Julkisen hallinnon tiedon hallinnan kehittäminen - Kehittämiskohteet -

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julkisen hallinnon tiedon hallinnan kehittäminen - Kehittämiskohteet -"

Transkriptio

1 Julkisen hallinnon tiedon hallinnan kehittäminen - Kehittämiskohteet - ASIAKIRJAHALLINNASTA TIETOJEN HALLINTAAN Mikkelin ammattikorkeakoulu Tommi Oikarinen, VM

2 hallinta TIEDON OHJAUS TIETO PROSESSI PROSESSIN OHJAUS PALVELUIDEN SAATAVUUS METATIEDON HALLINTA TIEDON HALLINTA AVOIMENTIEDON HALLINTA YDINTIEDON HALLINTA RESURSSIT PALVELU/ SUORITE TIEDON HALLINNAN ARKKITEHTUURI ASIAKAS PALVELUIDEN LAATU PALVELUIDEN LÖYDETTÄVYYS Hallinnon kehittämisosasto - Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö

3 Tavoitetila = ohjaus Tavoitetilan suunnittelu Nykytila Nykytilan Päivittäminen Tavoitetilan toteutuksen suunnittelu Tavoitetilan toteutus Julkisen hallinnon arkkitehtuurit Tavoitetilan kuvaukset Yhteentoimivuuden kuvaukset Kehitysprojektit Sähköisen asioinnin viitearkkitehtuuri Paikkatiedon viitearkkitehtuuri hallinnan viitearkkitehtuuri Metatietojen arkkitehtuuri Palveluväylän viitearkkitehtuuri Verkkoinfran viitearkkitehtuuri Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Palvelutoiminta Osapuolilla on samansuuntaiset visiot, prioriteetit ja tavoitteet Lainsäädännölliset tekijät on otettu huomioon tietojen vaihtamisessa hallinta Eri organisaatiot pääsevät kokonaisedun mukaiseen tavoitteeseen yhteen sovitettujen prosessien kautta Informaatiolla on täsmällinen merkitys, joka säilyy tietoa vaihdettaessa muuttumattomana ja ymmärrettävänä kaikille osapuolille välitys Tekniset rajapinnat on suunniteltu siten, että ne mahdollistavat järjestelmien ja palvelujen yhdistämisen Tietovarannot Toiminta Poliittinen tahtotila Lainsäädännön yhteentoimivuus Lainsäädännön yhtenäistäminen Yhteentoimivuus Organisaatioiden yhteentoimivuus Organisaatioiden ja prosessien yhtenäistäminen Semanttinen yhteentoimivuus Semanttinen yhtenäistäminen Tekninen yhteentoimivuus siirto ja yhteydet Tieto Yhteisen arkkitehtuurin tavoitetilan kuvaukset muodostavat oleellisen informaation tietohallintolain tarkoittamien yhteentoimivuuden kuvausten ja määritysten toteutusta, sekä niiden implementoinnin ohjausta varten. Hallinnon kehittämisosasto - Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö

4 Julkisen hallinnon tiedon hallinnan arkkitehtuuri TIEDON HALLINNAN ARKKITEHTUURI yhteinen tavoitetila julkisen hallinnon kansallisesti ylläpidettäville tiedoille (tietoaineistoille) ja niiden hyödyntämiselle yhteiskunnassa yhtenäinen arkkitehtuurirakenne yhteisesti hyödynnettävän tiedon käsitteille ja tiedon hyödyntämiselle sekä ylläpidolle liittää tiedon- ja sisältöjenhallinta osaksi julkisen hallinnon toiminnassa, toiminnan suunnittelussa ja päätöksenteossa tarvittavaa tietoa TIEDON TALTIOINTI TIEDON JULKAISU TIEDON JAKELU TIEDON JALOSTUS TIEDON TUOTTAMINEN RESURSSIT PROSESSI TIETOAINEISTOJEN HALLINTA ASIAKIRJAN HALLINTA PALVELU/ SUORITE ARKISTOINTI ASIAKAS MITEN TIETOA KÄYTETÄÄN? johtaminen kehittäminen palvelutoiminta perusta julkisen hallinnon tietojen hallintaan liittyvien palveluiden kehittämiselle JÄSENNYS 11/2012-4/2012 KA-TOTEUTUKSET 5/ PROSESSIN HALLINTA / TIEDON OHJAUS YDINTIEDON HALLINTA AVOIMEN TIEDON HALLINTA METATIEDON HALLINTA TIETOYKSIKÖT / TIEROVARANNOT MITEN TIETOA YMMÄRETÄÄN JA YLLÄ- PIDETÄÄN Hallinnon kehittämisosasto - Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö

5 Tarvittava tieto: toiminta- ja taloustiedot Hallinnon kehittämisosasto - Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö

6 Kuntien talous- ja toimintatietojen kehittämisohjelma Kuntien tiedonantotaakan keventäminen Kustannussäästöt tiedon tuottamisessa Kustannussäästöt tiedon hyödyntämisessä Tiedolla johtamisen parantuminen tuottajat hyödyntäjät Lähtötiedon laadun parantuminen standardointi Talous- ja toimintatiedot 6 kuukaudessa Keskeinen kuntatieto Talous- ja toimintatilasto Kustannussäästöt tilastotiedon tuottamisessa Kuntatiedon vertailukelpoisuuden parantuminen Kuntatilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman tavoitteena on: kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastotiedon tuottamisen nopeuttaminen kuuteen kuukauteen, ¼-vuosittaisen taloustilastoinnin laajentaminen sekä tietojen laadun ja tietojen vertailukelpoisuuden kohentaminen ja varmistaminen yksinkertaistaa ja helpottaa kuntien tiedonantotaakkaa koordinoimalla nykyistä tehokkaammin valtion kuntiin kohdistamaa tiedonkeruuta sekä tarjoamalla kuntien käyttöön moderni tiedonkeruujärjestelmä keskeisen kuntatilastotiedon tietopankin perustaminen kehittää kuntien tiedon hallinnan prosesseja ja niitä tukevia välineitä kunnan johtamisessa tarvittavan tiedon tuotannon parantamiseksi Hallinnon kehittämisosasto - Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö

7 Tavoitteena olevat tulokset Kehitysohjelman päätuotokset: standardoidut tietomääritykset: kuntien tililuettelo, kuntien tehtäväluokitus, kuntien palveluluokitus sekä toimipaikkatieto uusi kuntien talous- ja toimintatilastopalvelu: tehtävittäisten käyttötaloustietojen nopeutus kuuteen kuukauteen, kuntien talouden neljännes-vuositilastoinnin laajennus, tehokkaampi ja nopeampi kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastointi kuntien keskeisen tilastotiedon tilastotietopankki (kuntatietopankki) uusi toimipaikkarekisteri ja -tietopalvelu yhteisesti sovitut, suosituksilla ja tarvittavilla normeilla tuetut, käytännöt kuntien talous- ja toimintatiedot kansallisen tietotuotannon ja tietojen jakelun osalta yhteisesti toteutetut kuntien tiedon hallinnan ja tietohuollon kehittämistä tukevat prosessi- ja tietomääritykset sekä toteutusohjeet ja hallinta-malliesimerkit tietohuollon kehittämisen käynnistämiseksi kunnissa kuntien tietohuollon kehittäminen vastaamaan ohjelman tavoitteita ja tukemaan kunnan päätöksentekoa Hallinnon kehittämisosasto - Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö

8 Kehitysohjelman suunniteltu aikataulu Tavoitetilan määrittely Tietojen standardointi Tilastoinnin ja tietopalveluiden kehittäminen Tavoitetilan käyttöönotto kunnissa Tavoitetilan määrittely (VM): Tavoitteiden tarkentaminen Nykytilan kartoitus Säädösperustan arviointi Tietotuotannon tavoitetilan määrittely Kansallisten palveluiden alustava määrittely Tietojen standardointi: Kuntien tililuettelo (VM) Tilastoinnin tehtäväluokitus (Tilastokeskus) Kuntien palveluluokitus (Kuntaliitto) Toimipaikkatieto (VM/Tilastokeskus) Määrittely ja palveluiden kehitys Tilastoinnin ja tietopalveluiden kehittäminen: Kuntien talous- ja toimintatilaston kehittäminen (Tilastokeskus) Kuntatilastoinnin tietopankin kehittäminen (Tilastokeskus) Toimipaikkarekisterin kehittäminen (VM/Tilastokeskus) Tavoitetilan määritysten käyttöönotto: yhteisen käyttöönoton tuen suunnittelu ja organisointi (VM) kuntien tiedolla johtamisjärjestelmien ja tietotuotannon prosessien kehittämisen tuki (VM) Käyttöönotto kunnissa (toteutetaan osana kunta- ja palvelurakennemuutosten tukiohjelmaa) Kehitysohjelman toteutus jakautuu neljään päävaiheeseen: 1. Tavoitetilan määrittely 2. Tietojen standardointi 3. Kuntatilastoinnin ja tietopalveluiden kehittäminen 4. Tavoitteen mukaisen tiedon tuotantojärjestelmän kehittämisen ja käyttöönoton tukeminen kunnissa Hallinnon kehittämisosasto - Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö

9 Kansallisen tietohuollon kehittäminen ohjelmassa hyödyntäjänä tuottajana Kunnat Kuntayhtymät Kunnat Kuntayhtymät VM Ministeriöt Tilastokeskus THL Ohjaus, arviointi Tilastointi hyödyntäjänä tuottajana Kunnat Kuntayhtymät Kunnat Kuntayhtymät Toimintaja taloustieto Toimintaja taloustieto VM Ministeriöt Tilastokeskus THL Kuntaliitto VATT Ohjaus, arviointi Tilastointi Tutkimus Kuntaliitto VATT Tutkimus Ulkoiset tietolähteet VRK, MML Tilastokeskus VRK, MML Ministeriöt Valtion hallinto Talous- ja toimintatiedon hallinnan kehittäminen koko julkisen hallinnon tasolla Tavoitetilan määrittelyssä: luodaan tavoitteellinen yleiskuva tietotuotantoa toteuttavista ja siihen liittyvistä palveluista määritellään palveluiden väliset tietovirrat kuvataan kansallisella tasolla kohteissa käytettävä ydintieto ja tiedon hallintaan liittyvät ylätason prosessit Viranomaisten ohjaus pois tapauskohtaisesta / käyttötarkoituskohtaisesta tiedon tuotannosta ja jakelusta Hallinnon kehittämisosasto - Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö

10 Tavoitetilan määrittely / kunnan tietohuolto Strateginen johtaminen Kehittämistoiminta Palvelutoiminta luonti keruu Valtionhallinto Yritykset VM Ministeriöt Ulkoiset tietolähteet Ulkoinen ohjaus ja arviointi Sisäinen arviointi analysointi jalostus Kunnat, Kuntayhtymät operatiivinen käyttö jakelu Tilastokeskus THL Kuntaliitto VATT Tilastointi Tutkimus Optimointi Simulointi VRK, MML Ministeriöt Valtion hallinto Paikallisen, kuntien tietotuotannon osalta suunnitellaan ja kuvataan: geneeriset tavoitetilan prosessit ja käytännöt tiedon hyödyntämiselle, tiedon jakelulle ja raportoinnille, tiedon jalostamiselle sekä tiedon tuottamiselle. lisäksi kokonaisuudessa määritetään ja kuvataan kunnan tietohuollon ydintiedot ja suunnitellaan alustavasti tiedon hallintaprosessit kehittämiseen liittyvän tietotuotannon pilotoinnin toteutusta varten määrittelyssä suunnitellaan ja kuvataan tavoitetila kunnan tiedolla johtamisen arkkitehtuurille sekä määritellään alustavasti kunnan tiedolla johtamisen järjestelmä(t). Hallinnon kehittämisosasto - Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö

11 Tietojen standardointi Ohjelmassa kansallisesti standardoitavat tiedot. 1. Kuntien tililuettelo 2. Kuntien tehtäväluokitus 3. Kuntien palveluiden palveluluokitus 4. Toimipaikkatiedot Tehtävä Tehtäväryhmä Tehtäväluokka Muunnossäännöt Tilikartta Kustannus Toimipaikka standardointijärjestelmänä JHS järjestelmä tietojen ylläpito saman järjestelmän sisällä yhdenmukaisuus Muunnossäännöt Palveluluokka Palveluryhmä Palvelu Hallinnon kehittämisosasto - Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö

12 jäsennys ja hallinta: ydintiedot Hallinnon kehittämisosasto - Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö

13 Ydintiedon hallinnan (MDM) kehittäminen Arviointi Suunnittelu Päätöksenteko Toiminta MDM viitearkkitehtuuri Toimintamalli-ohje jäsennys Tieto Asiakas Asiakkuus Palvelu / tuote Tuottaja Talous Henkilöstö Kuntasektorin MDM arkkitehtuuriprojekti 8/2012 3/2013 Suomen Kuntaliitto ja kuntasektorin KA-ryhmä (ohjaus) Hallinnon kehittämisosasto - Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö

14 Tavoitteena olevat tulokset MDM projektin päätuotokset: Määritelmät kuntien tarvitsemille yhteisille ydintiedoille (siltä osin kuin yhteisen datan käyttö on perusteltua) Kuvaukset erilaisista kuntien käyttöön soveltuvista ydin tiedon käyttöön ja ylläpitoon liittyvistä toimintamalleista (master data arkkitehtuuri) Ohjeistus, joka avulla kunnat voivat tunnistaa omaan käyttöönsä parhaiten soveltuvan ydintiedon käyttöön ja ylläpitoon soveltuvan toimintamallin Kuvaus kuntiin soveltuvasta ydintiedon hallinnointimallista Ohjeistus, jonka avulla kunnat voivat ottaa ydintiedon hallinnointimallin käyttöön kunnassa Kuvaus kuntien yhteisten ydintietorakenteiden ja mahdollisen yhteisen ydintiedon hallinnoinnin mallista Hallinnon kehittämisosasto - Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö

15 Tietovarannot: perustiedot Hallinnon kehittämisosasto - Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö

16 Perustietovarantojen arkkitehtuurin kehittäminen Lähtökohdat julkisen hallinnon perustietovarantojen saatavuuden ja käytön edistäminen työryhmän tuloksista periaatteelliset linjaukset hinnoittelupolitiikka lisensiointikäytännöt & -mallit Hallitusohjelma VN periaatepäätökset Tietohallintolaki JulkICT -strategia TOIMINNAN TARPEET Toiminta (prosessit) Tiedot (sisältö, rakenne, kuvaus) Tietojärjestelmät ja teknologia (toiminnallisuus, liittymät ja rajapinnat) KTJ TIEDON HYÖDYNTÄJÄ TIEDON JULKAISU TIEDON JAKELU TIEDON JALOSTUS VTJ YTJ TIEDON JAKELU TIEDON JALOSTUS Muut 11/2012 6/2013 TIEDON TUOTTAMINEN TIEDON TUOTTAJA Hallinnon kehittämisosasto - Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö

17 ymmärtäminen ja löydettävyys: metatiedot Hallinnon kehittämisosasto - Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö

18 Julkishallinnon yhteisen tietoarkkitehtuurin kehittämispolkua (luonnos) Sujuvat sähköiset palvelut Yhteiskäyttöiset tiedot Kansallinen ja kv yhteentoimivuus julkisuus, tietosuoja, tietoturvallisuus, tiedon hallinta Avoin linkitetty data Yhteiset käsitteistöt, sanastot, ontologiat, Metatietopalvelun konseptointi, esiselvitys ja suunnitelma Yhteiset koodistot, luokitukset, tunnisteet, koodistopalvelu Ohjeistus ja koulutus, osaamisen kehittäminen, Yhteentoimivuus.fi Kehittäjäverkostot ja intressiryhmät Yhteiset metatietomääritykset, tietorakenteet ja -komponentit metatietorekisteri Kohdealueiden arkkitehtuurityön organisointi ja käynnistys Yhteiset metatietopalvelut Yhteiset säännöt, ohjeet, standardit Yhteiset metatietovarannot Julkisten tietovarantojen avaaminen kuvattuina, koneluettavina, käyttöehdot Tietovarantojen vastuiden määrittely Yhteiskäyttöisten tietovarantojen tunnistaminen ja kuvaaminen, kehityksen hankkeistaminen Tietoarkkitehtuuri Tietovarannot löydettävissä ja käytettävissä: dataportaalit ja tukipalvelut Tietohallinto ja yhteentoimivuus: yhteiset kuvaukset ja määritykset Hallinnon kehittämisosasto - Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö

19 Kiitos! Hallinnon kehittämisosasto - Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö