esinetutkimuksen vertaisarvioitu verkkojulkaisu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "esinetutkimuksen vertaisarvioitu verkkojulkaisu"

Transkriptio

1 Artefacta Esinetutkimusverkosto Kirjoitusohjeet Artefactum esinetutkimuksen vertaisarvioitu verkkojulkaisu Sisällys 1. Rakenne Pituus Muotoilu, otsikot ja lainaukset Oikeinkirjoitus Tiedostomuoto Kuvat Viittaaminen artikkelin osiin ja esineisiin Aineisto Lähdeluettelo ja loppuviitteet... 5 Arkistolähde... 6 Sanomalehti... 6 Monografia... 6 Artikkeli painetussa julkaisussa... 7 Artikkeli verkkojulkaisussa... 7 Tekijöiden ja kustannusvuoden merkintä Rakenne Teorian ja empirian yhdistäminen sekä monitieteinen ote ovat artikkelille eduksi. Monia eri aloja edustava lukijakunta on hyvä huomioida. Tekstin tulee olla viimeistelty ja selkeästi kirjoitettu. Artikkelissa tulee olla 1) pääotsikko, 2) ingressi eli johdantokappale, joka kuvaa lyhyesti artikkelin sisältöä, 3) väliotsikot (pääsääntöisesti käytetään vain yhtä otsikkotasoa), 4) jako kappaleisiin, joka tehdään ilman ensimmäisen rivin sisennystä, 5) kuvatekstit, 6) lähdeluettelo, 7) loppuviitteet ja 8) kirjoittajan lyhyt esittely. Loppuviitteet toteutetaan Wordin tai vastaavan tekstinkäsittelyohjelman automaattisella loppuviitetoiminnolla. Tekstin sisäisiä viitteitä eikä alaviitteitä käytetä. Kirjoittajan esittely voi olla esimerkiksi: Kirjoittaja on filosofian maisteri, joka valmistelee väitöskirjaa Helsingin yliopiston arkeologian oppiaineessa. Kirjoittaja on filosofian maisteri, joka toimii amanuenssina Suomen kansallismuseossa. Kirjoittaja on venäläiseen hopeaan erikoistunut keräilijä. Kirjoittaja on huonekalukonservaattori (ylempi amk), joka toimii yksityisyrittäjänä.

2 2 2. Pituus Artikkelin suosituspituus on sivua. Enimmäispituus on merkkiä välilyönnit mukaan lukien. Merkkimäärään ei lasketa lähdeluetteloa, loppuviitteitä eikä mahdollisia liitteitä. Merkkimäärän näkee esimerkiksi Word 2010 ohjelmassa Rakenne ikkunasta, joka tulee näkyviin näpäyttämällä alareunan tilapalkin sanamäärälaskuria. 3. Muotoilu, otsikot ja lainaukset Tekstissä ei käytetä tavutusta. Vältä kaikkia muotoiluja, sillä ne katoavat taittoprosessissa. Pääotsikon voi kuitenkin muotoilla valmiiksi Wordin tyylillä Otsikko 1 tai muiden ohjelmien vastaavalla html kielen h1 otsikkotasoa tarkoittavalla tyylillä. Väliotsikot voi muotoilla vastaavasti tyylillä Otsikko 2. Alleviivauksia ja lihavointeja ei käytetä. Käytä korostamiseen kursivointia. Kursivoi lisäksi vieraskielinen käsite, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Kursivoi teosten ja lehtien nimet aina. Artikkelien nimet tulevat lainausmerkkeihin. Lainausmerkkien tärkein tehtävä on osoittaa tekstissä esiintyvät lainaukset. Käytä suomalaisia lainausmerkkejä. Amerikkalaisia, brittiläisiä tai "konelainausmerkkejä" ei käytetä. Lainauksen sisällä käytetään samankaltaisia heittomerkkinäkin toimivia puolilainausmerkkejä. 1 Älä käytä tähän tarkoitukseen 'koneheittomerkkejä'. Yli kolmen rivin pituinen lainaus erotetaan erilliseksi kappaleeksi ja sisennetään. Sisennys osoittaa, että kyseessä on lainaus, joten lainausmerkit jätetään pois. Lainausta ei kursivoida, sillä se heikentää luettavuutta. Lainauksen loppuun lisätään aina loppuviite, joka osoittaa lainauksen lähteen. Lainaukseen tehtävät lisäykset merkitään hakasulkeisiin [lisäys]. Lainauksesta tehtävä poisto osoitetaan hakasulkeissa olevilla kahdella ajatusviivalla, joiden välissä on välilyönti [ ]. 2 Loppuviitteen numero tulee normaalisti koko lainattavan tekstin loppuun, kaikkien välimerkkien jälkeen. Kun viite koskee yksittäistä sanaa, tulee numero kuitenkin välittömästi tämän sanan jälkeen. Pidä erillään tavuviiva eli yhdysmerkki ( ) ja ajatusviiva ( ). Jälkimmäistä käytetään muun muassa vuosilukujen välissä. 3 Pääotsikko ja väliotsikot eivät koskaan pääty pisteeseen, kun taas kuvatekstit ja loppuviitteet päättyvät aina pisteeseen. Kaikki alkavat isolla alkukirjaimella. 4. Oikeinkirjoitus Artikkelia kirjoittaessa kannattaa hyödyntää tekstinkäsittelyohjelman oikeinkirjoitustoimintoja. Oikeinkirjoitusohjeiden osalta Artefactum soveltaa pääosin Kielitoimiston oikeinkirjoitusopasta (7., uudistettu ja korjattu painos, 2009). Merkittävän poikkeuksen muodostavat viitteiden ja lähdeluettelon muotoilu, sillä Kielitoimiston suositus näyttää perustuvan kielitieteen käytäntöihin eikä siten sovellu muille aloille. Internetsivuista voi suositella niiltä osin kuin ne eivät poikkea tässä annetuista ohjeista Jukka K. Korpelan Nykyajan kielenopasta 4 ja Annastiina Mäkilän kirjoitusta Tieteellinen kirjoittaminen historia alan verkkojulkaisuissa. 5 1 Lue lisää lainausmerkeistä: 2 Usein käytetään pelkkiä ajatusviivoja, mutta tässä suositeltu merkintä erottuu varmemmin. Samaa merkintätapaa suosittaa Annastiina Mäkilän kirjoitus, ks. viite 5. 3 Ajatusviivana käytetään en viivaa, jonka voi lisätä esimerkiksi näppäimistön oikean reunan numeronäppäimistön avulla. Pienissä kannettavissa tätä näppäimistöä ei ole erillisenä. Varmista, että num lock ei ole käytössä eli näppäimet toimivat nuolinäppäiminä. Paina ctrl näppäin pohjaan, ja näpäytä numeronäppäimistön miinusmerkkiä ( )

3 3 5. Tiedostomuoto Lähetä artikkeli Word muodossa (.doc tai.docx) tai, jos sen luomiseen käytetään muuta tekstinkäsittelyohjelmaa, lähetä se rtf muodossa. 6 Älä sisällytä kuvia tiedostoon, vaan sijoita sinne ainoastaan kuvatekstit niihin paikkoihin, joihin haluat kuvat. Nimeä artikkeli sukunimelläsi ja päivämäärällä (vuosi_kkpp), esim. Virtanen2012_0624.docx. Nimeä kuvat vastaavasti: Virtanen2012_kuva1.jpg. Jos artikkeliin liittyvät kuvatiedostot ovat suurikokoisia, kannattaa niitä lähettää useammassa viestissä. Jos artikkeliin liittyy esimerkiksi laaja taulukko tai liite, se voidaan esittää artikkelin yhteydessä erillisenä liitetiedostona, esim. Virtanen2012_liite.pdf. 6. Kuvat Artikkelin kirjoittaja vastaa kaikkien kuvien julkaisuoikeuksista ja kaikista niihin mahdollisesti liittyvistä maksuista. Kuvien enimmäisleveys artikkelissa on 661 pikseliä. Myös suurempia kuvia voidaan käyttää siten, että kuvaa näpäyttämällä siitä avautuu suurempi versio erilliseen ikkunaan. Kuvissa käytetään normaalia tietokonenäytölle riittävää tarkkuutta 72 ppi (pikseliä tuumalle, vrt. painotuotteiden 300 ppi). Kuvan tiedostomuoto voi olla jpg, png tai gif. Kuvatekstit esitetään muodossa: Kuva 1. Varsinainen kuvateksti. 7 Esineen kokoelmatiedot. Kuvatiedot. Esine: Kuva 5. Pyhän Annan 3. luokan kunniamerkki. N Yksityiskokoelma. Kuva: Heikki Korhonen. Kuva 14. Haminan hirvenpää. Korkeus 15 cm, pituus 26 cm. KM 12345:67. Kuva: Anna Virtanen, Museovirasto. Kuva 19. Kirjoituspöytä. Ruotsi, Örebro Ruskeaksi petsattu koivu. Korkeus 75 cm, leveys 122 cm, syvyys 60 cm. Alarannan museo 22:3. Kuva: Pirkko Koskinen, Alarannan museo. Taideteos: Kuva 27. Emanuel Thelning ( ): Ritaristo ja Aateli valmistautuu vannomaan uskollisuudenvalan keisarille Porvoon tuomiokirkossa Yksityiskohta. Öljy kankaalle, 222 x 300 cm. Porvoon tuomiokapituli. Kuva: Liisa Heikkilä, Kuvatoimisto Oy. Valokuva: Kuva 34. Arkkitehti Eliel Saarinen ( ) vierailulla Suomessa. Huomaa savuke, joka vielä tähän aikaan usein liitettiin luoviin ihmisiin. Kuva: Pentti Jussila 1928, Museovirasto. Jos useampi kuvista esittää karttoja, voidaan ne nimetä omaksi kuvitussarjakseen: Kartta 1. Varsinainen kuvateksti. Esineen kokoelmatiedot. Kuvatiedot. Kuvien lisäksi artikkelissa voi olla taulukoita ja erilaisia diagrammeja, kaavioita ja kuvaajia, joita kutsutaan yhteisnimellä kuvioiksi: Taulukko 1. Taulukon otsikko. Kuvio 1. Kuvion otsikko. Yksinkertaiset taulukot sisällytetään tavanomaiseen tapaan tekstiin, mutta varsinkin monimutkaisista, laajoista tai leveää palstaa vaativista taulukoista voidaan tehdä erillinen liitetiedosto tai kuvatiedosto. Kuviot esitetään artikkelissa kuvatiedostoina. 6 Rtf eli Rich Text Format säilyttää kursivoinnit ja loppuviitteet. Huomaa, etteivät kaikki ohjelmat osaa näyttää rtftiedostoon sisältyviä loppuviitteitä. Näin on esimerkiksi Windowsin Wordpadin kohdalla. 7 Kuvatekstissä esineestä ilmoitetaan tarpeen mukaan esimerkiksi tekijä, valmistuspaikka, aika ja materiaali sekä koko (tässä järjestyksessä). Koko ilmoitetaan järjestyksessä korkeus, leveys, syvyys (pöytä), korkeus, leveys (maalaus), korkeus, halkaisija (pyöreä pöytä), pituus, halkaisija (keihäs) jne.

4 4 7. Viittaaminen artikkelin osiin ja esineisiin Tekstissä artikkelin kuviin, karttoihin, taulukoihin, kuvioihin, liitteisiin ja viitteisiin viitataan kaikkiin samalla tavalla. Niiden kohdalla ei käytetä loppuviitettä, vaan merkintä tehdään sulkeisiin tai se kirjoitetaan osaksi tekstiä. Loppuviitteillä siis viitataan artikkelin ulkopuolelle ja sulkeissa artikkelin omiin elementteihin. Sivunumeroihin ei voi viitata, sillä verkkojulkaisu ei jakaudu sivuihin. Matti Korhosen tutkimustulos näyttää siis pitävän paikkansa (ks. kuvio 3). Kuten kuvassa 4 on nähtävissä, materiaalina ei ole kulta vaan messinki. Erityisesti on syytä huomata, että mahonkia on käytetty hyvin ohuesti (kuva 1) tai se on korvattu jäljitelmällä (kuva 2). Tutkituista huonekaluista mahonkisia oli 30 % (ks. taulukko 1 ja liite). Olen jo edellä huomauttanut (viite 5), että Virtasen tutkimuksen aineisto on riittämätön. Esineisiin viitataan loppuviitteissä, sillä ne ovat artikkelin ulkopuolisia elementtejä. Viittaus voidaan tehdä myös esinettä esittävään kuvaan, jolloin loppuviitettä ei tarvita vaan tarkempi tieto käy ilmi kuvatekstistä. Materiaalianalyysi on tehty vain yhdestä miekasta KM 16543:21. Kuten kyseisten miekkojen 1 ja tikarien 2 materiaalianalyysit osoittavat. 1. KM 16543:21; Pekka Virtasen yksityiskokoelma nro 45; TMK 25672: KM 3556:1; KM 16543:22. Kuten kyseisen miekan (kuva 4) materiaalianalyysi osoittaa... Kuten kuvassa 4 esitetyn miekan materiaalianalyysi osoittaa Aineisto Silloin kun artikkeli perustuu tietyn esineaineiston tai kokoelman systemaattiseen tutkimiseen, esitetään läpikäyty kokonaisuus Aineisto otsikon alla ennen lähdeluetteloa. Saman otsikon alla voi esitellä myös artikkelin kannalta keskeisen muuntyyppisen aineiston kuten tilastoaineiston. Mikäli artikkelissa viitataan vain yksittäisiin, hajanaisiin esineisiin, ei erillistä aineisto osuutta tarvita, vaan esineitä koskeva tieto esitetään loppuviitteissä ja kuvateksteissä. Läpikäydystä esineaineistosta voi myös koota liitetaulukon, joka voidaan liittää artikkelin yhteyteen. Museo (lyhenne). Kokoelma. Tutkittu esinekokonaisuus. Suomen kansallismuseo (KM). Vera Saarelan kokoelma (Collection Vera Saarela). Gardnerin tehtaan tuotanto Mikäli kyse on numeroimattomasta kokoelmasta, voi esineille antaa (tilapäisen) juoksevan järjestysnumeron, jolloin loppuviitteessä esineisiin viitataan esimerkiksi: nro 7. Jos kokoelmia on useampia, voi niille muodostaa kirjaintunnuksen: Myös yksityiskokoelmissa tämä esinetyyppi on runsaasti edustettuna, 1 mutta vihreä variantti on harvinainen Esim. PV 4 ja JM JM 34 on ainoa tunnettu. Aineisto Pertti Virtasen yksityiskokoelma (PV). Johanna Mykkäsen yksityiskokoelma (JM).

