Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan loppulausunto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan loppulausunto"

Transkriptio

1 Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan loppulausunto Asia L12 / 1806 AYY vastaan KY-säätiö Asianajaja Jouko Huhtala OTM Heidi Paananen 1

2 Loppulausunnon sisältö 1. Aluksi 2. Tosiseikasto ja esitetty näyttö 3. AYY:n kanneperusteet 4. AYY:n vaatimukset 5. AYY:lla on asialegitimaatio 6. AYY on reklamoinut ja esittänyt vaatimuksensa oikeassa ajassa 7. Käräjäoikeudella on asiallinen toimivalta 8. Hallintotuomioistuinten antamista ratkaisuista 2

3 1. Aluksi KY:n ja KY-säätiön tarkoitus säätiöinti- ja lahjoitusjärjestelyssä on moitittava KY:n ja KY-säätiön menettely säätiöinti- ja lahjoitusjärjestelyssä on ollut moitittava KY ja KY-säätiö toimivat tietoisesti ja harkitusti Säätiöinti- ja lahjoitusjärjestely tapahtui AYY:n vahingoksi 3

4 2.Tosiseikasto ja esitetty näyttö 4

5 2.1 Säätiöinnin ja lahjoitusten tarkoitus 5

6 KY:n ja KY-säätiön tarkoitus (1) 1. KY:n ja KY-säätiön tarkoitus oli kiertää yliopistolain voimaanpanolain (559/2009) 8 : Lahjakirjojen ehdollisuus: KY lakkaa yliopistolain uudistuksen seurauksena (K1(a-e)) KY:n tekemä ja teettämä valmistelu perustui KY:n lakkaamiseen (K4(a-d) Halilan, Viertolan, Tuorin ja Mäenpään asiantuntijalausunnot, K13 Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy:n muistio ) Lahjoituksia ei olisi tehty ilman lakiuudistusta (Stenbäck) Aito tahto lahjoittaa puuttui; lahjanlupausta ei voi perua, vaikka lakiuudistus olisikin peruuntunut (Parpala) 6

7 KY:n ja KY-säätiön tarkoitus (1) Voimaanpanolain 8 :n sisältö oli selvä ja KY:n tiedossa: Tarkoitus oli yhdistyä yhdeksi ylioppilaskunnaksi, jolle vanhojen ylioppilaskuntien koko varallisuus siirtyy, ja KY oli tästä tarkoituksesta tietoinen (Nurmi) Tapaamiset vuonna 2008 osoittavat, että KY oli tietoinen lainsäätäjän tarkoituksesta (K38, K39, K40, K41) Nurmen kanta oli selvä (tapaaminen , K41) (Halila) OPM:n virkamiesten kanta oli yhtenevä (Nurmi) Voimaanpanolain 8 sisältö ei muuttunut lainvalmistelun aikana (Nurmi) KY tiesi tämän: K7 Luonnos KY:n tulevaisuushanketta koskevasta esityksestä tai (V38), s. 14 OPM:n kanta ei ole muuttunut [---] 7

8 KY:n ja KY-säätiön tarkoitus (2) 2. KY:n ja KY-säätiön tarkoitus oli perustaa varjoylioppilaskunta AYY:n rinnalle: K15 sivu 17: Toimintojen asteittainen siirto säätiöön ja yhdistykselle Uusi oikeushenkilö jatkamaan KY:n aatteellista toimintaa (L. Männistö) KY:n toiminta jäsenten näkökulmasta jatkuisi sellaisenaan (Stenbäck) KY halusi säilyttää oman ylioppilaskuntansa yhdistyksen ja säätiön kautta (Hyrkkö) Jäsen ei näe KY-Yhdistyksen kohdalla eroa vanhaan KY:hyn (Parpala) 8

9 KY:n ja KY-säätiön tarkoitus (2) Tämä tarkoitus oli moitittava muun muassa, koska: Yliopistolla on vain yksi ylioppilaskunta ja näin on ollut sekä vanhan että uuden lain alla (Nurmi, HE 7/2009 vp) Automaatiojäsenyyden turvaaminen uudessa laissa edellyttää myös sitä, että ylioppilaskunnan tehtävät hoidetaan keskitetysti yliopistossa yhden ylioppilaskunnan toimesta. (K3 Hallitusneuvos Eerikki Nurmen lausunto ) Tätä ei voi kiertää ulkoistamalla erillislainsäädäntöön perustuvan julkisoikeudellisen ylioppilaskunnan tehtäviä yksityiselle toimijalle (Nurmi, yliopistolain 46 4 mom) 9

10 KY:n ja KY-säätiön tarkoitus (3) 3. KY:n ja KY-säätiön tarkoitus oli vahingoittaa AYY:tä: KY:n suuremman suhteellisen varallisuuden turvaaminen ja sen kohdistaminen hyödyttämään kyltereitä (Halila) Todennäköisesti lahjoituksia ei olisi tehty, jos AYY ei olisi syntynyt (J. Männistö) Tarkoitus varmistaa KY:tä lähellä olevien tahojen hallintaoikeus omaisuuteen siten, että AYY ei voi käyttää sitä (Nurmi) AYY jatkoi KY:n toimintaa, mutta huonommat toimintaedellytykset (Halme) 10

11 KY:n ja KY-säätiön tarkoitus (3) Oli selvää, että 42,75 miljoonan euron puuttuminen AYY:ltä vaikuttaisi negatiivisesti sen toimintaan, minkä KY tiesi Lahjoitukset pakottivat AYY:tä supistamaan toimintaansa odotetusta: Vuosibudjetti 2010 jouduttiin pienentämään heti alkuvuodesta (Halme, Hyrkkö) Jäsenmaksut nousivat (Halme), nousivat kyltereille 26 eurosta 56 euroon (Hyrkkö) Edustustoiminta kutistui (Halme), edunvalvontaresurssit supistuivat, muun muassa ei enää varaa toimintasihteerin joka kampukselle (Hyrkkö) Liikuntasubventioista jouduttiin luopumaan 2010, kulttuuritoiminta-avustuksia ei pystytty myöntämään samoin kuin KY:ssä, tilavuokria jouduttu nostamaan merkittävästi viime vuosina (Hyrkkö) 11

12 2.2 Säätiöinnin ja lahjoituksien valmistelussa ja toteuttamisessa käytetty menettely 12

13 KY ja KY-säätiö pyrkivät estämään KY:n jäsenten valitukset Tarkoitus estää jäsenvalitukset on näytetty toteen: TKY olisi masinoinut KY-jäsenen valittamaan (Kääriä) Prosessi voisi keskeytyä valitukseen (Stenbäck) Valitusmahdollisuus ja sen seuraukset tiedostettiin (Telkkä) Pelättiin jonkinlaista väliintuloa (Myllymäki) Tiedossa oli, että TKY yrittäisi haitata prosessia, kenties TKY-taustaisen KYjäsenen kautta (Parpala) Salaaminen perustui KY:n etuun, siltä osin kun muistaa asian (Paukkeri) KY:n ja KY-säätiön puolesta toimineet tiesivät, mikä voisi olla jäsenvalitusten vaikutus hankkeeseen (K13 Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy:n muistio , ks. myös K15 s. 27) Pelkona oli mm. viive säätiön perustamisessa (PRH) (K13 sivu 4) Pelkona oli myös, että omaisuuserät ehtisivät siirtyä AYY:lle lainsäädännön perusteella, ennen kuin KY ja KY-säätiö olisivat ehtineet toteuttaa järjestelyn (Myllymäki) 13

14 Salaaminen Säätiöinti- ja lahjoitushanke valmisteltiin salassa välttäen päätöksentekoa Reunaehtotyöryhmän ja tulevaisuustyöryhmä eivät virallisia toimielimiä (Telkkä, Stenbäck ym.), joten mahdollistivat hankkeen valmistelun salassa ilman päätöksentekoa Vrt. Jerkku: taloustoimikunta ei toimivaltainen asiassa, koska hanke niin poikkeuksellinen Hallitukselle korostettiin, että säätiöinti- ja lahjoitushanke on pidettävä salassa, ei muista päätöksiä liittyen säätiöintiin (Myllymäki) 14

15 Salaaminen (jatkuu) Salassapitopäätökset eivät olleet perusteltuja Salassapitopäätöksiä ja päätöksiä käsitellä asioita suljetuin ovin ei perusteltu (K12, K14, K25, K32, K33) KY:n ja KY-säätiön puolesta toimineet eivät pystyneet kertomaan perusteltua salassapitointressiä (J. Männistö, Kääriä, L. Männistö, Stenbäck, Telkkä, Parpala, Jerkku, Paukkeri, Myllymäki) Jäsenille ei kerrottu, miksi asioita salattiin (Väisänen) Vrt. myös julkisuuslain täysin erilainen lähtökohta salassapitoon Liite E Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 2556, annettu , s. 15: Julkisuuslaki ei tunne mahdollisuutta julistaa asiakirjoja salaisiksi. Viranomaisen asiakirjat ovat julkisia, jollei laissa erikseen toisin säädetä. 15

16 Salaaminen (jatkuu) KY:n jäsenen näkökulmasta pöytäkirjat olivat harhaanjohtavia K14 Edustajiston pöytäkirja , Seniorikilta ry:lle myönnetyn tuen käyttötarkoitus vrt. K16, Telkän esitys Myllymäki: todellinen käyttötarkoitus salattiin Paukkeri: alumnitoiminta heikkoa, siksi haluttiin tukea Seniorikiltaa Väisänen: ei tiennyt KY:n jäsenenä, että tukeen liittyy säätiöintihanke, sai tiedon säätiöstä syyskuussa 2008 KY:n jäsen ei saanut haltuunsa hankkeen kannalta relevantteja materiaaleja, jotka oli liitetty mm. edustajiston pöytäkirjoihin K25 Edustajiston pöytäkirja , relevantit liitteet julistettu salaisiksi (esim. lahjakirjat, asiantuntijalausunnot ja asiantuntijamuistiot) Väisänen kertonut, että liitteet eivät tulleet kokouskutsun mukana, eivät olleet KY:n nettisivuilla eikä niitä saanut pääsihteeri Kääriältä kirjallista pyyntöä vastaan 16

