Kysymykset ja vastaukset. monimuotoryhmäterapia ja päiväkuntoutus Dnro 33/331/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kysymykset ja vastaukset. monimuotoryhmäterapia ja päiväkuntoutus Dnro 33/331/"

Transkriptio

1 1. TARJOUSPYYNTÖ 1. Hinta Kysymys 1. Hintatarjous ryhmäterapiasta: Pyydetään tarjous minuutille, tarkoittaako tämä että hinta olisi sama 90 minuutista kuin 60 minuutista, vai lasketaanko keskiarvo? Kysymys 2. Onko hinta määriteltävä erikseen 60 ja 90 minuutin ryhmille, vai lasketaanko 90 min hinta 60minuutin pohjalta kuten yksilöterapian muut hinnat määrittyvät 45 minuutin mukaan. Tarjouslomakkeessa oli vain: hinta 60-90min Kysymys 3. Ovatko monimuotryhmäterapian yksilökäynnit laskutettavia vai sisältyvätkö ne käyntihintaan Kysymys 4. Hintatarjous ryhmäterapiasta ja monimuotoryhmäterapiasta sisältää yhden hinnan ja minuutin mittaisen ryhmäterapiakerran. Tarkoittaako tämä sitä, että Kelalle tarjottu hinta on aina sama, mutta terapeutin päätettäväksi jää sisällyttääkö hän hintaan esimerkiksi 60 minuuttia, 75 minuuttia tai 90 minuutin mittaisen terapian? Kysymys 5. Mikä on nyt olevan kauden toimintaterapian keskihinta tai hintahaarukka a 45min./--- Entä ryhmähinta? Vastaus kysymyksiin 1 5: Kelan avoterapiastandardin, vaikeavammaisten avoterapiat ( alkaen) mukaisesti ryhmäterapian ja monimuotoryhmäterapian terapiakerta kestää min. Tarjouspyynnön kohdan mukaisesti hintatarjous annetaan yhdestä minuutin ryhmäterapiakerran hinnasta/kuntoutuja. Tarjoushinnan tulee perustua toteutusmalliin, jossa ryhmä kokoontuu 20 kertaa, jotta tarjoajien yhden ryhmäterapiakerran hinnat ovat keskenään vertailukelpoisia. Terapiakerran kesto sen sijaan voi vaihdella minuutin välillä avoterapiastandardin mukaisesti. Tarjottava hinta sisältää 2 kuntoutujan yksilökäyntiä, joista ei siis makseta erillistä korvausta. Avoterapiastandardin mukaisesti lastan ja nuorten ryhmäterapiassa lapselle tai nuorelle myönnetyistä terapiakerroista toteutetaan vähintään 2 terapiakertaa vanhempien ohjauksellisina ryhmätapaamisina. Nämä korvataan tarjotun minuutin ryhmäterapiakerran hinnalla/kuntoutuja. Kysymys 6. Tarkistetaanko hintoja indeksikorotuksella sopimuskauden aikana Vastaus: Tarjouspyynnön kohdan mukaisesti hintaa ei koroteta sopimuskauden aikana. Sivu 1 / 31

2 2. Alihankinta Kysymys 1. Kysymys tulevasta avotarjouskilpailutuksesta fysioterapian osalta. Työskennellessä ammatinharjoittaja osakeyhtiön "alihankkijana" onko mahdollisuus tehdä sekä yhteistarjous Oy:n kanssa että oma ammatinharjoittajan henk.koht. tarjous fysioterapiapalveluiden osalta? Kysymys 2. Voiko ammatinharjoittaja tehdä kaksi eri tarjousta; toisen alihankkijana ja toisen itsenäisenä ammatinharjoittajana? Miten vakuutuspiirit vaikuttavat tähän? Kysymys 3. Voiko itsenäinen ammattia harjoittava terapeutti, jolla itselläänkin on voimassa oleva ostopalvelusopimus Kelan kanssa, toimia alihankkijana eli antaa toisen Kelan palveluntuottajan puolesta kuntoutuspalvelua Kelan kuntoutusasiakkaille? Vastaus kysymyksiin 1 3: Kelan avoterapiastandardin, vaikeavammaisten avoterapiat ( alkaen) kohdan 2.1. mukaan Kelan terapioiden palveluntuottaja voi olla itsenäinen ammatinharjoittaja, yksityinen yritys, laitos, muu yhteisö tai sen osa. Palveluntuottajilla tulee olla voimassa oleva ennakkoperintärekisteriote. Palveluntuottajan toiminta on yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain (152/1990) tai yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) lupa- tai ilmoitusmenettelyn mukaista (ei koske niitä terapiapalveluntuottajia, joihin ei sovelleta edellä mainittujen lakien mukaista lupa tai ilmoitusmenettelyä). Tarjouspyynnön kohdan 1.2. mukaisesti tarjoajan on täytettävä lomakkeella KU 135 tarkemmin määritellyt kelpoisuusehdot. Jos kelpoisuusehdot eivät täyty, tarjous suljetaan pois tarjouskilpailusta. Lomakkeen KU 135 mukaisesti palveluntuottajalla tulee olla mm. voimassa oleva ennakkoperintärekisteriote ja palveluntuottajan toimialan tulee liittyä terveydenhuoltoalaan. Tarjouspyynnön liitteenä olevan sopimusluonnoksen kohdan 4. mukaan laskuttajana toimii sopimuksen allekirjoittanut palveluntuottaja tai sopimuksessa ilmoitettu muu laskuttaja palveluntuottajan puolesta. Kelan maksama korvaus on aina palveluntuottajan tuloa. Palveluntuottajan tulee huolehtia siitä, että sillä on voimassa oleva ennakkoperintärekisteriote koko sopimuskauden ajan. Kelan avoterapiastandardin kohdan 2.1. mukaisesti Kelan palveluntuottaja voi toteuttaa kuntoutuspalveluja käyttämällä alihankkijaa. Alihankintana suoritettu kuntoutus on toimintaa, jossa palveluntuottaja ostaa Kelan kuntoutukseen kuuluvaa kuntoutuspalvelusta kolmannelta osapuolelta, esimerkiksi itsenäiseltä ammattia harjoittavalta terapeutilta. Tarjoajan tulee siten täyttää edellä kuvatut palveluntuottajaa koskevat vaatimukset, eikä tarjousta voi antaa esimerkiksi epävirallisena itsenäisen ammatinharjoittajan ja osakeyhtiön yhteenliittymänä. Sen sijaan Kelan avoterapiastandardissa eikä tarjousmateriaalissa ole kielletty osallistumasta tarjouskilpailuun eri yritysmuodoilla esim. itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yksityisenä yrityksenä, jos muut palveluntuottajalle ja tarjouksen antamiselle asetetut edellytykset täyttyvät. Avoterapiastandardissa ja tarjousmateriaalissa ei ole myöskään kielletty sitä, että Kelan palveluntuottaja toimii myös jonkun toisen Kelan palveluntuottajan alihankkijana tai työntekijänä. Sivu 2 / 31

3 Tarjouksen antaa aina palveluntuottaja, ei alihankkija. Tarjouspyynnön kohdan 3 mukaisesti jos tarjoaja käyttää alihankintaa, tarjoajan on sitouduttava koontilomakkeella (KU 137) siihen, että tarjoaja ja alihankkija laativat mennessä kirjallisen alihankintasopimuksen, jossa alihankkija sitoutuu noudattamaan tarjouspyyntöasiakirjoissa ja Avoterapiastandardissa hankinnan kohteelle ja palveluntuottajalle asetettuja vaatimuksia ja menettelyjä sekä Kelan antamia ohjeita koko hankintasopimuskauden Kysymys 4. Alihankkijan sopimus purkautuu kesken sopimuskauden. Voiko alihankkija jatkaa toisen Kelan palvelutuottajan kanssa alihankkijana samassa tai toisessa vakuutuspiirissä Kelan sopimuskauden ajan? Tai onko mahdollista siirtyä jatkamaan itsenäisenä ammatinharjoittajan Kelan sopimuskautta? Kysymys 5. Ammatinharjoittajat toimivat alihankkijana Kelan palvelutuottajan kanssa ja kyseisen palveluntuottaja kautta ohjautuu kuntoutujille terapeutit. Miten Kela valvoo avoterapiastandardin mukaisesti, että kuntoutuja ohjataan terapeutille, jolla on riittävä pätevyysvaatimus? Vastaus kysymyksiin 4 5: Kysymys ei liity tarjousten antamiseen, joten siihen ei anneta vastausta. Kysymys 6. Jos vastaa monimuototerapian tarjouspyyntöön toisen yrityksen kanssa, kumpi lähettää tarjouksen kumpi on alihankkija? Vastaus: Jos kaksi eri yritystä antaa tarjouksen monimuotoryhmäterapiasta, toinen tarjoajista on Kelan avoterapiastandardin, vaikeavammaisten avoterapiat ( alkaen) kohdan 2.1 mukainen palveluntuottaja ja toinen standardin ko. kohdan mukainen alihankkija. Alihankkija on itsenäinen ammatinharjoittaja tai yritys, joka on sopimussuhteessa Kelan palveluntuottajaan. Alihankkija ei ole sopimussuhteessa Kelaan. Tarjouksen antaa aina palveluntuottaja, ei alihankkija. Tarjoajat voivat itse päättää, kumpi on tarjouksen antava palveluntuottaja ja kumpi alihankkija. Sekä palveluntuottajan että alihankkijan tulee täyttää lomakkeella KU 135 ilmoitetut tarjoajaa ja palvelua koskevat kelpoisuusehdot. 3. Tarjottava asiakasmäärä Kysymys 1. Kuinka paljon ilmoitettu tarjottava asiakasmäärä sitoo palveluntarjoajaa, jos tulee esimerkiksi sairaslomaa tai muita elämänmuutoksia tarjouskauden aikana? Kysymys 2. Mitä tarjottavaan asiakasmäärään tulisi laittaa, jos esimerkiksi ei voi kuntouttaa Kelan asiakkaita ensimmäisenä tarjouskauden vuonna, mutta tämän jälkeen aikoo kuntouttaa esimerkiksi 20 asiakasta vuodessa? Kysymys 3. Voiko asiakaskapasiteetti olla erilainen eri vuosille? Ja jos se ei voi, niin pitääkö laittaa vähin asiakasmäärä, mihin voi sitoutua? Sivu 3 / 31

4 Kysymys 4. lasketaanko tässäkin kohdassa asiakasmäärä siten, että yksi asiakas on minuutin terapiakäyntiä vuodessa? Kysymys 5. Mitä seuraamuksia on sillä, jos terapeutti ei otakaan vastaan tarjouksessa ilmoittamaansa asiakasmäärää vuosittain sopimuskauden aikana? Eli kannattaako tarjottava asiakasmäärä ilmoittaa mieluummin liian pienenä kuin liian suurena, jos tarkkaa määrää on vaikea arvioida? Kysymys 6. Onko tarjottavalle asiakasmäärälle minimiä? Kysymys 7. Jos tarjouksen voikin antaa Oulun, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin vakuutuspiireihin (tai useampaan kuin yhteen vakuutuspiiriin), tarkoittaako tarjottava asiakasmäärä vuosille , että voi ottaa yhteensä luvatun asiakasmäärän, vai että kyseisen asiakasmäärän kuhunkin vakuutuspiiriin erikseen? Kysymys 8. Tarjouksessa tulee ilmoittaa, montako Kelan kuntoutujaa terapeutti voi hoitaa sopimuskauden aikana ja tähän määrään terapeutin tulee sitoutua. Terapeutti on yrittäjä ja taatakseen toimeentulonsa hän luonnollisesti ottaa kuntoutujia muualtakin (esim. sairaanhoitopiiri, terveyskeskus jne.). Terapeutti voi myös olla erikoistunut vain tietynlaisiin ongelmiin eikä siitä syystä aina voi ottaa vastaan hänelle tarjottua Kelan asiakasta. Mitä seuraa siitä jos terapeutti ei jostain syystä voikaan ottaa vastaan tarjouksessa ilmoittamaansa määrää? Vastaus kysymyksiin 1 8: Tarjouspyynnön kohdan 1 mukaan tarjouskilpailut järjestetään vakuutuspiireittäin. Tarjouspyynnön mukaan tarjouksessa pitää ilmoittaa lomakkeella KU 115 se asiakasmäärä, jolle tarjoaja voi antaa palvelua vuoden aikana (asiakaskapasiteetti) sopimuskaudella Eli tämä tarkoittaa Kelan vaikeavammaisia asiakkaita. Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan toteuttamaan ilmoittamansa vuosittaisen asiakaskapasiteetin koko sopimuskauden Tarjottavalle asiakasmäärälle ei ole asetettu minimiä. Muut kysymykset eivät liity tarjousten antamiseen, joten niihin ei anneta vastausta. Kysymys 9. Ensimmäinen sopimukseni Kelan kanssa alkoi vuonna 2014 eli ensimmäiset terapiatkin alkoivat tänä vuonna. Näitäkö ei saa merkata ollenkaan "tiedot asiakkaisen määristä" -kohtaan? Vastaus: Lomakkeella KU 115 kohtaan 13 Kelan ja muiden tahojen vaikeavammaiset asiakkaat vuodelta 2013 tarjoaja ilmoittaa joko asiakasmäärän vuodelta 2013 tai viimeiseltä kokonaiselta toimintavuodelta. Asiakasmäärän ilmoittamisesta on annettu Tiedote ja kohdasta > Hankinnat > Avoterapiahankinnat sopimuskaudelle > Lappi/Oulu/Pohjois-Pohjanmaa. 4. Tarjouksen antaminen ja toimittaminen Kysymys 1. Fysioterapian toteuttamiseen meillä on toimitila 7 fysioterapeutilla, maksamme käypää vuokraa. Annetaanko allasterapiatarjous ilman toimitiloja kun allasterapia toteutetaan uimahallissa uimahallimaksulla? Sivu 4 / 31

