KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (23) Taltionumero 3736 Diaarinumero 3171/1/09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (23) 31.12.2009 Taltionumero 3736 Diaarinumero 3171/1/09"

Transkriptio

1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (23) Taltionumero 3736 Diaarinumero 3171/1/09 Asia Valittajat Ylioppilaskunnan edustajiston päätöstä koskeva valitus Kaarlo Väisänen, Helsinki, ja Antti Savolainen, Espoo Päätös, josta valitetaan Asian aikaisempi käsittely Helsingin hallinto-oikeuden päätös nro 09/0756/1 Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen pöytäkirjan kohdissa 8 ja 9 tehdyt päätökset Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan (KY) edustajisto on päättänyt lahjoittaa Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry:lle euron toiminta-avustuksen. Ylioppilaskunnan edustajisto on päättänyt lahjoittaa Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiölle Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunnan Asunto Oy:n ( ) osakkeet n:o , jotka edustavat yhtiön koko osakekantaa, pöytäkirjan liitteenä olevan lahjakirjan mukaisesti. Lahjoitettavaan omaisuuteen sisältyvät KY:lle kuuluvat mainitun yhtiön huoneistoihin liittyvien vuokravakuuksien hallinta vakuusoikeuksineen sekä vuokrasaamiset päätöksen täytäntöönpanoa seuraavan kuukauden alusta lukien, kuitenkin viimeistään lähtien ja lahjoitettavan omaisuuden sijaan tullut omaisuus. Ylioppilaskunnan edustajisto on päättänyt lahjoittaa Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiölle Kiinteistö Oy Arkadiankatu 28:n

2 2 (23) ( ) osakkeet n:o , jotka edustavat yhtiön koko osakekantaa, pöytäkirjan liitteenä olevan lahjakirjan mukaisesti. Lahjoitettavaan omaisuuteen sisältyvät KY:lle kuuluvat mainitun yhtiön huoneistoihin liittyvien vuokravakuuksien hallinta vakuusoikeuksineen sekä vuokrasaamiset päätöksen täytäntöönpanoa seuraavan kuukauden alusta lukien, kuitenkin viimeistään lähtien ja lahjoitettavan omaisuuden sijaan tullut omaisuus. Ylioppilaskunnan edustajisto on päättänyt lahjoittaa Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiölle pöytäkirjan liitteenä olevan lahjakirjan mukaisesti: 1) Seligson Co Rahamarkkinarahasto AAA rahasto-osuuksia ,7851 kappaletta 2) Sampo Valtiokorko kasvuosuus rahasto-osuuksia ,3921 kappaletta 3) Nordea Pro Corporate Bond I kasvuosuus rahasto-osuuksia ,7101 kappaletta 4) Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat kasvuosuus rahasto-osuuksia ,6886 kappaletta 5) SSGA Japan Index Equity Fund (FR ) rahasto-osuuksia ,6017 kappaletta 6) AXA Global Small Cap Alpha A (IE ) rahasto-osuuksia ,8105 kappaletta 7) Erikoissijoitusrahasto Danske North America Enhanced Index kasvuosuus rahasto-osuuksia ,72034 kappaletta 8) Erikoissijoitusrahasto Danske Europe Enhanced Index kasvuosuus rahasto-osuuksia ,49585 kappaletta 9) Sijoitusrahasto Danske European Opportunities kasvuosuus rahastoosuuksia ,23059 kappaletta 10) RMF Top Twenty II rahasto-osuuksia 268,75404 kappaletta 11) Erikoissijoitusrahasto Eliksir kasvuosuus rahasto-osuuksia ,06115 kappaletta 12) Access Capital Fund IV osuuksia pöytäkirjan liitteenä olevan lahjakirjan liitteen 1 mukaisesti, Access Capital Fund IV - Growth Buy-out Europe FCPR, Situation as of , registration number A osuuksien määrä per on ,00 kappaletta ja B osuuksien määrä per on ,00 kappaletta. Lahjoitettavaan omaisuuteen sisältyy Access Capital Partners:n kanssa solmittu sijoitussopimus Subscription agreement, joka on Helsingissä allekirjoitettu , sopimuksen tuottamine oikeuksineen ja velvollisuuksineen.

3 3 (23) Lahjoitettavaan omaisuuteen sisältyvät edellä mainituille rahastoosuuksille lahjoituspäivänä maksamattomat sekä tämän jälkeen kertyvät tuotot. Samoin lahjoitettavaan omaisuuteen sisältyvät lahjoituspäätöspäivänä tilittämättömät sekä tämän jälkeen kertyvät palkkionpalautukset ja lahjoitettavan omaisuuden sijaan tullut omaisuus. Ylioppilaskunnan edustajisto on päättänyt lahjoittaa Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiölle pöytäkirjan liitteenä olevan lahjakirjan mukaisesti: 1) allekirjoitetun lainasopimuksen mukainen lainasaaminen Kiinteistö Oy Arkadiankatu 28:lta ( ), lainasopimuksen mukainen lainan pääoma ,00 euroa, 2) allekirjoitetun lainasopimuksen mukainen lainasaaminen Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunnan Asunto Oy:1tä ( ), lainasopimuksen mukainen lainan pääoma ,00 euroa, 3) allekirjoitetun lainasopimuksen mukainen lainasaaminen Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunnan Asunto Oy:ltä, lainasopimuksen mukainen lainan pääoma ,00 euroa, 4) allekirjoitetun lainasopimuksen mukainen lainasaaminen Kiinteistö Oy Arkadiankatu 28:lta, lainasopimuksen mukainen lainan pääoma ,00 euroa, josta nostamatta euroa per Lahjoitettavaan omaisuuteen sisältyy edellä mainituille lainasaamisille maksettavat korot päätöksen täytäntöönpanoa seuraavan kuukauden alusta lukien, kuitenkin viimeistään lähtien sekä edellä mainittujen lainasaamisten takaisinmaksun vakuudeksi luovutettujen panttikirjojen hallinta vakuusoikeuksineen ja lahjoitettavan omaisuuden sijaan tullut omaisuus. Ylioppilaskunnan edustajisto on päättänyt lahjoittaa Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiölle pöytäkirjan liitteenä olevan lahjakirjan mukaisen irtaimiston. Ylioppilaskunnan edustajisto on päättänyt lahjoittaa Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry -nimiselle yhdistykselle Amer-Yhtymä Oy:n A- osakkeita 3 kpl, Joulumaa Oy:n osakkeet n:o 1665, 1666 ja 7500 sekä Espoo Ringside Golf Oy:n osakkeet n:o ja pöytäkirjan liitteenä olevan lahjakirjan mukaisesti. Lahjoitettavaan omaisuuteen sisältyy lahjoitettavan omaisuuden sijaan tullut omaisuus. Ylioppilaskunnan edustajisto on päättänyt lisäksi julistaa pöytäkirjan liitteenä olleet kolme asiantuntijalausuntoa salaisiksi asti.

4 4 (23) Hallinto-oikeuden ratkaisu Lisäksi edustajisto on päättänyt julistaa asian valmistelua koskevat asiantuntijalausunnot ja asiantuntijamuistiot sekä lahjakirjat salaisiksi asti. Helsingin hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt Kaarlo Väisäsen ja Antti Savolaisen valituksen edellä mainituista päätöksistä. Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään seuraavasti: Asiantuntijalausunnot Hallinto-oikeus ei katso aiheelliseksi asiantuntijalausuntojen hankkimista valittajien esittämiltä tahoilta. Asia voidaan ratkaista jo saadun selvityksen ja asiaa säätelevien säädösten nojalla. Valitusoikeus Ylioppilaskunta-asetuksen 6 :n mukaan ylioppilaskunnan päätökseen haetaan muutosta valittamalla lääninoikeuteen niin kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Sen lisäksi, mitä hallintolainkäyttölaissa säädetään, ylioppilaskunnan jäsen saa hakea muutosta ylioppilaskunnan edustajiston ja hallituksen sekä 2 :n 2 momentissa tarkoitetun toimielimen päätökseen sillä perusteella, että päätös on syntynyt laista, asetuksesta tai ylioppilaskuntaa koskevista määräyksistä poikkeavassa järjestyksessä tai on muuten lain, asetuksen taikka ylioppilaskuntaa koskevien määräysten vastainen. Hallintolainkäyttölain 6 :n mukaan päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Valittajat ovat valittaneet Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan edustajiston päätöksestä, joka koskee ylioppilaskunnan omaisuuteen kohdistuvaa lahjoitusta ja siihen liittyvien asiakirjojen julistamista salassa pidettäviksi. Valittajien mukaan päätökset ovat lain, asetuksen ja ylioppilaskuntaa koskevien sääntöjen sekä muiden määräysten ja ohjeiden vastaisia.