5 5 9. Lähdeluettelo ja loppuviitteet Lähdeluettelon otsikoksi merkitään Lähteet ja kirjallisuus. Tämä korostaa sitä, että luettelossa on useimmiten sekä varsinaisia lähteitä tietystä ilmiöstä jääneitä jälkiä, siitä syntynyttä aineistoa, jonka perusteella artikkelissa tehdään tulkintoja että sellaista tulkintoja sisältävää tutkimuskirjallisuutta, jonka kanssa artikkelissa käydään keskustelua. Nimitys kirjallisuus käsittää myös artikkelit, verkkoartikkelit jne. Lähdeluettelo voidaan tarvittaessa jaotella tarkempiin ryhmiin, jolloin voi käyttää alaotsikoita (Otsikko 3 tyyli). Käytä seuraavista tarpeellisia otsikoita tässä järjestyksessä: Julkaisemattomat lähteet (kuten arkistolähteet tai painamattomat kaivauskertomukset) Julkaistut lähteet (kuten aikalaiskirjallisuus tai painetut tai verkossa julkaistut lähdejulkaisut) Lehdistö Haastattelut Tiedonannot (suulliset ja kirjalliset, sähköpostitiedonannot) Tutkimuskirjallisuus Huomaa, että opinnäytteet (esim. pro gradut) eivät yleensä ole lähteitä, ellei niissä ole julkaistu laajasti sellaista aineistoa, jota voi käyttää lähteenä. Pääosin gradut ovat luonteeltaan tulkinnallisia, siis kuuluvat otsikon Tutkimuskirjallisuus alle. Kaikkien loppuviitteissä olevien (kirjallisten) lähteiden tulee löytyä lähdeluettelosta, ja vastaavasti kaikkiin lähdeluettelossa oleviin lähteisiin täytyy viitata loppuviitteissä. Loppuviitteissä voi käyttää yleisiä merkintöjä: esim. erit. ks. ks. esim. ks. erit. ks. myös vrt. passim esimerkiksi (asiaa on käsitelty muuallakin) erityisesti (asiaa on käsitelty muuallakin, mutta tämä oleellinen) katso (lisätietoa) katso esimerkiksi (asiaa on käsitelty muuallakin, luettelo ei ole tyhjentävä) katso erityisesti (asiaa on käsitelty muuallakin, mutta tämä oleellinen) katso myös vertaa (toisenlaiseen tulkintaan) siellä täällä (tietoa hajallaan myös muualla kuin olennaisimmassa kohdassa) Älä käytä merkintöjä ibidem, ibid., idem tai mts. saman viitesisällön toistuessa muuttumattomana seuraavassa viitteessä, vaan toista teksti kokonaisuudessaan. Sivunumeron lyhennettä s. ei käytetä. Kun viitataan kohdeteoksen kuviin, karttoihin, taulukoihin, kuvioihin, liitteisiin ja viitteisiin, ei sanoja lyhennetä: Virtanen 2012: 45, taulukko 3. Hakasulkeita voi käyttää sellaisen tiedon lisäämiseen lähdetietoihin, joka ei löydy lähteestä itsestään, vaan on peräisin muualta. [Hi]pp[ing, Anders Johan] 1858: Borgå landtdags tafla, målad af E. Telning. Wiborg Viitteessä: Hipping Seuraavaksi annettuja muotoiluohjeita ei tarvitse noudattaa kolmessa tapauksessa: Jos olemassa olevassa käsikirjoitustekstissä etunimet on merkitty vain etukirjaimilla, ei nimiä tarvitse täydentää kokonaisiksi. Jos artikkelin pituutta ja sijaintia julkaisussa (S ) ei ole merkitty muistiin, voi sen jättää ilmoittamatta. Kokoomateosten artikkelien kohdalla ei käytetä ilmausta teoksessa, mutta jos se on käsikirjoitustekstissä, ei sitä tarvitse poistaa. Muutoin artikkeliehdotuksessa käytetään tässä kuvattua viittaustyyliä.

6 6 Arkistolähde Asiakirja Arkisto TAI Kokoelma. Arkistoinstituution lyhenne. Arkistoinstituutio (lyhenne). Arkisto TAI Kokoelma (mahdollinen lyhenne). Tutkittu asiakirjakokonaisuus vuodet joihin viitataan TAI systemaattisesti läpikäydyt vuodet. Emil Stjernvall Walleenin kirje Alexander Armfeltille Alexander Armfeltin arkisto I. KA. Julkaisemattomat lähteet Kansallisarkisto (KA). Alexander Armfeltin arkisto I. Saapuneet kirjeet Sanomalehti Sanomalehden lyhenne Sanomalehden nimi (sanomalehden lyhenne) vuodet joihin viitataan TAI systemaattisesti läpikäydyt vuodet. FAT ; HD Lehdistö Historiallinen sanomalehtikirjasto Saatavissa: Finlands Allmänna Tidning (FAT) 1850, 1863 ja Helsingfors Dagblad (HD) Monografia Sukunimi 2012: 112. Sukunimi, Etunimi 2012: 8 Teoksen nimi: alaotsikko. Kustantajan kotipaikka: Kustantaja. 9 Teoksen nimen ja kustantajan kotipaikan väliin voi merkitä lisätietoja, kuten painostiedon tai monografiasarjan nimen ja osanumeron. Virtanen 1998: 456, ja liite 2. Tutkimuskirjallisuus Virtanen, Liisa 1998: Esinetutkimuksen teoria: johdatus perusteisiin. 2. täydennetty p. Teoriaoppaita 3. Helsinki: Universal Press. 8 Kirjastojen luettelointisäännöissä julkaisuajalla tarkoitetaan ensisijaisesti kustannusvuotta. Jos julkaisusta puuttuu kustannusvuosi, julkaisuajaksi otetaan painovuosi ja senkin puuttuessa copyright vuosi. Suomalaiset luettelointisäännöt: monografioiden kuvailu. Helsinki: Kansalliskirjasto, 2005, 12. Saatavissa: 9 Jos kotipaikkoja on useampi, valitaan ensimmäinen tai tärkein. Samoin menetellään jos kustantajia on useita.

7 7 Artikkeli painetussa julkaisussa Sukunimi 2012: 112. Sukunimi, Etunimi 2012: Artikkelin nimi: alaotsikko. S Sarjan nimi nro TAI Kokoomateoksen nimi. Kustantajan kotipaikka: Kustantaja. Kokoomateoksen nimen ja kustantajan kotipaikan väliin voi merkitä kokoomateoksen toimittajan: Toim. Etunimi Sukunimi. Sarjojen, kausijulkaisujen ja lehtien tiedoista voi jättää pois kustantajan tiedot, sillä ne ovat yleensä laajasti tunnettuja. Mattila 1962: 23 67, erit. kuvat 3, 5 14 ja 18; Smythe Mayhew Wilson 1978: 598, viite 34. Mattila, Heikki 1962: Rautakauden solkityypit. S Rautakauden esinelöydöt värikuvina. Toim. Unto Honkola. Helsinki: Tammi. Smythe Mayhew, Alexander Wilson, Charles 1978: Artefacts and the English gentry: some characteristics. S Proceedings of the Royal Anthropological Society 34:2. Artikkeli verkkojulkaisussa Sukunimi (jos sivunumerot tai muu hakua helpottava tunnus on käytössä, viitataan siihen) Sukunimi, Etunimi 2012: Artikkelin nimi: alaotsikko. Sarjan nimi nro TAI Kokoomateoksen nimi. Kustantajan kotipaikka: Kustantaja. Saatavissa: Jos sisältö on luonteeltaan muuttuvaa mutta ei muulloin merkitään lisäksi osoitteen jälkeen välilyönti ja sulkeissa viittauspäivämäärä: (viitattu ) Verkko osoitteiden kohdalla ei lähdetietoa poikkeuksellisesti päätetä pisteeseen. Kokoomateoksen nimen ja kustantajan kotipaikan väliin voi merkitä kokoomateoksen toimittajan: Toim. Etunimi Sukunimi. Sarjojen, kausijulkaisujen ja lehtien tiedoista voi jättää pois kustantajan tiedot, sillä ne ovat yleensä laajasti tunnettuja. Fredriksson ym Fredriksson, Jussi ym. 2002: Discursive transformations: Foucault, Derrida and the challenge of materiality. Art & Ideas 4. Saatavissa: Tekijöiden ja kustannusvuoden merkintä Samalta tekijältä useita julkaisuja samalta vuodelta: Sukunimi 2012a: 112; Sukunimi 2012b: 245. Sukunimi, Etunimi 2012a: Teoksen nimi: alaotsikko. Kustantajan kotipaikka: Kustantaja. Sukunimi, Etunimi 2012b: Teoksen nimi: alaotsikko. Kustantajan kotipaikka: Kustantaja. Virta 1956a: 23, 56 ja ; Virta 1956b: 14 ja passim. Virta, Onni 1956a: Suomalais ugrilaisten kansojen kulttuuri. Helsinki: SKS. Virta, Onni 1956b: Unkarin kansa. S Kansallisseuran vuosikirja Helsinki: Kansallisseura.

8 8 Useammalla tekijällä sama sukunimi: Sukunimi, E : 34; Sukunimi, E : 112. Sukunimi, Etunimi1 2012: Teoksen nimi: alaotsikko. Kustantajan kotipaikka: Kustantaja. Sukunimi, Etunimi2 1998: Teoksen nimi: alaotsikko. Kustantajan kotipaikka: Kustantaja. Huomaa, että viitteessä teokset järjestetään useimmiten julkaisuajan mukaan tekijästä riippumatta (1998, 2012). Tämä kuvaa sitä, missä järjestyksessä viitattua kohtaa koskeva relevantti tutkimus on ilmestynyt. Lähdeluettelosta taas etsitään tietoa nimen perusteella, joten ensin järjestetään tekijän mukaan ja vasta toissijaisesti julkaisuajan mukaan. Virtanen, V. 1967: 143; Virtanen, A. 2001: Virtanen, Antti 2001: Uusia tuulia. Helsinki: WSOY. Virtanen, Ville 1967: Perinteet kunniaan. Helsinki: Otava. 2 3 tekijää erotetaan ajatusviivoilla, joiden molemmin puolin välilyönnit (ei & merkkiä): Sukunimi1 Sukunimi2 Sukunimi3 2012: 112. Sukunimi1, Etunimi Sukunimi2, Etunimi Sukunimi3, Etunimi 2012: Teoksen nimi: alaotsikko. Kustantajan kotipaikka: Kustantaja. Yli kolme tekijää merkitään: Sukunimi ym. 2012: 112. Sukunimi, Etunimi ym. 2012: Teoksen nimi: alaotsikko. Kustantajan kotipaikka: Kustantaja. Jos teokselle ei ole tekijää vaan toimittaja, merkitään: Sukunimi toim. 2012: 112. Sukunimi, Etunimi toim. 2012: Teoksen nimi: alaotsikko. Kustantajan kotipaikka: Kustantaja. Teos, jolla ei ole tekijöitä eikä toimittajia merkitään: Teoksen nimen ensimmäinen/ensimmäisiä sanoja 2012: 112. Teoksen nimen ensimmäinen/ensimmäisiä sanoja 2012: Teoksen nimi: alaotsikko. Kustantajan kotipaikka: Kustantaja. Jos teoksella ei ole kustannus, paino eikä copyright vuotta, merkitään sine anno ilman vuotta lyhennettynä: Sukunimi s.a.: 112. Sukunimi, Etunimi s.a.: Teoksen nimi: alaotsikko. Kustantajan kotipaikka: Kustantaja.

9 Alkuperäinen julkaisuaika on syytä ilmoittaa, silloin kun se poikkeaa merkittävästi käsillä olevan laitoksen julkaisuajasta: Sukunimi (1534) 2012: 112. Sukunimi, Etunimi (1534) 2012: Teoksen nimi: alaotsikko. Kustantajan kotipaikka: Kustantaja. 9 Usein ohjeistetaan ensin merkitsemään käsillä olevan laitoksen julkaisuvuosi ja vasta sitten alkuperäinen julkaisuvuosi: Sukunimi 2012 (1534): 112. Se on kuitenkin epäloogista, sillä sivunumerot viittaavat nimenomaan uuteen laitokseen. Lisäksi tässä suositellussa muodossa teokset aakkostuvat lähdeluettelossa automaattisesti oikein teoksen alkuperäisen julkaisuvuoden mukaan: Marx, Karl (1859) 1972: Zur Kritik der politischen Ökonomie. Marx, Karl (1867) 1968: Der Produktionsprocess des Kapitals.

Lähdeviitteiden merkintä (Kielijelppi)

Lähdeviitteiden merkintä (Kielijelppi) Lähdeviitteiden merkintä (Kielijelppi) Copyright 2004 2010, Kielijelppi Palvelun tekijänoikeuksia suojaa Creative Commons -lisenssi Lähdeviitteiden merkitsemiseksi on olemassa useita tapoja. Viitteet voidaan

Lisätiedot

Ohje tutkielman tekemiseen

Ohje tutkielman tekemiseen Sauvon koulukeskus 2011 Ohje tutkielman tekemiseen Aiheen valinta Etsi materiaalia Valitse itseäsi kiinnostava aihe. Sovi opettajan kanssa aiheen rajaus. Pyydä opettajalta tutkielmapassiin merkintä aiheen

Lisätiedot

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi.

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi. KIRJALLISEN TYÖN ULKOASU JA LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN Tämä ohje on tehty käytettäväksi kasvatustieteiden tiedekunnan opinnoissa tehtäviin kirjallisiin töihin. Töiden ohjaajilla voi kuitenkin olla omia toivomuksiaan

Lisätiedot

Kouvolan iltalukio. Tutkielmakäytänteet. 27.10.2009 Päivi Hänninen

Kouvolan iltalukio. Tutkielmakäytänteet. 27.10.2009 Päivi Hänninen Kouvolan iltalukio Tutkielmakäytänteet Tutkielman osat 1. Kansilehti 2. (Tiivistelmä) 3. Sisällysluettelo 4. Käsittelyosa 5. Lähdeluettelo 6. Liitteet Sisällysluettelo Tutkielman luvut ja sivut numeroidaan.

Lisätiedot

TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20

TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20 Etunimi Sukunimi fonttikoko 16 Ryhmätunnus TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20 Tehtävätyyppi Koulutusohjelma fonttikoko 16 Elokuu 2010 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Tieteellinen kirjoittaminen Lähteet. Tuula Marila Kevät 2011

Tieteellinen kirjoittaminen Lähteet. Tuula Marila Kevät 2011 Tieteellinen kirjoittaminen Lähteet Tuula Marila Kevät 2011 Lähteet Sisältö Lähteiden äärellä 3 5 Viittaustekniikka 6 11 Lähdeluettelon laatiminen 12 21 2 Tutustu kirjallisuuteen 1. Tutustu teoksen sisällysluetteloon.

Lisätiedot

Opinnäytetyön mallipohjan ohje

Opinnäytetyön mallipohjan ohje Opinnäytetyön mallipohjan ohje Sisällys 1 Johdanto 1 2 Mallin käyttöönotto 1 3 Otsikot 2 3.1 Luvun otsikko 3 3.2 Alalukujen otsikot 5 4 Tekstikappaleet 5 5 Kuvat ja kuviot 6 6 Taulukot 6 7 Lainaus 7 8

Lisätiedot

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla)

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) Kasvatustieteiden yksikkö Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma NIMI NIMINEN

Lisätiedot

Kirjoitusohje Oped-Exo - ejulkaisulle

Kirjoitusohje Oped-Exo - ejulkaisulle No. Kirjoitusohje Oped-Exo - ejulkaisulle projektiassistentti Reima Kallinen Oped-Exo hanke Julkaistu 08.11.2004 (Muokattu 16.11.2004) Kallinen, R. Kirjoitusohje Oped-Exo-julkaisulle Julkaistu 08.11.2004

Lisätiedot

Vuosiluston kirjoitusohje

Vuosiluston kirjoitusohje Vuosiluston kirjoitusohje Artikkelit Huomioi julkaisun teema ja teeman käsittelystä annetut ohjeet. Artikkelin tulee käsitellä ja tuoda esiin kirjoittajan oman empiirisen aineiston ja tutkimusnäkökulman

Lisätiedot

3.4 Juttukentän tiedot

3.4 Juttukentän tiedot 3.4 Juttukentän tiedot Juttukenttä sisältää otsikoiden ja varsinaisen juttutekstin lisäksi paikkakunnan, päiväyksen, kirjoittajan nimen ja tiedon siitä, onko kyse STT omasta vai muiden uutistoimistojen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA. Julkaisuohjeet. Koonnut Pirkko Pussinen

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA. Julkaisuohjeet. Koonnut Pirkko Pussinen POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA Julkaisuohjeet Koonnut Pirkko Pussinen Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuu 2010 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Käsikirjoituksesta kirjaksi

Käsikirjoituksesta kirjaksi Käsikirjoituksesta kirjaksi Tekijänoikeudet ja julkaisuluvat Kirjoittajan ja toimitetun teoksen toimittajan tulee varmistaa käsikirjoituksessa olevien lainauksien, kuvien, käännösten jne. tekijänoikeudet,

Lisätiedot

TEKSTINKÄSITTELYTEHTÄVIÄ, OSA 1

TEKSTINKÄSITTELYTEHTÄVIÄ, OSA 1 TEKSTINKÄSITTELYTEHTÄVIÄ, OSA 1 1 Perustekstejä Tehtävän tarkoituksena on varmistaa tietty perusosaaminen tekstinkäsittelystä sekä lisäksi tässä tulee mukaan myös hiukkasen suomen kielen oikeinkirjoitustakin.

Lisätiedot

1 TEKSTIN ASETTELU. Tekstinkäsittelyohjelmaksi sopii esimerkiksi Word. Fontti Times New Roman. Fonttikoko 12.

1 TEKSTIN ASETTELU. Tekstinkäsittelyohjelmaksi sopii esimerkiksi Word. Fontti Times New Roman. Fonttikoko 12. 1 TEKSTIN ASETTELU Tekstinkäsittelyohjelmaksi sopii esimerkiksi Word. Fontti Times New Roman. Fonttikoko 12. Käytetään tavutusta ja molempien reunojen tasausta. Käytetään sivunumeroita keskellä ylhäällä.

Lisätiedot

Tutkielman kirjoittaminen. Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi

Tutkielman kirjoittaminen. Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi Tutkielman kirjoittaminen Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi Jaana Ristimäki YH7 Global Citizenship Espoon yhteislyseon lukio 2014 Sisällysluettelo 1 Tutkielman aloittaminen ja disposition laatiminen

Lisätiedot

LÄHDEVIITTEET JA NIIDEN LAATIMINEN

LÄHDEVIITTEET JA NIIDEN LAATIMINEN LÄHDEVIITTEET JA NIIDEN LAATIMINEN 23.10.2015 Sari Dhima Lähdevii>eiden laadinta Lähdevii>eiden merkinnät vaihtelevat eri Ceteenalojen, julkaisusarjojen ja aikakauskirjojen välillä. Tärkeintä on käy>ää

Lisätiedot

(Vilkka 2006, 224; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 21.)

(Vilkka 2006, 224; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 21.) 1 LÄHDEVIITTEET Työssä käytettyjen tietolähteiden esittäminen lisää tekstin luotettavuutta. Lähteet mainitaan sekä lähdeviitteinä tekstissä että lähdeluettelona tekstin lopussa. Lähteinä on käytettävä

Lisätiedot

OHJEET MONOGRAFIAN TEKIJÄLLE

OHJEET MONOGRAFIAN TEKIJÄLLE OHJEET MONOGRAFIAN TEKIJÄLLE Tekijä toimittaa käsikirjoituksensa (2 kpl) paperiversiona seuran sihteerille osoitteeseen Suomen kirkkohistoriallinen seura PL 4 00014 Helsingin yliopisto Lisäksi tekijä lähettää

Lisätiedot

1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET

1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET Tutkielman teko-ohjeet, Rautavaaran lukio 2016 1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET 1.1 Aiheen valinta 1.2 Tutustuminen Kokoa, mitä tiedät ennestään ( piirrä, kirjoita... ) Listaa ylös kysymyksiä aiheesta Lue aiheesta

Lisätiedot

Acta-väitöskirjojen asetukset. Määritä ensin sivumääritykset ja sivunumerointi.

Acta-väitöskirjojen asetukset. Määritä ensin sivumääritykset ja sivunumerointi. Sisällys Acta-väitöskirjojen asetukset 2 Acta-väitöskirjojen tyylimäärittelyt 7 Acta-mallipohjan tyylien lataaminen 8 Kuviot, kuvat ja taulukot 9 Lähdeluettelon laatiminen 9 Väitöskirjan muuttaminen pdf:ksi

Lisätiedot

Artikkelit pyydetään lähettämään X.X.201X mennessä osoitteella: toimittajan sähköpostiosoite

Artikkelit pyydetään lähettämään X.X.201X mennessä osoitteella: toimittajan sähköpostiosoite OHJEITA AFinLA:N VUOSIKIRJAAN KIRJOITTAVALLE Toivomme sinun ottavan seuraavat asiat huomioon tekstiä laatiessasi. Julkaisuprosessi on seuraava. Ensimmäisessä vaiheessa pyydämme artikkelisi sähköisenä versiona,

Lisätiedot

AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi. Kevät 2008

AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi. Kevät 2008 AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi Kevät 2008 Kurssin tavoitteet Konferenssisimulaatio Harjoitella tieteellisen tekstin / raportin kirjoittamista Harjoitella tiedon etsimistä ja viittaamista

Lisätiedot

1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet. 2 Sivun asetukset. 3 Sivunumerointi. 4 Otsikot

1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet. 2 Sivun asetukset. 3 Sivunumerointi. 4 Otsikot 1 1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet Metropolia Ammattikorkeakoulun opinnäytetöissä noudatetaan seuraavia graafisia ohjeita. Graafiset ohjeet on tehty Metropolian opinnäytetyöryhmässä. Näiden graafisten

Lisätiedot

8.1 Taulukot 8.2 Kuviot ja kuvat 8.3 Julkaisun rakennetta koskevat suositukset

8.1 Taulukot 8.2 Kuviot ja kuvat 8.3 Julkaisun rakennetta koskevat suositukset PKSHP JULKAISUOHJEET SISÄLLYSLUETTELO Toimintaperiaatteet Yleistä Kirjoitusohjeet o 1. Etukansi o 2. Nimiölehti o 3. Tekijämerkintä o 4. Kuvailulehti ja tiivistelmä o 5. Kirjallisuusluettelo ja -viitteet

Lisätiedot

Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki

Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki LÄHDEKRITIIKKI Lähdekritiikki on tiedonlähteiden arviointia. Lähdekritiikillä tarkoitetaan siis sen arvioimista, voiko tiedontuottajaan (siis esimerkiksi kirjan,

Lisätiedot

RINNAKKAISTALLENNUSOHJE

RINNAKKAISTALLENNUSOHJE RINNAKKAISTALLENNUSOHJE Syöttölomakkeeseen pääsee osoitteesta: submissions.theseus.fi => Tallenna julkaisu Pakollisten täytettävien kenttien otsikot on lihavoitu ja niiden edessä on punainen tähti * HUOM!

Lisätiedot

Verkkokirjoittaminen. Verkkolukeminen

Verkkokirjoittaminen. Verkkolukeminen 0 Nopeaa silmäilyä: Pääotsikot, kuvat, kuvatekstit, väliotsikot, linkit, luettelot, korostukset. 0 Hitaampaa kuin paperilla olevan tekstin lukeminen 0 F-tyyppinen lukeminen Verkkolukeminen Verkkokirjoittaminen

Lisätiedot

Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely

Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely Teksti- ja kuvaeditori Useassa Kotisivukoneen työkalussa on käytössä monipuolinen tekstieditori, johon voidaan tekstin lisäksi liittää myös kuvia, linkkejä ja

Lisätiedot

WORD TYYLILLÄ. Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi. Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen

WORD TYYLILLÄ. Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi. Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen WORD TYYLILLÄ Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi Sisältö 2 h Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen Tyylien muokkaaminen Asiakirjamallit * Sisällysluettelo otsikkotyylien

Lisätiedot

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 31.8.2011 TUTKINNON PERUSTEET Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan

Lisätiedot

Kirjallisuusluettelon laatiminen

Kirjallisuusluettelon laatiminen Kirjallisuusluettelon laatiminen Käsikirjoitusten kirjallisuusluettelot laaditaan huolellisesti alla olevien ohjeiden mukaan. Yleisiä huomioita seuraavat ohjeet julkaisutyypeittäin. Otsikointi ja sijainti

Lisätiedot

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015 MUOTOSEIKKOJA Mitä asetuksia käytän? Tyypillisimpiä fontteja ovat Times New Roman (fonttikoko 12) tai Arial (fonttikoko 11). Käytä riviväliä 1,5, jotta asettelu on selkeä ja teksti on myös tältä osin helppolukuista.

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

Matematiikan kirjoittamisesta

Matematiikan kirjoittamisesta Matematiikan kirjoittamisesta Asiasisältö Tärkeintä kaikessa on, että kaiken minkä kirjoitat, niin myös itse ymmärrät. Toisin sanoen asiasisällön on vastattava lukijan pohjatietoja. Tekstin täytyy olla

Lisätiedot

Tutkielman perusrakenne ja kirjoittaminen LaTeXilla

Tutkielman perusrakenne ja kirjoittaminen LaTeXilla Tutkielman perusrakenne ja kirjoittaminen LaTeXilla Jussi Maunuksela Jyväskylän yliopisto, Fysiikan laitos, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 17.3.2017 FYSA291&XYHM004 luentokalvosarja 6 1 Oppimistavoitteet

Lisätiedot

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 17.8.2011 TUTKINNON PERUSTEET Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan

Lisätiedot

Ohjeita kirjoittajille

Ohjeita kirjoittajille Ohjeita kirjoittajille 1. Juttutyypit 1.1. Tieteelliset artikkelit 1.1.1. Tieteellisen artikkelin vertaisarviointi- ja toimitusprosessi 1.2. Puheenvuorot 1.3 Lektiot 1.4 Kirja-arviot 2. Kaikkia juttutyyppejä

Lisätiedot

TEKSTI JA TYPOGRAFIA LEHDESSÄ. Johdanto Arja Karhumaa

TEKSTI JA TYPOGRAFIA LEHDESSÄ. Johdanto Arja Karhumaa TEKSTI JA TYPOGRAFIA LEHDESSÄ Johdanto Arja Karhumaa TYPOGRAFIA LEHDESSÄ Kaikkein tärkein identiteetin, genren ja visuaalisen luonteen ilmaisija Monta tehtävää: 1. Kerronta Typografian tärkein tehtävä:

Lisätiedot

Vesa Ollikainen, päivitys Juha Haataja 3.8.2010

Vesa Ollikainen, päivitys Juha Haataja 3.8.2010 METROPOLIA Tekstinkäsittely1 Peruskäyttö Vesa Ollikainen, päivitys Juha Haataja 3.8.2010 Tavoitteet ja sisältö Tavoite Lyhyen asiakirjan kirjoitustaito Word-tekstinkäsittelyohjelmalla Sisältö Tekstinkäsittelyohjelman

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

(Kirjoittajatiedot lisätään hyväksyttyyn artikkeliin, ei arvioitavaksi lähetettävään käsikirjoitukseen)

(Kirjoittajatiedot lisätään hyväksyttyyn artikkeliin, ei arvioitavaksi lähetettävään käsikirjoitukseen) HOITOTIEDE-LEHTI Artikkelin mallipohja ja kirjoitusohjeet (Päivitetty 6.1.2016) Yleiset artikkelin asetukset ja ohjeet: Käsikirjoituksen pituus: korkeintaan 4000 sanaa sisältäen tiivistelmän, tekstisivut,

Lisätiedot

KUVANKÄSITTELY THE GIMP FOR WINDOWS OHJELMASSA

KUVANKÄSITTELY THE GIMP FOR WINDOWS OHJELMASSA KUVANKÄSITTELY THE GIMP FOR WINDOWS OHJELMASSA Ohjeistuksessa käydään läpi kuvan koon ja kuvan kankaan koon muuntaminen esimerkin avulla. Ohjeistus on laadittu auttamaan kuvien muokkaamista kuvakommunikaatiota

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA Liiketalous ja tietojenkäsittely Huittinen Liiketalous Taloushallinto 2005 1

Lisätiedot

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21)

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21) Oppilaan opas Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy Versio 0.2 (2008-01-21) Versio Päivämäärä Kuvaus 0.1 2005-01-16 Ensimmäinen versio. 0.2 2008-01-21 Korjattu kuvatiedostojen maksimiresoluutio ja muutamia

Lisätiedot

Vesa Ollikainen, päivitys Juha Haataja 12.8.2011

Vesa Ollikainen, päivitys Juha Haataja 12.8.2011 METROPOLIA Tekstinkäsittely1 Peruskäyttö Vesa Ollikainen, päivitys Juha Haataja 12.8.2011 Sisällys 1 Tekstinkäsittelyohjelma... 1 2 Tekstinkäsittelyprosessi... 2 3 Word-tekstinkäsittelyohjelman käyttöliittymä...

Lisätiedot

Ohjeita kirjoittajille

Ohjeita kirjoittajille Ohjeita kirjoittajille 1. Juttutyypit 1.1. Tieteelliset artikkelit 1.1.1. Tieteellisen artikkelin käsittelyprosessi 1.2. Puheenvuorot 1.3 Lektiot 1.4 Kirja-arviot 2. Kaikkia juttutyyppejä koskevat tekniset

Lisätiedot

Mallipohja toimii parhaiten, jos aloitat kirjoittamisen suoraan pohjaan.

Mallipohja toimii parhaiten, jos aloitat kirjoittamisen suoraan pohjaan. Sisällys Yleistä 2 Tekstin kirjoittaminen suoraan mallipohjaan 3 Tekstin kopioiminen ja sijoittaminen mallipohjaan 3 Acta-mallipohjien tyylit ja käyttö 4 Kuviot, kuvat ja taulukot 5 Lähdeluettelon laatiminen

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana kaksoispisteviivarivinä ja keskellä riviä lukee osanvaihdon tyyppi

Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana kaksoispisteviivarivinä ja keskellä riviä lukee osanvaihdon tyyppi KSAO Liiketalous 1 Osat Tiedosto voidaan jakaa osiin ja jokainen osa muotoilla erikseen. Osa voi olla miten pitkä tahansa, yhdestä kappaleesta kokonaiseen tiedostoon. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana

Lisätiedot

TEHTÄVÄT LUKION KURSSEIHIN

TEHTÄVÄT LUKION KURSSEIHIN TEHTÄVÄT LUKION KURSSEIHIN Veijo Fiskaali 2013! 1 KURSSI 1 / UI 1 - HISTORIA Kirjoitusohjeet ja arvostelu Teksti tietokoneella tuotettuna: Riviväli 1,5 Fontti: Times New Roman Fonttikoot: " Pääotsikko

Lisätiedot

OHJEITA HARJOITUSAINEIDEN KIRJOITTAJILLE

OHJEITA HARJOITUSAINEIDEN KIRJOITTAJILLE OHJEITA HARJOITUSAINEIDEN KIRJOITTAJILLE Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta 2004 Raija Lehtinen raija.lehtinen@helsinki.fi Anu Lahtinen anu.lahtinen@helsinki.fi 1 SISÄLLYS Ohjeiden käyttäjille

Lisätiedot

RDA kuvailijan näkökulmasta. AMK-luetteloinnin kehittämispäivä 10.12.2014 Kiti Vilkki-Eriksson Kansalliskirjasto

RDA kuvailijan näkökulmasta. AMK-luetteloinnin kehittämispäivä 10.12.2014 Kiti Vilkki-Eriksson Kansalliskirjasto RDA kuvailijan näkökulmasta AMK-luetteloinnin kehittämispäivä 10.12.2014 Kiti Vilkki-Eriksson Kansalliskirjasto RDA Resource Description & Access RDA : aineiston kuvailu ja pääsy aineistoon / RDA : aineiston

Lisätiedot

RINNAKKAISTALLENNUSOHJE

RINNAKKAISTALLENNUSOHJE RINNAKKAISTALLENNUSOHJE Syöttölomakkeeseen pääsee osoitteesta: submissions.theseus.fi => Tallenna julkaisu Pakollisten täytettävien kenttien otsikot on lihavoitu ja niiden edessä on punainen tähti * Huom!

Lisätiedot

Moodle-oppimisympäristö

Moodle-oppimisympäristö k5kcaptivate Moodle-oppimisympäristö Opiskelijan opas Sisältö 1. Mikä on Moodle? 2. Mistä löydän Moodlen? 3. Kuinka muokkaan käyttäjätietojani? 4. Kuinka ilmoittaudun kurssille? 5. Kuinka käytän Moodlen

Lisätiedot

KANSILEHDEN MALLISIVU

KANSILEHDEN MALLISIVU Teknisiä ohjeita pro gradu -tutkielmalle Teologian osasto 12.11.2013 Tässä annettavat ohjeet ovat suosituksia. Viime kädessä seurataan tutkielman ohjaajan antamia ohjeita! Tutkielman kansilehdelle asetellaan

Lisätiedot

- Fontti: Times New Roman, 12 - Riviväli 1,5, välitys ennen ja jälkeen 0 - Kirjoituksen kappaleet erotetaan toisistaan tyhjällä rivillä

- Fontti: Times New Roman, 12 - Riviväli 1,5, välitys ennen ja jälkeen 0 - Kirjoituksen kappaleet erotetaan toisistaan tyhjällä rivillä BUSINESS LAW FORUM 2013 KIRJOITUSOHJEET 1. Kirjoitukset tulee jättää teoksen toimituskunnalle sähköpostitse viimeistään perjantaina 12.4.2013. Käytä mieluiten Word -97 ohjelmaa tai tätä uudempaa versiota

Lisätiedot

Työvälineohjelmistot KSAO Liiketalous 1

Työvälineohjelmistot KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Osat Tiedosto voidaan jakaa osiin ja jokainen osa muotoilla erikseen. Osa voi olla miten pitkä tahansa, yhdestä kappaleesta kokonaiseen tiedostoon. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana

Lisätiedot

Ensin: kirjaudu kurssikansioon ja siirry siellä Luennot kansion Tutkielman perusrakenne ( ) sivulle FYSA291 luentokalvosarja 7 1

Ensin: kirjaudu kurssikansioon ja siirry siellä Luennot kansion Tutkielman perusrakenne ( ) sivulle FYSA291 luentokalvosarja 7 1 Ensin: kirjaudu kurssikansioon ja siirry siellä Luennot kansion Tutkielman perusrakenne ( ) sivulle. 3.11.2015 FYSA291 luentokalvosarja 7 1 Tutkielman perusrakenne ja kirjoittaminen LaTeXilla Jussi Maunuksela

Lisätiedot

Ohjeet Toivasten sukuseuran keskustelufoorumiin kirjautumisesta ja keskusteluiden käymisestä Foorumiin rekisteröityneet käyttäjät pääsevät kirjautumaan foorumille osoitteesta http://toivanen.ning.com Kirjautuminen

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Ohje 1 (5) Raportin tekeminen

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Ohje 1 (5) Raportin tekeminen HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Ohje 1 (5) RAPORTIN TMS. PITKÄN ASIAKIRJAN TEKEMINEN WORD:LLÄ Raportin reunukset ja sarkaimet Raportin kirjoittaminen Laita reunukset: Page Layout, Margins (Sivun asettelu,

Lisätiedot

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE 1. SISÄÄN KIRJAUTUMINEN Sisään kirjautuminen VerkkoVelho-ylläpitotyökaluun tapahtuu yrityksesi osoitteessa www.omaosoitteesi.fi/yllapito, esim. www.verkkovelho.fi/yllapito.