17 Salaaminen (jatkuu) KY:n jäsen sai tiedon valmistelukuluiltaan mittavasta järjestelystä hyvin myöhään KY:n jäsenet tulivat tietoiseksi lahjoitussuunnitelmista epämääräisellä tasolla vasta (V26b) ja (V28b) ja tarkemmin vasta (V29) (myös Väisänen) Huomioitava, että Väisänen todella yritti päästä selville hankkeesta mitä tiesi rivijäsen? Nurmi kertoi, että ei saanut perehtyä kunnolla asiantuntijalausuntoihin KY onnistuikin salaamistavoitteessaan ainakin osittain, koska Väisänen kertoi, että hallintovaikutuksen tekemistä huomattavasti vaikeutti puuttuvat asiakirjat 17

18 Salaaminen (jatkuu) Paitsi että KY pyrki estämään jäsenvalitukset, se pyrki myös vaikeuttamaan AYY:n mahdollisuutta selvittävää tapahtumien kulku: Asiakirjoja myös tuhottiin vuodenvaihteessa poikkeuksellisesti ja merkittävissä määrin Väisänen, Halme ja Hyrkkö kertoivat huomattavasta määrästä asiakirjoja, jotka oli poistettu KY:n verkkolevyltä vuodenvaihteessa (Halme arvioi, että kyseessä oli parituhatta tiedostoa) Halme kertoi, että ainoastaan säätiöinti- ja lahjoitushankkeeseen liittyviä asiakirjoja oli poistettu verkkolevyltä huomauttaen, että mukana oli materiaalia jopa 1990-luvulta KY:n ja KY-säätiön puolesta toimineet eivät pystyneet uskottavasti perustelemaan, miksi mittava määrä hankkeeseen liittyviä asiakirjoja oli poistettu (erityisesti J. Männistö) 18

19 Bulvaanin käyttö Seniorikilta ry perusti KY-säätiön KY:n toimesta ja KY:n lukuun KY valitsi säätiön perustajan (K9 Projektisuunnitelma , sivu 11) Säätiön tosiasiallinen perustaja oli KY (K11 sivu 8 ( Seniorikillan handlaaminen, vrt. myös Halila) Syy tälle oli estää KY:n jäsenistön valitukset säätiön perustamispäätöksestä (K13 Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy:n muistio , sivu 4, Väisänen) Seniorikilta ry:n valinta säätiön perustajaksi tehtiin tietoisesti (K11 sivu 8, K16) Jerkku kertoi, että Seniorikilta pyrkii kylteritoiminnan edistämiseen Rahaliikenne KY:n, Seniorikilta ry:n ja KY-säätiön välillä kesällä 2008 on riidatonta (lisäksi K35, K36) KY antoi siis euroa vain säädepääomaan käytettäviksi 19

20 Lahjanantajan ja lahjansaajan puolella toimivat samat henkilöt On riidatonta, että KY-säätiön hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet ovat vuosina 2008 ja 2009 samanaikaisesti toimineet myös KY:n edustajiston, hallituksen ja/tai taloustoimikunnan varsinaisina tai varajäseninä Hankkeen keskeisiä henkilöitä KY:n puolella olivat Kimmo Kääriä, Kirsti Jerkku, Katariina Kyckling (Telkkä), Kasper Stenbäck, Iivo Paukkeri, Tuuli Ylinen, Jenni Laakso (Männistö) (K15 sivu 15) KY:n säätiön hallitukseen rekisteröitiin Jenni Männistö, Tapani Väljä ja Lasse Männistö (K34), Paukkeri kertoi olleensa KY-säätiön hallintoneuvoston jäsen 2008 ja sen puheenjohtaja 2009 Seniorikillassa Senioriraadin jäseninä toimivat vuonna 2008 Kirsti Jerkku, Kimmo Kääriä, Iivo Paukkeri ja Katariina Telkkä (K50 sivut 1 ja 2, K2 Erityistarkastusraportti , taulukko päätöksentekijöiden esteellisyydestä, s. 28) Lahjakirjat allekirjoitti KY:n puolesta Kirsti Jerkku ja Kimmo Kääriä ja KYsäätiön puolesta Jenni Männistö ja Tapani Väljä (K1(a-e)) 20

21 KY:n lobbaus oli poikkeuksellista KY:n harjoittama lobbaus ei ollut tavanomaista ja liittyi omaisuuskysymykseen Tästä kertoo useat tapaamiset yliopistolain uudistuksesta vastanneiden virkamiesten ja asiaan liittyvien asiantuntijoiden kanssa (K26 tapaamisluettelo, K38, K39, K40, K41, K42, K43, K44, K45, K46, K47) Tapaamismuistiot kertovat, että KY pyrki vaikuttamaan nimenomaan omaisuuskysymykseen Tämän vahvisti myös Nurmi Tavanomaiseen opiskelijalobbaamiseen ei kuulu asiamiehen käyttö (K38) KY:n lobbaus ei onnistunut, sillä yliopistolaki ja sen voimaanpanolaki tulivat voimaan kaavaillun mukaisina HE 7/2009 vp, jonka lähtökohta oli lakkaavien ylioppilaskuntien omaisuuden siirtyminen kokonaisuudessaan AYY:lle, annettiin eduskunnalle hallitusneuvos Eerikki Nurmen esittelemänä KY oli tapaamisten myötä luonnollisesti erittäin tietoinen tulevasta lainsäädännöstä 21

22 KY ja KY-säätiö toimivat vastoin OPM:n kantaa, josta olivat tietoisia Tapaamismuistiot (K38, K39, K40, K41) osaltaan kertovat, että KY tiedosti OPM:n kannan Vrt. myös K15 KYH Tulevaisuuskoulutus s. 26 OPM indikoinut jo syksyllä 2007 virkamiestasolla, että tukevat vain ratkaisua, jossa koko omaisuus menee yhteen Nurmi kertoi, että tarkoitus oli perustaa yksi uusi ylioppilaskunta, joille vanhojen ylioppilaskuntien koko varallisuus siirtyy Nurmi mainitsi perusteluna ylioppilaskuntien pakkojäsenyyden (tarve pitää jäsenmaksu kohtuullisena) ja opiskelijoiden edustuksen turvaamisen Nurmi kertoi, että ylioppilaskunnat syntyvät, yhdistyvät ja lakkaavat vain lailla, ja että uudella ylioppilaskunnalla tulee olla ne toimintaedellytykset, jotka edeltäjillä oli Nurmi kertoi, että muitakaan kuin julkisoikeudellisia tehtäviä ei saa siirtää, koska yliopistolain (558/2009) 46 :n 4 mom. määräys ylioppilaskunnan omaisuudesta estää tämän, ja huomautti erosta minimitoiminnan ja tehokkaan toiminnan välillä Nurmi kertoi, että lahjoitettavan omaisuuden määrän kasvaessa astutaan yhä enemmän eduskunnan varpaille Halila kertoi, että Nurmen kanta oli selvä (tapaaminen , K41) Nurmi kertoi, että kanta oli OPM:n yhteinen 22

23 KY ja KY-säätiö toimivat vastoin TKY:n kantaa, josta olivat tietoisia TKY ilmoitti KY:lle, että sen mittava omaisuus siirtyy sellaisenaan AYY:lle (K21, Stenbäck, Halme) TKY ilmoitti KY:lle vastustavansa KY:n suunnittelemia lahjoituksia ja edellyttävänsä, että KY myös jättää uudelle ylioppilaskunnalle omaisuutensa kokonaisuudessaan (K54, Stenbäck, Halme) Sovintosopimusluonnosta ei voida tulkita TKY:n hyväksynnäksi lahjoituksille edes tietyssä mittakaavassa, sillä TKY ei katsonut voivansa hyväksyä ko. sopimusta (K54, K20 liite 3, Halme) Killat / TTER eivät mitenkään vertailukelpoisia (Halme, Hyrkkö) 23

24 Järjestely toteutettiin pelkän ponnen perusteella Toteutustapa oli tietoinen valinta K13 Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy:n muistio Päätöksentekoa vältettiin mahdollisimman pitkälle, jotta myös valituksilta vältyttäisiin (K15) Mittavan järjestelyn perustana oli pelkkä ponsi L. Männistö: ponsi oli varautumista eri vaihtoehtoinen, ei päätös suuntaan eikä toiseen Stenbäck kertoi, että kyseessä oli poikkeuksellinen hanke Jerkku vahvisti, että hanke on aiheuttanut KY:lle mittavat kulut (esim euroa vuonna 2008, K17, tilinpäätös 2008, tilintarkastajan yhteenveto s. 3) 24

25 KY antoi väärän tiedon lahjoitetun omaisuuden todellisesta arvosta KY antoi tiedotteen, jonka mukaan se siirtää AYY:lle asuntonsa ja MEUR 4,5 edestä rahasto-osuuksia (K51) Tiedotteesta puuttuu seuraavat tiedot, joiden puuttuminen tekee siitä harhaanjohtavan: asuntoloihin kohdistuu n. MEUR 27,4 edestä velkaa (K2) AYY:lle siirtyvien asuntoloiden käyttöä, luovutusta ja tuottoa rajoittaa korkotukilaki (Jerkku) KY lahjoitti 55 prosenttia omaisuudestaan KY-säätiölle (K2) KY lahjoitti KY-säätiölle omaisuutensa parhaiten tuottavan osan (Rehn, Väljä) Koska tiedotteessa oli kyse asuntoloista varallisuuseränä, nettoarvon käyttö niiden kohdalla olisi antanut oikean kuvan AYY:lle jäävästä omaisuudesta (vrt. Jerkku, Väljä) Tiedote antoi KY:n jäsenistölle väärän kuvan AYY:lle siirtyvän omaisuuden arvosta ja järjestelyn kohtuullisuudesta 25

26 KY pani lahjoitukset täytäntöön ennen kuin lahjoituspäätös oli lainvoimainen Asiassa on riidatonta, että KY on tehnyt escrowsopimuksen Helsingin kauppakamarin kanssa , kun taas lahjoituspäätökset ovat tulleet lainvoimaisiksi KHO:n annettua päätöksensä (lisäksi K18 ja liite C) Lisäksi escrow-tilille tallettamiseen liittyvästä päätöksestä ei ollut vielä kulunut edellytetty 30 päivää (KY:n taloustoimikunta , KY:n hallitus , KY:n edustajisto ) Varallisuus talletettiin escrow-tilille (K18) Lahjoitukset pantiin siis täytäntöön, ennen kuin lahjoituspäätös oli saanut lainvoiman 26

27 KY ja KY-säätiö tiedostivat hankkeen oikeudelliset riskit K13 Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy:n muistio Useat asiantuntijatapaamiset (K38, K39, K40, K41, K42, K45, K46 ja K47, jossa pohdittu mm. esteellisyysproblematiikkaa) toivat oikeudelliset ongelmat KY:n ja KY-säätiön tietoon OPM:n virkamiehet varoittivat KY:n puolesta toimineita monta kertaa (Nurmi) Koska samoja toimijoita vaikutti lahjanantajan ja lahjansaajan puolella, KY-säätiö oli tietoinen kaikesta mistä KY:kin 27

28 2.3. Lahjoitetun omaisuuden arvoon liittyvistä kysymyksistä 28

29 Lahjoitetun omaisuuden arvo päätöksentekohetkellä KY:n omaisuuden nettoarvo ennen lahjoituksia oli n. 73 miljoonaa euroa (K2, Rehn) KY lahjoitti KY-säätiölle noin 55 prosenttia tästä varallisuudestaan (käypä arvo MEUR 42,75) (K2, Rehn): Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunnan Asunto Oy:n ja Kiinteistö Oy Arkadiankatu 28:n koko osakekannat, arvo n. MEUR 24,5 Rahasto-osuuksia, arvo n. MEUR 23,9 Lainasaamisia, arvo n. MEUR -6,2 Irtainta omaisuutta, arvo n. MEUR 0,55 KY:lle jäi siis velatonta omaisuutta n. MEUR 30,25 Tästä omaisuudesta vain n. MEUR 4,5 rahasto-osuuksina ja loput n. MEUR 25,75 asuntolakiinteistöinä, joiden käyttöä, luovutusta ja tiuottoa rajoittaa korkotukilaki 29

30 Lahjoitetut omaisuuserät olisivat olleet erittäin tärkeitä AYY:n toiminnalle Omaisuuserien lahjoittaminen heikensi AYY:n kykyä toimia jäsenkuntansa eduksi: Jäsenmaksuilla KY pystyi kattamaan enintään 9,4 prosenttia toimintakustannuksistaan (K2, Rehn) AYY:lle siirtynyt omaisuus oli pitkälti laadultaan sellaista, jota ei voi käyttää AYY:n toiminnan kulujen kattamiseen (asuntolakiinteistöt) Tuotto per annum n euroa (K22) Sijoitusomaisuutta, jota / jonka tuottoa voitaisiin käyttää AYY:n toiminnan kulujen kattamiseen, jäi KY:lle lahjoitusten jälkeen ainoastaan 4,5 miljoonaa euroa Halme ja Hyrkkö kertoivat, että AYY:n toimintaa jouduttiin supistamaan lahjoitusten johdosta (ks. myös kalvo nro 11) Stenbäck totesi, että omaisuuden odotettu tuotto oli tärkeä kysymys jo vuonna 2008 käydyissä sovintoneuvotteluissa 30

31 AYY on reklamoinut lahjoituksista ja eikä ole viivytellyt tämän riidan vireillepanossa AYY on kuitenkin reklamoinut KY:n tekemien lahjoitusten pätemättömyydestä TKY päätti varhain, eikä pitänyt salassa, että sen koko omaisuus siirtyisi AYY:lle (K21) TKY tiedotti KY:lle, että ei hyväksy säätiöintiä (K54) TKY tiedotti KY:lle, että ei hyväksy sovintosopimusluonnosta (K20) KY:n tilinpäätöksen liitetiedoissa on jo maininta, että AYY katsoo lahjoitukset pätemättömiksi (K17) Tarkempien selvitysten jälkeen AYY vetosi lahjoitusten mahdolliseen yksityisoikeudelliseen pätemättömyyteen kirjoittaessaan KY-säätiölle (K24) AYY lähetti vielä tarkemman vaatimuskirjeen (K24) 31

32 AYY ei ole viivytellyt kanteen nostamisessa AYY laittoi vireille tämän riita-asian AYY pystyi aloittamaan KY:n ja KY-säätiön toimien selvittämisen vasta AYY edelleen ilmoitti KY-säätiölle , että se selvittää lahjoitusten mahdollista pätemättömyyttä Vuonna 2011 odotettiin hallinto-oikeuksien ratkaisuja (Halme, Hyrkkö) Vuoden 2011 loppupuolella käytiin sovintoneuvotteluja (Halme, Hyrkkö) 32

33 Palautettavan omaisuuden arvo per Lahjoitetun omaisuuden arvo on laskettava KY-säätiön tilinpäätöksen tase-erittelyn pohjalta per , jolloin lahjoitettu omaisuus siirtyi KY-säätiön taseeseen Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunnan Asunto Oy:n ( ) koko osakekanta , arvo n. MEUR (Rehn, Väljä) Kiinteistö Oy Arkadiankatu 28:n ( ) koko osakekanta , arvo n. MEUR 2.77 (Rehn, Väljä) Rahasto-osuuksia, arvo yhteensä n. MEUR 23.9, mikä riidatonta Lainasaamisia, palautettava arvo 0, koska niitä ei tule vähentää Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunnan Asunto Oy:n ja Kiinteistö Oy Arkadiankatu 28:n osakkeiden arvosta (Rehn, Väljä) Mikäli vastoin AYY:n kantaa ne vähennettäisiin näistä arvoista, niiden arvot ovat AYY:n vaatiman mukaiset Palautettava kokonaisarvo lahjoitetulle omaisuudelle on siis MEUR

34 Palautettavan omaisuuden tuotto Maltillinen vuosituotto kahden sijoituskiinteistöyhtiön Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunnan Asunto Oy:n ja Kiinteistö Oy Arkadiankatu 28:n osakkeille on 3,5 % ( Rehn) Maltillinen vuosituotto lahjoitetuille rahastoosuuksille on 3,5 % (Rehn) 34

35 AYY:n kanneperusteet tosiseikaston tukemana 35

36 Lahjoitukset tehtiin olosuhteissa, jotka tekevät lahjoituksiin vetoamisesta kunnianvastaista ja arvotonta (OikTL 33 ) Seuraavat toteennäytetyt seikat tukevat väitettä, että KY-säätiön vetoaminen lahjoituksiin on kunnianvastaista ja arvotonta: KY:n ja KY-säätiön moitittava tarkoitus (ks. kalvot 6-11) KY:n ja KY-säätiön moitittava menettely (ks. kalvot ja 29) Pyrkimys estää KY:n oman jäsenistön valitusoikeuden käyttö Perusteeton salaaminen Itsekontrahointi ja edustusvallan yhtyminen KY:n ja KY-säätiön tietoisuus hankkeen moitittavuudesta Piittaamattomuus TKY:n asemasta ja TKY:n asettamista edellytyksistä Tietoisuus AYY:n toimintaedellytysten heikentymisestä Lahjoitetun omaisuuden suuri määrä ja arvo, myös suuri suhteellinen määrä ja arvo 36

37 Lahjoitukset tehtiin olosuhteissa, jotka tekevät lahjoituksiin vetoamisesta kunnianvastaista ja arvotonta (OikTL 33 ) Kunnianvastaisuus ja arvottomuus on vahvasti arvosidonnainen määre (Mika Hemmo, Sopimusoikeus I, Helsinki 2003, s. 369) Kunnianvastaisuus ja arvottomuus on johtava pätemättömyysperuste, jota voidaan soveltaa niin haluttaessa myös OikTL :ien tarkoittamissa tilanteissa (kuten ylempänä, s. 370) OikTL 33 on nähty sopimusoikeuteen universaalisti kuuluvista hyvän tavan ja vilpittömyyden vaatimuksista, joista eri oikeusjärjestyksissä on käytetty mm. nimityksiä Treu und Glauben ja good faith (kuten ylempänä, s. 372) Säännöksen yleislausekkeenomaisuus Sopii hyvin käsillä olevaan poikkeukselliseen tapaukseen, jossa menettelyn moittivuutta ilmentävät lukuisat tosiseikat Lahjoituksilla pyritty loukkaamaan toisen (seuraajan) oikeutta Pätemättömyyskynnys voidaan asettaa alemmas vastikkeettoman oikeustoimen kohdalla Kyseessä lahjoitus, joten kynnys alempi Ks. AYY:n haastehakemus , ss , AYY:n lausuma , ss

38 Lahjoitukset ovat hyvän tavan vastaisia Seuraavat toteennäytetyt seikat tukevat väitettä: KY:n ja KY-säätiön moitittava tarkoitus (ks. kalvot 6-11) KY:n ja KY-säätiön moitittava menettely (ks. kalvot ja 29) Pyrkimys estää KY:n oman jäsenistön valitusoikeuden käyttö Perusteeton salaaminen Itsekontrahointi ja edustusvallan yhtyminen KY:n ja KY-säätiön tietoisuus hankkeen moitittavuudesta Piittaamattomuus TKY:n asemasta ja TKY:n asettamista edellytyksistä Tietoisuus AYY:n toimintaedellytysten heikentymisestä Lahjoitetun omaisuuden suuri määrä ja arvo, myös suuri suhteellinen määrä ja arvo 38

39 Lahjoitukset ovat hyvän tavan vastaisia Oikeudessamme on riidatta voimassa periaate, jonka mukana hyvän tavan vastainen oikeustoimi on pätemätön Tapahtumat arvioitava kokonaisuutena (huom. itsenäinen ja kumulatiivinen arviointi) Itse menettelyä pidettävä kiellettynä käyttäytymisenä Tätä korostaa tarkoitus vahingoittaa kolmatta, AYY:tä Asianmukainen ja lojaali toiminta seuraajaa kohtaa ei salli huomattavia lahjoituksia pois tälle siirtyvästä omaisuudesta eikä tietoista seuraajan toimintaedellytysten heikentämistä Ks. AYY:n haastehakemus , ss , AYY:n lausuma , s

40 Lahjoitukset ovat shikaaninomaisia Vaikka lahjoitus oltaisiinkin tehty KY:n perussääntöjen mukaisesti ja säätiön perustaminen sekä lahjan antaminen voisivatkin olla tietyissä tilanteissa sallittuja, tässä tapauksessa kyseessä on shikaani Seuraavat toteennäytetyt seikat tukevat väitettä, että kyseessä oli shikaani: KY:n ja KY-säätiön moitittava tarkoitus (ks. kalvot 6-11) KY:n ja KY-säätiön moitittava menettely (ks. kalvot ja 29) Itsekontrahointi ja edustusvallan yhtyminen KY:n ja KY-säätiön tietoisuus hankkeen moitittavuudesta Tietoisuus AYY:n toimintaedellytysten heikentymisestä 40

41 Lahjoitukset ovat shikaaninomaisia KY:n ja KY-säätiön todellinen tarkoitus ei ollut lahjoituksen tekeminen säätiölle, vaan omaisuuserien siirtäminen pois AYY:n ulottuvilta Tämä tarkoitus oli KY:n ja KY-säätiön ainoa tarkoitus asiassa Samat toimijat KY:n ja KY-säätiön puolella sopivat keskenään järjestelystä AYY:n vahingoksi KY ja KY-säätiö olivat tietoisia AYY:n vahingosta Järjestelyn tarkoitus tekee myös KY:n ja KY-säätiön tietoisuuden kolmannen vahingoittamisesta selväksi Ks. AYY:n haastehakemus , s. 27 ja AYY:n lausuma , ss

42 Oikeuden väärinkäyttö Seuraavat toteennäytetyt seikat tukevat väitettä, että kyseessä oli oikeuden väärinkäyttö KY:n ja KY-säätiön moitittava tarkoitus (ks. kalvot 6-11) KY:n ja KY-säätiön moitittava menettely (ks. kalvot ja 29) Pyrkimys estää KY:n oman jäsenistön valitusoikeuden käyttö Piittaamattomuus TKY:n asemasta ja TKY:n asettamista edellytyksistä Itsekontrahointi ja edustusvallan yhtyminen KY:n ja KY-säätiön tietoisuus hankkeen moitittavuudesta Lahjoitetun omaisuuden suuri määrä ja arvo, myös suuri suhteellinen määrä ja arvo Tietoisuus AYY:n toimintaedellytysten heikentymisestä 42

43 Oikeuden väärinkäyttö Kielto tulee kyseeseen, kun näennäisesti sallitulla toimella pyritään hylättävään päämäärään (Hemmo, Sopimusoikeus I, Helsinki 2003, s. 58) KY:n ja KY-säätiön toiminta johtui ainoastaan yliopistolain voimaanpanolain 8 :stä KY:n ja KY-säätiön tarkoitus oli siirtää ko. varallisuus pois julkisoikeudellisen ylioppilaskunnan ulottuvilta KY ja KY-säätiö aiheuttivat tietoisesti vahinkoa AYY:lle Lahjoitusten pääasiallinen tavoite oli päinvastainen verrattuna lainsäätäjän tarkoituksen HE 7/2009: yhdistyvien ylioppilaskuntien varallisuus kokonaisuudessaan siirtyy uudelle ylioppilaskunnalle Samat toimijat KY:n ja KY-säätiön puolella sopivat keskenään järjestelystä AYY:n vahingoksi KY ja KY-säätiö toimivat vastoin lakiuudistuksen tavoitteita ja lainsäätäjän tarkoitusta turvata uuden ylioppilaskunnan toiminta AYY:n haastehakemus , ss , AYY:n lausuma , s

44 Lahjoitukset ovat kohtuuttomia Seuraavat toteen näytetyt seikat tukevat väitettä, että lahjoitukset olivat kohtuuttomia: KY:n ja KY-säätiön moitittava tarkoitus (ks. kalvot 6-11) KY:n ja KY-säätiön moitittava menettely (ks. kalvot ja 29) Itsekontrahointi ja edustusvallan yhtyminen Lahjoitetun omaisuuden suuri määrä ja arvo, myös suuri suhteellinen määrä ja arvo Piittaamattomuus TKY:n asemasta ja TKY:n asettamista edellytyksistä Tietoisuus AYY:n toimintaedellytysten heikentymisestä Lahjoitetun omaisuuden suuri määrä ja arvo, myös suuri suhteellinen määrä ja arvo 44

45 Lahjoitukset ovat kohtuuttomia KY, KY-säätiö ja näiden molempien puolesta toimineet samat henkilöt käyttivät hyväkseen yksipuolisesti asemaansa Loukattu osapuoli AYY ei päässyt millään tavoin vaikuttamaan lahjoituksiin AYY:lle siirtyi KY:n varoista siirtyi vain vähäisenä pidettävä osa KY siirsi silloin vallinneissa oloissa sen talouden kannalta merkityksettömimmän, ja määrällisesti pienemmän, osuuden omaisuudestaan AYY:lle Lahjakirjojen ehdot ovat kohtuuttomia ja tulee siten jättää huomiotta Toissijaisesti jutun tosiseikaston perusteella lahjoitusten määrää tulee vähintäänkin sovitella: Soviteltaessa otettava huomioon 1) oikeustoimen koko sisältö, 2) osapuolten asema (myös AYY:n asema), 3) oikeustointa tehtäessä vallinneet olosuhteet ja 4) myöhemmät olosuhteet Määrällisesti yli kymmenen prosentin määrää lahjoitetun omaisuuden nettoarvosta (n. MEUR 4.2) on pidettävä kohtuuttomana Ks. AYY:n lausuma , s

46 Lahjoitukset pantiin täytäntöön lahjanlupauslain vastaisesti Lahjanlupauslaki (625/1947) edellyttää lahjan täyttämistä Varallisuuden tallentaminen escrow-tilille vastaa lahjoitusten täytäntöönpanoa tallettaminen vastasi käytännössä sitä, että KY luopui oikeudesta määrätä kyseisestä omaisuudesta (pisti lahjoitukset täytäntöön) Talletushetkellä lahjoituspäätös ei ollut lainvoimainen ja KY:n toimielimien tekemistä talletuspäätöksistä ei ollut kulunut 30 päivän valitusaika KHO antoi päätöksensä vasta Escrow-tilille tallettamiseen liittyvä päätös oli tehty KY:n taloustoimikunnassa , KY:n hallituksessa ja KY:n edustajistossa (V21) Ennenaikainen täytäntöönpano on huomioitava tässä asiassa osana KY:n ja KY-säätiön siviilioikeudellista moitittavuutta Syy ennenaikaiseen täytäntöönpanoon oli tahto välttää omaisuuserien siirtyminen AYY:lle 46

47 KY-säätiöitä ei suojaa vilpitön mieli KY-säätiö ja KY-yhdistys, jonka kautta KY-säätiö käytännössä toimii, ovat perustettu ainoastaan sellaisen tahon luomiseksi, jolle varallisuus voidaan siirtää pois AYY:n ulottuvilta (ks. kalvot 8-9) KY:n toimihenkilöt, jotka valmistelivat järjestelyn ja olivat mukana siihen liittyvässä päätöksenteossa KY:n puolella, ovat toimineet samalla myös KY-säätiön hallituksessa (ks. kalvo 20) KY-säätiö ja KY-yhdistys ovat olleet täysin tietoisia lahjoitusten taustasta ja tarkoituksesta, eikä niitä suojaa vilpitön mieli 47

48 AYY:n vaatimukset 48

49 Lahjoitukset on julistettava pätemättömiksi Koska KY:n KY-säätiölle tekemiä lahjoituksia rasittaa siviilioikeudellinen pätemättömyys, lahjakirjat on julistettava pätemättömiksi Lahjoitettu omaisuus näin ollen palautuu AYY:lle, jolle se kuuluu erityislainsäädännön perusteella (yliopistolain voimaanpanolain 8 ) Jos lahjoitukset nähdään päteviksi mutta kohtuuttomiksi tai todetaan, että niiden ehtoja tulee sovitella kohtuuttomina, lahjakirjojen ehdot jätettävä huomiotta tai sovitellut omaisuuserät / niiden arvo on palautettava AYY:lle 49

50 KY-säätiö on velvoitettava palauttamaan lahjoitettu omaisuus tai sen arvo Lahjoitetun omaisuuden arvo on laskettava KY-säätiön tilinpäätöksen tase-erittelyn pohjalta per , jolloin lahjoitettu omaisuus siirtyi KY-säätiön taseeseen Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunnan Asunto Oy:n ( ) koko osakekanta , arvo n. MEUR Kiinteistö Oy Arkadiankatu 28:n ( ) koko osakekanta , arvo n. MEUR 2.77 Rahasto-osuuksia, arvo yhteensä n. MEUR 23.9, mikä riidatonta Lainasaamisia, palautettava arvo yhteensä n. MEUR 0 Mikäli vastoin AYY:n kantaa nämä vähennettäisiin kahden kiinteistöosakeyhtiön arvoista, niiden arvot tulee korvata AYY:n vaatiman mukaisesti Ks. myös kalvo nro 33 50

51 KY-säätiö on velvoitettava palauttamaan lahjoitetun omaisuuden kohtuullinen tuotto Tuottovaatimuksen perusteena on KY-säätiön vahingonkorvausvastuu 1. KY ja KY-säätiö on aiheuttanut AYY:lle tuoton määrää vastaavan vahingon; 2. vahinko on aiheutettu tuottamuksella, josta KY-säätiö vastaa; 3. AYY kärsimä vahinko johtuu tästä tuottamuksesta. Tuottovaatimuksen toissijaisena perusteena on perusteettoman edun palautusvelvollisuus, koska: 1. KY-säätiö on saanut etua lahjoitusjärjestelyn vuoksi; 2. KY-säätiön saamaa etua on pidettävä perusteettomana, mikä on selvää, jos lahjoitukset julistetaan pätemättömiksi tai kohtuuttomiksi; ja 3. KY-säätiö hyötyisi AYY:n kustannuksella, mikä on selvää, jos lahjoitukset julistetaan pätemättömiksi / kohtuuttomiksi. Kohtuullisen vuosituoton määräksi lahjoitetulle omaisuudelle on näytetty 3,5 prosenttia 51

52 KY-säätiö on velvoitettava maksamaan viivästyskorkoa palautettaville omaisuuserille ja niiden tuotolle KY-säätiö on velvoitettava suorittamaan viivästyskorkoa palautettavan omaisuuden arvolle korkolain 4 :n 1 momentin mukaisine korkoineen laskettuna päivästä, joka seuraa 30 päivän kuluttua haasteen tiedoksiantopäivästä KY-säätiö on velvoitettava suorittamaan viivästyskorkoa ajalta kertyneelle 3,5 prosentin vuosituottomäärälle alkaen ja lähtien kertyvälle 3,5 prosentin vuosituottomäärälle siitä lähtien, kun kuukausi on kulunut käräjäoikeuden ratkaisun antopäivästä Jälkimmäisen vaatimuksen osalta kysymys ei ole korosta korolle, vaan korosta omaisuuden tuotolle AYY:n vahinko on tuotto, joka omaisuudelle on kertynyt jälkeen 3,5 % tuotto liittyy omaisuuden tuottoon (arvon kasvu tai vuokratuotto), eikä siten ole korvausta ajasta, jolloin ko. omaisuus ei ollut AYY:n käytössä (vrt. korkolaki) Lahjoitetulle omaisuudelle kertynyt 3,5 % tuotto kuuluu AYY:lle lähtien ja näin ollen AYY:lle on maksettava myös viivästyskorko tuottomääristä kuukauden kuluttua vaatimuksen esittämisestä 52

53 KY-säätiö on velvoitettava korvaamaan AYY:n oikeudenkäyntikulut KY-säätiö on velvollinen korvaamaan AYY:n oikeudenkäyntikulut oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 :n nojalla Lisäksi KY-säätiö on lahjakirjoissa (K1) olevan nimenomaisen ehdon perusteella velvollinen korvaamaan AYY:n tässä asiassa syntyvät oikeudenkäyntikulut asian lopputuloksesta riippumatta AYY on KY:n seuraaja 53

54 Eräistä muista oikeudellisista väitteistä 54

55 AYY:llä on asialegitimaatio ja KY-säätiön esittämä prosessiväite on hylättävä AYY ajaa velvoitekannetta, mikä tuo sille suoraan asialegitimaation AYY väittää, että sillä on parempi oikeus lahjoitettuun omaisuuteen kuin KY-säätiöllä Professori Juha Lappalainen on todennut, että kantajan väite hänellä olevasta oikeudesta saatavaan synnyttää sekä kantajalle että vastaajalle asialegitimaation (Lappalainen: Siviiliprosessi I (1995, s. 274 ) Vastaajan viittaamissa KKO:n ratkaisuissa ei ole yhtään sellaista tapausta, jossa kantajan ajaessa velvoitekannetta (vrt. vahvistus- tai muotoamiskannetta) sivulliselta olisi prosessioikeudellisesti evätty asialegitimaatio AYY:n käsityksen mukaan KKO ei koskaan antanut velvoitekanteen kohdalla tällaista ratkaisua 55

56 AYY:llä on asialegitimaatio ja KY-säätiön esittämä prosessiväite on hylättävä AYY on KY:n seuraaja yliopistolain voimaanpanolain perusteella Lain voimaantullessa KY:n varallisuus ja velvoitteet siirtyivät AYY:lle AYY:tä on kohdeltu KY:n seuraajana, mm. KY:n laskuja on välitetty AYY:lle jälkeen Jopa KY on lahjakirjoissa ja escrow-sopimuksessa katsonut AYY:n tulevan KY:n sijaan (seuraanto) (K1 ja K18) AYY:llä on oikeus vaatia lahjoitettuja omaisuuseriä itselleen yliopistolain voimaanpanolain 8 :n perusteella AYY ei ole sidottu edeltäjänsä KY:n moitittavaan menettelyyn siten, että ei voisi nyt esittää vaatimuksia siihen liittyen Järjestelyyn ryhdyttiin AYY:n vahingoittamistarkoituksessa 56

57 AYY:llä on asialegitimaatio ja KY-säätiön esittämä prosessiväite on hylättävä AYY on kvalifioitu vieras säätiöinti- ja lahjoitusjärjestelyn suhteen; ts. lahjoitettuun omaisuuteen oikeutettu taho Lahjoitusten ainoa tarkoitus oli estää AYY:tä saamasta omaisuutta, jonka yliopistolain voimaanpanolain 8 määräsi AYY:lle (toiminta AYY:n vahingoksi) Vrt. KKO 2011:68 (KKO nimenomaisesti katsonut, että sivullinen voi viitata OikTL 33 :än), KKO 2007:18 Ks. myös Tammi-Salminen, Eva: Kolmannen mahdollisuus vedota oikeustoimilain pätemättömyysperusteisiin näkökohtia ratkaisun KKO 2007:18 pohjalta, Lakimies 2007/3 s. 433 (liite D) Lahjoitukset loukkasivat nimenomaan AYY:n oikeuksia Lahjakirjoissakin on määrätty, että lahjoitettu omaisuus kuuluu KY:n sijaan tulleelle ylioppilaskunnalle, mikäli lahjoitukset olisivat mitättömiä (K1) Ks. asialegitimaatiokysymyksestä AYY:n lausuma , ss

58 Käräjäoikeudella on asiallinen toimivalta AYY:n kanteessa on kyse yksinomaan yksityisoikeudellisista vaatimuksista Käsillä olevaa yksityisoikeudellista riitakysymystä ei ole toistaiseksi ratkaistu miltään osin Lahjoituspäätökset eivät olleet julkisen tehtävän hoitamista, eikä näin ollen hallintolaki tule sovellettavaksi: Kantajan liite C Korkeimman hallinto-oikeuden päätös numero 3736, annettu , s. 6: Hallinto-oikeus on katsonut, ettei ylioppilaskunnan päätös luovuttaa omaisuuttaan ole hallintolain 2 :n 3 momentissa tarkoitettua julkisen hallintotehtävän hoitamista. 58

59 AYY on reklamoinut lahjoituksista Reklamaatiota ei edellytetä seikasta, jonka toinen osapuoli tietää Seuraavien tapahtumien perusteella AYY on reklamoinut KY:n ja KY-säätiön välisestä lahjoitusjärjestelystä asianmukaisesti: TKY tiedotti KY:lle, että ei hyväksy säätiöintiä (K54) TKY tiedotti KY:lle, että ei hyväksy sovintosopimusluonnosta (K20) Tarkempien selvitysten jälkeen AYY vetosi lahjoitusten mahdolliseen yksityisoikeudelliseen pätemättömyyteen kirjoittaessaan KY-säätiölle (K24) AYY lähetti vielä tarkemman vaatimuskirjeen (K24) AYY reklamointiaika on kohtuullinen, sillä: AYY syntyi , josta kohtuullinen reklamointiaika lähtee juoksemaan KY:n ja KY-säätiön puolesta toimineet tuhosivat asiaan liittyvää aineistoa merkittävässä määrin ja pyrkivät salaamaan lahjoituksiin liittyviä tapahtumia (mm. relevantin asiakirja-aineiston saamiseksi AYY:n täytyi tehdä virkaapupyyntö poliisille) 59

60 AYY on esittänyt vaatimuksensa asianmukaisesti AYY ei ole laiminlyönyt mitään lain sille asettamaa määräaikaa kanteen nostamiseen Laki velan vanhentumisesta (728/2003): Korvausvelan vanhentuminen alkaa kulua hetkestä, kun vahinko on havaittu tai olisi pitänyt havaita (7 ) Korvausvelka vanhenee kolmen vuoden kuluttua ko. ajankohdasta (4 ) AYY on esittänyt vaatimuksensa asianmukaisessa ajassa, sillä vaatimus on esitetty eli selvästi ennen kolmen vuoden vanhentumisajan ensimmäistä mahdollista umpeutumista ( ) 60

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan asiaesittely

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan asiaesittely Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan asiaesittely Asia L12 / 1806 AYY vastaan KY-säätiö Asianajaja Jouko Huhtala OTM Heidi Paananen 1 Asiaesittelyn sisältö 1. Mistä asiassa kyse? 2. Säätiöinnin ja lahjoitusten

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan asiaesittely

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan asiaesittely Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan asiaesittely Asia S14 / 1934 AYY vastaan KY-säätiö Asianajajat Jouko Huhtala & Jerker Pitkänen 1 Aluksi 2 Mistä asiassa on kyse? KY siirsi suurimman osan omaisuudestaan

Lisätiedot

Seuraavat seikat ovat asiassa riidattomia:

Seuraavat seikat ovat asiassa riidattomia: 1 RIIDATTOMAT SEIKAT ASIASSA L12/1806 Seuraavat seikat ovat asiassa riidattomia: 1. KY:n edustajisto päätti 30.10.2008 lahjoittaa haastehakemuksen vaatimuskohdassa 1 yksilöityjen lahjakirjojen mukaisen

Lisätiedot

CnsrnÉN a SN u-man HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNNAN SÄÄTTÖT,LE ANTA. MAT LAHJAT

CnsrnÉN a SN u-man HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNNAN SÄÄTTÖT,LE ANTA. MAT LAHJAT CnsrnÉN a SN u-man Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö Hallitus Pohjoinen Rautatiekatu 21 B 00100 Helsinki Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy PL 233 (Eteläesplanadi l4), 00131 Helsinki Y-tunnus

Lisätiedot

KY-SÄÄTIÖN VAATIMUKSET

KY-SÄÄTIÖN VAATIMUKSET LOPPULAUSUNTO Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö Helsingin hovioikeus 20.4.2015 asia S 14/1934 AYY vastaan KY-säätiö Laamanni, asianajaja Seppo Kemppinen ja asianajaja Kristiina Harenko 2 KY-SÄÄTIÖN

Lisätiedot

Oikeudenkäyntikuluja koskeva korvausvelvollisuus

Oikeudenkäyntikuluja koskeva korvausvelvollisuus 14 Kantajan kirjallinen lausuma Seuraamukset Päävaatimuksen seurannaisvaatimus KY:n KY-säätiölle lahjoittaman omaisuuden palauttamisesta viivästyskorkoineen oli perusteeton. Perustetta KY-säätiölle lahjoitetun

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus 28.4.2014 nro 18861 (liitteenä) Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö

Helsingin käräjäoikeus 28.4.2014 nro 18861 (liitteenä) Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö Helsingin hovioikeus Tuomio Antamispäivä 4.9.2015 Nro 1210 Diaarinumero S 14/1934 Ratkaisu, johon on haettu muutosta Helsingin käräjäoikeus 28.4.2014 nro 18861 (liitteenä) Asia Valittaja ja vastapuoli

Lisätiedot

AYY:n valituksesta hovioikeudelle asiassa L12/1806 AYY / Ky-säätiö

AYY:n valituksesta hovioikeudelle asiassa L12/1806 AYY / Ky-säätiö AYY:n valituksesta hovioikeudelle asiassa L12/1806 AYY / Ky-säätiö Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto 15.5.2014 Asianajaja Jouko Huhtala 1 Keskeist riitakysymykset 1. Säätiöinnin ja lahjoitusten

Lisätiedot

HELSINGIN HOVIOIKEUDELLE. Käräjäoikeuden ratkaisu, johon haetaan muutosta

HELSINGIN HOVIOIKEUDELLE. Käräjäoikeuden ratkaisu, johon haetaan muutosta HELSINGIN HOVIOIKEUDELLE Asia Valitus Käräjäoikeuden ratkaisu, johon haetaan muutosta Helsingin käräjäoikeuden 2. osaston 28.4.2014 antama tuomio 14/18861 oikeustoimen pätemättömyyttä ym. koskevassa asiassa

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS Osasto 2 Käräjätuomari Ville Laine 10.2.2014 L 12/1806. Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö, Helsinki 2210538-0

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS Osasto 2 Käräjätuomari Ville Laine 10.2.2014 L 12/1806. Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö, Helsinki 2210538-0 1 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS YHTEENVETO Osasto 2 Käräjätuomari Ville Laine 10.2.2014 L 12/1806 Kantaja Vastaaja Asia Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, Espoo 0101365-5 Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, Espoo 0101365-5. Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö, Helsinki 2210538-0. Oikeustoimen pätemättömyys ym.

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, Espoo 0101365-5. Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö, Helsinki 2210538-0. Oikeustoimen pätemättömyys ym. L.U m U*f> P^L 1 & LA 'N UD!^/V/'U?U HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS Osasto 2 Käräjätuomari Ville Laine Käräjätuomari Merja Lahti Käräjätuomari Juha Hartikainen TUOMIO Annettu kansliassa 28.4.2014 Kello 13.00 14/18861

Lisätiedot

KY-SÄÄTIÖN VAATIMUKSET

KY-SÄÄTIÖN VAATIMUKSET ASIAESITTELY Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiön asiaesittely Asia S 14/1934 AYY vastaan KY-säätiö Laamanni, asianajaja Seppo Kemppinen ja asianajaja Kristiina Harenko 2 KY-SÄÄTIÖN VAATIMUKSET

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS Osasto 2 Käräjätuomari Ville Laine 10.1.2014 L 12/1806. Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö, Helsinki 2210538-0

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS Osasto 2 Käräjätuomari Ville Laine 10.1.2014 L 12/1806. Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö, Helsinki 2210538-0 1 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS YHTEENVETO Osasto 2 Käräjätuomari Ville Laine 10.1.2014 L 12/1806 Kantaja Vastaaja Asia Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, Espoo 0101365-5 Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden

Lisätiedot

KY-SÄÄTIÖN LOPPUPUHEENVUORO L 12/1086

KY-SÄÄTIÖN LOPPUPUHEENVUORO L 12/1086 KY-SÄÄTIÖN LOPPUPUHEENVUORO L 12/1086 Helsingin käräjäoikeus 21.2.2014 1 MISTÄ TÄSSÄ ASIASSA ON KYSYMYS Asiassa tulee ensinnä ratkaistavaksi vastaajan väitteiden johdosta 1. AYY:n asialegitimaatio asiassa

Lisätiedot

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ 1/6 Pääsihteeri Kimmo Kääriä KY MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ Taustaa Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta on valmistelemassa mahdollista omaisuutensa

Lisätiedot

Lahjojen pätemättömyyttä ja kohtuuttomuutta koskevat väitteet. Lähtökohtia lahjoitusten arvioinnille

Lahjojen pätemättömyyttä ja kohtuuttomuutta koskevat väitteet. Lähtökohtia lahjoitusten arvioinnille 27 Lahjojen pätemättömyyttä ja kohtuuttomuutta koskevat väitteet Lähtökohtia lahjoitusten arvioinnille KY:n edustajisto on kokouksessaan 30.10.2008 päättänyt lahjoittaa kanteessa tarkoitetun omaisuuden

Lisätiedot

Kunnalle lahjoitetut kiinteistöt ja niiden käyttö

Kunnalle lahjoitetut kiinteistöt ja niiden käyttö Kunnalle lahjoitetut kiinteistöt ja niiden käyttö Kunnalle kiinteistön lahjoittamiseen sovellettava säännöstö Maakaaren (540/1995) 4. luvun 2 :n mukaisesti kiinteistön lahjaa koskevat soveltuvin osin kiinteistön

Lisätiedot

Päätöksen muotoilua. Edustajiston työryhmä

Päätöksen muotoilua. Edustajiston työryhmä Päätöksen muotoilua Edustajiston työryhmä 2 Sovintoesityksestä Käsittelyyn vai ei käsittelyyn KYE 30.10 Parempi ainakin käsitellä, koska silloin otetaan kantaa esitykseen Ongelma, että ei varsinaista yhteistä

Lisätiedot

Omaisuuskysymys 23.11.2011 AYYE

Omaisuuskysymys 23.11.2011 AYYE Omaisuuskysymys 23.11.2011 AYYE Sisällys Vuoden aikana tapahtunutta Tahtotilan kirkastus Ymmärryksen rakentaminen Sovinnon hakeminen PRH, Hao Arkisto Missä ollaan nyt ja mitä seuraavaksi tehdään? Tämän

Lisätiedot

Päätös. Laki. yliopistolain muuttamisesta

Päätös. Laki. yliopistolain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 60/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain muuttamisesta ja yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA 1 (7) SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Allekirjoittaneet Sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan toiminnan ja

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (23) 31.12.2009 Taltionumero 3736 Diaarinumero 3171/1/09

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (23) 31.12.2009 Taltionumero 3736 Diaarinumero 3171/1/09 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (23) 31.12.2009 Taltionumero 3736 Diaarinumero 3171/1/09 Asia Valittajat Ylioppilaskunnan edustajiston päätöstä koskeva valitus Kaarlo Väisänen, Helsinki,

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄN OMAISUUDEN MÄÄRÄÄN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA

SIIRRETTÄVÄN OMAISUUDEN MÄÄRÄÄN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA 1 SIIRRETTÄVÄN OMAISUUDEN MÄÄRÄÄN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA Olemme eri yhteyksissä keskustelleen KYläisten kanssa siitä, mitä sen asian arvioinnissa, mitä omaisuutta voidaan siirtää KY:stä säätiöön ja mitä

Lisätiedot

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 174/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain 2 ja :n sekä merimiesten palkkaturvalain 2 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

Hallituksen tehtävät, vastuut ja velvoitteet. Arto Bäckström Asiantuntija, yhdistyshallinto FinFami ry OMAHA

Hallituksen tehtävät, vastuut ja velvoitteet. Arto Bäckström Asiantuntija, yhdistyshallinto FinFami ry OMAHA Hallituksen tehtävät, vastuut ja velvoitteet Arto Bäckström Asiantuntija, yhdistyshallinto FinFami ry OMAHA Hallituksen tehtävät (1/3) Toiminnan suunnittelu ja organisointi Toimintakertomuksen laatiminen

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISESTÄ

NÄKÖKULMIA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISESTÄ 1/7 Juha Viertola Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta Hallituksen puheenjohtaja Jenni Laakso NÄKÖKULMIA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISESTÄ Taustaa Opetusministeriö on valmistelemassa

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA Innovaatioyliopiston ylioppilaskunnan ja siitä koituvien muutosten valmistelu

PROJEKTISUUNNITELMA Innovaatioyliopiston ylioppilaskunnan ja siitä koituvien muutosten valmistelu LUOTTAMUKSELLINEN PROJEKTISUUNNITELMA Innovaatioyliopiston ylioppilaskunnan ja siitä koituvien muutosten valmistelu Versio 1.2 Kasper Stenbäck Projektijohtaja 4.2.2008 Esisanat: Arvon lukija, Tämä projektisuunnitelma

Lisätiedot

Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen

Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen Kuntamarkkinat 2015 / Lakiklinikka Joonas Jännäri lakimies Tyypilliset yksityisoikeudelliset saatavat kunnissa Tyypillisiä

Lisätiedot

Ympäristörikosoikeuden seminaaripäivä 5.11.2014 Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Ennallistamiskulut oikeuskäytännössä

Ympäristörikosoikeuden seminaaripäivä 5.11.2014 Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Ennallistamiskulut oikeuskäytännössä Ympäristörikosoikeuden seminaaripäivä 5.11.2014 Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Ennallistamiskulut oikeuskäytännössä Kihlakunnansyyttäjä Heidi Nummela, Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto oikeuskäytännössä Helsingin

Lisätiedot

Tilatukilain 20. 4.2.2009 Jyväskylä MMM/Juha Palonen

Tilatukilain 20. 4.2.2009 Jyväskylä MMM/Juha Palonen Tilatukilain 20 4.2.2009 Jyväskylä MMM/Juha Palonen Tausta Tilatukilaki tuli voimaan 1.8.2005 eduskunta lisäsi lakiin 20 3 ja 4 momentin Ennen lain voimaantuloa tehtyjen vuokrasopimusten päättyessä tukioikeudet

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp).

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 6/2001 vp).

Lisätiedot

Ajankohtaisia oikeustapauksia. Kuntamarkkinat lakimies, OTK, TkL Sampsa Matilainen

Ajankohtaisia oikeustapauksia. Kuntamarkkinat lakimies, OTK, TkL Sampsa Matilainen Ajankohtaisia oikeustapauksia Kuntamarkkinat 15.9.2016 lakimies, OTK, TkL Sampsa Matilainen Sopimukset ketä kiinnostaa 2 KKO 2016:10 (sopimus - sopimuksen tulkinta - oikeustoimi - oikeustoimen tulkinta

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28 09.08.2013 Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa 530/090/2012

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN TALOUDELLISEN JA HALLINNOLLISEN ASEMAN UUDISTAMINEN. Hallitusneuvos Eerikki Nurmi Jyväskylän yliopisto

YLIOPISTOJEN TALOUDELLISEN JA HALLINNOLLISEN ASEMAN UUDISTAMINEN. Hallitusneuvos Eerikki Nurmi Jyväskylän yliopisto YLIOPISTOJEN TALOUDELLISEN JA HALLINNOLLISEN ASEMAN UUDISTAMINEN Hallitusneuvos Eerikki Nurmi 30.5.2008 Jyväskylän yliopisto YLIOPISTOLAIN UUDISTAMISEN AIKATAULUTUS Yliopistolain uudistamisen keskeiset

Lisätiedot

Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto

Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto Diaarinumero: 49/2015 Antopäivä: 31.3.2016 Hakija oli ilmoittautunut M ry:n järjestämään

Lisätiedot

Parkkisakko vai sopimus vai?

Parkkisakko vai sopimus vai? Minä ja tiede Parkkisakko vai sopimus vai? Vesa Annola Professori 2016 2 2016 3 2016 4 Korkein oikeus 2010:23 (16.3.2010) 9. Kiinteistön omistajalla ja haltijalla on oikeus määrätä omistamansa tai hallitsemansa

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA EDUNVALVONTAVALTUUTUKSESTA. Juha Auvinen,

AJANKOHTAISTA EDUNVALVONTAVALTUUTUKSESTA. Juha Auvinen, AJANKOHTAISTA EDUNVALVONTAVALTUUTUKSESTA Juha Auvinen, Mikä / miksi laki voimaan vuonna 2007 varautuminen omaan toimintakyvyttömyyteen voi itse määrätä vapaasti, kun vielä ymmärtää kuka hoitaa ja mitä

Lisätiedot

Tätä lakia sovelletaan yliopistoihin, jotka kuuluvat opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan, siten kuin jäljempänä säädetään.

Tätä lakia sovelletaan yliopistoihin, jotka kuuluvat opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan, siten kuin jäljempänä säädetään. Lakiehdotukset 1. Laki yliopistolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan yliopistolain (558/2009) 1, 7 a ja 7 b, sellaisina kuin ne ovat, 1 osaksi laeissa 954/2011, 414/2012 ja 497/2015

Lisätiedot

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA luonnos 11.8.2014 SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Vakka Suomen Sanomain kuntayhtymä (jäljempänä kuntayhtymä )

Lisätiedot

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN...

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN... AAVIA OY AAVIA OY:N VÄLIMIESMENETTELYN SÄÄNNÖT 1.1.2016 1 YLEISET... 2 1.1 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 2 1.2 TOIMIVALTA... 2 1.3 SOVELLETTAVA LAKI JA MENETTELYN KIELI... 2 1.4 ASIAKIRJOJEN JA VIESTIEN TOIMITTAMINEN...

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja sovinnon vahvistamista yleisissä tuomioistuimissa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2004 valtiopäivillä antanut

Lisätiedot

Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015

Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015 Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015 Väärinkäytösten ehkäisy kunnallishallinnossa Vaalikelpoisuusrajoitukset valtuuston ja toimielimiin Esteellisyyssäännökset Kuntalaki

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun :n 2 momentin 2 kohta,

Lisätiedot

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu Hyvän hallintopäätöksen sisältö Lakimies Marko Nurmikolu Hallintopäätöksen sisältö Hallintolain 44 (Päätöksen sisältö) Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi: 1) päätöksen tehnyt viranomainen

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

Yliopistolakiuudistus ja Aaltoyliopiston

Yliopistolakiuudistus ja Aaltoyliopiston Aaltohanke ja KY YLIOPISTO 2 3 Yliopistolakiuudistus ja Aaltoyliopiston valmistelu Agenda: Yliopistouudistus Periaatteet Muutokset Haasteet Aikataulu Aalto-yliopiston valmistelu ja tavoitteet 4 Yliopistouudistuksen

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A LIPERIN KUNTA 10.09.20114 1 Diaantunnus LIPERIN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNALLE ASIA Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen OIKAISUVAATIMUKSEN TEKIJÄ Eila Hyvärinen, Joensuu AVUSTAJA

Lisätiedot

ERITYISTARKASTUS AALTO-yliopiston ylioppilaskunnan hallitukselle

ERITYISTARKASTUS AALTO-yliopiston ylioppilaskunnan hallitukselle Joakim Rehn KHT T +358 9 512 333 44 E joakim.rehn@gtfinland.com Kaija Tuominen KHT T +358 9 512 333 37 E kaija.tuominen@gtfinland.com ERITYISTARKASTUS AALTO-yliopiston ylioppilaskunnan hallitukselle 18.6.2010

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan loppulausunto

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan loppulausunto Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan loppulausunto Asia S14 / 1934 AYY vastaan KY-säätiö Asianajajat Jouko Huhtala & Jerker Pitkänen 1 1. Aluksi 2 Mistä asiassa on kyse? KY siirsi suurimman osan omaisuudestaan

Lisätiedot

LAUSUNTO 11.9.2015. Asia: Kilpailuoikeudellisia vahingonkorvauksia koskevan työryhmän mietintö

LAUSUNTO 11.9.2015. Asia: Kilpailuoikeudellisia vahingonkorvauksia koskevan työryhmän mietintö 1 LAUSUNTO 11.9.2015 Työ- ja elinkeinoministeriölle Viite: lausuntopyyntönne TEM/039:00/2014 Asia: Kilpailuoikeudellisia vahingonkorvauksia koskevan työryhmän mietintö Helsingin käräjäoikeus pyydettynä

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207. Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi. Puh. 013-631 610, fax. 013-632 610

ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207. Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi. Puh. 013-631 610, fax. 013-632 610 1 Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi Puh. (013) 631 610, Fax (013) 632 610 asianajotoimisto@pietarinen.inet.fi ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207 LAUSUNNON

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely

Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely Ulvila 8.5.2014 Kari Nykänen 1 Vesiosuuskuntatoimintaa määrittävät keskeiset lait laki Osuuskuntalaki 1.1.2014 Vesihuolto- 1.9.2014 Vesiosuuskunnat OSUUSKUNTALAKI MÄÄRITTELEE

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Brysselin ja Luganon yleissopimusten tarkistamista käsittelevä työryhmä. Brysselin ja Luganon yleissopimusten tarkistaminen

Brysselin ja Luganon yleissopimusten tarkistamista käsittelevä työryhmä. Brysselin ja Luganon yleissopimusten tarkistaminen EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 10. maaliskuuta 1999 (17.03) 6488/99 LIMITE JUSTCIV 37 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Tanskan valtuuskunta Brysselin ja Luganon yleissopimusten tarkistamista

Lisätiedot

OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry. CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT

OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry. CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT ------- Nämä säännöt on hyväksytty Opintotoiminnan Keskusliitto OK ry:n sääntömääräisessä kevätkokouksessa 21.5.2003 ja

Lisätiedot

Takauksen saamisen edellytyksiä

Takauksen saamisen edellytyksiä Konvertointitakaus 868/2008 (HE 136/2008 vp) Voimaantulo 1.1.2009 Hyväksymisvaltuus valtion talousarviossa (2009: takausvastuun enimmäismäärä 1 miljardi ) Valtiokonttori päättää lainan hyväksymisestä takauslainaksi

Lisätiedot

Hallituksen tehtävät ja vastuut. AYY:n yhdistyskoulutus 3.12.2014 @ Design Factory Otto Palonen

Hallituksen tehtävät ja vastuut. AYY:n yhdistyskoulutus 3.12.2014 @ Design Factory Otto Palonen Hallituksen tehtävät ja vastuut AYY:n yhdistyskoulutus 3.12.2014 @ Design Factory Otto Palonen Agenda Hallituksen asema Hallituksen tehtävät Mitä hallitus ei saa tehdä Vastuu Pelisäännöt Toimintaohjeita

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

Edustajiston koulutus 14.1.2014. Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö

Edustajiston koulutus 14.1.2014. Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö Edustajiston koulutus 14.1.2014 Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö 46 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA Tämä osakassopimus (jäljempänä Sopimus) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: 1. Helsingin kaupunki (Y-tunnus 0201256-6),

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle metsälainsäädännön eräiden viittaussäännösten tarkistamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan teknisesti muutettaviksi metsänhoitoyhdistyksistä annetun

Lisätiedot

Näytesivut. 4.1 Yhtiökokous. Kokoustapa. Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä.

Näytesivut. 4.1 Yhtiökokous. Kokoustapa. Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä. 4 4.1 Yhtiökokous HALLINTO Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä. Kokoustapa Osakkaat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa, jossa päätökset

Lisätiedot

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot

KY:n organisaatio ja budjetti. Kasper Stenbäck, Elina Seppä, Lasse Männistö, Jenni Laakso, Iivo Paukkeri

KY:n organisaatio ja budjetti. Kasper Stenbäck, Elina Seppä, Lasse Männistö, Jenni Laakso, Iivo Paukkeri KY:n organisaatio ja budjetti Kasper Stenbäck, Elina Seppä, Lasse Männistö, Jenni Laakso, Iivo Paukkeri 2 KY-yhdistyksen organisaatio Jäsenet Jäsenistö Luottamusmiehet Edustajisto Hallitus PJ VPJ / Talous

Lisätiedot

innovaatio yliopisto Edustajiston koulutus 2008 Markus Koljonen innovaatioyliopisto Markus Koljonen

innovaatio yliopisto Edustajiston koulutus 2008 Markus Koljonen innovaatioyliopisto Markus Koljonen innovaatio yliopisto Edustajiston koulutus 2008 Markus Koljonen sailasta Kokonaisuus, jota ei voi pilkkoa Yliopiston tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä.

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013

LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013 LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013 J U H A N I S K A N E N K I I N T E I S T Ö P Ä Ä L L I K K Ö Y - S Ä Ä T I Ö LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAAMISESTA

Lisätiedot

Lahjaveroilmoituksen antaa lahjansaaja. Pääsääntöisesti lahjaveroilmoitusta varten ei tarvita liitteitä eikä niitä voi verkkolomakkeella lähettää.

Lahjaveroilmoituksen antaa lahjansaaja. Pääsääntöisesti lahjaveroilmoitusta varten ei tarvita liitteitä eikä niitä voi verkkolomakkeella lähettää. Lahjaveroilmoitus -verkkolomake Täyttöohjeet Lomaketta täyttäessäsi etene järjestyksessä täyttäen kaikki pakolliset valkoiset kentät (*) sekä muut ilmoitettavat tiedot. Harmaisiin kenttiin et voi ilmoittaa

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Esitys 1 (5) Esteellisyys omaisuuskysymyksessä Puheenjohtaja Antti Karkola 1.3.2012 AYYE / PJ / 2 / 2012

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Esitys 1 (5) Esteellisyys omaisuuskysymyksessä Puheenjohtaja Antti Karkola 1.3.2012 AYYE / PJ / 2 / 2012 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Esitys 1 (5) Antti Karkola 1.3.2012 E / PJ / 2 / 2012 Tämä esitys edustajiston jäsenten esteellisyydestä käsiteltäessä ns. omaisuuskysymystä käsitellään edustajiston kokouksen

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä

1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä TIETOVERKKORIKOSTYÖRYHMÄN MIETINTÖ Asianajaja Satu Tiirikan eriävä mielipide 16.6.2003 1 Myös datan kopioinnin tulee olla takavarikko 1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä

Lisätiedot

Luottamusmies, luottamusvaltuutettu ja Suomen perustuslain 13 :n turvaama yhdistymisvapaus

Luottamusmies, luottamusvaltuutettu ja Suomen perustuslain 13 :n turvaama yhdistymisvapaus TAUSTAMUISTIO 1 1 (5) 26.4.2016 Luottamusmies, luottamusvaltuutettu ja Suomen perustuslain 13 :n turvaama yhdistymisvapaus Työntekijöiden edustuksen nykytila Luottamusmies ja luottamusvaltuutettu Luottamusmiehen

Lisätiedot

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja Marraskuu 2017 - MERKINTÄSOPIMUS 1 Osapuolet 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus 2625992-6, jäljempänä Yhtiö ), ja 1.2 Nimi: _ Henkilötunnus (jäljempänä Merkitsijä ) Yhtiö on tarjonnut Merkitsijälle mahdollisuutta

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus 26.10.2007

Yleinen velvoiteoikeus 26.10.2007 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. Sivun oikeaan laitaan on jätettävä

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

TTER-työryhmän toiminta

TTER-työryhmän toiminta TTER-työryhmän toiminta Taustaa Haluttiin varmistaa, että ei ole esteitä sille että TTER tukee koko aaltokenttää Tarkistaa, että säännöt vastaavat nykytoimintaa Päivittää säännöt nykyhetkeen vastaaviksi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2415/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2415/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) 98 Asianro 2415/11.01.05/2014 Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle /Valitus ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksestä 12.6.2014 65 /Uhkasakolla tehostetun

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni

Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni Kunnanhallitus 102 08.04.2013 Kunnanhallitus 73 03.03.2014 Palkanoikaisuvaatimus, Jenni Aro 116/01.02.01/2013 Kunnanhallitus 08.04.2013 102 Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni Erityisluokanopettaja Jenni

Lisätiedot

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 17.3.2016 Dnro 1669/2/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 1 ASIA Tutkittavani

Lisätiedot

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus Sisältö

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus Sisältö Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus 1 1 1 1 1 1 1 0 1 Sisältö I Yleistä... Soveltamisala... II Hakukelpoisuus... Ensisijaisen tutkinnonsuoritusoikeuden vaikutus...

Lisätiedot

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi LUONNOS 1 (8) Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kevasta annettua lakia siten, että itsehallintoalueet olisivat Kevan

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2008 N:o 104 105 SISÄLLYS N:o Sivu 104 Laki pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yliopistolain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutoksenhaku yliopiston päätöksiin ohjattavaksi siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiirissä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Maakunta- ja sote-uudistuksen tilannekatsaus Somerolla

Maakunta- ja sote-uudistuksen tilannekatsaus Somerolla Maakunta- ja sote-uudistuksen tilannekatsaus Somerolla Sami Suikkanen, 7.3.2017 Yleistä uudistuksesta Uudistusta koskevat lait ovat tulossa keväällä eduskunnan käsittelyyn. Lakiluonnosten lähtökohtana

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 27.6.2011 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE. Asia: Vastine asiasta Dnro: 01128/11. PL 85, 34801 Virrat

Kaupunginhallitus 27.6.2011 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE. Asia: Vastine asiasta Dnro: 01128/11. PL 85, 34801 Virrat VIRTAIN KAUPUNKI LAUSUNTO Kaupunginhallitus 27.6.2011 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE Asia: Vastine asiasta Dnro: 01128/11 Lausunnon antaja: Virtain kaupunki PL 85, 34801 Virrat p. (03) 485 111 f. (03)

Lisätiedot

Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden ostamista ja myymistä koskeva KAUPPAKIRJA

Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden ostamista ja myymistä koskeva KAUPPAKIRJA Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden ostamista ja myymistä koskeva KAUPPAKIRJA 19.6.2017 2 OSAPUOLET Myyjät 1. Rovaniemen kaupunki, Hallituskatu 7, PL 122, 96101 Rovaniemi; Jäljempänä Myyjä Ostaja

Lisätiedot

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus PÄÄTÖS PSAVI/2457/05.11.05/2013 2.6.2014 ASIA ILMOITTAJA Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus Xxxxxx Xxxxxxxx ILMOITUKSEN SISÄLTÖ Xxxxxx Xxxxxx poika Xxxxxx XXxxxx asui vuokralla

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 118/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrittäjän eläkelain 115 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yrittäjän eläkelakia. Muutos koskisi

Lisätiedot