5 5 (23) Valituksen kohteena olevat päätökset eivät koske välittömästi kummankaan valittajan oikeutta, velvollisuutta tai etua, eikä päätöksiä ole kohdistettu kumpaankaan valittajaan. Valittajien esittämät seikat koskevat omaisuuden luovutuksen mahdollisia välillisiä vaikutuksia valittajiin ylioppilaskunnan jäseninä. Näin ollen on katsottava, etteivät valittajat ole asiassa hallintolainkäyttölaissa tarkoitettuja asianosaisia vaan valittajien valitusoikeus perustuu ylioppilaskunnan jäsenyyteen. Ylioppilaskunnan jäsen voi valittaa edustajiston, hallituksen tai ylioppilaskunta-asetuksen 2 :n 2 momentissa tarkoitetun toimielimen päätöksestä muun muassa sillä perusteella, että päätös on lain, asetuksen tai ylioppilaskuntaa koskevien määräysten vastainen. Pykälässä tarkoitetut ylioppilaskuntaa koskevat määräykset sisältävät rehtorin vahvistamien ylioppilaskunnan sääntöjen lisäksi myös muut ylioppilaskunnan toimintaa ohjaavat ohje- ja johtosäännöt. Näin ollen valitus tutkitaan kokonaisuudessaan siltä osin kuin valittajat ovat esittäneet päätösten olevan lain, asetuksen, ylioppilaskunnan perussääntöjen ja muiden ylioppilaskuntaa koskevien määräysten ja ohjeiden vastaisia. Valitus tutkitaan siis myös siltä osin, ovatko tehdyt päätökset ylioppilaskunnan taloudenhoidon ohjesäännön, kerho-ohjesäännön, omaisuudenhoidon pitkän aikavälin suunnitelman, omaisuudenhoidon vuoden 2008 vuosisuunnitelman ja ylioppilaskunnan vuoden 2008 talousarvion mukaisia. Ylioppilaskunnan edustajiston jäsenten esteellisyys Hallintolain 2 :n 3 momentin mukaan hallintolakia sovelletaan valtion liikelaitoksissa, julkisoikeudellisissa yhdistyksissä sekä yksityisissä niiden hoitaessa julkisia hallintotehtäviä. Valittajat ovat valituksessaan esittäneet kaikkien päätöksentekoon osallistuneiden ylioppilaskunnan edustajiston jäsenten olleen esteellisiä tekemään lahjoituspäätöksiä, koska he ovat jäseniä yksityisoikeudellisten lahjoituksen saajien edustajistossa tai hallituksessa. Julkisella hallintotehtävällä tarkoitetaan hallinnollisten tehtävien kokonaisuutta, johon kuuluu lakien toimeenpanoon sekä yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen oikeuksia, etuja ja velvollisuuksia koskevaan päätöksentekoon liittyviä tehtäviä. Julkinen hallintotehtävä perustuu lailla tai sen nojalla annettuun julkiseen toimeksiantoon ja siihen liittyy usein oikeus käyttää julkista valtaa. Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta on erillislainsäädäntöön perustuva julkisoikeudellinen yhteisö, johon hallintolakia voidaan soveltaa sen hoitaessa julkisia hallintotehtäviä.

6 6 (23) Valituksenalainen Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan päätös, jolla on päätetty luovuttaa osa ylioppilaskunnan varallisuudesta Helsingin kauppatieteiden opiskelijat ry -nimiselle yhdistykselle sekä Helsingin kauppatieteiden opiskelijoiden säätiölle, liittyy Aalto-yliopistohankkeeseen, jossa on tarkoitus yhdistää Helsingin kauppakorkeakoulu, Taideteollinen korkeakoulu ja Teknillinen korkeakoulu yhdeksi uudeksi yliopistoksi. Samalla myös mainitun kolmen korkeakoulun ylioppilaskunnat yhdistyvät yhdeksi Aalto-yliopiston ylioppilaskunnaksi. Hallintooikeus on katsonut, ettei ylioppilaskunnan päätös luovuttaa omaisuuttaan ole hallintolain 2 :n 3 momentissa tarkoitettua julkisen hallintotehtävän hoitamista. Näin ollen hallintolain esteellisyyttä koskevat säännökset eivät tule sovellettaviksi puheena olevassa edustajiston päätöksentekomenettelyssä. Valituksenalaisen päätöksen laillisuus Yliopistolain 40 :n mukaan kaikki yliopiston opiskelijat, jotka on otettu opiskelijoiksi alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin lukuun ottamatta tilauskoulutukseen osallistuvia opiskelijoita, kuuluvat ylioppilaskuntaan. Ylioppilaskunta voi hyväksyä jäsenikseen myös muita yliopiston opiskelijoita. Pykälän 2 momentin mukaan ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. Pykälän 3 momentin mukaan ylioppilaskunnalla on itsehallinto. Tarkemmat säännökset ja määräykset ylioppilaskunnasta annetaan asetuksella ja ylioppilaskunnan säännöillä. Ylioppilaskunta-asetuksen 2 :n mukaan ylioppilaskunnan päätösvaltaa käyttävät ylioppilaskunnan edustajisto ja hallitus siten kuin ylioppilaskunnan säännöissä tarkemmin määrätään. Hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää hallitus. Pykälän 2 momentin mukaan ylioppilaskunnan taloutta koskevissa asioissa voidaan ylioppilaskunnan päätös-, hallinto- ja toimeenpanovaltaa säännöissä määrättävällä tavalla siirtää edustajiston asettamalle toimielimelle. Pykälän 3 momentin mukaan tarkempia määräyksiä ylioppilaskunnan hallinnosta annetaan ylioppilaskunnan säännöissä, jotka edustajisto hyväksyy ja yliopiston rehtori vahvistaa. Ylioppilaskunta-asetuksen 4 :n mukaan ylioppilaskunnan tarkoituksen toteuttamiseen soveltuvasta toiminnasta aiheutuvat menot suoritetaan ylioppilaskunnan omaisuudesta ja toiminnasta saaduilla tuloilla sekä jäsenmaksuilla, joita edustajistolla on oikeus määrätä ylioppilaskunnan jäsenten suoritettavaksi.

7 7 (23) Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan perussääntöjen 15. kohdan mukaan edustajistolla on valta pidättää päätettäväkseen hallituksen tai taloustoimikunnan ratkaistavaksi kuuluva yksittäinen asia. Perussääntöjen kohdassa 14. on lueteltu edustajiston tehtävät. Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta on edustajiston päätöksellä lahjoittanut huomattavan osan varallisuudestaan Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry -nimiselle yhdistykselle sekä Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiölle. Yhdistykselle ylioppilaskunta on lahjoittanut euron toiminta-avustuksen. Säätiölle lahjoitettu omaisuus käsittää pääasiassa sijoitusomaisuutta ja kahden kiinteistöosakeyhtiön osakkeita. Rahasto-osuuksien arvoksi on lahjoitushetkellä laskettu 23,5 miljoonaa euroa ja kiinteistöjen bruttomarkkinaarvoksi lokakuun 2008 lopussa 22 miljoonaa euroa. Ylioppilaskunnalle on jäänyt kaikki ylioppilaskunnan omistamat asuntolakiinteistöt eli 13 kiinteistöosakeyhtiötä ja yksi osakeyhtiö sekä noin seitsemän miljoonaa euroa rahasto-osuuksia. Ylioppilaskunnalle jääneen omaisuuden arvosta on valittajien ja Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan välillä ollut erimielisyyttä, joka on koskenut lähinnä kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeiden arvoa. Opiskelija-asuntoloita on rahoitettu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen tuella ja niihin kohdistuu myös lainoja. Valittajien alkuperäisen näkemyksen mukaan asuntolakiinteistöjen bruttoarvo on noin 28 miljoonaa euroa, kun Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta on laskenut kiinteistöjen bruttomarkkina-arvoksi lokakuun 2008 lopussa 53 miljoonaa euroa. Myöhemmin arvoja on tarkennettu siten, että valittajien mukaan kiinteistöyhtiöiden markkina-arvo on noin 17,5 miljoonaa euroa ja Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan näkemyksen mukaan arvo on noin 28 miljoonaa euroa. Helposti rahaksi muutettavaa omaisuutta ylioppilaskunnalle on jäänyt noin seitsemän miljoonaa euroa. Yksi kiinteistöyhtiö ja osakeyhtiö ovat vapautuneet kokonaan ARA-lainsäädännön alaisista rajoituksista. Lisäksi yksi kiinteistöyhtiö on vapautumassa rajoitteista syyskuussa Hallinto-oikeus on katsonut, että ylioppilaskunnalle jäänyt omaisuus on lahjoitusten jälkeenkin sen suuruinen ja laatuinen, että se voi jatkaa normaalia toimintaansa ylioppilaskuntana ja täyttää sille laissa ja asetuksessa määrätyt tehtävät. Ylioppilaskunta ei ole saattanut itseään varattomaksi, eivätkä lahjoitukset vaaranna sen toimintamahdollisuuksia, vaikka sen omaisuus lahjoitusten myötä väheneekin merkittävästi. Ylioppilaskun-