5 Kysymys 2. Jos allasterapia paikallisella uimahallilla, johon uimahallimaksut, mutta ei makseta vuokria, antaako palveluntuottaja tarjouksen ilman toimitiloja? Kyllä vai ei? =KU136 Kysymys 3. Jos allasterapia paikallisella uimahallilla, johon uimahallimaksut, mutta ei makseta vuokria, antaako palveluntuottaja tarjouksen ilman toimitiloja? Kyllä vai ei?.. tilat, laitteet KU115 täytetään kokonaan myös allasterapiatarjouksessa Kysymys 4. Käytämme useita eri kunnallisia altaita. Miten ilmoitetaan erillisen paikan nimen ja kunkin allaskoot? Vastaus kysymyksiin 1 4: Ryhmäterapiaa, monimuotoryhmäterapiaa ja ta koskevassa tarjouspyynnön kohdassa 2.2. todetaan, että tarjous annetaan jokaisesta toimipisteestä erikseen. Tarjous annetaan sen vakuutuspiirin tarjouskilpailuun, jonka alueella palveluntuottajan toimipiste sijaitsee. Toimipiste voi olla oma tai vuokrattu. Vuokrattu tila tarkoittaa sitä, että tiloista maksetaan alueen mukaista käypää vuokraa ja tiloista on voimassa oleva sopimus. Jos palveluntuottaja käyttää omien tai vuokrattujen tilojen sijaan tiloja, joista ei makseta alueen mukaista käypää vuokraa, annetaan tarjous sen vakuutuspiirin kilpailuun, jonka alueella palveluntuottajan terapian toteutukseen käyttämä tila sijaitsee. Tarjouspyynnön kohdassa 1.3. todetaan, että jos tarjoajalla ei ole omaa tilaa tai tarjoaja ei maksa käyttämästään tilasta käypää vuokraa, ei tiloja eikä tiloissa olevia välineitä huomioida tarjousten vertailussa. Mikäli tarjoaja kuitenkin käyttää terapian toteutukseen omia tai vuokrattuja välineitä ja laitteita, otetaan ne huomioon tarjousten vertailussa. Mikäli palveluntuottaja haluaa toteuttaa esimerkiksi aikuisten allasryhmäterapiaa kahden terapeutin ohjaamana ryhmänä useammassa eri uimahallissa uimahallien pääsylipun hinnalla, antaa palveluntuottaja jokaisesta toimipisteestä eri tarjouksen. Palveluntuottaja ilmoittaa tällöin tarjoukseen liitetyllä koontilomakkeella KU 137, että kyse on toimipisteestä, joka ei ole tarjoajan omistama tai vuokraama. Samalla lomakkeella ilmoitetaan myös tieto siitä, ovatko ko. toimipisteessä terapian toteutuksessa käytettävät välineet ja laitteet tarjoajan omistamat tai vuokraamat. Jokaiseen tarjoukseen tulee liittää lomake KU 115, jolla annetaan tiedot tiloista, laitteista, välineistä ja terapian toteutuksesta. Terapialaitteiden ja välineiden ilmoittamisesta lomakkeella KU 115 on annettu Tiedote kohdasta > Hankinnat > Avoterapiahankinnat sopimuskaudelle > Lappi/Oulu/Pohjois-Pohjanmaa. Kysymys 5. Voiko antaa useamman tarjouksen samaan vakuutuspiirin, jos vakuutuspiirin alueella on useita toimipisteitä? Kysymys 6. Meillä on 4 toimipistettä ---n alueella. Toimitammeko tarjouksemme 4 ERI kirjekuoressa vai voimmeko laittaa kaikkien toimipisteidemme tarjoukset samaan kirjekuoreen. Vastaus kysymyksiin 5 6: Yksilöterapiatarjouspyynnön kohdan 2.2. mukaan tarjous annetaan jokaisesta toimipisteestä erikseen. Tarjous annetaan sen vakuutuspiirin tarjouskilpailuun, jonka alueella palveluntuottajan toimipiste sijaitsee. Toimipiste voi olla oma tai vuokrattu. Vuokrattu tila tarkoittaa sitä, että tiloista maksetaan alueen mukaista käypää vuokraa ja tiloista on voimassa oleva Sivu 5 / 31

6 vuokrasopimus. Toimipisteeksi ei katsota esimerkiksi asuntoautoa. Ilman toimitiloja toimivat palveluntuottajat osallistuvat pääsääntöisesti sen vakuutuspiirin tarjouskilpailuun, jonka alueella asuvat. Mikäli palveluntuottajan antamat terapiapalvelut kohdistuvat kokonaan jonkun muun kuin asuinpaikan vakuutuspiirin alueelle, palveluntuottaja antaa tarjouksensa sen vakuutuspiirin tarjouskilpailuun, jonne terapiapalvelut kohdistuvat. Yksilöterapiatarjouspyynnön kohdan 2. mukaan jokaisesta tarjottavasta yksilöterapian terapiamuodosta, erillismuodosta tai lajista annetaan erillinen tarjous koontilomakkeella (KU 136) ja sen mukana toimitettavilla erillisillä lomakkeilla ja liitteillä. Ryhmäterapiaa, monimuotoryhmäterapiaa ja ta koskevassa tarjouspyynnön kohdassa 2.2. todetaan, että tarjous annetaan jokaisesta toimipisteestä erikseen. Tarjous annetaan sen vakuutuspiirin tarjouskilpailuun, jonka alueella palveluntuottajan toimipiste sijaitsee. Toimipiste voi olla oma tai vuokrattu. Vuokrattu tila tarkoittaa sitä, että tiloista maksetaan alueen mukaista käypää vuokraa ja tiloista on voimassa oleva sopimus. Jos palveluntuottaja käyttää omien tai vuokrattujen tilojen sijaan tiloja, joista ei makseta alueen mukaista käypää vuokraa, annetaan tarjous sen vakuutuspiirin kilpailuun, jonka alueella palveluntuottajan terapian toteutukseen käyttämä tila sijaitsee. Tarjouspyynnön kohdan 2. mukaan ryhmäterapiasta, monimuotoryhmäterapiasta ja päiväkuntoutuksesta sekä niiden tarjouspyynnön kohdassa 1.1. mainituista toteutusmuodoista annetaan erillinen tarjous koontilomakkeella (KU 137) ja sen mukana toimitettavilla erillisillä lomakkeilla ja liitteillä. Mikäli palveluntuottajalla on saman vakuutuspiirin alueella esimerkiksi kaksi toimipistettä, tulee tarjous antaa jokaisesta toimipisteestä erikseen. Jos palveluntuottaja haluaa toteuttaa esimerkiksi toimipisteessä A yksilötoimintaterapiaa ja aikuisten ryhmätoimintaterapiaa yhden terapeutin ohjaamana ryhmänä, antaa hän toimipisteen A:n osalta kaksi erillistä tarjousta. Molempiin tarjouksiin tulee liittää ko. tarjousta koskeva koontilomake sekä ko. tarjoukseen liittyvät erilliset lomakkeet ja liitteet. Tarjouspyyntöjen kohtien 5. mukaisesti tarjous toimitetaan suljetussa kirjekuoressa eli esimerkkitapauksessa molemmat tarjoukset toimitetaan erillisissä kirjekuorissa ja kirjekuoreen merkitään mitä palvelua tarjous koskee. Kysymys 7. "Teen tarjousta ensimmäistä kertaa. Minulla on kaksi toimipistettä. Molemmissa on sekä yksilö- että ryhmäterapiaa, joista haluan tehdä tarjouksen. Pitääkö minun toimittaa tarjoukset liitteineen kaikkiaan neljässä eri kuoressa?" Vastaus: Tarjous annetaan yksilöterapiatarjouspyynnön kohdan 2.2. mukaan jokaisesta toimipisteestä erikseen. Tarjous annetaan sen vakuutuspiirin tarjouskilpailuun, jonka alueella palveluntuottajan toimipiste sijaitsee. Toimipiste voi olla oma tai vuokrattu. Vuokrattu tila tarkoittaa sitä, että tiloista maksetaan alueen mukaista käypää vuokraa ja tiloista on voimassa oleva vuokrasopimus. Toimipisteeksi ei katsota esimerkiksi asuntoautoa. Ilman toimitiloja toimivat palveluntuottajat osallistuvat pääsääntöisesti sen vakuutuspiirin tarjouskilpailuun, jonka alueella asuvat. Mikäli palveluntuottajan antamat terapiapalvelut kohdistuvat kokonaan jonkun muun kuin asuinpaikan vakuutuspiirin alueelle, palveluntuottaja antaa tarjouksensa sen vakuutuspiirin tarjouskilpailuun, jonne terapiapalvelut kohdistuvat. Tämän lisäksi yksilöterapioiden tarjouspyynnön kohdan 2. mukaisesti jokaisesta tarjottavasta yksilöterapian terapiamuodosta, erillismuodosta tai lajista annetaan erillinen tarjous koontilomakkeella KU 136 ja sen mukana toimitettavilla erillisillä lomakkeilla ja liitteillä. Sivu 6 / 31

7 Ryhmäterapiaa, monimuotoryhmäterapiaa ja ta koskevassa tarjouspyynnön kohdassa 2.2. todetaan, että tarjous annetaan jokaisesta toimipisteestä erikseen. Tarjous annetaan sen vakuutuspiirin tarjouskilpailuun, jonka alueella palveluntuottajan toimipiste sijaitsee. Toimipiste voi olla oma tai vuokrattu. Vuokrattu tila tarkoittaa sitä, että tiloista maksetaan alueen mukaista käypää vuokraa ja tiloista on voimassa oleva sopimus. Jos palveluntuottaja käyttää omien tai vuokrattujen tilojen sijaan tiloja, joista ei makseta alueen mukaista käypää vuokraa, annetaan tarjous sen vakuutuspiirin kilpailuun, jonka alueella palveluntuottajan terapian toteutukseen käyttämä tila sijaitsee. Ryhmäterapian, monimuotoryhmäterapian ja päiväkuntoutuksen tarjouspyynnön kohdan 2. mukaisesti ryhmäterapiasta, monimuotoryhmäterapiasta ja päiväkuntoutuksesta sekä niiden tarjouspyynnön kohdassa 1.1. mainituista toteutusmuodoista annetaan erillinen tarjous koontilomakkeella KU 137 ja sen mukana toimitettavilla erillisillä lomakkeilla ja liitteillä. Tarjouspyyntöjen kohtien 5. mukaisesti tarjous toimitetaan suljetussa kirjekuoressa ja kirjekuoreen merkitään mitä palvelua tarjous koskee. Jokainen tarjous toimitetaan erillisessä kirjekuoressa. Mikäli palveluntuottaja antaa toimipisteestä A tarjoukset esimerkiksi yksilöfysioterapiasta, yksilötoimintaterapiasta sekä aikuisten ryhmäfysioterapiasta yhden terapeutin ohjaamasta ryhmästä sekä lasten ja nuorten ryhmätoimintaterapiasta yhden terapeutin ohjaamasta ryhmästä, on toimipaikan A osalta kyse neljän eri tarjouksen antamisesta. Jokainen tarjous sisältää ko. tarjousta koskevan koontilomakkeen ja tarjousta koskevat erilliset lomakkeet ja liitteet. Jokainen tarjous tulee toimittaa erillisessä kirjekuoressa. Kysymys 8. Mitä papereita tarvitsen hakemuksen lisäksi tarjouskilpailuun? Vastaus: Yksilöterapiatarjouspyynnössä sekä ryhmäterapian, monimuotoryhmäterapian ja päiväkuntoutuksen tarjouspyynnössä kohdissa 2. on annettu tiedot siitä, miten ja millä lomakkeilla tarjous yksilöterapioista, ryhmäterapioista, monimuotoryhmäterapioista tai päiväkuntoutuksesta annetaan. Kysymys 9. Jos tarjoaa fysioterapian (4) ja allasterapian (2) osalta kaikkia 4 toteutusmuotoa niin tehtävä 6 eri tarjousta eri lomakkeineen ja liitteineen? Kysymys 10. Pitääkö aikuisten ja lasten ryhmiä koskien tehdä eri tarjoukset Kysymys 11. Tehdäänkö jokaisesta tarjottavasta ryhmäterapiamuodosta oma koontilomake liitteineen? Vastaus kysymyksiin 9 11: Ryhmäterapian, monimuotoryhmäterapian ja päiväkuntoutuksen tarjouspyynnön kohdan 2.2. mukaan tarjous annetaan jokaisesta toimipisteestä erikseen. Tarjous annetaan sen vakuutuspiirin tarjouskilpailuun, jonka alueella palveluntuottajan toimipiste sijaitsee. Toimipiste voi olla oma tai vuokrattu. Vuokrattu tila tarkoittaa sitä, että tiloista maksetaan alueen mukaista käypää vuokraa ja tiloista on voimassa oleva vuokrasopimus. Jos palveluntuottaja käyttää omien tai vuokrattujen tilojen sijaan tiloja, joista ei makseta alueen mukaista käypää vuokraa (esim. oppilaitoksen tai terveyskeskuksen tilat), annetaan tarjous sen vakuutuspiirin tarjouskilpailuun, jonka alueella palveluntuottajan terapian toteutukseen käyttämä tila sijaitsee. Sivu 7 / 31

