyys Hoitovahinko Lääkkeen toimittamisvahinko

Lisätiedot

Lonkan tekonivelleikkaus modernia keraami-keraami liukuparia käyttäen. Lyhyen seuranta-ajan kliinisradiologiset tulokset

Lonkan tekonivelleikkaus modernia keraami-keraami liukuparia käyttäen. Lyhyen seuranta-ajan kliinisradiologiset tulokset Lonkan tekonivelleikkaus modernia keraami-keraami liukuparia käyttäen. Lyhyen seuranta-ajan kliinisradiologiset tulokset Pia Salo, Pirjo Honkanen, Aleksi Reito, Jorma Pajamäki, Antti Eskelinen Tekonivelsairaala

Lisätiedot

Pinnacle metalli-metalli -lonkkatekonivelen saaneiden potilaiden seurantatulokset moderneilla seurantamenetelmillä arvioituna

Pinnacle metalli-metalli -lonkkatekonivelen saaneiden potilaiden seurantatulokset moderneilla seurantamenetelmillä arvioituna Pinnacle metalli-metalli -lonkkatekonivelen saaneiden potilaiden seurantatulokset moderneilla seurantamenetelmillä arvioituna Jyri Korhonen, Olli Lainiala, Teemu Moilanen, Antti Eskelinen Tekonivelsairaala

Lisätiedot

Lonkan tekonivelleikkausten hajautetun seurannan toteutuminen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella

Lonkan tekonivelleikkausten hajautetun seurannan toteutuminen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella Lonkan tekonivelleikkausten hajautetun seurannan toteutuminen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella Saara Väänänen Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Helmikuu

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE AINEISTOA 2017

KESKI-SUOMEN SOTE AINEISTOA 2017 KESKI-SUOMEN SOTE AINEISTOA 2017 Keski-Suomen maakunnan väestörakenne ja väestöennuste vuodesta 2014 vuosiin 2030 ja 2040. Terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioidut menot Keski-Suomen maakunnassa vuonna

Lisätiedot

Lasten päivähoito 2014 Barndagvård 2014

Lasten päivähoito 2014 Barndagvård 2014 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Lasten päivähoito 2014 Barndagvård 2014 Salla Säkkinen +358 29 524 7064 salla.sakkinen@thl.fi Tuula Kuoppala +358 29 524 7234 tuula.kuoppala@thl.fi Terveyden

Lisätiedot

Ohjeita lonkan pinnoiteproteesileikkaukseen tulevalle Potilasohje / i / Ortopedia / T225bhr2005

Ohjeita lonkan pinnoiteproteesileikkaukseen tulevalle Potilasohje / i / Ortopedia / T225bhr2005 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 1 Ohjeita lonkan pinnoiteproteesileikkaukseen tulevalle Potilasohje / i / Ortopedia / T225bhr2005 LONKAN PINNOITETEKONIVELLEIKKAUS Lonkan pinnoitetekonivelleikkauksen

Lisätiedot

SOTE UUDISTUKSEN TAVOITTEET, RISKIT JA RATKAISUT

SOTE UUDISTUKSEN TAVOITTEET, RISKIT JA RATKAISUT SOTE UUDISTUKSEN TAVOITTEET, RISKIT JA RATKAISUT Sote-uudistuksen keskeisimmät tavoitteet Kustannusten kasvun säilyttäminen sovituissa raameissa. Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio Valinnanvapauden

Lisätiedot

Tietojärjestelmien tuottamien hälytysten käyttö infektiopotilaiden hoitopäätöksissä

Tietojärjestelmien tuottamien hälytysten käyttö infektiopotilaiden hoitopäätöksissä Tietojärjestelmien tuottamien hälytysten käyttö infektiopotilaiden hoitopäätöksissä Infektiolääkäri Sakari Vuorinen Terveydenhuollon ATK-päivät 30.05.2006 klo 10-10.30 Terveydenhuollossa 3 erilaista infektioista

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat 2013

Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat 2013 Koulutus Ainevalinnat Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat Tilastokeskuksen mukaan lähes kaikki keväällä lukion koko oppimäärän suorittaneet olivat opiskelleet

Lisätiedot

Metallireaktion seulonta BHR-tekonivelen saaneilla potilailla

Metallireaktion seulonta BHR-tekonivelen saaneilla potilailla Metallireaktion seulonta BHR-tekonivelen saaneilla potilailla Aleksi Reito,Timo Puolakka, Petra Elo, Jorma Pajamäki, Antti Eskelinen Tekonivelsairaala Coxa, Tampere Kokometallista pinnoitetekoniveltä aloitettiin

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2012

Yliopistokoulutus 2012 Koulutus 2013 Yliopistokoulutus 2012 Yliopistoopiskelijat Yliopistoissa 169 000 opiskelijaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli vuonna 2012 169 000

Lisätiedot

Tekonivelleikkauksen jälkeiset komplikaatiot

Tekonivelleikkauksen jälkeiset komplikaatiot Tekonivelleikkauksen jälkeiset komplikaatiot ortopedi Hannes Keemu TYKS TULES PROTE Sisältö Määritelmä Tavanomainen leikkauksesta toipuminen Milloin epäilen komplikaatioita? Miten hoidan komplikaation?

Lisätiedot

Autokaupan määrävuosiselvitys 2010

Autokaupan määrävuosiselvitys 2010 Kauppa 2012 Autokaupan määrävuosiselvitys 2010 Autokaupassa vähittäis- ja lähes yhtä suuret Vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan autokaupan tuotteiden lähes 14,5 miljardin euron liikevaihdosta vähittäiskaupan

Lisätiedot

Terveydenhuollon laitteet - vaaratilanteiden ilmoittaminen

Terveydenhuollon laitteet - vaaratilanteiden ilmoittaminen Terveydenhuollon laitteet - vaaratilanteiden ilmoittaminen Valviran määräys 4/2010: Ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (629/2010), luku 5 ylitarkastaja,

Lisätiedot

Lonkan ja polven endoproteesikirurgia varaosien avulla liikkujaksi

Lonkan ja polven endoproteesikirurgia varaosien avulla liikkujaksi Näyttöön perustuva ortopedia MATTI U.K. LEHTO, ESA JÄMSEN JA PEKKA RISSANEN Lonkan ja polven endoproteesikirurgia varaosien avulla liikkujaksi Endoproteesikirurgia on kustannusvaikuttavaa, ja sillä parannetaan

Lisätiedot

Kaksi kolmesta alakoululaisesta opiskelee englantia

Kaksi kolmesta alakoululaisesta opiskelee englantia Koulutus 216 Ainevalinnat 215 Peruskoulun oppilaiden ainevalinnat Kaksi kolmesta alakoululaisesta opiskelee englantia Tilastokeskuksen mukaan englanti oli syyslukukaudella 215 yleisimmin opiskeltu vieras

Lisätiedot

Venäjää opiskelevien peruskoululaisten osuus kasvanut

Venäjää opiskelevien peruskoululaisten osuus kasvanut Koulutus 215 Ainevalinnat 214 Peruskoulun oppilaiden ainevalinnat ä opiskelevien peruskoululaisten osuus kasvanut Tilastokeskuksen mukaan venäjää opiskelleiden osuus peruskoulun 1-6 oppilaista oli,2 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Yli 80-vuotiaiden seniorikansalaisten ensitekonivelleikkaukset

Yli 80-vuotiaiden seniorikansalaisten ensitekonivelleikkaukset Yli 80-vuotiaiden seniorikansalaisten ensitekonivelleikkaukset Daisuke Ogino 1, Hiroyuki Kawaji 2, Liisa Konttinen 3, Matti Lehto 4, Pekka Rantanen 5, Antti Malmivaara 6, Yrjö T. Konttinen 1, 3, 4, Jari

Lisätiedot

Proteesikomplikaatoiden SPECT- ja PET/CT. Jukka Kemppainen

Proteesikomplikaatoiden SPECT- ja PET/CT. Jukka Kemppainen Proteesikomplikaatoiden SPECT- ja PET/CT Jukka Kemppainen Proteesikirurgiasta n. 8% proteesien laitoista on revisioita Näistä 70% tehdään irtoamisen takia Toiseksi tärkein revisioiden syy on tulehdus 1/3

Lisätiedot

Kuvassa kulunut lonkkanivel on korvattu tekonivelellä eli endoproteesilla.

Kuvassa kulunut lonkkanivel on korvattu tekonivelellä eli endoproteesilla. TYKS POTILASOHJE LONKAN TEKONIVELLEIKKAUS Lonkan tekonivelleikkaus Lonkan tekonivelleikkauksen yleisin syy on lonkan nivelrikko eli lonkan kuluma. Nivelrikko kehittyy tavallisesti ikääntymisen myötä ilman

Lisätiedot

Verot ja veronluonteiset maksut 2010

Verot ja veronluonteiset maksut 2010 Julkinen talous 2011 Verot ja veronluonteiset maksut Veroaste 42,1 prosenttia vuonna Veroaste eli verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen suhde bruttokansantuotteeseen oli 42,1 prosenttia vuonna.

Lisätiedot

Verot ja veronluonteiset maksut 2012

Verot ja veronluonteiset maksut 2012 Julkinen talous 2013 Verot ja veronluonteiset maksut Verokertymä kasvoi vuonna Veroaste oli 43,6 prosenttia vuonna. Veroaste kuvaa verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen suhdetta bruttokansantuotteeseen.

Lisätiedot

Suomen Artroplastiayhdistys r.y. Artroplastikföreningen i Finland r.f.

Suomen Artroplastiayhdistys r.y. Artroplastikföreningen i Finland r.f. Suomen Artroplastiayhdistys r.y. Artroplastikföreningen i Finland r.f. Tekonivelkirurgian asiantuntijalääkärin koulutusohjelma Tekonivelkirurgia on nivelten kivuliaiden ja asentovirheitä aiheuttavien degeneratiivisten

Lisätiedot

Velkajärjestelyt 2011

Velkajärjestelyt 2011 Oikeus 2012 Velkajärjestelyt 2011 Vuoden 2011 aikana loppuun käsitellyt yksityishenkilöiden velkajärjestelyasiat Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2011 aikana käräjäoikeuksissa käsiteltiin loppuun

Lisätiedot

Sementillinen vai sementitön puolitekonivel reisiluun kaulan murtuman hoidoksi?

Sementillinen vai sementitön puolitekonivel reisiluun kaulan murtuman hoidoksi? Sementillinen vai sementitön reisiluun kaulan murtuman hoidoksi? Tero Yli-Kyyny, Johanna Ojanperä, Petri Venesmaa, Jukka Kettunen ja Hannu Miettinen Ortopedian, traumatologian ja käsikirurgian klinikka

Lisätiedot

Suurin osa peruskoululaisista opiskelee englantia

Suurin osa peruskoululaisista opiskelee englantia Koulutus 23 Ainevalinnat 22 Peruskoulun oppilaiden ainevalinnat Suurin osa peruskoululaisista opiskelee englantia Tilastokeskuksen mukaan englanti oli syyslukukaudella 22 yleisimmin opiskeltu vieras kieli

Lisätiedot

vaaratilanneilmoitus vaaratilanne- ilmoitus

vaaratilanneilmoitus vaaratilanne- ilmoitus vaaratilanneilmoitus 1 Muista vaaratilanneilmoitus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira valvoo ja edistää terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden turvallista käyttöä. Vaaratilanneilmoitukset

Lisätiedot

MITEN POTILAAN KUVAAMAT OIREET LIITTYVÄT TEKONIVELKOMPLIKAATIOIHIN

MITEN POTILAAN KUVAAMAT OIREET LIITTYVÄT TEKONIVELKOMPLIKAATIOIHIN MITEN POTILAAN KUVAAMAT OIREET LIITTYVÄT TEKONIVELKOMPLIKAATIOIHIN Kokemukseen pohjautuvaa tietoa tarkoitettu fysioterapeuteille, jotka suorittavat t määräaikaistarkastuksia ä i k t k i tekonivelpotilaille

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat 2011

Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat 2011 Koulutus Ainevalinnat Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat Tilastokeskuksen mukaan lähes kaikki keväällä lukion koko oppimäärän suorittaneet olivat opiskelleet

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi syyskuussa 2009

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi syyskuussa 2009 Oikeus 2009 Velkajärjestelyt 2009, 3. vuosineljännes Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi syyskuussa 2009 Tammi syyskuussa 2009 jätettiin käräjäoikeuksiin 2 121 yksityishenkilöiden

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2016

Yliopistokoulutus 2016 Koulutus Yliopistokoulutus Yliopistotutkintojen määrä väheni kolme prosenttia edellisvuodesta Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuonna tutkintoja suoritettiin kaikkiaan, joka on 8 tutkintoa vähemmän

Lisätiedot

Lubinuksen puoliproteesin komplikaatiot akuutin reisiluun kaulan murtuman hoidossa Keski-Suomen keskussairaalassa

Lubinuksen puoliproteesin komplikaatiot akuutin reisiluun kaulan murtuman hoidossa Keski-Suomen keskussairaalassa Lubinuksen puoliproteesin komplikaatiot akuutin reisiluun kaulan n hoidossa Keski-Suomen keskussairaalassa Elina Ekman, Heikki Nurmi, Juha Paloneva Keski-Suomen keskussairaala, kirurgian klinikka A total

Lisätiedot