8 8 (23) nalle on lahjoitusten jälkeen jäänyt huomattava määrä opiskelijaasuntoloita käsittävien kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeita sekä rahastoosuuksia, joten sen varallisuusasema on hyvä. Ylioppilaskunta pystyy jäljelle jääneellä omaisuudellaan erityisesti sen helposti rahaksi muutettava omaisuus huomioon otettuna vastaamaan sille kuuluvien tehtävien hoitamisesta. Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta ei ole päätöksellään luovuttanut säätiölle ja yhdistykselle julkisia hallintotehtäviään. Asiassa saadun selvityksen mukaan ylioppilaskunnan jäsenmaksuilla kerätyn rahamäärän osuus ylioppilaskunnan varallisuudesta on ollut niin vähäinen, ettei sillä ole voitu kerryttää ylioppilaskunnalla ollutta huomattavaa omaisuutta. Asiassa ei ole siten ilmennyt, että ylioppilaskunta olisi lahjoittanut jäsenmaksuina saamiaan varoja yhdistykselle ja säätiölle. Suurin osa omaisuudesta, jota ylioppilaskunta on luovuttanut valituksenalaisilla päätöksillään, on sijoitusomaisuutta, joka on kertynyt ylioppilaskunnalle pitkän ajan kuluessa. Sinänsä tällä sijoitusomaisuudella on rahoitettu ylioppilaskunnan tarkoituksen toteuttamisesta aiheutuneita menoja useiden vuosien ajan. Kuten edellä on todettu, lahjoituksesta huolimatta ylioppilaskunnalle jää edelleen hyvät mahdollisuudet toteuttaa tarkoitustaan jäljelle jääneen omaisuutensa mahdollistaman rahoituksen ja kertyvien jäsenmaksujen turvin. Lahjoitettuja varoja ei ole siirretty ylioppilaskunnalta sellaisille yksityisille tahoille, joiden toiminnan tarkoitus olisi vieras verrattuna ylioppilaskunnan tavoitteisiin. Säätiö ja yhdistys on perustettu edistämään niitä etuja, joita ylioppilaskunnan on yliopistolain mukaan tarkoitus toteuttaa, ja näin ollen ne palvelevat osaltaan ylioppilaskunnan etuja ja tarkoitusta pysyttäessään kauppakorkeakoulun opiskelijat tarjoamiensa etujen piirissä ja liittäen heidät myös hallintoonsa. Etujen edistämistä ei ole kuitenkaan määritelty ainoastaan säätiön ja yhdistyksen tehtäväksi, vaan ylioppilaskunta on edelleen jatkanut aiempaa toimintaansa lahjoituksista huolimatta. Hallinto-oikeus on katsonut, että Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan edustajisto on ylioppilaskunnan ylintä päätösvaltaa käyttävänä elimenä voinut tehdä valituksenalaisen päätöksen. Omaisuuden luovuttamista koskevaa ylioppilaskunnan päätöstä ei voida pitää lain, asetuksen tai ylioppilaskuntaa koskevien muiden määräysten vastaisena. Edustajisto on yksimielisellä päätöksellään voinut nyt kyseessä olevassa ainutkertaisessa tilanteessa poiketa vuoden 2008 omaisuudenhoidon vuosisuunnitelmasta, toiminta-avustuksille säädetyistä enimmäismääristä sekä budjetista.

9 9 (23) Lahjoituspäätöksiä tehtäessä uuden yliopistolain voimaanpanolaki ei ole vielä ollut voimassa. Laki on tullut voimaan , mutta se ei anna aihetta arvioida tehtyjen lahjoitusten lainmukaisuutta eri tavoin. Oikeudenkäyntikulut Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74, valittajille ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista hallinto-oikeudessa. Kaarlo Väisänen ja Antti Savolainen ovat valituksessaan viitanneet aikaisemmin esittämäänsä ja vaatineet, että Helsingin hallinto-oikeuden päätös kumotaan ja että Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta (KY) velvoitetaan korvaamaan heidän oikeudenkäyntikulunsa laillisine viivästyskorkoineen. Valittajat ovat lisäksi vaatineet, että tämä valitusasia käsitellään yhdessä asiakirjajulkisuutta koskevan valitusasian (dnro 1604/1/09) kanssa. Kun valittajien valitusoikeus voi kohdistua kaikkeen KY:n edustajiston päätöksentekoon laillisuusperusteella, tästä täytyy seurata, että kaikkea päätöksentekoa on pidettävä julkisen tehtävän toteuttamisena, aivan kuten yliopistolain 40 :ssä tarkoitetaan. Asiantila ei muutu, vaikka joidenkin päätösten, mutta ei nyt esillä olevien päätösten, vaikutus KY:n jäsenistöön on ainoastaan välillistä. Eihän voisi olla mahdollista, että automaatiojäsenyyden perusteella ylioppilaskunnan jäseniksi liitetyt opiskelijat saisivat valittamalla puuttua ylioppilaskunnan yksityisasioihin, jos sellaisia olisi. Päätöksessään hallinto-oikeus on virheellisesti hyväksynyt väitteen KY:n oikeudesta järjestää yksityisen toimintansa haluamallaan tavalla sekä todennut KY:lle jääneen riittävästi varoja jatkaa normaalia toimintaansa ylioppilaskuntana sekä vastata sille kuuluvien tehtävien hoitamisesta. Perustava kysymys on lakisääteistä tarkoitusta toteuttavan julkisyhteisön oikeus heikentää tuntuvasti toimintaedellytyksiään luovuttamalla vastikkeetta omaisuuttaan yksityisoikeudellisille tahoille. Lahjoituspäätös on lisäksi tehty tilanteessa, jossa on ollut selkeästi tiedossa lainsäätäjän

10 10 (23) tahtotila valmisteilla olleesta yliopistolaista ja yliopistolain voimaanpanolaista. KY:n omaisuus kokonaisuudessaan siirtyy uudelle ylioppilaskunnalle ylioppilaskuntien yhdistyessä. Tämän suuruusluokan lahjoitushanke edellyttää kaikissa olosuhteissa lain tai asetuksen tasolla annettavaa valtuutusta, etenkin tässä tapauksessa, jossa luovutus tapahtuu siten, että varat ja niiden käytön valvonta siirtyvät julkisoikeudellisen kontrollin ulkopuolelle. Ylioppilaskunnan toimintaa ei ole mahdollista jakaa julkiseen ja yksityiseen puoleen, sillä lakisääteisesti automaatiojäsenyyteen oikeutetun julkisoikeudellisen ylioppilaskunnan kaikki toiminta kuuluu lähtökohtaisesti yliopistolain 40 :ssä määrätyn toiminnan tarkoituksen piiriin. Voimassa olevan yliopistolain perusteluissa (HE 263/1996 vp) tai tulevan yliopistolain perusteluissa (HE 7/2009 vp) sekä näihin liittyvissä eduskunnan sivistys- ja perustuslakivaliokuntien lausunnoissa ei ole mitenkään viitattu ylioppilaskuntien tarkoitukseen eikä toimintaan muuten kuin kokonaisuudessaan julkisoikeudellisena. Tämä näkyy käytännössä esimerkiksi siinä, että KY ei ole pystynyt missään selvityksessään osoittamaan toimintansa jakautuneen historiassa tai nykyisin julkiseen ja yksityiseen osaan. Ylioppilaskunta on lailla määrätty nimenomaan kaikkien jäsentensä yhdyssiteeksi ja edistämään näiden yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. Näin merkittävän varojen lahjoittamisen yksityisille tahoille ei voida katsoa palvelevan tätä ylioppilaskunnan lakisääteistä tarkoitusta, vaan se jakaa jäsenkuntaa, asettaa jäsenet keskenään erilaiseen asemaan sekä heikentää KY:n mahdollisuuksia jatkaa nykyisen kaltaista toimintaa ja kehittää sitä edelleen. Ylioppilaskunta on osa yliopistoa. Se, että yksi opiskelijasukupolvi pystyisi taloudellisesti purkamaan ylioppilaskunnan tai merkittävän osan siitä sijoitusomaisuuden lahjoittamisen kautta, on vastoin niitä oikeusperiaatteita, jotka ovat yliopistoja ja ylioppilaskuntia säätelevän lainsäädännön taustalla. Yliopistokaan ei pysty purkamaan itse itseään tai siirtämään omaa omaisuuttaan pois omasta vaikutuspiiristään. Lainsäätäjän tahto on se, että KY:n omaisuus siirtyy uudelle julkisoikeudelliselle Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalle eikä yksityisoikeudellisille tahoille.

11 11 (23) Hallinto-oikeus on päätöksessään todennut, että voimaan tullut yliopistolain voimaanpanolaki ei anna aihetta arvioida tehtyjen lahjoitusten lainmukaisuutta eri tavoin. Kyseisen lain sisältö oli kuitenkin oleellisilta osiltaan tiedossa lahjoituspäätöksen tekohetkellä, ja KY:n päätöksellä pyrittiin tietoisesti kiertämään laissa mainittua KY:n omaisuuden siirtymistä Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalle. Sen vuoksi hallintooikeuden tulkinta on virheellinen, ja KY:n toimintaa tulisi arvioida kyseisellä lahjoitushetkellä tiedossa ollut lainsäätäjän tahtotila huomioiden. Ylioppilaskunta-asetuksen perusteella ylioppilaskunnan toiminta on rahoitettava joko omaisuudesta ja toiminnasta saaduilla tuotoilla tai jäsenmaksuilla, joten toimintaa rahoittavan sijoitusomaisuuden määrän merkittävästi vähentyessä on ylioppilaskunnan väistämättä nostettava jäsenmaksuaan. Tämä on jo käytännössä tapahtunut lukuvuoden jäsenmaksun osalta. Jäsenmaksusta päättäminen on kiistatta julkisen vallan käyttöä, joten KY:n sijoitusomaisuuden merkittävä lahjoittaminen pois ylioppilaskunnan piiristä on yhtä lailla julkisen vallan käyttöä, sillä se vastaa päätöstä KY:n jäsenmaksun nostamisesta. KY:n jäsenmaksu ja sijoitusomaisuuteen liittyvät toimenpiteet (omaisuudenhoito) liittyvät kiinteästi toisiinsa. Lahjoituspäätös myös kaventaa ylioppilaskuntaasetuksen mukaista jäsenten mahdollisuutta osallistua omaisuuden tuoton käyttämisestä päättämiseen ja päätösten laillisuuskontrolliin. KY:n edustajisto on lahjoituspäätöksellään päättänyt siirtää noin 90 prosenttia KY:n sijoitusomaisuudesta ylioppilaskunnan ulkopuolelle. Vastoin hallinto-oikeuden tulkintaa ylioppilaskunnalle lahjoitusten jälkeen jäävä sijoitusomaisuus ei riitä työntekijöistä eikä toiminnasta aiheutuvien kustannusten kattamiseen nykyisen kaltaisella tavalla ilman jäsenmaksun huomattavaa korottamista. Ei myöskään voida ajatella, että ylioppilaskunnan tulisi tulevaisuudessa rahoittaa nykyisen laajuisen toiminnan jatkamista esimerkiksi opiskelija-asuntoloitaan myymällä, sillä asuntolakiinteistöjen muodostama käyttöomaisuus liittyy KY:n jäsenille tarjottaviin palveluihin ja suurin osa asuntoloista on lisäksi ARA-säädösten mukaisten rajoitusten alaisia. Lahjoituspäätösten arvioinnin kannalta ei ole ratkaisevaa merkitystä, arvostetaanko luovutettava ja jäljelle jäävä omaisuus KY:n vai valittajien esittämällä tavalla. Edellytykset lakisääteisen tarkoituksen toteuttamiselle heikentyvät joka tapauksessa erittäin tuntuvasti, eikä toimintaedellytysten tarkoitukselliselle heikentämiselle voida esittää KY:n toimintaa ohjaavien säännöksien kannalta hyväksyttävää syytä.

