Kansaneläkelaitos Etelä-Suomen aluekeskus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansaneläkelaitos Etelä-Suomen aluekeskus"

Transkriptio

1 Kansaneläkelaitos Etelä-Suomen aluekeskus PALVELUNTUOTTAJIEN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET: Kysymykset ja vastaukset on ryhmitelty sisällön mukaan seuraavasti: 1. Kelpoisuusehdot 2. Lomakkeet 3. Toimitila 4. Terapeutti 5. Asiakasmäärä 6. Liitteet ja lisäselvitykset 7. Kotikäyntilisä 8. Alihankinta 9. Ryhmä- ja monimuotoryhmä 10. Standardi 10.1 Ensiapuvalmius 10.2 Mittarit 10.3 Internet-sivut 11. Muita tarjouskilpailuun liittyviä kysymyksiä 1. KELPOISUUSEHDOT Kysymys: Onko mahdollista osallistua tarjouskilpailuun, vaikka minulla ei vielä ole Ly -tunnusta? Saisin sen toki hankittua ennen vuoden loppua, mutta en ennen tarjouskilpailun päättymistä. Kysymys: Liitteessä Ku 125 ei ole erillistä kohtaa, missä ilmoittaa, että tarjouksen jättöhetkellä y- tunnuksia ja vakuutuksia ei ole, mutta syksyn 2010 ne on tarkoitus hankkia ennen Kelan sopimuskauden alkamista. Kysymys; Miten merkitsen lomakkeeseen KU 125 ja KU 115 tiedot tiloista ja välineistä, jos en ole vielä perustanut suunnittelemaani uutta yritystä, eikä minulla ole vielä tiloja, tiloihin liittyviä tietoja kuten pelastussuunnitelma, tai välineitä? Tilat, ja välineet tulisivat olemaan uuden sopimuskauden alussa valmiina. Kuinka voin vastata näihin kysymyksiin, jätänkö tyhjäksi em. kohdat lomakkeessa KU125 ja KU 115? Vastaus: Jos tarjouksen jättöhetkellä tarjoaja ei täytä kaikkia palvelun tuottamisen edellytyksiä, hänen tulee tarjouksessa antaa kirjallisena luotettava selvitys siitä, että hankinnan ehdot toteutuvat viimeistään mennessä. Tällaisessa tilanteessa luotettava selvitys on osa tarjoajan tarjousta, joka arvioidaan tarjousten käsittelyssä. Pääsääntöisesti kaikki kelpoisuusehdot koskevat kaikkia tarjoajia, lukuun ottamatta ne kelpoisuusehdot, jotka on selvästi rajattu koskemaan vain tiettyä terapiamuotoa, terapian erityismuotoa, lajia tai terapeuttia Kysymys: Jos palveluntarjoajalla ei ole mahdollisuutta tehdä esimerkiksi esisopimusta tiloista tulevan vuokranantajan kanssa, niin minkälainen on riittävän luotettava selvitys siitä, että hankintojen ehdot toteutuvat viimeistään ? Vastaus: Olennaista on, että luotettavassa selvityksessä on kuvattu ne tiedot, jotka tarjoaja tältä osin haluaa tarjouksessaan ilmoittaa. Esisopimukseen verrattava luotettava selvitys voisi olla esim. kiinteistöyhtiön/vuokraajan selvitys, että sillä on tarkoitukseen sopivia tiloja vuokrattavana tarjoajalle. Kela tarkistaa kaikkien ehtojen täyttymisen ennen lukien, mikä on edellytys kuntoutuspalvelusopimuksen tekemiselle. Kysymys: Pyydämme tarkennusta toiminnan vastuuvakuutukseen, onko se vakuutusyhtiön tarjoama toiminnan vakuutus. Voitteko eritellä, mitä vakuutus pitää sisällään. Vastaus: Vastuuvakuutuksen sisältöä ei ole määritelty tarkemmin avoterapiastandardissa eikä muussa tarjousmateriaalissa. 1 (25)

2 Kysymys: Voinko tarjota allasterapiaa luottaen siihen että kaupungin uimahalli ja palvelukeskus täyttävät Kuluttajaviraston julkaisusarjan 4/2002 ohjetta? Vastaus: Lomakkeen KU 125 kohdan 4 mukaan kelpoisuusehtona on, että allastiloissa on allasterapiaa toteutettaessa paikalla henkilö, jolla on Kuluttajaviraston ohjeiden mukainen valvojan pätevyys. Valvojana voi toimia joko erillinen valvoja tai allasterapiaa antava henkilö. Kysymys: Kaavake KU 125, kohta 4 kysytään psyko- ja musiikkiterapeutin pätevyysasioista. Mitä fysioterapeutit vastaavat kohtiin. Jos jätämme tyhjäksi, se tulkitaan ei vastaukseksi Kysymys: Vaaditaanko psykoterapeuteilta seuraavien ehtojen täyttyminen: toiminnan vastuuvakuutus (vakuutusyhtiö Pohjola otti yhteyttä ja kummasteli sen merkitystä), ensiapukurssi. Kysymys: Vaaditaanko psykoterapeuteilta ensiapukurssi Kysymys: Lomakkeen KU 125 alussa sanotaan, että ei-vastaus on hylkääminen. Kuitenkin yksin toimivan puheterapeutin kohdalla kohdassa 3. viimeinen kysymys ja kohdalla 4. viiteen viimeiseen kysymykseen tulee joka tapauksessa ei-vastaus. Vastataanko niihin ollenkaan, jos ei tuota esim. päivätoimintaa tai ole psykoterapeutti jne.? Vastaus: Pääsääntöisesti kaikki kelpoisuusehdot koskevat kaikkia tarjoajia, lukuun ottamatta ne kelpoisuusehdot, jotka on selvästi rajattu koskemaan vain tiettyä terapiamuotoa, terapian erityismuotoa, lajia tai terapeuttia. 2. LOMAKKEET Kysymys: Mitkä lomakkeet on täytettävä allasterapiaa varten, jos lisäksi hakee myös yksilöfysioterapiaa? Kysymys: Olen jättämässä tarjousta yksilötoimintaterapiasta, yhden terapeutin toimintaterapiaryhmästä sekä kahden toimintaterapeutin toimintaterapiaryhmästä. Tuleeko näitä kaikkia varten laatia erilliset lomakkeet? Mitkä kaikki Kelan lomakkeet minun tulee täyttää näiden terapiamuotojen tarjousta varten? Kysymys: KU 123 Kahden terapeutin terapiaryhmän kohdalla pyydätte molemman terapeutin nimet. Tässä yhteydessä pyydätte myös, että jokaisesta tarjoukseen sisältyvästä terapeutista täytetään lomakkeet KU 116 tai KU 124. Mikäli tämä toinen terapeutti on osallistumassa tarjouskilpailuun omalla toiminimellään, riittääkö, että hän täyttää omaan tarjoukseensa liittyen lomakkeen KU 116? Pitääkö minun tarjoukseeni silti liittää tiedot tästä toisesta terapeutista, lomakkeella KU 116? Kysymys: Voimassa olevaa KELAn kanssa tehtyä sopimusta ja menossa olevaa vaikeavammaisen lääkinnällistä avokuntoutuspalvelua (psykoterapia) varten on KELAlle aikanaan toimitettu selvitys terapeutin koulutuksesta ja pätevyydestä, sekä työtiloista. Kun nämä ovat jo KELAn tiedossa, tarvitseeko samaa asiaa kuitenkin selvittää mahdollista uutta sopimusta varten uudelleen, vai riittäisikö kuitenkin jo aiemmin annettu selvitys. Kysymys: Täytyykö allasterapiaa koskevista lomakkeista täyttää muita kuin KU 123 ja KU 125? Vastaus: Tarjouspyynnön kohdan kohdan 3 "Tarjousten antaminen" mukaan jokaisesta tarjottavasta terapiamuodosta, erityismuodosta ja lajista on annettava erillinen tarjous erillisine lomakkeineen. Aikaisempiin tarjouskilpailuihin toimitettua materiaalia ei huomioida. Kysymys: Lomake 115, kohta 3: Ns. reppupuheterapeutti, jolla ei ole omaa vastaanottoa, ei merkitse tilojaan. Kirjataanko tähän kohtaan materiaali, jota repputerapeutti käyttää? Vastaus: Mikäli palveluntuottajalle ei ole omaa tai vuokrattua toimipistettä, tarjoaja jättää tarjouksen ilman toimitiloja toimivana palveluntuottajana. Ilman toimitiloja toimiva palveluntuottaja voi ilmoittaa laitteiden ja välineiden osalta vain ne laitteet ja välineet, joita palveluntuottaja kuljettaa mukanaan toteuttaessaan terapiaa esim. kuntoutujan kotona, päiväkodissa tai koulussa 2 (25)

3 Kysymys: KU 124 lomakkeessa kysytään terapeutin perustietojen kohdalla toimiiko hän itsenäisenä ammatinharjoittajana yms. Tuotan kuntoutuspalveluita avoimena yhtiönä (jolle Lääninhallitus myöntänyt luvan toimia terveydenhuollon palveluita tuottavana yksikkönä), joten en ole käsittääkseni ammatinharjoittaja enkä myöskään palkattu työntekijä. En myöskään toimi alihankkijana. Mitä rastin siis oheiseen kohtaan? Vastaus: Rasti merkitään kohtaan "itsenäinen ammatinharjoittaja". Kysymys: Aion tarjota ainoastaan lymfaterapiapalvelua, koulutukseltani olen sisätauti kirurginen sairaanhoitaja ja olen käynyt LYKO-lymfaterapeuttikoulutuksen 2008 sekä aloitin yritystoiminnan heti valmistuttuani. Kysymykseni kuuluukin mihin kohtiin minun täytyy vastata? Katsoin lomakkeet läpi ja siellä oli hyvin vähän sellaisia kohtia joihin ainoastaan lymfaterapiaa tarjoava voi vastata. Vastaus: Tarjouspyynnön kohdan 1.1. "Tarjouskilpailu" mukaan lymfaterapia on fysioterapian erityismuoto ja kohdan 3 "Tarjousten antaminen" mukaan jokaisesta tarjottavasta terapiamuodosta, erityismuodosta ja lajista on annettava erillinen tarjous erillisine lomakkeineen. Avoterapiastandardin kohdassa kerrotaan fysioterapeutilta ja lymfaterapeutilta vaadittavat pätevyysvaatimukset. Kysymys: Lomake KU123, mitä halutaan/mihin liittyvät sivulla 2, kohdassa 3 olevat kohdat: Terapiamenetelmät, Toiminnalliset harjoitteet, Liikunnalliset harjoitteet, Psykososiaaliset harjoitteet? Kysymys: Selvitys tarjottavasta palvelusta: luetellaanko kohtaan 3 mahdolliset käytettävät menetelmät, toiminnalliset harjoitteet ja liikunnalliset harjoitteet? Psykososiaaliset harjoitteet yksilöfysioterapian osalta? Vaaditaanko JOKAISEN kerran tavoitteen kirjaaminen erikseen? voi olla sama, eri menetelmin tai harjoittein pitkän aikaa. Kysymys: Täytetäänkö fysioterapiatarjouspyyntöön myös kohta psykososiaaliset harjoitteet? Kysymys: Täytetäänkö lymfaterapiatarjouspyyntöön myös kohta psykososiaaliset harjoitteet? Jos täytetään, niin minkä tyyppisiä harjoitteita sisältyy fysio- tai lymfaterapiaan liittyviin psykososiaalisiin harjoitteisiin? Vastaus: Palveluntuottaja täyttää lomakkeelle KU 123 kohtaan 3 ne terapiamenetelmät tai harjoitteet, joita käyttää terapian antamisessa. Kysymys: Lomakkeessa KU 123 kohdassa kysytään kirjallisesta terapiasuunnitelmasta ja sen jälkeen yksittäisiä kysymyksiä terapiasuunnitelmasta. Koskevatko nuo yksittäiset kysymykset myös suullisesti asiakkaiden kanssa tehtyä terapiasuunnitelmaa. Saman lomakkeen samassa kohdassa oleva kysymys, miten toimitte, jos kuntoutus ei toteudu suunnitelman ja Kelan päätöksen mukaisesti jää minulle epäselväksi. Voisiko sitä selventää? Vastaus: Terapiasuunnitelma tehdään aina kirjallisesti. Siitä on kerrottu avokuntoutusstandardissa esimerkiksi kohdassa Fysioterapia Alkuvaihe. Standardin kohdassa "Kuntoutuksen toteuttamiseen liittyvät asiat" on kerrottu toimenpiteistä erityistilanteissa. 3 (25)

4 Kysymys: Lomakkeen KU 123 kohdassa 3 pyydetty terapiakerran mallisisältökuvaus jää ainakin perheterapeutille käsitteenä epäselväksi. Voiko sitä selventää? Kysymys: Lomakkeessa KU 123, kohdassa 3, terapiakerran mallisisältökuvaus (Liite 1), haluaisin tarkentaa seuraavaa. Halutaanko tässä kuvaus fysioterapiatapahtumasta yleensä, vai kuvaus yhden oletetun fysioterapiakerran sisällöstä? Jos kuvataan vain yhden fysioterapiakerran sisältöä, kuvaillaanko tämän oletetun kuntoutujan ongelmia, terapiasuunnitelmaa ja tavoitteita laajemmin kuin mikä tämän oletetun terapiakerran sisältö on. Keksitäänkö terapiakerta, johon kaikki esitetyt asiat on ympätty, vai onko terapiakerran kuvaus oikeasta elämästä ja oikeasti tapahtuneesta fysioterapiatapahtumasta, johon kertaan ei kaikki kuntoutusjaksolle asetetut tavoitteet ja toimenpiteet mahdu? Kysymys: Kuinka laaja pitäisi olla terapian mallisisältökuvaus? Pitäisikö se olla ensimmäisen kerran kuvaus, jolloin on kuntoutujan tutkiminen ja miten yksityiskohtaisesti esim. tutkiminen esitetään? Pitäisikö käyttää viitekehyksenä ICF -luokitusta? Kysymys: Mallisisältökuvauksen alla pyydetään kuvaamaan terapiamenetelmiä, toiminnallisia harjoitteita, liikunnallisia harjoitteita ja psykososiaalisia harjoitteita. Tarkoittaako nämä yleensä omassa työssä käytössä olevia harjoitteita vai tähän mallisisältökuvaukseen liittyviä harjoitteita? Vastaus: Lomakkeen KU 123 kohdassa 3 "Yksilö- ja ryhmäterapian, monimuototerapian sekä päiväkuntoutuksen toteuttamiseen liittyvät tiedot" kerrotaan seuraavasti: "Terapian mallisisältökuvauksesta löytyy mm. seuraavat asiat: Yksilöterapiassa terapiakerran rakenne ja toteuttaminen, taitojen harjoittelu ja siirtäminen arkeen, terapiavihkon hyödyntäminen, omaisten osallistuminen. Monimuototerapiassa ja ryhmäterapiassa terapiakerran rakennekuvaus ja toiminta, vertaisryhmän hyödyntäminen, ryhmätoiminnot, terapiavihkon käyttö ja kahden terapeutin ryhmissä terapeuttien yhdessä toimiminen ja vastuut sekä omaisten osallistuminen. Päiväkuntoutuksessa päivän rakenteellinen kuvaus ja toiminta, terapeuttien ja muiden ammattihenkilöiden tehtävät ja vastuut, omaisen osallistuminen, terapiavihkon hyödyntäminen." Kysymys: Lomake KU 123 Kohta 2: Videointia käyttävät puheterapeutit tilanteen mukaan. Lapsija aikuisasiakkailla erot ovat suuria. Etenkin lapsilla videointia ei käytetä terapian alkuarvioinneissa, suhde ja luottamus täytyy ensin luoda. Miksi tästä annetaan erillinen piste? Vastaus: Kysymys ei liity tarjousten antamiseen, joten siihen ei anneta vastausta. 3. TOIMITILA Kysymys: Miten määritellään inva-wc? Kysymys: Mitä tarkoitetaan hälytyslaitteilla? Kysymys: Mitä hälytyslaitteita tilassa pitää olla? Kysymys: Mitä tarkoitetaan nojapuilla? Kysymys: "Invataksilla pääsee oven eteen"? Pitääkö peruttaa jalkakäytävälle metrin päähän ovesta tai mikä on "raja"? Vastaanottotilamme on rauhallisen kadun varrella. Ei ole mitään ongelmia löytää parkkipaikkaa sisääntulon läheltä ja parkkeeraus on ilmaista. Voimmeko vastata KYLLÄ kysymykseen "paikoitusalue vieressä"? Kysymys: Lomakkeessa KU115 kohta 7 Biopalaute? Mitä sillä tarkkaan ottaen tarkoitetaan? Kysymys: Mitä tarkoittaa muut harjoitustilat? Vastaus: Kysymyksissä olevia asioita ei ole määritelty tarkemmin avoterapiastandardissa eikä muussa tarjousmateriaalissa 4 (25)

5 Kysymys: Kävelytelineen käyttö: selvityksessä palveluntuottajasta ja hoitotiloista on kohdassa 2 kävelytelineen käyttö tiloissa - kyllä tai ei; tarkoitetaanko tässä sitä, että tiloissa tulisi olla kävelyteline asiakasta varten vai tarkoitetaanko, onko mahdollista kulkea telineen kanssa (esteetöntä)? Vastaus: Tarkoitetaan mahdollisuutta kävelytelineen käyttöön. Kysymys: Eikö puheterapeutti saa yli 10neliön, mutta alle 20 neliön kokoisesta toimitilasta (neliöt ilman wc ja eteistä) yhtään pistettä (mutta esim. kuvataideterapeutti saa 2p?)? Mutta esim. ko. tapauksessa puheterapeutti voi saada eteisestä = odotustilasta yhden ja äänieristyksestä yhden? Arvioidaanko toimitilattomat eri kategoriassa kuin toimitilalliset? Jos, niin kannattaako 19neliön toimitilan omistavan terapeutin ilmoittaa olevansa toimitilaton? Vastaus: Pisteytysmuistion liitteessä 2 on kerrottu toimitiloista annettavat pisteet. Kysymys: Toimin fysioterapeuttina /ammatinharjoittajana. Itselläni on vain pieni toimitila. Sijaistan välillä ft T O:ta ja hänen fysioterapiatilansa on isommat ja hänelle sopii, että tarvittaessa voin käyttää hänen toimitilojaan. Tekisin sellaisen vuokrasopimuksen, että vuokraa maksaisin vain käytetystä ajasta 25 % saamastani tulosta. Teen kotikäyntejä, joten hyvin harvoin tarvitsisin toimitiloja. Voinko tarjouspyyntöön merkitä hänen toimitilansa tiedot? Ft T O on valmis tällaiseen sopimukseen Vastaus: Tarjouspyynnön mukaan toimipiste voi olla oma tai vuokrattu. Vuokrattu tarkoittaa sitä, että tiloista maksetaan käypää vuokraa ja tiloista on voimassa oleva vuokrasopimus. Kysymys: Kuntosali m? Kuntopyörä, kävelymatto jne. Saako näitä välineitä ja laitteita ruksata vaikkei ole kuntosalia mutta kylläkin iso sali. Tai pitääkö ne kirjoittaa viivan yläpuolella olevaan kohtaan, Muita, mitä? Kysymys: Fysioterapiatilojen kohdalla kysytään kuntosalin kokoa ja sen jälkeen on lueteltu laitteita. Vaikka ei olisi kuntosalia, voiko laitteet merkata, mitä on ja mitä ei ole? Vastaus: Terapeutti voi ilmoittaa kaikki ne laitteet, jotka hänellä on käytettävissä ja joita hän voi hyödyntää terapian toteuttamisessa. Kysymys: Olen ilman toimitiloja työskentelevä palveluntuottaja (fysioterapeutti). Lomakkeella KU 115 kohdassa 2 ja 7 on lueteltu niitä tiloja, laitteita ja välineitä, joita minunkin käytössäni on aina tarpeen mukaan; välineet kuntosaleilla, erityiskoulujen liikuntatiloissa, päivähoitopaikoissa, kotona työhuone lukittavine arkistokaappeineen ja tarvikekaappeineen mm. Vastaanko niissä kohdin kyllä, jotka minulla on käytössä (vaikka kaikki ei ole omia), vai jätänkö kohdat 2 ja 7 tyhjiksi ja luettelen nämä käytössäni olevat tilat, välineet ja laitteet kohdassa 12 Lisätietoja, liitteen ominaisuudessa? Kysymys: Voinko tarjota allasterapiapalveluita, jos terapian antopaikka on yleinen uimahalli (norm. aukioloaikana)? Vai pitääkö käytössä olla oma allas? Vastaus: Tarjouspyynnön kohdassa 3.2. kerrotaan, että palveluntuottajan toimipiste voi olla oma tai vuokrattu. Vuokrattu tila tarkoittaa sitä, että tiloista maksetaan alueen mukaista käypää vuokraa ja tiloista on voimassa oleva vuokrasopimus. Mikäli palveluntuottajalle ei ole toimipistettä, tarjoaja jättää tarjouksen ilman toimitiloja toimivana palveluntuottajana. Päiväkotia, koulua, asiakkaan kotia tai yleisessä uimahallissa allasterapian toteuttaminen ns. kertalipuilla eivät täytä edellä mainittua toimipisteen vaatimusta. Ilman toimitiloja toimiva palveluntuottaja voi ilmoittaa laitteiden ja välineiden osalta vain ne laitteet ja välineet, joita palveluntuottaja kuljettaa mukanaan toteuttaessaan terapiaa esim. kuntoutujan kotona, päiväkodissa tai koulussa. Kysymys: Mitä mieltä Kela on isojen fysioterapiayritysten suosimisesta kuntosalilaitteiden osalta? Vastaus: Kysymys ei liity tarjousten antamiseen, joten siihen ei anneta vastausta tässä yhteydessä. 5 (25)

6 4. TERAPEUTTI Kysymys: Kaikki laitoksen fysioterapeutitko ilmoitetaan? Kuka/ miten tarkistaa, jos joku laitos ilmoittaa vain " koulutetuimmat" terapeuttinsa, jotta pisteet olisivat mahdollisimman hyvät? Käytännössä kuitenkin kaikki terapeutit hoitavat KELA:n kuntoutujia. Vastaus: Selvitykset annetaan terapeuteista, joiden on tarkoitus toimia Kelan asiakkaiden terapeutteina alkavalla sopimuskaudella. Palveluntuottaja vastaa siitä, että kuntoutus toteutetaan sopimuksen mukaisesti. Kysymys: Lasketaanko työkokemus vakituisessa työsuhteessa olevalle fysioterapeutille saakka? Jos ei, niin mihin päivään asti? Vastaus: Työkokemus ilmoitetaan saakka. Kysymys: Mitä ovat pätevyyskriteerit esim. puheterapian tai neuropsykologisen kuntoutuksen tekemiselle vieraalla kielellä, kuten englannin kielellä? Vastaus: Pätevyyskriteereitä ei ole määritelty tarkemmin avoterapiastandardissa eikä muussa tarjousmateriaalissa. Kysymys: Saako ruksata "tukiviittoma" kohtaan KYLLÄ vaikka osaa vain jonkin verran tukiviittomia mutta käyttää niitä viikoittain? (Tukiviittomia olen opiskellut erit.ped. aprobaturin yhteydessä) Vastaus: Kysymyksessä olevaa asiaa ei ole määritelty tarkemmin avoterapiastandardissa eikä muussa tarjousmateriaalissa. Kysymys: Pisteytykseen liittyen: eikö ruotsinkielentaito anna mitään pisteitä? Muu työkokemus kuten asiantuntijuus/kehittäjä/kouluttajana toimiminen lasketaan useimmiten tapahtumissa kuin vuosissa, koska se toteutuu OTO toimintana (oman toiminnan ohessa). Luetellaanko projekteina, koulutuksina vai miten? Vastaus: Avoterapiastandardin mukaan kuntoutujalla on oikeus käyttää kansallista äidinkieltään (suomea, ruotsia tai erityistilanteessa saamen kieltä) kuntoutustoiminnoissa. Muu työkokemus ilmoitetaan lomakkeella KU 116 kohdassa 8 "Muu työkokemus." Kysymys: Kuinka KELA huomioi terapeutin erityissairaanhoidon työkokemuksen? Vastaus: Työkokemus ilmoitetaan lomakkeella 116 kohdassa 7 "Työkokemus terapiatyöstä". Tarjouspyynnön liitteessä 2 on kerrottu työkokemuksesta annettavat pisteet. Kysymys: Miten työkokemusvuodet lasketaan sellaisen henkilön kohdalla, joka on ollut äitiyslomalla? Vastaus: Lomakkeella KU 116 kysytään työkokemusta terapiatyöstä eikä äitiyslomalla oloaikaa lasketa tähän. Kysymys: Miten määrittelette 1 opintoviikon kertymisen? Olen käynyt tukiviittomakurssia, joka on kestänyt huhtikuu 2009, yhteensä 44h. Monta opintoviikkoa siitä saisi? Kysymys: Voiko terapeutin koulutuksiin laskea esim.: yrittäjän oppisopimuskoulutuksen (1,5 v) kustannuslaskelmakoulutukset, Akavan erityisalojen järjestämät koulutukset, VAKE-seminaarit? Vastaus: Tarjouspyynnön liitteissä 2 ja 3 kerrotaan, miten täydennys- ja lisäkoulutuksesta sekä lyhytkestoisesta koulutuksesta annetaan pisteitä. 6 (25)

7 Kysymys: Lomake KU 116 Sairausryhmä: Riittääkö puheterapeutilta tässä ruksaus kielen ja puheen häiriöt vai pitääkö ruksata myös niitä sairausryhmiä, joihin asiakkaat kielen ja puheen häiriöiden osalta kuuluivat (vuodelta 2009)? Jos pitää ruksata muutkin sairausryhmät, mihin autismi kuuluu? Entä lukihäiriöt? Vastaus: Lomakkeelle KU 116 kohtaan 1 Terapeutin perustiedot palveluntuottaja rastittaa kaikki ne ryhmät, joihin on erikoistunut. Kysymys: Minkä vuoksi Kela ei vaadi fysioterapeuteilta lisäkoulutusta tai syvempää perehtyneisyyttä allasterapiasta, kuten muista fysioterapian erityismuodoista? Kysymys: Miksi pisteytys on niin, että uranuurtajien kouluttamat terapeutit saavat enemmän pisteitä, saavat laitoksissa pisteitä kerrytettyä sellaisillekin, joilla pisteitä ei ole ja siten hoitavat Kelan vaikeavammaisia? Vastaus: Kysymys ei liity tarjousten antamiseen, joten siihen ei anneta vastausta tässä yhteydessä. 5. ASIAKASMÄÄRÄ Kysymys: Miten Kela määrittelee Kelan vaikeavammaisen ja muun tahon vaikeavammaisen? (terapiamäärät) Kysymys: Kuuluvatko sotainvalidit ja sotaveteraanit vaikeavammaisiin kuntoutujiin vai muihin kuin vaikeavammaisiin kuntoutujiin? Kysymys: Kysymys liittyen vaikeavammaisten lasten lukumäärän laskemiseen lomakkeessa KU 115: Miten määritellään vaikeavammainen? Kuka määrittää asiakkaan vaikeavammaiseksi? Voidaanko vaikeavammaiseksi katsoa asiakas, jonka kuntoutus toteutuu erikoissairaanhoidon tai kunnan maksamana? Tarkoitetaanko tässä kohtaa vain Kelan päätöksellä toteutuneiden kuntoutusten/lasten lukumäärää? Kysymys: Kelan pisteytysmuistion osuus yksilöterapiat on maininta Kelan ja muiden tahojen vaikeavammaiset asiakkaat - tähän siis lasketaan myös kaupungin maksusitoumukselliset asiakkaat? Kysymys: Mitkä ovat muiden tahojen vaikeavammaiset, ovatko esim. kaupunkien maksusitoumusasiakkaita? Kysymys: Miten Kela määrittelee Kelan vaikeavammaisen ja muun tahon vaikeavammaisen? (terapiamäärät) Vastaus: Kelan kuntoutuksessa lääkinnällistä kuntoutusta järjestettäessä vaikeavammainen on määrittely Kelan kuntoutuslain (566/2005) 9 :ssä. Kuntoutuslain mukaan henkilö on vaikeavammainen, jos 1) hänellä on sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutuva yleinen lääketieteellinen ja toiminnallinen haitta, josta aiheutuu vähintään vuodenkestävä kuntoutustarve, 2) haitta on niin suuri, että hänellä on sen vuoksi huomattavia vaikeuksia tai rasituksia selviytyä jokapäiväisistä toimistaan kotona, koulussa, työelämässä ja muissa elämäntilanteissa julkisen laitoshoidon ulkopuolella. Muiden tahojen osalta niitä koskevassa lainsäädännössä vaikeavammaiset on voitu määritellä eri tavalla. 7 (25)

8 Kysymys: Kysyisin tarjouksen kohdasta 3.4 Tiedot asiakkaiden määristä vuonna Tarkoitetaanko kyseisellä kohdalla vain niitä henkilöitä/yrityksiä, joilla on ollut sinä vuonna sopimus Kelan kanssa? Entä jos terapeutilla ei ole ollut omaa sopimusta Kelan kanssa vuonna 2009? Siinä tapauksessa hän saa mahdollisesti 15 pistettä vähemmän, kuin terapeutit, joilla on ollut 2009 sopimus. Entä jos terapeutti on ollut hoitovapaalla vuonna 2009 ja aloittanut täysipäiväisesti työt toisella palveluntuottajalla ilman omaa sopimusta? Voinko tehdä Kelalle liitteeksi selvityksen vuoden 2010 ensimmäiseltä vuosineljännekseltä asiakasmääristä, vaikka ne eivät ole "omia" asiakkaita? Kysymys: Miten lasken tiedot asiakkaiden määristä jos olen ollut v äitiyslomalla? Kysymys: Miten asiakasmäärät ilmoitetaan, jos on uusi palveluntarjoaja, joka ei ole toiminut yhtä kokonaista toimintavuotta? Kysymys: Saako uusi yrittäjä pisteitä vuonna 2009 työsuhteessa tehdyistä asiakkaista vai menettääkö hän tältä osin pisteet täysin? Kysymys: kohta 3.4. perustuuko määrä vaikeavammaisiin asiakkaisiin vuodelta 2009? Vastaus: Lomakkeella KU 115 sanotaan, että tiedot ilmoitetaan asiakkaiden määristä vuonna Lomakkeella ko. kohdassa kerrotaan, että tiedot ilmoitetaan kokonaiselta toimintavuodelta, joka tarkoittaa sitä, että mikäli toimintaa ei ole ollut kokonaista vuotta 2009 niin silloin tiedot voidaan antaa tätä aikaisemmalta viimeiseltä kokonaiselta toimintavuodelta. Mikäli palveluntuottajan toiminta alkaa vasta vuonna 2010, ei tarjoaja voi antaa vuonna 2009 toteutuneista asiakasmääristä mitään tietoja. Kysymys: Kela edellyttää, että tarjoaja sitoutuu toteuttamaan tarjouksessaan ilmoittamansa asiakaskapasiteetin. Kela ei sopimusluonnoksen mukaan kuitenkaan sitoudu ostamaan kaikkia tarjottuja asiakaspaikkoja. Voiko Kela tässä tapauksessa edellyttää, että palveluntarjoaja pitää "tyhjiä" paikkoja odottamassa mahdollisia Kelan asiakkaita? Kysymys: Edellytätte että terapeutti sitoutuu siihen vuotuiseen asiakasmäärään jonka tarjouksessa lupaa ottaa Kelalta. Miten tiukasti tulkitsette vaatimusta että Terapeutti esim. joidenkin Kelan terapioiden päätyttyä pitää vapaita paikkoja Kelaa varten? Kysymys: Vaatimus sitoutua samaan asiakasmäärään on vaikea, kun kysymyksessä on pitkäaikaiset hoitosuhteet ja välillä (esim. viime vuonna) useampi asiakas sai hylkäävän jatkopäätöksen. Sitoutuminen asiakkaaseen menee ed. vaatimuksen edelle ja vähentää useammaksi vuodeksi Kelan vaikeavammaiskuntoutettavien määrää, kun ensin kuntouttaa ko. asiakkaat terapian loppumiseen asti ja sitten ottaa uudet vauvat tilalle ja ennen kuin he ovat saaneet kuntoutuspäätöksen kelasta. Miten tarkka ko. asia on? Kysymys: Lomakkeessa KU115 s.6. kysytään kieliryhmiä asiakasmäärineen. Täytyykö todella ilmoittaa suomenkielisten / ruotsinkielisten asiakkaiden määrät? Kuinka sitovia nämä annetut määrät ovat? Eli jos esimerkiksi ilmoitan mahdollisuuden kuudelle ruotsinkieliselle, niin enempääkö ei minulle voi sitten ohjautua? Miten asiakasmäärät / kieliryhmien asiakasmäärät ilmoitetaan: yksilön tarkkuudella / noin määrinä / liukumina kuten 9-12 asiakasta? Kysymys: Onko tarkoitus ilmoittaa kaikki neljän vuoden aikana yhteensä olevat asiakkaat? Vai vuositasolla? Tuleeko tuo määrä sitoutua ottamaan? Vastaus: Katso tarjouspyyntö, kohta 3. Tarjoajan tulee sitoutua toteuttamaan tarjoamansa asiakaskapasiteetti vuositasolla koko sopimuskauden ajan. Tietoa käytetään ja se otetaan huomioon viimeistään siinä vaiheessa kun asiakas valitsee itselleen palveluntuottajaa. Palveluntuottajan mahdollisuus ottaa uusia asiakaita tarkistetaan tilannekohtaisesti kuitenkin aina tarvittaessa ennen kuntoutuspäätöksen tekemistä. 8 (25)

9 Kysymys: Kuntoutujalle on myönnetty terapiaa 90 x 60min/vuosi. Kuinka "moneksi" asiakkaaksi lasketaan, entäpä 100 x 60min/vuosi? Kysymys: Mikä on asiakasmäärä Kelan laskutavan mukaan siinä tapauksessa, että maksusitoumus on kirjattu vuodeksi 90 x 75 min? Minkälaisella kaavalla asiakasmäärä lasketaan? Lasketaanko asiakasmäärä siten, että 30x45min = 1350min = 1 asiakas 45 x 60 min = 2700min/1350 = 2asiakasta ja tämän mukaan 90 x 75min = 6750min/1350 = 5 asiakasta. Voisiko suoraan laskea Kelan maksusitoumuksista kerrat X min. ja laskea ne yhteen ja jakaa summa 1350min.? Kysymys: Lymfaa otetaan tai saadaan maksusitoumus terveydenhuollosta ainoastaan kertaa/vuosi joten minulla ei ole yhtään asiakasta joka olisi käynyt 30 kertaa/vuodessa lymfaterapiassa. Sekä melkein kaikki aikani ovat olleet 60 min, ehkä 1/vuosi 45 min. Kysymys: Teen vain kotikäyntejä ja minulla useampi Kelan maksusitoumusasiakas ja käyntikertoja voi kertyä enimmillään jopa 89 - kuinka moneksi asiakkaaksi nämä lasketaan, samoin lähes 70 käyntikerrat? Kysymys: Asiakasmääriä laskettaessa yhdestä asiakkaasta jolla tarpeeksi hoitokertoja /90, voi saada 3 asiakasta = kolmesta 30x, tosiasiassa jälkimmäisessä tapauksessa todellinen työmäärä, kokoukset, läheisiin ja hoitohenkilökuntaan tutustuminen/teamiin pääseminen on 3-kertainen. Asia ei ole suoraan verrannollinen. Olemme antaneet aluehallintovirastolle lukumäärän= toimintakertomuksen asiakkaista joka se todellinen. Onko mahdollisuus laskea toisin? Kysymys: Onko ymmärretty oikein, että viime vuoden kelan asiakkaiden yhteinen terapia-aika muutetaan minuuteiksi, jaetaan 45:llä ja sitten 30llä, niin saadaan 45:n min:n jaksojen määrä Kysymys: Voiko asiakasmäärän ilmoittaa esim asiakasta (esim. riippuen kuinka paljon aikaa menee siirtymisiin)? Vai vain pelkkä minimimäärä? Vastaus: Tiedot asiakkaiden määristä vuonna 2009 pyydetään ilmoittamaan lomakkeella KU 115 kohdassa 11. Yksilöterapiassa yhdeksi asiakkaaksi lasketaan henkilö, joka käy terapiassa vuoden aikana 30 kertaa 45 minuuttia. Mikäli kuntoutuja käy kertamäärinä useammin tai kestoltaan pidemmässä terapiakerrassa, suhteutetaan asiakasmäärä tähän. Esimerkiksi vuoden aikana 45 kertaa 60 minuuttia käyvä kuntoutuja lasketaan 2 asiakkaaksi. Kuntoutujien määrä voidaan laskea myös yhteen eli silloin kun kaksi eri kuntoutujaa käy 15 kertaa vuodessa 45 minuutin terapiassa tulee tästä yksi asiakas. (Tarjouspyyntö kohta 3.4. Tiedot asiakkaiden määristä vuonna 2009) Kysymys: Lasketaanko toteutuneet kerrat vai päätöksen kerrat? Vastaus: Tiedot asiakasmääristä ilmoitetaan toteutuneiden käyntien mukaan. Kysymys: Lomake ku 115, kohta 11: tarkoittaako asiakasmäärät toimipisteen kokonaismääriä vai palveluntuottajan henkilökohtaisia asiakasmääriä? kohta 3.5. emme ymmärrä kohtaa, voitteko selventää? Vastaus: Ko. kohta tarkoittaa tarjoajan asiakasmääriä toimipisteittäin lomakkeen KU 115 mukaisesti terapiamuodoittain, lajeittain ja erityismuodoittain. Kysymys: En tajua miten voin tietää monelleko asiakkaalle voin tarjota Kelan kustantamaa terapiaa seuraavien vuosien aikana. Vastaus: Asiasta ei ole esitetty kysymystä, joten emme voi vastata. Kysymys: Tarkoitetaanko tilastokohdassa "muut, kuin vaikeavammaiset kuntoutujat" todella laitoksessa kaikkia muita asiakkaita? Vastaus: Lomakkeen KU 115 kohdassa 11 ilmoitetaan tarjoajan muut kuin vaikeavammaiset kuntoutujat. 9 (25)

10 Kysymys: KU 115 /asiakasmäärät eri kieliryhmistä. Tarkoitetaanko tässä niitä asiakkaita, joiden kanssa terapia annetaan esimerkiksi somalin kielellä? Kysymys: Pyydetään ilmoittamaan asiakkaita/vuosi joille voi uudella sopimuskaudella tarjota terapiaa. Sitten kysytään asiakkaiden kieliryhmiä. Miksi asiakkaiden etnisiä taustoja, kieliryhmiä kysytään? Vastaus: Lomakkeella KU 115 merkitään kieliryhmä/asiakasmäärä asiakkaat, joiden terapia annetaan ko. kielellä. Tietoa käytetään ja se otetaan huomioon viimeistään siinä vaiheessa kun asiakas valitsee itselleen palveluntuottajaa. 6. LIITTEET JA LISÄSELVITYKSET Tarjoukseen tarvittavista liitteistä tuli paljon kysymyksiä, joten samoja asioita koskevia kysymyksiä on yhdistytty. Kysymys: Tuleeko tarjoukseen liittää kopioita TEO/Valviran nimikesuojauksesta, Valviran laillistamispäiväyksestä vakuutuksien voimassaolosta, ennakonpidätystodistuksista, potilasvakuutuksesta? CV tai tutkintotodistuksesta, täydennyskoulutustodistuksesta, lyhytkestoisesta koulutustodistuksesta työnohjauksesta toimitilan kirjallisesta vuokrasopimuksesta ensiapukurssin suorittamisesta? toimitilojen pohjapiirros terapiasuunnitelma terapiapalaute voimassa oleva ennakkoperintärekisteriote toimiluvasta kirjallisista turvallisuusohjeista palo- ja pelastussuunnitelmasta Kysymys: Onko ehkä muitakin todistamisvaateita, joita ei ilmene suoraan tekstistä? Kysymys: Mitä vaaditaan liitteeksi KU115-lomakkeeseen, sivulla 6/6 lopussa viitataan liitteisiin, mutta mitä liitteitä tarkoitetaan? Kysymys: Käytyjä koulutuksia on enemmän kuin tilaan mahtuu. Voiko em. koulutukset laittaa erillisellä liitelomakkeella vai miten tulee menetellä? Kysymys: Voiko terapiamenetelmät, toiminnalliset-, liikunnalliset- (ja psykososiaaliset) harjoitukset kirjoittaa liitetiedostona, koska niille lomakkeeseen varattu tila on aivan liian pieni? Vai pitääkö vain kirjoittaa pientä tekstiä? Kysymys: Miten menetellään, kun käytössämme olevat mittarit eivät mahdu lomakkeessa olevalle riville? Kysymys: Riittääkö, että toimitan todistukset vakuutusten jälleen voimaan saattamisesta, kun palaan työelämään? Olen palaamassa töihin 2011 alusta. Vastaus: Tarjous annetaan tarjouspyynnössä kohdassa 3 kerrotuilla lomakkeilla. Tarjous annetaan mainituilla lomakkeilla ja tarvittavat liitteet on kerrottu jokaisen lomakkeen lopussa mainituilla tarvittavilla liitteillä. Tämän lisäksi tarjouksen liitteiksi liitetään alihankintatilanteissa alihankintasopimus (tarjouspyyntö kohta 3.7) ja tilanteissa, joissa tarjoajalla ei ole olemassa tarjoushetkellä kaikkia palvelun tuottamisen edellytyksiä luotettavat selvitys (tarjouspyyntö kohta 2). Mikäli tarjoaja ei saa mahtumaan lomakkeilla olevaan kohtaan kaikkia haluamiaan täytettäviä tietoja voi aina ko. lomakkeen ko. sivun kopioida ja laittaa loput tiedot ko. sivun kopioidulle sivulle. Tällöin tarjousta antaessaan tulee tehdä lomakkeen sivuille merkintä, josta selviää että ko. sivua on useampi eli esimerkiksi 2 a sivu ja 2 b sivu. 10 (25)

11 Kysymys: Tarvitaanko liitteet vai tarkistetaanko ne Kelan toimesta myöhemmin? riittääkö, että ne ovat tarvittaessa nähtävissä työpaikalla pyytääkö Kela niitä tarvittaessa? Vastaus: Katso edellinen vastaus liitteistä. Muut kysymykset eivät liity tarjousten antamiseen, joten niihin ei anneta vastausta tässä yhteydessä. 7. KOTIKÄYNTILISÄ Kysymys: Jos ei ole toimitilaa itsenäisellä ammatinharjoittajalla saako kotikäyntilisän? Vai olisiko huomioitava ns. kotikäyntihinta ainoana hintana Kysymys: Onko mahdollista tarjota fysioterapia- ja lymfaterapiapalveluja ainoastaan kotikäynteinä? Voisiko kesken sopimuskauden muuttaa sopimusta siten, että tarjoaisin palveluita myös vastaanotolla? Vastaus: Tarjouspyynnön kohdan 3.8. mukaan kotikäyntilisää maksetaan tarvittaessa palveluntuottajalle (myös ilman toimitiloja olevalle). Tarjouspyynnön kohdan 3.1. mukaan hinta tarjotaan yksilöterapioista euroina 45 minuutin terapialle. Jos palveluntuottaja haluaa tehdä muutoksia kuntoutuspalveluun kesken sopimuskauden, tulee asiasta neuvotella ja sopia sopimuksen tehneen Kelan vakuutuspiirin kanssa. 8. ALIHANKINTA Kysymys: Mitä tarkoitetaan muulla luotettavalla selvityksellä alihankinnassa? Vastaus: Olennaista on, että esisopimuksessa tai vastaavassa luotettavassa selvityksessä on kuvattu ne tiedot, jotka tarjoaja tältä osin haluaa tarjouksessaan ilmoittaa. Tarjoaja vastaa siitä, että tarjous on tarjouspyynnön mukainen. Tällaisissa tilanteissa esisopimus tai muu luotettava selvitys on osa tarjoajan tarjousta, joka arvioidaan tarjousten käsittelyssä. Kysymys: Voiko alihankintasopimuksen tehdä kesken toimintavuoden vai onko alihankintasopimuksen oltava tehty tarjousta jättäessä? Kysymys: KU 123 pyydätte kopiota alihankintasopimuksesta tai muusta vastaavasta luotettavasta selvityksestä. Tulen mahdollisesti käyttämään alihankintaa tulevina vuosina, mutta tarkempaa tietoa minulla ei tästä vielä ole. Voinko liittää tarjoukseeni sopimuspohjan alihankinnasta, vaikka tiedossani ei ole vielä, että kenen toimintaterapeutin kanssa tulisin jatkossa solmimaan alihankintasopimuksen Kysymys: Pystyykö tekemään sopimuksen alihankinnasta kesken kauden? Jos yritys antaa toimintaterapiapalveluita ja pystyisi hankkimaan alihankintana psyko/perheterapiapalveluita tai palkkaamaan psyko/perheterapeutin? Miten käytännössä asia toteutuu, lähinnä hinnoittelun kohdalla. Tiedossa perheterapeutti, joka saa pätevyyden vuoden sisällä. Miten järkevää toimia, jotta saadaan hänet palvelujen piiriin tarvittaessa? Vastaus: Tarjouksessa pitää antaa luotettavalla tavalla tieto siitä, miten palvelu aiotaan toteuttaa. Käytännössä alihankkija täytyy olla tiedossa ja ilmoittaa tarjouksessa. Jos palveluntuottaja haluaa tehdä muutoksia kuntoutuspalveluun kesken sopimuskauden, tulee asiasta neuvotella ja sopia sopimuksen tehneen Kelan vakuutuspiirin kanssa. Palveluntuottaja tulee ilmoittaa viipymättä palvelun laadun, Y-tunnuksen, omistajan tai muun olennaisen asian muutoksesta sopimuksen tehneeseen Kelan vakuutuspiiriin. Laatuun vaikuttavia tekijöitä ovat mm. terapeuttien muutokset, tiloissa tapahtuvat muutokset ja remontit. (Tarjouspyyntö, kohta Kuntoutuspalvelujen tarjoaminen ja sopimuksen mukainen toiminta, s. 9). 11 (25)

12 Kysymys: Jos palveluntuottaja toimii ammatinharjoittajana yrityksessä ja on tehnyt aiemmin oman sopimuksen Kelan kanssa, mutta Kelan kanssa tehdyssä sopimuksessa on sovittu yhteislaskutuksesta yrityksen nimissä niin voiko edelleen toimia samalla tavoin? Vai onko tehtävä alihankintasopimus yrityksen kanssa? Vastaus: Edelleen voi toimia samalla tavalla. Sopimuksessa ilmoitetaan laskuttajan Y-tunnus, jos laskuttaja on muu kuin palveluntuottaja (Tarjouspyynnön liitteessä 4 'Sopimusluonnos'.) Kysymys: Onko niin, että ammatinharjoittajana toimiva terapeutti, jolla myös omat Kela-sopimukset ei voi toimia alihankkijana? Kysymys: Voiko palveluntuottaja/yritys tehdä oman sopimuksen Kelan kanssa ja samanaikaisesti tehdä alihankintasopimuksen toisen yrityksen(oma sopimus kelan kanssa) kanssa koskien kelan asiakkaita? Vastaus: Alihankkijana toimivalla ammatinharjoittajalla voi olla myös oma sopimus Kelan kanssa. Tällöin hän toimii alihankkijana Kelan kanssa sopimuksen tehneelle palveluntuottajalle tämän asiakkaille että myös Kelan kanssa tekemällään sopimuksella Kelan palveluntuottajana omille asiakkailleen. 9. RYHMÄ- JA MONIMUOTORYHMÄ Kysymys: Pitääkö jokaisesta ryhmästä täyttää erikseen oma lomakkeensa KU 123 vai voiko tarjous koskea yleisesti erilaisia ryhmiä /monimuotoryhmiä, jos hintatarjous näissä on sama? Voiko lomakkeeseen KU 123 liittää kaikkien kymmenen terapeutin nimet, jotta voimme valita kullekin ryhmälle kuntouttajat ryhmän tarpeen mukaan? Olemme itsenäisiä ammatinharjoittajia, miten määräytyy se, kuka meistä on se palveluntuottaja, jonka nimissä hintatarjous tehdään? Kysymys: Monimuotoryhmät: Yksi palveluntuottaja antaa tarjouksen ja ilmeisesti jokaisen osallisen pätevyyspaperit tulee tämän palveluntuottajan papereissa mukana Kelalle. Mutta miten tapahtuu maksusitoumuskäytäntö ja maksut yleensä? Meneekö osa toiselle esim. fysioterapeutille ja osa palvelua antavalle esim. toimintaterapeutille vai miten? Kysymys: Tarjousasiakirjoissa kerrotaan että vain yksi palveluntuottaja/tarjoaja voi tehdä tarjouksen monimuoto- ja ryhmäterapioista. Kun kaksi itsenäistä ammatinharjoittajaa tekee yhdessä tarjouksen ryhmästä jossa tarvitaan kaksi terapeuttia ja siis vain toinen antaa toisen puolesta hinnan koko ryhmästä, voiko kuitenkin molemmat laskuttaa Kelaa oman työnsä osalta eli annetusta ryhmähinnasta 50/50 periaatteella? Vastaus: Monimuototerapiassa tarjouksen antaa tarjouspyynnön kohdan 3.1 mukaisesti vain yksi palveluntuottaja. Sopimus tehdään sen palveluntuottajan kanssa joka antaa tarjouksen. Tarjouksessa annetaan kuitenkin tiedot lomakkeilla KU 116 tai Ku 124 avoterapiastandardin mukaisesta määrästä terapeutteja, jotka antavat monimuototerapiaa Kelan vaikeavammaisille kuntoutujille. Kaikkia tarjoukseen kuuluvia terapeutteja koskee lomakkeella KU 125 olevat palvelua antavan terapeutin koulutus ja pätevyysvaatimukset. Kela maksaa kuntoutuksen laskutuksen perusteella. Laskuttajan toimii sopimuksen allekirjoittanut palveluntuottaja tai sopimuksessa ilmoitettu muu laskuttaja palveluntuottajan puolesta. Kysymys: Mitä tarkoittaa 20 kerran ryhmätarjous, joka sisältää kaksi kuntoutujan yksilökäyntiä ja lapsilla kaksi vanhempain ryhmätapaamista? Onko se 20 ryhmäkertaa + 2 yksilökäyntiä + 2 vanhempainryhmää eli yhteensä 24 kertaa vai 16 ryhmäkertaa + 2 yksilökäyntiä + 2 vanhempainryhmää eli yhteensä 20 kertaa? Vastaus: Tarjouspyyntölomakkeen kohdan 3.1. mukaan hinta annetaan 20 kerran ryhmä- ja monimuototerapioissa toteutuksesta. Tarjottu hinta sisältää lisäksi 2 kuntoutujan yksilökäyntiä sekä lasten ja nuorten ryhmäterapia sisältää kaksi vanhempien erillistä ryhmätapaamista. Näistä käynneistä ei makseta erillistä ryhmä- tai monimuototerapiahintaa eikä erillistä hintaa. 12 (25)

13 Kysymys: Ryhmä- ja monimuototerapioissa asiakasmääriä on vaikea arvioida ennakkoon, joten sitoutuminen tiettyyn asiakaskapasiteettiin on vaikeaa ja liukuma (0-8 asiakasta) määrissä lienee sallittua? Kysymys: Onko uudella sopimuskaudella kahden hengen musiikkiterapiaryhmien muodostaminen mahdotonta? Vastaus: Avoterapiastandardin kohdissa 3.3. "Ryhmäterapia" ja 3.4. "Monimuototerapia" kerrotaan palvelun sisältövaatimukset ja mm. ryhmäterapian kesto ja koot. Ryhmäterapiaa voidaan toteuttaa standardin määrittämissä rajoissa. Kysymys: Onko standardissa tarjottuihin ryhmäterapian kestoihin mahdollisuus lisätä 45 min vaihtoehto, jolloin lasten musiikkiterapiaryhmien muodostaminen olisi edelleenkin mahdollista? Kysymys: Onko ryhmämuotoisessa terapiassa sama asia, että lapset ovat paikalla aina 90min - 120min ja kirjaamiset tämän ajan ulkopuolella? Tämä tuntuu pienelle lapselle pitkältä yhtäjaksoiselta toiminta-ajalta. Vastaus: Hankittavat terapiapalvelut kerrotaan tarjouspyynnön kohdassa 1.1. Avoterapiastandardissa kohdassa 3.3. "Ryhmäterapia" kerrotaan tarkemmin palvelun sisältövaatimukset ja mm. ryhmäterapian kesto ja ryhmien koot. Ryhmäterapiaa voidaan avoterapiastandardin mukaan toteuttaa jatkossa vain minuutin jaksoissa. Avoterapiastandardin kohdan "Terapiakäynti ja hinta" mukaan kuntoutuja saa avoterapiapalvelua koko palveluntuottajan laskuttaman ja Kelan päätöksen mukaisen ajan. Kysymys: Annetaanko ryhmille 90 min ja 120 min erikseen hinnat vai hinnoitellaanko ne samalla hinnalla? Kysymys: Tarjotaanko min ryhmä- / monimuotoryhmälle yksi yhteinen hinta vai voiko 90 minuutille tarjota eri hinnan kuin 120 minuutille? Vastaus: Annetaan vain yksi hinta. Tarjouspyynnön kohdan 3.1. mukaan ryhmäterapioista ja monimuototerapioista annetaan hintatarjous minuutin terapialle. Kysymys: Voiko monimuototerapian pitää vaihdellen kahden eri yrityksen tiloissa? Vastaus: Ei voi. Tarjouspyynnön kohdan 3.2. mukaan tarjous annetaan jokaisesta toimipisteestä erikseen. Kysymys: Voiko monimuototerapiaryhmään tehdä sopimusta erikseen kahdelle eri yritykselle, vai pitääkö toimia esim. alihankintana? Vastaus: Tarjouspyynnön kohdan 3.1. mukaan jos tarjottavassa palvelussa on kysymys kahden terapeutin ryhmä- tai monimuototerapiasta, voi tarjouksen antaa vain yksi palveluntuottaja. Kysymys: Tarjoaako palveluntuottaja jo valmiiksi suunniteltua ryhmää, tietylle asiakasryhmälle? Kysymys: Kuka ottaa vastuun ryhmän muodostamisesta ja ryhmäläisten esim. 5 asiakkaan keräämisestä ennen ryhmän alkua Vastaus: Tarjouspyynnön kohdassa 1.1. on lueteltu mitä ryhmä- ja monimuototerapioita tarjouspyyntö koskee. Terapialajeista ilmoitetaan lomakkeella KU 122 kohdassa 4. Avokuntoutusstandardin kohdissa 3.3. "Ryhmäterapia" "Kohderyhmä" ja 3.4. "Monimuototerapia"- "Kohderyhmä" kerrotaan, että terapeutti tekee ryhmän kokoamisessa yhteistyötä hoitavan tahon tai muun kuntoutuksen ohjaavan tahon, esim. päiväkodin, koulun tai palvelutalon kanssa aina kun se on mahdollista. Kysymys: Haetaanko Ralle-kurssin avokuntoutuskurssit tällä tarjouspyynnöllä? Vastaus: Ei haeta. Kyseessä on kurssi, jolla on erilaiset sisältövaatimukset. 13 (25)

14 10. STANDARDI Kysymys: Pitääkö ilman toimitiloja työskentelevän laatia pelastussuunnitelma? Vastaus: Ei. Kysymys: Pitääkö itsenäisellä ammatinharjoittajalla olla potilasasiamies. Vastaus: Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 11 :n mukaan terveysdenhuollon toimintayksilölle on nimettävä potilasasiamies. Itsenäisellä ammatinharjoittajalla ei tarvitse olla potilasasiamiestä. Kysymys: Tarkoittaako videointi mahdollisuutta videointiin vai videoinnin käyttämistä jokaisen kuntoutujan kanssa? Vastaus: Kysymyksessä olevaa asiaa ei ole määritelty tarkemmin avoterapiastandardissa eikä muussa tarjousmateriaalissa. Kysymys: Mitä tarkoittaa terapiasuunnitelman sisällössä mainittu tarkistuspiste? Vastaus: Kysymyksessä olevaa asiaa ei ole määritelty tarkemmin avoterapiastandardissa eikä muussa tarjousmateriaalissa. Kysymys: Tiedustelen avokuntoutusstandardiin, 6/ , kohtaan Turvallisuus liittyen seuraavaa: Mitä tarkoittaa lausuma: Palveluntuottajalla on kuntoutujalle ja kuntoutukseen osallistuvalle omaiselle/läheiselle riittävä vakuutusturva? Pitääkö läheiset/omaiset vakuuttaa erikseen? Minkälainen vakuutus korvaa tällaisen lähi-ihmiselle tapahtuvan vahingon? Uskaltaako sitä enää ottaa terapiatunnille omaisia/lähi-ihmisiä ollenkaan mukaan? Vastaus: Vakuutusturvaa ei ole määritelty tarkemmin avoterapiastandardissa eikä muussa tarjousmateriaalissa. Standardissa kuvatun palvelun kattava vakuutus tulee ottaa vakuutusyhtiöstä. Kysymys: Mitä tarkoittaa lause: "Muun muassa kädet ja kuntoutujaan kosketuksessa olleet laitteet tulee desinfioida jokaisen kuntoutujan jälkeen"? (2.2.2) Tarkoittaako tämä toimintaterapiassa sitä, että esimerkiksi kaikki pallomeren pallot tai palapelin nappulat tulee desinfioida jokaisen käynnin jälkeen? Vastaus: Kysymyksessä olevaa asiaa ei ole määritelty tarkemmin avoterapiastandardissa eikä muussa tarjousmateriaalissa. 14 (25)

15 Kysymys: Tarkoitetaanko terapiaviholla vihkoa, joka käytetään joka kerralla esim. terapian siirtymäobjektina tai tehtäväharjoitteiden kirjaamiseksi tai vaikeavammaisen lapsen viestiksi kodin ja terapian välillä? Samainen vihko voi olla myös viesti toiselle terapeutille tai sairaalalle koonti tehdyistä asioista. Kysymys: Onko terapiavihkon käyttö suositeltavaa vai pakollista jokaisen kuntoutujan kanssa? (2.2.3 ja 3.1.3) Kysymys: Miten tulee toimia, että pystyy sekä huolehtimaan asiakasturvallisuudesta että terapiavihkon kirjaamisesta? b) Tarjousasiakirjoissa todetaan, että "standardista poikkeavaa kuntoutusta ei osteta". Jos siis rastitan kohdan, etten käytä terapiavihkoja kaikissa asiakassuhteissa, putoanko samalla pois koko tarjouskilpailusta? Kysymys: Jos terapiavihkoa ei pysty täyttämään asiakkaan terapian aikana, niin annetaanko tarjous niin, että myönnetyn terapia-ajan hinta sisältää lisäksi terapiavihkon täyttämiseen kuluvan ajan veloitus? Vai lyhennetäänkö lapsen kanssa yhdessä tapahtuvaa työskentelyaikaa? Kysymys: Jos, niin vaikeavammaisen asiakkaan ollessa kyseessä, kuten levoton autisti, niin voiko vihon täyttää asiakkaan terapia-aikana niin, että ko. levoton asiakas on palautettu kuntoutuslaitoksen osastolle? Täyttääkö sellainen käytäntö standardin kriteerit? Voiko terapiavihko olla vain satunnaisessa käytössä eli silloin kuin sitä tarvitaan? Kysymys: Voiko terapian viime hetken esivalmistelun (esim. koulussa tilan fiksaaminen juuri tälle asiakkaalle sopivaksi) ja akuutin kirjaamisen tehdä terapia-aikana? Ilman asiakasta? Esimerkiksi levottoman autistin ollessa paikalla ei mitään tällaista voi tehdä. Vastaus: Avoterapiastandardin kohdan mukaan terapiavihko on kuntoutujan vihko, kansio tai muu vastaava kuntoutujan tai omaisten/läheisten kanssa sovittu menetelmä viestien välittämiseen. Terapiavihkoa voidaan käyttää viestintävälineenä kuntoutujan, omaisten/läheisten, terapeuttien ja muiden Kelan kuntoutuspalvelujen tuottajien tai muiden kuntoutujan arkiympäristössä toimivien henkilöiden välillä. Avoterapiastandardin kohdan mukaan kuntoutuja saa terapiapalvelua koko palveluntuottajan laskuttaman ja Kelan päätöksen ajan. Tarjouspyynnön kohdan 3.1. mukaan tarjottavan palvelun kokonaishintaan sisällytetään kaikki kuntoutuksesta aiheutuvat kustannukset. Kysymys: Pitääkö tavoitelomake liittää avoterapiapalautteeseen, vai riittääkö tavoitteiden kirjaaminen palautelomakkeeseen? Vastaus: Avoterapiastandardin kohdan "Avoterapiapalaute" mukaan avoterapiapalautteeseen liitetään kopio täytetystä tavoitelomakkeesta. Kysymys: Onko edelleen mahdollista korvata lomakkeenne puheterapeutin lausunnolla vai tullaanko lomakkeen KU 117 täyttäminen vaatimaan joka tapauksessa kirjoitettavan lausunnon lisäksi, jolloin asiakkaasta kirjoitetaan käytännössä 2 palautetta? Kysymys: Pitääkö tavoitelomake liittää avoterapiapalautteeseen, vai riittääkö tavoitteiden kirjaaminen palautelomakkeeseen? Kysymys: Voiko avoterapiapalaute olla palveluntuottajan omalla lomakkeella, mikäli sisältää palautteeseen vaadittavat kohdat, vai tuleeko käyttää vain Kelan lomaketta KU 117? (3.1.3) Vastaus: Avoterapiastandardin kohdan mukaan avoterapiapalautteena käytetään Kelan lomaketta KU (25)

16 10.1. ENSIAPUVALMIUS Kysymys: Hyväksytäänkö tarjouskilpailussa terveydenhuollossa toimivan ammattihenkilön ammattilaisille suunnattu ja päivitetty EA-koulutus josta on kouluttajan todistus? Kysymys: Aikomuksena on osallistua kilpailutukseen psykologin ja psykoterapeutin pohjakoulutuksella ja tarjota psykodynaamista psykoterapiaa lapsille ja nuorille. Hakulomakkeessa on maininta ensiapukoulutuksesta. Onko se pakollinen tai sen puute este kilpailutukseen osallistumiselle? Jos se on välttämätön, kuinka laajat ensiapukoulutukset tulee hankkia? Kysymys: Riittääkö ensiapukoulutukseksi ns. hätäensiapukoulutus, kun sitä ylläpidetään SPR:n toivomin välein? Vastaus: Vaikeavammaisten avoterapioiden standardissa, versiossa 6/ (voimassa lukien) on ensiapuvaatimuksena kirjoitettu seuraavasti: Ensiapuvalmiuden edellytyksenä on vähintään Suomen Punaisen Ristin EA 1 -koulutuksen suorittaminen ja ensiaputaitojen ylläpitäminen, voimassa oleva suoritettu hätäensiapu tai kertauskurssi tai vastaavat tiedot ja taidot. Ensiapukursseista saa tietoa mm. Suomen Punaisen Ristin internetsivuilta wwww.redcross.fi. Ensiapuvalmiudella tarkoitetaan sitä, että terapeutti on suorittanut EA1. kurssin tai vastaavan kurssin. EA1 kurssin ei tarvitse enää olla voimassa, vaan terapeutilla tulee olla suoritettuna voimassa oleva hätäensiapu tai kertauskurssi tai vastaavat tiedot ja taidot. Kysymys: Riittääkö, jos palveluntuottajalla on voimassa oleva EA 1-koulutustodistus sopimuksen voimaan tullessa ? Vai tuleeko EA 1-koulutustodistuksen olla voimassa jo tarjousta jättäessä? Kysymys: Minulla on EA1 ja EA2 käytynä vuonna Käyn päivityksen , riittääkö että toimitan todistuksen kertauskurssista heti kun saan sen? Kysymys: EA1 kursseilla on nyt ruuhkaa, riittääkö että kurssi on suoritettu tämän vuoden aikana? Vastaus: Tarjouspyynnön kohdassa 2. "Kelpoisuusehdot" on asiasta kirjoitettu seuraavasti: Jos tarjoajalla ei ole tarjouksen jättöhetkellä kaikkia palvelun tuottamisen edellytyksiä, tulee tarjouksessa antaa kirjallisena luotettava selvitys siitä, että hankinnan ehdot toteutuvat viimeistään mennessä MITTARIT Kysymys: Mitä elämänlaatumittareita tarkoitatte tarjouspyynnössänne? Toimintaterapiassakin on erilaisia arviointeja ja toimintakykymittareita eri asiakasryhmille, tarkoitatteko jotain tiettyä mittaria? Kysymys: Mitä elämänlaatumittaria käytetään vaikeavammaisten lasten elämänlaadun mittaamiseen? Kysymys: Koskeeko elämänlaatumittarin käyttö myös lapsiasiakkaita? Kysymys: Millaisia elämänlaatumittareita Kela edellyttää käytettävän ja mitkä nyt aivan erityisesti sopisivat vaikeavammaisten lasten kanssa työskentelyyn. Kysymys: Kelan vaikeavammaisten avoterapiastandardi edellyttää elämänlaatumittarin käyttöönottoa. Mitä elämänlaatumittaria Kela suosittelee avoterapeuttienkäyttöön? Kysymys: Millaisia elämänlaatumittareita standardissa tarkoitetaan? Voiko elämänlaatua mitata ammattikunnan omilla arviointi /haastattelulomakkeilla. Kysymys: Mitä täsmälleen tarkoitetaan elämänlaatumittarilla - terapiatyössä aina pienenkin lapsen kohdassa mietitään visioita miten elämänlaatua saadaan tulevaisuudessa, mitä aikuisena tulee osata ja mihin tähdätään tänään että nuorena ja aikuisena pärjää. Näin ainakin NDt kurssin käyneet ajattelevat 16 (25)

17 Kysymys: Mitä mittareita kela toivoo tutkimus, arviointi ja mittauskäyttöön, jotka ovat toiminnallisia eivätkä ole käytössä lähettävällä taholla? Kysymys: Millaisia elämänlaatumittareita Kela edellyttää käytettävän ja mitkä nyt aivan erityisesti sopisivat vaikeavammaisten lasten kanssa työskentelyyn. Kysymys: Millaisia elämänlaatumittareita KELA suosittelee kehitysvammaisille lapsille ja aikuisille, ms-, hemi- ja psykiatrisille aikuiskuntoutujille sekä cp-vammaisille nuorille? Vastaus: Elämänlaatumittareiden osalta ei ole haluttu tarkkaan määritellä avoterapiastandardissa sitä mitä elämänlaatumittaria tulee käyttää. Palveluntuottaja voi itse halutessaan valita käyttämänsä ja parhaiten kohderyhmälle soveltuvan elämänlaatumittarin. Tunnetuimpia elämänlaatumittareita ovat esim. RAND-36, 15-D tai WHOQOL-BREF. Kysymys: Meillä ei ole vielä elämänlaatumittaria käytössä, mutta kouluttaudumme sekä otamme mittarin käyttöön vuoteen 2011 mennessä. Voimmeko laittaa lomakkeeseen KU 123 rastin kohtaan 2. elämänlaatumittari sekä olen suorittanut mittarin käyttöön liittyvän koulutuksen, jos koulutus järjestetään syksyllä 2010? Millaista selvitystä Kela edellyttää mittarin käyttöönotosta/koulutuksesta? Kysymys: Mistä elämänlaatumittareita perehdyttävää koulutusta on saatavilla? Kysymys: Jos kunkin terapiamuodon omia arviointimenetelmiä kootaan Toimia -mittaripankkiin, miten voi ruksata ja sitoutua käyttämään mittaria ja menemään koulutukseen, jos tiedot mittareista tulevat mittaripankkiin vuoden 2010 lopulla? Kysymys: KU 123 kysytte, onko tarjoajalla käytössään elämänlaatumittari, ja koulutusta sen käyttöön. Mitä elämänlaatumittaria tarkoitatte? Viittaatte suositeltaviin, arvioituihin mittareihin Toimiamittaripankissa. sivuilla ilmoitetaan kuitenkin, että mittaripankkiin on tulossa mittareita vasta vuoden 2010 lopussa. Kysymys: Jos kuntoutuja käy kolmessa eri terapiassa, pitääkö kuntoutujan täyttää jokaisen terapeutin luona eri tai sama elämänlaatumittari. pitääkö elämänlaatumittarin olla yleisesti tunnettu vai voiko käyttää vähemmän tunnettuja tai itse kehittämiä mittareita. Mistä voi hankkia elämänlaatumittareita, kun ei googlettamallakaan löydy hankintapaikkoja Kysymys: Millaisia koulutuksia näihin mittareihin on saatavilla? Kysymys: Lomakkeen kysymys 2, kohta muut mittarit: Riittääkö mittarin käyttöön liittyväksi koulutukseksi se, että on suorittanut mittarin käytön koulutuksen esim. Bobath-koulutuksen yhteydessä Vastaus: Tarjouksessa annetaan tiedot niistä mittareista ja arviointimenetelmistä, joita käyttää sopimusaikana. Avoterapiastandardissa eikä tarjousmateriaalissa tarkemmin määritellä eri mittausmenetelmien käyttöön liittyvien koulutusten vaatimuksia. Avoterapiastandardin mukaan suositeltavia, arvioituja mittareita kootaan Toimia -mittaripankkiin (www.toimia.fi). Toimia verkon linkki on laitettu avoterapiastandardiin vain siksi, että sieltä voi myöhemmin käydä päivittämässä mittareihin liittyviä tietoja. Kysymys: Mikäli mittaria on tarkoitus käyttää em. kuntoutujien avoterapioissa, saammeko niihin resursseja? Mittaus ja tulosten kirjaaminen sekä yhteenveto vienee aikaa muulta terapialta? Vastaus: Avoterapioiden standardissa kohdassa kerrotaan seuraavasti: "Kuntoutuja saa terapiapalvelua koko palveluntuottajan laskuttaman ja Kelan päätöksen ajan. Kuntoutuspalvelun hankinnassa hinnoitteluperusteena kuntoutukseen käytetty aika sisältää esivalmistelutyöt, kirjaamisen ja jälkityöt, joita ei toteuteta terapia-aikana. 17 (25)

18 Kysymys: En löydä standardissa mainittua GAS -kaavaketta. Google ei tunne, eikä löydy Kelan sivustoilta. Kysymys: Onko olemassa GAS-lomaketta, joka on suunniteltu yksilöfysioterapiaa varten? Kelan sivuilla on GAS-lomakkeet vain kurssimuotoista kuntoutusta varten. Jos on olemassa GAS-lomake yksilöfysioterapiaa varten, mistä tällaisen lomakkeen saa? Jos ei ole olemassa yksilöfysioterapiaa varten tehtyä GAS-lomaketta, voiko tavoitelomakkeena käyttää kurssimuotoiseen kuntoutukseen tarkoitettua GAS-lomakkeen versiota 2? Jos ei voi, niin mitkä muut tavoitelomakkeet ovat standardin mukaan yleisesti hyväksyttyjä? Kysymys: Minkälainen on puheterapian tavoitteiden laatimisen ja arvioimisen apuna käytetty yleisesti hyväksytty tavoitelomake esim. GAS-lomake? Olen itse laatinut oman asiakaspalautelomakkeen, jossa on useilla kysymyksillä käyty läpi kuntoutujan tilannetta jakson lopussa. Minkälaiseksi mittariksi asiakaspalautelomake katsotaan? Kysymys: Järjestääkö Kela GAS-arviointiasteikosta lisää tiedotusta tai koulutusta? Vastaus: Avoterapiastandardin mukaan terapian tavoitteiden laatimiseen ja arvioimisen apuna käytetään yleisesti hyväksyttyä tavoitelomaketta esim. GAS -lomaketta (Goal Attainment Scaling ). Tietoa internetistä löytyy Goal attainment Scaling haulla. Kelan laitosmuotoisen kuntoutuksen standardista, version 15 liitteestä saa kuvan tällä hetkellä Kelassa kurssimuotoisessa kuntoutuksessa käytössä olevasta GAS -lomakkeesta. GAS - lomaketta uusitaan Kelassa ja uusi suomenkielinen GAS -lomake (skaalauksella -2, +2) liitetään Kelan laitosmuotoisen kuntoutuksen standardeihin loppuvuonna Kela ei järjestä vuonna 2010 koulusta avoterapeuteille GAS -lomakkeen käytöstä. Kysymys: Miten menetellään, kun käytössämme olevat mittarit eivät mahdu lomakkeessa olevalle riville? Voiko mittarit laittaa liitetiedostona kohtaan muut liitteet? Vastaus: Tämä vastataan kohdassa 6. Liitteet ja lisäselvitykset. Kysymys: Puheterapiaa KELAn päätöksellä aloittavat asiakkaat ovat jo vastuusairaaloissa arvioitu ja tutkittu, aloitusarviointeja ei mittareilla yleensä tehdä. Jos vastuusairaala on arvioinut kuntoutujan tason puheterapeuttisilla testeillä, ei tiettyjä testejä voi tehdä useammin kuin kerran vuodessa, jolloin testin uusinta tapahtuu vastuusairaalan vuosikontrollissa. Palveluntuottaja ei voi tehdä tätä testiä. Vastaus: Kommentti ei liity tarjousten antamiseen, joten siihen ei anneta vastausta tässä yhteydessä. Kysymys: Mikä on työnjako lähettävän ja kuntouttavan sektorin välillä? Vastaus: Kysymys ei liity tarjousten antamiseen, joten siihen ei anneta vastausta tässä yhteydessä INTERNET-SIVUT Kysymys: Onko Internet-sivujen ylläpitäminen edellytys tarjouksen hyväksymiselle? Vai riittääkö, esim. Therapiasäätiön terapeuttiluettelossa oleminen ja esim. lähettävän tahojen rekisterissä oleminen. Kysymys: Tarjouspyynnössä s. 2 mainitaan palveluntuottajan yhteystiedoissa internet-sivujen osoite ja Standardissa s. 13 Markkinoinnissa 'Palveluntuottaja ylläpitää internet-sivuja vaikeavammaisten avoterapian toteuttamisesta'. Onko yksittäiselle, itsenäisesti toimivalle palveluntuottajalle riittävää, että hänen yhteystietonsa ja standardin s. 13 mainitut tiedot löytyvät esim. Suomen musiikkiterapiayhdistyksen internet-sivujen kohdasta Musiikkiterapiaa - Musiikkiterapiapalveluja? Kysymys: Kelpaako nettisivuiksi esim. puheterapeuttiliiton sivuilla oleva yksityisterapeuttiluettelo, jossa on puheterapeutin yhteystiedot ja lueteltuina henkilökohtaiset erityisosaamisalueet, mutta ei esim. käytössä olevia mittareita ja laitteita? 18 (25)

19 Kysymys: Internet-sivut: eivätkö puheterapeuttiliiton yksityisterapeuttisivustojen tiedot riitä puheterapeutin markkinoimiseen? Tähän saakka on riittänyt. Kysymys: Täytyykö kotisivuilla olla terapeuttikohtaiset tiedot (koulutus, lisäkoulutus ym.), vai riittääkö laitoksen tiedot ja henkilökunnasta nimet (+kuvat) ja kerrottuna laitoksen yleinen linja ja periaatteet? Kysymys: Markkinointi: yksityisen puheterapeutin tarjoamat palvelut löytyvät internetistä mm. puheterapeuttiliiton sivuilta - siellä on tieto eri asiakasryhmistä, joihin on kokemusta, yhteystiedot vastaanotolle jne. Käytännössä tämän yhteyden kautta on tullut yhteydenottoja uusilta asiakkailta. Lisäksi tietoa löytyy myös tietyn alueen yrityksistä, myös puheterapiavastaanotosta - yrittäjien sivuilta. Myös kartta vastaanotolle nousee internetistä puheter. nimen kautta. Jos myös Kela ryhtyy tiedottamaan omista puheterapeuteistaan internetissä - markkinointi lienee laadukasta, toimivaa ja riittävää. Täyttääkö tämä markkinointi - ohjeenne standardin sivulta 13? Kysymys: Onko kohdan markkinointi velvoitteet todella olemassa ja miksi? Onko mahdollista, että kohdassa käytettäisiin tapauskohtaisesti vaatimusta markkinointiin ja mainostamiseen? Esim. kun hoitaa aikuisia = yli 16v esim. eläkeläisyysraja.. Tai että olisi valmis sabluuna, jolla kelan sivujen kautta pääsisi palveluntuottajien samanlaisille sivuille joka toisi toden esiin! Vastaus: Avoterapioiden standardin kohdassa "Markkinointi" edellytetään, että palveluntuottaja ylläpitää internet-sivuja vaikeavammaisten avoterapioiden toteuttamisesta. Standardissa ja tarjousmateriaalissa ei määritellä tarkemmin internet-sivuista. 11. MUITA TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ Kysymys: Vastaammeko kaikkien kysymysten kohdalla kysymyksiin siten, kun tilanne on ? Vastaus: Yksiselitteistä vastausta ei näin laajaan kysymykseen voi antaa. Kysymys: Tehdäänkö Kelalle vapaamuotoinen kirjallinen tarjous KU -lomakkeiden lisäksi, vai riittääkö tarjoukseksi pelkästään vaaditut KU -lomakkeet täytettyinä liitteineen? Vastaus: Tarjous annetaan tarjouspyynnössä kohdassa 3 kerrotuilla lomakkeilla. Tarjous annetaan mainituilla lomakkeilla ja tarvittavat liitteet on kerrottu jokaisen lomakkeen lopussa mainituilla tarvittavilla liitteillä. Tämän lisäksi tarjouksen liitteiksi liitetään alihankintatilanteissa alihankintasopimus (tarjouspyyntö kohta 3.7) ja tilanteissa, joissa tarjoajalla ei ole olemassa tarjoushetkellä kaikkia palvelun tuottamisen edellytyksiä luotettavat selvitys (tarjouspyyntö kohta 2). Mikäli tarjoaja ei saa mahtumaan lomakkeilla olevaan kohtaan kaikkia haluamiaan täytettäviä tietoja voi aina ko. lomakkeen ko. sivun kopioida ja laittaa loput tiedot ko. sivun kopioidulle sivulle. Tällöin tarjousta antaessaan tulee tehdä lomakkeen sivuille merkintä, josta selviää että ko. sivua on useampi eli esimerkiksi 2 a sivu ja 2 b sivu. Kysymys: Kuinka monena kappaleena tarjouskilpailun asiakirjat toimitetaan? Vastaus: Yhtenä kappaleena. Kysymys: Jos on toinen tila samassa vakuutuspiirissä irrallaan isommasta niin tehdäänkö siitä oma tarjous. Pitääkö olla kuvaus tiloista, työntekijöistä vaikka samat käyttävät molempia tiloja. Miksi ei riitä kuvaus tilasta, joka toimii lisätilana mutta sijaitsee muutaman kilometrin päässä. Vastaus: Tarjouspyynnön kohdassa 3.2. "Toimipisteet" kerrotaan, että tarjous annetaan jokaisesta toimipisteestä erikseen. Tarjoukset ovat sitovia ja ne tulee rakentaa siten kuin palvelu todellisuudessa tullaan toteuttamaan. 19 (25)

20 Kysymys: Tekeekö sivutoimipiste erillisen tarjouksen? Mihin vakuutuspiiriin tarjous jätetään? Vastaus; Tarjouspyynnön kohdan 3.2. "Toimipisteet" mukaan tarjous annetaan jokaisesta toimipisteestä erikseen ja että tarjous annetaan sen vakuutuspiirin tarjouskilpailuun, jonka alueella palveluntuottajan toimipiste sijaitsee. Kysymys; Voidaanko hankintalain mukaisesta puitejärjestelystä pudottaa pois, vaikka palveluntuottaja täyttää Kelan standardin? Ja jos voi, niin millä perustein? Vastaus: Tarjouspyynnön kohdan 7 "Sopimukset" mukaan hankintayksikkö tekee sopimuksia vain palvelujen tarvetta vastaavan määrän. Kysymys: Mihin vakuutuspiiriin tarjous jätetään, jos palveluntuottajan sivutoimipiste toimii ulkomailla? Kysymys: Voiko ulkomailla toimiva sivutoimipiste hakea sopimusta? Kyseessä on ulkomailla toimiva suomalainen yhtiö Vastaus: Ei voi. Palvelut hankintaan vakuutuspiirikohtaisesti. Ulkomailla tapahtunut kuntoutus korvataan Kelan kuntoutuslain (566/2005)16 :n mukaisesti. Kysymys: Tarjouspyynnön kohta 3.5. emme ymmärrä kohtaa, voitteko selventää? Vastaus: Kysymystä ei ole tarkemmin yksilöity, joten siihen emme voi vastata. Kysymys: Voinko toimittaa opintosuorituksesta todistuksen myöhemmin, jos tarjouskilpailun "jättöpäivä" umpeutuu ennen tenttiäni. Kysymys: Kysymys: Yksi fysioterapeuttimme on ilmoittautunut koulutukseen, joka järjestetään syksyllä 2010 ja on saanut siitä kirjallisen vahvistuksen. Liitetäänkö tarjouspyyntöön tarjouspyynnössä vaadittu luotettava todistus ilmoittautumisesta fysioterapeutin jatkokoulutukseen, joka järjestetään syksyn 2010 aikana? Vastaus: Lisä- tai täydennyskoulutuksesta pisteytyksessä huomioidaan tarjouksessa ilmoitetut opinnot (suoritetut opinnot tai luotettava selvitys). Annettavat tarjoukset ovat lopullisia eikä tarjouskilpailun jälkikäteinen täydentäminen tai parantaminen ei ole mahdollista. Kysymys: Meillä on tällä hetkellä kiire/ loma sijaisena vastavalmistunut fysioterapeutti 1-3 päivää viikossa. Jatkossa hän käy vain yhtenä päivänä viikossa meillä. Tiedustelen miten ilmoitan työntekijät avotarjoukseenne. Todennäköisyys, että ko. terapeutti olisi enää ensi vuoden vaihteessa meillä töissä, on hyvin pieni. Kysymys: Jos yrityksessä on esim. äitiysloman sijaisia töissä, niin ketkä kaikki terapeutit laitetaan mukaan tarjoukseen? Otetaanko huomioon vain vakituinen henkilökunta vai vain työssä olevat ( ?) vai kaikki mahdolliset? Joku on opintovapaalla puoli vuotta? joku toinen hoitovapaalla vuoden jne. Vastaus: Tarjouspyyntö koskee vaikeavammaisten avoterapiapalveluita alkavalle sopimuskaudelle. Avoterapiastandardin kohdan "Kuntoutuspalvelun tarjoaminen" mukaan palveluntuottajan tulee ilmoittaa viipymättä palvelun laadun, Y-tunnuksen, omistaja tai muun olennaisen asian muutoksesta sopimuksen tehneeseen Kelan vakuutuspiiriin. Laatuun vaikuttavia tekijöitä ovat mm. terapeuttien muutokset, tiloissa tapahtuvat muutokset ja remontit. Kysymys: Jos omistamme osakeyhtiön osakkeet 50/50v ja työskentelemme yrityksessä, olemmeko palkattuja työntekijöitä vai muita? Vastaus: Kysymykseen ei voi näillä tiedoilla vastata. 20 (25)

Vaikeavammaisten avoterapioiden tarjouskilpailu sopimuskaudelle 2015-2018. Tilaisuudet palveluntuottajille. Kela 5.2.2014

Vaikeavammaisten avoterapioiden tarjouskilpailu sopimuskaudelle 2015-2018. Tilaisuudet palveluntuottajille. Kela 5.2.2014 Vaikeavammaisten avoterapioiden tarjouskilpailu sopimuskaudelle 2015-2018 Tilaisuudet palveluntuottajille Kela 5.2.2014 Kelan kuntoutuspalvelujen hankinnan säädöspohja KKRL 53 : Kela voi järjestää kuntoutuspalvelut

Lisätiedot

Kelan kuntoutuksena toteutettavat MS-tautia sairastavien kuntoutuskurssit vuosina

Kelan kuntoutuksena toteutettavat MS-tautia sairastavien kuntoutuskurssit vuosina Kansaneläkelaitos Kysymykset ja vastaukset 1(5) Kelan kuntoutuksena toteutettavat MS-tautia sairastavien kuntoutuskurssit vuosina 2016 2019 Tarjoajat ovat velvollisia lukemaan ja ottamaan huomioon antamassaan

Lisätiedot

Suomen kehitysvammalääkärit ry:n kevätkoulutus. Kelan Käpylän toimitalo, Helsinki Koulutus 25.3.2011

Suomen kehitysvammalääkärit ry:n kevätkoulutus. Kelan Käpylän toimitalo, Helsinki Koulutus 25.3.2011 Suomen kehitysvammalääkärit ry:n kevätkoulutus Kelan Käpylän toimitalo, Helsinki Koulutus 25.3.2011 Avoterapiastandardi 1.1.2011/versio 6 Itsenäinen kokonaisuus Terapialajit ovat Yksilöterapia (45, 60,

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset. monimuotoryhmäterapia ja päiväkuntoutus Dnro 7/331/2014

Kysymykset ja vastaukset. monimuotoryhmäterapia ja päiväkuntoutus Dnro 7/331/2014 1. TARJOUSPYYNTÖ 1. Hinta Kysymys 1. Mitä tarkoittaa : Vertailuhintana käytetään kuntoutujalle tarjottua hintaa? Kysymys 2. Mitä tarkoittaa lause: vertailuhintana käytämme kuntoutujille tarjottua hintaa?

Lisätiedot

jous, jossa terapiatarjous annetaan osasta terapiapalvelua esimerkiksi pelkästään ohjauskäynneistä tai videoiden välityksellä annettavasta terapiasta.

jous, jossa terapiatarjous annetaan osasta terapiapalvelua esimerkiksi pelkästään ohjauskäynneistä tai videoiden välityksellä annettavasta terapiasta. Kansaneläkelaitos Turun vakuutuspiiri Tarjouspyyntö 17.10.2014 Dnro 148/331/2014 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 JA 10 :N MUKAISTEN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIAPAL- VELUIDEN HANKINTA

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset. monimuotoryhmäterapia ja päiväkuntoutus Dnro 33/331/

Kysymykset ja vastaukset. monimuotoryhmäterapia ja päiväkuntoutus Dnro 33/331/ 1. TARJOUSPYYNTÖ 1. Hinta Kysymys 1. Hintatarjous ryhmäterapiasta: Pyydetään tarjous 60-90 minuutille, tarkoittaako tämä että hinta olisi sama 90 minuutista kuin 60 minuutista, vai lasketaanko keskiarvo?

Lisätiedot

Kansaneläkelaitos Tampereen vakuutuspiiri

Kansaneläkelaitos Tampereen vakuutuspiiri Kansaneläkelaitos Tampereen vakuutuspiiri Tarjouspyyntö 17.11.2014 Dnro 159/331/2014 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 JA 10 :N MUKAISTEN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIA- PALVELUIDEN HANKINTA

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset. Dnro 6/331/

Kysymykset ja vastaukset. Dnro 6/331/ 1. TARJOUSPYYNTÖ 1. Hinta Kysymys 1. Mitä tarkoittaa : Vertailuhintana käytetään kuntoutujalle tarjottua hintaa? Kysymys 2. Mitä tarkoittaa lause: vertailuhintana käytämme kuntoutujille tarjottua hintaa?

Lisätiedot

Varsinais-Suomen vakuutuspiiri

Varsinais-Suomen vakuutuspiiri Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö 24.8.2012 Dnro 62/331/2012 Kuntoutuksen palveluntuottajille KOHDENNETTU TARJOUSPYYNTÖ KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 ja 10 :N MUKAISISTA TAR- JOUSKILPAILUN PIIRISSÄ OLEVISTA PUHETERAPIAN,

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset. monimuotoryhmäterapia ja päiväkuntoutus Dnro 41/331/

Kysymykset ja vastaukset. monimuotoryhmäterapia ja päiväkuntoutus Dnro 41/331/ 1. TARJOUSPYYNTÖ 1. Hinta Kysymys 1. Ryhmäterapian hinta: ovatko 60 minuutin ja 90 minuutin ryhmäkerrat samanhintaisia? Kysymys 2. Palveluntuottajia pyydetään ilmaisemaan 20 kerran hinta 60-90 minuuttia

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset. Dnro 32/331/

Kysymykset ja vastaukset. Dnro 32/331/ 1. TARJOUSPYYNTÖ 1. Hinta Kysymys 1. Tarkistetaanko hintoja indeksikorotuksella sopimuskauden aikana Vastaus: Tarjouspyynnön kohdan 2.1.1. mukaisesti hintaa ei koroteta sopimuskauden aikana. Kysymys 2.

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset. monimuotoryhmäterapia ja päiväkuntoutus Dnro 43/331/

Kysymykset ja vastaukset. monimuotoryhmäterapia ja päiväkuntoutus Dnro 43/331/ 1. TARJOUSPYYNTÖ 1. Hinta Kysymys 1. Ilmoitetaanko tarjouksessa yhden ryhmäterapiakerran hinta/kuntoutuja? Ei sitä, mitä se tulisi maksamaan 20krt/kuntoutuja? Kysymys 2. Hintatarjous ryhmäterapiasta ja

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset. Dnro 39/331/

Kysymykset ja vastaukset. Dnro 39/331/ 1. TARJOUSPYYNTÖ 1. Hinta Kysymys 1. Voiko tarjouskilpailussa ilmoitettu 45 min hinta olla korkeampi, kuin palveluntarjoajan normaalin hinnaston mukainen hinta? Onko mahdollista, että fysioterapia 45 min

Lisätiedot

Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö 9.12.2011 Dnro 75/331/2011 1 (9) www.kela.fi

Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö 9.12.2011 Dnro 75/331/2011 1 (9) www.kela.fi Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö 9.12.2011 Dnro 75/331/2011 1 (9) www.kela.fi Kuntoutuksen palveluntuottajille KOHDENNETTU TARJOUSPYYNTÖ KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 JA 10 :N MUKAISISTA TARJOUSKILPAILUN PIIRISSÄ

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 ja 10 :N MUKAISET TARJOUSKILPAILUN PIIRISSÄ OLEVAT AVOTERAPIAPALVELUT VUOSILLE 2012 2014

KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 ja 10 :N MUKAISET TARJOUSKILPAILUN PIIRISSÄ OLEVAT AVOTERAPIAPALVELUT VUOSILLE 2012 2014 Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö 14.5.2012 Dnro 47/331/2012 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 ja 10 :N MUKAISET TARJOUSKILPAILUN PIIRISSÄ OLEVAT AVOTERAPIAPALVELUT VUOSILLE 2012 2014

Lisätiedot

Asiakasmäärän ilmoittaminen

Asiakasmäärän ilmoittaminen VASTAUKSET LÄNSI-SUOMEN AVOTERAPIAKILPAILUTUKSEEN LIITTYVIIN KYSY- MYKSIIN 1.4.2010 Asiakasmäärän ilmoittaminen 1. Kysymys: Onko kokonainen toimintavuosi (asiakasmääriä laskettaessa) asiakkaan "toimintavuosi"

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset

Kysymykset ja vastaukset Terveysosasto Kuntoutusryhmä Kysymykset ja vastaukset Yhteiset 18.3.2014 Yhteiset kaikkia vaikeavammaisen moniammatillisen yksilökuntoutuksen tarjouskilpailuja koskevat kysymykset ja vastaukset 25.2. 2.4.2014

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset. monimuotoryhmäterapia ja päiväkuntoutus Dnro 42/331/

Kysymykset ja vastaukset. monimuotoryhmäterapia ja päiväkuntoutus Dnro 42/331/ 1. TARJOUSPYYNTÖ 1. Hinta Kysymys 1. Hintatarjous ryhmäterapiasta ja monimuotoryhmäterapiasta sisältää yhden hinnan ja 60-90 minuutin mittaisen ryhmäterapiakerran. Tarkoittaako tämä sitä, että Kelalle

Lisätiedot

Vaikeavammaisten avoterapiapalveluiden tarjouskilpailu sopimuskaudelle Pohjanmaan vakuutuspiiri

Vaikeavammaisten avoterapiapalveluiden tarjouskilpailu sopimuskaudelle Pohjanmaan vakuutuspiiri Vaikeavammaisten avoterapiapalveluiden tarjouskilpailu sopimuskaudelle 2015-2018 Pohjanmaan vakuutuspiiri 18.2.2014 2 Kela Pohjanmaan vakuutuspiiri Kela Pohjanmaan vakuutuspiiri Avoterapiapalvelujen hankinnoista

Lisätiedot

Vaikeavammaisten avoterapiapalveluiden tarjouskilpailu sopimuskaudelle 2015-2018. Etelä-Pohjanmaan vakuutuspiiri 18.2.2014

Vaikeavammaisten avoterapiapalveluiden tarjouskilpailu sopimuskaudelle 2015-2018. Etelä-Pohjanmaan vakuutuspiiri 18.2.2014 Vaikeavammaisten avoterapiapalveluiden tarjouskilpailu sopimuskaudelle 2015-2018 Etelä-Pohjanmaan vakuutuspiiri 18.2.2014 2 Kelan Etelä-Pohjanmaan vakuutuspiiri Etelä-Pohjanmaan vakuutuspiiri Avoterapiapalvelujen

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 JA 10 :N MUKAISTEN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIAPAL- VELUIDEN HANKINTA VUOSILLE 2015 2018: YKSILÖTERAPIAT

KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 JA 10 :N MUKAISTEN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIAPAL- VELUIDEN HANKINTA VUOSILLE 2015 2018: YKSILÖTERAPIAT Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö 3.3.2014 Dnro 32/331/2014 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 JA 10 :N MUKAISTEN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIAPAL- VELUIDEN HANKINTA VUOSILLE 2015 2018:

Lisätiedot

Vaikeavammaisten avoterapiapalveluiden tarjouskilpailu sopimuskaudelle Keski-Pohjanmaan vakuutuspiiri

Vaikeavammaisten avoterapiapalveluiden tarjouskilpailu sopimuskaudelle Keski-Pohjanmaan vakuutuspiiri Vaikeavammaisten avoterapiapalveluiden tarjouskilpailu sopimuskaudelle 2015-2018 Keski-Pohjanmaan vakuutuspiiri 18.2.2014 2 Kelan Keski-Pohjanmaan vakuutuspiiri Keski-Pohjanmaan vakuutuspiiri Avoterapiapalvelujen

Lisätiedot

Pohjois-Savon vakuutuspiiri. Vaikeavammaisten avoterapiapalvelujen tarjouskilpailu sopimuskaudelle Pohjois-Savo

Pohjois-Savon vakuutuspiiri. Vaikeavammaisten avoterapiapalvelujen tarjouskilpailu sopimuskaudelle Pohjois-Savo Vaikeavammaisten avoterapiapalvelujen tarjouskilpailu sopimuskaudelle 2015-2018 Pohjois-Savo 1 Pohjois-Savon vakuutuspiiri 20.2.2014 Avoterapiahankinnat Kela järjestää vaikeavammaisille työ- tai toimintakyvyn

Lisätiedot

Kelan kuntoutuksena toteutettavat IKKU-kurssit (ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit) vuosina

Kelan kuntoutuksena toteutettavat IKKU-kurssit (ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit) vuosina Kansaneläkelaitos Kysymykset ja vastaukset 1(6) Kelan kuntoutuksena toteutettavat IKKU-kurssit (ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit) vuosina 2016 2019 Tarjoajat ovat velvollisia lukemaan ja ottamaan

Lisätiedot

Tarjoajat ovat velvollisia lukemaan ja ottamaan huomioon antamassaan tarjouksessa

Tarjoajat ovat velvollisia lukemaan ja ottamaan huomioon antamassaan tarjouksessa Terveysosasto Dnro 16/331/2014 Kuntoutusryhmä 18.3.2014 Kelan kuntoutuksena toteutettava vaikeavammaisen aikuisen moniammatillinen yksilökuntoutus (neurologinen, tules- ja reuma- ja yleispalvelulinjat)

Lisätiedot

- Lapin vakuutuspiiri - Oulun vakuutuspiiri - Pohjois-Pohjanmaan vakuutuspiiri

- Lapin vakuutuspiiri - Oulun vakuutuspiiri - Pohjois-Pohjanmaan vakuutuspiiri Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö 3.3.2014 Dnro 33/331/2014 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 JA 10 :N MUKAISTEN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIAPAL- VELUIDEN HANKINTA VUOSILLE 2015 2018:

Lisätiedot

Avoterapiahankinta Lappi/Oulu/Pohjois-Pohjanmaa

Avoterapiahankinta Lappi/Oulu/Pohjois-Pohjanmaa Avoterapiahankinta 2015-2018 Lappi/Oulu/Pohjois-Pohjanmaa Infotilaisuuden ohjelma Avaus Avoterapiapalvelujen tarjouskilpailun järjestäminen ja hankintalain mukainen menettely Tarjouspyyntö, Kelan vaikeavammaisten

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset. Dnro 40/331/

Kysymykset ja vastaukset. Dnro 40/331/ 1. TARJOUSPYYNTÖ 1. Hinta Kysymys 1. Mitä tarkoittaa tarjouspyynnössä kohdassa 1.3 s. 3 lause: "vertailuhintana käytetään kuntoutujalle tarjottua hintaa"? Emmekö tarjoa vakuutuspiirille? Vastaus: Tarjouspyynnön

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset. monimuotoryhmäterapia ja päiväkuntoutus Dnro 31/331/

Kysymykset ja vastaukset. monimuotoryhmäterapia ja päiväkuntoutus Dnro 31/331/ 1. TARJOUSPYYNTÖ 1. Hinta Kysymys 1. Hintatarjous ryhmäterapiasta ja monimuotoryhmäterapiasta sisältää yhden hinnan ja 60-90 minuutin mittaisen ryhmäterapiakerran. Tarkoittaako tämä sitä, että Kelalle

Lisätiedot

- Kela Ahvenanmaa - Satakunnan vakuutuspiiri - Turun vakuutuspiiri - Varsinais-Suomen vakuutuspiiri.

- Kela Ahvenanmaa - Satakunnan vakuutuspiiri - Turun vakuutuspiiri - Varsinais-Suomen vakuutuspiiri. Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö 3.3.2014 Dnro 43/331/2014 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 JA 10 :N MUKAISTEN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIAPAL- VELUIDEN HANKINTA VUOSILLE 2015 2018:

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS

LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS Kuntoutuspsykoterapia: Kohderyhmänä ovat 16-67-vuotiaat, jotka tarvisevat kuntoutusta työ- tai opiskelukyvyn turvaamiseksi tai parantamiseksi. : Kohderyhmänä ovat alle 65-henkilöt,

Lisätiedot

KANSANELÄKELAITOS Liite 4 FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum

KANSANELÄKELAITOS Liite 4 FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum 1 KANSANELÄKELAITOS Liite 4 FOLKPENSIONSANSTALTEN Luonnos Päivämäärä Datum xx.xx.2010 Dnro Dnr xxxxxxx Palveluntuottajan nimi Osoite SOPIMUS VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIAPALVELUISTA 1. Sopijaosapuolet Palvelujen

Lisätiedot

TARJOUSLOMAKE, liite 3 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ nro 26/2014 21.8.2014. Perustiedot. Tarjoajan nimi. Y-tunnus. Osoite. Yhteyshenkilö

TARJOUSLOMAKE, liite 3 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ nro 26/2014 21.8.2014. Perustiedot. Tarjoajan nimi. Y-tunnus. Osoite. Yhteyshenkilö TARJOUSLOMAKE, liite 3 1 (5) Perustiedot Tarjoajan nimi Y-tunnus Osoite Yhteyshenkilö Yhteyshenkilön sähköposti ja puhelinnumero Tarjouksen allekirjoitus Olen tutustunut tarjouspyyntöasiakirjoihin ja sitoudun

Lisätiedot

Demo Version, http://www.verydoc.com and http://www.verypdf.com

Demo Version, http://www.verydoc.com and http://www.verypdf.com 1/12 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO D 29/02.07.00/2015 / Fysioterapiapalvelut (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 2 Kelvollisia tarjouksia yhteensä: 2 HANKITTAVA PALVELU LASTEN

Lisätiedot

KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum

KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum xx.xx.2010 Dnro Dnr xxxxxxx 1 Liite 3 LUONNOS Palveluntuottajan nimi Osoite REKISTERÖINTISOPIMUS VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUSETELIPILOTIN PIIRIIN KUULUVASTA

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus - vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus muuttuu Uusi laki tulee voimaan 1.1.2016

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 JA 10 :N MUKAISTEN VAATIVAN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOU- TUKSEN AVOTERAPIAPALVELUIDEN HANKINTA VUODELLE 2018: YKSILÖTERAPIAT

KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 JA 10 :N MUKAISTEN VAATIVAN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOU- TUKSEN AVOTERAPIAPALVELUIDEN HANKINTA VUODELLE 2018: YKSILÖTERAPIAT Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 JA 10 :N MUKAISTEN VAATIVAN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOU- TUKSEN AVOTERAPIAPALVELUIDEN HANKINTA VUODELLE 2018: YKSILÖTERAPIAT 1. Hankintamenettely Vaativan

Lisätiedot

Mahdolliset hankintaan liittyvät kysymykset ja huomiot oli esitettävä 29.3.2012 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: hankinta.sotet@espoo.fi.

Mahdolliset hankintaan liittyvät kysymykset ja huomiot oli esitettävä 29.3.2012 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: hankinta.sotet@espoo.fi. 1 (6) KOTIIN TUOTETTAVIEN PALVELUJEN SEKÄ PÄIVÄTOIMINNAN HANKINTA DNO 899/02.08.00/2012 Mahdolliset hankintaan liittyvät kysymykset ja huomiot oli esitettävä 29.3.2012 mennessä sähköpostilla osoitteeseen:

Lisätiedot

Kansaneläkelaitos Itäinen vakuutuspiiri

Kansaneläkelaitos Itäinen vakuutuspiiri Kansaneläkelaitos Itäinen vakuutuspiiri Tarjouspyyntö 1.12.2016 Dnro 204/331/2016 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 JA 10 :N MUKAISTEN VAATIVAN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTU- TUKSEN AVOTERAPIAPALVELUIDEN

Lisätiedot

LOMITUS JA OSTOPALVELUT

LOMITUS JA OSTOPALVELUT LOMITUS JA OSTOPALVELUT Kilpailutuksesta yleistä ja kysymyksiä sekä vastauksia 21.8.2014 Sysmä LOMITUKSEN OSTOPALVELUT / Miksi kilpailutus? Laki julkisista hankinnoista edellyttää kilpailutusta. Hankintojen

Lisätiedot

7) muut näihin rinnastettavat palvelut. 3) toimintaterapia yksilö- tai ryhmämuotoisena. 4) musiikkiterapia yksilö- tai ryhmämuotoisena

7) muut näihin rinnastettavat palvelut. 3) toimintaterapia yksilö- tai ryhmämuotoisena. 4) musiikkiterapia yksilö- tai ryhmämuotoisena Perusturvalautakunta 5 29.01.2014 Perusturvalautakunta 106 23.09.2015 Lääkinnälliset kuntoutukset 1.1.2014 alkaen / Option käyttö 150/06/2014 Perusturvalautakunta 29.01.2014 5 Lääkinnällisen kuntoutuksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN H VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE

TARJOUSPYYNNÖN H VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE 1 (6) TARJOUSPYYNNÖN H026-12-1 VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE 1 TARJOAJAN TIEDOT Tarjoajan nimi Y-tunnus Osoite, johon posti lähetetään. Tarjouksen yhteyshenkilö Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Terapiaryhmä aikuisille afasiakuntoutujille

Terapiaryhmä aikuisille afasiakuntoutujille K E V Ä T / S Y K S Y 2 0 1 1 Terapiaryhmä aikuisille afasiakuntoutujille Uusi Terapiamuoto! Helmikuussa ja elokuussa 2011 on alkamassa Kelan kuntoutujille suunnattu monimuototerapiaryhmä. Ryhmän ohjaajina

Lisätiedot

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Versio 13.0 Käytetään kaikkien akuuttiin aivohalvaukseen 1.1.2013 tai sen jälkeen sairastuneiden rekisteröintiin. RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Nämä tiedot täyttää aivohalvausosaston hoitohenkilöstö

Lisätiedot

Vammaispalvelut - tiedätkö oikeutesi Anne Pyyhtiä 26.09.2013

Vammaispalvelut - tiedätkö oikeutesi Anne Pyyhtiä 26.09.2013 Vammaispalvelut - tiedätkö oikeutesi Anne Pyyhtiä 26.09.2013 Kunta Kela Vakuutuslaitos Työhallinto Työeläkelaitokset Valtiokonttori 2 On lakisääteinen velvoite ja virkavelvollisuus, johon tulee panostaa

Lisätiedot

SOTE KUNTAYHTYMÄN SÄÄNTÖKIRJA PALVE- LUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA. Lääkinnällinen kuntoutus/ fysio-, allas- ja toimintaterapia

SOTE KUNTAYHTYMÄN SÄÄNTÖKIRJA PALVE- LUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA. Lääkinnällinen kuntoutus/ fysio-, allas- ja toimintaterapia SOTE KUNTAYHTYMÄN SÄÄNTÖKIRJA PALVE- LUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA Lääkinnällinen kuntoutus/ fysio-, allas- ja toimintaterapia SISÄLLYSLUETTELO 1 LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS...2 2 PALVELUSETELIN MYÖNTÄMINEN...2

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS

LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS Kuntoutuspsykoterapia: Kohderyhmänä ovat 16-67-vuotiaat, jotka tarvisevat kuntoutusta työ- tai opiskelukyvyn turvaamiseksi tai parantamiseksi. : Kohderyhmänä ovat alle 65-henkilöt,

Lisätiedot

TERAPIAPALVELUIDEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ VUOSILLE 2013-2016. 4) lymfaterapiapalveluista.

TERAPIAPALVELUIDEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ VUOSILLE 2013-2016. 4) lymfaterapiapalveluista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1 (9) TERAPIAPALVELUIDEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ VUOSILLE 2013-2016 Hankinnan kohde Kirkkonummen kunnan perusturva (jäljempänä tilaaja) pyytää tarjoustanne lääkinnällisenä

Lisätiedot

Kelan kuntoutuksena toteutettavat sydänsairaiden aikuisten kuntoutuskurssit ja sydänsairaiden lasten sopeutumisvalmennuskurssit vuosina 2017 2020

Kelan kuntoutuksena toteutettavat sydänsairaiden aikuisten kuntoutuskurssit ja sydänsairaiden lasten sopeutumisvalmennuskurssit vuosina 2017 2020 Hankintapalveluryhmä KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 8.4.2016 Dnro 14/331/2016 Kelan kuntoutuksena toteutettavat sydänsairaiden aikuisten kuntoutuskurssit ja sydänsairaiden lasten sopeutumisvalmennuskurssit vuosina

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset. Dnro 30/331/

Kysymykset ja vastaukset. Dnro 30/331/ 1. TARJOUSPYYNTÖ 1. Hinta Kysymys 1. Kysymys koskien Kelan vaikeavammaisten avoterapiapalvelujen kilpailutusta: KU136 / Koontilomakkeessa pyydetään sitoumus tarjouksen antajalta. Sitoumuksella Tarjoaja

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUSETELIN PALVELUNTUOTTAJAKSI

HAKEMUS PALVELUSETELIN PALVELUNTUOTTAJAKSI HAKEMUS PALVELUSETELIN PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT Palveluntuottajan nimi Y-tunnus Osoite Puhelinnumero ja telefax Yhteyshenkilö Sähköposti uusi hakemus muutoshakemus jatkohakemus Palvelusetelin

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskin.

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskin. Vuokralle tarjotaan kioski vuokraa määräajaksi kioskin. Vuokranantaja haluaa tukea pienyrittäjyyttä ilman tarpeettomia alihankkijoita ja siksi vuokra-alueella tapahtuvan toiminnan järjestäminen alihankintana

Lisätiedot

FYSIOTERAPIA JA TOIMINTA

FYSIOTERAPIA JA TOIMINTA 2015 SALVAN KUNTOUTUS FYSIOTERAPIA JA TOIMINTATERAPIA Ilo liikkua! Uudelleen toimintaan! Tervetuloa fysioterapiaan ja toimintaterapiaan Ilolansaloon! SALVAN FYSIOTERAPIA ILOLA Palvelukeskus Ilolansalo

Lisätiedot

KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä

KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä 1 KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN LUONNOS Päivämäärä xx.xx.2016 Dnro xx/331/2014 Palveluntuottajan nimi Osoite SOPIMUS VAATIVAN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN YKSILÖTERAPIAPALVELUISTA VUOSILLE 2016

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti)

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) 1 (5) 1. SOPIJAOSAPUOLET OSTAJA: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS Yhteystiedot: OSTAJAN YHTEYSHENKILÖ: Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) (Yhteystiedot, jos poikkeavat

Lisätiedot

1/6. Pisteiden laskentatapa

1/6. Pisteiden laskentatapa 1/6 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO H077-15 / HEL 2015-004602 / Bengtsår-yhteysveneen kunnostus, moottorin uusiminen ja huoltopalvelut (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 1

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 18.1.2011. Terveyslautakunta päättänee esityslistalla esitetyin perustein hylätä

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 18.1.2011. Terveyslautakunta päättänee esityslistalla esitetyin perustein hylätä HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 14 KUNTOKASINO KY:N OIKAISUVAATIMUS RINTAMAVETERAANIEN FYSIOTERAPIAPALVELUJEN HANKINTAPÄÄTÖKSESTÄ Terke 2010-181 Esityslistan asia TJA/14 TJA Terveyslautakunta päätti

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UINNINVALVONNASTA

TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UINNINVALVONNASTA Utsjoen Kunta Tarjouspyyntö Utsjoen uimahalli 28.10.2011 Utsjoentie 48 A 99980 Utsjoki TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UINNINVALVONNASTA HANKINNAN KOHDE Utsjoen kunta/ sivistyslautakunta pyytää

Lisätiedot

Menettelyohjeita terapeuteille Kelan kuntoutuspsykoterapian toteuttamiseen liittyen 3/2016

Menettelyohjeita terapeuteille Kelan kuntoutuspsykoterapian toteuttamiseen liittyen 3/2016 Menettelyohjeita terapeuteille Kelan kuntoutuspsykoterapian toteuttamiseen liittyen 3/2016 Ohje sisältää seuraavia aihealueita: Mitä Kela voi korvata kuntoutuspsykoterapiana Mitä Kela ei korvaa kuntoutuspsykoterapiana

Lisätiedot

Tullinkulman Työterveys Liikelaitoksen lääkäripalvelujen hankinta TRE:5220/02.07.01/2012

Tullinkulman Työterveys Liikelaitoksen lääkäripalvelujen hankinta TRE:5220/02.07.01/2012 Tullinkulman Työterveys Liikelaitoksen lääkäripalvelujen hankinta TRE:5220/02.07.01/2012 Vastaukset täydentävät vaatimusmäärittelyämme lisätietona ja ne tulee ottaa huomioon tarjousta tehdessä. Kysymykset

Lisätiedot

15.9.2010. Kuntoutuksen palveluntuottajille Etelä-Pohjanmaan ja Päijät-Hämeen vakuutuspiirissä

15.9.2010. Kuntoutuksen palveluntuottajille Etelä-Pohjanmaan ja Päijät-Hämeen vakuutuspiirissä Kansaneläkelaitos Rekisteröintipyyntö 15.9.2010 Kuntoutuksen palveluntuottajille Etelä-Pohjanmaan ja Päijät-Hämeen vakuutuspiirissä KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 ja 10 :N MUKAISET PALVELUSETELIKOKEILUN PIIRISSÄ

Lisätiedot

Esi ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetukset

Esi ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetukset 17.1.2013 Esi ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetukset Kysymys 1: Oppilaiden koulunkäyntiajat tarvitaan tarjouslaskelman tekemiseen. Tarjouspyynnön liitteessä kohteet on mainittu ajoajat. Koulujen

Lisätiedot

Avoterapiapalvelujen tarjouskilpailun järjestäminen Etelä-Pirkanmaan ja Tampereen vakuutuspiireissä v.2014. Infotilaisuus palveluntuottajille

Avoterapiapalvelujen tarjouskilpailun järjestäminen Etelä-Pirkanmaan ja Tampereen vakuutuspiireissä v.2014. Infotilaisuus palveluntuottajille Avoterapiapalvelujen tarjouskilpailun järjestäminen Etelä-Pirkanmaan ja Tampereen vakuutuspiireissä v.2014 Infotilaisuus palveluntuottajille 11.2.2014 Etelä-Pirkanmaan ja Tampereen vakuutuspiiri Avoterapiapalvelujen

Lisätiedot

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET KOULUTUKSEN NIMI JA TUNNUS TARJOAJAN YHTEYSTIEDOT Tarjoaja: Y-tunnus: Tarjoajan yhteyshenkilö: Lähiosoite:

Lisätiedot

KELAN AVOTERAPIASTANDARDI

KELAN AVOTERAPIASTANDARDI Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVOTERAPIASTANDARDI Vaikeavammaisten avoterapiat 1.1.2015 alkaen Sisällys 1 Yleiset periaatteet... 2 1.1 Standardin käyttötarkoitus ja tavoitteet... 2 1.2 Kuntoutuksessa

Lisätiedot

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT 1(8) Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä OHJE Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Minna Rantanen, Kela Läntinen vakuutuspiiri TYKS 17.5.2016 Saajat Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen / vaativan lääkinnällisen

Lisätiedot

Vaikeavammaisen kuntoutus ja Kela

Vaikeavammaisen kuntoutus ja Kela 16.04.2008 Heikki Hemmilä, asiantuntijalääkäri Kela Länsi-Suomen aluekeskus Vaikeavammaisen kuntoutus ja Kela Seinäjoki KUNTOUTUPÄÄTÖSTEN VALVONTA Kohde: Kelan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat

Lisätiedot

1. kysymys: Tarjous annetaan tarjouspyynnön liitteenä olevilla kahdella lomakkeella. Voihan samassa tarjouksessa olla useampi hoitopaikka?

1. kysymys: Tarjous annetaan tarjouspyynnön liitteenä olevilla kahdella lomakkeella. Voihan samassa tarjouksessa olla useampi hoitopaikka? HUOM! TARJOUSPYYNTÖÄ ON KORJATTU 28.11.2012. Lisätieto 28.11.2012 Hammaslääkäripalvelut TRE: 7514//02.07.01/2012 Vastaukset täydentävät vaatimusmäärittelyämme lisätietona ja ne tulee ottaa huomioon tarjousta

Lisätiedot

Osallistumisen mahdollistaminen ikääntyvän CP-vammaisten toimintaterapiasta. Tt, Ttyo Maikku Tammisto

Osallistumisen mahdollistaminen ikääntyvän CP-vammaisten toimintaterapiasta. Tt, Ttyo Maikku Tammisto Osallistumisen mahdollistaminen ikääntyvän CP-vammaisten toimintaterapiasta Tt, Ttyo Maikku Tammisto Ikääntyvä CP-vammainen seminaari 26.3.2010 Helsinki VAKE = Vaikeavammaisten kuntoutuksen kehittämis-

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin: Sähköposti: mm. päätöksen tiedoksiantoa varten. Y-tunnus: Työehtosopimus: Työterveyshuolto: Liikenteestä vastaava henkilö:

Nimi: Osoite: Puhelin: Sähköposti: mm. päätöksen tiedoksiantoa varten. Y-tunnus: Työehtosopimus: Työterveyshuolto: Liikenteestä vastaava henkilö: TARJOUSLOMAKE Kuljetuspalveluita koskeva sitova tarjous Siuntion kuntaan tehdään tällä asiakirjalla. Tämä asiakirja palautetaan täytettynä muiden pyydettyjen asiakirjojen kanssa Siuntion kunnan kirjaamoon

Lisätiedot

7) muut näihin rinnastettavat palvelut. 3) toimintaterapia yksilö- tai ryhmämuotoisena. 4) musiikkiterapia yksilö- tai ryhmämuotoisena

7) muut näihin rinnastettavat palvelut. 3) toimintaterapia yksilö- tai ryhmämuotoisena. 4) musiikkiterapia yksilö- tai ryhmämuotoisena Perusturvalautakunta 5 29.01.2014 Lääkinnälliset kuntoutukset 1.1.2014 alkaen 150/06/2014 Perusturvalautakunta 5 Lääkinnällisen kuntoutuksen saatavuusperusteet on päätetty Mäntsälän kunnan perusturvalautakunnassa

Lisätiedot

KELAN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIASTANDARDI

KELAN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIASTANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIASTANDARDI Versio 6/19.1.2010 (voimassa 1.1.2011 lukien) SISÄLLYS 1 YLEISET PERIAATTEET... 3 1.1 STANDARDIN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

Avoterapiapalvelujen tarjouskilpailun järjestäminen Etelä-Suomen vakuutusalueen vakuutuspiireissä v. 2014

Avoterapiapalvelujen tarjouskilpailun järjestäminen Etelä-Suomen vakuutusalueen vakuutuspiireissä v. 2014 Avoterapiapalvelujen tarjouskilpailun järjestäminen Etelä-Suomen vakuutusalueen vakuutuspiireissä v. 2014 Infotilaisuudet palveluntuottajille Infotilaisuuden ohjelma Avaus Vaikeavammaisten avoterapioiden

Lisätiedot

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE LIITE 8: TARJOUSLOMAKE Tarjoavan yrityksen nimi 1. TARJOAJAN TUNNISTETIEDOT Tarjoajan osoite Yrityksen Y-tunnus (tai vastaava) Tarjoajan yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. 1 (12) Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 2012 Sauna- ja päivätoimintakuljetukset OHJE: - jokainen tarjoaja täyttää ja toimittaa tämän välilehden (Excel-taulukon), eli Yleiset

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) VASTAUKSET MÄÄRÄAIKAAN 5.6.2014 KLO 12.00 MENNESSÄ SAATUIHIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TARJOUSPYYNTÖÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN JA TOIMITUSPALVELUN HANKINTA Huom! Samaa asiaa useammin

Lisätiedot

Onko tarkoitus ottaa hankittava järjestelmä kerralla 350 työntekijän käyttöön?

Onko tarkoitus ottaa hankittava järjestelmä kerralla 350 työntekijän käyttöön? Onko tarkoitus ottaa hankittava järjestelmä kerralla 350 työntekijän käyttöön? Vastaus: Hankinta vaiheistetaan, kts. tarjouspyyntö kohta 7.6: Tavoitteena on suorittaa toimitus yksikkö kerrallaan, mutta

Lisätiedot

Vaikeavammaisten avoterapiapalveluiden kilpailutus sopimuskaudelle 2015-2018. Keski-Suomen vakuutuspiiri 18.2.2014

Vaikeavammaisten avoterapiapalveluiden kilpailutus sopimuskaudelle 2015-2018. Keski-Suomen vakuutuspiiri 18.2.2014 Vaikeavammaisten avoterapiapalveluiden kilpailutus sopimuskaudelle 2015-2018 Keski-Suomen vakuutuspiiri 18.2.2014 Kela Keski-Suomen vakuutuspiirin palveluverkko 2014 Kelan toimisto 12 kpl (sis. Karstula,Pihtipudas

Lisätiedot

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä käytännössä

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä käytännössä Olen Palveluntuottaja Olen Palvelun järjestämisestä vastaava Olen Asiakas Olen Palvelun myöntäjä Copyright Kuntien Tiera Oy 1 Palveluntuottajana hakeudun kerralla yhteen tai useampaan kuntaan tuottamaan

Lisätiedot

Viitaten palveluliikenteen hoitamista koskevaan tarjouspyyntöönne teen alla olevan tarjouksen:

Viitaten palveluliikenteen hoitamista koskevaan tarjouspyyntöönne teen alla olevan tarjouksen: TARJOUS - PALVELULIIKENNE Tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää liitteen 3.1 mukainen kaavake. Tämän kaavakkeen sijasta tarjoaja voi toimittaa vastaavan kalustoluettelonsa,

Lisätiedot

Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Asiantuntija- ja keskustelutilaisuus narkolepsialasten vanhemmille ja aikuispotilaille 4.2.2011 Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren,

Lisätiedot

Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille

Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille Tarjouspyyntö 1(7) Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille Tarjouspyyntö 2(7) TARJOUSPYYNTÖ Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille. 1. HANKINNAN TAUSTA JA TARKOITUS Oulun kaupungin Konsernipalveluiden

Lisätiedot

Tämän tarjouslomakkeen tiedot koskevat palvelua, jota tarjotaan seuraavaan hankittavana olevaan palvelumuotoon:

Tämän tarjouslomakkeen tiedot koskevat palvelua, jota tarjotaan seuraavaan hankittavana olevaan palvelumuotoon: HELSINGIN KAUPUNKI TARJOUSLOMAKE (A/4) 1 (7) Tämän tarjouslomakkeen tiedot koskevat palvelua, jota tarjotaan seuraavaan hankittavana olevaan palvelumuotoon: A/4. AVOKUNTOUTUS Palveluntuottaja: Tarjottava

Lisätiedot

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014 Tarjouslomake MV/8/05.05.00.01/2013 1 TARJOUKSEN KANSILEHTI JA SISÄLLYSLUETTELO TARJOUS MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu Tarjoaja Tarjoajan

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. 1 (8) Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 7.11.2012 Sauna- ja päivätoimintakuljetukset (kanta-hämeenlinna) OHJE: - jokainen tarjoaja täyttää ja toimittaa tämän välilehden (Excel-taulukon),

Lisätiedot

8.10.2014 LISÄKYSYMYKSET SEKÄ NIIDEN VASTAUKSET, PESU- JA PUHDISTUSAINEET, SIIVOUSVÄLINEET, JÄTEPUSSIT JA SANITEETTITARVIKKEET

8.10.2014 LISÄKYSYMYKSET SEKÄ NIIDEN VASTAUKSET, PESU- JA PUHDISTUSAINEET, SIIVOUSVÄLINEET, JÄTEPUSSIT JA SANITEETTITARVIKKEET 8.10.2014 LISÄKYSYMYKSET SEKÄ NIIDEN VASTAUKSET, PESU- JA PUHDISTUSAINEET, SIIVOUSVÄLINEET, JÄTEPUSSIT JA SANITEETTITARVIKKEET Tarjouspyyntöön määräaikaan 6.10.2014 klo 14.00 mennessä esitetyt kysymykset

Lisätiedot

1. KYSYMYS Taloushallinnon koulutus on volyymihankintapyyntö. Tiedustelisin pystyykö tämän koulutuksen toteuttamaan ryhmämuotoisena?

1. KYSYMYS Taloushallinnon koulutus on volyymihankintapyyntö. Tiedustelisin pystyykö tämän koulutuksen toteuttamaan ryhmämuotoisena? Tarjouspyyntö UUDELY/5434/2015 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TARJOUSPYYNTÖ UUSIMAA KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1. KYSYMYS Taloushallinnon koulutus on volyymihankintapyyntö. Tiedustelisin pystyykö tämän koulutuksen

Lisätiedot

Liite 1. Tarjouslomake (tarjoaja palauttaa täytettynä liitteineen tarjouksensa yhteydessä)

Liite 1. Tarjouslomake (tarjoaja palauttaa täytettynä liitteineen tarjouksensa yhteydessä) Liite 1. Tarjouslomake (tarjoaja palauttaa täytettynä liitteineen tarjouksensa yhteydessä) Tarjoamme Pyhäjoen kunnalle 1.11.2013 päivätyn tarjouspyynnön mukaista lvi ja hydrauliikkatöitä ajalle 2014-2016:

Lisätiedot

SOPIMUS VAATIVAN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN RYHMÄTERAPIASTA, MONIMUOTORYHMÄTERAPIASTA JA PÄIVÄKUNTOUTUKSESTA VUOSILLE

SOPIMUS VAATIVAN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN RYHMÄTERAPIASTA, MONIMUOTORYHMÄTERAPIASTA JA PÄIVÄKUNTOUTUKSESTA VUOSILLE 1 KANSANELÄKELAITOS LUONNOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Dnro xx.xx.2016 xx/331/2014 Palveluntuottajan nimi Osoite SOPIMUS VAATIVAN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN RYHMÄTERAPIASTA, MONIMUOTORYHMÄTERAPIASTA

Lisätiedot

TYÖUUPUNEEN KUNTOUTUS KANNATTAA 8.5.2014. Kuntoutuserikoislääkäri Virpi Vartiainen Psykofyysisen fysioterapian fysioterapeutti Tiina Salo

TYÖUUPUNEEN KUNTOUTUS KANNATTAA 8.5.2014. Kuntoutuserikoislääkäri Virpi Vartiainen Psykofyysisen fysioterapian fysioterapeutti Tiina Salo TYÖUUPUNEEN KUNTOUTUS KANNATTAA 8.5.2014 Kuntoutuserikoislääkäri Virpi Vartiainen Psykofyysisen fysioterapian fysioterapeutti Tiina Salo Mistä on työuupuneiden kuntoutuksessa kysymys? Kenelle sopii? Miten

Lisätiedot

Kysymys 2: Kuka/ketkä tuottavat ko. palveluita tällä hetkellä ja mitkä on palveluiden hinnat?

Kysymys 2: Kuka/ketkä tuottavat ko. palveluita tällä hetkellä ja mitkä on palveluiden hinnat? LIEDON KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN ERIKOISLÄÄKÄRIKONSULTAATIOIDEN YM. SAIRAANHOIDON ERIKOISPALVELUIDEN KILPAILUTUS LISÄKYSYMYKSIIN ANNETUT VASTAUKSET Tarjouspyynnön mukaan lisätietoja tarjouspyynnön

Lisätiedot

1. Olisin pyytänyt teitä määrittämään, mitä tarkoitatte pitkällä coaching- koulutuksella?

1. Olisin pyytänyt teitä määrittämään, mitä tarkoitatte pitkällä coaching- koulutuksella? 1. Olisin pyytänyt teitä määrittämään, mitä tarkoitatte pitkällä coaching- koulutuksella? Vastaus: Pitkällä coaching-koulutuksella tarkoitetaan ajallisesti minimissään 6 kk kestävää prosessikoulutusta,

Lisätiedot

KOULUKULJETUSTEN JA PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN TARJOUS

KOULUKULJETUSTEN JA PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN TARJOUS LIITE 4 TARJOUSLOMAKE 1 (6) KOULUKULJETUSTEN JA PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN TARJOUS Ostoliikenteen tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Eri yhteenliittymät tekevät kukin oman tarjouksensa riippumatta

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä LIITE 2 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tämä on tarjouslomake, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä täytettynä. Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Kaikkiin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Kelpoisuusehdot LUONNOS XXXX/XXX/2013 2013. Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta.

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Kelpoisuusehdot LUONNOS XXXX/XXX/2013 2013. Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta. TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta Tarjoaja Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (päätöksen tiedoksiantoa varten) Tarjousten vertailuvaiheeseen pääsevät

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. HÄMEENLINNAN KAUPUNKI YHDYSKUNTARAKENNE 1 (9) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE Tiehöylä Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen. Tarjouksen jättäessään

Lisätiedot

Hankintapäätös, perusterveydenhuollon puheterapiapalveluiden puitejärjestelyn hankinnasta Loviisan kaupungille

Hankintapäätös, perusterveydenhuollon puheterapiapalveluiden puitejärjestelyn hankinnasta Loviisan kaupungille Perusturvalautakunta 3 12.01.2017 Hankintapäätös, perusterveydenhuollon puheterapiapalveluiden puitejärjestelyn hankinnasta Loviisan kaupungille 500/02.08.00/2016 PL 3 Valmistelijat: palvelupäällikkö,

Lisätiedot