8 Lisäksi tarjouspyynnön kohdassa 2. on todettu, että ryhmäterapiasta, monimuotoryhmäterapiasta ja päiväkuntoutuksesta sekä niiden tarjouspyynnön kohdassa 1.1. mainituista toteutusmuodoista annetaan erillinen tarjous koontilomakkeella KU 137 ja sen mukana toimitettavilla erillisillä lomakkeilla ja liitteillä. Mikäli palveluntuottaja haluaa toteuttaa toimipisteessään esimerkiksi ryhmäfysioterapiaa ja ryhmäallasterapiaa, voi hän antaa tarjouksen seuraavista toteutusvaihtoehtoista: Ryhmäterapia: - Lasten ja nuorten ryhmä (4-17-vuotiaat), yhden terapeutin ohjaama ryhmä: 2 4 lasta/nuorta (ei koske allasterapiaa) - Lasten ja nuorten ryhmä (4-17-vuotiaat), kahden terapeutin ohjaama ryhmä: 4 6 lasta/nuorta - Aikuisten ryhmä, yhden terapeutin ohjaama ryhmä: 3 5 aikuista (ei koske allasterapiaa) - Aikuisten ryhmä, kahden terapeutin ohjaama ryhmä: 4 8 aikuista Esimerkkitilanteessa on siis mahdollista antaa 4 eri tarjousta ryhmäfysioterapiasta ja 2 eri tarjousta ryhmäallasterapiasta. Jokaiseen tarjoukseen tulee liittää ko. tarjousta koskeva koontilomake KU 137 ja ko. tarjoukseen liittyvät erilliset lomakkeet ja liitteet. Jos palveluntuottaja antaa tarjouksen fysioterapian osalta esimerkiksi lasten ja nuorten ryhmästä, yhden terapeutin ohjaamana ryhmänä, ilmoittaa hän koontilomakkeella KU 137 kohdassa Tarjottava ryhmäterapia: Fysioterapia, lasten ja nuorten ryhmä, yhden terapeutin ohjaama ryhmä sekä liittää mukaan tähän tarjoukseen liittyvät muut liitteet ja lomakkeet. Jos palveluntuottaja haluaa antaa tarjouksen fysioterapiassa myös lasten ja nuorten ryhmästä, kahden terapeutin ohjaamasta ryhmästä, tulee hänen tämänkin tarjouksen osalta täyttää erillinen koontilomake KU 137 ja liittää ko. tarjoukseen liittyvät muut lomakkeet ja liitteet. Molemmat tarjoukset tulee toimittaa erillisessä kirjekuoressa ja kirjekuoriin tulee kirjoittaa tarjouspyynnön kohdassa 5. ilmoitetut tiedot. Kysymys 12. Koska en jätä tarjousta Tarjouspyyntöön, joka koskee ryhmäterapioita, monimuotoryhmäterapioita ja ta, niin käsittääkseni en tarvitse näitä lomakkeita lainkaan. Vastaus: Ryhmäterapian, monimuotoryhmäterapian ja päiväkuntoutuksen tarjouspyynnön kohdassa 1.1. on kuvattu hankittava palvelu. Tarjouspyynnön kohdassa 2. on ilmoitettu lomakkeet, joilla tarjous ryhmäterapiasta, monimuotoryhmäterapiasta tai päiväkuntoutuksesta annetaan. Yksilöterapiatarjouspyynnön kohdassa 1.1. on kuvattu mitä vaikeavammaisten yksilöterapioita tarjouspyyntö koskee: fysioterapia allasterapia, lymfaterapia sekä ratsastusterapia (fysioterapian erityismuodot) musiikkiterapia neuropsykologinen kuntoutus puheterapia toimintaterapia ratsastusterapia (toimintaterapian erityismuoto) psykoterapia Sivu 8 / 31

9 kuvataideterapia (psykoterapian erityismuoto) perheterapia 1 (psykoterapian laji) 1 perheterapiaa käsitellään yksilöterapiana, vaikkakin terapiaan osallistuu perhe. Yksilöterapiatarjouspyynnön kohdassa 2. on ilmoitettu, että tarjous tulee antaa tarjouspyynnön liitteenä olevilla lomakkeilla: Lomake KU 136 Koontilomake, vaikeavammaisten yksilöterapia Lomake KU 115 Selvitys tiloista, laitteista, välineistä ja terapian toteuttamisesta Lomake KU 116 Selvitys fysio-, puhe- ja toimintaterapeutin pätevyydestä Lomake KU 122 Hintatarjous, vaikeavammaisten yksilöterapiat Lomake KU 124 Selvitys neuropsykologin, musiikki- ja psykoterapeutin pätevyydestä Lomake KU 125 Tarjoajaa ja palvelua koskevat kelpoisuusehdot, vaikeavammaisten yksilöterapiat Lomake KU 126 Kelan myöntämiin perusparannusavustuksiin liittyvät tiedot. Kysymys 13. Voiko tarjouksen tehdä perustettavan yrityksen nimiin? Vai pitääkö olla yritys jo perustettuna ja Y- tunnus valmiina? Kysymys 14. Olen sairaslomalla tarjouskilpailun aikaan, aloitan yritystoiminnan sairasloman päätyttyä itsenäisenä ammatinharjoittajana, voinko silti jättää tarjouksen avoterapiakierrokselle ilman Y-tunnuksia ja mitä dokumentteja se vaatii, jos osallistuminen tarjouskilpailuun on mahdollista? Vastaus kysymyksiin 13 14: Tarjouspyynnön kohdan 1.2. mukaisesti tarjoajan ja tarjottavan palvelun on täytettävä lomakkeella KU 135 (Tarjoajaa ja palvelua koskevat kelpoisuusehdot, vaikeavammaisten ryhmäterapia, ) tarkemmin määritellyt kelpoisuusehdot. Jos tarjoajalla ei ole olemassa tarjouksen jättöhetkellä kaikkia palvelun tuottamisen edellytyksiä (esim. toimipiste ja vakuutukset), tulee tarjouksessa antaa kirjallisena luotettava selvitys siitä, että hankinnan ehdot toteutuvat viimeistään mennessä. Luotettava selvitys on sellainen, jonka perusteella hankintayksikkö voi varmistua siitä, että tarjoajalle ja tarjottavalle palvelulle asetetut kelpoisuusehdot täyttyvät em. ajankohtaan mennessä. Tarjouksia perustettavan yhtiön lukuun voi siten tehdä ja niillä vastuilla kuin kyseistä yhtiötoimintaa koskevassa lainsäädännössä on säädetty (esim. osakeyhtiölaki). Tarjoajan tulee selvittää kyseiset asiat ja olla näistä tietoinen tarjousta tehdessään. Perustettavan yhtiön lukuun tarjousta tehtäessä tulee antaa luotettava selvitys siitä, kaikki palvelun tuottamisen edellytykset täyttyvät viimeistään alkaen. Perustettavan yhtiön pitää tarjousta antaessaan antaa luotettava selvitys myös siitä, että yhtiö perustetaan viimeistään alkaen. Tällainen luotettava selvitys voi olla esim. yhtiösopimus. Kysymys 15. Voiko osallistua tarjouskilpailuun työskennellen useammalla eri palveluntuottajalla? Vastaus: Kelan avoterapiastandardin, vaikeavammaisten avoterapiat ( alkaen) kohdan 2.1. mukaisesti Kelan terapioiden palveluntuottaja voi olla itsenäinen ammatinharjoittaja, yksityinen yritys, laitos, muu yhteisö tai sen osa. Kelan palveluntuottaja voi toteuttaa kuntoutuspalveluja Sivu 9 / 31

10 käyttämällä alihankkijaa. Alihankintana suoritettu kuntoutus on toimintaa, jossa palveluntuottaja ostaa Kelan kuntoutukseen kuuluvasta kuntoutuspalvelusta kolmannelta osapuolelta, esimerkiksi itsenäiseltä ammattia harjoittavalta terapeutilta. Avoterapian antaja voi olla yksityinen ammatinharjoittaja tai yksityisen hoito- tai kuntoutuslaitoksen työntekijä tai alihankkijana toimiva terapeutti. Tarjouksen antaa aina palveluntuottaja, ei palveluntuottajan alihankkija tai tämän työntekijä. Avoterapiastandardissa ja tarjousmateriaalissa ei ole kielletty sitä, että Kelan palveluntuottaja toimii myös jonkun toisen Kelan palveluntuottajan alihankkijana tai työntekijänä tai että alihankkija taikka työntekijä antaa avoterapiaa useamman palveluntuottajan alihankkijana/työntekijänä. Kysymys 16. Voiko tarjouksen postittaa kirjattuna? Ellei voi, miten yrittäjä saa varmuuden tarjouksen perille menosta? Vastaus: Tarjouksen voi toimittaa Kelalle kirjattuna kirjeenä tai saantitodistuskirjeenä tarjouspyynnössä ilmoitettuun osoitteeseen. Vastuu tarjouksen perilletulosta on tarjoajalla. Esim. kirjattuna kirjeenä toimitetun tarjouksen perillemenoa voi seurata lähetyksessä tai osoitekortissa olevan seurantaviivakoodin avulla, ja tarjoaja voi tällöin varmistaa ennen tarjousajan päättymistä, onko postitse lähetetty tarjous saapunut määräajassa perille. Kysymys 17. Jos työntekijäni irtisanoutuu tarjoukseni jättämisen ( ) jälkeen, pitääkö minun ilmoittaa siitä Kelalle vuoden 2014 aikana? Kysymys 18. Teen tarjouksen avoterapiapalveluista mennessä. Päätän kuitenkin, että myyn yritykseni niin, että se on uudella yrittäjällä viimeistään lähtien. Onko mahdollista siirtää tehty sopimus uudelle yrittäjälle? Miten tämä pitäisi huomioida tarjousta tehdessä? Vastaus kysymyksiin 17 18: Tarjouspyynnön kohdan 5 mukaisesti tarjouksen tulee olla perillä viimeistään klo mennessä. Tarjouspyynnön kohdan 2 mukaisesti tarjousten tulee olla voimassa asti, ja tarjousten käsittelyssä käytetään vain niitä tietoja, joita tarjouksessa ja tarjouslomakkeissa on annettu. Mahdolliset muutokset sopimuskauden aikana esim. tarjoajan henkilöstössä tai yrityksen omistussuhteissa sekä niiden vaikutus ja hyväksyttävyys hankintasopimukseen arvioidaan sopimuskauden aikaisina muutoksina. Kysymys 19. Miten tarjouksen voimassaoloaika ilmoitetaan? Mille lomakkeelle se kirjoitetaan? Vastaus: Tarjouspyynnön kohdan 2 mukaisesti tarjousten tulee olla voimassa asti. Antamalla tarjouksen tarjouspyynnön ko. kohdan mukaisesti koontilomakkeella (KU 137) ja sen mukana toimitettavilla erillisillä lomakkeilla ja liitteillä, tarjoaja sitoutuu siihen, että sen tarjous on voimassa saakka, eikä tarjouksen voimassaoloaikaa merkitä mihinkään. Kysymys 20. tuleeko minun tulostaa ja esitäyttää omat tiedot ja kelan vakuutuspiiri sopimusluonnokseen joissa on x-kohdat? Sivu 10 / 31

11 Vastaus: Tarjouspyynnön kohdan 2 mukaisesti tarjous annetaan koontilomakkeella (KU 137) ja sen mukana toimitettavilla erillisillä lomakkeilla ja liitteillä. Tarjouspyynnön liitteenä olevaa sopimusluonnosta ei täytetä eikä liitetä tarjoukseen. Kysymys 21. Pitääkö tarjoukseen liittää vapaamuotoinen saatekirje? Vastaus: Ei. Kysymys 22. Onko tarjottu hinta sellainen luottamuksellinen tieto, jonka voi palveluntuottaja pyytää salassa pidettäväksi liikesalaisuudeksi? Vastaus: Tarjouspyynnön kohdan mukaan hinta tarjotaan ryhmäterapiasta ja monimuotoryhmäterapiasta seuraavasti: Yksi minuutin ryhmäterapiakerran hinta / kuntoutuja. Hinta tarjotaan päiväkuntoutuksesta seuraavasti: Yksi hinta 5 tunnin ohjelmasta/ kuntoutuja. Tätä yhdelle kuntoutujalle lomakkeella KU 133 tarjottua hintaa käytetään tarjousten vertailuhintana. Julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden mukaisesti tieto tarjousten vertailussa käytetystä hinnasta ja muusta tekijästä on aina annettava. Näin ollen tarjousten vertailussa käytettävää hintaa ei voi ilmoittaa sellaiseksi tarjoajan salassa pidettäväksi liikesalaisuudeksi, josta muut tarjoajat eivät voi saada tietoa. 2. AVOTERAPIASTANDARDI 1. Turvallisuus Kysymys 1. Kun fysioterapeutti on suorittanut trimmi-kurssin niin onko se koko ajan voimassa oleva kuten standardista ymmärrämme vai pitääkö se päivittää - ja jos pitää päivittää niin miten kauan koulutus on voimassa? (Ensiapukoulutuksessa on selvä ohjeistus). Kysymys 2. Standardin kohta 2.3/Turvallisuus: Pitääkö Trimmi -kurssi olla erikseen suoritettuna kaikilla niillä altailla, missä terapiaa annetaan? Kuinka usein trimmi-koulutus täytyy päivittää? Kuinka usein trimmi-koulutus täytyy päivittää? Kysymys 3. Kelan vaikeavammaisten tarjouskilpailussa Kelan standardissa lukee, että jos allasterapiassa uimahallissa on omat uimavalvojat, tarvitseeko fysioterapeutin käydä trimmikurssia? Kysymys 4. Kun julkisessa uimahallissa on allasterapian aikana uinninvalvoja paikalla ja hänellä on Trimmi -koulutus suoritettuna, niin tuleeko myös allasterapiaa toteuttavalla terapeutilla olla Trimmi -kurssin pätevyys? Vastaus kysymyksiin 1 4: Kelan avoterapiastandardin, vaikeavammaisten avoterapiat ( alkaen) mukaisesti allastiloissa allasterapian aikana valvojana toimii uinninvalvoja tai terapiaa antava terapeutti. Valvojalta edellytetään vähintään Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry:n mukaisen Trimmi -kurssin suorittaminen tai vastaavanpituisen ja sisältöisen kurssin Sivu 11 / 31

12 suorittaminen. Allasterapian toteuttamisessa on riittävää, että esimerkiksi uimahallin uinninvalvojalla on avoterapiastandardin mukainen pätevyys. Kerran suoritettu Trimmi kurssi on riittävä. Kysymys 5. Riitttääkö ensiaputaitoihin 2/2014 päivitetty hätäensiapu koulutus, laajemman ensiapukurssin olen käynyt opiskeluaikoina v. 2011? Kysymys 6. Minkälainen ensiaputaito pitää olla? Kysymys 7. Täytyykö EA1-kurssista olla olemassa todistus? Kysymys 8. Mitä tarkoitetaan avoterapiastandardin mukaisella ensiaputaidolla ja mitä se pitää sisällään? Kysymys 9. Hyväksytäänkö Fysin Ensiapu ja turvallisuuskoulutukset, jotka pohjautuvat SPR:n sisältöön ja kouluttajat ovat SPR:n kouluttajia eli päteviä sekä koulutuksen pituus vastaa SPR:n koulutuksen pituutta? Vastaus kysymyksiin 5 9: Kelan avoterapiastandardissa, vaikeavammaisten avoterapiat ( alkaen) on määritelty, että terapeutti on suorittanut Suomen Punaisen Ristin EA 1 -koulutuksen tai vastaavan koulutuksen, ja hänellä on voimassa vähintään suoritettu hätäensiapu- tai kertauskurssi tai vastaavan pituinen ja sisältöinen kurssi. Ensiapukoulutukseksi hyväksytään siis aina vastaavan pituinen ja vastaavan sisältöinen ensiapukoulutus. Avoterapiastandardissa ei ole poikkeusta eri ammattiryhmien kesken eli myös lääkäriterapeutilla tulee olla kerran suoritettu EA 1 koulutus tai vastaava koulutus. Kerran suoritettu EA 1 koulutus tai vastaava ja sen lisäksi voimassa oleva vähintään suoritettu hätäensiapu- tai kertauskurssi tai vastaavan pituinen ja sisältöinen kurssi on avoterapiastandardin vaatimusten mukainen. Suoritetusta ensiapukoulutuksesta ei tarvitse liittää todistusta tarjoukseen. Kysymys 10. Yksin toimiva palveluntuottaja on siinä käsityksessä, että hänellä ei tarvitse olla potilasasiamiestä. Näin ollen hän ei voi laittaa potilasasiamiehen tietoja vastaanottotiloihinsa tai muutoin kuntoutujan saataville. Onko palveluntuottajan käsitys ja tulkinta oikea eikä hän tarvitse potilasasiamiestä? Kysymys 11. Tuleeko palveluntuottajalla olla nimetty potilasasiamies? Kysymys 12. Täytyykö yrityksellä olla jo nimetttynä potilasasiamies ja työnohjaaja tarjouskilpailuun vai riittääkö, että ne on hankittu mennessä? Vastaus kysymyksiin 10 12: Kelan avoterapiastandardin, vaikeavammaisten avoterapiat ( alkaen) mukaan palveluntuottaja huolehtii siitä, että potilasasiamiestiedot ovat kuntoutujien saatavilla. Potilasasiamiehen järjestämiseen liittyviä asioita ei ole määritelty tarkemmin avoterapiastandardissa eikä tarjousmateriaalissa. Palveluntuottajan tulee itse selvittää potilasasiamiehen järjestämiseen liittyvät asiat. Avoterapiastandardin mukainen vaatimus tulee täyttyä sopimuskauden alusta. Sivu 12 / 31

13 Kysymys 13. Palveluntuottajalla on toiminnan vastuuvakuutus kuntoutujalle ja kuntoutukseen osallistuvalle omaiselle ja läheiselle. Pitääkö ammatinharjoittajalla, joka toimii alihankkijana olla myös tämä vastuuvakuutus omaisille ja läheisille vai riittääkö se, että se on vain palveluntuottajalla? Kysymys 14. Mitä tarkoittaa toiminnan vastuuvakuutus kuntoutujalle ja kuntoutukseen osallistuvalle omaiselle ja läheiselle? Kysymys 15. KU 125 Mitä tarkoittaa vastuuvakuutus asiakkaalle? Kysymys 16. Mitä tarkoittaa vakuutusten kattavuus omaisiin ja läheisiin? Millainen vakuutus pitää Olla? Vastaus kysymyksiin 13 16: Kelan avoterapiastandardin, vaikeavammaisten avoterapiat ( alkaen) mukaisesti palveluntuottajalla on kuntoutujalle ja kuntoutukseen osallistuvalle omaiselle ja läheiselle riittävä vakuutusturva (potilasvakuutus ja toiminnan vastuuvakuutus). Musiikkiterapeutit, jotka eivät voi saada potilasvakuutusta, hankkivat sitä vastaavan vakuutuksen. Palveluntuottajalla on oltava omaiselle tai läheiselle, joka osallistuu kuntoutuksen toteutukseen, avoterapiastandardin mukainen vakuutusturva. Vakuutusturvaa ei ole määritelty tätä tarkemmin avoterapiastandardissa eikä tarjousmateriaalissa. Palveluntuottajan tulee itse varmistaa, että hänellä on avoterapiastandardin mukainen vakuutusturva. 2. Sijaisjärjestely Kysymys 1. Sivu 11 Sijaisjärjestelyistä on sovittava sopimuksen tehneen Kelan vakuutuspiirin kanssa. Miten nämä sijaisjärjestelyt tulee sopia Kelan vakuutuspiirin kanssa? Minkä pituisista sijaisuuksista Kelan vakuutuspiiriin on tehtävä ilmoitus? Kysymys 2. Sijaisjärjestelyt (Standardi s.11). Puheterapeutilla on terapiasopimuksessaan lauseke, jonka mukaan normaaleina vuosilomina tai lyhyinä loma-aikoina sijaista ei käytetä. Edellä mainitun sopimuksen mukaan pitempien sairauslomien tms. katkosten yhteydessä asiasta sovitaan erikseen. Riittääkö tämä osoittamaan että sijaisjärjestelyistä on sovittu? Kysymys 3. Sijaisjärjestely: Kuinka sitova tämä on? Pitääkö sijainen nimetä? Puheterapiassa terapeutin sijaistaminen lyhyissä tilanteissa ei ole kovin hyödyllistä. Pidempien sairaslomien tms ajaksi tietenkin olisi suotavaa saada järjestymään sijainen. Jos on sopinut muutamien kollegojen kanssa mahdollisuudesta sijaistukseen, riittääkö se? Tai se, että tarvittaessa yrittää itse etsiä terapiaan sijaisen? Kysymys 4. KU 115 Kohta sijaisjärjestely sovittu. Tarvitseeko selvittää liitteessä kuinka ja keiden kanssa? Sivu 13 / 31

14 Kysymys 5. Millä tavalla sijaisjärjestelyistä on sovittava? Katsotaanko asiakkaan tiedottaminen siitä, että mahdollisen pitkän sairausloman ajaksi pyritään löytämään terapeutti, sijaisjärjestelyistä sopimiseksi? Onko sijainen nimettävä etukäteen (haastavaa yhden hengen yrityksessä) vai riittääkö se, että etsii sijaisen tilanteen niin vaatiessa? Puheterapiassa ei järjestetä sijaisia normaaleiksi loma-ajoiksi tai lyhyiden sairauslomien ajaksi terapian luonteen vuoksi. Kysymys 6. Tarkoittaako lomakkeen KU115 kohta 12, että sijaisjärjestelystä on sovittu Kelan kanssa vai että sijaisjärjestelyistä on sovittu kollegan/kollegoiden kanssa? Jos puheterapiassa tulee pitkä, sijaistamista vaativa keskeytys, voiko sijaisena toimiva puheterapeutti laskuttaa itse Kelaa terapiakustannuksista vai onko sijaisen toimittava alihankkijana sijaistettavalleen? Voiko puheterapeutti mahdollisen pidemmän keskeytyksen sattuessa jakaa asiakkaansa useammalle kollegalle kuntoutettavaksi esim. siten, että jokaisen asiakkaan kohdalla sijainen olisi eri puheterapeutti? Kysymys 7. Onko sijaisjärjestely riittävä, jos yrityksen työntekijät sijaistavat toisiaan tarvittaessa? Kysymys 8. Kelan avoterapiastandardissa kohdassa avoterapian toteuttamiseen liittyvissä asioissa kerrotaan että sijaisjärjestelyistä on sovittava sopimuksen tehneen Kelan vakuutuspiiriin kanssa. Millä tavoin sijaisjärjestelystä sovitaaan Kelan vakutuuspiirin kanssa? ja miten se todennetaan? Vastaus kysymyksiin 1 8: Kelan avoterapiastandardin, vaikeavammaisten avoterapiat ( alkaen) mukaisesti palveluntuottaja sopii kuntoutujan kanssa tarvittavista sijaisjärjestelyistä lomaja muuna aikana. Sijaisena voi toimia kyseisen terapian standardin pätevyysvaatimuksen täyttävä terapeutti (ei esim. opiskelija). Sijaisjärjestelyistä on sovittava sopimuksen tehneen Kelan vakuutuspiirin kanssa. Kyseessä olevaa asiaa ei ole määritelty tarkemmin avoterapiastandardissa eikä tarjousmateriaalissa. Mikäli sijaisjärjestelystä on sovittu, huomioidaan se tarjousten vertailussa tarjouspyyntöjen liitteenä olevien pisteytysmuistioiden mukaisesti. Palveluntuottaja antaa tarjouksessa tiedot sijaisjärjestelystä lomakkeella KU 115 kohdassa 12 Sijaisjärjestely. Muilta osin kysymykset eivät liity tarjouksen antamiseen, joten niihin ei anneta vastausta. 3. Työnohjaus Kysymys 1. Pitääkö psykoterapeutille työnohjausta antavalla henkilöllä olla erillinen työnohjaajakoulutus vain onko esim. psykoterapeutti (ET tai VET taso) pätevä toimimaan toisen psykoterapeutin työnohjaajana? Kysymys 2. Standardi: fysioterapeutilla tulee olla mahdollisuus työnohjaukseen. Riittääkö, jos fysioterapeutilla on mahdollisuus tarpeen mukaan työnohjaukseen työnohjauskoulutuksen saaneella työnohjaajalla vai pitääkö toteutua vähintään 3 kertaa vuodessa? Sivu 14 / 31