Lisätiedot

Laurean opinnäytetöiden lähdeviitteiden ja lähteiden merkintätavat

Laurean opinnäytetöiden lähdeviitteiden ja lähteiden merkintätavat Ohje Sirpa Marko Kirsti Vuorela 1.9.2008 Laurean opinnäytetöiden lähdeviitteiden ja lähteiden merkintätavat Ohje Sirpa Marko Kirsti Vuorela 1.9.2008 Sisällys 1 Lähdeviitteiden ja lähteiden merkitseminen

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

Aktivoi dokumentin rakenteen tarkistamiseksi piilomerkkien näyttäminen valitsemalla valintanauhasta Kappale-kohdasta painike Näytä kaikki.

Aktivoi dokumentin rakenteen tarkistamiseksi piilomerkkien näyttäminen valitsemalla valintanauhasta Kappale-kohdasta painike Näytä kaikki. Asiakirjan valmistelu Aktivoi dokumentin rakenteen tarkistamiseksi piilomerkkien näyttäminen valitsemalla valintanauhasta Kappale-kohdasta painike Näytä kaikki. Tarkista, ettei dokumentissa ole peräkkäisiä

Lisätiedot

RDA liitteet A, B, C, F, G ja H

RDA liitteet A, B, C, F, G ja H RDA liitteet A, B, C, F, G ja H RDA-koulutus 2015 Martin Engberg Kansalliskirjasto Käsiteltävät liitteet A isot alkukirjaimet B lyhenteet ja symbolit C artikkelit F lisäohjeita henkilönnimien merkitsemisestä

Lisätiedot

Ohjeita AFinLAn vuosikirjaan 2016 kirjoittaville. Artikkeli

Ohjeita AFinLAn vuosikirjaan 2016 kirjoittaville. Artikkeli Ohjeita AFinLAn vuosikirjaan 2016 kirjoittaville Artikkeli Artikkelin pituus on 15 sivua (n. 4000 5000 sanaa) sisältäen tiivistelmän. Kirjallisuusluettelo ja liitteet eivät sisälly tähän enimmäispituuteen.

Lisätiedot

Oma kartta Google Maps -palveluun

Oma kartta Google Maps -palveluun TAMPERE 1 (6) Oma kartta Google Maps -palveluun Google Maps palveluun on mahdollista luoda karttoja omilla paikkamerkeillä. Tilin luonti Google-palveluihin Tehdäksesi karttoja omilla paikkamerkinnöillä,

Lisätiedot

SOSIAALIPEDAGOGINEN AIKAKAUSKIRJA Vuosikirja 2016

SOSIAALIPEDAGOGINEN AIKAKAUSKIRJA Vuosikirja 2016 SOSIAALIPEDAGOGINEN AIKAKAUSKIRJA Vuosikirja 2016 Ohjeita kirjoittajalle Tervetuloa mukaan tekemään vuosittain julkaistavaa Sosiaalipedagogista aikakauskirjaa! Toivomme, että tutustut näihin ohjeisiin

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Väitöskirja -mallipohja Word 2007/2010 IT-palvelut hannele.rajaniemi@jyu.fi https://koppa.jyu.fi/avoimet/thk/vaitoskirja sovellustuki@jyu.fi Sisältö Miten toimii väitöskirja/asiakirjamallipohja?

Lisätiedot

Tekstinkäsittely 1. Peruskäyttö. Tietotekniikan perusteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Vesa Ollikainen

Tekstinkäsittely 1. Peruskäyttö. Tietotekniikan perusteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Vesa Ollikainen Tekstinkäsittely 1 Peruskäyttö Tavoitteet ja sisältö Tavoite Lyhyen asiakirjan kirjoitustaito Word-tekstinkäsittelyohjelmalla Sisältö Tekstinkäsittelyohjelman esittely Tekstinkäsittelyprosessi Tekstin

Lisätiedot

ENSISIJAINEN TIEDONLÄHDE YLEISET SUOSITUKSET

ENSISIJAINEN TIEDONLÄHDE YLEISET SUOSITUKSET LINJAUKSET LUKUUN 2 MANIFESTAATIOIDEN JA KAPPALEIDEN IDENTIFIOINTI LINJAUKSET KOHTAAN 2.2.2 ENSISIJAINEN TIEDONLÄHDE Sarja-aineiston kuvailu Ensisijaisen tiedonlähteen valinnassa tehtävät poikkeukset:

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja Väitöskirja -mallipohja Ohje: Word 2003 -versiolle Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi Sisältö Miksi tyylit ovat käteviä? Miten toimii asiakirjamallipohja? Miten lisään tekstiä: a) kirjoitan itse

Lisätiedot

KYMP Webmail -palvelu

KYMP Webmail -palvelu KYMP Webmail -palvelu Sisältö 1. Kirjautuminen... 3 2. Viestin merkinnät... 4 3. Viestien lukeminen... 4 Viestiin vastaaminen... 4 Viestin välittäminen edelleen / uudelleen ohjaus... 5 4. Viestin kirjoittaminen...

Lisätiedot

Julkaisujen, aktiviteettien ja uutisten tietojen tallennus LaCRISjärjestelmään

Julkaisujen, aktiviteettien ja uutisten tietojen tallennus LaCRISjärjestelmään Julkaisujen, aktiviteettien ja uutisten tietojen tallennus LaCRISjärjestelmään Liisa Hallikainen 15.12.2015 Tallennus aloitetaan oikealla ylhäällä olevalla Lisää uusi nappulalla Julkaisut tuodaan muista

Lisätiedot

OHJEITA TIETEELLISEN TEOKSEN KÄSIKIRJOITUKSEN TEKIJÄLLE/TOIMITTAJALLE

OHJEITA TIETEELLISEN TEOKSEN KÄSIKIRJOITUKSEN TEKIJÄLLE/TOIMITTAJALLE 2014/SKS OHJEITA TIETEELLISEN TEOKSEN KÄSIKIRJOITUKSEN TEKIJÄLLE/TOIMITTAJALLE SKS:n tiedekirjat ovat vertaisarvioituja julkaisuja. Tieteellisiä tekstejä julkaistaan seuraavissa sarjoissa: Suomalaisen

Lisätiedot

CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008. Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer)

CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008. Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer) Casen palautus PVM CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008 Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer) VAIN ESITTÄVÄN RYHMÄN TYÖSSÄ! (Opponoiva ryhmä XY, esim B6) (Esittävä) Ryhmä XY (esim. B2): 0222222

Lisätiedot

KIRJALLISEN TYÖN OHJEET

KIRJALLISEN TYÖN OHJEET KIRJALLISEN TYÖN OHJEET Tiina Tomera, STAP xx Oppimispäiväkirja Hoito- ja huolenpito opettaja : Maija Mietteliäs SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 KIRJALLISTEN TÖIDEN RAKENNE JA ULKOASU... 3 2.1 Kansilehti...