12 12 (23) Omaisuutta on kerrytetty kauppatieteen opiskelijoita varten, ja KY perustelee oikeutta lahjoittaa valtaosa sijoitusomaisuudesta sillä, että käytännössä sen hyöty kohdistuisi lahjoitusten saajien päättämällä tavalla vain osaan kauppatieteen opiskelijoiden toiminnasta. KY on laatinut selvityksen jäsenmaksutuloista vuosien varrelta ja väittää, että jäsenmaksuilla ei ole ollut suurta merkitystä KY:n sijoitusomaisuuden kertymiseen. Laadittu selvitys ei ole kuitenkaan tämän asian kannalta merkityksellinen, vaan pitäisi pystyä käymään läpi kaikki KY:n toiminta (myös historiallinen) ja eritellä, onko kyseessä ollut julkinen vai yksityinen toiminta. Tällaista selvitystä ei ole mahdollista tehdä. KY:n toimintaa ja omaisuutta ei voida jakaa julkiseen ja yksityiseen puoleen. Hallinto-oikeus on tyytynyt ainoastaan yleisellä tasolla toteamaan, että omaisuuden luovuttamista koskevia päätöksiä ei voida pitää lain, asetuksen tai ylioppilaskuntaa koskevien muiden määräysten vastaisena. Se ei perustele, miksi KY:n edustajisto on voinut päätöksissään rikkoa ylioppilaskunnan perussääntöjen, taloudenhoidon ohjesäännön, kerhoohjesäännön ja omaisuudenhoidon pitkän aikavälin suunnitelman kohtia. Lisäksi hallinto-oikeus on päätöksessään todennut, että edustajisto on yksimielisellä päätöksellään voinut nyt kyseessä olevassa ainutkertaisessa tilanteessa poiketa velvoittaviksi säädetyistä taloudenhoidon linjauksista (vuoden 2008 talousarvio ja omaisuudenhoidon vuosisuunnitelma), mikä on selkeästi vastoin perustuslain 2 :n 3 momentin ilmentämää hallinnon lainalaisuusperiaatetta. Edustajisto voi luonnollisesti muuttaa säännösten osia. Tästä mahdollisuudesta ei kuitenkaan seuraa mahdollisuus olla noudattamatta voimassa olevia säännöksiä. Mikäli yksimielisyys ja ainutkertaisuus riittävät perusteiksi poiketa sovellettavista säännöksistä, on tällä suuri vaikutus koko suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. Hallinto-oikeuden toteamus edustajisto on ylintä päätösvaltaa käyttävänä elimenä voinut tehdä valituksenalaisen päätöksen on mahdollista tulkita siten, että hallinto-oikeuden mukaan edustajiston on KY:n perussääntöjen perusteella mahdollista poiketa taloudenhoidon ohjesäännön määräyksestä käsitellä asioita hallituksessa ja taloustoimikunnassa pidättämällä ratkaistavakseen hallituksen ja taloustoimikunnan ratkaisuvaltaan kuuluva asia. Ratkaisuvallan pidättämistä edustajistolle rajoittaa se, että sillä ei tarkoiteta asioita, joissa esitys pitää sääntömääräisesti käsitellä sekä hallituksessa että taloustoimikunnassa ennen edustajiston käsittelyä. Muutoin

13 13 (23) sääntömääräinen käsittely menettäisi täysin merkityksensä ja jäsenistön oikeusturva olisi uhattuna: edustajisto poistaisi jäsenistön oikeuden valittaa käsittelyjärjestyksessä edustajistoa edeltävien toimielinten päätöksistä. Lisäksi mikäli edustajisto olisi valituksen kohteena olevissa päätöksissä käyttänyt mahdollisuuttaan ratkaisuvallan pidättämiseen, pitäisi tästä olla erillinen päätös KY:n perussäännön 15 kohdan perusteella. Nyt tehdyissä päätöksissä tällaista mainintaa ei ole. Edustajiston asemasta KY:n ylintä päätösvaltaa käyttävänä toimielimenä ei seuraa hallintooikeuden kenties tarkoittamaa auktoriteettia, joka oikeuttaisi poikkeamaan KY:n oikeussäännöksin ohjatusta tehtävästä ja edustajiston toimivallalle asetetuista rajoista. Hallinto-oikeus on päätöksessään todennut, etteivät Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry:n ja Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiön tarkoitukset ole KY:lle vieraita ja että säätiö ja yhdistys on perustettu edistämään niitä etuja, joita ylioppilaskunnan on yliopistolain mukaan tarkoitus toteuttaa. Yhdistystä ja säätiötä ei voida pitää lakisääteisen julkisoikeudellisen KY:n seuraajina tai KY:n tarkoitusta toteuttavina tahoina. Vain lainsäätäjä voi perustaa ylioppilaskunnan ja määrätä sen tarkoituksesta ja tehtävistä, eivätkä yksityiset tahot (tai edes ylioppilaskunta itse) voi itsenäisesti perustaa sellaisia yksityisoikeudellisia yhdistyksiä tai säätiöitä, joiden tarkoitus olisi lain kannalta rinnasteinen julkisoikeudellisen ylioppilaskunnan tarkoitukselle. Vain viranomainen voi antaa julkisoikeudelliselle yhteisölle julkisia tehtäviä tai perustaa julkisoikeudellisia yhdistyksiä tai säätiöitä. Yhdistyksen sääntöjä voidaan yhdistysautonomian periaatteen mukaisesti tulevaisuudessa muuttaa. Säätiön tarkoitusta ei lainsäädännön tai olosuhteiden muuttuessa voida muuttaa muuten kuin säätiölaissa mainituilla erittäin rajatuilla edellytyksillä. Näistä seuraa, että ajan kuluessa yhdistyksen ja säätiön tarkoitusperät ja tehtävät tulevat eroamaan vielä merkittävämmin ylioppilaskunnan nykyisistä ja lainsäätäjän tulevaisuudessa mahdollisesti säätämistä uusista tarkoitusperistä ja tehtävistä. Toiminta-avustusta ja lahjoituksia saavia tahoja on pidettävä edustajiston päätösten laillisuusarvioinnin kannalta merkityksellisinä. Säätiö ja yhdistys poikkeavat KY:stä ja sen jäsenistöstä monin merkityksellisin tavoin. Luovutusten laillisuusarvioinnin kannalta merkityksellisintä tässä suhteessa on se, että nämä yksityisoikeudelliset yhteisöt ovat omien toimielimiensä päätösvallassa, eikä ole mitään laillisuus- tai muitakaan takeita omaisuuden käyttämisestä KY:n jäsenistön hyväksi samaan tapaan kuin KY:ssä, etenkään pidemmällä tähtäimellä. KY:n jäsenillä ei ole myöskään keinoa valvoa näiden yhteisöjen päätöksentekoa eikä valittaa siitä.

14 14 (23) Ylioppilaskunnan tarkoitus on määrätty yliopistolaissa ja KY:n säännöissä. Kummassakaan ei viitata ylioppilaskunnan toiminnan alaan eikä erityisesti siihen, että jäsenet eli ylioppilaskunnan omaisuuden edunsaajat olisivat kauppatieteiden opiskelijoita, toisin kuin yhdistyksen ja säätiön sääntöjen rajaukset. Lainsäätäjä on ainoa taho, joka voi määrätä KY:n toiminnan tarkoituksen kohteena olevan jäsenistön, ja uudessa yliopistolaissa on määrätty ylioppilaskuntien yhdistyessä jäsenistöksi kaikkien yhdistyvien ylioppilaskuntien opiskelijat. Yhdistyksen ja säätiön edunsaajien joukko eroaa merkittävällä tavalla KY:n edunsaajista. Ero tulee kasvamaan entisestään, sillä KY on julkisesti esittänyt tavoitteeksi saada yhdistyksen jäseniksi merkittävän määrän seniorijäseniä eli jo valmistuneita entisiä KY:n jäseniä. KY:llä ei voi olla tällaista jäsenkategoriaa yliopistolain perusteella. Lisäksi yhdistys on aatteellinen yhdistys, joka on esimerkiksi hakenut ammattiliiton yhteisöjäsenyyttä, joten sitä ei voida rinnastaa julkisoikeudelliseen ylioppilaskuntaan. KY:n edustajiston tekemät lahjoituspäätökset ovat julkisen vallan käyttöä. Hallintolain esteellisyyssäännökset ovat siten voimassa, ja KY:n edustajiston jäsenet ovat olleet esteellisiä tekemään päätöksiä. Ylioppilaskunnan ja sen edustajiston jäsenten esteellisyydestä ei ole erityissäännöksiä, sillä niiden säätämistä ei ole pidetty tarpeellisena. Kaikki KY:n edustajiston päätöksenteko on siinä määrin hallintoluontoista, että hallintolain esteellisyyssäännöt tulevat sovellettaviksi. Tämä seuraa siitä, että KY on oikeussäännöksin perustettu julkisyhteisö, jonka kaikista päätöksistä valitetaan hallintolainkäyttölaissa määrätyllä tavalla. KY:n varainhankinta ja muu sen kaltainen toiminta ainoastaan palvelee laissa määriteltyä tarkoitusta, parantaen sen toteuttamisedellytyksiä. Hallinto-oikeuden linjaus siitä, että tässä asiassa ei ole kysymys hallintotehtävästä, minkä johdosta hallintolain esteellisyyssäännöksiä ei sovellettaisi, on myös asiallisesti kestämätön. Tällöin KY:n edustajiston päätöksentekoon eivät soveltuisi mitkään esteellisyyssäännökset muissa kuin kapeasti hallintotehtäviksi määritellyissä asioissa, mikä mahdollistaisi vielä tässäkin asiassa esiintynyttä vakavammat toimivallan väärinkäytökset. Ei voida myöskään pitää hyväksyttävänä, että KY:n luottamushenkilöt voisivat lahjoittaa julkisoikeudellisen KY:n lähes koko sijoitusomaisuuden yksityishenkilöinä hallinnoimilleen yksityisoikeudellisille oikeushenkilöille tilanteessa, jossa heidät on valittu kyseisten yksityisoikeudellisten tahojen luottamustehtäviin KY:n ulkopuolisten yksityisten tahojen eli säätiön säätäjän (Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan seniorikilta ry) ja yhdistyksen perustaneiden yksityishenkilöiden toimesta.

15 15 (23) Luottamustehtävään liittyvän yleisen lojaalisuusperiaatteen mukaan luottamushenkilön tulee luottamustoimessaan toimia vain kyseisen yhteisön eikä minkään muun tahon edun mukaisesti. Ei ole perusteltavissa, että KY:n varallisuuden valtaosan lahjoittaminen olisi KY:n edun mukaista. Hallinto-oikeus ei ole päätöksessään katsonut aiheelliseksi hankkia asiantuntijalausuntoja valittajien esittämiltä tahoilta (Suomen ylioppilaskuntien liitto ry, opetusministeriö ja valtiovarainministeriö). Kyseessä on erittäin merkittävä ennakkotapaus Suomen julkisoikeudellisia ylioppilaskuntia koskevan lainkäytön osalta. Korkeimman hallinto-oikeuden olisi aiheellista pyytää asiasta lausunnot mainituilta tahoilta. Oikeudenkäyntiaineistoon hallinto-oikeudessa on myös sisältynyt merkittävä määrä KY:n toimeksiannosta laadittuja asiantuntijalausuntoja. Vaikka vastoin valittajien käsitystä hyväksyttäisiin hallinto-oikeuden päätelmä siitä, että asia on voitu ratkaista ilman valittajien esittämiä lisäselvityksiä, on valituksenalainen päätös silti lainvastainen, koska päätös on perustettu yksipuolisesti vain KY:n tuottamaan asiantuntijaaineistoon. Kyseistä aineistoa on lisäksi käsitelty osittain ei-julkisena, joten valittajilla ei ole kaikilta osin ollut mahdollisuutta lausua aineistosta. Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta on antanut selityksen, jossa se on uudistanut aikaisemmin lausumansa ja todennut lisäksi seuraavaa: Hallinto-oikeuden päätös asian tutkimisen laajuudesta on ollut virheellinen, mutta asian lopputuloksen osalta oikea. Syytä hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei siten ole. Hallinto-oikeus on tutkinut asian riittävässä laajuudessa ja antanut asiassa perustellun päätöksen. KY:n edustajiston päätökset lahjoittaa omaisuuttaan Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiölle ja Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry:lle ovat syntyneet lain, asetuksen ja ylioppilaskuntaa koskevien määräysten mukaisessa järjestyksessä ja ovat niiden mukaisia. Valituksessa ei ole tuotu esiin sellaista seikkaa, joka ei olisi ollut jo tuomioistuimen ratkaistavana. Vaatimus hallinto-oikeuden päätöksen kumoamisesta ja oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta tulee hylätä. Kaarlo Väisänen ja Antti Savolainen ovat antaneet vastaselityksen, jossa he ovat toistaneet aikaisemmin lausumansa ja vaatineet lisäksi, että Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalta pyydetään lausunto jälkeen.

16 16 (23) Merkintä korkeimmassa hallinto-oikeudessa Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu Valittajat ovat pyytäneet KY:n omaisuuden luovutusta koskeviin päätöksiin liittyviä lahjakirjoja nähtäväkseen, mutta KY:n hallitus on tekemällään päätöksellä kieltäytynyt luovuttamasta pyydettyjä asiakirjoja. Valittajat ovat päättäneet valittaa hallituksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle. Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan hyväksytty talousarvio vuodelle 2010 osoittaa virheelliseksi KY:n väitteen siitä, että KY:n toimintaa lakisääteisesti jatkavalle Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalle on lahjoitusten jälkeenkin jäänyt riittävästi varoja jatkaa ylioppilaskunnan tehtävien hoitamista. Talousarvio on kululeikkausten jälkeenkin noin euroa alijäämäinen. Jäseniltä perittävä jäsenmaksu on myös merkittävästi korkeampi kuin KY:n jäsenmaksu ennen lahjoituspäätöksiä. Lahjoitusten seurauksena ylioppilaskunnan edellytykset jatkaa toimintaansa häiriöttömästi ja mahdollisuudet vastata taloudellisista velvoitteistaan kokonaisuutena ovat siten merkittävästi heikentyneet. Korkein hallinto-oikeus on antamallaan päätöksellä taltionumero 1556 (dnro 1604/1/09) hylännyt Kaarlo Väisäsen ja Antti Savolaisen valituksen Helsingin hallinto-oikeuden antamasta, asiakirjajulkisuutta koskevasta päätöksestä. Tuota päätöstä koskeva asiakirjavihko on ollut käsillä tätä asiaa käsiteltäessä. 1. Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta. 2. Kaarlo Väisäsen ja Antti Savolaisen vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta hylätään. Perustelut 1. Pääasiaratkaisu Asiassa on ylioppilaskunta-asetuksen (116/1998) 6 :n 2 momenttiin perustuvan ylioppilaskunnan jäsenten valituksen johdosta ratkaistava, ovatko Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan (KY) edustajiston pöytäkirjan kohdissa 8 ja 9 tehdyt päätökset syntyneet valituksessa esitetyillä perusteilla laista, asetuksesta tai ylioppilaskuntaa koskevista määräyksistä poikkeavassa järjestyksessä tai ovatko ne muuten lain, asetuksen taikka ylioppilaskuntaa koskevien määräysten vastaisia.

17 17 (23) Edustajiston päätöstä tehtäessä voimassa olleen yliopistolain (645/1997) 40 :n 2 momentin mukaan ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. Pykälän 3 momentin mukaan ylioppilaskunnalla on itsehallinto. Ylioppilaskunta-asetuksen 4 :n 1 momentin mukaan ylioppilaskunnan tarkoituksen toteuttamiseen soveltuvasta toiminnasta aiheutuvat menot suoritetaan ylioppilaskunnan omaisuudesta ja toiminnasta saaduilla tuloilla sekä jäsenmaksuilla, joita edustajistolla on oikeus määrätä ylioppilaskunnan jäsenten suoritettavaksi. Yliopistolaissa (645/1997), ylioppilaskunta-asetuksessa tai muissa ylioppilaskuntaa koskevissa määräyksissä ei nimenomaisesti säädetä tai määrätä edellytyksistä, joiden vallitessa ylioppilaskunnalla on oikeus luovuttaa omaisuuttaan yhdistykselle tai säätiöidä sitä. Uuden yliopistolain (558/2009) voimaanpanosta annettu laki (559/2009) tuli voimaan Voimaanpanolain 8 :ssä säädetään ylioppilaskunnista. Pykälän 1 momentin mukaan vanhojen yliopistojen ylioppilaskunnat jatkavat toimintaansa uusien yliopistojen ylioppilaskuntina. Pykälän 2 momentin mukaan yhdistyvien yliopistojen ylioppilaskunnat yhdistyvät uuden yliopiston ylioppilaskunnaksi (uusi ylioppilaskunta) 1 päivänä tammikuuta Yhdistyvien yliopistojen ylioppilaskunnat vastaavat uuden ylioppilaskunnan järjestäytymisestä. Yhdistyvien yliopistojen ylioppilaskunnat voivat ryhtyä järjestäytymisen edellyttämiin toimenpiteisiin ennen uuden yliopistolain voimaantuloa. Pykälän 5 momentin mukaan uuden ylioppilaskunnan edustajisto ja sen valitsemat toimielimet tekevät uutta yliopistoa ja ylioppilaskuntaa koskevat päätökset. Yhdistyvät ylioppilaskunnat ovat velvollisia tarjoamaan uudelle ylioppilaskunnalle hallinto- ja muita tukipalveluja, jotta uusi ylioppilaskunta voi järjestäytyä kokonaisuudessaan 1 päivänä tammikuuta Pykälän 6 momentin mukaan yhdistyvien ylioppilaskuntien varallisuus siirtyy uudelle ylioppilaskunnalle. Uusi ylioppilaskunta vastaa niistä velka-, palvelu-, hankinta- ja muista sitoumuksista, joihin yhdistyvien yliopistojen ylioppilaskunnat ovat sitoutuneet ja jotka koskevat uudelle ylioppilaskunnalle siirtyvää omaisuutta ja toimintaa. Pykälän 7 momentin mukaan viranomaisten myöntämät toimi-, järjestämis- ja muut luvat sekä yhdistyvien ylioppilaskuntien saatavat siirtyvät uusille ylioppilaskunnille 1 päivänä tammikuuta Yhdistyvien ylioppilaskuntien jäsenet ja henkilöstö siirtyvät yhdistyvistä ylioppilaskunnista uusiin ylioppilaskuntiin 1 päivänä tammikuuta 2010.

