esinetutkimuksen vertaisarvioitu verkkojulkaisu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "esinetutkimuksen vertaisarvioitu verkkojulkaisu"

Transkriptio

1 Artefacta Esinetutkimusverkosto Kirjoitusohjeet Artefactum esinetutkimuksen vertaisarvioitu verkkojulkaisu Sisällys 1. Rakenne Pituus Muotoilu, otsikot ja lainaukset Oikeinkirjoitus Tiedostomuoto Kuvat Viittaaminen artikkelin osiin ja esineisiin Aineisto Lähdeluettelo ja loppuviitteet... 5 Arkistolähde... 6 Sanomalehti... 6 Monografia... 6 Artikkeli painetussa julkaisussa... 7 Artikkeli verkkojulkaisussa... 7 Tekijöiden ja kustannusvuoden merkintä Rakenne Teorian ja empirian yhdistäminen sekä monitieteinen ote ovat artikkelille eduksi. Monia eri aloja edustava lukijakunta on hyvä huomioida. Tekstin tulee olla viimeistelty ja selkeästi kirjoitettu. Artikkelissa tulee olla 1) pääotsikko, 2) ingressi eli johdantokappale, joka kuvaa lyhyesti artikkelin sisältöä, 3) väliotsikot (pääsääntöisesti käytetään vain yhtä otsikkotasoa), 4) jako kappaleisiin, joka tehdään ilman ensimmäisen rivin sisennystä, 5) kuvatekstit, 6) lähdeluettelo, 7) loppuviitteet ja 8) kirjoittajan lyhyt esittely. Loppuviitteet toteutetaan Wordin tai vastaavan tekstinkäsittelyohjelman automaattisella loppuviitetoiminnolla. Tekstin sisäisiä viitteitä eikä alaviitteitä käytetä. Kirjoittajan esittely voi olla esimerkiksi: Kirjoittaja on filosofian maisteri, joka valmistelee väitöskirjaa Helsingin yliopiston arkeologian oppiaineessa. Kirjoittaja on filosofian maisteri, joka toimii amanuenssina Suomen kansallismuseossa. Kirjoittaja on venäläiseen hopeaan erikoistunut keräilijä. Kirjoittaja on huonekalukonservaattori (ylempi amk), joka toimii yksityisyrittäjänä.

2 2 2. Pituus Artikkelin suosituspituus on sivua. Enimmäispituus on merkkiä välilyönnit mukaan lukien. Merkkimäärään ei lasketa lähdeluetteloa, loppuviitteitä eikä mahdollisia liitteitä. Merkkimäärän näkee esimerkiksi Word 2010 ohjelmassa Rakenne ikkunasta, joka tulee näkyviin näpäyttämällä alareunan tilapalkin sanamäärälaskuria. 3. Muotoilu, otsikot ja lainaukset Tekstissä ei käytetä tavutusta. Vältä kaikkia muotoiluja, sillä ne katoavat taittoprosessissa. Pääotsikon voi kuitenkin muotoilla valmiiksi Wordin tyylillä Otsikko 1 tai muiden ohjelmien vastaavalla html kielen h1 otsikkotasoa tarkoittavalla tyylillä. Väliotsikot voi muotoilla vastaavasti tyylillä Otsikko 2. Alleviivauksia ja lihavointeja ei käytetä. Käytä korostamiseen kursivointia. Kursivoi lisäksi vieraskielinen käsite, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Kursivoi teosten ja lehtien nimet aina. Artikkelien nimet tulevat lainausmerkkeihin. Lainausmerkkien tärkein tehtävä on osoittaa tekstissä esiintyvät lainaukset. Käytä suomalaisia lainausmerkkejä. Amerikkalaisia, brittiläisiä tai "konelainausmerkkejä" ei käytetä. Lainauksen sisällä käytetään samankaltaisia heittomerkkinäkin toimivia puolilainausmerkkejä. 1 Älä käytä tähän tarkoitukseen 'koneheittomerkkejä'. Yli kolmen rivin pituinen lainaus erotetaan erilliseksi kappaleeksi ja sisennetään. Sisennys osoittaa, että kyseessä on lainaus, joten lainausmerkit jätetään pois. Lainausta ei kursivoida, sillä se heikentää luettavuutta. Lainauksen loppuun lisätään aina loppuviite, joka osoittaa lainauksen lähteen. Lainaukseen tehtävät lisäykset merkitään hakasulkeisiin [lisäys]. Lainauksesta tehtävä poisto osoitetaan hakasulkeissa olevilla kahdella ajatusviivalla, joiden välissä on välilyönti [ ]. 2 Loppuviitteen numero tulee normaalisti koko lainattavan tekstin loppuun, kaikkien välimerkkien jälkeen. Kun viite koskee yksittäistä sanaa, tulee numero kuitenkin välittömästi tämän sanan jälkeen. Pidä erillään tavuviiva eli yhdysmerkki ( ) ja ajatusviiva ( ). Jälkimmäistä käytetään muun muassa vuosilukujen välissä. 3 Pääotsikko ja väliotsikot eivät koskaan pääty pisteeseen, kun taas kuvatekstit ja loppuviitteet päättyvät aina pisteeseen. Kaikki alkavat isolla alkukirjaimella. 4. Oikeinkirjoitus Artikkelia kirjoittaessa kannattaa hyödyntää tekstinkäsittelyohjelman oikeinkirjoitustoimintoja. Oikeinkirjoitusohjeiden osalta Artefactum soveltaa pääosin Kielitoimiston oikeinkirjoitusopasta (7., uudistettu ja korjattu painos, 2009). Merkittävän poikkeuksen muodostavat viitteiden ja lähdeluettelon muotoilu, sillä Kielitoimiston suositus näyttää perustuvan kielitieteen käytäntöihin eikä siten sovellu muille aloille. Internetsivuista voi suositella niiltä osin kuin ne eivät poikkea tässä annetuista ohjeista Jukka K. Korpelan Nykyajan kielenopasta 4 ja Annastiina Mäkilän kirjoitusta Tieteellinen kirjoittaminen historia alan verkkojulkaisuissa. 5 1 Lue lisää lainausmerkeistä: 2 Usein käytetään pelkkiä ajatusviivoja, mutta tässä suositeltu merkintä erottuu varmemmin. Samaa merkintätapaa suosittaa Annastiina Mäkilän kirjoitus, ks. viite 5. 3 Ajatusviivana käytetään en viivaa, jonka voi lisätä esimerkiksi näppäimistön oikean reunan numeronäppäimistön avulla. Pienissä kannettavissa tätä näppäimistöä ei ole erillisenä. Varmista, että num lock ei ole käytössä eli näppäimet toimivat nuolinäppäiminä. Paina ctrl näppäin pohjaan, ja näpäytä numeronäppäimistön miinusmerkkiä ( )

3 3 5. Tiedostomuoto Lähetä artikkeli Word muodossa (.doc tai.docx) tai, jos sen luomiseen käytetään muuta tekstinkäsittelyohjelmaa, lähetä se rtf muodossa. 6 Älä sisällytä kuvia tiedostoon, vaan sijoita sinne ainoastaan kuvatekstit niihin paikkoihin, joihin haluat kuvat. Nimeä artikkeli sukunimelläsi ja päivämäärällä (vuosi_kkpp), esim. Virtanen2012_0624.docx. Nimeä kuvat vastaavasti: Virtanen2012_kuva1.jpg. Jos artikkeliin liittyvät kuvatiedostot ovat suurikokoisia, kannattaa niitä lähettää useammassa viestissä. Jos artikkeliin liittyy esimerkiksi laaja taulukko tai liite, se voidaan esittää artikkelin yhteydessä erillisenä liitetiedostona, esim. Virtanen2012_liite.pdf. 6. Kuvat Artikkelin kirjoittaja vastaa kaikkien kuvien julkaisuoikeuksista ja kaikista niihin mahdollisesti liittyvistä maksuista. Kuvien enimmäisleveys artikkelissa on 661 pikseliä. Myös suurempia kuvia voidaan käyttää siten, että kuvaa näpäyttämällä siitä avautuu suurempi versio erilliseen ikkunaan. Kuvissa käytetään normaalia tietokonenäytölle riittävää tarkkuutta 72 ppi (pikseliä tuumalle, vrt. painotuotteiden 300 ppi). Kuvan tiedostomuoto voi olla jpg, png tai gif. Kuvatekstit esitetään muodossa: Kuva 1. Varsinainen kuvateksti. 7 Esineen kokoelmatiedot. Kuvatiedot. Esine: Kuva 5. Pyhän Annan 3. luokan kunniamerkki. N Yksityiskokoelma. Kuva: Heikki Korhonen. Kuva 14. Haminan hirvenpää. Korkeus 15 cm, pituus 26 cm. KM 12345:67. Kuva: Anna Virtanen, Museovirasto. Kuva 19. Kirjoituspöytä. Ruotsi, Örebro Ruskeaksi petsattu koivu. Korkeus 75 cm, leveys 122 cm, syvyys 60 cm. Alarannan museo 22:3. Kuva: Pirkko Koskinen, Alarannan museo. Taideteos: Kuva 27. Emanuel Thelning ( ): Ritaristo ja Aateli valmistautuu vannomaan uskollisuudenvalan keisarille Porvoon tuomiokirkossa Yksityiskohta. Öljy kankaalle, 222 x 300 cm. Porvoon tuomiokapituli. Kuva: Liisa Heikkilä, Kuvatoimisto Oy. Valokuva: Kuva 34. Arkkitehti Eliel Saarinen ( ) vierailulla Suomessa. Huomaa savuke, joka vielä tähän aikaan usein liitettiin luoviin ihmisiin. Kuva: Pentti Jussila 1928, Museovirasto. Jos useampi kuvista esittää karttoja, voidaan ne nimetä omaksi kuvitussarjakseen: Kartta 1. Varsinainen kuvateksti. Esineen kokoelmatiedot. Kuvatiedot. Kuvien lisäksi artikkelissa voi olla taulukoita ja erilaisia diagrammeja, kaavioita ja kuvaajia, joita kutsutaan yhteisnimellä kuvioiksi: Taulukko 1. Taulukon otsikko. Kuvio 1. Kuvion otsikko. Yksinkertaiset taulukot sisällytetään tavanomaiseen tapaan tekstiin, mutta varsinkin monimutkaisista, laajoista tai leveää palstaa vaativista taulukoista voidaan tehdä erillinen liitetiedosto tai kuvatiedosto. Kuviot esitetään artikkelissa kuvatiedostoina. 6 Rtf eli Rich Text Format säilyttää kursivoinnit ja loppuviitteet. Huomaa, etteivät kaikki ohjelmat osaa näyttää rtftiedostoon sisältyviä loppuviitteitä. Näin on esimerkiksi Windowsin Wordpadin kohdalla. 7 Kuvatekstissä esineestä ilmoitetaan tarpeen mukaan esimerkiksi tekijä, valmistuspaikka, aika ja materiaali sekä koko (tässä järjestyksessä). Koko ilmoitetaan järjestyksessä korkeus, leveys, syvyys (pöytä), korkeus, leveys (maalaus), korkeus, halkaisija (pyöreä pöytä), pituus, halkaisija (keihäs) jne.