15 Kysymys 3. Mikä on puheterapeutin työnohjaajalle riittäväksi katsottu työnohjauskoulutus? Työnohjaajan pätevyyden saavuttaminen kun voi sisältyä erilaisiin jatkokoulutuksiinkin. Riittääkö, jos työnohjaaja on a) Toinen puheterapeutti? b) Erikoispuheterapeutti? c) Tohtoriksi väitellyt puheterapeutti? d) Psykoterapeutti YET? e) Neuropsykologi? Kysymys 4. Mikä koulutus ja pätevyys on oltava työnohjaajalla? Kysymys 5. Työnohjaus kohdassa sanotaan "tulee olla järjestettynä mahdollisuus työnohjaukseen", lomakkeessa KU 115 sanamuoto on "työnohjaus toteutuu". Mikäli henkilökunta ei koe tarvetta työnohjaukseen, onko pakko järjestää? Onko pakko järjestää joka tarjousvuotena, mikäli henkilökunta ei koe tarvetta? Pitääkö olla tarjoushetkellä työnohjaajan kanssa ostopalvelusopimus? Kysymys 6. Kelan standardin mukaan puheterapeutilta edellytetään mahdollisuus työnohjaukseen. Pisteytysmuistiossa työnohjauksesta annetaan 2 pistettä. Lomakkeella KU125 tiedon voivat antaa psykoterapiaa tai musiikkiterapiaa toteuttavat terapeutit. Miten puheterapeutit ilmoittavat työnohjauksensa? Kysymys 7. KU 115 kohta 11: vaatiiko kyllä vastaus, että työnohjaus toteutuu vähintään 3 kertaa vuodessa ja ohjaajalla on työnohjauskoulutus? Miten vastaus, jos ei toteudu 3 kertaa vuodessa, mutta ohjaajalla on koulutus eli 2 kohtaa? Kysymys 8. Kohta 11: Työnohjaus. Pitääkö jotenkin merkitä, että työnohjaus on? Rastin paikka on vain sille, onko työnohjaajalla työnohjauskoulutus. Pitääkö työnohjauksesta liittää todistus tarjoukseen? Kysymys 9. Mikä on hyväksytty vaatimustaso työnohjaajan koulutukselle? Kysymys 10. Millainen lausunto tarvitaan työnohjauksesta ja keneltä, jos työohjaajina on ollut useampi henkilö? Kysymys 11. Täytyykö yrityksellä olla jo nimetttynä potilasasiamies ja työnohjaaja tarjouskilpailuun vai riittääkö, että ne on hankittu mennessä? Kysymys 12. Työnohjaus kohdassa sanotaan "tulee olla järjestettynä mahdollisuus työnohjaukseen", lomakkeessa KU 115 sanamuoto on "työnohjaus toteutuu". Mikäli henkilökunta ei koe tarvetta työnohjaukseen, onko pakko järjestää?onko pakko järjestää joka tarjousvuotena, mikäli henkilökunta ei koe tarvetta? Pitääkö olla tarjoushetkellä työnohjaajan kanssa ostopalvelusopimus? Ryhmäterapioiden kohdalla työnohjauksen sanamuoto on "tulee olla järjestettynä" ja kuitenkin viitataan yksilöterapia kohtaan. Tarkoittaako, että ryhmäterapiaa antavilla on pakko olla työnohjausta, eikä vain mahdollisuus? Vastaus kysymyksiin 1 12: Kelan avoterapiastandardin, vaikeavammaisten avoterapiat ( alkaen) kohtien ja mukaan musiikkiterapeutilla ja psykoterapeutilla on oltava hyvän terapiakäytännön mukainen, säännöllisesti kerran kuussa toteutuva työnohjaus. Muiden Sivu 15 / 31

16 terapeuttien osalta on riittävää, että terapian toteuttajalla tulee olla järjestettynä mahdollisuus työnohjaukseen. Yksilöterapiaa, ryhmäterapiaa, monimuotoryhmäterapiaa ja ta toteuttavilla musiikkiterapeuteilla ja psykoterapeuteilla on siis oltava hyvän terapiakäytännön mukainen, säännöllisesti kerran kuussa toteutuva työnohjaus. Vaikka työnohjaajan koulutusta ja pätevyyttä ei ole määritelty tarkemmin avoterapiastandardissa eikä tarjousmateriaalissa, edellytetään työnohjaajalla olevan työnohjaajakoulutus. Jotta työnohjaus voidaan huomioida tarjouspyyntöjen liitteenä olevien pisteytysmuistioiden mukaisesti, tulee työnohjaajana toimia ulkopuolinen koulutettu työnohjaaja ja työnohjauksen tulee toteutua yksilö- tai ryhmämuotoisena vähintään 3 kertaa vuodessa. Tieto tarjousten vertailua varten annetaan lomakkeella KU 115 kohdassa 11. Tämä lomakkeen kohta ei koske musiikkiterapeutteja tai psykoterapeutteja, joiden osalta palvelua koskevissa kelpoisuusehdoissa (KU 125 ja KU 135) on asetettu vaatimukseksi, että ko. terapeuteilla on säännöllinen työnohjaus (vähintään 10 kertaa vuodessa). Jos monimuotoryhmäterapiassa tai päiväkuntoutuksessa on terapioina sekä musiikkiterapia että psykoterapia, ei työnohjausta huomioida tarjousten vertailussa, koska työnohjaus (vähintään 10 kertaa vuodessa) on asetettu palvelua koskevaksi kelpoisuusehdoksi. Jos tarjous koskee esimerkiksi monimuotoryhmäterapian osalta esimerkiksi musiikkiterapia fysioterapia -yhdistelmää ja fysioterapeutilla toteutuu työnohjaus ulkopuolisen koulutetun työnohjaajan toimesta yksilö- tai ryhmämuotoisena vähintään 3 kertaa vuodessa, ilmoitetaan tämä työnohjaus lomakkeella KU 115 kohdassa 11 ja työnohjaus huomioidaan tarjousten vertailussa. Yksilöterapioiden sekä ryhmäterapian, monimuotoryhmäterapian ja päiväkuntoutuksen tarjouspyyntöjen kohdissa 1.2. on ilmoitettu, että mikäli tarjoajalla ei ole olemassa tarjouksen jättöhetkellä kaikkia palvelun tuottamisen edellytyksiä, tulee tarjouksessa antaa kirjallisena luotettava selvitys siitä, että hankinnan ehdot toteutuvat viimeistään mennessä. Luotettava selvitys on sellainen, jonka perusteella hankintayksikkö voi varmistua siitä, että tarjoajalle ja tarjottavalle palvelulle asetetut kelpoisuusehdot täyttyvät em. ajankohtaan mennessä. Palveluntuottajalla tulee olla sopimus työnohjauksesta alkaen. Muihin kysymyksiin ei tässä yhteydessä vastata. Työnohjauksesta on annettu Tiedote kohdasta > Hankinnat > Avoterapiahankinnat sopimuskaudelle > Lappi/Oulu/Pohjois-Pohjanmaa 4. Markkinointi Kysymys 1. Voiko palveluntuottajalla olla yhteiset internetsivut yhteistyökumppaninsa kanssa niin, että yhteistyökumppanin nettisivuilta löytyy oma osionsa palveluntuottajan tarjoamista palveluista / terapioista? Sivu 16 / 31

17 Kysymys 2. Puheterapeuttiliiton internet-sivuilla olevaan yksityisterapeuttiluetteloon on mahdollista liittää perustietojen lisäksi tiedot kuntoutettavista häiriöryhmistä, työkokemuksesta sekä tärkeimmistä lisä- ja täydennyskoulutuksista. Riittääkö tämä kattamaan Standardin Markkinointi kappaleen vaatimuksen palveluntuottajan ylläpitämistä sivuista? Kysymys 3. Onko palveluntuottajan (esim.yksilöpsykoterapia), joka on yksityinen ammatinharjoittaja, pakko ylläpitää internetsivuja? Vastaus kysymyksiin 1 3: Kelan avoterapiastandardin, vaikeavammaisten avoterapiat ( alkaen) mukaan palveluntuottaja ylläpitää internet-sivuja ja antaa sivuillaan ajantasaista tietoa toteuttamastaan vaikeavammaisten avoterapiapalvelusta. Sivuilla tulee olla tietoja mm. terapiaa antavista terapeuteista, työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankitusta erikoistumisesta ja kielitaidosta sekä tiloista ja laitteista. Asiaa ei ole määritelty tarkemmin avoterapiastandardissa eikä tarjousmateriaalissa. Avoterapiastandardin mukaisesti palveluntuottajan on ylläpidettävä internet-sivuja. Tarjouspyyntöjen kohdan 1. mukaisesti Kela ei osta standardista poikkeavaa toimintaa. Internet - sivut voidaan julkaista alkaen. 5. Muut standardia koskevat kysymykset Kysymys 1. Tuleeko palveluntuottajan hallita sekä suomen että ruotsin kieli, vai riittääkö pelkästään toinen? Kysymys 2. Kuinka määritellään kielitaito, jolla terapiaa toteutetaan? Vastaus kysymyksiin 1 2: Kelan avoterapiastandardin, vaikeavammaisten avoterapiat ( alkaen) mukaan kuntoutujalla on oikeus käyttää kansallista äidinkieltään (suomea, ruotsia tai saamen kieltä) kuntoutuksessa. Kuntoutujan tulee mahdollisuuksien mukaan saada kuntoutukseen liittyvät kyselylomakkeet, asiakirjat, lausunnot ja avoterapiapalautteet äidinkielellään. Lomakkeella KU 115 kohdassa 13. palveluntuottaja voi ilmoittaa kielet, joilla tarjottavaa terapiaa voi suomen ja ruotsin kielen lisäksi toteuttaa. Tässä kohdassa ilmoitettu tieto huomioidaan tarjouspyyntöjen liitteenä olevien pisteytysmuistioiden mukaisesti. Kysymys 3. Mitä tarkoitetaan ryhmäterapiatarjouspyynnössä olevalla termillä verkostokäynti, ketä siinä tarkoitetaan olevan läsnä, mikä sen tavoite on ja missä se järjestetään? Vastaus: Kelan avoterapiastandardin kohdassa 3.1. Avoterapian rakenne on määritelty verkostokäynnin tavoite, sisältö ja toteutus. Kysymys 4. Asiakasrekisterien ylläpitoon liittyen: Mitä käytännössä tarkoittaa, että Kelan kuntoutusasiakkaiden tietojen on oltava erikseen poimittavissa muiden palveluntilaajien tai yksikön muista potilasrekisteritiedoista? Tarkoittaako tämä, että niiden on oltava fyysisesti erillään tai sähköisessä arkistoinnissa eri tiedostoissa? Jos, niin miksi? Sivu 17 / 31

18 Vastaus: Kysymys ei liity tarjousten antamiseen, joten siihen ei anneta vastausta. Kysymys 5. Mitä tarkoitetaan käsitteillä terapiamuoto, terapian erityismuoto tai laji? Ne puuttuvat käsitteistä. Vastaus: Kelan avoterapiastandardissa, vaikeavammaisten yksilöterapiat ( alkaen) kohdassa 3.1. on määritelty terapiamuodot, terapian erityismuodot ja terapialaji. Kysymys 6. Viitaten standardin sivuun 4 (kuntoutussuunnitelma). Kuka ensisijaisesti vastaa yksilöllisten ja konkreettisten pitkän ja lähiajan kuntoutustavoitteiden määrittelystä ja asettamisesta, hoitovastuuyksikön moniammatillinen työryhmä vai palveluntuottajapuheterapeutti? Vastaus: Kelan avoterapiastandardin, vaikeavammaisten avoterapiat ( alkaen) mukaan vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus perustuu kuntoutussuunnitelmaan, jonka kuntoutuja, hoitavan tahon lääkäri ja mahdollinen moniammatillinen työryhmä laativat yhteistyössä. Kuntoutussuunnitelmassa kuvataan työ- ja toimintakyvyn rajoitukset arjessa sekä yksilölliset ja konkreettiset pitkän ja lähiajan kuntoutustavoitteet. Lisäksi avoterapiastandardissa kohdassa 3.2. todetaan, että terapeutti ja kuntoutuja asettavat yhteistyössä kuntoutukselle kuntoutussuunnitelman mukaiset ja kuntoutujalle merkitykselliset ja konkreettiset arjesta nousevat tavoitteet, jotka tukevat kuntoutujan osallisuutta ja osallistumista. Kysymys 7. Onko toistuvien peruuntumisien takia peruutusmaksun periminen sallittua vai mitä tarkoitetaan standardin sivulla 14 "menettelyt peruuntumisten yhteydessä"? Kysymys 8. Milloin ja missä vaiheessa terapeutin tulee ilmoittaa Kelalle kuntoutujan toistuvista ilmoittamatta ja saapumatta jäämisistä hänelle varatuille terapia-ajoille (esim. vähintään 5 kertaa jäänyt saapumatta ja kuntoutujalle on tiedotettu peruutuksen pelisäännöt ja tehty kirjallinen terapiasitoumus)? b) Voiko terapeutti kieltäytyä jatkamasta terapian toteutusta, kun kuntoutuja jää toistuvasti saapumatta ja ilmoittamatta hänelle varatulle ja ilmoitetulle terapia-ajalle (vähintään 5 kertaa)? Toteuttamattomia kertoja ei voida laskuttaa kuntoutujalta. Voidaanko hänet velvoittaa osamaksuun kirjallisella terapiasitoumuksella? Vastaus kysymyksiin 7 8: Kelan avoterapiastandardin, vaikeavammaisten avoterapiat ( alkaen) mukaisesti Kela maksaa palveluntuottajalle toteutuneen kuntoutuksen laskutuksen perusteella. Palveluntuottaja voi tehdä kuntoutujan kanssa terapiasitoumuksen, jossa sovitaan mm. menettelystä peruutuksien tai keskeytyksen yhteydessä. Terapiasitoumuksen ehdot eivät saa olla kuntoutujan kannalta kohtuuttomia eivätkä ristiriidassa Kelan kuntoutuslain, Kelan muun ohjeistuksen tai avoterapiastandardin kanssa. Avoterapiastandardin mukaan palveluntuottaja ottaa yhteyttä Kelaan asiassa, joka liittyy yksittäisen kuntoutujan kuntoutuspäätökseen, kuntoutuksen toteuttamiseen, kuntoutuslaskun maksuun tai silloin, jos kuntoutuja keskeyttää terapian tai toistuvasti peruu terapiakertoja. Muilta osin kysymykset eivät liity tarjouksen antamiseen, joten niihin ei anneta vastausta. Sivu 18 / 31