18 18 (23) Mainittujen säännösten mukaan yhdistyvien yliopistojen ylioppilaskuntien varallisuus siirtyy uudelle ylioppilaskunnalle, joka vastaa niistä sitoumuksista, joihin yhdistyvien yliopistojen ylioppilaskunnat ovat sitoutuneet ja jotka koskevat uudelle ylioppilaskunnalle siirtyvää omaisuutta ja toimintaa. Uudessa yliopistolaissa, edellä mainitussa voimaanpanolaissa tai niitä koskevassa, eduskunnalle annetussa hallituksen esityksessä (HE 9/2009 vp) ei kuitenkaan ole mainintaa siitä varallisuusasemasta, jota yhdistyvän yliopiston ylioppilaskunnalta edellytetään. Tähän nähden myöskään lausunnon pyytäminen Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalta ei ole asian selvittämiseksi tarpeen. KY:n perussääntöjen 3 kohdan mukaan ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. Oikeushenkilönä se voi omistaa omaisuutta sekä tehdä sopimuksia ja muita oikeustoimia. Perussääntöjen 14 kohdan 10 alakohdan mukaan edustajiston tehtävänä on päättää muun ohella sen hyväksyttäviksi alistetuista omaisuuden hankintaa, luovuttamista tai panttaamista koskevista asioista asetuksen määräämin tavoin. Perussääntöjen 15 kohdan 1 momentin mukaan edustajistolla on valta pidättää päätettäväkseen hallituksen tai taloustoimikunnan ratkaistavaksi kuuluva yksittäinen asia, ei kuitenkaan kumota eikä muuttaa niiden jo ylioppilaskuntaa sitovasti sivullisen kanssa tekemää sopimusta tai muuta oikeustointa. Mainitun kohdan 2 momentin mukaan esityksen ratkaisuvallan pidättämisestä voi tehdä yksikin edustajiston jäsen ja asia on, sitä pöydälle panematta, otettava käsiteltäväksi, mikäli myös toinen edustajiston jäsen on asettunut esitystä kannattamaan. Päätös asiassa on pätevä, jos sitä kannattaa ainakin 16 edustajaa ja vähintään 2/3 äänestykseen osallistuneista edustajista. Perussääntöjen 29 kohdan 1 momentin mukaan ylioppilaskunnan omaisuudenhoidon tavoitteina on turvata taloudelliset edellytykset ylioppilaskunnan aatteellisen toiminnan häiriöttömälle jatkumiselle sekä ylioppilaskunnan omaisuuden arvon kasvattaminen pitkällä aikavälillä pysyttämällä riskitaso koko ajan kohtuullisena. Kohdan 2 momentin mukaan omaisuudesta on riittävä osa pidettävä likvideissä muodoissa niin, että ylioppilaskunta kaikissa oloissa pystyy hoitamaan maksuvelvoitteensa. Edellä lausuttuun nähden rajat sallittavissa oleville omaisuuden luovutuksille on asetettava ylioppilaskunnan asemasta ja tehtävistä käsin. Ylioppilaskunta on julkisoikeudellinen yhteisö, jonka toimintaa säännellään lainsäädännöllä ja joka perustuu pakkojäsenyyteen siitä jäsenille seuraavine velvollisuuksineen maksaa jäsenmaksua.

19 19 (23) Ylioppilaskunnalla on lain mukaan itsehallinto, eikä omaisuuden lahjoittamista ole kielletty. Lähtökohtana kuitenkin on ylioppilaskunnan omaisuuden käyttäminen laissa ja asetuksessa säädettyjen sekä säännöissä määrättyjen tehtävien toteuttamiseen jäsenistön edun toteuttamiseksi pitkällä aikavälillä. Nimenomaisten säännösten ja määräysten puuttuessa ylioppilaskunnan on tulkittava voivan lahjoittaa omaisuuttaan sikäli kuin se ei ennalta arvioiden vaaranna ylioppilaskunnan tehtävien suorittamista jatkossa. Jos lahjoitettava varallisuus olennaisilta osin perustuu julkista valtaa käyttäen hankittuihin varoihin eli lähinnä jäsenmaksutuloilla saavutettuun varallisuuteen, ylioppilaskunnan asema julkisoikeudellisena yhteisönä asettaa merkittäviä rajoituksia omaisuuden lahjoittamiselle. Asiassa on niin ikään ylioppilaskunnan jäsenten valitusta ratkaistaessa arvioitava, onko lahjoituspäätöksillä edistetty ylioppilaskunnan tavoitteita laissa, asetuksessa ja ylioppilaskunnan säännöissä edellytetyin tavoin. Vaikka luovutettu omaisuus on ollut huomattavan suuri, ylioppilaskunnalle jäänyt omaisuus on, kuten hallinto-oikeus on todennut, lahjoitusten jälkeenkin sen suuruinen ja laatuinen, että ylioppilaskunta voi jatkaa normaalia toimintaansa ylioppilaskuntana ja täyttää sille laissa ja asetuksessa säädetyt tehtävät. KY:n nykyisen omaisuuden hankkimistavoista ei ole saatavissa yksityiskohtaista selvitystä. Asiakirjoissa on laskelma siitä, mikä on ollut KY:n vuosina keräämien jäsenmaksujen määrä suhteessa ylioppilaskunnan saamiin muihin tuloihin sekä toisaalta toiminnan kuluihin. Selvityksen perusteella ylioppilaskunnan toiminnan kulut ovat tarkastelujaksolla olennaisesti ylittäneet vuosittain kerätyt jäsenmaksut, joten merkittävä osa ylioppilaskunnan toiminnasta on rahoitettu muilla tuotoilla. Kuten hallinto-oikeus on päätöksessään todennut, lahjoitettuja varoja ei ole siirretty ylioppilaskunnalta sellaisille yksityisille tahoille, joiden toiminnan tarkoitus olisi vieras verrattuna ylioppilaskunnan tavoitteisiin. Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö ja Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry -niminen yhdistys on perustettu sääntöjensä mukaisesti edistämään niitä etuja, joita ylioppilaskunnan on yliopistolain mukaan tarkoitus toteuttaa. Näin ollen ne palvelevat osaltaan ylioppilaskunnan etuja ja tarkoitusta pysyttäessään kauppakorkeakoulun tai jatkossa Aaltoyliopiston kauppatieteiden opiskelijat tarjoamiensa etujen piirissä ja

20 20 (23) liittäen heidät myös hallintoonsa. Valtaosa lahjoitetusta omaisuudesta on tarkoitus siirtää mainitulle säätiölle. Säätiön sääntöjen ja etenkin sen tarkoituksen muuttaminen on mahdollista vain säätiölain 17 :ssä säädetyillä edellytyksillä. Säätiön valvonnasta säädetään säätiölain 3 luvussa. Yhdistyksessä muutokset ovat tosin toteutettavissa helpommin kuin säätiössä, mutta yhdistykselle lahjoitettu omaisuus on vastaavasti huomattavasti vähäisempi kuin säätiölle siirretty omaisuus. Toimivalta omaisuuden lahjoittamisesta päättämiseen on edellä lausuttuun nähden sinänsä ollut edustajistolla. Päätös on tehty yksimielisesti, joten mahdollinen määräenemmistöäkään koskeva vaatimus ei ole ollut tällaisen päätöksen tekemisen esteenä. Tilanteessa, jossa ylioppilaskunnan toiminta on ollut suunnitteilla olleen yliopistojen yhdistymisen myötä lakkaamassa, ei lahjoittamista ole voitu ottaa huomioon vuoden 2008 budjetissa, omaisuudenhoidon vuosisuunnitelmassa eikä kerho-ohjesääntöön sisältyvissä vaatimuksissa. Tähän nähden ei ylioppilaskunnan ylintä päätösvaltaa käyttävän edustajiston päätöstä ole syytä kumota perusteilla, jotka liittyvät valituksessa esitettyihin seikkoihin KY:n sääntöjen ja määräysten vastaisuudesta. Edellä lausutuilla perusteilla ja kun muutoin otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja siinä mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita. 2. Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva ratkaisu Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74, valittajille ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 13.1.2011 Taltionumero 86 Diaarinumero 2098/2/09 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija, Jyväskylä Päätös, jota valitus koske Selostus