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

2. Aloitus -välilehti, leikepöytä- ja fontti -ryhmät

2. Aloitus -välilehti, leikepöytä- ja fontti -ryhmät 2. Aloitus -välilehti, leikepöytä- ja fontti -ryhmät Aloitus -välilehdelle on sijoitettu eniten käytetyt muotoiluihin liittyvät komennot. Välilehti sisältää viisi eri ryhmää, johon komennot on sijoitettu

Lisätiedot

Kuvailutiedot tiedonhakijan näkökulmasta

Kuvailutiedot tiedonhakijan näkökulmasta Kuvailutiedot tiedonhakijan näkökulmasta 14.10.2013, MA-T Kuvailun päämääränä on mahdollisimman hyvä aineistojen löydettävyys. Kuvailutietojen perusteella tiedonhakijan tulisi voida löytää ja tunnistaa

Lisätiedot

LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN TEKSTIIN KANSANTALOUS 2008 Lähdeviitteiden käyttö kandidaatti- ja pro gradu työssä.

LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN TEKSTIIN KANSANTALOUS 2008 Lähdeviitteiden käyttö kandidaatti- ja pro gradu työssä. LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN TEKSTIIN KANSANTALOUS 2008 Lähdeviitteiden käyttö kandidaatti- ja pro gradu työssä. Pohjautuu ohjeisiin tiedekunnan yleisiin ohjeisiin lähteidenkäytöstä: http://www.uwasa.fi/kauppatieteet/opiskelu/kirjoitusohjeet/lahteet/

Lisätiedot

Fonttimuotoilut. Fontin tyyppi ja fonttikoko

Fonttimuotoilut. Fontin tyyppi ja fonttikoko Fonttimuotoilut Kun haluat muotoilla jonkin sanan tai osan tekstistä, sinun pitää ensin "maalata" ko. alue. Maalaaminen tapahtuu vetämällä alueen yli hiiren ykköspainike alas painettuna. Maalattu alue

Lisätiedot

SOSIAALIPEDAGOGINEN AIKAKAUSKIRJA Kirjoittajaohjeet

SOSIAALIPEDAGOGINEN AIKAKAUSKIRJA Kirjoittajaohjeet SOSIAALIPEDAGOGINEN AIKAKAUSKIRJA Kirjoittajaohjeet Ohjeita kirjoittajalle Tervetuloa mukaan tekemään vuosittain julkaistavaa Sosiaalipedagogista aikakauskirjaa! Toivomme, että tutustut näihin ohjeisiin

Lisätiedot

Tiivistelmä ja yleisiä huomioita tekstistä

Tiivistelmä ja yleisiä huomioita tekstistä Tiivistelmä ja yleisiä huomioita tekstistä Kesäkandidaattiseminaari 2016 Tekstipaja 27.6.2016 Aalto-yliopisto/TKK, Tiina Airaksinen Tiivistelmä Suppea ja itsenäinen teksti, joka kuvaa olennaisen opinnäytteen

Lisätiedot

Sähköposti - muistuttaa tavallista kannettavaa postia monin tavoin ekijä ja päivämäärä

Sähköposti - muistuttaa tavallista kannettavaa postia monin tavoin ekijä ja päivämäärä 1 Sähköposti - muistuttaa tavallista kannettavaa postia monin tavoin 14.2.2012ekijä ja päivämäärä Sähköpostiviestin kirjoitusohjeita 2 Kirjoita lyhyitä ja kieliasultaan moitteettomia viestejä (isot alkukirjaimet

Lisätiedot

Word 2003:n käyttötoimintojen muutokset Word 2010:ssä

Word 2003:n käyttötoimintojen muutokset Word 2010:ssä 1/6 Word 2003:n käyttötoimintojen muutokset Word 2010:ssä WORD 2003 TOIMINNOT TOIMINNOT WORD 2010:ssä Uusi tiedosto Avaa tiedosto Sivun asetukset valikosta painike ja avautuvasta valikosta valitse haluamasi

Lisätiedot

Pääotsikko Times New Roman, fonttikoko 16 Alaotsikko omalle rivilleen

Pääotsikko Times New Roman, fonttikoko 16 Alaotsikko omalle rivilleen Pääotsikko Times New Roman, fonttikoko 16 Alaotsikko omalle rivilleen Onni Opiskelija Tampereen yliopisto Viestintätieteiden tiedekunta Suomen kirjallisuuden maisteriopinnot / Kertomus- ja tekstiteorian

Lisätiedot

14. Hyvä ohjelmointitapa 14.1

14. Hyvä ohjelmointitapa 14.1 14. Hyvä ohjelmointitapa 14.1 Yleistä Ohjelman elinkaari ei tyypillisesti pääty sen toteuttamiseen; ohjelmaa voidaan käyttää ja ylläpitää jopa vuosikymmeniä. Jotta koodin muuttaminen on mahdollista, sen

Lisätiedot

Juha Herkman: Tieteellinen kieli ja lähdekäytännöt

Juha Herkman: Tieteellinen kieli ja lähdekäytännöt Juha Herkman: Tieteellinen kieli ja lähdekäytännöt 1) Otsikointi - tärkeintä otsikoissa on niiden informatiivisuus - otsikot muodostavat hierarkian, joka jäsentää työn rakennetta - Pääotsikko (työn nimi)

Lisätiedot

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot

1. Mikä on Refworks viitteidenhallintaohjelmisto ja kuinka sitä käytetään?

1. Mikä on Refworks viitteidenhallintaohjelmisto ja kuinka sitä käytetään? 1 1. Mikä on Refworks viitteidenhallintaohjelmisto ja kuinka sitä käytetään? 1.1 Mitä viitteellä tässä yhteydessä tarkoitetaan? Viite on standardin mukainen merkintätapa tiedonlähteen bibliografisista

Lisätiedot

Lähteiden käyttö. Yleistä lähteistä. Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma

Lähteiden käyttö. Yleistä lähteistä. Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma Lähteiden käyttö Yleistä lähteistä Tieteellisen kirjoittamisen pelisääntöihin kuuluu, että kirjoittaja aiemmin tehtyjä tutkimuksia selostamalla ja arvioimalla paitsi valmistaa tietä omalle tutkimukselleen

Lisätiedot

Uudet EU-asetukset. EUR-Lexin tarkennetun haun käyttöohje

Uudet EU-asetukset. EUR-Lexin tarkennetun haun käyttöohje Uudet EU-asetukset EUR-Lexin tarkennetun haun käyttöohje Aloitus Mene EUR-Lex-sivustolle: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi. Valitse (tarvittaessa) vaakasuorasta valikosta "Etusivu" ja siirry

Lisätiedot

FrontPage 2000 - Näkymät

FrontPage 2000 - Näkymät FrontPage 2000 - Näkymät FrontPagessa on kuusi erilaista näkymää sivustoon. Sivunäkymä Tässä näkymässä luodaan sivut eli näkymä vastaa paljolti Wordin tekstinkäsittelyohjelman näkymää. Tässä on myös muokattava

Lisätiedot

Yliopistopedagogiikka

Yliopistopedagogiikka 1 Yliopistopedagogiikka Kirjoitusohjeet Kehittäminen ja kokeilut -osastoon 1. Kirjoitusten sisällöstä ja rakenteesta Kehittäminen ja kokeilut -osastossa eri tieteenalojen opettajat ja koulutuksen kehittäjät

Lisätiedot

Ensimmäinen sivu, Oletus, Alaviite, Loppuviite, Hakemisto, HTML Marginaalit: vasen 2,0 cm; oikea 1,0 cm; ylä 1,0 cm; ala 1,0 cm.

Ensimmäinen sivu, Oletus, Alaviite, Loppuviite, Hakemisto, HTML Marginaalit: vasen 2,0 cm; oikea 1,0 cm; ylä 1,0 cm; ala 1,0 cm. - 1 - Tämä dokumentti on muokattu oikeusministeriön julkaisusta OpenOffice.org versio 3. Asennuskäsikirja. Julkaisu on ilmestynyt 10.3.2009 sarjassa Oikeusministeriön toiminta ja hallinto numerolla 2009:5.

Lisätiedot

Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi. Word 2007

Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi. Word 2007 Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi Word 2007 Perttu Suhonen 2008 Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelon tekeminen...5 1.1 Monitasoinen numerointi...5 1.2 Otsikkotyylien

Lisätiedot

Liite 3 INDEKSOINTI. 1. Digitoitavat kirjatyypit

Liite 3 INDEKSOINTI. 1. Digitoitavat kirjatyypit 1 Liite 3 INDEKSOINTI 1. Digitoitavat kirjatyypit Kirkon yhteisen jäsentietojärjestelmän DIGI-järjestelmään tullaan digitoimaan erityyppisiä kirjoja, joiden metatietoja järjestelmään tullaan tallentamaan.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot