esinetutkimuksen vertaisarvioitu verkkojulkaisu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "esinetutkimuksen vertaisarvioitu verkkojulkaisu"

Transkriptio

1 Artefacta Esinetutkimusverkosto Kirjoitusohjeet Artefactum esinetutkimuksen vertaisarvioitu verkkojulkaisu Sisällys 1. Rakenne Pituus Muotoilu, otsikot ja lainaukset Oikeinkirjoitus Tiedostomuoto Kuvat Viittaaminen artikkelin osiin ja esineisiin Aineisto Lähdeluettelo ja loppuviitteet... 5 Arkistolähde... 6 Sanomalehti... 6 Monografia... 6 Artikkeli painetussa julkaisussa... 7 Artikkeli verkkojulkaisussa... 7 Tekijöiden ja kustannusvuoden merkintä Rakenne Teorian ja empirian yhdistäminen sekä monitieteinen ote ovat artikkelille eduksi. Monia eri aloja edustava lukijakunta on hyvä huomioida. Tekstin tulee olla viimeistelty ja selkeästi kirjoitettu. Artikkelissa tulee olla 1) pääotsikko, 2) ingressi eli johdantokappale, joka kuvaa lyhyesti artikkelin sisältöä, 3) väliotsikot (pääsääntöisesti käytetään vain yhtä otsikkotasoa), 4) jako kappaleisiin, joka tehdään ilman ensimmäisen rivin sisennystä, 5) kuvatekstit, 6) lähdeluettelo, 7) loppuviitteet ja 8) kirjoittajan lyhyt esittely. Loppuviitteet toteutetaan Wordin tai vastaavan tekstinkäsittelyohjelman automaattisella loppuviitetoiminnolla. Tekstin sisäisiä viitteitä eikä alaviitteitä käytetä. Kirjoittajan esittely voi olla esimerkiksi: Kirjoittaja on filosofian maisteri, joka valmistelee väitöskirjaa Helsingin yliopiston arkeologian oppiaineessa. Kirjoittaja on filosofian maisteri, joka toimii amanuenssina Suomen kansallismuseossa. Kirjoittaja on venäläiseen hopeaan erikoistunut keräilijä. Kirjoittaja on huonekalukonservaattori (ylempi amk), joka toimii yksityisyrittäjänä.

2 2 2. Pituus Artikkelin suosituspituus on sivua. Enimmäispituus on merkkiä välilyönnit mukaan lukien. Merkkimäärään ei lasketa lähdeluetteloa, loppuviitteitä eikä mahdollisia liitteitä. Merkkimäärän näkee esimerkiksi Word 2010 ohjelmassa Rakenne ikkunasta, joka tulee näkyviin näpäyttämällä alareunan tilapalkin sanamäärälaskuria. 3. Muotoilu, otsikot ja lainaukset Tekstissä ei käytetä tavutusta. Vältä kaikkia muotoiluja, sillä ne katoavat taittoprosessissa. Pääotsikon voi kuitenkin muotoilla valmiiksi Wordin tyylillä Otsikko 1 tai muiden ohjelmien vastaavalla html kielen h1 otsikkotasoa tarkoittavalla tyylillä. Väliotsikot voi muotoilla vastaavasti tyylillä Otsikko 2. Alleviivauksia ja lihavointeja ei käytetä. Käytä korostamiseen kursivointia. Kursivoi lisäksi vieraskielinen käsite, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Kursivoi teosten ja lehtien nimet aina. Artikkelien nimet tulevat lainausmerkkeihin. Lainausmerkkien tärkein tehtävä on osoittaa tekstissä esiintyvät lainaukset. Käytä suomalaisia lainausmerkkejä. Amerikkalaisia, brittiläisiä tai "konelainausmerkkejä" ei käytetä. Lainauksen sisällä käytetään samankaltaisia heittomerkkinäkin toimivia puolilainausmerkkejä. 1 Älä käytä tähän tarkoitukseen 'koneheittomerkkejä'. Yli kolmen rivin pituinen lainaus erotetaan erilliseksi kappaleeksi ja sisennetään. Sisennys osoittaa, että kyseessä on lainaus, joten lainausmerkit jätetään pois. Lainausta ei kursivoida, sillä se heikentää luettavuutta. Lainauksen loppuun lisätään aina loppuviite, joka osoittaa lainauksen lähteen. Lainaukseen tehtävät lisäykset merkitään hakasulkeisiin [lisäys]. Lainauksesta tehtävä poisto osoitetaan hakasulkeissa olevilla kahdella ajatusviivalla, joiden välissä on välilyönti [ ]. 2 Loppuviitteen numero tulee normaalisti koko lainattavan tekstin loppuun, kaikkien välimerkkien jälkeen. Kun viite koskee yksittäistä sanaa, tulee numero kuitenkin välittömästi tämän sanan jälkeen. Pidä erillään tavuviiva eli yhdysmerkki ( ) ja ajatusviiva ( ). Jälkimmäistä käytetään muun muassa vuosilukujen välissä. 3 Pääotsikko ja väliotsikot eivät koskaan pääty pisteeseen, kun taas kuvatekstit ja loppuviitteet päättyvät aina pisteeseen. Kaikki alkavat isolla alkukirjaimella. 4. Oikeinkirjoitus Artikkelia kirjoittaessa kannattaa hyödyntää tekstinkäsittelyohjelman oikeinkirjoitustoimintoja. Oikeinkirjoitusohjeiden osalta Artefactum soveltaa pääosin Kielitoimiston oikeinkirjoitusopasta (7., uudistettu ja korjattu painos, 2009). Merkittävän poikkeuksen muodostavat viitteiden ja lähdeluettelon muotoilu, sillä Kielitoimiston suositus näyttää perustuvan kielitieteen käytäntöihin eikä siten sovellu muille aloille. Internetsivuista voi suositella niiltä osin kuin ne eivät poikkea tässä annetuista ohjeista Jukka K. Korpelan Nykyajan kielenopasta 4 ja Annastiina Mäkilän kirjoitusta Tieteellinen kirjoittaminen historia alan verkkojulkaisuissa. 5 1 Lue lisää lainausmerkeistä: 2 Usein käytetään pelkkiä ajatusviivoja, mutta tässä suositeltu merkintä erottuu varmemmin. Samaa merkintätapaa suosittaa Annastiina Mäkilän kirjoitus, ks. viite 5. 3 Ajatusviivana käytetään en viivaa, jonka voi lisätä esimerkiksi näppäimistön oikean reunan numeronäppäimistön avulla. Pienissä kannettavissa tätä näppäimistöä ei ole erillisenä. Varmista, että num lock ei ole käytössä eli näppäimet toimivat nuolinäppäiminä. Paina ctrl näppäin pohjaan, ja näpäytä numeronäppäimistön miinusmerkkiä ( )