Lisätiedot

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ 1/6 Pääsihteeri Kimmo Kääriä KY MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ Taustaa Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta on valmistelemassa mahdollista omaisuutensa

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 31.1.2014 Taltionumero 237 Diaarinumero 3362/3/12 1 (6) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös,

Lisätiedot

Päätös. Laki. yliopistolain muuttamisesta

Päätös. Laki. yliopistolain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 60/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain muuttamisesta ja yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Seuraavat seikat ovat asiassa riidattomia:

Seuraavat seikat ovat asiassa riidattomia: 1 RIIDATTOMAT SEIKAT ASIASSA L12/1806 Seuraavat seikat ovat asiassa riidattomia: 1. KY:n edustajisto päätti 30.10.2008 lahjoittaa haastehakemuksen vaatimuskohdassa 1 yksilöityjen lahjakirjojen mukaisen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 12.7.2017 Taltionumero 3515 Diaarinumero 3492/2/16 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.11.2016 Taltionumero 5074 Diaarinumero 3514/3/15 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A huoltajinaan B ja C Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 27.9.2016 Taltionumero 4075 Diaarinumero 1045/3/15 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus ja hallintoriita-asia A Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.11.2016 Taltionumero 5073 Diaarinumero 3512/3/15 1 (7) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 4.2.2015 Taltionumero 278 Diaarinumero 4064/3/13 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus Nokian kaupunki, perusturvakeskus Päätös, jota valitus

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 19.10.2016 Taltionumero 4420 Diaarinumero 3865/3/15 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Edustajiston koulutus 14.1.2014. Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö

Edustajiston koulutus 14.1.2014. Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö Edustajiston koulutus 14.1.2014 Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö 46 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 16.9.2014 Taltionumero 2747 Diaarinumero 1114/3/13 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

u a UØ Taltionumero 3682/3/14

u a UØ Taltionumero 3682/3/14 KORKEIMMAN HALLINT O-OIKEUDEN PÄÄTUS Ant opäivä 1 (5} 4.2.2015 Taltionumero 265 Diaarinumero 3682/3/14 u a UØ Kiryaamo 05. 02. 2015 Asia Kunnallisvalitus i3 Valittaja Matti Vattulainen, Joutseno Päätös,

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 1 2 TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 11.12.2012 3 4 5 6 7 I LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Sen lisäksi,

Lisätiedot

Tätä lakia sovelletaan yliopistoihin, jotka kuuluvat opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan, siten kuin jäljempänä säädetään.

Tätä lakia sovelletaan yliopistoihin, jotka kuuluvat opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan, siten kuin jäljempänä säädetään. Lakiehdotukset 1. Laki yliopistolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan yliopistolain (558/2009) 1, 7 a ja 7 b, sellaisina kuin ne ovat, 1 osaksi laeissa 954/2011, 414/2012 ja 497/2015

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, Antero Pohjonen, Antti Annala, Kaija Asunmaa, Kyösti Rahkonen

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, Antero Pohjonen, Antti Annala, Kaija Asunmaa, Kyösti Rahkonen KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE ASIA Kunnallisasiaa koskeva valitus MUUTOKSENHAUN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖS VALITTAJA VASTAPUOLI Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, 9.10.2015 Keuruun kaupunki

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.3.2011 Taltionumero 844 Diaarinumero 4055/3/10 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 12.5.2015 Taltionumero 1249 Diaarinumero 4087/3/13 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp).

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 6/2001 vp).

Lisätiedot

Edustajiston koulutus Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö

Edustajiston koulutus Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö Edustajiston koulutus 27.1.2016 Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö 46 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 21.3.2014 Taltionumero 877 Diaarinumero 2017/3/12 1 (6) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös,

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS Osasto 2 Käräjätuomari Ville Laine 10.2.2014 L 12/1806. Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö, Helsinki 2210538-0

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS Osasto 2 Käräjätuomari Ville Laine 10.2.2014 L 12/1806. Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö, Helsinki 2210538-0 1 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS YHTEENVETO Osasto 2 Käräjätuomari Ville Laine 10.2.2014 L 12/1806 Kantaja Vastaaja Asia Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, Espoo 0101365-5 Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden

Lisätiedot

1 MIKÄ ON SÄÄTIÖ? 1.1 Peruskäsitteitä

1 MIKÄ ON SÄÄTIÖ? 1.1 Peruskäsitteitä 1 MIKÄ ON SÄÄTIÖ? Säätiö on perustajansa asettama erillisvarallisuus, jota hoitaa erillinen hallinto ja jolla toteutetaan perustajan määräämää hyödyllistä tarkoitusta. Säätiön perustaja laatii säätiön

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

Uusi yliopistolaki tilaa opetukselle ja tutkimukselle. Johtaja Anita Lehikoinen 20.5.2009

Uusi yliopistolaki tilaa opetukselle ja tutkimukselle. Johtaja Anita Lehikoinen 20.5.2009 Uusi yliopistolaki tilaa opetukselle ja tutkimukselle Johtaja Anita Lehikoinen 20.5.2009 Yliopistouudistuksen tavoitteet Yliopistojen taloudellisen ja hallinnollisen aseman vahvistaminen muodostamalla

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, Espoo 0101365-5. Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö, Helsinki 2210538-0. Oikeustoimen pätemättömyys ym.

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, Espoo 0101365-5. Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö, Helsinki 2210538-0. Oikeustoimen pätemättömyys ym. L.U m U*f> P^L 1 & LA 'N UD!^/V/'U?U HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS Osasto 2 Käräjätuomari Ville Laine Käräjätuomari Merja Lahti Käräjätuomari Juha Hartikainen TUOMIO Annettu kansliassa 28.4.2014 Kello 13.00 14/18861

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Taltionumero 843 Diaarinumero 2946/2/09. Markkinaoikeus nro 366/2009

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Taltionumero 843 Diaarinumero 2946/2/09. Markkinaoikeus nro 366/2009 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.3.2011 Taltionumero 843 Diaarinumero 2946/2/09 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Selostus asiasta Markkinaoikeus

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 19.10.2016 Taltionumero 4403 Diaarinumero 3824/3/15 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelulain mukaista taloudellista tukitointa koskeva valitus Mäntsälän perusturvalautakunta

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 14.2.2014 Taltionumero 479 Diaarinumero 2986/3/12 1 (6) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös,

Lisätiedot

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden kunnan valtuuston toimikautta ja järjestelytoimikunnan asettamista

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (5) 11.6.2007 Taltionumero 1597 Diaarinumero 1690/3/06

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (5) 11.6.2007 Taltionumero 1597 Diaarinumero 1690/3/06 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (5) 11.6.2007 Taltionumero 1597 Diaarinumero 1690/3/06 Asia Valittaja Kansalaisuutta koskeva valitus Iranin kansalainen A Päätös, josta valitetaan Asian

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISESTÄ

NÄKÖKULMIA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISESTÄ 1/7 Juha Viertola Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta Hallituksen puheenjohtaja Jenni Laakso NÄKÖKULMIA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISESTÄ Taustaa Opetusministeriö on valmistelemassa

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa 13.9.2006/36 Vahvistettu Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa 15.11.2006 1 LUKU Kokoonpano 1 Yhteiseen

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4217/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4217/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (1) 25 Asianro 4217/10.03.01.02/2016 Kuopion kaupungin kävelykeskustan keskitetyn puhtaanapidon jatkaminen / Kuopion Yrittäjät ry:n valitus / kaupunginhallituksen lausunto

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 279 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 279 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 92/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 279 Annettu julkipanon jälkeen 25.8.2006 ASIA HAKIJA Iiroonjärven vedenkorkeuden tarkkailuohjelmaa koskeva oikaisuvaatimus,

Lisätiedot

SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN

SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN JA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN välillä [. päivänä kuuta 2017] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja

Lisätiedot

hallintolakiin Päätös Laki uhkasakkolain 22 :n muuttamisesta

hallintolakiin Päätös Laki uhkasakkolain 22 :n muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 61/2003 vp Hallituksen esitys eräiden oikeusministeriön ja sisäasiainministeriön hallinnonalan lakien viittaussäännösten muuttamisesta viittauksiksi hallintolakiin Asia Hallitus on antanut

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 22.11.2016 Taltionumero 4949 Diaarinumero 4302/3/15 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 54 Länsimetro Oy:n kokouspöytäkirjoja koskevan diaariotteen antaminen HEL 2016-008119 T 07 01 02 Päätös Päätöksen perustelut Vs. kansliapäällikkö päätti todeta, että

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle metsälainsäädännön eräiden viittaussäännösten tarkistamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan teknisesti muutettaviksi metsänhoitoyhdistyksistä annetun

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA sivu 1/6 TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA Edustajiston päätös 5.8.2009, 27.1.2010, 20.4.2011 ja 20.5.2015. 1 LUKU Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala Sen lisäksi,

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 17.5.2016 Taltionumero 2191 Diaarinumero 3382/3/14 1 (7) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus Kaarinan perusturvalautakunta Päätös, jota valitus

Lisätiedot

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 87/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi raittiustyölain 3 ja 10 :n ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA 1 (7) SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Allekirjoittaneet Sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan toiminnan ja

Lisätiedot

Ohjesääntö hallinnon opiskelijaedustajista

Ohjesääntö hallinnon opiskelijaedustajista Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Ohjesääntö 1 (5) Ohjesääntö hallinnon opiskelijaedustajista 1. luku Yleistä 1 Säännösperusta 2 Sovellusala Yliopistoilla on perustuslain 123 perusteella itsehallinto. Yliopistolain

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yliopistolain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutoksenhaku yliopiston päätöksiin ohjattavaksi siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiirissä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS Osasto 2 Käräjätuomari Ville Laine 10.1.2014 L 12/1806. Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö, Helsinki 2210538-0

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS Osasto 2 Käräjätuomari Ville Laine 10.1.2014 L 12/1806. Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö, Helsinki 2210538-0 1 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS YHTEENVETO Osasto 2 Käräjätuomari Ville Laine 10.1.2014 L 12/1806 Kantaja Vastaaja Asia Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, Espoo 0101365-5 Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu Hyvän hallintopäätöksen sisältö Lakimies Marko Nurmikolu Hallintopäätöksen sisältö Hallintolain 44 (Päätöksen sisältö) Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi: 1) päätöksen tehnyt viranomainen

Lisätiedot

Kunnalle lahjoitetut kiinteistöt ja niiden käyttö

Kunnalle lahjoitetut kiinteistöt ja niiden käyttö Kunnalle lahjoitetut kiinteistöt ja niiden käyttö Kunnalle kiinteistön lahjoittamiseen sovellettava säännöstö Maakaaren (540/1995) 4. luvun 2 :n mukaisesti kiinteistön lahjaa koskevat soveltuvin osin kiinteistön

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAAT RY NIMISEN YHDISTYKSEN TALOUDENHOIDON OHJESÄÄNTÖ. 1. Yhdistyksen taloudenhoitoa säätelevät määräykset

HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAAT RY NIMISEN YHDISTYKSEN TALOUDENHOIDON OHJESÄÄNTÖ. 1. Yhdistyksen taloudenhoitoa säätelevät määräykset HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAAT RY NIMISEN YHDISTYKSEN TALOUDENHOIDON OHJESÄÄNTÖ I YLEISTÄ 1. Yhdistyksen taloudenhoitoa säätelevät määräykset Yhdistyksen talouden- ja omaisuudenhoidossa tulee noudattaa

Lisätiedot

TALOUDEN-JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2017

TALOUDEN-JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2017 AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Esitys E 15.12.2016 1 (6) TALOUDEN-JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2017 1. TAUSTA Aalto yliopiston ylioppilaskunnan rakenne Päätösvalta Taloustoimikunta 2. YLIOPPILASKUNNAN

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 26.4.2013 Taltionumero 1494 Diaarinumero 2340/3/12 1 (5) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus Hyvinvointikuntayhtymä

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Ohjesa a nto hallinnon opiskelijaedustajista

Ohjesa a nto hallinnon opiskelijaedustajista Ohjesa a nto hallinnon opiskelijaedustajista 1. luku Yleistä 1 Säännösperusta Yliopistoilla on perustuslain 123 perusteella itsehallinto. Yliopistolain (558/2009) 3 perusteella itsehallintoon kuuluu päätöksenteko-oikeus

Lisätiedot

1994 vp - HE 28 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1994 vp - HE 28 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1994 vp - HE 28 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion maksuperustelain 1 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion maksuperustelakia selvennettäväksi

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN TALOUDELLISEN JA HALLINNOLLISEN ASEMAN UUDISTAMINEN. Hallitusneuvos Eerikki Nurmi Jyväskylän yliopisto

YLIOPISTOJEN TALOUDELLISEN JA HALLINNOLLISEN ASEMAN UUDISTAMINEN. Hallitusneuvos Eerikki Nurmi Jyväskylän yliopisto YLIOPISTOJEN TALOUDELLISEN JA HALLINNOLLISEN ASEMAN UUDISTAMINEN Hallitusneuvos Eerikki Nurmi 30.5.2008 Jyväskylän yliopisto YLIOPISTOLAIN UUDISTAMISEN AIKATAULUTUS Yliopistolain uudistamisen keskeiset

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Yhdistyksistä yleisesti

Yhdistyksistä yleisesti Yhdistyksistä yleisesti YHDISTYS Yhdistyslaki 503/89 Rekisteröimättömän yhdistyksen puolesta tehdyn toimen aiheuttamasta velvoitteesta vastaavat toimeen osallistuneet henkilökohtaisesti ja yhteisvastuullisesti.

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi LUONNOS 1 (8) Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kevasta annettua lakia siten, että itsehallintoalueet olisivat Kevan

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

ASIA. Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU

ASIA. Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 21.09.2015 Dnro OKV/1735/1/2014 1/5 ASIA Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU Kantelija arvostelee oikeuskanslerille 7.10.2014 osoittamassaan

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Valtuusto 10.6.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunta... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta...

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 27.6.2011 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE. Asia: Vastine asiasta Dnro: 01128/11. PL 85, 34801 Virrat

Kaupunginhallitus 27.6.2011 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE. Asia: Vastine asiasta Dnro: 01128/11. PL 85, 34801 Virrat VIRTAIN KAUPUNKI LAUSUNTO Kaupunginhallitus 27.6.2011 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE Asia: Vastine asiasta Dnro: 01128/11 Lausunnon antaja: Virtain kaupunki PL 85, 34801 Virrat p. (03) 485 111 f. (03)

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 13.4.2012 Taltionumero 889 Diaarinumero 843/3/11 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Kokousmenettelyn juridiset perusteet

Kokousmenettelyn juridiset perusteet Kokousmenettelyn juridiset perusteet Kaupunginlakimies Jouko Aarnio Päätöksentekomenettelyn säädöspohja Päätöksenteon perusteet kirjattu perustuslakiin 2 oikeusvaltioperiaate -julkisen vallankäytön tulee

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yliopistolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutoksenhaku yliopiston päätöksiin ohjattavaksi siihen hallinto-oikeuteen, jonka

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 14.6.2011 Taltionumero 1601 Diaarinumero 1543/3/10 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kirkkolain muuttamisesta, kirkon keskusrahastosta annetun lain kumoamisesta sekä evankelisluterilaisten seurakuntien jäsenten velvollisuudesta

Lisätiedot

Edustajiston työjärjestys

Edustajiston työjärjestys Edustajiston työjärjestys Iltakoulussa 17.9.2009 Työjärjestyksen tila Ensimmäinen luonnos laadittu keväällä yhdistyvissä ylioppilaskunnissa Käsitelty viime iltakoulussa Pöydällä jokunen muutosesitys Muutosesitykset

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 18.11.2015 Taltionumero 3341 Diaarinumero 1915/3/14 1 (5) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävän kuljetuspalvelun korvaamista koskeva valitus

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 14.2.2014 Taltionumero 482 Diaarinumero 2669/3/12 1 (6) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös,

Lisätiedot

CnsrnÉN a SN u-man HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNNAN SÄÄTTÖT,LE ANTA. MAT LAHJAT

CnsrnÉN a SN u-man HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNNAN SÄÄTTÖT,LE ANTA. MAT LAHJAT CnsrnÉN a SN u-man Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö Hallitus Pohjoinen Rautatiekatu 21 B 00100 Helsinki Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy PL 233 (Eteläesplanadi l4), 00131 Helsinki Y-tunnus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/ (6) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/ (6) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2012 1 (6) 602 Oikaisuvaatimukset osoitteessa Hämeentie 125 A sijaitsevan rakennuksen (Bokvillan) myyntiä koskevasta kiinteistölautakunnan päätöksestä HEL 2012-011159 T

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Esitys 1 (5) Esteellisyys omaisuuskysymyksessä Puheenjohtaja Antti Karkola 1.3.2012 AYYE / PJ / 2 / 2012

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Esitys 1 (5) Esteellisyys omaisuuskysymyksessä Puheenjohtaja Antti Karkola 1.3.2012 AYYE / PJ / 2 / 2012 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Esitys 1 (5) Antti Karkola 1.3.2012 E / PJ / 2 / 2012 Tämä esitys edustajiston jäsenten esteellisyydestä käsiteltäessä ns. omaisuuskysymystä käsitellään edustajiston kokouksen

Lisätiedot

Irene Toppinen on tehnyt valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen Oulun hallinto-oikeuden päätöksistä

Irene Toppinen on tehnyt valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen Oulun hallinto-oikeuden päätöksistä Kunnanhallitus 251 24.09.2013 Selitys korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen koskien Irene Toppisen valitusta Oulun hallinto-oikeuden päätöksistä 00733/13/2299, 00734/13/2204, 00735/13/2204 ja 00736/13/2204

Lisätiedot

Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015

Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015 Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015 Väärinkäytösten ehkäisy kunnallishallinnossa Vaalikelpoisuusrajoitukset valtuuston ja toimielimiin Esteellisyyssäännökset Kuntalaki

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) Asia tulisi käsitellä 9.6.2015 226 Vaasan hallinto-oikeuden päätös valitusasiassa, joka koskee AVI:n ympäristölupaa maaperän puhdistamisesta HEL 2014-006858 T

Lisätiedot

UPM-Kymmene Oyj HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA (Esityslistan kohta 15) Hallitus ehdottaa UPM-Kymmene Oyj:n 29.3.2017 pidettävälle varsinaiselle

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta EV 35/1997 vp - HE 248/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen

Lisätiedot