4 4 7. Viittaaminen artikkelin osiin ja esineisiin Tekstissä artikkelin kuviin, karttoihin, taulukoihin, kuvioihin, liitteisiin ja viitteisiin viitataan kaikkiin samalla tavalla. Niiden kohdalla ei käytetä loppuviitettä, vaan merkintä tehdään sulkeisiin tai se kirjoitetaan osaksi tekstiä. Loppuviitteillä siis viitataan artikkelin ulkopuolelle ja sulkeissa artikkelin omiin elementteihin. Sivunumeroihin ei voi viitata, sillä verkkojulkaisu ei jakaudu sivuihin. Matti Korhosen tutkimustulos näyttää siis pitävän paikkansa (ks. kuvio 3). Kuten kuvassa 4 on nähtävissä, materiaalina ei ole kulta vaan messinki. Erityisesti on syytä huomata, että mahonkia on käytetty hyvin ohuesti (kuva 1) tai se on korvattu jäljitelmällä (kuva 2). Tutkituista huonekaluista mahonkisia oli 30 % (ks. taulukko 1 ja liite). Olen jo edellä huomauttanut (viite 5), että Virtasen tutkimuksen aineisto on riittämätön. Esineisiin viitataan loppuviitteissä, sillä ne ovat artikkelin ulkopuolisia elementtejä. Viittaus voidaan tehdä myös esinettä esittävään kuvaan, jolloin loppuviitettä ei tarvita vaan tarkempi tieto käy ilmi kuvatekstistä. Materiaalianalyysi on tehty vain yhdestä miekasta KM 16543:21. Kuten kyseisten miekkojen 1 ja tikarien 2 materiaalianalyysit osoittavat. 1. KM 16543:21; Pekka Virtasen yksityiskokoelma nro 45; TMK 25672: KM 3556:1; KM 16543:22. Kuten kyseisen miekan (kuva 4) materiaalianalyysi osoittaa... Kuten kuvassa 4 esitetyn miekan materiaalianalyysi osoittaa Aineisto Silloin kun artikkeli perustuu tietyn esineaineiston tai kokoelman systemaattiseen tutkimiseen, esitetään läpikäyty kokonaisuus Aineisto otsikon alla ennen lähdeluetteloa. Saman otsikon alla voi esitellä myös artikkelin kannalta keskeisen muuntyyppisen aineiston kuten tilastoaineiston. Mikäli artikkelissa viitataan vain yksittäisiin, hajanaisiin esineisiin, ei erillistä aineisto osuutta tarvita, vaan esineitä koskeva tieto esitetään loppuviitteissä ja kuvateksteissä. Läpikäydystä esineaineistosta voi myös koota liitetaulukon, joka voidaan liittää artikkelin yhteyteen. Museo (lyhenne). Kokoelma. Tutkittu esinekokonaisuus. Suomen kansallismuseo (KM). Vera Saarelan kokoelma (Collection Vera Saarela). Gardnerin tehtaan tuotanto Mikäli kyse on numeroimattomasta kokoelmasta, voi esineille antaa (tilapäisen) juoksevan järjestysnumeron, jolloin loppuviitteessä esineisiin viitataan esimerkiksi: nro 7. Jos kokoelmia on useampia, voi niille muodostaa kirjaintunnuksen: Myös yksityiskokoelmissa tämä esinetyyppi on runsaasti edustettuna, 1 mutta vihreä variantti on harvinainen Esim. PV 4 ja JM JM 34 on ainoa tunnettu. Aineisto Pertti Virtasen yksityiskokoelma (PV). Johanna Mykkäsen yksityiskokoelma (JM).

5 5 9. Lähdeluettelo ja loppuviitteet Lähdeluettelon otsikoksi merkitään Lähteet ja kirjallisuus. Tämä korostaa sitä, että luettelossa on useimmiten sekä varsinaisia lähteitä tietystä ilmiöstä jääneitä jälkiä, siitä syntynyttä aineistoa, jonka perusteella artikkelissa tehdään tulkintoja että sellaista tulkintoja sisältävää tutkimuskirjallisuutta, jonka kanssa artikkelissa käydään keskustelua. Nimitys kirjallisuus käsittää myös artikkelit, verkkoartikkelit jne. Lähdeluettelo voidaan tarvittaessa jaotella tarkempiin ryhmiin, jolloin voi käyttää alaotsikoita (Otsikko 3 tyyli). Käytä seuraavista tarpeellisia otsikoita tässä järjestyksessä: Julkaisemattomat lähteet (kuten arkistolähteet tai painamattomat kaivauskertomukset) Julkaistut lähteet (kuten aikalaiskirjallisuus tai painetut tai verkossa julkaistut lähdejulkaisut) Lehdistö Haastattelut Tiedonannot (suulliset ja kirjalliset, sähköpostitiedonannot) Tutkimuskirjallisuus Huomaa, että opinnäytteet (esim. pro gradut) eivät yleensä ole lähteitä, ellei niissä ole julkaistu laajasti sellaista aineistoa, jota voi käyttää lähteenä. Pääosin gradut ovat luonteeltaan tulkinnallisia, siis kuuluvat otsikon Tutkimuskirjallisuus alle. Kaikkien loppuviitteissä olevien (kirjallisten) lähteiden tulee löytyä lähdeluettelosta, ja vastaavasti kaikkiin lähdeluettelossa oleviin lähteisiin täytyy viitata loppuviitteissä. Loppuviitteissä voi käyttää yleisiä merkintöjä: esim. erit. ks. ks. esim. ks. erit. ks. myös vrt. passim esimerkiksi (asiaa on käsitelty muuallakin) erityisesti (asiaa on käsitelty muuallakin, mutta tämä oleellinen) katso (lisätietoa) katso esimerkiksi (asiaa on käsitelty muuallakin, luettelo ei ole tyhjentävä) katso erityisesti (asiaa on käsitelty muuallakin, mutta tämä oleellinen) katso myös vertaa (toisenlaiseen tulkintaan) siellä täällä (tietoa hajallaan myös muualla kuin olennaisimmassa kohdassa) Älä käytä merkintöjä ibidem, ibid., idem tai mts. saman viitesisällön toistuessa muuttumattomana seuraavassa viitteessä, vaan toista teksti kokonaisuudessaan. Sivunumeron lyhennettä s. ei käytetä. Kun viitataan kohdeteoksen kuviin, karttoihin, taulukoihin, kuvioihin, liitteisiin ja viitteisiin, ei sanoja lyhennetä: Virtanen 2012: 45, taulukko 3. Hakasulkeita voi käyttää sellaisen tiedon lisäämiseen lähdetietoihin, joka ei löydy lähteestä itsestään, vaan on peräisin muualta. [Hi]pp[ing, Anders Johan] 1858: Borgå landtdags tafla, målad af E. Telning. Wiborg Viitteessä: Hipping Seuraavaksi annettuja muotoiluohjeita ei tarvitse noudattaa kolmessa tapauksessa: Jos olemassa olevassa käsikirjoitustekstissä etunimet on merkitty vain etukirjaimilla, ei nimiä tarvitse täydentää kokonaisiksi. Jos artikkelin pituutta ja sijaintia julkaisussa (S ) ei ole merkitty muistiin, voi sen jättää ilmoittamatta. Kokoomateosten artikkelien kohdalla ei käytetä ilmausta teoksessa, mutta jos se on käsikirjoitustekstissä, ei sitä tarvitse poistaa. Muutoin artikkeliehdotuksessa käytetään tässä kuvattua viittaustyyliä.

6 6 Arkistolähde Asiakirja Arkisto TAI Kokoelma. Arkistoinstituution lyhenne. Arkistoinstituutio (lyhenne). Arkisto TAI Kokoelma (mahdollinen lyhenne). Tutkittu asiakirjakokonaisuus vuodet joihin viitataan TAI systemaattisesti läpikäydyt vuodet. Emil Stjernvall Walleenin kirje Alexander Armfeltille Alexander Armfeltin arkisto I. KA. Julkaisemattomat lähteet Kansallisarkisto (KA). Alexander Armfeltin arkisto I. Saapuneet kirjeet Sanomalehti Sanomalehden lyhenne Sanomalehden nimi (sanomalehden lyhenne) vuodet joihin viitataan TAI systemaattisesti läpikäydyt vuodet. FAT ; HD Lehdistö Historiallinen sanomalehtikirjasto Saatavissa: Finlands Allmänna Tidning (FAT) 1850, 1863 ja Helsingfors Dagblad (HD) Monografia Sukunimi 2012: 112. Sukunimi, Etunimi 2012: 8 Teoksen nimi: alaotsikko. Kustantajan kotipaikka: Kustantaja. 9 Teoksen nimen ja kustantajan kotipaikan väliin voi merkitä lisätietoja, kuten painostiedon tai monografiasarjan nimen ja osanumeron. Virtanen 1998: 456, ja liite 2. Tutkimuskirjallisuus Virtanen, Liisa 1998: Esinetutkimuksen teoria: johdatus perusteisiin. 2. täydennetty p. Teoriaoppaita 3. Helsinki: Universal Press. 8 Kirjastojen luettelointisäännöissä julkaisuajalla tarkoitetaan ensisijaisesti kustannusvuotta. Jos julkaisusta puuttuu kustannusvuosi, julkaisuajaksi otetaan painovuosi ja senkin puuttuessa copyright vuosi. Suomalaiset luettelointisäännöt: monografioiden kuvailu. Helsinki: Kansalliskirjasto, 2005, 12. Saatavissa: 9 Jos kotipaikkoja on useampi, valitaan ensimmäinen tai tärkein. Samoin menetellään jos kustantajia on useita.

7 7 Artikkeli painetussa julkaisussa Sukunimi 2012: 112. Sukunimi, Etunimi 2012: Artikkelin nimi: alaotsikko. S Sarjan nimi nro TAI Kokoomateoksen nimi. Kustantajan kotipaikka: Kustantaja. Kokoomateoksen nimen ja kustantajan kotipaikan väliin voi merkitä kokoomateoksen toimittajan: Toim. Etunimi Sukunimi. Sarjojen, kausijulkaisujen ja lehtien tiedoista voi jättää pois kustantajan tiedot, sillä ne ovat yleensä laajasti tunnettuja. Mattila 1962: 23 67, erit. kuvat 3, 5 14 ja 18; Smythe Mayhew Wilson 1978: 598, viite 34. Mattila, Heikki 1962: Rautakauden solkityypit. S Rautakauden esinelöydöt värikuvina. Toim. Unto Honkola. Helsinki: Tammi. Smythe Mayhew, Alexander Wilson, Charles 1978: Artefacts and the English gentry: some characteristics. S Proceedings of the Royal Anthropological Society 34:2. Artikkeli verkkojulkaisussa Sukunimi (jos sivunumerot tai muu hakua helpottava tunnus on käytössä, viitataan siihen) Sukunimi, Etunimi 2012: Artikkelin nimi: alaotsikko. Sarjan nimi nro TAI Kokoomateoksen nimi. Kustantajan kotipaikka: Kustantaja. Saatavissa: Jos sisältö on luonteeltaan muuttuvaa mutta ei muulloin merkitään lisäksi osoitteen jälkeen välilyönti ja sulkeissa viittauspäivämäärä: (viitattu ) Verkko osoitteiden kohdalla ei lähdetietoa poikkeuksellisesti päätetä pisteeseen. Kokoomateoksen nimen ja kustantajan kotipaikan väliin voi merkitä kokoomateoksen toimittajan: Toim. Etunimi Sukunimi. Sarjojen, kausijulkaisujen ja lehtien tiedoista voi jättää pois kustantajan tiedot, sillä ne ovat yleensä laajasti tunnettuja. Fredriksson ym Fredriksson, Jussi ym. 2002: Discursive transformations: Foucault, Derrida and the challenge of materiality. Art & Ideas 4. Saatavissa: Tekijöiden ja kustannusvuoden merkintä Samalta tekijältä useita julkaisuja samalta vuodelta: Sukunimi 2012a: 112; Sukunimi 2012b: 245. Sukunimi, Etunimi 2012a: Teoksen nimi: alaotsikko. Kustantajan kotipaikka: Kustantaja. Sukunimi, Etunimi 2012b: Teoksen nimi: alaotsikko. Kustantajan kotipaikka: Kustantaja. Virta 1956a: 23, 56 ja ; Virta 1956b: 14 ja passim. Virta, Onni 1956a: Suomalais ugrilaisten kansojen kulttuuri. Helsinki: SKS. Virta, Onni 1956b: Unkarin kansa. S Kansallisseuran vuosikirja Helsinki: Kansallisseura.

8 8 Useammalla tekijällä sama sukunimi: Sukunimi, E : 34; Sukunimi, E : 112. Sukunimi, Etunimi1 2012: Teoksen nimi: alaotsikko. Kustantajan kotipaikka: Kustantaja. Sukunimi, Etunimi2 1998: Teoksen nimi: alaotsikko. Kustantajan kotipaikka: Kustantaja. Huomaa, että viitteessä teokset järjestetään useimmiten julkaisuajan mukaan tekijästä riippumatta (1998, 2012). Tämä kuvaa sitä, missä järjestyksessä viitattua kohtaa koskeva relevantti tutkimus on ilmestynyt. Lähdeluettelosta taas etsitään tietoa nimen perusteella, joten ensin järjestetään tekijän mukaan ja vasta toissijaisesti julkaisuajan mukaan. Virtanen, V. 1967: 143; Virtanen, A. 2001: Virtanen, Antti 2001: Uusia tuulia. Helsinki: WSOY. Virtanen, Ville 1967: Perinteet kunniaan. Helsinki: Otava. 2 3 tekijää erotetaan ajatusviivoilla, joiden molemmin puolin välilyönnit (ei & merkkiä): Sukunimi1 Sukunimi2 Sukunimi3 2012: 112. Sukunimi1, Etunimi Sukunimi2, Etunimi Sukunimi3, Etunimi 2012: Teoksen nimi: alaotsikko. Kustantajan kotipaikka: Kustantaja. Yli kolme tekijää merkitään: Sukunimi ym. 2012: 112. Sukunimi, Etunimi ym. 2012: Teoksen nimi: alaotsikko. Kustantajan kotipaikka: Kustantaja. Jos teokselle ei ole tekijää vaan toimittaja, merkitään: Sukunimi toim. 2012: 112. Sukunimi, Etunimi toim. 2012: Teoksen nimi: alaotsikko. Kustantajan kotipaikka: Kustantaja. Teos, jolla ei ole tekijöitä eikä toimittajia merkitään: Teoksen nimen ensimmäinen/ensimmäisiä sanoja 2012: 112. Teoksen nimen ensimmäinen/ensimmäisiä sanoja 2012: Teoksen nimi: alaotsikko. Kustantajan kotipaikka: Kustantaja. Jos teoksella ei ole kustannus, paino eikä copyright vuotta, merkitään sine anno ilman vuotta lyhennettynä: Sukunimi s.a.: 112. Sukunimi, Etunimi s.a.: Teoksen nimi: alaotsikko. Kustantajan kotipaikka: Kustantaja.

9 Alkuperäinen julkaisuaika on syytä ilmoittaa, silloin kun se poikkeaa merkittävästi käsillä olevan laitoksen julkaisuajasta: Sukunimi (1534) 2012: 112. Sukunimi, Etunimi (1534) 2012: Teoksen nimi: alaotsikko. Kustantajan kotipaikka: Kustantaja. 9 Usein ohjeistetaan ensin merkitsemään käsillä olevan laitoksen julkaisuvuosi ja vasta sitten alkuperäinen julkaisuvuosi: Sukunimi 2012 (1534): 112. Se on kuitenkin epäloogista, sillä sivunumerot viittaavat nimenomaan uuteen laitokseen. Lisäksi tässä suositellussa muodossa teokset aakkostuvat lähdeluettelossa automaattisesti oikein teoksen alkuperäisen julkaisuvuoden mukaan: Marx, Karl (1859) 1972: Zur Kritik der politischen Ökonomie. Marx, Karl (1867) 1968: Der Produktionsprocess des Kapitals.

4 Merkintätavat. 4.1 Lainaukset ja niihin viittaaminen

4 Merkintätavat. 4.1 Lainaukset ja niihin viittaaminen Tampereen ammattikorkeakoulu 50 (65) 4 Merkintätavat 4.1 Lainaukset ja niihin viittaaminen Korkeakouluissa opinnäytetyön kirjoittamisessa yleinen periaate on se, että opiskelija aiempia töitä selostamalla

Lisätiedot

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON 6/2009 SISÄLLYS 1 1 JOHDANTO... 2 2. OPINNÄYTETYÖN PROSESSI... 4 2.1 AIHEEN VALINTA... 5 2.2 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA... 5 2.3 OPINNÄYTETYÖN VALMISTUTTUA... 5 3

Lisätiedot

Julkaisuprosessi Ohjeet artikkelikäsikirjoitusten jättämisestä lähetetään tammikuussa, kun julkaisujärjestelmä saadaan avattua.

Julkaisuprosessi Ohjeet artikkelikäsikirjoitusten jättämisestä lähetetään tammikuussa, kun julkaisujärjestelmä saadaan avattua. Ohjeita AFinLAn vuosikirjaan 2015 kirjoittaville Julkaisuprosessi Ohjeet artikkelikäsikirjoitusten jättämisestä lähetetään tammikuussa, kun julkaisujärjestelmä saadaan avattua. Artikkeli Artikkelin pituus

Lisätiedot

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET Luonnonvara- ja ympäristöala Metsäalan perustutkinto Opinnäytetyö Opiskelijan nimi/nimet ja ryhmätunnus työn valmistumiskuukausi / 2008 SISÄLLYS 1. MIKSI OPINNÄYTETYÖ?

Lisätiedot

TUTKIVA SUOMEN KIELEN OPISKELIJA OHJEITA SEMINAARITYÖSKENTELYYN JA TUTKIELMANTEKOON

TUTKIVA SUOMEN KIELEN OPISKELIJA OHJEITA SEMINAARITYÖSKENTELYYN JA TUTKIELMANTEKOON TUTKIVA SUOMEN KIELEN OPISKELIJA OHJEITA SEMINAARITYÖSKENTELYYN JA TUTKIELMANTEKOON Helsingin yliopiston suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos 2008 SISÄLLYS 1 Johdanto...1 2 Seminaarityöskentely...2

Lisätiedot

Avoin yliopisto Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi OHJEITA / Mikko Saastamoinen, Marja-Liisa Niemi. Lähteet, lähdeviitteet ja niiden käyttö

Avoin yliopisto Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi OHJEITA / Mikko Saastamoinen, Marja-Liisa Niemi. Lähteet, lähdeviitteet ja niiden käyttö Avoin yliopisto Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi OHJEITA / Mikko Saastamoinen, Marja-Liisa Niemi Lähteet, lähdeviitteet ja niiden käyttö Miksi lähteitä käytetään? Tieteellisessä kirjoittamisessa

Lisätiedot

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15 AB-ajokortti 2 Excel 97 Sisällys Taulukkolaskenta...4 Excel...5 Alueiden valinta...5 Automaattinen laskenta...6 Excelin käytön perusperiaatteita...6 Täyttökahva, aikasarjat, muut sarjat...7 Solun sisällön

Lisätiedot

Julkaise raportti! Riitta Salo-Kauppinen

Julkaise raportti! Riitta Salo-Kauppinen 1 Julkaise raportti! Riitta Salo-Kauppinen 1 Julkaise raportti! MTT Kasvu - ja MTT Tiede -sarjan kirjoitusohjeet Riitta Salo-Kauppinen ISBN 978-952-487-237-9 Verkkojulkaisu) ISSN 1798-1832 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen Word 2010 Tehokas käyttö Päivitetty 2.11.2012 2000-2012 Sisällysluettelo: 1 Johdanto... 1 2 Asetukset... 1 2.1 Oletusasetukset... 1 2.2 Riviväli ja välistys... 1 3 Tyylit asiakirjassa... 4 3.1 Yleistä

Lisätiedot

Kotisivuohjeet. Eteläpohjalaiset Kylät ry. Sivupohjien rakenne

Kotisivuohjeet. Eteläpohjalaiset Kylät ry. Sivupohjien rakenne Kotisivuohjeet Tässä ohjeessa käydään läpi kotisivujen tekemisen perusteet keskittyen html-koodiin ja sen ominaisuuksiin. Ohjetta voidaan käyttää sivupohjien luonnin apuna, on kuitenkin suositeltavaa että

Lisätiedot

SE ON SITTEN GRADU. Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010

SE ON SITTEN GRADU. Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010 SE ON SITTEN GRADU Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010 SISÄLTÖ 1. Tutkiminen ja seminaarityöskentely 3 1.1. Johdannoksi 3 1.2. Millainen on hyvä tutkielma? 4 1.3. Miksi tutkielmaa tehdään seminaarissa?

Lisätiedot

LÄÄKÄRILEHTI FINLANDS LÄKARTIDNING FINNISH MEDICAL JOURNAL WWW.LAAKARILEHTI.FI. Suomen Lääkärilehden kirjoitusohjeet 2010

LÄÄKÄRILEHTI FINLANDS LÄKARTIDNING FINNISH MEDICAL JOURNAL WWW.LAAKARILEHTI.FI. Suomen Lääkärilehden kirjoitusohjeet 2010 LÄÄKÄRILEHTI SUOMEN LÄÄKÄRILEHTI FINLANDS LÄKARTIDNING FINNISH MEDICAL JOURNAL WWW.LAAKARILEHTI.FI Suomen Lääkärilehden kirjoitusohjeet 2010 SUOMEN LÄÄKÄRILEHTI PL 49, 00501 HELSINKI KÄYNTIOSOITE: MÄKELÄNKATU

Lisätiedot

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 Sisältö: Sisältö:... 2 Yleistä Moodlesta... 5 Navigointi ja liikkuminen... 5 Ympäristön aloitussivu... 5 Sisäänkirjautuminen... 6 Kurssit ja työtilat... 6 Kurssin aloitussivu...

Lisätiedot

APA (American Psychological Association) -ohjeita

APA (American Psychological Association) -ohjeita APA (American Psychological Association) -ohjeita Tämä ohjeistus on tarkoitettu opiskelijoille täydentämään TOL:n muodollisia ohjeita. Ohjeet perustuvat APA manuaalin 5. versioon. Lähdeviittaukset Tässä

Lisätiedot

Helsingin yliopisto / Kreikan kieli ja kirjallisuus Ohjeet proseminaarityötä varten

Helsingin yliopisto / Kreikan kieli ja kirjallisuus Ohjeet proseminaarityötä varten Helsingin yliopisto / Kreikan kieli ja kirjallisuus Ohjeet proseminaarityötä varten Proseminaarissa harjoitellaan konkreettisia tutkimuksen tekemisen taitoja, keskustelu- ja argumentaatiokykyä sekä tieteellistä

Lisätiedot

Tieteellisten artikkelien kirjoitusohje (Hyväksytty 3.3.2015)

Tieteellisten artikkelien kirjoitusohje (Hyväksytty 3.3.2015) 1 Tieteellisten artikkelien kirjoitusohje (Hyväksytty 3.3.2015) Kirjoittajan muistilista Käsikirjoituksen enimmäispituus on 2500 sanaa. Tähän lukuun ei lasketa yhteenvetoa, lähdeluetteloa, taulukoita eikä

Lisätiedot

Museoiden luettelointiohje. Esine. Valokuva. Taideteos. Arkistoaineisto. Audiovisuaalinen aineisto

Museoiden luettelointiohje. Esine. Valokuva. Taideteos. Arkistoaineisto. Audiovisuaalinen aineisto Museoiden luettelointiohje Esine Taideteos Arkistoaineisto Audiovisuaalinen aineisto Toimitus: Leena Furu Graafinen suunnittelu: Solid Angle Taitto: Riikka Sainio Julkaisija: Museo 2015 ja Museovirasto

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 IVUT SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI TALKOISSA 5 NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 YLLÄPITOTILANÄKYMÄN TYÖKALUT 8 Valikkorivi 8 Palkki sivujen järjestyksen vaihtamiseen 8 SIVUJEN LUOMINEN

Lisätiedot

iweb Käyttöönotto Tutustu iwebiin ja opi, kuinka voit luoda oman verkkosivustosi.

iweb Käyttöönotto Tutustu iwebiin ja opi, kuinka voit luoda oman verkkosivustosi. iweb Käyttöönotto Tutustu iwebiin ja opi, kuinka voit luoda oman verkkosivustosi. 1 Sisältö Luku 1 3 Tervetuloa käyttämään iweb-ohjelmaa 3 Tietoja iwebistä 3 Mitä opit 4 Ennen kuin aloitat 4 Mitä tarvitset

Lisätiedot

WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK. Mervi Ruotsalainen 29.8.2010

WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK. Mervi Ruotsalainen 29.8.2010 1 WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK Mervi Ruotsalainen 29.8.2010 2 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 1.1 OFFICE- OHJELMIEN MUUTTAMINEN SUOMEN KIELELLE... 3 1.2 WORDIN OMA OHJETOIMINTO... 3 1.3 WORDIN IKKUNAN

Lisätiedot

Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki

Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki 1 Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki Käyttöohje pitkä oppimäärä Päivitetty 9.10.2014 Sisällys Jäsenyhdistyssivu... 3 Mikä jäsenyhdistyssivu on ja mitä se ei ole?... 3 Sivun tilaaminen getting started!...

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan tiedotusopas

Kulttuuritoimijan tiedotusopas Kulttuuritoimijan tiedotusopas C. 56 Kulttuuritoimijan tiedotusopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Liitto Julkaisu C:56 (päivitys joulukuussa 2010) ISBN 978-951-766-117-1 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. APPLE IWEB http://fi.yourpdfguides.com/dref/3677516

Käyttöoppaasi. APPLE IWEB http://fi.yourpdfguides.com/dref/3677516 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Huomaathan lukiessasi!

Huomaathan lukiessasi! Huomaathan lukiessasi! Jos teet suurempia muutoksia, muista ottaa varmuuskopio järjestelmästä ennen ja jälkeen muutosten. Tämä tapahtuu muutamalla napin painalluksella, ja kopion tallentaminen omalle koneelle

Lisätiedot

Word 2010 Perusteet Hannu Matikainen

Word 2010 Perusteet Hannu Matikainen Word 2010 Perusteet Päivitetty 3.10.2012 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Ohjelmaikkunan osat ja asetukset... 1 3 Asiakirjanäkymät... 3 4 Uusi asiakirja... 4 5 Asiakirjan hallinta... 5 5.1 Tallentaminen...

Lisätiedot

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA EXCEL- TAULUKKOLASKENTA Kevät 2008 osittain HAMKin tietotyövälineetmateriaalin pohjalta (http://www.elearningcentre.hamk.fi/ttv/) Excel-taulukkolaskenta ja sen käyttöliittymä... 1 Tiedoston avaaminen,

Lisätiedot

Kuvittele maailma, jossa planeetan jokaisella asukkaalla on vapaa ja ilmainen pääsy kaikkeen inhimilliseen tietoon.

Kuvittele maailma, jossa planeetan jokaisella asukkaalla on vapaa ja ilmainen pääsy kaikkeen inhimilliseen tietoon. Kuvittele maailma, jossa planeetan jokaisella asukkaalla on vapaa ja ilmainen pääsy kaikkeen inhimilliseen tietoon. Jimmy Wales Tervetuloa Wikipediaan Wikipedia on maailman laajin tietosanakirja. Sitä

Lisätiedot

www-sivut jokaiselle sopiviksi

www-sivut jokaiselle sopiviksi TIEKE_esteettömyys220503 22.05.2003 08:46 Sivu 11 Jukka K. Korpela Jukka K. Korpela www-sivut jokaiselle sopiviksi Esteettömien verkkosivujen tekemisen opas kaikille tekijöille ja teettäjille TIEKE Tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

KIRJA-ALAN ONIX. SUOMALAINEN SOVELLUS Versio 2.1. Joulukuu 2009

KIRJA-ALAN ONIX. SUOMALAINEN SOVELLUS Versio 2.1. Joulukuu 2009 KIRJA-ALAN ONIX SUOMALAINEN SOVELLUS Versio 2.1 Joulukuu 2009 Helsinki 2009 ISBN 978-952-10-5941-4 (PDF) Työryhmä: Aija Vahtola, Kansalliskirjasto Mirja Anttila, Kansalliskirjasto Peter Bagge, Kustannusosakeyhtiö

Lisätiedot