3 3 5. Tiedostomuoto Lähetä artikkeli Word muodossa (.doc tai.docx) tai, jos sen luomiseen käytetään muuta tekstinkäsittelyohjelmaa, lähetä se rtf muodossa. 6 Älä sisällytä kuvia tiedostoon, vaan sijoita sinne ainoastaan kuvatekstit niihin paikkoihin, joihin haluat kuvat. Nimeä artikkeli sukunimelläsi ja päivämäärällä (vuosi_kkpp), esim. Virtanen2012_0624.docx. Nimeä kuvat vastaavasti: Virtanen2012_kuva1.jpg. Jos artikkeliin liittyvät kuvatiedostot ovat suurikokoisia, kannattaa niitä lähettää useammassa viestissä. Jos artikkeliin liittyy esimerkiksi laaja taulukko tai liite, se voidaan esittää artikkelin yhteydessä erillisenä liitetiedostona, esim. Virtanen2012_liite.pdf. 6. Kuvat Artikkelin kirjoittaja vastaa kaikkien kuvien julkaisuoikeuksista ja kaikista niihin mahdollisesti liittyvistä maksuista. Kuvien enimmäisleveys artikkelissa on 661 pikseliä. Myös suurempia kuvia voidaan käyttää siten, että kuvaa näpäyttämällä siitä avautuu suurempi versio erilliseen ikkunaan. Kuvissa käytetään normaalia tietokonenäytölle riittävää tarkkuutta 72 ppi (pikseliä tuumalle, vrt. painotuotteiden 300 ppi). Kuvan tiedostomuoto voi olla jpg, png tai gif. Kuvatekstit esitetään muodossa: Kuva 1. Varsinainen kuvateksti. 7 Esineen kokoelmatiedot. Kuvatiedot. Esine: Kuva 5. Pyhän Annan 3. luokan kunniamerkki. N Yksityiskokoelma. Kuva: Heikki Korhonen. Kuva 14. Haminan hirvenpää. Korkeus 15 cm, pituus 26 cm. KM 12345:67. Kuva: Anna Virtanen, Museovirasto. Kuva 19. Kirjoituspöytä. Ruotsi, Örebro Ruskeaksi petsattu koivu. Korkeus 75 cm, leveys 122 cm, syvyys 60 cm. Alarannan museo 22:3. Kuva: Pirkko Koskinen, Alarannan museo. Taideteos: Kuva 27. Emanuel Thelning ( ): Ritaristo ja Aateli valmistautuu vannomaan uskollisuudenvalan keisarille Porvoon tuomiokirkossa Yksityiskohta. Öljy kankaalle, 222 x 300 cm. Porvoon tuomiokapituli. Kuva: Liisa Heikkilä, Kuvatoimisto Oy. Valokuva: Kuva 34. Arkkitehti Eliel Saarinen ( ) vierailulla Suomessa. Huomaa savuke, joka vielä tähän aikaan usein liitettiin luoviin ihmisiin. Kuva: Pentti Jussila 1928, Museovirasto. Jos useampi kuvista esittää karttoja, voidaan ne nimetä omaksi kuvitussarjakseen: Kartta 1. Varsinainen kuvateksti. Esineen kokoelmatiedot. Kuvatiedot. Kuvien lisäksi artikkelissa voi olla taulukoita ja erilaisia diagrammeja, kaavioita ja kuvaajia, joita kutsutaan yhteisnimellä kuvioiksi: Taulukko 1. Taulukon otsikko. Kuvio 1. Kuvion otsikko. Yksinkertaiset taulukot sisällytetään tavanomaiseen tapaan tekstiin, mutta varsinkin monimutkaisista, laajoista tai leveää palstaa vaativista taulukoista voidaan tehdä erillinen liitetiedosto tai kuvatiedosto. Kuviot esitetään artikkelissa kuvatiedostoina. 6 Rtf eli Rich Text Format säilyttää kursivoinnit ja loppuviitteet. Huomaa, etteivät kaikki ohjelmat osaa näyttää rtftiedostoon sisältyviä loppuviitteitä. Näin on esimerkiksi Windowsin Wordpadin kohdalla. 7 Kuvatekstissä esineestä ilmoitetaan tarpeen mukaan esimerkiksi tekijä, valmistuspaikka, aika ja materiaali sekä koko (tässä järjestyksessä). Koko ilmoitetaan järjestyksessä korkeus, leveys, syvyys (pöytä), korkeus, leveys (maalaus), korkeus, halkaisija (pyöreä pöytä), pituus, halkaisija (keihäs) jne.

4 4 7. Viittaaminen artikkelin osiin ja esineisiin Tekstissä artikkelin kuviin, karttoihin, taulukoihin, kuvioihin, liitteisiin ja viitteisiin viitataan kaikkiin samalla tavalla. Niiden kohdalla ei käytetä loppuviitettä, vaan merkintä tehdään sulkeisiin tai se kirjoitetaan osaksi tekstiä. Loppuviitteillä siis viitataan artikkelin ulkopuolelle ja sulkeissa artikkelin omiin elementteihin. Sivunumeroihin ei voi viitata, sillä verkkojulkaisu ei jakaudu sivuihin. Matti Korhosen tutkimustulos näyttää siis pitävän paikkansa (ks. kuvio 3). Kuten kuvassa 4 on nähtävissä, materiaalina ei ole kulta vaan messinki. Erityisesti on syytä huomata, että mahonkia on käytetty hyvin ohuesti (kuva 1) tai se on korvattu jäljitelmällä (kuva 2). Tutkituista huonekaluista mahonkisia oli 30 % (ks. taulukko 1 ja liite). Olen jo edellä huomauttanut (viite 5), että Virtasen tutkimuksen aineisto on riittämätön. Esineisiin viitataan loppuviitteissä, sillä ne ovat artikkelin ulkopuolisia elementtejä. Viittaus voidaan tehdä myös esinettä esittävään kuvaan, jolloin loppuviitettä ei tarvita vaan tarkempi tieto käy ilmi kuvatekstistä. Materiaalianalyysi on tehty vain yhdestä miekasta KM 16543:21. Kuten kyseisten miekkojen 1 ja tikarien 2 materiaalianalyysit osoittavat. 1. KM 16543:21; Pekka Virtasen yksityiskokoelma nro 45; TMK 25672: KM 3556:1; KM 16543:22. Kuten kyseisen miekan (kuva 4) materiaalianalyysi osoittaa... Kuten kuvassa 4 esitetyn miekan materiaalianalyysi osoittaa Aineisto Silloin kun artikkeli perustuu tietyn esineaineiston tai kokoelman systemaattiseen tutkimiseen, esitetään läpikäyty kokonaisuus Aineisto otsikon alla ennen lähdeluetteloa. Saman otsikon alla voi esitellä myös artikkelin kannalta keskeisen muuntyyppisen aineiston kuten tilastoaineiston. Mikäli artikkelissa viitataan vain yksittäisiin, hajanaisiin esineisiin, ei erillistä aineisto osuutta tarvita, vaan esineitä koskeva tieto esitetään loppuviitteissä ja kuvateksteissä. Läpikäydystä esineaineistosta voi myös koota liitetaulukon, joka voidaan liittää artikkelin yhteyteen. Museo (lyhenne). Kokoelma. Tutkittu esinekokonaisuus. Suomen kansallismuseo (KM). Vera Saarelan kokoelma (Collection Vera Saarela). Gardnerin tehtaan tuotanto Mikäli kyse on numeroimattomasta kokoelmasta, voi esineille antaa (tilapäisen) juoksevan järjestysnumeron, jolloin loppuviitteessä esineisiin viitataan esimerkiksi: nro 7. Jos kokoelmia on useampia, voi niille muodostaa kirjaintunnuksen: Myös yksityiskokoelmissa tämä esinetyyppi on runsaasti edustettuna, 1 mutta vihreä variantti on harvinainen Esim. PV 4 ja JM JM 34 on ainoa tunnettu. Aineisto Pertti Virtasen yksityiskokoelma (PV). Johanna Mykkäsen yksityiskokoelma (JM).

5 5 9. Lähdeluettelo ja loppuviitteet Lähdeluettelon otsikoksi merkitään Lähteet ja kirjallisuus. Tämä korostaa sitä, että luettelossa on useimmiten sekä varsinaisia lähteitä tietystä ilmiöstä jääneitä jälkiä, siitä syntynyttä aineistoa, jonka perusteella artikkelissa tehdään tulkintoja että sellaista tulkintoja sisältävää tutkimuskirjallisuutta, jonka kanssa artikkelissa käydään keskustelua. Nimitys kirjallisuus käsittää myös artikkelit, verkkoartikkelit jne. Lähdeluettelo voidaan tarvittaessa jaotella tarkempiin ryhmiin, jolloin voi käyttää alaotsikoita (Otsikko 3 tyyli). Käytä seuraavista tarpeellisia otsikoita tässä järjestyksessä: Julkaisemattomat lähteet (kuten arkistolähteet tai painamattomat kaivauskertomukset) Julkaistut lähteet (kuten aikalaiskirjallisuus tai painetut tai verkossa julkaistut lähdejulkaisut) Lehdistö Haastattelut Tiedonannot (suulliset ja kirjalliset, sähköpostitiedonannot) Tutkimuskirjallisuus Huomaa, että opinnäytteet (esim. pro gradut) eivät yleensä ole lähteitä, ellei niissä ole julkaistu laajasti sellaista aineistoa, jota voi käyttää lähteenä. Pääosin gradut ovat luonteeltaan tulkinnallisia, siis kuuluvat otsikon Tutkimuskirjallisuus alle. Kaikkien loppuviitteissä olevien (kirjallisten) lähteiden tulee löytyä lähdeluettelosta, ja vastaavasti kaikkiin lähdeluettelossa oleviin lähteisiin täytyy viitata loppuviitteissä. Loppuviitteissä voi käyttää yleisiä merkintöjä: esim. erit. ks. ks. esim. ks. erit. ks. myös vrt. passim esimerkiksi (asiaa on käsitelty muuallakin) erityisesti (asiaa on käsitelty muuallakin, mutta tämä oleellinen) katso (lisätietoa) katso esimerkiksi (asiaa on käsitelty muuallakin, luettelo ei ole tyhjentävä) katso erityisesti (asiaa on käsitelty muuallakin, mutta tämä oleellinen) katso myös vertaa (toisenlaiseen tulkintaan) siellä täällä (tietoa hajallaan myös muualla kuin olennaisimmassa kohdassa) Älä käytä merkintöjä ibidem, ibid., idem tai mts. saman viitesisällön toistuessa muuttumattomana seuraavassa viitteessä, vaan toista teksti kokonaisuudessaan. Sivunumeron lyhennettä s. ei käytetä. Kun viitataan kohdeteoksen kuviin, karttoihin, taulukoihin, kuvioihin, liitteisiin ja viitteisiin, ei sanoja lyhennetä: Virtanen 2012: 45, taulukko 3. Hakasulkeita voi käyttää sellaisen tiedon lisäämiseen lähdetietoihin, joka ei löydy lähteestä itsestään, vaan on peräisin muualta. [Hi]pp[ing, Anders Johan] 1858: Borgå landtdags tafla, målad af E. Telning. Wiborg Viitteessä: Hipping Seuraavaksi annettuja muotoiluohjeita ei tarvitse noudattaa kolmessa tapauksessa: Jos olemassa olevassa käsikirjoitustekstissä etunimet on merkitty vain etukirjaimilla, ei nimiä tarvitse täydentää kokonaisiksi. Jos artikkelin pituutta ja sijaintia julkaisussa (S ) ei ole merkitty muistiin, voi sen jättää ilmoittamatta. Kokoomateosten artikkelien kohdalla ei käytetä ilmausta teoksessa, mutta jos se on käsikirjoitustekstissä, ei sitä tarvitse poistaa. Muutoin artikkeliehdotuksessa käytetään tässä kuvattua viittaustyyliä.

6 6 Arkistolähde Asiakirja Arkisto TAI Kokoelma. Arkistoinstituution lyhenne. Arkistoinstituutio (lyhenne). Arkisto TAI Kokoelma (mahdollinen lyhenne). Tutkittu asiakirjakokonaisuus vuodet joihin viitataan TAI systemaattisesti läpikäydyt vuodet. Emil Stjernvall Walleenin kirje Alexander Armfeltille Alexander Armfeltin arkisto I. KA. Julkaisemattomat lähteet Kansallisarkisto (KA). Alexander Armfeltin arkisto I. Saapuneet kirjeet Sanomalehti Sanomalehden lyhenne Sanomalehden nimi (sanomalehden lyhenne) vuodet joihin viitataan TAI systemaattisesti läpikäydyt vuodet. FAT ; HD Lehdistö Historiallinen sanomalehtikirjasto Saatavissa: Finlands Allmänna Tidning (FAT) 1850, 1863 ja Helsingfors Dagblad (HD) Monografia Sukunimi 2012: 112. Sukunimi, Etunimi 2012: 8 Teoksen nimi: alaotsikko. Kustantajan kotipaikka: Kustantaja. 9 Teoksen nimen ja kustantajan kotipaikan väliin voi merkitä lisätietoja, kuten painostiedon tai monografiasarjan nimen ja osanumeron. Virtanen 1998: 456, ja liite 2. Tutkimuskirjallisuus Virtanen, Liisa 1998: Esinetutkimuksen teoria: johdatus perusteisiin. 2. täydennetty p. Teoriaoppaita 3. Helsinki: Universal Press. 8 Kirjastojen luettelointisäännöissä julkaisuajalla tarkoitetaan ensisijaisesti kustannusvuotta. Jos julkaisusta puuttuu kustannusvuosi, julkaisuajaksi otetaan painovuosi ja senkin puuttuessa copyright vuosi. Suomalaiset luettelointisäännöt: monografioiden kuvailu. Helsinki: Kansalliskirjasto, 2005, 12. Saatavissa: 9 Jos kotipaikkoja on useampi, valitaan ensimmäinen tai tärkein. Samoin menetellään jos kustantajia on useita.

7 7 Artikkeli painetussa julkaisussa Sukunimi 2012: 112. Sukunimi, Etunimi 2012: Artikkelin nimi: alaotsikko. S Sarjan nimi nro TAI Kokoomateoksen nimi. Kustantajan kotipaikka: Kustantaja. Kokoomateoksen nimen ja kustantajan kotipaikan väliin voi merkitä kokoomateoksen toimittajan: Toim. Etunimi Sukunimi. Sarjojen, kausijulkaisujen ja lehtien tiedoista voi jättää pois kustantajan tiedot, sillä ne ovat yleensä laajasti tunnettuja. Mattila 1962: 23 67, erit. kuvat 3, 5 14 ja 18; Smythe Mayhew Wilson 1978: 598, viite 34. Mattila, Heikki 1962: Rautakauden solkityypit. S Rautakauden esinelöydöt värikuvina. Toim. Unto Honkola. Helsinki: Tammi. Smythe Mayhew, Alexander Wilson, Charles 1978: Artefacts and the English gentry: some characteristics. S Proceedings of the Royal Anthropological Society 34:2. Artikkeli verkkojulkaisussa Sukunimi (jos sivunumerot tai muu hakua helpottava tunnus on käytössä, viitataan siihen) Sukunimi, Etunimi 2012: Artikkelin nimi: alaotsikko. Sarjan nimi nro TAI Kokoomateoksen nimi. Kustantajan kotipaikka: Kustantaja. Saatavissa: Jos sisältö on luonteeltaan muuttuvaa mutta ei muulloin merkitään lisäksi osoitteen jälkeen välilyönti ja sulkeissa viittauspäivämäärä: (viitattu ) Verkko osoitteiden kohdalla ei lähdetietoa poikkeuksellisesti päätetä pisteeseen. Kokoomateoksen nimen ja kustantajan kotipaikan väliin voi merkitä kokoomateoksen toimittajan: Toim. Etunimi Sukunimi. Sarjojen, kausijulkaisujen ja lehtien tiedoista voi jättää pois kustantajan tiedot, sillä ne ovat yleensä laajasti tunnettuja. Fredriksson ym Fredriksson, Jussi ym. 2002: Discursive transformations: Foucault, Derrida and the challenge of materiality. Art & Ideas 4. Saatavissa: Tekijöiden ja kustannusvuoden merkintä Samalta tekijältä useita julkaisuja samalta vuodelta: Sukunimi 2012a: 112; Sukunimi 2012b: 245. Sukunimi, Etunimi 2012a: Teoksen nimi: alaotsikko. Kustantajan kotipaikka: Kustantaja. Sukunimi, Etunimi 2012b: Teoksen nimi: alaotsikko. Kustantajan kotipaikka: Kustantaja. Virta 1956a: 23, 56 ja ; Virta 1956b: 14 ja passim. Virta, Onni 1956a: Suomalais ugrilaisten kansojen kulttuuri. Helsinki: SKS. Virta, Onni 1956b: Unkarin kansa. S Kansallisseuran vuosikirja Helsinki: Kansallisseura.

8 8 Useammalla tekijällä sama sukunimi: Sukunimi, E : 34; Sukunimi, E : 112. Sukunimi, Etunimi1 2012: Teoksen nimi: alaotsikko. Kustantajan kotipaikka: Kustantaja. Sukunimi, Etunimi2 1998: Teoksen nimi: alaotsikko. Kustantajan kotipaikka: Kustantaja. Huomaa, että viitteessä teokset järjestetään useimmiten julkaisuajan mukaan tekijästä riippumatta (1998, 2012). Tämä kuvaa sitä, missä järjestyksessä viitattua kohtaa koskeva relevantti tutkimus on ilmestynyt. Lähdeluettelosta taas etsitään tietoa nimen perusteella, joten ensin järjestetään tekijän mukaan ja vasta toissijaisesti julkaisuajan mukaan. Virtanen, V. 1967: 143; Virtanen, A. 2001: Virtanen, Antti 2001: Uusia tuulia. Helsinki: WSOY. Virtanen, Ville 1967: Perinteet kunniaan. Helsinki: Otava. 2 3 tekijää erotetaan ajatusviivoilla, joiden molemmin puolin välilyönnit (ei & merkkiä): Sukunimi1 Sukunimi2 Sukunimi3 2012: 112. Sukunimi1, Etunimi Sukunimi2, Etunimi Sukunimi3, Etunimi 2012: Teoksen nimi: alaotsikko. Kustantajan kotipaikka: Kustantaja. Yli kolme tekijää merkitään: Sukunimi ym. 2012: 112. Sukunimi, Etunimi ym. 2012: Teoksen nimi: alaotsikko. Kustantajan kotipaikka: Kustantaja. Jos teokselle ei ole tekijää vaan toimittaja, merkitään: Sukunimi toim. 2012: 112. Sukunimi, Etunimi toim. 2012: Teoksen nimi: alaotsikko. Kustantajan kotipaikka: Kustantaja. Teos, jolla ei ole tekijöitä eikä toimittajia merkitään: Teoksen nimen ensimmäinen/ensimmäisiä sanoja 2012: 112. Teoksen nimen ensimmäinen/ensimmäisiä sanoja 2012: Teoksen nimi: alaotsikko. Kustantajan kotipaikka: Kustantaja. Jos teoksella ei ole kustannus, paino eikä copyright vuotta, merkitään sine anno ilman vuotta lyhennettynä: Sukunimi s.a.: 112. Sukunimi, Etunimi s.a.: Teoksen nimi: alaotsikko. Kustantajan kotipaikka: Kustantaja.

9 Alkuperäinen julkaisuaika on syytä ilmoittaa, silloin kun se poikkeaa merkittävästi käsillä olevan laitoksen julkaisuajasta: Sukunimi (1534) 2012: 112. Sukunimi, Etunimi (1534) 2012: Teoksen nimi: alaotsikko. Kustantajan kotipaikka: Kustantaja. 9 Usein ohjeistetaan ensin merkitsemään käsillä olevan laitoksen julkaisuvuosi ja vasta sitten alkuperäinen julkaisuvuosi: Sukunimi 2012 (1534): 112. Se on kuitenkin epäloogista, sillä sivunumerot viittaavat nimenomaan uuteen laitokseen. Lisäksi tässä suositellussa muodossa teokset aakkostuvat lähdeluettelossa automaattisesti oikein teoksen alkuperäisen julkaisuvuoden mukaan: Marx, Karl (1859) 1972: Zur Kritik der politischen Ökonomie. Marx, Karl (1867) 1968: Der Produktionsprocess des Kapitals.

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi.

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi. KIRJALLISEN TYÖN ULKOASU JA LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN Tämä ohje on tehty käytettäväksi kasvatustieteiden tiedekunnan opinnoissa tehtäviin kirjallisiin töihin. Töiden ohjaajilla voi kuitenkin olla omia toivomuksiaan

Lisätiedot

Kouvolan iltalukio. Tutkielmakäytänteet. 27.10.2009 Päivi Hänninen

Kouvolan iltalukio. Tutkielmakäytänteet. 27.10.2009 Päivi Hänninen Kouvolan iltalukio Tutkielmakäytänteet Tutkielman osat 1. Kansilehti 2. (Tiivistelmä) 3. Sisällysluettelo 4. Käsittelyosa 5. Lähdeluettelo 6. Liitteet Sisällysluettelo Tutkielman luvut ja sivut numeroidaan.

Lisätiedot

Tieteellinen kirjoittaminen Lähteet. Tuula Marila Kevät 2011

Tieteellinen kirjoittaminen Lähteet. Tuula Marila Kevät 2011 Tieteellinen kirjoittaminen Lähteet Tuula Marila Kevät 2011 Lähteet Sisältö Lähteiden äärellä 3 5 Viittaustekniikka 6 11 Lähdeluettelon laatiminen 12 21 2 Tutustu kirjallisuuteen 1. Tutustu teoksen sisällysluetteloon.

Lisätiedot

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla)

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) Kasvatustieteiden yksikkö Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma NIMI NIMINEN

Lisätiedot

Kirjoitusohje Oped-Exo - ejulkaisulle

Kirjoitusohje Oped-Exo - ejulkaisulle No. Kirjoitusohje Oped-Exo - ejulkaisulle projektiassistentti Reima Kallinen Oped-Exo hanke Julkaistu 08.11.2004 (Muokattu 16.11.2004) Kallinen, R. Kirjoitusohje Oped-Exo-julkaisulle Julkaistu 08.11.2004

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA. Julkaisuohjeet. Koonnut Pirkko Pussinen

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA. Julkaisuohjeet. Koonnut Pirkko Pussinen POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA Julkaisuohjeet Koonnut Pirkko Pussinen Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuu 2010 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi. Kevät 2008

AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi. Kevät 2008 AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi Kevät 2008 Kurssin tavoitteet Konferenssisimulaatio Harjoitella tieteellisen tekstin / raportin kirjoittamista Harjoitella tiedon etsimistä ja viittaamista

Lisätiedot

Tutkielman kirjoittaminen. Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi

Tutkielman kirjoittaminen. Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi Tutkielman kirjoittaminen Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi Jaana Ristimäki YH7 Global Citizenship Espoon yhteislyseon lukio 2014 Sisällysluettelo 1 Tutkielman aloittaminen ja disposition laatiminen

Lisätiedot

(Vilkka 2006, 224; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 21.)

(Vilkka 2006, 224; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 21.) 1 LÄHDEVIITTEET Työssä käytettyjen tietolähteiden esittäminen lisää tekstin luotettavuutta. Lähteet mainitaan sekä lähdeviitteinä tekstissä että lähdeluettelona tekstin lopussa. Lähteinä on käytettävä

Lisätiedot

LÄHDEVIITTEET JA NIIDEN LAATIMINEN

LÄHDEVIITTEET JA NIIDEN LAATIMINEN LÄHDEVIITTEET JA NIIDEN LAATIMINEN 23.10.2015 Sari Dhima Lähdevii>eiden laadinta Lähdevii>eiden merkinnät vaihtelevat eri Ceteenalojen, julkaisusarjojen ja aikakauskirjojen välillä. Tärkeintä on käy>ää

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET

1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET Tutkielman teko-ohjeet, Rautavaaran lukio 2016 1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET 1.1 Aiheen valinta 1.2 Tutustuminen Kokoa, mitä tiedät ennestään ( piirrä, kirjoita... ) Listaa ylös kysymyksiä aiheesta Lue aiheesta

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015 MUOTOSEIKKOJA Mitä asetuksia käytän? Tyypillisimpiä fontteja ovat Times New Roman (fonttikoko 12) tai Arial (fonttikoko 11). Käytä riviväliä 1,5, jotta asettelu on selkeä ja teksti on myös tältä osin helppolukuista.

Lisätiedot

Artikkelit pyydetään lähettämään X.X.201X mennessä osoitteella: toimittajan sähköpostiosoite

Artikkelit pyydetään lähettämään X.X.201X mennessä osoitteella: toimittajan sähköpostiosoite OHJEITA AFinLA:N VUOSIKIRJAAN KIRJOITTAVALLE Toivomme sinun ottavan seuraavat asiat huomioon tekstiä laatiessasi. Julkaisuprosessi on seuraava. Ensimmäisessä vaiheessa pyydämme artikkelisi sähköisenä versiona,

Lisätiedot

Kirjallisuusluettelon laatiminen

Kirjallisuusluettelon laatiminen Kirjallisuusluettelon laatiminen Käsikirjoitusten kirjallisuusluettelot laaditaan huolellisesti alla olevien ohjeiden mukaan. Yleisiä huomioita seuraavat ohjeet julkaisutyypeittäin. Otsikointi ja sijainti

Lisätiedot

(Kirjoittajatiedot lisätään hyväksyttyyn artikkeliin, ei arvioitavaksi lähetettävään käsikirjoitukseen)

(Kirjoittajatiedot lisätään hyväksyttyyn artikkeliin, ei arvioitavaksi lähetettävään käsikirjoitukseen) HOITOTIEDE-LEHTI Artikkelin mallipohja ja kirjoitusohjeet (Päivitetty 6.1.2016) Yleiset artikkelin asetukset ja ohjeet: Käsikirjoituksen pituus: korkeintaan 4000 sanaa sisältäen tiivistelmän, tekstisivut,

Lisätiedot

KANSILEHDEN MALLISIVU

KANSILEHDEN MALLISIVU Teknisiä ohjeita pro gradu -tutkielmalle Teologian osasto 12.11.2013 Tässä annettavat ohjeet ovat suosituksia. Viime kädessä seurataan tutkielman ohjaajan antamia ohjeita! Tutkielman kansilehdelle asetellaan

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

Ensin: kirjaudu kurssikansioon ja siirry siellä Luennot kansion Tutkielman perusrakenne ( ) sivulle FYSA291 luentokalvosarja 7 1

Ensin: kirjaudu kurssikansioon ja siirry siellä Luennot kansion Tutkielman perusrakenne ( ) sivulle FYSA291 luentokalvosarja 7 1 Ensin: kirjaudu kurssikansioon ja siirry siellä Luennot kansion Tutkielman perusrakenne ( ) sivulle. 3.11.2015 FYSA291 luentokalvosarja 7 1 Tutkielman perusrakenne ja kirjoittaminen LaTeXilla Jussi Maunuksela

Lisätiedot

- Fontti: Times New Roman, 12 - Riviväli 1,5, välitys ennen ja jälkeen 0 - Kirjoituksen kappaleet erotetaan toisistaan tyhjällä rivillä

- Fontti: Times New Roman, 12 - Riviväli 1,5, välitys ennen ja jälkeen 0 - Kirjoituksen kappaleet erotetaan toisistaan tyhjällä rivillä BUSINESS LAW FORUM 2013 KIRJOITUSOHJEET 1. Kirjoitukset tulee jättää teoksen toimituskunnalle sähköpostitse viimeistään perjantaina 12.4.2013. Käytä mieluiten Word -97 ohjelmaa tai tätä uudempaa versiota

Lisätiedot

Julkaisujen, aktiviteettien ja uutisten tietojen tallennus LaCRISjärjestelmään

Julkaisujen, aktiviteettien ja uutisten tietojen tallennus LaCRISjärjestelmään Julkaisujen, aktiviteettien ja uutisten tietojen tallennus LaCRISjärjestelmään Liisa Hallikainen 15.12.2015 Tallennus aloitetaan oikealla ylhäällä olevalla Lisää uusi nappulalla Julkaisut tuodaan muista

Lisätiedot

ENSISIJAINEN TIEDONLÄHDE YLEISET SUOSITUKSET

ENSISIJAINEN TIEDONLÄHDE YLEISET SUOSITUKSET LINJAUKSET LUKUUN 2 MANIFESTAATIOIDEN JA KAPPALEIDEN IDENTIFIOINTI LINJAUKSET KOHTAAN 2.2.2 ENSISIJAINEN TIEDONLÄHDE Sarja-aineiston kuvailu Ensisijaisen tiedonlähteen valinnassa tehtävät poikkeukset:

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Väitöskirja -mallipohja Word 2007/2010 IT-palvelut hannele.rajaniemi@jyu.fi https://koppa.jyu.fi/avoimet/thk/vaitoskirja sovellustuki@jyu.fi Sisältö Miten toimii väitöskirja/asiakirjamallipohja?

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja Väitöskirja -mallipohja Ohje: Word 2003 -versiolle Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi Sisältö Miksi tyylit ovat käteviä? Miten toimii asiakirjamallipohja? Miten lisään tekstiä: a) kirjoitan itse

Lisätiedot

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot

Ohjeita kirjoittajille

Ohjeita kirjoittajille Ohjeita kirjoittajille 1. Juttutyypit 1.1. Tieteelliset artikkelit 1.1.1. Tieteellisen artikkelin käsittelyprosessi 1.2. Puheenvuorot 1.3 Lektiot 1.4 Kirja-arviot 2. Kaikkia juttutyyppejä koskevat tekniset

Lisätiedot

OHJEITA HARJOITUSAINEIDEN KIRJOITTAJILLE

OHJEITA HARJOITUSAINEIDEN KIRJOITTAJILLE OHJEITA HARJOITUSAINEIDEN KIRJOITTAJILLE Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta 2004 Raija Lehtinen raija.lehtinen@helsinki.fi Anu Lahtinen anu.lahtinen@helsinki.fi 1 SISÄLLYS Ohjeiden käyttäjille

Lisätiedot

RDA-KUVAILUOHJEIDEN MUKAISET YDINELEMENTIT

RDA-KUVAILUOHJEIDEN MUKAISET YDINELEMENTIT Päivitetty 23.11.2015 (vastaa RDA-kuvailuohjeen päivitettyä versiota, huhtikuu 2015) RDA-KUVAILUOHJEIDEN MUKAISET YDINELEMENTIT YLEISTÄ RDA:ssa tietyillä elementeillä on merkintä YDINELEMENTTI. Merkintä

Lisätiedot

Sähköposti - muistuttaa tavallista kannettavaa postia monin tavoin ekijä ja päivämäärä

Sähköposti - muistuttaa tavallista kannettavaa postia monin tavoin ekijä ja päivämäärä 1 Sähköposti - muistuttaa tavallista kannettavaa postia monin tavoin 14.2.2012ekijä ja päivämäärä Sähköpostiviestin kirjoitusohjeita 2 Kirjoita lyhyitä ja kieliasultaan moitteettomia viestejä (isot alkukirjaimet

Lisätiedot

Opinnäytetyön ulkoasu

Opinnäytetyön ulkoasu Opinnäytetyön ulkoasu Antti Leino Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Suomen kielen tutkinto-ohjelma Tutkielmaohje Syyskuu 2012 Tampereen yliopisto Suomen kielen tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

Ohjeita kirjan tekemiseen

Ohjeita kirjan tekemiseen Suomen Sukututkimustoimisto on yhdessä Omakirjan kanssa tehnyt internetiin uuden Perhekirja-sivuston. Se löytyy osoitteesta: www.omakirja.fi -> Kirjat -> Perhekirja tai http://www.omakirja.fi/perhekirja?product=6

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

SOSIAALIPEDAGOGINEN AIKAKAUSKIRJA Vuosikirja 2016

SOSIAALIPEDAGOGINEN AIKAKAUSKIRJA Vuosikirja 2016 SOSIAALIPEDAGOGINEN AIKAKAUSKIRJA Vuosikirja 2016 Ohjeita kirjoittajalle Tervetuloa mukaan tekemään vuosittain julkaistavaa Sosiaalipedagogista aikakauskirjaa! Toivomme, että tutustut näihin ohjeisiin

Lisätiedot

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen:

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: http://www.kamera73.fi/kuukaudenkuvaaja Kukin seuran jäsen voi laittaa

Lisätiedot

Automaattinen semanttinen annotointi

Automaattinen semanttinen annotointi Automaattinen semanttinen annotointi Matias Frosterus, Reetta Sinkkilä, Katariina Nyberg Semantic Computing Research Group (SeCo) School of Science and Technology, Department of Media Technology and University

Lisätiedot

Ohjeita AFinLAn vuosikirjaan 2016 kirjoittaville. Artikkeli

Ohjeita AFinLAn vuosikirjaan 2016 kirjoittaville. Artikkeli Ohjeita AFinLAn vuosikirjaan 2016 kirjoittaville Artikkeli Artikkelin pituus on 15 sivua (n. 4000 5000 sanaa) sisältäen tiivistelmän. Kirjallisuusluettelo ja liitteet eivät sisälly tähän enimmäispituuteen.

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

1. Kustantajan tiedot: (264-kenttä) Miten kustantajan nimi merkitään RDA:n mukaan?

1. Kustantajan tiedot: (264-kenttä) Miten kustantajan nimi merkitään RDA:n mukaan? RDA-KUVAILUKYSYMYKSIÄ 1. Kustantajan tiedot: (264-kenttä) Miten kustantajan nimi merkitään RDA:n mukaan? RDA-ohjeen mukaan kustantajan nimi merkitään siinä muodossa ja järjestyksessä kuin tämä on julkaisussa

Lisätiedot

KIELI JA KIRJOITUSTAPA

KIELI JA KIRJOITUSTAPA LINJAUKSET LUKUUN 1 MANIFESTAATIOIDEN JA KAPPALEIDEN ATTRIBUUTTIEN MERKITSEMISEN YLEISET SUOSITUKSET LINJAUKSET KOHTAAN 1.4 KIELI JA KIRJOITUSTAPA "Vanhojen painettujen aineistojen osalta noudatetaan kohdan

Lisätiedot

LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN TEKSTIIN KANSANTALOUS 2008 Lähdeviitteiden käyttö kandidaatti- ja pro gradu työssä.

LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN TEKSTIIN KANSANTALOUS 2008 Lähdeviitteiden käyttö kandidaatti- ja pro gradu työssä. LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN TEKSTIIN KANSANTALOUS 2008 Lähdeviitteiden käyttö kandidaatti- ja pro gradu työssä. Pohjautuu ohjeisiin tiedekunnan yleisiin ohjeisiin lähteidenkäytöstä: http://www.uwasa.fi/kauppatieteet/opiskelu/kirjoitusohjeet/lahteet/

Lisätiedot

Digitointi aloitetaan vuodesta 1860 alkaen. Kirjamuotoiset kirkonkirjat digitoidaan perhelehtiin asti.

Digitointi aloitetaan vuodesta 1860 alkaen. Kirjamuotoiset kirkonkirjat digitoidaan perhelehtiin asti. hankinnan nimeäminen.pdf 1. Digitoitavat kirjatyypit Kirkon yhteisen jäsentietojärjestelmän DIGI-järjestelmään tullaan digitoimaan erityyppisiä kirjoja, joiden metatietoja järjestelmään tullaan tallentamaan.

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE Opinnäytetyö mallipohja Kajaanin ammattikorkeakoulu 2.12.2005 SISÄLLYS 1 MALLIPOHJAN KÄYTTÖÖNOTTO 1 2 TEKSTIN KIRJOITTAMINEN 2 2.1 Valmiin tekstin siirtäminen 2 2.2

Lisätiedot

Muita kuvankäsittelyohjelmia on mm. Paint Shop Pro, Photoshop Elements, Microsoft Office Picture Manager

Muita kuvankäsittelyohjelmia on mm. Paint Shop Pro, Photoshop Elements, Microsoft Office Picture Manager Missio: 1. Asentaminen 2. Valokuvien tarkastelu, tallennus/formaatit, koko, tarkkuus, korjaukset/suotimet, rajaus 3. Kuvan luonti/työkalut (grafiikka kuvat) 4. Tekstin/grafiikan lisääminen kuviin, kuvien/grafiikan

Lisätiedot

Sangen lyhyt L A T E X-johdatus

Sangen lyhyt L A T E X-johdatus Sangen lyhyt L A T E X-johdatus Lari Koponen ja Eetu Ahonen 23.1.2013 Koulutuksen tavoitteet Koulutuksen jälkeen pystyy kirjoittamaan työselostuksen L A T E X:illa, eli Dokumentin rakenne tutuksi Tekstin

Lisätiedot

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma <Aihe> 83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma TTKK 83450 Internetin verkkotekniikat Tekijät: Ryhmän nro:

Lisätiedot

Kuva liikennemerkistä 1. Aleksanteri Numminen. aleksanteri.numminen@gmail.com ITKP101

Kuva liikennemerkistä 1. Aleksanteri Numminen. aleksanteri.numminen@gmail.com ITKP101 Kuva liikennemerkistä 1 Aleksanteri Numminen aleksanteri.numminen@gmail.com ITKP101 31.1.2016 1. Asiakirjan kieleen liittyvät työkalut... 1 1.1. Tyylien kielen valinta... 1 1.2. Oikeinkirjoituksen tarkastaminen...

Lisätiedot

Tekijänoikeudet digitointihankkeissa

Tekijänoikeudet digitointihankkeissa Tekijänoikeudet digitointihankkeissa Tieteellisen kirjallisuuden tekijänoikeuspäivä Tieteiden talo 26.1.2016 Jukka-Pekka Timonen Harkitsetteko julkaisunne digiointia ja avaamista yleisön käyttöön verkossa

Lisätiedot

Lähteiden käyttö. Yleistä lähteistä. Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma

Lähteiden käyttö. Yleistä lähteistä. Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma Lähteiden käyttö Yleistä lähteistä Tieteellisen kirjoittamisen pelisääntöihin kuuluu, että kirjoittaja aiemmin tehtyjä tutkimuksia selostamalla ja arvioimalla paitsi valmistaa tietä omalle tutkimukselleen

Lisätiedot

Tekstinkäsittelystä II. Tekstinkäsittelyohjelmien edistyneempiä piirteitä Tuki ryhmätyölle

Tekstinkäsittelystä II. Tekstinkäsittelyohjelmien edistyneempiä piirteitä Tuki ryhmätyölle Tekstinkäsittelystä II Tekstinkäsittelyohjelmien edistyneempiä piirteitä Tuki ryhmätyölle Edistyneempiä piirteitä Harjoituksen 5 avulla käsitellään o Kieleen liittyvät apuvälineet tekstin tavutus tekstin

Lisätiedot

Tekstin etsiminen ja korvaaminen

Tekstin etsiminen ja korvaaminen KSAO Liiketalous 1 Tekstin etsiminen ja korvaaminen Etsi ja korvaa toiminnolla voit etsiä ja korvata nopeasti asiakirjan osia esimerkiksi tekstiä, grafiikkaa, alaviitteitä, jne. Voit esimerkiksi: etsiä

Lisätiedot

Outlook Web Access 1(7) 9.9.2011 OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ

Outlook Web Access 1(7) 9.9.2011 OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ Outlook Web Access 1(7) OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ Pääset OWA-sähköpostiin selaimella (esim. Internet Explorer, Mozilla Firefox). Tässä ohjeessa on käytetty Internet Exploreria, jonka

Lisätiedot

5. Alaindeksi 6. Yläindeksi 7. Poista muotoilut 8. Tasaa teksti vasemmalle

5. Alaindeksi 6. Yläindeksi 7. Poista muotoilut 8. Tasaa teksti vasemmalle OHJELMAN ESITTELY OHJELMAN OSAT JA TERMINOLOGIA Valikkorivi Tekstikursori Pikapainikkeet Viivain Vierityspalkit = pienentää ikkunan alas = suurentaa ikkunan = sulkee ikkunan TYÖKALURIVIEN PAINIKKEET 1.

Lisätiedot

- Valitse oheisesta listasta tai oman kiinnostuksesi mukaan maailmanuskontoihin liittyvä aihe/kysymys. Hyväksytä aihe opettajalla.

- Valitse oheisesta listasta tai oman kiinnostuksesi mukaan maailmanuskontoihin liittyvä aihe/kysymys. Hyväksytä aihe opettajalla. Maailmanuskonnot Itsenäinen tehtävä Ohjeet: - Valitse oheisesta listasta tai oman kiinnostuksesi mukaan maailmanuskontoihin liittyvä aihe/kysymys. Hyväksytä aihe opettajalla. - Selvitä kirjallisuuden,

Lisätiedot

Verkkokirjaston hakuohjeet

Verkkokirjaston hakuohjeet 1 Verkkokirjaston hakuohjeet Pikahaku Hakulaatikon löydät kaikkien sivujen yläosasta. Voit valita kohdistuuko haku kirjaston aineistotietokantaan, verkkokirjastosivustoon vai avainsanoihin. Voit hakea

Lisätiedot

Järvenpää Järvenpää (Träskända) Ainola

Järvenpää Järvenpää (Träskända) Ainola Järvenpää Järvenpää (Träskända) Ainola salaojituksen arkeologinen valvonta 6.-18.11.2009 Kuva: W. Perttola/Museovirasto. Rakennushistorian osasto FM Wesa Perttola 1 Arkisto- ja rekisteritiedot Järvenpää

Lisätiedot

Pääotsikko Times New Roman, fonttikoko 16 Alaotsikko omalle rivilleen

Pääotsikko Times New Roman, fonttikoko 16 Alaotsikko omalle rivilleen Pääotsikko Times New Roman, fonttikoko 16 Alaotsikko omalle rivilleen Onni Opiskelija Tampereen yliopisto Viestintätieteiden tiedekunta Suomen kirjallisuuden maisteriopinnot / Kertomus- ja tekstiteorian

Lisätiedot

Tieto matkaa maailmalle

Tieto matkaa maailmalle Tieto matkaa maailmalle Avoimen julkaisemisen parhaat käytänteet Helsinki 31.1.2017 Ulla Ikäheimo & Tarja Mäkinen Sisältö Mitä on metatieto Kuvailusäännöt ja formaatit Sanastot ja Finto Henkilöt Tunnisteet

Lisätiedot

Jatkuvat julkaisut. Luetteloinnin uudet tuulet tiedotustilaisuus Mirja Anttila 30.11.2006

Jatkuvat julkaisut. Luetteloinnin uudet tuulet tiedotustilaisuus Mirja Anttila 30.11.2006 Jatkuvat julkaisut Luetteloinnin uudet tuulet tiedotustilaisuus Mirja Anttila 30.11.2006 Sääntöuudistuksen tilanne ISBD(CR) 2002 Käännös on valmis, vaatii vielä editointia Käyttövalmiiksi vuoden vaihteeseen

Lisätiedot

helsingintaiteilijaseura.fi WordPress-pikaohjeet

helsingintaiteilijaseura.fi WordPress-pikaohjeet 1/12 helsingintaiteilijaseura.fi WordPress-pikaohjeet Sisällysluettelo 1. Ohjausnäkymä...1 2. Työkalupakki... 2 3. Artikkelit, Näyttelyt ja Sivut...3 4. Artikkelin lisäys tai muokkaus... 4 Artikkelikuvan

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys UpdateIT 2010: Uutisten päivitys Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Uutisen lisääminen... 1

Lisätiedot

Kuinka nimeän ja toimitan jutun ja kuvat

Kuinka nimeän ja toimitan jutun ja kuvat AINEISTO A B C Kuinka nimeän ja toimitan jutun ja kuvat Helpoin tapa toimittaa juttu on sähköposti (labradorilehti@gmail.com). Kun juttu lähetetään sähköpostin kautta tulee se olla liitettynä erillisenä

Lisätiedot

ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql, HSRC ja JSK.

ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql, HSRC ja JSK. PIKAOHJEET VIESTIEN KÄYTTÖÖN ESRC:N KOTISIVUILLA Versio 3, 27.12.2006 ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql,

Lisätiedot

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009 Verkkosivut perinteisesti Tanja Välisalo 11.2.2009 WWW-sivujen vieminen omaan kotisivutilaan yliopiston mikroverkossa https://salasana.jyu.fi Klikkaa painiketta Activate WWW Klikkaa painiketta Activate

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Marja Silenti FM, Timo Lenkkeri LK, DI Opiskelijanumero: 12345678 Helsinki 18.11.2005, viimeksi päivitetty 31.05.2011, 17.12.2012 Tutkimussuunnitelma Ohjaaja:

Lisätiedot

1 (14) Ohje. Ohje. GTK-wiki. Geologian tutkimuskeskus, Verkkosivustopalvelut

1 (14) Ohje. Ohje. GTK-wiki. Geologian tutkimuskeskus, Verkkosivustopalvelut 1 (14) GTK-wiki 2 (14) Sisällysluettelo 1. Wikin ylläpito... 3 1.1. Wiki-artikkelin muokkaus... 3 1.2. Wiki-artikkelin lisääminen... 3 2. Wiki-toiminnot... 4 2.1. Ristiinlinkitys... 4 2.2. Tekstin muotoilu...

Lisätiedot

Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt 20.10.2015 Kuva: Sanna Waris Laturi Oulun yliopistossa Oulun yliopiston kirjasto ottaa syksyllä 2012 käyttöön

Lisätiedot

Opas opinnäytteen tekijälle

Opas opinnäytteen tekijälle Opas opinnäytteen tekijälle 2009 2 Sisältö 1 Oppaan käyttäjälle...3 2 Opinnäytteen tekemisen vaiheet ja aikataulutus...4 2.1 Aiheen valinta...4 2.2 Opinnäytteen suunnittelu...4 2.3 Opinnäytteen kokoaminen...5

Lisätiedot

ULLA SANNIKKA. SENIORIN TIETOKONEOPAS Windows 10

ULLA SANNIKKA. SENIORIN TIETOKONEOPAS Windows 10 ULLA SANNIKKA SENIORIN TIETOKONEOPAS Windows 10 TALENTUM Helsinki 2015 11., uudistettu painos Talentum Media Oy ja Ulla Sannikka ISBN 978-952-14-2582-0 ISBN 978-952-14-2583-7 (sähkökirja) ISBN 978-952-14-2584-4

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely julkaisujen tuelle Theseuksessa

Vaatimusmäärittely julkaisujen tuelle Theseuksessa Vaatimusmäärittely julkaisujen tuelle Theseuksessa Johdanto Theseus suunniteltiin pilottivaiheessa opinnäytteitä varten. Julkaisuille oli varattu aikaisemmassa suunnitelmassa yksi kokoelma per ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Käyttöohje HERE Maps. 1.0. painos FI

Käyttöohje HERE Maps. 1.0. painos FI Käyttöohje HERE Maps 1.0. painos FI HERE Maps HERE Maps näyttää lähellä olevat kohteet ja opastaa sinut perille. Voit etsiä kaupunkeja, katuja ja palveluja löytää perille tarkkojen reittiohjeiden avulla

Lisätiedot

Lumme-verkkokirjaston tiedonhaun opas Pieksämäen kaupunginkirjasto

Lumme-verkkokirjaston tiedonhaun opas Pieksämäen kaupunginkirjasto Lumme-verkkokirjaston tiedonhaun opas Pieksämäen kaupunginkirjasto Tervetuloa Lumme-kirjastojen verkkokirjastoon! Ilman kirjautumista voit selata aineistotietokantaa tarkistaa onko teos hyllyssä vai lainassa

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad. Talentum Helsinki 2011 Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi ISBN: 978-952-14-1723-8 ISBN: 978-952-14-1724-5 (sähkökirja) Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

Kaikki alkaa TUTKAsta. Artikkelin matka avoimeksi. Marja-Leena Harjuniemi

Kaikki alkaa TUTKAsta. Artikkelin matka avoimeksi. Marja-Leena Harjuniemi Kaikki alkaa TUTKAsta Ja päätyy JYXiin Artikkelin matka avoimeksi Marja-Leena Harjuniemi 14.4.2011 Työnkulku Inbox TUTKA JYX Kustantajaluvan tarkistaminen (S/R) Kustantajan edellyttämien tietojen lisääminen

Lisätiedot

zotero www.zotero.org

zotero www.zotero.org zotero www.zotero.org Viitteidenhallintajärjestelmä Zotero toimii Firefox-selaimessa. Muita ilmaisia viitteidenhallintajärjestelmiä ovat esimerkiksi EndNote ja Mendeley. Näissä ohjeissa on kuvataan Zoteron

Lisätiedot

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Yhdistäminen Yhdistämistoiminnolla voidaan tehdä esimerkiksi joukkokirjeitä, osoitetarroja, kirjekuoria, jne. Siinä yhdistetään kaksi tiedostoa: Pääasiakirja Tietolähde Pääasiakirjassa

Lisätiedot

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Microsoft Lync 2013 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Microsoft Lync 2013 Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi ja Sirpa Kemppainen

Lisätiedot

Mojtaba Sohrabzade Raportti 1 (1) Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinyo Palvelutehtävissä toimiminen Viestintä- ja vuorovaikutustaidot 20.9.

Mojtaba Sohrabzade Raportti 1 (1) Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinyo Palvelutehtävissä toimiminen Viestintä- ja vuorovaikutustaidot 20.9. Mojtaba Sohrabzade Raportti 1 (1) Kun olet suorittanut ensimmäisen tehtävän, osaat seuraavat toiminnot: 1. Uuden esityksen aloittaminen 2. Otsikkodian tekeminen 3. Teeman ottaminen käyttöön 4. Tekstin

Lisätiedot

Väitöskirjaa julkaisemaan

Väitöskirjaa julkaisemaan Väitöskirjaa julkaisemaan Julkaisupalvelut, kirjaston 2. kerros https://kirjasto.jyu.fi/julkaisut/vaitoskirjojen-julkaisu (20.9.2013) Ovatko käsikirjoituksen asetukset kohdallaan? Asetukset ovat kohdallaan,

Lisätiedot

Avaa sovellus (PERUSAURORA)

Avaa sovellus (PERUSAURORA) 23.12.2010. Päivitetty 12.01.2011. Täydennetty 01.02.2011 Kaarina Karjalainen 1 Tehdyn numeron kopioiminen omalle osastolle Tämä on ohje numeroiden kopioimista varattaville/lainattaville lehdille. Pääsääntönä

Lisätiedot

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU Pääotsikko Alaotsikko Mahdollisen taustaprojektin nimi Tekijä(t) Koulutusohjelman opinnäytetyö Suuntautumisvaihtoehto Insinööri(AMK) KEMI 201x Sukunimi Etunimi Opinnäytetyö

Lisätiedot

On olemassa jotain yleisiä kirjoitusohjeita, joita voit hyödyntää artikkelin kirjoittamisessa:

On olemassa jotain yleisiä kirjoitusohjeita, joita voit hyödyntää artikkelin kirjoittamisessa: Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2011 2012 Kehittämistyöstä artikkeliksi 1. Mikä on artikkeli? Artikkeli on jotain asiaa, ilmiötä tai teemaa käsittelevä tutkittuun tai havainnoituun tietoon perustuva

Lisätiedot

Wilman käyttöohje huoltajille

Wilman käyttöohje huoltajille Wilman käyttöohje huoltajille Sisällysluettelo: Sisään kirjautuminen... 1 Oma etusivu... 2 Pikaviestit... 3 Tiedotteet... 5 Suoritukset... 6 Poissaolot... 6 Palaute... 8 Opettajat... 9 Salasanan vaihto...

Lisätiedot

Mäntyharju Kallavesi ja Korpijärvi ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2013

Mäntyharju Kallavesi ja Korpijärvi ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2013 1 Mäntyharju Kallavesi ja Korpijärvi ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: UPM-Kymmene Oyj 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Yleiskartta

Lisätiedot

Yleistä tarinointia gradusta

Yleistä tarinointia gradusta Yleistä tarinointia gradusta Juha Taina Pro gradu seminaariesitelmä 21.1.2008 Yleistä tarinointia gradusta 1 1. Johdanto Pro gradu tutkielma (tästä eteenpäin vain tutkielma ) on ennen kaikkea opinnäyte.

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 9.11.2008 1 (11) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

Tyylille nimi. Ensimmäisenä tyylille annetaan nimi. Nimi kannattaa pitää yksinkertaisena

Tyylille nimi. Ensimmäisenä tyylille annetaan nimi. Nimi kannattaa pitää yksinkertaisena Aloita uusi työ ja poista Tyylitikkunasta kaikki valmiit tyylit. Vaihtoehtoisesti voit muokata olemassa olevista tyyleistä sellaisia, mitä tarvitset työssäsi, mutta yleensä on selvempää, kun muokkaa omat

Lisätiedot

matematiikka Martti Heinonen Markus Luoma Leena Mannila Kati Rautakorpi-Salmio Timo Tapiainen Tommi Tikka Timo Urpiola

matematiikka Martti Heinonen Markus Luoma Leena Mannila Kati Rautakorpi-Salmio Timo Tapiainen Tommi Tikka Timo Urpiola 798 matematiikka E Martti Heinonen Markus Luoma Leena Mannila Kati Rautakorpi-Salmio Timo Tapiainen Tommi Tikka Timo Urpiola Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava Otavan asiakaspalvelu Puh. 0800 17117

Lisätiedot

Johdatus Ohjelmointiin

Johdatus Ohjelmointiin Johdatus Ohjelmointiin Syksy 2006 Viikko 2 13.9. - 14.9. Tällä viikolla käsiteltävät asiat Peruskäsitteitä Kiintoarvot Tiedon tulostus Yksinkertaiset laskutoimitukset Muuttujat Tiedon syöttäminen Hyvin

Lisätiedot

Vanhat sanomalehdet ja tekijänoikeus Satu Kangas

Vanhat sanomalehdet ja tekijänoikeus Satu Kangas Vanhat sanomalehdet ja tekijänoikeus Satu Kangas 29.9.2016 Lähtötilanne: mission impossible Tekijänoikeuden suojaamaa aineistoa saa käyttää, jos sopii käytöstä aineiston kaikkien oikeudenhaltijoiden kanssa

Lisätiedot

PROJEKTITYÖN TEKEMINEN. Teosten hyödyntäminen omassa työssä

PROJEKTITYÖN TEKEMINEN. Teosten hyödyntäminen omassa työssä PROJEKTITYÖN TEKEMINEN Teosten hyödyntäminen omassa työssä TEOSTEN KÄYTTÖ Toisten tekemän teoksen käyttöön tarvitaan yleensä tekijän lupa. Lupaa ei tarvita: 1. Tiedon, ideoiden, periaatteiden käyttö Kunhan

Lisätiedot

Tiivistetysti lähdeviitteistä, lähdeluettelosta ja kirjoittamisen tyylistä

Tiivistetysti lähdeviitteistä, lähdeluettelosta ja kirjoittamisen tyylistä Tiivistetysti lähdeviitteistä, lähdeluettelosta ja kirjoittamisen tyylistä Jouni Enqvist 2 Jouni Enqvist Mitä asioita tässä aineistossa? Seuraaviin muutamiin sivuihin on tiivistetty aivan keskeisimmät

Lisätiedot

740150P Valmiustaitoja biokemisteille (2 op)

740150P Valmiustaitoja biokemisteille (2 op) 740150P Valmiustaitoja biokemisteille (2 op) 8.-26.2.2016 Tuomo Glumoff Helmut Pospiech Johanna Veijola Jari Heikkinen Valmiustaitoja biokemisteille - Sisältö Yleisiä tietojenkäsittelytaitoja; työselostusten,

Lisätiedot

Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: Toisen vaiheen tehtävien maksimipisteet (älä tee merkintöjä taulukkoon)

Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: Toisen vaiheen tehtävien maksimipisteet (älä tee merkintöjä taulukkoon) Täytä selkeällä käsialalla: Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: @ Tarkista, että sinulla on neljä erikseen nidottua tehtävää (tehtävät 1 4, 9 sivua), kaksi liitettä sekä konseptipaperi. Mikäli

Lisätiedot

Harjoitus 1 -- Ratkaisut

Harjoitus 1 -- Ratkaisut Kun teet harjoitustyöselostuksia Mathematicalla, voit luoda selkkariin otsikon (ja mahdollisia alaotsikoita...) määräämällä soluille erilaisia tyylejä. Uuden solun tyyli määrätään painamalla ALT ja jokin

Lisätiedot