Kysymykset ja vastaukset. monimuotoryhmäterapia ja päiväkuntoutus Dnro 41/331/

Kysymykset ja vastaukset. monimuotoryhmäterapia ja päiväkuntoutus Dnro 41/331/ 1. TARJOUSPYYNTÖ 1. Hinta Kysymys 1. Ryhmäterapian hinta: ovatko 60 minuutin ja 90 minuutin ryhmäkerrat samanhintaisia? Kysymys 2. Palveluntuottajia pyydetään ilmaisemaan 20 kerran hinta 60-90 minuuttia

Lisätiedot

Vaikeavammaisten avoterapioiden tarjouskilpailu sopimuskaudelle 2015-2018. Tilaisuudet palveluntuottajille. Kela 5.2.2014

Vaikeavammaisten avoterapioiden tarjouskilpailu sopimuskaudelle 2015-2018. Tilaisuudet palveluntuottajille. Kela 5.2.2014 Vaikeavammaisten avoterapioiden tarjouskilpailu sopimuskaudelle 2015-2018 Tilaisuudet palveluntuottajille Kela 5.2.2014 Kelan kuntoutuspalvelujen hankinnan säädöspohja KKRL 53 : Kela voi järjestää kuntoutuspalvelut

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset. monimuotoryhmäterapia ja päiväkuntoutus Dnro 7/331/2014

Kysymykset ja vastaukset. monimuotoryhmäterapia ja päiväkuntoutus Dnro 7/331/2014 1. TARJOUSPYYNTÖ 1. Hinta Kysymys 1. Mitä tarkoittaa : Vertailuhintana käytetään kuntoutujalle tarjottua hintaa? Kysymys 2. Mitä tarkoittaa lause: vertailuhintana käytämme kuntoutujille tarjottua hintaa?

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset. Dnro 32/331/

Kysymykset ja vastaukset. Dnro 32/331/ 1. TARJOUSPYYNTÖ 1. Hinta Kysymys 1. Tarkistetaanko hintoja indeksikorotuksella sopimuskauden aikana Vastaus: Tarjouspyynnön kohdan 2.1.1. mukaisesti hintaa ei koroteta sopimuskauden aikana. Kysymys 2.

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset. monimuotoryhmäterapia ja päiväkuntoutus Dnro 43/331/

Kysymykset ja vastaukset. monimuotoryhmäterapia ja päiväkuntoutus Dnro 43/331/ 1. TARJOUSPYYNTÖ 1. Hinta Kysymys 1. Ilmoitetaanko tarjouksessa yhden ryhmäterapiakerran hinta/kuntoutuja? Ei sitä, mitä se tulisi maksamaan 20krt/kuntoutuja? Kysymys 2. Hintatarjous ryhmäterapiasta ja

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset. monimuotoryhmäterapia ja päiväkuntoutus Dnro 42/331/

Kysymykset ja vastaukset. monimuotoryhmäterapia ja päiväkuntoutus Dnro 42/331/ 1. TARJOUSPYYNTÖ 1. Hinta Kysymys 1. Hintatarjous ryhmäterapiasta ja monimuotoryhmäterapiasta sisältää yhden hinnan ja 60-90 minuutin mittaisen ryhmäterapiakerran. Tarkoittaako tämä sitä, että Kelalle

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset. monimuotoryhmäterapia ja päiväkuntoutus Dnro 31/331/

Kysymykset ja vastaukset. monimuotoryhmäterapia ja päiväkuntoutus Dnro 31/331/ 1. TARJOUSPYYNTÖ 1. Hinta Kysymys 1. Hintatarjous ryhmäterapiasta ja monimuotoryhmäterapiasta sisältää yhden hinnan ja 60-90 minuutin mittaisen ryhmäterapiakerran. Tarkoittaako tämä sitä, että Kelalle

Lisätiedot

Vaikeavammaisten avoterapiapalveluiden tarjouskilpailu sopimuskaudelle Pohjanmaan vakuutuspiiri

Vaikeavammaisten avoterapiapalveluiden tarjouskilpailu sopimuskaudelle Pohjanmaan vakuutuspiiri Vaikeavammaisten avoterapiapalveluiden tarjouskilpailu sopimuskaudelle 2015-2018 Pohjanmaan vakuutuspiiri 18.2.2014 2 Kela Pohjanmaan vakuutuspiiri Kela Pohjanmaan vakuutuspiiri Avoterapiapalvelujen hankinnoista

Lisätiedot

Vaikeavammaisten avoterapiapalveluiden tarjouskilpailu sopimuskaudelle Keski-Pohjanmaan vakuutuspiiri

Vaikeavammaisten avoterapiapalveluiden tarjouskilpailu sopimuskaudelle Keski-Pohjanmaan vakuutuspiiri Vaikeavammaisten avoterapiapalveluiden tarjouskilpailu sopimuskaudelle 2015-2018 Keski-Pohjanmaan vakuutuspiiri 18.2.2014 2 Kelan Keski-Pohjanmaan vakuutuspiiri Keski-Pohjanmaan vakuutuspiiri Avoterapiapalvelujen

Lisätiedot

Vaikeavammaisten avoterapiapalveluiden tarjouskilpailu sopimuskaudelle 2015-2018. Etelä-Pohjanmaan vakuutuspiiri 18.2.2014

Vaikeavammaisten avoterapiapalveluiden tarjouskilpailu sopimuskaudelle 2015-2018. Etelä-Pohjanmaan vakuutuspiiri 18.2.2014 Vaikeavammaisten avoterapiapalveluiden tarjouskilpailu sopimuskaudelle 2015-2018 Etelä-Pohjanmaan vakuutuspiiri 18.2.2014 2 Kelan Etelä-Pohjanmaan vakuutuspiiri Etelä-Pohjanmaan vakuutuspiiri Avoterapiapalvelujen

Lisätiedot

Kansaneläkelaitos Tampereen vakuutuspiiri

Kansaneläkelaitos Tampereen vakuutuspiiri Kansaneläkelaitos Tampereen vakuutuspiiri Tarjouspyyntö 17.11.2014 Dnro 159/331/2014 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 JA 10 :N MUKAISTEN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIA- PALVELUIDEN HANKINTA

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset. Dnro 39/331/

Kysymykset ja vastaukset. Dnro 39/331/ 1. TARJOUSPYYNTÖ 1. Hinta Kysymys 1. Voiko tarjouskilpailussa ilmoitettu 45 min hinta olla korkeampi, kuin palveluntarjoajan normaalin hinnaston mukainen hinta? Onko mahdollista, että fysioterapia 45 min

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset. Dnro 6/331/

Kysymykset ja vastaukset. Dnro 6/331/ 1. TARJOUSPYYNTÖ 1. Hinta Kysymys 1. Mitä tarkoittaa : Vertailuhintana käytetään kuntoutujalle tarjottua hintaa? Kysymys 2. Mitä tarkoittaa lause: vertailuhintana käytämme kuntoutujille tarjottua hintaa?

Lisätiedot

jous, jossa terapiatarjous annetaan osasta terapiapalvelua esimerkiksi pelkästään ohjauskäynneistä tai videoiden välityksellä annettavasta terapiasta.

jous, jossa terapiatarjous annetaan osasta terapiapalvelua esimerkiksi pelkästään ohjauskäynneistä tai videoiden välityksellä annettavasta terapiasta. Kansaneläkelaitos Turun vakuutuspiiri Tarjouspyyntö 17.10.2014 Dnro 148/331/2014 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 JA 10 :N MUKAISTEN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIAPAL- VELUIDEN HANKINTA

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset. Dnro 40/331/

Kysymykset ja vastaukset. Dnro 40/331/ 1. TARJOUSPYYNTÖ 1. Hinta Kysymys 1. Mitä tarkoittaa tarjouspyynnössä kohdassa 1.3 s. 3 lause: "vertailuhintana käytetään kuntoutujalle tarjottua hintaa"? Emmekö tarjoa vakuutuspiirille? Vastaus: Tarjouspyynnön

Lisätiedot

Pohjois-Savon vakuutuspiiri. Vaikeavammaisten avoterapiapalvelujen tarjouskilpailu sopimuskaudelle Pohjois-Savo

Pohjois-Savon vakuutuspiiri. Vaikeavammaisten avoterapiapalvelujen tarjouskilpailu sopimuskaudelle Pohjois-Savo Vaikeavammaisten avoterapiapalvelujen tarjouskilpailu sopimuskaudelle 2015-2018 Pohjois-Savo 1 Pohjois-Savon vakuutuspiiri 20.2.2014 Avoterapiahankinnat Kela järjestää vaikeavammaisille työ- tai toimintakyvyn

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 JA 10 :N MUKAISTEN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIAPAL- VELUIDEN HANKINTA VUOSILLE 2015 2018: YKSILÖTERAPIAT

KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 JA 10 :N MUKAISTEN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIAPAL- VELUIDEN HANKINTA VUOSILLE 2015 2018: YKSILÖTERAPIAT Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö 3.3.2014 Dnro 32/331/2014 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 JA 10 :N MUKAISTEN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIAPAL- VELUIDEN HANKINTA VUOSILLE 2015 2018:

Lisätiedot

- Lapin vakuutuspiiri - Oulun vakuutuspiiri - Pohjois-Pohjanmaan vakuutuspiiri

- Lapin vakuutuspiiri - Oulun vakuutuspiiri - Pohjois-Pohjanmaan vakuutuspiiri Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö 3.3.2014 Dnro 33/331/2014 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 JA 10 :N MUKAISTEN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIAPAL- VELUIDEN HANKINTA VUOSILLE 2015 2018:

Lisätiedot

- Kela Ahvenanmaa - Satakunnan vakuutuspiiri - Turun vakuutuspiiri - Varsinais-Suomen vakuutuspiiri.

- Kela Ahvenanmaa - Satakunnan vakuutuspiiri - Turun vakuutuspiiri - Varsinais-Suomen vakuutuspiiri. Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö 3.3.2014 Dnro 43/331/2014 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 JA 10 :N MUKAISTEN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIAPAL- VELUIDEN HANKINTA VUOSILLE 2015 2018:

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset. Dnro 30/331/

Kysymykset ja vastaukset. Dnro 30/331/ 1. TARJOUSPYYNTÖ 1. Hinta Kysymys 1. Kysymys koskien Kelan vaikeavammaisten avoterapiapalvelujen kilpailutusta: KU136 / Koontilomakkeessa pyydetään sitoumus tarjouksen antajalta. Sitoumuksella Tarjoaja

Lisätiedot

Avoterapiapalvelujen tarjouskilpailun järjestäminen Etelä-Pirkanmaan ja Tampereen vakuutuspiireissä v.2014. Infotilaisuus palveluntuottajille

Avoterapiapalvelujen tarjouskilpailun järjestäminen Etelä-Pirkanmaan ja Tampereen vakuutuspiireissä v.2014. Infotilaisuus palveluntuottajille Avoterapiapalvelujen tarjouskilpailun järjestäminen Etelä-Pirkanmaan ja Tampereen vakuutuspiireissä v.2014 Infotilaisuus palveluntuottajille 11.2.2014 Etelä-Pirkanmaan ja Tampereen vakuutuspiiri Avoterapiapalvelujen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen vakuutuspiiri

Varsinais-Suomen vakuutuspiiri Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö 24.8.2012 Dnro 62/331/2012 Kuntoutuksen palveluntuottajille KOHDENNETTU TARJOUSPYYNTÖ KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 ja 10 :N MUKAISISTA TAR- JOUSKILPAILUN PIIRISSÄ OLEVISTA PUHETERAPIAN,

Lisätiedot

Suomen kehitysvammalääkärit ry:n kevätkoulutus. Kelan Käpylän toimitalo, Helsinki Koulutus 25.3.2011

Suomen kehitysvammalääkärit ry:n kevätkoulutus. Kelan Käpylän toimitalo, Helsinki Koulutus 25.3.2011 Suomen kehitysvammalääkärit ry:n kevätkoulutus Kelan Käpylän toimitalo, Helsinki Koulutus 25.3.2011 Avoterapiastandardi 1.1.2011/versio 6 Itsenäinen kokonaisuus Terapialajit ovat Yksilöterapia (45, 60,

Lisätiedot

Kelan kuntoutuksena toteutettavat MS-tautia sairastavien kuntoutuskurssit vuosina

Kelan kuntoutuksena toteutettavat MS-tautia sairastavien kuntoutuskurssit vuosina Kansaneläkelaitos Kysymykset ja vastaukset 1(5) Kelan kuntoutuksena toteutettavat MS-tautia sairastavien kuntoutuskurssit vuosina 2016 2019 Tarjoajat ovat velvollisia lukemaan ja ottamaan huomioon antamassaan

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 ja 10 :N MUKAISET TARJOUSKILPAILUN PIIRISSÄ OLEVAT AVOTERAPIAPALVELUT VUOSILLE 2012 2014

KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 ja 10 :N MUKAISET TARJOUSKILPAILUN PIIRISSÄ OLEVAT AVOTERAPIAPALVELUT VUOSILLE 2012 2014 Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö 14.5.2012 Dnro 47/331/2012 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 ja 10 :N MUKAISET TARJOUSKILPAILUN PIIRISSÄ OLEVAT AVOTERAPIAPALVELUT VUOSILLE 2012 2014

Lisätiedot

Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö 9.12.2011 Dnro 75/331/2011 1 (9) www.kela.fi

Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö 9.12.2011 Dnro 75/331/2011 1 (9) www.kela.fi Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö 9.12.2011 Dnro 75/331/2011 1 (9) www.kela.fi Kuntoutuksen palveluntuottajille KOHDENNETTU TARJOUSPYYNTÖ KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 JA 10 :N MUKAISISTA TARJOUSKILPAILUN PIIRISSÄ

Lisätiedot

Kansaneläkelaitos Itäinen vakuutuspiiri

Kansaneläkelaitos Itäinen vakuutuspiiri Kansaneläkelaitos Itäinen vakuutuspiiri Tarjouspyyntö 1.12.2016 Dnro 204/331/2016 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 JA 10 :N MUKAISTEN VAATIVAN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTU- TUKSEN AVOTERAPIAPALVELUIDEN

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 JA 10 :N MUKAISTEN VAATIVAN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOU- TUKSEN AVOTERAPIAPALVELUIDEN HANKINTA VUODELLE 2018: YKSILÖTERAPIAT

KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 JA 10 :N MUKAISTEN VAATIVAN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOU- TUKSEN AVOTERAPIAPALVELUIDEN HANKINTA VUODELLE 2018: YKSILÖTERAPIAT Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 JA 10 :N MUKAISTEN VAATIVAN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOU- TUKSEN AVOTERAPIAPALVELUIDEN HANKINTA VUODELLE 2018: YKSILÖTERAPIAT 1. Hankintamenettely Vaativan

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS

LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS Kuntoutuspsykoterapia: Kohderyhmänä ovat 16-67-vuotiaat, jotka tarvisevat kuntoutusta työ- tai opiskelukyvyn turvaamiseksi tai parantamiseksi. : Kohderyhmänä ovat alle 65-henkilöt,

Lisätiedot

Vaikeavammaisten avoterapiapalveluiden kilpailutus sopimuskaudelle 2015-2018. Keski-Suomen vakuutuspiiri 18.2.2014

Vaikeavammaisten avoterapiapalveluiden kilpailutus sopimuskaudelle 2015-2018. Keski-Suomen vakuutuspiiri 18.2.2014 Vaikeavammaisten avoterapiapalveluiden kilpailutus sopimuskaudelle 2015-2018 Keski-Suomen vakuutuspiiri 18.2.2014 Kela Keski-Suomen vakuutuspiirin palveluverkko 2014 Kelan toimisto 12 kpl (sis. Karstula,Pihtipudas

Lisätiedot

KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä

KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä 1 KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN LUONNOS Päivämäärä xx.xx.2016 Dnro xx/331/2014 Palveluntuottajan nimi Osoite SOPIMUS VAATIVAN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN YKSILÖTERAPIAPALVELUISTA VUOSILLE 2016

Lisätiedot

SOPIMUS VAATIVAN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN RYHMÄTERAPIASTA, MONIMUOTORYHMÄTERAPIASTA JA PÄIVÄKUNTOUTUKSESTA VUOSILLE

SOPIMUS VAATIVAN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN RYHMÄTERAPIASTA, MONIMUOTORYHMÄTERAPIASTA JA PÄIVÄKUNTOUTUKSESTA VUOSILLE 1 KANSANELÄKELAITOS LUONNOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Dnro xx.xx.2016 xx/331/2014 Palveluntuottajan nimi Osoite SOPIMUS VAATIVAN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN RYHMÄTERAPIASTA, MONIMUOTORYHMÄTERAPIASTA

Lisätiedot

KELAN AVOTERAPIASTANDARDI

KELAN AVOTERAPIASTANDARDI Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVOTERAPIASTANDARDI Vaikeavammaisten avoterapiat 1.1.2015 alkaen Sisällys 1 Yleiset periaatteet... 2 1.1 Standardin käyttötarkoitus ja tavoitteet... 2 1.2 Kuntoutuksessa

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS

LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS Kuntoutuspsykoterapia: Kohderyhmänä ovat 16-67-vuotiaat, jotka tarvisevat kuntoutusta työ- tai opiskelukyvyn turvaamiseksi tai parantamiseksi. : Kohderyhmänä ovat alle 65-henkilöt,

Lisätiedot

Kansaneläkelaitos Etelä-Suomen aluekeskus

Kansaneläkelaitos Etelä-Suomen aluekeskus Kansaneläkelaitos Etelä-Suomen aluekeskus 31.3.2010 PALVELUNTUOTTAJIEN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET: Kysymykset ja vastaukset on ryhmitelty sisällön mukaan seuraavasti: 1. Kelpoisuusehdot 2. Lomakkeet 3. Toimitila

Lisätiedot

Avoterapiapalvelujen tarjouskilpailun järjestäminen Etelä-Suomen vakuutusalueen vakuutuspiireissä v. 2014

Avoterapiapalvelujen tarjouskilpailun järjestäminen Etelä-Suomen vakuutusalueen vakuutuspiireissä v. 2014 Avoterapiapalvelujen tarjouskilpailun järjestäminen Etelä-Suomen vakuutusalueen vakuutuspiireissä v. 2014 Infotilaisuudet palveluntuottajille Infotilaisuuden ohjelma Avaus Vaikeavammaisten avoterapioiden

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset

Kysymykset ja vastaukset Terveysosasto Kuntoutusryhmä Kysymykset ja vastaukset Yhteiset 18.3.2014 Yhteiset kaikkia vaikeavammaisen moniammatillisen yksilökuntoutuksen tarjouskilpailuja koskevat kysymykset ja vastaukset 25.2. 2.4.2014

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

Kelan kuntoutuksena toteutettavat IKKU-kurssit (ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit) vuosina

Kelan kuntoutuksena toteutettavat IKKU-kurssit (ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit) vuosina Kansaneläkelaitos Kysymykset ja vastaukset 1(6) Kelan kuntoutuksena toteutettavat IKKU-kurssit (ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit) vuosina 2016 2019 Tarjoajat ovat velvollisia lukemaan ja ottamaan

Lisätiedot

Avokuntoutuksen toteutus ja kustannukset. Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö 27.11.2014

Avokuntoutuksen toteutus ja kustannukset. Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö 27.11.2014 Avokuntoutuksen toteutus ja kustannukset Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö 27.11.2014 Kuntoutustilastot, Kelan järjestämä kuntoutus vuonna 2013 2 Kelan avomuotoinen kuntoutus 2014 3 Vajaakuntoisten ammatillinen

Lisätiedot

15.9.2010. Kuntoutuksen palveluntuottajille Etelä-Pohjanmaan ja Päijät-Hämeen vakuutuspiirissä

15.9.2010. Kuntoutuksen palveluntuottajille Etelä-Pohjanmaan ja Päijät-Hämeen vakuutuspiirissä Kansaneläkelaitos Rekisteröintipyyntö 15.9.2010 Kuntoutuksen palveluntuottajille Etelä-Pohjanmaan ja Päijät-Hämeen vakuutuspiirissä KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 ja 10 :N MUKAISET PALVELUSETELIKOKEILUN PIIRISSÄ

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN H VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE

TARJOUSPYYNNÖN H VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE 1 (6) TARJOUSPYYNNÖN H026-12-1 VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE 1 TARJOAJAN TIEDOT Tarjoajan nimi Y-tunnus Osoite, johon posti lähetetään. Tarjouksen yhteyshenkilö Yhteyshenkilön

Lisätiedot

SOTE KUNTAYHTYMÄN SÄÄNTÖKIRJA PALVE- LUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA. Lääkinnällinen kuntoutus/ fysio-, allas- ja toimintaterapia

SOTE KUNTAYHTYMÄN SÄÄNTÖKIRJA PALVE- LUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA. Lääkinnällinen kuntoutus/ fysio-, allas- ja toimintaterapia SOTE KUNTAYHTYMÄN SÄÄNTÖKIRJA PALVE- LUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA Lääkinnällinen kuntoutus/ fysio-, allas- ja toimintaterapia SISÄLLYSLUETTELO 1 LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS...2 2 PALVELUSETELIN MYÖNTÄMINEN...2

Lisätiedot

Tarjoajat ovat velvollisia lukemaan ja ottamaan huomioon antamassaan tarjouksessa

Tarjoajat ovat velvollisia lukemaan ja ottamaan huomioon antamassaan tarjouksessa Terveysosasto Dnro 16/331/2014 Kuntoutusryhmä 18.3.2014 Kelan kuntoutuksena toteutettava vaikeavammaisen aikuisen moniammatillinen yksilökuntoutus (neurologinen, tules- ja reuma- ja yleispalvelulinjat)

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

KANSANELÄKELAITOS Liite 4 FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum

KANSANELÄKELAITOS Liite 4 FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum 1 KANSANELÄKELAITOS Liite 4 FOLKPENSIONSANSTALTEN Luonnos Päivämäärä Datum xx.xx.2010 Dnro Dnr xxxxxxx Palveluntuottajan nimi Osoite SOPIMUS VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIAPALVELUISTA 1. Sopijaosapuolet Palvelujen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 2(6) Satamapaviljongin vuokraus sekä vierassatamapalveluiden järjestäminen Lutakossa 2012-2014 Tarjouspyynnön kohde vuokraa Lutakon satamassa olevan

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta 1. Hankinnan tausta ja tavoitteet Kyseessä on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

7) muut näihin rinnastettavat palvelut. 3) toimintaterapia yksilö- tai ryhmämuotoisena. 4) musiikkiterapia yksilö- tai ryhmämuotoisena

7) muut näihin rinnastettavat palvelut. 3) toimintaterapia yksilö- tai ryhmämuotoisena. 4) musiikkiterapia yksilö- tai ryhmämuotoisena Perusturvalautakunta 5 29.01.2014 Perusturvalautakunta 106 23.09.2015 Lääkinnälliset kuntoutukset 1.1.2014 alkaen / Option käyttö 150/06/2014 Perusturvalautakunta 29.01.2014 5 Lääkinnällisen kuntoutuksen

Lisätiedot

Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille

Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille Tarjouspyyntö 1(7) Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille Tarjouspyyntö 2(7) TARJOUSPYYNTÖ Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille. 1. HANKINNAN TAUSTA JA TARKOITUS Oulun kaupungin Konsernipalveluiden

Lisätiedot

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017)

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle

Lisätiedot

Asiakasmäärän ilmoittaminen

Asiakasmäärän ilmoittaminen VASTAUKSET LÄNSI-SUOMEN AVOTERAPIAKILPAILUTUKSEEN LIITTYVIIN KYSY- MYKSIIN 1.4.2010 Asiakasmäärän ilmoittaminen 1. Kysymys: Onko kokonainen toimintavuosi (asiakasmääriä laskettaessa) asiakkaan "toimintavuosi"

Lisätiedot

KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum

KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum xx.xx.2010 Dnro Dnr xxxxxxx 1 Liite 3 LUONNOS Palveluntuottajan nimi Osoite REKISTERÖINTISOPIMUS VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUSETELIPILOTIN PIIRIIN KUULUVASTA

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖN SAIRASTANEIDEN AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIT VUOSINA 2016 2019

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖN SAIRASTANEIDEN AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIT VUOSINA 2016 2019 Terveysosasto Hankintaryhmä Tarjouspyyntö 7.4.2015 Dnro 78/331/2015 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖN SAIRASTANEIDEN AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIT VUOSINA

Lisätiedot

Menettelyohjeita terapeuteille Kelan kuntoutuspsykoterapian toteuttamiseen liittyen 3/2016

Menettelyohjeita terapeuteille Kelan kuntoutuspsykoterapian toteuttamiseen liittyen 3/2016 Menettelyohjeita terapeuteille Kelan kuntoutuspsykoterapian toteuttamiseen liittyen 3/2016 Ohje sisältää seuraavia aihealueita: Mitä Kela voi korvata kuntoutuspsykoterapiana Mitä Kela ei korvaa kuntoutuspsykoterapiana

Lisätiedot

Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset

Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset TARJOUSPYYNTÖ 17.3.2015 Tarjouspyyntö Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset Tilaaja Hankinnan kohde Hankinnan tyyppi Työn kuvaus Vihdin kunta, kaavoituspalvelut Vihin kunta pyytää tarjoustanne pohjatutkimusten

Lisätiedot

Palvelulinjakohtaiset standardit

Palvelulinjakohtaiset standardit kansaneläkelaitos Kysymykset ja vastaukset 1(7) Kelan kuntoutuksena toteutettava harkinnanvarainen aikuisen moniammatillinen yksilökuntoutus, yleis- ja neurologinen palvelulinja vuosina 2016 2019 Tarjoajat

Lisätiedot

Kokemuksia Kelan kuntoutuspalvelujen hankinnoista

Kokemuksia Kelan kuntoutuspalvelujen hankinnoista Kokemuksia Kelan kuntoutuspalvelujen hankinnoista Kilpaillut markkinat julkisessa terveydenhuollossa - toimiiko? seminaari 30.11.2017 etuuspäällikkö Tuula Ahlgren 1 Tietoa Kelan kuntoutuksesta 2 1 Kelaan

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus

Kelan järjestämä vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus Kelan järjestämä vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus Kommenttipuheenvuoro 2.12.2011 OYS Suunnittelija Marjut Hevosmaa Pohjois-Suomen aluekeskus Myöntöedellytykset, KKRL 9, 10, 14 1. Vaikeavammaisuus,

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta Tarjouspyyntö pp.kk.2015 Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta 1 Tarjouskilpailun järjestäjä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama ammatillisen osaamisen ja työelämän

Lisätiedot

KELAN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIASTANDARDI

KELAN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIASTANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIASTANDARDI Versio 6/19.1.2010 (voimassa 1.1.2011 lukien) SISÄLLYS 1 YLEISET PERIAATTEET... 3 1.1 STANDARDIN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 18.1.2011. Terveyslautakunta päättänee esityslistalla esitetyin perustein hylätä

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 18.1.2011. Terveyslautakunta päättänee esityslistalla esitetyin perustein hylätä HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 14 KUNTOKASINO KY:N OIKAISUVAATIMUS RINTAMAVETERAANIEN FYSIOTERAPIAPALVELUJEN HANKINTAPÄÄTÖKSESTÄ Terke 2010-181 Esityslistan asia TJA/14 TJA Terveyslautakunta päätti

Lisätiedot

Demo Version, http://www.verydoc.com and http://www.verypdf.com

Demo Version, http://www.verydoc.com and http://www.verypdf.com 1/12 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO D 29/02.07.00/2015 / Fysioterapiapalvelut (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 2 Kelvollisia tarjouksia yhteensä: 2 HANKITTAVA PALVELU LASTEN

Lisätiedot

Kysymys 2: Kuka/ketkä tuottavat ko. palveluita tällä hetkellä ja mitkä on palveluiden hinnat?

Kysymys 2: Kuka/ketkä tuottavat ko. palveluita tällä hetkellä ja mitkä on palveluiden hinnat? LIEDON KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN ERIKOISLÄÄKÄRIKONSULTAATIOIDEN YM. SAIRAANHOIDON ERIKOISPALVELUIDEN KILPAILUTUS LISÄKYSYMYKSIIN ANNETUT VASTAUKSET Tarjouspyynnön mukaan lisätietoja tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n Oulun siivouspalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n Oulun siivouspalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n Oulun siivouspalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 1.3 Näyttötilaisuus...

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

Avoterapiahankinta Lappi/Oulu/Pohjois-Pohjanmaa

Avoterapiahankinta Lappi/Oulu/Pohjois-Pohjanmaa Avoterapiahankinta 2015-2018 Lappi/Oulu/Pohjois-Pohjanmaa Infotilaisuuden ohjelma Avaus Avoterapiapalvelujen tarjouskilpailun järjestäminen ja hankintalain mukainen menettely Tarjouspyyntö, Kelan vaikeavammaisten

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

1.1 Kelpoisuus- ja soveltuvuusehdot Tarjoajaa koskevat kelpoisuus- ja soveltuvuusehdot on kerrottu liitteessä 1-4.

1.1 Kelpoisuus- ja soveltuvuusehdot Tarjoajaa koskevat kelpoisuus- ja soveltuvuusehdot on kerrottu liitteessä 1-4. AKUUTTIVASTAANOTON LÄÄKÄRIPALVELUJA KOSKEVA TARJOUSPYYNTÖ Hankintayksikkö Peruspalvelukuntayhtymä Selänne Y-tunnus 2265415-2 Postiosoite: PL 66, 85801 Haapajärvi Käyntiosoite: Kirkkokatu 2, 85801 Haapajärvi

Lisätiedot

Kelan kuntoutuksena toteutettavat sydänsairaiden aikuisten kuntoutuskurssit ja sydänsairaiden lasten sopeutumisvalmennuskurssit vuosina 2017 2020

Kelan kuntoutuksena toteutettavat sydänsairaiden aikuisten kuntoutuskurssit ja sydänsairaiden lasten sopeutumisvalmennuskurssit vuosina 2017 2020 Hankintapalveluryhmä KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 8.4.2016 Dnro 14/331/2016 Kelan kuntoutuksena toteutettavat sydänsairaiden aikuisten kuntoutuskurssit ja sydänsairaiden lasten sopeutumisvalmennuskurssit vuosina

Lisätiedot

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero LIITE 2 TARJOUSTIEDOT JA TARJOAJAN SOVELTUVUUS Tarjouslomake, palautetaan täytettynä OHJEET TARJOAJALLE Seuraavassa tarjoajaa pyydetään yksilöimään tarjoajan tunnistetiedot (kohta 1) sekä ilmoittamaan

Lisätiedot

KOULUKULJETUSTEN JA PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN TARJOUS

KOULUKULJETUSTEN JA PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN TARJOUS LIITE 4 TARJOUSLOMAKE 1 (6) KOULUKULJETUSTEN JA PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN TARJOUS Ostoliikenteen tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Eri yhteenliittymät tekevät kukin oman tarjouksensa riippumatta

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

Onko tarkoitus ottaa hankittava järjestelmä kerralla 350 työntekijän käyttöön?

Onko tarkoitus ottaa hankittava järjestelmä kerralla 350 työntekijän käyttöön? Onko tarkoitus ottaa hankittava järjestelmä kerralla 350 työntekijän käyttöön? Vastaus: Hankinta vaiheistetaan, kts. tarjouspyyntö kohta 7.6: Tavoitteena on suorittaa toimitus yksikkö kerrallaan, mutta

Lisätiedot

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT 1(8) Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä OHJE Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT MUISTISAIRAUKSIA SAIRASTAVIEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA 2017 2020

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT MUISTISAIRAUKSIA SAIRASTAVIEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA 2017 2020 Hankintapalveluryhmä Tarjouspyyntö 10.3.2016 Dnro 7/331/2016 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT MUISTISAIRAUKSIA SAIRASTAVIEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA 2017 2020

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UINNINVALVONNASTA

TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UINNINVALVONNASTA Utsjoen Kunta Tarjouspyyntö Utsjoen uimahalli 28.10.2011 Utsjoentie 48 A 99980 Utsjoki TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UINNINVALVONNASTA HANKINNAN KOHDE Utsjoen kunta/ sivistyslautakunta pyytää

Lisätiedot

TÄYDELLINEN PROSESSI

TÄYDELLINEN PROSESSI 14.11.2017 2 1 14.11.2017 3 TÄYDELLINEN PROSESSI Tarjouspyynnön läpikäynti Aiempiin tarjouksiin tutustuminen Analysointi Resurssien kartoitus Tarjouksen teko Tarjouksen lähettäminen Päätöspalaveri ja analysointi

Lisätiedot

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi TARJOUSPYYNTÖ Koulutus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Mestar Varikkokatu 2 70620 Kuopio www.mestar.fi Osoite, josta saa lisätietoja: Katso edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, johon

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Liite 1. Tarjouslomake (tarjoaja palauttaa täytettynä liitteineen tarjouksensa yhteydessä)

Liite 1. Tarjouslomake (tarjoaja palauttaa täytettynä liitteineen tarjouksensa yhteydessä) Liite 1. Tarjouslomake (tarjoaja palauttaa täytettynä liitteineen tarjouksensa yhteydessä) Tarjoamme Pyhäjoen kunnalle 1.11.2013 päivätyn tarjouspyynnön mukaista lvi ja hydrauliikkatöitä ajalle 2014-2016:

Lisätiedot

1. Tarjoajan perustiedot

1. Tarjoajan perustiedot LIITE 5. Tarjouslomake 1(6) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Vaikeavammaisen kuntoutus ja Kela

Vaikeavammaisen kuntoutus ja Kela 16.04.2008 Heikki Hemmilä, asiantuntijalääkäri Kela Länsi-Suomen aluekeskus Vaikeavammaisen kuntoutus ja Kela Seinäjoki KUNTOUTUPÄÄTÖSTEN VALVONTA Kohde: Kelan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE LIITE 8: TARJOUSLOMAKE Tarjoavan yrityksen nimi 1. TARJOAJAN TUNNISTETIEDOT Tarjoajan osoite Yrityksen Y-tunnus (tai vastaava) Tarjoajan yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Lisätiedot

Vammaispalvelut - tiedätkö oikeutesi Anne Pyyhtiä 26.09.2013

Vammaispalvelut - tiedätkö oikeutesi Anne Pyyhtiä 26.09.2013 Vammaispalvelut - tiedätkö oikeutesi Anne Pyyhtiä 26.09.2013 Kunta Kela Vakuutuslaitos Työhallinto Työeläkelaitokset Valtiokonttori 2 On lakisääteinen velvoite ja virkavelvollisuus, johon tulee panostaa

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

TARKASTUSAUTON HANKINTA

TARKASTUSAUTON HANKINTA 1 TARKASTUSAUTON HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne tarkastusautosta, jäljempänä olevan tarjouspyynnön mukaisesti: Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus

Lisätiedot

KELAN AMMATILLISENA KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVA TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ AMMATILLINEN KUNTOUTUS VUOSINA 2017 2020

KELAN AMMATILLISENA KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVA TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ AMMATILLINEN KUNTOUTUS VUOSINA 2017 2020 KANSANELÄKELAITOS Hankintapalveluryhmä Tarjouspyyntö 1.3.2016 Dnro 1/331/2016 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN AMMATILLISENA KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVA TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ AMMATILLINEN KUNTOUTUS

Lisätiedot

TARJOUSLOMAKE / TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT

TARJOUSLOMAKE / TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT Virtain kaupunki LIITE 3 1 (9) TARJOUSLOMAKE / TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT 1. Tarjouksen tekijä Nimi: Osoite: Puhelin: Y-tunnus: Tarjoajan yhteyshenkilö tämän tarjouspyynnön osalta: Sähköpostiosoite: Virtain

Lisätiedot

Kansaneläkelaitos Pohjois-Suomen vakuutusalue Lapin vakuutuspiiri

Kansaneläkelaitos Pohjois-Suomen vakuutusalue Lapin vakuutuspiiri Kansaneläkelaitos Pohjois-Suomen vakuutusalue Lapin vakuutuspiiri 14.1.2011 Dnro14/331/2010 JÄLKI-ILMOITUS LAPIN VAKUUTUSPIIRI KELAN VAIKEAVAMMAISTEN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN AVOTERA- PIAPALVELUJEN

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä LIITE 2 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tämä on tarjouslomake, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä täytettynä. Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Kaikkiin

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNAN KOULUKULJETUKSISTA/ASIOINTILIIKENTEESTÄ AJALLE 1.8.2015-30.6.2016 ja UIMAHALLIKULJETUKSISTA 1.8.2015 31.7.2018

SOTKAMON KUNNAN KOULUKULJETUKSISTA/ASIOINTILIIKENTEESTÄ AJALLE 1.8.2015-30.6.2016 ja UIMAHALLIKULJETUKSISTA 1.8.2015 31.7.2018 OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ SOTKAMON KUNNAN KOULUKULJETUKSISTA/ASIOINTILIIKENTEESTÄ AJALLE 1.8.2015-30.6.2016 ja UIMAHALLIKULJETUKSISTA 1.8.2015 31.7.2018 Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta):

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta): Tarjouspyyntö 1 (5) YDINLAITOSTEN SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ OHJELMISTOPOHJAISTEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN ARVIOINTIA KOSKEVAT ASIANTUNTIJAPALVELUT Säteilyturvakeskus (jäljempänä

Lisätiedot

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset.

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. TARJOUS JA TARJOUSHINTALOMAKE Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. Viitaten julkaistuun ostoliikenteen hoitamista

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

Fysio-, jalka- ja lymfaterapia sekä sotainvalidien ja -veteraanien kuntoutuspalveluista

Fysio-, jalka- ja lymfaterapia sekä sotainvalidien ja -veteraanien kuntoutuspalveluista 100/2008 1 (10) Liite nro: 5 Tarjouspyyntö Kansallinen hankinta Fysio-, jalka- ja lymfaterapia sekä sotainvalidien ja -veteraanien kuntoutuspalveluista 2009-2012 100/2008 2 (10) TARJOUS: nimi 100/2008

Lisätiedot